Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7: Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7."

Transkript

1 Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7: Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV FOTO V soutži O nejlepší webové stránky Jan Faltýnek (5. AV) obsadil 1. místo a Matj Procházka (5. AV) obsadil 2. místo. Soutže se také zúastnili Kateina Štegnerová (5. AV) a Josef Jílek (5. AV) Studenti 1.A a 5. AV byli na exkurzi v Praze. Navštívili Židovské muzeum a historické centrum Prahy. FOTO Vybraní žáci navštívili Památník v Lidicích Praktické cviení Ochrana lovka za mimoádných událostí. FOTO Žák Jií Hájek (4. AV) reprezentoval naši školu v národním kole soutže Astronomická fyzikální olympiáda v Praze V DDM v Litomyšli se konalo okresní kolo soutže Poznávání rostlin. Žákyn Marie Lopourová (4. AV) se umístila na 2. míst v kategorii 9. tíd a Vendula Pejová 1. AV se umístila na 2. míst v kategorii 6. tíd Studenti 6. AV a 2. A byli na exkurzi v peerpávací elektrárn Dlouhé Strán Den dtí na gymnáziu FOTO Studenti byli v Hradci Králové na divadelním pedstavení Konec dobrý, všechno dobré V Pardubicích probhlo krajské kolo Poháru eského rozhlasu v atletice. Dívky v kategorii tíd: Martina Baráková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Petra Vašková (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Lucie Miková (4. AV), Zuzana Krejíová (4. AV), Kateina Kyselá (3. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Petra Kubínová (3. AV) si vybojovaly tetí místo. Dívky v kategorii 6-7.tíd: Olga Škeíková (2. AV), Barbora Marková (2. AV), Pavlína Navrátilová (2. AV), Veronika Pechová (1. AV), Anežka Škeíková (1. AV), Zuzana Procházková (1. AV), Markéta Zlámalová (2. AV), Petra Králová (1. AV) se umístily na 5. míst. FOTO Slavnostní pedávání maturitního vysvdení FOTO V DDM v Moravské Tebové probhla soutž Poznávání rostlin. V kategorii 6. tíd obsadila Vendula Pejová (1. AV) 1. místo, Tereza Švecová (1. AV) a Vra Fischerová (1. AV) byly na 3. míst. V kategorii 9. tíd Marie Lopourová (4. AV) vybojovala zlato. FOTO Na stadionu v Litomyšli probhlo okresní kolo atletického tyboje. Mladší žákyn Olga Škeíková (2. AV), Anežka Škeíková (1. AV), Zuzana Procházková (1. AV), Barbora Marková (2. AV) vybojovaly 4. místo. Starší žákyn Kateina Klímová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Jana Muselíková (3. AV) se umístily na 2. míst.

2 Maturitní zkoušky Studenti 5. AV se zúastnili celonárodní veejné sbírky Svátek s Emilem V rámci projektu Po stopách památek UNESCO navštívili žáci 2. AV, 3. AV, 4. AV Lednicko-valtický areál. FOTO Na stadionu v Litomyšli probhlo okresní kolo soutže Poháru eského rozhlasu v atletice. Dívky v kategorii 6. 7 tíd: Anežka Škeíková (1. AV); Veronika Pechová (1. AV); Petra Králová (1. AV); Zuzana Procházková (1. AV); Pavlína Navrátilová (2. AV); Olga Škeíková (2. AV); Markéta Zlámalová (2. AV), Barbora Marková (2.AV) obsadily 4. místo. Dívky v kategorii tíd: Martina Baráková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Lucie Miková (4. AV), Zuzana Krejíová (4. AV), Anna Lachmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV). Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Petra Kubínová (3. AV), Kateina Kyselá (3. AV) obsadily 1. místo V Litomyšli probhlo okresní kolo Olympiády z biologie. V kategorii D soutžily Magdaléna Endlová (2. AV) a Vra Fischerová (1. AV) Mineralogická olympiáda se konala v eské Tebové. V kategorii stední školy naši školu reprezentovali tito studenti: Josef Jílek (5. AV), Stanislav Gregor (5. AV), Matj Procházka (5. AV) a Jakub Berka (5. AV) V Chocni probhlo krajské kolo III. olympiády Pardubického kraje ve volejbale. Dívky SŠ: Jana Dostálová (7. AV), Petra Šaecová (7. AV), Radka Janourková (3. A), Markéta Rodová (5. AV), Jana Reslerová (5. AV), Kamila Šimonová (6. AV), Helena Sobolová (2. A) si dovezly bronz Studenti byli v Hradci Králové na divadelním pedstavení Prodaná nevsta V DDM ve Svitavách probíhala Soutž v tvorb www stránek. Student Josef Tesa (7. AV) skonil na 1. míst; Michal Kobelka (7. AV) byl na 2. míst a Michal Vinkler (7. AV) na 3. míst Poslední zvonní FOTO Studenti 7. AV a 3. A byli na exkurzi ve Státním archivu a Portmoneu muzeu Josefa Váchala v Litomyšli. FOTO V DDM v Pardubicích se konalo krajské kolo Olympiády z biologie. V kategorii C soutžila Marie Lopourová (4. AV) a obsadila 4. místo.

3 Na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové probhlo obvodní kolo Poháru eského rozhlasu v atletice. Chlapci v kategorii tíd: Libor Cach (4. AV), Jakub Coufal (4. AV), Tomáš Komo (4. AV), Ondej Schneider (4. AV), Jaroslav Be (4. AV), Tomáš Burian (3.AV), Kamil Doležal (3. AV), Jaroslav Holub (3. AV), Jakub Kolá (3. AV), Jakub Král (3. AV), Adam Svoboda (3. AV) obsadili 7. místo. Dívky v kategorii tíd: Martina Baráková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lachmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV). Lucie Miková (4. AV), Zuzana Krejíová (4. AV), Kateina Kyselá (3. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Petra Kubínová (3. AV) si vybojovaly prvenství Na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové se konalo obvodní kolo Poháru eského rozhlasu v atletice. Dívky v kategorii tíd: Anežka Škeíková (1. AV), Veronika Pechová (1. AV), Zuzana Procházková (1. AV), Petra Králová (1. AV), Olga Škeíková (2. AV), Pavlína Navrátilová (2. AV), Markéta Zlámalová (2. AV), Barbora Marková (2. AV) obsadily 2. místo. Chlapci v kategorii tíd: Štpán Chlup (1. AV), Patrik Franc (1. AV), Jan Krepl (1. AV), Ivoš Macháek (2. AV), Tran Xuan Tiep (2. AV), Jií Neubauer (2. AV), Martin Finger (2. AV), Tomáš Riemer (2. AV), Luboš Fabián (2. AV), Václav Dokoupil (2. AV) vybojovali 4. místo. Ve dnech se naše škola zúastnila 8.roníku GLOBE GAMES v eské Tebové. >>> V Police probhlo Okresní kolo ve volejbale. V kategorii tída družstvo dívek ve složení Romana Zmeškalová (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Petra Vašková (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Adéla Kobelková (3. AV), Kateina Kyselá (3. AV) vybojovalo 4. místo II. kolo pijímacích zkoušek Výsledky II. kola pijímacího ízení >>> Žáci 2. AV byli na exkurzi v istírn odpadních vod v Linharticích. FOTO Studenti z 6. AV a 2. A byli v Lanovém centru Proud v Olomouci Studenti 5. AV a 1. A navštívili Hvzdárnu a planetárium v Hradci Králové a prohlédli si krajské msto Pardubice V Pardubicích se konalo krajské kolo Olympiády z eského jazyka. V I. kategorii se žákyn Lucie Miková (4. AV) umístila na míst V DDM v Litomyšli probíhalo okresní kolo soutže Poznávání živoich. Žákyn Marie Lopourová (4. AV) obsadila nejvyšší píku.

4 Studenti 2. AV se zúastnili biologické exkurze po nauné stezce Údolím Skuhrovského potoka. Absolvovali celkem 12 zastavení doplnných informaními tabulemi, kde se žáci dozvdli informace o rostlinstvu, živoišstvu, hydrologii, geomorfologii daného území. Exkurzi jsme také zpestili rznými ekologickými doprovodnými hrami (na netopýry, žabí plot, kohoutí zápasy ). Po nauné stezce byly také rozmístny rzné atrakce, pomocí nichž se žáci mohli vcítit do role zvíete, vyzkoušet si zvuky rzného druhu deva, vyzkoušet potravní etzec apod. (ichárium, dendrofon, ). FOTO Krajské kolo v recitaci probíhalo v Pardubicích. Dominka Anna Zemanová (2. AV) získala estné uznání. Ve dnech naši školu navštívilo 32 student z partnerské školy ve Vlaardingenu PIJÍMACÍ ZKOUŠKY >>> Ve dnech naši školu navštívilo 32 student z partnerské školy Schubartova gymnázia v ULMU V DDM v Litomyšli se konalo okresní kolo Olympiády z biologie (kategorie C). Žákyn Marie Lopourová (4. AV) se umístila na 2. míst a Hana Vašková (4. AV) na 5. míst Na hišti v Opatov probhlo okresní kolo fotbalového utkání Coca-cola školského poháru v kopané. Chlapci Tomáš Komo (4. AV), Jakub Coufal, Ondej Schneider (4. AV), Libor Cach (4. AV), Jaroslav Be (4. AV), Adam Svoboda (3. AV), Lukáš Habrman (4. AV), Ivo Zouhar(2. AV), Václav Dokoupil (2. AV), Jakub Vymtal (2. AV), Patrik Franc (1. AV), Tomáš Riemer (2. AV), Jan Krepl (1. AV) se umístili na 4. míst Ve sportovní hale Ústí nad Orlicí probíhala III. krajská olympiáda Pardubického kraje. Žákyn Kateina Fafílková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lachmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselínová (3. AV), Petra Králová (1. AV) vybojovaly v košíkové 2. místo V Pardubicích probhlo krajské kolo Olympiády z djepisu. Žákyn 3. AV Simona Spisarová 3. místo Žáci 2. AV se zúastnili lyžaského kurzu v Špindlerov Mlýn Studenti 5.AV a 1. A se zúastnili lyžaského kurzu ve Špindlerov Mlýn Ve Svitavách se konalo okresní kolo soutže v recitaci. Žákyn Dominika Anna Zemanová (2. AV) získala 1. místo ve své kategorii Ve sportovní hale v Msteku Trnávka se konalo okresní kolo v košíkové. Dívky Kateina Fafílková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lochmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselínová (3. AV), Petra Králová (1. AV) vybojovaly 1. místo.

5 Na II. ZŠ v Moravské Tebové probíhalo obvodní kolo košíkové (kategorie dívky 6-9. t). Žákyn Kateina Fafílková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lochmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselínová (3. AV), Petra Králová (1. AV) vybojovaly 1. místo Na IV. ZŠ ve Svitavách se konalo okresní kolo matematické soutže Pythagoriáda Žák Ondej Wilner (1. AV) se umístil na 5. míst a Vítzslav Beneš (2. AV) na 2. míst Obvodní kolo košíkové (kategorie tíd) probíhalo na II. ZŠ v Moravské Tebové. Chlapci Jakub Král (3. AV), Adam Svoboda (3. AV), Jakub Kolá (3. AV), Jaroslav Holub (3. AV), David Boleslav (3. AV), Ondej Schneider (4. AV), Tomáš Komo (4. AV) a Jaroslav Be (4. AV) vybojovali 1.místo Úspšnými ešiteli školního kola Olympiády z biologie v kategorii C byli tito žáci Marie Lopourová (4. AV), Pavel Max Zeman (3. AV) a Hana Vašková (4. AV) JARNÍ PRÁZDNINY REPREZENTANÍ PLES Okresní kolo Olympiády z eského jazyka (1. a 2. kategorie) se konalo ve Svitavách. Lucie Miková (4. AV) obsadila 1. místo Na prezentaci zájmových organizací v MKIS v Moravské Tebové vystupovali naši primánci s divadelním pedstavením Pohádka o Kvtušce a pvecký sbor Garulli cantus (Ptaí zpv) MATURITNÍ PLES Ve Svitavách se konalo okresní kolo Olympiády z anglické konverzace (1. a 2. kategorie). Žákyn Adéla Skoupá (1.AV) se umístila na 3. míst V Pardubicích probhlo krajské kolo Olympiády z nmeckého jazyka. Martin Pedain (7.AV) obsadil 5. místo a Kristýna Nedvdová (7. AV) místo Školní kolo Olympiády ze zempisu. Úspšnými ešiteli se stali: v kategorii A Matj Ponos (1. AV) v kategorii B Pavlína Navrátilová (2.AV) v kategorii C Vojtch Jílek (4. AV) Školní kolo Olympiády ze zempisu. Nejúspšnjší byli tito studenti: Martin Berka (6. AV); Lukáš Polák (3. A); Jan Faltýnek (5. AV) Úspšnou ešitelkou školního kola Olympiády z biologie v kategorii A byla Markéta Ondrová (4. A) a postoupila do krajského kola. Úspšnými ešiteli v kategorii B byli Martin Berka (6. AV) a Lukáš Dostál (1. A). Student Martin Berka se v krajském kole

6 umístil na 9. míst Na Gymnáziu Jevíko se konalo okresní kolo Olympiády v nmeckém jazyce. První místo obsadil Martin Pedain (7. AV) a druhé místo Kristýna Nedvdová (7. AV) Okresní kolo Olympiády z djepisu se konalo na Gymnáziu ve Svitavách. Žákyn Simona Spisarová (3. AV) se umístila na 2. míst a postoupila do krajského kola Maturita naneisto CERMAT Matematická soutž Pythagoriáda probhla ve tídách 1. AV a 2. AV. Úspšní ešitelé z 1. AV: Ondej Wilner; Michal Krejí; Jan Sejbal; Žaneta Smékalová. Úspšní ešitelé z 2. AV: Vítzslav Beneš; Pavel Báa; Eliška Cvrkalová; Magdaléna Endlová; Tomáš Procházka; Jakub Vymtal Pijímací zkoušky naneisto se konaly pro zájemce z 5. a 9. tíd ZŠ Maturanti z 8. AV byli na exkurzi na Úadu práce v Moravské Tebové POLOLETNÍ PRÁZDNINY Studenti 1. 4.AV; se zúastnili divadelního pedstavení Bear Educational Theatre v Koncertním sále ZUŠ v Moravské Tebové Studenti 1. 4.A; 5.-8.AV; se zúastnili divadelního pedstavení Bear Educational Theatre v Koncertním sále ZUŠ v Moravské Tebové V DDM v Moravské Tebové se konalo základní kolo soutže Letem svtem. Umístní v kategorii tída: 1. místo Ondej Winer (1. AV) 2. místo Adéla Skoupá (1. AV) 3. místo David Mika (1. AV) Umístní v kategorii 8 9. tída: 1. místo Lukáš Habrman (4. AV) 2. místo Boleslav David (3. AV) 3. místo Hana Vašková (4. AV) Na naší škole se konalo okresní kolo Soutže stedních škol ve florbale. Studentky Jana Dostálová (7. AV), Kristýna Nedvdová (7. AV), Petra Šaecová (7. AV), Eva Antlová (8. AV), Milena Mašínová (3. A), Kateina Schrammová (3. A), Kateina Macháková (2. A), Jana Reslerová (5. AV), Petra Sekaninová (5. AV) vybojovaly 2.

7 místo VYSVDENÍ Školní kolo Olympiády v nmeckém jazyce. Poadí: 1. místo: Kristýna Nedvdová (7. AV) 2. místo: Martin Pedain (7. AV) 3. místo: Martin Berka (6. AV) Studenti AV; 1. A; 2. A se zúastnili koncertu JAZZ v sále ZUŠ v Moravské Tebové Na ZŠ ve Svitavách se konalo okresní kolo Matematické olympiády (kategorie Z9) Umístní našich student: Nela Újezdská (4. AV) 5. místo; Lenka Trantírková (4. AV) 7. místo; Marie Lopourová (4.AV) 9. místo Školní kolo matematické olympiády (kategorie C). Studenti postupující do okresního kola: Tomáš Jakl a Josef Jílek z 5. AV Školní kolo soutže v Anglické konverzaci. Na prvním míst se umístila Jana Reslerová (5. AV); na druhém míst Markéta Rodová (5. AV) a tetí píku obsadila Tereza Holanová (2. A) Studenti 2.A byli na exkurzi v Komerní bance v Moravské Tebové Okresního kola Stedoškolských her ve florbale ve Svitavách se zúastnili naši studenti: Jií Skácelík (3. A), Pavel Niedoba (6. AV), Pavel Brettschneider (8. AV), Milan Horák (8. AV), Michal Padra (8. AV), Martin Berka (6. AV), Jan Dolívka (6. AV), Martin Hlavá (6. AV), Leopold König (6. AV), Miroslav Lopour (6. AV), Miloslav Neas (6. AV), kteí obsadili 2. místo Probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglitin. Umístní v jednotlivých kategoriích: I. kategorie 1. místo Adéla Skoupá (1. AV) 2. místo Václav Dokoupil (2. AV) 3. místo David Mika (1. AV) II. kategorie 1. místo Tomáš Burian (3. AV)

8 2. místo Petr Báa (4. AV) 3. místo Ondej Kalhaus (3. AV) III. kategorie 1. místo Jana Reslerová (5. AV) 2. místo Markéta Rodová (5. AV) 3. místo Teraza Holanová (2. A) Student Martin Dobroucký (8. AV) se zúastnil krajského kolo Olympiády z matematiky (kategorie A) Studenti zhlédli v Hradci Králové divadelní pedstavení Balada pro banditu Naše žákyn se zúastnily v Brandýse nad Orlicí Olympiády Pardubického kraje ve florbale. Umístily se na 3. míst DEN OTEVENÝCH DVEÍ (14:00 18:00) FOTO Na gymnáziu se konalo Obvodní kolo ve florbale mladších žák. Naši žáci obsadili 2. místo Na Gymnáziu v Lanškroun probhlo krajské kolo Olympiády z matematiky kategorie P (programování). Student Martin Dobroucký (8.AV) postoupil do celostátního kola Probhlo školní kolo Olympiády z eského jazyka. Umístní v jednotlivých kategoriích: I. kategorie 1. místo Lucie Miková (4. AV) 2. místo Hana Vašková (4. AV) 3. místo Simona Spisarová (3. AV) II. kategorie 1. místo Martin Berka (6. AV) 2. místo Tereza Holanová (2. A) 3. místo Zuzana Pustinová (7. AV) První školní den roku 2005.

9 Pejeme píjemné prožití vánoních svátk, mnoho zdraví, štstí v roce A studentm mnoho studijních úspch!!! Zaátek zimních prázdnin VOLNÝ DEN EKOCENTRUM Paleta Pardubice uspoádalo pro žáky 1. AV a 2. AV netradiní vánoní hodinu vánoní zvyky a tradice. FOTO Vánoní turnaj tíd v košíkové smíšených družstev: 1. místo tída 3. AV (nižší stupe gymnázia) 1. místo tída 3. A (vyšší stupe gymnázia) Okresní kole ve florbale (dívky) se konalo ve Sportovní hale ve Svitavách. Žákyn vybojovaly 1. místo Žáci se zúastnili Olympiády Pardubického kraje ve stolním tenise a získali prvenství V Koncertním sále ZUŠ Moravská Tebová probhla I. VÁNONÍ AKADEMIE pro rodie. FOTO Maturanti navštívili pedvánoní Víde Na gymnáziu probhlo Obvodní kolo ve florbale. Naši starší a mladší žákyn se umístily na 1. míst Obvodní kolo ve florbale probhlo v naší tlocvin. Starší žáci obsadili 2. místo Okresní kolo Stedoškolských her ve volejbale se konalo na Gymnáziu v Police. Dorostenky z naší školy se umístily na 1. míst Matematická olympiáda (kategorie A) školní kolo. Úspšným ešitelem se stal student Martin Dobroucký (8. AV) a postoupil do krajského kola Soutž v tvorb www stránek probíhala v DDM ve Svitavách. Naši školu reprezentovali Josef Tesa (7. AV), který se umístil na 1. míst a Michal Vinkler (7. AV) na 2. míst Uzavení klasifikace za I. tvrtletí Okresní kolo Stedoškolských her v košíkové se konalo na našem gymnáziu. Dorostenky naší školy vybojovaly 3. místo Stedoškolská fotbalová liga se konala v Bystici p. Perštejnem. Obsadili jsme 2. místo.

10 Obvodní kolo v halové kopané se uskutenilo na I. ZŠ Moravská Tebová. Starší žáci vybojovali 3. místo. Ve dnech navštívilo 32 student partnerské Schubartovo gymnázium v ULMU. FOTO DEN OTEVENÝCH DVEÍ (14:00 17:00) FOTO V hale SOŠ Moravská Tebová probhla soutž v Malé kopané. Mladší žáci obsadili 3. místo Korespondenní vyhodnocení soutže Zátopkva desítka. V kategorii základních škol jsme v celorepublikovém hodnocení obsadili 30. místo a v kategorii stedních škol 4. místo PODZIMNÍ PRÁZDNINY STÁTNÍ SVÁTEK PODZIMNÍ PRÁZDNINY Vystoupení folkové skupiny POUTNÍCI zajímav doplnilo školní výuku. Koncert se uskutenil v muzeu Okresní kolo stedních škol v kopané probhlo v Litomyšli. Naši fotbalisté vybojovali 5. místo Celostátní soutž Europanostra se uskutenila na Gymnáziu ve Svitavách. Naši školu reprezentovali studenti z 6. AV Martin Berka, Pavel Niedoba, Miloslav Neas Okresní kolo pespolního bhu probhlo v Police. Družstvo dorostenc skonilo na 2. míst Soutž Zátopkova desítka se uskutenila na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové. V kategorii SŠ jsme vybojovali 1. místo a v kategorii ZŠ 2. místo. FOTO Na Kížovém vrchu v Moravské Tebové se konalo Obvodní kolo pespolního bhu.poadí: družstvo dorostenc 1. místo družstvo mladší žákyn 3. místo družstvo starší žáci 3. místo družstvo starší žákyn 3. místo družstvo mladší žáci (družstvo A) 4. místo družstvo mladší žáci (družstvo B) 7. místo V rámci výuky biologie a zempisu se uskutenila exkurze do Planetária a Zemského

11 muzea v Brn pro žáky 1. AV V rámci výuky fyziky a chemie se uskutenila exkurze maturitních roník do jaderné elektrárny Dukovany a peerpávací vodní elektrárny Dalešice Celostátní akci Týden knihoven zahájilli v MK nepetržitým tením naši žáci z 1.AV a 2. A Na Gymnáziu v Lanškroun probhlo krajské kolo celostátní soutže Msto oima student tvorba poítaové prezentace, kterou vyhlásila Jednota školských informatik. Student Mojmír Bureš (2. A.) se umístil se svou prezentací na 2. míst, Jií íha (3. A) se svými www stránkami na 3. míst. FOTO Ve Starém Mst se konalo obvodní kolo Malé kopané. Mladší žáci vybojovali 2. místo Studenti 4. A a 8. AV navštívili Parlament R a zhlédli výstavu Píbh Pražského hradu v našem hlavním mst. FOTO Ve Starém Mst se konalo obvodní kolo Malé kopané. Starší žáci získali 3. místo STÁTNÍ SVÁTEK V Pardubicích se konal Den uitel nmeckého jazyka, kterého se za gymnázium zúastnila Mgr. Božena Ornerová Okresní kolo Stedoškolského poháru v lehké atletice probhlo v Litomyšli. Naši studenti obsadili 3. místo a studentky 4. místo Žáci sekundy, tercie, kvarty byli na exkurzi v Moravském krasu, kde si prohlédli Sloupsko-šošvské jeskyn a jeskyni Balcarku. Navštívili vtrný mlýn a procházkou se vydali po nauné stezce k Rudickému propadání Uitelé matematiky se zúastnili Celostátní konference uitel matematiky v Pardubicích Bh Terryho Foxe Akce Srdíkový den. Studenti 3. A vybrali finanní ástku K Uitelé anglického jazyka se zúastnili Mezinárodní konference uitel anglitiny v Pardubicích Zahájení školního roku 2004/2005 Všem studentm pejeme radost z poznávání a hodn úspch!!! Ve dnech ervence 2004 navštívili paní editelka školy RNDr. Alena Plocová a pan uitel Mgr. Pavel Kobelka Schubartovo gymnázium v nmeckém Ulmu. >>>

12 V ervenci reprezentoval naši školu v evropské soutži Matematické olympiády kategorie P v Polsku student Martin Dobroucký (7. AV) a umístil se na 29. míst. >>> 6. ervence 2004 se Jií Hájek (4. AV) umístil na 4. míst v Astronomické korespondenní soutži a Letním astronomickém soustední 2004.

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 22. 6. 2004 V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní 2004. Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 2, okres Svitavy je škola v právní subjektivit, zízená od 1. 1. 1996 jako píspvková organizace msta Moravská Tebová. IO školy je

Více

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010

esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 !"# $%&'() esko-anglické gymnázium s.r.o. eské Budjovice, Tebízského 1010 Výroní zpráva za školní rok 2007/2008 1. Výroní zpráva o innosti školy 1.1. Charakteristika školy 1.1.1. Název školy esko-anglické

Více

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005

Gymnázium, Most, SA 1530. Výroní zpráva za školní rok 2004/2005 GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Gymnázium, Most, SA 153 Výroní zpráva za školní rok 24/25 MOTTO: Nech je cílem studia moudrost. J.A.Komenský PhDr. Jaroslav Neuhöfer

Více

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004

Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Stední prmyslová škola stavební, Opava, Mírová 3 Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2003/2004 Mírová 3, 746 66 OPAVA tel.: 553 627 960, fax: 553 627 952 / 105 e-mail: info@spsopava.cz www.spsopava.cz

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y

G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y G Y M N Á Z I U M S V I T A V Y PLÁN PRÁCE na školní rok 2007/2008... PaedDr. Milan Báa editel školy SVITAVY záí 2007 1. Základní informace o škole Adresa : Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA)

JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) I N F O R M A C E O Š K O L E JEDNA TÍDA 1.RONÍKU OSMILETÉHO GYMNÁZIA (PRIMA) DV TÍDY 1.RONÍKU TYLETÉHO GYMNÁZIA Kód a název oboru : 7941 K 801 (401) GYMNÁZIUM, všeobecné zamení DEN OTEVENÝCH DVEÍ 10.

Více

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod. Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2010/2011 Vážení pátelé, Nkolik slov na úvod dovolte mi, abych vám

Více

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové.

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové. Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Polička, říjen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ROČENKA GYMNÁZIA V KOJETÍNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Ročenka Gymnázia v Kojetíně strana: 2 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE...5 RADA ŠKOLY...5 UČITELSKÝ SBOR...5 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY...6 PŘEDMĚTOVÉ KOMISE...7

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 569 43 Jevíčko Výroční zpráva 2012/2013 Slovo úvodem Školní rok 2012/2013 byl na Gymnáziu v Jevíčku ve znamení několika změn. Hned začátkem září se poprvé konal adaptační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Pontassievská 3, 669 02 Znojmo 1. Charakteristika

Více

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006

Výroní zpráva. o innosti. Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4. za školní rok 2005/2006 - 1 - Výroní zpráva o innosti Základní škola a mateská škola Prostjov, Kollárova 4 za školní rok 2005/2006 Poet stran : 23 Poet píloh : - 1 - 2-1. Základní údaje o škole 1.1 Název školy, sídlo, e-mail,

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013)

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí. ( školní rok 2012/2013) Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr.ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2012/2013) V Lanškrouně 31.8.2013 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázia Havlíčkův Brod. Výroční zpráva o činnosti školy VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázia Havlíčkův Brod Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Gymnázium Havlíčkův Brod vydalo výroční zprávu o činnosti školy dne 15. 10. 2013 pod č. j. GHB/448/2013 na základě vyhlášky

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 Gymnázium Uherské Hradiště Obsah: 1. Charakteristika školského zařízení... 3 2. Přehled vzdělávacích programů... 4 3. Údaje o pracovnících školy... 6 4. Údaje o dalším vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Moravská Třebová, Svitavská 310 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Čj.: GMT-378/2012 V Moravské Třebové dne 30. 9. 2012 2 I. Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 213/214 Základní škola Březová nad Svitavou, okres Svitavy Motto: Vzdělávání je zapalování ohně, ne naplňování prázdné nádoby. Sokrates Obsah: 1. Úvod 2. Podmínky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické, Vimperk, Pivovarská 69 školní rok 2011 2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje...

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka. Výroční zpráva o činnosti školy Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov Koněvova 100, 417 42 Krupka Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Obsah OBSAH... 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1. PŘEHLED

Více

Masarykova základní škola v Poličce

Masarykova základní škola v Poličce Masarykova základní škola v Poličce VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008 2009-1 - Obsah Charakteristika školy 3 Organizace školního roku 2008 2009 4 Učební plány 5 Zaměstnanci školy 8 80. výročí otevření

Více

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí

Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí Základní škola Lanškroun, náměstí Aloise Jiráska 139, okr. Ústí nad Orlicí V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Š K O L Y ( školní rok 2011/2012 ) V Lanškrouně 31.8.2012 zpracovala: Mgr.Monika Dušková Základní škola

Více

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice

Gymnázium Jana Blahoslava. Ivančice Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice OBSAH Ze života školy... 7 Sonety Williama Shakespeara... 7 Den jazyků... 7 Panama z první ruky... 7 Jen houšť a větší kapky!... 8 Památník písemnictví na Moravě... 8

Více

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva

č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva č. j. 2013/1382 ze dne 19. 9. 2013 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Obsah Základní údaje o škole... 6 Vedení školy... 6 Charakteristika školy... 7 Přehled oboru vzdělávání v rejstříku škol... 9 Kapacity

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2012 2013 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol.

Více