Pravidla florbalu a jejich výklad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla florbalu a jejich výklad"

Transkript

1 Pravidla florbalu a jejich výklad Pravidla florbalu a jejich výklad podle oficiálních pravidel florbalu IFF HRACÍ PLOCHA Rozměry hřiště Hřiště má rozměry 40 x 20 m povolená tolerance x m, ohraničeno mantinely 0,5 m vysokými. Mantinely jsou v rozích zaobleny a musí být schváleny ČFbÚ. Vyznačení hřiště 1. Hřiště je vyznačeno čarami, 4-5 cm širokými, jasně viditelnou barvou. 2. Středová čára a středový bod jsou vyznačeny jasně viditelnou barvou. Středová čára je rovnoběžná s kratšími stranami hřiště a rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny. 3. Velké brankoviště s rozměry 4 x 5 m je vyznačeno 2,85 m od kratší strany hřiště. Velké brankoviště je pravoúhlé s rozměry včetně čar. 4. Malé brankoviště s rozměry 1 x 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého brankoviště. Malé brankoviště je pravoúhlé s rozměry včetně čar. 5. Část zadní čáry malého brankoviště je také brankovou čarou. Proto je také pozice branek vyznačena na zadních čarách malého brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla 1,6 m. Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Čáry vyznačující pozici branky musí být označeny přerušením v zadních čarách malého brankoviště, nebo krátkými čarami, kolmými na zadní čáry malého brankoviště. 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na prodloužených brankových čarách kříži, vždy 1,5 m od postraních mantinelů. Branky 1. Branky jsou 160 cm široké, 115 cm vysoké, 65 cm hluboké v dolní a 40 cm v horní části. Všechny tyče jsou kulaté o průměru 32 mm a všechny rohy zaobleny. Konstrukce musí být červené barvy a schválena ČFbÚ. 2. Branka má měkkou obvodovou a chytací síť. Chytací síť zakrývá otvor a je přichycena 20 cm za předními tyčemi tak, aby bránila míči dostat se ven.

2 Hráčské lavice a prostor pro střídání Lavice pro hráče a členy družstva jsou umístěny podél jedné z delších stran hřiště. Prostor pro střídání je dlouhý 10m a začíná 5m od středové čáry. Prostor pro střídání je vyznačen i na vnitřní a vnější straně mantinelu. Šířka prostoru za mantinelem nesmí přesáhnout 3m, měřeno od mantinelu. Hráčské lavice musí být umístěny v příslušné vzdálenosti od mantinelů a každá musí obsahovat místo pro 19 hráčů. Hráčská lavice je vždy umístěna uvnitř prostoru pro střídání. Trestné lavice a zapisovatelský stolek Jsou umístěny naproti hráčským lavicím u středové čáry. Trestné lavice a zapisovatelský stolek jsou umístěny v dostatečné vzdálenosti od mantinelu. Každé družstvo má svou trestnou lavici. Každá musí obsahovat místo pro minimálně dva hráče. Vyjímku pro umístění trestných lavic a zapisovatelského stolku musí schválit ČFbÚ. Kontrola hřiště Rozhodčí musí před zahájením utkání zkontrolovat hrací plochu. Všechny nedostatky musí být zaznamenána do zápisu o utkání. Pořádající klub je odpovědný za nápravu nedostatků a udržování hrací plochy během zápasu v řádném stavu. Všechny nebezpečné předměty musí být odstraněny. ČAS HRY Normální hrací čas 1. Normální hrací čas je 3 x 20 min. se dvěma 10 minutovými přestávkami, během nichž si týmy vymění strany a hráčské lavice. Výjimky pro kratší hrací čas, ne kratší než 2 x 15 minut, a/nebo pro přestávky může schválit ČFbU. Ve spojení se změnou stran si družstva vymění i hráčské lavice. Domácí družstvo si v začátku před utkáním vybere stranu. Každá třetina začíná vhazováním na středovém bodě. Na konci každé třetiny jsou zapisovatelé odpovědni za spuštění sirény nebo jiného vhodného zvukového znamení, pokud se tak neděje automaticky. Čas přestávky začíná okamžitě po skončení třetiny. Rozhodčí jsou odpovědni za včasné svolání obou družstev zpět na hrací plochu, aby po přestávce znovu začala hra. Jestliže podle názoru rozhodčích je jedna strana hrací plochy v lepším stavu, družstva si vymění strany v polovině třetí třetiny, avšak toto musí být rozhodnuto před zahájením utkání. Jestliže si družstva vymění strany, hra bude pokračovat vhazováním na středovém bodě. 2. Hrací čas je čistý. Čistý hrací čas znamená, že čas je zastavován kdykoliv je hra přerušena signálem rozhodčích a znovu spuštěn když je míč uveden do hry. V případě neobvyklého přerušení je použit trojitý

3 signál. Rozhodčí rozhodují, co lze považovat za neobvyklé přerušení, ale vždy se za neobvyklé přerušení považuje: zničení míče, porušení mantinelu, zranění, měření výstroje, vstup neoprávněných osob nebo přítomnost předmětů na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek osvětlení, nebo pokud zazní omylem siréna. Jestliže se v jakémkoliv místě oddělí jednotlivé části mantinelů, hra může pokračovat do doby, než se míč dostane do blízkosti tohoto místa. V případě zranění je hra přerušena pouze tehdy, jestliže rozhodčí usoudí, že se jedná o vážné zranění, nebo jestliže zraněný hráč přímo ovlivňuje hru. Řídící orgán soutěže může určit, ve kterých soutěžích se nebude čistý čas používat. V tom případě se čas zastavuje pouze v souvislosti se vstřelením branky, vyloučením, trestným střílením, při time-outu, nebo na základě trojitého signálu rozhodčího při neobvyklém přerušení. Během posledních 3 minut zápasu bude vždy využíván čistý čas. Během trestného střílení je čas zastaven. Time out Během normálního hracího času má každé družstvo právo vyžádat si jeden time-out, který bude označen trojitým signálem a proběhne, jakmile se hra přeruší. Time-out může být vyžádán kdykoliv, včetně ve spojení se vstřelenou brankou a trestným střílením, ale pouze kapitánem družstva nebo členem realizačního týmu. Time-out vyžádaný během přerušení je vykonán okamžitě, ale pokud rozhodčí soudí, že by toto negativně ovlivnilo situaci soupeře, bude zahájen až v nejbližším přerušení hry. Vyžádaný time-out musí být vždy zahájen, pouze pokud družstvo vstřelí gól, může svou žádost o time-out vzít zpět. Time-out začne po signálu rozhodčích, jakmile jsou hráči u svých střídaček a rozhodčí u zapisovatelského stolku. Další signál rozhodčích po 30-ti vteřinách značí konec time-outu. Po skončení time-outu hra pokračuje podle příčiny přerušení. Potrestaný hráč se nesmí účastnit time-outu. Prodloužení Pokud utkání, které musí být rozhodnuto, skončí nerozhodně, hraje se prodloužení, dokud jedno družstvo nevstřelí branku. Před prodloužením mají družstva právo na přestávku trvající 2 minuty, strany si však nemění. Během prodloužení se pro spuštění a zastavení času používají stejná pravidla jako při normálním hracím čase. Prodloužení není rozděleno na části (třetiny). Vyloučení, která neskončila v normální hrací době, pokračují v prodloužení. Výjimku pro limitované prodloužení o délce 10 minut může vydat řídící orgán. Pokud je skóre i po limitovaném prodloužení vyrovnané, rozhodnou o výsledku utkání trestná střílení.

4 Trestná střílení po prodloužení Pět hráčů v poli z každého družstva provede postupně každý jedno trestné střílení. Je-li stav i potom vyrovnaný, ti samí hráči provedou po jednom trestná střílení, dokud není dosaženo konečného rozhodnutí. Družstva se v trestných stříleních střídají po jednom. Rozhodčí určí, která branka bude použita, mezi kapitány se rozhodne hodem mincí a vítěz rozhodne, které družstvo začne trestná střílení. Kapitáni nebo členové realizačních týmů informují písemně rozhodčí a zapisovatele o číslech hráčů a pořadí, ve kterém budou provádět trestná střílení. Rozhodčí zodpovídají za to, že se trestná střílení uskuteční v přesném pořadí, jaké nahlásili členové realizačního týmu. Jakmile je během trestných střílení dosaženo konečného rozhodnutí, zápas je ukončen a vítězné družstvo vyhrává s konečným výsledkem plus jedna branka. Během první série trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vede-li družstvo větším počtem branek než kolik zbývá soupeřům provést trestných střílení. Během případných extra sérií trestných střílení se za rozhodný výsledek považuje, vstřelilo-li jedno družstvo o jednu branku více než druhé a obě družstva provedla stejný počet trestných střílení. Trestná střílení v extra sériích nemusí být prováděna ve stejném pořadí, jako v základní sérii, ale hráč nesmí provést třetí střílení, dokud všichni ostatní hráči nominovaní za jeho družstvo neprovedli alespoň dvě střílení, atd. Vyloučený hráč se smí účastnit trestných střílení, pokud nebyl vyloučen do konce utkání. Pokud je jeden z hráčů nominovaných na trestná střílení během trestných střílení vyloučen do konce utkání, kapitán družstva rozhodne o jeho nahrazení jiným hráčem v poli, který nebyl původně nominován na trestná střílení. Pokud je během trestných střílení vyloučen brankář do konce utkání, musí být nahrazen náhradním brankářem. Chybí-li náhradní brankář, má družstvo maximálně 3 minuty na vybavení hráče v poli, který nebyl nominován na trestná střílení, na post brankáře. Tyto 3 minuty nesmí být použity na rozcvičení. Nový brankář musí být uveden v zápise o utkání společně s časem výměny. Družstvo, které nemůže nominovat 5 hráčů na provedení trestných střílení, smí provést pouze tolik střílení, kolik hráčů nominovalo. Toto platí i v průběhu případných extra sérií trestných střílení. ÚČASTNÍCI HRY Hráči 1. Každé družstvo může zapsat maximálně 20 hráčů do zápisu o utkání. Hráči nezapsaní v zápise o utkání se nemohou účastnit hry nebo být v prostoru pro střídání jakéhokoliv družstva (nekvalifikovaní). 2. Během hry smí být maximálně 6 hráčů z každého družstva na hřišti ve stejnou dobu. Maximálně 1 brankář za družstvo může být během hry na hrací ploše. Aby rozhodčí mohl zahájit hru, každý tým musí mít alespoň 5 hráčů v

5 poli a brankáře v předepsané výstroji. Během hry musí mít každý tým 4 hráče (3 hráče a brankáře, nebo 4 hráče) na hřišti. Pokud tým nemá kvůli zranění nebo trestům 4 hráče schopné hry, zápas je ukončen a konečné skóre bude 5 : 0 pro druhý tým nebo pokud dosažené skóre je lepší, bude konečným výsledkem skutečné skóre zápasu. Střídání hráčů Střídání hráčů se může provádět kdykoliv a bez omezení během utkání. Střídání musí být provedeno v prostoru pro střídání. V případě zranění musí být hra nejprve přerušena, než může zasáhnout do hry hráč střídající zraněného, který opustil hřiště v jiném místě. Brankář 1. Všichni brankáři musí být v zápise o utkání. Brankáři jsou označeni v zápise číslem a písmenem "G". Hráč označený jako brankář se nesmí ve stejném zápasu účastnit hry jako hráč v poli s hokejkou. Jestliže z důvodů zranění nebo vyloučení musí družstvo vyměnit brankáře, má na tuto výměnu max. 3 minuty bez práva na rozcvičení. Nový brankář musí být označen v zápise o utkání. 2. Pokud brankář během hry opustí velké brankoviště, je považován za hráče v poli, zatím bez hokejky, dokud se nevrátí zpět. Toto pravidlo neplatí ve spojení s výhozem. Uvnitř brankoviště smí brankář použít jakoukoliv část těla k držení, usměrnění, hození nebo kopnutí míče. Je mu dovoleno v kontaktu s míčem skákat v prostoru brankoviště. Pokud se jakákoliv část těla dotýká podlahy v prostoru brankoviště, brankář také může držet, usměrnit, hodit či kopnout míč mimo území brankoviště. Kapitán 1. Každý tým musí mít kapitána, který je označen v zápisu o utkání. Kapitán je v zápisu označen číslem a písmenem "C". Výměna kapitána družstva je povolena pouze v případě zranění nebo vyloučení do konce utkání a musí být zaznamenána v zápise o utkání. 2. Jen kapitánu družstva je dovoleno vhodným způsobem mluvit s rozhodčím během zápasu. Rozhovor se může týkat pouze dané situace. Kapitán může požádat rozhodčího o přeměření vybavení používané hráči soupeře. Realizační tým Maximálně 5 "nehráčů" smí být na hráčské lavici, celý realizační tým musí být zaznamenán včetně funkce v zápise o utkání. S vyjímkou time-outu žádný "nehráč" nesmí vstoupit na hrací plochu bez souhlasu rozhodčího. Před utkáním trenér družstva podepíše zápis a poté již nejsou možné žádné doplňky.

6 Rozhodčí Zápas je kontrolován a řízen dvěma rozhodčími s rovnocennou autoritou. Po každém hvizdu rozhodčí ukáže směr a předepsaný signál pro danou situaci. Rozhodčí má právo ukončit utkání, pokud není předpoklad, že utkání bude pokračovat podle pravidel. Zapisovatelský stolek Všichni zapisovatelé musí být během celého utkání na svých místech. VÝSTROJ Výstroj hráčů 1. hráč v poli musí mít na sobě sportovní oblečení skládající se z trika, trenýrek a vytažených podkolenek. Dresy a štulpny hráčů jednoho družstva musí být ve stejné kombinaci lišící se od protihráčů. Barva dresu je libovolná, mimo černé a šedivé. Chrániče holení musí být pod štulpnami. Jestliže, podle názoru rozhodčích, nelze družstva barevně odlišit, musí hostující mužstvo změnit dresy. 2. Všichni brankaři mají sportovní dres odlišné barvy než hráči v poli a dlouhé kalhoty. 3. Všechny dresy musí být číslovány (arabskými číslicemi, celými čísli). Čísla musí být jasně čitelná na zadní a na přední straně dresu (tj. na prsou). číslo na zádech je alespoň 200 mm vysoké a číslo vpředu alespoň 70 mm vysoké. Dresy jsou číslovány od 1 do 99, ale číslo 1 nesmí mít hráč v poli. 4. Všichni hráči musí mít sportovní obuv. Pokud hráč během hry ztratí botu, může pokračovat do následujícího přerušení. Výstroj rozhodčího Rozhodčí má černé nebo šedivé triko, černé trenýrky a černé vytažené podkolenky. Vyjímky v barvě dresů schvaluje ČFbÚ. Výstroj brankáře 1. Brankář nesmí používat hokejku. 2. Je povinná celoobličejová ochrana, je dovoleno užívat helmu. 3. Brankářova výstroj smí být používána jen za účelem ochrany těla a nesmí obsahovat části určené pro zakrývání branky. Brankář smí používat rukavice, ale není dovoleno používat jakékoliv lepkavá části výstroje.

7 Výstroj kapitána družstva Kapitán družstva musí mít na ruce jasně viditelnou pásku, která je jiné barvy než dres. Není dovoleno používat lepicí pásku jako kapitánskou. Vybavení hráčů Vybavení hráčů nesmí ohrožovat ostatní hráče nebo jeho samotného. Hráčům není dovoleno mít na sobě věci jako hodinky, prsteny, náušnice atd. Všechno ochranné vybavení musí být pod oblečením, výjimku tvoří pouze lékařské vybavení. Hráčům není dovoleno nosit na hlavě šátek. Dovolena je pouze čelenka. Elastické krátké kalhoty pod trenýrkami jsou povoleny, pokud jsou stejné barvy jako trenýrky. Míček 1. Míček je vyroben ze syntetického materiálu a váží 23 gramů. Míček musí být schválen ČFbÚ. 2. Míč je bílé barvy, kulatý s průměrem 72 mm. Míč má 26 otvorů, každý o průměru 10 mm. Jiné barva míče musí být schválena ČFbÚ. Hokejka 1. Hokejka musí být vyrobena ze syntetického materiálu a její hmotnost nesmí přesáhnout 380 gramů. Hokejka musí být schválen ČFbÚ. 2. Hůl musí být zaoblena, mít hladký povrch a na konci zátku chránící vršek hole. Její délka je maximálně 950 mm. Značka nejnižšího možného držení hole, 10 mm široká, je ve výšce 240 mm od spodního konce. Všechny úpravy včetně zkrácení jsou zakázány. Značka nejnižšího držení nesmí být překryta. 3. Čepel nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm. Všechny úpravy čepele jsou zakázány. Zahnutí čepele se měří od spodního okraje v nejvyšším bodě čepele, když hokejka leží na rovném povrchu. Polepení spojnice mezi čepelí a holí je dovoleno, ale maximálně 10% viditelné plochy čepele smí být takto překryto. Vybavení rozhodčího Rozhodčí je vybaven plastikovou píšťalkou střední velikosti, červenou kartou a měřící tyčkou. Kontrola výstroje 1. Rozhodčí rozhodují o kontrole a přeměřování výstroje. Kontrola probíhá před a během zápasu. Nesprávné vybavení v četně vadné hokejky nebo pomalované čepele objevené před utkáním, musí být odstraněno hráčem, který se poté může účastnit hry. Všechno nesprávné vybavení objeveno během hry vede vždy k příslušným trestům. Přestupky týkající se dresů hráčů a kapitánské pásky nevedou k více než jednomu trestu pro družstvo v jednom zápase.

8 Jakékoliv nesprávné vybavení musí být zaznamenáno do zápisu o utkání. Během přeměřování výstroje smí být u zapisovatelského stolku spolu s rozhodčími pouze kapitán a postižený hráč. 2. O přeměření čepele nebo hole může kapitán družstva požádat rozhodčí kdykoliv. Kapitán má právo upozornit rozhodčí i na jiné vady v soupeřově vybavení, ale v tomto případě rozhodčí rozhodují o následné kontrole. Měření je vykonáno vždy v přerušení. Jestliže kapitán požádá o přeměření v přerušení, je zahájeno okamžitě, pokud to negativné neovlivní hru. Rozhodčí jsou povinni na žádost kapitána zkontrolovat čepel nebo hůl soupeře, avšak je povoleno pouze jedno přeměření pro každé družstvo v průběhu přerušení. Po přeměření hra pokračuje podle, příčiny přerušení. (V dalším přerušení lze požádat o zkontrolování jiné hole soupeře). STANDARDNÍ SITUACE Obecná pravidla ke standardním situacím 1. Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací podle příčiny přerušení. Za standardní situaci se považuje: vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení. 2. Rozhodčí vždy písknou dvakrát po sobě, ukáží předepsaný signál a označí místo standardní situace. Po druhém hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je na správném místě a v klidu. Každou třetinu zahájí rozhodčí pouze jedním hvizdem. Rozhodčí nejprve ukáže směr a předepsaný signál pro danou situaci. Jestliže, podle názoru rozhodčích, nebude hra ovlivněna, nemusí být míč v klidu a přesně na správném místě pro rozehrání nebo volný úder. 3. Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována. Rozhodčí rozhodnou, co lze považovat za zdržování. Pokud je standardní situace zdržována, rozhodčí hráče nejprve upozorní a popřípadě poté udělí trest. Vhazování 1. Vhazování se provádí na středovém bodě na začátku každé třetiny nebo regulérně vstřelené brance. Vhazování se neprovádí po vstřelení branky během prodloužení nebo z trestného střílení po skončení třetiny nebo zápasu. Vhazuje-li se na středovém bodě, obě družstva jsou na vlastních polovinách hřiště. 2. Pokud je hra přerušena a žádnému z družstev nelze udělit rozehrání, volný úder nebo trestné střílení, hra pokračuje vhazováním. 3. Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle pozice míče při přerušení. 4. Všichni hráči, mimo provádějících, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 metry od míče včetně hokejky.

9 Před vhazováním je povinnost rozhodčího zkontrolovat, jsou-li obě družstva připravena a všichni hráči zaujali správná místa. 5. Vhazování se účastní 1 hráč každého týmu. Žádný fyzický kontakt není dovolen. Obě nohy musí být ve stejné vzdálenosti od středové čáry kolmo na ni. Obě ruce hráče jsou nad značkou nejnižšího držení. Čepele hokejek jsou rovnoběžně se směrem útoku, blízko míče, aniž by se ho dotýkaly. Hráč musí držet hokejku při vhazování normálním držením. Normální držení zmámená způsob; jakým hráč drží hokejku během hry Vhazuje-li se na středovém bodě, hráč hostujícího týmu pokládá hokejku první. V ostatních případech pokládá hokejku jako první hráč bránícího týmu. Hráči musí poslouchat výzvy rozhodčích, nebo bude viník vyměněn. 6. Lze skórovat přímo z vhazování. Situace vedoucí k vhazování 1. Je-li míč neúmyslně zničen. 2. Není-li míč schopen hry. 3. Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí a míč se dostane do jeho těsné blízkosti. 4. Pokud je branka nechtěně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v rozumném čase. Brankář je povinen vrátit posunutou branku na původní místo, to ale neplatí, je-li hra v blízkosti brány a je-li nebezpečí gólové situace. 5. Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru. Rozhodčí rozhoduje, co lze považovat za vážné zranění. Zraní-li se hráč během přerušení, hra pokračuje podle příčiny přerušení. 6. Stane-li se během hry neobvyklá situace. Rozhodčí rozhodují, co lze považovat za neobvyklé přerušení. Neobvyklé přerušení je vždy: vstup neoprávněné osoby nebo pád cizího předmětu na hrací plochu, výpadek elektrické energie nebo porucha časomíry. Stane-li se neobvyklá situace během přerušení, hra pokračuje podlé příčiny přerušeni. 7. Není-li gól uznán, ačkoliv nebyl porušen přestupek vedoucí k volnému úderu. To platí i pro gól vstřelený přímo z rozehrání nebo dostane-li se míč do branky jinak než přes brankovou čáru. 8. Není-li proměněno trestné stříleni. Toto platí í pro nesprávně provedené trestné střílení. 9. Je-li zrušeno odložené vyloučení, protože proviněné družstvo získalo míč. To platí i pro situaci, kdy neproviněné družstvo zdržuje hru. Je-li odložené vyloučení zrušeno z jiného důvodu, hra pokračuje podle příčiny přerušení. 10. Je-li uložen trest za přestupek, který byl proveden nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti s hrou. Toto také zahrnuje situaci, kdy vyloučený hráč opustí trestnou lavici před uplynutím nebo zrušením

10 trestu. Pojem "v souvislosti s hrou" znamená kontrolu nad míčem nebo snahu získat míč. Je-li přestupek proveden nebo objeven při přerušení, hra bude obnovena ze samého místa a ze stejné situace jako před zastavením hry. 11. Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder. To platí i v situaci, kdy se hráči obou týmů současně proviní proti pravidlům. 12. Pokud se rozhodčí neshodnou. Rozehrání 1. Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo. Za proviněné se považuje družstvo, jehož hráč nebo jeho vybavení naposledy tečoval míč. 2. Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za prodlouženou brankovou čárou. Pokud podle názoru rozhodčích nebude hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Opustí-li míč hřiště za brankovou čarou, rozehrává se z nejbližšího bod pro vhazování. Dotkne-li se míč stropu nebo předmětu nad hrací plochou, provádí se rozehráni 1,5 m od mantinelu ve stejné vzdálenosti od středové čáry. 3. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky. Pokud míč zasáhne vzdalujícího se protihráče, rozhodčí neudělí žádný trest. 4. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný. Hráč provádějící rozehrání nemusí čekat, až soupeři zaujmou postavení. 5. Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míč nedotkne jiný hráč nebo jeho výstroj. 6. Z rozehrání nelze přímo vstřelit branku. To platí i pro vlastní gól přímo z rozehrání. Po rozehrání se míč musí dotknout jiného hráče nebo jeho výstroje, aby mohl být uznán gól. Jestliže je z rozehrání přímo vstřelena branka, hra pokračuje vhazováním. Situace vedoucí k rozehrání 1. Opustí-li míč hřiště. Míč musí opustit hrací plochu celým objemem. Míč je stále ve hře, pokud se odrazí od okraje mantinelu zpět do hřiště. 2. Dotkne-li se míč stropu nebo předmětu nad hřištěm. Volný úder 1. Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se neprovinilo, provádět volný úder. Pokud podle názoru rozhodčích bude přestupek vedoucí k volnému úderu nebezpečný, násilný nebo dává družstvu, které se provinilo, značnou výhodu, vede tento k vyloučení. Přestupek vedoucí k volnému úderu může také vést

11 k trestnému střílení. Má-lí družstvo, které se neprovinilo, stále míč pod kontrolou, rozhodčí ponechá družstvu výhodu. 2. Volný úder se provádí v místě přestupku, ale ve vzdálenosti minimálně 3,5 m od malého brankoviště, a nikdy za prodlouženou brankovou čarou. Pokud podle názoru rozhodčích nebude hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Volný úder bližší než 3,5 m k malému brankovišti musí být posunut do této vzdálenosti podél pomyslné čáry vedené od středu malého brankoviště přes místo přestupku. Jestliže je volný úder posunut do vzdálenosti 3,5 m od malého brankoviště, bránící se tým má právo okamžitě postavit zeď mimo malé brankoviště. Zabraňuje-lí tomu útočící hráč, bude udělen volný úder za bránění ve hře pro bránící se tým. Útočící družstvo nemusí čekat na zformování obranné zdi. Útočící tým má také právo umístit své hráče před obrannou zeď. 3. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky. Pokud míč zasáhne vzdalujícího se protihráče, rozhodčí neudělí žádný trest. 4. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný. Hráč provádějící volný úder nemusí čekat, až soupeři zaujmou postavení. 5. Hráč provádějící volný úder se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo jeho výstroj. 6. Z volného úderu lze přímo vstřelit branku. Přestupky trestané volným úderem 1. Pokud hráč zasáhne, blokuje nebo zvedne soupeřovu hokejku. Pokud podle názoru rozhodčích hráč zasáhl míč dříve než soupeřovu hokejku, hra nebude přerušena. 2. Zasáhne-li hráč, ve snaze získat nebo kontrolovat míč, hokejkou soupeřovu nohu nebo ruku. 3. Je-li zvednuta čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu před zasažením míče, nebo při přepřahu po úderu míče. To také platí i pro tzv. "matoucí střely", kdy hráč bez míče, pouze naznačí střelu. Vysoký došvih je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti a nehrozí nebezpečí zranění. 4. Zvedne-li hráč hokejku přes soupeřovu hlavu. 5. Hraje-li hráč jakoukoliv částí hokejku nebo nohou nad úrovní kolen. Zastavení míče stehnem je považováno za hru nad úrovní kolen, pokud hráč nemá obě, nohy na zemi. 6. Vloží-li hráč svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy. 7. Pokud hráč strčí nebo tlačí soupeře jinou částí těla než ramenem. 8. Jestliže hráč při vedeni míče nebo ve snaze získat míč naběhne nebo vrazí zády do soupeře.

12 9. Kopne-li hráč míč 2x za sebou a potom se míč jeho hokejky, jiného hráče či jeho výzbroje. To je považováno za přestupek, pokud hráč podle názoru kopne míč 2x úmyslně. 10. Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče. To je považováno za přestupek, pouze pokud je přihrávka podle názoru rozhodčích úmyslná. Přijetí přihrávky nohou hráčem stejného týmu je možné v případě, kdy soupeř opomene hrát míč, přestože mohl. 11. Je-li hráč z pole jakoukoliv částí těla v malém brankovišti. Hráči v poli je dovoleno přeběhnout malé brankoviště, pokud podle názoru rozhodčích není ovlivněna hra a brankář není omezován nebo bráněn ve hře. Jestliže je bránící hráč při volném úderu nebo při gólové situaci v malém brankovišti, bráně nebo posune vlastní bránu, bude vždy nařízeno trestné střílení. Hráč je v malém brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv částí těla území malého brankoviště. Hráč v poli stojící mimo malé brankoviště může hrát v tomto území pouze hokejkou. Čáry jsou součástí malého brankoviště. 12. Pokud hráč úmyslně posune soupeřovu branku. 13. Pokud hráč pasivně brání brankáři při výhozu. Za přestupek se považuje, pokud je hráč blíže než 3 metry od brankáře, měřeno od místa výhozu. Pasivně znamená neúmyslně. 14. Zasáhne-li hráč ve výskoku míč. Za výskok se považuje, pokud má hráč obé nohy s určitostí nad hrací plochou. Běh není považován za výskok. Hráč může přeskočit míč, aniž by se ho dotýkal. 15. Hraje-li hráč míč na hrací ploše, ale stojí mimo ni. Mimo hřiště znamená, že hráč stojí oběma nohama mimo hrací plochu. Jestliže střídající hráč stojí mimo hrací plochu a hraje, je toto považováno za mnoho hráčů na hřišti. Za sabotáž hry je považováno, pokud hráč, aniž by střídal, hraje míč ze střídačky. 16. Pokud brankář při výhozu celým tělem opustí brankoviště. V tomto případné není brankář považován za hráče v poli. Za přešlap není považováno, pokud brankář po výhozu opustí velké brankoviště. Čáry patří k velkému brankovišti. 17. Vyhodí-li, kopne-li brankář míč za půlicí čáru a míč se předtím nedotkl podlahy, mantinelu či hráče nebo jeho výstroje. V tomto případě by se mělo používat výhody. 18. Je-li standardní situace špatně provedena nebo záměrně zdržována. To platí pouze tehdy, je-li rozehrání nebo volný úder bezdůvodně zdržován nebo je-li míč tahán nebo zvedán. Považují-li rozhodčí situaci za zdržování, musí nejprve hráče upozornit. Pokud je standardní situace rozehrána na špatném místě nebo není míč v klidu, bude znovu provedena. 19. Má-li brankář míč pod kontrolou déle než 3 sekundy. Položí-li brankář míč na plochu a znovu zvedne, aniž by byl atakován, je celá doba považována za dobu kontroly.

13 20. Pokud brankář přijme podruhé přihrávku od spoluhráče aniž by mezitím míč přešel středovou čáru nebo byl pod kontrolou soupeře. Za přestupek se považuje úmyslná přihrávka. Míč musí celým objemem přejít středovou čáru. Brankář však může přijmout podruhé přihrávku od spoluhráče, pokud byla mezi přihrávkami přerušena hra nebo opustí-li celým tělem velké brankoviště. 21. Je-li udělen trest za přestupek provedený v souvislosti s hrou. Pojem v souvislosti s hrou znamená pod kontrolou nebo ve snaze získat míč. Pokud je trest odložen, bude hra pokračovat podle příčiny přerušení. 22. Není-li branka uznána z důvodu přestupku vedoucího k volnému úderu. Trestné střílení 1. Trestné střílení bude nařízeno proti družstvu, které se provinilo přestupkem vedoucím k trestnému střílení. Je-li nařízeno trestné střílení během odloženého trestu nebo zapříčiněno přestupkem vedoucím k vyloučení, používají se pravidla o vyloučeních. 2. Trestné střílení se provádí ze středového bodu. 3. Všichni hráči, kromě bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, musí být na svých hráčských lavicích po celou dobu provádění trestného střílení. Při započetí trestného střílení je brankář na brankové čáře. Brankář nesmí být vystřídán hráčem z pole. Proviní-li se další hráč nebo brankář proviněného družstva během provádění trestného střílení, bude udělen příslušný trest a nařízeno nové trestné střílení. 4. Hráč provádějící trestné střílení musí mít míč neustále v pohybu vpřed. Počet doteků není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné střílení se již nesmí dále dotknout míče. Hrací čas je zastaven během celého trestného střílení. Dorážení není dovoleno. Zasáhne- li míč konstrukci brány, poté zasáhne brankáře a překročí brankovou čáru, gól bude uznán. 5. Z trestného střílení lze přímo vstřelit branku. Odložené trestné střílení 1. Odložené trestné střílení je uloženo, pokud má družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucímu k trestnému střílení stále pod kontrolou míč a probíhá gólová situace. Je-li uloženo odložené trestné střílení během odloženého vyloučení nebo zapříčiněno přestupkem vedoucím k vyloučení, používají se i pravidla o vyloučeních. Trestné střílení lze odložit během již odloženého vyloučení, pokud přestupek, který zapříčinil trestné střílení, nevede k vyloučení. 2. Odložené trestné střílení umožňuje družstvu, které se neprovinilo, pokračovat v útoku, dokud neskončí gólová situace. Odložené trestné

14 střílení končí vždy s koncem třetiny. Pokud útočící družstvo skóruje během odloženého trestného střílení, gól bude uznán a trestné střílení zrušeno. Přestupky trestané trestným střílením 1. Dopustí-li se bránící družstvo přestupku vedoucího k volnému úderu nebo vyloučení v právě probíhající gólové situaci. Rozhodčí posoudí, co lze považovat za gólovou situaci. Přestupky ve velkém brankovišti nevedou vždy k trestnému střílení. Trestné střílení se však nařizuje vždy, posune-li bránící tým úmyslně branku během gólové situace, hraje-li úmyslně s mnoha hráči na hřišti nebo je-li bránící hráč při provádění volného úderu v malém brankovišti či bráně. 2. Zastaví-li bránící se družstvo vznik gólové situace přestupkem vedoucím k volnému úderu nebo vyloučení. TRESTY Obecná pravidla pro vyloučení 1. Je-li proveden přestupek vedoucí k vyloučení, bude viník potrestán. Přestupky mohou vést k různým druhům trestů. Nemohou-li rozhodčí určit viníka nebo se přestupku dopustí člen realizačního týmu, kapitán potrestaného družstva musí určit hráče, který již není potrestán, aby usedl na trestnou lavici. Pokud toto kapitán odmítne, bude jemu uložen trest. Všechny uložené tresty musí být zapsány do zápisu o utkání s časem, číslem hráče, druhem a délkou vyloučení. Je-li uložen trest v souvislosti s hrou, družstvo, které se neprovinilo, bude provádět volný úder. V ostatních případech bude nařízeno vhazování. Dopustí-li se hráč přestupku během přerušení, bude hra pokračovat podle příčiny přerušení. Vyloučený kapitán ztrácí během celého vyloučení možnost mluvit s rozhodčími, není-li jimi vyzván. 2. Potrestaný hráč musí být po celou dobu vyloučení na trestné lavici. Všechny tresty končí se závěrem utkání. Vyloučení, která nevypršela s koncem normální hrací doby, pokračuji v prodloužení. Vyloučený hráč je na trestné lavici umístěné proti hráčské lavici družstva na stejné polovině hřiště, s výjimkou, kdy jsou zapisovatelský stolek, trestné lavice a střídačky na stejné stráně hřiště. Vyloučený hráč může opustit trestnou lavici během přestávky, ale musí se vrátit před zahájením nové třetiny nebo prodloužení. Potrestaný hráč se nesmí účastnit timeoutu. Hráč, jemuž uplynul trest, může okamžitě opustit trestnou lavici, ale ne v případě, kdy počet vyloučených toto neumožňuje, po uplynutí osobního trestu nebo trestu brankáře. V tomto případě smí opustit trestnou lavici až v následujícím přerušeni. 3. Čas vyloučení běží souběžně s hracím časem.

15 Tresty pro družstvo 1. Tyto tresty postihují potrestané družstvo, jehož vyloučený hráč nemůže být nahrazen na hrací ploše během celé doby trestu. 2. Zároveň lze jednomu hráči měřit pouze jeden trest a družstvu tresty dva. Všechny tresty jsou měřeny v pořadí, v jakém byly uloženy. Má-li družstvo více než dva tresty, začátek třetího je odložen až do vypršení prvního, ale třetí hráč musí být na trestné lavici, než jeho trest začne. Je-li již potrestanému družstvu uloženo více trestů současně, kapitán družstva rozhodne, který z trestů má být měřen jako první. Kratší tresty mají v těchto případech vždy přednost před delšími. Dopustí-li se již potrestané družstvo dalším přestupkem vedoucím k vyloučení během odloženého vyloučení, bude vždy odložené vyloučení měřeno dříve než vyloučení předcházející přerušení. 3. Družstvo, které má více než 2 vyloučené hráče na trestné lavici, má právo stále hrát se čtyřmi hráči na hrací ploše. Družstvo však musí hrát ve čtyřech hráčích do doby, než mu je měřen pouze jeden trest. V případě, že hráč musí opustit trestnou lavici až v přerušení, rozhodčí ve spolupráci se stolkem zapisovatelů umožní tomuto hráči návrat do hry. 4. Dopustí-li se již potrestaný hráč dalším přestupkem vedoucím k vyloučení, všechny jeho tresty budou uloženy současně. Začal-li již hráči první trest a dopustí-li se dalšího přestupku, uplyne nejprve zbytek prvního trestu a teprve poté ihned začne další trest. Toto neplatí, má-li družstvo zatím neměřené tresty. Osobní trest bude měřen až po uplynutí nebo zrušení všech předcházejících trestů hráče. Dopustí-li se hráč přestupku během měření osobního trestu, bude zbytek osobního trestu odložen, dokud neuplyne nebo nebude zrušen trest za přestupek a kapitán potrestaného týmu určí nového hráče, který odsedí tento trest. Menší trest - 2 minuty 1. Skóruje-li soupeř během dvouminutového trestu, hráč se smí vrátit do hry. To neplatí, hraje-li družstvo soupeřů právě s menším počtem hráčů, jsou-ii obě družstva zastoupena na hřišti stejným počtem hráčů nebo skóruje-li soupeř během odloženého vyloučení. 2. Má-li družstvo více dvouminutových vyloučení, ruší se, s výjimkou dodatečných trestů, ve stejném pořadí, v jakém byly uloženy. Dodatečné tresty se nikdy neruší. Za dodatečná vyloučení se považují, jsou-li dva 2 minutové tresty, uložené jednomu hráči, provedeny současně. Dodatečné tresty nemohou nastat, je-li již družstvu měřeno více trestů.

16 3. Je-li potrestán dvouminutovým vyloučením brankář, může kapitán potrestaného družstva určit hráče, který nahradí brankáře na trestné lavici. Odložený trest 1. Vede-li přestupek k vyloučení, ale družstvo, které se neprovinilo, stále kontroluje míč, dostane výhodu pokračovat ve hře. Lze současně odložit pouze jeden trest. Pokud je proveden přestupek vedoucí k trestu během odloženého vyloučení; hra musí být přerušena a oba tresty uloženy. Odložený trest lze používat také v souvislosti s odloženým trestným střílením nebo trestným střílením. 2. Odložené vyloučení znamená výhodu pro družstvo, které se neprovinilo, pokračovat v útoku do doby, než proviněný tým získá míč pod kontrolu nebo do přerušení hry. Během odloženého vyloučení může neproviněné družstvo nahradit brankáře hráčem v poli. Odložený trest vždy končí se závěrem třetiny nebo zápasu. Získá-li proviněné družstvo míč pod kontrolu během odloženého vyloučení nebo zdržuje-li podle názoru rozhodčích hru družstvo, které se neprovinilo, bude hra přerušena, trest uložen a bude pokračovat vhazováním. Je-li ukončeno odložené vyloučení jiným přerušením, bude hra obnovena podle důvodu pře~ušení. Skóruje-!i družstvo, které se neprovinilo, během odloženého trestu, gól bude uznán a potrestání zrušeno, ale žádný hráč nesmí z trestné lavice vstoupit do hry. Vstřelí-li neproviněný tým vlastní branku, gól bude uznán a trest uložen. Přestupky trestané menším trestem (2 minuty) 1. Pokud hráč zasáhne, blokuje nebo zvedne soupeřovu hokejku a získá tak značnou výhodu. 2. Pokud hráč použije jakoukoliv část hokejky záměrně ke hře, nebo k pokusu hrát míč nad úrovní kolen a získá tak značnou výhodu. Hra nebo pokus hrát nad úrovní pasu je vždy trestána. 3. Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou. To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo nebezpečné přehození hokejky přes soupeřovu hlavu. 4. Pokud hráč úmyslně strčí protihráče na mantinel nebo branku. 5. Pokud hráč nedovoleně zastaví nebo podrazí protihráče. 6. Drží-li hráč soupeře nebo jeho výstroj. 7. Brání-li hráč soupeři ve hře. 8. Brání-li aktivně protihráč brankáři při výhozu. Toto je považováno za přestupek, je-li protihráč od brankáře blíže než 3 m. Aktivně znamená snahu získat míč hokejkou nebo tělem. 9. Poruší-li hráč 3 m pravidlo během provádění rozehrání nebo volného úderu. Toto neplatí pro situaci, kdy se hráč snaží dostat do správné pozice.

17 Je-li celá obranná zeď blíže než 3 m, bude potrestán pouze jeden hráč. Umožňuje-li to situace, rozhodčí ponechají výhodu neproviněnému družstvu. 10. Hraje-li nebo zastavuje-li hráč míč v leže nebo s oběma koleny na podlaze. Dotýkání se podlahy rukou (včetně ruky držící hokejku) je považováno za ležení. Pokud hráč neúmyslně spadne a je zasažen míčem, nebude uložen trest. 11. Hraje-li hráč úmyslně rukou nebo hlavou. 12. Dojde-li ke špatnému střídání. Za špatné střídání se považuje, vystřídá-li hráč v jiném místě než ve vlastním prostoru pro střídání. Střídající hráč nesmí vstoupit do hřiště, pokud spoluhráč nepřekročil mantinel. 13. Má-li družstvo mnoho hráčů na hrací ploše během hry. Je vyloučen pouze jeden hráč z družstva. 14. Provádí-li hráč opakovaně přestupky trestané volným úderem. 15. Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky, vedoucími k volným úderům. Poslední hráč, který se provinil, bude potrestán. 16. Zdržuje-li hráč hru. To platí i pro zahození míče během přerušení, úmyslné blokování ničení míče. Pokud hráč úmyslně setrvává s míčem u mantinelu a tím zdržuje hru, rozhodčí musí hráče nejprve napomenout. 17. Zdržuje-li družstvo neustále hru. Pokud podle názoru rozhodčích družstvo zdržuje hru, musí být nejprve upozorněn kapitán. Je-li uložen trest, kapitán družstva určí hráče, který bude potrestán. 18. Protestuje-li hráč nebo člen realizačního týmu proti rozhodnutí rozhodčích, nebo jsou-li instrukce hráčům dávány hrubým způsobem. To platí i v situaci, protestuje-li kapitán neustále a bezdůvodně proti rozhodnutí rozhodčích. Nejsou-li rozhodčí schopni určit osobu, která se provinila, družstvo je potrestáno trestem pro hráče, kterého určí kapitán. 19. Opomene-li brankář po upozornění rozhodčích vrátit branku do správné pozice. Je povinností brankáře vrátit branku do správné pozice, jakmile nehrozí gólová situace. 20. Pokud hráč, bez vstupu na hrací plochu, opustí trestnou lavici před uplynutím nebo zrušením vyloučení nebo ji odmítá opustit po uplynutí trestu. Vstoupí-li vyloučený hráč úmyslně na hrací plochu během hry, je to považováno za sabotáž hry. Zapisovatelé musí co nejdříve o tomto přestupku informovat rozhodčí. Hráč, jemuž uplynul trest, může okamžitě opustit trestnou lavici, ale ne v případě, kdy počet vyloučených toto neumožňuje, po-uplynutí osobního trestu nebo trestu brankáře: V tomto případě smí opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení.

18 21. Opomene-li hráč po upozornění rozhodčích opravit svou výstroj. 22. Používá-li hráč špatnou výstroj. To zahrnuje i chybějící části výstroje a přestupky týkající se kapitánské pásky. Přestupky vztahující se na hráčské dresy vedou pouze k jednomu vyloučení družstva za zápas. Vše musí být zaznamenáno do zápisu o utkání. 23. Užívá-li hráč hokejku s příliš zahnutou čepelí nebo dlouhou holí. Již se neuděluje za špatnou hokejku červená karta. Dlouhá hůl znamená, že přesahuje povolené míry. 24. Požádá-li kapitán o přeměření soupeřovy hokejky a výsledek měření je v souladu s pravidly. 25. Účastní-li se hry špatně očíslovaný hráč. Kapitán vybere hráče, který bude vyloučen: Jakmile je správné číslo zaznamenáno do zápisu o utkání, může hráč pokračovat ve hře. 26. Hraje-li hráč v poli bez hokejky. 27. Vyzvedne-li si hráč novou hokejku z jiného místa.než z prostoru pro střídáni. 28. Účastní-li se hry špatně vybavený brankář. Ztratí-li brankář neúmyslně celoobličejovou masku nebo helmu, hra musí být přerušena a pokračovat vhazováním. Větší trest (5 minut) Vstřelí-li družstvo branku během 5 minutového vyloučení, trest není nikdy zrušen. Brankář potrestaný 5 minutovým trestem nesmí být na trestné lavici nahrazen spoluhráčem a družstvo má maximálně 3 minuty na nahrazení brankáře bez možnosti rozcvičení. Nový brankář musí být zaznamenán do zápisu o utkání. Po skončení vyloučení může brankář opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení. Kapitán má možnost poslat spolu s brankářem na trestnou lavici i netrestaného hráče, který se ihned po uplynutí testu brankáře zapojí do hry. Přestupky trestané větším trestem (5 minut) 1. Provádí-li hráč násilné a nebezpečné údery hokejkou. To platí I v situaci, kdy hráč při přehození své hokejky přes soupeřovu hlavu neúmyslně zraní protihráče. 2. Hákuje-li hráč soupeře hokejkou. 3. Hodí-li hráč hokejku nebo jakoukoliv část své výstroje ve snaze zasáhnout míč. 4. Vrhne-li se hráč na soupeře, aby ho zastavil. 5. Pokud hráč hrubě strčí protihráče na mantinel nebo branku. 6. Provádí-li hráč opakovaně přestupky vedoucí k menšímu (2 min.) trestu. 5 minutový trest nahrazuje poslední 2 minutový trest, avšak přestupky musí být stejné. Počet přestupků nevede automaticky k 5 minutovým trestům.

19 7. Opomene-li hráč odklidit zničené části hokejky a donést je do prostoru pro střídání. Hráč musí odklidit pouze viditelné zničené části hokejky. Osobní trest 1. Osobní trest lze udělit pouze ve spojení s 2 nebo 5 minutovým trestem a měří se až po uplynutí nebo zrušení jednoho z těchto trestů. Současně lze měřit neomezený počet osobních trestů. Dopustí-li se hráč přestupku během měření osobního trestu, bude zbytek osobního trestu odložen; dokud neuplyne nebo nebude zrušen trest za přestupek a kapitán potrestaného týmu určí nového hráče, který odsedí tento trest. 2. Osobní trest postihuje pouze hráče, nikoliv družstvo. Z tohoto důvodu může bý nahrazen v průběhu celého osobního trestu jiným hráčem. Na trestnou lavici odejde s vyloučeným ještě jeden hráč potrestaného družstva, aby odseděl 2 nebo 5 minutový trest, a jakmile tento trest vyprší, může vstoupit do hry. Po vypršení osobního trestu musí hráč zůstat na trestné lavici až do příštího přerušení. Je-li takto potrestán brankář, nesmí být nahrazen na trestné lavici a družstvo má maximálně 3 minuty na výměnu brankáře bez možnosti rozcvičení. Jeli osobní trest udělen člen realizačního týmu, musí viník okamžitě opustit hrací plochu, má povolen vstup pouze do hlediště. Kapitán družstva v tomto případě určí hráče, který odpyká trest. 10 minutový osobní trest Vstřelí-li družstvo branku během 10 minutového osobního vyloučení, trest není nikdy zrušen. Přestupky trestané 2 minutovým a osobním 10 minutovým trestem Proviní-li se hráč nebo člen realizačního týmu nesportovním chováním. Nesportovní chování znamená projev neúcty a nevážnosti vůči rozhodnutím rozhodčích, vůči ostatním hráčům, členům družstva, divákům, udeření hokejkou nebo kopnutí do mantinelu nebo branky, případně zahození hokejky či jiného vybavení během přerušení nebo v prostoru pro střídání. Vyloučení do konce utkání 1. Hráč nebo člen realizačního týmu vyloučený do konce utkání musí okamžitě opustit hrací plochu. Pořadatel je odpovědný za zabránění vstupu vyloučeného hráče zpět na hřiště nebo do hlediště, dokud utkání neskončí. Všechna vyloučení do konce utkání musí být zapsána do zápisu o utkání. Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání udělené před nebo po utkání, nevedou k 5 minutovému vyloučení. 2. Po vyloučení do konce utkání následuje 5 minutový trest pro družstvo. Kapitán určí hráče, který usedne na trestnou lavici.

20 Vyloučení do konce utkání 1 Vyloučení do konce utkání 1 se uděluje pouze za závažné technické přestupky a nepřináší pro hráče v dalších zápasech žádné následky. Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 1 Účastní-li se hry hráč neuvedený v zápise o utkání. Vyloučení do konce utkání 2 Vyloučení do konce utkání 2 pozastavuje hráče i v následujícím utkání. Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 2 1. Účastní-li se hráč šarvátky. 2. Je-li hráč podruhé v utkání vyloučen na 5 minut. Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhý 5 minutový trest. 3. Pokud se hráč nebo člen realizačního týmu proviní opakovaným nesportovním chováním. Vyloučení do konce utkání nahrazuje druhý 2+10 minutový trest. 4. Pokud hráč ve zlosti rozbije (udeří hokejku nebo hokejkou). 5. Pokud se hráč, kterému bude přeměřováno vybavení, snaží opravit výstroj před měřením. 6. Dopustí-li se hráč nebo člen realizačního týmu sabotáže hry. To platí i pro situaci, kdy vyloučený hráč úmyslně během trestu vstoupí na hrací plochu. Jedná-li se o chybu zapisovatele, hráč nebude vyloučen a musí se vrátit na trestnou lavici. Za sabotáž hry je též považován vstup hráče nebo hození jeho výstroje na hrací plochu během provádění trestného střílení nebo pokud se hráč pokouší či hraje z hráčské lavice, aniž by střídal. 7. Užívá-li hráč poničenou hokejku, kterou může způsobit zranění. Vyloučení do konce utkání 3 Vyloučení do konce utkání 3 pozastavuje hráči činnost na dobu, jejíž délku určí disciplinární orgán. Přestupky vedoucí k vyloučení do konce utkání 3 1. Účastní-li se hráč rvačky. Rvačka znamená fyzický střet dvou nebo více účastníků hry během, kterého je používáno úderů rukou i nohou. 2. Proviní-li se hráč brutálním přestupkem. To platí i pro situaci, kdy hráč hodí svou hokejku nebo část výstroje na soupeře. 3. Proviňuje-li se hráč nebo člen realizačního týmu užíváním hrubého jazyka, tj. urazí hráče, rozhodčí, diváky nebo jiné účastníky hry. 4. Užívá-li hráč zpevněnou či prodlouženou hokejku.

21 Vyloučení ve spojení s trestným střílením 1. Je-li proměněno trestné střílení, uložené za přestupek vedoucí k vyloučení, může se hráč v případě 2 minutového trestu vrátit zpět do hry. Je-li trestné střílení uloženo za přestupek vedoucí k jinému druhu vyloučení, trest není v žádném případě zrušen. 2. Je-li proměněno trestné střílení způsobené přestupkem vedoucím k vyloučení během již odloženého trestu; ruší se v případě 2 minutového trestu vyloučení, které vedlo k trestnému střílení. Všechny ostatní tresty nejsou v žádném případě rušený. 3. Je-li proměněno trestné střílení způsobené přestupkem nevedoucím k vyloučení během již odloženého trestu, je odložené vyloučení vždy zrušeno. BRANKY Uznání a zapsání branky 1. Gól je považován za správně vstřelený, jestliže míč zahraný správným způsobem přejde celým objemem brankovou čáru. Gól je potvrzen vhazováním na středovém bodě. Gól dosažený při prodloužení (náhlé smrti) nemusí být potvrzen vhazováním. Rozhodčí označí gól dlouhým signálem a ukázáním na bránu a středový bod. Před obnovením hry rozhodčí informuje zapisovatele o číslech střelce a asistenta a to je zaznamenáno v zápise o utkání. Pokud není branka uznána, hra bude pokračovat vhazováním nebo volným úderem, podle dané situace. 2. Po vhazování již gól nemůže být neuznán. Správně vstřelená branka 1. Pokud přešel míč celým objemem ze předu brankovou čáru po správném odehrání hokejkou a skórující družstvo během nebo těsně před skórováním neporušilo pravidla. To platí, i pokud brankář nebo hráč bránícího družstva posunul bránu a míč překročil brankovou čáru mezí tyčemi a pod břevnem, podílel-li se na gólu špatně očíslovaný hráč nebo vstřelilo-li proviněné družstvo vlastní gól během odloženého vyloučení na svého hráče. Za vlastní gól není považováno vstřelení branky do vlastní brány přímo z rozehrání. Vstřelí-li družstvo vlastní gól, bude branka připsána hráči soupeřova družstva, který naposledy tečoval míč. 2. Přešel-li míč celým objemem ze předu brankovou čáru poté, co ho bránící hráč usměrnil svou hokejkou nebo tělem, popřípadě ho útočící hráč neúmyslně tečoval svým tělem. Těsně před nebo zároveň se vstřelením branky se nesmí jakýkoli útočící hráč dopustit přestupku vedoucímu k volnému úderu nebo vyloučení. Gól nebude uznán, pokud útočící hráč kopne úmyslně míč přímo do branky.

22 Nesprávně vstřelená branka 1. Dopustí se útočící hráč těsně před nebo zároveň se vstřelením branky přestupku vedoucímu k volnému úderu nebo vyloučení. To zahrnuje i situaci, kdy družstvo skóruje během svého špatného střídání nebo odloženého vyloučení na vlastního hráče, popřípadě posunul-li útočící hráč branku. 2. Usměrnil-li útočící hráč míč úmyslně tělem do soupeřovy branky. Neníli toto považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním. 3. Přejde-li míč brankovou čáru během nebo po signálu rozhodčích či po ukončení hry. Třetina nebo zápas skončí vždy zároveň se začátkem signálu. 4. Pokud se míč dostane do branky, aniž by přešel brankovou čáru. 5. Pokud brankář hodí nebo kopne míč přímo do soupeřovy brány. Není-li toto považováno za přestupek, hra bude obnovena vhazováním. 6. Kopne-li útočící hráč úmyslně míč, a od jiného hráče nebo výstroje se míč odrazí přímo do brány. Není-li toto považováno za přestupek, bude hra obnovena vhazováním. 7. Podílel-li se na vstřelení bránky hráč neuvedený v zápise o utkání. Účast na vstřelení branky znamená vstřelení nebo asistenci. Není-li toto považováno přestupek, bude hra obnovena vhazováním. 8. Skóruje-li družstvo během odloženého vyloučení vlastního hráče. Trest musí být udělen a hra obnovena vhazováním. 9. Je-li vstřelena branka přímo z rozehrání. To platí i pro vlastní gól přímo z rozehrání. Není-li toto považováno za přestupek, bude hra-obnovena vhazováním. 10. Odrazí-li se míč od rozhodčího přímo do brány. Během celého utkání je rozhodčí považován za součást hrací plochy, ale pouze v tomto případné se jedná o podstatnou výhodu.

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu a jejich výklad Platné od 1. července 2002 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF OBSAH : 1 Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení hřiště 103 branky 104 hráčská lavice a prostor

Více

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. PODMÍNKY FLORBALU Business Cup Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel. Florbal jakožto halový sport se hraje

Více

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad

Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad Pravidla PFL Pravidla florbalu v rámci PFL a jejich výklad PODMÍNKY HRY Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy. Cílem hry je dosáhnout více branek než soupeř při dodržení ustanovení pravidel.

Více

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště

1. HRACÍ PLOCHA. 102 Značky na hřišti. 104 Prostory pro střídání. 105 Trestné lavice a zapisovatelský stolek. 106 Kontrola hřiště 1. HRACÍ PLOCHA 102 Značky na hřišti 6. Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm.

Více

Edice 2013/2014. Pravidla RFL

Edice 2013/2014. Pravidla RFL Edice 2013/2014 Pravidla RFL Pravidla RFL (zkrácená a zjednodušená verze)... 4 1 Herní specifikace... 4 1.1 Hrací plocha... 4 1.1.1 Rozměry hřiště... 4 1.1.2 Brány... 4 1.1.3 Prostor pro střídání... 4

Více

Vybavení na florbal. Napsal uživatel Tomáš Demuth Čtvrtek, 12. února 2009 00:00 - Aktualizováno Čtvrtek, 12. února 2009 11:32.

Vybavení na florbal. Napsal uživatel Tomáš Demuth Čtvrtek, 12. února 2009 00:00 - Aktualizováno Čtvrtek, 12. února 2009 11:32. Obuv Florbal patří stejně jako squash, badminton a tenis kategorie sportů označovaných jako vysokozátěžové. Tyto sporty kladou vysoké nároky nejen na celý pohybový aparát, ale také na kvalitní florbalovou

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU OFICIÁLNÍ PRAVIDLA INTERKROSU Český Svaz interkrosu verze r.2002 Obsah 1) Hrací plocha 2) Výzbroj a výstroj 3) Účastníci hry 4) Hrací doba 5) Všeobecná pravidla hry 6) Standardní situace 7) Tresty 8) Branky

Více

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal)

FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) ČESKÁ FEDERACE MICROFUTSALU z.s. ČESKÁ REPUBLIKA FUTSAL 3х3 a 4х4 (Mikrofutsal) Pravidla 2015 Obsah 1 Pravidlo 1- Hrací plocha... 3 1.1 Tvar hrací plochy... 3 1.2 Rozměry... 3 1.3 Dispozice... 3 1.4 Brankoviště...

Více

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území

PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA. Rozměry hrací plochy. Pokutové území PRAVIDLA FOTBALU 1) HRACÍ PLOCHA Rozměry hrací plochy Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka hrací plochy musí být větší než šířka. Délka: minimum 25 m, maximum 42 m Šířka: minimum 15 m, maximum 25

Více

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola

Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola Částečný překlad nejdůležitějších pravidel kanoepola 7. Omezení systému, programu a rozpisu soutěže 7.1. Mezinárodní soutěže nesmí přesáhnout více než sedm(7) po sobě následujících dnů. 7.2. Prvotní fáze

Více

FOTBAL herní činnosti

FOTBAL herní činnosti FOTBAL herní činnosti Hrací plocha - tvar obdélníku, pomezní čára je delší než branková. Délka hřiště 90-120m a šířka 45-90m. Branka má rozměry 7,32 x 2,44m. Hra rukou - žádný hráč kromě brankáře nesmí

Více

Salming Byrokrat Cup ve florbalu 2015 Neděle 29.3.2015 - začátek 8:30 hala HAMR BRANÍK, ul. Vltavanů 1542, Praha 4

Salming Byrokrat Cup ve florbalu 2015 Neděle 29.3.2015 - začátek 8:30 hala HAMR BRANÍK, ul. Vltavanů 1542, Praha 4 Salming Byrokrat Cup ve florbalu 2015 Neděle 29.3.2015 - začátek 8:30 hala HAMR BRANÍK, ul. Vltavanů 1542, Praha 4 Rozdělení do skupin skupina A skupina B skupina C A1 Porsche ČR B1 DRACI C1 Barrandov

Více

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů -

Ukazovatel stavu - ukazuje stav zápasu viditelný pro hráče a diváky, ukazuje hrací čas, skóre, počet time-outů a aktuální čtvrtinu Ukazatelé faulů - Pravidla basketbalu Basketbal patří mezi nejrozšířenější sportovní hry na světě a jeho pravidla se řadí mezi nejsložitější a nejrozsáhlejší. Pravidla basketbalu jsou nejčastěji se měnící, což souvisí s

Více

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ

Obsah - 1 - WWW.STOLNIHOKEJ-SHOP.CZ Obsah I. HRACÍ PLOCHA A ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ II. SLOŽENÍ MUŽSTEV III. HRACÍ DOBA IV. ZÁKLADNÍ ROZESTAVENÍ V. ROZEHRÁVKA VI. SCHÉMA UTKÁNÍ VII. REGULÉRNÍ A NEREGULÉRNÍ TAHY VIII. FAULY IX. ZAHRÁVÁNÍ VÝHODY

Více

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov

Pravidla turnaje v malé kopané. O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidla turnaje v malé kopané O pohár starosty obce Dolní Lánov Pravidlo 1 Hrací plocha I. Hrací plocha malého fotbalu 5 + 1 (dále jen MF) má tvar obdélníku: délka 44 54 m, šířka 22 30 m. II. Brankové

Více

PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010. Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010

PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010. Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010 PRAVIDLA HÁZENÉ PLATNÁ OD 1. ČERVENCE 2010 Vydal : Český svaz házené, Praha, květen 2010 Zpracoval a přeložil : Jiří Konečný 2010 Jakékoli další šíření, kopírování nebo úpravy tohoto textu jsou možné pouze

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VYUŽITÍ SPORTOVNÍCH HER NA 1. STUPNI ZŠ - FLORBAL DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Beránková Učitelství pro základní školy,

Více

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně)

PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) PRAVIDLA BADMINTONU (platná od 1. srpna 2002, změny 20. listopadu 2003 zvýrazněny červeně) DEFINICE Hráč Zápas Dvouhra Čtyřhra Podávající strana Přijímající strana Výměna Jakákoliv osoba hrající badminton

Více

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA

MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA MALÁ KOPANÁ TŘINEC - PRAVIDLA Pravidlo 1 Hrací plocha Hrací plocha fotbalové hřiště u 4. ZŠ s umělým povrchem. Brankové území má tvar obdélníku a je totožné s pokutovým územím. Branka je umístěna na brankové

Více

Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhačovice Telefon: 577 131 686, 577 131 687, www.ddmluhacovice.

Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhačovice Telefon: 577 131 686, 577 131 687, www.ddmluhacovice. Dům dětí a mládeže Luhačovice, příspěvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhačovice Telefon: 577 131 686, 577 131 687, www.ddmluhacovice.cz, ddmluh@zlinedu.cz 1 1 HRACÍ PLOCHA 101 Rozměry hřiště 1.

Více

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008

Oficiální výklad pravidel FIBA. platné od 1.10.2008 Oficiální výklad pravidel FIBA platné od 1.10.2008 Zpracoval: Mgr. Robert Vyklický národní instruktor FIBA Oficiální výklad FIBA 2008 1 Čl. 5 Hráči zranění Ustanovení 1 Jestliže hráč je zraněný nebo vypadá,

Více

Míčové hry. Florbal Ringo

Míčové hry. Florbal Ringo Míčové hry Florbal Ringo http://www.florbalweb.cz/florbal-6 Florbal Florbal patří v současné době mezi nejoblíbenější sporty vůbec. I když se jedná o poměrně mladý sport, svého rozšíření se dočkal poměrně

Více

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení

22.12.2010. Systémy soutěží Základní legislativa Pravidla florbalu Florbalové vybavení Systémy soutěží Základní legislativa Florbalové vybavení Systémy soutěží 1 Systémy soutěží - sezóna 2010/2011 se hraje v rámci ČFbU 98 soutěží - Pohárové soutěže mužů a žen (finále prosinec) Nejvyšší celostátní

Více

Pravidla florbalu 2. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2010

Pravidla florbalu 2. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2010 Pravidla florbalu Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2010 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2010 OBSAH PODMÍNKY

Více

DDC - Double Disc Court

DDC - Double Disc Court DDC - Double Disc Court 201. Komentář Účelem následujících pravidel je poskytnout instrukce k hraní této hry. Hry s létajícím talířem tradičně spoléhají na sportovního ducha, který vkládá zodpovědnost

Více

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut

Fotbal. Počet hráčů v přihlášeném týmu: Pravidla. Hrací doba 1 x 15 minut Fotbal Hrací doba 1 x 15 minut Počet hráčů v přihlášeném týmu: Minimální počet hráčů v týmu je 5 (viz pravidla), maximální počet je 9. Maximum je zde z důvodu omezeného počtu medailí (9ks/oceněný tým).

Více

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první

FOOLBALL.paragrafy Proč? HLAVA PRVNÍ Kapitola první technické podmínky Kapitola druhá počet hráčů Oddíl první 1 FOOLBALL.paragrafy Proč? Pravidla této hry jsem vymyslel proto, že se myslím, že na fotbalovém hřišti se dají provozovat i jiné hry než je fotbal. Podle nových pravidel půjde o hru, která nebude svázaná

Více

Pravidla florbalu. pro Derwen Cup 2007 skautský florbalový turnaj Prahy 4. Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF

Pravidla florbalu. pro Derwen Cup 2007 skautský florbalový turnaj Prahy 4. Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Pravidla florbalu pro Derwen Cup 2007 skautský florbalový turnaj Prahy 4 Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Zeleně jsou zvýrazněny v minulosti sporné body nebo obvyklé chyby

Více

REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU

REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU PRAVIDLA FLORBALU A JEJICH VÝKLAD PRO REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU Vychází z oficiálních pravidel florbalu ČFbU, přizpůsobeno pro podmínky RAFL. Obsah 1. Hrací plocha 101 rozměry hřiště 102 vyznačení

Více

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2014

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2014 Pravidla florbalu Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2014 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2014 OBSAH PŘEDMLUVA

Více

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2010

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2010 Pravidla florbalu Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2010 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2010 OBSAH PODMÍNKY

Více

PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA

PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA PRAVIDLA PKFL 1. HRACÍ PLOCHA Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková. Délka hřiště se pohybuje v rozmezí 44 54 m, šířka hřiště v rozmezí 22-30 m. Hrací

Více

C06223 GALAXY-XT 3v1

C06223 GALAXY-XT 3v1 C06223 GALAXY-XT 3v1 Seznam dodaných dílů: 06-003K-1 kulečník 05-003-K2 pravá noha 05-003K-3 levá noha 06-003K-4 šroub 06-003K-5 podložka 06-003K-6 hrací plocha ping-pong/hokej 06-003K-7 puk na hokej 06-003K-8

Více

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman

Kniha příkladů. příloha Pravidel Českého lakrosu. vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů příloha Pravidel Českého lakrosu vypracovali: Tereza Zikánová Jana Štěpánová Nikolas Adámek Vladimír Bezděk Jan Hofman Kniha příkladů je doplněním Pravidel Českého lakrosu. V průběhu hry

Více

REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU

REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU PRAVIDLA FLORBALU A JEJICH VÝKLAD PRO REGIONÁLNÍ AMATÉRSKOU FLORBALOVOU LIGU Platné od 1. září 2006. Vychází z oficiálních pravidel florbalu ČFbU, přizpůsobeno pro podmínky RAFL. Obsah 1. Hrací plocha

Více

Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF. Obsah PODMÍNKY HRY 1.

Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF. Obsah PODMÍNKY HRY 1. Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2006 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF Obsah PODMÍNKY HRY 1. HRACÍ PLOCHA 101 Rozměry hřiště 102 Značky na hřišti 103 Brány 104 Prostory pro

Více

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2014

Pravidla florbalu. Pravidla florbalu a jejich výklad. Platná od 1. července 2014 Pravidla florbalu Pravidla florbalu a jejich výklad Platná od 1. července 2014 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2014 OBSAH PŘEDMLUVA

Více

PRAVIDLA X. ročník Městské florbalové ligy 2014/2015

PRAVIDLA X. ročník Městské florbalové ligy 2014/2015 PRAVIDLA X. ročník Městské florbalové ligy 2014/2015 Tyto pravidla byla schválena organizačním výborem Městské florbalové ligy. 1 1. HRACÍ PLOCHA 101 Rozměry hřiště 1. Hřiště má rozměry 40 x 20 m a je

Více

Pravidla florbalu ZMĚNY

Pravidla florbalu ZMĚNY ZMĚNY a jejich výklad Platné od 1. července 2014 Podle oficiálních pravidel florbalu IFF International Floorball Federation vydala Česká florbalová unie 2014 PŘEDMLUVA edice 2014 byla publikována v září

Více

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL *

Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * Pravidla volejbalu upravená pro soutěže AVL * * Pravidla AVL vycházejí z oficiálních mezinárodních pravidel platných od 1.1.2015 UPOZORNĚNÍ: Tento výklad slouží pouze pro potřeby soutěží AVL a není možné

Více

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR

PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR PRAVIDLA PŘÍLOHA K PROPOZICÍM SPORTTOUR SPORTOVNÍM REGULÍM PRO SOUTĚŽ SPORTTOUR BEACH VOLEJBAL Vydáno 27.7.2004 Pravidla platná pro SPORTTOUR od ročníku 2004 s případnými budoucími dodatky nebo změnami

Více

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů)

Hrací plocha. Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Pravidla fotbalu Hrací plocha Hrací plocha Rozměry Hrací plocha musí mít tvar obdélníku. Délka: 90 m (100 yardů) - 120 m (130 yardů) Šířka: 45 m (50 yardů) - 90 m (100 yardů) Míč musí být kulatý, musí

Více

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka

Gorka Morka 2013 07042016 PS Marie Sedláčkové. Gorka Morka Prostředí: louka, hřiště Počet hráčů v družstvu: 6 20 (turnaj: 10 + 4 náhradníci) Gorka Morka Tato hra vychází z pravidel hry Russkaja lapta (Zapletal; Velká encyklopedie her 3). Na našich táborech jsme

Více

PRAVIDLA BOCCE ODDÍL A - OFICIÁLNÍ DISCIPLÍNY

PRAVIDLA BOCCE ODDÍL A - OFICIÁLNÍ DISCIPLÍNY PRAVIDLA BOCCE Pravidla pro hru bocce v HSO vycházejí z oficiálních pravidel a předpisů pro závodní Bocce z roku 1992, Mezinárodní asociace Bocce, Inc., 187 Proctor Boulevard, Utica, New York, USA 13501.

Více

PRAVIDLO 1 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN

PRAVIDLO 1 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN PRAVIDLA 11 PRAVIDLO 1 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE (IIHF) JAKO ŘÍDÍCÍ ORGÁN i. IIHF je tvořena členskými státy, které svým vstupem uznávají potřebu se podílet na stanoveném systému pravidel založených

Více

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA

ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA ROZPIS OBLASTNÍ KVALIFIKACE (OSSH) V HÁZENKÁŘSKÉM DESETIBOJI V KATEGORII MLADŠÍHO ŽACTVA 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná komisí mládeže

Více

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ

P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ Svaz národní házené P R A V I D L A NÁRODNÍ HÁZENÁ platné od 15. 7. 2014 Svaz národní házené, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, IČ: 539 929, sekretář: Petr Holý tel.:+420 721 820 755, e-mail:

Více

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018

KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 2014 2018 červenec 2015 Zpracováno podle anglického originálu IIHF CASE BOOK vydaného v lednu 2015 Překlad Gabriela Malá, Rudolf Potsch, Ladislav Rouspetr, červenec

Více

TURNAJ ZŠ POD RALSKEM

TURNAJ ZŠ POD RALSKEM PRAVIDLA FLORBALU A JEJICH VÝKLAD PRO TURNAJ ZŠ POD RALSKEM Platné od 19. Dubna 2009. Vychází z oficiálních pravidel florbalu ČFbU, přizpůsobeno pro Pohár ZŠ Pod Ralskem. Obsah 1. Hrací plocha 101 rozměry

Více

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012

Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Fotbalový turnaj přípravek r. 2005 Velké Meziříčí 25. 11.2012 Pořadatel: FC Velké Meziříčí Termín: neděle25. 11.2012 Místo konáni: Sportovní hala - Velké Meziříčí, U Světlé Startují: Hráči narození 1.1.2005

Více

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE

PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE Pro soutěže AŠSK ČR I. PRAVIDLA SILOVÉHO ČTYŘBOJE KATEGORIE V. CHLAPCI SŠ příloha č.1 příloha č.2 příloha č.3 příloha č.4 soutěžní protokol tabulka pro výpočet hmotnosti činky

Více

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015

PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 PROPOZICE pro starší a mladší přípravky v roč. 2014-2015 Systém soutěže: OP - starší: OP - mladší: turnajově turnajově Starší: 4 skupiny A-B-C-D dvoukolový systém turnajů (podzim) Mladší: 6 skupin A-B-C-D-E-F

Více

I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ

I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ Pravidla halového hokeje v úplném znění s dodatky I. HRACÍ PLOCHA A VÝSTROJ 1 HRACÍ PLOCHA viz plánek níže 1.1 Hrací plocha je pravoúhlá a. minimální délka 36 m, maximální délka 44 m b. minimální šířka

Více

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015

PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 PODROBNÁ PRAVIDLA ZAJEČOVSKÉHO POHÁRU 2015 1. HRACÍ PLOCHA Veškeré zápasy turnaje jsou hrány na hřištích s travnatým povrchem (TJ Zaječov) Rozměr hřiště: 20x40m. 2. DÉLKA HRY Délka hrací doby ve skupinách

Více

PRAVIDLA LEDNÍHO HOKEJE 2010 2014

PRAVIDLA LEDNÍHO HOKEJE 2010 2014 MEZINÁRODNÍ FEDERACE LEDNÍHO HOKEJE INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION PRAVIDLA LEDNÍHO HOKEJE 2010 2014 Předběžná neautorizovaná verze Červenec 2010 Autorský kolektiv českého vydání: Emil Píša, Rudolf

Více

Herní řád malé kopané okresu Blansko

Herní řád malé kopané okresu Blansko Herní řád malé kopané okresu Blansko čl. 1 Hřiště a) Rozměry: minimální 15 x 30 m, maximální 30 x 60 m. b) Povrch: tráva, hlína, písek, prosívka, škvára, antuka, (umělý povrch). c) Hřiště musí být nalajnováno.

Více

Pravidla Sledge Hokeje 2014 2018

Pravidla Sledge Hokeje 2014 2018 Mezinárodní paralympijský výbor Pravidla Sledge Hokeje 2014 2018 Listopad 2014 3.komplet bez hand book Obsah 1 Úvod 10 2 Hřiště 11 200 Definice hřiště 11 201 Rozměry hřiště 11 202 Hrazení. 11 203 Ochranný

Více

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč

Všeobecná část 1. Systém soutěže 2. Termín a místo konání 3. Účastnící soutěže, kvalifikace 31. 3. 2014 4. Úhrada nákladů, licenční poplatek 1500 Kč Všeobecná část 1. Systém soutěže Házenkářský desetiboj je jednorázová soutěž všestrannosti družstev organizovaná Komisí mládeže Českého svazu házené jako souhrn týmových disciplín a disciplín jednotlivců.

Více

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy

Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy Pravidla dívčí amatérské fotbalové ligy verze VII, září 2012 Rozměr (letní liga) Hrací plocha musí být pravoúhlá, maximální délka je 50 m, minimální 45 m, maximální šířka je 35 m a minimální 30 m. Vyznačení

Více

Předpisy WPA Strana 1 z 7

Předpisy WPA Strana 1 z 7 Předpisy WPA Strana 1 z 7 Obsah strana 1. Správní pravomoc 2 2. Výjimky z pravidel 2 3. Oblečení 2 3.1 Muži 2 3.2 Ženy 2 4. Stavění / naklepání koulí 2 5. Hra s plošnými rozhodčími. 3 6. Penalizace nesportovního

Více

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM

PROPOZICE A ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ TÝM SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ JIHOČESKÉHO KRAJE PROPOZICE A ORGANIZACE Organizátorem Sportovních her seniorů Jihočeského kraje (dále jen hry) je občanské sdružení AKADEMICKÝ KLUB TŘETÍHO VĚKU AKTIV ve spolupráci

Více

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o.

Varování! Hry jsou nevhodné pro děti do 3 let. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko. Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Výrobce: BEX Sport AB, Švédsko Dovozce: STOA-Zahradní minigolf s.r.o. Údržba: Skladujte na suchém místě uložené ve vaku/boxu, který je součástí balení. Výrobky odpovídají normě EN-71. Distributor: Varování!

Více

4.1.3. Kategorie 12 let a mladší

4.1.3. Kategorie 12 let a mladší 4.1.3. Kategorie 12 let a mladší Hra hráči proti brankáři Pět nebo i více hráčů kolem branky utvoří kruh s jedním hráčem mezi kruhy, který je střelec. Střelec se pokouší vstřelit branku, zatímco ostatní

Více

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec

Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Oficiální pravidla tenisu ITF Dvorec Dvorec je obdélník 23,77 m dlouhý a 8,23 m široký. Uprostřed je předělen sítí zavěšenou na provaze nebo na kovovém laně o průměru maximálně 0,8 cm. Jeho konce jsou

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD MALÉ KOPANÉ BLANSKO o.s. 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ MK BLANSKO: 1.1 Řízením soutěží je pověřen výkonný výbor občanského sdružení Malá kopaná Blansko,o.s. (dále jen VV MKB). VV MKB nominuje a řídí veškeré

Více

Pravidla badminton, squash

Pravidla badminton, squash Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Pravidla badminton, squash PŘÍLOHA METODICKÉ PŘÍRUČKY Martina Bernacíková, Zora Svobodová Brno 2011 Publikace byla zpracována v rámci realizace projektu

Více

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 3.dubna 2012

P R O P O Z I C E. krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ. chlapci. Mladá Boleslav 3.dubna 2012 Asociace školních sportovních klubů České republiky P R O P O Z I C E krajského kola Poháru AŠSK ČR V SILOVÉM VÍCEBOJI SŠ chlapci Mladá Boleslav 3.dubna 2012 Pohár AŠSK ČR Silový víceboj SŠ chlapci strana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Projekt florbalového turnaje s menším počtem hráčů /3 + 1/ na /3 + 1/ žáků základních škol BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michal

Více

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz

ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ. Pravidla miniházené. www.molten.cz ČESKÝ SVAZ HÁZENÉ Pravidla miniházené www.molten.cz 2007 Rozhodčí Pravidla miniházané Na utkání bude jmenován jeden oficiální hlavní rozhodčí, který má práva a povinnosti jako při běžném mistrovském utkání

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ FLORBALOVÉ UNIE Obsah článek 1 Úvodní ustanovení 31 článek 2 Disciplinární orgány 32 článek 3 Disciplinární tresty 32 článek 4 Postup v disciplinárním řízení 34 článek 5 Zásady

Více

PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU

PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU PŘIHRÁVKY, PŘÍJEM MÍČKU A HRY SE STŘELBOU Kromě přesných přihrávek pomocí různých technik, dobré kontroly míče forhendem i bekhendem má zásadní význam jak byla provedena přihrávka od spoluhráče ke spoluhráči:

Více

PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY

PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY PRAVIDLA MEZINÁRODNÍ DVOUHRY SCHVÁLENÁ WORLD SQUASH FEDERATION Platná od 1. května 1997 1. HRA SQUASH Hra squash se hraje mezi dvěma hráči. Každý hráč používá raketu, hraje se na kurtu, s míčkem, to vše

Více

Jak se k nám dostanete?

Jak se k nám dostanete? Jak se k nám dostanete? Kde u Areálu zaparkovat? Turnaj: U10 Herní systém: 10 týmů rozdělených do dvou skupin Místo konání: Sportovní areál Jičín - www stránky Adresa: Jičín -Revoluční 863 Startovné: 1500

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Bělohorská 19, 160 17 Praha 6 Břevnov Komise rozhodčích PRAVIDLA VOLEJBALU 2013-2016 Uplatněná ve všech soutěžích ČVS od 1. července 2013 Překlad Oficiálních volejbalových pravidel

Více

Svaz národní házené P R A V I D L A. národní házené

Svaz národní házené P R A V I D L A. národní házené Svaz národní házené P R A V I D L A národní házené platná od 15. 7. 2010 I. ROZHODČÍ A JEHO POMOCNÉ ORGÁNY POVINNOSTI A PRÁVA ROZHODČÍHO Rozhodčí je osoba určená k řízení utkání. Jeho delegaci určuje příslušná

Více

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ PRAVIDLA POKUTY A PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ Soutěž řídí městský štáb Asociace plzeňského futsalu (APF). email: info@futsalpm.cz url: www.futsalpm.cz Kontaktní emaily: veškeré organizační informace by měly být na portálu www.futsalpm.cz,

Více

SKAUTSKÉ OKRESNÍ SPORTOVNÍ HRY 2014 Okres 216 Mělník

SKAUTSKÉ OKRESNÍ SPORTOVNÍ HRY 2014 Okres 216 Mělník Stránka 1 Obsah VŠEOBECNÉ INFORMACE...... 3 Termín, čas a místo... 3 Kontinenty... 3 Státy... 3 Sportování... 4 Proviant a pitný režim... 4 Doprava... 4 Sebou... 4 DISCIPLÍNY... 5 Skautské dovednosti...

Více

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno

Pozvánka na halový turnaj FC Sparta Brno Pozvánka na halový turnaj FC Pořadatel Kategorie Místo konání FC r. 2000 (U-14) Hráči narozeni po 1.1.2000 a mladší Sportovní hala Křenovice, Bratří Mrázků 635 (u Slavkova u Brna) Termín sobota 30.11.2013

Více

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ TURNAJŮ POHÁRU E.ON JUNIOR CUP 2014 1. Kontaktní osoby: 1. Generální partner poháru E.ON Junior Cup 2014 Generálním partnerem projektu je energetická společnost E.ON. 2. Pořadatel

Více

P R A V I D L A. národní házené. Svaz národní házené. platná od 15. 7. 2010

P R A V I D L A. národní házené. Svaz národní házené. platná od 15. 7. 2010 Svaz národní házené Zátopkova 100/2, PO BOX 40, 160 17 Praha 6, telefon a fax 220513274, tel. ústředna 233017111 linka 441, E-mail narodnihazena@cstv.cz, mobil +420721820755, sekretář Luboš Dlouhý P R

Více

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a

Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a Abeceda české házené aneb hrajte s námi českou házenou Tento malý průvodce českou házenou byl inspirován z velké části knihou Hrajte s námi českou házenou, Mašita A., z které jsou použity texty a ilustrace.

Více

FIGHTING pravidla v. 10/2015

FIGHTING pravidla v. 10/2015 FIGHTING pravidla v. 10/2015 DÉLKA ZÁPASU Do 14 let - 2 minuty čistého času Od 15 let - 3 minuty čistého času Pořadatel si vyhrazuje právo změnit délku zápasů s ohledem na počet přihlášených závodníků

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU SOUTĚŽNÍ ŘÁD NOHEJBALU 21.2. 2004 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení............ 3 2 Řízení utkání...............4 2.1 Obecné zásady řízení utkání............4 2.2 povinnosti rozhodčích............ 4 2.3 Práva

Více

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion

E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Šimon Cais (FC Bechyně) a Ivo Táborský (SK Dynamo) Tě zvou na E.ON Junior Cup 2013 21. dubna, 9:00-17:00, Bechyně - městský stadion Čeká Tě nabitý doprovodný program (elektrické koloběžky, čtyřkolky, Segway,

Více

FLORBAL HISTORIE ČESKÉHO FLORBALU

FLORBAL HISTORIE ČESKÉHO FLORBALU FLORBAL HISTORIE ČESKÉHO FLORBALU 1. Vůbec první setkání s florbalem v ČR se pravděpodobně stalo díky výměnnému pobytu studentů Vše v Praze se studenty helsinské univerzity KY v roce 1984, které má dodnes

Více

Pravidla Vybíjen. jené. organizace

Pravidla Vybíjen. jené. organizace Pravidla Vybíjen jené Dětský domov a Školní jídelna Lipová u Šluknova 417,přísp spěvková organizace Lipová 417 407 81 Lipová u Šluknova Pravidla vybíjen jené pro účely turnaje a trénink ninků DD Lipová

Více

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03

CHYTRÝ FOTBAL. fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 CHYTRÝ FOTBAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 fotbal.indd 1 22.5.2012 15:16:03 Chytrý fotbal Stolní logická hra inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s.

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. SOUTĚŽNÍ ŘÁD SVAZ MALÉHO FOTBALU BLANENSKO, z.s. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. ŘÍZENÍ SOUTĚŽÍ SMFBL:

Více

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2015

Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2015 Fotbalová asociace České republiky Pravidlová komise Diskařská 2431/4, 160 17, Praha 6 Strahov Změny a doplňky v Pravidlech fotbalu FAČR platných od 1.7.2015 Uvedeny jsou zde stručně pouze podstatnější

Více

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d

Hra obsahuje: Příprava na hru: Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Desková hra pro odvážné dobrodruhy s chladnou hlavou č e s k ý n á v o d Počet hráčů: 2-4 Věk hráčů: 10-99 let Hra obsahuje: 1 herní plán 36 šestiúhelníkových tabulek, znázorňujících prostor, odhalovaný

Více

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod

Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod Obsah herní sady: 40x dřevěný kámen hrací deska návod www.shogi.cz info@shogi.cz /Shogicz Online návod: http://www.shogi.cz/zviratkanavod.pdf CZ Rychlá pravidla 1 Rozestavění kamenů 3 Hrací kameny a pohyb

Více

OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA

OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA Pravidla pro rok 2010 PRAVIDLA TESTU FYZICKÉ KONDICE OCELOVÝ MUŽ OCELOVÁ ŽENA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Sportovní akce Ocelový muž Ocelová žena (dále jen OM-OŽ) je seriál veřejných všeobecných fyzických testů

Více

Výklad Pravidel 2014-2017

Výklad Pravidel 2014-2017 Výklad Pravidel 2014-2017 Březen 2014 1 1. Dočasný běžec Kap.I, 13 - Dočasný běžec (Temporary Runner) Kap.IV, 11 Kap.XII, 2a Poznámka 2 Hlavní principy Cílem je urychlení připravenose chytače při nadhozech

Více

PRAVIDLA SFL Small floorball league (platné pro sezónu 2010/2011)

PRAVIDLA SFL Small floorball league (platné pro sezónu 2010/2011) Obsah 1. Hřiště 101 rozměry hřiště 102 vyznačení hřiště 103 branky 104 trestné lavice a zapisovatelský stolek 2. Čas hry 201 normální hrací čas 202 time-out 203 prodlouţení 3. Účastníci hry 301 hráči 302

Více

Kultura v Hradci Vtipy Výlov Biřičky Komix Florbal

Kultura v Hradci Vtipy Výlov Biřičky Komix Florbal Kultura v Hradci Vtipy Výlov Biřičky Komix Florbal Kultura v Hradci Králové Autor: Lucie Nováková Hradec Králové se může pochlubit bohatým kulturním životem. Sídlí zde Klicperovo divadlo, divadlo Drak,

Více

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší

Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Halový turnaj přípravek - ročník 2001 a mladší Termín : neděle 23. ledna 2011 Místo konáni : Sportovní hala TJ Sokol Chrudim Tyršovo náměstí 12, 537 01 Chrudim tel. 469 621 028 Odkaz na zobrazenou mapu:

Více

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015

Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 Pravidla a propozice turnaje Yauwais Cup 2015 III. ročník (18. červenec 2015) www.ledenickasportovni.cz Obsah: Část A obecné informace Část B systém turnaje Část C pravidla Část D týmy Část E doplňující

Více

Zahrajeme si kopanou 1

Zahrajeme si kopanou 1 Zahrajeme si kopanou 2 3 5 6 7 8 9 0 Fotbal Stolní hra na logickém základu inspirovaná fotbalem Pravidla a situace této hry vychází ze skutečného fotbalu. Vyhraje ten, kdo prokáže více opravdového fotbalového

Více

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012

Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 Změny pravidel basketbalu 2012 platné od 1. října 2012 zpracoval: Robert Vyklický Jan Baloun 2.4.5 Území lavičky družstva Území lavičky družstva je označeno vně hřiště a ohraničeno dvěma čárami tak, jak

Více

Český svaz ledního hokeje. Pokyny pro sběr a zpracování statistických údajů

Český svaz ledního hokeje. Pokyny pro sběr a zpracování statistických údajů Pokyny pro sběr a zpracování statistických údajů Obsah 1 Sběr statistik v soutěžích ČSLH... 3 2 Spolupráce statistického týmu a e-zapisovatele... 4 2.1 Před utkáním... 4 2.2 Během utkání... 4 2.3 Po skončení

Více