ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 2014/2015"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ 2014/2015 Adresa školy: Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1, Šumperk, IČO: Kontakty: Ředitel: PaedDr. Milan Tichý Zástupce pro 1. st.: Mgr. Hana Hrubá Zástupce pro 2. st.: Mgr. Marcela Macečková Výchovný poradce: Mgr. Eva Skříčková Vedoucí školní jídelny: Marcela Hegerová Ředitel: Spojovatelka: Školní jídelna: Webová stránka školy: Organizace školního roku: Zahájení: Podzimní prázdniny: a Vánoční prázdniny: Konec 1. pololetí: Pololetní prázdniny: Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: Konec 2. pololetí: Hlavní prázdniny: Začátek šk. r. 2015/2016: Termíny pedagogických porad: Třídní schůzky: Třídnictví ve školním roce 2014/2015: 1.A Mgr. Romana Hanáčková 1.B Dáša Honsová 1.C Mgr. Martina Banková 2.A Mgr. Martina Lokšíková 2.B Mgr. Lenka Pulterová 3.A Mgr. Hana Uhlířová 3.B Kamila Střeštíková 3.C Mgr. Věra Bubeníková 4.A Mgr. Luděk Rýznar 4.B Mgr. Ivana Plisková 5.A Mgr. Lenka Vágnerová 5.B Mgr. Libor Vitásek 5.C Mgr. Olga Klečková 6.A Mgr. Jan Gettin 6.B Mgr. Eduard Čápek 7.A Mgr. Agnesa Šteindlová 7.B Mgr. Michaela Jarmarová 7.C Mgr. Hana Bahounková 8.A Mgr. Šárka Kašíková 8.B Mgr. Jitka Krobotová 9.A Mgr. Zdeňka Krejčí 9.B Mgr. Jaroslava Urbášková Bez třídnictví: Mgr. Milada Klevetová, Mgr. Petr Pán, Mgr. Věra Valertová, Mgr. Jana Ulrichová, Mgr. Eva Krčmová

2 Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2014/2015 pro školní rok 2015/2016: Termíny podání přihlášek na střední školy: Uchazeč může pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání podat 2 přihlášky do 13. března 2015, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 28. listopadu Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem. Nepředkládají ji již prostřednictvím základní školy jako v minulých letech. Počet přihlášek na střední školy: Žáci základních škol mohou podat dvě přihlášky na střední školy. To platí i pro žáky pátých nebo sedmých ročníků základních škol podávajících přihlášky na víceletá gymnázia. Termíny prvního a druhého kola přijímacích zkoušek: Pro prvé kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2015 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií). Ředitelé středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky. Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných žáků do 31. ledna 2015 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října 2014). Výsledky přijímacích zkoušek: Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí oznámí ředitel střední školy je tedy nutno sledovat webové stránky středních škol nebo jejich vývěsní tabule. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Druhé kolo přijímacího řízení: Školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Odvolání: Na veřejných středních školách se lze odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy. O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají zákonní zástupci uchazeče. Další informace: Do prvních ročníků víceletých gymnázií se mohou hlásit výhradně jen děti z pátých a sedmých tříd základních škol. Ředitelé středních škol musí nejpozději do konce ledna stanovit a zveřejnit údaje o tom, kolik uchazečů o studium přijme a do jakých oborů. Údaje musí být vyvěšeny jednak na veřejně přístupném místě přímo ve škole, ale také na internetových stránkách školy.

3 Úřední hodiny výchovné poradkyně Mgr. Evy Skříčkové: pondělí: 8:55 9:40 pátek: 10:00 11:30 Metodik prevence: Školní metodik prevence je klíčovým poradenským pracovníkem školy na poli primární prevence rizikového chování. Koordinuje tvorbu, naplňování cílů a evaluaci Minimálního preventivního programu. Poskytuje služby v oblasti metodické, koordinační, informační a poradenské, a to spolu s výchovným poradcem a pedagogy školy. Metodik prevence pro I. stupeň: Metodik prevence pro II. stupeň: Mgr. Lenka Vágnerová Mgr. Michaela Jarmarová středa 12:35 13:10 úterý 8:00 9:00 pátek 10:45 11:45 čtvrtek 9:00 10:00 Školská rada: Orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Členové školské rady: Mgr. Jitka Krobotová předseda MUDr. Lenka Ottová PaedDr. Milan Polášek Mgr. Luděk Rýznar Mgr. Dagmar Skoumalová Petra Šípová Podrobnější informace o školské radě naleznete ve školském zákoně 167 a 168. Zápisy z jednotlivých jednání naleznete na webu školy - odkaz školská rada. Úspěšní žáci 2013/2014: Žáci z jednotlivých tříd byli oceněni za reprezentaci školy v různých soutěžích (recitačních, pěveckých, dopravních, matematických, sportovních a mnoha dalších). 1.A Průšová Eliška, Charalambidus Konstantin 2.B Zelený Jakub Jeremiáš 3.B Pecháčková Kateřina, Vylíčilová Jana, Venoušová Terezie, Bílek Jonáš, Vicenec Libor, Polách Lukáš, Švub Miloslav, Dokoupil Matěj 4.B Budina Matyáš, Andrle Petr, Kučera Jan, Kašpar Jan, Berčák Jakub 5.A Eremka Mirek Jan, Pagáč Tomáš, Hrůzek Filip, Morong Tomáš, Vepřek Tomáš 5.B Skoumalová Anastázie, Godinová Rebeca, Cekr Filip, Harapát Antonín, Gieslová Josefa, Grézl Dominik, Šebela Tomáš, Blaháček Matěj, Talpa Jan, Horáček Tomáš 6.A Čmakalová Natálie 6.B Plhal Jakub, Suchomel Luboš 6.C Ladislav Jakub, Mácha Joshua James 7.A Lichnerová Lucie, Dudycha Štěpán, Habrman Jaroslav, Jureček Dominik, Kašpar David 7.B Kašíková Klára, Smrčková Kateřina, Kövér Michal, Kubíček Daniel, Rutar Adam, Scheuter Adam, Müller Jáchym 8.A Gloza Jakub, Šefl Jan, Šalamounová Adéla, Šebestová Karolína 8.B Kučerová Kateřina, Vicencová Leona, Krejčí Jaroslav, Tesař Karel, Bundil Vladislav, Fogl Tomáš, Vágnerová Michaela, Válková Adéla, Čmakalová Kristýna, Vondráková Tereza 9.A Skoumalová Veronika, Müller Jonáš, Belko Daniel, Škůrek Jakub, Sedlák Martin, Tomeš Šimon, Hlavsa Daniel 9.B Rozbroj Jiří, Rutar Ludvík, Blecha Denis

4 Kultura školám: I v letošním školním roce navštíví žáci naší školy několik divadelních představení. Pro 1., 2. a 3. ročníky byla vybrána pohádka O pejskovi a kočičce, pro 4. a 5. ročníky foglarovka Rychlé šípy. Celý první stupeň navštíví také pohádku Čertův švagr. Pro žáky druhého stupně jsou zajištěny hry Rychlé šípy a Figarova svatba. Předpokládaná cena jednoho představení je 4050 Kč. Školní knihovna: Knihy se budou půjčovat od října, a to každý čtvrtek od 13:30 do 14:30. Školní časopis: Pod vedením paní učitelky Zdeňky Krejčí se velkou měrou podílejí na školní kultuře i sami žáci, kteří tvoří časopis TREFA. Časopis je dostupný i v elektronické verzi na webových stránkách školy. J&G Společnost již 7. rokem okupuje Jedničku! J&G Společnost, pro mnohé již známá firma, nese poslání bavit děti. A musím s úsměvem na tváři konstatovat, že se to už nějaký ten rok daří. Mezi naše hvězdy, díky kterým jsme mezi dětmi a učiteli čím dál víc oblíbenější a známější, patří zábavné akce, veselé projekty a soutěže. Obzvláštní záře vystupuje z našich akcí, které v dětech zanechávají dobrou náladu, utužené kamarádství a pozitivního ducha, které jej provází nejen po celý zbytek vyučování. Za zmínku zajisté stojí Ježíškování, stále oblíbenější Den dětí, hrozivá Vycházka za čarodějnicemi či Jarní dílna tvoření. Velkým krokem byla také účast na celorepublikové akci Bambiriáda, která nám poskytla nejen nezaměnitelné zkušenosti, což se týče práce s dětmi, ale také propagaci na celorepublikové úrovni v podobě článku v celorepublikovém časopise Archa. Celý školní rok vkládáme snahu a píli i do našich projektů. Nezapomenutelný je náš časopis Smíchoviny, který se umístil v krajském kole soutěže časopisů na krásném 1. místě, a tak proto nelze zapřít, že svou nápaditostí přitahuje každým číslem více a více věrných čtenářů. U žáků také neprohrává stále naladěný Rozhlas na Jedničce a čistotný nováček Ekoprogram J&G Společnosti. Více na či na naší nástěnce. Jakub Gloza, 9.A Školní kapela: Školní kapela působí na naší škole již deset let. Hrají a zpívají v ní nadaní žáci spolu s učiteli, šanci má každý, kdo umí hrát na nějaký hudební nástroj nebo dobře zpívat. Kapela pořádá tradičně vánoční koncerty na půdě školy i veřejně, hraje na Akademii, žáci si užívají každý červen také rozloučení se školním rokem v open air prostoru školního dvora. Repertoár stavíme spíše moderně, kapela je vybavena kvalitní zvukovou aparaturou. V současné sestavě hrají žáci na kytary, klávesy, bicí, housle, akordeon a příčnou flétnu. Kytarový kroužek nabízí výuku hry na kytaru pro všechny žáky školy, kteří mají zájem hrát, chodí alespoň do páté třídy a mají vlastní kytaru. Jednou týdně se mladí kytaristé zabývají doprovodem písniček, akordy a hmaty, hrou trsátkem. Kroužek trvá dva až tři roky, podle počtu účastníků a úrovně jejich hry. Ti pokročilejší mají později šanci zahrát si se školní kapelou. Kroužek má kapacitu dvacet žáků a je veden bezplatně. Výuka cizích jazyků: Žáci se mohou seznamovat se základy anglického jazyka už od 1. třídy prostřednictvím kroužku nebo nepovinného předmětu. Ve 3. ročníku pak začíná povinná výuka anglického jazyka. V 8. ročníku se žáci začínají učit druhý cizí jazyk v časové dotaci 3 hodin týdně.

5 Mohou si vybrat německý nebo ruský jazyk. Výuka je vedena aprobovanými učiteli. V 7. ročníku je pro zájemce navíc nabízena konverzace v AJ v rámci volitelných předmětů. Pro zkvalitnění výuky jazyků jsou využívány interaktivní tabule, digitální učební materiály, počítačové programy a audio učebna. Žáci naší školy dosáhli velmi dobrých výsledků při celostátním prověřování znalostí prostřednictvím testů ČŠI a Kalibro. Talentovaní žáci 7., 8., a 9. ročníků úspěšně reprezentovali školu v okresním kole Konverzační soutěže Aj a v okresní soutěži Search It. V letošním roce se opět chystá předvánoční zájezd do Londýna a návštěva jedné ze sousedních německy mluvících zemí. Hodnocení tělovýchovných soutěží za školní rok 2013/2014: Naše škola klade velký důraz na tělesnou zdatnost žáků a dlouhodobě jsme hodnoceni jako nejlepší škola v okrese v hodnocení sportovních úspěchů. K nejlepším výsledkům patří 1. místo v krajském finále přespolního běhu chlapců a následné 11. místo na celorepublikové soutěži, 3.5. místa na okresních soutěžích v atletice, 2. místo na florbalové soutěži ČEZ Street Hockey Ostrava a 1. místa v basketbalu mladších chlapců v okrese a volejbalu starších dívek na kraji. I v letošním školním roce se budou žáci i učitelé TV snažit obstát v konkurenci mezi ostatními školami. Kroužky ve školním roce 2014/2015: NÁZEV VYUČUJÍCÍ DEN ČAS NÁZEV VYUČUJÍCÍ DEN ČAS FLORBAL Pán DLE DOHODY 7:00 8:00 14:00 15:00 ŠIKOVNÉ RUCE Hrubá 1X 14 DNÍ ÚT 13:00 14:30 SPORTOVNÍ Jarmarová PO TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Čápek DLE DOHODY KYTARA Střeštíková ÚT 14:00 14:45 14:00 15:00 KNIHOVNA Ulrichová ČT 13:30 14:30 KAPELA Střeštíková ST Dětské hřiště a modernizace učeben: Během letních prázdnin vyrostlo v atriu školy nové hřiště s herními prvky za 1,269 milionu korun. Za tuto částku, kterou zaplatila místní radnice, vybudovala zábřežská firma Ekozis dopadové plochy s umělým povrchem a položila zámkovou dlažbu. Herní prvky pořídila škola z vlastních peněz. V rámci evropského operačního programu Jedničkou v přírodovědných předmětech už loni obdržela dotaci 2,4 milionu na realizaci dvouletého projektu. Letos z něj zbývalo dofinancovat nové učebny zeměpisu, vlastivědy a také modernizaci učebny chemie, v nichž se nacházejí interaktivní tabule a speciální učební pomůcky.

6 Školní družina ve školním roce 2014/2015: Vychovatelky: Soňa Kozáková vedoucí vychovatelka, Bc. Kateřina Kovářová, Mgr. Aneta Blaháčková, Mgr. Pavla Jančíková a Martina Vagnerová Do ŠD jsou zapsány děti 1.4. tříd. Provoz ŠD: Ranní provoz: 6:15 7:45 (není nutné platit školné) Odpolední provoz: 11:40 16:30 Školné ve ŠD činí 100 Kč na měsíc. V období prázdnin je provoz určován počtem přihlášených dětí nejméně 12. Rodiče budou informováni formou u, webových stránek nebo lístečky. Nabízíme speciální zájmovou činnost: výuka anglického jazyka (1.2.třídy) Martina Vagnerová sportovní kroužek Soňa Kozáková kroužek šikovných rukou Pavla Jančíková taneční kroužek Aneta Blaháčková, Kateřina Kovářová Info ze školní jídelny: V letošním školním roce se přihlásilo na dopolední svačiny 130 žáků a na obědy celkem 502 strávníků. V případě obědů nabízíme výběr ze dvou hlavních jídel. V současné době je stanovena cena svačiny na 12,00 Kč. Z toho na nákup potravin připadá 7,50 Kč, zbývajících 4,50 Kč pokrývají věcné a mzdové náklady. Cena obědů je stanovena dle finančního normativu přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 sb. O školním stravování. Strávník je zařazen do kategorie podle dosaženého věku v daném školním roce, tzn. od tohoto roku do příštího roku následovně: 710 let 19,00 Kč 1114 let 22,00 Kč 15 a více 25,00 Kč Věcné náklady hradí zřizovatel město Šumperk a mzdové náklady stát. Odhlašuje se den dopředu. ová adresa pro odhlašování: Z důvodu nanormovaných surovin odhlášky poslané ten den ráno nelze odhlásit, a proto první den nepřítomnosti ráno ve škole je nutné oběd vyzvednout do jídlonosiče v době od 11:00 do 11:30 hod. za dotovanou cenu. Následující dny nepřítomnosti, pokud rodiče obědy neodhlásí, budou doúčtovány do plné ceny včetně režií. Podrobnější informace ve školním řádu na nebo u vedoucí jídelny na tel Pro žáky nižších ročníků je možné objednávání přes internet. Zájemci si mohou vyzvednout přístupový kód u vedoucí jídelny.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle 10 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. v platném znění Zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2 Studentská 2, Prostějov, tel. 582 301 411, tel./fax 582 301 402 e-mail: rgazs@rg.prostejov.cz www.rg.prostejov.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

školní rok 2013/2014

školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2013/2014 V Radostíně nad Oslavou 25. srpna 2014

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013

Určeno žákům vycházejícím v roce 2014 2013 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY, NÁSTAVBY I VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 214 213 ÚŘAD PRÁCE

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA ZPRAVODAJ 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR HUSOVA 1570 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 / 2015: Prázdniny začátek školního roku pondělí 1.9. 2014 podzimní prázdniny pondělí 27.10. a středa

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014

Určeno žákům vycházejícím v roce 2015 2014 GYMNÁZIA, STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY, STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ, ODBORNÁ UČILIŠTĚ, PRAKTICKÉ ŠKOLY I NÁSTAVBY ZA CELÝ OKRES PELHŘIMOV Určeno žákům vycházejícím v roce 215 214 Krajská pobočka v Jihlavě Kontaktní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázia Havlíčkův Brod Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Gymnázium Havlíčkův Brod vydalo výroční zprávu o činnosti školy dne 15. 10. 2013 pod č. j. GHB/448/2013 na základě vyhlášky

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Obsah: I. Úvod Projekty: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4. výzvy Comenius Testování SCIO na ZŠ Malšice

Obsah: I. Úvod Projekty: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4. výzvy Comenius Testování SCIO na ZŠ Malšice Obsah: I. Úvod str. 2 II. Charakteristika školy str. 4 III. Přehled učebních plánů, výchovy a vzdělání str. 4 IV. Údaje o inspekcích str. 6 V. Údaje o pracovnících školy str. 6 VI. Výkon státní správy

Více

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1

V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 V Ý R OČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 0 / 1 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola a Mateřská škola Hořepník adresa školy: nám. Prof. Bechyně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2012 / 2013 č. j. 146/13 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více