Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7: Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7:55. 20. 24. 6. 2005 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7."

Transkript

1 Nový školní rok 2005/2006 zaíná ve tvrtek 1. záí 2005 v 7: Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV FOTO V soutži O nejlepší webové stránky Jan Faltýnek (5. AV) obsadil 1. místo a Matj Procházka (5. AV) obsadil 2. místo. Soutže se také zúastnili Kateina Štegnerová (5. AV) a Josef Jílek (5. AV) Studenti 1.A a 5. AV byli na exkurzi v Praze. Navštívili Židovské muzeum a historické centrum Prahy. FOTO Vybraní žáci navštívili Památník v Lidicích Praktické cviení Ochrana lovka za mimoádných událostí. FOTO Žák Jií Hájek (4. AV) reprezentoval naši školu v národním kole soutže Astronomická fyzikální olympiáda v Praze V DDM v Litomyšli se konalo okresní kolo soutže Poznávání rostlin. Žákyn Marie Lopourová (4. AV) se umístila na 2. míst v kategorii 9. tíd a Vendula Pejová 1. AV se umístila na 2. míst v kategorii 6. tíd Studenti 6. AV a 2. A byli na exkurzi v peerpávací elektrárn Dlouhé Strán Den dtí na gymnáziu FOTO Studenti byli v Hradci Králové na divadelním pedstavení Konec dobrý, všechno dobré V Pardubicích probhlo krajské kolo Poháru eského rozhlasu v atletice. Dívky v kategorii tíd: Martina Baráková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Petra Vašková (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Lucie Miková (4. AV), Zuzana Krejíová (4. AV), Kateina Kyselá (3. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Petra Kubínová (3. AV) si vybojovaly tetí místo. Dívky v kategorii 6-7.tíd: Olga Škeíková (2. AV), Barbora Marková (2. AV), Pavlína Navrátilová (2. AV), Veronika Pechová (1. AV), Anežka Škeíková (1. AV), Zuzana Procházková (1. AV), Markéta Zlámalová (2. AV), Petra Králová (1. AV) se umístily na 5. míst. FOTO Slavnostní pedávání maturitního vysvdení FOTO V DDM v Moravské Tebové probhla soutž Poznávání rostlin. V kategorii 6. tíd obsadila Vendula Pejová (1. AV) 1. místo, Tereza Švecová (1. AV) a Vra Fischerová (1. AV) byly na 3. míst. V kategorii 9. tíd Marie Lopourová (4. AV) vybojovala zlato. FOTO Na stadionu v Litomyšli probhlo okresní kolo atletického tyboje. Mladší žákyn Olga Škeíková (2. AV), Anežka Škeíková (1. AV), Zuzana Procházková (1. AV), Barbora Marková (2. AV) vybojovaly 4. místo. Starší žákyn Kateina Klímová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Jana Muselíková (3. AV) se umístily na 2. míst.

2 Maturitní zkoušky Studenti 5. AV se zúastnili celonárodní veejné sbírky Svátek s Emilem V rámci projektu Po stopách památek UNESCO navštívili žáci 2. AV, 3. AV, 4. AV Lednicko-valtický areál. FOTO Na stadionu v Litomyšli probhlo okresní kolo soutže Poháru eského rozhlasu v atletice. Dívky v kategorii 6. 7 tíd: Anežka Škeíková (1. AV); Veronika Pechová (1. AV); Petra Králová (1. AV); Zuzana Procházková (1. AV); Pavlína Navrátilová (2. AV); Olga Škeíková (2. AV); Markéta Zlámalová (2. AV), Barbora Marková (2.AV) obsadily 4. místo. Dívky v kategorii tíd: Martina Baráková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Lucie Miková (4. AV), Zuzana Krejíová (4. AV), Anna Lachmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV). Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Petra Kubínová (3. AV), Kateina Kyselá (3. AV) obsadily 1. místo V Litomyšli probhlo okresní kolo Olympiády z biologie. V kategorii D soutžily Magdaléna Endlová (2. AV) a Vra Fischerová (1. AV) Mineralogická olympiáda se konala v eské Tebové. V kategorii stední školy naši školu reprezentovali tito studenti: Josef Jílek (5. AV), Stanislav Gregor (5. AV), Matj Procházka (5. AV) a Jakub Berka (5. AV) V Chocni probhlo krajské kolo III. olympiády Pardubického kraje ve volejbale. Dívky SŠ: Jana Dostálová (7. AV), Petra Šaecová (7. AV), Radka Janourková (3. A), Markéta Rodová (5. AV), Jana Reslerová (5. AV), Kamila Šimonová (6. AV), Helena Sobolová (2. A) si dovezly bronz Studenti byli v Hradci Králové na divadelním pedstavení Prodaná nevsta V DDM ve Svitavách probíhala Soutž v tvorb www stránek. Student Josef Tesa (7. AV) skonil na 1. míst; Michal Kobelka (7. AV) byl na 2. míst a Michal Vinkler (7. AV) na 3. míst Poslední zvonní FOTO Studenti 7. AV a 3. A byli na exkurzi ve Státním archivu a Portmoneu muzeu Josefa Váchala v Litomyšli. FOTO V DDM v Pardubicích se konalo krajské kolo Olympiády z biologie. V kategorii C soutžila Marie Lopourová (4. AV) a obsadila 4. místo.

3 Na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové probhlo obvodní kolo Poháru eského rozhlasu v atletice. Chlapci v kategorii tíd: Libor Cach (4. AV), Jakub Coufal (4. AV), Tomáš Komo (4. AV), Ondej Schneider (4. AV), Jaroslav Be (4. AV), Tomáš Burian (3.AV), Kamil Doležal (3. AV), Jaroslav Holub (3. AV), Jakub Kolá (3. AV), Jakub Král (3. AV), Adam Svoboda (3. AV) obsadili 7. místo. Dívky v kategorii tíd: Martina Baráková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lachmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV). Lucie Miková (4. AV), Zuzana Krejíová (4. AV), Kateina Kyselá (3. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Petra Kubínová (3. AV) si vybojovaly prvenství Na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové se konalo obvodní kolo Poháru eského rozhlasu v atletice. Dívky v kategorii tíd: Anežka Škeíková (1. AV), Veronika Pechová (1. AV), Zuzana Procházková (1. AV), Petra Králová (1. AV), Olga Škeíková (2. AV), Pavlína Navrátilová (2. AV), Markéta Zlámalová (2. AV), Barbora Marková (2. AV) obsadily 2. místo. Chlapci v kategorii tíd: Štpán Chlup (1. AV), Patrik Franc (1. AV), Jan Krepl (1. AV), Ivoš Macháek (2. AV), Tran Xuan Tiep (2. AV), Jií Neubauer (2. AV), Martin Finger (2. AV), Tomáš Riemer (2. AV), Luboš Fabián (2. AV), Václav Dokoupil (2. AV) vybojovali 4. místo. Ve dnech se naše škola zúastnila 8.roníku GLOBE GAMES v eské Tebové. >>> V Police probhlo Okresní kolo ve volejbale. V kategorii tída družstvo dívek ve složení Romana Zmeškalová (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Petra Vašková (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselíková (3. AV), Adéla Kobelková (3. AV), Kateina Kyselá (3. AV) vybojovalo 4. místo II. kolo pijímacích zkoušek Výsledky II. kola pijímacího ízení >>> Žáci 2. AV byli na exkurzi v istírn odpadních vod v Linharticích. FOTO Studenti z 6. AV a 2. A byli v Lanovém centru Proud v Olomouci Studenti 5. AV a 1. A navštívili Hvzdárnu a planetárium v Hradci Králové a prohlédli si krajské msto Pardubice V Pardubicích se konalo krajské kolo Olympiády z eského jazyka. V I. kategorii se žákyn Lucie Miková (4. AV) umístila na míst V DDM v Litomyšli probíhalo okresní kolo soutže Poznávání živoich. Žákyn Marie Lopourová (4. AV) obsadila nejvyšší píku.

4 Studenti 2. AV se zúastnili biologické exkurze po nauné stezce Údolím Skuhrovského potoka. Absolvovali celkem 12 zastavení doplnných informaními tabulemi, kde se žáci dozvdli informace o rostlinstvu, živoišstvu, hydrologii, geomorfologii daného území. Exkurzi jsme také zpestili rznými ekologickými doprovodnými hrami (na netopýry, žabí plot, kohoutí zápasy ). Po nauné stezce byly také rozmístny rzné atrakce, pomocí nichž se žáci mohli vcítit do role zvíete, vyzkoušet si zvuky rzného druhu deva, vyzkoušet potravní etzec apod. (ichárium, dendrofon, ). FOTO Krajské kolo v recitaci probíhalo v Pardubicích. Dominka Anna Zemanová (2. AV) získala estné uznání. Ve dnech naši školu navštívilo 32 student z partnerské školy ve Vlaardingenu PIJÍMACÍ ZKOUŠKY >>> Ve dnech naši školu navštívilo 32 student z partnerské školy Schubartova gymnázia v ULMU V DDM v Litomyšli se konalo okresní kolo Olympiády z biologie (kategorie C). Žákyn Marie Lopourová (4. AV) se umístila na 2. míst a Hana Vašková (4. AV) na 5. míst Na hišti v Opatov probhlo okresní kolo fotbalového utkání Coca-cola školského poháru v kopané. Chlapci Tomáš Komo (4. AV), Jakub Coufal, Ondej Schneider (4. AV), Libor Cach (4. AV), Jaroslav Be (4. AV), Adam Svoboda (3. AV), Lukáš Habrman (4. AV), Ivo Zouhar(2. AV), Václav Dokoupil (2. AV), Jakub Vymtal (2. AV), Patrik Franc (1. AV), Tomáš Riemer (2. AV), Jan Krepl (1. AV) se umístili na 4. míst Ve sportovní hale Ústí nad Orlicí probíhala III. krajská olympiáda Pardubického kraje. Žákyn Kateina Fafílková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lachmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselínová (3. AV), Petra Králová (1. AV) vybojovaly v košíkové 2. místo V Pardubicích probhlo krajské kolo Olympiády z djepisu. Žákyn 3. AV Simona Spisarová 3. místo Žáci 2. AV se zúastnili lyžaského kurzu v Špindlerov Mlýn Studenti 5.AV a 1. A se zúastnili lyžaského kurzu ve Špindlerov Mlýn Ve Svitavách se konalo okresní kolo soutže v recitaci. Žákyn Dominika Anna Zemanová (2. AV) získala 1. místo ve své kategorii Ve sportovní hale v Msteku Trnávka se konalo okresní kolo v košíkové. Dívky Kateina Fafílková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lochmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselínová (3. AV), Petra Králová (1. AV) vybojovaly 1. místo.

5 Na II. ZŠ v Moravské Tebové probíhalo obvodní kolo košíkové (kategorie dívky 6-9. t). Žákyn Kateina Fafílková (4. AV), Kateina Klímová (4. AV), Hana Vašková (4. AV), Anna Lochmanová (4. AV), Marie Lopourová (4. AV), Martina Baráková (4. AV), Lenka Trantírková (4. AV), Klára Bártová (3. AV), Jana Muselínová (3. AV), Petra Králová (1. AV) vybojovaly 1. místo Na IV. ZŠ ve Svitavách se konalo okresní kolo matematické soutže Pythagoriáda Žák Ondej Wilner (1. AV) se umístil na 5. míst a Vítzslav Beneš (2. AV) na 2. míst Obvodní kolo košíkové (kategorie tíd) probíhalo na II. ZŠ v Moravské Tebové. Chlapci Jakub Král (3. AV), Adam Svoboda (3. AV), Jakub Kolá (3. AV), Jaroslav Holub (3. AV), David Boleslav (3. AV), Ondej Schneider (4. AV), Tomáš Komo (4. AV) a Jaroslav Be (4. AV) vybojovali 1.místo Úspšnými ešiteli školního kola Olympiády z biologie v kategorii C byli tito žáci Marie Lopourová (4. AV), Pavel Max Zeman (3. AV) a Hana Vašková (4. AV) JARNÍ PRÁZDNINY REPREZENTANÍ PLES Okresní kolo Olympiády z eského jazyka (1. a 2. kategorie) se konalo ve Svitavách. Lucie Miková (4. AV) obsadila 1. místo Na prezentaci zájmových organizací v MKIS v Moravské Tebové vystupovali naši primánci s divadelním pedstavením Pohádka o Kvtušce a pvecký sbor Garulli cantus (Ptaí zpv) MATURITNÍ PLES Ve Svitavách se konalo okresní kolo Olympiády z anglické konverzace (1. a 2. kategorie). Žákyn Adéla Skoupá (1.AV) se umístila na 3. míst V Pardubicích probhlo krajské kolo Olympiády z nmeckého jazyka. Martin Pedain (7.AV) obsadil 5. místo a Kristýna Nedvdová (7. AV) místo Školní kolo Olympiády ze zempisu. Úspšnými ešiteli se stali: v kategorii A Matj Ponos (1. AV) v kategorii B Pavlína Navrátilová (2.AV) v kategorii C Vojtch Jílek (4. AV) Školní kolo Olympiády ze zempisu. Nejúspšnjší byli tito studenti: Martin Berka (6. AV); Lukáš Polák (3. A); Jan Faltýnek (5. AV) Úspšnou ešitelkou školního kola Olympiády z biologie v kategorii A byla Markéta Ondrová (4. A) a postoupila do krajského kola. Úspšnými ešiteli v kategorii B byli Martin Berka (6. AV) a Lukáš Dostál (1. A). Student Martin Berka se v krajském kole

6 umístil na 9. míst Na Gymnáziu Jevíko se konalo okresní kolo Olympiády v nmeckém jazyce. První místo obsadil Martin Pedain (7. AV) a druhé místo Kristýna Nedvdová (7. AV) Okresní kolo Olympiády z djepisu se konalo na Gymnáziu ve Svitavách. Žákyn Simona Spisarová (3. AV) se umístila na 2. míst a postoupila do krajského kola Maturita naneisto CERMAT Matematická soutž Pythagoriáda probhla ve tídách 1. AV a 2. AV. Úspšní ešitelé z 1. AV: Ondej Wilner; Michal Krejí; Jan Sejbal; Žaneta Smékalová. Úspšní ešitelé z 2. AV: Vítzslav Beneš; Pavel Báa; Eliška Cvrkalová; Magdaléna Endlová; Tomáš Procházka; Jakub Vymtal Pijímací zkoušky naneisto se konaly pro zájemce z 5. a 9. tíd ZŠ Maturanti z 8. AV byli na exkurzi na Úadu práce v Moravské Tebové POLOLETNÍ PRÁZDNINY Studenti 1. 4.AV; se zúastnili divadelního pedstavení Bear Educational Theatre v Koncertním sále ZUŠ v Moravské Tebové Studenti 1. 4.A; 5.-8.AV; se zúastnili divadelního pedstavení Bear Educational Theatre v Koncertním sále ZUŠ v Moravské Tebové V DDM v Moravské Tebové se konalo základní kolo soutže Letem svtem. Umístní v kategorii tída: 1. místo Ondej Winer (1. AV) 2. místo Adéla Skoupá (1. AV) 3. místo David Mika (1. AV) Umístní v kategorii 8 9. tída: 1. místo Lukáš Habrman (4. AV) 2. místo Boleslav David (3. AV) 3. místo Hana Vašková (4. AV) Na naší škole se konalo okresní kolo Soutže stedních škol ve florbale. Studentky Jana Dostálová (7. AV), Kristýna Nedvdová (7. AV), Petra Šaecová (7. AV), Eva Antlová (8. AV), Milena Mašínová (3. A), Kateina Schrammová (3. A), Kateina Macháková (2. A), Jana Reslerová (5. AV), Petra Sekaninová (5. AV) vybojovaly 2.

7 místo VYSVDENÍ Školní kolo Olympiády v nmeckém jazyce. Poadí: 1. místo: Kristýna Nedvdová (7. AV) 2. místo: Martin Pedain (7. AV) 3. místo: Martin Berka (6. AV) Studenti AV; 1. A; 2. A se zúastnili koncertu JAZZ v sále ZUŠ v Moravské Tebové Na ZŠ ve Svitavách se konalo okresní kolo Matematické olympiády (kategorie Z9) Umístní našich student: Nela Újezdská (4. AV) 5. místo; Lenka Trantírková (4. AV) 7. místo; Marie Lopourová (4.AV) 9. místo Školní kolo matematické olympiády (kategorie C). Studenti postupující do okresního kola: Tomáš Jakl a Josef Jílek z 5. AV Školní kolo soutže v Anglické konverzaci. Na prvním míst se umístila Jana Reslerová (5. AV); na druhém míst Markéta Rodová (5. AV) a tetí píku obsadila Tereza Holanová (2. A) Studenti 2.A byli na exkurzi v Komerní bance v Moravské Tebové Okresního kola Stedoškolských her ve florbale ve Svitavách se zúastnili naši studenti: Jií Skácelík (3. A), Pavel Niedoba (6. AV), Pavel Brettschneider (8. AV), Milan Horák (8. AV), Michal Padra (8. AV), Martin Berka (6. AV), Jan Dolívka (6. AV), Martin Hlavá (6. AV), Leopold König (6. AV), Miroslav Lopour (6. AV), Miloslav Neas (6. AV), kteí obsadili 2. místo Probhlo školní kolo Konverzaní soutže v anglitin. Umístní v jednotlivých kategoriích: I. kategorie 1. místo Adéla Skoupá (1. AV) 2. místo Václav Dokoupil (2. AV) 3. místo David Mika (1. AV) II. kategorie 1. místo Tomáš Burian (3. AV)

8 2. místo Petr Báa (4. AV) 3. místo Ondej Kalhaus (3. AV) III. kategorie 1. místo Jana Reslerová (5. AV) 2. místo Markéta Rodová (5. AV) 3. místo Teraza Holanová (2. A) Student Martin Dobroucký (8. AV) se zúastnil krajského kolo Olympiády z matematiky (kategorie A) Studenti zhlédli v Hradci Králové divadelní pedstavení Balada pro banditu Naše žákyn se zúastnily v Brandýse nad Orlicí Olympiády Pardubického kraje ve florbale. Umístily se na 3. míst DEN OTEVENÝCH DVEÍ (14:00 18:00) FOTO Na gymnáziu se konalo Obvodní kolo ve florbale mladších žák. Naši žáci obsadili 2. místo Na Gymnáziu v Lanškroun probhlo krajské kolo Olympiády z matematiky kategorie P (programování). Student Martin Dobroucký (8.AV) postoupil do celostátního kola Probhlo školní kolo Olympiády z eského jazyka. Umístní v jednotlivých kategoriích: I. kategorie 1. místo Lucie Miková (4. AV) 2. místo Hana Vašková (4. AV) 3. místo Simona Spisarová (3. AV) II. kategorie 1. místo Martin Berka (6. AV) 2. místo Tereza Holanová (2. A) 3. místo Zuzana Pustinová (7. AV) První školní den roku 2005.

9 Pejeme píjemné prožití vánoních svátk, mnoho zdraví, štstí v roce A studentm mnoho studijních úspch!!! Zaátek zimních prázdnin VOLNÝ DEN EKOCENTRUM Paleta Pardubice uspoádalo pro žáky 1. AV a 2. AV netradiní vánoní hodinu vánoní zvyky a tradice. FOTO Vánoní turnaj tíd v košíkové smíšených družstev: 1. místo tída 3. AV (nižší stupe gymnázia) 1. místo tída 3. A (vyšší stupe gymnázia) Okresní kole ve florbale (dívky) se konalo ve Sportovní hale ve Svitavách. Žákyn vybojovaly 1. místo Žáci se zúastnili Olympiády Pardubického kraje ve stolním tenise a získali prvenství V Koncertním sále ZUŠ Moravská Tebová probhla I. VÁNONÍ AKADEMIE pro rodie. FOTO Maturanti navštívili pedvánoní Víde Na gymnáziu probhlo Obvodní kolo ve florbale. Naši starší a mladší žákyn se umístily na 1. míst Obvodní kolo ve florbale probhlo v naší tlocvin. Starší žáci obsadili 2. místo Okresní kolo Stedoškolských her ve volejbale se konalo na Gymnáziu v Police. Dorostenky z naší školy se umístily na 1. míst Matematická olympiáda (kategorie A) školní kolo. Úspšným ešitelem se stal student Martin Dobroucký (8. AV) a postoupil do krajského kola Soutž v tvorb www stránek probíhala v DDM ve Svitavách. Naši školu reprezentovali Josef Tesa (7. AV), který se umístil na 1. míst a Michal Vinkler (7. AV) na 2. míst Uzavení klasifikace za I. tvrtletí Okresní kolo Stedoškolských her v košíkové se konalo na našem gymnáziu. Dorostenky naší školy vybojovaly 3. místo Stedoškolská fotbalová liga se konala v Bystici p. Perštejnem. Obsadili jsme 2. místo.

10 Obvodní kolo v halové kopané se uskutenilo na I. ZŠ Moravská Tebová. Starší žáci vybojovali 3. místo. Ve dnech navštívilo 32 student partnerské Schubartovo gymnázium v ULMU. FOTO DEN OTEVENÝCH DVEÍ (14:00 17:00) FOTO V hale SOŠ Moravská Tebová probhla soutž v Malé kopané. Mladší žáci obsadili 3. místo Korespondenní vyhodnocení soutže Zátopkva desítka. V kategorii základních škol jsme v celorepublikovém hodnocení obsadili 30. místo a v kategorii stedních škol 4. místo PODZIMNÍ PRÁZDNINY STÁTNÍ SVÁTEK PODZIMNÍ PRÁZDNINY Vystoupení folkové skupiny POUTNÍCI zajímav doplnilo školní výuku. Koncert se uskutenil v muzeu Okresní kolo stedních škol v kopané probhlo v Litomyšli. Naši fotbalisté vybojovali 5. místo Celostátní soutž Europanostra se uskutenila na Gymnáziu ve Svitavách. Naši školu reprezentovali studenti z 6. AV Martin Berka, Pavel Niedoba, Miloslav Neas Okresní kolo pespolního bhu probhlo v Police. Družstvo dorostenc skonilo na 2. míst Soutž Zátopkova desítka se uskutenila na hišti II. ZŠ v Moravské Tebové. V kategorii SŠ jsme vybojovali 1. místo a v kategorii ZŠ 2. místo. FOTO Na Kížovém vrchu v Moravské Tebové se konalo Obvodní kolo pespolního bhu.poadí: družstvo dorostenc 1. místo družstvo mladší žákyn 3. místo družstvo starší žáci 3. místo družstvo starší žákyn 3. místo družstvo mladší žáci (družstvo A) 4. místo družstvo mladší žáci (družstvo B) 7. místo V rámci výuky biologie a zempisu se uskutenila exkurze do Planetária a Zemského

11 muzea v Brn pro žáky 1. AV V rámci výuky fyziky a chemie se uskutenila exkurze maturitních roník do jaderné elektrárny Dukovany a peerpávací vodní elektrárny Dalešice Celostátní akci Týden knihoven zahájilli v MK nepetržitým tením naši žáci z 1.AV a 2. A Na Gymnáziu v Lanškroun probhlo krajské kolo celostátní soutže Msto oima student tvorba poítaové prezentace, kterou vyhlásila Jednota školských informatik. Student Mojmír Bureš (2. A.) se umístil se svou prezentací na 2. míst, Jií íha (3. A) se svými www stránkami na 3. míst. FOTO Ve Starém Mst se konalo obvodní kolo Malé kopané. Mladší žáci vybojovali 2. místo Studenti 4. A a 8. AV navštívili Parlament R a zhlédli výstavu Píbh Pražského hradu v našem hlavním mst. FOTO Ve Starém Mst se konalo obvodní kolo Malé kopané. Starší žáci získali 3. místo STÁTNÍ SVÁTEK V Pardubicích se konal Den uitel nmeckého jazyka, kterého se za gymnázium zúastnila Mgr. Božena Ornerová Okresní kolo Stedoškolského poháru v lehké atletice probhlo v Litomyšli. Naši studenti obsadili 3. místo a studentky 4. místo Žáci sekundy, tercie, kvarty byli na exkurzi v Moravském krasu, kde si prohlédli Sloupsko-šošvské jeskyn a jeskyni Balcarku. Navštívili vtrný mlýn a procházkou se vydali po nauné stezce k Rudickému propadání Uitelé matematiky se zúastnili Celostátní konference uitel matematiky v Pardubicích Bh Terryho Foxe Akce Srdíkový den. Studenti 3. A vybrali finanní ástku K Uitelé anglického jazyka se zúastnili Mezinárodní konference uitel anglitiny v Pardubicích Zahájení školního roku 2004/2005 Všem studentm pejeme radost z poznávání a hodn úspch!!! Ve dnech ervence 2004 navštívili paní editelka školy RNDr. Alena Plocová a pan uitel Mgr. Pavel Kobelka Schubartovo gymnázium v nmeckém Ulmu. >>>

12 V ervenci reprezentoval naši školu v evropské soutži Matematické olympiády kategorie P v Polsku student Martin Dobroucký (7. AV) a umístil se na 29. míst. >>> 6. ervence 2004 se Jií Hájek (4. AV) umístil na 4. míst v Astronomické korespondenní soutži a Letním astronomickém soustední 2004.

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV

21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 21. - 25. ervna 2004 Sportovní turistický kurz pro studenty 3. A a 7. AV 22. 6. 2004 V Praze probhlo vyhodnocení celostátní soutže Mládí a vdní 2004. Osmilenný tým z kvarty se svým multimediálním projektem

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013

PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 Podatelna úřední hodiny v době prázdnin 8.00 12.00 PŘIPRAVUJEME OSLAVY VÝZNAMNÉHO VÝROČÍ 210 LET ZALOŽENÍ ŠKOLY v sobotu 19. října 2013 GMT jde správným směrem,... ČIPOVÁ KARTA IREDO pro školní rok 2013/2014

Více

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25.

27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. 27. červen Moravská Třebová ukončení školního roku 26. červen Moravská Třebová Den s IZS 25. červen Moravská Třebová sportovní den 25. červen Moravská Třebová Den dětí na gymnáziu Kutálej se, kutálej 24.

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech.

Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. Od března 2012 až do února 2015 realizujeme projekt ESF pod názven Spojení teorie s praxí v přírodovědných předmětech. V období 2011 2013 realizujeme se školami z Finska, Německa a Nizozemska projekt "We

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy

DÍVKY - jednotlivci. Škola. Dosažené časy 1 Harásková Dominika 1991 Gymnázium Šumperk 2,85 2,64 3,02 3,09 3,28 5,49 2 Bajerová Soňa 1991 VPŠ a SPŠ MV Holešov 2,78 2,88 2,98 2,78 2,76 5,54 3 Skopalová Kateřina 1992 Gymnázium Šumperk 3,10 3,02 3,08

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015

XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. PARDUBICE září 2014 květen 2015 XIII. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICE září 2014 květen 2015 Krajské olympiády se zúčastnilo: 46 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 32 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.296 startujících Regionálních

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy

Školní rok 2012-2013. Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Školní rok 2012-2013 Zpracovala: Mgr. Hana Kopecká zástupce ředitele školy Vítání prvňáčků - 3.9. 2012 Atletické závody- O pohár starosty města - 4.10. 2012 Exkurze 6. ročníku - Sběrný dvůr v Bystřici

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Mistrovství!R družstev 2010 Olomouc 17. a 18. 04. 2010 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 50 PP ženy ~~~~~~~~~~~~~~ 1. Christovová Zuzana 92 Slovensko 0:20.14 827 25 2. Pohlová Barbora 92 Slovensko 0:21.34. 724 22 3. Veselková Karolína 91 N.Ji!ín 0:21.52 710 20 4. Mro!ková Monika 90 Praha

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2014/2015 1. 3. 9. GO kurz třídy 1. A 3. 5. 9. GO kurz třídy 1. C 18. 9. přednáška historika Vojtěcha Kyncla na téma LIDICE, MFC Hlinsko studenti

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2014 Uudělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2013

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2013 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2013 Návrh na udělení Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Patrik

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2006/2007 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Ladislav ZIBURA 7. místo v okresním

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011

Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Přehled událostí školy ve školním roce 2010/2011 Září 30. 8. 1. 9. GO KURZ třídy 1. A 1. 3. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 16. 22. 9. EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY výtvarná soutěž,

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

City Triathlon Karlovy Vary

City Triathlon Karlovy Vary Místo konání: Karlovy Vary Datum konání: 16/08/2014 Kategorie: Dívky do 3 let Poř. St. č. Příjmení Jméno City Triathlon Karlovy Vary Oficiální výsledková listina Ročník Země Oddíl Duathlon 50m - 100m -

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014 Září Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2013/2014 2. 4. 9. GO kurz třídy 1. A 4. 6. 9. GO kurz třídy 1. C 5. 9. 9. Mezinárodní divadelní festival ARTSY FARTSY 14. 9. Hudební skupina NEZBAND

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

List1. Tabulky 2005 dráha. muži, junioři, dorostenci dráha

List1. Tabulky 2005 dráha. muži, junioři, dorostenci dráha Tabulky 2005 dráha muži, junioři, dorostenci dráha 60m 7,64 Scigel Petr 80583 200805 Bílina 7,73 Tyrner Tomáš 230679 250905 Ústí n/l. 7,89 Melničuk David 170189 200805 Bílina 7,91 Nývlt Zbyněk 121288 300405

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

SPORTOVNÍ SOUTĚŢE. Přespolní běh. oblastní kolo 2. místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B

SPORTOVNÍ SOUTĚŢE. Přespolní běh. oblastní kolo 2. místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B SPORTOVNÍ SOUTĚŢE Přespolní běh místo: Řezníčková Ema I.A 1. místo: Bárta Jan I.B 1. místo: Skřebská Petra II. místo: Vágnerová Michala II. 3. místo: Bubeníková Denisa II. 3. místo: Šíp Josef II. místo:

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22

Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22 Třída: G8.A - oktáva A (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016 dopoledne Předseda: ThDr. Martin Chadima, Th.D. Místopředseda: Mgr. Vlasta

Více

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013

XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE. Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 XI. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE PARDUBICKÉHO KRAJE Ústí nad Orlicí říjen 2012 květen 2013 Krajské olympiády se zúčastnilo : 35 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.382 startujících Regionálních

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

3.kolo MSLM 2015 Nový Jičín 18. 04. 2015 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 1. 25 RP hoši D ~~~~~~~~~~~~~~~~ 1. Klimpar Jakub 02 N.Jičín 0:09.02 917 50 2. Novák Matěj 02 ČOCH.Žďár 0:10.00 752 46 3. Kremel David 03 N.Jičín 0:10.61 664 42 4. Janásek Jan 03 Zlín 0:10.77 643 39 5.

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Výsledková listina Malá Kralovická 2015

Výsledková listina Malá Kralovická 2015 Kategorie: Supermini dívky 2011 a ml. 1 41 Knotová Barbora 2011 Kralovice 01:00,0 00:00,0 01:00,0 2 66 Štřelbová Sofie 2012 DBaK 02:00,0 00:00,0 02:00,0 3 7 Valentová Ela 2012 Kralovice 03:00,0 00:00,0

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

Sarah Stambolidisová O7 (septima)

Sarah Stambolidisová O7 (septima) 2015 Dominik Stejskal O5 (kvinta) - za vzornou reprezentaci školy v krajských a celostátních recitačních soutěžích - za výborný prospěch po celou dobu studia - v roce 2013 získal 1. místo v mezinárodní

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím

Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím Výsledky 5. ročníku běhu Zelenským údolím Předškolní děti 1 dívky 2009 a ml. trať: 60m 1. Bechyňová Eliška 2009 Beruška Klatovy 0:21 2. Ouřadová Šárka 2009 Klatovy 00:22 3. Benešová Klára 2009 Brnířov

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 7. 10. Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Filip Parkan 2. místo Ondřej Linhart 3. místo Ladislav Drápal 4. místo Karel

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Silvestrovský běh 2013 Výsledky

Silvestrovský běh 2013 Výsledky Silvestrovský běh 2013 Výsledky Místo konání: Prostějov Kolářovy sady 31. 12. 13 Pořadatelé: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov, JUNIOR O-SPORT a SPORTCENTRUM ddm, pracoviště Vápenice 9 Pod záštitou

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1.

Výsledková listina. Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013. Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. 1. Výsledková listina Pěvecká soutěž Olomouc 2013 ZUŠ Žerotín Olomouc 28.11. 30.11.2013 Jméno a příjmení Škola Kategorie Umístění 1. Viktorie Janovská Barbora Oháňková ZUŠ Pohořelice 1. cena Olomoucký Adéla

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Obchodní akademie Praha 10, Heroldovy sady 1 Třída: 4AL (rok nástupu 2010) Předseda: Mgr. Zdislava Chmelová Místopředseda: Ing. Lenka Bečvářová Třídní: Ing. Eva Nakládalová Místnost: 301-301 Lucie Bažoutová

Více

Atletický čtyřboj 6. a 7. tříd ZŠ

Atletický čtyřboj 6. a 7. tříd ZŠ Atletický čtyřboj 6. a 7. tříd ZŠ Vlašim 21. září 2010 mladší žákyně Celkově čtyřboj 1 Slavíková Magda ZŠ BN Dukelská 6. 1908 2 Zimmermanová ZŠ Votice 0 1737 3 Hrabáková Josefa ZŠ Vlašim Sídliště 7C 1529

Více

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005

Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov. Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 Základní škola Dukelských bojovníků, Dubenec, okres Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy šk. r. 2004/2005 1. Charakteristika školy: Základní škola v Dubenci je úplná základní škola vyučující ve šk.

Více

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014

Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Studijní úspěchy žáků ve školním roce 2013/2014 Úspěchy žáků v mezinárodních kolech Středoevropská matematická olympiáda, kategorie A Poljak Marian sexta b 22. místo - bronzová medaile Úspěchy žáků v celostátních

Více

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne

Čtvrtek 24.5. odpoledne. Pátek 25.5.dopoledne. Pátek 25.5. odpoledne. Pondělí 28.5. dopoledne Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín OP Horní náměstí 50 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ÚSTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 66-41-L/008 OBCHODNÍK Třída O4 Obsah: 1. Zkušební komise 2. Praktická

Více

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice

Ocenění NFGB. Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Ocenění NFGB Broumov, 31. října 2014 Stará radnice Správní rada NF GB předsedkyně Ing. Zdena Cikrytová členové MUDr. Luboš Hovorka RNDr. Karel Pelán Mgr. Jiří Ringel RNDr. Jan Strašil Ing. Lenka Zálišová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

7. mítink pro 2. kolo extraligy mužů a žen-pardubický atletický mítink (25.8.2013)

7. mítink pro 2. kolo extraligy mužů a žen-pardubický atletický mítink (25.8.2013) 7. mítink pro 2. kolo extraligy mužů a žen-pardubický atletický mítink (25.8.2013) Informace o závodě Datum konání: 25.8.2013 Místo konání: Pardubice Pořadatel: Hvězda SKP Pardubice Výsledky zpracoval:

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Denní porada vyučujících: 12:25 Denní vyhlášení výsledků: 12:40 Denis Knejzlík sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Grazhina Šimečková Mgr. Darina Šimková 9:15 9:35 Mgr.

Více

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012

TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 TERMÍNOVÁ LISTINA 2012 BŘEZEN 4. VC v hodu břemenem 7. Veřejný závod na dráze 24. M ČR v přespolním běhu všech kategorií Střelské Hoštice M ČR v chůzi na 50 km mužů Dudince 1. kolo chůze extraliga mužů

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA

OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍ KOLO POZNÁVÁNÍ PŘÍRODNIN 2016 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Poznávání přírodnin 2015/2016 - VÝSLEDKOVÁ LISTINA Kategorie: C číslo Příjmení Jméno Škola (název) třída,roč Zoologie Botanika Celkem Úspěšnost

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 41. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2001-2007 38 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2001-2007 33 Nejmladší ţákyně Nejmladší ţáci 1999-2000 1999-2000

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

V Ý S L E D K Y VIII. ročníku ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE pro žáky a žákyně 1. - 5. ročníku ZŠ

V Ý S L E D K Y VIII. ročníku ATLETICKÉHO ČTYŘBOJE pro žáky a žákyně 1. - 5. ročníku ZŠ 1 z 9 2.11.2011 12:18 Předmět: atle cký čtyřboj výsledky dej to na internet Od: "Antonin Kadlec" Datum: 18.10.2011 10:01 Komu: Branda Luboš V Ý S L E D K Y VIII.

Více

Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2012/2013

Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2012/2013 Výsledky žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2012/2013 19. 9. Ekologická soutěž Rakovník: BIOsvět v nás a kolem nás - ekologie a zdravý životní styl I. kategorie 17 dvojic: 4. místo: Dominika

Více

)*+,-./!0).)!112 ! " Kategorie: M60, Limit: 90 minut, Délka trat: 3,0 km, 3,5 MHz, TX: 4

)*+,-./!0).)!112 !  Kategorie: M60, Limit: 90 minut, Délka trat: 3,0 km, 3,5 MHz, TX: 4 !"#$%&'( )*+,-./!0).)!112! " #$%&$'()*+,$-*%,( Kategorie: M60, Limit: 90 minut, Délka trat: 3,0 km, 3,5 MHz, TX: 4 1. 73 Koudelka Karel FPA4001 4 39:14 III. 30 Kategorie: M50, Limit: 90 minut, Délka trat:

Více

Přebor šk. mládeže O Studentskou pečeť 14. 4. 2015 - HO Gekon Újezd nad Lesy KAT : U 10 2006 2007 Chlapci č.

Přebor šk. mládeže O Studentskou pečeť 14. 4. 2015 - HO Gekon Újezd nad Lesy KAT : U 10 2006 2007 Chlapci č. Přebor šk. mládeže O Studentskou pečeť 14. 4. 2015 - HO Gekon Újezd nad Lesy KAT : U 8 - MŠ 2008 a ml. do F 1 Macurek Štěpán 2008 HO Gekon Újezd nad Lesy TOP 1 TOP 1 2 TOP 1* 2 Paarová Natálie 2008 HOVRCH

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008541 Název školy: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Zkušební místo: Gymnázium, Písek, Komenského 89 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního

Více

! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1

! #$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA. za školní rok 2006/2007. Ve Vsetín dne 4. íjna 2007... PaedDr. Karel Kostka editel školy. výtisk. 1 ! "#$%&' ()*$) VÝRONÍ ZPRÁVA Rozdlovník za školní rok 2006/2007 Výtisk íslo 1: Odbor školství, mládeže a sportu KÚ ZK Výtisk íslo 2: Stední škola Kostka s. r. o. editel školy Výtisk íslo 3: Stední škola

Více