prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka"

Transkript

1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok byl pro nás určitým prubířským kamenem, v němž jsme se snažili dokázat, že naše existence má své opodstatnění, a splnit důležitý úkol, který jsme si předsevzali. Udržet zaběhnutý systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v našem kraji a navázat na něj, při současném zachování šíře i kvality programové nabídky a poskytovaných služeb, byť za změněných materiálních i personálních podmínek. Jak se nám to podařilo, to můžete posoudit pouze Vy. Z velkého zájmu o naprostou většinu námi nabízených programů a vysokého počtu klientů, kteří nás navštívili, snad můžeme usuzovat, že ano. V průběhu roku jsme si prošli některými změnami. První změnu jste již zřejmě zaznamenali. V souvislosti s novým Školským zákonem byla naše organizace v posledním čtvrtletí roku 2005 přejmenována z Centra vzdělávání Královéhradeckého kraje na Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (internetovou doménu, která byla zkratkou původního názvu, jsme však neměnili). Druhá změna je čerstvější a radujeme se z ní nejvíce. Díky úspěšným projektům se nám podařilo získat od MŠMT ČR a Královéhradeckého kraje nemalé finanční prostředky a mohli jsme Vám dát předvánoční dárek v podobě nově vybavených prostor na všech našich pracovištích. Věříme, že příjemnější prostředí s moderním technickým vybavením přispěje ke kvalitě našich vzdělávacích služeb. Kromě těchto služeb Vám nyní též můžeme za příznivé ceny nabídnout kvalitní tisk a vazbu nejrůznějších materiálů. Milí přátelé, v ruce právě držíte novou programovou nabídku na období únor - srpen 2006, která vznikla za přispění interních i externích pracovníků a spolupracovníků našeho vzdělávacího zařízení. Moc si přejeme, aby Vám pomáhala ve Vaší práci s žáky a studenty, a nejen v ní. Budeme vděčni za veškeré Vaše ohlasy, připomínky a náměty a předem za ně děkujeme. Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Náchod, Smiřických 1237 prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

2 Obsah Úvodní slovo Metodické pokyny k nabídce programů Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Školský management 13 pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských zařízení Vybrané kapitoly z legislativy. Daň z příjmu a DPH Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Hygienické předpisy ve veřejném stravování Rámcový vzdělávací program pro ZV. Zkušenosti s tvorbou ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Vedení školy a vytváření dobrých podmínek pro realizaci ŠVP Řízení školy s podporou programu BAKALÁŘ Na slovíčko s Českou školní inspekcí. Hospitace - přítel, či nepřítel? Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vybrané kapitoly z legislativy. Odpovědnost školy za škodu způsobenou nezletilými a těmi, kdo nemohou posoudit následky svého jednání pracoviště Trutnov Evaluace ve škole. Autoevaluace školy pracoviště Rychnov nad Kněžnou Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. Jak na to - od RVP k ŠVP na 1. stupni ZŠ Rámcový vzdělávací program pro GV. Jak na to - od RVP k ŠVP Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Metodika spisové služby v resortu školství Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací v roce pracoviště Jičín Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v ZŠ Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v MŠ Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Vybrané kapitoly z řízení školy. Hospodaření s prostředky FKSP Jak psát projekty Vybrané kapitoly z pracovního práva pracoviště Náchod Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VII Jak na školní řády Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VIII Praktické pozitivní dovednosti Jak na to aneb Budeme tvořit ŠVP Zákon o postihu mladistvých, soudy pro mladistvé Celoškolní projekty Inovativní škola Evaluace mateřské školy Netradiční vzdělávání učitelského sboru Moderní trendy ve školním stravování aneb Žijeme ve 3. tisíciletí Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl 19 pracoviště Hradec Králové Asistent pedagoga Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Rozvíjíme (nejen) smyslovou percepci Využití relaxačních technik ve školní praxi. Aktivitou proti stresu Komunikace mezi učitelem a žákem. Neklidné dítě ve škole Poruchy chování

3 OBSAH Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Průřezová témata v ŠVP Umění komunikace II Neukázněné dítě v předškolním věku Efektivnější učení se žáků pro ŠVP i pro sebe Jak pomoci dětským obětem násilí II Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ. Tvorba projektů Jak na výchovu. Dospívající mládež Příčiny kázeňských přestupků žáků a jejich praktické řešení Projektové vyučování aneb RVP v praxi pracoviště Trutnov Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Rámcový vzdělávací program pro ZV. ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Rámcový vzdělávací program pro ZV. Tvorba a realizace ŠVP Hospitace ve speciální škole. Dítě s autismem a mentální retardací Jak zvládat stres (ZMĚNA TERMÍNU) Didaktické a prožitkové hry pracoviště Rychnov nad Kněžnou Psychohry využitelné pro práci se třídou Kdy dítě onemocní Sebepoznáním k sebejistotě Sborovna a vztahy v ní Diagnostika vztahů v třídním kolektivu Prevence kriminality ve školním prostředí Relaxační techniky pro učitele Učitel šikanovaný žákem Agresivní dítě v prostředí školy Individuální vzdělávací plán a jak si s ním poradit Zvláštnosti komunikace mezi mužem a ženou Skrytý vrstevnický program Komunikace s problémovými rodiči Učební styly žáků pracoviště Jičín Výchovné poradenství Hra jako prevence závislostních poruch Děti milují barvy. Mandaly Rámcový vzdělávací program pro ZV. ŠVP pro 1. stupeň ZŠ Odměny a tresty ve školní praxi Školní vzdělávací program v ZŠ. Průřezová témata Prevence kriminality ve školním prostředí Krizové situace ve výuce Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Exkurze Školní vzdělávací program v ZŠ. Pilíře tvorby ŠVP Dítě v zátěžových životních situacích. Rizikové situace ve výchově pracoviště Náchod Mandala - v duchu hudby Psychomotorická cvičení Asertivita a stres Uvolnění pro učitele Mandala - v duchu příběhů Antistresová cvičení, relaxační techniky pro zdraví a osobní rozvoj Sluneční jóga a omlazující techniky Strategie vyšetřování šikany II Jak to vidím já - žák 1. stupně ZŠ Metodami aktivního učení žáků ke klíčovým kompetencím Duševní zdraví. Jak se cítíme? Péče o talentované žáky jako součást školního vzdělávacího programu Mandala - konstrukční

4 OBSAH Jak to vidím já - žák 2. stupně ZŠ Kázeňsky problematičtí a obtížně zvladatelní žáci aneb Problémoví žáci v kontextu dluhů rodiny a nezodpovědných médií Mateřská škola a 1. stupeň ZŠ 29 pracoviště Hradec Králové Hudbou a pohybem ke zdraví Angličtina pro nejmenší efektivně Na pomoc učitelkám mateřských škol. Talentované dítě Hudba kolem nás. Lidové taneční hry a písně Náměty pro hudební činnosti. Vedení pěveckého sborečku Výtvarné techniky v praxi. Výrobky z vosku Výtvarné techniky v praxi. Výrobky z těsta Motivovaná cvičení. Cvičení s destičkami Country tance Dílna učitelů 1. stupně Plánování v práci učitelky MŠ Plánování v práci učitelky MŠ Jak začít v první třídě Genetická metoda čtení a psaní Péče o řeč dětí Didaktické a prožitkové hry Dětský aerobik v základní škole Setkání v mateřské škole. Exkurze do MŠ Chrudim pracoviště Trutnov Péče o řeč dětí I Na pomoc učitelkám mateřských škol. Využití knihovny Výtvarné techniky v praxi. Výrobky z vosku Malování pro děti Výtvarný jazyk. Jak si usnadnit práci Výtvarné dílny. Velikonoční tvoření Výchova k ekologii. Jak si sestavit plán EVVO Motivovaná cvičení. Ranní pohybové chvilky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Výchova k ekologii Hudba kolem nás. Lidové taneční hry a písně Setkání v mateřské škole Péče o řeč dětí II Koncovky podstatných jmen Na pomoc učitelkám mateřských škol. Evaluace v MŠ pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jarní a letní inspirace Inspirace pohádkou Motivovaná cvičení v mateřské škole. Zábavné cvičení s náčiním Tvořivá dílna ke skupinovému vyučování Na pomoc učitelkám mateřských škol. Dvoudenní setkání Na pomoc učitelům českého jazyka. Genetická metoda čtení a psaní Setkání v mateřské škole. Výtvarné a pracovní činnosti pracoviště Jičín Hry s textilem Hudba kolem nás. Pohybová průprava k tanečním hrám Na pomoc málotřídním školám Plánování v práci učitelky MŠ Motivovaná cvičení. Cvičení s dětskými výrobky Na pomoc učitelkám mateřských škol. Třídní projekty pracoviště Náchod Na pomoc učitelkám MŠ Aerobik pro děti předškolního a mladšího školního věku Život nanečisto I Zkušenosti s tvorbou ŠVP na 1. stupni ZŠ

5 OBSAH Hrajeme si s pohádkami Jak provádět autoevaluaci v mateřských školách využívajících Kurikulum podpory zdraví v MŠ Výtvarné dílny. Podzimní tvoření Český jazyk a literatura 38 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům českého jazyka. Alternativní metody ve výuce ČJ Na pomoc učitelům českého jazyka. Český jazyk pro cizince Na pomoc učitelům ČJ. Maturita z českého jazyka a literatury Na pomoc učitelům českého jazyka. Možnosti prostoru v tvůrčím psaní Na pomoc učitelům českého jazyka. Jak na skladbu na ZŠ Na pomoc učitelům českého jazyka. Aktivizující metody ve výuce II Na pomoc učitelům českého jazyka. Máchovy a Raisovy vzpomínky pracoviště Jičín Rámcový vzdělávací program pro ZV. Jak vytvořit vlastní projekt? Vlastivědné procházky. Václav Čtvrtek v Jičíně pracoviště Náchod Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka na gymnázia a střední školy Výuka ČJ s pomocí RVP aneb Kudy z nudy Čeština nejen pro dyslektiky Cizí jazyky a literatura 40 pracoviště Hradec Králové Kurz anglického jazyka pro začátečníky Zkoušky z anglického jazyka Montréal la multiculturelle. Québec la quadricentenaire ou Comment introduire les réalités québécoises en classe de FLE Deutsch als zweite Fremdsprache Arbeit mit literarischen Texten III Evropská jazyková politika a česká ZŠ I Práce s jazykem a metodikou angličtiny Todays Britain and Reading Literature. Todays Wales Teaching Business English Metodický seminář s náslechem v hodině anglického jazyka Evropská jazyková politika a česká ZŠ II Autonomes Lernen im Fremdsprachenunterricht Angličtina a mezipředmětové vztahy Nové učebnice a výukové materiály v angličtině Německé částice ve vyučování němčině na ZŠ Jak si poradit s výukou anglických počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen Vliv mezijazykové interference na osvojování německého jazyka v oblasti gramatické Todays Britain and Reading Literature. New Names in British Fiction Vyučování cizímu jazyku žáků s SVPU Keltský kaleidoskop - výuka reálií pro učitele angličtiny Metodicko-jazykový letní kurz anglického jazyka pracoviště Trutnov Kurz anglického jazyka pro pokročilé/a, B Kurz anglického jazyka pro začátečníky pracoviště Rychnov nad Kněžnou Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro začátečníky Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Kurz anglického jazyka pro pokročilé Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé pracoviště Jičín Kurz anglického jazyka pro mírně pokročilé Jak na cizí jazyk u dětí s poruchami učení pracoviště Náchod Celoroční kurz francouzského jazyka/z

6 OBSAH Celoroční kurz francouzského jazyka/mp+sp Celoroční kurz anglického jazyka/mp Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz anglického jazyka/mp Celoroční kurz anglického jazyka/p Celoroční kurz anglického jazyka Celoroční kurz anglického jazyka/z Celoroční kurz anglického jazyka/z Celoroční kurz anglického jazyka/sp Celoroční kurz německého jazyka/z0+mp+sp Jazyky bez bariér Metodicko - konverzační kurz anglického jazyka Společenskovědní předměty (Dějepis, OV, ON, ZSV, RV) 47 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům dějepisu. Méně známé autoritativní režimy 20. století Na pomoc učitelům společenských věd. Občanský a společenskovědní základ v rámci maturitní zkoušky Na pomoc učitelům dějepisu. Maturitní zkouška z dějepisu Cesty minulosti. Francouzská revoluce. Rok Na pomoc učitelům společenských věd. Kapitoly z dějin křesťanství v českých zemích Na pomoc učitelům dějepisu. Vývoj na Blízkém a Středním Východě po r Mediální výchova. Reality show a životní styl mladé generace Na pomoc učitelům dějepisu. Hospitace v hodině dějepisu Na pomoc učitelům společenských věd. Stát a právo aneb RVP v praxi pracoviště Trutnov Víme, kde žijeme? Historické jádro Trutnova Rámcový vzdělávací program pro ZV. Dějepis a tvorba ŠVP pracoviště Rychnov nad Kněžnou Exkurze v pobytovém středisku MV ČR pracoviště Náchod Nelineární dějiny RVP pro dějepis aneb Cesta je odměna Cesty minulosti XI. Králové a kacíři. Východní blok Na pomoc učitelům dějepisu. Jiří Poděbradský - problémy interpretace Matematika, fyzika 50 pracoviště Hradec Králové Fyzika kolem nás. Fyzika v lékařství Nebojme se samostatné práce žáků v matematice aneb Od jednoduché úlohy k projektům Hry ve vyučování matematice Klíčové kompetence v matematice základní školy - cesta od RVP k ŠVP Fyzika v pokusech. Struktura a vlastnosti látek, termika pracoviště Trutnov Matematická mozaika aneb Aktivní učení v praxi III Fyzika v pokusech. Magnetismus Matematická mozaika aneb Aktivní učení v praxi IV pracoviště Rychnov nad Kněžnou Objevujeme v matematice Fyzika v pokusech. Měření elektrických veličin Rozvoj osobnosti žáka ve vyučování matematice Metody aktivace a motivace žáků v hodinách matematiky pracoviště Jičín Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice Na pomoc učitelům matematiky pracoviště Náchod Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na gymnázia a střední školy RVP pro matematiku

7 OBSAH Didaktické situace ve vyučování matematice I Fyzika a matematika - spolupráce nebo souboj? Jednoduché pokusy z fyziky - geometrická optika Objevujeme v matematice RVP pro fyziku Biologie, chemie, environmentální výchova, zeměpis 54 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům zeměpisu. Portugalsko. Madeira Projektová výuka biologie na střední škole Praktikum z geologie II. Petrologie Na pomoc učitelům zeměpisu. Rakousko Na pomoc učitelům zeměpisu. Maturitní zkouška ze zeměpisu Od přírody k welfare. Přirozené chování zvířat a chov v zajetí - lidoopi Na pomoc učitelům zeměpisu. Rhodos Botanická zahrada jako učební pomůcka Přírodovědně didaktická vycházka II pracoviště Trutnov Jarní botanická exkurze. Rýchory pracoviště Rychnov nad Kněžnou Zeměpis na škole. Výuka zeměpisu podporovaná počítačem Exkurze do CHKO v ČR. Orlické hory Severozápadní Čechy - země znovuzrozená pracoviště Jičín Rámcový dlouhodobý plán enviromentální výchovy pracoviště Náchod Laboratorní cvičení z přírodopisu - pedologie Nové trendy v regionální geografii Chráněná území východních Čech Rizika a nejistoty současného světa Místo předmětu chemie ve Školních vzdělávacích programech Lékárna v přírodě Metodika chemie II. aneb Alternativní laboratorní práce z organické chemie Metodika chemie III. aneb Tvořivá činnost žáků v chemii Tělesná výchova 58 pracoviště Hradec Králové Základní kurz pro instruktory snowboardingu Nové trendy v tělesné výchově. Cvičení podle Pilatese Nové trendy v tělesné výchově. Posilovací cvičení pracoviště Trutnov Lanové aktivity ve školní TV pracoviště Rychnov nad Kněžnou Nové trendy v tělesné výchově. Jógaball a Balantes Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování pracoviště Jičín Nové trendy v tělesné výchově. Overbally Základy skotských a řeckých tanců Výuka atletiky na školách pracoviště Náchod Rozvoj silových schopností a rozvoj flexibility, novinka ve světě náčiní FLEXI-BAR Využití overballů v hodinách tělesné výchovy

8 OBSAH 9 Vzdělávací exkurze a pobyty 60 pracoviště Hradec Králové Jak zachránit učitele aneb Týden duševního zdraví Ladění po prázdninách pracoviště Náchod Drážďany - Berlín - Postupim Estetická výchova, umělecké školství 61 pracoviště Hradec Králové Výtvarné techniky v praxi. Čarování se škrobovým papírem Kouzelná hlína - základní kurz keramiky Tajemství kresby I - praktický kurz Práce na hrnčířském kruhu Keramika. Modelování Tajemství kresby II - praktický kurz Grafické techniky ve školní praxi Dekorování keramiky I Dekorování keramiky II Grafika jinak Návštěva Galerie moderního umění II Maluji, maluješ, malujeme - kurz malby Keramika. Jednoduché sádrové formy Keramika. Netradiční formy Výtvarné techniky v praxi. Pletená miska Výtvarné techniky v praxi. Čarování s razítky a tiskátky Seminář pro učitele zpěvu Výtvarné techniky v praxi. Využítí kovového materiálu ve výtvarné tvorbě pracoviště Trutnov Výtvarné techniky v praxi. Tkaní II Zvykoslovné pečivo Výtvarné techniky v praxi. Malba a kresba na kameny Výtvarné techniky v praxi. Suchý pastel s prožitkem pracoviště Rychnov nad Kněžnou Výtvarný víkend. Technika tiffani, vitráže Výtvarné techniky v praxi. Tkaní pracoviště Jičín Malování na hedvábí. Hedvábný šátek Výtvarné dílny. Dárky Výtvarné techniky v praxi. Dřevoryt Techniky v malování. Tisk z koláže Alternativní hudební výchova Techniky v malování. Smalt pracoviště Náchod Začínáme malovat, kreslit a výtvarně tvořit Pleteme z pedigového proutí. Podnos pro začátečníky Pleteme z pedigového proutí. Podnos s copánkem v kombinaci s dřevěnými korálky Metodické řady ve výtvarné výchově. Kočky Linoryt Malba na hedvábí v duchu mandal Výtvarné a floristické dílny III. Hrátky s klacíky a pruty Výtvarné a floristické dílny IV. Velikonoce Suchá jehla Pleteme z pedigového proutí. Opletená nádoba dvoubarevná Pleteme z pedigového proutí. Miska s pleteným dnem a jednoduchou efektivní uzavírkou s korálky Malba na hedvábí v duchu stínů Slepotisk a papírořez Pleteme z pedigového proutí. Ošatka s pleteným dnem - tažená technika Pleteme z pedigového proutí. Ošatka s pleteným dnem - tažená technika

9 OBSAH Výtvarné a floristické dílny V. Nové drátování Pleteme z pedigového proutí. Drobné dekorace - náměty především pro práci s dětmi Pleteme z pedigového proutí aneb Drobné dekorace - náměty především pro práci s dětmi Odborné předměty, odborné školství 70 pracoviště Hradec Králové Na pomoc učitelům odborných předmětů. Frekventované míšené nápoje Informatika 71 pracoviště Hradec Králové Práce s audiovizuální technikou Počítáme v Excelu GIMP Word - začátečníci Excel - začátečníci pracoviště Náchod Základy obsluhy počítače MS Word pro začátečníky MS Word pro pokročilé MS Excel Základy obsluhy Internetu Elektronická pošta Pedagogika volného času (ŠD, ŠK, DM, DDM) 73 pracoviště Hradec Králové Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Pomoc začínajícím Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Úmluva o právech dítěte a Charta mládeže a jejich uplatňování v podmínkách výchovy v DM Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Školní družina a její činnost Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Efektivní komunikace v DM Cyklus seminářů pro vychovatele domovů mládeže. Vybrané otázky z organizace a řízení DM pracoviště Trutnov Výtvarné dílny. Tvoříme z dostupných materiálů pracoviště Jičín Hrajeme si s pohádkami I, II pracoviště Náchod Hry pro školní družiny Ostatní 75 pracoviště Hradec Králové Technické práce pro žáky základních škol Doškolovací kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Elektrotechnika v Praktických činnostech na ZŠ Zdravotník zotavovacích akcí pracoviště Trutnov Dopravní výchova ve školní praxi pracoviště Rychnov nad Kněžnou Dopravní výchova ve školní praxi pracoviště Náchod Zásady první pomoci Výstavy 77 pracoviště Rychnov nad Kněžnou V-2-01 Hmyz známý i neznámý V-2-02 U nás ve Lhotě V-2-03 Žijeme mezi vámi a s vámi

10 Metodické pokyny k nabídce programů a) Přihlašování na vzdělávací programy Na vzdělávací program je možno se přihlásit jednou z těchto variant: 1. Na internetové adrese kde si vyberete příslušný vzdělávací program z naší nabídky a vyplníte jednoduchý přihlašovací formulář. 2. Zasláním závazné písemné přihlášky otištěné v závěru našeho katalogu. Řádně vyplněnou a potvrzenou ředitelstvím školy zašlete do uzávěrky (tj. 7 dnů před akcí, pokud není uvedeno jinak) na adresu pracoviště v Hradci Králové. Pro každou akci a jednotlivého účastníka prosíme vyplňte vždy samostatný formulář, pro více účastníků použijte hromadnou přihlášku. Odesláním přihlášky vstupujete do smluvních vztahů s pořadatelem závazná přihláška má charakter kupní smlouvy a mimo jiné zavazuje zájemce k úhradě účastnického poplatku i při neúčasti. Řádně vyplněná přihláška je zásadní podmínkou účasti na vzdělávacím programu, v opačném případě nemohou být zájemcům včas doručeny případné doplňující informace, údaje o časových změnách či o zrušení programu apod. Pořadatel neručí za takto vzniklé ztráty! Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumění obdrží přihlášení zájemci pouze tehdy, je-li to v pozvánce výslovně uvedeno, při změně termínu, při překročení kapacity nebo v případě zrušení programu. Zařazování do jednotlivých programů provádíme podle pořadí došlých přihlášek. b) Úhrada vzdělávacích programů Účast na vzdělávacím programu je podmíněna zaplacením účastnického poplatku (vložného). Poplatek je možno uhradit : v hotovosti při prezenci před akcí (účastník obdrží doklad o zaplacení) převodem na účet Školského zařízení pro DVPP KHK u KB Hradec Králové, č /0100 jako variabilní symbol uvádějte kódové číslo akce jako specifický symbol uvádějte rodné číslo úhradou faktury vystavené na základě písemné objednávky (např. hromadné přihlášky s vyznačením žádosti o fakturaci) Způsob úhrady účastnického poplatku vyznačte na přihlášce! c) Zrušení přihlášky Přihlášku na vzdělávací program lze ze závažných důvodů zrušit, ovšem písemně a nejpozději k datu uzávěrky akce (tj. k závěrečnému datu příjmu přihlášek), jinak bude účastníkovi vyúčtován účastnický poplatek v plné výši. Při včasném zrušení bude případně již uhrazený účastnický poplatek vrácen (po předložení dokladu o úhradě a vyplnění žádosti o vrácení). Za přihlášeného lze v případě jeho neúčasti vyslat náhradníka. Při výjimečném přijetí přihlášky po uzávěrce podléhá případná neúčast na programu vždy úhradě účastnického poplatku. Pro vzdělávací zájezdy, exkurze, kurzy a některé náročné typy dalších programů platí podmínky uváděné v pozvánkách na tento typ akcí. 9

11 d) Zahájení akcí, prezence Prezence účastníků probíhá obvykle 30 minut před zahájením akce. U prezence účastník uhradí účastnický poplatek v hotovosti, anebo se prokáže dokladem o úhradě (kopií výpisu z bankovního účtu, ústřižkem složenky). e) Certifikace účasti na vzdělávacích programech Účastníci krátkodobých, popř. jednorázových vzdělávacích programů, obdrží osvědčení (formát A5), absolventi vzdělávacích cyklů či kurzů obdrží osvědčení o absolvování cyklu či kurzu (formát A4). Prosíme o dodržování uvedených pravidel, termínů i dalších konkrétních pokynů uváděných v předložené nabídce či v jiných informačních materiálech a pozvánkách! f) Orientace v číselném kódování vzdělávacích programů Identifikační kód vzdělávací akce je šestimístný a má následující strukturu: A BB C DD Význam jednotlivých čísel kódu: pozice význam *A kód pracoviště 1 5 BB oborová skupina 0 15 C pololetí příslušného školního roku 1 2 DD pořadové číslo v rámci pracoviště a oborové skupiny *A kód pracoviště: 1 Hradec Králové 2 Trutnov 3 Rychnov nad Kněžnou 4 Jičín 5 Náchod Příklad: pozice význam 2 pracoviště Trutnov 03 oborová skupina Čj a literatura 1 1. pololetí školního roku akce v oborové skupině Čj a literatura Přihlaste se na vzdělávací program Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje na Internetu 10

12 Jak se spojit se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje IČO: Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové účet č /0100 Internet: Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Hradec Králové Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Štefánikova 566, Hradec Králové tel. / fax Pracoviště Hradec Králové se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském Předměstí. Od hlavního nádraží linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (10. zastávka od nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Kontakty na pracovníky pracoviště Hradec Králové Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Soňa Brzáková Hana Čižmárová (ext.) Mgr. Jaroslav Novák (ext.) Mgr. Marcela Nováková Mgr. Lenka Takáčová (ext.) Mgr. Eva Trenzová (ext.) Lukáš Vodák Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Jičín Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Železnická 460, Jičín tel. / fax Pracoviště Jičín se nachází v přízemí ZŠ Železnická ul. u nemocnice. Z autobusového nádraží směrem k Jičínské bráně, před bránou odbočit doprava, rovně Tylovou ulicí, přes přechod u VZP do Železnické ulice. Kontakt na pracovníka pracoviště Jičín Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Eva Kuncová

13 OBSAH Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Náchod Sídlo organizace: Telefonní číslo: Smiřických 1237, Náchod tel./fax Pracoviště Náchod se nachází ve 2. patře v budově Domova mládeže VOŠ stavební arch. J. Letzela, SPŠ stavební a SOU. Od autobusového nádraží směr sídliště Plhov, u samoobsluhy zabočit doleva a dále směr zámek ulicí Smiřických. Kontakty na pracovníky pracoviště Náchod Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Eva Cupalová Mgr. Lenka Prokešová (ext.) Alena Stanislavová Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Rychnov nad Kněžnou Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou tel. / fax Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází ve 2. patře v budově VOŠ technicko-ekonomické a SPŠ, vchod od ZŠ Masarykova ulice. Kontakta na pracovníka pracoviště Rychnov nad Kněžnou Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Mgr. Jiří Zeman Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov Sídlo pracoviště: Telefonní číslo: Horská 5, Trutnov tel. / fax Pracoviště Trutnov se nachází ve 4. patře (číslo dveří 435) v budově bývalého Okresního úřadu naproti autobusovému nádraží. Kontakt na pracovníka pracoviště Trutnov Jméno a příjmení Telefon na pracoviště Jiný kontakt Alena Ročková

14 OBOROVÁ SKUPINA 0 Školský management pracoviště Hradec Králové Studium pro ředitele škol a školských zařízení Určeno: ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle 5, odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., a dalším zájemcům Obsah: Celoroční studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + odbornou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin. Lektor: tým zkušených odborníků na školskou problematiku únor prosinec 2006, 9:00-16:00 hodin Kč Akreditace programu je v řízení na MŠMT ČR. V případě dostatečného počtu zájemců je plánováno uskutečnění programu v jednotlivých okresech. Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Daň z příjmu a DPH Určeno: vedoucím a ekonomickým pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Hlavní a doplňková činnost z pohledu daňových zákonů. Dotace, granty a dary z pohledu daňových zákonů. Osvobozená a zdanitelná plnění. Stanovení základu daně u daně z příjmů. Aktuální změny daňových zákonů. Lektor: Ing. Jiří Roušavý, FÚ Hradec Králové 14. únor 2006, 13:00-16:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací Určeno: vedoucím a ekonomickým pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Zásady hospodaření příspěvkových organizací, legislativní změny, novinky, praktické rady. Problematika daní. Organizační směrnice. Lektor: Ing. Ladislav Forman, SPŠ a SOU Holice 22. únor 2006, 9:00-14:00 hodin 450 Kč Mgr. Marcela Nováková Hygienické předpisy ve veřejném stravování Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Odborná přednáška s diskusí k platným zákonům a hygienickým předpisům v provozovnách veřejného stravování. Hygienické požadavky na stravovací služby a zásady osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných. Lektor: MUDr. Jaromír Hrubý, MZ ČR 8. březen 2006, 9:00-12:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Rámcový vzdělávací program pro ZV. Zkušenosti s tvorbou ŠVP Určeno: ředitelům a pedagogům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Seznámení se schválenou verzí RVP ZV. Proč a jak vytvořit školní vzdělávací program. Východiska. Postupy, které se osvědčily při tvorbě ŠVP. Zkušenosti ředitele pilotní školy. Lektor: PaedDr. Miroslav Kudyvejs, ZŠ Hradec Králové 15. březen 2006, 9:00-13:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Rámcový vzdělávací program pro ZV. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Určeno: ředitelům, koordinátorům ŠVP a pedagogům ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: Současná legislativa ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - Školský zákon, Vyhláška MŠMT č. 73/2005 Sb. Tvorba ŠVP podle RVP ZV - LMP (Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením). RVP pro vzdělávání žáků v ZŠ speciální. Diskuze nad aktuálním stavem přípravy dokumentů. Lektor: PaedDr. Marta Teplá, MŠMT ČR; Mgr. Eva Brychnáčová, VÚP Praha; PaedDr. Pavel Svoboda, Speciální školy Hradec Králové 16. březen 2006, 10:00-14:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková 13

15 Školský management Vedení školy a vytváření dobrých podmínek pro realizaci ŠVP Určeno: učitelům ZŠ a SŠ a dalším zájemcům Obsah: Cyklus 2 tvořivých dílen zaměřených na emoční, sociální a učební přípravu učitelů na změny dle RVP a vnitřní proměnu školy dle ŠVP. Cílem je ukázat jednoduché, ale účinné psychologické postupy, metodiky učení a tělesná cvičení, které usnadní řídící práci, povedou k aktivizaci učitelů a žáků, zlepšení efektivity vyučování a zároveň nepřipustí vysílení vedení školy ani učitelského sboru. Do programu budou zařazeny prvky jógových technik a technik duševní hygieny. 1. den - Proč se měnit? Jak funguje mozek, mysl, emoce a tělo? Ukázky Kouzelné vyučovací hodiny. Aplikace postupů a technik v odpoledních činnostech. 2. den - Aktivní názorná prezentace aplikace, možnosti aplikace konkrétních technik do vyučování. Lektor: doc. Ing. František Kassay, Humanita a zdravie pre všetkých, Žilina 30. březen 2006, 9:00-13:00 hodin 31. březen 2006, 9:00-13:00 hodin 700 Kč S sebou přineste přezůvky. Držitelem akreditace MŠMT ČR je HZV Žilina. Mgr. Marcela Nováková Řízení školy s podporou programu BAKA- LÁŘ Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Tvorba sestav v programu BAKALÁŘ. Evidence žáků. Tisk vysvědčení. Školní matrika a výstupy pro další instituce. Suplování. Přijímací zkoušky. Aktuální změny programu. Lektor: Mgr. Jiří Geřábek, Gymnázium Pardubice 6. duben 2006, 13:30-16:30 hodin SOU obchodní, Velká 3, Hradec Králové 350 Kč Mgr. Marcela Nováková, Mgr. Alena Kloučková Na slovíčko s Českou školní inspekcí. Hospitace - přítel, či nepřítel? Určeno: vedoucím pracovníkům ZŠ a SŠ, učitelům 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií Obsah: Ukázka hodiny občanské výchovy v nižším gymnáziu. Celkový rozbor (plánování výuky, využití pomůcek a didaktické techniky, struktura, motivace, sledování cílů, forma a metody výuky, interakce a komunikace, hodnocení a zpětná vazba) z pohledu pedagoga z praxe, ředitele školy a pracovníka inspekce. Zprostředkování zkušeností z hospitací ředitele školy a z inspekční činnosti v oblasti hospitací. Lektor: PaedDr. Karel Výravský a Mgr. Šárka Rambousková, Gymnázium Broumov; Ing. Tomáš Hrubý, Královéhradecký inspektorát ČŠI 28. duben 2006, 10:30-14:00 hodin Gymnázium Broumov, Hradební Kč Alena Ročková Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Určeno: ředitelům a pedagogům gymnázií a dalším zájemcům Obsah: Aktuální stav přípravy RVP GV. Zkušenosti pilotních škol z přípravy ŠVP a práce na dokumentu. Lektor: pracovníci VÚP Praha a zástupce pilotního gymnázia 4. květen 2006, 9:00-13:00 hodin 400 Kč Mgr. Marcela Nováková Vybrané kapitoly z legislativy. Odpovědnost školy za škodu způsobenou nezletilými a těmi, kdo nemohou posoudit následky svého jednání zařízení Obsah: Právní základy odpovědnostních vztahů. Způsoby posuzování jednání, v jejichž důsledku dojde ke škodě (na zdraví, majetku...). Výchovné a vzdělávací aktivity, při nichž hrozí zvýšené riziko vzniku škody (výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy...). Lektor: Mgr. et PaedDr. Jan Michalík, Ph.D., PdF UP Olomouc 11. květen 2006, 9:00-15:00 hodin 600 Kč Mgr. Marcela Nováková pracoviště Trutnov Evaluace ve škole. Autoevaluace školy Určeno: ředitelům a učitelům ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Komu je autoevaluace určena, kterých oblastí se týká, metody AE a jejich použití, stanovování reálných cílů, vyhodnocování školou zvolené strategie, postup od obecnější roviny AE k rovině AE učitele, ukázky sebereflexe práce v pracovních skupinách, informace k měření klimatu třídy - ukázky a využití. Nároky rodičů a zřizovatele - jejich reflexe v procesu AE. Lektor: Mgr. Robert Čapek, PdF UHK 31. březen 2006, 8:00-13:00 hodin ZŠ Komenského ul., Trutnov 400 Kč Alena Ročková 14

16 Školský management pracoviště Rychnov nad Kněžnou Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Určeno: ředitelům a učitelům ZŠ Obsah: Pracovní dílna zaměřená na realizaci průřezových témat (PT) daných RVP v ŠVP. Tematické okruhy PT, možnosti realizace PT, začlenění PT do učebního plánu, tvorba učebních osnov a tvorba projektu PT, ukázka projektu pilotní školy. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, pilotní ZŠ, Mělník 2. únor 2006, 8:00-12:00 hodin Základní škola F. Kupky, Dobruška 350 Kč Mgr. Jiří Zeman Rámcový vzdělávací program pro ZV. Průřezová témata ve ŠVP Určeno: ředitelům a učitelům ZŠ Obsah: Pracovní dílna zaměřená na realizaci průřezových témat (PT) daných RVP v ŠVP. Tematické okruhy PT, možnosti realizace PT, začlenění PT do učebního plánu, tvorba učebních osnov a tvorba projektu PT, ukázka projektu pilotní školy. Lektor: Mgr. Radislava Vašinová, pilotní ZŠ, Mělník 2. únor 2006, 8:00-12:00 hodin budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., vchod od ZŠ Masarykova ul. 350 Kč Mgr. Jiří Zeman Rámcový vzdělávací program pro ZV. Jak na to - od RVP k ŠVP na 1. stupni ZŠ Určeno: ředitelům a učitelům 1. stupně ZŠ Obsah: Seznámení s RVP a poznatky z jeho ověřování v praxi pilotních škol. Začlenění RVP ZV do celkové koncepce nové státní kurikulární politiky. Vzdělávací koncepce školy jako východisko pro implementaci RVP. Obsah a struktura RVP - obecné vzdělávací cíle, obecné kompetence, oblasti a obory základního vzdělávání, průřezová témata a podpůrné prostředky. Specifické části RVP - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učební plán pro základní vzdělávání v kontextu specifických možností školy. Obsah školního vzdělávacího programu. Vlastní aktivity spojené s tvorbou ŠVP. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, pilotní ZŠ, Mělník 3. únor 2006, 8:00-15:00 hodin budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., vchod od ZŠ Masarykova ul. 500 Kč Mgr. Jiří Zeman Rámcový vzdělávací program pro GV. Jak na to - od RVP k ŠVP Určeno: ředitelům a pedagogům gymnázií Obsah: Seznámení s RVP. Začlenění RVP do celkové koncepce nové státní kurikulární politiky. Vzdělávací koncepce školy jako východisko pro implementaci RVP. Obsah a struktura RVP - obecné vzdělávací cíle, obecné kompetence, oblasti a obory vzdělávání, průřezová témata a podpůrné prostředky. Specifické části RVP - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Učební plán pro v kontextu specifických možností školy. Obsah školního vzdělávacího programu. Vlastní aktivity spojené s tvorbou ŠVP. Lektor: Mgr. Miroslav Jiřička, pilotní ZŠ, Mělník 3. březen 2006, 8:00-15:00 hodin Gymnázium Dobruška 500 Kč Mgr. Jiří Zeman Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Metodika spisové služby v resortu školství Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Zásady řádného vedení spisové služby v souladu se Zákonem o archivnictví č. 499/2004 Sb. Evidence, ukládání, vyřazování a zabezpečení písemností. Metodika spisové služby v resortu školství. Lektor: Mgr. Helena Pochobradská, Státní oblastní archiv Zámrsk 18. květen 2006, 9:00-12:00 hodin budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., vchod od ZŠ Masarykova ul. Mgr. Jiří Zeman Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací v roce 2006 Určeno: vedoucím pracovníkům a účetním všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Volné pokračování semináře zaměřeného na problematiku účtování v příspěvkových organizacích s právní subjektivitou ve školství. Účtování specifických případů týkajících se dlouhodobého majetku, tvorby a použití fondů a další aktuální témata. Lektor: Ing. Daniela Burianová, Rychnov nad Kněžnou 29. květen 2006, 8:00-12:00 hodin budova VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn., vchod od ZŠ Masarykova ul. 500 Kč Mgr. Jiří Zeman pracoviště Jičín Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v ZŠ Určeno: ředitelům ZŠ, ZUŠ a DDM Obsah: Nedostatky v BOZP a PO z pohledu ČŠI, podněty a modelová dokumentace pro šk. r. 2005/06, součin- 15

17 Školský management Lektor: nost s odborně způsobilými osobami, rizika - škola/jiný subjekt, mimořádné události - škola/jiný subjekt, školení zaměstnanců/pověřených osob, informování zákonných zástupců, informování žáků, kontroly/revize, evidované/registrované úrazy dětí a žáků, porověrka BOZP - škola/jiný subjekt, preventivní požární prohlídka - škola/jiný subjekt. Ing. Václav Zeman, Královéhradecký inspektorát ČŠI 16. únor 2006, 13:00-16:00 hodin ZŠ, Železnická 460, Jičín 200 Kč Eva Kuncová Na slovíčko s ČŠI. Prevence rizik v MŠ Určeno: ředitelům MŠ Obsah: Nedostatky v BOZP a PO z pohledu ČŠI, podněty a modelová dokumentace pro šk. r. 2005/06, součinnost s odborně způsobilými osobami, rizika - škola/jiný subjekt, mimořádné události - škola/jiný subjekt, školení zaměstnanců/pověřených osob, informování zákonných zástupců, informování žáků, kontroly/revize, evidované/registrované úrazy dětí a žáků, porověrka BOZP - škola/jiný subjekt, preventivní požární prohlídka - škola/jiný subjekt.. Lektor: Ing. Václav Zeman, Královéhradecký inspektorát ČŠI 16. únor 2006, 9:00-12:00 hodin ZŠ, Železnická 460, Jičín 200 Kč Eva Kuncová Víte si rady se skartačním a spisovým řádem? Určeno: ředitelům a zástupcům škol a školských zařízení Obsah: Zásady řádného vedení spisové služby v souladu se Zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, o změně některých zákonů a souvisejících předpisech. Evidence, ukládání, vyřazování a zabezpečení písemností. Aktuální legislativní změny. Lektor: Mgr. Helena Pochobradská, Státní oblastní archiv Zámrsk 23. únor 2006, 9:00-12:00 hodin zasedací místnost MěÚ Jičín, Žižkovo nám. Eva Kuncová Vybrané kapitoly z řízení školy. Hospodaření s prostředky FKSP Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Způsob tvorby fondu a hospodaření s fondem. Zásady použití prostředků z fondu. Účtování o prostředcích fondu, zdaňování prostředků fondu. Spolurozhodování odborové organizace. Platná legislativa. Aspekty nové vyhlášky o nákladech na veřejné stravování. Specifika škol a školských zařízení v komplexu FKSP. Diskuse. Lektor: Ilona Oškrobaná, Královéhradecký inspektorát ČŠI 28. únor 2006, 9:00-12:00 hodin zasedací místnost MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 300 Kč Eva Kuncová Jak psát projekty Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Zpracování vzorového projektu pod vedením lektora. Nejčastější chyby při zpracování projektů. Seminář zaměřený na pomoc při vlastním zpracování projektu předpokládá, že se účastníci orientují v základní problematice. Lektor: Mgr. Petr Vrzáček, FHS UK Praha 4. duben 2006, 9:00-15:00 hodin malá zasedací místnost ÚZMV, Havlíčkova ul., Jičín 450 Kč ÚZMV se nachází v budově bývalého OkÚ na začátku Lipové aleje. Eva Kuncová Vybrané kapitoly z pracovního práva Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Seznámení se změnami v novém Zákoníku práce a prováděcích právních předpisech. Vztah zřizovatele ke školám. Diskuse. Lektor: JUDr. Ludmila Knotková, Pardubice 13. červen 2006, 9:00-13:00 hodin zasedací místnost MěÚ Jičín, Žižkovo nám. 400 Kč Dotazy lze zaslat předem na adresu garanta programu. Eva Kuncová pracoviště Náchod Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VII Určeno: vedoucím a pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Projektová a problémová metoda jako cesty ke klíčovým kompetencím. Specifické strukturování učiva. Lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PdF UHK 30. leden 2006, 13:30-17:00 hodin 100 Kč Vzdělávací program je podpořen grantem Královéhradeckého kraje. POKRAČOVÁNÍ Jak na školní řády Určeno: ředitelům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Účastníci si vyzkouší tvorbu školního (třídního) řádu. Budou pracovat v různě tvořených skupinách. Naučí se postup, který lze použít s pedagogickým sborem při tvorbě pracovního řádu nebo s žáky ve třídách při tvorbě třídního či se školním parlamentem při tvorbě školního řádu. 16

18 Školský management Lektor: Mgr. Maja Bihelerová, Praha 7. únor 2006, 14:00-17:00 hodin 300 Kč Vlastní náměty do burzy zkušeností jsou vítány. Mgr. Eva Cupalová Proč a jak tvořit školní vzdělávací programy VIII Určeno: ředitelům škol, pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Závěrečná část kurzu. Supervize - výměna zkušeností a vzájemná inspirace, řešení problémů vzniklých kolem tvorby ŠVP, tvorba metodických materiálů. Lektor: PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., PdF UHK 13. únor 2006, 13:30-17:00 hodin 100 Kč Vzdělávací program je podpořen grantem Královéhradeckého kraje. POKRAČOVÁNÍ Praktické pozitivní dovednosti Určeno: vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Pozitivní myšlení jako nástroj úspěšného jednání s lidmi, školní praxe, analýza jednotlivých situací z hlediska pozitivního přístupu, nácvik pozitivního myšlení, nácvik koncentrace a přípravy řešení konfliktů, vedení rozhovorů a nácvik otázkové techniky, seznámení a praktická aplikace pravidel Dalla Carnegieho. Lektor: PaedDr. Anežka Kmeťová, Trutnov 14. únor 2006, 14:00-17:00 hodin Jak na to aneb Budeme tvořit ŠVP Určeno: ředitelům 1. stupně ZŠ nebo samostatného stupně ZŠ Obsah: Seznámení a objasnění problematiky proč startuje zásadní změna ve školství. Orientace v RVP pro ZV. Příprava i malého pedagogického sboru k dlouhodobé práci na vlastní tvorbě ŠVP. Seznámení s terminologií (klíčová kompetence, průřezové téma, SWOT analýza, profilace školy, metody evaluace školy, učitelů a žáků, sebehodnocení). Východiska k tvorbě ŠVP, vzdělávací oblasti a obory. Přiblížení tvorby vlastního školního učebního plánu k tvorbě ŠVP. Lektor: Mgr. Hana Carbová, IZMŠ Sruby 16. únor 2006, 12:00-18:00 hodin 9. březen 2006, 12:00-18:00 hodin 23. březen 2006, 12:00-18:00 hodin 900 Kč Vzdělávací program je podpořen grantem Královéhradeckého kraje. Mgr. Eva Cupalová Zákon o postihu mladistvých, soudy pro mladistvé Určeno: vedoucím a pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Smysl a poslání zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, výklad základní terminologie, vývoj soudnictví nad mládeží, trestná činnost mládeže a vymezení trestní odpovědnosti mládeže, průřez řízením, opatření ukládaná mladistvým, mediace a probace, postavení orgánu pověřeného péčí o mládež před soudem, trestná činnost páchaná na mládeži se zvláštním zřetelem na komerční sexuální zneužití dětí. Lektor: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc., Ústav státu a práva AV ČR březen 2006, 14:00-17:00 hodin Mgr. Lenka Prokešová Celoškolní projekty Určeno: vedoucím a pedagogickým pracovníkům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Prezentace celoškolních projektů, seznámení s průběhem realizace, ukázky. Lektor: Mgr. Maja Bihelerová, Praha 7. březen 2006, 14:00-17:00 hodin 250 Kč Vlastní náměty do burzy zkušeností jsou vítány Inovativní škola Určeno: vedoucím a pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení Obsah: Příčiny a logika celospolečenských změn. Nové kurikulum ( cíle a obsah vzdělávání ). Důraz na samostatnost, týmovost, tvořivost, kvalitu a její průběžné i finální hodnocení. Jak se s těmito novými vlivy vyrovnává česká škola. Inspirace pro inovace v dějinách českého školství? Efektivní metody učení v praxi škol I. a II. stupně, tvorba ŠVP. Vlastní hodnocení školy. Systém vnější evaluace školy ČŠI v perspektivě. Lektor: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., FF Univerzity Pardubice 16. březen 2006, 13:00-17:00 hodin Vzdělávací program je podpořen grantem Královéhradeckého kraje. 17

19 Školský management Evaluace mateřské školy Určeno: ředitelům MŠ Obsah: Teorie pojmů pedagogické evaluace. Cíle kritéria, formy, nástroje, východika, organizace a možnosti realizace. Hodnocení dětí, pedagogů, zaměstnanců školy, sebehodnocení, vnitřní evaluace zaměřená na výchovně vzdělávací proces, cíle, podmínky školy, projekty. Vnější evaluace zaměřená na veřejnost, rodiče, kontrolní orgány. Lektor: PaedDr. Lenka Burdíková, Praha 20. březen 2006, 9:00-16:00 hodin 500 Kč Netradiční vzdělávání učitelského sboru Určeno: ředitelům všech typů škol a školských zařízení Obsah: Prezentace kurzů týmové spolupráce pedagogického sboru, ukázky způsobů rozvíjení vztahů v celém pedagogickém sboru - mezi učiteli navzájem i mezi vedením školy a učiteli. Pokus o založení profesionálního rozvoje učitelů především na rozvoji jejich schopnosti vzájemné spolupráce a hledání tvořivého a efektivního řešení problémů. Lektor: Náměty na aktivity, ukázky a zkušenosti z výjezdových kurzů, způsob financování, výměna zkušeností. Mgr. Maja Bihelerová, Praha 4. duben 2006, 14:00-17:00 hodin 300 Kč Vlastní náměty do burzy zkušeností vítány. Mgr. Eva Cupalová Moderní trendy ve školním stravování aneb Žijeme ve 3. tisíciletí Určeno: vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení a dalším zájemcům Obsah: Moderní pohled na jídelníček, surovinová základna, moderní pohled na úpravu talíře. Ukázky, degustace. Lektor: Ing. Zdeněk Hladík, Vitana, a.s. 13. duben 2006, 10:00-15:00 hodin 400 Kč Partnerem akce je Vitana, a. s. Doporučujeme dále: Setkání v mateřské škole. Exkurze do MŠ Chrudim s Prevence kriminality ve školním prostředí s Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Exkurze s Na pomoc málotřídním školám s Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice s

20 OBOROVÁ SKUPINA 1 Pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, zdravý životní styl pracoviště Hradec Králové Asistent pedagoga Určeno: asistentům pedagoga a dalším zájemcům Obsah: Kvalifikační studium pro pracovníky, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle 16, odstavec 4, zákona č. 564/2004 Sb. Studium obsahuje 4 tematické okruhy - škola, školní práce a role asistenta pedagoga, podpora péče o žáka, systém péče o žáka, pedagogickopsychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga. Odborná stáž ve škole nebo školském zařízení. Studium bude ukončeno formou testové zkoušky a obhajobou závěrečné práce. Lektor: PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., UHK; PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., UHK; PhDr. Věra Picková, PPP Semily; Mgr. Daniela Kranátová, SPC Trutnov; Mgr. Jana Cozlová, SPC Trutnov; Mgr. Tibor Vojtko, UHK; Mgr. Andrej Drbohlav, UHK; Mgr. Jana Fišerová KÚ KHK; Mgr. Michaela Veselá, MV ČR; Šárka Gabrielová, MŠ Ostrov; Mgr. Vladimír Springer, ZŠ Hradec Králové únor červen 2006, 9:00-16:00 hodin nebo v okresech JC, NA, RK, TU Kč Akreditace MŠMT ČR je v řízení. Přihlášeným účastníkům bude rozeslán Rozpis programu a termíny. Eva Kuncová Jak vypracovat individuálně vzdělávací program Určeno: učitelům MŠ, ZŠ a SŠ a dalším zájemcům Obsah: Diagnostika učitele. Struktura a náplň IVP, nezbytné body. Jak čerpat z odborných nálezů, co z nich lze vyčíst, souvislosti ze Zákonem č. 101/2000 Sb. Nová legislativa vztahující se k integraci žáků a studentů - vyhláška č. 72 a 73/2005 Sb. Praktická práce s konkrétními nálezy - rozbor a aplikace do pedagogického procesu. Náměty na vhodná opatření s ohledem na konkrétní nálezy. Spolupráce s rodiči při vytváření IVP. Diskuze. Lektor: Mgr. Jindřiška Nohejlová, PPP Hradec Králové 13. únor 2006, 14:00-16:30 hodin S sebou přineste příklady IVP ke konzultaci. Mgr. Marcela Nováková Rozvíjíme (nejen) smyslovou percepci Určeno: učitelkám MŠ a 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Praktický seminář, který předkládá cvičení pro zrakovou a sluchovou analýzu, syntézu, diferenciaci a paměť. Cvičení Lektor: pro tělesnou, prostorovou a směrovou orientaci. Praktické využití pro prevenci, orientační diagnostiku a pro individuální reedukaci u dětí s dílčím oslabením výkonu. PhDr. Ladislava Křišťanová, Hradec Králové 6. březen 2006, 13:30-17:00 hodin 350 Kč Přineste si papíry A 4, šátek, kratší červenou stuhu. Mgr. Jaroslav Novák Využití relaxačních technik ve školní praxi. Aktivitou proti stresu zařízení Obsah: Teoreticko-praktický seminář zaměřený na prožití aktivit, které je možné zařadit do výuky v libovolném předmětu, s důrazem na spolupráci mezi žáky. Součástí semináře budou relaxační techniky a pohybové aktivity s prvky jógy. Lektor: PhDr. Iva Smolejová, SZŠ a VZŠ Hradec Králové 6. březen 2006, 13:00-17:00 hodin 350 Kč S sebou přineste přezůvky, pohodlný oděv, podložky na cvičení a barevné tužky. Mgr. Marcela Nováková Komunikace mezi učitelem a žákem. Neklidné dítě ve škole Určeno: učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ a dalším zájemcům Obsah: Seminář, ve kterém si účastníci prakticky vyzkouší zajímavé a netradiční formy práce. Náměty pro činnosti s dítětem neklidným a nesoustředěným, motivace v procesu učení, klima a prostředí školy, vztah mezi učitelem a žákem, aktivní a tvořivé činnosti. Lektor: Mgr. Jana Horčičková, PPP Semily 9. březen 2006, 9:00-13:00 hodin 350 Kč Mgr. Marcela Nováková Poruchy chování Určeno: učitelům 1. a 2. stupně ZŠ Obsah: Cyklus 3 seminářů. 1. Rozdělení poruch chování a jejich projevy. Opatření školy. Mimoškolní opatření. Dítě s ADHD ve škole, přístupy učitele. ADHD a kolektiv. 2. Kooperativní učení. Organizace práce a studijní dovednosti dětí s ADHD. Výuka a porucha pozornosti. Styly učení. Metody výuky. 3. Specifické problémy II. stupně. Asistent pedagoga. Pomoc rodičům. Individuální vzdělávací plán. Úloha vedení školy. Kasuistiky, diskuse. 19

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

M Ě S Í Č N Í K. Znojemsko. říjen Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace M Ě S Í Č N Í K Znojemsko říjen 2016 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 253/15, 602 00 Brno Obsah Humanitní Němčina...

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV 2017/2018 VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV VÁŠ PARTNER V OBLASTI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2016/2017 ORGANIZACE KURZŮ podzimní a jarní semestr vyučovací hodina = 45 minut obvykle 1 setkání týdně (2 3 vyučovací hodiny) maximálně

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více