Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7: Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7."

Transkript

1 Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7: Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV FOTO V soutži O nejlepší webové stránky Jan Faltýnek (5. AV) obsadil 1. místo a Matj Procházka (5. AV) obsadil 2. místo. Soutže se také zúastnili Kateina Štegnerová (5. AV) a Josef Jílek (5. AV) Studenti 1.A a 5. AV byli na exkurzi v Praze. Navštívili Židovské muzeum a historické centrum Prahy. FOTO Vybraní žáci navštívili Památník v Lidicích Praktické cviení Ochrana lovka za mimoádných událostí. FOTO Žák Jií Hájek (4. AV) reprezentoval naši školu v národním kole soutže Astronomická fyzikální olympiáda v Praze V DDM v Litomyšli se konalo okresní kolo soutže Poznávání rostlin. Žákyn Marie Lopourová (4. AV) se umístila na 2. míst v kategorii 9. tíd a Vendula Pejová 1. AV se umístila na 2. míst v kategorii 6. tíd Studenti 6. AV a 2. A byli na exkurzi v peerpávací elektrárn Dlouhé Strán Den dtí na gymnáziu FOTO Studenti byli v Hradci Králové na divadelním pedstavení Konec dobrý, všechno dobré V Pardubicích probhlo krajské kolo Poháru eského rozhlasu v atletice. Dívky v kategorii tíd: Martina Baráková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Petra Vašková (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Lucie Miková (4. AV), Zuzana Krejíová (4. AV), Kateina Kyselá (3. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Petra Kubínová (3. AV) si vybojovaly tetí místo. Dívky v kategorii 6-7.tíd: Olga Škeíková (2. AV), Barbora Marková (2. AV), Pavlína Navrátilová (2. AV), Veronika Pechová (1. AV), Anežka Škeíková (1. AV), Zuzana Procházková (1. AV), Markéta Zlámalová (2. AV), Petra Králová (1. AV) se umístily na 5. míst. FOTO Slavnostní pedávání maturitního vysvdení FOTO V DDM v Moravské Tebové probhla soutž Poznávání rostlin. V kategorii 6. tíd obsadila Vendula Pejová (1. AV) 1. místo, Tereza Švecová (1. AV) a Vra Fischerová (1. AV) byly na 3. míst. V kategorii 9. tíd Marie Lopourová (4. AV) vybojovala zlato. FOTO Na stadionu v Litomyšli probhlo okresní kolo atletického tyboje. Mladší žákyn Olga Škeíková (2. AV), Anežka Škeíková (1. AV), Zuzana Procházková (1. AV), Barbora Marková (2. AV) vybojovaly 4. místo. Starší žákyn Kateina Klímová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Jana Muselíková (3. AV) se umístily na 2. míst.

2 Maturitní zkoušky Studenti 5. AV se zúastnili celonárodní veejné sbírky Svátek s Emilem V rámci projektu Po stopách památek UNESCO navštívili žáci 2. AV, 3. AV, 4. AV Lednicko-valtický areál. FOTO Na stadionu v Litomyšli probhlo okresní kolo soutže Poháru eského rozhlasu v atletice. Dívky v kategorii 6. 7 tíd: Anežka Škeíková (1. AV); Veronika Pechová (1. AV); Petra Králová (1. AV); Zuzana Procházková (1. AV); Pavlína Navrátilová (2. AV); Olga Škeíková (2. AV); Markéta Zlámalová (2. AV), Barbora Marková (2.AV) obsadily 4. místo. Dívky v kategorii tíd: Martina Baráková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Lucie Miková (4. AV), Zuzana Krejíová (4. AV), Anna Lachmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV). Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Petra Kubínová (3. AV), Kateina Kyselá (3. AV) obsadily 1. místo V Litomyšli probhlo okresní kolo Olympiády z biologie. V kategorii D soutžily Magdaléna Endlová (2. AV) a Vra Fischerová (1. AV) Mineralogická olympiáda se konala v eské Tebové. V kategorii stední školy naši školu reprezentovali tito studenti: Josef Jílek (5. AV), Stanislav Gregor (5. AV), Matj Procházka (5. AV) a Jakub Berka (5. AV) V Chocni probhlo krajské kolo III. olympiády Pardubického kraje ve volejbale. Dívky SŠ: Jana Dostálová (7. AV), Petra Šaecová (7. AV), Radka Janourková (3. A), Markéta Rodová (5. AV), Jana Reslerová (5. AV), Kamila Šimonová (6. AV), Helena Sobolová (2. A) si dovezly bronz Studenti byli v Hradci Králové na divadelním pedstavení Prodaná nevsta V DDM ve Svitavách probíhala Soutž v tvorb www stránek. Student Josef Tesa (7. AV) skonil na 1. míst; Michal Kobelka (7. AV) byl na 2. míst a Michal Vinkler (7. AV) na 3. míst Poslední zvonní FOTO Studenti 7. AV a 3. A byli na exkurzi ve Státním archivu a Portmoneu muzeu Josefa Váchala v Litomyšli. FOTO V DDM v Pardubicích se konalo krajské kolo Olympiády z biologie. V kategorii C soutžila Marie Lopourová (4. AV) a obsadila 4. místo.

3 Na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové probhlo obvodní kolo Poháru eského rozhlasu v atletice. Chlapci v kategorii tíd: Libor Cach (4. AV), Jakub Coufal (4. AV), Tomáš Komo (4. AV), Ondej Schneider (4. AV), Jaroslav Be (4. AV), Tomáš Burian (3.AV), Kamil Doležal (3. AV), Jaroslav Holub (3. AV), Jakub Kolá (3. AV), Jakub Král (3. AV), Adam Svoboda (3. AV) obsadili 7. místo. Dívky v kategorii tíd: Martina Baráková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lachmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV). Lucie Miková (4. AV), Zuzana Krejíová (4. AV), Kateina Kyselá (3. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Petra Kubínová (3. AV) si vybojovaly prvenství Na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové se konalo obvodní kolo Poháru eského rozhlasu v atletice. Dívky v kategorii tíd: Anežka Škeíková (1. AV), Veronika Pechová (1. AV), Zuzana Procházková (1. AV), Petra Králová (1. AV), Olga Škeíková (2. AV), Pavlína Navrátilová (2. AV), Markéta Zlámalová (2. AV), Barbora Marková (2. AV) obsadily 2. místo. Chlapci v kategorii tíd: Štpán Chlup (1. AV), Patrik Franc (1. AV), Jan Krepl (1. AV), Ivoš Macháek (2. AV), Tran Xuan Tiep (2. AV), Jií Neubauer (2. AV), Martin Finger (2. AV), Tomáš Riemer (2. AV), Luboš Fabián (2. AV), Václav Dokoupil (2. AV) vybojovali 4. místo. Ve dnech se naše škola zúastnila 8.roníku GLOBE GAMES v eské Tebové. >>> V Police probhlo Okresní kolo ve volejbale. V kategorii tída družstvo dívek ve složení Romana Zmeškalová (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Petra Vašková (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Adéla Kobelková (3. AV), Kateina Kyselá (3. AV) vybojovalo 4. místo II. kolo pijímacích zkoušek Výsledky II. kola pijímacího ízení >>> Žáci 2. AV byli na exkurzi v istírn odpadních vod v Linharticích. FOTO Studenti z 6. AV a 2. A byli v Lanovém centru Proud v Olomouci Studenti 5. AV a 1. A navštívili Hvzdárnu a planetárium v Hradci Králové a prohlédli si krajské msto Pardubice V Pardubicích se konalo krajské kolo Olympiády z eského jazyka. V I. kategorii se žákyn Lucie Miková (4. AV) umístila na míst V DDM v Litomyšli probíhalo okresní kolo soutže Poznávání živoich. Žákyn Marie Lopourová (4. AV) obsadila nejvyšší píku.

4 Studenti 2. AV se zúastnili biologické exkurze po nauné stezce Údolím Skuhrovského potoka. Absolvovali celkem 12 zastavení doplnných informaními tabulemi, kde se žáci dozvdli informace o rostlinstvu, živoišstvu, hydrologii, geomorfologii daného území. Exkurzi jsme také zpestili rznými ekologickými doprovodnými hrami (na netopýry, žabí plot, kohoutí zápasy ). Po nauné stezce byly také rozmístny rzné atrakce, pomocí nichž se žáci mohli vcítit do role zvíete, vyzkoušet si zvuky rzného druhu deva, vyzkoušet potravní etzec apod. (ichárium, dendrofon, ). FOTO Krajské kolo v recitaci probíhalo v Pardubicích. Dominka Anna Zemanová (2. AV) získala estné uznání. Ve dnech naši školu navštívilo 32 student z partnerské školy ve Vlaardingenu PIJÍMACÍ ZKOUŠKY >>> Ve dnech naši školu navštívilo 32 student z partnerské školy Schubartova gymnázia v ULMU V DDM v Litomyšli se konalo okresní kolo Olympiády z biologie (kategorie C). Žákyn Marie Lopourová (4. AV) se umístila na 2. míst a Hana Vašková (4. AV) na 5. míst Na hišti v Opatov probhlo okresní kolo fotbalového utkání Coca-cola školského poháru v kopané. Chlapci Tomáš Komo (4. AV), Jakub Coufal, Ondej Schneider (4. AV), Libor Cach (4. AV), Jaroslav Be (4. AV), Adam Svoboda (3. AV), Lukáš Habrman (4. AV), Ivo Zouhar(2. AV), Václav Dokoupil (2. AV), Jakub Vymtal (2. AV), Patrik Franc (1. AV), Tomáš Riemer (2. AV), Jan Krepl (1. AV) se umístili na 4. míst Ve sportovní hale Ústí nad Orlicí probíhala III. krajská olympiáda Pardubického kraje. Žákyn Kateina Fafílková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lachmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselínová (3. AV), Petra Králová (1. AV) vybojovaly v košíkové 2. místo V Pardubicích probhlo krajské kolo Olympiády z djepisu. Žákyn 3. AV Simona Spisarová 3. místo Žáci 2. AV se zúastnili lyžaského kurzu v Špindlerov Mlýn Studenti 5.AV a 1. A se zúastnili lyžaského kurzu ve Špindlerov Mlýn Ve Svitavách se konalo okresní kolo soutže v recitaci. Žákyn Dominika Anna Zemanová (2. AV) získala 1. místo ve své kategorii Ve sportovní hale v Msteku Trnávka se konalo okresní kolo v košíkové. Dívky Kateina Fafílková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lochmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselínová (3. AV), Petra Králová (1. AV) vybojovaly 1. místo.

5 Na II. ZŠ v Moravské Tebové probíhalo obvodní kolo košíkové (kategorie dívky 6-9. t). Žákyn Kateina Fafílková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lochmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselínová (3. AV), Petra Králová (1. AV) vybojovaly 1. místo Na IV. ZŠ ve Svitavách se konalo okresní kolo matematické soutže Pythagoriáda Žák Ondej Wilner (1. AV) se umístil na 5. míst a Vítzslav Beneš (2. AV) na 2. míst Obvodní kolo košíkové (kategorie tíd) probíhalo na II. ZŠ v Moravské Tebové. Chlapci Jakub Král (3. AV), Adam Svoboda (3. AV), Jakub Kolá (3. AV), Jaroslav Holub (3. AV), David Boleslav (3. AV), Ondej Schneider (4. AV), Tomáš Komo (4. AV) a Jaroslav Be (4. AV) vybojovali 1.místo Úspšnými ešiteli školního kola Olympiády z biologie v kategorii C byli tito žáci Marie Lopourová (4. AV), Pavel Max Zeman (3. AV) a Hana Vašková (4. AV) JARNÍ PRÁZDNINY REPREZENTANÍ PLES Okresní kolo Olympiády z eského jazyka (1. a 2. kategorie) se konalo ve Svitavách. Lucie Miková (4. AV) obsadila 1. místo Na prezentaci zájmových organizací v MKIS v Moravské Tebové vystupovali naši primánci s divadelním pedstavením Pohádka o Kvtušce a pvecký sbor Garulli cantus (Ptaí zpv) MATURITNÍ PLES Ve Svitavách se konalo okresní kolo Olympiády z anglické konverzace (1. a 2. kategorie). Žákyn Adéla Skoupá (1.AV) se umístila na 3. míst V Pardubicích probhlo krajské kolo Olympiády z nmeckého jazyka. Martin Pedain (7.AV) obsadil 5. místo a Kristýna Nedvdová (7. AV) místo Školní kolo Olympiády ze zempisu. Úspšnými ešiteli se stali: v kategorii A Matj Ponos (1. AV) v kategorii B Pavlína Navrátilová (2.AV) v kategorii C Vojtch Jílek (4. AV) Školní kolo Olympiády ze zempisu. Nejúspšnjší byli tito studenti: Martin Berka (6. AV); Lukáš Polák (3. A); Jan Faltýnek (5. AV) Úspšnou ešitelkou školního kola Olympiády z biologie v kategorii A byla Markéta Ondrová (4. A) a postoupila do krajského kola. Úspšnými ešiteli v kategorii B byli Martin Berka (6. AV) a Lukáš Dostál (1. A). Student Martin Berka se v krajském kole

6 umístil na 9. míst Na Gymnáziu Jevíko se konalo okresní kolo Olympiády v nmeckém jazyce. První místo obsadil Martin Pedain (7. AV) a druhé místo Kristýna Nedvdová (7. AV) Okresní kolo Olympiády z djepisu se konalo na Gymnáziu ve Svitavách. Žákyn Simona Spisarová (3. AV) se umístila na 2. míst a postoupila do krajského kola Maturita naneisto CERMAT Matematická soutž Pythagoriáda probhla ve tídách 1. AV a 2. AV. Úspšní ešitelé z 1. AV: Ondej Wilner; Michal Krejí; Jan Sejbal; Žaneta Smékalová. Úspšní ešitelé z 2. AV: Vítzslav Beneš; Pavel Báa; Eliška Cvrkalová; Magdaléna Endlová; Tomáš Procházka; Jakub Vymtal Pijímací zkoušky naneisto se konaly pro zájemce z 5. a 9. tíd ZŠ Maturanti z 8. AV byli na exkurzi na Úadu práce v Moravské Tebové POLOLETNÍ PRÁZDNINY Studenti 1. 4.AV; se zúastnili divadelního pedstavení Bear Educational Theatre v Koncertním sále ZUŠ v Moravské Tebové Studenti 1. 4.A; 5.-8.AV; se zúastnili divadelního pedstavení Bear Educational Theatre v Koncertním sále ZUŠ v Moravské Tebové V DDM v Moravské Tebové se konalo základní kolo soutže Letem svtem. Umístní v kategorii tída: 1. místo Ondej Winer (1. AV) 2. místo Adéla Skoupá (1. AV) 3. místo David Mika (1. AV) Umístní v kategorii 8 9. tída: 1. místo Lukáš Habrman (4. AV) 2. místo Boleslav David (3. AV) 3. místo Hana Vašková (4. AV) Na naší škole se konalo okresní kolo Soutže stedních škol ve florbale. Studentky Jana Dostálová (7. AV), Kristýna Nedvdová (7. AV), Petra Šaecová (7. AV), Eva Antlová (8. AV), Milena Mašínová (3. A), Kateina Schrammová (3. A), Kateina Macháková (2. A), Jana Reslerová (5. AV), Petra Sekaninová (5. AV) vybojovaly 2.

7 místo VYSVDENÍ Školní kolo Olympiády v nmeckém jazyce. Poadí: 1. místo: Kristýna Nedvdová (7. AV) 2. místo: Martin Pedain (7. AV) 3. místo: Martin Berka (6. AV) Studenti AV; 1. A; 2. A se zúastnili koncertu JAZZ v sále ZUŠ v Moravské Tebové Na ZŠ ve Svitavách se konalo okresní kolo Matematické olympiády (kategorie Z9) Umístní našich student: Nela Újezdská (4. AV) 5. místo; Lenka Trantírková (4. AV) 7. místo; Marie Lopourová (4.AV) 9. místo Školní kolo matematické olympiády (kategorie C). Studenti postupující do okresního kola: Tomáš Jakl a Josef Jílek z 5. AV Školní kolo soutže v Anglické konverzaci. Na prvním míst se umístila Jana Reslerová (5. AV); na druhém míst Markéta Rodová (5. AV) a tetí píku obsadila Tereza Holanová (2. A) Studenti 2.A byli na exkurzi v Komerní bance v Moravské Tebové Okresního kola Stedoškolských her ve florbale ve Svitavách se zúastnili naši studenti: Jií Skácelík (3. A), Pavel Niedoba (6. AV), Pavel Brettschneider (8. AV), Milan Horák (8. AV), Michal Padra (8. AV), Martin Berka (6. AV), Jan Dolívka (6. AV), Martin Hlavá (6. AV), Leopold König (6. AV), Miroslav Lopour (6. AV), Miloslav Neas (6. AV), kteí obsadili 2. místo Probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglitin. Umístní v jednotlivých kategoriích: I. kategorie 1. místo Adéla Skoupá (1. AV) 2. místo Václav Dokoupil (2. AV) 3. místo David Mika (1. AV) II. kategorie 1. místo Tomáš Burian (3. AV)

8 2. místo Petr Báa (4. AV) 3. místo Ondej Kalhaus (3. AV) III. kategorie 1. místo Jana Reslerová (5. AV) 2. místo Markéta Rodová (5. AV) 3. místo Teraza Holanová (2. A) Student Martin Dobroucký (8. AV) se zúastnil krajského kolo Olympiády z matematiky (kategorie A) Studenti zhlédli v Hradci Králové divadelní pedstavení Balada pro banditu Naše žákyn se zúastnily v Brandýse nad Orlicí Olympiády Pardubického kraje ve florbale. Umístily se na 3. míst DEN OTEVENÝCH DVEÍ (14:00 18:00) FOTO Na gymnáziu se konalo Obvodní kolo ve florbale mladších žák. Naši žáci obsadili 2. místo Na Gymnáziu v Lanškroun probhlo krajské kolo Olympiády z matematiky kategorie P (programování). Student Martin Dobroucký (8.AV) postoupil do celostátního kola Probhlo školní kolo Olympiády z eského jazyka. Umístní v jednotlivých kategoriích: I. kategorie 1. místo Lucie Miková (4. AV) 2. místo Hana Vašková (4. AV) 3. místo Simona Spisarová (3. AV) II. kategorie 1. místo Martin Berka (6. AV) 2. místo Tereza Holanová (2. A) 3. místo Zuzana Pustinová (7. AV) První školní den roku 2005.

9 Pejeme píjemné prožití vánoních svátk, mnoho zdraví, štstí v roce A studentm mnoho studijních úspch!!! Zaátek zimních prázdnin VOLNÝ DEN EKOCENTRUM Paleta Pardubice uspoádalo pro žáky 1. AV a 2. AV netradiní vánoní hodinu vánoní zvyky a tradice. FOTO Vánoní turnaj tíd v košíkové smíšených družstev: 1. místo tída 3. AV (nižší stupe gymnázia) 1. místo tída 3. A (vyšší stupe gymnázia) Okresní kole ve florbale (dívky) se konalo ve Sportovní hale ve Svitavách. Žákyn vybojovaly 1. místo Žáci se zúastnili Olympiády Pardubického kraje ve stolním tenise a získali prvenství V Koncertním sále ZUŠ Moravská Tebová probhla I. VÁNONÍ AKADEMIE pro rodie. FOTO Maturanti navštívili pedvánoní Víde Na gymnáziu probhlo Obvodní kolo ve florbale. Naši starší a mladší žákyn se umístily na 1. míst Obvodní kolo ve florbale probhlo v naší tlocvin. Starší žáci obsadili 2. místo Okresní kolo Stedoškolských her ve volejbale se konalo na Gymnáziu v Police. Dorostenky z naší školy se umístily na 1. míst Matematická olympiáda (kategorie A) školní kolo. Úspšným ešitelem se stal student Martin Dobroucký (8. AV) a postoupil do krajského kola Soutž v tvorb www stránek probíhala v DDM ve Svitavách. Naši školu reprezentovali Josef Tesa (7. AV), který se umístil na 1. míst a Michal Vinkler (7. AV) na 2. míst Uzavení klasifikace za I. tvrtletí Okresní kolo Stedoškolských her v košíkové se konalo na našem gymnáziu. Dorostenky naší školy vybojovaly 3. místo Stedoškolská fotbalová liga se konala v Bystici p. Perštejnem. Obsadili jsme 2. místo.

10 Obvodní kolo v halové kopané se uskutenilo na I. ZŠ Moravská Tebová. Starší žáci vybojovali 3. místo. Ve dnech navštívilo 32 student partnerské Schubartovo gymnázium v ULMU. FOTO DEN OTEVENÝCH DVEÍ (14:00 17:00) FOTO V hale SOŠ Moravská Tebová probhla soutž v Malé kopané. Mladší žáci obsadili 3. místo Korespondenní vyhodnocení soutže Zátopkva desítka. V kategorii základních škol jsme v celorepublikovém hodnocení obsadili 30. místo a v kategorii stedních škol 4. místo PODZIMNÍ PRÁZDNINY STÁTNÍ SVÁTEK PODZIMNÍ PRÁZDNINY Vystoupení folkové skupiny POUTNÍCI zajímav doplnilo školní výuku. Koncert se uskutenil v muzeu Okresní kolo stedních škol v kopané probhlo v Litomyšli. Naši fotbalisté vybojovali 5. místo Celostátní soutž Europanostra se uskutenila na Gymnáziu ve Svitavách. Naši školu reprezentovali studenti z 6. AV Martin Berka, Pavel Niedoba, Miloslav Neas Okresní kolo pespolního bhu probhlo v Police. Družstvo dorostenc skonilo na 2. míst Soutž Zátopkova desítka se uskutenila na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové. V kategorii SŠ jsme vybojovali 1. místo a v kategorii ZŠ 2. místo. FOTO Na Kížovém vrchu v Moravské Tebové se konalo Obvodní kolo pespolního bhu.poadí: družstvo dorostenc 1. místo družstvo mladší žákyn 3. místo družstvo starší žáci 3. místo družstvo starší žákyn 3. místo družstvo mladší žáci (družstvo A) 4. místo družstvo mladší žáci (družstvo B) 7. místo V rámci výuky biologie a zempisu se uskutenila exkurze do Planetária a Zemského

11 muzea v Brn pro žáky 1. AV V rámci výuky fyziky a chemie se uskutenila exkurze maturitních roník do jaderné elektrárny Dukovany a peerpávací vodní elektrárny Dalešice Celostátní akci Týden knihoven zahájilli v MK nepetržitým tením naši žáci z 1.AV a 2. A Na Gymnáziu v Lanškroun probhlo krajské kolo celostátní soutže Msto oima student tvorba poítaové prezentace, kterou vyhlásila Jednota školských informatik. Student Mojmír Bureš (2. A.) se umístil se svou prezentací na 2. míst, Jií íha (3. A) se svými www stránkami na 3. míst. FOTO Ve Starém Mst se konalo obvodní kolo Malé kopané. Mladší žáci vybojovali 2. místo Studenti 4. A a 8. AV navštívili Parlament R a zhlédli výstavu Píbh Pražského hradu v našem hlavním mst. FOTO Ve Starém Mst se konalo obvodní kolo Malé kopané. Starší žáci získali 3. místo STÁTNÍ SVÁTEK V Pardubicích se konal Den uitel nmeckého jazyka, kterého se za gymnázium zúastnila Mgr. Božena Ornerová Okresní kolo Stedoškolského poháru v lehké atletice probhlo v Litomyšli. Naši studenti obsadili 3. místo a studentky 4. místo Žáci sekundy, tercie, kvarty byli na exkurzi v Moravském krasu, kde si prohlédli Sloupsko-šošvské jeskyn a jeskyni Balcarku. Navštívili vtrný mlýn a procházkou se vydali po nauné stezce k Rudickému propadání Uitelé matematiky se zúastnili Celostátní konference uitel matematiky v Pardubicích Bh Terryho Foxe Akce Srdíkový den. Studenti 3. A vybrali finanní ástku K Uitelé anglického jazyka se zúastnili Mezinárodní konference uitel anglitiny v Pardubicích Zahájení školního roku 2004/2005 Všem studentm pejeme radost z poznávání a hodn úspch!!! Ve dnech ervence 2004 navštívili paní editelka školy RNDr. Alena Plocová a pan uitel Mgr. Pavel Kobelka Schubartovo gymnázium v nmeckém Ulmu. >>>

12 V ervenci reprezentoval naši školu v evropské soutži Matematické olympiády kategorie P v Polsku student Martin Dobroucký (7. AV) a umístil se na 29. míst. >>> 6. ervence 2004 se Jií Hájek (4. AV) umístil na 4. míst v Astronomické korespondenní soutži a Letním astronomickém soustední 2004.

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 22. 6. 2004 V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní 2004. Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus.

16.9. Zástupci školy pivítali 40 pedagogických pracovník z celé eské republiky, úastník vzdlávací exkurze Toulavý autobus. Pehled akcí ve školním roce 2009/2010 Záí 2009 Nový školní rok 2009/2010 byl zahájen 1. záí slavnostním shromáždním za úasti senátora Mgr. Tomáše Úlehly a všech starost spádových obcí. Tídní uitelé pivítali

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy 1 Základní škola Moravská Tebová,Kostelní námstí 2 je škola v právní subjektivit,zízená od 1.1.1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová.IO školy je 6360 8944.Je zaazena

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely.

AKTIVITY PRO D TI ESTETICKÉ VÝTVARNÉ ANGLI TINA ANGLICKÁ KONVERZACE POHYBOVÉ HASI SKÝ KROUŽEK KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ZVÍDAVÉ MAKOVI KY. www.krpspysely. AKTIVITY PRO DTI ESTETICKÉ VECKÝ KROUŽEK TANENÍ KROUŽEK HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU, KLAVÍR A KYTARU DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÉ VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ORIGAMI ŠIKOVNÉ RUKY ANGLITINA ANGLICKÁ KONVERZACE

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

TATROVÁCKÁ BRUSLE 35. RONÍK

TATROVÁCKÁ BRUSLE 35. RONÍK TATROVÁCKÁ BRUSLE 35. RONÍK žaky nejmladší A Hlavní rozhodí 1 Nela Plodková SKK Karviná 1.0 1 2 Eliška Pavlasová HC Rebel Havlíkv Brod 2.0 2 3 Sára Cibulková USK Praha 3.0 3 4 Kateina Doubravová KK Pardubice

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2011 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při Active SVČ, Dolní 3, Žďár nad Sázavou Termín: 25. října 2011 Místo konání: lyžařský areál Martina Koukala u Pilské nádrže,

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2007 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 1., 2. listopadu 2007 Místo konání: SKI areál Martina Koukala, Žďár nad Sázavou

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Poátení stav útu k 11.10. 2011

Poátení stav útu k 11.10. 2011 Návrh rozpoetu SRPG na školní rok 2011/2012 Poátení stav útu k 11.10. 2011 pokladna disponující ástka výboru SRPG na hlavním podútu 2011/2012 28 708 K 6 075 K 22 633 K Píjmy za školní rok 2011/2012 357

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Základní škola Mikulov, Valtická 3

Základní škola Mikulov, Valtická 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Výroní zpráva o innosti základní školy ve škol. roce 2006/2007 a) Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Mikulov, Valtická 3 Sídlo: Valtická 3, Mikulov Zizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Brno, 15.-16.06.2008

Brno, 15.-16.06.2008 ve stolním tenise,.-.0. ROZHOD Í: Ing. Jan Šafa ík Sandra Kašíková Ing. Václav Šafa ík . eské akademické hry G KB,,.-.0. dvouhra muž Muži, skupina A/. hrá, oddíl skóre body po adí Ba ík Matej Matoušek

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2012 Pořadí družstev - chlapci Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 19. října 2012 Místo konání: Hradec Králové, Malšova

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky VI.B

REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky VI.B REPUBLIKOVÉ FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 Pořadí družstev - dívky VI.B Pořadatel: Active - SVČ, Žďár nad Sázavou, Dolní 3 a Cestovní kancelář BK Tour Termín: 18. října 2013 Místo konání: Hradec Králové,

Více

Havl. Brod. HOBBY DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ 80/90 cm

Havl. Brod. HOBBY DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ 80/90 cm Poádá: Sdružení pátel chovu koní a HOBBY DVOUFÁZOVÉ SKÁKÁNÍ 80/90 cm STARTOVNÍ LISTINA íslo dle rozpisu: 01_ 07.06.2015 l.pjs: 274.5.3 Dvoufázové skákání dle l. 274.5.3 5 as startu: 09:30 1 Kadlecová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 12:20 Jan Flek sp. - Český jazyk a literatura 8:15 8:35 Mgr. Libuše Mikulecká / Mgr. Yvonna Šindelková / pr. - Anglický jazyk - ÚZ 9:15 9:30

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více