ÚVODNÍ SLOVO ROZHOVOR POSLÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO ROZHOVOR POSLÁNÍ"

Transkript

1 SLUŽBY V BRNĚ

2 OBSAH Úvodní slovo, rozhovor, poslání Domov sv. Anežky Charitní ošetřovatelská služba Charitní pečovatelská služba Chráněné bydlení sv. Anežky Azylový dům pro lidi bez domova Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Noclehárna Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni Asistenční služba sv. Rafaela Chráněné bydlení sv. Michaela Kavárna Anděl - Sociální rehabilitace Effeta - denní stacionář Celsuz - Sociální rehabilitace Celsuz - Odborné sociální poradenství Celsuz - Služby pro cizince Denní a přechodný pobyt Domov pokojného stáří Kamenná Charitní dobrovolnické centrum Baltazar Sbírky Duchovní služba Farní charity Finanční zpráva Kontakty DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - SLUŽBY BRNO adresa: tř. Kpt. Jaroše 9, Brno tel: web: peněžní ústav: KB a. s. Brno město číslo účtu: /0100 IČ:

3 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, dovolujeme si Vám předložit souhrnný propagační materiál za Diecézní charitu Brno - Služby Brno. Celý loňský rok jsme připravovali organizační změnu, díky které došlo z rozhodnutí našeho zřizovatele ke sloučení Sekretariátu Charity brněnské diecéze s původní Oblastní charitou působící ve městě Brně. Doufám, že tato změna přispěje nejen k čitelnosti a ke zjednodušení naší organizační struktury pro veřejnost, ale zejména k jednotě a sounáležitosti v naplňování charitního poslání služby milosrdné lásky k lidem v nouzi. Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno ROZHOVOR Jste novým vedoucím odboru Služeb Brno. Na co chcete v této roli klást důraz? Provoz služeb je největším podílem hrazen z dotací státu a samosprávných celků, proto budu klást důraz na vyjednávání s představiteli samosprávy. Je zapotřebí upozorňovat, že služby, které poskytujeme, jsou pro lidi nejvíce zranitelné. Druhou oblastí je oblast mezilidských vztahů. Nejde jen o vytváření stabilního pracovního prostředí a podmínek pro rozvoj odborných kompetencí pracovníků, ale také pro jejich formaci srdce. Důležité je pro mě prostředí vzájemné důvěry. Třetí oblastí je kvalita služeb. Dá se předpokládat, že lidí, kteří budou odkázaní na pomoc druhých, bude přibývat. Výzkumy hovoří o neustálém nárůstu lidí v seniorském věku, lidí bez domova nebo lidí s postižením. Všem chceme nabízet nejen dostupnou, ale také laskavou a zároveň profesionální péči. Co Vás nejvíce ve Vaší práci těší? Přes všechny starosti musím říci, že převládají radosti! Ať už je to profesionalita a odbornost zaměstnanců, rozmanitost práce v prostředí sociálních služeb nebo množství lidí, kterým pomůžeme. V neposlední řadě je pro mě velmi radostné pracovat v organizaci, která vychází z křesťanských principů. Asi není nic, co by mne posilovalo více, než vidět nadšení lidí, kteří svou práci dělají s láskou. Uvědomuji si, že životní rovnováha není samozřejmostí a chtěl bych tedy všem svým kolegům a kolegyním ze srdce poděkovat, že mi ji pomáhají udržovat. PhDr. Petr Horehleď, vedoucí odboru Služeb Brno POSLÁNÍ Posláním DCHB je služba milosrdné lásky církve bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. -1-

4 DOMOV SV. ANEŽKY Poskytuje bydlení zdravotně znevýhodněným a sociálně slabým seniorům a starším dospělým, kteří potřebují ke zvládání denních aktivit pomoc druhé osoby, ale v základních životních potřebách jsou soběstační. Chceme, aby lidé své stáří mohli prožívat aktivně, samostatně a důstojně tak dlouho, jak jim to věk a okolnosti dovolí. Nejde nám však jen o pouhé bydlení, ale především o kvalitu života. Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám vyměnit podlahovou krytinu na chodbě; na odpočinek klientů na zahradě jsme pořídili lavičky; proběhlo grilování na zahradě s programem; při důležitých výročích jsme vždy připravili společná setkání; na Velikonoce, Vánoce i Nový rok jsme uspořádali sváteční programy. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce ČR 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

5 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet bytových jednotek 22 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárcům: MUDr. Wernerová Milena Fridrichová Zita - 3 -

6 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytuje nutnou odbornou zdravotní péči přímo v pohodlí domova ve vlastním sociálním prostředí. Je určena zejména seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním. Naši službu vykonávají školené zdravotní sestry, ale klademe důraz také na lidský přístup, navazování důvěry a službu srdcem. Nejde jen o zdravotní stav ale i to, jak se každý z našich klientů cítí. Mgr. Irena Prokšová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám poskytnout podporu a pomoc více klientům než v předchozím roce. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

7 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet pacientů 387 Počet návštěv Počet zdravotnických úkonů Počet pracovníků (fyz./přep.) 7/7,53 Podporovatelé: Farnost sv. Tomáše v Brně - 5 -

8 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytuje služby seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují podporu v soběstačnosti při denních aktivitách a péči o sebe i o domácnost, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí. Věřím, že známé prostředí domova je pro mnohé lidi velmi důležité a odráží se na jejich psychickém rozpoložení. Naší snahou je, aby lidé nepřicházeli o kvalitu života a mohli prožívat důstojný a naplňující život navzdory omezením, které může způsobovat věk nebo postižení. Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) proškolili jsme tým pečovatelek v certifikované Bazální stimulaci; vybudovali jsme nové prostory pro klienty i pracovníky; podpořili jsme naši klientku při její účasti ve fotografické soutěži; pečovatel Milan Macoun získal v celostátní soutěži druhé místo. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

9 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 134 Počet návštěv Počet pracovníků (fyz./přep.) 18/15 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárci: prof. MUDr. Placheta Zdeněk - 7 -

10 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Je pobytová sociální služba pro dospělé lidi od 27 let, kteří z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Lidé se zdravotním postižením potřebují často jen naznačit, jak překonat svá znevýhodnění. Proto se snažíme je na této cestě podpořit, ale přitom co nejvíce zachovávat a rozvíjet jejich samostatnost. Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám dobudovat a vybavit kapli; vymělili jsme některá stará okna za nová; připravili jsme několik volnočasových programů - přednášku o cestování, o jménech, grilování na zahradě, koncert, návštěvu botanické zahrady, společné pečení cukroví; navštívily nás děti z mateřské školky; setkali jsme se s klienty Domova pro seniory na ul. Noppova; během celého roku probíhaly pravidelné bohoslužby. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

11 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 22 Počet návštěv Počet úkonů Počet pracovníků (fyz./přep.) 5/5,19 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárcům: prof. MUDr. Placheta Zdeněk Pálka Petr Heikenwalderová Milada - 9 -

12 AZYLOVÝ DŮM PRO LIDI BEZ DOMOVA Poskytuje azylové ubytování lidem bez přístřeší a dále se společně s nimi snaží řešit jejich nepříznivou situaci pomocí individuálního plánování. Nabízí jim také sociální poradenství. Ztráta střechy nad hlavou není jen materiální újma. Lidé tak přicházejí o zázemí, často i o vztahy a zejména skutečný domov. Nikam nepatří. Proto je pro nás důležité, abychom jim poskytli útočiště a pomohli najít sílu získat svůj život zpět. Mgr. Petr Šimon, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) během roku jsme pořádali prostřednictvím divadla Atelier několik dílen komunikačních a sociálních dovedností. Dílny slouží nejen k setkávání lidí zvenčí i zevnitř, ale také k propagaci a medializaci našeho zařízení. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

13 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení 30 Počet uživatelů - ubytování 80 Počet uživatelů - poradenství 94 Počet uživatelů - kontaktů Počet pracovníků (fyz./přep.) 6/6,5 Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

14 NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM PRO LIDI BEZ DOMOVA Poskytuje podporu při zajištění základních denních potřeb člověka bez přístřeší od jednoduché stravy, osobní hygieny, čistého ošacení, odpočinku až po přečtení denního tisku. Dále nabízí odborné sociální poradenství. Nechceme přebírat necitlivý postoj, že bezdomovectví je věcí jednotlivce, který si za to vždy může sám, nebo domněnku typu - mně se to stát nemůže. Každý člověk má pro nás hodnotu a vnímáme jeho potřebu zachovat si lidskou důstojnost. Kateřina Zoufalá, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) SAKO Brno, a.s. přizvala naše zařízení k účasti na Dni Země. Na této akci jsme prezentovali naši práci a představili jsme veřejnosti výrobky lidí bez domova; obměnili jsme část našeho technického vybavení; navázali jsme spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

15 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení okamžitá 20 Počet uživatelů Počet úkonů Počet návštěv Počet pracovníků (fyz./přep.) 8/6,7 Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

16 NOCLEHÁRNA Poskytuje lidem bez domova především možnost přenocování a ohřev vlastního jídla, nabízí podmínky pro osobní hygienu. Cítili jsme, že kromě dlouhodobého azylového ubytování a denních služeb je důležité nabídnout lidem bez domova také útočiště na noc. Zejména v zimním období je to služba, která lidem zachraňuje životy. Uvědomujeme si však, že kapacita noclehárny je omezená, proto v zimních měsících otevíráme navíc noční centrum, kde mohou lidé přečkat noc v sedě na zemi nebo na židli. Mgr. Petr Šimon, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem podařilo se nám vyměnit část vybavení noclehárny. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

17 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet zařízení/den 34 Počet uživatelů - ubytování 258 Počet uživatelů - kontaktů (odespané noci) Počet pracovníků (fyz./přep.) 2/2,3 Podporovatelé: Farnost sv. Tomáše v Brně

18 DOMOV SV. MARKÉTY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI Poskytuje pomoc a ubytování na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení a které mají zájem svou situaci řešit. Ochranu žen a dětí považuji za velmi aktuální. Přesto je naší snahou nejen matky ochraňovat, ale postupně učit a vést k úplné samostatnosti v péči o dítě a nezávislosti na okolí. Mgr. Marie Popovská, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) děti z Domova sv. Markéty se v lednu vydaly koledovat jako tři králové do obchodního domu Kaufland; podnikli jsme výlet do Zoo Lešná u Zlína; v létě jsme byli jezdit na koních; v měsíci srpnu jsme umožnili dětem canisterapii; o Vánocích navštívili Domov sv. Markéty zástupci Policie České republiky, kteří obdarovali ty nejmenší. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

19 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení 100 Počet pracovníků (fyz./přep.) 20/19 Počet uživatelů na ubytování (děti a matky/otcové) 172 Počert lůžkodnů (intervencí) Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Městská část Brno - Královo Pole

20 ASISTENČNÍ SLUŽBA SV. RAFAELA Přímo v domácím prostředí poskytuje podporu lidem s mentálním postižením v běžných činnostech, které nedokáží vykonávat sami z důvodu snížené soběstačnosti. V naší službě se lidé setkají s respektem a individuálním přístupem. Velkým nástrojem v naší práci je navazování vzájemné důvěry. Klademe přitom důraz na odpovědnost a volbu lidí s mentálním postižením při rozhodování. Petr Čevelík, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám navýšit počet uživatelů (v souladu s akčním plánem JMK a Města Brna); přestěhovali jsme kancelář služby nyní máme plnohodnotnou kancelář a také zázemí pro naše asistenty na ulici Žižkově; pomocí naší služby nalezli dva naši klienti, kteří bydleli v lidsky nedůstojných podmínkách, nové bydlení. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní 0 Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy 318 ostatní

21 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 20 Kapacita zařízení 20 Počet pracovníků (fyz./přep.) 1/1,11 Podporovatelé:

22 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. MICHAELA Lidé s mentálním postižením a autismem zde mohou bydlet v menších domácnostech. S pomocí asistentů rozvíjejí své schopnosti především v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost a kontaktů s okolím. Dospívající lidé s mentálním postižením touží pro samostatnosti jako všichni, potřebují však podporu, aby tento svůj sen mohli uskutečnit. Někteří k nám přicházejí z ústavů, protože by chtěli žít podobně jako jejich vrstevníci, někteří mají své rodiny. Mnoho rodičů pečuje obětavě o své postižené děti, ale uvědomují si, že to tak nejde napořád. Nechtějí však volit ústavní zařízení. Mgr. Ludmila Pavlišová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v květnu u nás Česká televize natáčela dokument Můj svět, který pak byl v září vysílán v rámci cyklu Příběhy; pustili jsme se do rekonstrukce koupelny v jednom z našich bytů; v září jsme uspořádali den otevřených dveří. Na prohlídku domu a kulturní program na zahradě přišlo kolem 150 lidí; v předvečer svátku našeho patrona sv. archanděla Michaela se část klientů i zaměstnanců sešla na poutní bohoslužbě v Dolních Věstonicích; náš kolega Radovan Pokorný získal Národní cenu sociálních služeb v kategorii Pečovatel roku dostal se mezi 5 oceněných z celé České republiky; celý rok nám pomáhali dobrovolníci ze zahraničí. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

23 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 34 Kapacita zařízení 35 Počet pracovníků (fyz./přep.) 36/26,2 Podporovatelé: RAKO - kachličky; paní Prokešová - nová vana; Staré páky - brigáda; Jindřich Kotvrda - přednáška o Syndromu pomocníka; farníci z Moravského Žižkova; pan Blata - ovoce, zelenina, zavařeniny pro klienty; stavební firma Navláčil; P-KOVO Brno, s. r.o.; Portus Praha; Crocodille ČR, s.r.o

24 KAVÁRNA ANDĚL SOCIÁLNÍ REHABILITACE Pomáhá lidem s mentálním postižením rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti. Podporuje je v samostatnosti, která jim usnadní přechod na volný trh práce nebo chráněné pracovní místo. Snažíme se připravit lidi s mentálním postižením na práci - zejména nácviky praktických dovedností. Původně jsme vytvořili tréninkové pracoviště - kavárnu otevřenou pro veřejnost. V současnosti však poskytujeme podporu při nácviku modelově v uzpůsobených prostorách bez návštěv veřejnosti, abychom se mohli co nejlépe soustředit na rozvoj nadání a schopností každého z našich uživatelů služby. Bc. Lucie Michalíková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v září byla Kavárna Anděl z ekonomických důvodů uzavřena veřejnosti a zcela se obměnil tým pracovníků služby; vytvořili jsme novou koncepci služby, která zachovala její stávající poslání a rozšířila činnosti o rozvoj funkční a počítačové gramotnosti; jeden z našich klientů získal zaměstnání; pořádali jsme tvůrčí dílny, při kterých se naši klienti naučili péct cukroví, vyrábět vánoční ozdoby, plstěné výrobky z vlny, šperky z korálků atd. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

25 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 4 Kapacita zařízení 8 Počet pracovníků (fyz./přep.) 4/2,95 Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

26 EFFETA - DENNÍ STACIONÁŘ Vytváří prostor pro seberealizaci, učení, nácviky a možnost plnohodnotného trávení času pro lidi s mentálním, kombinovaným postižením a autismem formou denního pobytu a pracovní terapie. Každý člověk má dar, jehož hodnotu nikterak neumenšuje míra zdravotního znevýhodnění. Snažíme se proto rozvíjet co nejvíce samostatnost každého člověka s postižením, aby mohl svými dary obohatit své okolí, ale zároveň byl na něm co nejméně závislý. Bc. Karel Weishaupel, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) pořádali jsme pro rodiče klientů kurzy keramiky a pletení košíků; klienti Effety podnikli pouť na Vranov, kde byla mše za naši službu; zúčastnili jsme se soutěže Kytka 100x jinak ; Effeta navázala úzkou spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou na ulici Kounicova, s Gymnáziem Matyáše Lercha a Církevní střední zdravotnickou školou. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

27 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 51 Kapacita zařízení 53 Počet pracovníků (fyz./přep.) 26/23,89 Podporovatelé: JULI MOTORENWERK, s.r.o.; Českomoravský cement, a. s.; Bauhaus, k.s; Agrofarma Syrovice, s.r.o.; Fluidtechnik Bohemia; Hortim International, s.r.o.; Konzulta Brno, a.s.; Pöyry Environment, a.s. Ing. Pokorný František; Ing. Rychetská Miroslava; manželé Kovaříkovi; Jurčík Pavel; Ing. Klevar Vladimír; FCH sv. Tomáše. Zahradní párty podporují: PENAM, a.s.; Steinhauser, s.r.o.; Arktida, s.r.o.; Heineken Česká republika, a.s.; HORTIM International, s r.o.; Muzeum dopravy Brno; NOWACO GROUP, s.r.o.; MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.; BAUHAUS, k.s.; Doubleshot, s.r.o.; Pila Belcredi Líšeň, s.r.o.; Akart, s.r.o.; Polesí Bílovice nad Svitavou

28 Následující služby CELSUZ nebyly součástí Oblastní charity Brno. V současné době již však tvoří síť služeb ve městě Brně v rámci sloučené organizační jednotky Správa DCHB a Služby Brno. CELSUZ SOCIÁLNÍ REHABILITACE Pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce překonat překážky při hledání zaměstnání a bojuje tak proti jejich sociálnímu vyloučení. Naši pracovníci doprovází lidi při řešení životní situace, jakou je nezaměstnanost a podporují je při hledání práce. Ztráta zaměstnání totiž velmi zásadně ovlivňuje život i psychiku každého člověka. Bc. Jan Kozák, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 podařilo se nám navázat spolupráci s několika regionálními zaměstnavateli; rozšířili jsme nabídku vzdělávacích kurzů měkkých kompetencí. Nově nyní nabízíme, např. kurzy Komunikace, Sebeprezentace; ve spolupráci s českým Centrem Euroguidance jsme organizovali seminář na téma Kariérové poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané; v důsledku velkého zájmu o naši službu, jsme rozšířili náš tým. Příjmy na provoz celkem (Kč) dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti 0 nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

29 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 199 Počet intervencí Kapcita (okamžitá) 55 Počet pracovníků (fyz./přep.) 23/16,31 Podporovatelé: Sociální služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

30 CELSUZ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Poskytuje široké sociální a právní poradenství, základní podporu psychologa, případně nezbytnou materiální pomoc. Zprostředkovává kontakty na jiné specializované organizace. V současné době se intenzivně věnuje také dluhovému poradenství. Zůstat sám na krizi je to nejhorší, co se může člověku přihodit. Proto jsou poradenské služby velmi důležité, i když pracují často tiše a zcela neokázale. Mgr. Veronika Imrichová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v roce 2013 jsme evidovali meziroční nárůst ve věci dluhového poradenství; oproti roku 2012 se změnil charakter intervencí - ubylo obecného dluhového poradenství a výrazně přibylo dotazů týkajících se soudem nařízených exekucí a dotazů na osobní bankrot; klienti byli často účastníci soudních řízení, bylo potřeba jim zabezpečit i právní pomoc. dotace - ministerstvo dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti 0 nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní 0 Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy 0 ostatní

31 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 828 Počet kontaktů/intervence 209/1122 Počet pracovníků (fyz./přep.) 2/1 Podporovatelé:

32 CELSUZ SLUŽBY PRO CIZINCE V NOUZI V rámci této služby funguje poradna poskytující specializované poradenství pro cizince. Působí také v oblasti multikulturních aktivit, jejichž cílem je přiblížit veřejnosti cizí kultury a působit tak preventivně proti rasismu a xenofobii. Být cizincem v naší zemi není lehké. Čelit předsudkům, zorientovat se v legislativě, v kultuře. Snažíme se proto, aby se cizinci co nejlépe integrovali, ale zároveň si dokázali zachovat svou vlastní identitu. Mgr. Veronika Imrichová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v rámci projektu Integrovat se (EUF ) absolvovalo 5 osob rekvalifikační kurz a byly zajištěny a vybaveny 3 byty. Celkem bylo v projektu podpořeno 71 osob. Jednalo se zejména o rodiny s malými dětmi; v projektu Na zdraví (EUF ), zaměřeném na zajištění a podporu přístupu k lékařské péči pro žadatele o mezinárodní ochranu, bylo podpořeno 225 osob; v červnu jsme se podíleli jako organizátoři společně s organizací Slovo 21, o. s. na multikulturní akci V 6 před domem ; v rámci činnosti poradny Brno se uskutečnila multikulturní akce pro širokou veřejnost; v červnu jsme také participovali na multikulturní akci Skamasi, kterou pořádá Nesehnutí k Mezinárodnímu dni uprchlíků, kde jsme prezentovali činnost cizinecké poradny při DCHB. dotace - ministerstvo dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti 0 nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy 0 ostatní

33 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 548 Počet kontaktů/intervencí 50/2 338 Počet pracovníků (fyz./přep.) 3/3 Projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany v oblasti bydlení a uplatnění na trhu práce Podporovatelé: Celsuz Brno - služby pro cizince - Projekt Integrovat se II (EUF ) Počet uživatelů 71 Počet hodin poskytnutého sociálního poradenství Počet hodin poskytnutého poradenství či asistence ve styku s úřady Projekt na podporu žadatelů o mezinárodní ochranu v oblasti zdravotní péče Celsuz Brno - služby pro cizince - Projekt Na Zdraví (EUF ) Počet uživatelů 226 Počet hodin poskytnutého poradenství a asistence celkem 926 Poradenství pro cizince ze třetích zemí poskytuje Diecézní charita Brno rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Provoz poradny pro cizince je zajištěn z finančních prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF ). Projekt je spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků. Diecézní charita Brno je jedním z partnerů, kteří se na realizaci projektu podílejí

34 DENNÍ A PŘECHODNÝ POBYT Poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu lidem nad 55 let, kteří potřebují z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu podporu a péči druhé osoby. V naší službě se setkáte především s úctou k životu a ke stáří. Ulehčujeme situaci rodinám, které pečují o své blízké, a momentálně tuto péči nemohou zajistit. Bc. Marie Žižkovská, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 navázali jsme spolupráci s mateřskou školkou "Sluníčko". Děti navštívily naše zařízení před Vánoci, zazpívaly, zatančily a předaly našim seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka; u příležitosti "Týdne sociálních služeb" se zařízení představilo na veřejné prezentaci v Líšni společně s dalšími sociálními službami, které v této městské části působí. Příjmy na provoz celkem (Kč) dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

35 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení 15 Počet uživatelů 93 Obložnost 94,20 % Počet pracovníků (fyz./přep.) 12/11,63 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárcům: O. a M. Burianovi, Ing. M. Čejda, M. Formanová, C. Grimm, M. Hladil, paní Janischová, J. Kratochvílová, Z. Krulová, S. Moučková, Ing. K. Paulík, B. Slováková, J. Wattová, A. Vlachová, I. Zipsová

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DIECÉZNÍ CHARITA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Slovo úvodem.................................. 3 Činnost Diecézní charity.............................. 5 Tříkrálová sbírka.................................

Více

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009

DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ. Výroční zpráva 2009 DIECÉZNÍ CHARITA OSTRAVSKO-OPAVSKÁ Výroční zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo ředitele...1 Profil Diecézní charity ostravsko-opavské...2 Přehled oblastních charit v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské...3

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Charita Valašské Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA Charita Valašské Meziříčí 2014 Působnost Charity Valašské Meziříčí OBSAH Úvodní slova... 3 Veřejný závazek... 5 Základní údaje o organizaci... 8 Úsek Valašská Bystřice Charitní dům pokojného

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITY OLOMOUC PRO ROK 2011 Poslání Charity Olomouc Charita Olomouc je poslána katolickou církví, aby odpovídala na potřeby lidí v nouzi službou v duchu křesťanské lásky, která chrání v

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika

Charita Zábřeh. Výroční zpráva 2011. ...pomáháme žít lepší životy. Charita. Česká republika Charita Zábřeh Charita Česká republika...pomáháme žít lepší životy Výroční zpráva 2011 Fotogalerie středisko CHOS a CHPS chata U sv. Martina Obsah, mapka teritoria působnosti LUBNÍK ČERVENÁ VODA MLÝNICKÝ

Více

Zpráva o činnosti v roce 2009

Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 Zpráva o činnosti v roce 2009 ÚVOD I. ÚVODEM Rok 2009 byl pro Diakonii ČCE mimořádným a slavnostním rokem, ve kterém jsme si připomínali 20-tileté výročí od znovuobnovení

Více

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové

Na titulní straně obálky je použita fotografie Východ slunce na Sinaji Pavly Romaňákové V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 OBSAH 20 let 1991 2011 Úvodní slovo Vlastimila Vajďáka, ředitele Charity Zlín... 2 Dopis Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého... 3 Vznik a poslání Charity Zlín...

Více

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi

Více než 20 let pomáháme lidem v nouzi OBLASTNÍ CHARITA PARDUBICE V Ráji 732, 530 02 Pardubice Tel: 466 335 026, 777 736 015, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.cz www.pardubice.charita.cz Působnost: Královéhradecká diecéze Pardubický

Více

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str.

Úvodní slovo... str. 4 Kdo jsme... str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy... str. 9 Lidé v Nadaci... str. 12 Benefice s Divokými husami... str. Úvodní slovo.............................................................. str. 4 Kdo jsme................................................................. str. 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy.............................................

Více

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ 20 let pomáháme lidem v nouzi, 22 našich regionálních Charit vám poskytuje 160 sociálních a zdravotních služeb a zařízení, kde pečuje 993 zaměstnanců o 30 000 nemocných a potřebných 1992 2002: Zakládáme

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2009 Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice IČ: 600 727 09 Číslo účtu: 7000029251/8040 u Oberbank AG, pobočka České Budějovice

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ str. 3 5 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA str. 6 8 Čajkovského 9, 586

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez)

Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012. levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) Farní charita Česká Lípa Výroční zpráva 2012 levá tabule oltáře z Marienkirche v Dortmundu (výřez) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MOTTO: POTŘEBNÍ JSOU SMYSLEM NAŠÍ PRÁCE. I. OBSAH I. Mapa Farní charity II. Úvodní

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít, byl jsem cizí, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili

Více

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1

Výroční zpráva 2014. Elim Vsetín, o.p.s. 1 Výroční zpráva 2014 Elim Vsetín, o.p.s. 1 Úvodní slovo Vážení a milí přátelé, máme za sebou rok činnosti naší obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s., od chvíle, kdy jsme převzali veškeré aktivity

Více

občanské sdružení 155 00 Praha 5

občanské sdružení 155 00 Praha 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 8 N A D Ě J E K Brance 11/19e občanské sdružení 155 00 Praha 5 Ú V O D N Í S L O V O Motto: Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených, ústa otevři, suď spravedlivě

Více

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012

www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 www.pestalozzi.cz výroční zpráva 2012 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 4. Zpráva auditora... 24 2. O společnosti 2/1 Řídící orgány... 4 2/2 Historie společnosti... 5 2/3 Poslání společnosti... 8 2/4 Činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015

ZPRAVODAJ Oblastní charity Třebíč 1/2015 1 Úvodní slovo Vážení přátelé Charity, nyní, na konci postního období a na prahu Velikonoc si připomínáme, že Ježíš nezachránil sebe, ale zachránil nás. Toto poselství se může stát motivací pro naši práci

Více