PROZATIMNÍ VÝSLEDKY K 24. BŘEZNU 2014 STUDIJNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ROK 2013/14. olympiáda v čes.jazyce, okres Procházková Jana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROZATIMNÍ VÝSLEDKY K 24. BŘEZNU 2014 STUDIJNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ROK 2013/14. olympiáda v čes.jazyce, okres Procházková Jana"

Transkript

1 Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám prostřednictvím Vašeho třídního učitele druhé číslo Informačního bulletinu letošního školního roku. Najdete v něm aktuální zprávy a zajímavosti z naší školy Příjemné, pozorné počtení! Informační bulletin č /14 PROZATIMNÍ VÝSLEDKY K 24. BŘEZNU 2014 STUDIJNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍ ROK 2013/14 jméno roč. soutěž Hejhal Lukáš olympiáda v dějepise, okres Nejedlá Anna olympiáda v čes.jazyce, okres Procházková Jana olympiáda v čes.jazyce, okres Polák Leopold 7. konverzace v angličtině, okres Počepický Matyáš konverzace v angličtině,okres Sůsa Jiří 6. olympiáda v zeměpise, kat.a, okres Fiala Patrik 7. olympiáda v zeměpise, kat.b, okres Jankovský Michal olympiáda v zeměpise, kat.c, okres Čiháková Veronika olympiáda v němčině, okres Šeráková Veronika olympiáda v němčině, okres Procházková Jana olympiáda v chemii, okres umístění Před námi jsou ještě kola v různých kategoriích biologické olympiády a krajské kolo v českém jazyce. Ale i při tomto průběžném hodnocení se sluší žákům poděkovat a popřát jim ke skvělým dosaženým výsledkům. Text je přejatý ze školního webu. 14. školní ples. RETRO. To byl tedy nápad!!! Skvělý nápad :-). Načančané dámy v kreacích, které by ve své době obsadily titulní stránky VOGUE, tedy pokud v padesátých letech tenhle módní plátek existoval. Zato existovaly ve smršti čtyř desetiletí šaty puntíkované, šaty se spodničkami, šaty krimplenové, šaty všech možných délek, květiny u ouška, stuhy ve vlasech, rukavičky krátké i dlouhé, ponožky v lodičkách, výrazně nalíčené rty, kabelky, které by byly ozdobou každého muzea, vlasy vyčesané, tupírované, nagelované, oční linky... Mimochodem víte, že v sedlčanských salonech krásy byly kadeřnice z toho auf a na přání zákaznic studovaly typické variace příslušného desetiletí? Pánové s barevnými kšandami, s úzkými kravatami a barevnými motýly, špičatými botami, saky projmutými i volnými, vestičkami, nohavicemi úzkými i zvonovými, obleky z mládí, které někdy nevydržely vypracovanější těla starších majitelů...

2 Předtančení deváťáků.avenduly Maškové a Aleny Svatošové ve stylu starců na chmelu bylo strhující. Žáci se potom zmínili, že při zkouškách byli odvázaní ještě více. Skvělá kapela EŠNER BAND, která se na plesech školy pomalu zabydlela. Stužkování, při kterém se nám v plné kráse představila naděje národa mladí patnáctiletí mužové a ženy, spustilo lavinu blesků a vrčení kamer, stejně jako překvapivé sólo pro třídní učitelky Štěpánku Kuthanovou a Evu Jirákovou. Tombola, která se prodala dříve, než se k ní někteří návštěvníci probojovali, stála za to! Poděkování ředitele školy předsedovi SRPŠ Jaroslavu Machovskému, který odchází do funkcionářského důchodu, i poděkování všem rodičům pomáhajícím s organizací a tombolou bylo skutečně na místě. Ples nebyl prodělečný. Částka v kolonce zisk se ustálila na 37 tisících. Spoustu peněz na rozumné využití pro školu. O jejím osudu rozhodne výbor SRPŠ. Těšíme se na ples školy napřesrok. Bude mít nějaké nosné téma? V současné době je naše škola zapojena do čtyř grantů spolufinancovaných z prostředků ESF. U prvních dvou jsme žadateli o grant a jeho příjemci. Březnem končí grant EU peníze školám, který na naší probíhal tři roky pod názvem PODPORA VÝUKY a číslem CZ.1.07/1.4.00/ Z tohoto grantu škola nakoupila učitelské notebooky, mobilní ipad učebnu a tři interaktivní dataprojektory. Počátkem měsíce dubna budou nainstalovány další tři interaktivní dataprojektory, a to do současné třídy 5.A, A a B. V 5.A bude od září umístěna 1. třída paní učitelky Bursíkové a v devátých třídách se budou učit nové šesté ročníky. Škola je tedy nyní vybavena interaktivitou minimálně v každé třídě z ročníku a dále v učebně angličtiny a přírodopisné učebně. Učitelé školy v rámci tohoto grantu dále vytvořili sadu 1020 ks výukových materiálů napříč většinou předmětů na 1. a 2. stupni. Tyto materiály byly vytvořeny a odučeny v termínu trvání grantu, ale využívat se budou dlouhodobě. Druhý grant, který jsme získali, je grant KOMPETENCE V PRAXI pod registračním

3 číslem CZ.1.07/1.1.32/ Tento projekt se skládá ze šesti tzv. klíčových aktivit, z nichž proběhly už tři: Vzdělávání pedagogických pracovníků formou jednoho dvoudenního a jednoho jednodenního semináře, které učitelé absolvovali pod vedením PhDr. Jana Svobody z Ostravské univerzity. V loňském roce se realizovala klíčová aktivita Absolventské práce, kterou vedla Hanka Němečková, a Toulky Prahou pod vedením Jaroslava Nádvorníka. Oproti každoročním aktivitám byly tyto dvě realizovány v námi vytvořeném modelu, který by mohly realizovat i jiné školy. Z obou vznikly tzv MANUÁLY, tedy jednoduše řečeno příručky pro zájemce se všemi náležitostmi tvorby podobných školských vzdělávacích aktivit. O dalších podrobnostech se můžete dočíst na našich stránkách : Obě klíčové aktivity měly tu výhodu, že pro žáky jsou náklady hrazeny z grantu. Podobně tomu bude v dalších dvou klíčových aktivitách, které nás letos čekají. Je to Řetězové provádění a Projektové učení v přírodě. První povede Vlaďka Křenková, druhé Štěpánka Kuthanová. Nejdříve vstupní informace od Vl. Křenkové: Vážení rodiče, v rámci projektu CZ.1.07/1.1.32/ Kompetence v praxi, který probíhá na naší škole, se žáci ročníku ve 2. pololetí mohou zúčastnit týdenního projektu Řetězové provádění na zámku ve Vrchotových Janovicích. Žáci se důkladněji seznámí s místem pobytu (historie zámku i parku), poznají významné osobnosti spjaté se zámkem, regionální dějiny dají do souvislosti s dobovým kontextem, budou se věnovat výtvarným i přírodovědným aktivitám. Vyvrcholením projektu bude samostatné provádění v jednotlivých expozicích zámku Vrchotovy Janovice. Celý pobyt na zámku (ubytování i stravování) ve dnech bude hrazen z fondů Evropské unie. Po projektu proběhne hodnocení a zpětná vazba. Projekt povedou tito vyučující: Vladimíra Křenková (koordinátor projektu, výtvarné aktivity), Jiří Šibrava (historická bádání), Eva Jiráková (historická bádání, stálý dozor při provádění), Radovan Faktor (přírodovědné aktivity). Nyní informace od Š. Kuthanové: Jaká tajemství ukrývá naše oblíbené místo Častoboř? Co nám prozradí stopy zvířat, stromy, půda, vltavská voda či pozorování pod mikroskopem? Najdou žáci v okolí tábora skrýše, kterých si běžně nevšimnou? Co nového se dozví od různých odborníků (rybáře, lesníka, myslivce apod.)? To vše a ještě další otázky se pokusí zodpovědět žáci na letošním Projektovém učení v přírodě s hlavním tématem Častobořská Vltava a okolí. Na rozdíl od předchozích let budou žáci pracovat v heterogenních skupinách (věkově různorodých). Učitelé si pro ně připravují 20 různých podtémat, do kterých se budou moci žáci zapsat podle vlastního zájmu. Získané poznatky a informace budou zpracovávat do kartonových výstupů a prezentovat společně s mluveným komentářem nejen svým spolužákům, ale i rodičům. Prezentace výstupů z projektové Častoboře by proběhla odpoledne před táborovým ohněm. Žáci si připraví i krátký článek do častobořských novin, které vytvoří zástupci žáků ročníků. Jednotlivé bloky doplní různé sportovní a relaxační aktivity, orientační běh s celou řadou různých otázek a samozřejmě i slavnostní táborový oheň s

4 oddechovým programem. Během pobytu budou jednotlivé skupiny sbírat body za své úspěchy a soutěžit tak mezi sebou. Novinka čeká i na naše deváťáky. Společně s vyučujícími se budou podílet na přípravě obsahu a forem jednotlivých aktivit, sbírat a třídit získaná data, koordinovat své stanoviště či pomáhat mladším žákům s prezentací jejich tématu a přípravou programu k táboráku. Stejně jako v předchozích letech nás čekají dny plné zábavy a učení. Bližší informace obdrží žáci i rodiče ve druhé polovině května včetně informace o výrazné finanční úspoře, protože velká část ceny bude hrazena z grantu Kompetence v praxi pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.32/ Projekt povede Štěpánka Kuthanová, koordinátorka klíčové aktivity Projektové učení v přírodě Poslední klíčovou aktivitu budeme realizovat na podzim příštího roku. Bude jí Celoškolní projekt pod vedením Venduly Maškové. Třetím grantem spolufinancovaným z prostředků ESF je projekt HRAJEME SI S ŘEMESLY, kterého se zúčastňují zájemci z řad žáků. Příjemcem grantu je SOU Sedlčany o.p.s. Projekt navazuje na jedničku z let Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality počátečního odborného vzdělávání na střední škole a podpora motivace žáků 2.stupně základní školy pro přípravu v technických a řemeslných oborech. Odborným garantem projektu na škole je Jan Laštovička. Čtvrtým grantem spolufinancovaným z prostředků ESF je projekt ODPLOUVÁME DÁL Účelem tohoto projektu realizovaného Republikovým centrem vzdělávání, s.r.o. je rozvoj a zavedení dalších metod kariérového poradenství na školách a orientace žáků na vhodnou volbu povolání. Po absolvování testu na PC dostanou žáci podrobné výsledky, které jsou graficky i slovně popsány. Rovněž mají možnost využít individuální interpretace výsledků ve složení žák rodič poradce. Cílovými skupinami jsou žáci 8. a ročníků. Harmonogram akcí pro současné žáky 8. ročníků: Kariérové poradenství Test COMDI Interpretace COMDI Individuální interpretace Žáci i rodiče budou o průběhu jednotlivých kroků podrobně informováni. Jako poslední je naše účast v grantu POMÁHÁME ŠKOLÁM K ÚSPĚCHU. Tento grant je financován ze soukromých prostředků nadací The Kellner Family Foundation. Jedná se o vzdělávání učitelů, tvorbu Plánu pedagogického rozvoje školy, Plánu osobního rozvoje učitelů a další pedagogické aktivity směřující k efektivní výuce každého žáka. S naším zapojením v tomto grantu souvisí i následující sděleni:

5 Vážení rodiče, v rámci zvyšování kvality naší práce si pedagogové školy budou v pátek vyměňovat zkušenosti s kolegy ze šesti dalších škol v rámci Festivalu pedagogické inspirace v Praze na Základní škole Kunratice. Ten je financovaný z grantu Pomáháme školám k úspěchu. Každý z našich učitelů se zúčastní čtyř seminářů, někteří povedou pro kolegy z ostatních zapojených škol své semináře. Na tento den vyhlašuji ředitelské volno pro všechny žáky školy. Školní družina bude otevřena v běžném provozu - tedy od 5.45 do hod. Družina bude otevřena i pro žáky, kteří do ní jinak nechodí. Školní jídelna bude zavřená, v rámci hygienických norem proběhne sanitární den. Za případné těžkosti spojené s touto aktivitou se omlouváme. Setkání rodičů budoucích prvňáčků a jejich dětí s učitelkami Věrou Hončíkovou a Ivou Novotnou se uskuteční v tříčlenném cyklu seminářů a socializačních aktivit společně s lektorkami jednotlivých seminářů. Na středu dubna pozveme od do školy PaedDr. Janu Ptáčkovou na seminář o prevenci neurotických problémů, které mohou vznikat s nástupem do 1. ročníku, pod názvem OBSTOJÍ NAŠE DÍTĚ? Druhý z cyklu setkání se uskuteční v úterý 22. dubna od Hostem bude vakcinoložka Krajské hygienické stanice MUDr. Ida Budilová. Název setkání OČKOVÁNÍ ANO, ČI NE? napovídá o jeho obsahu. Bude jím současný pohled na vakcinaci, projdou se výhody a skrytá úskalí očkování i neočkování, dozvíme se informace o šíření epidemiologických nemocí... Třetí a závěrečné setkání povede v úterý 6. května od hod. Mgr. Marie Horčičková, zástupkyně bilingvní základní školy Angel v Praze. Setkání s názvem CIZÍ JAZYK V PRVNÍ TŘÍDĚ? nás směřuje k jeho obsahu tedy počátku výuky cizích jazyků. Tento den se od 10 hodin mohou rodiče podívat do hodin angličtiny se současnými prvňáčky. Na všechna setkání zveme nejen rodiče budoucích prvňáčků; například druhé téma cyklu určitě vzbudí širší pozornost.

6 Velmi děkujeme za množství vzrostlých květin, které jste na naši výzvu přivezli do školy. Jak jste si všimli, zdobí chodby a schodiště školy. Vypadá to u nás hned lépe! Učitelky 1. stupně děkují všem rodičům a prarodičům, kteří jim chodili pomáhat obouvat děti do bruslí na zimní stadion. Ve středu 26. března proběhne oblastní kolo recitační soutěže Carmína, kterou Eva Jiráková pořádá pro žáky 2. stupně okolních škol. Každou středu probíhá od 16 do 17 hod. v aule školy kurz jógy pro teenagery, který vede Hanka Suchá. Školní družina chystá na tento čtvrtek představení s kouzelníkem, jede na celodenní výlet do Prahy za Spejblem a Hurvínkem a do Šestajovic na výrobu svíček. Pokud byste měl někdo tip na rekreační zařízení, kde by mohly děti ze školní družiny strávit pohodový prázdninový týden na družinovém táboře, bylo by to výborné. Jaké jsou naše představy? Chceme si sami vařit, jídelna s místností na shromáždění či hry musí být pod střechou, koupání výhodou a vzdálenost bližší než na Aljašku. Pomůžete? O ředitelském dni v pátek jsem psali už výše. Dále počtejte stejně jako na ostatních školách s ředitelskými dny vyhlášenými na pátky 2. a května. Ve středu 2. dubna se uskuteční sběr papíru. Za výtěžek, se kterým najisto počítáme :-), zakoupíme dataprojektor do učebny hudební výchovy. Rozšíří s e tak možnost výuky o hudební či muzikálové filmy. Kontejner na papír bude přistaven od 7.15 hodin, počítáme s pomocí parlamentářů a jako jindy vás prosíme o převázání balíků se jménem žáka, třídou a uvedenou hmotností. Doufáme, že parlamentáři stihnou vše zapisovat. Kontejner se odváží okolo půl deváté. V pátek 4. dubna před Smrtnou předvelikonoční nedělí vynášíme od 10 hodin Moranu. Smrka se nejdříve ukáže na dvoře školy a pak s průvodem žáků namíříme na sedlčanské náměstí, kde nám i široké veřejnosti páťáci zopakují vše, co se z lidových tradic k

7 vynášení Smrtky na Sedlčansku dochovalo. Zazní písničky, zvyky a potom se společně s Moranou v čele přesuneme k potoku, kde ji jako symbol zimy sprovodíme ze světa. Jste srdečně zváni na tuto podívanou! V některých třídách se děti nemohou zbavit úporných vší. Konzultujeme tuto problematiku s pediatry, lékárnou i hygienou. Základem prevence není o výskytu mlčet, ale informovat a úzkostlivě a pečlivě dbát na hygienu žáků. Vši se stávají rezistentními i z důvodů nedokončeného cyklu doporučeného mytí speciálními přípravky. Často také chybí vůle v rodinách vyprat veškeré prádlo, pořádně vysát nebo chemicky vyčistit sedačky apod. O vyprání plyšáků, čepic, kšiltovek se snad ani nemusíme zmiňovat. V tom všem se tyhle potvůrky drží. Pedikulóza se řadí mezi nejsnáze šiřitelná infekční onemocnění, je tedy jasné, že dítě s hnidy nebo vešmi nemá ve škole co dělat. Snad poslední rada, která běhá mezi lidmi, je vyhýbat se návštěvám v rodinách, kde se vši dlouhodobě vyskytují. Školní družina chystá na 16. dubna velikonoční bivak, v ten samý den se uskuteční od výbor SRPŠ. Po Velikonocích pojede hned v úterý ŠD na celodenní výlet, odpoledne chystáme 2. setkání z cyklu Budu prvňáčkem a budete zváni třídními učiteli na TRIO schůzky. Na pondělí 28. dubna chystáme celoškolní Den Země, pro 1. stupeň si připravila Hanka Suchá cyklus o vodě a mýdlu v rámci UNICEF. V úterý 24. nabídneme pro rodiče žáků školy konzultační den od 15 do 17 hodin pojedou sportovci z 8. a tříd na Pohár rozhlasu, v pondělí 1 5. se budeme fotografovat. Na úterý a středu 20. a navštíví žáci 1. stupně vystoupení žáků ZUŠ každoroční Sedlčanskou voničku a v pátek budou mít žáci ročníků Den absolventských prací. Sobotu si zakroužkujte ve vašem kalendáři. Organizujeme další ročník rodinné atletické soutěže RODINNÉ KLÁNÍ. Snad vyjde dobré počasí a pro vysílené závodníky počítáme i s opečeným selátkem.

8 Od do 1.6. provádí v rámci grantu Kompetence v praxi žáci ročníků na Řetězovém provádění ve Vrchotových Janovicích a ve čtvrtek 5.6. pojedou žáci z volitelného předmětu náboženství do Prahy na poznávací výlet pojedou 4. třídy na výlet do Ostré nad Labem, se projedou druháčci parníkem po Orlické přehradě a 25. mají 5. třídy naplánovaný výlet do Lešan a Českého Štemberka. Do plzeňské ZOO a dinoparku se vydají 6.5. třeťáci, stihnou ještě zámek Kozel. První třídy navštíví starší kamarády na Řetězovém provádění a stihnou ještě Čapí hnizdo. V pátek 6.6. máme připravené dopoledne pro nově příchozí žáky, kteří nastoupí do naší školy od září příštího roku. Projektové učení v přírodě na Častoboři proběhne od pondělí 6 do čtvrtka pro 2. stupeň a od do neděle pro 1. stupeň. V úterý budou žáci tříd obhajovat své Absolventské práce a ve čtvrtek, případně v pátek chystáme výlety pro 2. stupeň. Každoroční loučení se školním rokem, typická školní Zahradní slavnost, se uskuteční ve středu Na závěr měsíce května chystáme spolu s 1. ZŠ a GOA Sedlčany aktivitu Běh pro Afriku. O této akci jako o všech náročnějších, které nás čekají, budete včas informováni. Sledujte také prosíme naše webové stránky.

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17 a PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17 a PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17 a PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ ředitel školy: Jaroslav Nádvorník zástupce ředitele: Jitka Jandová třídnictví: I.A Jitka Mošničková VI.A Pavel Staněk I.B Jindra Štůlová VI.B Kateřina

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ MODERNÍ _ DĚJINY PRO UČITELE _ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ Roční grantový projekt z OP VK výzvy Moravskoslezského kraje MODENÍ DĚJINY PRO _UČITELE Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20.

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 13 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Dějepis 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Studujeme moderně a dvojjazyčně Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/01.0007

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16

Plán environmentální výchovy. pro školní rok 2014/ 2015. ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 Plán environmentální výchovy pro školní 2014/ 2015 ZŠ Hať Na Chromině 2 747 16 1) mapování Počet žáků: 199 Počet pedagogických členů: 15 Zpracovala: Mgr. Šárka Badurová Ředitel školy: Mgr. Bohuslav těžký

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Příměstské tábory KC KAMPA 2013

Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Příměstské tábory KC KAMPA 2013 Turnusy a program 1. turnus 8. 12. července 2013 2. turnus 15. 19. července 2013 3. turnus 19. 23. srpna 2013 4. turnus 26. 30. srpna 2013 Harmonogram dne Obecné informace

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů

Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Co přináší globální granty OP VK k podpoře technických oborů Kateřina Kučová Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Moravskoslezský kraj Krajský úřad Zpracováno pro

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016)

INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) INFORMACE PRO RODIČE (školní rok 2015/2016) Vážení rodiče, začal další školní rok a jménem všech učitelů a zaměstnanců železnorudské školy vám chci poděkovat za vaši podporu škole v minulém školním roce

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 a PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 a PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 a PLÁN ŠKOLNÍCH AKCÍ ředitel školy: Jaroslav Nádvorník zástupce ředitele: Jitka Jandová třídnictví: I.A Pavla Kinczerová VI.A Hanka Němečková I.B Vlaďka Moulíková VII.A

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty

Školní program EVVO vzdělávání, výchovy a osvěty ZŠ a MŠ Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní program EO vzdělávání, výchovy a osvěty l. Pracovníci pověření koordinací EO p. Ing. Plačková, p. Mgr. Lišková A VŠICHNI PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLE

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků

Projekt Sousedé se stávají přáteli. pořádá. Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Projekt Sousedé se stávají přáteli pořádá Kontaktní seminář pro pracovníky s mládeží z Plzeňského a Karlovarského kraje a Horních Franků Kontakty - Planungen + Kontakte - Plány 4. - 5. února 2011 Kazdův

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012

Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 Roční realizační plán EVVO na školní rok 2011/2012 1) Organizace výuky pro všechny žáky Sběrové akce - kaštany (akce je ukončena besedou s odborníkem v oblasti lesnictví) - kůra citrusových plodů využity

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PŘÍLOHA KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU ŠKOLA PRO VŠECHNY NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Organizace vyučování ve školním roce 2016/2017 Ve školním roce 2016/2017 dochází z důvodu nízkého počtu žáků ve třídách

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZMĚNY VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU Č. j.: 26-OSD/06/2015 Rozdělení žáků

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Audiovizuální opora je

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (ÚT)

Den boje za svobodu a demokracii 17.11. (ÚT) Vážení rodiče a prarodiče, dostává se Vám do rukou první číslo Zpravodaje letošního školního roku. Najdete v něm zejména organizaci školního roku. DALŠÍ ČÍSLA A OSTATNÍ INFORMACE BUDETE DOSTÁVAT V DIGITÁLNÍ

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více