PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2012 / 2013"

Transkript

1 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 Kompletní znění rozpisu je zveřejněno na internetových stránkách Plzeňského KVS kde jsou též veškeré informace o volejbalovém dění v Plzeňském kraji včetně dalších potřebných volejbalových odkazů.

2 Obsah: A. Všeobecná ustanovení B. Technická ustanovení C. Zařazení družstev do soutěží Přílohy: č. 1 Adresáře družstev vč. rozlosování soutěží a delegace rozhodčích č. 2 Listiny rozhodčích č. 3 Pokyn k úhradě licenčních příspěvků č. 4 Metodický pokyn pro vytvoření soupisky ve VIS č. 5 Hlášení výsledků utkání č. 6 Zásady povinné péče o mládež č. 7 Zásady plnění povinnosti aktivního rozhodčího - 2 -

3 Plzeňský krajský volejbalový svaz Boettingerova 6, Plzeň ROZPIS krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2012 / 2013 A) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěží Soutěže vyhlašuje předsednictvo Plzeňského krajského volejbalového svazu (dále jen PKVS). Soutěže řídí Sportovně-technická komise PKVS (dále jen STK). Veškerou korespondenci zasílejte na adresu vedoucího dané soutěže: Soutěže dospělých: Ing. Petr Kvarda, Čachna 1229, Starý Plzenec ICQ: Skype: petr.kvarda12 MT 1 : MT 2 : TZ: Soutěže mládeže: Ing. Luboš Nový, Neumannova 897, Klatovy 2 ICQ: Skype: lubosnovy MT: Pořadatel Pořadatelem utkání je vždy družstvo uvedené na prvém místě v rozlosování jednotlivých kategorií nebo přímo uvedené. 3. Hrací termíny a začátky utkání Hrací termíny a začátky utkání jsou uvedeny v rozlosování. Veškeré požadavky na změny hracích termínů nebo začátků utkání se zadávají do VIS v modulu Podatelna!!! Pořadatel může v odůvodněných případech v důsledku vytížení haly změnit začátek utkání bez souhlasu soupeře a STK v časovém rozpětí (toleranci) ± 2 hod. od oficiálního začátku dle rozlosování. Změnu musí pořadatel zadat elektronicky do VIS nejpozději 10 dnů předem. Změny začátků utkání mimo uvedenou toleranci musí pořadatel zadat elektronicky do VIS a zajistit souhlas soupeře nejpozději 10 dnů předem. Žádost o změnu termínu utkání zadává pořadatel elektronicky do VIS a musí zajistit souhlas soupeře a úhradu poplatku (viz bod 16) 10 dnů předem. V případě odsouhlasení změny termínu vedoucím soutěže zašle VIS elektronicky oznámení všem zainteresovaným stranám. Zjištěné neoprávněné svévolné změny budou trestány pořádkovou pokutou. Žádosti o přeložení utkání na termíny po ukončení dané soutěže nebudou povoleny!!! Změny jsou v rozlosování uváděny ihned po splnění všech požadovaných náležitostí. 4. Místo utkání Mistrovská utkání o I.tř. mužů a žen a mládeže se hrají ve sportovních halách (tělocvičnách), o II.tř. mužů a žen se hrají na venkovních hřištích (v povolených tělocvičnách - viz adresář družstev). V případě nepříznivého počasí při utkáních na venkovních hřištích je možno na základě rozhodnutí rozhodčího dle čl. 17 odst. 2 Soutěžního řádu volejbalu (dále jen SŘV) a oficiálních pravidel volejbalu (dále jen OPV) sehrát utkání v hale (tělocvičně), má-li ji domácí družstvo k dispozici

4 5. Účastníci Jsou uvedeni v adresářích družstev u rozlosování jednotlivých soutěží. 6. Úhrada nákladů a) Družstva startují v soutěži na vlastní náklady. b) Současně s podáním přihlášky do soutěže uhradila družstva účastnický poplatek, skládající se z: o licenčního poplatku družstva (LPD) ve výši stanovené Předsednictvem PKVS, o případných poplatků za nesplnění podmínek stanovených Předsednictvem PKVS pro start družstev dospělých a mládeže v mistrovských soutěžích podle Přílohy č. 6 a 7 tohoto Rozpisu. c) Hráči, trenéři, funkcionáři a rozhodčí, uvedení na listinách rozhodčích, zaplatí licenční příspěvek (LP) dle pokynu uvedeném v Příloze č. 3 ve výši: DOSPĚLÍ - nad 18 let 200,- Kč MLÁDEŽ - do dovršení věku 18-ti let 100,- Kč MLÁDEŽ - do dovršení věku 15-ti let 50,- Kč Od úhrady LP jsou osvobozeni členové do dovršení věku 12-ti let a dále čestní členové ČVS a členové Síně slávy českého volejbalu. Výše LP se řídí datem podání žádosti o platbu LP vůči věku (datu narození) hráče/funkcionáře. B) TECHNICKÁ USTANOVENÍ 7. Předpis Hraje se podle platných sportovně-technických dokumentů - čl. 3 SŘV. Výjimky z pravidel: o v kategorii žactva není povolen start libera o čísla dresů mohou být 1-99 o výška sítě ml. žáci 215 cm ml. žákyně 215 cm žáci 230 cm žákyně 220 cm o rozměry hřiště ml. žáci 7 x 14 m ml. žákyně 7 x 14 m o počet hráčů ml. žáci čtveřice ml. žákyně čtveřice V soutěžích mládeže mohou být v zápise o utkání uvedeni(y) pouze 3 H hráči, resp. 2 H hráčky!!! Porušení tohoto ustanovení se při startu hráčů(-ek) v utkání postihuje hracími důsledky (čl. 27 odst. 1b) SŘV) dle čl. 27 odst. 4j) SŘV. Utkání jsou hrána jedním barevným míčem (zn. Gala, Molten, Mikasa) podle volby pořadatele. Upozornění: Platná znění a změny Směrnic a předpisů ČVS jsou zveřejňovány na oficiálních webových stránkách ČVS 8. Startují Muži, ženy bez omezení věku Junioři narození a mladší Juniorky narozené a mladší Kadeti narození a mladší Kadetky narozené a mladší Žáci narození a mladší Žákyně narozené a mladší Mladší žáci narození a mladší Mladší žákyně narozené a mladší Jako S (střídavě startující) a H (hostující hráči) mohou po celé soutěžní období startovat: o hráči narození a mladší, o hráčky narozené a mladší. 9. Podmínky účasti a povinnosti oddílů a družstev Jsou uvedeny v čl. 14 a 15 SŘV. Doplnění a upřesnění SŘV: - 4 -

5 Na základě čl. 1 SŘV bodu 3) rozšiřuje Předsednictvo PKVS podmínky účasti takto: o V případě ukončení zápasu pro nedostatečný počet hráčů z důvodu zranění je start zraněného hráče v následujícím dvojkole umožněn pouze za předpokladu doložení odborného vyšetření z Lékařské služby první pomoci ze dne utkání řídícímu soutěže nejpozději do následující středy a písemným povolením startu ošetřujícím lékařem. Bez zmíněného doložení bude start tohoto hráče považován za neoprávněný a ve smyslu ustanovení čl. 27 bodu 4j) SŘV bude družstvo postihováno hracími důsledky dle čl. 27 bodu 1b). o Ve smyslu OPV - pravidlo č. 5 Vedení družstva a při nemožnosti zajištění pořadatelské služby dle ustanovení SŘV, čl. 15): Kapitán a trenér domácího družstva zodpovídá: - za bezpečnost rozhodčího po dobu trvání zápasu, - za chování domácích účastníků utkání včetně svých diváků po dobu trvání zápasu. Kapitán a trenér hostujícího družstva zodpovídá: - za chování hostujících účastníků utkání včetně svých diváků po dobu trvání zápasu. U mládežnických kategorií plně zodpovídají za vše výše uvedené trenéři (při turnaji trenér pořádajícího družstva). Definice doby trvání zápasu : od okamžiku příchodu rozhodčího do místa konání zápasu (dvojzápasu, turnaje) až do odjezdu rozhodčího po ukončení zápasu (2. zápasu, posledního zápasu turnaje) vlastním či veřejným dopravním prostředkem (včetně případné pauzy mezi zápasy bez ohledu na její délku). Oddíly dále: - musí plnit Zásady povinné péče o mládež - viz Příloha č. 6, - musí plnit Zásady povinnosti aktivního rozhodčího - viz Příloha č. 7. Pořadatel je dále povinen: - mít k dispozici Rozpis soutěže a na vyžádání jej předložit rozhodčímu, - dát k dispozici hostujícímu družstvu pro rozcvičení minimálně 6 míčů stejné značky, s jakými se bude hrát, - zajistit kvalifikovaného zapisovatele (čl. 21 SŘV), který nesmí být zároveň hráčem nebo členem družstva uvedeným v zápise o utkání, a ukazatel skóre nejméně do 30-ti bodů, - u soutěží I. a II.tř. dospělých zajistit lístky na postavení pro domácí i hostující družstvo (lze získat na v nabídce Ke stažení ), - nahlásit výsledek utkání vždy ihned po jeho skončení dle Přílohy č. 5 (vyjma soutěže žákyň a mladších žáků a žákyň)!!! 10. Náležitosti a) Hráči(-ky) a funkcionáři uvedení v zápise o utkání prokazují oprávněnost startu platným průkazem člena ČVS. b) Družstva předkládají před utkáním soupisku, vyhotovenou podle čl. 7 SŘV ve VIS (viz Příloha č. 4). Na soupisce každého družstva musí být uvedeni i všichni funkcionáři, kteří se budou účastnit zápasů. 11. Systém soutěže Hraje se dlouhodobým systémem (upřesnění u rozlosování jednotlivých soutěží). 12. Hodnocení výsledků Provádí se podle čl. 28 SŘV. Výsledek 3:0 a 3:1 - vítěz 3 body, poražený 0 bodů; výsledek 3:2 - vítěz 2 body, poražený 1 bod. Kontumace -1 bod. 13. Zápisy o utkání (mimo soutěží mladšího žactva) Pořizují se na předepsaném zkráceném tiskopisu (formát A4 naležato) podle čl. 21 SŘV a zasílají se nejbližší pracovní den po utkání na adresu vedoucího soutěže podle bodu 1 tohoto Rozpisu

6 Tiskopisy zápisů o utkání je možno objednat na dobírku - Jiří Klaisner, Sušilova 52, Šlapanice (MT: ) nebo je lze stáhnout z z nabídky Ke stažení. 14. Rozhodčí Delegaci a předelegaci rozhodčích provádí Komise rozhodčích PKVS (dále jen KR). Utkání I.třídy mužů řídí zpravidla dva rozhodčí, utkání všech ostatních soutěží jeden rozhodčí, a to v takto stanoveném oblečení: modré kalhoty a bílé triko včetně odznaku rozhodčího. Pověřený pracovník KR pro předelegace: Pavel Zeman, Boettingerova 6, Plzeň MT: Omluvy jsou povinni rozhodčí hlásit nejpozději 48 hod. před konáním utkání (pozdější omluvy nebo případné nedostavení se k utkání bude řešit KR). Náležitosti rozhodčích - vyplácí (bez zdanění) před utkáními pořadatel a) odměna za řízení jednoho utkání o I.tř. mužů a žen 250,- Kč o II.tř. mužů a žen 220,- Kč o junioři, juniorky 160,- Kč (na 2 vítězné sety 100,- Kč) o kadetky 140,- Kč (na 2 vítězné sety 90,- Kč) o žáci, žákyně 120,- Kč (na 2 vítězné sety 80,- Kč) Odměny jsou zdanitelným příjmem rozhodčích. b) stravné o náleží rozhodčímu, pokud se utkání hraje mimo místo jeho bydliště o doba trvání: 5-12 hod. = 64,- Kč; hod. = 96,- Kč c) jízdné o náhrada 3,70 Kč za 1 km (platí vzdálenost z automapy) o náhrada 5,80 Kč za 1 km (platí vzdálenost z automapy) řidiči vozidla, jsou-li na utkání delegováni rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících nácestně do místa utkání a použijí společné vozidlo o koná-li se utkání (turnaj) v místě bydliště rozhodčího, přísluší mu paušální náhrada cestovného ve výši 50,- Kč v Plzni a 30,- Kč v ostatních městech Postihy rozhodčích při nedostavení se k utkání Rozhodčí, který se bez řádné omluvy nedostaví k mistrovskému utkání krajského přeboru, na které byl delegován, bude potrestán finančním postihem (dále jen pokutou): o u soutěží dospělých 250,- Kč - za první nedostavení se k utkání 500,- Kč - za opakované každé další nedostavení se k utkání o u soutěží mládeže 150,- Kč - za první nedostavení se k utkání 300,- Kč - za opakované každé další nedostavení se k utkání O udělení pokuty rozhoduje KR na základě zjištěných skutečností. Pokud rozhodčí pokutu v termínu neuhradí, bude mít do doby uhrazení pozastavenu činnost. 15. Námitky Jejich podání se řídí podle čl. 29 a 32 SŘV a zasílají se doporučeně na adresu příslušného vedoucího soutěže uvedenou v bodě 1 tohoto Rozpisu. 16. Pořádkové pokuty a poplatky Pořádkové pokuty se udělují podle přílohy č. 2 SŘV, poplatky podle přílohy č. 1 SŘV. Obě platby hradí družstva ve VISu - modul Podatelna/Banka. Při opakovaných proviněních je možné uložit pořádkovou pokutu ve dvojnásobné výši!!! - 6 -

7 Sazebník pořádkových pokut dospělí mládež Pozdní zaslání zápisu o utkání 50,- Kč 30,- Kč Pozdní nahlášení výsledku utkání 50,- Kč 30,- Kč Nepředložení soupisky při utkání 50,- Kč 30,- Kč Start bez průkazu člena ČVS 30,- Kč / hráč 20,- Kč / hráč Nedostavení se k utkání, nedohrání soutěže až 5.000,- Kč až 3.000,- Kč Sazebník poplatků Změna termínu utkání 50,- Kč 30,- Kč Podání námitek; odvolání 1.000,- Kč 500,- Kč 17. Tituly a ceny, postupy Muži a ženy I.třída o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 2. ligy a odměnu ve výši 1.500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace obdrží družstvo odměnu ve výši 500,- Kč o v případě postupu a účasti ve 2. lize obdrží družstvo další odměnu ve výši 1.500,- Kč Muži a ženy II.třída o vítězné družstvo postoupí přímo do krajského přeboru I. třídy a obdrží odměnu ve výši 500,- Kč o v případě účasti ve výše uvedené soutěži náleží družstvu další odměna ve výši 700,- Kč Junioři o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 1. ligy juniorů, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v 1. lize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Juniorky o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 1. ligy juniorek, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v 1. lize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Kadeti o vítězné / přihlášené družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do Extraligy kadetů o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v Extralize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč Kadetky o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do kvalifikace o postup do 1. ligy kadetek, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč o při účasti a řádném dokončení zmíněné kvalifikace náleží družstvu odměna ve výši 300,- Kč o v případě postupu a účasti v 1. lize obdrží družstvo další odměnu 700,- Kč o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Žáci o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do 1. části Mistrovství ČR žáků, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč (postup se týká i družstva na 2. místě - dle postupu na M-ČR z ČP-ŽCI) o při účasti v 1. části M-ČR obdrží družstva (všechna z našeho kraje) odměnu ve výši 300,- Kč a při účasti ve 2. části M-ČR další odměnu ve výši 600,- Kč - turnaje musí družstva řádně dokončit o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile - 7 -

8 Žákyně o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje s právem postupu do 1. části Mistrovství ČR žákyň, diplom, medaile a odměnu ve výši 500,- Kč (postup se týká i družstva na 2. místě, event. i na dalších místech - dle postupu na M-ČR z ČP-ŽKY) o při účasti v 1. části M-ČR obdrží družstva (všechna z našeho kraje) odměnu ve výši 300,- Kč a při účasti ve 2. části M-ČR další odměnu ve výši 600,- Kč - turnaje musí družstva řádně dokončit o družstva na 2. a 3. místě obdrží diplom a medaile Mladší žáci o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje, diplom a medaile o družstva na 2. a 3.místě obdrží diplom a medaile Mladší žákyně o vítězné družstvo získá titul Přeborníka Plzeňského kraje, diplom a medaile o družstva na 2. a 3.místě obdrží diplom a medaile V případě nezájmu vítězného (u žactva i druhého) družstva dané soutěže o postup má právo postupu po schválení STK další družstvo v pořadí. Těmto družstvům pak náleží i odměna za účast v kvalifikaci a za případný postup. 18. Sestupy Muži a ženy I.třída: o poslední družstvo sestoupí přímo do krajského přeboru II.třídy o může dojít k sestupu i více družstev (tak, aby pro sezónu 2013/14 bylo v KP I. tř. vždy max. 8 družstev) - závisí na postupech a sestupech v rámci republikových soutěží - rozhodnutí přísluší STK PKVS Ženy II.třída: o poslední družstvo sestoupí do kvalifikace o postup do krajského přeboru II.třídy 19. Přeborníci Plzeňského kraje 2012 Muži TJ Jiskra Domažlice Ženy TJ Plzeň-Bílá Hora Junioři SK Volejbal Klatovy Juniorky TJ Jiskra Domažlice Kadeti USK Slavia Plzeň B Kadetky SK Volejbal Klatovy Žáci USK Slavia Plzeň Žákyně VK Slavia VŠ Plzeň A Ml. žáci USK Slavia Plzeň Ml. žákyně VK Slavia VŠ Plzeň A C) ZAŘAZENÍ DRUŽSTEV DO SOUTĚŽÍ Viz adresáře družstev u rozlosování jednotlivých soutěží (Příloha č. 1). Nedílnou součástí tohoto Rozpisu jsou přílohy: č. 1 Adresáře družstev vč. rozlosování soutěží a delegace rozhodčích č. 2 Listiny rozhodčích č. 3 Pokyn k úhradě licenčních příspěvků č. 4 Metodický pokyn k vytvoření, doplňování, opravám a tisku soupisky ve VIS č. 5 Hlášení výsledků utkání č. 6 Zásady povinné péče o mládež č. 7 Zásady plnění povinnosti aktivního rozhodčího Rozpis byl schválen Předsednictvem PKVS dne Pavel Zeman, v.r. Ing. Petr Kvarda, v.r. Jakub Kovařík, v.r. předseda PKVS předseda STK PKVS sekretář PKVS - 8 -

9 ROZLOSOVÁNÍ SOUTĚŽÍ A DELEGACE ROZHODČÍCH MUŽI - I.třída (P-M-1) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. TJ UNION PLZEŇ Bc. Petr Kšanda, Zlatá 583, Zruč-Senec MT: Sportovní hala TJ Union, Radčická 4, Plzeň Tramvaj č. 2 směr Skvrňany na zast. Výstaviště TJ SOKOL PLZEŇ-SKVRŇANY Ing. Petr Altmann, Ledecká 18, Plzeň MT: Tělocvična Sokola Skvrňany, Emingerova 1, Plzeň - Výjimka: menší volná zóna!!! Trolejbus č. 12 směr Nová Hospoda na zast. Škoda VII.brána. 3. TJ PLZEŇ-BÍLÁ HORA Jan Piškule, U Jam 18, Plzeň MT: Sportovní hala TJ Bílá Hora, Nad Štolou 716, Plzeň - Bílá Hora Autobus č. 20 na konečnou zast USK SLAVIA PLZEŇ B Ing. Jan Štich, Kyšická 86, Plzeň MT: Sportovní hala PF ZČU, Klatovská tř. 51, Plzeň-Bory Trolejbus č. 16 směr Bory do zast. Dobrovského, nebo Tramvaj č. 4 směr Bory do zast. Chodské nám. 5. USK SLAVIA PLZEŇ C Pavel Zeman, Boettingerova 6, Plzeň MT: Sportovní hala PF ZČU, Klatovská tř. 51, Plzeň-Bory Trolejbus č. 16 směr Bory do zast. Dobrovského, nebo Tramvaj č. 4 směr Bory do zast. Chodské nám. 6. SK VOLEJBAL KLATOVY Ondřej Mazanec, Na Koželužně 626, Kdyně MT: Sportovní hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy Z Klatov směrem na Plánici po levé straně, v prostoru bývalých kasáren. 7. TJ SOKOL MIROŠOV Jiří Hrdlička, Družstevní 230, Hrádek u Rokycan MT: Tělocvična Sokola Mirošov, Skořická 86, Mirošov - Výjimka: menší volná zóna!!! 8. TJ SOKOL KLADRUBY Ing. Vojtěch Ocelík, Zahradní 226, Kladruby MT: Tělocvična ZŠ, Husova ul., Kladruby - Výjimka: menší volná zóna - 1,5 m!!! - 9 -

10 PŘÍLOHA Č. 1 Systém soutěže: Každý s každý čtyřkolově na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: -

11 ŽENY - I.třída (P-Z-1) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. TJ VODNÍ STAVBY PLZEŇ Jana Kačerová, Lesní 2, Plzeň MT: Sportovní hala TJ Union, Radčická 4, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Skvrňany na zast. Výstaviště) 2. TJ SOKOL PLZEŇ - SKVRŇANY Michaela Bradová, Šlovická 6, Plzeň MT: Těl. Sokola Skvrňany, Emingerova 1, Plzeň - Výjimka: menší volná zóna!!! 3. TJ PLZEŇ-BÍLÁ HORA Ing. Lucie Vokounová, Znojemská 12, Plzeň MT: Sportovní hala TJ Bílá Hora, Nad Štolou 716, Plzeň - Bílá Hora (Autobus č. 20 na konečnou zast.) 4. VK ROKYCANY B Tereza Pillmannová, Pod Ohradou 922, Rokycany MT: Sp. hala Gymnázia, Mládežníků 1115, Rokycany (pod nemocnicí, směr nemocnice nebo koupaliště) 5. TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ B Veronika Srbová, Schwarzova 36, Plzeň MT: Městská sportovní hala, Úslavská 75, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Světovar na zast. Habrmannova) NH: Tělocvična SPŠE, Koterovská 85, Plzeň 6. VK TACHOV Veronika Turková, Palackého 745, Tachov MT: Tělocvična ZŠ, Kostelní ul. 583, Tachov 7. SK VOLEJBAL KLATOVY Mgr. Jana Nová, Neumannova 897, Klatovy 2 MT: Sp. hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směrem na Plánici po levé straně, v prostoru bývalých kasáren) 8. TJ JISKRA DOMAŽLICE Eva Kortusová, Erbenova 205, Domažlice MT: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ od Kauflandu) NH: Sportovní hala ZŠ, Msgre. Staška 232, Domažlice Systém soutěže: Každý s každý čtyřkolově na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: -

12 Adresář družstev: MUŽI - II.třída (P-M-2) PŘÍLOHA Č TJ SOKOL KLADRUBY B Pavel Petráň, Milevská 410, Kladruby MT: Hřiště TJ Sokol, Husova ul., Kladruby (v parku pod ZŠ) 2. TJ DYNAMO HORŠOVSKÝ TÝN Aleš Vaněk, Nový Pařezov 20, Domažlice MT: Hřiště v areálu TJ Dynama, Masarykova ul., Horšovský Týn 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE B Pavel Kupillík, El. Krásnohorské 39, Domažlice MT: Hřiště na Městském stadionu, Vojtěchova ul., Domažlice Systém soutěže: Každý s každý šestikolově (2x doma, 2x venku, 2x na neutrálním hřišti) na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadatelem je vždy družstvo uvedené na prvním místě v utkání, které začíná v 10 hod. Začátky dle rozlosování, resp. družstvo, které hraje zápasy za sebou, může využít přestávku v max. délce 60 min. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: -

13 Adresář družstev: Skupina A : ŽENY - II.třída PŘÍLOHA Č TJ VODNÍ STAVBY PLZEŇ B Bc. Marie Fialová, 17. listopadu 378, Šťáhlavy MT: Hřiště TJ VS, Kreuzmannova 23, Plzeň (Trolejbus č. 12 směr Nová Hospoda na zast. Zátiší-Línská) 2. TJ SOKOL VEJPRNICE Markéta Bauerová, Tylova 95, Vejprnice MT: Hřiště nad sokolovnou, Sokolská ul. 301, Vejprnice (z Plzně Autobus č pod fotbalovým hřištěm) 3. TJ SOKOL KLADRUBY Mgr. Ing. Jana Kaslová, Zahradní 244, Kladruby MT: Hřiště TJ Sokol, Husova ul., Kladruby (v parku pod ZŠ) 4. TJ SOKOL PLZEŇ-LETNÁ Martina Čechurová, Letkovská 164, Kyšice MT: Hřiště TJ Sokol Letná, Republikánská 22, Plzeň (Autobus č. 30, Trolejbus č. 13 a 11 na zast. U Pietasu) 5. TJ ROZVOJ PLZEŇ Ing. Irena Matiscsáková, V Homolkách 10, Plzeň MT: Tělocvična Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 18, Plzeň - Výjimka: utkání se hrají v hale!!! 6. TJ START BĚLÁ NAD RADBUZOU Erika Rišková, Smolovská 231, Bělá nad Radbuzou MT: Hřiště ve sportovním areálu ZŠ, Pavlovická 352, Bělá nad Radbuzou - Výjimka: umělý povrch!!! Skupina B : 1. TJ SOKOL KAZNĚJOV Mirka Šturcová, Lipová 571, Kaznějov MT: Sportovní areál TJ Sokol, Sportovní ul., Kaznějov (u fotbalového hřiště - za benzinovou pumpou) 2. TJ KOŠUTKA PLZEŇ Ing. Eva Valešová, Macháčkova 2, Plzeň MT: Hřiště TJ Sokol, V Lomech 9a, Plzeň (Tramvaj č. 4 směr Košutka na zast. Foniatrie) 3. TJ SOKOL BEZDĚKOV U KLATOV Mgr. Stanislav Urban, Bezděkov 71, Klatovy MT: TZ: Antukové kurty TJ Sokol Bezděkov

14 4. VK SLAVIA VŠ PLZEŇ Ing. Josef Forejt, Toužimská 12, Plzeň MT: Těl. 15. ZŠ v Plzni, T. Brzkové 33-35, Plzeň - Výjimka: utkání se hrají v hale, výška 6 m!!! Tramvaj č. 2 směr Slovany na zast. Habrmannova. NH: Sportovní hala TJ Slavia, U Borského parku 21, Plzeň PŘÍLOHA Č TJ SOKOL PLZEŇ III. - BORY Zdeňka Průchová, Česká Bříza 188, Třemošná MT: TZ: Hřiště TJ Sokol III, Klatovská tř. 170, Plzeň (Tramvaj č. 4 směr Bory na zast. Dvořákova) Systém soutěže: Ve dvou skupinách po 6-ti, resp. 5-ti družstvech každý s každým čtyřkolově na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Družstvo na 6. místě ve skupině A po odehrání této skupiny končí, obsadí celkové 11. místo a sestupuje do případné kvalifikace o krajský přebor II. třídy žen. Družstva ze skupin na místech sehrají 2 utkání ( ) u lepšího družstva o konečné pořadí: A3-B3 o 5. místo, A4-B4 o 7. místo a A5-B5 o 9. místo Týmy na 1. a 2. místě budou hrát play-off vždy na 2 hrané zápasy (8. a ) u lepšího družstva: Semifinále: A1-B2 a B1-A2 Finále: vítězná družstva Utkání o 3. místo: poražená družstva Termíny nadstavby: 8. června 2013 (SF); 15. června 2013 (F) Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: ŽENY - II.třída, skupina A (P-Z-2-A) ŽENY - II.třída, skupina B (P-Z-2-B) -

15 Adresář družstev: JUNIOŘI (P-JRI) PŘÍLOHA Č TJ JISKRA DOMAŽLICE Pavel Kupilík, El. Krásnohorské 39, Domažlice MT: Sp. hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale od Kauflandu, poblíž autobusového nádraží) NH: Tělocvičny ZŠ, Msgre. Staška 232, Domažlice 2. SK VOLEJBAL KLATOVY Jaroslav Sýkora, Krátká 501, Klatovy 3 MT: Sportovní hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směr na Plánici po levé straně, v prostoru býval. kasáren) 3. USK SLAVIA PLZEŇ - KTI MUDr. Zdeněk Čech, Slovanská alej 11, Plzeň MT: Tělocvična Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 14, Plzeň Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Váchal P. 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: USK Slavia Plzeň - KTI Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Pham T. 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaný rozhodčí: Muknšnábl J

16 Adresář družstev: JUNIORKY (P-JKY) PŘÍLOHA Č SKP RAPID SPORT PLZEŇ Bohumil Janošek, Pod Chlumem 8, Plzeň MT: Těl. 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň-Doubravka (Trolej č. 16 směr Doubravka na zast. Habrmannovo nám.) 2. TJ SOKOL KLADRUBY Pavel Petráň, Milevská 410, Kladruby MT: Tělocvična ZŠ, Husova ul., Kladruby - Výjimka: volná zóna 1,5 m!!! 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE Eva Kortusová, Erbenova 205, Domažlice MT: Sp. hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale od Kauflandu, poblíž autobusového nádraží) NH: Tělocvičny ZŠ, Msgre. Staška 232, Domažlice Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Kohout R. 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Kladruby Delegovaný rozhodčí: Giebl J. 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: SKP Rapid Sport Plzeň Delegovaný rozhodčí: Burešová M. 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Kladruby Delegovaný rozhodčí: Kortus R

17 KADETKY (P-KKY) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. TJ JISKRA DOMAŽLICE Božena Váchalová, Mánesova 523, Domažlice MT: TB: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ, poblíž nádr. ČSAD) NH: Sportovní hala TJ Jiskra, Fügnerova 647, Domažlice 2. SK VOLEJBAL KLATOVY Josef Vlček, Obytce 35, Klatovy MT: Sportovní hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směr na Plánici po levé straně, v prostoru býval. kasáren) 3. TJ SOKOL VEJPRNICE Ing. Jindřich Vaněk, Květná 719, Vejprnice MT: Tělocvična ZŠ a MŠ, Jakuba Husníka 527, Vejprnice (z Plzně Autobus MHD č. 55) Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Vejprnice Delegovaný rozhodčí: Ulč J. 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaný rozhodčí: Muknšnábl J. 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaný rozhodčí: Kupilík F. 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaný rozhodčí: Netrval R

18 ŽÁCI (P-ZCI) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. USK SLAVIA PLZEŇ Mgr. Martin Kufner, Sokolovská 63, Plzeň MT: TB: TZ: Tělocvična Bolevecké ZŠ, nám. Odboje 14, Plzeň 2. TJ SOKOL MIROŠOV Mgr. Martin Hanzelín, Gustavka 135, Mirošov MT: Sokolovna, Skořická 86, Mirošov (naproti obchodnímu domu) - Výjimka: menší volná zóna!!! 3. TJ JISKRA DOMAŽLICE - KTI Pavel Kupilík, El. Krásnohorské 39, Domažlice MT: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ, poblíž nádr. ČSAD) Systém soutěže: Turnajově každý s každý na 3 vítězné sety dle ustanovení OPV. Pořadí jednotlivých zápasů je uvedeno v systému VIS, kde jsou také uvedeny všechny výsledky a průběžná tabulka. Pořadatel je povinen po skončení každého zápasu zaslat výsledek utkání sms zprávou dle přílohy č. 5, popř. je povinen zadat výsledky přímo do VISu, nejpozději však do půlnoci v den turnaje! Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: USK Slavia Plzeň Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice - KTI Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Mirošov Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: USK Slavia Plzeň Delegovaný rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS

19 ŽÁKYNĚ (P-ZKY) PŘÍLOHA Č. 1 Adresář družstev: 1. VK ROKYCANY Ing. Luboš Koubík, Březina 152, Břasy MT: TZ: Sp. hala Gymnázia, Mládežníků 1115, Rokycany (směr nemocnice nebo koupaliště, pod nemocnicí) TJ LOKOMOTIVA PLZEŇ A a B Jan Neruda, U Světovaru 5, Plzeň MT: bude zveřejněno ve VIS bude zveřejněno ve VIS Městská sportovní hala (hala II), Úslavská 75, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Světovar na zast. Habrmanova) NH: Tělocvična SPŠ elektrotechnické, Koterovská 85, Plzeň (dtto na zast. Internáty) VK SLAVIA VŠ PLZEŇ A a B (VK SLAVIA VŠ - SK 15. ZŠ PLZEŇ A a B ) Kateřina Svobodová, Husova 10, Plzeň MT: Tělocvična 15. ZŠ, Terezie Brzkové 33-35, Plzeň (Tramvaj č. 2 směr Skvrňany na zast. Macháčkova) 6. SK VOLEJBAL KLATOVY Ing. Luboš Nový, Neumannova 897, Klatovy II MT: Sp. hala ZŠ, Čapkova ul. 126, Klatovy (směrem na Plánici po levé straně, v prostoru bývalých kasáren) 7. TJ JISKRA DOMAŽLICE Božena Váchalová, Mánesova 523, Domažlice MT: TB: Sportovní hala ZŠ, Komenského ul. 17, Domažlice (vjezd k hale z boční strany ZŠ, poblíž nádr. ČSAD) NH: Sportovní hala TJ Jiskra, Fügnerova 647, Domažlice 8. TJ SOKOL VEJPRNICE Ing. Jindřich Vaněk, Květná 719, Vejprnice MT: Místo konání oznámí pořadatel družstvům později. (Tělocvična ZŠ a MŠ, Jakuba Husníka 527, Vejprnice) Systém soutěže: Turnajově na 2 vítězné sety dle ustanovení OPV. Každý turnaj se hraje ve dvou skupinách (1,4,5,8) a (2,3,6,7) s tím, že první dva z každé skupiny postoupí do skupiny o místo se započtením výsledků, obdobně skupina o místo. Nasazení na 1. turnaj bude určeno dle loňských výsledků. Začátky všech 1. utkání jsou v 9:00 hod., pořadí jednotlivých zápasů a hrací systém turnaje stanoví pořadatel před začátkem akce. Hraje se min. na dvou hřištích. Pořadatel zašle nejbližší pracovní den na adresu vedoucího soutěže zprávu, obsahující jednotlivé výsledky, konečnou tabulku a krátké zhodnocení celého turnaje. Bodování: vítěz turnaje získá 20 bodů, 2. místo = 17 b., 3. místo = 15 b., 4. místo = 14 b. atd

20 PŘÍLOHA Č. 1 Konečné pořadí se stanoví na základě součtu bodů dosažených na jednotlivých turnajích. V případě rovnosti rozhoduje lepší umístění na jednotlivých turnajích. V případě shodných výsledků rozhoduje lepší umístění na závěrečném turnaji. Průběžné pořadí naleznete na v menu Krajské soutěže 2012/2013 nebo na níže uvedeném odkazu. Rozlosování soutěže a delegace rozhodčích: 1. turnaj , 9:00 - pořadatel: VK Rokycany Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 2. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Lokomotiva Plzeň Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 3. turnaj , 9:00 - pořadatel: VK Slavia VŠ Plzeň Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 4. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Sokol Vejprnice Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 5. turnaj , 9:00 - pořadatel: TJ Jiskra Domažlice Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS 6. turnaj , 9:00 - pořadatel: SK Volejbal Klatovy Delegovaní rozhodčí: bude zveřejněno ve VIS

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2011 / 2012

PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S. krajských mistrovských soutěží dospělých. a mládeže pro sezónu 2011 / 2012 PLZEŇSKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ R O Z P I S krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro sezónu 2011 / 2012 Kompletní znění rozpisu je zveřejněno na internetových stránkách Plzeňského KVS http://plzen.cvf.cz,

Více

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY

KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY R O Z P I S KRAJSKÉ SOUTĚŽE DÍVKY a CHLAPCI Starší žákyně, mladší žákyně, žáci Soutěžní období 2014-2015 Karlovarský krajský volejbalový svaz Gorkého 280, 356 01 Sokolov, tel. 352 604 629 e-mail: javurek@cvf.cz

Více

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009)

Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) Rozpis krajského přeboru dospělých (2008 2009) I. V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěže Krajský přebor vyhlašuje a řídícím orgánem je předsednictvo Středočeského krajského volejbalového

Více

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení

Mistrovství České republiky seniorek Rozpis soutěže. A. Všeobecná ustanovení Mistrovství České republiky seniorek 2016 A. Všeobecná ustanovení Rozpis soutěže 1. Vyhlašovatel soutěže: Český volejbalový svaz, Zátopkova 100/2, PS40, 160 00 Praha 6, tel: 257 215 269, e-mail: cvf@cvf.cz,

Více

R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní období 2008/2009

R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní období 2008/2009 1 Č e s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z KOMISE MLÁDEŽE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, tel. 257215269 R O Z P I S Č E S K É H O P O H Á R U žáků, žákyň, kadetů(juniorů) a kadetek pro soutěžní

Více

Výbor Hanácké volejbalové ligy

Výbor Hanácké volejbalové ligy S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2009/2010 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

Soutěžní komise SK HVL Prostějov

Soutěžní komise SK HVL Prostějov S K H A N Á C K Á V O L E J B A L O V Á L II G A P R O S T Ě J O V ROZPIS Hanácké volejbalové ligy 2011/2012 V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N ÍÍ :: 1. Řízení soutěží Soutěž vyhlašuje Výbor SK HVL Prostějov

Více

Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2012/2013 (část A, C a D)

Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2012/2013 (část A, C a D) Jihomoravský krajský volejbalový svaz Zámečnická 2, 601 73 Brno tel.: 542 213 273, e-mail: jmkvcvs@volny.cz Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2012/2013 (část

Více

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ

R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ R O Z P I S mistrovských soutěží dospělých 2008 2009 pro krajský přebor I.třídy mužů a žen a krajský přebor II.třídy mužů a žen PARDUBICKÝ KRAJ V Š E O B E C N Á U S T A N O V E N Í 1. Řízení soutěží Soutěže

Více

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště

Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště Český volejbalový svaz, okresní výbor Uherské Hradiště Tyršovo nám. 440, 686 01 Uh. Hradiště ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA UH-M 2009 / 2010 UH-Z OBSAH: A Výsledky soutěžního ročníku 2009-10 B Hodnocení sezóny C Podmínky

Více

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017

INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 INFORMACE OVS F-M K OKRESNÍM SOUTĚŽÍM 2016/2017 Vážení předsedové volejbalových oddílů, odpovědní pracovníci družstev a ostatní zájemci o působení v okresních soutěžích Frýdku Místku, věnujte prosím pozornost

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016

4. kolo 10. ledna 2016. 5. kolo 21. února 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS - STK Příloha č. 1 k Rozpisu krajského přeboru mládeže Praha 23. června 2015 R o z l o s o v á n í krajského přeboru mládeže ve volejbale v sezóně 2015-2016 aktualizováno

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing.

Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Zpracovali: Miloslav Chrobák, předseda komise mládeže OVS FM Ing. Lumír Hajdušek, vedoucí soutěže Letní pohár minivolejbalu Ing. Nikola Němcová 1. Šestkový volejbal Všeobecná ustanovení: 1.1. Soutěž řídí

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017

Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 V Brně dne 7. 5. 2016 Kvalifikační turnaje o II. ligu žen 2016/2017 P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Zdeněk Soukup tel.: +420 721 820 755, e-mail:

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 Karviná 20. 05. 2014 PROPOZICE Mistrovství ČR starších žáků pro soutěžní ročník 2013/2014 (Finálový turnaj žákovské ligy) 1. Pořadatel: z pověření ČSH oddíl

Více

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016

Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 Přihlášky do krajských soutěží dospělých ve volejbale ročníku 2015-2016 A. Sportovně technická komise KVS Královéhradeckého kraje vyhlašuje pro soutěžní ročník 2015-16 soutěže dospělých v kategoriích krajský

Více

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016

R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů pro soutěžní období 2015/2016 Č e s k ý v o l e j b a l o v ý s v a z RADA MLÁDEŽE Bělohorská 19, 16000 Praha 6 telefon 245 006 210 R O Z P I S ČESKÉHO POHÁRU MLÁDEŽE starších žákyň, starších žáků kadetek a juniorek, kadetů a juniorů

Více

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017

ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ROZPIS DLOUHODOBÁ MISTROVSKÁ SOUTĚŽ PLZEŇ-MĚSTO MUŽI 2017 ČESKÝ NOHEJBALOVÝ SVAZ, z.s. SVAZ NOHEJBALU PSU PLZEŇ-MĚSTO 10.12.2016 Český nohejbalový svaz, z.s. Svaz nohejbalu PSU Plzeň-město --------------------------------------------------------

Více

Obsah rozpisu : I. Všeobecná a technická ustanovení str. 3 4 - 2 - II. Pokyny k soutěži v Ostravské lize str. 5-6. III. Informace k rozhodčím str.

Obsah rozpisu : I. Všeobecná a technická ustanovení str. 3 4 - 2 - II. Pokyny k soutěži v Ostravské lize str. 5-6. III. Informace k rozhodčím str. Obsah rozpisu : I. Všeobecná a technická ustanovení str. 3 4 II. Pokyny k soutěži v Ostravské lize str. 5-6 III. Informace k rozhodčím str. 6 IV. Adresář kontaktních osob a hřišť str. 6-8 V. Adresář rozhodčích

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008

8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 8. ROZPIS KRAJSKÉHO PŘEBORU MLÁDEŽE 2007 / 2008 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Řízení soutěží: Komise mládeže Krajského výboru ČVS Ivana Müllerová, U Lesíka 616, 468 41 Tanvald TZ: 483 394 660, TB: 483 394 943,

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu Středočeský krajský volejbalový svaz ČVS http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro sezónu 2011 2012 modrý a červený volejbal hochů, dívek a smíšených družstev

Více

R O Z P I S. Český volejbalový svaz. Mistrovství České republiky žákyň 2012

R O Z P I S. Český volejbalový svaz. Mistrovství České republiky žákyň 2012 Český volejbalový svaz Sportovně-technická komise Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6, stk@cvf.cz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH 2013/2014 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. Liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci: a)

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Článek 1 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) 2) Soutěže se hrají podle platného

Více

R O Z P I S S O U T Ě Ž Í S T K Č S P H 2016/2017

R O Z P I S S O U T Ě Ž Í S T K Č S P H 2016/2017 R O Z P I S S O U T Ě Ž Í S T K Č S P H 2016/2017 1. Názvy soutěží a věkové hranice a) Extraliga muži extraliga muži b) Extraliga ženy extraliga ženy c) dorostenci dorci 1. 7. 98 a mladší d) dorostenky

Více

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018

Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 Extraliga, součást České bowlingové ligy 2017/2018 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Vypisovatel Česká bowlingová asociace (dále jen ČBA) Zátopkova 100/2, p. s. 40, 160 17 Praha 6 Strahov 2. Vedoucí soutěže Předseda

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: IV.liga IV. liga JM oblasti 2014/2015 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2014-2015 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7.

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS. Východočeského poháru mládeže. 7. Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Pardubický krajský kuželkářský svaz ROZPIS Východočeského poháru mládeže 7. ročník 2014-2015 Sportovně technická komise KKKS a PKKS Ústí nad Orlicí 10. srpna 2014

Více

ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS

ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS ROZPIS JEDNORÁZOVÝCH SOUTĚŽÍ ČNS 2016 Vydal: Výkonný výbor ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost: rok 2016 Obsah: 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...4 1.1 PŮSOBNOST ROZPISU...4 1.2 NADŘÍZENÉ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...4

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz

e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz e-mail: ptolar@vodakva.cz klauber@elcoplus.cz Adresář organizačních pracovníků SKP Tachov: Jiří CHEJNOVSKÝ, 34701 Tachov tel.: 724 359 780 e-mail: jiri.chejnovsky@seznam.cz hřiště: SKP Tachov u městského

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Juniorky Místo konání: Aš Datum: 29. 30. dubna 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá Kuželky Aš

Více

ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05 Dr. D. Bechera 18, Karlovy Vary R O Z P I S

ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05 Dr. D. Bechera 18, Karlovy Vary R O Z P I S ČBF - Oblast Karlovy Vary, evidenční číslo ČBF 05 Dr. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary R O Z P I S oblastních soutěží v basketbalu pro sezónu 2014/2015 www.kvbasket.cz kbasketbal@seznam.cz 1. Všeobecná

Více

OLOMOUC 18. 19. června 2016

OLOMOUC 18. 19. června 2016 OLOMOUCKÝ KRAJSKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ U Sportovní haly 2, 779 00 Olomouc MT: +420 777 311 108; +420 776 822 216; E-mail: zatloukal@cvf.cz; olkvs@cvf.cz Komise společenského významu OL KVS VYDÁVÁ Finále XX.

Více

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne

Rozpis. Krajský přebor Vysočiny. soutěžní ročník 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina. Ve Velkém Meziříčí dne Kuželkářský svaz kraje Vysočina Rozpis Krajský přebor Vysočiny soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 15.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Starý předseda STK KSK Vysočina Všeobecná

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015

Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Plzeňský Krajský Kuželkářský Svaz Rozpis Mistrovství Plzeňského Kraje 2015 MUŽI 120 HS 2.1. 2015 Všeobecná ustanovení: 1. Pořadatel: z pověření VV PlKKSu uspořádá TJ Sokol Kdyně 2. Datum a místo: Sobota

Více

Sportovně technické dokumenty

Sportovně technické dokumenty SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, 326 00 Plzeň xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty 2016 Obsah: 1) termínová listina 2) sdružený

Více

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014

Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti /2014 Rozpis soutěže smíšených družstev dospělých: II. liga JM oblasti - 2013/2014 Hraje se podle posledního vydání pravidel badmintonu s výjimkou ustanovení tohoto rozpisu podle sportovních dokumentů ČBaS.

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU

ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO STANOVENÍ SYSTÉMU SOUTĚŽÍ VE VODNÍM PÓLU 2015-2016 - vyváženost a kombinace obou hracích modelů, tedy hraní systémem turnajů a hraní ve dvojicích. - respektování principu, že hrací

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017

ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 ROZPIS SOUTĚŽÍ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV V TENISE, POŘÁDANÝCH SEVEROČESKÝM TENISOVÝM SVAZEM (dále SeTeS) V ROCE 2017 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Názvy soutěží, věkové kategorie: Severočeská divize dospělých Severočeská

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2016 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600

Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú /0600 Česká basketbalová federace Zátopkova 100/2, 160 70 Praha 6 Bank. spojení: GE Money, č. ú. 1716905504/0600 Dokument je průběžně aktualizován! R O Z P I S turnajů o titul Mistr České republiky sezóny 2015/2016

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, Praha 6 ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Kategorie: Ženy Místo konání: Vracov Datum: 6. 7. května 2017 Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Sokol Vracov

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

Rozpis soutěží

Rozpis soutěží Rozpis soutěží ČSVP 2016 2017 Všeobecné ustanovení 1) Soutěže jsou organizovány Českým svazem vodního póla (dále jen ČSVP ) a řízené Soutěžní komisí (dále jen SK ) prostřednictvím Sportovně technické komise

Více

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013).

Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mistrovství jednotlivců pro rok 2013 (26. 27. 01. 2013). Mimo mužů a seniorů jsou ve všech kategoriích počty startujících neomezené. Podmínkou startu na MPK je účast na MDO absolvování celého startu 60/100/120

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LMD SKUPINA ZÁPAD 2015/16 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 2000

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

R O Z P I S 1. ČÁST. mistrovských soutěží KP 2012 / 2013 Plzeňského kraje. Česká basketbalová federace krajský výbor Plzeň. Úslavská 75, 326 00 PLZEŇ

R O Z P I S 1. ČÁST. mistrovských soutěží KP 2012 / 2013 Plzeňského kraje. Česká basketbalová federace krajský výbor Plzeň. Úslavská 75, 326 00 PLZEŇ R O Z P I S mistrovských soutěží KP 2012 / 2013 Plzeňského kraje 1. ČÁST Česká basketbalová federace krajský výbor Plzeň Úslavská 75, 326 00 PLZEŇ Rozpis mistrovských soutěží pro sezónu 2012-2013 1. Všeobecná

Více

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina

Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Česká kuželkářská asociace Krajský svaz kuželek Vysočina Kategorie: Muži Místo konání: Třebíč Datum: 2. února 2014 Všeobecná ustanovení 1) Pořadatel Z pověření KSK Vysočina uspořádá TJ Třebíč 2) Termín

Více

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015

ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2014/2015 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 233 356 441 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2009-2012 Dotační politika

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Sportovně technické dokumenty plavání 2012

Sportovně technické dokumenty plavání 2012 SDRUŽENÁ KRAJSKÁ KOMISE PLAVÁNÍ ZÁPADNÍCH ČECH Úslavská 75, Plzeň 2 Východní Předměstí, 326 00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sportovně technické dokumenty plavání

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.

Rozpis divize jih 2016/17. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz. soutěžní ročník. Ve Velkém Meziříčí dne 25.6. Kuželkářský svaz kraje Vysočina Jihočeský krajský kuželkářský svaz Rozpis divize jih soutěžní ročník 2016/17 Ve Velkém Meziříčí dne 25.6.2016 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Jiří Bláha předseda Jihočeského

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY Základní škola Benešov, Jiráskova 888 pod záštitou města Benešov,ve spolupráci s KR AŠSK a SK Benešov pořádají kvalifikaci v Poháru Josefa Masopusta

Více

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014.

PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL. Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. PROPOZICE 39. ROČNÍKU ZLÍNSKÉHO OKRESNÍHO PŘEBORU - FUTSAL Hraje se podle propozic a souboru předpisů Svazu futsalu ČR pro ročník 2013-2014. Pořadatel Okresní komise FUTSALU Zlín. ( OKF ) OKF si vyhrazuje

Více

Český volejbalový svaz. ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 /

Český volejbalový svaz. ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 / ÚŘEDNÍ ZPRÁVA STK ČVS č. 01 / 2016-17 Extraliga mužů - ut. č. 1 České Budějovice - start hráče bez průkazu, pokuta 500,- Kč - zaplaceno - ut. č. 3 Liberec - start hráče bez průkazu, pokuta 500,- Kč - zaplaceno

Více

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015

AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 AIR-HOCKEY SCHÉMA SOUTĚŽÍ V ROCE 2015 Český svaz Air-hockey, o.s. vyhlašuje schéma soutěží jednotlivců a družstev pro sezónu 2015. Jednotlivci i celá hráčská uskupení se mohou do soutěží zapojit účastnicky

Více

Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2007/2008 (část A a D)

Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2007/2008 (část A a D) Jihomoravský krajský volejbalový svaz Zámečnická 2, 601 73 Brno tel.: 542 211 815, e-mail: jmkvcvs@volny.cz Rozpis krajských mistrovských soutěží dospělých a mládeže na soutěžní období 2007/2008 (část

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS JEDNOTLIVCŮ 2012 Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 18. únor 2012 Všeobecná ustanovení 1.

Více

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR MUŽŮ 2015/2016 XXIII. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1.1 Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) mužů. Adresa pro písemný styk základní části: Adresa

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016

Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E Republikové finále soutěže Teamgym ZŠ, SŠ 2015/2016 Třebíč 27. 28. 11. 2015 A. Všeobecná ustanovení: 1. Adresa kanceláře: Školní sportovní

Více

Upřesňující technické normy 2014-2015

Upřesňující technické normy 2014-2015 Upřesňující technické normy 2014-2015 1. Startují : MŽ - startují hráči dvouročníku 2003-2004 (dívky navíc i ročník 2002) - do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2005 (po splnění čl.219

Více

$%"& & # &'() *++, - *+.+

$%& & # &'() *++, - *+.+ ! "#$ $%"& & # &'() *++, - *+.+ / 0 1&/&)% )&)! 0 2&)% )&)! 30 4'&)! " & "! 4!$5 60. "&%4& " & 60 '$%)!! "&$&7& '"6! 60 * )5 '"6! 60 8 5) 9" $&)6)! #4!#: 60 ; < &" #5) # 54&)! #5 & 60 = > $%1&)! $&": %)!

Více

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha

VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha VÝBĚRY OFS - U12 Republikové finále 2017 ve dnech 6. - 7. června 2017 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: úterý 6. 6. 2017 nejpozději v 12:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2016/2017 XXII. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2016/2017 XXII. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2016/2017 XXII. ROČNÍK 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2016/2017 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní části: Adresa pro

Více

a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.

a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I. ROZPIS HALOVÝCH SOUTĚŽÍ ŘÍZENÝCH ČSPH r. 2016/2017 a) muži extraliga f) dorostenci b) muži I. liga g) dorostenky c) muži II. liga h) st. žáci d) ženy extraliga ch) st. žákyně e) ženy I.liga Účastníci :

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části (dále též Soutěžní řád mládeže ) se organizují soutěže

Více

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží

VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz. Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží VčOTS.. Východočeský oblastní tenisový svaz Mgr. Martin Drahoš vedoucí soutěží MINITENIS TECNIFIBRE UNIQUA CUP VÝCHODOČESKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV - ROZPIS PRO ROK 2 0 1 0 - Memoriál Zdeňka Kocmana hlavní partner

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE A ŽEN FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽE HLAVA I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Působnost 1. Dle této části tohoto řádu (dále Soutěžní řád mládeže ) se organizují

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011

ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 ROZPIS SOUTĚŽÍ VODNÍHO PÓLA MUŽŮ PRO ROK 2010/2011 I.LIGA MUŽI Řízení soutěží: Pořadatel soutěží: soutěže řídí Český svaz vodního póla prostřednictvím svého STK jednotlivé kluby dle přihlášek a rozlosování

Více

Výbor svazu stolního tenisu OV ČeSTV Benešov. R o z p i s. OP mužů ve stolním tenise pro rok 2014 2015.

Výbor svazu stolního tenisu OV ČeSTV Benešov. R o z p i s. OP mužů ve stolním tenise pro rok 2014 2015. Výbor svazu stolního tenisu OV ČeSTV Benešov R o z p i s OP mužů ve stolním tenise pro rok 2014 2015. Okresní přebor 1: Okresní přebor 2: 1. Sokol Votice A 1. Sokol Votice C 2. Sokol Benešov B 2. Zámek

Více

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá

Školení oddílů SKFS Velká Dobrá Školení oddílů SKFS Velká Dobrá 26.11.2016 Ing. Martin HAVEL, Jan HOŘEJŠÍ, Mgr. Zdeněk TASCH Mistrovství Evropy žen do 17 let v roce 2017 v České republice SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALU IS FAČR RMS 2016/2017 DISCIPLINÁRNÍ

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015

Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 Krajská STK (Praha + Stř.Čechy) Romana Loskotová Souběžná I.č.26 158 00 Praha 5 tel.: 608 246 878 e-mail: stk@badmintonpraha.eu Rozlosování soutěží družstev pro sezónu 2014/2015 2. Regionální liga Praha

Více

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace. Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 Dotační politika

Více

Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kuželkářský svaz Jihočeského kraje. Rozpis. divize jih. soutěžní ročník 2013/14

Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kuželkářský svaz Jihočeského kraje. Rozpis. divize jih. soutěžní ročník 2013/14 Kuželkářský svaz kraje Vysočina Kuželkářský svaz Jihočeského kraje Rozpis divize jih soutěžní ročník 2013/14 Ve Velkém Meziříčí dne 29.7.2013 Zdeněk Toman předseda KSK Vysočina Vladimír Zíka předseda KSK

Více

P R O P O Z I C E REPUBLIKOVÉ FINÁLE V O L E J B A L

P R O P O Z I C E REPUBLIKOVÉ FINÁLE V O L E J B A L ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY z.s. KR AŠSK ČR Karlovarského kraje, OR AŠSK ČR KARLOVY VARY SPgŠ, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary, ISŠTE Sokolov P R O P O Z I C E REPUBLIKOVÉ FINÁLE V

Více

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů

Sportovní klub Kuželky Vrchlabí. 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Sportovní klub Kuželky Vrchlabí 22. ročník Vrchlabské ligy kuželkářů Vrchlabí 2015 2016 Místo: Pořadatel: kuželna Vrchlabí SKK Vrchlabí Hrací termíny: říjen 2015 duben 2016 Hrací dny: čtvrtek, sobota,

Více

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI

PROPOZICE PŘEBORU SM OBLASTI Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, sekretář Gřes Martin, Hlavní třída 853/46, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 724 434 262 (veškerou

Více

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015

Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 V Praze dne 29. 5. 2014 Vrcholné soutěže dospělých 2014/2015 1. a 2. liga mužů 1. a 2. liga žen P R O P O Z I C E, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420

Více

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice

E.ON Junior Cup Sobota P R O P O Z I C E. turnaje kopané starších přípravek. UMT Karlovy Vary-Drahovice E.ON Junior Cup 2015 P R O P O Z I C E turnaje kopané starších přípravek UMT Karlovy Vary-Drahovice Sobota 16.5.2015 Termín turnaje: Místo konání: Hrací plocha: sobota 16. května 2015. Plánovaná doba trvání

Více

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice

Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Fotbalový klub Bolatice Opavská 45, 747 23 Bolatice web: fotbal.bolatice.cz, email: FK.Bolatice@seznam.cz Propozice turnaje MINI žáků FK Bolatice Název akce: Termín akce: Zahájení akce: O pohár starosty

Více

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013)

Soutěžní řád PBS 2014. (Listopad 2013) Soutěžní řád PBS 2014 (Listopad 2013) Termíny 31.1.2014 termín pro odevzdání přihlášek do soutěží PBS 2014 31.3.2014 termín pro zaplacení startovného za účast týmů v soutěžích PBS 2014 31.3.2014 termín

Více

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.

Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv. Česká softballová asociace Zátopkova 100 / 2, P.O. Box 40, 160 17 Praha 6, tel: 242 429 230 http://www.softball.cz, E-mail: softball@cstv.cz předkládá dotační politiku ČSA na období 2013-2016 (upraveno

Více