Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie z akcí pořádaných ÚMČ Brno-Medlánky NOVĚ v GALERII na Vysvědčení od dětí Blíží se vysvědčení, děti si domů přinesou své zprávy o tom, jak se jim ve škole vedlo. Jaké emoce a zážitky z uplynulého roku jsou za těmi známkami? Chodily děti do školy rády? Co nejdůležitějšího se v ní naučily? Co je ve škole nejvíc baví? Domluvili jsme se s paní ředitelkou ZŠ Hudcova a učitelkami tří prvních a dvou devátých tříd a přišli se na to do školy za Medlánecký zpravodaj sami zeptat. S prvňáky jsme si sedli do kroužku na koberec a povídali si o tom, co se jim ve škole líbí, v čem se podle nich škola liší od školky, co je lepší a proč. Děti byly velmi spontánní, zpátky do školky se už vrátit nechtějí. Ve škole se jim líbí, že se něco naučí. Učí se proto, aby byly vzdělané, aby si mohly s někým dopisovat a psát esemesky. Baví je hlavně tělocvik, výtvarka a přestávky, ale jsou rády, že mají i jiné předměty. V tělocviku si nejraději hrají a ve výtvarce vyrábějí. Všechny tři první třídy byly velmi pestré. V 1. B si dokonce děti do oken natáhly provázky a vysázely fazole, které se po nich pomalu plazí nahoru. První nácvik tanců dětí na Svatováclavských hodech ( ) se bude konat v úterý v sále SC Sýpka nejmladší děti (4 6 let), mladší školáci (6 10 let), starší školáci nácvik České besedy. Další nácviky se budou konat vždy v úterý a ve čtvrtek. Přihlašujte se prosím přes webové stránky nejpozději však do Přihláška je závazná. POZOR! CHASA HLEDÁ NA SVATOVÁCLAVSKÉ HODY TANEČNÍKY OD 16 LET! (přihlášky posí- -lejte na Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová Zázrak jménem učitelka Asi třetina všech prvňáků zmiňovala, že je baví matematika. Dokonce Ema v 1.C upřesnila, že hlavně rozklady čísel a složité úkoly. Děti jsou rády, že když něco nevědí, mohou se zeptat paní učitelky nebo kamaráda. Na opisování si ale dávají pozor, protože co kdyby to ten druhý měl špatně... To, že se za ten rok naučily číst a psát, považují v 1. B za zázrak. Při bližším povídání ale děti přiznaly, že za to vděčí paní učitelce. O tom, že to s 26 dětmi v každé třídě nemá žádná z nich lehké, není pochyb... Článek pokračuje na straně 8 Nácviky dětí na Svatováclavské hody 2015 Veřejné promítání filmů pod širým nebem v medláneckém Zámeckém parku Neděle FOTOGRAF Pondělí HODINOVÝ MANŽEL Úterý VEJŠKA Středa TŘI BRATŘI Začátky vždy v hodin za téměř každého počasí. Vstupné je dobrovolné a poputuje na charitativní účely. Možnost občerstvení na místě zajištěna. Změna programu vyhrazena. Termíny farmářských trhů , , vždy od 9.00 do hod. místo konání: Nádvoří SC Sýpka Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA Z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo neschválilo zařazení do realizace rezidentního parkování, požádalo o realizaci zvyšování počtu parkovacích stání ostatními způsoby uvedenými ve Strategii parkování ve městě Brně. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Ing. Kláry Drápalové na členství ve Finančním výboru a jmenovalo členem Finančního výboru ZMČ Brno-Medlánky pana Michala Pupalu. Zastupitelstvo zamítlo návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna na parcele 1012/22, 991/509, 1012/21, 939/9 v k. ú. Medlánky. Zastupitelstvo opětovně schválilo původní usnesení k Zadávání změn Regulačního plánu městské části Brno-Medlánky (RP 16/13, RP 17/13, RP 18/13) v části změn č. RP 17/13 a č. RP 18/13. Zastupitelstvo navrhlo trasování rychlostní komunikace R43 výhradně ve variantě přes MČ Brno-Bystrc, neboť jiné varianty nepovedou k odlehčení dopravy ve městě Brně v severo-jižním směru, ale budou v Boskovické variantě sloužit výhradně jako obchvat pro tranzit ve směru sever západ. Zastupitelstvo zrušilo veřejnou zakázku malému rozsahu Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách 1. etapa, odstranění vad a schválilo 10/2015 vztahující se k této akci. Zastupitelstvo schválilo protokol o předání a převzetí movitého školského majetku k vlastnímu hospodárnému využití a do své evidence a schválilo Smlouvy o výpůjčce Dodatek č. 1 se ZŠ Brno, Hudcova 35. rozpočtové opatření č. 9/2015 oprava střechy na budově Podpěrova 2 veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky žadateli FC Medlánky, o. s ve výši Kč. Zastupitelstvo vybralo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění technického dozoru a BOZP stavby Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště jako nejvhodnější nabídku Ing. Michala Babíka, Sirotkova 21, Brno, za nabídková cena: Kč vč. DPH v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce tepelného zdroje a vybudování otopné soustavy Společenského centra Sýpka jako nejvhodnější nabídku společnosti VS-top, s.r.o., Družstevní 369, Želešice, nabídková cena: Kč vč. DPH. Z 8. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada schválila usnesení specifikovaných pozemků (zahrádek) v k. ú. Medlánky, a to včetně změn nájemného dle polohy pozemku. Vzhledem k rozsahu usnesení najdete čísla na plán odezvy orgánů obce Brno-Medlánky na vznik mimořádné události veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky dle zjednodušené varianty Brněnskému svazu malé kopané ve výši Kč veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky dle zjednodušené varianty TJ Sokolve výši Kč uzavření smlouvy o poskytování právních služeb (vč. udělení plné moci) s advokátem JUDr. Radkem Ondrušem, se sídlem v Brně, Bubeníčkova 502/42, Brno účast MČ Brno-Medlánky na Mezinárodním folklorním festivalu, a to v rozsahu jednoho dne s finanční účastí max. do Kč stanovisko MČ Brno-Medlánky k prodeji pozemků v k. ú. Medlánky Rada neschválila prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro paní Evu Kalábovou, Jabloňová 79, Brno. Rada zamítla žádost na umístění nového sběrného kontejneru na použité šatstvo v k. ú. Medlánky spol. E+P textil, se sídlem Terasová 1, Brno. Rada odsouhlasila stavbu Brno-Medlánky sídliště, stavební úprava VN 250, 1251, 209. Rada odvolala členku redakční rady Mgr. Aleny Valentovou, MPA, a vyzvala zastupitelský klub ODS k návrhu nového člena redakční rady do RMČ Brno-Medlánky s ohledem na množící se dotazy adresované Magistrátu města Brna vyslovuje v obecné rovině svůj názor, že by neměly být prodávány pozemky pod zahradními domky nebo garážemi třetích subjektů těmto vlastníkům, a to zejména z důvodu, že tyto stavby byly právě s ohledem na rozdílné vlastnictví pozemku a stavby budovány jako dočasné s tím, že v delším časovém horizontu mohou být pozemky využity ve veřejném zájmu jiným způsobem. Z mimořádné 9. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada vzala na vědomí Plán udržitelné mobility pro město. Rada schválila prodej 35 kusů lehátek za částku 300 Kč/kus. Z 10. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada schválila zvýšení nájemného v obecních bytech o míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4 % vyhlášenou Českým statistickým úřadem případnou spoluúčast v dotaci na zabezpečení školy podané na MMB OŠMT ve výši Kč s tím, že tato částka by byla v případě schválení dotace hrazena z rezervního fondu ZŠ Hudcova zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy uzavřené s panem Kudrym na část pozemků p. č. 935, 936 a 937 v k. ú. Medlánky, schválené RMČ Brno-Medlánky usnesením č. 19/07 umístění 2 kontejnerů na sběr šatstva společnosti Diecézní charita Brno v k.ú. Brno-Medlánky usnesení specifikovaných pozemků (zahrádek) v k. ú. Medlánky, a to včetně změn nájemného dle polohy pozemku. Vzhledem k rozsahu usnesení najdete čísla na odpis pohledávek starších 3 let ve výši Kč. Přeplatky vyúčtování nájemníků za rok 2008, 2009, 2011 v částce Kč budou převedeny do výnosu VHČ postup ve věci vymáhání způsobené škody týkající se dohod o provedení práce s bývalou starostkou MČ Brno-Medlánky a tajemnicí ÚMČ Brno-Medlánky navržený JUDr. Radkem Ondrušem. Rada vzala na vědomí informaci společnosti Kordis JmK a.s. o dopravním plánu na rok Rada pozastavila vyplácení příspěvků na uzamykání přístřešků na odpad. 2 ČÍSLO 3 / ČERVEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

3 Z 11. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada schválila organizační strukturu Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky, s účinností od návrh hodnotící komise oslovit pro ověření ceny dalších 5 zájemců z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. Termín do Výběr zhotovitele proběhne na RMČ dne vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku z evidence MČ Brno-Medlánky: drobný dlouhodobý nehmotný majetek: software v hodnotě ,38 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek: hmotný majetek /elektrospotřebiče, mobily, průmyslové zboží/ v hodnotě ,40 Kč přijetí věcného daru příspěvkovou organizací ZŠ Brno, Hudcova 35 provozní řád hřiště ZŠ Brno, Hudcova 435/47 pro veřejnost výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace včetně příloh v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce dopadové plochy MŠ Hudcova 47, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 100 tis. Kč bez DPH veřejnou zakázku malého rozsahu Úprava stávajícího topení a ohřev TUV Turistická 42a výběr nejvhodnější nabídky společnosti INSTALOTHERM-Veselka, s.r.o., K Berce 688/3, Brno, nabídková cena: Kč vč. DPH projekt živého plotu okolo oken a úpravu plochy za MŠ V Újezdech PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO OHNIŠTĚ U RYBNÍKA k. ú. Medlánky vyhlášení Programu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky, jehož účelem je poskytnutí peněžních prostředků na částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním uzamykatelné brány (a dalších opatření) přístřešku na kontejnery nacházejícího se na území MČ Brno-Medlánky objednávku autorského dozoru u společnosti TIPRO projekt s.r.o., se sídlem v Brně, Kociánka 8/10, jako autora projektu Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště, a to v hodinové sazbě 590 Kč, s předpokládaným rozsahem plnění max. 55 hodin Dohodu o spolupráci s Diecézní charitou Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Brno umístnění čtyř tabulí označujících území MČ Brno-Medlánky (ve 4 lokalitách: od Billy, od letiště, od Technologického parku, u Duhových polí). Rada projednala závěrečný účet a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky: a) schválit celoroční hospodaření městské části Brno-Medlánky a závěrečné účet městské části Brno-Medlánky za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Medlánky za rok 2014 bez výhrad; b) schválit v souladu s 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni bez výhrad. Rada souhlasila se žádostí SVJ Ostružinová o povolení kácení na pozemku p. č. 668/2 z důvodu vybudování nové plynové přípojky. Rada jmenovala hodový výbor pro Svatováclavské hody ve složení: Ing. Pavel Brauner (předseda) Kateřina Žůrková (místopředsedkyně) Tomáš Blaha (člen) Zdenka Brabcová, Dipl. fyz. (členka) Ing. Klára Drápalová (členka) Zdena Egnerová (členka) Denisa Horváthová (členka) Ing. Ludmila Podracká (členka) Mgr. Vladimíra Vespalcová (členka) SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY Milí medlánečtí, jelikož územní plánování patří nepochybně mezi nejvýznamnější úkoly každého územně samosprávního celku, kterým je také naše městská část, uspořádali jsme pro vás na Sýpce veřejnou debatu nad budoucí podobou územního plánu v Medlánkách. Pozvání přijali náměstek primátora odpovědný za územní plánování, pan Martin Ander, a advokát specializující se na stavební právo, kolega medlánecký zastupitel, Jiří Nezhyba. Stručným výstupem z této debaty je skutečnost, že se na Medlánky v současné době žádná pohroma nechystá, neboť původně připravený návrh nového územního plánu je definitivně u ledu a při přípravě nového slibuje dnešní radniční městská koalice mnohem více naslouchat názorům a přáním městských částí a jejich obyvatel. Z pohledu aktuálního územního plánu nyní řešíme zejména zachování vlivu naší městské části na budoucí využití lokality tzv. Cihelny (tj. prostoru zahrádek, skladů a garáží nad ulicí Podpěrovou), která je jinak součástí katastrálního území Řečkovic, a také důkladnější zpracování lokality tzv. Technoparku, kde bychom rádi přiblížili Medlánkám tramvajovou linku č. 12 na polích, která budou jinak zastavěna jen průmyslovými areály bez další přidané hodnoty pro obyvatele naší MČ. Investice Ačkoli je to podle známého přísloví zima, která se ptá, co jsi dělal v létě, v oblasti investic je tomu naopak. I díky pečlivé zimní projektové přípravě se nám podařilo s městem Brnem vyjednat dotace pro některé investiční akce v celkové výši Kč (výstavba centra volného času, rekonstrukce topení na Sýpce a rekonstrukce povrchu hřiště v areálu mateřské školy na ul. Hudcova). S příchodem teplejšího počasí byla zahájena rekonstrukce původně škvárového hřiště v areálu FC na hřiště s umělým travnatým povrchem. Připomínám také dopravně bezpečnostní úpravy na ulici V Újezdech, které proběhnou přes prázdniny. Dosud nejsou známa dopravní omezení, která tyto úpravy přinesou. V případě zájmu sledujte tedy radniční web, kde tuto informaci zveřejníme, jakmile ji budeme mít k dispozici. Společenský život Protože hodnotu každé obce či každého místa vytváří zejména jeho obyvatelé, snažíme se rozšířit nabídku společenského a kulturního života v naší městské části a přispět tak k lepšímu poznání sousedů navzájem a rozvoji občanské společnosti. Po tradičním plese jste tak s námi uklízeli Česko, otevírali novou tradici pravidelných divadelních představení na Sýpce, poslechli si vybrané amatérské kapely, poseděli na setkání generací nebo vyrazili s ratolestmi na dětský den. Těsně před prázdninami vám s bratry Čadíky promítneme pod hvězdnou oblohou v Zámeckém parku několik českých filmů, těsně po prázdninách si u rybníka všichni zasportujeme a pozdní léto vyvrcholí tradičními hodovými slavnostmi (konečně zase dvoudenními). I přesto, že se snažíme připravit pro vás zajímavé zážitky, věřím, že ty nejlepší jste si už na léto naplánovali sami a ty vůbec nejlepší přijdou, aniž by je kdo plánoval. Přeji vám všem, ať jich nadcházející léto přinese co nejvíc. JUDr. Michal Marek, starosta V červenci a srpnu proběhne rekonstrukce topení ve SC Sýpka. Z tohoto důvodu nebudou prostory v letních měsících pronajímány a nebudou zde probíhat žádné kulturní akce. Prostory SC Sýpka se otevřou po M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 3 / ČERVEN

4 UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Od 7. července 2015 do 15. ledna 2016 budou v domácnostech provádět dotazníkové šetření tazatelé Českého statistického úřadu v rámci programu ENERGO 2015 (šetření o energetické spotřebě domácností). Každý takový tazatel se musí prokázat průkazem a pověřením k šetření vydaným Krajskou správou ČSÚ. Bližší informace najdete na Sdělení redakční rady Medláneckého zpravodaje Zastupitelstvo na svém 9. zasedání dne schválilo Statut Zpravodaje místního zastupitelstva městské části Brno- -Medlánky. Jeho hlavní náplní je upřesnění významové a obsahové stránky Medláneckého zpravodaje a stanovení povinností a pravomocí redakční rady. Statutem jsou také stanoveny podmínky na uveřejňování sdělení zastupitelů dle tiskového zákona a uveřejňování příspěvků, inzerce a reklamy. Statut v celém znění najdete na webových stránkách městské části Brno-Medlánky: Od května 2015 má ÚMČ Brno-Medlánky nová telefonní čísla Starosta JUDr. Michal Marek Tel Místostarostka Kateřina Žůrková Tel Tajemník Bc. Roman Svora Tel Sekretariát a přestupky Mgr. Jitka Černáková, DiS. Tel Úsek stavební Ing. Kateřina Janouchová Tel Úsek životního prostředí Petr Matějka Tel Dopravní úsek, bytový úsek, krizové řízení, ověřování Ing. Pavel Benda Tel Úsek kultury a Medláneckého zpravodaje Ing. Klára Drápalová Tel Úsek finanční Marie Lukášková Tel Správa místních poplatků a ověřování, podatelna Ivana Kokrdová Tel Ověřování, pokladna Denisa Horváthová Tel Úsek sociální Mgr. Hana Pleskalová sociální pracovnice, kurátorka mládeže Tel Mgr. Josef Mauler sociální pracovník Tel CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH Krásné ráno? Jak pro koho K napsání tohoto článku mne přiměl nález uhynulého srnce nedávného svátečního slunného dopoledne. Na srnce jsem narazila nečekaně ležel v rozkvetlých pampeliškách na cestičce kousek za Zámeckým parkem. Smutný pohled. Zřejmě to stejné zvíře jsem přitom viděla jen asi týden předtím na vedlejším poli, jak ho pronásledoval pes. Tenkrát to byl malý pes, který nemohl srnce chytit, při dalším podobném setkání však již takové štěstí srnec neměl. O tom svědčily rány na jeho končetinách a krku. Chtěla bych proto apelovat na majitele psů nedovolte svým psům vbíhat do polí. Zvláště v tomto období, kdy se v nich ukrývají mláďata divoce žijících zvířat, která volně pobíhajícím psům nemají nejmenší šanci uniknout. Musíme si uvědomit, že při úrazu nebo nemoci domácího zvířete mu bývá poskytnuta ze strany milujících majitelů maximální možná zdravotní péče, divoká zvířata však v případě poranění mohou velice trpět několik hodin i dní, než se dočkají svého konce! V době, kdy se výstavba rozšiřuje do míst, kde bývala volná krajina, se zvířatům stále zmenšuje jejich životní prostor, a tak k bližšímu kontaktu s lidmi tedy dochází mnohem častěji. Psům vůbec nevadí, když budou běhat pouze po cestách, dokonce jim nevadí ani nasazený košík. A to, že nás pes poslouchá, nám pak může přinést pocit spokojenosti a souznění s naším psím přítelem a vysíláme tím i signály zodpovědnosti např. vůči lidem, kteří se psů bojí. Bylo by hezké, kdybychom se chovali ohleduplně nejenom ke zdejším obyvatelům lidským, ale i zvířecím. Konec konců, i oni jsou naši sousedé. P.S. Ještě se zmíním o jakémsi novodobém nešvaru v poslední době jsem několikrát viděla skupinky lidí, kteří si dělají piknik v osetém poli. Přitom je v současné době v Medlánkách dost míst, kde se dá posedět nejen v trávě. Měli bychom si víc vážit naší půdy a také práce lidí, kteří ji obdělávají. Chleba přece jíme všichni. MVDr. Ivana Ondrušová Kompostování a kompostéry od obce V minulém čísle zpravodaje jste našli zvídavý dotazník ohledně vašeho zájmu o kompostér na zahradu. Zvedla se vlna zájmu a kancelář mám zasypanou vašimi odpověďmi, za které děkujeme. Úvodní anketa nám dala vstupní informaci pro další jednání. Momentálně připravujeme spolupráci s Magistrátem města Brna, který nás, jak doufáme, zahrne do pilotního projektu kompostování ve městě, jehož cílem je snížit množství komunálního odpadu, který míří do spalovny. Velký zájem projevili i bytové domy, což vítáme, protože kompostéry se dají umístit na zelené plochy u domů ke kontejnerovým stáním nebo do zeleně, kde nebudou nikomu vadit. Kompostování u bytovek není nic nového a ve středu města již funguje, proto tedy zahrnujeme i my bytové domy do projektu, nicméně je nám jasné, že volně dostupný kompostér může znamenat i řadu problémů, které než budou kompostéry k dispozici, budeme řešit. Pokud jste nestihli dotazník v termínu vyplnit, je možné ho na stránkách obce ještě vyplnit do konce června. Projekt kompostování je na samém začátku, proto sledujte dění v Medlánkách, budeme vás průběžně informovat. Kateřina Žůrková, místostarostka Ořechový sad Pokud patříte k lidem, kteří se rádi prochází kolem Medlánek, jistě jste si prošli i mlatovou cestu vedoucí kolem haldy v kouzelném sídlišti směrem k Perglu a dál na Babu. Přišlo nám, že v daném prostoru na konci haldy by bylo fajn mít u posezení stromy, aby zajistily odpočívajícím stín. Chtěli jsme stromy pro toto místo domácí, krásné i užitečné, což splňují ořechy. Nápad jsme vložili do projektu Ořechový sad a Nadace Veronica nám na tento projekt v rámci VII. ročníku Společně pro Brno přispěla částkou Kč. Nyní plánujeme nákup stromů. Výsadba proběhne na podzim tohoto roku za účasti i vás, obyvatel Medlánek, pokud nám budete chtít pomoci. Budeme vás o ní informovat. Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica, o kterých více najdete na A tímto nadaci za podporu a vše, co pro Brno dělá, děkujeme. Kateřina Žůrková, Občané pro Medlánky Oživujeme medlánecký biokoridor Bio co? Biokoridor! Najdete ho v severní části Medlánek. Je to ten pruh dřevin, který lemuje levý břeh Medláneckého potoka od plynofikační stanice až téměř k rybníku. V krajině představují biokoridory ekologicky nejstabilnější a druhově nejpestřejší místa. Slouží především k migraci rozmanitých druhů rostlin a živočichů. Jsou obvykle tvořeny dřevinnou 4 ČÍSLO 3 / ČERVEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

5 vegetací a zabezpečují půdoochrannou, klimatickou, vodohospodářskou, rekreační, ale i estetickou funkci. Zajímavostí medláneckého biokoridoru je, že se jedná o historicky první vysázený biokoridor v Brně. V roce 2008 Rezekvítek za pomoci ÚMČ Brno-Medlánky navrhl a začal s jeho výsadbou. Koridor tvoří čtyři oplocenky a volné výsadby stromů. Koncem roku 2010 byl ještě rozšířen o další část. Výsadby proběhly za účasti veřejnosti a studentů různých škol. Na těchto brigádách bylo vysázeno přes tisíc dřevin různých výšek i druhů. Škody na sazenicích Část realizována v letech roste do nebeských výšin a problémy zde dělá snad už jen rákos, který prorůstá výsadbami. Počkáme-li však ještě pár let, stromy a keře vyrostou a rákos jistojistě zastíní. Co nás ale trápí, je stav poslední fáze z roku Kámen úrazu je prostý chybí oplocenka, a tak dochází k častým škodám na sazenicích. Některé stromky se staly okrasou, jinde několik odrostlých lip neustálo noční nájezd rozverné mládeže. Mezi oblíbenou zálibu pejsků patří vyhrabávání stromků. Hned od začátku výsadby se začaly ztrácet plastové ochrany proti okusu zvěří. Celou situaci nakonec vyřešil projekt od Nadace Veronica Společně pro medlánecký biokoridor, který má za cíl poškozenou část biokoridoru obnovit. Chceme z neutěšeného stavu vytvořit krásný krajinný prvek dřevinné vegetace. V plánu je doplnění přibližně 250 kusů dřevin a plochu konečně oplotit proti různorodým škůdcům. Před samotnou výsadbou, která se uskuteční až na podzim, ještě proběhne posečení celé plochy a označení zbylých stromků dřevěnými kolíky. Zajímavostí pak bude zamulčování senem, které pochází z přírodní památky Medlánecké kopce. Seno z tohoto chráněného území obsahuje mnoho semen cenných trav a bylin. Tímto způsobem se území biokoridoru přirozeně zatravní. S tímto typem ochrany má Rezekvítek dlouholetou zkušenost, kterou využívá např. i při rekultivacích v lomech. O akcích spojených s výsadbou dřevin nebo stavbou oplocenky se můžete informovat u Rezekvitku, z. s. na Projekt je podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica. Ing. Vilém Jurek Sbírka šatstva Sbírka použitého šatstva a dalších věcí, které mohu i nadále sloužit lidem v nouzi, proběhla v Brně-Medlánkách 12. a 13. května Věci byly přímo ze sbírky odváženy do třídícího centra Diecézní charity Brno/Centra Baltazar. Zde je šatstvo tříděno na použitelné/nepoužitelné. Použitelné směřuje přímo lidem v nouzi, naopak věci, které nejsou vhodné, jsou dále nabídnuty ke zpracování jako druhotná surovina. V třídírně pracují lidé dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou na Úřadu práce déle než 1 rok. Pokud někdo chce darovat oblečení i mimo termín sbírky, může je během celého roku přinést na adresy Rosická 1, Hybešova 51, či Purkyňova 35f (Centrum EDEN). Šatstvo lze vhodit také do cca 100 sběrných kontejnerů jak v Brně, tak na území celého Jihomoravského kraje (www.dchb.charita.cz/baltazar/). Těšíme se z vaší přízně a věříme, že šatstvo bude i nadále pomáhat lidem v nouzi! Filip Habrman, vedoucí Textilní banky Baltazar Kontejnery na sběr šatstva najdete na ulici K Babě 9 (u sběrného místa tříděného odpadu) a Jabloňová (na parkovišti u Lastury). Do kontejnerů můžete dávat čisté a v igelitovém pytli zabalené oblečení, obuv, přikrývky, hračky apod. Přejmenujeme Vycházkovou ulici? Vycházková ulice tento název byl zřejmě zvolen proto, že na zmíněnou ulici navazuje cesta vedoucí k lesu na Babu a ke studánce, a tak k vycházkám přímo vybízí. Když vznikla, byla i na ni navazující polní cesta ještě několik let opravdu v dobrém stavu. V současnosti se již zdaleka pro pěší ani maminky s kočárky a cyklisty nehodí a je z pohledu ničení dopravních prostředků nebezpečná i pro motorizované uživatele. Dlouhodobě neřešeno A proč? Každý si tu dělá, co chce, a vůbec nemyslí na druhé kolem sebe! Popelářské vozy se otáčejí na poli (nyní prostranství za posled- ním domem na ul. Vycházková). Pneumatiky obalené bahnem je naváží na polní cestu. V době dešťů nebo jarního tání se cesta mění v dost silný pramen, který stéká do nejnižšího bodu na této polní cestě, a co způsobuje, je jasné. Vznikají zde velké díry a krátery, které si mnozí motoristé opravují různě: vyplňují díry pískem, popelem, zbytky cihel, obkladaček, střešních tašek, omítkou, hlínou s kameny při hloubení základů na stavbu chaty... Bohužel nedomýšlí, že se tento materiál v díře neudrží. Námět k zamyšlení pro odpovědné za tuto cestu pokud již tolik let (první slibovaná a dosud nikdy nerealizovaná oprava byla ještě za starosty pana Filípka) se s opravou cesty nic neděje, dala by se zde umístit výstražná cedule o nedovoleném zavážení děr odpadním materiálem? Cesta se v tomto úseku rok od roku zvyšuje (nyní je již navýšena o 60 cm a omezuje vjezd na přilehlé zahrady pod touto cestou). Po zimě nebo v létě po deštích je pro pěší průchodná jen v holinkách. Navíc v létě v době sucha se nános na cestě promění při každém projetí auta (a frekvence je zde dost velká) v obrovský mrak prachu a pro pěší, cyklisty i přilehlé zahrady je to neřešitelná zátěž. Na závěr se ptám bude úsek pokračující ulice Vycházkové ještě někdy hoden tohoto názvu? Jana Suchánková Ohlédnutí za Vydýcháním vokolo letiště Děkujeme všem příznivcům a účastníkům akce Vydýchej se vokolo letiště, kterou uspořádala naše občanská iniciativa Zelené Medlánky. Oslava volné krajiny mezi chráněnými územími zatím bez silnic a zástavby probíhala na medlánecko-komínském území kolem sportovního letiště ve třech skupinách napříč generacemi. Pěšky, během i na kole. Jízdu krajinou na kole volily rodiny s dětmi, běhu se zúčastnila mladší generace. Nejpočetnější byla skupina na komentované trase v délce 7,5 km trvající přes čtyři hodiny. Poděkování patří Lídě Podracké za zajímavý výklad o chráněných územích a významných krajinných prvcích, který potěšil i poučil současně. Atmosféra byla i přes chladný vzduch a zamračené nebe vskutku hřejivá. Těšíme se na další naše společná setkání. Hana Pumprlová, Zelené Medlánky Akce, která měla jasnou cestu i směr Vydýchej se vokolo letiště. M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 3 / ČERVEN

6 SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ Medlánecký zpravodaj, hlásná trouba radnice? Na středečním ZMČ dne byl zatlučen schválením Statutu Medláneckého zpravodaje hřebík do rakve svobodě slova v tiskovině Medlánecký zpravodaj. Plné znění statutu včetně jmenného hlasování lze zhlédnout na našem webu zelenemedlanky.cz. Statut schválilo 8 zastupitelů za OPM. Diskuze o cenzuře byla mezi zastupiteli bouřlivá, názor vyjádřili také obyvatelé Medlánek. Tři zastupitelé za Zelené Medlánky a 1 zastupitel za ODS byli proti takovému statutu, zdržel se dále 1 zastupitel za KDU, 1 členka za ODS a 1 člen za ČSSD. Medlánecký zpravodaj podléhá v současné době Radě městské části, kde jsou 4 členové za OPM a 1 za KDU. Redakční rada je 4 členná ve složení 3 členky za OPM a 1 člen za Zelené Medlánky. Paní Valentová za ODS byla z redakční rady odvolána. Hana Pumprlová, Libor Fuka, Ludmila Podracká, Zelené Medlánky OPM nadále brzdí rozvoj MHD v Medlánkách Rada MČ Brno-Medlánky vedená OPM koncem dubna zamítla návrh na prodloužení doby provozu linky č. 65 od 19 do 21 hodin za podmínky zajištění výhradního provozu minibusu od Osobně se domnívám, že jde o zcela nepochopitelné rozhodnutí. Od roku 2009 jsem jako člen, později jako předseda komise dopravy, prosazoval nasazení minibusů z důvodů snížení hlučnosti. Moderní minibusy jsou emisemi i hlučností na úrovni, které nedosahuje ani většina osobních aut v Medlánkách. Jsem rád, že se po mnoha letech hledání a zkoušení ukazuje linka 65 jako rozumné řešení propojující konečnou stanici tramvaje č. 1 v Řečkovicích, konečnou stanici tramvaje č. 12 v Technologickém parku v Králově Poli tedy dvě páteřní linky brněnské MHD a zároveň dopravně obsluhující klíčové části Medlánek. Proto je nepochopitelné, že radní nerespektují ty, kteří z nejrůznějších důvodů využívají tohoto spoje pro cesty do a ze zaměstnání, či cesty za kulturou a zábavou ve večerních hodinách a omezují tak jejich možnost využívání MHD. Jakákoliv cesta ke snížení extrémní dopravní zátěže způsobené individuální dopravou je smysluplná, naše radnice však kráčí zcela opačným, emisemi ze studených diesel motorů zahaleným směrem. A není to bohužel poprvé. Ing. Libor Fuka, Zelené Medlánky KULTURA Pošli přání I v letošním ročníku soutěže POŠLI PŘÁNÍ se nám sešlo množství krásných přání, a to celkem 53. Výběrová komise složená z pracovníků úřadu zvolila hned pět nejhezčích výtvorů: Klárka Zejdová 9 let Adéla Šenková 6 let Lea Danielová 12 let Letošní téma: Narozeninové přání pro děti. Ester Rezková 5 let Norinka Soukupová (s maminkou) 2,5 roku Norinka byla zároveň i nejmladší účastnicí. Nejstarší účastnice soutěže měla 88 let, takže je vidět, že soutěž je určena všem věkovým kategoriím. Všechny účastníky jsme odměnili malou pozorností. Všechna přání poputují od nás dál k dětem, které neměly v životě až tak moc štěstí a které snad potěší stejně jako nás. Již nyní se těšíme na další ročník soutěže a přemýšlíme nad tématem. Pošlete nám své nápady i vy na motiv přání roku Fotografie přáníček si můžete prohlédnout v Aktualitách na webových stránkách městské části Brno-Medlánky. Kateřina Žůrková, místostarostka Rock na Sýpce Páteční večer 15. května byl ve znamení rockových písniček, skvělého publika a příjemné zábavy. Na úvod posluchače rozproudila skupina Blue Bench s přezpívanými písničkami od Red Hot Chilli Peppers, za které se rozhodně nemuseli stydět. Chlapeckou skupinu pak doplnily dvě talentované zpěvačky, které zazpívaly pár písniček od Cranberries. S vlastní českou tvorbou se představila tříčlenná skupina RepTie, která svou písničkou Žvýkačka zvedla ze židlí víc jak polovinu návštěvníků Sýpky. Se svým osobitým stylem následovala kapela Channel-2 se zpěvačkou, která svým hlasem zaplnila celý sál Sýpky. Kapela Rosa Nocturna doslova vtáhla publikum na podium a udělala skvělou tečku za Večerem mladých amatérských kapel. Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat kapelám za příjemný večer, a protože Sýpka a koncerty patří k sobě, plánujeme na podzim další podobný večer plný skvělé muziky. Fotografie z Večera mladých amatérských kapel naleznete na webových stránkách městské části v sekci Galerie. Klára Drápalová, úsek kultury 6 ČÍSLO 3 / ČERVEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 36. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 5. 2016 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 36.1. Výsadba lípy na návsi 36.1.1. rozhodla 1. o úpravě pozemku a výsadbě

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno!

Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne od hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Usnesení z 4. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 27.3.2017 od 13.30 hodin v kanceláři starosty města!upraveno! Přítomni: dle prezenční listiny - 4, od 15 hodin - hlasování 5 (Mgr. Tojmarová) RAM

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005

U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Město Děčín U S N E S E N Í ze 19. schůze rady města konané dne 21. června 2005 Usnesení č. RM 05 19 30 01 Rada města projednala kontrolu plnění usnesení rady města a b e r e n a v ě d o m í usnesení č.

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr.

PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. PLÁN ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V ZADNÍ TŘEBANI Zpracovatelé: ing. Jan Bartoň DiS., RNDr. Petr Mareš Ph.D., ing. arch. Šárka Sodomková, Mgr. Jiří Stockmann Aktuálně: CO SE DĚLO NA VEŘEJNÉM SETKÁNÍ

Více

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná Zastupitelstvo MČ Brno-sever V Brně dne 23. dubna 2015 USNESENÍ z, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná 2. 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2015

Více

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í

U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června p. Krejbich Tomáš. Ing. Vrba Jaroslav s o u h l a s í U S N E S E N Í z 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 28. června 2006 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Ověřovatele zápisu z dnešního zastupitelstva: Ing. Mydlarčík

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 23. 06. 2016 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 16. 4. 2015 Začátek: 16.00 hodin Ukončení: 18.30 hodin Přítomni: L. Borková, R. Zhořová, B. Bauer, V. Kappel, J. Konečná,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í

17. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady, konané dne 11. listopadu 2015 v zasedací místnosti

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012

Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Usnesení 47. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 5. prosince 2012 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1108/47/12 1. schvaluje program 47. schůze

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 15. června 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 166/2016 v působnosti valné hromady společnosti Správa majetku Kynšperk nad Ohří spol. s r. o., se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%.

B/ je zvídavé a chce toho hodně vědět Počet zaškrtnutých odpovědí: 7 - to je z celkového počtu navrácených dotazníků 36,8%. Mateřská škola Duha Oslavany Školní rok: 2012/2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO RODIČE Na začátku měsíce ledna bylo rozdáno na pracovišti MŠ Duha Oslavany Havířská celkem 25 dotazníků. Návratnost byla 19

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 10. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 24. března 2015 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/10/2015 Schválení programu 10. schůze Rady města Uničova

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 27. čevna 2016

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 27. čevna 2016 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 27. čevna 2016 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.3. 2012 (usnesení č. 73/8 86/8) 73/8 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 2013 Obec Žimutice Žimutice 44, 373 66 Žimutice IČ 245763 tel./fax: 385 737 041 www.zimutice.cz e-mail: ou@zimutice.cz Závěrečný účet Obce Žimutice za rok 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené

Více

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.)

ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) ZÁPIS č. 6/2010 z jednání Rady města Hostivice konaného dne 15.3.2010 (od 16,10 hod. do 17,20 hod.) Přítomni: Omluveni: Starosta Místostarosta Člen rady Předseda kontrolního výboru Zapisovatelka Tajemnice

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 21. června 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Stanislav Kahuda, Josef Lácha

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov ze 17. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 10.9.2001 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Žibrún, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček, Výprachtický

Více