prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka"

Transkript

1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok byl pro nás určitým prubířským kamenem, v němž jsme se snažili dokázat, že naše existence má své opodstatnění, a splnit důležitý úkol, který jsme si předsevzali. Udržet zaběhnutý systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v našem kraji a navázat na něj, při současném zachování šíře i kvality programové nabídky a poskytovaných služeb, byť za změněných materiálních i personálních podmínek. Jak se nám to podařilo, to můžete posoudit pouze Vy. Z velkého zájmu o naprostou většinu námi nabízených programů a vysokého počtu klientů, kteří nás navštívili, snad můžeme usuzovat, že ano. V průběhu roku jsme si prošli některými změnami. První změnu jste již zřejmě zaznamenali. V souvislosti s novým Školským zákonem byla naše organizace v posledním čtvrtletí roku 2005 přejmenována z Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje na Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (internetovou doménu, která byla zkratkou původního názvu, jsme však neměnili). Druhá změna je čerstvější a radujeme se z ní nejvíce. Díky úspěšným projektům se nám podařilo získat od MŠMT ČR a Královéhradeckého kraje nemalé finanční prostředky a mohli jsme Vám dát předvánoční dárek v podobě nově vybavených prostor na všech našich pracovištích. Věříme, že příjemnější prostředí s moderním technickým vybavením přispěje ke kvalitě našich vzdělávacích služeb. Kromě těchto služeb Vám nyní též můžeme za příznivé ceny nabídnout kvalitní tisk a vazbu nejrůznějších materiálů. Milí přátelé, v ruce právě držíte novou programovou nabídku na období únor - srpen 2006, která vznikla za přispění interních i externích pracovníků a spolupracovníků našeho vzdělávacího zařízení. Moc si přejeme, aby Vám pomáhala ve Vaší práci s žáky a studenty, a nejen v ní. Budeme vděčni za veškeré Vaše ohlasy, připomínky a náměty a předem za ně děkujeme. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Náchod, Smiřických 1237 prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 13 pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských zařízení Vybrané kapitoly z legislativy. Daň z příjmu a DPH Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Hygienické předpisy ve veřejném stravování Rámcový vzdělávací program pro ZV. Zkušenosti s tvorbou ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Vedení školy a vytváření dobrých podmínek pro realizaci ŠVP Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ Na slovíčko s Českou školní inspekcí. Hospitace - přítel, či nepřítel? Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vybrané kapitoly z legislativy. Odpovědnost školy za škodu způsobenou nezletilými a těmi, kdo nemohou posoudit následky svého jednání pracoviště Trutnov Evaluace ve škole. Autoevaluace školy pracoviště Rychnov nad Kněžnou Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. Jak na to - od RVP k ŠVP na 1. stupni ZŠ Rámcový vzdělávací program pro GV. Jak na to - od RVP k ŠVP Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Metodika spisové služby v resortu školství Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací v roce pracoviště Jičín Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v ZŠ Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v MŠ Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Vybrané kapitoly z řízení školy. Hospodaření s prostředky FKSP Jak psát projekty Vybrané kapitoly z pracovního práva pracoviště Náchod Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VII Jak na školní řády Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VIII Praktické pozitivní dovednosti Jak na to aneb Budeme tvořit ŠVP Zákon o postihu mladistvých, soudy pro mladistvé Celoškolní projekty Inovativní škola Evaluace mateřské školy Netradiční vzdělávání učitelského sboru Moderní trendy ve školním stravování aneb Žijeme ve 3. tisíciletí Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 19 pracoviště Hradec Králové Asistent pedagoga Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Rozvíjíme (nejen) smyslovou percepci Využití relaxačních technik ve školní praxi. Aktivitou proti stresu Komunikace mezi učitelem a žákem. Neklidné dítě ve škole Poruchy chování

3 OBSAH Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Průřezová témata v ŠVP Umění komunikace II Neukázněné dítě v předškolním věku Efektivnější učení se žáků pro ŠVP i pro sebe Jak pomoci dětským obětem násilí II Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ. Tvorba projektů Jak na výchovu. Dospívající mládež Příčiny kázeňských přestupků žáků a jejich praktické řešení Projektové vyučování aneb RVP v praxi pracoviště Trutnov Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Rámcový vzdělávací program pro ZV. Tvorba a realizace ŠVP Hospitace ve speciální škole. Dítě s autismem a mentální retardací Jak zvládat stres (ZMĚNA TERMÍNU) Didaktické a prožitkové hry pracoviště Rychnov nad Kněžnou Psychohry využitelné pro práci se třídou Kdy dítě onemocní Sebepoznáním k sebejistotě Sborovna a vztahy v ní Diagnostika vztahů v třídním kolektivu Prevence kriminality ve školním prostředí Relaxační techniky pro učitele Učitel šikanovaný žákem Agresivní dítě v prostředí školy Individuální vzdělávací plán a jak si s ním poradit Zvláštnosti komunikace mezi mužem a ženou Skrytý vrstevnický program Komunikace s problémovými rodiči Učební styly žáků pracoviště Jičín Výchovné poradenství Hra jako prevence závislostních poruch Děti milují barvy. Mandaly Rámcový vzdělávací program pro ZV. ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Odměny a tresty ve školní praxi Školní vzdělávací program v ZŠ. Průřezová témata Prevence kriminality ve školním prostředí Krizové situace ve výuce Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Exkurze Školní vzdělávací program v ZŠ. Pilíře tvorby ŠVP Dítě v zátěžových životních situacích. Rizikové situace ve výchově pracoviště Náchod Mandala - v duchu hudby Psychomotorická cvičení Asertivita a stres Uvolnění pro učitele Mandala - v duchu příběhů Antistresová cvičení, relaxační techniky pro zdraví a osobní rozvoj Sluneční jóga a omlazující techniky Strategie vyšetřování šikany II Jak to vidím já - žák 1. stupně ZŠ Metodami aktivního učení žáků ke klíčovým kompetencím Duševní zdraví. Jak se cítíme? Péče o talentované žáky jako součást školního vzdělávacího programu Mandala - konstrukční

4 OBSAH Jak to vidím já - žák 2. stupně ZŠ Kázeňsky problematičtí a obtížně zvladatelní žáci aneb Problémoví žáci v kontextu dluhů rodiny a nezodpovědných médií Mateřská škola a 1. stupeň ZŠ 29 pracoviště Hradec Králové Hudbou a pohybem ke zdraví Angličtina pro nejmenší efektivně Na pomoc učitelkám mateřských škol. Talentované dítě Hudba kolem nás. Lidové taneční hry a písně Náměty pro hudební činnosti. Vedení pěveckého sborečku Výtvarné techniky v praxi. Výrobky z vosku Výtvarné techniky v praxi. Výrobky z těsta Motivovaná cvičení. Cvičení s destičkami Country tance Dílna učitelů 1. stupně Plánování v práci učitelky MŠ Plánování v práci učitelky MŠ Jak začít v první třídě Genetická metoda čtení a psaní Péče o řeč dětí Didaktické a prožitkové hry Dětský aerobik v základní škole Setkání v mateřské škole. Exkurze do MŠ Chrudim pracoviště Trutnov Péče o řeč dětí I Na pomoc učitelkám mateřských škol. Využití knihovny Výtvarné techniky v praxi. Výrobky z vosku Malování pro děti Výtvarný jazyk. Jak si usnadnit práci Výtvarné dílny. Velikonoční tvoření Výchova k ekologii. Jak si sestavit plán EVVO Motivovaná cvičení. Ranní pohybové chvilky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Výchova k ekologii Hudba kolem nás. Lidové taneční hry a písně Setkání v mateřské škole Péče o řeč dětí II Koncovky podstatných jmen Na pomoc učitelkám mateřských škol. Evaluace v MŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jarní a letní inspirace Inspirace pohádkou Motivovaná cvičení v mateřské škole. Zábavné cvičení s náčiním Tvořivá dílna ke skupinovému vyučování Na pomoc učitelkám mateřských škol. Dvoudenní setkání Na pomoc učitelům českého jazyka. Genetická metoda čtení a psaní Setkání v mateřské škole. Výtvarné a pracovní činnosti pracoviště Jičín Hry s textilem Hudba kolem nás. Pohybová průprava k tanečním hrám Na pomoc málotřídním školám Plánování v práci učitelky MŠ Motivovaná cvičení. Cvičení s dětskými výrobky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Třídní projekty pracoviště Náchod Na pomoc učitelkám MŠ Aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku Život nanečisto I Zkušenosti s tvorbou ŠVP na 1. stupni ZŠ

5 OBSAH Hrajeme si s pohádkami Jak provádět autoevaluaci v mateřských školách využívajících Kurikulum podpory zdraví v MŠ Výtvarné dílny. Podzimní tvoření Český jazyk a literatura 38 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům českého jazyka. Alternativní metody ve výuce ČJ Na pomoc učitelům českého jazyka. Český jazyk pro cizince Na pomoc učitelům ČJ. Maturita z českého jazyka a literatury Na pomoc učitelům českého jazyka. Možnosti prostoru v tvůrčím psaní Na pomoc učitelům českého jazyka. Jak na skladbu na ZŠ Na pomoc učitelům českého jazyka. Aktivizující metody ve výuce II Na pomoc učitelům českého jazyka. Máchovy a Raisovy vzpomínky pracoviště Jičín Rámcový vzdělávací program pro ZV. Jak vytvořit vlastní projekt? Vlastivědné procházky. Václav Čtvrtek v Jičíně pracoviště Náchod Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na gymnázia a střední školy Výuka ČJ s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Čeština nejen pro dyslektiky Cizí jazyky a literatura 40 pracoviště Hradec Králové Kurz anglického jazyka pro začátečníky Zkoušky z anglického jazyka Montréal la multiculturelle. Québec la quadricentenaire ou Comment introduire les réalités québécoises en classe de FLE Deutsch als zweite Fremdsprache Arbeit mit literarischen Texten III Evropská jazyková politika a česká ZŠ I Práce s jazykem a metodikou angličtiny Todays Britain and Reading Literature. Todays Wales Teaching Business English Metodický seminář s náslechem v hodině anglického jazyka Evropská jazyková politika a česká ZŠ II Autonomes Lernen im Fremdsprachenunterricht Angličtina a mezipředmětové vztahy Nové učebnice a výukové materiály v angličtině Německé částice ve vyučování němčině na ZŠ Jak si poradit s výukou anglických počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen Vliv mezijazykové interference na osvojování německého jazyka v oblasti gramatické Todays Britain and Reading Literature. New Names in British Fiction Vyučování cizímu jazyku žáků s SVPU Keltský kaleidoskop - výuka reálií pro učitele angličtiny Metodicko-jazykový letní kurz anglického jazyka pracoviště Trutnov Kurz anglického jazyka pro pokročilé/a, B Kurz anglického jazyka pro začátečníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Jak na cizí jazyk u dětí s poruchami učení pracoviště Náchod Celoroční kurz francouzského jazyka/z

6 OBSAH Celoroční kurz francouzského jazyka/mp+sp Celoroční kurz anglického jazyka/mp Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz anglického jazyka/mp Celoroční kurz anglického jazyka/p Celoroční kurz anglického jazyka Celoroční kurz anglického jazyka/z Celoroční kurz anglického jazyka/z Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz německého jazyka/z0+mp+sp Jazyky bez bariér Metodicko - konverzační kurz anglického jazyka Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV) 47 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům dějepisu. Méně známé autoritativní režimy 20. století Na pomoc učitelům společenských věd. Občanský a společenskovědní základ v rámci maturitní zkoušky Na pomoc učitelům dějepisu. Maturitní zkouška z dějepisu Cesty minulosti. Francouzská revoluce. Rok Na pomoc učitelům společenských věd. Kapitoly z dějin křesťanství v českých zemích Na pomoc učitelům dějepisu. Vývoj na Blízkém a Středním Východě po r Mediální výchova. Reality show a životní styl mladé generace Na pomoc učitelům dějepisu. Hospitace v hodině dějepisu Na pomoc učitelům společenských věd. Stát a právo aneb RVP v praxi pracoviště Trutnov Víme, kde žijeme? Historické jádro Trutnova Rámcový vzdělávací program pro ZV. Dějepis a tvorba ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Exkurze v pobytovém středisku MV ČR pracoviště Náchod Nelineární dějiny RVP pro dějepis aneb Cesta je odměna Cesty minulosti XI. Králové a kacíři. Východní blok Na pomoc učitelům dějepisu. Jiří Poděbradský - problémy interpretace Matematika, fyzika 50 pracoviště Hradec Králové Fyzika kolem nás. Fyzika v lékařství Nebojme se samostatné práce žáků v matematice aneb Od jednoduché úlohy k projektům Hry ve vyučování matematice Klíčové kompetence v matematice základní školy - cesta od RVP k ŠVP Fyzika v pokusech. Struktura a vlastnosti látek, termika pracoviště Trutnov Matematická mozaika aneb Aktivní učení v praxi III Fyzika v pokusech. Magnetismus Matematická mozaika aneb Aktivní učení v praxi IV pracoviště Rychnov nad Kněžnou Objevujeme v matematice Fyzika v pokusech. Měření elektrických veličin Rozvoj osobnosti žáka ve vyučování matematice Metody aktivace a motivace žáků v hodinách matematiky pracoviště Jičín Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Na pomoc učitelům matematiky pracoviště Náchod Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na gymnázia a střední školy RVP pro matematiku

7 OBSAH Didaktické situace ve vyučování matematice I Fyzika a matematika - spolupráce nebo souboj? Jednoduché pokusy z fyziky - geometrická optika Objevujeme v matematice RVP pro fyziku Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis 54 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům zeměpisu. Portugalsko. Madeira Projektová výuka biologie na střední škole Praktikum z geologie II. Petrologie Na pomoc učitelům zeměpisu. Rakousko Na pomoc učitelům zeměpisu. Maturitní zkouška ze zeměpisu Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - lidoopi Na pomoc učitelům zeměpisu. Rhodos Botanická zahrada jako učební pomůcka Přírodovědně didaktická vycházka II pracoviště Trutnov Jarní botanická exkurze. Rýchory pracoviště Rychnov nad Kněžnou Zeměpis na škole. Výuka zeměpisu podporovaná počítačem Exkurze do CHKO v ČR. Orlické hory Severozápadní Čechy - země znovuzrozená pracoviště Jičín Rámcový dlouhodobý plán enviromentální výchovy pracoviště Náchod Laboratorní cvičení z přírodopisu - pedologie Nové trendy v regionální geografii Chráněná území východních Čech Rizika a nejistoty současného světa Místo předmětu chemie ve Školních vzdělávacích programech Lékárna v přírodě Metodika chemie II. aneb Alternativní laboratorní práce z organické chemie Metodika chemie III. aneb Tvořivá činnost žáků v chemii Tělesná výchova 58 pracoviště Hradec Králové Základní kurz pro instruktory snowboardingu Nové trendy v tělesné výchově. Cvičení podle Pilatese Nové trendy v tělesné výchově. Posilovací cvičení pracoviště Trutnov Lanové aktivity ve školní TV pracoviště Rychnov nad Kněžnou Nové trendy v tělesné výchově. Jógaball a Balantes Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování pracoviště Jičín Nové trendy v tělesné výchově. Overbally Základy skotských a řeckých tanců Výuka atletiky na školách pracoviště Náchod Rozvoj silových schopností a rozvoj flexibility, novinka ve světě náčiní FLEXI-BAR Využití overballů v hodinách tělesné výchovy

8 OBSAH 9 Vzdělávací exkurze a pobyty 60 pracoviště Hradec Králové Jak zachránit učitele aneb Týden duševního zdraví Ladění po prázdninách pracoviště Náchod Drážďany - Berlín - Postupim Estetická výchova, umělecké školství 61 pracoviště Hradec Králové Výtvarné techniky v praxi. Čarování se škrobovým papírem Kouzelná hlína - základní kurz keramiky Tajemství kresby I - praktický kurz Práce na hrnčířském kruhu Keramika. Modelování Tajemství kresby II - praktický kurz Grafické techniky ve školní praxi Dekorování keramiky I Dekorování keramiky II Grafika jinak Návštěva Galerie moderního umění II Maluji, maluješ, malujeme - kurz malby Keramika. Jednoduché sádrové formy Keramika. Netradiční formy Výtvarné techniky v praxi. Pletená miska Výtvarné techniky v praxi. Čarování s razítky a tiskátky Seminář pro učitele zpěvu Výtvarné techniky v praxi. Využítí kovového materiálu ve výtvarné tvorbě pracoviště Trutnov Výtvarné techniky v praxi. Tkaní II Zvykoslovné pečivo Výtvarné techniky v praxi. Malba a kresba na kameny Výtvarné techniky v praxi. Suchý pastel s prožitkem pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarný víkend. Technika tiffani, vitráže Výtvarné techniky v praxi. Tkaní pracoviště Jičín Malování na hedvábí. Hedvábný šátek Výtvarné dílny. Dárky Výtvarné techniky v praxi. Dřevoryt Techniky v malování. Tisk z koláže Alternativní hudební výchova Techniky v malování. Smalt pracoviště Náchod Začínáme malovat, kreslit a výtvarně tvořit Pleteme z pedigového proutí. Podnos pro začátečníky Pleteme z pedigového proutí. Podnos s copánkem v kombinaci s dřevěnými korálky Metodické řady ve výtvarné výchově. Kočky Linoryt Malba na hedvábí v duchu mandal Výtvarné a floristické dílny III. Hrátky s klacíky a pruty Výtvarné a floristické dílny IV. Velikonoce Suchá jehla Pleteme z pedigového proutí. Opletená nádoba dvoubarevná Pleteme z pedigového proutí. Miska s pleteným dnem a jednoduchou efektivní uzavírkou s korálky Malba na hedvábí v duchu stínů Slepotisk a papírořez Pleteme z pedigového proutí. Ošatka s pleteným dnem - tažená technika Pleteme z pedigového proutí. Ošatka s pleteným dnem - tažená technika

9 OBSAH Výtvarné a floristické dílny V. Nové drátování Pleteme z pedigového proutí. Drobné dekorace - náměty především pro práci s dětmi Pleteme z pedigového proutí aneb Drobné dekorace - náměty především pro práci s dětmi Odborné předměty, odborné školství 70 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům odborných předmětů. Frekventované míšené nápoje Informatika 71 pracoviště Hradec Králové Práce s audiovizuální technikou Počítáme v Excelu GIMP Word - začátečníci Excel - začátečníci pracoviště Náchod Základy obsluhy počítače MS Word pro začátečníky MS Word pro pokročilé MS Excel Základy obsluhy Internetu Elektronická pošta Pedagogika volného času (ŠD, ŠK, DM, DDM) 73 pracoviště Hradec Králové Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Pomoc začínajícím Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Úmluva o právech dítěte a Charta mládeže a jejich uplatňování v podmínkách výchovy v DM Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Školní družina a její činnost Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Efektivní komunikace v DM Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Vybrané otázky z organizace a řízení DM pracoviště Trutnov Výtvarné dílny. Tvoříme z dostupných materiálů pracoviště Jičín Hrajeme si s pohádkami I, II pracoviště Náchod Hry pro školní družiny Ostatní 75 pracoviště Hradec Králové Technické práce pro žáky základních škol Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Elektrotechnika v Praktických činnostech na ZŠ Zdravotník zotavovacích akcí pracoviště Trutnov Dopravní výchova ve školní praxi pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dopravní výchova ve školní praxi pracoviště Náchod Zásady první pomoci Výstavy 77 pracoviště Rychnov nad Kněžnou V-2-01 Hmyz známý i neznámý V-2-02 U nás ve Lhotě V-2-03 Žijeme mezi vámi a s vámi

10 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte rodné číslo úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude účastníkovi vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 9

11 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4). Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! f) Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 10

12 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Štefánikova 566, Hradec Králové tel. / fax Pracoviště Hradec Králové se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském Předměstí. Od hlavního nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Soňa Brzáková Hana Čižmárová (ext.) Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Mgr. Eva Trenzová (ext.) Lukáš Vodák Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Železnická 460, Jičín tel. / fax Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Eva Kuncová

13 OBSAH Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo organizace: Telefonní číslo: Smiřických 1237, Náchod tel./fax Pracoviště Náchod se nachází ve 2. patře v budově Domova mládeže VOŠ stavební arch. J. Letzela, SPŠ stavební a SOU. Od autobusového nádraží směr sídliště Plhov, u samoobsluhy zabočit doleva a dále směr zámek ulicí Smiřických. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Eva Cupalová Mgr. Lenka Prokešová (ext.) Alena Stanislavová Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou tel. / fax Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází ve 2. patře v budově VOŠ technicko-ekonomické a SPŠ, vchod od ZŠ Masarykova ulice. Kontakta na pracovníka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Jiří Zeman Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Horská 5, Trutnov tel. / fax Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakt na pracovníka pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Alena Ročková

14 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Celoroční studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + odbornou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin. Lektor: tým zkušených odborníků na školskou problematiku únor prosinec 2006, 9:00-16:00 hodin Kč Akreditace programu je v řízení na MŠMT ČR. V případě dostatečného počtu zájemců je plánováno uskutečnění programu v jednotlivých okresech. Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Daň z příjmu a DPH Určeno: vedoucím a ekonomickým pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Hlavní a doplňková činnost z pohledu daňových zákonů. Dotace, granty a dary z pohledu daňových zákonů. Osvobozená a zdanitelná plnění. Stanovení základu daně u daně z příjmů. Aktuální změny daňových zákonů. Lektor: Ing. Jiří Roušavý, FÚ Hradec Králové 14. únor 2006, 13:00-16:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Určeno: vedoucím a ekonomickým pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Zásady hospodaření příspěvkových organizací, legislativní změny, novinky, praktické rady. Problematika daní. Organizační směrnice. Lektor: Ing. Ladislav Forman, SPŠ a SOU Holice 22. únor 2006, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Hygienické předpisy ve veřejném stravování Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Odborná přednáška s diskusí k platným zákonům a hygienickým předpisům v provozovnách veřejného stravování. Hygienické požadavky na stravovací služby a zásady osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Lektor: MUDr. Jaromír Hrubý, MZ ČR 8. březen 2006, 9:00-12:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Rámcový vzdělávací program pro ZV. Zkušenosti s tvorbou ŠVP Určeno: ředitelům a pedagogům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Seznámení se schválenou verzí RVP ZV. Proč a jak vytvořit školní vzdělávací program. Východiska. Postupy, které se osvědčily při tvorbě ŠVP. Zkušenosti ředitele pilotní školy. Lektor: PaedDr. Miroslav Kudyvejs, ZŠ Hradec Králové 15. březen 2006, 9:00-13:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Rámcový vzdělávací program pro ZV. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Určeno: ředitelům, koordinátorům ŠVP a pedagogům ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: Současná legislativa ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Školský zákon, Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Tvorba ŠVP podle RVP ZV - LMP (Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením). RVP pro vzdělávání žáků v ZŠ speciální. Diskuze nad aktuálním stavem přípravy dokumentů. Lektor: PaedDr. Marta Teplá, MŠMT ČR; Mgr. Eva Brychnáčová, VÚP Praha; PaedDr. Pavel Svoboda, Speciální školy Hradec Králové 16. březen 2006, 10:00-14:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková 13

15 Školský management Vedení školy a vytváření dobrých podmínek pro realizaci ŠVP Určeno: učitelům ZŠ a SŠ a dalším zájemcům Obsah: Cyklus 2 tvořivých dílen zaměřených na emoční, sociální a učební přípravu učitelů na změny dle RVP a vnitřní proměnu školy dle ŠVP. Cílem je ukázat jednoduché, ale účinné psychologické postupy, metodiky učení a tělesná cvičení, které usnadní řídící práci, povedou k aktivizaci učitelů a žáků, zlepšení efektivity vyučování a zároveň nepřipustí vysílení vedení školy ani učitelského sboru. Do programu budou zařazeny prvky jógových technik a technik duševní hygieny. 1. den - Proč se měnit? Jak funguje mozek, mysl, emoce a tělo? Ukázky Kouzelné vyučovací hodiny. Aplikace postupů a technik v odpoledních činnostech. 2. den - Aktivní názorná prezentace aplikace, možnosti aplikace konkrétních technik do vyučování. Lektor: doc. Ing. František Kassay, Humanita a zdravie pre všetkých, Žilina 30. březen 2006, 9:00-13:00 hodin 31. březen 2006, 9:00-13:00 hodin 700 Kč S sebou přineste přezůvky. Držitelem akreditace MŠMT ČR je HZV Žilina. Mgr. Marcela Nováková Řízení školy s podporou programu BAKA- LÁŘ Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Tvorba sestav v programu BAKALÁŘ. Evidence žáků. Tisk vysvědčení. Školní matrika a výstupy pro další instituce. Suplování. Přijímací zkoušky. Aktuální změny programu. Lektor: Mgr. Jiří Geřábek, Gymnázium Pardubice 6. duben 2006, 13:30-16:30 hodin SOU obchodní, Velká 3, Hradec Králové 350 Kč Mgr. Marcela Nováková, Mgr. Alena Kloučková Na slovíčko s Českou školní inspekcí. Hospitace - přítel, či nepřítel? Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a SŠ, učitelům 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií Obsah: Ukázka hodiny občanské výchovy v nižším gymnáziu. Celkový rozbor (plánování výuky, využití pomůcek a didaktické techniky, struktura, motivace, sledování cílů, forma a metody výuky, interakce a komunikace, hodnocení a zpětná vazba) z pohledu pedagoga z praxe, ředitele školy a pracovníka inspekce. Zprostředkování zkušeností z hospitací ředitele školy a z inspekční činnosti v oblasti hospitací. Lektor: PaedDr. Karel Výravský a Mgr. Šárka Rambousková, Gymnázium Broumov; Ing. Tomáš Hrubý, Královéhradecký inspektorát ČŠI 28. duben 2006, 10:30-14:00 hodin Gymnázium Broumov, Hradební Kč Alena Ročková Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Určeno: ředitelům a pedagogům gymnázií a dalším zájemcům Obsah: Aktuální stav přípravy RVP GV. Zkušenosti pilotních škol z přípravy ŠVP a práce na dokumentu. Lektor: pracovníci VÚP Praha a zástupce pilotního gymnázia 4. květen 2006, 9:00-13:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Odpovědnost školy za škodu způsobenou nezletilými a těmi, kdo nemohou posoudit následky svého jednání zařízení Obsah: Právní základy odpovědnostních vztahů. Způsoby posuzování jednání, v jejichž důsledku dojde ke škodě (na zdraví, majetku...). Výchovné a vzdělávací aktivity, při nichž hrozí zvýšené riziko vzniku škody (výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy...). Lektor: Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., PdF UP Olomouc 11. květen 2006, 9:00-15:00 hodin 600 Kč Mgr. Marcela Nováková pracoviště Trutnov Evaluace ve škole. Autoevaluace školy Určeno: ředitelům a učitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Komu je autoevaluace určena, kterých oblastí se týká, metody AE a jejich použití, stanovování reálných cílů, vyhodnocování školou zvolené strategie, postup od obecnější roviny AE k rovině AE učitele, ukázky sebereflexe práce v pracovních skupinách, informace k měření klimatu třídy - ukázky a využití. Nároky rodičů a zřizovatele - jejich reflexe v procesu AE. Lektor: Mgr. Robert Čapek, PdF UHK 31. březen 2006, 8:00-13:00 hodin ZŠ Komenského ul., Trutnov 400 Kč Alena Ročková 14

16 Školský management pracoviště Rychnov nad Kněžnou Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Určeno: ředitelům a učitelům ZŠ Obsah: Pracovní dílna zaměřená na realizaci průřezových témat (PT) daných RVP v ŠVP. Tematické okruhy PT, možnosti realizace PT, začlenění PT do učebního plánu, tvorba učebních osnov a tvorba projektu PT, ukázka projektu pilotní školy. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, pilotní ZŠ, Mělník 2. únor 2006, 8:00-12:00 hodin Základní škola F. Kupky, Dobruška 350 Kč Mgr. Jiří Zeman Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Určeno: ředitelům a učitelům ZŠ Obsah: Pracovní dílna zaměřená na realizaci průřezových témat (PT) daných RVP v ŠVP. Tematické okruhy PT, možnosti realizace PT, začlenění PT do učebního plánu, tvorba učebních osnov a tvorba projektu PT, ukázka projektu pilotní školy. Lektor: Mgr. Radislava Vašinová, pilotní ZŠ, Mělník 2. únor 2006, 8:00-12:00 hodin budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., vchod od ZŠ Masarykova ul. 350 Kč Mgr. Jiří Zeman Rámcový vzdělávací program pro ZV. Jak na to - od RVP k ŠVP na 1. stupni ZŠ Určeno: ředitelům a učitelům 1. stupně ZŠ Obsah: Seznámení s RVP a poznatky z jeho ověřování v praxi pilotních škol. Začlenění RVP ZV do celkové koncepce nové státní kurikulární politiky. Vzdělávací koncepce školy jako východisko pro implementaci RVP. Obsah a struktura RVP - obecné vzdělávací cíle, obecné kompetence, oblasti a obory základního vzdělávání, průřezová témata a podpůrné prostředky. Specifické části RVP - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učební plán pro základní vzdělávání v kontextu specifických možností školy. Obsah školního vzdělávacího programu. Vlastní aktivity spojené s tvorbou ŠVP. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, pilotní ZŠ, Mělník 3. únor 2006, 8:00-15:00 hodin budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., vchod od ZŠ Masarykova ul. 500 Kč Mgr. Jiří Zeman Rámcový vzdělávací program pro GV. Jak na to - od RVP k ŠVP Určeno: ředitelům a pedagogům gymnázií Obsah: Seznámení s RVP. Začlenění RVP do celkové koncepce nové státní kurikulární politiky. Vzdělávací koncepce školy jako východisko pro implementaci RVP. Obsah a struktura RVP - obecné vzdělávací cíle, obecné kompetence, oblasti a obory vzdělávání, průřezová témata a podpůrné prostředky. Specifické části RVP - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učební plán pro v kontextu specifických možností školy. Obsah školního vzdělávacího programu. Vlastní aktivity spojené s tvorbou ŠVP. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, pilotní ZŠ, Mělník 3. březen 2006, 8:00-15:00 hodin Gymnázium Dobruška 500 Kč Mgr. Jiří Zeman Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Metodika spisové služby v resortu školství Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Zásady řádného vedení spisové služby v souladu se Zákonem o archivnictví č. 499/2004 Sb. Evidence, ukládání, vyřazování a zabezpečení písemností. Metodika spisové služby v resortu školství. Lektor: Mgr. Helena Pochobradská, Státní oblastní archiv Zámrsk 18. květen 2006, 9:00-12:00 hodin budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., vchod od ZŠ Masarykova ul. Mgr. Jiří Zeman Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2006 Určeno: vedoucím pracovníkům a účetním všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Volné pokračování semináře zaměřeného na problematiku účtování v příspěvkových organizacích s právní subjektivitou ve školství. Účtování specifických případů týkajících se dlouhodobého majetku, tvorby a použití fondů a další aktuální témata. Lektor: Ing. Daniela Burianová, Rychnov nad Kněžnou 29. květen 2006, 8:00-12:00 hodin budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., vchod od ZŠ Masarykova ul. 500 Kč Mgr. Jiří Zeman pracoviště Jičín Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v ZŠ Určeno: ředitelům ZŠ, ZUŠ a DDM Obsah: Nedostatky v BOZP a PO z pohledu ČŠI, podněty a modelová dokumentace pro šk. r. 2005/06, součin- 15

17 Školský management Lektor: nost s odborně způsobilými osobami, rizika - škola/jiný subjekt, mimořádné události - škola/jiný subjekt, školení zaměstnanců/pověřených osob, informování zákonných zástupců, informování žáků, kontroly/revize, evidované/registrované úrazy dětí a žáků, porověrka BOZP - škola/jiný subjekt, preventivní požární prohlídka - škola/jiný subjekt. Ing. Václav Zeman, Královéhradecký inspektorát ČŠI 16. únor 2006, 13:00-16:00 hodin ZŠ, Železnická 460, Jičín 200 Kč Eva Kuncová Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v MŠ Určeno: ředitelům MŠ Obsah: Nedostatky v BOZP a PO z pohledu ČŠI, podněty a modelová dokumentace pro šk. r. 2005/06, součinnost s odborně způsobilými osobami, rizika - škola/jiný subjekt, mimořádné události - škola/jiný subjekt, školení zaměstnanců/pověřených osob, informování zákonných zástupců, informování žáků, kontroly/revize, evidované/registrované úrazy dětí a žáků, porověrka BOZP - škola/jiný subjekt, preventivní požární prohlídka - škola/jiný subjekt.. Lektor: Ing. Václav Zeman, Královéhradecký inspektorát ČŠI 16. únor 2006, 9:00-12:00 hodin ZŠ, Železnická 460, Jičín 200 Kč Eva Kuncová Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Určeno: ředitelům a zástupcům škol a školských zařízení Obsah: Zásady řádného vedení spisové služby v souladu se Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, o změně některých zákonů a souvisejících předpisech. Evidence, ukládání, vyřazování a zabezpečení písemností. Aktuální legislativní změny. Lektor: Mgr. Helena Pochobradská, Státní oblastní archiv Zámrsk 23. únor 2006, 9:00-12:00 hodin zasedací místnost MěÚ Jičín, Žižkovo nám. Eva Kuncová Vybrané kapitoly z řízení školy. Hospodaření s prostředky FKSP Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Způsob tvorby fondu a hospodaření s fondem. Zásady použití prostředků z fondu. Účtování o prostředcích fondu, zdaňování prostředků fondu. Spolurozhodování odborové organizace. Platná legislativa. Aspekty nové vyhlášky o nákladech na veřejné stravování. Specifika škol a školských zařízení v komplexu FKSP. Diskuse. Lektor: Ilona Oškrobaná, Královéhradecký inspektorát ČŠI 28. únor 2006, 9:00-12:00 hodin zasedací místnost MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 300 Kč Eva Kuncová Jak psát projekty Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Zpracování vzorového projektu pod vedením lektora. Nejčastější chyby při zpracování projektů. Seminář zaměřený na pomoc při vlastním zpracování projektu předpokládá, že se účastníci orientují v základní problematice. Lektor: Mgr. Petr Vrzáček, FHS UK Praha 4. duben 2006, 9:00-15:00 hodin malá zasedací místnost ÚZMV, Havlíčkova ul., Jičín 450 Kč ÚZMV se nachází v budově bývalého OkÚ na začátku Lipové aleje. Eva Kuncová Vybrané kapitoly z pracovního práva Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Seznámení se změnami v novém Zákoníku práce a prováděcích právních předpisech. Vztah zřizovatele ke školám. Diskuse. Lektor: JUDr. Ludmila Knotková, Pardubice 13. červen 2006, 9:00-13:00 hodin zasedací místnost MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 400 Kč Dotazy lze zaslat předem na adresu garanta programu. Eva Kuncová pracoviště Náchod Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VII Určeno: vedoucím a pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Projektová a problémová metoda jako cesty ke klíčovým kompetencím. Specifické strukturování učiva. Lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PdF UHK 30. leden 2006, 13:30-17:00 hodin 100 Kč Vzdělávací program je podpořen grantem Královéhradeckého kraje. POKRAČOVÁNÍ Jak na školní řády Určeno: ředitelům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Účastníci si vyzkouší tvorbu školního (třídního) řádu. Budou pracovat v různě tvořených skupinách. Naučí se postup, který lze použít s pedagogickým sborem při tvorbě pracovního řádu nebo s žáky ve třídách při tvorbě třídního či se školním parlamentem při tvorbě školního řádu. 16

18 Školský management Lektor: Mgr. Maja Bihelerová, Praha 7. únor 2006, 14:00-17:00 hodin 300 Kč Vlastní náměty do burzy zkušeností jsou vítány. Mgr. Eva Cupalová Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VIII Určeno: ředitelům škol, pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Závěrečná část kurzu. Supervize - výměna zkušeností a vzájemná inspirace, řešení problémů vzniklých kolem tvorby ŠVP, tvorba metodických materiálů. Lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PdF UHK 13. únor 2006, 13:30-17:00 hodin 100 Kč Vzdělávací program je podpořen grantem Královéhradeckého kraje. POKRAČOVÁNÍ Praktické pozitivní dovednosti Určeno: vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Pozitivní myšlení jako nástroj úspěšného jednání s lidmi, školní praxe, analýza jednotlivých situací z hlediska pozitivního přístupu, nácvik pozitivního myšlení, nácvik koncentrace a přípravy řešení konfliktů, vedení rozhovorů a nácvik otázkové techniky, seznámení a praktická aplikace pravidel Dalla Carnegieho. Lektor: PaedDr. Anežka Kmeťová, Trutnov 14. únor 2006, 14:00-17:00 hodin Jak na to aneb Budeme tvořit ŠVP Určeno: ředitelům 1. stupně ZŠ nebo samostatného stupně ZŠ Obsah: Seznámení a objasnění problematiky proč startuje zásadní změna ve školství. Orientace v RVP pro ZV. Příprava i malého pedagogického sboru k dlouhodobé práci na vlastní tvorbě ŠVP. Seznámení s terminologií (klíčová kompetence, průřezové téma, SWOT analýza, profilace školy, metody evaluace školy, učitelů a žáků, sebehodnocení). Východiska k tvorbě ŠVP, vzdělávací oblasti a obory. Přiblížení tvorby vlastního školního učebního plánu k tvorbě ŠVP. Lektor: Mgr. Hana Carbová, IZMŠ Sruby 16. únor 2006, 12:00-18:00 hodin 9. březen 2006, 12:00-18:00 hodin 23. březen 2006, 12:00-18:00 hodin 900 Kč Vzdělávací program je podpořen grantem Královéhradeckého kraje. Mgr. Eva Cupalová Zákon o postihu mladistvých, soudy pro mladistvé Určeno: vedoucím a pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Smysl a poslání zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, výklad základní terminologie, vývoj soudnictví nad mládeží, trestná činnost mládeže a vymezení trestní odpovědnosti mládeže, průřez řízením, opatření ukládaná mladistvým, mediace a probace, postavení orgánu pověřeného péčí o mládež před soudem, trestná činnost páchaná na mládeži se zvláštním zřetelem na komerční sexuální zneužití dětí. Lektor: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Ústav státu a práva AV ČR březen 2006, 14:00-17:00 hodin Mgr. Lenka Prokešová Celoškolní projekty Určeno: vedoucím a pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Prezentace celoškolních projektů, seznámení s průběhem realizace, ukázky. Lektor: Mgr. Maja Bihelerová, Praha 7. březen 2006, 14:00-17:00 hodin 250 Kč Vlastní náměty do burzy zkušeností jsou vítány Inovativní škola Určeno: vedoucím a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Příčiny a logika celospolečenských změn. Nové kurikulum ( cíle a obsah vzdělávání ). Důraz na samostatnost, týmovost, tvořivost, kvalitu a její průběžné i finální hodnocení. Jak se s těmito novými vlivy vyrovnává česká škola. Inspirace pro inovace v dějinách českého školství? Efektivní metody učení v praxi škol I. a II. stupně, tvorba ŠVP. Vlastní hodnocení školy. Systém vnější evaluace školy ČŠI v perspektivě. Lektor: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice 16. březen 2006, 13:00-17:00 hodin Vzdělávací program je podpořen grantem Královéhradeckého kraje. 17

19 Školský management Evaluace mateřské školy Určeno: ředitelům MŠ Obsah: Teorie pojmů pedagogické evaluace. Cíle kritéria, formy, nástroje, východika, organizace a možnosti realizace. Hodnocení dětí, pedagogů, zaměstnanců školy, sebehodnocení, vnitřní evaluace zaměřená na výchovně vzdělávací proces, cíle, podmínky školy, projekty. Vnější evaluace zaměřená na veřejnost, rodiče, kontrolní orgány. Lektor: PaedDr. Lenka Burdíková, Praha 20. březen 2006, 9:00-16:00 hodin 500 Kč Netradiční vzdělávání učitelského sboru Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Prezentace kurzů týmové spolupráce pedagogického sboru, ukázky způsobů rozvíjení vztahů v celém pedagogickém sboru - mezi učiteli navzájem i mezi vedením školy a učiteli. Pokus o založení profesionálního rozvoje učitelů především na rozvoji jejich schopnosti vzájemné spolupráce a hledání tvořivého a efektivního řešení problémů. Lektor: Náměty na aktivity, ukázky a zkušenosti z výjezdových kurzů, způsob financování, výměna zkušeností. Mgr. Maja Bihelerová, Praha 4. duben 2006, 14:00-17:00 hodin 300 Kč Vlastní náměty do burzy zkušeností vítány. Mgr. Eva Cupalová Moderní trendy ve školním stravování aneb Žijeme ve 3. tisíciletí Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Moderní pohled na jídelníček, surovinová základna, moderní pohled na úpravu talíře. Ukázky, degustace. Lektor: Ing. Zdeněk Hladík, Vitana, a.s. 13. duben 2006, 10:00-15:00 hodin 400 Kč Partnerem akce je Vitana, a. s. Doporučujeme dále: Setkání v mateřské škole. Exkurze do MŠ Chrudim s Prevence kriminality ve školním prostředí s Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Exkurze s Na pomoc málotřídním školám s Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice s

20 OBOROVÁ SKUPINA 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl pracoviště Hradec Králové Asistent pedagoga Určeno: asistentům pedagoga a dalším zájemcům Obsah: Kvalifikační studium pro pracovníky, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle 16, odstavec 4, zákona č. 564/2004 Sb. Studium obsahuje 4 tematické okruhy - škola, školní práce a role asistenta pedagoga, podpora péče o žáka, systém péče o žáka, pedagogickopsychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga. Odborná stáž ve škole nebo školském zařízení. Studium bude ukončeno formou testové zkoušky a obhajobou závěrečné práce. Lektor: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., UHK; PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., UHK; PhDr. Věra Picková, PPP Semily; Mgr. Daniela Kranátová, SPC Trutnov; Mgr. Jana Cozlová, SPC Trutnov; Mgr. Tibor Vojtko, UHK; Mgr. Andrej Drbohlav, UHK; Mgr. Jana Fišerová KÚ KHK; Mgr. Michaela Veselá, MV ČR; Šárka Gabrielová, MŠ Ostrov; Mgr. Vladimír Springer, ZŠ Hradec Králové únor červen 2006, 9:00-16:00 hodin nebo v okresech JC, NA, RK, TU Kč Akreditace MŠMT ČR je v řízení. Přihlášeným účastníkům bude rozeslán Rozpis programu a termíny. Eva Kuncová Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Určeno: učitelům MŠ, ZŠ a SŠ a dalším zájemcům Obsah: Diagnostika učitele. Struktura a náplň IVP, nezbytné body. Jak čerpat z odborných nálezů, co z nich lze vyčíst, souvislosti ze Zákonem č. 101/2000 Sb. Nová legislativa vztahující se k integraci žáků a studentů - vyhláška č. 72 a 73/2005 Sb. Praktická práce s konkrétními nálezy - rozbor a aplikace do pedagogického procesu. Náměty na vhodná opatření s ohledem na konkrétní nálezy. Spolupráce s rodiči při vytváření IVP. Diskuze. Lektor: Mgr. Jindřiška Nohejlová, PPP Hradec Králové 13. únor 2006, 14:00-16:30 hodin S sebou přineste příklady IVP ke konzultaci. Mgr. Marcela Nováková Rozvíjíme (nejen) smyslovou percepci Určeno: učitelkám MŠ a 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Praktický seminář, který předkládá cvičení pro zrakovou a sluchovou analýzu, syntézu, diferenciaci a paměť. Cvičení Lektor: pro tělesnou, prostorovou a směrovou orientaci. Praktické využití pro prevenci, orientační diagnostiku a pro individuální reedukaci u dětí s dílčím oslabením výkonu. PhDr. Ladislava Křišťanová, Hradec Králové 6. březen 2006, 13:30-17:00 hodin 350 Kč Přineste si papíry A 4, šátek, kratší červenou stuhu. Mgr. Jaroslav Novák Využití relaxačních technik ve školní praxi. Aktivitou proti stresu zařízení Obsah: Teoreticko-praktický seminář zaměřený na prožití aktivit, které je možné zařadit do výuky v libovolném předmětu, s důrazem na spolupráci mezi žáky. Součástí semináře budou relaxační techniky a pohybové aktivity s prvky jógy. Lektor: PhDr. Iva Smolejová, SZŠ a VZŠ Hradec Králové 6. březen 2006, 13:00-17:00 hodin 350 Kč S sebou přineste přezůvky, pohodlný oděv, podložky na cvičení a barevné tužky. Mgr. Marcela Nováková Komunikace mezi učitelem a žákem. Neklidné dítě ve škole Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Seminář, ve kterém si účastníci prakticky vyzkouší zajímavé a netradiční formy práce. Náměty pro činnosti s dítětem neklidným a nesoustředěným, motivace v procesu učení, klima a prostředí školy, vztah mezi učitelem a žákem, aktivní a tvořivé činnosti. Lektor: Mgr. Jana Horčičková, PPP Semily 9. březen 2006, 9:00-13:00 hodin 350 Kč Mgr. Marcela Nováková Poruchy chování Určeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ Obsah: Cyklus 3 seminářů. 1. Rozdělení poruch chování a jejich projevy. Opatření školy. Mimoškolní opatření. Dítě s ADHD ve škole, přístupy učitele. ADHD a kolektiv. 2. Kooperativní učení. Organizace práce a studijní dovednosti dětí s ADHD. Výuka a porucha pozornosti. Styly učení. Metody výuky. 3. Specifické problémy II. stupně. Asistent pedagoga. Pomoc rodičům. Individuální vzdělávací plán. Úloha vedení školy. Kasuistiky, diskuse. 19

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Nabídka seminářů pro vaší školu

Nabídka seminářů pro vaší školu Studium k výkonu specializovaných činností Nabídka seminářů pro vaší školu Prevence sociálně patologických jevů v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. 9 c) Akreditace Č.j.: MŠMT 665/2014-1-121 ZAHÁJENÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: Metodický pokyn MŠMTV ČR č.j. 2006/2007-51 k primární prevenci sociálně

Více

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková

Minimální preventivní program. Gymnázium Broumov 2014 / 2015. Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program Gymnázium Broumov 2014 / 2015 Mgr. Šárka Rambousková Minimální preventivní program vychází z těchto dokumentů: A. Strategie: Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Časové schéma vzdělávacího programu :

Časové schéma vzdělávacího programu : Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu www.procentre.eu NABÍZÍME VÁM KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROFESIONÁL ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ JAKÉ JSOU PŘÍNOSY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU? Získání znalostí a dovedností

Více

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Provozní řád Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 1 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je nedílnou součástí Vyšší odborné školy pedagogické a sociální a Střední pedagogické

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011

Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium. Únor 2011 Ukázka učebního plánu školního vzdělávacího programu pro gymnázium Obsah Úvod... 3 Návrh učebního plánu pro gymnázium... 4 Úvodní slovo k učebnímu plánu... 4 Učební plán pro gymnázium... 5 Poznámky k učebnímu

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

leden 2008 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

leden 2008 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2008, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích);

Cíle projektu. Hlavním cílem projektu je : Šíření zkušeností a příkladu dobré praxe. krajích); ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 22112011 2.11.2011 KURIKULUM S Cíle a výsledky projektu Kurikulum S Ing. Taťá ána Vencovská Cíle projektu Hlavním cílem projektu je : podpora p plošného zavádění ŠVP v odborném vzdělávání.

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Seznam vzdělávacích akcí

Seznam vzdělávacích akcí Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro DVPP Seznam vzdělávacích akcí Číslo Název Platnost akreditace 1 Rozvíjení komunikačních schopností dětí 1.2.2016 2 Umění jednat v emočně

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTERNÍ LEKTOR Rozvoj

Více