Stipendijní program. ČéDés

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stipendijní program. ČéDés"

Transkript

1 Stipendijní program ČéDés informační příručka pro školní rok 2010/2011

2 1. Slovo úvodem Firma České dráhy, a. s., největší železniční dopravce v České republice poskytující komplexní služby v železniční dopravě a mnoho dalších návazných služeb, staví mimo jiné do popředí svého zájmu spolupráci se školskými subjekty. Uvědomujeme si potenciál mladého člověka, který jako zaměstnanec vnáší do prostředí firmy nový pohled, nekonvenční myšlení, pozitivní energii, nezaujatost a odborné vědomosti odpovídající současným technologiím a aktuálnímu vývoji v oboru. Jednou z aktivit, která posiluje kooperaci se školami a se samotnými žáky a studenty, je právě Stipendijní program ČéDés. Stipendijní program běží od školního roku 2009/2010. V 1. běhu studuje se stipendiem na partnerských středních školách 131 žáků. Ve školním roce 2010/2011 bude otevřen 2. běh stipendijního programu. Tato brožura obsahuje bližší informace o programu výhody, přehled partnerských středních škol, podmínky výběrového řízení, financování a kontakty. Stipendijní program podporuje mladé lidi, kteří vědí, kam chtějí profesně směřovat. Společnosti České dráhy, a. s., napomáhá zajistit do budoucna stabilní personální zázemí firmy. Oddělení vzdělávání a personální rozvoje Generální ředitelství Českých drah -1-

3 2. Co je to Stipendijní program ČéDés? Cílem Stipendijního programu ČéDés je přivést do firmy České dráhy nové zaměstnance. Výběrové řízení do stipendijního programu pro školní rok 2010/2011 je zaměřeno na pracovní pozice strojvedoucí a výpravčí. Chceme motivovat žáky 9. ročníku základních škol, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání, ke studiu na střední odborné škole zaměřené na dopravu a k výběru studijního oboru profilovaného na profese v železniční dopravě. Chceme motivovat žáky našich partnerských středních škol, aby si vybrali pracovní uplatnění u firmy České dráhy a specializovali se na pracovní pozici strojvedoucí nebo výpravčí. Chceme podpořit žáky, kteří mají o své profesní kariéře již jasno, a nabídnout jim mnohé benefity v průběhu studia. Kromě finančních výhod jim poskytnout také takovou úroveň odborné přípravy, aby po vstupu do zaměstnání neměli problém zařadit se do pracovního procesu. Komu je stipendijní program určen: žákům 9. ročníku základních škol žákům 1., 2. a 3. ročníku partnerských středních škol Jaký je postup výběru žáků do stipendijního programu: žák absolvuje výběrové řízení žák podepíše smlouvu o příspěvku na studium a o budoucím povolání žák získá finanční a další výhody během 4letého studia na SŠ žák po absolvování střední školy nastoupí do ČD minimálně na dobu 5 let -2-

4 3. Výhody ČéDésu Žák, který úspěšně absolvuje dvoukolové výběrové řízení a podepíše smlouvu o příspěvku na studium a o budoucím zaměstnání, získá v průběhu studia na střední škole mnohé finanční výhody a další benefity. Jaké výhody žák během studia získává: měsíční stipendijní příspěvek Kč jízdné zdarma v rámci ČR IN-karta ubytování (na domově mládeže) zdarma příspěvek na studijní pomůcky Kč (do výše Kč / měsíc) (jedenkrát za školní rok) Samozřejmou součástí stipendijního programu je úhrada: zdravotní prohlídky na každý školní rok kabinetu bezpečnosti psychologického vyšetření odborných zkoušek (nutnou pro výkon odborné praxe) (nutného pro výkon odborné praxe) (nutného pro výkon požadovaných profesí) (nutných pro nástup do zaměstnání) Žák může získat během studia ještě další zajímavé benefity: finanční odměnu za výborný prospěch mimořádnou finanční odměnu za reprezentaci školy -3-

5 4. Partnerské střední školy České dráhy spolupracují s několika středními školami, na kterých je možné studovat se stipendijním programem. Pro školní rok 2010/2011 je to jedenáct škol po celé České republice. Seznam středních škol, na kterých je možné studovat se stipendijním programem: Jihočeský kraj / Střední škola, České Velenice Jihomoravský kraj / Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav Moravskoslezský kraj / Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice Olomoucký kraj / Střední škola technická a obchodní, Olomouc Střední odborná škola železniční, stavební a památkové péče a Střední odborné učiliště, Šumperk Pardubický kraj / Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Gustava Habrmana, Česká Třebová Plzeňský kraj / Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň Praha / Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1 Střední škola elektrotechniky a strojírenství, Praha 10 Ústecký kraj / Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín Kraj Vysočina / Střední odborná škola, Nové Město na Moravě -4-

6 5. Výběrové řízení do Stipendijního programu ČéDés Studiu se stipendijním programem na partnerské střední škole předchází výběrové řízení, které se skládá ze dvou kol z osobního motivačního pohovoru a ze zdravotní prohlídky nutné pro zjištění způsobilosti k výkonu povolání. Jaký je postup při výběrovém řízení do stipendijního programu: žák si podá přihlášku do stipendijního programu - přihláška je ke stažení na webových stránkách Českých drah Kariéra Stipendijní program ČéDés - přihlášku je nutné zaslat do na adresu: Generální ředitelství Českých drah, a. s. Mgr. Blanka Havelková Odbor personální Oddělení vzdělávání a personálního rozvoje Nábřeží L. Svobody Praha 1 žák obdrží písemné vyrozumění o termínu konání výběrového řízení - na základě zaslané přihlášky bude žákovi zaslána informace o termínu a místu konání výběrového řízení - předpokládaný termín konání: březen až duben předpokládané místo konání: střední škola, na kterou se žák hlásí - složení výběrová komise: zástupce ČD, zástupce partnerské střední školy žák absolvuje 1. kolo výběrového řízení - 1. kolo výběrového řízení obsahuje psychologický test a motivační pohovor - v den konání je uchazeči sděleno, zda postupuje do 2. kola žák absolvuje 2. kolo výběrového řízení - 2. kolo obsahuje zdravotní prohlídku u smluvního lékaře ČD, která je nutná ke zjištění způsobilosti vykonávat vybranou profesi žák obdrží písemné vyrozumění o výsledku výběrového řízení - žákovi bude zaslána informace, zda splnil požadavky a byl vybrán do stipendijního programu žák podepíše smlouvu o stipendiu - žák, který uspěl ve výběrovém řízení, bude vyzván k podpisu smlouvy o příspěvku na studium a o budoucím povolání - smlouva bude podepsána nejpozději do

7 Informace pro žáky, kteří již studují na partnerské střední škole: výběrové řízení bude zahájeno po realizaci výběrového řízení pro žáky ZŠ!!! (předpokládaný termín: květen 2010) postup výběrového řízení je obdobný jako pro žáky základních škol, přičemž bude přihlédnuto na doporučení školy, studijní výsledky žáka a jeho zájem o obor žák si podá přihlášku, kterou nalezne na webu Českých drah (jiný formulář než pro žáky ZŠ!!!) AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ, PŘEDEVŠÍM TERMÍNY PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK, JSOU UVĚŘEJNĚNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SEKCE KARIÉRA STIPENDIJNÍ PROGRAM ČéDés. -6-

8 6. Informace k finančnímu plnění stipendijního programu Na základě zkušeností s realizací stipendijního programu ve školním roce 2009/2010 byly stanoveny postupy zasílání finančních prostředků, které jsou vyhovující pro obě strany. Jak jsou zasílány finanční prostředky: měsíční finanční příspěvek Kč - je zasílán na bankovní účet žáka, jehož číslo žák uvede ve smlouvě o stipendiu - příspěvek je zasílán zpětně (nejpozději k 15. dni následujícího měsíce) - na účet je zasláno žákovi Kč (15 %, tj. 300 Kč, je daň z příjmu, po podání daňového přiznání za daný kalendářní rok získá žák tuto daň zpět) příspěvek na ubytování - příspěvek je hrazen měsíčně na účet smluvního domova mládeže - domov mládeže vystavuje fakturu (např. za měsíc září vystaví fakturu na konci měsíce září se splatností 30 dní) - finanční prostředky jsou domovu mládeže na základě faktury proplaceny příspěvek na studijní pomůcky Kč - příspěvek je hrazen jednou ročně na účet školy - škola vystaví na začátku září fakturu (počet žáků stipendistů x Kč) - finanční prostředky jsou škole na základě faktury proplaceny - škola administruje nákup studijních pomůcek (dle vlastního uvážení škola může nakoupit studijní pomůcky žákům, škola může proplatit žákům nákup studijních pomůcek na základě paragonů apod.) jízdné IN-karta - žák při podpisu smlouvy o stipendiu dodá fotografii a 300 Kč (100 Kč poplatek za výrobní náklady a 200 Kč prolongace) - žákům je vyrobena IN-karta, na kterou je možné cestovat v rámci České republiky zdarma - žák musí každý kalendářní rok zaplatit prolongační částku 200 Kč finanční odměna za výborný prospěch - odměna je vyplácena žákovi, pokud jeho průměr dosahuje 1,5 (za každé pololetí) - finanční prostředky jsou zaslány žákovi na jeho účet mimořádná finanční odměna za reprezentaci školy - finanční prostředky jsou zaslány žákovi na jeho účet -7-

9 7. Kontakty Svoje dotazy ke stipendijnímu programu můžete zasílat na ovou adresu: Stipendijní program ČéDés koordinují pracovníci Oddělení vzdělávání a personálního rozvoje, kteří mají na starosti komplexně problematiku spolupráce školských subjektů a firmy České dráhy. Kontakty na jednotlivé pracovníky Oddělení vzdělávání a personálního rozvoje: Mgr. Blanka Havelková vedoucí oddělení tel.: mobil: Mgr. Darina Brücknerová tel.: mobil: Mgr. Věra Nadějová tel.: mobil: Adresa: Generální ředitelství Českých drah, a. s. Odbor personální Oddělení vzdělávání a personálního rozvoje Nábřeží L. Svobody Praha 1 Kariéra -8-

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže ve firmách vzdělávání praxí Fond dalšího vzdělávání Na Maninách 20, 170 00 Praha 7 Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČO: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H

Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Ročník LV Sešit 3 Březen 1999 O B S A H Část normativní - Vyhláška MŠMT č. 42/1999 Sb. o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště Frýdek-Místek INFORMACE Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Kontaktní pracoviště FrýdekMístek Informační a poradenské středisko pro volbu povolání INFORMACE o učebních a studijních oborech středních škol okresu FrýdekMístek

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Podpora spolupráce škol a firem č. 1/2015. Vážení a milí čtenáři,

Zpravodaj Pospolu. Editorial. Podpora spolupráce škol a firem č. 1/2015. Vážení a milí čtenáři, Zpravodaj Pospolu Podpora škol a firem č. 1/2015 Editorial Vážení a milí čtenáři, první letošní rozšířené vydání zpravodaje je věnováno především školám a firmám zapojeným do projektu Pospolu, které pilotně

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVIII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2012 Cena: 32 Kč OBSAH Část oznamovací Podpis resortní smlouvy s Albánií.............................................................................

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu

ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII. Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu ROK V LOTRINSKU STUDIUM NA STŘEDNÍ ŠKOLE VE FRANCII Zavedli jsme systém 1 environmentálního řízení a auditu OBSAH Základní informace 3 Kritéria, která musí splňovat uchazeč o studium 3 Časový harmonogram

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03. Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Klíčová aktivita 07: Poradenské centrum forem vzdělávání v zahradnictví

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše, Smetanovo nám. 1200, 274 01 Slaný Školní vzdělávací program 63-41-M/02 Obchodní akademie Platný od 1. 9. 2012 Tento dokument vznikl v rámci projektu Modernizace školních

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIP-65/10-P. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIP-65/10-P Název školy: Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Adresa: Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor: 600 009 751 IČ: 49 180

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE

2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE 2007/2008 KAM NA ŠKOLU VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY V ČESKÉ REPUBLICE Vážení přátelé, k publikaci dostáváte rovněž elektronickou verzi údajů o vzdělávací nabídce VOŠ na CD. Údaje mají stejnou strukturu jako kniha.

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Střední školy elektrotechniky a strojírenství, Jesenická 1, Praha 10 podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Právo v podnikání Právo ve veřejné správě. Informace pro uchazeče o studium Právo v podnikání Právo ve veřejné správě Naši partneři HP Invent nabízí IT infrastrukturu, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, výrobky pro tisk a zobrazování. CASABLANCA INT, internet

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Obsah: Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3

Obsah: Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti IMPLEMENTACE ŠVP. Identifikační údaje školy 2. I. Charakteristika školy 3 Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Obsah: Identifikační údaje školy 2 I. Charakteristika školy 3 II. Charakteristika

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V r o č n í k LXXI ě s t n í k MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 5-6 Vydáno: ČERVENEC 2015 Cena: 43 Kč OBSAH Část oznamovací Soubor pedagogicko-organizačních informací

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH

Staze.cz ÚVODNÍ SLOVO O KATALOGU. Aktuální nabídku stáží hledejte na: OBSAH ÚVODNÍ SLOVO Vážené studentky, Vážení studenti právě otevíráte katalog Stáže.cz ekonomie, který Vám přináší nabídky zajímavých praxí, zaměstnání a řadu cenných rad. Možná si říkáte, proč se při škole zajímat

Více