Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie z akcí pořádaných ÚMČ Brno-Medlánky NOVĚ v GALERII na Vysvědčení od dětí Blíží se vysvědčení, děti si domů přinesou své zprávy o tom, jak se jim ve škole vedlo. Jaké emoce a zážitky z uplynulého roku jsou za těmi známkami? Chodily děti do školy rády? Co nejdůležitějšího se v ní naučily? Co je ve škole nejvíc baví? Domluvili jsme se s paní ředitelkou ZŠ Hudcova a učitelkami tří prvních a dvou devátých tříd a přišli se na to do školy za Medlánecký zpravodaj sami zeptat. S prvňáky jsme si sedli do kroužku na koberec a povídali si o tom, co se jim ve škole líbí, v čem se podle nich škola liší od školky, co je lepší a proč. Děti byly velmi spontánní, zpátky do školky se už vrátit nechtějí. Ve škole se jim líbí, že se něco naučí. Učí se proto, aby byly vzdělané, aby si mohly s někým dopisovat a psát esemesky. Baví je hlavně tělocvik, výtvarka a přestávky, ale jsou rády, že mají i jiné předměty. V tělocviku si nejraději hrají a ve výtvarce vyrábějí. Všechny tři první třídy byly velmi pestré. V 1. B si dokonce děti do oken natáhly provázky a vysázely fazole, které se po nich pomalu plazí nahoru. První nácvik tanců dětí na Svatováclavských hodech ( ) se bude konat v úterý v sále SC Sýpka nejmladší děti (4 6 let), mladší školáci (6 10 let), starší školáci nácvik České besedy. Další nácviky se budou konat vždy v úterý a ve čtvrtek. Přihlašujte se prosím přes webové stránky nejpozději však do Přihláška je závazná. POZOR! CHASA HLEDÁ NA SVATOVÁCLAVSKÉ HODY TANEČNÍKY OD 16 LET! (přihlášky posí- -lejte na Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová Zázrak jménem učitelka Asi třetina všech prvňáků zmiňovala, že je baví matematika. Dokonce Ema v 1.C upřesnila, že hlavně rozklady čísel a složité úkoly. Děti jsou rády, že když něco nevědí, mohou se zeptat paní učitelky nebo kamaráda. Na opisování si ale dávají pozor, protože co kdyby to ten druhý měl špatně... To, že se za ten rok naučily číst a psát, považují v 1. B za zázrak. Při bližším povídání ale děti přiznaly, že za to vděčí paní učitelce. O tom, že to s 26 dětmi v každé třídě nemá žádná z nich lehké, není pochyb... Článek pokračuje na straně 8 Nácviky dětí na Svatováclavské hody 2015 Veřejné promítání filmů pod širým nebem v medláneckém Zámeckém parku Neděle FOTOGRAF Pondělí HODINOVÝ MANŽEL Úterý VEJŠKA Středa TŘI BRATŘI Začátky vždy v hodin za téměř každého počasí. Vstupné je dobrovolné a poputuje na charitativní účely. Možnost občerstvení na místě zajištěna. Změna programu vyhrazena. Termíny farmářských trhů , , vždy od 9.00 do hod. místo konání: Nádvoří SC Sýpka Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA Z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo neschválilo zařazení do realizace rezidentního parkování, požádalo o realizaci zvyšování počtu parkovacích stání ostatními způsoby uvedenými ve Strategii parkování ve městě Brně. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Ing. Kláry Drápalové na členství ve Finančním výboru a jmenovalo členem Finančního výboru ZMČ Brno-Medlánky pana Michala Pupalu. Zastupitelstvo zamítlo návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna na parcele 1012/22, 991/509, 1012/21, 939/9 v k. ú. Medlánky. Zastupitelstvo opětovně schválilo původní usnesení k Zadávání změn Regulačního plánu městské části Brno-Medlánky (RP 16/13, RP 17/13, RP 18/13) v části změn č. RP 17/13 a č. RP 18/13. Zastupitelstvo navrhlo trasování rychlostní komunikace R43 výhradně ve variantě přes MČ Brno-Bystrc, neboť jiné varianty nepovedou k odlehčení dopravy ve městě Brně v severo-jižním směru, ale budou v Boskovické variantě sloužit výhradně jako obchvat pro tranzit ve směru sever západ. Zastupitelstvo zrušilo veřejnou zakázku malému rozsahu Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách 1. etapa, odstranění vad a schválilo 10/2015 vztahující se k této akci. Zastupitelstvo schválilo protokol o předání a převzetí movitého školského majetku k vlastnímu hospodárnému využití a do své evidence a schválilo Smlouvy o výpůjčce Dodatek č. 1 se ZŠ Brno, Hudcova 35. rozpočtové opatření č. 9/2015 oprava střechy na budově Podpěrova 2 veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky žadateli FC Medlánky, o. s ve výši Kč. Zastupitelstvo vybralo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění technického dozoru a BOZP stavby Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště jako nejvhodnější nabídku Ing. Michala Babíka, Sirotkova 21, Brno, za nabídková cena: Kč vč. DPH v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce tepelného zdroje a vybudování otopné soustavy Společenského centra Sýpka jako nejvhodnější nabídku společnosti VS-top, s.r.o., Družstevní 369, Želešice, nabídková cena: Kč vč. DPH. Z 8. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada schválila usnesení specifikovaných pozemků (zahrádek) v k. ú. Medlánky, a to včetně změn nájemného dle polohy pozemku. Vzhledem k rozsahu usnesení najdete čísla na plán odezvy orgánů obce Brno-Medlánky na vznik mimořádné události veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky dle zjednodušené varianty Brněnskému svazu malé kopané ve výši Kč veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky dle zjednodušené varianty TJ Sokolve výši Kč uzavření smlouvy o poskytování právních služeb (vč. udělení plné moci) s advokátem JUDr. Radkem Ondrušem, se sídlem v Brně, Bubeníčkova 502/42, Brno účast MČ Brno-Medlánky na Mezinárodním folklorním festivalu, a to v rozsahu jednoho dne s finanční účastí max. do Kč stanovisko MČ Brno-Medlánky k prodeji pozemků v k. ú. Medlánky Rada neschválila prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro paní Evu Kalábovou, Jabloňová 79, Brno. Rada zamítla žádost na umístění nového sběrného kontejneru na použité šatstvo v k. ú. Medlánky spol. E+P textil, se sídlem Terasová 1, Brno. Rada odsouhlasila stavbu Brno-Medlánky sídliště, stavební úprava VN 250, 1251, 209. Rada odvolala členku redakční rady Mgr. Aleny Valentovou, MPA, a vyzvala zastupitelský klub ODS k návrhu nového člena redakční rady do RMČ Brno-Medlánky s ohledem na množící se dotazy adresované Magistrátu města Brna vyslovuje v obecné rovině svůj názor, že by neměly být prodávány pozemky pod zahradními domky nebo garážemi třetích subjektů těmto vlastníkům, a to zejména z důvodu, že tyto stavby byly právě s ohledem na rozdílné vlastnictví pozemku a stavby budovány jako dočasné s tím, že v delším časovém horizontu mohou být pozemky využity ve veřejném zájmu jiným způsobem. Z mimořádné 9. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada vzala na vědomí Plán udržitelné mobility pro město. Rada schválila prodej 35 kusů lehátek za částku 300 Kč/kus. Z 10. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada schválila zvýšení nájemného v obecních bytech o míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4 % vyhlášenou Českým statistickým úřadem případnou spoluúčast v dotaci na zabezpečení školy podané na MMB OŠMT ve výši Kč s tím, že tato částka by byla v případě schválení dotace hrazena z rezervního fondu ZŠ Hudcova zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy uzavřené s panem Kudrym na část pozemků p. č. 935, 936 a 937 v k. ú. Medlánky, schválené RMČ Brno-Medlánky usnesením č. 19/07 umístění 2 kontejnerů na sběr šatstva společnosti Diecézní charita Brno v k.ú. Brno-Medlánky usnesení specifikovaných pozemků (zahrádek) v k. ú. Medlánky, a to včetně změn nájemného dle polohy pozemku. Vzhledem k rozsahu usnesení najdete čísla na odpis pohledávek starších 3 let ve výši Kč. Přeplatky vyúčtování nájemníků za rok 2008, 2009, 2011 v částce Kč budou převedeny do výnosu VHČ postup ve věci vymáhání způsobené škody týkající se dohod o provedení práce s bývalou starostkou MČ Brno-Medlánky a tajemnicí ÚMČ Brno-Medlánky navržený JUDr. Radkem Ondrušem. Rada vzala na vědomí informaci společnosti Kordis JmK a.s. o dopravním plánu na rok Rada pozastavila vyplácení příspěvků na uzamykání přístřešků na odpad. 2 ČÍSLO 3 / ČERVEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

3 Z 11. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada schválila organizační strukturu Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky, s účinností od návrh hodnotící komise oslovit pro ověření ceny dalších 5 zájemců z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. Termín do Výběr zhotovitele proběhne na RMČ dne vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku z evidence MČ Brno-Medlánky: drobný dlouhodobý nehmotný majetek: software v hodnotě ,38 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek: hmotný majetek /elektrospotřebiče, mobily, průmyslové zboží/ v hodnotě ,40 Kč přijetí věcného daru příspěvkovou organizací ZŠ Brno, Hudcova 35 provozní řád hřiště ZŠ Brno, Hudcova 435/47 pro veřejnost výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace včetně příloh v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce dopadové plochy MŠ Hudcova 47, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 100 tis. Kč bez DPH veřejnou zakázku malého rozsahu Úprava stávajícího topení a ohřev TUV Turistická 42a výběr nejvhodnější nabídky společnosti INSTALOTHERM-Veselka, s.r.o., K Berce 688/3, Brno, nabídková cena: Kč vč. DPH projekt živého plotu okolo oken a úpravu plochy za MŠ V Újezdech PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO OHNIŠTĚ U RYBNÍKA k. ú. Medlánky vyhlášení Programu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky, jehož účelem je poskytnutí peněžních prostředků na částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním uzamykatelné brány (a dalších opatření) přístřešku na kontejnery nacházejícího se na území MČ Brno-Medlánky objednávku autorského dozoru u společnosti TIPRO projekt s.r.o., se sídlem v Brně, Kociánka 8/10, jako autora projektu Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště, a to v hodinové sazbě 590 Kč, s předpokládaným rozsahem plnění max. 55 hodin Dohodu o spolupráci s Diecézní charitou Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Brno umístnění čtyř tabulí označujících území MČ Brno-Medlánky (ve 4 lokalitách: od Billy, od letiště, od Technologického parku, u Duhových polí). Rada projednala závěrečný účet a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky: a) schválit celoroční hospodaření městské části Brno-Medlánky a závěrečné účet městské části Brno-Medlánky za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Medlánky za rok 2014 bez výhrad; b) schválit v souladu s 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni bez výhrad. Rada souhlasila se žádostí SVJ Ostružinová o povolení kácení na pozemku p. č. 668/2 z důvodu vybudování nové plynové přípojky. Rada jmenovala hodový výbor pro Svatováclavské hody ve složení: Ing. Pavel Brauner (předseda) Kateřina Žůrková (místopředsedkyně) Tomáš Blaha (člen) Zdenka Brabcová, Dipl. fyz. (členka) Ing. Klára Drápalová (členka) Zdena Egnerová (členka) Denisa Horváthová (členka) Ing. Ludmila Podracká (členka) Mgr. Vladimíra Vespalcová (členka) SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY Milí medlánečtí, jelikož územní plánování patří nepochybně mezi nejvýznamnější úkoly každého územně samosprávního celku, kterým je také naše městská část, uspořádali jsme pro vás na Sýpce veřejnou debatu nad budoucí podobou územního plánu v Medlánkách. Pozvání přijali náměstek primátora odpovědný za územní plánování, pan Martin Ander, a advokát specializující se na stavební právo, kolega medlánecký zastupitel, Jiří Nezhyba. Stručným výstupem z této debaty je skutečnost, že se na Medlánky v současné době žádná pohroma nechystá, neboť původně připravený návrh nového územního plánu je definitivně u ledu a při přípravě nového slibuje dnešní radniční městská koalice mnohem více naslouchat názorům a přáním městských částí a jejich obyvatel. Z pohledu aktuálního územního plánu nyní řešíme zejména zachování vlivu naší městské části na budoucí využití lokality tzv. Cihelny (tj. prostoru zahrádek, skladů a garáží nad ulicí Podpěrovou), která je jinak součástí katastrálního území Řečkovic, a také důkladnější zpracování lokality tzv. Technoparku, kde bychom rádi přiblížili Medlánkám tramvajovou linku č. 12 na polích, která budou jinak zastavěna jen průmyslovými areály bez další přidané hodnoty pro obyvatele naší MČ. Investice Ačkoli je to podle známého přísloví zima, která se ptá, co jsi dělal v létě, v oblasti investic je tomu naopak. I díky pečlivé zimní projektové přípravě se nám podařilo s městem Brnem vyjednat dotace pro některé investiční akce v celkové výši Kč (výstavba centra volného času, rekonstrukce topení na Sýpce a rekonstrukce povrchu hřiště v areálu mateřské školy na ul. Hudcova). S příchodem teplejšího počasí byla zahájena rekonstrukce původně škvárového hřiště v areálu FC na hřiště s umělým travnatým povrchem. Připomínám také dopravně bezpečnostní úpravy na ulici V Újezdech, které proběhnou přes prázdniny. Dosud nejsou známa dopravní omezení, která tyto úpravy přinesou. V případě zájmu sledujte tedy radniční web, kde tuto informaci zveřejníme, jakmile ji budeme mít k dispozici. Společenský život Protože hodnotu každé obce či každého místa vytváří zejména jeho obyvatelé, snažíme se rozšířit nabídku společenského a kulturního života v naší městské části a přispět tak k lepšímu poznání sousedů navzájem a rozvoji občanské společnosti. Po tradičním plese jste tak s námi uklízeli Česko, otevírali novou tradici pravidelných divadelních představení na Sýpce, poslechli si vybrané amatérské kapely, poseděli na setkání generací nebo vyrazili s ratolestmi na dětský den. Těsně před prázdninami vám s bratry Čadíky promítneme pod hvězdnou oblohou v Zámeckém parku několik českých filmů, těsně po prázdninách si u rybníka všichni zasportujeme a pozdní léto vyvrcholí tradičními hodovými slavnostmi (konečně zase dvoudenními). I přesto, že se snažíme připravit pro vás zajímavé zážitky, věřím, že ty nejlepší jste si už na léto naplánovali sami a ty vůbec nejlepší přijdou, aniž by je kdo plánoval. Přeji vám všem, ať jich nadcházející léto přinese co nejvíc. JUDr. Michal Marek, starosta V červenci a srpnu proběhne rekonstrukce topení ve SC Sýpka. Z tohoto důvodu nebudou prostory v letních měsících pronajímány a nebudou zde probíhat žádné kulturní akce. Prostory SC Sýpka se otevřou po M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 3 / ČERVEN

4 UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Od 7. července 2015 do 15. ledna 2016 budou v domácnostech provádět dotazníkové šetření tazatelé Českého statistického úřadu v rámci programu ENERGO 2015 (šetření o energetické spotřebě domácností). Každý takový tazatel se musí prokázat průkazem a pověřením k šetření vydaným Krajskou správou ČSÚ. Bližší informace najdete na Sdělení redakční rady Medláneckého zpravodaje Zastupitelstvo na svém 9. zasedání dne schválilo Statut Zpravodaje místního zastupitelstva městské části Brno- -Medlánky. Jeho hlavní náplní je upřesnění významové a obsahové stránky Medláneckého zpravodaje a stanovení povinností a pravomocí redakční rady. Statutem jsou také stanoveny podmínky na uveřejňování sdělení zastupitelů dle tiskového zákona a uveřejňování příspěvků, inzerce a reklamy. Statut v celém znění najdete na webových stránkách městské části Brno-Medlánky: Od května 2015 má ÚMČ Brno-Medlánky nová telefonní čísla Starosta JUDr. Michal Marek Tel Místostarostka Kateřina Žůrková Tel Tajemník Bc. Roman Svora Tel Sekretariát a přestupky Mgr. Jitka Černáková, DiS. Tel Úsek stavební Ing. Kateřina Janouchová Tel Úsek životního prostředí Petr Matějka Tel Dopravní úsek, bytový úsek, krizové řízení, ověřování Ing. Pavel Benda Tel Úsek kultury a Medláneckého zpravodaje Ing. Klára Drápalová Tel Úsek finanční Marie Lukášková Tel Správa místních poplatků a ověřování, podatelna Ivana Kokrdová Tel Ověřování, pokladna Denisa Horváthová Tel Úsek sociální Mgr. Hana Pleskalová sociální pracovnice, kurátorka mládeže Tel Mgr. Josef Mauler sociální pracovník Tel CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH Krásné ráno? Jak pro koho K napsání tohoto článku mne přiměl nález uhynulého srnce nedávného svátečního slunného dopoledne. Na srnce jsem narazila nečekaně ležel v rozkvetlých pampeliškách na cestičce kousek za Zámeckým parkem. Smutný pohled. Zřejmě to stejné zvíře jsem přitom viděla jen asi týden předtím na vedlejším poli, jak ho pronásledoval pes. Tenkrát to byl malý pes, který nemohl srnce chytit, při dalším podobném setkání však již takové štěstí srnec neměl. O tom svědčily rány na jeho končetinách a krku. Chtěla bych proto apelovat na majitele psů nedovolte svým psům vbíhat do polí. Zvláště v tomto období, kdy se v nich ukrývají mláďata divoce žijících zvířat, která volně pobíhajícím psům nemají nejmenší šanci uniknout. Musíme si uvědomit, že při úrazu nebo nemoci domácího zvířete mu bývá poskytnuta ze strany milujících majitelů maximální možná zdravotní péče, divoká zvířata však v případě poranění mohou velice trpět několik hodin i dní, než se dočkají svého konce! V době, kdy se výstavba rozšiřuje do míst, kde bývala volná krajina, se zvířatům stále zmenšuje jejich životní prostor, a tak k bližšímu kontaktu s lidmi tedy dochází mnohem častěji. Psům vůbec nevadí, když budou běhat pouze po cestách, dokonce jim nevadí ani nasazený košík. A to, že nás pes poslouchá, nám pak může přinést pocit spokojenosti a souznění s naším psím přítelem a vysíláme tím i signály zodpovědnosti např. vůči lidem, kteří se psů bojí. Bylo by hezké, kdybychom se chovali ohleduplně nejenom ke zdejším obyvatelům lidským, ale i zvířecím. Konec konců, i oni jsou naši sousedé. P.S. Ještě se zmíním o jakémsi novodobém nešvaru v poslední době jsem několikrát viděla skupinky lidí, kteří si dělají piknik v osetém poli. Přitom je v současné době v Medlánkách dost míst, kde se dá posedět nejen v trávě. Měli bychom si víc vážit naší půdy a také práce lidí, kteří ji obdělávají. Chleba přece jíme všichni. MVDr. Ivana Ondrušová Kompostování a kompostéry od obce V minulém čísle zpravodaje jste našli zvídavý dotazník ohledně vašeho zájmu o kompostér na zahradu. Zvedla se vlna zájmu a kancelář mám zasypanou vašimi odpověďmi, za které děkujeme. Úvodní anketa nám dala vstupní informaci pro další jednání. Momentálně připravujeme spolupráci s Magistrátem města Brna, který nás, jak doufáme, zahrne do pilotního projektu kompostování ve městě, jehož cílem je snížit množství komunálního odpadu, který míří do spalovny. Velký zájem projevili i bytové domy, což vítáme, protože kompostéry se dají umístit na zelené plochy u domů ke kontejnerovým stáním nebo do zeleně, kde nebudou nikomu vadit. Kompostování u bytovek není nic nového a ve středu města již funguje, proto tedy zahrnujeme i my bytové domy do projektu, nicméně je nám jasné, že volně dostupný kompostér může znamenat i řadu problémů, které než budou kompostéry k dispozici, budeme řešit. Pokud jste nestihli dotazník v termínu vyplnit, je možné ho na stránkách obce ještě vyplnit do konce června. Projekt kompostování je na samém začátku, proto sledujte dění v Medlánkách, budeme vás průběžně informovat. Kateřina Žůrková, místostarostka Ořechový sad Pokud patříte k lidem, kteří se rádi prochází kolem Medlánek, jistě jste si prošli i mlatovou cestu vedoucí kolem haldy v kouzelném sídlišti směrem k Perglu a dál na Babu. Přišlo nám, že v daném prostoru na konci haldy by bylo fajn mít u posezení stromy, aby zajistily odpočívajícím stín. Chtěli jsme stromy pro toto místo domácí, krásné i užitečné, což splňují ořechy. Nápad jsme vložili do projektu Ořechový sad a Nadace Veronica nám na tento projekt v rámci VII. ročníku Společně pro Brno přispěla částkou Kč. Nyní plánujeme nákup stromů. Výsadba proběhne na podzim tohoto roku za účasti i vás, obyvatel Medlánek, pokud nám budete chtít pomoci. Budeme vás o ní informovat. Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica, o kterých více najdete na A tímto nadaci za podporu a vše, co pro Brno dělá, děkujeme. Kateřina Žůrková, Občané pro Medlánky Oživujeme medlánecký biokoridor Bio co? Biokoridor! Najdete ho v severní části Medlánek. Je to ten pruh dřevin, který lemuje levý břeh Medláneckého potoka od plynofikační stanice až téměř k rybníku. V krajině představují biokoridory ekologicky nejstabilnější a druhově nejpestřejší místa. Slouží především k migraci rozmanitých druhů rostlin a živočichů. Jsou obvykle tvořeny dřevinnou 4 ČÍSLO 3 / ČERVEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

5 vegetací a zabezpečují půdoochrannou, klimatickou, vodohospodářskou, rekreační, ale i estetickou funkci. Zajímavostí medláneckého biokoridoru je, že se jedná o historicky první vysázený biokoridor v Brně. V roce 2008 Rezekvítek za pomoci ÚMČ Brno-Medlánky navrhl a začal s jeho výsadbou. Koridor tvoří čtyři oplocenky a volné výsadby stromů. Koncem roku 2010 byl ještě rozšířen o další část. Výsadby proběhly za účasti veřejnosti a studentů různých škol. Na těchto brigádách bylo vysázeno přes tisíc dřevin různých výšek i druhů. Škody na sazenicích Část realizována v letech roste do nebeských výšin a problémy zde dělá snad už jen rákos, který prorůstá výsadbami. Počkáme-li však ještě pár let, stromy a keře vyrostou a rákos jistojistě zastíní. Co nás ale trápí, je stav poslední fáze z roku Kámen úrazu je prostý chybí oplocenka, a tak dochází k častým škodám na sazenicích. Některé stromky se staly okrasou, jinde několik odrostlých lip neustálo noční nájezd rozverné mládeže. Mezi oblíbenou zálibu pejsků patří vyhrabávání stromků. Hned od začátku výsadby se začaly ztrácet plastové ochrany proti okusu zvěří. Celou situaci nakonec vyřešil projekt od Nadace Veronica Společně pro medlánecký biokoridor, který má za cíl poškozenou část biokoridoru obnovit. Chceme z neutěšeného stavu vytvořit krásný krajinný prvek dřevinné vegetace. V plánu je doplnění přibližně 250 kusů dřevin a plochu konečně oplotit proti různorodým škůdcům. Před samotnou výsadbou, která se uskuteční až na podzim, ještě proběhne posečení celé plochy a označení zbylých stromků dřevěnými kolíky. Zajímavostí pak bude zamulčování senem, které pochází z přírodní památky Medlánecké kopce. Seno z tohoto chráněného území obsahuje mnoho semen cenných trav a bylin. Tímto způsobem se území biokoridoru přirozeně zatravní. S tímto typem ochrany má Rezekvítek dlouholetou zkušenost, kterou využívá např. i při rekultivacích v lomech. O akcích spojených s výsadbou dřevin nebo stavbou oplocenky se můžete informovat u Rezekvitku, z. s. na Projekt je podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica. Ing. Vilém Jurek Sbírka šatstva Sbírka použitého šatstva a dalších věcí, které mohu i nadále sloužit lidem v nouzi, proběhla v Brně-Medlánkách 12. a 13. května Věci byly přímo ze sbírky odváženy do třídícího centra Diecézní charity Brno/Centra Baltazar. Zde je šatstvo tříděno na použitelné/nepoužitelné. Použitelné směřuje přímo lidem v nouzi, naopak věci, které nejsou vhodné, jsou dále nabídnuty ke zpracování jako druhotná surovina. V třídírně pracují lidé dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou na Úřadu práce déle než 1 rok. Pokud někdo chce darovat oblečení i mimo termín sbírky, může je během celého roku přinést na adresy Rosická 1, Hybešova 51, či Purkyňova 35f (Centrum EDEN). Šatstvo lze vhodit také do cca 100 sběrných kontejnerů jak v Brně, tak na území celého Jihomoravského kraje (www.dchb.charita.cz/baltazar/). Těšíme se z vaší přízně a věříme, že šatstvo bude i nadále pomáhat lidem v nouzi! Filip Habrman, vedoucí Textilní banky Baltazar Kontejnery na sběr šatstva najdete na ulici K Babě 9 (u sběrného místa tříděného odpadu) a Jabloňová (na parkovišti u Lastury). Do kontejnerů můžete dávat čisté a v igelitovém pytli zabalené oblečení, obuv, přikrývky, hračky apod. Přejmenujeme Vycházkovou ulici? Vycházková ulice tento název byl zřejmě zvolen proto, že na zmíněnou ulici navazuje cesta vedoucí k lesu na Babu a ke studánce, a tak k vycházkám přímo vybízí. Když vznikla, byla i na ni navazující polní cesta ještě několik let opravdu v dobrém stavu. V současnosti se již zdaleka pro pěší ani maminky s kočárky a cyklisty nehodí a je z pohledu ničení dopravních prostředků nebezpečná i pro motorizované uživatele. Dlouhodobě neřešeno A proč? Každý si tu dělá, co chce, a vůbec nemyslí na druhé kolem sebe! Popelářské vozy se otáčejí na poli (nyní prostranství za posled- ním domem na ul. Vycházková). Pneumatiky obalené bahnem je naváží na polní cestu. V době dešťů nebo jarního tání se cesta mění v dost silný pramen, který stéká do nejnižšího bodu na této polní cestě, a co způsobuje, je jasné. Vznikají zde velké díry a krátery, které si mnozí motoristé opravují různě: vyplňují díry pískem, popelem, zbytky cihel, obkladaček, střešních tašek, omítkou, hlínou s kameny při hloubení základů na stavbu chaty... Bohužel nedomýšlí, že se tento materiál v díře neudrží. Námět k zamyšlení pro odpovědné za tuto cestu pokud již tolik let (první slibovaná a dosud nikdy nerealizovaná oprava byla ještě za starosty pana Filípka) se s opravou cesty nic neděje, dala by se zde umístit výstražná cedule o nedovoleném zavážení děr odpadním materiálem? Cesta se v tomto úseku rok od roku zvyšuje (nyní je již navýšena o 60 cm a omezuje vjezd na přilehlé zahrady pod touto cestou). Po zimě nebo v létě po deštích je pro pěší průchodná jen v holinkách. Navíc v létě v době sucha se nános na cestě promění při každém projetí auta (a frekvence je zde dost velká) v obrovský mrak prachu a pro pěší, cyklisty i přilehlé zahrady je to neřešitelná zátěž. Na závěr se ptám bude úsek pokračující ulice Vycházkové ještě někdy hoden tohoto názvu? Jana Suchánková Ohlédnutí za Vydýcháním vokolo letiště Děkujeme všem příznivcům a účastníkům akce Vydýchej se vokolo letiště, kterou uspořádala naše občanská iniciativa Zelené Medlánky. Oslava volné krajiny mezi chráněnými územími zatím bez silnic a zástavby probíhala na medlánecko-komínském území kolem sportovního letiště ve třech skupinách napříč generacemi. Pěšky, během i na kole. Jízdu krajinou na kole volily rodiny s dětmi, běhu se zúčastnila mladší generace. Nejpočetnější byla skupina na komentované trase v délce 7,5 km trvající přes čtyři hodiny. Poděkování patří Lídě Podracké za zajímavý výklad o chráněných územích a významných krajinných prvcích, který potěšil i poučil současně. Atmosféra byla i přes chladný vzduch a zamračené nebe vskutku hřejivá. Těšíme se na další naše společná setkání. Hana Pumprlová, Zelené Medlánky Akce, která měla jasnou cestu i směr Vydýchej se vokolo letiště. M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 3 / ČERVEN

6 SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ Medlánecký zpravodaj, hlásná trouba radnice? Na středečním ZMČ dne byl zatlučen schválením Statutu Medláneckého zpravodaje hřebík do rakve svobodě slova v tiskovině Medlánecký zpravodaj. Plné znění statutu včetně jmenného hlasování lze zhlédnout na našem webu zelenemedlanky.cz. Statut schválilo 8 zastupitelů za OPM. Diskuze o cenzuře byla mezi zastupiteli bouřlivá, názor vyjádřili také obyvatelé Medlánek. Tři zastupitelé za Zelené Medlánky a 1 zastupitel za ODS byli proti takovému statutu, zdržel se dále 1 zastupitel za KDU, 1 členka za ODS a 1 člen za ČSSD. Medlánecký zpravodaj podléhá v současné době Radě městské části, kde jsou 4 členové za OPM a 1 za KDU. Redakční rada je 4 členná ve složení 3 členky za OPM a 1 člen za Zelené Medlánky. Paní Valentová za ODS byla z redakční rady odvolána. Hana Pumprlová, Libor Fuka, Ludmila Podracká, Zelené Medlánky OPM nadále brzdí rozvoj MHD v Medlánkách Rada MČ Brno-Medlánky vedená OPM koncem dubna zamítla návrh na prodloužení doby provozu linky č. 65 od 19 do 21 hodin za podmínky zajištění výhradního provozu minibusu od Osobně se domnívám, že jde o zcela nepochopitelné rozhodnutí. Od roku 2009 jsem jako člen, později jako předseda komise dopravy, prosazoval nasazení minibusů z důvodů snížení hlučnosti. Moderní minibusy jsou emisemi i hlučností na úrovni, které nedosahuje ani většina osobních aut v Medlánkách. Jsem rád, že se po mnoha letech hledání a zkoušení ukazuje linka 65 jako rozumné řešení propojující konečnou stanici tramvaje č. 1 v Řečkovicích, konečnou stanici tramvaje č. 12 v Technologickém parku v Králově Poli tedy dvě páteřní linky brněnské MHD a zároveň dopravně obsluhující klíčové části Medlánek. Proto je nepochopitelné, že radní nerespektují ty, kteří z nejrůznějších důvodů využívají tohoto spoje pro cesty do a ze zaměstnání, či cesty za kulturou a zábavou ve večerních hodinách a omezují tak jejich možnost využívání MHD. Jakákoliv cesta ke snížení extrémní dopravní zátěže způsobené individuální dopravou je smysluplná, naše radnice však kráčí zcela opačným, emisemi ze studených diesel motorů zahaleným směrem. A není to bohužel poprvé. Ing. Libor Fuka, Zelené Medlánky KULTURA Pošli přání I v letošním ročníku soutěže POŠLI PŘÁNÍ se nám sešlo množství krásných přání, a to celkem 53. Výběrová komise složená z pracovníků úřadu zvolila hned pět nejhezčích výtvorů: Klárka Zejdová 9 let Adéla Šenková 6 let Lea Danielová 12 let Letošní téma: Narozeninové přání pro děti. Ester Rezková 5 let Norinka Soukupová (s maminkou) 2,5 roku Norinka byla zároveň i nejmladší účastnicí. Nejstarší účastnice soutěže měla 88 let, takže je vidět, že soutěž je určena všem věkovým kategoriím. Všechny účastníky jsme odměnili malou pozorností. Všechna přání poputují od nás dál k dětem, které neměly v životě až tak moc štěstí a které snad potěší stejně jako nás. Již nyní se těšíme na další ročník soutěže a přemýšlíme nad tématem. Pošlete nám své nápady i vy na motiv přání roku Fotografie přáníček si můžete prohlédnout v Aktualitách na webových stránkách městské části Brno-Medlánky. Kateřina Žůrková, místostarostka Rock na Sýpce Páteční večer 15. května byl ve znamení rockových písniček, skvělého publika a příjemné zábavy. Na úvod posluchače rozproudila skupina Blue Bench s přezpívanými písničkami od Red Hot Chilli Peppers, za které se rozhodně nemuseli stydět. Chlapeckou skupinu pak doplnily dvě talentované zpěvačky, které zazpívaly pár písniček od Cranberries. S vlastní českou tvorbou se představila tříčlenná skupina RepTie, která svou písničkou Žvýkačka zvedla ze židlí víc jak polovinu návštěvníků Sýpky. Se svým osobitým stylem následovala kapela Channel-2 se zpěvačkou, která svým hlasem zaplnila celý sál Sýpky. Kapela Rosa Nocturna doslova vtáhla publikum na podium a udělala skvělou tečku za Večerem mladých amatérských kapel. Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat kapelám za příjemný večer, a protože Sýpka a koncerty patří k sobě, plánujeme na podzim další podobný večer plný skvělé muziky. Fotografie z Večera mladých amatérských kapel naleznete na webových stránkách městské části v sekci Galerie. Klára Drápalová, úsek kultury 6 ČÍSLO 3 / ČERVEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách?

zpravodaj medlánecký PÁLENÍ ČARODĚJNIC Brno oceňuje učitele z Medlánek Územní plán nová výstavba v Medlánkách? medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.EU Volná knihovna na Sýpce STRANA 4 Dětský den Mosty mezi námi STRANA 5 Openscale 2015 soutěž minimaket a old-timerů STRANA

Více

zpravodaj medlánecký Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti tradiční rybářské závody pro děti od 8 do 15 let VOLBY 2012

zpravodaj medlánecký Medlánecké svatováclavské hodové slavnosti tradiční rybářské závody pro děti od 8 do 15 let VOLBY 2012 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky VOLBY 2012 strana 5 Očkování psů a koček strana 5 XXIII. ročník Mezinárodního folklorního festivalu Brno 31. srpna a 1.

Více

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří

strana 6 Pozvánka na Den otevřených dveří medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.brno-medlanky.cz CEITEC Science Park a Vědeckotechnický park Brno strana 4 Benefiční koncert pro Matěje strana 6 Oslavy 90. výročí bezmotorového

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní

Program SC Sýpka, Kytnerova 1a, Brno-Medlánky. POZVÁNKA na mikulášské folkové hraní medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Kultura strana 4 6 Lampionová medlánecká stezka strana 7 Sběr charita strana 10 číslo 5 / 2012 Termíny farmářských trhů

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU

MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU 2012 září MOHELNICE MÁ NOVÉHO STAROSTU Na 17. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice (ZM) došlo ke změně na pozici starosty. Stávající starosta Ing. Aleš Miketa rezignoval na funkci a novým starostou

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola!

září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Jejda, zase škola! září 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Jejda, zase škola! FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na

Více

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22.

Prázdninové výlety. Anežka Česká. Kam v létě. Olympiáda. červenec srpen. v Hloubětíně str. 35 1. seniorů str. 26 27. z Prahy 14 str. 19 22. Listy Prahy14 červenec srpen obsah měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 7 8/2011 Prázdninové výlety Kam v létě Olympiáda Anežka Česká z Prahy 14 str. 19 22 seniorů str. 26 27 v

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na

Slovo starosty. V Životě Běchovic 7,8/2012 najdete: Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012. Online verzi zpravodaje naleznete na Zpravodaj MČ Praha - Běchovice červenec, srpen 2012 Slovo starosty Milí Běchovičáci, máme za sebou první polovinu roku 2012 a myslím si, že by bylo dobré ohlédnout se zpět a připomenout si, co se za uplynulých

Více

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi.

Páteční dopoledne bylo vyhrazeno zvaní na hody a to stylově pomocí kočáru taženého koňmi. ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 5/2013 říjen Vážení spoluobčané, Program byl zahájen již ve čtvrtek 5. září, kdy se v prostorách hostince Slunečnice stavěla máje. Páteční večer patřil taneční

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR.

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ČERVEN VE ZNAMENÍ PŘÍRODY STR. 04 05 POZVÁNKA ZÁVOD XTERRA V PRAZE 14 STR. 11 ROZHOVOR: NECHTE NÁS BEAT MOŽNÁ SE TO ZVRHNE A BUDEME SLAVNÍ STR.

Více

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo,

Okolí Olšanského náměstí promění rekonstrukce. Léto si můžete užít i ve městě. Za poznání historie by se platit nemělo, Husité s křižáky se 12. července utkají na Vítkově str. 20 KAM V LÉTĚ S DĚTMI NA POSLEDNÍ CHVÍLI str. 17 Za poznání historie by se platit nemělo, říká ředitel Armádního muzea Žižkov Aleš Knížek str. 13

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 6/2011 1 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Informace z jednání rady města USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konané dne 18. 4. 2011 Osobní údaje byly dle zákona č. 101/2000

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více