LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO"

Transkript

1 SME 8/005/03 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA GPK - IMUNO Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Obsah 1. Účel a předmět Úvod Pojmy, zkratky a kódy Pojmy Zkratky Kódy Související interní a externí dokumenty Informace o laboratoři Základní informace o laboratoři Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb Soupis nabízených vyšetření Úroveň a stav akreditace pracoviště Organizace laboratoře Manuál pro odběry primárních vzorků Základní informace Požadavkové listy k vyšetření (žádanky) Žádanka k zásilce materiálu Požadavky na SPECIALIZOVANÁ vyšetření Požadavky na AKUTNÍ (STATIM) vyšetření Požadavky na konzultační vyšetření Odběry vzorků Odběry na speciální vyšetření Informace k dopravě materiálu Doprava zajišťovaná pracovníky žádajících provozů FN Plzeň a jiných externích pracovišť Materiál odeslaný lékařem poštovní zásilkou/přepravní službou Informace pro pacienta k odběrům Žádanky Ústní požadavky na vyšetření... 8 Strana 1 (celkem 12)

2 5.11. Používaný odběrový systém Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Množství vzorku Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Preanalytické procesy v laboratoři Příjem průvodek a materiálu Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo žádanky Vyšetřování smluvními laboratořemi Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří Informace o formách vydávání výsledků Telefonické hlášení z laboratoře Odpovědi na telefonickou žádost Změny výsledků a nálezů Intervaly od dodání materiálu k vydání výsledků Konzultační činnost laboratoře Způsob řešení stížností Zajištění potřeb k odběru biologického materiálu Formuláře FN Přílohy Abecední seznam laboratorních vyšetření Pokyny pro spolupracující oddělení Pokyny pro pacienty Zpracovatelský tým Oponenti Rozdělovník Klíčová slova...12 Strana 2 (celkem 12)

3 1. Účel a předmět 1.1. Úvod Cílem dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce služeb laboratoře reprodukční imunologie (GPK - Imuno) a poskytnout zdravotnickým zaměstnancům potřebné informace z preanalytické a postanalytické fáze i vlastního laboratorního vyšetření, které jsou nutné pro docílení správného výsledku vyšetření a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu. Poradna a na ni navazující laboratoř GPK Imuno vznikla v roce 1985 pro potřeby dalšího zpřesnění diagnózy snížené plodnosti páru. Tato poradna při Gynekologicko-porodnické klinice soustřeďuje páry s doposud nevysvětlitelnou sníženou plodností z celé České republiky a ze zahraničí. Jedná především o páry z opakovaných neúspěšných in vitro fertilizací (IVF) nebo o ženy, které opakovaně potrácejí, nebo jedince se základním onemocněním (např. autoimunitním aj.). Do laboratoře GPK Imuno je biologický materiál zasílán pouze ze specializované poradny GPK. Pár dochází do poradny osobně, a to i z důvodů anamnestických, dalších gynekologických vyšetření, a především odborného zhodnocení všech výsledků a navrhované terapie. Komplexní zhodnocení vyšetření slouží i k vedení další péče o pár na GPK, u spádového gynekologa či jiného odborníka. Tato příručka má napomoci ke zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb v gynekologii a porodnictví. Laboratorní příručka je k dispozici na webových stránkách Gynekologicko-porodnické kliniky, kde je pravidelně aktualizována. 2. Pojmy, zkratky a kódy 2.1. Pojmy Pojmy pro účely tohoto standardu: Imunologie reprodukce porucha imunitního systému, která může vyústit ve sníženou plodnost páru Oplodnění ve zkumavce mimotělní oplodnění 2.2. Zkratky GPK Imuno IVF EHK NASKL FN KIS WM OH VŠ Gynekologicko-porodnická klinika, laboratoře reprodukční imunologie in vitro fertilizace externí hodnocení kvality Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře Fakultní nemocnice klinicky informační systém WinMedicalc ovulační hlen vysokoškolák 2.3. Kódy odběr biologického materiálu kompletní spermiogram Mar test antispermatozoidální Ab Určování akrosomů spermií lektinem Pisum sativum ozn.fitc Průkaz antispermatozoidálních Ab TRAY A Stanovení protilátek proti zona pellucida oocytu Stanovení anti-kardiolipin IgG a IgM Elisa Penetrace spermií ovulačním hlenem (Kremerův test) Strana 3 (celkem 12)

4 3. Související interní a externí dokumenty SME 3/008 Hygienický plán SME 7/011 Řízení neshod, reklamací SME 7/013 Zajištění dopravy a přepravy ve FN SME 5/001 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Norma ISO Metodické materiály NASKL 4. Informace o laboratoři 4.1. Základní informace o laboratoři Tabulka č. 1 - Identifikační a důležité údaje: Název organizace Fakultní nemocnice Plzeň Adresa Edvarda Beneše 13, Plzeň, Umístění Edvarda Beneše 13, Plzeň, Alej Svobody 80, Plzeň, IČO Telefon , Fax Web Vedoucí laboratoře Odborný garant lékař Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová DrSc. Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová DrSc. Telefonní spojení , Odborný garant nelékař Není stanoven Telefonní spojení Provozní doba 7:00 15:30 hod Zaměření laboratoře a spektrum nabízených služeb GPK Imuno je zaměřena na vyšetření buněčné odezvy v podobě protilátkových aktivit namířených proti pohlavním buňkám: spermiím, vajíčkům a časným zárodkům Soupis nabízených vyšetření Stanovení protilátek proti kardiolipinu ve třídách IgG a IgM metodou ELISA. * Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test * Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test * Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test. * Strana 4 (celkem 12)

5 Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test. * Průnik spermií ovulačním hlenem penetrační metodou (Kremerův test). * Určování akrosomů spermií Lektinem z Pisum Sativum označeným FITC imunofluorescenční metodou. * Průkaz anti-spermatozoidálních protilátek v séru aglutinační metodou. * Kompletní spermiogram Vyšetření ovulačního hlenu hrdla děložního Antiovariální protilátky Antizonální protilátky Stanovení protilátek proti dalším fosfolipidům: Anexin V, ph-serin, ph-inositol, ph-etanolamín, ph-acid, ph- D glycerin, kardiolipin, β2 - glykoprotein * - metody označené hvězdičkou se připravují k Auditu 2 dle NASKL Metody pro výzkum s cílem budoucí aplikace do praxe: Protilátky proti Laminin- 1 Prostaglandin E, F2 Glutamin transferáza HsP 70 Anti- gliadinové protilátky IgG, IgA Inhibín A, B Fruktóza v seminální plazmě Protilátky proti chlamidiím IgG, IgA, IgM 4.4. Úroveň a stav akreditace pracoviště Pracoviště je vedeno v Registru klinických laboratoří NASKL a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. Dne 21.října 2010 proběhl úspěšně Audit I NASKL v Laboratoři reprodukční imunologie Gynekologickoporodnické kliniky v areálu Bory. Pracoviště získalo Osvědčení o splnění podmínek Auditu I číslo AI pro registrovanou odbornost 813 Laboratoř alergologická a imunologická. Osvědčení je umístěno na webu V současné době se pracoviště připravuje na splnění podmínek Auditu II NASKL podle normy ISO 15189: Organizace laboratoře Laboratoř je rozdělená na dvě části: 1. Část rutinní Tato část slouží plně pro potřeby Poradny pro imunologii reprodukce při GPK v Plzni. Má dva úseky přípravný a výkonný. Vedoucí odborný lékař obou částí je Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. Manažer kvality a interní auditor: Katarína Bibková Jiný odborný pracovník Metrolog: Zdenka Mičanová Jiný odborný pracovník 2. Část výzkumná: Tato část slouží: a) Zavádění nových metodik a přístupu reprodukční imunologii. Jedná se o aplikovaný výzkum. b) Výuka studentů LF UK v Plzni ve vědecké odborné činnosti: Příprava VŠ k postgraduálnímu doktorandskému studiu (PhD). Za zavádění nových metod ve výzkumné části a aplikaci do této oblasti zodpovídají: Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová,DrSc, Katarína Bibková, Zdenka Mičanová Strana 5 (celkem 12)

6 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Základní informace SME/GPK/IMUNO/8/005/03 Biologický materiál vyšetřovaný v laboratoři zahrnuje krev, ovulační hlen a ejakulát. Krev odebírá všeobecná sestra/porodní asistentka, a ovulační hlen lékař-gynekolog na GPK, ejakulát je odebírán na pracovišti laboratoře GPK-IMUNO nebo v domácím prostředí. Postup při odběru a používaný odběrový systém je uveden v kapitole Požadavkové listy k vyšetření (žádanky) Žádanka k zásilce materiálu Do laboratoře GPK - Imuno při FN Plzeň - Bory od externích žadatelů se žádný biologický materiál neposílá. Pár dochází na Gynekologicko - porodnickou kliniku osobně a to i z důvodů anamnestických a dalších vyšetření v gynekologii. S každým biologickým materiálem je do laboratoře dodána řádně vyplněná žádanka a materiál označený identifikačním štítkem. Žádanka je založena v nemocničním informačním systému tj. WM. Na žádance jsou povinně vyplněné níže uvedené. Akceptován je i nalepený předtištěný štítek. Povinné údaje na žádance příjmení a jméno pacienta, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny pacienta, eventuelně informaci o způsobu úhrady, IČZ, odbornost a podpis odesílajícího lékaře (u požadavků z FN postačuje nalepený štítek s čárovým kódem a dalšími údaji) označení požadovaného vyšetření datum, čas odběru (ejakulát, OH). datum a čas přijetí vzorku laboratoři Označení biologického materiálu identifikační štítek: příjmení a jméno pacienta, rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny pacienta, eventuelně informaci o způsobu úhrady, identifikace objednavatele iniciály žádajícího lékaře: prof. UG (prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.), datum, čas odběru (ejakulát) Požadavky na SPECIALIZOVANÁ vyšetření Vyšetření jsou vždy pečlivě s párem plánovaná Požadavky na AKUTNÍ (STATIM) vyšetření Statim se neprovádí 5.5. Požadavky na konzultační vyšetření Konzultační vyšetření gynekologů a porodníků nebo klinických imunologů řešíme po osobní domluvě zcela individuálně Odběry vzorků Odběr krve Vzorek krve je odebrán zdravotní sestrou do zkumavky Vacuette 6ml Z serum clot activator, která je označená štítkem se jménem, příjmením, rodným číslem, datem a zkratkou odebírajícího lékaře. Temperuje Strana 6 (celkem 12)

7 se při pokojové teplotě cca hodinu, pak se vkládá do vychlazené polystyrénové nádoby (5-10 C). Tím je biologický materiál připraven k transportu do laboratoří GPK - Imuno. Ejakulát Vyšetření ejakulátu je z intimních důvodů prováděno mimo poradnu GPK ambulance reprodukční imunologie, tedy v laboratořích GPK Imuno FN Plzeň - Bory. Z těchto důvodů je vyčleněna vlastní odběrová místnost, skládající se ze dvou částí. Ejakulát je odebírán po 4-5 denní pohlavní abstinenci masturbací do speciálních sterilních kontejnerů s červeným víčkem. Nádoby jsou uzavřené a opatřené štítky (jméno, příjmení, rodné číslo, datum odběru a údaj o čase odběru). V případě odběru mimo pracoviště (domácí prostředí) je nutno biologický materiál doručit do půl hodiny do laboratoře a zabránit podchlazení nebo přehřátí. Biologický materiál se musí udržovat při tělesné teplotě. Odebraný ejakulát vyšetřujeme do jedné hodiny po ejakulaci. Ovulační sekret (hlen) Ovulační sekret odebíráme obvyklým lékařským postupem do sterilních kapilár pomocí vakuované stříkačky (v gynekologické poloze v poradně GPK ambulance reprodukční imunologie). Kapiláry ukládáme do samolepícího označeného štítku (jméno, příjmení, rodné číslo, datum poslední menstruace, datum odběru) a ihned uskladňujeme při teplotě nižší než -18 C do převozu. Ovulační hlen je pak transportován v boxu na ledu do laboratoří GPK Imuno a vyšetřován maximálně do 14 dnů od odběru Odběry na speciální vyšetření Peritoneální a folikulární tekutina vždy po osobní domluvě s ošetřujícím lékařem GPK Všeobecné zásady pro odběry Za aseptických pravidel všeobecně dohodnutými metodami. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční a odebírající osoba nebo osoba zajišťující transport musí dbát zásad hygienického režimu, která jsou uvedena ve směrnici SME 3/008 Hygienický plán. Odebírající osoba ve FN Plzeň se řídí postupem SNL/DOS/SOP/039 Odběr žilní krve. Hlavní zásady: - ověření správnosti - pacienta, požadovaného vyšetření, identifikační údaje na zkumavce a žádance, - poučení pacienta o prováděném výkonu, - výběr vhodné žíly, - zajištění vhodné polohy paže, - přiložení škrtidla na dobu nezbytně nutnou (asi 1 min), - dezinfekce předpokládaného místa vpichu (po ověření případné alergie pacienta na dezinfekční prostředek), - provedení odběru vhodnou jehlou (uzavřený odběrový systém), - uvolnění škrtidla, - po naplnění zkumavky dostatečným množstvím krve (označeno na zkumavce) opatrným vynětím jehly ukončit odběr, - místo vpichu krýt sterilním tamponem nebo čtvercem a přelepit náplastí. Jednotlivé vakuové zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat 5-ti až 10- ti násobným šetrným převracením Manipulace s materiálem Manipulace s materiálem je vždy telefonicky předem domluvena se zdravotnickými pracovníky operačního sálu GPK. Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení nalepením předtištěného štítku nebo označením minimálně celým jménem, rodným číslem pacienta a datem odběru jsou odběrové zkumavky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze dle typu požadovaných vyšetření Informace k dopravě materiálu Doprava zajišťovaná pracovníky žádajících provozů FN Plzeň a jiných externích pracovišť Přeprava svozu a rozvozu biologického materiálu probíhá vnitřním svozem FN dle stanoveného harmonogramu SME 7/013 Zajištění dopravy a přepravy ve FN. Strana 7 (celkem 12)

8 Přeprava biologického materiálu se řídí pokyny pro přepravu biologického materiálu dle SME 3/008 Hygienický plán. Přeprava krve je potřeba dodržet pokojovou teplotu (8-25 C). Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit ochranu a transport vzorku v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladicí vložka v létě, vytemperování boxu na laboratorní - pokojovou teplotu v zimě). Vzorky biologického materiálu musí být transportovány v kolmé poloze, uzavřené a odběrová nádobka nesmí být v žádném případě zvenčí potřísněna biologickým materiálem, během transportu musí být odběrové nádoby umístěny v pevné a nepropustné nádobě nebo stojánku odděleně od žádanek. Přeprava ovulačního hlenu je nutné transportovat v termoboxu na ledu do laboratoří GPK Imuno. Přeprava ovulačního hlenu je zabezpečená vnitřním svozem FN dle stanoveného harmonogramu Materiál odeslaný lékařem poštovní zásilkou/přepravní službou. Tento způsob zasílání biologického materiálu není v laboratoři GPK Imuno využíván Informace pro pacienta k odběrům 1. Před odběrem krve doporučujeme na 24 hod snížit příjem tuků na minimum. 2. Před odběrem ovulačního hlenu vyžadujeme pohlavní styk s kondomem od skončené poslední menstruace. 3. Před odběrem ejakulátu požadujeme 4-5 denní pohlavní abstinenci Žádanky S každým biologickým materiálem je do laboratoře dodána řádně vyplněná žádanka a materiál označený identifikačním štítkem. Žádanka je založena v nemocničním informačním systému tj. WM. Viz Kapitola 5.2. Požadavkové listy k vyšetření Ústní požadavky na vyšetření Pár se sníženou plodností je v poradně GPK ambulance reprodukční imunologie při telefonickém objednávání informován o požadavcích k jednotlivým odběrům Používaný odběrový systém Odběr krve provádíme do zkumavek Vacuette 6ml Z serum clot activator (poradna GPK - ambulance reprodukční imunologie). Odběr ejakulátu je prováděn masturbací do speciálních sterilních kontejnerů s červeným víčkem. (laboratoře GPK - Imuno). Ovulační hlen je odebrán do sterilních skleněných kapilár. (poradna GPK - ambulance reprodukční imunologie) Příprava pacienta před vyšetřením, odběr vzorku viz. Kapitola Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku viz. Kapitola Množství vzorku 1. krev 5 ml sražené krve 2. ovulační hlen množství závisí od aktuálních hormonálních hladin (minimum 200 μl) 3. ejakulát přísně individuální objem (od 0,5 5 ml) 4. peritoneální tekutina 5 ml 5. folikulární tekutina 5 ml Strana 8 (celkem 12)

9 5.15. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 1. Krev - centrifugací získání séra a uchovávání při teplotě méně než -18 C do zpracování. 2. Ovulační hlen - po odebrání se ihned uloží při teplotě méně než -18 C a je transportován do laboratoře na ledu a dále skladován při teplotě méně než -18 C do vyšetření (maximálně 14 dnů). 3. Ejakulát - je vyšetřen do jedné hodiny po ejakulaci Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Každý vzorek krve je nutné považovat za potenciálně infekční. Všichni zdravotničtí pracovníci musí používat při práci s biologickým materiálem ochranné pomůcky (rukavice) a postupovat dle doporučení SME 3/008 Hygienický plán a obecných pravidel bezpečnosti práce dle doporučení SME 5/002 Zabezpečení BOZP. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným závažným přenosným onemocněním mají být viditelně označeny. Při příjmu vzorku v laboratoři registruje tuto informaci pracovník přijímající vzorek a upozorní ostatní pracovníky laboratoře a provede záznam do Knihy příjmů pro daný biologický materiál. Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k ztrátě, rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Do laboratoře nesmí být se vzorkem odeslána jehla. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. 6. Preanalytické procesy v laboratoři 6.1. Příjem průvodek a materiálu 1. Při převzetí biologického materiálu následuje: kontrola označení vzorku a žádanky, zápis do Knihy příjmů pro jednotlivé biologické materiály (krev, OH, ejakulát), ošetření získané krve, příprava séra, ovulační hlen ihned zamražen při teplotě nižší než - 18 C, ejakulát plánované vyšetření, vyšetřován nativní 6.2. Postupy při doručení vadných (kolizních) primárních vzorků SME 7/011 Řízení neshod, reklamací. Převzetí sporného vzorku krve: - prasklá zkumavka, kontaminace okolí: okolí omyjeme a dezinfikujeme podle Hygienického plánu ve FN. - nesprávná identifikace (odlepený štítek) řešíme zápisem do Knihy neshod při příjmu materiálu a zlikvidujeme. Převzetí sporného vzorku ovulačního hlenu v případě rozmražení OH nebo prasklé skleněné kapiláry řešíme zápisem do Knihy neshod při příjmu materiálu. Převzetí sporného vzorku ejakulátu platí jen pro případ odběru mimo pracoviště (domácí prostředí), kdy vzorek nebyl doručen za předem určených podmínek do půl hodiny, řešíme zápisem do Knihy neshod při příjmu materiálu Postupy při nesprávné identifikaci materiálu nebo žádanky Při nesprávném označení vzorku nebo závadách ve vyplnění žádanky o vyšetření může laboratoř odmítnout vzorek jako nevyhovující a pracovník, který tuto závadu zjistí, provede záznam do Knihy neshod při příjmu materiálu. viz. Kapitola 6.2 Strana 9 (celkem 12)

10 Pravidla pro odmítnutí vzorku se aplikují liberálně s ohledem na jedinečnost materiálu a zátěž pacienta při odběru. O případném odmítnutí vzorku je informováno odesílající pracoviště/pacient Vyšetřování smluvními laboratořemi Vyšetřování smluvními laboratořemi není prováděno. Spolupracující laboratoře jsou využívány pouze při mezilaboratorní porovnávací zkoušce po osobní domluvě (Fakultní nemocnice Hradec Králové - Ústav klinické imunologie a alergologie). 7. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 7.1. Informace o formách vydávání výsledků Výsledkový list vyplňuje, kontroluje, podepisuje a interpretuje lékař gynekolog-imunolog s dosaženou specializační atestací v oboru lékařská imunologie na základě teoretických znalostí dosažených studiem oboru lékařská imunologie a zkušeností získaných praxí v daném oboru. Dílčí výsledky jsou zaznamenány do Knihy výsledků č.1, č. 2 a následně je zpracován Výsledkový list Telefonické hlášení z laboratoře Nelze použít nevyskytuje se Odpovědi na telefonickou žádost Nelze použít nevyskytuje se Změny výsledků a nálezů Nelze použít nevyskytují se v laboratoři Intervaly od dodání materiálu k vydání výsledků Pár se sníženou plodností má vždy naplánovaný termín přímého odevzdání výsledků reprodukční imunologie. Změny termínu získání výsledků jsou domlouvány telefonicky podle potřeb pacientů, maximálně však v rozsahu dvou až tří týdnů od zpracování všech získaných biologických materiálů Konzultační činnost laboratoře Konzultační činnost provádí vedoucí úseku Prof. MUDr. Zdenka Ulčová Gallová DrSc. Jsou zaznamenány do KIS WM Způsob řešení stížností Pokud není stížnost adresována přímo vedoucímu laboratoře, může ji přijmout kterýkoliv pracovník, vždy se snahou o maximální vstřícnost. Drobnou ústní stížnost k práci laboratoře může řešit okamžitě pracovník, který ji přijal, pokud je to v jeho kompetenci. Jinak vždy předává stížnosti nadřízenému pracovníkovi, který je kompetentní k jejich vyřizování. Pracovník vyřizující stížnost navrhne vhodné opatření a stanoví, kdo je pověřen realizací opatření a kdo zkontroluje efektivitu opatření. Pokud není možné vyřídit stížnost hned, navrhne se postup řešení (získání dalších informací, analýza, odhad časového intervalu do definitivního vyřešení atd.) a stěžovateli se poskytne (písemné) oznámení o registraci stížnosti se stručným vyjádřením o dalším postupu vyřizování stížnosti. Pokud stížnost odhalí systémovou závadu v práci laboratoře nebo nedostatky v edukaci personálu, musí v rámci nápravného opatření být navržena a implantována vhodná změna laboratorních postupů a/nebo doplněno proškolení personálu. Zodpovídá vedoucí lékař pracoviště. Závažné písemné stížnosti se řeší v souladu se směrnicí SME 6/007 Vyřizování stížností a petic ve spolupráci s primářem GPK a náměstkem pro LPP Zajištění potřeb k odběru biologického materiálu Laboratoř vydává pomůcky pouze k odběru ejakulátu. Strana 10 (celkem 12)

11 8. Formuláře FN Nevyskytují se. 9. Přílohy Nevyskytují se Abecední seznam laboratorních vyšetření Antiovariální protilátky. Antizonální protilátky Kompletní spermiogram Průkaz anti-spermatozoidálních protilátek v séru hemaglutinační metodou. Průnik spermií ovulačním hlenem penetrační metodou (Kremerův test). Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgA v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test. Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v ejakulátu hemaglutinační metodou přímý Mar test. Stanovení antispermatických protilátek ve třídě IgG v cervikálním hlenu hemaglutinační metodou nepřímý Mar test. Stanovení protilátek proti Kardiolipinu ve třídách IgG a IgM metodou ELISA. Stanovení protilátek proti dalším fosfolipidům: Anexin V, ph-serin, ph-inositol, ph-etanolamín, ph-acid, ph- D glycerin, kardiolipin, β2 glykoprotein. Určování akrosomů spermií Lektinem z Pisum Sativum označeným FITC imunofluorescenční metodou. Vyšetření ovulačního hlenu hrdla děložního. Metody pro výzkum s cílem budoucí aplikace do praxe: Anti- gliadinové protilátky IgG, IgA Fruktóza v seminální plazmě Glutamín transferáza HsP 70 Inhibín A, B Protilátky proti Lamininu- 1 Prostaglandin E, F2 Protilátky proti chlamydiím IgG, IgA, IgM 9.2. Pokyny pro spolupracující oddělení Nelze použít nevyskytují se 9.3. Pokyny pro pacienty 1. Před odběrem krve doporučujeme na 24 hod snížit příjem tuků na minimum. 2. Před odběrem ovulačního hlenu vyžadujeme pohlavní styk s kondomem od skončené poslední menstruace. 3. Před odběrem ejakulátu požadujeme 4-5 denní pohlavní abstinenci. 10. Zpracovatelský tým Katarina Bibková Prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová DrSc. 11. Oponenti Mgr. Nina Müllerová Doc. MUDr. Zdeněk Novotný, CSc. Strana 11 (celkem 12)

12 12. Rozdělovník Všechna ZOK v rámci FN Plzeň 13. Klíčová slova laboratorní příručka neplodnost ejakulát - ovulační hlen sérum - peritoneální tekutina - folikulární tekutina Strana 12 (celkem 12)

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

Přijímání, evidence a vyřizování stížností

Přijímání, evidence a vyřizování stížností Účinnost od: 1. 4. Revize: 1x za 3 roky Rozsah působnosti: Všechna pracoviště, všechny pracovní pozice Obsah 1 Účel a předmět... 2 2 Pojmy a zkratky... 2 2.1 Pojmy... 2 2.2 Zkratky... 2 3 Související interní

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2013 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře

Příručka pro odběr primárních vzorků cytologické laboratoře Gynekologicko porodní oddělení Standardní operační postup organizační Počet stran textu: 15 Počet příloh: 1 Název dokumentu: cytologické laboratoře Zpracoval: Zkontroloval: Schválil:... Ing. Ludmila Švandová

Více

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře

Laboratorní příručka Cytologické laboratoře CGOP, s.r.o. Cytologická laboratoř Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. Vedoucí cytologické laboratoře Podpis: Laboratorní příručku kontroloval:

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o.

Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Skrytá tvář laboratorních metod? J. Havlasová, Interimun s.r.o. Vlastnosti charakterizující laboratorní metodu: 1. z hlediska analytického přesnost/ správnost ( nejistota měření ) analytická citlivost

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO

Laboratorní příručka Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Cytologická laboratoř Porodnicko-gynekologické kliniky FNO Evid. značka: Identifikace: Identifikace výtisku: Rozdělovník: Nahrazuje:

Více

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy:

Mimotělní oplození. léčebně řeší stavy, kdy: VÝZNAM VYŠETŘENÍ REPRODUKČNÍ IMUNITY PRO IVF-ET Jindřich Madar pracoviště reprodukční imunologie Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí Metoda mimotělního oplození s následným přenosem embrya do dělohy

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratorní příručka Strana: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA A - Úvod Tato laboratorní příručka má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci snaší laboratoří a jako informativní materiál o poskytovaných službách.

Více

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál

ALA Jeseník s.r.o. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoře ALA Jeseník s.r.o. Jeseník 2008 Obsah: 1. ÚVOD...2 2. Definice a zkratky...3 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratoří...3 3.1. Statut a důležité údaje...3 3.2.

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ Strana 1/24 Dokumentace integrovaného systému managementu LP-SP-IVF-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA IVF LABORATOŘ Pracovní funkce Zpracoval Zástupce odborné vedoucí IVF laboratoře Schválil Vedení laboratoří SP

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc

pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb laboratoří Ústavu imunologie Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2014 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O LABORATOŘÍCH ÚSTAVU IMUNOLOGIE...

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 9. Počet stran: 16 Datum vydání: 01.02.2015 Platnoost od: 01.02.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Ústavu mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr. Pavel Sauer,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám http://www.kardiobtl.cz/produkty/diag-ultrazvuky-ge/ge-vivid-7/ K l i n i c k á p r o p e d e u t i k a Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí,

Více

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka

Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka Odběrový manuál (Výtah z laboratorní příručky) Cytologická a bioptická laboratoř MUDr. Pavla Formánka 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Informace o laboratoři...4 3.1 Základní informace...4 3.2 Zaměření

Více

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o.

Laboratorní příručka HistoCyt s.r.o. , Verze: 02 Datum vydání: 19.02.2012 Datum účinnosti: 19.02.2012 Zrušovací ustanovení: nahrazuje verzi 01 ze dne 1.8.2011. Počet stran: 11 Zpracoval Schválil Jméno Marcela Princová MUDr. Ivan Princ Funkce

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

P 02 Laboratorní příručka

P 02 Laboratorní příručka P02 Laboratorní příručka Výtisk číslo: 1 Vydání: 3 Počet stran: 15 P 02 Laboratorní příručka Platnost končí dne 31. 12. 2013 Zpracoval Schválil Jméno MVDr. Dag Rejthar Marta Křížová Podpis Datum 14.10.2011

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB HLÁŠENÍ PŘI PODEZŘENÍ NA VÝSKYT VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB Hlášení pořizuje v rozsahu dostupných údajů a předává místně příslušnému orgánu ochrany

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny:

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 4. Změna:0 Datum změny: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 1.10.2014 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa

Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Interpretace výsledků měření základních lymfocytárních subpopulací očima (průtokového J ) cytometristy a klinického imunologa Marcela Vlková, Zdeňka Pikulová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ústav

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Kvalitní zdravotní péče s tradicí

Kvalitní zdravotní péče s tradicí Kvalitní zdravotní péče s tradicí Svitavská nemocnice je akreditovanou nemocnicí a je jedním z pilířů akutní zdravotní péče v Pardubickém kraji Vedení nemocnice se dlouhodobě soustřeďuje na zlepšování

Více

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s.

Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Vypracoval Kontroloval Schválil Praxe/stáže v Nemocnici Tábor, a.s. Lucie Bělská, DiS., personální oddělení Verze: 01 Iva Glatzová, vedoucí personálního oddělení NT_SM_132 Datum vydání: 1.9.2015 Účinnost

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/003/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚKBH FN PLZEŇ Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.4.2014 Revize: 1x za 1 rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Po vytištění

Více

Cvičení Ebola - zkušenosti

Cvičení Ebola - zkušenosti Cvičení Ebola - zkušenosti Ing. Miloslav Beneš Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory benesm@fnplzen.cz ABSTRAKT Příspěvek se zabývá problematikou alternativní přípravy lůžkového

Více

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu

Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vnitřní předpis pro pacienty Endokrinologického ústavu Vážení pacienti, snahou všech členů zdravotnického týmu je co nejdříve, přitom citlivě, ohleduplně a s porozuměním, Vám pomoci k dosažení a upevnění

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/009/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA TO FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.5.2015 Revize: 1x za rok Rozsah působnosti: Všechna ZOK FN Plzeň Po vytištění

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu

C 16 Zásady odběrů biologického materiálu C 16 Zásady odběrů biologického materiálu Odběrovou soupravu tvoří dva vatové tampony, zkumavka s virologickým odběrovým médiem a záznamová karta. Odběrové médium se uchovává v mrazničce při teplotě 20

Více

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče

S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče strana č. 1 S M L O U V A o poskytování závodní preventivní péče číslo smlouvy:. MUDr. Ivanka Vébrová místem podnikání Žerotínovo nám. 533/6, Brno, 60200 IČ: 021 74 791 IČZ: 72 997 003 Bank. spojení: Fio

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně

rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Článek 1 Účel směrnice Článek 2 Forma žádosti Článek 3 Žádost podaná ústně rektorka Plzeň 27. srpna 2012 ZCU 028609/2012 Směrnice rektora č. 22R/2012 POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE Tato směrnice stanoví postup pro vyřizování žádostí o poskytnutí informace (dále jen

Více

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče

Smlouva o poskytování závodní preventivní péče Smlouva o poskytování závodní preventivní péče uzavřená dle 51 a 491 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), ve smyslu ustanovení

Více

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL

Provozní řád Ústavu lékařské genetiky FNOL 1 Materiálně technické vybavení Provozní řád Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz 1.1 Ústav lékařské genetiky je umístěn v -1 NP, 2 4 NP budovy T, dispoziční

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189

Laboratorní příručka Příručka pro odběr primárních vzorků dle ČSN EN ISO 15189 BIOLAB Praha, k.s. AeskuLab Brno Bieblova 22 Brno, okres Brno-město, PSČ 613 00 Výtisk č.: 01 Počet stran: 11 Počet příloh: 0 vzorků dle ČSN EN ISO 15189 Datum vydání: 3.7.2015 Datum účinnosti: 3.7.2015

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/76 Karlovarská krajská nemocnice a.s,, Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1205, IČO 263 65 804 Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Cheb, Cheb 350 02

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv.

VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Program: Veronika Kanderová CLIP Cytometrie, 2. LF UK a FN Motol, Praha VK obecně o akreditaci, důležité kapitoly normy ISO 15189 MV obecně o validaci a verifikaci Marcela Vlková ÚKIA, FN u sv. Anny, Brno

Více

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Subjekty zajišťující v regionu opatření při výskytu VNN ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb Č.j.: KHSV/ 16258/2014/JI/Ř/Říha Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém

Více

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří

Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří Manažerský informační systém pro podporu ekonomického řízení laboratoří FONS, 20.9.2010, Pardubice Bc. Pavel Jezdinský www.medila.cz medila@medila.cz Obsah Co potřebujeme řídit Řízení laboratoří MIS? Řízení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1

Laboratorní informační systém (LIS) - 13. přednáška 1 Laboratorní informační systém Laboratorní informační systém (LIS) - počítačové zpracování a management analýz v různých typech laboratoří (biochemické, mikrobiologické, imunologické, hematologické, atd.).

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka

Řízená dokumentace. Laboratorní příručka Oddělení patologie, Nemocnice Český Krumlov, a.s., Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov Řízená dokumentace Laboratorní příručka Kód dokumentace: LP OP-NCK 02 2011 Vydání: 02 Datum vydání: 3.1.2011 Platné

Více

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice

Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Spektrum poskytované péče v MěN Hořice Tento dokument obsahuje informace o spektru poskytované péče dle jednotlivých oddělení Městské nemocnice Hořice. Slouží jako podklad pro poskytnutí informací pacientům

Více

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012

výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Zpráva o činnosti výboru ČSKB Tomáš Zima Pardubice 24.9.2012 Činnost výboru innost výboru I Zasedání výboru 1x měsíčně Zástupci ČSKB v IFCC a EFLM prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více