Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Učení pro život

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život"

Transkript

1 Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu:VY_32_INOVACE_38_10 Tématický celek:gramatika, skladba, sloh Autor: Mgr. Eva Poděbradová Datum: Květen 2012 Anotace: Materiál se zabývá výkladem učiva o číslovkách v českém jazyce a je určen pro žáky 6. ročníku ZŠ. Byl sestaven k použití na interaktivní tabuli. Očekávaný výstup: Materiál slouží k opakování části učiva o podstatných jménech a jejich mluvnických kategoriích. Přináší současně pro žáky nová fakta, která si později musí zafixovat. Výklad přináší ucelený přehled veškerého učiva o číslovkách, které žáci postupně zvládnou. Jde o pracovní list vhodný k samostudiu formou domácího úkolu i jako podpora přímé výuky. Materiál je vhodný především pro žáky 6. ročníku, lze ho však využít i pro ročníky vyšší. Zhodnocení: Žáci si upevnili učivo o číslovkách, seznámili se nově se skloňováním a s gramatickými zvláštnostmi tohoto slovního druhu. I když výklad neobsahoval procvičovací část, žáci velmi dobře utřídili již známé učivo od látky nové, kterou si samostatně zapsali do sešitů. Správnost nově nabytých vědomosti kontrolovali s Pravidly českého pravopisu. DUM byl úspěšně ověřen.

2 ČÍSLOVKY (numeralia) (VÝKLAD) Číslovky vyjadřují nějaký číselný význam, mohou označovat množství, pořadí, násobky apod. Podle toho,co přesně označují, můžeme dělit číslovky na čtyři základní skupiny. Číslovky základní vyjadřují počet či množství většinou jsou spojeny se jmény (pět lidí, třináct koček, dvacet letadel), mohou však stát také samostatně (šli jsme tři, bylo nás tam pět apod.). Číslovky základní odpovídají na otázku kolik?, např.: Na cestě ležely tři zlaťáky. Kup deset housek a máslo. Kolik zlaťáků leželo na cestě? Kolik housek mám koupit? Příklady základních číslovek: milion devadesát devět dvacet tisíc několik málo sto dvaadvacet tisíc dvacet pět

3 Číslovky řadové Řadové číslovky označují pořadí. Jsou-li vyjádřeny číslicí, píšeme za nimi tečku - např. 11. patro, Karel IV., 100. výročí. Odpovídají na otázku kolikátý?, např.: Jirka doběhl v závodě jako druhý. Jako kolikátý Jirka doběhl? Desátá přednáška byla již unavující. Kolikátá přednáška byla už unavující? Příklady řadových číslovek: několikátý prvý šestaosmdesátý pátá miliontý stý první padesáté Číslovky druhové Druhové číslovky vyjadřují množství druhů nějakého jevu označeného podstatným jménem, například: čtvero ročních období ( = čtyři druhy ročního období) trojí sýr ( = tři druhy sýra) Pokud jsou spojeny druhové číslovky s hromadným, pomnožným či abstraktním podstatným jménem, označují pouhý počet místo základních číslovek, například:

4 patery dveře ( = pět kusů dvěří) dvoje šaty ( = 2 kusy šatů) šestery kalhoty ( = šest kusů kalhot) Druhové číslovky odpovídají na otázku kolikero? či kolikerý?, například: Máme doma troje hodiny. V obchodě nabízejí dvojí sýr. Kolikery hodiny doma máme? Kolikerý sýr nabízejí? Příklady druhových číslovek: desatero čtvero dvoje patero šesterý paterý několikero troje dvojí devatero trojí několikerý Číslovky násobné Násobné číslovky vyjadřují, kolikrát se nějaká věc vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. Matematicky je můžeme často vyjádřit pomocí znaménka krát (například třikrát = 3x, stokrát = 100x), toto pravidlo však neplatí pro tvary jako trojnásobný, dvacetinásobný apod. Násobné číslovky odpovídají na otázky kolikanásobný? či kolikrát?, například: Je trojnásobný vítěz. Kolikanásobný vítěz je? Trojnásobný.

5 Říkala jsem to desetkrát! Kolikrát jsem to říkala? Desetkrát. Příklady násobných číslovek: několikrát jednou dvacetkrát stonásobný V češtině ještě máme dvě velké skupiny, do kterých můžeme všechny číslovky rozdělit. Jedná se o číslovky určité a neurčité. V obou dvou typech jsou zahrnuty všechny čtyři druhy číslovek. A čím přesně se od sebe číslovky určité a neurčité liší? Číslovky určité vyjadřují určitý, přesný, konkrétní počet, pořadí, násobek atd. Poznáme je také podle toho, že je lze vyjádřit čísly, například: osm = 8 padesátkrát = 50x šestý = 6. dvacet = 20 milion = třikrát = 3x třináctý = 13. stý = 100.

6 Číslovky neurčité nevyjadřují přesný počet, pořadí, násobek, apod. Tyto číslovky se nedají vyjádřit čísly, například:mnoho, tolik, málo, několikátý, několikeré, mnohonásobný Neurčitých číslovek je podstatně méně než číslovek určitých. Shrnutí Základní druhy číslovek číslovky význam kontrolní otázky základní Vyjadřují počet, množství. Kolik? například jedna, milion, dvacet dva, několik, mnoho řadové Označují pořadí. Kolikátý? první, dvacátý první, stý, několikátý druhové Vyjadřují počet, množství druhů nějakého jevu označeného podstatným jménem. násobné Vyjadřují kolikrát se nějaká věc vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo. Kolikerý? Kolikero? Kolikanásobný? Kolikrát? dvojí, troje, devatero, několikero, desatero trojnásobný, stonásobný, několikanásobný, jednou, tisíckrát, několikrát Kromě toho můžeme číslovky dělit také na určité a neurčité, zde je hlavním rozdílem to, zda číslovka vyjadřuje nějaký konkrétní číselný údaj, či ne.

7 Skloňování číslovek dva, oba, dvě, obě Skloňování číslovek dva a oba Pád dva oba 1. dva (domy) oba (chlapci) 2. dvou (domů) obou (chlapců) 3. dvěma (domům) oběma (chlapcům) 4. dva (domy) oba (chlapce) 5. dva (domy) oba (chlapci) 6. dvou (domech) obou (chlapcích) 7. dvěma (domy) oběma (chlapci) Oba dva domy mají červenou střechu. U obou dvou domů není zahrádka.

8 Nejčastější chyby ve skloňování 2. pád - U obouch domů chybí zahrada. místo U obou domů chybí zahrada. 3. pád - Přidej to ke zbývajím dvoum kusům. místo Přidej to ke zbývajícím dvěma kusům. 6. pád - Budu vám vyprávět příběh o dvouch princích. místo Budu vám vyprávět příběh o dvou princích. 7. pád - Přišel se dvěmi kamarády. místo Přišel se dvěma kamarády. Jak vidíte na příkladových větách, nejčastější chybou je, že dáváme číslovce dvě/obě stejné koncovky jako podstaným jménům, jejichž počet označují. Při psaní těchto číslovek si tedy musíte vždy uvědomit, že mají své vlastní skloňování, nezávislé na podstatných jménech, která za nimi stojí

9 Skloňování číslovek dvě a obě Pád dvě obě 1. dvě (dívky) obě (města) 2. dvou (dívek) obou (měst) 3. dvěma (dívkám) oběma (městům) 4. dvě (dívky) obě (města) 5. dvě (dívky) obě (města) 6. dvou (dívkách) obou (městech) 7. dvěma (dívkami) oběma (městy) Obě dvě dívky mají červená trička. Na obou dvou dívkách vidíme růžovou sukni.

10 Nejčastější chyby ve skloňování U těchto číslovek dochází ke stejnému chybování jako u číslovek dva a oba. Pozor si dávejte především na 7. pád rodu ženského, kdy je nám vštěpováno, že musíme psát u podstatných jmen koncovku -ami. U číslovek toto pravidlo rozhodně neplatí, tvar s oběma ženami je opravdu správný. Skloňování číslovek sto, tisíc Číslovku sto skloňujeme podle vzoru podstatných jmen středního rodu MĚSTO. Př. Ke stu dětí se přidalo dalších deset. O posledním stu dětí rozhodla komise za týden. Číslovku tisíc skloňujeme podle vzoru podstatných jmen mužského rodu STROJ. Př. K tisícům voličů se přidali brzy další. Šest tisíc bez jednoho tisíce dá celkem pět tisíc.

11 Psaní složených číslovek Někdy je potřeba zapsat číslovku slovem. Proto je dobré znát zásady takového zápisu. 67 rozepisujeme jako: šedesát sedm nebo sedmašedesát 41 rozepisujeme jako: čtyřicet jedna nebo jednačtyřicet Toto pravidlo platí pro číslovky od 21 do rozepisujeme jako: sto osmdesát devět nebo jako stodevětaosmdesát Toto pravidlo platí pro číslovky od 121 do 999. Číslovky vyšších řádů zbytečně nekomplikujeme a rozepisujeme je pouze jedním způsobem: 8654 osm tisíc šest set padesát čtyři Je samozřejmě přípustné rozepsat číslovky tohoto typu i takto: osm tisíc čtyřiapadesát. Raději se tomu vyhneme pro zachování srozumitelnosti.

12 Pozor na číslovky 7,8, 70, 80, 17, 18, 700, 800! Při rozepisování těchto číslovek dbáme na správnost. Vyslovovat můžeme sedum, osum, sedum set, osumdesát, sedmnáct. Zapsat však vždy musíme SEDM, OSM, SEDM SET, OSMNÁCT, OSMDESÁT.

13 Citace a uvedené zdroje 1) ovky/c cislovky---zakladnirozdeleni.html 2) ovky/c sklonovani-cislovekdve--obe-a-dva--oba.html 3)

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla

ČÍSLOVKY (NUMERALIA) ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ - označují počet, pojmenovávají čísla ČÍSLOVKY (NUMERALIA) - slouží jako slovní druh vyjadřující množství, a to buď počítané (vyjádřitelné čísly) nebo nepočítané (neurčité) - členíme je na číslovky základní, řadové, druhové a násobné a ty

Více

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU

SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU 22. základní škola Plzeň, příspěvková organizace Na Dlouhých 49, 312 09 Plzeň Absolventská práce SLOVNÍ DRUHY PRO 3.TŘÍDU Kristýna Pešková 9.A Vedoucí absolventské práce: Mgr. Marcela Kliková Školní rok

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období)

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) Příloha č.1: RVP ZV-Očekávané výstupy v Informační a komunikační technologii v 1. a 2. období I. stupeň Učivo Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) 1. Základy práce s počítačem - základní

Více

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Slovní druhy Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_25_04 Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh Autor: Mrg. Libuše

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty

ČEŠTINA. Úroveň A2. Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině. Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty ČEŠTINA Multimediální kurz českého jazyka a kultury pro migranty Úroveň A2 Jak komunikovat v každodenních situacích v češtině Podporováno programem Celoživotního vzdělávání Evropské unie Projekt č. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14

MATEMATIKA - 1. 6. ročník Pracovní listy. ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MATEMATIKA - ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí Obsah učiva dle tématického plánu ARITMETIKA Učivo Časová dotace PL strana OPAKOVÁNÍ UČIVA Z ROČNÍKU

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Současný český jazyk upevňování a procvičování obtížných gramatických jevů Český jazyk

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Mgr. Kateřina Zástřešková Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo VY_32_INOVACE_4_ČJL_2.03 Tématický celek

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1.

III-2- NJ I - 2-7r. Der Wortschatz (Einheit 1) Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika III-2- NJ I - 1-7r. Aussprache Volejník Fišarová O. - Zbranková M.: Němčina A1. http://pitevna.cz/jazykolamy/nemecke/ http://vladhrouda.posterous.com/nemeckejazykolamy-pro-deti

Více

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr.

Metodika individualizovaných. forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Autorkou metodiky je Mgr. Metodika individualizovaných forem práce se žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Autorkou metodiky je Mgr. Michaela Jíšová Obsahem této publikace jsou metodicky i prakticky zpracované okruhy

Více

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CJ1

SADA VY_32_INOVACE_CJ1 SADA VY_32_INOVACE_CJ1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Mgr. Bronislavou Zezulovou a Mgr. Šárkou Adamcovou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: zezulova@szesro.cz a adamcova@szesro.cz

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Problematika určování zájmen

Problematika určování zájmen Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006 OBSAH 1. ÚVOD

Více

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 763/2009-22 V Praze dne 16.1.2009 Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2008/09 Odbor předškolního, základního a základního

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma Časový rozsah Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Očekávaný výstup vzdělávacího oboru, na který

Více

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Vedoucí práce:

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ČESKÝ JAZYK 1. období 7. 1.Vzdělávací oblast JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má rozhodující postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT. Diplomová práce Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Pedagogická fakulta Katedra matematiky a ICT Diplomová práce Tvořivost ve výuce slovních úloh s využitím interaktivní tabule v matematice na 1. stupni ZŠ Vypracovala:

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více