KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE"

Transkript

1 ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL

2 OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání zařízení...8 I.1. Displej a speciální nastavení...9 Větrák umožňuje vyloučit nebo uchovat vlhkost uvnitř prostoru pro vaření...9 Můžete vybrat nastavení zvlhčovače:...9 Jak používat sondu jádra...10 Jak používat funkci DELTA ΔT:...11 Jak zchladit prostor pro vaření:...12 Odložený start:...13 Pokud chcete pracovat v manuálním režimu, nastavte dobu vaření na nulu...14 II. Program vaření...15 Vytvoření programu...15 Provedení programu...16 Zobrazení programu...16 Upravení programu...16 Přiřazení textu k číslu programu...17 Kopírování programu...17 III. Nastavení...18 IV. Speciální činnosti...20 Plnění generátoru páry...20 Vypouštění generátoru páry...21 Klapka komory...21 Řežim topení...22 Konvekční režim:...22 Parní režim:...22 Smíšené režimy:...23 Ovládání statického stykače chlazení elektroniky...23 Ovládání osvětlení displeje...24 Přerušení napájení zařízení a (elektrické) ovládání...24 Vícebodové zařízení na měření pečení: (není dostupné)...24 Zastavení turbíny při otevřených dveřích (vyjma při režimu chlazení)...25 Ovládání fázovacího tlačítka...25 Ventilace komponentů...25 Nastavení teploty...25 Osvětlení prostoru pro pečení z 48 FV0xxx400xXD/DL

3 V.0. Přehřátí komponentů (chyba 0)...27 Přehřátí prostoru pro vaření (chyba 1)...27 Přehřátí generátoru páry (chyba 2)...28 Teplotní sonda v prostoru pro vaření (chyba 3)...28 Teplotní sonda...28 Teplotní sonda...28 Teplotní sonda generátoru páry (chyba 6)...28 Teplotní sonda čidla pro pečení (chyba 7)...29 Turbíny chráněné pojistkou na napájecím kabelu (chyba 8)...29 Nedostatek vody v generátoru páry (chyba 9)...29 Přerušení dodávky tepla (chyba 10 ) (elektrické):...29 Přehřátí činných komponentů (chyba 11) (elektrické):...30 Chyba v ohřevu generátoru páry (chyba 12):...30 Chyba konvekčního hořáku (chyba 13) plynová verze:...30 Chyba hořáku generátoru páry (chyba 14) plynová verze:...31 V. Autotest...31 Test vstupu/výstupu...31 Upravení programu CPU...33 VI. Schémata a technická dokumentace...40 VII. Program systému čištění: z 48 FV0xxx400xXD/DL

4 I. Jak používat ovládací panel Představení panelu 4 z 48 FV0xxx400xXD/DL

5 Přístup k nastavení Každý indikátor zobrazuje na displeji nastavenou hodnotu nebo měřenou hodnotu v prostoru pro vaření. Hodnotu nebo parametr můžete změnit tak, že si vyberete požadovanou řadu pomocí následujícího ovladače. Indikátor se rozsvítí. Potvrďte. Nastavení můžete změnit pomocí ovladače nastavení. Při nastavení kontrolka indikátoru po 2 vteřinách zhasne. Kontrolka indikátoru zhasne po 4 vteřinách a všechny změny se uloží. Z řádku vystoupíte pomocí ovladače pro potvrzení. Před spuštěním cyklu pro vaření: Na displeji je zobrazena nastavená teplota. Hodiny značí manuální režim nebo nastavený čas. Zobrazené nastavené % vlhkosti. Označené hodnoty se vztahují k rychlosti turbíny (rychlost 1 nebo 2). Po spuštění cyklu pro vaření: Na displeji je zobrazena teplota prostoru pro vaření. Hodiny ukazují zbývající čas. % vlhkosti se vztahuje k prostoru pro vaření. Označené hodnoty se vztahují k rychlosti turbíny (rychlost 1 nebo 2). 5 z 48 FV0xxx400xXD/DL

6 Při aktivaci se rozsvítí kontrolky tlačítek pro výběr funkcí. Řežim zařízení Když je zařízení poháněno, displej a tlačítko OFF se rozsvítí. Na displeji je zobrazen čas. Pokud je na displeji symbol pro generátor páry, znamená to, že generátor nebyl před zastavením přístroje vypuštěn. Čas na displeji můžete změnit: Na 3 vteřiny stiskněte tlačítko pro potvrzení, zobrazí se čas, který můžete změnit pomocí tohoto ovladače Následně můžete změnit minuty. a potvrďte. Pro zobrazení času si můžete zvolit jeden z těchto režimů: 12 hodinový (AM dopoledne a PM odpoledne) nebo 24 hodinový. Pro změnu tohoto nastavení použijte následující ovladač. Pomocí tlačítka OFF lze nastavit na nulu indikátor signalizující potřebu: odstranění vodního kamene v generátoru páry 6 z 48 FV0xxx400xXD/DL

7 požadavku na servisní zásah Nastavení zařízení Použijte konvekční či programovací tlačítko nebo tlačítko pro páru. Smíšený režim získáte použitím konvekčního tlačítka a tlačítka pro páru. Zvolený režim bude zobrazen (kontrolka). Pro zrušení režimu ještě jednou stiskněte dané tlačítko (kontrolka nesvítí). Výběr programování funkcí znemožňuje konvekční a parní režim, pokud byly tyto režimy dříve nastaveny. Tlačítko start/stop spustí nebo zastaví proces vaření. Pokud jsou dveře otevřené a je spuštěn start, režim, který právě běží, se zastaví a spustí se znovu po zavření dvířek. Pokud jsou dvířka otevřená, symbol bliká. Na displeji je zobrazena teplota nastavená pro každý režim a po spuštění se zobrazí teplota uvnitř prostoru pro vaření. Tlačítko svítí. Pokud vyberete jeden z režimů, ohřev generátoru páry se aktivuje ve chvíli, kdy vnitřní teplota generátoru dosáhne teploty 70 C. 7 z 48 FV0xxx400xXD/DL

8 Vypínání zařízení Použijte následující tlačítko, na následující nabídka: displeji se zobrazí Zastavte zařízení s vypuštěním generátoru páry Zastavte zařízení bez vypuštění generátoru páry Krátký čisticí cyklus Dlouhý čisticí cyklus Můžete si vybírat a potvrzovat následujícího ovladače svého přání. pomocí dle Na displeji se zobrazí: Doba vybraného čisticího programu (Pro spuštění stiskněte tlačítko start. Cyklus můžete zastavit v jakoukoli chvíli stisknutím tlačítka stop.) 8 z 48 FV0xxx400xXD/DL

9 Pokud tlačítko stop nepotvrdíte, můžete se vrátit do režimu tepelné úpravy odpovídajícími tlačítky. Na konci vypouštění světlo uvnitř prostoru pro vaření zhasne. I.1.Displej a speciální nastavení Větrák umožň uje vylouči t nebo uchova t vlhkost uvnitř prostor u pro vaření. Můžete jej otevřít nebo zavřít pomocí tohoto tlačítka. Když kontrolka svítí, je větrák otevřený. U parního režimu je vždy zavřený. Otevření je nevyhnutelné když: o jsou dveře přístroje otevřené o je spuštěno chlazení prostoru pro vaření o je spuštěno vypouštění generátoru páry Můžete vybrat nastav ení zvlhčov ače: Použijte konvekční režim pro vstup do nastavení. Pomocí ovladače pro nastavení vyberte požadovanou hodnotu v % od 1 do z 48 FV0xxx400xXD/DL

10 Pokud je zařízení v provozu, nastavený systém dle následujících údajů v tabulce vstřikuje vodu do turbíny a prostoru pro vaření. % vody Rozvod SV aktivován 1s/20s 1s/10s 1,5s/10s 1s/5s 1,5s/6s 1,5s/5s 2,1s/6s 2s/5s 2,7s/6s 3s/6s 3,3s/6s 3s/5s SV aktivován /min 3s/m 6s/m 9s/m 12s/m 15s/m 18s/m 21s/m 24s/m 27s/m 30s/m 33s/m 36s/m Jak používat sondu jádra Použijte odpovídající tlačítko a časový údaj o době tepelné úpravy bude nahrazen hodnotou teploty sondy jádra (standardní nastavení 60 C). Pomocí ovladače pro nastavení hodnot vyberte teplotu tepelné úpravy sondy jádra. Pomocí tlačítka start spusťte proces tepelné úpravy (po spuštění můžete zbývající čas tepelné úpravy zobrazit stisknutím následujícího tlačítka ). Tepelná úprava skončí, když je dosažena nastavená teplota sondy jádra. Pokud je teplota čidla pečení nastavena na více než 70 C, ozve se signál. 10 z 48 FV0xxx400xXD/DL

11 Fáze pro udržování teploty ve smíšeném režimu se aktivuje, pokud teplota čidla pečení klesne pod 70 C: smíšený režim 160 C větrák zavřený nízká rychlost (parametry můžete změnit) Otevřením dveří tuto fázi udržování teploty zastavíte. Výše zmíněná fáze udržování teploty nemůže být použita v programovacím režimu. Jak použív at funkci DELTA ΔT: Tato funkce propojuje teplotu v prostoru pro vaření s teplotou sondy jádra. Zvolený rozdíl mezi těmito dvěma teplotami (delta ΔT) by měl zůstat konstantní po celou dobu tepelné úpravy. Stisknutí tlačítka ΔT sonda čidla pečení je k dispozici implicitně. Na displeji se zobrazí nastavený teplotní rozdíl mezi teplotou v prostoru pro vaření a sondou jádra. Nastavte teplotu delta ΔT a sondy jádra pomocí ovladače pro nastavení. V režimu delta ΔT není možné volit teplotu nastavenou v prostoru pro vaření. 11 z 48 FV0xxx400xXD/DL

12 Jak zchladi t prostor pro vaření: Vyřaďte z činnosti režimy vaření Pomocí šipek zobrazíte na displeji teplotu v prostoru pro vaření. Zavřete dveře a stiskněte tlačítko start (na displeji je zobrazena teplota). Když zavřete dveře, spustí se vstřikování. Dveře můžete otevřít (POZOR! Turbína je v chodu.), vstřikování by mělo být zastaveno. Po provedení chlazení můžete znovu zvolit režim vaření. Automatické chlazení Pokud je teplota v prostoru pro vaření o 15 C vyšší než je nastavená: Ventilace se zrychlí. Zvlhčovač se spustí na maximum (12) (vyjma konvekčního režimu). Větrák je otevřený, vše toto je potřeba k dosažení nastavené teploty 10 C. 12 z 48 FV0xxx400xXD/DL

13 Odlože ný start: Zvolte režim vaření nebo program. Zvolte odložený start. Ve spodním řádku musí být uveden čas spuštění, který nastavíte pomocí ovladače pro nastavení hodnoty. Po potvrzení se zobrazí vybraný čas. Stiskněte start a vybraný čas bude blikat na znamení, že režim vaření se spustí v daný čas. Zobrazení času zmizí v okamžiku, kdy se režim spustí. Stiskněte tlačítko OFF pro zrušení volby. Pokud chcete pracov at v manu álním režimu, nastavt e dobu 13 z 48 FV0xxx400xXD/DL

14 vaření na nulu. II. Program vaření Program vaření zahrnuje od 1 do 10 po sobě jdoucích fází. Fáze vaření odpovídá nastavenými hodnotami. režimu s požadovanými Můžete nastavit a uložit 99 programů s maximálně 10 fázemi. Doba trvání programu nemůže být delší než 23 hodin. Vytvoření programu A) Pro vstup k dané funkci stiskněte následující tlačítko. B) Vyberte políčko Program č. v levé horní části displeje a potvrďte. Vyberte číslo programu. C) Abyste vytvořili první fázi zvoleného programu, zvolte režim vaření. D) Po zvolení této možnosti bude číslo programu blikat. Nyní je potřeba nastavit hodnoty (teplota, čas vaření, atd.) Abyste mohli přejít na další fázi, stiskněte jedenkrát tlačítko pro fáze. Nyní potřebujete vytvořit režim a stanovit parametry. Začněte od A. 14 z 48 FV0xxx400xXD/DL

15 Potvrďte a uložte program, jehož číslo nyní bliká, stisknutím tlačítka. Bez uložení programu z režimu vystoupíte stisknutím tlačítka OFF. Spustí se zvukové znamení a číslo programu bude svítit na znamení, že byl program uložen. Provedení programu Postup u provedení programu je stejný jako při jeho vytváření. Zvolte funkci Zvolte Program č. Stiskněte tlačítko start.. Na displeji se zobrazí: Celkový počet fází. Fáze, která právě běží. Na konci každé fáze se na 2 vteřiny ozve zvukové znamení. Zobrazení programu Zvolte číslo požadovaného programu. Na displeji se zobrazí první fáze, režim a parametry fáze. Abyste si mohli prohlédnout obsah ostatních fází, stiskněte tlačítko pro fáze. Pokud fáze není režimu sondy zařízení k měření pečení, bude displej během vaření ukazovat čas zbývající do konce vaření. Upravení programu Zvolte funkci a číslo požadovaného programu. 15 z 48 FV0xxx400xXD/DL

16 Změňte potřebné parametry. Číslo programu bude blikat, což znamená, že byly u programu provedeny změny. Potvrďte a uložte změny pomocí tlačítka. Na 1 vteřinu se ozve zvukové znamení a číslo programu přestane blikat, což znamená, že změny byly uloženy. Před potvrzením můžete upravený program vyzkoušet, abyste zjistili, jaké jsou výsledky tepelné úpravy, a upravit program ještě po zkušebním vaření. Fázi a veškeré odpovídající parametry zrušíte tak, že na 3 vteřiny stisknete tlačítko pro fáze. Přiřazení textu k číslu programu Zvolte číslo programu, ke kterému chcete přiřadit text. Stiskněte tlačítko pro programování na 4 vteřiny. Displej ukáže nabídku písmen, čísel a symbolů. Zvolte písmena pomocí ovladače nastavení. Potvrďte je, abyste mohli vytvořit text, který se na displeji ukáže vpravo u čísla programu. Písmena můžete odstranit jedno po druhém pomocí následujícího tlačítka. Vystupte a potvrďte text tak, že na 4 vteřiny stisknete ovladač pro potvrzení. Číslo programu bliká. Stiskněte následující tlačítko. Text bude uložen, když číslo programu přestane blikat (spustí se zvukové znamení). 16 z 48 FV0xxx400xXD/DL

17 Kopírování programu (příklad: Jak zkopírovat program č. 1 na pozici č. 10) Zvolte program, který chcete kopírovat (č. 1) pomocí ovladače nastavení. Zvolte symbol diskety vpravo vedle čísla programu a potvrďte. V této pozici můžete vložit Program č. (č. 10). Potvrďte. Program č. 1 zkopírován na pozici č z 48 FV0xxx400xXD/DL

18 III.Nastavení Nastavení určuje servisní technik. Do tohoto menu můžete vstoupit, když přístroj není v provozu tak, že zároveň na 3 vteřiny stisknete následující 3 tlačítka. Menu pro nastavení obsahuje následující tlačítka Potvrzením upravíte řadu. Úpravy můžete dělat pomocí ovladače nastavení. Každou změnu hodnoty je třeba potvrdit. Po potvrzení můžete z menu vystoupit stisknutím tlačítka 18 z 48. FV0xxx400xXD/DL

19 Logo: DEXION Nastavení rozpětí 1 až 8 Ovladač teploty T v C (Celsius) nebo F (Fahrenheit) Frekvence zvukového signálu od 1 do C Maximální teplota od 250 C do 270 C 170 Nastavení konvekční hodnoty od 150 do C Maximální teplota páry od 95 do 100 C Sonda vícebodového zařízení pro měření pečení od 0 do 1 Nastavení hodnot sondy zař. pro měření pečení +0 9 C Kondenzované chlazení od 1 do100 (1 PH = 100ms) Kondenzované chlazení od 1 do 100 (1 PH = 100ms) Plnění generátoru (1pts = 15 vteřin) 1 až 40 Vypouštění generátoru (1pts = 15 vteřin) 1 až 40 Minimální rychlost turbíny od 30 do 50 Změna turbíny od 2 do 4 minut Síla brzdění od 1 do 5 Vynulování a doba chodu trouby Nastavení hodnot odstranění vodního kamene z generátoru páry od 10 do 999 h Digestoř doba chodu po vaření od 0 do15 minut Test SERVIS Výše uvedené hodnoty parametrů jsou míněny pouze jako příklad. Skutečné údaje jsou přiloženy k tomuto návodu. IV.Speciální činnosti 19 z 48 FV0xxx400xXD/DL

20 Plnění generátoru páry Jakmile zvolíte program vaření nebo režim, generátor páry se začne plnit. Hladina vody v generátoru páry je kontrolována plovákovým spínačem. Ten může být odmontován za účelem údržby. Nezapomeňte, že je magnetický a není tedy možné měnit jeho pozici. Vypouštění generátoru páry Vypouštění se aktivuje, pokud jej spustíte, když je u zařízení vypnutý displej.. Vypuštění je prováděno prostřednictvím systému sifonu generátoru páry: Pokud je aktivována kontrola hladiny vody, je doba vypouštění 4,25 minuty (plnicí elektromagnetický ventil je aktivován na 60 vteřin + o podle nastavení 12). Pokud není aktivována kontrola hladiny vody, je doba vypouštění 5,30 minuty (plnicí elektromagnetický ventil je aktivován na 125 vteřin + o podle nastavení 13). Na konci vypouštění, pokud je vždy aktivována kontrola hladiny vody, znamená to, že generátor páry je ucpaný, nejspíše vodním kamenem. V tomto případě, se v původním zobrazení objeví vypouštění generátoru páry, režimy vaření jsou stále dostupné. Pokud je zařízení 5krát zastaveno bez možnosti vypuštění, je při šestém zastavení vypouštění vynuceno. Klapka komory Můžete jej otevřít a zavřít pomocí tohoto tlačítka. Pokud tlačítko svítí, je odvětrávač otevřený. U parního režimu je vždy zavřený. Odvětrávač se otevře vždy když: o Otevřete dveře pece. o Je aktivováno ochlazení prostoru pro vaření. o Je aktivováno vypouštění generátoru páry. 20 z 48 FV0xxx400xXD/DL

21 Vertikální část LS: zajistí zastavení motoru odvětrávače v uzavřené pozici. Řežim topení Konvekční režim: Pokud je po spuštění teplota pece o 10 C nižší než teplota nastavená, celkový výkon se aktivuje, dokud není dosaženo teploty 2 C nižší než je teplota nastavená. Pokud se při teplotě o 10 C nižší než nastavené se teplota uvnitř pece zvyšuje o více než 1 C za 2 vteřiny, je ohřev přerušen (při prvním nárůstu teploty). Pokud teplota nedosáhne nastavené teploty a znovu klesne, ohřev se znovu spustí na plný výkon. Nastavení: Pokud teplota klesne citelně: ½ výkon aktivován na nastavenou hodnotu Plný výkon aktivován na teplotu o 2 C nižší než je nastavená Pokud teplota stoupne: Ohřev je zastaven, když je dosaženo o 2 C nižší teploty než je teplota nastavená. Parní režim: Pokud se nastavená hodnota pohybuje v rozmezí od 0 do 95 C: 100% výkon (generátor páry) až do 95 C Pokud se nastavená hodnota pohybuje v rozmezí od 96 do 99 C: 100% výkon (generátor páry) do 94 C 60% výkon (generátor páry) od 95 do 99 C Malá rychlost turbíny je aktivována 20 C před dosažením nastavené hodnoty. Pokud je nastavená hodnota rovna 100 C 100% výkon (generátor páry) do 92 C 21 z 48 FV0xxx400xXD/DL

22 60% výkon (generátor páry) od 92 do 94 C 70% výkon (konvekce) od 92 do 94 C 0% výkon (generátor páry) od 94 do 96 C 100% výkon (konvekce) od 94 do 96 C 60% výkon (generátor páry) od 96 do 99 C Při dosažení 100 C je ohřev zcela zastaven. Malá rychlost turbíny je aktivována 20 C před dosažení požadované hodnoty a na vysokou rychlost při konvekčním režimu. Smíšené režimy: Pokud se nastavená hodnota pohybuje v rozmezí od 0 do 100 C 100% konvekčního výkonu až do 100 C 100% výkonu (generátor páry) až do 100 C Pokud je nastavená hodnota vyšší než 100 C 100% výkon (konvekce) až do hodnoty o 5 C nižší než je hodnota nastavená 60% výkon (generátor páry) až do hodnoty o 5 C nižší než je hodnota nastavená 70% výkon (konvekce) od nastavené hodnoty 5 C až 2 C 60% výkon (generátor páry) od nastavené hodnoty 5 C až 2 C 70% výkon (konvekce) od nastavené hodnoty 2 C až do nastavené hodnoty 0% výkon (generátor páry) od nastavené hodnoty 2 C až do nastavené hodnoty Pokud teplota prostoru pro vaření dosáhne požadované teploty, aktivuje ohřev: 60% výkon (generátor páry). Malá rychlost turbíny je při aktivování konvečního a parního ohřevu. Vysoká rychlost turbíny je aktivována pouze při aktivaci konvekčního ohřevu. Ovládání statického stykače chlazení elektroniky Pokud je zvolen režim vaření a během předehřívání generátoru páry, aktivuje se elektromagnetický ventil pro plnění radiátoru. Pokud je zvolen parní režim, aktivuje se SV (vstřikování) dle nastavení č z 48 FV0xxx400xXD/DL

23 Pokud je zvolen konvekční nebo smíšený režim, aktivuje se SV (vstřikování) dle nastavení č. 11. Sonda detektoru teploty, která je umístěná na desku CPU (centrální procesor zařízení), kontroluje teplotu prostoru pro vaření. Pokud je tato teplota vyšší než 65 C, ohřev se přeruší. Chyba 0: zvukové znamení o přehřátí komponentů (kapitola V). Ovládání osvětlení displeje Aktivuje se pokaždé když: Je zařízení připojeno do sítě. Stisknete tlačítko. Otevřete nebo zavřete dveře zařízení. Pokud není zvolený žádný režim, zhasne světlo po 15 minutách. Přerušení napájení zařízení a (elektrické) ovládání Přerušení napájení zařízení a ovládání prostřednictvím řídicího systému energie. Pokud je aktivován vstup příkazu (viz diagram), konvekce a parní režim jsou zablokovány. Je signalizována chyba 10 (kapitola V). Vícebodové dostupné) zařízení na měření pečení: (není Pro vaření se bere v potaz nejnižší teplota měřená jednou ze sond. 23 z 48 FV0xxx400xXD/DL

24 Zastavení turbíny při otevřených dveřích (vyjma při režimu chlazení) Jakmile otevřete dveře zařízení, aktivuje se zastavení a série brzdění motoru turbíny. Ovládání fázovacího tlačítka Na spodní části následujícího tlačítka se zvyšují fáze vaření. Na horní části následujícího tlačítka + 5 vteřin, by měla být zobrazená fáze odstraněna (ozve se zvukové znamení). Ventilace komponentů Větráky se aktivují, když se rozsvítí obrazovka. Nastavení teploty Pokud je smíšený konvekční režim změněn a pec je v provozu, je nastavená hodnota uchována. Osvětlení prostoru pro pečení Osvětlení se aktivuje, když jsou dveře pece zavřeny. Osvětlení se aktivuje, když otevřete dveře + stisknete start (pokud nejde o odložený start). Osvětlení se deaktivuje, když otevřete dveře + stisknete stop. 24 z 48 FV0xxx400xXD/DL

25 Řešení problémů Některé provozní chyby jsou řízeny elektronicky a zobrazeny na displeji. Takové chyby jsou očíslovány. Pokud k některé z nich dojde při provozu pece, na displeji se zobrazí odpovídající číslo. 1 Přehřátí prostoru pro vaření 2 Přehřátí generátoru páry 3 Poškozená teplotní sonda prostoru pro vaření Poškozená teplotní sonda generátoru páry 7 Poškozené sondy jádra 8 Poškození turbín 9 Nedostatek vody v generátoru páry 10 Přerušení dodávky tepla (pouze elektrické) 11 Přehřátí (elektrického) počitadla 12 Chyba v ohřevu generátoru páry 13 Chyba konvekčního hořáku (pouze plyn) 14 Chyba hořáku generátoru páry (pouze plyn) 15 Chyby musí být opraveny, jinak se hlášení o chybě bude objevovat při každém režimu vaření. Pokud se objeví jakákoli chyba, na displeji se zobrazí odpovídající zpráva. 25 z 48 FV0xxx400xXD/DL

26 Pokud není k dispozici odpovídající režim, zobrazí se zpráva: Zvolte jiný režim vaření. Nejméně 5 chyb se ukládá do paměti a jsou k nim přiřazeny časy. Paměť si lze přečíst v režimu testu. Pokud se chyba objeví při provádění programu, bude program přerušen. Pokud se chyba objeví před spuštěním programu, nebudete programy moci spustit (s více než jednou fází). V PŘÍPADĚ CHYBY použijte REŽIM AUTOTESTU. Ve většině případů stanoví úroveň chyby. Než začnete pátrat pro příčině chybného provozu zařízení, zkontrolujte, zda jsou napájecí zásuvky správně umístěny. V opačném případě musí být aktivovány všechny žluté kontrolky na desce svorkovnice a na CPU: Přerušte přívod elektrického proudu. Odpojte kabely spojující desky svorkovnice CPU relé klávesnici. Karty postupně jednu po druhé opět připojte k elektrickému proudu a zkontrolujte, zda některá z částí obvodu nepůsobí problém. V.0.Přehřátí komponentů (chyba 0) Detektor teplotní sondy umístěný na desce CPU kontroluje teplotu komponentů. Pokud teplota překročí 65 C, ohřev všech režimů vaření bude zastaven. Přehřátí prostoru pro vaření (chyba 1) 26 z 48 FV0xxx400xXD/DL

27 Bezpečnostní termostat umístěný v prostoru pro vaření se aktivuje, pokud teplota prostoru překročí 350 C. Pokud je aktivován, konvekční režim se přeruší. Pokud se chyba objeví, když je turbína v provozu, pracuje turbína dále. Při hlášení o chybě na relé kartě konvekce zhasne červená kontrolka (kontrolka svítí = OK). Zkontrolujte: Pokud se bezpečnostní termostat aktivuje, odpovídající kontrolka na relé kartě zhasne. Bezpečnostní termostat resetujte červeným ovladačem na termostatu. Přehřátí generátoru páry (chyba 2) Pokud sonda na měření teploty bojleru dosáhne 120 C nebo pokud se aktivuje mechanický termostat, parní ohřev bude přerušen. Můžete použít konvekční režim. Stav termostatu je zobrazen červenou kontrolkou na relé kartě páry (kontrolka svítí = OK). Zkontrolujte: Pokud se bezpečnostní termostat aktivuje, odpovídající kontrolka na relé kartě zhasne. Bezpečnostní termostat resetujte červeným ovladačem na termostatu. Teplotní sonda v prostoru pro vaření (chyba 3) Pokud je sonda poškozená, na displeji není zobrazena odpovídající teplota. Zkontrolujte: V režimu testu. Pokud označené hodnoty odpovídají před změnou sondy měřící teplotu karta CPU. Teplotní sonda Teplotní sonda Teplotní sonda generátoru páry (chyba 6) Pokud je sonda poškozená, bude znemožněno předehřátí generátoru páry. 27 z 48 FV0xxx400xXD/DL

28 Zkontrolujte na bojleru teplotu vody. Teplotní sonda čidla pro pečení (chyba 7) Pokud je jedna ze sond poškozená, není zobrazena odpovídající teplota. Režim sondy jádra nemůže být použit. Zkontrolujte: V režimu testu, pokud označené hodnoty odpovídají před změnou sondy měřící teplotu. Turbíny chráněné pojistkou na napájecím kabelu (chyba 8) Tato chyba se projeví na kontrolce desky svorkovnice (kontrolka svítí = OK). Konvekční ohřev je přerušen. Parní režim může být použit. Zkontrolujte: Konektory a karta otočení směru rotace. Napájecí karta a kontrolní relé motoru. Autotest na desce svorkovnice. Ampér motoru (1,05 vysoká rychlost 1,20 nízká rychlost) Nedostatek vody v generátoru páry (chyba 9) Pokud není potřebná hladina vody dosažena během 4 minut od zadání požadavku plnění, bude signalizována chyba. Pokud se neaktivuje kontrola výše hladiny, přeruší se ohřev páry. Zkontrolujte: Přívod vody do zařízení. Fungování plnicího elektromagnetického ventilu. Přerušení dodávky tepla (chyba 10 ) (elektrické): Pokud je zařízení připojeno k řídicímu systému energie a tento systém je přerušen, bude signalizována chyba. Vstup P8.6 na CPU = 1= přerušení napájení. 28 z 48 FV0xxx400xXD/DL

29 Ohřev je zastaven v jakémkoli režimu. Přehřátí činných (elektrické): komponentů (chyba 11) Sonda na měření teploty umístěná v blízkosti statických stykačů kontroluje teplotu radiátoru. Pokud teplota dosáhne 55 C, chladicí elektromagnetický ventil se aktivuje na 100%. Pokud teplota dosáhne 65 C, zcela se přeruší ohřev. Na displeji se zobrazí Chyba 11 (zkontrolujte přívod vody). Chyba v ohřevu generátoru páry (chyba 12): Pokud teplota vody po 6 minutách nedosáhne 70 C, zobrazí se chyba. Zkontrolujte: Systém vypouštění vody, když je v provozu funkce páry. Pozici plovákového spínače Chyba konvekčního hořáku (chyba 13) plynová verze: Tato chyba je řízena tělesem pro rozvod zapalování. Zkontrolujte: Otevření plynového kohoutku. Tlak přiváděného plynu. Pozici jiskry pro zažehnutí v blízkosti hořáku. Zkontrolujte jiskru plamene správná pozice 5mm nad hořákem. Správnou polohu vedení dodávaného proudu. 29 z 48 FV0xxx400xXD/DL

30 Chyba hořáku generátoru páry (chyba 14) plynová verze: Tato chyba je řízena tělesem pro rozvod zapalování. Zkontrolujte: Otevření plynového kohoutku. Tlak přiváděného plynu. Pozici jiskry pro zažehnutí v blízkosti hořáku (vzdálenost 40 mm). Zkontrolujte jiskru plamene správná pozice 5mm nad hořákem. Správnou pozici vedení dodávaného proudu. V. Autotest Test vstupu/výstupu V případě nesprávného chodu má technik k dispozici nabídku TEST, s kterou může ovládat všechny poháněcí zařízení a zobrazit akce, aby mohl odhalit a odstranit závady. Některé testy (například: ovládání ohřevu generátoru páry) neberou v potaz bezpečnostní mechanismy funkčního programu. Tato testovací nabídka musí být používána s velkou opatrností. Před použitím testů zkontrolujte, zda jsou vytvořené parametry pro uživatele vhodné. 30 z 48 FV0xxx400xXD/DL

31 Do nabídky můžete vstoupit na konci nabídky nastavení 20 aktivováním následujícího tlačítka. Zobrazí se 4 testovací obrazovky: První obrazovka provede test na kontrolu displeje. Můžete otestovat klávesy na klávesnici. Číslo by mělo označit odpovídající činnost každé klávesy. Obrazovka podle času zobrazí posledních 5 chyb. Následujícím tlačítkem otevřete další obrazovku. Druhá obrazovka zobrazí desku CPU Pomocí tlačítek si můžete prohlédnout ovladače poháněcích zařízení (umístění každého ovladače je zobrazeno). Funkci aktivujete pomocí ovladače start/stop. Pokud jsou aktivovány vstupní senzory, bude změna stavu zobrazena symbolem (testy můžete snadno vztáhnout ke schématům zařízení). Následujícím tlačítkem se dostanete na další obrazovku: Deska svorkovnice Deska rozhraní konvekce/pára Stiskněte tlačítko, abyste se vrátili do nabídky nastavení. 31 z 48 FV0xxx400xXD/DL

32 Stiskněte tlačítko, abyste z nabídky vystoupili. Upravení programu CPU Tento program můžete aktualizovat. Nemusíte měnit paměť EPROM (elektricky programovaná paměť). Máme mikroovladač, jehož program získáte prostřednictvím obměny (flesh). Adaptér na počítači umožňuje přenést aktualizaci přímo. Datum aktualizace se objeví na první obrazovce testovacího režimu. Důležité informace pro diagnostiku místa závady Komunikace a barvy LED diod ŽLUTÁ DIODAmáme 4hodnoty napětí(kontrola na napájecí desce a CPU desce) ZELENÁ DIODAVÝSTUP dává signál ven s ele. desky ČERVENÁ DIODAVSTUP komponent dává signál ele. Desce Symboly šipek na displey diagnostik vstupů a výstupů ŠIPKA VEN PRÁZDNÁ výstup nedává signál ŠIPKA VEN PLNÁ výstup davá signál ŠIPKA DOVNITŘ PRÁZDNÁvstup signál ŠIPKA DOVNITŘ PLNÁvstup komponent dává signál (SPOLU S TÍM SVITÍ DIODA ČERVENÁ). Příklad viz. níže 32 z 48 FV0xxx400xXD/DL

33 33 z 48 FV0xxx400xXD/DL

34 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM VI.Schémata a technická dokumentace Schéma plynu 34 z 48 FV0xxx400xXD/DL

35 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM Elektrické schéma 35 z 48 FV0xxx400xXD/DL

36 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM Elektrické schéma 36 z 48 FV0xxx400xXD/DL

37 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM R2 horní konvekční ohřev (connection heating top), R2 dolní konvekční ohřev (connection heating bottom), Ohřev bojler (boiler heating) 37 z 48 FV0xxx400xXD/DL

38 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM R2 horní konvekční ohřev (connection heating top), R2 dolní konvekční ohřev (connection heating bottom), Ohřev bojler (boiler heating)ttom) 38 z 48 FV0xxx400xXD/DL

39 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM 39 z 48 FV0xxx400xXD/DL

40 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM 40 z 48 FV0xxx400xXD/DL

41 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM 41 z 48 FV0xxx400xXD/DL

42 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM 42 z 48 FV0xxx400xXD/DL

43 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM 43 z 48 FV0xxx400xXD/DL

44 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM VII.Program systému čištění: Stiskněte tlačítko zobrazí: a na displeji se Vypnout s vypuštěním bojleru Vypnout s plným bojlerem Manuální čištění Automatické čištění (můžete zvolit jemné až hrubé čištění 18) Samočištění zvolíte ovladačem a níže zmíněným číslem tlačítka a časem cyklu. Tlačítko pro dlouhý cyklus Tlačítko pro krátký cyklus Pokud neaktivujete hlavní vypínač, je možné vrátit do režimu vaření tak, že zvolíte funkci konvekce nebo páry. Než stisknete tlačítko start pro čištění, zobrazí se na displeji: Celková délka čisticího cyklu Stiskněte tlačítko start, abyste spustili systém čištění. kdykoli přerušit stisknutím tlačítka start/stop. 44 z 48 Cyklus je možné FV0xxx400xXD/DL

45 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM Systém čištění začne asi na 60 C. Pokud je teplota vyšší, bude elektromagnetickým ventilem automaticky přivedena studená voda, dokud nebude dosaženo 60 C. Na displeji se zobrazí šipka na znamení, že teplota klesá. Pokud je teplota nižší než 60 C, čištění začne nejprve párou, jak je uvedeno v tabulce. Pokud během provozu dojde k chybě, na displeji se zobrazí alarm s číslem chyby, která způsobila zastavení zařízení. Po odstranění poruchy dvakrát naplňte a vypusťte bojler. 45 z 48 FV0xxx400xXD/DL

46 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM Manuální čištění: 46 z 48 FV0xxx400xXD/DL

47 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM Samočištění: 47 z 48 FV0xxx400xXD/DL

48 PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM Tabulka parametrů polic DEXION PECE S KONTROLOVANÝM POHONEM Model trouby Počet polic 1Logo 2LCD DISPLEJ 3TEPLOTNÍ ROZPĚTÍ 4INTENZITA ZVUKOVÉHO ZNAMENÍ 5MAXIMÁLNÍ TEPLOTA 6NASTAVENÁ TEPLOTA 7MAXIMÁLNÍ TEPLOTA PÁRY 8NEDOSTUPNÉ 9MĚŘÍCÍ SONDA 10CHLAZENÍ VYPOUŠTĚNÉ VODY (PÁRA) 11 CHLAZENÍ VYPOUŠTĚNÉ VODY (PÁRA/KONVEKCE) 12VYPOUŠTĚNÍ PŘEPLNĚNÉHO BOJLERU 13BEZPEČNÝ ČAS PRO VYPUŠTĚNÍ 14POMALÁ RYCHLOST VĚTRÁKU 15DOBA OTOČENÍ VĚTRÁKU 16SÍLA BRZD MOTORU 17CELKOVÝ ČAS PROVOZU 18DOBA SERVISU 19DOBA PRÁCE ODSÁVACÍHO KRYTU 20KONCENTRACE ČISTICÍHO PROSTŘEDKU 21AUTOTEST X X1 X X X X2 Elektrická 6 10 DEXION 4 C / 500 / 2 3 OK X = MUSÍ BÝT NASTAVENO V KAŽDÉ PECI X1 = KONTROLA U FUNKCE PÁRY X2 = BEZ ČISTICÍHO SYSTÉMU MUSÍ BÝT 0 48 z 48 FV0xxx400xXD/DL Plynová 6 10 DEXION 4 C / 500 / 2 3 OK Elektrická 20 DEXION 4 C / 500 / 3 OK Plynová 20 DEXION 4 C / 500 / 3 OK

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli

Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Pokyny pro obsluhu souhrnný přehled platí pro standardní jednotku dálkového ovládání a pro ovládací panel na kotli Ovládací prvky na standardní jednotce dálkového ovládání 1. Hlavní ovládací kolečko -

Více

NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU KONVEKTOMAT ADVANCE CONCEPT MODELY: ACE-061 ACE-101 ACE-102 ACE-201 ACE-202 ACG-061 ACG-101 ACG-102 ACG-201 ACG-202 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem

Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem s 1 425 RDE100.1RF RCR100RF Bezdrátový prostorový termostat s časovým programem pro systémy vytápění RDE100.1RFS Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp Provozní režimy:

Více

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ

EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB NÁVOD K POUŽITÍ 1 EUROSTER 11WB ŘÍZENÍ OHŘEVU TOPNÉ VODY A ZÁSOBNÍKU TUV PRO KOTLE NA TUHÁ PALIVA S DMYCHADLEM 1 POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ EUROSTER 11WB je moderní mikroprocesorový regulátor

Více

KOMINEK OS (RT-08G-OS)

KOMINEK OS (RT-08G-OS) KOMINEK OS (RT-08G-OS) OPTIMALIZÁTOR SPALOVÁNÍ PRO KRBOVÁ KAMNA S AKUMULAČNÍ HMOTOU NÁVOD K OBSLUZE V1.0 (30.01.2012 k programu v1.0) 1 Princip činnosti Regulátor pomoci vzduchové klapky kontroluje spalovací

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě

Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Montážní návod, návod k obsluze a údržbě Komfortní jednotka bytového větrání s rekuperací tepla CWL-300 (B) CWL-400 (B) s přídavnou deskou Wolf Česká republika s.r.o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. +420

Více

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma :

OVLÁDACÍ JEDNOTKY EC 201i, 401i, 601i EC 401, 601. Návod k použití. Výrobce : Prodej a servis : Instalační firma : Výrobce : Prodej a servis : Hunter Industries Incorporated IRIMON, spol. s r.o. Diamond Street 1940 Obchodní zastoupení HUNTER pro ČR 92069 San Marcos Rožmberská 1272 198 00 Praha 9 California, USA tel.:

Více

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS1224. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS1224 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Jednotka disponuje krátkodobou pamětí,

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

TUNELOVÉ AUTOMATICKÉ KOŠOVÉ MYTÍ

TUNELOVÉ AUTOMATICKÉ KOŠOVÉ MYTÍ TUNELOVÉ AUTOMATICKÉ KOŠOVÉ MYTÍ AUTORACK Obsah Nastavení druhé úrovně parametrů Test funkčnosti desky Zařízení na měření průtoku Nastavení jazyka Nastavení rychlosti přenosu Hlášení o chybách Hlášení

Více

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5).

Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). REGULÁTOR SIRe Basic Vodní ohřev NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Všeobecná doporučení Před samotnou montáží zkontrolujte, zda je regulátor kompletní (viz. seznam jednotlivých dílů na str. 5). Umístění

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Datalogger Teploty a Vlhkosti

Datalogger Teploty a Vlhkosti Datalogger Teploty a Vlhkosti Uživatelský Návod Úvod Teplotní a Vlhkostní Datalogger je vybaven senzorem o vysoké přesnosti měření teploty a vlhkosti. Tento datalogger má vlastnosti jako je vysoká přesnost,

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CAREL ARIA ROZMĚRY TERMINÁLU CLOCK - Hodiny SET Změna MODE Mód FAN Ventilátor HOLD Ulož RESUME - Neakceptuj Strana 1 z 1 UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Programovatelná postranní tlačítka LCD Displej

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00

OS 3030. Návod k použití. Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení. Software verze 0004 2.00 OS 3030 Elektronické regulátory pro reverzně osmotické zařízení Návod k použití Software verze 0004 2.00 Obsah Popis funkcí...1 Fáze výroba...1 Fáze standby...1 Fáze výplach po výrobě...2 Fáze výplach

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Leden 2005 Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 Spuštění 1.2 Vypnutí 1.3 Start/stop

Více

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka

Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány. Instalační a uživatelská příručka Řídící jednotka 24 V pro vrata a brány Instalační a uživatelská příručka Vážený uživateli, Před zapojením výrobku si prosím pročtěte přiložené bezpečnostní pokyny. Při zanedbání těchto pokynů společnost

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení.

EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. EasyStart R+ Návod k obsluze. Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Zákonné

Více

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině)

IST 03 C 839-01 ITACA KB 24-32. Instalace, použití, údržba. Překlad původních instrukcí (v italštině) ITACA KB 24-32 IST 03 C 839-01 Instalace, použití, údržba CZ Překlad původních instrukcí (v italštině) Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zvolili a zakoupili jeden z našich výrobků. Prosíme, abyste

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka

NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 150 E. Pokojová rekuperační jednotka NÁVOD K POUŽITÍ MICRA 50 E Pokojová rekuperační jednotka Vyrobeno v souladu s normou ISO 900 Panuškova 30/4 40 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA TEL. +40 60 36 766 +40 737 336 30 info@dospelczech.cz nabidky@dospelczech.cz

Více

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu

Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu DS1722028 1 LBT8669 Obsah 1. Složení soupravy a požadovaná kabeláž 1.1 Obsah soupravy a volitelné příslušenství 1.2 Instalace 2. Popis a nastavení funkcí videotelefonu 2,1 Hlasové zprávy a video záznamy

Více

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení.

Zapisovač nemá síťový vypínač a zapne se připojením síťové šnůry na zdroj napájení. RD 1700 zapisovač 6.2 Zapnutí napájení a stav zapisovače 6.3 Tisk zkušebního obrazce 6.4 Činnost v normálním módu 7.1 Nastavení a kontrola parametrů 7.2 Přehled postupu nastavení parametrů 7.3 Nastavení

Více

MAGICAR 9000B montážní manuál

MAGICAR 9000B montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 9000B je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného

Více

VC613-3 SMART SAFE CAM

VC613-3 SMART SAFE CAM VC613-3 SMART SAFE CAM POPIS SMART SAFE CAM je unikátní bezpečnostní systém který Vám přináší spoustu výhod. Pokud zabudovaný PIR senzor zaznamená pohyb, zaktivuje světlo a záběry kamery jsou tak kvalitnější.

Více

TX Regulátor Návod k obsluze

TX Regulátor Návod k obsluze TX Regulátor Návod k obsluze Verze 1.7 Rev. 2015.05.29 Strana 1/15 Obsah 1.0.0 Základní přehled... 3 1.1.0 Nucený režim (Force Mode)... 4 1.2.0 Prodloužený režim (Prolonged Mode)... 4 1.3.0 Ovládací menu

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ WS 1715 Funkce: - Čas ovládaný rádiem s možností manuálního nastavení. - Předpověď počasí jasno - polojasno/oblačno - deštivo - přívalový déšť. - Přijímací frekvence 433MHz RF. - Až

Více

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Příručka uživatele 6 720 806 251 (2013/02) cs Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............... 3 1.1 Použité symboly................................

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus)

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) POKYNY PRO MONTÁŽ A POUŽITÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S MODULACÍ (e-bus) 33 18 449 (33 18 299) provedení pro kabel 33 18 304 bezdrátové provedení ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ PROVÁDĚNÁ NA KOTLI denní / noční teplota

Více

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím!

POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! ST 390 návod k obsluze POZOR! Elektrické zařízení pod napětím! Před prováděním jakýchkoliv činností spojených s napájením (připojování vodičů, instalace zařízení atd.) je nutné se přesvědčit, že regulátor

Více

KONVEKTOMATŮ ŘADY ADVANCE PLUS APE - APG

KONVEKTOMATŮ ŘADY ADVANCE PLUS APE - APG 3/2013 SERVISNÍ MANUÁL KONVEKTOMATŮ ŘADY ADVANCE PLUS APE - APG 1 3/2013 Schéma zapojení obecné pro všechny elektrické modely 2 3/2013 Montážní schéma zapojení obecné pro všechny elektrické modely 3 3/2013

Více

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze

Ovládací jednotka K rain RPS616. návod k obsluze Ovládací jednotka K rain RPS616 návod k obsluze Pro správnou funkci jednotky je třeba zapojit baterii 9V pro udržení naprogramovaných dat v případě výpadku elektřiny. Použijte alkalickou baterii, vyměňujte

Více

Ovládací panel PC 100

Ovládací panel PC 100 Str.1 Uživatelská příručka PC100, PC200, DS300K, PC320-K Hlavní části elektrické výbavy KONTROLNÍ PANEL PC100, PC200, Ovládání spotřebičů, test baterií, test hladin vody pitné i odpadní 12V ROZVADĚČOVÝ

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

OBRÁZEK VÝROBKU NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY P - 344 RU, B - 433, KM - 423, KE - 423, 511, KP - 611, 911, 1111, 1411

OBRÁZEK VÝROBKU NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY P - 344 RU, B - 433, KM - 423, KE - 423, 511, KP - 611, 911, 1111, 1411 NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ OBRÁZEK VÝROBKU NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY P - 344 RU, B - 433, KM - 423, KE - 423, 511, KP - 611, 911, 1111, 1411 Datum 03 / 2010 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SOULADU S NORMAMI 3 TECHNICKÁ

Více

Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK. časově řízené dávkovací čerpadlo

Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK. časově řízené dávkovací čerpadlo Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK časově řízené dávkovací čerpadlo Ovládací panel TEKNA TCK Přístup do nabídky programování Když se stiskne během pracovní fáze čerpadla, cyklicky zobrazuje

Více

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43

HE HE E21 - E28 / HE D36 - D43 ok Greenline HE HE - E28 / HE D36 - D43 6 720 641 739-01.1I Uživatelská příručka Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1 Použité symboly.................... 3 1.2 Bezpečnostní pokyny................

Více

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství

OBSAH. Str. 5 7.3 SETUP - Nastavení Str. 15 4.1.2 Přidání BUS-2Easy. 8 TESTOVÁNÍ AUTOMATICKÉHO Str. 5 příslušenství OBSAH 1 VAROVÁNÍ Str. 2 6 ULOŽENÍ RADIO KODU Str. 11 2 NÁKRES A KOMPONENTY Str. 2 6.1 Nastavení DS ovladače Str. 11 2.1 Popis komponentů Str. 3 6.2 Nastavení SLH ovladače Str. 12 2.2 Popis svorkovnice

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam

Uživatelský manuál. PIR čidlo s kamerou. OXE PirCam Uživatelský manuál PIR čidlo s kamerou OXE PirCam Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Vítejte! Děkujeme, že jste si vybrali OXE PirCam.

Více

PROGRAM AZA Control návod k použití

PROGRAM AZA Control návod k použití PROGRAM AZA Control návod k použití AZA Control je uživatelský program určený ke správě přístupových práv, archivaci systémových událostí a konfiguraci elektromotorických zámků CERBERIUS pracujících v

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

1 Všeobecná upozornění

1 Všeobecná upozornění 1 Všeobecná upozornění Tato příručka je neoddělitelnou součástí výrobku a musí být předána uživateli spolu se zařízením. Součástí tohoto zařízení musí zůstat při každé změně vlastníka. Příručku uchovávejte

Více

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO

- FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO - FOX - OVLÁDACÍ PANELY 1 ELEKTRICKÉ ČERPADLO QMD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX QTD10/... A-A-FOX-U QTR10/... A-A-FOX QTS10/... A-A-FOX QTSS10/... A-A-FOX UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRUČNÝ VÝTAH K+H čerpací

Více

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh

MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh 3318293-3318365 MCD III MODUL PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Hydraulický modul pro dvě teplotní úrovně, 1x přímý okruh, 1x směšovaný okruh Maximální výkon nízkoteplotního (podlahového) okruhu: 13,0 kw pro ΔT=10

Více

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax

Dálkové ovládání s termostatem. ecoster 200 pro regulátory ecomax Dálkové ovládání s termostatem ecoster 200 pro regulátory ecomax Obsah: 1. Bezpečnost... 3 2. Účel... 3 3. Informace týkající se dokumentace... 3 4. Uchovávání dokumentace... 3 5. Používané symboly...

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka

AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka Albatros 2 Bezdrátové komponenty Uživatelská příručka AVS75.. AVS71.. AVS13.. AVS14.. QAA78.. 1.1 Rádiové komponenty Stanoviště je vhodné vybrat tak, aby bylo zajištěno pokud možné nerušené vysílání. Přitom

Více

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm

WN 020905 11/10. Návod k montáži a obsluze T 100 DES A1 2. 182 mm. 6mm T 20 2 3. 242 mm. 1400 mm WN 0090 /0 T 00 DES Návod k montáži a obsluze A mm 8 mm T 0 0 mm 00 mm Pøehled zapojení V DC 00 ma X....... X Y G ~ - ~ + U V W N W V U T C L L L N M ~ a x 00V, N, X....... X Y U V W G ~ - ~ + U V W N

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé)

Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Návod - SALUS ERT50 TRIAC (tiché relé) Týdenní programovatelný termostat určený k systému podlahového, radiátorového a konvenčního topení. INSTALACE TERMOSTATU SALUS ERT50 Návod k obsluze a montáži Děkujeme

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

KONVEKTOMATY A PEKAŘSKÉ PECE

KONVEKTOMATY A PEKAŘSKÉ PECE KONVEKTOMATY A PEKAŘSKÉ PECE Návod k použití pro modely KF 630 D UD KF 937 D UD KF 966 D UD KF 966 D AL UD KF 966 D AL UD - G rev. 0 GPT, s.r.o. Antala Staška 1075/41a, Praha 4, 140 00 Tel.: +420 241 440

Více

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ

NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 1 NÁVOD K OBSLUZE MEZISTROPNÍ, POTRUBNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA FAN COIL NEOPLÁŠTĚNÁ 4-TRUBKOVÝ SYSTÉM ACW 200H, 300H, 400H, 600H, 800H, 1000H, 1200H ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197 00 Praha 9 - Kbely

Více

SELEKTA SELEKTA 170 top2 DK S FIN N H. Návod k montáži a obsluze Digitální astronomické spínací hodiny. SELEKTA 170 top2 RUS

SELEKTA SELEKTA 170 top2 DK S FIN N H. Návod k montáži a obsluze Digitální astronomické spínací hodiny. SELEKTA 170 top2 RUS 2 8mm 309 082 01 SELEKTA SELEKTA 170 top2 170 0 100 Návod k montáži a obsluze Digitální astronomické spínací hodiny 0,5mm - 2,5mm 2 MENU 0 6 12 18 24 L N 230-240V~ 50-60Hz R 10a -30T OK SELEKTA 170 top2

Více

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OSD4-1999. základní technické údaje. OSD4-1999 objednací číslo 2024 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OSD4-1999 podřízená jednotka centrální regulace (systému CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátová komunikace s řídící jednotkou OCS4-10 bez propojení s centrální jednotkou funguje jako manuální termostat

Více

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití

Vinotéka. Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití Vinotéka Přečtěte si pozorně tento návod před použitím spotřebiče. Návod k použití 1 ČÁSTI A FUNKCE 1. Ovládací panel a displej 2. Skříňka 3. Nožička k vyvážení 4. Přihrádka na víno 5. Skleněná dvířka

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ

32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ 32 1000-09 WH31 NÁVOD K POUŽITÍ OBECNÝ POPIS Nový regulátor WH31 reprezentuje hlavní model WH série. Je to digitální termostat se zobrazením teploty na LED displeji. Měřící rozsah se pohybuje v rozmezí

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady. Programy Doporučení ke vkládání nádobí A B Litry kwh Minuty ADG 9836 Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití! Stručné rady CZ Ukazatele Tlačítko Zapnuto Tlačítko Vypnuto Tlačítko volby programu Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.

Více

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz

Návod k obsluzer. F03 200 RTH. www.lars.cz Návod k obsluzer. F03 200 RTH www.lars.cz 3 Blahopřejeme Vám k nákupu nejnovějšího regulátoru teploty vyvinutého na základě nejmodernějšího mikroprocesoru. AURATON 200 RTH Funkce FrostGuard : Chrání před

Více

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze

WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze WiFi vyhledávač ryb (Fish Finder) Návod k obsluze 1. O VÝROBKU Děkujeme vám, že jste si vybrali Lucky WiFi Fish Finder vyhledávač ryb. Tento WiFi vyhledávač ryb je určen pro amatérské i profesionální rybáře

Více

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE

PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE OHŘÍVAČ VODY S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM PROVOZNÍ A INSTALAČNÍ INSTRUKCE SDWHP-150-3.8 SDWHP-200-3.8 SDWHP-260-3.8 SDWHP-300-3.8 OBSAH 1. Instalační instrukce 1.1 Instalační schéma 4 1.2 Požadavky

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

Míchačka karet Shuffle King. Obsah balení:

Míchačka karet Shuffle King. Obsah balení: Míchačka karet Shuffle King Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 230/24 V 1x Úchytný plech (pro tenké nebo silné čalounění stolu) 1x Krycí panel (pro tenké nebo silné čalounění stolu) 1x

Více

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362

3.016362. Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas. Řídící jednotka CRD - 3.016362 3.016362 Řídící jednotka CRD Návod k montáži a použití s kotli Immergas Řídící jednotka CRD - 3.016362 OBSAH ÚVOD 3 POPIS 4 INSTALACE 4 PŘIPOJENÍ 5 HLAVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY - PANEL 6 HLAVNÍ ZOBRAZOVACÍ PRVKY

Více

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití

1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení. 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění. 1.3 Rozsah použití Solární regulátor PR3030 12/24V 30A Návod pro montáž a obsluhu Obsah 1. Bezpečnostní upozornění a vyloučení záruky - 3 1.1 Bezpečnostní upozornění a jejich označení - 3 1.2 Všeobecná bezpečnostní upozornění

Více

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C.

Tabulka. P Programy Dostupné. 1 Aqua Steam 40-70 C Odložení. 2 Předmytí studená Odložení. 3 Jemné 40 C. 4 Rychlé 45 C. 5 Eco 2) 50 C. Stručný návod Tabulka PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO STRUČNÝ NÁVOD K POUŽITÍ A POKYNY K INSTALACI! TLAČÍTKO VOLBY PROGRAMU Stiskněte několikrát tlačítko Programy, až se rozsvítí

Více

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10

Závlahové systémy profesionálů IRIMON. Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 Závlahové systémy profesionálů Ovládací jednotka PC+ a PCC+ 2014_10 www.irimon.cz 1 Technická charakteristika modulární ovládací jednotky PC+.... 3 Instalace a zapojení ovládací jednotky PC+.... 6 Instalace

Více

Otvory potřebné pro upevnění skříňky musí odpovídat rozměrům uvedených na boku.

Otvory potřebné pro upevnění skříňky musí odpovídat rozměrům uvedených na boku. Strana 1 INSTRUKCE PRO INSTALACI SIL Strana 2 INSTALACE SC1 Po odšroubování 4 šroubů označených písmenem A otevřte skříňku obsahující panel SC1 Během této operace dávejte pozor na kabel klávesnice, panely

Více

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ

PocketHome BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAÈ - TERMOSTAT PRO ZÓNOVOU REGULACI ELEKTRICKÉHO TOPENÍ PocketHome prvek systému PocketHome snímá teplotu v místnosti a vysílá požadavek pro sepnutí topení vhodné pro přímotopy, el. podlahové topení, sálavé panely a infrapanely vysílač k přijímačům PH-BP7-P,

Více

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte!

7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulátor prostorové teploty RC20. Před obsluhou pozorně pročtěte! 7 747 006 231 08/2006 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulátor prostorové teploty RC20 Před obsluhou pozorně pročtěte! Obsah 1 Úvodem....................................... 3 2 Bezpečné zacházení s regulátorem

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více