PROZATIMNÍ VÝSLEDKY K 24. BŘEZNU 2014 STUDIJNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ROK 2013/14. olympiáda v čes.jazyce, okres Procházková Jana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROZATIMNÍ VÝSLEDKY K 24. BŘEZNU 2014 STUDIJNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ROK 2013/14. olympiáda v čes.jazyce, okres Procházková Jana"

Transkript

1 Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám prostřednictvím Vašeho třídního učitele druhé číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm aktuální zprávy a zajímavosti z naší školy Příjemné, pozorné počtení! Informační bulletin č /14 PROZATIMNÍ VÝSLEDKY K 24. BŘEZNU 2014 STUDIJNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ROK 2013/14 jméno roč. soutěž Hejhal Lukáš olympiáda v dějepise, okres Nejedlá Anna olympiáda v čes.jazyce, okres Procházková Jana olympiáda v čes.jazyce, okres Polák Leopold 7. konverzace v angličtině, okres Počepický Matyáš konverzace v angličtině,okres Sůsa Jiří 6. olympiáda v zeměpise, kat.a, okres Fiala Patrik 7. olympiáda v zeměpise, kat.b, okres Jankovský Michal olympiáda v zeměpise, kat.c, okres Čiháková Veronika olympiáda v němčině, okres Šeráková Veronika olympiáda v němčině, okres Procházková Jana olympiáda v chemii, okres umístění Před námi jsou ještě kola v různých kategoriích biologické olympiády a krajské kolo v českém jazyce. Ale i při tomto průběžném hodnocení se sluší žákům poděkovat a popřát jim ke skvělým dosaženým výsledkům. Text je přejatý ze školního webu. 14. školní ples. RETRO. To byl tedy nápad!!! Skvělý nápad :-). Načančané dámy v kreacích, které by ve své době obsadily titulní stránky VOGUE, tedy pokud v padesátých letech tenhle módní plátek existoval. Zato existovaly ve smršti čtyř desetiletí šaty puntíkované, šaty se spodničkami, šaty krimplenové, šaty všech možných délek, květiny u ouška, stuhy ve vlasech, rukavičky krátké i dlouhé, ponožky v lodičkách, výrazně nalíčené rty, kabelky, které by byly ozdobou každého muzea, vlasy vyčesané, tupírované, nagelované, oční linky... Mimochodem víte, že v sedlčanských salonech krásy byly kadeřnice z toho auf a na přání zákaznic studovaly typické variace příslušného desetiletí? Pánové s barevnými kšandami, s úzkými kravatami a barevnými motýly, špičatými botami, saky projmutými i volnými, vestičkami, nohavicemi úzkými i zvonovými, obleky z mládí, které někdy nevydržely vypracovanější těla starších majitelů...

2 Předtančení deváťáků.avenduly Maškové a Aleny Svatošové ve stylu starců na chmelu bylo strhující. Žáci se potom zmínili, že při zkouškách byli odvázaní ještě více. Skvělá kapela EŠNER BAND, která se na plesech školy pomalu zabydlela. Stužkování, při kterém se nám v plné kráse představila naděje národa mladí patnáctiletí mužové a ženy, spustilo lavinu blesků a vrčení kamer, stejně jako překvapivé sólo pro třídní učitelky Štěpánku Kuthanovou a Evu Jirákovou. Tombola, která se prodala dříve, než se k ní někteří návštěvníci probojovali, stála za to! Poděkování ředitele školy předsedovi SRPŠ Jaroslavu Machovskému, který odchází do funkcionářského důchodu, i poděkování všem rodičům pomáhajícím s organizací a tombolou bylo skutečně na místě. Ples nebyl prodělečný. Částka v kolonce zisk se ustálila na 37 tisících. Spoustu peněz na rozumné využití pro školu. O jejím osudu rozhodne výbor SRPŠ. Těšíme se na ples školy napřesrok. Bude mít nějaké nosné téma? V současné době je naše škola zapojena do čtyř grantů spolufinancovaných z prostředků ESF. U prvních dvou jsme žadateli o grant a jeho příjemci. Březnem končí grant EU peníze školám, který na naší probíhal tři roky pod názvem PODPORA VÝUKY a číslem CZ.1.07/1.4.00/ Z tohoto grantu škola nakoupila učitelské notebooky, mobilní ipad učebnu a tři interaktivní dataprojektory. Počátkem měsíce dubna budou nainstalovány další tři interaktivní dataprojektory, a to do současné třídy 5.A, A a B. V 5.A bude od září umístěna 1. třída paní učitelky Bursíkové a v devátých třídách se budou učit nové šesté ročníky. Škola je tedy nyní vybavena interaktivitou minimálně v každé třídě z ročníku a dále v učebně angličtiny a přírodopisné učebně. Učitelé školy v rámci tohoto grantu dále vytvořili sadu 1020 ks výukových materiálů napříč většinou předmětů na 1. a 2. stupni. Tyto materiály byly vytvořeny a odučeny v termínu trvání grantu, ale využívat se budou dlouhodobě. Druhý grant, který jsme získali, je grant KOMPETENCE V PRAXI pod registračním

3 číslem CZ.1.07/1.1.32/ Tento projekt se skládá ze šesti tzv. klíčových aktivit, z nichž proběhly už tři: Vzdělávání pedagogických pracovníků formou jednoho dvoudenního a jednoho jednodenního semináře, které učitelé absolvovali pod vedením PhDr. Jana Svobody z Ostravské univerzity. V loňském roce se realizovala klíčová aktivita Absolventské práce, kterou vedla Hanka Němečková, a Toulky Prahou pod vedením Jaroslava Nádvorníka. Oproti každoročním aktivitám byly tyto dvě realizovány v námi vytvořeném modelu, který by mohly realizovat i jiné školy. Z obou vznikly tzv MANUÁLY, tedy jednoduše řečeno příručky pro zájemce se všemi náležitostmi tvorby podobných školských vzdělávacích aktivit. O dalších podrobnostech se můžete dočíst na našich stránkách : Obě klíčové aktivity měly tu výhodu, že pro žáky jsou náklady hrazeny z grantu. Podobně tomu bude v dalších dvou klíčových aktivitách, které nás letos čekají. Je to Řetězové provádění a Projektové učení v přírodě. První povede Vlaďka Křenková, druhé Štěpánka Kuthanová. Nejdříve vstupní informace od Vl. Křenkové: Vážení rodiče, v rámci projektu CZ.1.07/1.1.32/ Kompetence v praxi, který probíhá na naší škole, se žáci ročníku ve 2. pololetí mohou zúčastnit týdenního projektu Řetězové provádění na zámku ve Vrchotových Janovicích. Žáci se důkladněji seznámí s místem pobytu (historie zámku i parku), poznají významné osobnosti spjaté se zámkem, regionální dějiny dají do souvislosti s dobovým kontextem, budou se věnovat výtvarným i přírodovědným aktivitám. Vyvrcholením projektu bude samostatné provádění v jednotlivých expozicích zámku Vrchotovy Janovice. Celý pobyt na zámku (ubytování i stravování) ve dnech bude hrazen z fondů Evropské unie. Po projektu proběhne hodnocení a zpětná vazba. Projekt povedou tito vyučující: Vladimíra Křenková (koordinátor projektu, výtvarné aktivity), Jiří Šibrava (historická bádání), Eva Jiráková (historická bádání, stálý dozor při provádění), Radovan Faktor (přírodovědné aktivity). Nyní informace od Š. Kuthanové: Jaká tajemství ukrývá naše oblíbené místo Častoboř? Co nám prozradí stopy zvířat, stromy, půda, vltavská voda či pozorování pod mikroskopem? Najdou žáci v okolí tábora skrýše, kterých si běžně nevšimnou? Co nového se dozví od různých odborníků (rybáře, lesníka, myslivce apod.)? To vše a ještě další otázky se pokusí zodpovědět žáci na letošním Projektovém učení v přírodě s hlavním tématem Častobořská Vltava a okolí. Na rozdíl od předchozích let budou žáci pracovat v heterogenních skupinách (věkově různorodých). Učitelé si pro ně připravují 20 různých podtémat, do kterých se budou moci žáci zapsat podle vlastního zájmu. Získané poznatky a informace budou zpracovávat do kartonových výstupů a prezentovat společně s mluveným komentářem nejen svým spolužákům, ale i rodičům. Prezentace výstupů z projektové Častoboře by proběhla odpoledne před táborovým ohněm. Žáci si připraví i krátký článek do častobořských novin, které vytvoří zástupci žáků ročníků. Jednotlivé bloky doplní různé sportovní a relaxační aktivity, orientační běh s celou řadou různých otázek a samozřejmě i slavnostní táborový oheň s

4 oddechovým programem. Během pobytu budou jednotlivé skupiny sbírat body za své úspěchy a soutěžit tak mezi sebou. Novinka čeká i na naše deváťáky. Společně s vyučujícími se budou podílet na přípravě obsahu a forem jednotlivých aktivit, sbírat a třídit získaná data, koordinovat své stanoviště či pomáhat mladším žákům s prezentací jejich tématu a přípravou programu k táboráku. Stejně jako v předchozích letech nás čekají dny plné zábavy a učení. Bližší informace obdrží žáci i rodiče ve druhé polovině května včetně informace o výrazné finanční úspoře, protože velká část ceny bude hrazena z grantu Kompetence v praxi pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.32/ Projekt povede Štěpánka Kuthanová, koordinátorka klíčové aktivity Projektové učení v přírodě Poslední klíčovou aktivitu budeme realizovat na podzim příštího roku. Bude jí Celoškolní projekt pod vedením Venduly Maškové. Třetím grantem spolufinancovaným z prostředků ESF je projekt HRAJEME SI S ŘEMESLY, kterého se zúčastňují zájemci z řad žáků. Příjemcem grantu je SOU Sedlčany o.p.s. Projekt navazuje na jedničku z let Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality počátečního odborného vzdělávání na střední škole a podpora motivace žáků 2.stupně základní školy pro přípravu v technických a řemeslných oborech. Odborným garantem projektu na škole je Jan Laštovička. Čtvrtým grantem spolufinancovaným z prostředků ESF je projekt ODPLOUVÁME DÁL Účelem tohoto projektu realizovaného Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o. je rozvoj a zavedení dalších metod kariérového poradenství na školách a orientace žáků na vhodnou volbu povolání. Po absolvování testu na PC dostanou žáci podrobné výsledky, které jsou graficky i slovně popsány. Rovněž mají možnost využít individuální interpretace výsledků ve složení žák rodič poradce. Cílovými skupinami jsou žáci 8. a ročníků. Harmonogram akcí pro současné žáky 8. ročníků: Kariérové poradenství Test COMDI Interpretace COMDI Individuální interpretace Žáci i rodiče budou o průběhu jednotlivých kroků podrobně informováni. Jako poslední je naše účast v grantu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU. Tento grant je financován ze soukromých prostředků nadací The Kellner Family Foundation. Jedná se o vzdělávání učitelů, tvorbu Plánu pedagogického rozvoje školy, Plánu osobního rozvoje učitelů a další pedagogické aktivity směřující k efektivní výuce každého žáka. S naším zapojením v tomto grantu souvisí i následující sděleni:

5 Vážení rodiče, v rámci zvyšování kvality naší práce si pedagogové školy budou v pátek vyměňovat zkušenosti s kolegy ze šesti dalších škol v rámci Festivalu pedagogické inspirace v Praze na Základní škole Kunratice. Ten je financovaný z grantu Pomáháme školám k úspěchu. Každý z našich učitelů se zúčastní čtyř seminářů, někteří povedou pro kolegy z ostatních zapojených škol své semináře. Na tento den vyhlašuji ředitelské volno pro všechny žáky školy. Školní družina bude otevřena v běžném provozu - tedy od 5.45 do hod. Družina bude otevřena i pro žáky, kteří do ní jinak nechodí. Školní jídelna bude zavřená, v rámci hygienických norem proběhne sanitární den. Za případné těžkosti spojené s touto aktivitou se omlouváme. Setkání rodičů budoucích prvňáčků a jejich dětí s učitelkami Věrou Hončíkovou a Ivou Novotnou se uskuteční v tříčlenném cyklu seminářů a socializačních aktivit společně s lektorkami jednotlivých seminářů. Na středu dubna pozveme od do školy PaedDr. Janu Ptáčkovou na seminář o prevenci neurotických problémů, které mohou vznikat s nástupem do 1. ročníku, pod názvem OBSTOJÍ NAŠE DÍTĚ? Druhý z cyklu setkání se uskuteční v úterý 22. dubna od Hostem bude vakcinoložka Krajské hygienické stanice MUDr. Ida Budilová. Název setkání OČKOVÁNÍ ANO, ČI NE? napovídá o jeho obsahu. Bude jím současný pohled na vakcinaci, projdou se výhody a skrytá úskalí očkování i neočkování, dozvíme se informace o šíření epidemiologických nemocí... Třetí a závěrečné setkání povede v úterý 6. května od hod. Mgr. Marie Horčičková, zástupkyně bilingvní základní školy Angel v Praze. Setkání s názvem CIZÍ JAZYK V PRVNÍ TŘÍDĚ? nás směřuje k jeho obsahu tedy počátku výuky cizích jazyků. Tento den se od 10 hodin mohou rodiče podívat do hodin angličtiny se současnými prvňáčky. Na všechna setkání zveme nejen rodiče budoucích prvňáčků; například druhé téma cyklu určitě vzbudí širší pozornost.

6 Velmi děkujeme za množství vzrostlých květin, které jste na naši výzvu přivezli do školy. Jak jste si všimli, zdobí chodby a schodiště školy. Vypadá to u nás hned lépe! Učitelky 1. stupně děkují všem rodičům a prarodičům, kteří jim chodili pomáhat obouvat děti do bruslí na zimní stadion. Ve středu 26. března proběhne oblastní kolo recitační soutěže Carmína, kterou Eva Jiráková pořádá pro žáky 2. stupně okolních škol. Každou středu probíhá od 16 do 17 hod. v aule školy kurz jógy pro teenagery, který vede Hanka Suchá. Školní družina chystá na tento čtvrtek představení s kouzelníkem, jede na celodenní výlet do Prahy za Spejblem a Hurvínkem a do Šestajovic na výrobu svíček. Pokud byste měl někdo tip na rekreační zařízení, kde by mohly děti ze školní družiny strávit pohodový prázdninový týden na družinovém táboře, bylo by to výborné. Jaké jsou naše představy? Chceme si sami vařit, jídelna s místností na shromáždění či hry musí být pod střechou, koupání výhodou a vzdálenost bližší než na Aljašku. Pomůžete? O ředitelském dni v pátek jsem psali už výše. Dále počtejte stejně jako na ostatních školách s ředitelskými dny vyhlášenými na pátky 2. a května. Ve středu 2. dubna se uskuteční sběr papíru. Za výtěžek, se kterým najisto počítáme :-), zakoupíme dataprojektor do učebny hudební výchovy. Rozšíří s e tak možnost výuky o hudební či muzikálové filmy. Kontejner na papír bude přistaven od 7.15 hodin, počítáme s pomocí parlamentářů a jako jindy vás prosíme o převázání balíků se jménem žáka, třídou a uvedenou hmotností. Doufáme, že parlamentáři stihnou vše zapisovat. Kontejner se odváží okolo půl deváté. V pátek 4. dubna před Smrtnou předvelikonoční nedělí vynášíme od 10 hodin Moranu. Smrka se nejdříve ukáže na dvoře školy a pak s průvodem žáků namíříme na sedlčanské náměstí, kde nám i široké veřejnosti páťáci zopakují vše, co se z lidových tradic k

7 vynášení Smrtky na Sedlčansku dochovalo. Zazní písničky, zvyky a potom se společně s Moranou v čele přesuneme k potoku, kde ji jako symbol zimy sprovodíme ze světa. Jste srdečně zváni na tuto podívanou! V některých třídách se děti nemohou zbavit úporných vší. Konzultujeme tuto problematiku s pediatry, lékárnou i hygienou. Základem prevence není o výskytu mlčet, ale informovat a úzkostlivě a pečlivě dbát na hygienu žáků. Vši se stávají rezistentními i z důvodů nedokončeného cyklu doporučeného mytí speciálními přípravky. Často také chybí vůle v rodinách vyprat veškeré prádlo, pořádně vysát nebo chemicky vyčistit sedačky apod. O vyprání plyšáků, čepic, kšiltovek se snad ani nemusíme zmiňovat. V tom všem se tyhle potvůrky drží. Pedikulóza se řadí mezi nejsnáze šiřitelná infekční onemocnění, je tedy jasné, že dítě s hnidy nebo vešmi nemá ve škole co dělat. Snad poslední rada, která běhá mezi lidmi, je vyhýbat se návštěvám v rodinách, kde se vši dlouhodobě vyskytují. Školní družina chystá na 16. dubna velikonoční bivak, v ten samý den se uskuteční od výbor SRPŠ. Po Velikonocích pojede hned v úterý ŠD na celodenní výlet, odpoledne chystáme 2. setkání z cyklu Budu prvňáčkem a budete zváni třídními učiteli na TRIO schůzky. Na pondělí 28. dubna chystáme celoškolní Den Země, pro 1. stupeň si připravila Hanka Suchá cyklus o vodě a mýdlu v rámci UNICEF. V úterý 24. nabídneme pro rodiče žáků školy konzultační den od 15 do 17 hodin pojedou sportovci z 8. a tříd na Pohár rozhlasu, v pondělí 1 5. se budeme fotografovat. Na úterý a středu 20. a navštíví žáci 1. stupně vystoupení žáků ZUŠ každoroční Sedlčanskou voničku a v pátek budou mít žáci ročníků Den absolventských prací. Sobotu si zakroužkujte ve vašem kalendáři. Organizujeme další ročník rodinné atletické soutěže RODINNÉ KLÁNÍ. Snad vyjde dobré počasí a pro vysílené závodníky počítáme i s opečeným selátkem.

8 Od do 1.6. provádí v rámci grantu Kompetence v praxi žáci ročníků na Řetězovém provádění ve Vrchotových Janovicích a ve čtvrtek 5.6. pojedou žáci z volitelného předmětu náboženství do Prahy na poznávací výlet pojedou 4. třídy na výlet do Ostré nad Labem, se projedou druháčci parníkem po Orlické přehradě a 25. mají 5. třídy naplánovaný výlet do Lešan a Českého Štemberka. Do plzeňské ZOO a dinoparku se vydají 6.5. třeťáci, stihnou ještě zámek Kozel. První třídy navštíví starší kamarády na Řetězovém provádění a stihnou ještě Čapí hnizdo. V pátek 6.6. máme připravené dopoledne pro nově příchozí žáky, kteří nastoupí do naší školy od září příštího roku. Projektové učení v přírodě na Častoboři proběhne od pondělí 6 do čtvrtka pro 2. stupeň a od do neděle pro 1. stupeň. V úterý budou žáci tříd obhajovat své Absolventské práce a ve čtvrtek, případně v pátek chystáme výlety pro 2. stupeň. Každoroční loučení se školním rokem, typická školní Zahradní slavnost, se uskuteční ve středu Na závěr měsíce května chystáme spolu s 1. ZŠ a GOA Sedlčany aktivitu Běh pro Afriku. O této akci jako o všech náročnějších, které nás čekají, budete včas informováni. Sledujte také prosíme naše webové stránky.

OBHAJOBAMI ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ,

OBHAJOBAMI ABSOLVENTSKÝCH PRACÍ, Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm zprávy a zajímavosti z naší školy, organizaci školního roku, termíny prázdnin,

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris;ka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání...7

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 1 Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Zpracovala: Ing. Alena Vašáková 2 Úvod Základní škola Školní rok 2012/2013 byl zahájen

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2009/2010 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a D o l n í B ř e ž a n y VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 Obsah: Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 Září 2008 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2. PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY... 5 4. APROBOVANOST VÝUKY... 6 5. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43

Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 Základní škola Petřiny - sever Praha 6, Na Okraji 43 (rozhodnutí o zařazení do sítě škol s účinností od 1. 9. 2007 vydané v Praze dne 16. 3. 2006) Zřizovatel: Městská část Praha 6 Čs. armády 23/601 160

Více

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM

LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM LETOHRADSKÉ SOUKROMÉ GYMNÁZIUM O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 1. vydání, zpracované dle zákona 561/2004 10 Výroční zprávy a vyhlášky 15/2005sb. Část 3. 7 Projednáno a schváleno Správní radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy

V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 č. j. 155/14 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Novák, ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30

pondělí 26.IX., 24.X., 28.XI., 9.I., 13.II., 13.III., 10.IV., 15.V., 12.VI. vždy v 15.00-16.30 Vážení rodiče, je již letitým zvykem připravit na začátku školního roku pro Vás nové číslo Bezručova zpravodaje. Najdete v něm pokyny k organizaci nového školního roku, nabídku zájmové činnosti a dalších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více