ÚVODNÍ SLOVO ROZHOVOR POSLÁNÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO ROZHOVOR POSLÁNÍ"

Transkript

1 SLUŽBY V BRNĚ

2 OBSAH Úvodní slovo, rozhovor, poslání Domov sv. Anežky Charitní ošetřovatelská služba Charitní pečovatelská služba Chráněné bydlení sv. Anežky Azylový dům pro lidi bez domova Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Noclehárna Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni Asistenční služba sv. Rafaela Chráněné bydlení sv. Michaela Kavárna Anděl - Sociální rehabilitace Effeta - denní stacionář Celsuz - Sociální rehabilitace Celsuz - Odborné sociální poradenství Celsuz - Služby pro cizince Denní a přechodný pobyt Domov pokojného stáří Kamenná Charitní dobrovolnické centrum Baltazar Sbírky Duchovní služba Farní charity Finanční zpráva Kontakty DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - SLUŽBY BRNO adresa: tř. Kpt. Jaroše 9, Brno tel: web: peněžní ústav: KB a. s. Brno město číslo účtu: /0100 IČ:

3 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, dovolujeme si Vám předložit souhrnný propagační materiál za Diecézní charitu Brno - Služby Brno. Celý loňský rok jsme připravovali organizační změnu, díky které došlo z rozhodnutí našeho zřizovatele ke sloučení Sekretariátu Charity brněnské diecéze s původní Oblastní charitou působící ve městě Brně. Doufám, že tato změna přispěje nejen k čitelnosti a ke zjednodušení naší organizační struktury pro veřejnost, ale zejména k jednotě a sounáležitosti v naplňování charitního poslání služby milosrdné lásky k lidem v nouzi. Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno ROZHOVOR Jste novým vedoucím odboru Služeb Brno. Na co chcete v této roli klást důraz? Provoz služeb je největším podílem hrazen z dotací státu a samosprávných celků, proto budu klást důraz na vyjednávání s představiteli samosprávy. Je zapotřebí upozorňovat, že služby, které poskytujeme, jsou pro lidi nejvíce zranitelné. Druhou oblastí je oblast mezilidských vztahů. Nejde jen o vytváření stabilního pracovního prostředí a podmínek pro rozvoj odborných kompetencí pracovníků, ale také pro jejich formaci srdce. Důležité je pro mě prostředí vzájemné důvěry. Třetí oblastí je kvalita služeb. Dá se předpokládat, že lidí, kteří budou odkázaní na pomoc druhých, bude přibývat. Výzkumy hovoří o neustálém nárůstu lidí v seniorském věku, lidí bez domova nebo lidí s postižením. Všem chceme nabízet nejen dostupnou, ale také laskavou a zároveň profesionální péči. Co Vás nejvíce ve Vaší práci těší? Přes všechny starosti musím říci, že převládají radosti! Ať už je to profesionalita a odbornost zaměstnanců, rozmanitost práce v prostředí sociálních služeb nebo množství lidí, kterým pomůžeme. V neposlední řadě je pro mě velmi radostné pracovat v organizaci, která vychází z křesťanských principů. Asi není nic, co by mne posilovalo více, než vidět nadšení lidí, kteří svou práci dělají s láskou. Uvědomuji si, že životní rovnováha není samozřejmostí a chtěl bych tedy všem svým kolegům a kolegyním ze srdce poděkovat, že mi ji pomáhají udržovat. PhDr. Petr Horehleď, vedoucí odboru Služeb Brno POSLÁNÍ Posláním DCHB je služba milosrdné lásky církve bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. -1-

4 DOMOV SV. ANEŽKY Poskytuje bydlení zdravotně znevýhodněným a sociálně slabým seniorům a starším dospělým, kteří potřebují ke zvládání denních aktivit pomoc druhé osoby, ale v základních životních potřebách jsou soběstační. Chceme, aby lidé své stáří mohli prožívat aktivně, samostatně a důstojně tak dlouho, jak jim to věk a okolnosti dovolí. Nejde nám však jen o pouhé bydlení, ale především o kvalitu života. Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám vyměnit podlahovou krytinu na chodbě; na odpočinek klientů na zahradě jsme pořídili lavičky; proběhlo grilování na zahradě s programem; při důležitých výročích jsme vždy připravili společná setkání; na Velikonoce, Vánoce i Nový rok jsme uspořádali sváteční programy. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce ČR 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

5 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet bytových jednotek 22 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárcům: MUDr. Wernerová Milena Fridrichová Zita - 3 -

6 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytuje nutnou odbornou zdravotní péči přímo v pohodlí domova ve vlastním sociálním prostředí. Je určena zejména seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním. Naši službu vykonávají školené zdravotní sestry, ale klademe důraz také na lidský přístup, navazování důvěry a službu srdcem. Nejde jen o zdravotní stav ale i to, jak se každý z našich klientů cítí. Mgr. Irena Prokšová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám poskytnout podporu a pomoc více klientům než v předchozím roce. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

7 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet pacientů 387 Počet návštěv Počet zdravotnických úkonů Počet pracovníků (fyz./přep.) 7/7,53 Podporovatelé: Farnost sv. Tomáše v Brně - 5 -

8 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytuje služby seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují podporu v soběstačnosti při denních aktivitách a péči o sebe i o domácnost, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí. Věřím, že známé prostředí domova je pro mnohé lidi velmi důležité a odráží se na jejich psychickém rozpoložení. Naší snahou je, aby lidé nepřicházeli o kvalitu života a mohli prožívat důstojný a naplňující život navzdory omezením, které může způsobovat věk nebo postižení. Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) proškolili jsme tým pečovatelek v certifikované Bazální stimulaci; vybudovali jsme nové prostory pro klienty i pracovníky; podpořili jsme naši klientku při její účasti ve fotografické soutěži; pečovatel Milan Macoun získal v celostátní soutěži druhé místo. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

9 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 134 Počet návštěv Počet pracovníků (fyz./přep.) 18/15 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárci: prof. MUDr. Placheta Zdeněk - 7 -

10 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Je pobytová sociální služba pro dospělé lidi od 27 let, kteří z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Lidé se zdravotním postižením potřebují často jen naznačit, jak překonat svá znevýhodnění. Proto se snažíme je na této cestě podpořit, ale přitom co nejvíce zachovávat a rozvíjet jejich samostatnost. Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám dobudovat a vybavit kapli; vymělili jsme některá stará okna za nová; připravili jsme několik volnočasových programů - přednášku o cestování, o jménech, grilování na zahradě, koncert, návštěvu botanické zahrady, společné pečení cukroví; navštívily nás děti z mateřské školky; setkali jsme se s klienty Domova pro seniory na ul. Noppova; během celého roku probíhaly pravidelné bohoslužby. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

11 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 22 Počet návštěv Počet úkonů Počet pracovníků (fyz./přep.) 5/5,19 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárcům: prof. MUDr. Placheta Zdeněk Pálka Petr Heikenwalderová Milada - 9 -

12 AZYLOVÝ DŮM PRO LIDI BEZ DOMOVA Poskytuje azylové ubytování lidem bez přístřeší a dále se společně s nimi snaží řešit jejich nepříznivou situaci pomocí individuálního plánování. Nabízí jim také sociální poradenství. Ztráta střechy nad hlavou není jen materiální újma. Lidé tak přicházejí o zázemí, často i o vztahy a zejména skutečný domov. Nikam nepatří. Proto je pro nás důležité, abychom jim poskytli útočiště a pomohli najít sílu získat svůj život zpět. Mgr. Petr Šimon, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) během roku jsme pořádali prostřednictvím divadla Atelier několik dílen komunikačních a sociálních dovedností. Dílny slouží nejen k setkávání lidí zvenčí i zevnitř, ale také k propagaci a medializaci našeho zařízení. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

13 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení 30 Počet uživatelů - ubytování 80 Počet uživatelů - poradenství 94 Počet uživatelů - kontaktů Počet pracovníků (fyz./přep.) 6/6,5 Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

14 NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM PRO LIDI BEZ DOMOVA Poskytuje podporu při zajištění základních denních potřeb člověka bez přístřeší od jednoduché stravy, osobní hygieny, čistého ošacení, odpočinku až po přečtení denního tisku. Dále nabízí odborné sociální poradenství. Nechceme přebírat necitlivý postoj, že bezdomovectví je věcí jednotlivce, který si za to vždy může sám, nebo domněnku typu - mně se to stát nemůže. Každý člověk má pro nás hodnotu a vnímáme jeho potřebu zachovat si lidskou důstojnost. Kateřina Zoufalá, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) SAKO Brno, a.s. přizvala naše zařízení k účasti na Dni Země. Na této akci jsme prezentovali naši práci a představili jsme veřejnosti výrobky lidí bez domova; obměnili jsme část našeho technického vybavení; navázali jsme spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

15 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení okamžitá 20 Počet uživatelů Počet úkonů Počet návštěv Počet pracovníků (fyz./přep.) 8/6,7 Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

16 NOCLEHÁRNA Poskytuje lidem bez domova především možnost přenocování a ohřev vlastního jídla, nabízí podmínky pro osobní hygienu. Cítili jsme, že kromě dlouhodobého azylového ubytování a denních služeb je důležité nabídnout lidem bez domova také útočiště na noc. Zejména v zimním období je to služba, která lidem zachraňuje životy. Uvědomujeme si však, že kapacita noclehárny je omezená, proto v zimních měsících otevíráme navíc noční centrum, kde mohou lidé přečkat noc v sedě na zemi nebo na židli. Mgr. Petr Šimon, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem podařilo se nám vyměnit část vybavení noclehárny. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

17 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet zařízení/den 34 Počet uživatelů - ubytování 258 Počet uživatelů - kontaktů (odespané noci) Počet pracovníků (fyz./přep.) 2/2,3 Podporovatelé: Farnost sv. Tomáše v Brně

18 DOMOV SV. MARKÉTY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI Poskytuje pomoc a ubytování na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení a které mají zájem svou situaci řešit. Ochranu žen a dětí považuji za velmi aktuální. Přesto je naší snahou nejen matky ochraňovat, ale postupně učit a vést k úplné samostatnosti v péči o dítě a nezávislosti na okolí. Mgr. Marie Popovská, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) děti z Domova sv. Markéty se v lednu vydaly koledovat jako tři králové do obchodního domu Kaufland; podnikli jsme výlet do Zoo Lešná u Zlína; v létě jsme byli jezdit na koních; v měsíci srpnu jsme umožnili dětem canisterapii; o Vánocích navštívili Domov sv. Markéty zástupci Policie České republiky, kteří obdarovali ty nejmenší. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

19 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení 100 Počet pracovníků (fyz./přep.) 20/19 Počet uživatelů na ubytování (děti a matky/otcové) 172 Počert lůžkodnů (intervencí) Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Městská část Brno - Královo Pole

20 ASISTENČNÍ SLUŽBA SV. RAFAELA Přímo v domácím prostředí poskytuje podporu lidem s mentálním postižením v běžných činnostech, které nedokáží vykonávat sami z důvodu snížené soběstačnosti. V naší službě se lidé setkají s respektem a individuálním přístupem. Velkým nástrojem v naší práci je navazování vzájemné důvěry. Klademe přitom důraz na odpovědnost a volbu lidí s mentálním postižením při rozhodování. Petr Čevelík, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám navýšit počet uživatelů (v souladu s akčním plánem JMK a Města Brna); přestěhovali jsme kancelář služby nyní máme plnohodnotnou kancelář a také zázemí pro naše asistenty na ulici Žižkově; pomocí naší služby nalezli dva naši klienti, kteří bydleli v lidsky nedůstojných podmínkách, nové bydlení. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní 0 Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy 318 ostatní

21 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 20 Kapacita zařízení 20 Počet pracovníků (fyz./přep.) 1/1,11 Podporovatelé:

22 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. MICHAELA Lidé s mentálním postižením a autismem zde mohou bydlet v menších domácnostech. S pomocí asistentů rozvíjejí své schopnosti především v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost a kontaktů s okolím. Dospívající lidé s mentálním postižením touží pro samostatnosti jako všichni, potřebují však podporu, aby tento svůj sen mohli uskutečnit. Někteří k nám přicházejí z ústavů, protože by chtěli žít podobně jako jejich vrstevníci, někteří mají své rodiny. Mnoho rodičů pečuje obětavě o své postižené děti, ale uvědomují si, že to tak nejde napořád. Nechtějí však volit ústavní zařízení. Mgr. Ludmila Pavlišová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v květnu u nás Česká televize natáčela dokument Můj svět, který pak byl v září vysílán v rámci cyklu Příběhy; pustili jsme se do rekonstrukce koupelny v jednom z našich bytů; v září jsme uspořádali den otevřených dveří. Na prohlídku domu a kulturní program na zahradě přišlo kolem 150 lidí; v předvečer svátku našeho patrona sv. archanděla Michaela se část klientů i zaměstnanců sešla na poutní bohoslužbě v Dolních Věstonicích; náš kolega Radovan Pokorný získal Národní cenu sociálních služeb v kategorii Pečovatel roku dostal se mezi 5 oceněných z celé České republiky; celý rok nám pomáhali dobrovolníci ze zahraničí. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

23 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 34 Kapacita zařízení 35 Počet pracovníků (fyz./přep.) 36/26,2 Podporovatelé: RAKO - kachličky; paní Prokešová - nová vana; Staré páky - brigáda; Jindřich Kotvrda - přednáška o Syndromu pomocníka; farníci z Moravského Žižkova; pan Blata - ovoce, zelenina, zavařeniny pro klienty; stavební firma Navláčil; P-KOVO Brno, s. r.o.; Portus Praha; Crocodille ČR, s.r.o

24 KAVÁRNA ANDĚL SOCIÁLNÍ REHABILITACE Pomáhá lidem s mentálním postižením rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti. Podporuje je v samostatnosti, která jim usnadní přechod na volný trh práce nebo chráněné pracovní místo. Snažíme se připravit lidi s mentálním postižením na práci - zejména nácviky praktických dovedností. Původně jsme vytvořili tréninkové pracoviště - kavárnu otevřenou pro veřejnost. V současnosti však poskytujeme podporu při nácviku modelově v uzpůsobených prostorách bez návštěv veřejnosti, abychom se mohli co nejlépe soustředit na rozvoj nadání a schopností každého z našich uživatelů služby. Bc. Lucie Michalíková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v září byla Kavárna Anděl z ekonomických důvodů uzavřena veřejnosti a zcela se obměnil tým pracovníků služby; vytvořili jsme novou koncepci služby, která zachovala její stávající poslání a rozšířila činnosti o rozvoj funkční a počítačové gramotnosti; jeden z našich klientů získal zaměstnání; pořádali jsme tvůrčí dílny, při kterých se naši klienti naučili péct cukroví, vyrábět vánoční ozdoby, plstěné výrobky z vlny, šperky z korálků atd. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

25 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 4 Kapacita zařízení 8 Počet pracovníků (fyz./přep.) 4/2,95 Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

26 EFFETA - DENNÍ STACIONÁŘ Vytváří prostor pro seberealizaci, učení, nácviky a možnost plnohodnotného trávení času pro lidi s mentálním, kombinovaným postižením a autismem formou denního pobytu a pracovní terapie. Každý člověk má dar, jehož hodnotu nikterak neumenšuje míra zdravotního znevýhodnění. Snažíme se proto rozvíjet co nejvíce samostatnost každého člověka s postižením, aby mohl svými dary obohatit své okolí, ale zároveň byl na něm co nejméně závislý. Bc. Karel Weishaupel, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) pořádali jsme pro rodiče klientů kurzy keramiky a pletení košíků; klienti Effety podnikli pouť na Vranov, kde byla mše za naši službu; zúčastnili jsme se soutěže Kytka 100x jinak ; Effeta navázala úzkou spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou na ulici Kounicova, s Gymnáziem Matyáše Lercha a Církevní střední zdravotnickou školou. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

27 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 51 Kapacita zařízení 53 Počet pracovníků (fyz./přep.) 26/23,89 Podporovatelé: JULI MOTORENWERK, s.r.o.; Českomoravský cement, a. s.; Bauhaus, k.s; Agrofarma Syrovice, s.r.o.; Fluidtechnik Bohemia; Hortim International, s.r.o.; Konzulta Brno, a.s.; Pöyry Environment, a.s. Ing. Pokorný František; Ing. Rychetská Miroslava; manželé Kovaříkovi; Jurčík Pavel; Ing. Klevar Vladimír; FCH sv. Tomáše. Zahradní párty podporují: PENAM, a.s.; Steinhauser, s.r.o.; Arktida, s.r.o.; Heineken Česká republika, a.s.; HORTIM International, s r.o.; Muzeum dopravy Brno; NOWACO GROUP, s.r.o.; MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.; BAUHAUS, k.s.; Doubleshot, s.r.o.; Pila Belcredi Líšeň, s.r.o.; Akart, s.r.o.; Polesí Bílovice nad Svitavou

28 Následující služby CELSUZ nebyly součástí Oblastní charity Brno. V současné době již však tvoří síť služeb ve městě Brně v rámci sloučené organizační jednotky Správa DCHB a Služby Brno. CELSUZ SOCIÁLNÍ REHABILITACE Pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce překonat překážky při hledání zaměstnání a bojuje tak proti jejich sociálnímu vyloučení. Naši pracovníci doprovází lidi při řešení životní situace, jakou je nezaměstnanost a podporují je při hledání práce. Ztráta zaměstnání totiž velmi zásadně ovlivňuje život i psychiku každého člověka. Bc. Jan Kozák, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 podařilo se nám navázat spolupráci s několika regionálními zaměstnavateli; rozšířili jsme nabídku vzdělávacích kurzů měkkých kompetencí. Nově nyní nabízíme, např. kurzy Komunikace, Sebeprezentace; ve spolupráci s českým Centrem Euroguidance jsme organizovali seminář na téma Kariérové poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané; v důsledku velkého zájmu o naši službu, jsme rozšířili náš tým. Příjmy na provoz celkem (Kč) dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti 0 nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

29 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 199 Počet intervencí Kapcita (okamžitá) 55 Počet pracovníků (fyz./přep.) 23/16,31 Podporovatelé: Sociální služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

30 CELSUZ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Poskytuje široké sociální a právní poradenství, základní podporu psychologa, případně nezbytnou materiální pomoc. Zprostředkovává kontakty na jiné specializované organizace. V současné době se intenzivně věnuje také dluhovému poradenství. Zůstat sám na krizi je to nejhorší, co se může člověku přihodit. Proto jsou poradenské služby velmi důležité, i když pracují často tiše a zcela neokázale. Mgr. Veronika Imrichová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v roce 2013 jsme evidovali meziroční nárůst ve věci dluhového poradenství; oproti roku 2012 se změnil charakter intervencí - ubylo obecného dluhového poradenství a výrazně přibylo dotazů týkajících se soudem nařízených exekucí a dotazů na osobní bankrot; klienti byli často účastníci soudních řízení, bylo potřeba jim zabezpečit i právní pomoc. dotace - ministerstvo dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti 0 nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní 0 Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy 0 ostatní

31 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 828 Počet kontaktů/intervence 209/1122 Počet pracovníků (fyz./přep.) 2/1 Podporovatelé:

32 CELSUZ SLUŽBY PRO CIZINCE V NOUZI V rámci této služby funguje poradna poskytující specializované poradenství pro cizince. Působí také v oblasti multikulturních aktivit, jejichž cílem je přiblížit veřejnosti cizí kultury a působit tak preventivně proti rasismu a xenofobii. Být cizincem v naší zemi není lehké. Čelit předsudkům, zorientovat se v legislativě, v kultuře. Snažíme se proto, aby se cizinci co nejlépe integrovali, ale zároveň si dokázali zachovat svou vlastní identitu. Mgr. Veronika Imrichová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v rámci projektu Integrovat se (EUF ) absolvovalo 5 osob rekvalifikační kurz a byly zajištěny a vybaveny 3 byty. Celkem bylo v projektu podpořeno 71 osob. Jednalo se zejména o rodiny s malými dětmi; v projektu Na zdraví (EUF ), zaměřeném na zajištění a podporu přístupu k lékařské péči pro žadatele o mezinárodní ochranu, bylo podpořeno 225 osob; v červnu jsme se podíleli jako organizátoři společně s organizací Slovo 21, o. s. na multikulturní akci V 6 před domem ; v rámci činnosti poradny Brno se uskutečnila multikulturní akce pro širokou veřejnost; v červnu jsme také participovali na multikulturní akci Skamasi, kterou pořádá Nesehnutí k Mezinárodnímu dni uprchlíků, kde jsme prezentovali činnost cizinecké poradny při DCHB. dotace - ministerstvo dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti 0 nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy 0 ostatní

33 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 548 Počet kontaktů/intervencí 50/2 338 Počet pracovníků (fyz./přep.) 3/3 Projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany v oblasti bydlení a uplatnění na trhu práce Podporovatelé: Celsuz Brno - služby pro cizince - Projekt Integrovat se II (EUF ) Počet uživatelů 71 Počet hodin poskytnutého sociálního poradenství Počet hodin poskytnutého poradenství či asistence ve styku s úřady Projekt na podporu žadatelů o mezinárodní ochranu v oblasti zdravotní péče Celsuz Brno - služby pro cizince - Projekt Na Zdraví (EUF ) Počet uživatelů 226 Počet hodin poskytnutého poradenství a asistence celkem 926 Poradenství pro cizince ze třetích zemí poskytuje Diecézní charita Brno rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Provoz poradny pro cizince je zajištěn z finančních prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF ). Projekt je spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků. Diecézní charita Brno je jedním z partnerů, kteří se na realizaci projektu podílejí

34 DENNÍ A PŘECHODNÝ POBYT Poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu lidem nad 55 let, kteří potřebují z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu podporu a péči druhé osoby. V naší službě se setkáte především s úctou k životu a ke stáří. Ulehčujeme situaci rodinám, které pečují o své blízké, a momentálně tuto péči nemohou zajistit. Bc. Marie Žižkovská, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 navázali jsme spolupráci s mateřskou školkou "Sluníčko". Děti navštívily naše zařízení před Vánoci, zazpívaly, zatančily a předaly našim seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka; u příležitosti "Týdne sociálních služeb" se zařízení představilo na veřejné prezentaci v Líšni společně s dalšími sociálními službami, které v této městské části působí. Příjmy na provoz celkem (Kč) dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

35 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení 15 Počet uživatelů 93 Obložnost 94,20 % Počet pracovníků (fyz./přep.) 12/11,63 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárcům: O. a M. Burianovi, Ing. M. Čejda, M. Formanová, C. Grimm, M. Hladil, paní Janischová, J. Kratochvílová, Z. Krulová, S. Moučková, Ing. K. Paulík, B. Slováková, J. Wattová, A. Vlachová, I. Zipsová

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba

Oblastní charita Česká Kamenice církevní právnická osoba Výroční zpráva 2013 Oblastní charita Česká Kamenice Název: Oblastní charita Česká Kamenice Subjekt: církevní právnická osoba Registrace: Ministerstvo kultury ČR Vznik: 7. 2. 2000 Působnost: Česká Kamenice,

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY

Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Výroční zpráva 2004 OBLASTNÍ CHARITA KLATOVY Láska se otvírá univerzální sluïbû a vede nás k nasazení úãinné lásky vûãi konkrétnímu ãlovûku. Jan Pavel II. Pán Ježíš často vyhledával samotu v níž rozmlouval

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s.

Zpráva o společenské odpovědnosti. Sberbank CZ, a.s. Zpráva o společenské odpovědnosti 2013 Sberbank CZ, a.s. Ucelenou dlouhodobou strategii společenské odpovědnosti představila Sberbank CZ v roce 2012. V rámci ní byly zahájeny dva hlavní projekty charitativní

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org

FOSA, o. p. s. Filipova 2013/3 148 00 Praha 4 - Chodov www.fosaops.org IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI V. DĚKUJEME VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 1. DOBROVOLNÍKŮM SPOLEČNOSTI FOSA. Náklady Částka v Kč 2. SPOLEČNOSTI PRIMAGAS, s. r. o. za umožnění tréninkových pohovorů pro uživatele služby

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Občanská poradna Pardubice, o.s.

Občanská poradna Pardubice, o.s. Občanská poradna Pardubice, o.s. Obsah Obsah... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2008...

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska

Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska Adresář poskytovatelů sociálních služeb Znojemska 2011 ÚVODNÍ SLOVO SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb. Předkládaný aktualizovaný adresář Vám přináší informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

1. Cíle sociální služby

1. Cíle sociální služby V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí, podporu v seberealizaci a nezávislosti. Pomocí nácviku sociálních dovedností

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud.

Dne 23. 10. 2007 byla ředitelkou jmenována Marta Bezecná, která jí vede doposud. 1 2 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje organizace Charita Třinec je církevní právnická osoba, která je zřízena diecézním biskupstvím. Datum ustanovení je 27. 10. 2007. Ministerstvem kultury ČR byla zaregistrována

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov. www.fosaops.org VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Fosa, o.p.s., Filipova 2013/3, 148 00 Praha 4-Chodov www.fosaops.org I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Název: Sídlo: IČ: DIČ: Číslo bankovního účtu: Zápis do rejstříku obecně prospěšných

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00

Sídlo: Statutární orgán: Personální zajištění: Historie: Cíle: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Sídlo: Občanské sdružení Plán B Sídliště 1069/9 Praha 5 153 00 Statutární orgán: Hana Ševčíková, Jaroslava Jones, Kryštof Koenigsmark Personální zajištění: výkonná ředitelka: Hana Ševčíková

Více