ÚVODNÍ SLOVO ROZHOVOR POSLÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ SLOVO ROZHOVOR POSLÁNÍ"

Transkript

1 SLUŽBY V BRNĚ

2 OBSAH Úvodní slovo, rozhovor, poslání Domov sv. Anežky Charitní ošetřovatelská služba Charitní pečovatelská služba Chráněné bydlení sv. Anežky Azylový dům pro lidi bez domova Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova Noclehárna Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni Asistenční služba sv. Rafaela Chráněné bydlení sv. Michaela Kavárna Anděl - Sociální rehabilitace Effeta - denní stacionář Celsuz - Sociální rehabilitace Celsuz - Odborné sociální poradenství Celsuz - Služby pro cizince Denní a přechodný pobyt Domov pokojného stáří Kamenná Charitní dobrovolnické centrum Baltazar Sbírky Duchovní služba Farní charity Finanční zpráva Kontakty DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - SLUŽBY BRNO adresa: tř. Kpt. Jaroše 9, Brno tel: web: peněžní ústav: KB a. s. Brno město číslo účtu: /0100 IČ:

3 ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, dovolujeme si Vám předložit souhrnný propagační materiál za Diecézní charitu Brno - Služby Brno. Celý loňský rok jsme připravovali organizační změnu, díky které došlo z rozhodnutí našeho zřizovatele ke sloučení Sekretariátu Charity brněnské diecéze s původní Oblastní charitou působící ve městě Brně. Doufám, že tato změna přispěje nejen k čitelnosti a ke zjednodušení naší organizační struktury pro veřejnost, ale zejména k jednotě a sounáležitosti v naplňování charitního poslání služby milosrdné lásky k lidem v nouzi. Ing. Mgr. Oldřich Haičman, ředitel Diecézní charity Brno ROZHOVOR Jste novým vedoucím odboru Služeb Brno. Na co chcete v této roli klást důraz? Provoz služeb je největším podílem hrazen z dotací státu a samosprávných celků, proto budu klást důraz na vyjednávání s představiteli samosprávy. Je zapotřebí upozorňovat, že služby, které poskytujeme, jsou pro lidi nejvíce zranitelné. Druhou oblastí je oblast mezilidských vztahů. Nejde jen o vytváření stabilního pracovního prostředí a podmínek pro rozvoj odborných kompetencí pracovníků, ale také pro jejich formaci srdce. Důležité je pro mě prostředí vzájemné důvěry. Třetí oblastí je kvalita služeb. Dá se předpokládat, že lidí, kteří budou odkázaní na pomoc druhých, bude přibývat. Výzkumy hovoří o neustálém nárůstu lidí v seniorském věku, lidí bez domova nebo lidí s postižením. Všem chceme nabízet nejen dostupnou, ale také laskavou a zároveň profesionální péči. Co Vás nejvíce ve Vaší práci těší? Přes všechny starosti musím říci, že převládají radosti! Ať už je to profesionalita a odbornost zaměstnanců, rozmanitost práce v prostředí sociálních služeb nebo množství lidí, kterým pomůžeme. V neposlední řadě je pro mě velmi radostné pracovat v organizaci, která vychází z křesťanských principů. Asi není nic, co by mne posilovalo více, než vidět nadšení lidí, kteří svou práci dělají s láskou. Uvědomuji si, že životní rovnováha není samozřejmostí a chtěl bych tedy všem svým kolegům a kolegyním ze srdce poděkovat, že mi ji pomáhají udržovat. PhDr. Petr Horehleď, vedoucí odboru Služeb Brno POSLÁNÍ Posláním DCHB je služba milosrdné lásky církve bližnímu v nouzi bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, vyznání a politickou příslušnost. -1-

4 DOMOV SV. ANEŽKY Poskytuje bydlení zdravotně znevýhodněným a sociálně slabým seniorům a starším dospělým, kteří potřebují ke zvládání denních aktivit pomoc druhé osoby, ale v základních životních potřebách jsou soběstační. Chceme, aby lidé své stáří mohli prožívat aktivně, samostatně a důstojně tak dlouho, jak jim to věk a okolnosti dovolí. Nejde nám však jen o pouhé bydlení, ale především o kvalitu života. Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám vyměnit podlahovou krytinu na chodbě; na odpočinek klientů na zahradě jsme pořídili lavičky; proběhlo grilování na zahradě s programem; při důležitých výročích jsme vždy připravili společná setkání; na Velikonoce, Vánoce i Nový rok jsme uspořádali sváteční programy. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce ČR 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

5 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet bytových jednotek 22 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárcům: MUDr. Wernerová Milena Fridrichová Zita - 3 -

6 CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytuje nutnou odbornou zdravotní péči přímo v pohodlí domova ve vlastním sociálním prostředí. Je určena zejména seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním. Naši službu vykonávají školené zdravotní sestry, ale klademe důraz také na lidský přístup, navazování důvěry a službu srdcem. Nejde jen o zdravotní stav ale i to, jak se každý z našich klientů cítí. Mgr. Irena Prokšová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám poskytnout podporu a pomoc více klientům než v předchozím roce. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

7 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet pacientů 387 Počet návštěv Počet zdravotnických úkonů Počet pracovníků (fyz./přep.) 7/7,53 Podporovatelé: Farnost sv. Tomáše v Brně - 5 -

8 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytuje služby seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří potřebují podporu v soběstačnosti při denních aktivitách a péči o sebe i o domácnost, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí. Věřím, že známé prostředí domova je pro mnohé lidi velmi důležité a odráží se na jejich psychickém rozpoložení. Naší snahou je, aby lidé nepřicházeli o kvalitu života a mohli prožívat důstojný a naplňující život navzdory omezením, které může způsobovat věk nebo postižení. Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) proškolili jsme tým pečovatelek v certifikované Bazální stimulaci; vybudovali jsme nové prostory pro klienty i pracovníky; podpořili jsme naši klientku při její účasti ve fotografické soutěži; pečovatel Milan Macoun získal v celostátní soutěži druhé místo. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

9 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 134 Počet návštěv Počet pracovníků (fyz./přep.) 18/15 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárci: prof. MUDr. Placheta Zdeněk - 7 -

10 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Je pobytová sociální služba pro dospělé lidi od 27 let, kteří z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Lidé se zdravotním postižením potřebují často jen naznačit, jak překonat svá znevýhodnění. Proto se snažíme je na této cestě podpořit, ale přitom co nejvíce zachovávat a rozvíjet jejich samostatnost. Mgr. Ivana Petrášková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám dobudovat a vybavit kapli; vymělili jsme některá stará okna za nová; připravili jsme několik volnočasových programů - přednášku o cestování, o jménech, grilování na zahradě, koncert, návštěvu botanické zahrady, společné pečení cukroví; navštívily nás děti z mateřské školky; setkali jsme se s klienty Domova pro seniory na ul. Noppova; během celého roku probíhaly pravidelné bohoslužby. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

11 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 22 Počet návštěv Počet úkonů Počet pracovníků (fyz./přep.) 5/5,19 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárcům: prof. MUDr. Placheta Zdeněk Pálka Petr Heikenwalderová Milada - 9 -

12 AZYLOVÝ DŮM PRO LIDI BEZ DOMOVA Poskytuje azylové ubytování lidem bez přístřeší a dále se společně s nimi snaží řešit jejich nepříznivou situaci pomocí individuálního plánování. Nabízí jim také sociální poradenství. Ztráta střechy nad hlavou není jen materiální újma. Lidé tak přicházejí o zázemí, často i o vztahy a zejména skutečný domov. Nikam nepatří. Proto je pro nás důležité, abychom jim poskytli útočiště a pomohli najít sílu získat svůj život zpět. Mgr. Petr Šimon, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) během roku jsme pořádali prostřednictvím divadla Atelier několik dílen komunikačních a sociálních dovedností. Dílny slouží nejen k setkávání lidí zvenčí i zevnitř, ale také k propagaci a medializaci našeho zařízení. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

13 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení 30 Počet uživatelů - ubytování 80 Počet uživatelů - poradenství 94 Počet uživatelů - kontaktů Počet pracovníků (fyz./přep.) 6/6,5 Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

14 NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM PRO LIDI BEZ DOMOVA Poskytuje podporu při zajištění základních denních potřeb člověka bez přístřeší od jednoduché stravy, osobní hygieny, čistého ošacení, odpočinku až po přečtení denního tisku. Dále nabízí odborné sociální poradenství. Nechceme přebírat necitlivý postoj, že bezdomovectví je věcí jednotlivce, který si za to vždy může sám, nebo domněnku typu - mně se to stát nemůže. Každý člověk má pro nás hodnotu a vnímáme jeho potřebu zachovat si lidskou důstojnost. Kateřina Zoufalá, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) SAKO Brno, a.s. přizvala naše zařízení k účasti na Dni Země. Na této akci jsme prezentovali naši práci a představili jsme veřejnosti výrobky lidí bez domova; obměnili jsme část našeho technického vybavení; navázali jsme spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

15 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení okamžitá 20 Počet uživatelů Počet úkonů Počet návštěv Počet pracovníků (fyz./přep.) 8/6,7 Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

16 NOCLEHÁRNA Poskytuje lidem bez domova především možnost přenocování a ohřev vlastního jídla, nabízí podmínky pro osobní hygienu. Cítili jsme, že kromě dlouhodobého azylového ubytování a denních služeb je důležité nabídnout lidem bez domova také útočiště na noc. Zejména v zimním období je to služba, která lidem zachraňuje životy. Uvědomujeme si však, že kapacita noclehárny je omezená, proto v zimních měsících otevíráme navíc noční centrum, kde mohou lidé přečkat noc v sedě na zemi nebo na židli. Mgr. Petr Šimon, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem podařilo se nám vyměnit část vybavení noclehárny. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

17 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet zařízení/den 34 Počet uživatelů - ubytování 258 Počet uživatelů - kontaktů (odespané noci) Počet pracovníků (fyz./přep.) 2/2,3 Podporovatelé: Farnost sv. Tomáše v Brně

18 DOMOV SV. MARKÉTY PRO MATKY S DĚTMI V TÍSNI Poskytuje pomoc a ubytování na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení a které mají zájem svou situaci řešit. Ochranu žen a dětí považuji za velmi aktuální. Přesto je naší snahou nejen matky ochraňovat, ale postupně učit a vést k úplné samostatnosti v péči o dítě a nezávislosti na okolí. Mgr. Marie Popovská, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) děti z Domova sv. Markéty se v lednu vydaly koledovat jako tři králové do obchodního domu Kaufland; podnikli jsme výlet do Zoo Lešná u Zlína; v létě jsme byli jezdit na koních; v měsíci srpnu jsme umožnili dětem canisterapii; o Vánocích navštívili Domov sv. Markéty zástupci Policie České republiky, kteří obdarovali ty nejmenší. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

19 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení 100 Počet pracovníků (fyz./přep.) 20/19 Počet uživatelů na ubytování (děti a matky/otcové) 172 Počert lůžkodnů (intervencí) Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Městská část Brno - Královo Pole

20 ASISTENČNÍ SLUŽBA SV. RAFAELA Přímo v domácím prostředí poskytuje podporu lidem s mentálním postižením v běžných činnostech, které nedokáží vykonávat sami z důvodu snížené soběstačnosti. V naší službě se lidé setkají s respektem a individuálním přístupem. Velkým nástrojem v naší práci je navazování vzájemné důvěry. Klademe přitom důraz na odpovědnost a volbu lidí s mentálním postižením při rozhodování. Petr Čevelík, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) podařilo se nám navýšit počet uživatelů (v souladu s akčním plánem JMK a Města Brna); přestěhovali jsme kancelář služby nyní máme plnohodnotnou kancelář a také zázemí pro naše asistenty na ulici Žižkově; pomocí naší služby nalezli dva naši klienti, kteří bydleli v lidsky nedůstojných podmínkách, nové bydlení. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní 0 Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy 318 ostatní

21 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 20 Kapacita zařízení 20 Počet pracovníků (fyz./přep.) 1/1,11 Podporovatelé:

22 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. MICHAELA Lidé s mentálním postižením a autismem zde mohou bydlet v menších domácnostech. S pomocí asistentů rozvíjejí své schopnosti především v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost a kontaktů s okolím. Dospívající lidé s mentálním postižením touží pro samostatnosti jako všichni, potřebují však podporu, aby tento svůj sen mohli uskutečnit. Někteří k nám přicházejí z ústavů, protože by chtěli žít podobně jako jejich vrstevníci, někteří mají své rodiny. Mnoho rodičů pečuje obětavě o své postižené děti, ale uvědomují si, že to tak nejde napořád. Nechtějí však volit ústavní zařízení. Mgr. Ludmila Pavlišová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v květnu u nás Česká televize natáčela dokument Můj svět, který pak byl v září vysílán v rámci cyklu Příběhy; pustili jsme se do rekonstrukce koupelny v jednom z našich bytů; v září jsme uspořádali den otevřených dveří. Na prohlídku domu a kulturní program na zahradě přišlo kolem 150 lidí; v předvečer svátku našeho patrona sv. archanděla Michaela se část klientů i zaměstnanců sešla na poutní bohoslužbě v Dolních Věstonicích; náš kolega Radovan Pokorný získal Národní cenu sociálních služeb v kategorii Pečovatel roku dostal se mezi 5 oceněných z celé České republiky; celý rok nám pomáhali dobrovolníci ze zahraničí. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

23 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 34 Kapacita zařízení 35 Počet pracovníků (fyz./přep.) 36/26,2 Podporovatelé: RAKO - kachličky; paní Prokešová - nová vana; Staré páky - brigáda; Jindřich Kotvrda - přednáška o Syndromu pomocníka; farníci z Moravského Žižkova; pan Blata - ovoce, zelenina, zavařeniny pro klienty; stavební firma Navláčil; P-KOVO Brno, s. r.o.; Portus Praha; Crocodille ČR, s.r.o

24 KAVÁRNA ANDĚL SOCIÁLNÍ REHABILITACE Pomáhá lidem s mentálním postižením rozvíjet jejich pracovní a sociální dovednosti. Podporuje je v samostatnosti, která jim usnadní přechod na volný trh práce nebo chráněné pracovní místo. Snažíme se připravit lidi s mentálním postižením na práci - zejména nácviky praktických dovedností. Původně jsme vytvořili tréninkové pracoviště - kavárnu otevřenou pro veřejnost. V současnosti však poskytujeme podporu při nácviku modelově v uzpůsobených prostorách bez návštěv veřejnosti, abychom se mohli co nejlépe soustředit na rozvoj nadání a schopností každého z našich uživatelů služby. Bc. Lucie Michalíková, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v září byla Kavárna Anděl z ekonomických důvodů uzavřena veřejnosti a zcela se obměnil tým pracovníků služby; vytvořili jsme novou koncepci služby, která zachovala její stávající poslání a rozšířila činnosti o rozvoj funkční a počítačové gramotnosti; jeden z našich klientů získal zaměstnání; pořádali jsme tvůrčí dílny, při kterých se naši klienti naučili péct cukroví, vyrábět vánoční ozdoby, plstěné výrobky z vlny, šperky z korálků atd. dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

25 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 4 Kapacita zařízení 8 Počet pracovníků (fyz./přep.) 4/2,95 Podporovatelé: Služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

26 EFFETA - DENNÍ STACIONÁŘ Vytváří prostor pro seberealizaci, učení, nácviky a možnost plnohodnotného trávení času pro lidi s mentálním, kombinovaným postižením a autismem formou denního pobytu a pracovní terapie. Každý člověk má dar, jehož hodnotu nikterak neumenšuje míra zdravotního znevýhodnění. Snažíme se proto rozvíjet co nejvíce samostatnost každého člověka s postižením, aby mohl svými dary obohatit své okolí, ale zároveň byl na něm co nejméně závislý. Bc. Karel Weishaupel, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) pořádali jsme pro rodiče klientů kurzy keramiky a pletení košíků; klienti Effety podnikli pouť na Vranov, kde byla mše za naši službu; zúčastnili jsme se soutěže Kytka 100x jinak ; Effeta navázala úzkou spolupráci s Vyšší odbornou školou zdravotnickou na ulici Kounicova, s Gymnáziem Matyáše Lercha a Církevní střední zdravotnickou školou. dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

27 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) Výdaje na investice celkem (Kč) Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 51 Kapacita zařízení 53 Počet pracovníků (fyz./přep.) 26/23,89 Podporovatelé: JULI MOTORENWERK, s.r.o.; Českomoravský cement, a. s.; Bauhaus, k.s; Agrofarma Syrovice, s.r.o.; Fluidtechnik Bohemia; Hortim International, s.r.o.; Konzulta Brno, a.s.; Pöyry Environment, a.s. Ing. Pokorný František; Ing. Rychetská Miroslava; manželé Kovaříkovi; Jurčík Pavel; Ing. Klevar Vladimír; FCH sv. Tomáše. Zahradní párty podporují: PENAM, a.s.; Steinhauser, s.r.o.; Arktida, s.r.o.; Heineken Česká republika, a.s.; HORTIM International, s r.o.; Muzeum dopravy Brno; NOWACO GROUP, s.r.o.; MAKRO Cash & Carry ČR, s.r.o.; BAUHAUS, k.s.; Doubleshot, s.r.o.; Pila Belcredi Líšeň, s.r.o.; Akart, s.r.o.; Polesí Bílovice nad Svitavou

28 Následující služby CELSUZ nebyly součástí Oblastní charity Brno. V současné době již však tvoří síť služeb ve městě Brně v rámci sloučené organizační jednotky Správa DCHB a Služby Brno. CELSUZ SOCIÁLNÍ REHABILITACE Pomáhá lidem znevýhodněným na trhu práce překonat překážky při hledání zaměstnání a bojuje tak proti jejich sociálnímu vyloučení. Naši pracovníci doprovází lidi při řešení životní situace, jakou je nezaměstnanost a podporují je při hledání práce. Ztráta zaměstnání totiž velmi zásadně ovlivňuje život i psychiku každého člověka. Bc. Jan Kozák, DiS., vedoucí služby Aktivity v roce 2013 podařilo se nám navázat spolupráci s několika regionálními zaměstnavateli; rozšířili jsme nabídku vzdělávacích kurzů měkkých kompetencí. Nově nyní nabízíme, např. kurzy Komunikace, Sebeprezentace; ve spolupráci s českým Centrem Euroguidance jsme organizovali seminář na téma Kariérové poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané; v důsledku velkého zájmu o naši službu, jsme rozšířili náš tým. Příjmy na provoz celkem (Kč) dotace - ministerstvo 0 dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK tržby z vlastní činnosti 0 nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

29 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 199 Počet intervencí Kapcita (okamžitá) 55 Počet pracovníků (fyz./přep.) 23/16,31 Podporovatelé: Sociální služba je realizována v rámci projektu Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji reg. číslo CZ.1.04/3.1.00/ , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

30 CELSUZ ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Poskytuje široké sociální a právní poradenství, základní podporu psychologa, případně nezbytnou materiální pomoc. Zprostředkovává kontakty na jiné specializované organizace. V současné době se intenzivně věnuje také dluhovému poradenství. Zůstat sám na krizi je to nejhorší, co se může člověku přihodit. Proto jsou poradenské služby velmi důležité, i když pracují často tiše a zcela neokázale. Mgr. Veronika Imrichová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v roce 2013 jsme evidovali meziroční nárůst ve věci dluhového poradenství; oproti roku 2012 se změnil charakter intervencí - ubylo obecného dluhového poradenství a výrazně přibylo dotazů týkajících se soudem nařízených exekucí a dotazů na osobní bankrot; klienti byli často účastníci soudních řízení, bylo potřeba jim zabezpečit i právní pomoc. dotace - ministerstvo dotace - kraj 0 dotace - město, obec dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti 0 nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní 0 Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy 0 ostatní

31 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 828 Počet kontaktů/intervence 209/1122 Počet pracovníků (fyz./přep.) 2/1 Podporovatelé:

32 CELSUZ SLUŽBY PRO CIZINCE V NOUZI V rámci této služby funguje poradna poskytující specializované poradenství pro cizince. Působí také v oblasti multikulturních aktivit, jejichž cílem je přiblížit veřejnosti cizí kultury a působit tak preventivně proti rasismu a xenofobii. Být cizincem v naší zemi není lehké. Čelit předsudkům, zorientovat se v legislativě, v kultuře. Snažíme se proto, aby se cizinci co nejlépe integrovali, ale zároveň si dokázali zachovat svou vlastní identitu. Mgr. Veronika Imrichová, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 Příjmy na provoz celkem (Kč) v rámci projektu Integrovat se (EUF ) absolvovalo 5 osob rekvalifikační kurz a byly zajištěny a vybaveny 3 byty. Celkem bylo v projektu podpořeno 71 osob. Jednalo se zejména o rodiny s malými dětmi; v projektu Na zdraví (EUF ), zaměřeném na zajištění a podporu přístupu k lékařské péči pro žadatele o mezinárodní ochranu, bylo podpořeno 225 osob; v červnu jsme se podíleli jako organizátoři společně s organizací Slovo 21, o. s. na multikulturní akci V 6 před domem ; v rámci činnosti poradny Brno se uskutečnila multikulturní akce pro širokou veřejnost; v červnu jsme také participovali na multikulturní akci Skamasi, kterou pořádá Nesehnutí k Mezinárodnímu dni uprchlíků, kde jsme prezentovali činnost cizinecké poradny při DCHB. dotace - ministerstvo dotace - kraj 0 dotace - město, obec 0 dotace - Úřad práce 0 tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti 0 nadace, granty 0 dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy 0 ostatní

33 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Počet uživatelů 548 Počet kontaktů/intervencí 50/2 338 Počet pracovníků (fyz./přep.) 3/3 Projekt na podporu integrace držitelů mezinárodní ochrany v oblasti bydlení a uplatnění na trhu práce Podporovatelé: Celsuz Brno - služby pro cizince - Projekt Integrovat se II (EUF ) Počet uživatelů 71 Počet hodin poskytnutého sociálního poradenství Počet hodin poskytnutého poradenství či asistence ve styku s úřady Projekt na podporu žadatelů o mezinárodní ochranu v oblasti zdravotní péče Celsuz Brno - služby pro cizince - Projekt Na Zdraví (EUF ) Počet uživatelů 226 Počet hodin poskytnutého poradenství a asistence celkem 926 Poradenství pro cizince ze třetích zemí poskytuje Diecézní charita Brno rámci projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Provoz poradny pro cizince je zajištěn z finančních prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF ). Projekt je spolufinancován obecným programem Solidarita a řízení migračních toků. Diecézní charita Brno je jedním z partnerů, kteří se na realizaci projektu podílejí

34 DENNÍ A PŘECHODNÝ POBYT Poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu lidem nad 55 let, kteří potřebují z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu podporu a péči druhé osoby. V naší službě se setkáte především s úctou k životu a ke stáří. Ulehčujeme situaci rodinám, které pečují o své blízké, a momentálně tuto péči nemohou zajistit. Bc. Marie Žižkovská, vedoucí služby Aktivity v roce 2013 navázali jsme spolupráci s mateřskou školkou "Sluníčko". Děti navštívily naše zařízení před Vánoci, zazpívaly, zatančily a předaly našim seniorům vlastnoručně vyrobená přáníčka; u příležitosti "Týdne sociálních služeb" se zařízení představilo na veřejné prezentaci v Líšni společně s dalšími sociálními službami, které v této městské části působí. Příjmy na provoz celkem (Kč) dotace - ministerstvo dotace - kraj dotace - město, obec dotace - Úřad práce tržby z vlastní činnosti - IP JmK 0 tržby z vlastní činnosti nadace, granty dary, sbírky ostatní Výdaje na provoz celkem (Kč) materiál a energie opravy a služby mzdy sociální a zdravotní pojištění odpisy ostatní

35 Hospodářský výsledek za rok 2013 (Kč) 0 Příjmy na investice celkem (Kč) 0 Výdaje na investice celkem (Kč) 0 Tabulka statistiky 2013: Kapacita zařízení 15 Počet uživatelů 93 Obložnost 94,20 % Počet pracovníků (fyz./přep.) 12/11,63 Podporovatelé: Upřímné poděkování dárcům: O. a M. Burianovi, Ing. M. Čejda, M. Formanová, C. Grimm, M. Hladil, paní Janischová, J. Kratochvílová, Z. Krulová, S. Moučková, Ing. K. Paulík, B. Slováková, J. Wattová, A. Vlachová, I. Zipsová

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Občanská poradna Pardubice o.s.

Občanská poradna Pardubice o.s. Občanská poradna Pardubice o.s. Obsah: 1. P O S L Á N Í O R G A N I Z A C E... 3 2. O B Č A N S K Á P O R A D N A V R O C E 2 0 0... 3 3. S T A T I S T I K A 2 0 0... 4 4. S T A T I S T I C K É V Ý S T

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Farní charita Jindřichův Hradec

Farní charita Jindřichův Hradec Farní charita Jindřichův Hradec Výroční zpráva 2011 FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR, č.evidence 8/1-05-701/1999 Byla zřízena r. 1992 dekretem českobudějovického

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s.

Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. Sociální služby pro osoby bez přístřeší v organizaci Elim Vsetín, o. s. 1 Elim Vsetín, o. s. Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá potřebným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Činnost společnosti v roce 2013

Činnost společnosti v roce 2013 Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb. Poskytujeme služby občanům se zdravotním postižením s

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra

Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU. Dobrovolníci SOS centra DOBROVOLNICTVÍ V PROJEKTU Dobrovolníci SOS centra Hledáte něco a NEVÍTE CO?... možná TO najdete u nás. Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Co by měl znát pracovník Charity

Co by měl znát pracovník Charity 1 Co by měl znát pracovník Charity OBSAH: Úvod..2.s. Charita Česká republika 2.s. Struktura Charity..23.s. Diecézní charita Litoměřice 45.s. Jaký by měl být charitní pracovník?...6.s. Propagace Charity...6.s.

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že:

Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: Chtějí lidé bez domova pracovat? Anebo jsou líní, jak to vidí většinová společnost? Z výzkumu Jako doma Zpátky ze dna: Zostřeno na ženy vyplynulo, že: 98 % žen bez domova touží po stabilní dlouhodobé práci

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Řada z nás jsme absolventy různých škol, školení a kurzů. Otázka je, zda takový doklad zaručuje, že si v reálné situaci víme rady. Nemusí to být výjimečná situace, ale jde o běžný

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH

Výroční zpráva Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: OBSAH Dobré místo, z.s. Českobrodská 575, Praha 9 - Běchovice IČO: 22664742 Výroční zpráva 2015 OBSAH Úvodní slovo Poslání a cíle Základní informace o organizaci Historie Naši činnost podpořili Činnost v roce

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

IP1 DŮM NA PŮL CESTY

IP1 DŮM NA PŮL CESTY Projekt Dům na půl cesty je podpořen z projektu IP1 Služby sociální prevence v Libereckém kraji, který je financován z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2014 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule

Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y. I. Preambule Diecézní charita ostravsko-opavská S T A N O V Y I. Preambule Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na rasu, náboženství nebo národnost. II. Název, sídlo,

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete

NOCLEHÁRNA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘIČÍ. Služby sociální prevence. Kde nás najdete Kde nás najdete Budova noclehárny se nachází ve stejné budově jako denní centrum na ulici Zámecká v těsné blízkosti Mlékáren. Poblíž je Kaufland a vlakové nádraží. Vchází se k nám zelenou branou z vlnitého

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARD Č. 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace, IČ 48379808, se sídlem Skořická 314, 338 43 Mirošov 1 Standard č.1 Domov pro seniory Poslání, cíle a zásady poskytování sociálních

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením

senioři, osoby se sníženou soběstačností osoby v nouzi, ohrožené sociálním vyloučením charita název cílová skupina obsah částka Podpora osob se zdravotním postižením, osoby se zdravotním postižením 180 000 Kč Charita sv. Alexandra vybavenost chráněných dílen Charita Bohumín Charita Český

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Milí přátelé, ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, rok 2013 se staví jako první a odvážný rok do řady našich plánů. Misericordia o.p.s. zahájila svou činnost a pomalu se rozhlíží jako dítě, které právě objevilo něco nového. Stejně

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více