Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sokol Medlánky. Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová"

Transkript

1 medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Statut Medláneckého zpravodaje STRANA 4 Výsledky Pošli přání 2015 STRANA 6 Sokol Medlánky STRANA 11 ČÍSLO 3 / 2015 Fotografie z akcí pořádaných ÚMČ Brno-Medlánky NOVĚ v GALERII na Vysvědčení od dětí Blíží se vysvědčení, děti si domů přinesou své zprávy o tom, jak se jim ve škole vedlo. Jaké emoce a zážitky z uplynulého roku jsou za těmi známkami? Chodily děti do školy rády? Co nejdůležitějšího se v ní naučily? Co je ve škole nejvíc baví? Domluvili jsme se s paní ředitelkou ZŠ Hudcova a učitelkami tří prvních a dvou devátých tříd a přišli se na to do školy za Medlánecký zpravodaj sami zeptat. S prvňáky jsme si sedli do kroužku na koberec a povídali si o tom, co se jim ve škole líbí, v čem se podle nich škola liší od školky, co je lepší a proč. Děti byly velmi spontánní, zpátky do školky se už vrátit nechtějí. Ve škole se jim líbí, že se něco naučí. Učí se proto, aby byly vzdělané, aby si mohly s někým dopisovat a psát esemesky. Baví je hlavně tělocvik, výtvarka a přestávky, ale jsou rády, že mají i jiné předměty. V tělocviku si nejraději hrají a ve výtvarce vyrábějí. Všechny tři první třídy byly velmi pestré. V 1. B si dokonce děti do oken natáhly provázky a vysázely fazole, které se po nich pomalu plazí nahoru. První nácvik tanců dětí na Svatováclavských hodech ( ) se bude konat v úterý v sále SC Sýpka nejmladší děti (4 6 let), mladší školáci (6 10 let), starší školáci nácvik České besedy. Další nácviky se budou konat vždy v úterý a ve čtvrtek. Přihlašujte se prosím přes webové stránky nejpozději však do Přihláška je závazná. POZOR! CHASA HLEDÁ NA SVATOVÁCLAVSKÉ HODY TANEČNÍKY OD 16 LET! (přihlášky posí- -lejte na Každý dostal možnost se vyjádřit. Foto B. Teplanová Zázrak jménem učitelka Asi třetina všech prvňáků zmiňovala, že je baví matematika. Dokonce Ema v 1.C upřesnila, že hlavně rozklady čísel a složité úkoly. Děti jsou rády, že když něco nevědí, mohou se zeptat paní učitelky nebo kamaráda. Na opisování si ale dávají pozor, protože co kdyby to ten druhý měl špatně... To, že se za ten rok naučily číst a psát, považují v 1. B za zázrak. Při bližším povídání ale děti přiznaly, že za to vděčí paní učitelce. O tom, že to s 26 dětmi v každé třídě nemá žádná z nich lehké, není pochyb... Článek pokračuje na straně 8 Nácviky dětí na Svatováclavské hody 2015 Veřejné promítání filmů pod širým nebem v medláneckém Zámeckém parku Neděle FOTOGRAF Pondělí HODINOVÝ MANŽEL Úterý VEJŠKA Středa TŘI BRATŘI Začátky vždy v hodin za téměř každého počasí. Vstupné je dobrovolné a poputuje na charitativní účely. Možnost občerstvení na místě zajištěna. Změna programu vyhrazena. Termíny farmářských trhů , , vždy od 9.00 do hod. místo konání: Nádvoří SC Sýpka Srdečně Vás zvou Občané pro Medlánky a MČ Brno Medlánky

2 ZE ZASEDÁNÍ RADY A MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA Z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Medlánky, Zastupitelstvo neschválilo zařazení do realizace rezidentního parkování, požádalo o realizaci zvyšování počtu parkovacích stání ostatními způsoby uvedenými ve Strategii parkování ve městě Brně. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rezignaci Ing. Kláry Drápalové na členství ve Finančním výboru a jmenovalo členem Finančního výboru ZMČ Brno-Medlánky pana Michala Pupalu. Zastupitelstvo zamítlo návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna na parcele 1012/22, 991/509, 1012/21, 939/9 v k. ú. Medlánky. Zastupitelstvo opětovně schválilo původní usnesení k Zadávání změn Regulačního plánu městské části Brno-Medlánky (RP 16/13, RP 17/13, RP 18/13) v části změn č. RP 17/13 a č. RP 18/13. Zastupitelstvo navrhlo trasování rychlostní komunikace R43 výhradně ve variantě přes MČ Brno-Bystrc, neboť jiné varianty nepovedou k odlehčení dopravy ve městě Brně v severo-jižním směru, ale budou v Boskovické variantě sloužit výhradně jako obchvat pro tranzit ve směru sever západ. Zastupitelstvo zrušilo veřejnou zakázku malému rozsahu Rekonstrukce Zámeckého parku v Brně-Medlánkách 1. etapa, odstranění vad a schválilo 10/2015 vztahující se k této akci. Zastupitelstvo schválilo protokol o předání a převzetí movitého školského majetku k vlastnímu hospodárnému využití a do své evidence a schválilo Smlouvy o výpůjčce Dodatek č. 1 se ZŠ Brno, Hudcova 35. rozpočtové opatření č. 9/2015 oprava střechy na budově Podpěrova 2 veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky žadateli FC Medlánky, o. s ve výši Kč. Zastupitelstvo vybralo v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Zajištění technického dozoru a BOZP stavby Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště jako nejvhodnější nabídku Ing. Michala Babíka, Sirotkova 21, Brno, za nabídková cena: Kč vč. DPH v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce tepelného zdroje a vybudování otopné soustavy Společenského centra Sýpka jako nejvhodnější nabídku společnosti VS-top, s.r.o., Družstevní 369, Želešice, nabídková cena: Kč vč. DPH. Z 8. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada schválila usnesení specifikovaných pozemků (zahrádek) v k. ú. Medlánky, a to včetně změn nájemného dle polohy pozemku. Vzhledem k rozsahu usnesení najdete čísla na plán odezvy orgánů obce Brno-Medlánky na vznik mimořádné události veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky dle zjednodušené varianty Brněnskému svazu malé kopané ve výši Kč veřejnou finanční podporu z rozpočtu MČ Brno-Medlánky dle zjednodušené varianty TJ Sokolve výši Kč uzavření smlouvy o poskytování právních služeb (vč. udělení plné moci) s advokátem JUDr. Radkem Ondrušem, se sídlem v Brně, Bubeníčkova 502/42, Brno účast MČ Brno-Medlánky na Mezinárodním folklorním festivalu, a to v rozsahu jednoho dne s finanční účastí max. do Kč stanovisko MČ Brno-Medlánky k prodeji pozemků v k. ú. Medlánky Rada neschválila prodloužení vyhrazeného parkovacího stání pro paní Evu Kalábovou, Jabloňová 79, Brno. Rada zamítla žádost na umístění nového sběrného kontejneru na použité šatstvo v k. ú. Medlánky spol. E+P textil, se sídlem Terasová 1, Brno. Rada odsouhlasila stavbu Brno-Medlánky sídliště, stavební úprava VN 250, 1251, 209. Rada odvolala členku redakční rady Mgr. Aleny Valentovou, MPA, a vyzvala zastupitelský klub ODS k návrhu nového člena redakční rady do RMČ Brno-Medlánky s ohledem na množící se dotazy adresované Magistrátu města Brna vyslovuje v obecné rovině svůj názor, že by neměly být prodávány pozemky pod zahradními domky nebo garážemi třetích subjektů těmto vlastníkům, a to zejména z důvodu, že tyto stavby byly právě s ohledem na rozdílné vlastnictví pozemku a stavby budovány jako dočasné s tím, že v delším časovém horizontu mohou být pozemky využity ve veřejném zájmu jiným způsobem. Z mimořádné 9. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada vzala na vědomí Plán udržitelné mobility pro město. Rada schválila prodej 35 kusů lehátek za částku 300 Kč/kus. Z 10. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada schválila zvýšení nájemného v obecních bytech o míru inflace za rok 2014 ve výši 0,4 % vyhlášenou Českým statistickým úřadem případnou spoluúčast v dotaci na zabezpečení školy podané na MMB OŠMT ve výši Kč s tím, že tato částka by byla v případě schválení dotace hrazena z rezervního fondu ZŠ Hudcova zpětvzetí výpovědi nájemní smlouvy uzavřené s panem Kudrym na část pozemků p. č. 935, 936 a 937 v k. ú. Medlánky, schválené RMČ Brno-Medlánky usnesením č. 19/07 umístění 2 kontejnerů na sběr šatstva společnosti Diecézní charita Brno v k.ú. Brno-Medlánky usnesení specifikovaných pozemků (zahrádek) v k. ú. Medlánky, a to včetně změn nájemného dle polohy pozemku. Vzhledem k rozsahu usnesení najdete čísla na odpis pohledávek starších 3 let ve výši Kč. Přeplatky vyúčtování nájemníků za rok 2008, 2009, 2011 v částce Kč budou převedeny do výnosu VHČ postup ve věci vymáhání způsobené škody týkající se dohod o provedení práce s bývalou starostkou MČ Brno-Medlánky a tajemnicí ÚMČ Brno-Medlánky navržený JUDr. Radkem Ondrušem. Rada vzala na vědomí informaci společnosti Kordis JmK a.s. o dopravním plánu na rok Rada pozastavila vyplácení příspěvků na uzamykání přístřešků na odpad. 2 ČÍSLO 3 / ČERVEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

3 Z 11. schůze Rady MČ Brno-Medlánky, Rada schválila organizační strukturu Úřadu městské části města Brna, Brno-Medlánky, s účinností od návrh hodnotící komise oslovit pro ověření ceny dalších 5 zájemců z důvodu obdržení pouze jedné nabídky. Termín do Výběr zhotovitele proběhne na RMČ dne vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku z evidence MČ Brno-Medlánky: drobný dlouhodobý nehmotný majetek: software v hodnotě ,38 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek: hmotný majetek /elektrospotřebiče, mobily, průmyslové zboží/ v hodnotě ,40 Kč přijetí věcného daru příspěvkovou organizací ZŠ Brno, Hudcova 35 provozní řád hřiště ZŠ Brno, Hudcova 435/47 pro veřejnost výzvu k podání nabídky a k prokázání kvalifikace včetně příloh v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Rekonstrukce dopadové plochy MŠ Hudcova 47, předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 100 tis. Kč bez DPH veřejnou zakázku malého rozsahu Úprava stávajícího topení a ohřev TUV Turistická 42a výběr nejvhodnější nabídky společnosti INSTALOTHERM-Veselka, s.r.o., K Berce 688/3, Brno, nabídková cena: Kč vč. DPH projekt živého plotu okolo oken a úpravu plochy za MŠ V Újezdech PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNÉHO OHNIŠTĚ U RYBNÍKA k. ú. Medlánky vyhlášení Programu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Brno-Medlánky, jehož účelem je poskytnutí peněžních prostředků na částečnou úhradu nákladů spojených s vybudováním uzamykatelné brány (a dalších opatření) přístřešku na kontejnery nacházejícího se na území MČ Brno-Medlánky objednávku autorského dozoru u společnosti TIPRO projekt s.r.o., se sídlem v Brně, Kociánka 8/10, jako autora projektu Dokončení sportovního areálu Medlánky, revitalizace škvárového hřiště, a to v hodinové sazbě 590 Kč, s předpokládaným rozsahem plnění max. 55 hodin Dohodu o spolupráci s Diecézní charitou Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno, Brno umístnění čtyř tabulí označujících území MČ Brno-Medlánky (ve 4 lokalitách: od Billy, od letiště, od Technologického parku, u Duhových polí). Rada projednala závěrečný účet a účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni a doporučila Zastupitelstvu městské části Brno-Medlánky: a) schválit celoroční hospodaření městské části Brno-Medlánky a závěrečné účet městské části Brno-Medlánky za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Brno-Medlánky za rok 2014 bez výhrad; b) schválit v souladu s 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni bez výhrad. Rada souhlasila se žádostí SVJ Ostružinová o povolení kácení na pozemku p. č. 668/2 z důvodu vybudování nové plynové přípojky. Rada jmenovala hodový výbor pro Svatováclavské hody ve složení: Ing. Pavel Brauner (předseda) Kateřina Žůrková (místopředsedkyně) Tomáš Blaha (člen) Zdenka Brabcová, Dipl. fyz. (členka) Ing. Klára Drápalová (členka) Zdena Egnerová (členka) Denisa Horváthová (členka) Ing. Ludmila Podracká (členka) Mgr. Vladimíra Vespalcová (členka) SDĚLENÍ ÚMČ BRNO-MEDLÁNKY Milí medlánečtí, jelikož územní plánování patří nepochybně mezi nejvýznamnější úkoly každého územně samosprávního celku, kterým je také naše městská část, uspořádali jsme pro vás na Sýpce veřejnou debatu nad budoucí podobou územního plánu v Medlánkách. Pozvání přijali náměstek primátora odpovědný za územní plánování, pan Martin Ander, a advokát specializující se na stavební právo, kolega medlánecký zastupitel, Jiří Nezhyba. Stručným výstupem z této debaty je skutečnost, že se na Medlánky v současné době žádná pohroma nechystá, neboť původně připravený návrh nového územního plánu je definitivně u ledu a při přípravě nového slibuje dnešní radniční městská koalice mnohem více naslouchat názorům a přáním městských částí a jejich obyvatel. Z pohledu aktuálního územního plánu nyní řešíme zejména zachování vlivu naší městské části na budoucí využití lokality tzv. Cihelny (tj. prostoru zahrádek, skladů a garáží nad ulicí Podpěrovou), která je jinak součástí katastrálního území Řečkovic, a také důkladnější zpracování lokality tzv. Technoparku, kde bychom rádi přiblížili Medlánkám tramvajovou linku č. 12 na polích, která budou jinak zastavěna jen průmyslovými areály bez další přidané hodnoty pro obyvatele naší MČ. Investice Ačkoli je to podle známého přísloví zima, která se ptá, co jsi dělal v létě, v oblasti investic je tomu naopak. I díky pečlivé zimní projektové přípravě se nám podařilo s městem Brnem vyjednat dotace pro některé investiční akce v celkové výši Kč (výstavba centra volného času, rekonstrukce topení na Sýpce a rekonstrukce povrchu hřiště v areálu mateřské školy na ul. Hudcova). S příchodem teplejšího počasí byla zahájena rekonstrukce původně škvárového hřiště v areálu FC na hřiště s umělým travnatým povrchem. Připomínám také dopravně bezpečnostní úpravy na ulici V Újezdech, které proběhnou přes prázdniny. Dosud nejsou známa dopravní omezení, která tyto úpravy přinesou. V případě zájmu sledujte tedy radniční web, kde tuto informaci zveřejníme, jakmile ji budeme mít k dispozici. Společenský život Protože hodnotu každé obce či každého místa vytváří zejména jeho obyvatelé, snažíme se rozšířit nabídku společenského a kulturního života v naší městské části a přispět tak k lepšímu poznání sousedů navzájem a rozvoji občanské společnosti. Po tradičním plese jste tak s námi uklízeli Česko, otevírali novou tradici pravidelných divadelních představení na Sýpce, poslechli si vybrané amatérské kapely, poseděli na setkání generací nebo vyrazili s ratolestmi na dětský den. Těsně před prázdninami vám s bratry Čadíky promítneme pod hvězdnou oblohou v Zámeckém parku několik českých filmů, těsně po prázdninách si u rybníka všichni zasportujeme a pozdní léto vyvrcholí tradičními hodovými slavnostmi (konečně zase dvoudenními). I přesto, že se snažíme připravit pro vás zajímavé zážitky, věřím, že ty nejlepší jste si už na léto naplánovali sami a ty vůbec nejlepší přijdou, aniž by je kdo plánoval. Přeji vám všem, ať jich nadcházející léto přinese co nejvíc. JUDr. Michal Marek, starosta V červenci a srpnu proběhne rekonstrukce topení ve SC Sýpka. Z tohoto důvodu nebudou prostory v letních měsících pronajímány a nebudou zde probíhat žádné kulturní akce. Prostory SC Sýpka se otevřou po M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 3 / ČERVEN

4 UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Od 7. července 2015 do 15. ledna 2016 budou v domácnostech provádět dotazníkové šetření tazatelé Českého statistického úřadu v rámci programu ENERGO 2015 (šetření o energetické spotřebě domácností). Každý takový tazatel se musí prokázat průkazem a pověřením k šetření vydaným Krajskou správou ČSÚ. Bližší informace najdete na Sdělení redakční rady Medláneckého zpravodaje Zastupitelstvo na svém 9. zasedání dne schválilo Statut Zpravodaje místního zastupitelstva městské části Brno- -Medlánky. Jeho hlavní náplní je upřesnění významové a obsahové stránky Medláneckého zpravodaje a stanovení povinností a pravomocí redakční rady. Statutem jsou také stanoveny podmínky na uveřejňování sdělení zastupitelů dle tiskového zákona a uveřejňování příspěvků, inzerce a reklamy. Statut v celém znění najdete na webových stránkách městské části Brno-Medlánky: Od května 2015 má ÚMČ Brno-Medlánky nová telefonní čísla Starosta JUDr. Michal Marek Tel Místostarostka Kateřina Žůrková Tel Tajemník Bc. Roman Svora Tel Sekretariát a přestupky Mgr. Jitka Černáková, DiS. Tel Úsek stavební Ing. Kateřina Janouchová Tel Úsek životního prostředí Petr Matějka Tel Dopravní úsek, bytový úsek, krizové řízení, ověřování Ing. Pavel Benda Tel Úsek kultury a Medláneckého zpravodaje Ing. Klára Drápalová Tel Úsek finanční Marie Lukášková Tel Správa místních poplatků a ověřování, podatelna Ivana Kokrdová Tel Ověřování, pokladna Denisa Horváthová Tel Úsek sociální Mgr. Hana Pleskalová sociální pracovnice, kurátorka mládeže Tel Mgr. Josef Mauler sociální pracovník Tel CO SE DĚJE V MEDLÁNKÁCH Krásné ráno? Jak pro koho K napsání tohoto článku mne přiměl nález uhynulého srnce nedávného svátečního slunného dopoledne. Na srnce jsem narazila nečekaně ležel v rozkvetlých pampeliškách na cestičce kousek za Zámeckým parkem. Smutný pohled. Zřejmě to stejné zvíře jsem přitom viděla jen asi týden předtím na vedlejším poli, jak ho pronásledoval pes. Tenkrát to byl malý pes, který nemohl srnce chytit, při dalším podobném setkání však již takové štěstí srnec neměl. O tom svědčily rány na jeho končetinách a krku. Chtěla bych proto apelovat na majitele psů nedovolte svým psům vbíhat do polí. Zvláště v tomto období, kdy se v nich ukrývají mláďata divoce žijících zvířat, která volně pobíhajícím psům nemají nejmenší šanci uniknout. Musíme si uvědomit, že při úrazu nebo nemoci domácího zvířete mu bývá poskytnuta ze strany milujících majitelů maximální možná zdravotní péče, divoká zvířata však v případě poranění mohou velice trpět několik hodin i dní, než se dočkají svého konce! V době, kdy se výstavba rozšiřuje do míst, kde bývala volná krajina, se zvířatům stále zmenšuje jejich životní prostor, a tak k bližšímu kontaktu s lidmi tedy dochází mnohem častěji. Psům vůbec nevadí, když budou běhat pouze po cestách, dokonce jim nevadí ani nasazený košík. A to, že nás pes poslouchá, nám pak může přinést pocit spokojenosti a souznění s naším psím přítelem a vysíláme tím i signály zodpovědnosti např. vůči lidem, kteří se psů bojí. Bylo by hezké, kdybychom se chovali ohleduplně nejenom ke zdejším obyvatelům lidským, ale i zvířecím. Konec konců, i oni jsou naši sousedé. P.S. Ještě se zmíním o jakémsi novodobém nešvaru v poslední době jsem několikrát viděla skupinky lidí, kteří si dělají piknik v osetém poli. Přitom je v současné době v Medlánkách dost míst, kde se dá posedět nejen v trávě. Měli bychom si víc vážit naší půdy a také práce lidí, kteří ji obdělávají. Chleba přece jíme všichni. MVDr. Ivana Ondrušová Kompostování a kompostéry od obce V minulém čísle zpravodaje jste našli zvídavý dotazník ohledně vašeho zájmu o kompostér na zahradu. Zvedla se vlna zájmu a kancelář mám zasypanou vašimi odpověďmi, za které děkujeme. Úvodní anketa nám dala vstupní informaci pro další jednání. Momentálně připravujeme spolupráci s Magistrátem města Brna, který nás, jak doufáme, zahrne do pilotního projektu kompostování ve městě, jehož cílem je snížit množství komunálního odpadu, který míří do spalovny. Velký zájem projevili i bytové domy, což vítáme, protože kompostéry se dají umístit na zelené plochy u domů ke kontejnerovým stáním nebo do zeleně, kde nebudou nikomu vadit. Kompostování u bytovek není nic nového a ve středu města již funguje, proto tedy zahrnujeme i my bytové domy do projektu, nicméně je nám jasné, že volně dostupný kompostér může znamenat i řadu problémů, které než budou kompostéry k dispozici, budeme řešit. Pokud jste nestihli dotazník v termínu vyplnit, je možné ho na stránkách obce ještě vyplnit do konce června. Projekt kompostování je na samém začátku, proto sledujte dění v Medlánkách, budeme vás průběžně informovat. Kateřina Žůrková, místostarostka Ořechový sad Pokud patříte k lidem, kteří se rádi prochází kolem Medlánek, jistě jste si prošli i mlatovou cestu vedoucí kolem haldy v kouzelném sídlišti směrem k Perglu a dál na Babu. Přišlo nám, že v daném prostoru na konci haldy by bylo fajn mít u posezení stromy, aby zajistily odpočívajícím stín. Chtěli jsme stromy pro toto místo domácí, krásné i užitečné, což splňují ořechy. Nápad jsme vložili do projektu Ořechový sad a Nadace Veronica nám na tento projekt v rámci VII. ročníku Společně pro Brno přispěla částkou Kč. Nyní plánujeme nákup stromů. Výsadba proběhne na podzim tohoto roku za účasti i vás, obyvatel Medlánek, pokud nám budete chtít pomoci. Budeme vás o ní informovat. Tento projekt byl podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica, o kterých více najdete na A tímto nadaci za podporu a vše, co pro Brno dělá, děkujeme. Kateřina Žůrková, Občané pro Medlánky Oživujeme medlánecký biokoridor Bio co? Biokoridor! Najdete ho v severní části Medlánek. Je to ten pruh dřevin, který lemuje levý břeh Medláneckého potoka od plynofikační stanice až téměř k rybníku. V krajině představují biokoridory ekologicky nejstabilnější a druhově nejpestřejší místa. Slouží především k migraci rozmanitých druhů rostlin a živočichů. Jsou obvykle tvořeny dřevinnou 4 ČÍSLO 3 / ČERVEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

5 vegetací a zabezpečují půdoochrannou, klimatickou, vodohospodářskou, rekreační, ale i estetickou funkci. Zajímavostí medláneckého biokoridoru je, že se jedná o historicky první vysázený biokoridor v Brně. V roce 2008 Rezekvítek za pomoci ÚMČ Brno-Medlánky navrhl a začal s jeho výsadbou. Koridor tvoří čtyři oplocenky a volné výsadby stromů. Koncem roku 2010 byl ještě rozšířen o další část. Výsadby proběhly za účasti veřejnosti a studentů různých škol. Na těchto brigádách bylo vysázeno přes tisíc dřevin různých výšek i druhů. Škody na sazenicích Část realizována v letech roste do nebeských výšin a problémy zde dělá snad už jen rákos, který prorůstá výsadbami. Počkáme-li však ještě pár let, stromy a keře vyrostou a rákos jistojistě zastíní. Co nás ale trápí, je stav poslední fáze z roku Kámen úrazu je prostý chybí oplocenka, a tak dochází k častým škodám na sazenicích. Některé stromky se staly okrasou, jinde několik odrostlých lip neustálo noční nájezd rozverné mládeže. Mezi oblíbenou zálibu pejsků patří vyhrabávání stromků. Hned od začátku výsadby se začaly ztrácet plastové ochrany proti okusu zvěří. Celou situaci nakonec vyřešil projekt od Nadace Veronica Společně pro medlánecký biokoridor, který má za cíl poškozenou část biokoridoru obnovit. Chceme z neutěšeného stavu vytvořit krásný krajinný prvek dřevinné vegetace. V plánu je doplnění přibližně 250 kusů dřevin a plochu konečně oplotit proti různorodým škůdcům. Před samotnou výsadbou, která se uskuteční až na podzim, ještě proběhne posečení celé plochy a označení zbylých stromků dřevěnými kolíky. Zajímavostí pak bude zamulčování senem, které pochází z přírodní památky Medlánecké kopce. Seno z tohoto chráněného území obsahuje mnoho semen cenných trav a bylin. Tímto způsobem se území biokoridoru přirozeně zatravní. S tímto typem ochrany má Rezekvítek dlouholetou zkušenost, kterou využívá např. i při rekultivacích v lomech. O akcích spojených s výsadbou dřevin nebo stavbou oplocenky se můžete informovat u Rezekvitku, z. s. na Projekt je podpořen z veřejné sbírky obchodů Nadace Veronica. Ing. Vilém Jurek Sbírka šatstva Sbírka použitého šatstva a dalších věcí, které mohu i nadále sloužit lidem v nouzi, proběhla v Brně-Medlánkách 12. a 13. května Věci byly přímo ze sbírky odváženy do třídícího centra Diecézní charity Brno/Centra Baltazar. Zde je šatstvo tříděno na použitelné/nepoužitelné. Použitelné směřuje přímo lidem v nouzi, naopak věci, které nejsou vhodné, jsou dále nabídnuty ke zpracování jako druhotná surovina. V třídírně pracují lidé dlouhodobě nezaměstnaní, kteří jsou na Úřadu práce déle než 1 rok. Pokud někdo chce darovat oblečení i mimo termín sbírky, může je během celého roku přinést na adresy Rosická 1, Hybešova 51, či Purkyňova 35f (Centrum EDEN). Šatstvo lze vhodit také do cca 100 sběrných kontejnerů jak v Brně, tak na území celého Jihomoravského kraje (www.dchb.charita.cz/baltazar/). Těšíme se z vaší přízně a věříme, že šatstvo bude i nadále pomáhat lidem v nouzi! Filip Habrman, vedoucí Textilní banky Baltazar Kontejnery na sběr šatstva najdete na ulici K Babě 9 (u sběrného místa tříděného odpadu) a Jabloňová (na parkovišti u Lastury). Do kontejnerů můžete dávat čisté a v igelitovém pytli zabalené oblečení, obuv, přikrývky, hračky apod. Přejmenujeme Vycházkovou ulici? Vycházková ulice tento název byl zřejmě zvolen proto, že na zmíněnou ulici navazuje cesta vedoucí k lesu na Babu a ke studánce, a tak k vycházkám přímo vybízí. Když vznikla, byla i na ni navazující polní cesta ještě několik let opravdu v dobrém stavu. V současnosti se již zdaleka pro pěší ani maminky s kočárky a cyklisty nehodí a je z pohledu ničení dopravních prostředků nebezpečná i pro motorizované uživatele. Dlouhodobě neřešeno A proč? Každý si tu dělá, co chce, a vůbec nemyslí na druhé kolem sebe! Popelářské vozy se otáčejí na poli (nyní prostranství za posled- ním domem na ul. Vycházková). Pneumatiky obalené bahnem je naváží na polní cestu. V době dešťů nebo jarního tání se cesta mění v dost silný pramen, který stéká do nejnižšího bodu na této polní cestě, a co způsobuje, je jasné. Vznikají zde velké díry a krátery, které si mnozí motoristé opravují různě: vyplňují díry pískem, popelem, zbytky cihel, obkladaček, střešních tašek, omítkou, hlínou s kameny při hloubení základů na stavbu chaty... Bohužel nedomýšlí, že se tento materiál v díře neudrží. Námět k zamyšlení pro odpovědné za tuto cestu pokud již tolik let (první slibovaná a dosud nikdy nerealizovaná oprava byla ještě za starosty pana Filípka) se s opravou cesty nic neděje, dala by se zde umístit výstražná cedule o nedovoleném zavážení děr odpadním materiálem? Cesta se v tomto úseku rok od roku zvyšuje (nyní je již navýšena o 60 cm a omezuje vjezd na přilehlé zahrady pod touto cestou). Po zimě nebo v létě po deštích je pro pěší průchodná jen v holinkách. Navíc v létě v době sucha se nános na cestě promění při každém projetí auta (a frekvence je zde dost velká) v obrovský mrak prachu a pro pěší, cyklisty i přilehlé zahrady je to neřešitelná zátěž. Na závěr se ptám bude úsek pokračující ulice Vycházkové ještě někdy hoden tohoto názvu? Jana Suchánková Ohlédnutí za Vydýcháním vokolo letiště Děkujeme všem příznivcům a účastníkům akce Vydýchej se vokolo letiště, kterou uspořádala naše občanská iniciativa Zelené Medlánky. Oslava volné krajiny mezi chráněnými územími zatím bez silnic a zástavby probíhala na medlánecko-komínském území kolem sportovního letiště ve třech skupinách napříč generacemi. Pěšky, během i na kole. Jízdu krajinou na kole volily rodiny s dětmi, běhu se zúčastnila mladší generace. Nejpočetnější byla skupina na komentované trase v délce 7,5 km trvající přes čtyři hodiny. Poděkování patří Lídě Podracké za zajímavý výklad o chráněných územích a významných krajinných prvcích, který potěšil i poučil současně. Atmosféra byla i přes chladný vzduch a zamračené nebe vskutku hřejivá. Těšíme se na další naše společná setkání. Hana Pumprlová, Zelené Medlánky Akce, která měla jasnou cestu i směr Vydýchej se vokolo letiště. M EDL Á N ECK Ý ZPR AVO DA J ČÍSLO 3 / ČERVEN

6 SDĚLENÍ ZASTUPITELŮ Medlánecký zpravodaj, hlásná trouba radnice? Na středečním ZMČ dne byl zatlučen schválením Statutu Medláneckého zpravodaje hřebík do rakve svobodě slova v tiskovině Medlánecký zpravodaj. Plné znění statutu včetně jmenného hlasování lze zhlédnout na našem webu zelenemedlanky.cz. Statut schválilo 8 zastupitelů za OPM. Diskuze o cenzuře byla mezi zastupiteli bouřlivá, názor vyjádřili také obyvatelé Medlánek. Tři zastupitelé za Zelené Medlánky a 1 zastupitel za ODS byli proti takovému statutu, zdržel se dále 1 zastupitel za KDU, 1 členka za ODS a 1 člen za ČSSD. Medlánecký zpravodaj podléhá v současné době Radě městské části, kde jsou 4 členové za OPM a 1 za KDU. Redakční rada je 4 členná ve složení 3 členky za OPM a 1 člen za Zelené Medlánky. Paní Valentová za ODS byla z redakční rady odvolána. Hana Pumprlová, Libor Fuka, Ludmila Podracká, Zelené Medlánky OPM nadále brzdí rozvoj MHD v Medlánkách Rada MČ Brno-Medlánky vedená OPM koncem dubna zamítla návrh na prodloužení doby provozu linky č. 65 od 19 do 21 hodin za podmínky zajištění výhradního provozu minibusu od Osobně se domnívám, že jde o zcela nepochopitelné rozhodnutí. Od roku 2009 jsem jako člen, později jako předseda komise dopravy, prosazoval nasazení minibusů z důvodů snížení hlučnosti. Moderní minibusy jsou emisemi i hlučností na úrovni, které nedosahuje ani většina osobních aut v Medlánkách. Jsem rád, že se po mnoha letech hledání a zkoušení ukazuje linka 65 jako rozumné řešení propojující konečnou stanici tramvaje č. 1 v Řečkovicích, konečnou stanici tramvaje č. 12 v Technologickém parku v Králově Poli tedy dvě páteřní linky brněnské MHD a zároveň dopravně obsluhující klíčové části Medlánek. Proto je nepochopitelné, že radní nerespektují ty, kteří z nejrůznějších důvodů využívají tohoto spoje pro cesty do a ze zaměstnání, či cesty za kulturou a zábavou ve večerních hodinách a omezují tak jejich možnost využívání MHD. Jakákoliv cesta ke snížení extrémní dopravní zátěže způsobené individuální dopravou je smysluplná, naše radnice však kráčí zcela opačným, emisemi ze studených diesel motorů zahaleným směrem. A není to bohužel poprvé. Ing. Libor Fuka, Zelené Medlánky KULTURA Pošli přání I v letošním ročníku soutěže POŠLI PŘÁNÍ se nám sešlo množství krásných přání, a to celkem 53. Výběrová komise složená z pracovníků úřadu zvolila hned pět nejhezčích výtvorů: Klárka Zejdová 9 let Adéla Šenková 6 let Lea Danielová 12 let Letošní téma: Narozeninové přání pro děti. Ester Rezková 5 let Norinka Soukupová (s maminkou) 2,5 roku Norinka byla zároveň i nejmladší účastnicí. Nejstarší účastnice soutěže měla 88 let, takže je vidět, že soutěž je určena všem věkovým kategoriím. Všechny účastníky jsme odměnili malou pozorností. Všechna přání poputují od nás dál k dětem, které neměly v životě až tak moc štěstí a které snad potěší stejně jako nás. Již nyní se těšíme na další ročník soutěže a přemýšlíme nad tématem. Pošlete nám své nápady i vy na motiv přání roku Fotografie přáníček si můžete prohlédnout v Aktualitách na webových stránkách městské části Brno-Medlánky. Kateřina Žůrková, místostarostka Rock na Sýpce Páteční večer 15. května byl ve znamení rockových písniček, skvělého publika a příjemné zábavy. Na úvod posluchače rozproudila skupina Blue Bench s přezpívanými písničkami od Red Hot Chilli Peppers, za které se rozhodně nemuseli stydět. Chlapeckou skupinu pak doplnily dvě talentované zpěvačky, které zazpívaly pár písniček od Cranberries. S vlastní českou tvorbou se představila tříčlenná skupina RepTie, která svou písničkou Žvýkačka zvedla ze židlí víc jak polovinu návštěvníků Sýpky. Se svým osobitým stylem následovala kapela Channel-2 se zpěvačkou, která svým hlasem zaplnila celý sál Sýpky. Kapela Rosa Nocturna doslova vtáhla publikum na podium a udělala skvělou tečku za Večerem mladých amatérských kapel. Chtěla bych tímto ještě jednou poděkovat kapelám za příjemný večer, a protože Sýpka a koncerty patří k sobě, plánujeme na podzim další podobný večer plný skvělé muziky. Fotografie z Večera mladých amatérských kapel naleznete na webových stránkách městské části v sekci Galerie. Klára Drápalová, úsek kultury 6 ČÍSLO 3 / ČERVEN 2015 MEDLÁNECKÝ ZPRAVODAJ

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny:

ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015. Přítomni dle prezenční listiny: RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 9/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 11. 3. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod.

Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. Program 2. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce, konaného dne 22. 12. 2014 v 18.00 hod. 1 / 2 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 2 Volba ověřovatelů a zapisovatelky. 3 / 2 Kontrola

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná

USNESENÍ z I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-sever, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná Zastupitelstvo MČ Brno-sever V Brně dne 23. dubna 2015 USNESENÍ z, které se konalo 23. dubna od 15 hodin v klubovně MČ Brno-sever, Okružní 21, Brno-Lesná 2. 2. úprava rozpočtu MČ Brno-sever v roce 2015

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat,

PROGRAM 44. RMČ BS. 21) Orlí 9 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Liškutin 22) Poříčí 37 žádost o uznání nákladů za výměnu garážových vrat, PROGRAM 44. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisů ze 42. a 43. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 44. RMČ BS d) Schválení programu 44. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Dohoda

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno!

Usnesení. z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! Usnesení z 20. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 31.08.2015 od 10 hodin v kanceláři starosty města! Upraveno! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 335/15: Rada města schválila program jednání

Více

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se

Zápis z 38. zasedání výboru Zastupitelstva města Česká Lípa pro výchovu a vzdělávání, které se Strana č. 1 / 5 Přítomni: Mgr. Karel Heller - předseda, Danuše Bubeníková, Mgr. Petra Kašparová, Bc. Barbora Hlobeňová, Mgr. Zuzana Šídlová, Mgr. Jana Hlináková, Alena Losová, dipl. um., Mgr. Gabriela

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015

Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Z Á P I S č. 02 /2015 z jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva městské části Praha 4, konaného dne 03. 03. 2015 Přítomni: M. Zacharová, Ing. Kovářík, J. Niklová, Mgr. P. Rejchrtová, J.

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO

Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Zápis z jednání zástupců českotřebovských organizací a MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Městský úřad Česká Třebová 24. Března 2014 od 15.30 hodin Ing. Jaromíra Žáčková, JUDr. Eva Gibišová, Petr

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 11. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 21.1. Chodník u MŠ 21.1.1 vzala na vědomí 1. stanovisko PČR k návrhu

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení v o l í Ing.Čihák Pavel Ing.Fíla Karel Hýža Ivan ověřovatele zápisu: Ing. Mydlarčík

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD.

ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. ZÁPIS ZE 43. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.8.2014 NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BAŘICÍCH 18.00 19.30 HOD. Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s ustanovením par.

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 R6 44/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 1. července 2013 Přítomni: Dobeš Augustin, JUDr. Marek Michal, CSc.,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 10. jednání datum konání: 10.03.2015 čís. RMČ10/0131/15 - RMČ10/0153/15 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 10.03.2015 Číslo Název Předkladatel RMČ10/0131/15 Kontrola

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14. KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 14 KONANÉ DNE 08. 07. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 Obec Popovice Popovice čp. 303 PSČ 686 04 IČ : 00291269 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah : I. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více