PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013"

Transkript

1 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 Kompletní znění rozpisu je zveřejněno na internetových stránkách Plzeňského KVS kde jsou též veškeré informace o volejbalovém dění v Plzeňském kraji včetně dalších potřebných volejbalových odkazů.

2 Obsah: A. Všeobecná ustanovení B. Technická ustanovení C. Zařazení družstev do soutěží Přílohy: č. 1 Adresáře družstev vč. rozlosování soutěží a delegace rozhodčích č. 2 Listiny rozhodčích č. 3 Pokyn k úhradě licenčních příspěvků č. 4 Metodický pokyn pro vytvoření soupisky ve VIS č. 5 Hlášení výsledků utkání č. 6 Zásady povinné péče o mládež č. 7 Zásady plnění povinnosti aktivního rozhodčího - 2 -

3 Plzeňský krajský volejbalový svaz Boettingerova 6, Plzeň ROZPIS krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěží Soutěže vyhlašuje předsednictvo Plzeňského krajského volejbalového svazu (dále jen PKVS). Soutěže řídí Sportovně-technická komise PKVS (dále jen STK). Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího dané soutěže: Soutěže dospělých: Ing. Petr Kvarda, Čachna 1229, Starý Plzenec ICQ: Skype: petr.kvarda12 MT 1 : MT 2 : TZ: Soutěže mládeže: Ing. Luboš Nový, Neumannova 897, Klatovy 2 ICQ: Skype: lubosnovy MT: Pořadatel Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvém místě v rozlosování jednotlivých kategorií nebo přímo uvedené. 3. Hrací termíny a začátky utkání Hrací termíny a začátky utkání jsou uvedeny v rozlosování. Veškeré požadavky na změny hracích termínů nebo začátků utkání se zadávají do VIS v modulu Podatelna!!! Pořadatel může v odůvodněných případech v důsledku vytížení haly změnit začátek utkání bez souhlasu soupeře a STK v časovém rozpětí (toleranci) ± 2 hod. od oficiálního začátku dle rozlosování. Změnu musí pořadatel zadat elektronicky do VIS nejpozději 10 dnů předem. Změny začátků utkání mimo uvedenou toleranci musí pořadatel zadat elektronicky do VIS a zajistit souhlas soupeře nejpozději 10 dnů předem. Žádost o změnu termínu utkání zadává pořadatel elektronicky do VIS a musí zajistit souhlas soupeře a úhradu poplatku (viz bod 16) 10 dnů předem. V případě odsouhlasení změny termínu vedoucím soutěže zašle VIS elektronicky oznámení všem zainteresovaným stranám. Zjištěné neoprávněné svévolné změny budou trestány pořádkovou pokutou. Žádosti o přeložení utkání na termíny po ukončení dané soutěže nebudou povoleny!!! Změny jsou v rozlosování uváděny ihned po splnění všech požadovaných náležitostí. 4. Místo utkání Mistrovská utkání o I.tř. mužů a žen a mládeže se hrají ve sportovních halách (tělocvičnách), o II.tř. mužů a žen se hrají na venkovních hřištích (v povolených tělocvičnách - viz adresář družstev). V případě nepříznivého počasí při utkáních na venkovních hřištích je možno na základě rozhodnutí rozhodčího dle čl. 17 odst. 2 Soutěžního řádu volejbalu (dále jen SŘV) a oficiálních pravidel volejbalu (dále jen OPV) sehrát utkání v hale (tělocvičně), má-li ji domácí družstvo k dispozici

4 5. Účastníci Jsou uvedeni v adresářích družstev u rozlosování jednotlivých soutěží. 6. Úhrada nákladů a) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. b) Současně s podáním přihlášky do soutěže uhradila družstva účastnický poplatek, skládající se z: o licenčního poplatku družstva (LPD) ve výši stanovené Předsednictvem PKVS, o případných poplatků za nesplnění podmínek stanovených Předsednictvem PKVS pro start družstev dospělých a mládeže v mistrovských soutěžích podle Přílohy č. 6 a 7 tohoto Rozpisu. c) Hráči, trenéři, funkcionáři a rozhodčí, uvedení na listinách rozhodčích, zaplatí licenční příspěvek (LP) dle pokynu uvedeném v Příloze č. 3 ve výši: DOSPĚLÍ - nad 18 let 200,- Kč MLÁDEŽ - do dovršení věku 18-ti let 100,- Kč MLÁDEŽ - do dovršení věku 15-ti let 50,- Kč Od úhrady LP jsou osvobozeni členové do dovršení věku 12-ti let a dále čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého volejbalu. Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození) hráče/funkcionáře. B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 7. Předpis Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů - čl. 3 SŘV. Výjimky z pravidel: o v kategorii žactva není povolen start libera o čísla dresů mohou být 1-99 o výška sítě ml. žáci 215 cm ml. žákyně 215 cm žáci 230 cm žákyně 220 cm o rozměry hřiště ml. žáci 7 x 14 m ml. žákyně 7 x 14 m o počet hráčů ml. žáci čtveřice ml. žákyně čtveřice V soutěžích mládeže mohou být v zápise o utkání uvedeni(y) pouze 3 H hráči, resp. 2 H hráčky!!! Porušení tohoto ustanovení se při startu hráčů(-ek) v utkání postihuje hracími důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4j) SŘV. Utkání jsou hrána jedním barevným míčem (zn. Gala, Molten, Mikasa) podle volby pořadatele. Upozornění: Platná znění a změny Směrnic a předpisů ČVS jsou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách ČVS 8. Startují Muži, ženy bez omezení věku Junioři narození a mladší Juniorky narozené a mladší Kadeti narození a mladší Kadetky narozené a mladší Žáci narození a mladší Žákyně narozené a mladší Mladší žáci narození a mladší Mladší žákyně narozené a mladší Jako S (střídavě startující) a H (hostující hráči) mohou po celé soutěžní období startovat: o hráči narození a mladší, o hráčky narozené a mladší. 9. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV. Doplnění a upřesnění SŘV: - 4 -

5 Na základě čl. 1 SŘV bodu 3) rozšiřuje Předsednictvo PKVS podmínky účasti takto: o V případě ukončení zápasu pro nedostatečný počet hráčů z důvodu zranění je start zraněného hráče v následujícím dvojkole umožněn pouze za předpokladu doložení odborného vyšetření z Lékařské služby první pomoci ze dne utkání řídícímu soutěže nejpozději do následující středy a písemným povolením startu ošetřujícím lékařem. Bez zmíněného doložení bude start tohoto hráče považován za neoprávněný a ve smyslu ustanovení čl. 27 bodu 4j) SŘV bude družstvo postihováno hracími důsledky dle čl. 27 bodu 1b). o Ve smyslu OPV - pravidlo č. 5 Vedení družstva a při nemožnosti zajištění pořadatelské služby dle ustanovení SŘV, čl. 15): Kapitán a trenér domácího družstva zodpovídá: - za bezpečnost rozhodčího po dobu trvání zápasu, - za chování domácích účastníků utkání včetně svých diváků po dobu trvání zápasu. Kapitán a trenér hostujícího družstva zodpovídá: - za chování hostujících účastníků utkání včetně svých diváků po dobu trvání zápasu. U mládežnických kategorií plně zodpovídají za vše výše uvedené trenéři (při turnaji trenér pořádajícího družstva). Definice doby trvání zápasu : od okamžiku příchodu rozhodčího do místa konání zápasu (dvojzápasu, turnaje) až do odjezdu rozhodčího po ukončení zápasu (2. zápasu, posledního zápasu turnaje) vlastním či veřejným dopravním prostředkem (včetně případné pauzy mezi zápasy bez ohledu na její délku). Oddíly dále: - musí plnit Zásady povinné péče o mládež - viz Příloha č. 6, - musí plnit Zásady povinnosti aktivního rozhodčího - viz Příloha č. 7. Pořadatel je dále povinen: - mít k dispozici Rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčímu, - dát k dispozici hostujícímu družstvu pro rozcvičení minimálně 6 míčů stejné značky, s jakými se bude hrát, - zajistit kvalifikovaného zapisovatele (čl. 21 SŘV), který nesmí být zároveň hráčem nebo členem družstva uvedeným v zápise o utkání, a ukazatel skóre nejméně do 30-ti bodů, - u soutěží I. a II.tř. dospělých zajistit lístky na postavení pro domácí i hostující družstvo (lze získat na v nabídce Ke stažení ), - nahlásit výsledek utkání vždy ihned po jeho skončení dle Přílohy č. 5 (vyjma soutěže žákyň a mladších žáků a žákyň)!!! 10. Náležitosti a) Hráči(-ky) a funkcionáři uvedení v zápise o utkání prokazují oprávněnost startu platným průkazem člena ČVS. b) Družstva předkládají před utkáním soupisku, vyhotovenou podle čl. 7 SŘV ve VIS (viz Příloha č. 4). Na soupisce každého družstva musí být uvedeni i všichni funkcionáři, kteří se budou účastnit zápasů. 11. Systém soutěže Hraje se dlouhodobým systémem (upřesnění u rozlosování jednotlivých soutěží). 12. Hodnocení výsledků Provádí se podle čl. 28 SŘV. Výsledek 3:0 a 3:1 - vítěz 3 body, poražený 0 bodů; výsledek 3:2 - vítěz 2 body, poražený 1 bod. Kontumace -1 bod. 13. Zápisy o utkání (mimo soutěží mladšího žactva) Pořizují se na předepsaném zkráceném tiskopisu (formát A4 naležato) podle čl. 21 SŘV a zasílají se nejbližší pracovní den po utkání na adresu vedoucího soutěže podle bodu 1 tohoto Rozpisu

6 Tiskopisy zápisů o utkání je možno objednat na dobírku - Jiří Klaisner, Sušilova 52, Šlapanice (MT: ) nebo je lze stáhnout z z nabídky Ke stažení. 14. Rozhodčí Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí Komise rozhodčích PKVS (dále jen KR). Utkání I.třídy mužů řídí zpravidla dva rozhodčí, utkání všech ostatních soutěží jeden rozhodčí, a to v takto stanoveném oblečení: modré kalhoty a bílé triko včetně odznaku rozhodčího. Pověřený pracovník KR pro předelegace: Pavel Zeman, Boettingerova 6, Plzeň MT: Omluvy jsou povinni rozhodčí hlásit nejpozději 48 hod. před konáním utkání (pozdější omluvy nebo případné nedostavení se k utkání bude řešit KR). Náležitosti rozhodčích - vyplácí (bez zdanění) před utkáními pořadatel a) odměna za řízení jednoho utkání o I.tř. mužů a žen 250,- Kč o II.tř. mužů a žen 220,- Kč o junioři, juniorky 160,- Kč (na 2 vítězné sety 100,- Kč) o kadetky 140,- Kč (na 2 vítězné sety 90,- Kč) o žáci, žákyně 120,- Kč (na 2 vítězné sety 80,- Kč) Odměny jsou zdanitelným příjmem rozhodčích. b) stravné o náleží rozhodčímu, pokud se utkání hraje mimo místo jeho bydliště o doba trvání: 5-12 hod. = 64,- Kč; hod. = 96,- Kč c) jízdné o náhrada 3,70 Kč za 1 km (platí vzdálenost z automapy) o náhrada 5,80 Kč za 1 km (platí vzdálenost z automapy) řidiči vozidla, jsou-li na utkání delegováni rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících nácestně do místa utkání a použijí společné vozidlo o koná-li se utkání (turnaj) v místě bydliště rozhodčího, přísluší mu paušální náhrada cestovného ve výši 50,- Kč v Plzni a 30,- Kč v ostatních městech Postihy rozhodčích při nedostavení se k utkání Rozhodčí, který se bez řádné omluvy nedostaví k mistrovskému utkání krajského přeboru, na které byl delegován, bude potrestán finančním postihem (dále jen pokutou): o u soutěží dospělých 250,- Kč - za první nedostavení se k utkání 500,- Kč - za opakované každé další nedostavení se k utkání o u soutěží mládeže 150,- Kč - za první nedostavení se k utkání 300,- Kč - za opakované každé další nedostavení se k utkání O udělení pokuty rozhoduje KR na základě zjištěných skutečností. Pokud rozhodčí pokutu v termínu neuhradí, bude mít do doby uhrazení pozastavenu činnost. 15. Námitky Jejich podání se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu příslušného vedoucího soutěže uvedenou v bodě 1 tohoto Rozpisu. 16. Pořádkové pokuty a poplatky Pořádkové pokuty se udělují podle přílohy č. 2 SŘV, poplatky podle přílohy č. 1 SŘV. Obě platby hradí družstva ve VISu - modul Podatelna/Banka. Při opakovaných proviněních je možné uložit pořádkovou pokutu ve dvojnásobné výši!!! - 6 -

7 Sazebník pořádkových pokut dospělí mládež Pozdní zaslání zápisu o utkání 50,- Kč 30,- Kč Pozdní nahlášení výsledku utkání 50,- Kč 30,- Kč Nepředložení soupisky při utkání 50,- Kč 30,- Kč Start bez průkazu člena ČVS 30,- Kč / hráč 20,- Kč / hráč Nedostavení se k utkání, nedohrání soutěže až 5.000,- Kč až 3.000,- Kč Sazebník poplatků Změna termínu utkání 50,- Kč 30,- Kč Podání námitek; odvolání 1.000,- Kč 500,- Kč 17. Tituly a ceny, postupy Muži a ženy I.třída o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 2. ligy a odměnu ve výši 1.500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace obdrží družstvo odměnu ve výši 500,- Kč o v případě postupu a účasti ve 2. lize obdrží družstvo další odměnu ve výši 1.500,- Kč Muži a ženy II.třída o vítězné družstvo postoupí přímo do krajského přeboru I. třídy a obdrží odměnu ve výši 500,- Kč o v případě účasti ve výše uvedené soutěži náleží družstvu další odměna ve výši 700,- Kč Junioři o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 1. ligy juniorů, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v 1. lize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Juniorky o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 1. ligy juniorek, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v 1. lize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Kadeti o vítězné / přihlášené družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do Extraligy kadetů o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v Extralize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč Kadetky o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 1. ligy kadetek, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v 1. lize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Žáci o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do 1. části Mistrovství ČR žáků, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč (postup se týká i družstva na 2. místě - dle postupu na M-ČR z ČP-ŽCI) o při účasti v 1. části M-ČR obdrží družstva (všechna z našeho kraje) odměnu ve výši 300,- Kč a při účasti ve 2. části M-ČR další odměnu ve výši 600,- Kč - turnaje musí družstva řádně dokončit o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile - 7 -

8 Žákyně o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do 1. části Mistrovství ČR žákyň, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč (postup se týká i družstva na 2. místě, event. i na dalších místech - dle postupu na M-ČR z ČP-ŽKY) o při účasti v 1. části M-ČR obdrží družstva (všechna z našeho kraje) odměnu ve výši 300,- Kč a při účasti ve 2. části M-ČR další odměnu ve výši 600,- Kč - turnaje musí družstva řádně dokončit o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Mladší žáci o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje, diplom a medaile o družstva na 2. a 3.místě obdrží diplom a medaile Mladší žákyně o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje, diplom a medaile o družstva na 2. a 3.místě obdrží diplom a medaile V případě nezájmu vítězného (u žactva i druhého) družstva dané soutěže o postup má právo postupu po schválení STK další družstvo v pořadí. Těmto družstvům pak náleží i odměna za účast v kvalifikaci a za případný postup. 18. Sestupy Muži a ženy I.třída: o poslední družstvo sestoupí přímo do krajského přeboru II.třídy o může dojít k sestupu i více družstev (tak, aby pro sezónu 2013/14 bylo v KP I. tř. vždy max. 8 družstev) - závisí na postupech a sestupech v rámci republikových soutěží - rozhodnutí přísluší STK PKVS Ženy II.třída: o poslední družstvo sestoupí do kvalifikace o postup do krajského přeboru II.třídy 19. Přeborníci Plzeňského kraje 2012 Muži TJ Jiskra Domažlice Ženy TJ Plzeň-Bílá Hora Junioři SK Volejbal Klatovy Juniorky TJ Jiskra Domažlice Kadeti USK Slavia Plzeň B Kadetky SK Volejbal Klatovy Žáci USK Slavia Plzeň Žákyně VK Slavia VŠ Plzeň A Ml. žáci USK Slavia Plzeň Ml. žákyně VK Slavia VŠ Plzeň A C) ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ Viz adresáře družstev u rozlosování jednotlivých soutěží (Příloha č. 1). Nedílnou součástí tohoto Rozpisu jsou přílohy: č. 1 Adresáře družstev vč. rozlosování soutěží a delegace rozhodčích č. 2 Listiny rozhodčích č. 3 Pokyn k úhradě licenčních příspěvků č. 4 Metodický pokyn k vytvoření, doplňování, opravám a tisku soupisky ve VIS č. 5 Hlášení výsledků utkání č. 6 Zásady povinné péče o mládež č. 7 Zásady plnění povinnosti aktivního rozhodčího Rozpis byl schválen Předsednictvem PKVS dne Pavel Zeman, v.r. Ing. Petr Kvarda, v.r. Jakub Kovařík, v.r. předseda PKVS předseda STK PKVS sekretář PKVS - 8 -

9 ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A DELEGACE ROZHODČÍCH MUŽI - I.třída (P-M-1) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. TJ UNION PLZEŇ Bc. Petr Kšanda, Zlatá 583, Zruč-Senec MT: Sportovní hala TJ Union, Radčická 4, Plzeň Tramvaj č. 2 směr Skvrňany na zast. Výstaviště TJ SOKOL PLZEŇ-SKVRŇANY Ing. Petr Altmann, Ledecká 18, Plzeň MT: Tělocvična Sokola Skvrňany, Emingerova 1, Plzeň - Výjimka: menší volná zóna!!! Trolejbus č. 12 směr Nová Hospoda na zast. Škoda VII.brána. 3. TJ PLZEŇ-BÍLÁ HORA Jan Piškule, U Jam 18, Plzeň MT: Sportovní hala TJ Bílá Hora, Nad Štolou 716, Plzeň - Bílá Hora Autobus č. 20 na konečnou zast USK SLAVIA PLZEŇ B Ing. Jan Štich, Kyšická 86, Plzeň MT: Sportovní hala PF ZČU, Klatovská tř. 51, Plzeň-Bory Trolejbus č. 16 směr Bory do zast. Dobrovského, nebo Tramvaj č. 4 směr Bory do zast. Chodské nám. 5. USK SLAVIA PLZEŇ C Pavel Zeman, Boettingerova 6, Plzeň MT: Sportovní hala PF ZČU, Klatovská tř. 51, Plzeň-Bory Trolejbus č. 16 směr Bory do zast. Dobrovského, nebo Tramvaj č. 4 směr Bory do zast. Chodské nám. 6. SK VOLEJBAL KLATOVY Ondřej Mazanec, Na Koželužně 626, Kdyně MT: Sportovní hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy Z Klatov směrem na Plánici po levé straně, v prostoru bývalých kasáren. 7. TJ SOKOL MIROŠOV Jiří Hrdlička, Družstevní 230, Hrádek u Rokycan MT: Tělocvična Sokola Mirošov, Skořická 86, Mirošov - Výjimka: menší volná zóna!!! 8. TJ SOKOL KLADRUBY Ing. Vojtěch Ocelík, Zahradní 226, Kladruby MT: Tělocvična ZŠ, Husova ul., Kladruby - Výjimka: menší volná zóna - 1,5 m!!! - 9 -

10 PŘÍLOHA Č. 1 Systém soutěže: Každý s každý čtyřkolově na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: -

11 ŽENY - I.třída (P-Z-1) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. TJ VODNÍ STAVBY PLZEŇ Jana Kačerová, Lesní 2, Plzeň MT: Sportovní hala TJ Union, Radčická 4, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Skvrňany na zast. Výstaviště) 2. TJ SOKOL PLZEŇ - SKVRŇANY Michaela Bradová, Šlovická 6, Plzeň MT: Těl. Sokola Skvrňany, Emingerova 1, Plzeň - Výjimka: menší volná zóna!!! 3. TJ PLZEŇ-BÍLÁ HORA Ing. Lucie Vokounová, Znojemská 12, Plzeň MT: Sportovní hala TJ Bílá Hora, Nad Štolou 716, Plzeň - Bílá Hora (Autobus č. 20 na konečnou zast.) 4. VK ROKYCANY B Tereza Pillmannová, Pod Ohradou 922, Rokycany MT: Sp. hala Gymnázia, Mládežníků 1115, Rokycany (pod nemocnicí, směr nemocnice nebo koupaliště) 5. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ B Veronika Srbová, Schwarzova 36, Plzeň MT: Městská sportovní hala, Úslavská 75, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Světovar na zast. Habrmannova) NH: Tělocvična SPŠE, Koterovská 85, Plzeň 6. VK TACHOV Veronika Turková, Palackého 745, Tachov MT: Tělocvična ZŠ, Kostelní ul. 583, Tachov 7. SK VOLEJBAL KLATOVY Mgr. Jana Nová, Neumannova 897, Klatovy 2 MT: Sp. hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směrem na Plánici po levé straně, v prostoru bývalých kasáren) 8. TJ JISKRA DOMAŽLICE Eva Kortusová, Erbenova 205, Domažlice MT: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ od Kauflandu) NH: Sportovní hala ZŠ, Msgre. Staška 232, Domažlice Systém soutěže: Každý s každý čtyřkolově na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: -

12 Adresář družstev: MUŽI - II.třída (P-M-2) PŘÍLOHA Č TJ SOKOL KLADRUBY B Pavel Petráň, Milevská 410, Kladruby MT: Hřiště TJ Sokol, Husova ul., Kladruby (v parku pod ZŠ) 2. TJ DYNAMO HORŠOVSKÝ TÝN Aleš Vaněk, Nový Pařezov 20, Domažlice MT: Hřiště v areálu TJ Dynama, Masarykova ul., Horšovský Týn 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE B Pavel Kupillík, El. Krásnohorské 39, Domažlice MT: Hřiště na Městském stadionu, Vojtěchova ul., Domažlice Systém soutěže: Každý s každý šestikolově (2x doma, 2x venku, 2x na neutrálním hřišti) na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadatelem je vždy družstvo uvedené na prvním místě v utkání, které začíná v 10 hod. Začátky dle rozlosování, resp. družstvo, které hraje zápasy za sebou, může využít přestávku v max. délce 60 min. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: -

13 Adresář družstev: Skupina A : ŽENY - II.třída PŘÍLOHA Č TJ VODNÍ STAVBY PLZEŇ B Bc. Marie Fialová, 17. listopadu 378, Šťáhlavy MT: Hřiště TJ VS, Kreuzmannova 23, Plzeň (Trolejbus č. 12 směr Nová Hospoda na zast. Zátiší-Línská) 2. TJ SOKOL VEJPRNICE Markéta Bauerová, Tylova 95, Vejprnice MT: Hřiště nad sokolovnou, Sokolská ul. 301, Vejprnice (z Plzně Autobus č pod fotbalovým hřištěm) 3. TJ SOKOL KLADRUBY Mgr. Ing. Jana Kaslová, Zahradní 244, Kladruby MT: Hřiště TJ Sokol, Husova ul., Kladruby (v parku pod ZŠ) 4. TJ SOKOL PLZEŇ-LETNÁ Martina Čechurová, Letkovská 164, Kyšice MT: Hřiště TJ Sokol Letná, Republikánská 22, Plzeň (Autobus č. 30, Trolejbus č. 13 a 11 na zast. U Pietasu) 5. TJ ROZVOJ PLZEŇ Ing. Irena Matiscsáková, V Homolkách 10, Plzeň MT: Tělocvična Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 18, Plzeň - Výjimka: utkání se hrají v hale!!! 6. TJ START BĚLÁ NAD RADBUZOU Erika Rišková, Smolovská 231, Bělá nad Radbuzou MT: Hřiště ve sportovním areálu ZŠ, Pavlovická 352, Bělá nad Radbuzou - Výjimka: umělý povrch!!! Skupina B : 1. TJ SOKOL KAZNĚJOV Mirka Šturcová, Lipová 571, Kaznějov MT: Sportovní areál TJ Sokol, Sportovní ul., Kaznějov (u fotbalového hřiště - za benzinovou pumpou) 2. TJ KOŠUTKA PLZEŇ Ing. Eva Valešová, Macháčkova 2, Plzeň MT: Hřiště TJ Sokol, V Lomech 9a, Plzeň (Tramvaj č. 4 směr Košutka na zast. Foniatrie) 3. TJ SOKOL BEZDĚKOV U KLATOV Mgr. Stanislav Urban, Bezděkov 71, Klatovy MT: TZ: Antukové kurty TJ Sokol Bezděkov

14 4. VK SLAVIA VŠ PLZEŇ Ing. Josef Forejt, Toužimská 12, Plzeň MT: Těl. 15. ZŠ v Plzni, T. Brzkové 33-35, Plzeň - Výjimka: utkání se hrají v hale, výška 6 m!!! Tramvaj č. 2 směr Slovany na zast. Habrmannova. NH: Sportovní hala TJ Slavia, U Borského parku 21, Plzeň PŘÍLOHA Č TJ SOKOL PLZEŇ III. - BORY Zdeňka Průchová, Česká Bříza 188, Třemošná MT: TZ: Hřiště TJ Sokol III, Klatovská tř. 170, Plzeň (Tramvaj č. 4 směr Bory na zast. Dvořákova) Systém soutěže: Ve dvou skupinách po 6-ti, resp. 5-ti družstvech každý s každým čtyřkolově na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Družstvo na 6. místě ve skupině A po odehrání této skupiny končí, obsadí celkové 11. místo a sestupuje do případné kvalifikace o krajský přebor II. třídy žen. Družstva ze skupin na místech sehrají 2 utkání ( ) u lepšího družstva o konečné pořadí: A3-B3 o 5. místo, A4-B4 o 7. místo a A5-B5 o 9. místo Týmy na 1. a 2. místě budou hrát play-off vždy na 2 hrané zápasy (8. a ) u lepšího družstva: Semifinále: A1-B2 a B1-A2 Finále: vítězná družstva Utkání o 3. místo: poražená družstva Termíny nadstavby: 8. června 2013 (SF); 15. června 2013 (F) Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: ŽENY - II.třída, skupina A (P-Z-2-A) ŽENY - II.třída, skupina B (P-Z-2-B) -

15 Adresář družstev: JUNIOŘI (P-JRI) PŘÍLOHA Č TJ JISKRA DOMAŽLICE Pavel Kupilík, El. Krásnohorské 39, Domažlice MT: Sp. hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale od Kauflandu, poblíž autobusového nádraží) NH: Tělocvičny ZŠ, Msgre. Staška 232, Domažlice 2. SK VOLEJBAL KLATOVY Jaroslav Sýkora, Krátká 501, Klatovy 3 MT: Sportovní hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směr na Plánici po levé straně, v prostoru býval. kasáren) 3. USK SLAVIA PLZEŇ - KTI MUDr. Zdeněk Čech, Slovanská alej 11, Plzeň MT: Tělocvična Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 14, Plzeň Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Váchal P. 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: USK Slavia Plzeň - KTI Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Pham T. 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaný rozhodčí: Muknšnábl J

16 Adresář družstev: JUNIORKY (P-JKY) PŘÍLOHA Č SKP RAPID SPORT PLZEŇ Bohumil Janošek, Pod Chlumem 8, Plzeň MT: Těl. 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň-Doubravka (Trolej č. 16 směr Doubravka na zast. Habrmannovo nám.) 2. TJ SOKOL KLADRUBY Pavel Petráň, Milevská 410, Kladruby MT: Tělocvična ZŠ, Husova ul., Kladruby - Výjimka: volná zóna 1,5 m!!! 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE Eva Kortusová, Erbenova 205, Domažlice MT: Sp. hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale od Kauflandu, poblíž autobusového nádraží) NH: Tělocvičny ZŠ, Msgre. Staška 232, Domažlice Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Kohout R. 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Kladruby Delegovaný rozhodčí: Giebl J. 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: SKP Rapid Sport Plzeň Delegovaný rozhodčí: Burešová M. 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Kladruby Delegovaný rozhodčí: Kortus R

17 KADETKY (P-KKY) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. TJ JISKRA DOMAŽLICE Božena Váchalová, Mánesova 523, Domažlice MT: TB: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ, poblíž nádr. ČSAD) NH: Sportovní hala TJ Jiskra, Fügnerova 647, Domažlice 2. SK VOLEJBAL KLATOVY Josef Vlček, Obytce 35, Klatovy MT: Sportovní hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směr na Plánici po levé straně, v prostoru býval. kasáren) 3. TJ SOKOL VEJPRNICE Ing. Jindřich Vaněk, Květná 719, Vejprnice MT: Tělocvična ZŠ a MŠ, Jakuba Husníka 527, Vejprnice (z Plzně Autobus MHD č. 55) Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Vejprnice Delegovaný rozhodčí: Ulč J. 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaný rozhodčí: Muknšnábl J. 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Kupilík F. 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaný rozhodčí: Netrval R

18 ŽÁCI (P-ZCI) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. USK SLAVIA PLZEŇ Mgr. Martin Kufner, Sokolovská 63, Plzeň MT: TB: TZ: Tělocvična Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 14, Plzeň 2. TJ SOKOL MIROŠOV Mgr. Martin Hanzelín, Gustavka 135, Mirošov MT: Sokolovna, Skořická 86, Mirošov (naproti obchodnímu domu) - Výjimka: menší volná zóna!!! 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE - KTI Pavel Kupilík, El. Krásnohorské 39, Domažlice MT: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ, poblíž nádr. ČSAD) Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: USK Slavia Plzeň Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice - KTI Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Mirošov Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: USK Slavia Plzeň Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS

19 ŽÁKYNĚ (P-ZKY) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. VK ROKYCANY Ing. Luboš Koubík, Březina 152, Břasy MT: TZ: Sp. hala Gymnázia, Mládežníků 1115, Rokycany (směr nemocnice nebo koupaliště, pod nemocnicí) TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ A a B Jan Neruda, U Světovaru 5, Plzeň MT: bude zveřejněno ve VIS bude zveřejněno ve VIS Městská sportovní hala (hala II), Úslavská 75, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Světovar na zast. Habrmanova) NH: Tělocvična SPŠ elektrotechnické, Koterovská 85, Plzeň (dtto na zast. Internáty) VK SLAVIA VŠ PLZEŇ A a B (VK SLAVIA VŠ - SK 15. ZŠ PLZEŇ A a B ) Kateřina Svobodová, Husova 10, Plzeň MT: Tělocvična 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33-35, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Skvrňany na zast. Macháčkova) 6. SK VOLEJBAL KLATOVY Ing. Luboš Nový, Neumannova 897, Klatovy II MT: Sp. hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směrem na Plánici po levé straně, v prostoru bývalých kasáren) 7. TJ JISKRA DOMAŽLICE Božena Váchalová, Mánesova 523, Domažlice MT: TB: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ, poblíž nádr. ČSAD) NH: Sportovní hala TJ Jiskra, Fügnerova 647, Domažlice 8. TJ SOKOL VEJPRNICE Ing. Jindřich Vaněk, Květná 719, Vejprnice MT: Místo konání oznámí pořadatel družstvům později. (Tělocvična ZŠ a MŠ, Jakuba Husníka 527, Vejprnice) Systém soutěže: Turnajově na 2 vítězné sety dle ustanovení OPV. Každý turnaj se hraje ve dvou skupinách (1,4,5,8) a (2,3,6,7) s tím, že první dva z každé skupiny postoupí do skupiny o místo se započtením výsledků, obdobně skupina o místo. Nasazení na 1. turnaj bude určeno dle loňských výsledků. Začátky všech 1. utkání jsou v 9:00 hod., pořadí jednotlivých zápasů a hrací systém turnaje stanoví pořadatel před začátkem akce. Hraje se min. na dvou hřištích. Pořadatel zašle nejbližší pracovní den na adresu vedoucího soutěže zprávu, obsahující jednotlivé výsledky, konečnou tabulku a krátké zhodnocení celého turnaje. Bodování: vítěz turnaje získá 20 bodů, 2. místo = 17 b., 3. místo = 15 b., 4. místo = 14 b. atd

20 PŘÍLOHA Č. 1 Konečné pořadí se stanoví na základě součtu bodů dosažených na jednotlivých turnajích. V případě rovnosti rozhoduje lepší umístění na jednotlivých turnajích. V případě shodných výsledků rozhoduje lepší umístění na závěrečném turnaji. Průběžné pořadí naleznete na v menu Krajské soutěže 2012/2013 nebo na níže uvedeném odkazu. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: VK Rokycany Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Lokomotiva Plzeň Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: VK Slavia VŠ Plzeň Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Vejprnice Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 5. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 6. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 A. Sportovně technická komise KVS Královéhradeckého kraje vyhlašuje pro soutěžní ročník 2015-16 soutěže dospělých v kategoriích krajský

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

R O Z P I S. Český volejbalový svaz. Mistrovství České republiky žákyň 2012

R O Z P I S. Český volejbalový svaz. Mistrovství České republiky žákyň 2012 Český volejbalový svaz Sportovně-technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016

Krajský svaz stolního tenisu Olomouc SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 Krajský svaz stolního tenisu Olomouc v y p i s u j e SOUTĚŽE DRUŽSTEV PRO SEZÓNU 2015/2016 1. Řízení soutěže Soutěže řídí VV KSST Olomouc prostřednictvím STK. 2. Pořadatel Pořadatelem utkání budou oddíly

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ

OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ OLMA NÁRODNÍ FINÁLE MLADŠÍCH MINIŽÁKŮ ÚSTÍ NAD LABEM 6.-8.5.2012 Pořadatel Basketbalový klub Ústí nad Labem Jateční 1026/18 IČ: 14866714, DIČ: CZ14866714 Kontakt: Mgr. Zdeněk Rytíř tel.: +420 731 481 668

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S

S E V E R O Č E S K Ý O B L A S T N Í V Ý B O R Č B a S ROZPIS SOUTĚŽÍ DOSPĚLÝCH PRO SEZÓNU 2011-2012 (platí od 1.9.2011 do 31.8.2012) STK SvčOV ČBaS vyhlašuje pro sezónu 2011/2012: I. Turnaje GP D a GP C dle schváleného termínového kalendáře. II. Krajské přebory

Více

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici

Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Zápis č.1/2015 z jednání Výkonného výboru středočeského KNS konaného dne 8.ledna 2015 v Osnici Přítomni: p. Rackovský Peter, p. Jiří Beránek, p. Jiří Potočník ( 60 % ). Omluveni: p. Miloslav Vach, p. František

Více

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj

3. 5. června 2013 Kemp PECKA Královéhradecký kraj Preventan Cup 2012/2013 PREVENTAN CUP CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE VYBÍJENÉ Propozice Republikového finále AŠSK ČR Záštitu převzal Ing. Josef Táborský, člen Rady Královéhradeckého kraje 3. 5. června

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1

SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 NÁRODNÍ HbL STARŠÍHO DOROSTU STŘED / SEVEROZÁPAD MČR STARŠÍCH ŽÁKŮ STŘED MČR MLADŠÍCH ŽÁKŮ STŘED 2009 2010 SOUTĚŽE MLÁDEŽE REGION STŘED 2009-2010 1 PROPOZICE SOUTĚŽÍ MLÁDEŽE REGIONU STŘED 2009-2010 Řídící

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014

Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 Rozpis Brněnského městského přeboru družstev dospělých 2013-2014 1. Termíny a rozlosování: základní část Skupina A: 1 VSK VUT Brno 2 Badminton Česká 3. SKP Kometa Brno-RS badminton C 4. Spartak PBS Brno

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ

REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ SPORTOVNÍ HALA TEPLICE 17. 18. června

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci

SMĚRNICE ČAST č. 4/2014 Stanovení náhrad pro rozhodčí a požadavky na jejich kvalifikaci ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 1. Úvodní

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší

17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Víceúčelová sportovní hala 17. února 2011 žáci ročníku 1999 a mladší OFS tel: 553625474 Vodárenská 18 web: www.fotbal.cz 747

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší

27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší FOTBALOVÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 27. února 2014 Starší žáci ročníku 1999 a mladší Okresní fotbalový svaz Opava

Více

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností

Tento turnaj je realizován za finanční spoluúčasti Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje a společností Přerovský volejbalový klub pořádá ve spolupráci se Statutárním městem Přerov a Olomouckým krajem 24. ROČNÍK VELKÉ CENY PŘEROVA JUNIOREK PARTNEŘI TURNAJE: Teplo Přerov a.s., Technické služby města Přerova

Více

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009

AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12. 14. června 2009 Asociace školních sportovních klubů České republiky --------------------------------------------------------------------- REPUBLIKOVÉ FINÁLE AŠSK ČR VE VOLEJBALU ZŠ AREÁL TECHNICKÉ UNIVERZITY LIBEREC 12.

Více

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015

Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 STŘEDOČESKÝ SVAZ STOLNÍHO TENISU www.stcstolnitenis.cz Zprávy STSST č. 18/2014-15 ze dne 3. 3. 2015 1. Zprávy Sportovně technické komise STSST 1.1. Krajské soutěže družstev mužů 2014/2015 1.1.1. Výsledky

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší

29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší ČESKOMORAVSKÝ FOTBALOVÝ SVAZ OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ OPAVA Vodárenská 18 747 07 Opava Víceúčelová sportovní hala Opava 29. listopadu 2012 Mladší žáci ročníku 2000 a mladší OFS Opava tel: 553625474 Vodárenská

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Královéhradecký KFS KOUBA CUP 2014 XXI. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ Hradec Králové a Nový Bydžov 12. 15. 5. 2014 Datum konání: Pondělí 12. května čtvrtek 15. května 2014. Pořadatel:

Více

Zápis z jednání Moravského kongresu

Zápis z jednání Moravského kongresu Zápis z jednání Moravského kongresu 1. - Volba vedení MLL Nikolas Adámek podal návrh na prodloužení funkčního období předsedy VMLL na 2 roky. Předseda VMLL návrh na obsazení: Petr Němčík - Petr Němčík

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 9. dubna 2014 Všeobecná ustanovení 1. Řízení Řídí Výkonný výbor ČKA prostřednictvím své Sportovně technické komise. 2. Pořadatel Pořadatelem každého vzájemného utkání je

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ

KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ KOUBA CUP 2014 XXII. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ U-15 OSTRAVA, 25. 28. 8. 2014 Datum konání: Pondělí 25. srpna čtvrtek 28. srpna 2014. Pořadatel: Moravskoslezský KFS z pověření

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu. NÁVOD Obsah Důležité termíny pro 36. ročník... 2 1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku... 2 1.1. Týmy z loňského ročníku... 2 1.2. Registrace nového týmu... 3 2. Zaplacení startovného... 3 3. Rezervování

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI

SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE STANOVENÍ NÁHRAD PRO ROZHODČÍ V JEDNORÁZOVÝCH A DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍCH A POŽADAVKY NA JEJICH KVALIFIKACI ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cstv.cz fax: +420 220 513 597 SMĚRNICE ČAST č. 5/2013 KE

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Praha 8. dubna 2015 VV ČKA ve spolupráci s VV SKoZ připravuje pro kategorii mužů zavedení společné česko-slovenské Interligy. Tato soutěž by měla začít od soutěžního ročníku

Více

Soutěže řídí Sportovně technická komise Krajského volejbalového svazu Vysočina, p.s., se sídlem Jihlava, Benešova 46, PSČ 586 01.

Soutěže řídí Sportovně technická komise Krajského volejbalového svazu Vysočina, p.s., se sídlem Jihlava, Benešova 46, PSČ 586 01. Rozpis krajských volejbalových soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní období 2015/2016 Všeobecná ustanovení 1. Řízení soutěží Soutěže řídí Sportovně technická komise Krajského volejbalového svazu Vysočina,

Více

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále

E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále E.ON Junior Cup 2013 - Velké finále Pokyny pro trenéry a vedoucí týmů Vážený trenére, dovolte nám ještě jednou pogratulovat k úspěchu Vašeho fotbalového týmu, který se dokázal probojovat do Velkého finále

Více

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně.

2. Pořadatel: pořadatelem utkání jsou oddíly (kluby), jejichž družstva jsou uvedena ve vylosování na prvém místě, v odvetném kole je tomu opačně. Krajský svaz stolního tenisu Ústeckého kraje vypisuje pro soutěžní ročník 2014/2015 dlouhodobé mistrovské soutěže družstev mužů a žen ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky

Coca-Cola Cup 2015/2016. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Fotbalová asociace České republiky Coca-Cola Cup 2015/2016 VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Cup Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services, n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky,

Více

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016

Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Projekt Staň se rozhodčím softballu 2015-2016 Česká softbalová asociace přišla v roce 2013 s novým motivačním programem Staň se rozhodčím softballu. Projekt vychází ze snahy vytvořit motivační prostředí

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje

P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Občanské sdružení Drahobejlova 52/1894 190 00 Praha 9 P R O P O Z I C E Pražské ligy ledního hokeje Pořadatel: Občanské sdružení, dále jen OS PLLH Úvodní ustanovení: Soutěž je řízena Řídícím výborem PLLH

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 11.12.2011 dopoledne 2003 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour,

Více

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla

Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Squash aréna LIBEREC LIGA jednotlivců 2. ročník - r. 2011 pro hráče amatéry i pokročilé pravidla Všeobecné informace: 1. SQ Liga (dále jen SQL ) je klubová soutěž jednotlivců, kterou hrají muži a ženy

Více

KOMA CUP I.ročník (2011/2012)

KOMA CUP I.ročník (2011/2012) KOMA CUP I.ročník (2011/2012) Třebešín 11.12.2011 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728 871

Více

5. Kategorie: IV. - DÍVKY / CHLAPCI ze ZŠ a odpovídajících ročníky víceletých gymnázií žáci a žákyně jedné školy, narození v letech 1998 až 2001

5. Kategorie: IV. - DÍVKY / CHLAPCI ze ZŠ a odpovídajících ročníky víceletých gymnázií žáci a žákyně jedné školy, narození v letech 1998 až 2001 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel: z pověření VV AŠSK ČR je pořadatelem SKOK J. Hradec ve spolupráci s OR AŠSK J. Hradec, Jihočeským krajem, Městem Jindřichův Hradec, BK Lions Jindřichův Hradec a Gymnáziem

Více

SK Pegas Sedlčany, o.s

SK Pegas Sedlčany, o.s PŘEDPIS SK PEGAS SEDLČANY, O.S. PRO PLATBY A ODMĚNY 1. placení ročních členských příspěvků I. PLATBY A BRIGÁDY a) hráči 2.000,-Kč b) hráči sourozenci druhý a každý další hráč 50% částky (platí pouze pro

Více

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Propozice pro 15. ročník 2015-2016 čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Historie a charakter turnaje Hokejový Poděbradský pohár vznikl v roce 2001 současně s obnovením provozu ZS v Poděbradech ve velmi skromných podmínkách.

Více

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ

Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ Samoobslužná zóna NÁVOD K POUŽITÍ 1. Co je Samoobslužná zóna a k čemu slouží Samoobslužná zóna (SZ) je samoobslužný terminál, určený pro nákup jízdného v systému Integrované dopravy Plzeňska (IDP), uloženého

Více

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014

ROZPIS. mistrovských soutěží v kopané. pro soutěžní ročník 2013-2014 1 Fotbalová asociace České republiky Okresní fotbalový svaz Pelhřimov sekretariát: TVS Vysočina o.s, Friedova 1464, 393 01 Pelhřimov tel. + fax. 565 324 211, e-mail: sport.pelhrimov@tiscali.cz, milan.reich@seznam.cz

Více

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ==========================================

R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== Výkonný výbor kuželek REGION BRUNTÁL, 792 01 BRUNTÁL R O Z P I S okresního přeboru j e d n o t l i v c ů pro rok 2 0 1 2 ve dnech 28. ledna 29. ledna 2012 ========================================== 1/

Více

KOMA CUP I. ročník (2011/2012)

KOMA CUP I. ročník (2011/2012) KOMA CUP I. ročník (2011/2012) Letná 4.2.2012 odpoledne 2002 a ml. 1. Obecná ustanovení 1.1. Záštita: ČAFC Praha + + koma.cup@seznam.cz 1.2. Hlavní pořadatel: David Kopec, 777 234 679 Otmar Mansour, 728

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

JUNIOR FLORBAL CUP 2013

JUNIOR FLORBAL CUP 2013 JUNIOR FLORBAL CUP 2013 ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČR OKRESNÍ RADA, CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOMUTOV, AKADEMIKA HEYROVSKÉHO 4539, ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUB PŘI 12. ZŠ CHOMUTOV a DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM

PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM PROPOZICE SOUTĚŽE KLATOVSKÁ OPEN LIGA KARPEM 2013 v malé kopané 17.ročník ------------------------------------------------------------------------------------------------- Klatovský ligový pohár 2013 8.ročník

Více

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E

Zimní halové poháry mládeže Z H P 2011. v národní házené P R O P O Z I C E Svaz národní házené K O M I S E M L Á D E Ž E V V S N H Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6; Tel/fax 220 513 274, Tel 233 017 441, GSM brána 603 646 441 IČO: 005 39 929 E-mail: narodnihazena@cstv.cz

Více

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz

REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER. www.hokejbal-sm.cz PROPOZICE 2013-2014 REGIONÁLNÍ SVAZ HOKEJBALU MORAVA - SEVER IČO: 22769129, Bankovní spojení: Komerční Banka, Číslo účtu: 107-1344600207/0100, www.hokejbal-sm.cz Řídící orgán soutěže NHbL SD skup. VÝCHOD

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

PROPOZICE republikového finále AŠSK ČR ve florbale

PROPOZICE republikového finále AŠSK ČR ve florbale PROPOZICE republikového finále AŠSK ČR ve florbale Kategorie IV. - dívky a chlapci ZŠ A. Všeobecná ustanovení : 1. Pořadatel : Z pověření Výkonného výboru AŠSK ČR v Praze pořádá ŠSK při ZŠ E.Zátopka, Kopřivnice

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší FK Jablonec, z.s. pořádal v neděli 7.12.2014 MIKULÁŠSKÝ halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2006 a mladší Účastníci turnaje: FK BAUMIT Jablonec A,B, SK Jičín,, FA Petra Voříška Děčín, TJ Sokol

Více

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010

Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Reorganizace mládežnických soutěží od sezony 2009/2010 Výkonný výbor ČSLH Komise mládeže ČSLH Trenérsko-metodická komise ČSLH Reprezentační komise ČSLH Zpracovali: Milan Vacke a ing. Jaromír Jindřich Analýza

Více

Původní název Nový název Poznámka

Původní název Nový název Poznámka Původní název Nový název Poznámka Anglické nábř., Pražská Bílá Hora, žel. st. Boettingerova Bolevec, u žel. zast. Borská pole, Folmavská Borská pole, Panasonic Borská pole, Teslova Bory, Heyrovského Bory,

Více

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014)

HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) HERNÍ ŘÁD MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V CURLINGU MUŽŮ A ŽEN (Schváleno VH 31. 5. 2014) 1. Systém soutěže Mistrovství České republiky mužů a žen (dále jen MČR) je dlouhodobou soutěží, v níž jsou týmy rozděleny

Více

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015

R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 7 R O Z K A Z vedoucí oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky ze dne 29. dubna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 ve volejbalu Podle přílohy č. 1 bod 6 rozkazu policejního

Více

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji

23. 24. 5. 2009. 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. pořádá ve dnech 23. 24. 5. 2009 1. ročník turnaje Zdravotnických záchranných služeb ČR v ledním hokeji konaný pod záštitou hejtmana Jihomoravského

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

PRAHA WlLSON CUP 2014

PRAHA WlLSON CUP 2014 1 MLD 14 Pražský tenisový svaz vypisuje Přebor Prahy smíšených družstev mládeže na otevřených dvorcích pro rok 2014 PRAHA WlLSON CUP 2014 A. Všeobecná ustanovení 1. Soutěže V rámci Přeboru Prahy smíšených

Více

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E

SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E SŠ polytechnická, Jílová 36g, 639 00 Brno ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E OKRESNÍHO KOLA BRNA-MĚSTA A JIM krajského kola středních škol ve a ve Š P L

Více

Dorant Cup 2014. Propozice

Dorant Cup 2014. Propozice Dorant Cup 2014 Letos pořádáme v pořadí již 3. ročník vánočního či chcete-li mikulášského turnaje Dorant Cup 2014. V minulých ročnících se nám podařilo uspořádat kvalitní turnaje a letos na to opět chceme

Více

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany

ve spolupráci Dům dětí a mládeže Modřany Dům dětí a mládeže, Praha 6 - Řepy, U Boroviček 1 U Boroviček 1, 163 00 Praha 6 Tel./fax.: 2 35 32 33 32 info@ddmp6.cz www.ddmp6.cz DDM hl. m. Prahy Stadion mládeže, Na Kotlářce, Praha 6 ve spolupráci

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více