Obsah. 2 Pozdrav prezidenta Setkání křesťanů. 4 Pozdrav kardinála Miloslava Vlka 5 Přehled programu. 6 Pátek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 2 Pozdrav prezidenta Setkání křesťanů. 4 Pozdrav kardinála Miloslava Vlka 5 Přehled programu. 6 Pátek 17. 6. 2005"

Transkript

1 Obsah 2 Pozdrav prezidenta Setkání křesťanů PRAHA 2005 Mgr. Pavla Smetany 4 Pozdrav kardinála Miloslava Vlka 5 Přehled programu 6 Pátek Sobota Biblické práce 10 Tématické procházky 11 Tržiště možností 14 Podia open air 15 Odpolední program Naděje pro Evropu Naděje pro církev Naděje pro společnost 20 Hlavní shromáždění 21 Kulturní programy Noc otevřených kostelů 25 Program pro děti 26 Program pro mládež 28 Program žen 29 Nedělní bohoslužby Důležité informace 36 Zúčastněné církve 39 Dárci a sponzoři 40 Rejstřík míst

2 Pozdrav prezidenta Setkání křesťanů Mgr. Pavla Smetany Vítejte v Praze Praha je krásné město, zvlášť jeho historická část. Má svou dominantu v Pražském hradu, který se doširoka rozkládá nad řekou Vltavou a věžemi Svatovítské katedrály se vztahuje vzhůru k nebesům. Gotická Staroměstská radnice, nesoucí dosud otevřené rány po válečném běsnění, Židovské město se synagogami a s prastarým hřbitovem, mohutný chrám Matky Boží před Týnem, středisko církve podobojí, sousoší M.J. Husa a Betlémská kaple, v níž Mistr věrně kázal Slovo Boží, jsou nápadné a historicky významné stavby Starého Města pražského. Při pohledu z nedaleké Letenské pláně na staré části města začne návštěvník rozumět, proč Praha získala přívlastek stověžatá. Praha je však také moderní sekulární město s rozsáhlou zástavbou panelových sídlišť, kde se teprve po sametové revoluci začínají nesměle objevovat církevní stavby a začíná se nově rozvíjet křesťanský život. Praha, v níž se mísí slavná historie s méně slavnou přítomností, město prožívající bolesti moderních měst, vás vítá. Vítáme vás, křesťany nejrůznějších vyznání a tradic ze sousedních zemí i z České republiky, kteří jste přijeli, abyste se účastnili Setkání křesťanů Praha Tématem, které bude ve dnech června středem našeho společného přemýšlení, je naděje. Naděje znamená otevřenou budoucnost nejen pro nás, ale i pro další generace, které přijdou po nás. Máme však právo hovořit o naději, jestliže moderní technická civilizace ohrožuje životy lidí i ostatního stvoření kolem nás? Nesnažíme se utéci před realitou, mluvíme-li o naději? Jaké dědictví zanecháme těm, kdo přijdou po nás? Pokles porodnosti, rozmáhající se lhostejnost vůči veřejnému životu, drogy, bezohlednost a chamtivost v hospodářském životě, růst sebevražednosti mezi mladými lidmi, což to nejsou symptomy těžkého onemocnění, jehož jméno je beznaděj? Život kolem nás však nemá jen temné stránky. Setkáváme se přece i s ušlechtilostí a velkodušností, s lidmi citlivých srdcí, kteří se ujímají slabých a bezmocných. S otci a matkami, kteří vděčně přijímají děti a odpovědně je vychovávají, s tisíci neznámými, kteří pečlivě třídí odpad a odstraňují životu nebezpečné látky. S mladými lidmi, kteří navštěvují nemocné a slouží bezmocným. Při velkých katastrofách se často ukáže, kolik lidskosti, soucitu a ochoty k oběti je zasuto v lidských životech. A jsou to nejen křesťané, kteří dokazují, že není člověka, v němž by docela vymizela touha po dobru a lásce. Chceme spolu o naději hovořit a k naději zvát. K té naději, která pevně zapustila kořeny v tomto světě v Ježíši Kristu. On odhalil naději, která je silnější než lidská beznaděj. Nebeský Otec, ke kterému se všechno stvoření vztahuje, tuto zem a její obyvatele neopustil. Nezřekl se vzpurných synů a dcer. Svět, v němž smíme žít, je světem jeho uzdravující lásky. Proto je také světem naděje. Vítáme vás jako spoluúčastníky této naděje, jako svědky a služebníky naděje. Vítáme vás jako sestry a bratry v Kristu Ježíši. Mgr. Pavel Smetana 2 Setkání křesťanů PRAHA

3 Pozdrav kardinála Miloslava Vlka Přehled programu Pátek :00 Příjezd do sborů v Praze a okolí, přivítání, ubytování, občerstvení 21:00 Večerní pobožnosti ve sborech a další programy Sestry a bratři v Kristu, jako pražský biskup se srdečně připojuji ke všem, kteří vás zde v Praze vítají, a jsem velmi rád, že jste na toto ekumenické setkání přijali pozvání. Srdečně vám přeji a pamatuji na to v modlitbě aby se společenství, ve kterém se zde scházíte, stalo opravdovým společenstvím, kde je zmrtvýchvstalý Kristus přítomen v jeho středu. Ať je to on sám, kdo vás bude povzbuzovat ve víře, kdo bude základem pro vaše bratrské vztahy a z něhož bude vyrůstat vaše úsilí o vzájemnou spolupráci. Ať je to on, v jehož duchu a moci budete napomáhat dobrému soužití všech národů Evropy všude, kam vás povolá. Přeji, aby vše dobré, k čemu dá setkání impuls, se stalo i přirozeným pokračováním odkazu velkých křesťanů, spjatých s tímto místem. Pán vám všem žehnej! Sobota :00 Biblická práce na různých místech v centru Prahy 11:30 16:45 Tržiště možností (představení různých organizací a aktivit) 13:30 16:45 Pódiové diskuse Přednášky Workshopy 17:00 Hlavní shromáždění na Ovocném trhu 20:00 Noc otevřených kostelů koncerty, divadelní představení, modlitby Neděle kardinál Miloslav Vlk arcibiskup pražský a primas český Bohoslužby ve sborech po celé Praze a okolí 4 Setkání křesťanů PRAHA

4 Pátek Pražské sbory a farnosti připravují setkání s hosty. Součástí večera jsou pobožnosti a je zajištěno občerstvení. mimořádné představení - komorní opera: Martin Luther Víťazoslav Kubička (SK) sólisté, pěvecký sbor, instrum. soubor 22:00 kostel U Salvátora, Salvátorská 1 Otevřený kostel opakující se chvály, slovo, ztišení od 22:00 6:00 Římskokatolický kostel Sv. Prokopa Praha 3 Žižkov, Sladkovského nám. Sobota Biblické práce všechny biblické práce začínají v 10:00 a zabývají se stejným textem Filipenským 3, Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. 8 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, 9 abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlnost z Boha založenou na víře, 10 abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, 11 abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. 12 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. 13 Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, 14 běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. (ekumenický překlad) 6 Setkání křesťanů PRAHA

5 kostel sv. Voršily, Národní třída 8 jazyk: de/cz Thomas Brendel, Michal Šourek biblická práce nejen pro mládež hudba: Pax Dei Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9 jazyk: de/cz Petr Pokorný, Jiří Mrázek teologové v dialogu kostel sv. Jiljí, Husova ul. jazyk: cz (písemný překlad de/pl) biskup Václav Malý hudba: pěv. sbor z Międzyrzecze (PL) žestě z Bavorska kostel sv. Jakuba, Malá Štupartská ul. jazyk: de/cz Kerstin Gaiser, Svatopluk Karásek aktuální projev s evangelizačním zaměřením divadlo Kalich, Jungmannova 9 jazyk: anglicky Radim Žárský, Petr Chlápek evangelium pro mladé i starší kostel sv. Havla, Havelská ul. jazyk: cz/de/sk Monika Záviš-Rajčan, Petra Edith Pietz, Mirei Ryšková výklad z pohledu tří žen hudba: pěv. sbor Laudate kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. jazyk: anglicky manželé Joyce a John Michael kostel sv. Tomáše, Letenská ul. jazyk: de/cz/pl tým mladých dospělých - Görlitz hudba: Steffen Peschel Trio Emauzský klášter, Na Slovanech jazyk: de/cz Friedemann a Gabriele Oehme nejen slovo, ale i pohyb hovoří kostel sv. Michala v Jirchářích 14 jazyk: cz/pl/sk Marek Říčan, Centrum Misji a Ewangelizacji Dzięgiełów hudba: pěv. sbor z Ustronia (PL) chrám sv. Mikuláše na Staroměstském nám. jazyk: cz/sk Lumír Čmerda a Peter Mihoč dramatické pásmo Úprk k cíli hudba: Resonance, Happy Day Quintet, Spevokol Salus kostel u Klimenta, Klimentská ul. jazyk: maďarsky, česky Imre Peres maďarský teolog hudba: SZELA (HU) modlitebna BJB, Vinohradská 68 metro A, stanice Jiřího z Poděbrad jazyk: sk/cz Ján Semjan, Jaroslav Pospíšil hudba: pěv. sbor z Karviné kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. jazyk: de/cz/pl Program pro děti s rodiči i bez rodičů 10:00 16:00 8 Setkání křesťanů PRAHA

6 Tržiště možností pouť od Salvátora k Salvátoru Tomáš Halík, Miloš Rejchrt Zahájení v římsko-katolickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám., s instruktáží a lidovým zpěvem, pochod ulicemi Starého města s prvky pouličního divadla a dechovou hudbou, několik zastavení na místech, kudy běžely dějiny, scénické zastavení a otočení dějin na Staroměstském náměstí, ukončení pochodu v evangelickém chrámu U Salvátora lidovým zpěvem a hudební produkcí. pravoslavná katedrála svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9 Kladení věnců k Památníku smíření a zádušní bohoslužba za oběti druhé světové války Tématické procházky Po programech biblické práce nabízíme prohlídku Prahy. Zájemci se mohou po zakončení biblické práce hlásit u průvodců, kteří zde budou přítomni. sobota na Ovocném trhu bude otevřeno od 11:30 s účastí pozounérů a je přístupné do 16:45 v prodejních a informačních stáncích budou seznamovat veřejnost se svou prací tyto církve, organizace, nakladatelství, skupiny a sdružení: Obchůdek jednoho světa - FairTrade Sdružení Ackermann-Gemeinde / Ackermann-Gemeinde Církevní den Euregio Egrensis Evangelická mládež - Oberfranken k této prezentaci patří i rozhovor s paní Grozdanovičovou, bývalou zajatkyní v Terezíně 14:30 ETF, seminární místnost, Černá 9 Nakladatelství Augustana (PL), Kalich (ČR), Tranoscius (SK), Polárka a Vivit (SK), Blahoslav (ČR) Centrum Misji i Ewangelizacji Dzięgiełów Slezská evangelická církev a.v. Reformovaná křesťanská církev na Slovensku Ekumenická rada církví v ČR Cesta domů (domácí hospic) Vojenští kaplani Sdružení Logos (pastorace mezi lidmi jiné sexuální orientace) Sdružení Servitus (mezinárodní dobrovolnictví) Gustav-Adolf-Werk Česko-korejská křesťanská společnost Romská misie maďarských církví Česko-německý kruh přátel Zemský farář a sociální práce pro mládež Saska Bundesarbeitsgemeinschaft Evang. Jugendsozialarbeit in Deutschland Evanjelický mediální program na Slovensku k této prezentaci patří promítání filmu 16:00 Zelená posluchárna UK, Celetná Setkání křesťanů PRAHA

7 CVJM schlesische Oberlausitz Evangelická akademie ČCE Spielmobil Kreisjugendarbeit Niesky Česká biblická společnost + Bibelmobil + Görlitzer Bilderbibel Pravoslavná akademie Vilémov Wycliffe Bible Translators Křesťanská misijní společnost Ryszard Zając Setkání křesťanů Praha 2005 na Jungmannově náměstí 11:30 16:45 hodin Diakonie ČCE Valašské Meziříčí, Čáslav, Litoměřice, Praha-Stodůlky Diakonie ČCE, projekty Hospic Citadela, Ratolest Praha, SZP Praha, Radost Merklín Diakonie Wrocław (Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) Diakonie Sasko Diakonie Sasko - projekt SO-DA Diakonie ECAV Slovensko Diakonie Maďarsko Diakonie SCEAV Charita ADRA na Střeleckém ostrově nabízí mládež různé prožitkové aktivity 11:00 výtvarné dílny malování Kříž sdílení a naděje malování triček - koupíte si tričko a na něj malujete 11:30 a 12:30 české lidové tance 12:30 Setkání s jazykem - jazyková animace 15:00 Setkání beze slov - prožitková kreace sportovní dílny 13:00 15:30 lukostřelba freesbee + lakros, pinkátka, petanque, kuličky 12:30 a 14:30 volejbal 12:30 a 14:30 fotbal volejbal a fotbal bude na hříšti pod Petřínem, stanice tramvaje Újezd Knihovna Evangelické teologické fakulty UK, Černá 9 je v sobotu, otevřena všem zájemcům od 10:00 do 18:00 hodin. 11:30 16:00 Biblická cesta na náměty 23. žalmu vede Martin Zinkernagel v křížové chodbě kláštera Augustiniánů, kostel sv. Tomáše, Letenská ul. 12 Setkání křesťanů PRAHA

8 Podia open air Ovocný trh celodenní prezentace projektů, hudebních a tanečních souborů z pódia se představí různé zájmové skupiny 11:30 otevření Tržiště možností 11:50 Zelowské zvonky (PL) 12:20 skupina Kantorki (D) 12:45 romské bohoslužby (SK) 13:20 Village Brass (D) 13:45 taneční soubor Paprsek (CZ) 14:10 divadelní skupina Martinshof Rothenburg (D) 14:45 vztyčení kříže 17:00 hlavní shromáždění Střelecký ostrov program pro mládež hudba i slovo 11:00 Kezek (SK) 11:45 Teen Challenge Plzeň (CZ) 12:05 Rainbow gospel (CZ) 12:50 Dialog na lodi projekt saské mládeže (D) 13:05 Pax Dei (D) 13:45 projekt SO-DA diakonie v Sasku (D) 14:05 Kryštofovy staré věci (CZ) 14:50 International Volunteering (Servitus a ASF) dobrovolníci vyprávějí o svých zkušenostech 15:15 Steffen Peschel Trio (D) 15:50 International Volunteering (Servitus a ASF) dobrovolníci vyprávějí o svých zkušenostech 16:05 Katka Šarközi band (CZ) Odpolední program sobota :30 Hlavní přednáška Pozvání k naději biskup Dr.Wolfgang Huber předseda evangelických církví v Německu přednáška bude v němčině písemný překlad v češtině a polštině kostel U Salvátora, Salvátorská 1 Naděje pro Evropu 14:00 Sousedství ve střední Evropě na příkladě vztahů Čechů a Němců, Slováků a Maďarů, Čechů, Vietnamců a Ukrajinců Jan Sokol, Wilfried Beyhl, Štefan Markuš, Matthias Dörr, János Molnár moderace: Lída Rakušanová diskuse v češtině, němčině a maďarštině bude simultánně tlumočena s liturgickým závěrem hudební doprovod: Firesz Kórus kapacita: 200 míst Emauzský klášter, Na Slovanech 14:30 Církve a Evropa OKR Reiner Rinne, děkan Pavel Filipi, prof. Tomáš Halík, Jan Sztwiertnia názory tří teologů a jednoho politika polsky, česky a německy se simultánním tlumočením kapacita: 400 míst s laskavou podporou nadace Konrada Adenauera Betlémská kaple, Betlémské nám rockový koncert 19:00 Veselá Zubatá (CZ) 19:50 Cottonbomb (D) 20:45 Armia (PL) 14 Setkání křesťanů PRAHA

9 14:30 Pevnost Evropa Evropa a chudoba ve světě Jiří Silný, Věra Lukášová, biskup Jochen Bohl, Juan Baptista Lopez moderace: Annemarie Müller česky a německy se simultánním tlumočením Žijeme ve světě, jehož uspořádání je nespravedlivé. Náhodou jsme se narodili a žijeme v Evropě, v takzvané pevnosti Evropa. Pevnost znamená: zajišťovat se, schovávat se za ochranné zdi, aby bylo možné odrazit vnější nepřátele. Chceme žít v takovém světě? Chceme se spolupodílet na nespravedlnostech? Existují alternativy, které představují víc než jen uklidňující prostředek na špatné svědomí? kapacita: 80 míst kostel sv. Tomáše, Letenská ul. 14:30 Hlas církví v Evropě biskupské fórum biskupové ze šesti zemí v rozhovoru Joel Ruml, Klaus Wollenweber, Johannes Friedrich, Imre Szebik, Július Filo, Paweł Anweiler, Herwig Sturm, Václav Malý, Josef Červeňák kapacita: míst velká zasedací síň Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. Naděje pro církev 14:00 Misie a evangelizace dnes biskup Vladislav Volný, Jaroslav Kratka, Karl Ludwig Ihmels hudební doprovod: Halevaj v češtině a polštině kapacita: 200 míst Evangelická církev metodistická, Ječná 19 14:30 Partnerství mezi sbory Miroslav Rozbořil, Hans-Wilhelm Pietz, Ryzsard Bogusz, Peter Morée výměna zkušeností v češtině a němčině hudební doprovod: kapela Wang kapacita: 80 míst kostel u Klimenta, Klimentská 14:30 Místní církev Boží lid, živé společenství, sůl země? Joel Pokorný, Pavel Pokorný Účastníci v malých skupinách budou sdílet své pohledy a zkušenosti ze života svých sborů. Tématické okruhy: 1. Zda a jak slyšíme Boží slovo prostřednictvím svého sboru? 2. Zda a nakolik jsme tělem Kristovým, živým organismem? Jak sdílíme své dary, jaké máme vztahy? 3. Zda a jak inspirujeme své (sekulární) okolí? workshop probíhá v češtině, němčině a evtl. angličtině kapacita: 30 míst kostel Panny Marie Sněžné refektář kláštera Jungmannovo nám. 16 Setkání křesťanů PRAHA

10 Naděje pro společnost 14:00 Romové k naději program připravený Romy se zabývá vírou a náboženstvím v romských komunitách a je určen všem zájemcům panelová diskuse v češtině a slovenštině Helena Adamová, David Dudáš, Vlado Oláh, Pavel Sivák, Květa Richterová a další moderace: Helena Danielová V rámci programu zazní i současné romské básně s náboženskou tématikou z básnické sbírky Vlado Oláha Slunečnice, romská pohádka O potopě světa a romské křesťanské písně skupina Vaštuke. kapacita: 50 míst sakristie kostela Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám. 14:30 Stárnoucí populace Miroslav Erdinger, László Koncsol, Slavomír Krupa, Renata Sedláková, Christian Schönfeld, Veronika Sobková, Jiřina Šiklová, Pavel Vychopeň česky a německy Témata: Jaký obraz stáří nám média předkládají? Jak se podílíme my křesťané na vytváření společnosti přátelské všem generacím? Promítání filmu Pořád jsem to já v českém znění s německými titulky. hudební doprovod: pěv. sbor Salus kapacita: 150 míst UK, Celetná 20, Modrá posluchárna 14:00 Ekologické fórum osobní lidské potřeby kontra životní prostředí přínos křesťanství k překonání tohoto rozporu Jiří Nečas, Milan Horák diskuse v češtině a němčině kapacita: 120 míst posluchárna ETF, Černá 9 14:30 Budoucnost rodiny rodina budoucnosti Rut Kolínská, Christine Pink, Samuel Linkesch česky, německy a slovensky Téma: 1. Jaký je stav dnešní rodiny? Co to pro nás křesťany znamená? 2. Jaké je naše přání do budoucna? 3. Co můžeme udělat pro to, aby se naše přání splnilo? kapacita: 80 míst kostel U Salvátora, Salvátorská 1 18 Setkání křesťanů PRAHA

11 Hlavní shromáždění 17:00 hodin na Ovocném trhu Jedinečná možnost pro setkání všech účastníků a zároveň příležitost k oslovení nejširší veřejnosti. Proto vedle biblického čtení a výkladu nebudou chybět pozdravy a projevy zástupců zúčastněných národů, přímluvné modlitby, společný zpěv a další vystoupení. kázání: Daniel Pastirčák (SK) hudba: Hradišťan (CZ) Capella Ecumenica (PL) žesťový soubor (DE) tanec: studenti z Konzervatoře Duncan centre Sbírka v průběhu hlavního shromáždění je určena na podporu projektu Adžamal občanského sdružení Berkat. Cílem projektu je zavedení transplantace rohovky a pomoc při rozvinutí vlastního transplantačního programu v Afghánistanu. Afghánského chlapce Adžamala a jeho rodinu podporuje občanské sdružení Berkat od roku Za vlády Talibanu byla rodina nucena uprchnout do hor, kde neměli co jíst, a tehdy Adžamal onemocněl a málem umřel. Nyní žije rodina v horské vesničce Tagau 7 dětí s matkou, bez otce, který byl zastřelen. Devítiletý Adžamal by se měl jako druhý nejstarší syn stát živitelem rodiny, neboť nejstarší syn je těžce mentálně postižený. Operace Adžamala bude historicky první transplantací oční rohovky v Afghánistánu, díky které dojde k vybavení nemocnice a vyškolení afghánských lékařů. Česká televize přenáší shromáždění v přímém přenosu. Kulturní programy pátek :00 Víťazoslav Kubička (SK) komorní opera Martin Luther sólisté, pěvecký sbor, instrum.soubor kostel U Salvátora, Salvátorská 1 sobota :15 dětský pěvecký sbor Řetízek kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. 15:30 Con brio plzeňská kapela na pomezí blues, latiny a jazzu divadlo Kalich, Jungmannova 9 Noc otevřených kostelů Varhanní koncerty 20:00 Gergely Finta (HU) 21:00 Ester Moravetzová (CZ) 22:00 Michael Kuch (DE) 23:00 Anna Predmerská (SK) kostel sv. Michala v Jirchářích 20:00 vystoupení kapely Wang (PL) a společné zpívání ze zpěvníku Setkání 2005 vede Jan Mamula kostel sv. Ducha, Dušní ul. 20:00 Chor der Lutherkirche Görlitz Collegium musicae slavicae Byzantion moteta starých mistrů kostel sv. Ignáce, Karlovo nám. 20 Setkání křesťanů PRAHA

12 20:00 A. Dvořák Mše D dur Kantorei des Kirchspiels Dresden - Neustadt řídí Markus Leidenberger kostel sv. Tomáše, Letenská ul. 20:00 Radoslav Kvapil klavír sbor ČCE, Korunní 60 20:00 kvarteto Nádej písně s doprovodem Františkánský klub, Jungmannovo nám. 20:00 Naši pěvci pěv. sbor z Prahy zpívá skladby lužickosrbských, polských a českých autorů, řídí Lydie Härtelová kostel sv. Jiljí, Husova ul. 20:00 Večer černošských spirituálů acapelový soubor Geshem chrám u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 20:00 Mistr Jan Hus Richard Pachman ukázky z oratoria kostel sv. Václava, Resslova 6 20:00 Velikonoční kantáta Jakub Dvořáček salvátorský pěv. sbor a orchestr řídí Jakub Dvořáček kostel U Salvátora, Salvátorská ul. 20:00 Bohdan Mikolášek hudební performance kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. 20:00 Svatopluk Karásek a Tomáš Najbrt koncert písničkářů Evangelická církev metodistická, Ječná 19 20:00 pěvecké sbory ze Slezska Laudate, Halevaj, dívčí kvartet představují se zpěváci ze Slezské evangelické církve a.v. kostel sv. Havla, Havelská ul. 20:00 přehlídka souborů pozounistů z Horní Lužice, z diecéze Cieszyn a z Bavorska kostel sv. Voršily, Národní třída 21:00 čtení bible v různých jazycích a Szela maďarský soubor hraje vlastní skladby kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská ul. 21:00 Tensing Praha k poslechu i k zapojení divadlo Kalich, Jungmannova 9 21:30 skladby pro violu a harfu Petr Přibyl a Ivana Pokorná kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 21:30 Firesz Kórus pěv. sbor Ref. křesť. církve na Slovensku kostel sv. Jiljí, Husova ul. 21:30 tanec a varhany Friederike Rademann tanec Hans-Dieter Schöne varhany kostel u Klimenta, Klimentská ul. 22:00 Bohumír Rabas varhany chrám sv. Mikuláše, Staroměstské nám. 22:30 Steffen Peschel Trio jazzová hudba kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. 22 Setkání křesťanů PRAHA

13 Program pro děti 22:30 G. F. Händel Mesiáš oratorium v češtině sólisté, pěv. sbor a orch. Vocatus řídí Tomáš Najbrt kostel sv. Jakuba, Malá Štupartská ul. 20:00 divadelní představení Milan Uhde Zubařovo pokušení divadelní soubor u.s. Marvin divadlo Kalich, Jungmannova 9 21:00 divadelní představení Citadela A. de Saint-Exupéry, Z. Pololáník hraje Miroslav Gabriel Částek Františkánský klub, Jungmannovo nám. Modlitby, ztišení, adorace 21:00 Modlitební zahrada v několika zastaveních příležitost k rozjímání a k novému objevení světa modlitby kostel Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám. 21:30 Modlitba se zpěvy z Taizé chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám. sobota :00 16:00 hodin jazyk: de/cz/pl kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. Loď naděje V bibli najdeme mnoho příběhů o naději. Jedním takovým krásným příběhem je vyprávění o Noemově arše (1.Mojž. 6-9). Názorně a s využitím životních zkušeností ukazuje působivě, že Bůh je základem a rovněž i cílem naděje. Příběh o Noemově arše bude zpracován jako dětský program se sedmi zastávkami, přičemž ve všech těchto zastávkách mohou děti přistoupit a dále se zúčastnit s ostatními. Na zastávkách se bude všestranně tvořit, malovat, zpívat i tancovat, budou se prohlížet obrázky K aktivní účasti nejsou jazykové znalosti nezbytně nutné. Navíc bude přítomná celá řada pomocníků, kteří hovoří více jazyky. Aby děti a ani jejich rodiče nestrádali, bude připraveno občerstvení, čaj, káva i zákusky. Program bude v 15:15 zakončen koncertem dětského sboru Řetízek pod vedením Josefa Hlubučka. další kostely budou otevřené k tiché modlitbě anebo s nabídkou tamního sboru 20:00 24:00 v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), Karmelitská ul. 24 Setkání křesťanů PRAHA

14 Program pro mládež Biblické práce, sobota 10 hodin kostel sv. Voršily Thomas Brendel, Michal Šourek kostel sv. Jakuba Svatopluk Karásek, Kerstin Gaiser kostel sv. Tomáše tým mladých dospělých z Görlitz divadlo Kalich, Jungmannova 9 Radim Žárský, Petr Chlápek pouze anglicky Střelecký ostrov různé prožitkové aktivity 11:00 výtvarné dílny malování Kříž sdílení a naděje malování triček - koupíte si tričko a na něj malujete 13:00 a 14:00 kolové tance (české) 12:30 Setkání s jazykem - jazyková animace 15:00 Setkání beze slov - prožitková kreace sportovní dílny 13:00 15:30 lukostřelba freesbee + lakros, pinkátka, petanque, kuličky 12:30 a 14:30 volejbal 12:30 a 14:30 fotbal volejbal a fotbal bude na hříšti pod Petřínem, stanice Újezd program na podiu 11:45 Teen Challenge Plzeň (CZ) 12:50 Dialog na lodi projekt saské mládeže (D) 13:45 projekt SO-DA diakonie v Sasku (D) 14:50 a 15:50 International Volunteering (Servitus a ASF) prezentace programu obou organizací dobrovolníci vyprávějí o svých zkušenostech hudba 11:00 Kezek (SK) 12:05 Rainbow gospel (CZ) 13:05 Pax Dei (D) 14:05 Kryštofovy staré věci (CZ) 15:15 Steffen Peschel Trio (D) 16:05 Katka Šarközi band (CZ) 19:00 Veselá Zubatá (CZ) 19:50 Cottonbomb (D) 20:45 Armia (PL) Noc otevřených kostelů 20:00 vystoupení skupiny Wang (PL) a společné zpívání ze zpěvníku Setkání vede Jan Mamula kostel sv. Ducha, Dušní ul. 20:00 divadelní představení Milan Uhde - Zubařovo pokušení soubor u. s. Marvin divadlo Kalich, Jungmannova 9 21:00 Tensing Praha k poslechu i k zapojení divadlo Kalich, Jungmannova 9 21:30 modlitba se zpěvy z Taizé chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám. 21:00 23:00 modlitební zahrada kostel Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám. 21:00 čtení bible v různých jazycích a vystoupení souboru Szela (HU) kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská ul. 26 Setkání křesťanů PRAHA

15 Program žen Nedělní bohoslužby sobota Oáza - malé občerstvení otevřeno 10:00-16:00 fara u chrámu Matky Boží před Týnem, vchod z Celetné ul. 5 10:00 Biblická práce Monika Záviš-Rajčan, Petra Edith Pietz, Mirei Ryšková výklad z pohledu tří žen hudba: pěv. sbor Laudate kostel sv. Havla, Havelská ul. Exkurze do míst angažovanosti žen v sociální oblasti: Řepy sociální práce sester Boromejek a žen s lehčím vězeňským režimem pro staré a postižené Liboc Domov svaté rodiny práce s handicapovanými sraz pro odjezd na obě exkurze je v sobotu, ve 13:30 hodin před vchodem do týnské fary v Celetné ul. 5 Slovenské ruční práce a kroje 11:30 16:45 výstava Spoločenstvo evanjelických žien (SK) Sborový sál u kostela sv. Michala, V Jirchářích 14 14:00 16:00 Duchovní služba ve zdravotnických zařízeních kulatý stůl Pastorační středisko u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 10:00 Betlémská kaple kázání: Pavel Smetana (CZ) a Miroslav Jelínek (PL) hudební doprovod: Zelowské zvonky Sbory Českobratrské církve evangelické 9:00 Ochranovský sbor, Hálkova 5 9:00 Praha 9 Horní Počernice, Třebešovská 2101 kázání v polštině: Piotr Wowry 9:00 Praha 10 Strašnice, Kralická 4 kázání v němčině: bp. Imre Szebik 9:00 Praha 10 Uhříněves, Husovo nám. 40 9:30 U Klimenta, Praha 1 Nové Město, Klimentská 18 kázání ve češtině: bp. Géza Erdelyi 9:30 U Salvátora, Praha 1 Staré Město, Salvátorská 1 kázání v němčině: bp. Jochen Bohl 9:30 Praha 2 Vinohrady, Korunní 60 9:30 Praha 3 Jarov, U kněžské louky 9 kázání v němčině: Susanne Labsch 9:30 Praha 3 Žižkov I a II, Prokopova 4 kázání v polštině: Edwin Pech 9:30 Praha 4 Braník, Modřanská 118 9:30 Praha 4 Modřany, Písková 6 9:30 Praha 4 Nusle, Žateckých 11 kázání: bp. Vladislav Volný 9:30 Praha 4 Spořilov, Donovalská :30 Praha 5 Radotín, Na betonce 14 kázání ve slovenštině: Daniel Pastirčák 9:30 Praha 5 Smíchov, Na Doubkové 8 9:30 Praha 6 Dejvice, Dr. Z. Wintra 15 9:30 Praha 6 Střešovice, nám. Před bateriemi 22 9:30 Kostel U Jákobova žebříku Praha 8 Kobylisy, U Školské zahrady 1 9:30 Praha 8 Libeň, U pošty 6 kázání ve slovenštině: bp. Július Filo 9:30 Praha 10 Vršovice, Tulská 1 kázání v němčině: Martin Zinkernagel 28 Setkání křesťanů PRAHA

16 10:30 kostel U Martina ve zdi Praha 1 Staré Město, Martinská 8 rodinné bohoslužby v němčině, češtině a polštině mimo Prahu: 9:30 Brandýs nad Labem, Horova :00 Český Brod, kostel v parku kázání v polštině: Cezary Królewicz 10:00 Dobříš, Husova :00 Kutná Hora, Jiřího z Poděbrad 4 kázání v němčině: Thomas Brendel 9:00 Liberec, Masarykova 22 9:00 Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 16 10:00 Nymburk, Smetanova 14 kázání v polštině: Andrzej Dyczek 10:00 Soběhrdy č. 21 kázání v němčině: bp. Herwig Sturm 9:30 Tábor, Bílkova 3 kázání v němčině: Edda Weise Farnosti Římskokatolické církve 8:00 kostel sv. Havla Praha 1 Staré Město, Havelská ul. 8:30 kostel sv. Václava Praha 10 Vršovice, nám. Svatopluka Čecha kázání v němčině: Wilfried Neusel 9:00 kostel sv. Vojtěcha Praha 1 Nové Město, Vojtěšská ul. kázání v polštině: Jan Cieślar 9:00 kostel Panny Marie Sněžné Praha 1 Staré Město, Jungmannovo nám. 18 9:00 kostel sv. Petra a Pavla Praha 4 Bohnice, Bohnická 4 9:00 kostel sv. Ignáce Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám. 9:00 kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha 8 Karlín, Karlínské nám. 9:30 kostel Matky Boží před Týnem Praha 1 Staré Město, Staroměstské nám. 9:30 kostel sv. Jiljí, Praha 1 Staré Město, Jilská 9:30 kostel sv. Ducha, Praha 1 Staré Město, Dušní ul. 9:30 kostel sv. Tomáše Praha 1 Malá Strana, Letenská ul. kázání: Vladislav Volný mladší 9:30 kostel sv. Prokopa Praha 3 Žižkov, Sladkovského nám. 10:00 kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) Praha 1 Malá Strana, Karmelitská ul. 10:00 bazilika sv. Jakuba Praha 1 Staré Město, Malá Štupartská ul. kázání v polštině: bp. Ryszard Bogusz 10:00 kostel sv. Vojtěcha, Praha 6 Dejvice, Kolejní ul. 11:00 kostel sv. Voršily Praha 1 Nové Město, Národní třída 11:00 kostel sv. Ignáce Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám. 11:30 kostel Panny Marie Sněžné Praha 1 Staré Město, Jungmannovo nám :00 kostel sv. Jiljí, Praha 1 Staré město, Husova mše v polštině 12:00 kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) Praha 1 Malá Strana, Karmelitská ul. mše v angličtině Sbory Evangelické církve metodistické 9:30 Praha 2 Nové Město, Ječná 19 kázání v němčině: Ulrich Hutter-Wolandt 9:30 Praha 10 Vršovice, 28. pluku 15 9:30 Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 12/18 10:00 Praha 10 Strašnice, Vilová Setkání křesťanů PRAHA

17 Důležité informace Náboženské obce Církve československé husitské 9:00 Praha 3 Žižkov, nám. Barikad 1 kázání v polštině: Grzegorz Giemza 9:00 Praha 4 Nusle, Táborská 65 9:00 Praha 8 Karlín, Vítkova 13 kázání v slovenštině: Ján Grešo 10:00 Praha 1 Staré Město, kostel sv. Mikuláše kázání v němčině: Klaus Wollenweber 10:00 Praha 4 Michle, U Michelského mlýna kázání v němčině: Antje Kruse-Michel 10:00 Praha 10 Vršovice, Moskevská 34 jazzová bohoslužba kázání v polštině: Waldemar Pytel 10:15 Praha 9 Hloubětín, Kbelská 30 kázání v polštině: Wiesław Suchorab Evangelická církev a.v. v České republice 9:30 chrám sv. Michala, Jircháře slovenská bohoslužba kázání v němčině: Ulrich Zenker 11:00 chrám sv. Michala, Jircháře anglická bohoslužba Bratrská jednota baptistů 10:00 Praha 3 Vinohrady, Vinohradská 68 Pravoslavná církev 9:30 chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9 bohoslužba ke svátku Seslání Svatého Ducha (podle Juliánského kalendáře) arcibiskup Kryštof Obec křesťanů 10:30 Praha 7, Na Špejcharu 3 kázání v němčině: Reiner Rinne Info centrum / tiskové centrum Během Setkání křesťanů jsou k dispozici dvě různá centra v pátek a v neděli: SR ČCE, Jungmannova 9, Praha 1 Otevřeno: / 10:00 22: / 9:00 15:00 Tel.: v sobotu: KAROLINUM, Ovocný trh, Praha 1 Otevřeno : / 8:00 22:00 Tel.: Ztráty a nálezy (Info centrum) Otevřeno: / 10:00 22:00 / Jungmannova / 8:00 22:00 / Ovocný trh Karolinum / 9:00 15:00 / Jungmannova 9 Výměna peněz: Kdekoliv ve směnárně nebo bankomatu, kterých je v centru Prahy mnoho. Banky jsou v sobotu zavřeny. POZOR NA KRÁDEŽE! DOBŘE SI HLÍDEJTE SVÁ OSOBNÍ ZAVAZADLA, ZEJMÉNA V PLNÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH. Úschovna zavazadel (veřejná) Hlavní nádraží Otevřeno: nonstop Autobusové nádraží Florenc Otevřeno: Po Ne / 5:00 23:00 32 Setkání křesťanů PRAHA

18 Záchranná služba Tel. 112 (hovoří česky, anglicky, německy) Stravování Stánky s pravou pražskou šunkou na Ovocném trhu. Na oběd a večeři můžete využít některé z mnoha pražských restaurací. Na nákup doporučujeme (lze platit nebo kartou): Albert metro Můstek (vestibul) 9:00 22:00 Tesco Národní třída So 8:00 20:00, Ne 9:00 20:00 J. Meinl pasáž mezi ul. Rytířskou a 28. října So 8:00 20:00, Ne 10:00 20:00 Toalety Kabinky na Ovocném trhu za podiem Veřejné toalety ve většině stanic metra Dopravní služby obraťte se na Infocentrum Vstupné Na všechny pořady zveme širokou veřejnost. Vstup pro registrované účastníky Setkání je zahrnut v účastnickém poplatku. Pro neregistrované je vstup na všechny pořady volný. Na koncertech budeme vděčni za příspěvky k úhradě nákladů ve formě dobrovolného vstupného. Děkujeme. Parkoviště POZOR! AUTOBUSY MAJÍ ZAKÁZANÝ VJEZD NA ÚZEMÍ PRAHY 1 (vyznačeno značkami) pouze pro výstup / nástup: Hlavní nádraží nad nádražím Resslova ulice před kostelem Štěpánská ul. před kostelem placená parkoviště: Rohanské nábřeží, Praha 8 cena: 550 Kč na víkend Kotlářka, Praha 5 Letná, Praha 7 Záchytná parkoviště na konečných stanicích metra cena: 10 Kč / den pro osobní auta Národní divadlo (jen pro osobní auta) cena: 40 Kč / hodina, Kč / den Dálniční známku je možné zakoupit na hraničních přechodech nebo u čerpacích stanic (na 15 dní za 200 Kč / 7 ) 34 Setkání křesťanů PRAHA

19 Zúčastněné církve V ČR: Bratrská jednota baptistů Na Topolce Praha 4 - Pankrác Tel/Fax: (00420-) Evangelická církev metodistická Ječná Praha 2 - Nové Město Tel: (00420-) , (00420-) Fax: (00420-) Evangelická církev a.v. v ČR V Jirchářích Praha 1 Tel: (00420-) mobil: (00420-) Českobratrská církev evangelická Synodní rada ČCE pošt. přihr. 466 Jungmannova Praha 1 Tel: (00420-) Fax: (00420-) Církev římskokatolická Česká biskupská konference Thákurova Praha 6 - Dejvice Tel: (00420-) , (00420-) Fax: (00420-) Slezská evangelická církev a.v. Na nivách Český Těšín Tel.: (00420-) , Fax : (00420-) Církev československá husitská Ústřední rada CČSH Wuchterlova 5 P.O.Box Praha 6 - Dejvice Tel: (00420-) Fax: (00420-) Obec křesťanů Na Špejcharu Praha 7 Tel: (00420-) Fax: (00420-) Církev pravoslavná Pravoslavná církev v českých zemích P.O.Box Praha 1 Tel: (00420-) Fax: (00420-) Setkání křesťanů PRAHA

20 Dárci a sponzoři Aus den Nachbarländern: Evang. církev Berlín-Brandenburg-Slezská Horní Lužice Evangelická luterská zemská církev v Sasku Evangelická luterská církev v Bavorsku Evangelická církev a.v. a h.v. v Rakousku Evangelická církev a.v. v Polsku Reformovaná církev v Polsku Evangelická církev a.v. na Slovensku Reformovaná křesťanská církev na Slovensku Evangelická luterská církev v Maďarsku Reformovaná církev v Maďarsku Česko-německý fond budoucnosti International Visegrad Fund Evang.-Luth. Kirche in Bayern Evang.-Luth. Landeskirche Sachsens Evang. Kirche der Kirchenprovinz Sachsen Ev. Kirche Berlin-Bbg-Schles. Oberlausitz Hilfswerk der Ev. Kirchen der Schweiz (HEKS) Evangelische Kirche A.B. in Österreich Evang. Kirche in Deutschland Evang. Kirche im Rheinland Aktion Hoffnung für Osteuropa Ministerstvo kultury ČR Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce Konrad-Adenauer-Stiftung GAW in Württemberg závěť Lienhard-Maag spokoweb ČVUT Siemens Děkujeme všem dárcům a sponzorům a všem, kteří při realizaci projektu nejrůznějším způsobem pomohli. 38 Setkání křesťanů PRAHA

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114

2.4 Evangelikální c írk v e Církev bratrská ( C B )...114 Obsah Ú v o d... 11 1 Křesťanské církve jako součást občanské sp o le čn o sti...15 1.1 Církve a společnost... 15 1.1.1 Náboženská a církevní příslušnost obyvatel Č R...16 1.1.2 Specifika českého ateismu...18

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

si Vás dovolují pozvat na

si Vás dovolují pozvat na Farní sbor Českobratrské církve evangelické Praha Dejvice, Diakonie Českobratrské církve evangelické a Městská část Praha 13 si Vás dovolují pozvat na 14. 26. 5. 2007 bienále pro diakonii prodejní výstavu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015

Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz. Výroční zpráva 2015 Salesiánský domov mladých Denisovo nám. 172, 500 04 Hradec Králové, tel.: 731 625 923, e-mail: sdmhk@volny.cz, web: www.sdmhk.cz Výroční zpráva 2015 1. Identifikační údaje Název: Salesiánský domov mladých

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb

Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb MZDR 8352/2017/ONP Metodický pokyn o duchovní péči ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatelů zdravotních služeb S vědomím prospěšnosti duchovní péče pro podporu všestranného rozvoje lidských

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a předseda Senátu Milan

Více

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace

Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadační subjekty, církevní právnické osoby, organizační složky a příspěvkové organizace Nadace a nadační fondy Zřizují se podle zákona 227/1997 Sb. (Nově NOZ) Jsou to účelová sdružení majetku zřízená a

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Pozdrav primátora. Akce Noc kostelů otevře už po osmé dveře od kostelů či modliteben.

Pozdrav primátora. Akce Noc kostelů otevře už po osmé dveře od kostelů či modliteben. Pozdrav primátora Akce Noc kostelů otevře už po osmé dveře od kostelů či modliteben. Je nabídkou nejen prohlídky v nočním čase, ale i příslibem zajímavého programu. Poučného a zábavného. V Přerově se v

Více

Za Kralickou do Kralic

Za Kralickou do Kralic Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické Záštitu převzali a účast přislíbili prezident České republiky Miloš Zeman, předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová, předseda Senátu Milan

Více

Program Kurzu krajanů 2014

Program Kurzu krajanů 2014 l. týden 25. 7. Program Kurzu krajanů 2014 odjezd z Prahy příjezd účastníků kurzu do Dobrušky ubytování oficiální zahájení kurzu, - seznámení se s účastníky kurzu - společná večeře 26. 7. 27. 7. rozřazovací

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF

Noc kostelů 2012 Cheb & F. Lázně - ŘkF Kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty Kostelní náměstí, Cheb Motto: Ekklésia et martyria Kostel jako místo svědectví Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku (Žalm 119,105) 19:00 19:10 Slavnostní

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 2.1. Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže 1.1.2014-31.12.2014 235.000,00 Kč 1. 006/2.1/2014 Klub přátel OSS Luscinia Podpora činnosti opavského středoškolského sboru Luscinia při MG 66144302 50 000,00

Více

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován

Večery u kapucínů. www.veceryukapucinu.cz. Výtěžek dobrovolného vstupného z dubnové benefice bude věnován Večery u kapucínů Cyklus benefičních akcí, které se konají první středu v měsíci (mimo letní prázdniny) od 19 hodin v prostorách kláštera bratří kapucínů v Praze na Hradčanech. Svým dobrovolným darem v

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník XV. Prosinec 2009 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněţenky, jsme v době adventní, čekáme na příchod Spasitele. Pokaţdé po proměňování

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností Vláda nařizuje podle 3 odst. 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2

3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 3. KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V ČESKÉ REPUBLICE 2 CÍRKEV Slovo ekklésia (řec.) = shromáždění: původně v politickém smyslu, první křesťané ho používali pro vlastní

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 12/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P R O G R A M S O B O T N Í B O H O S L U Ž B Y 20. března 2009 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo

ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo ČS kalendář 2010 - celkový přehled měsíc den oddělení akce místo Leden 11. ČS (kancelář sdružení - nebo kazatelské oddělení) Společná pastorálka Praha - Smíchov 15.-17. oddělení mládeže 2. Vytax I. 18.

Více

Výročí 400 let vydání Bible kralické J. M. Krejčí HVĚZDNÝ KRAJ

Výročí 400 let vydání Bible kralické J. M. Krejčí HVĚZDNÝ KRAJ 1613 2013 Výročí 400 let vydání Bible kralické J. M. Krejčí HVĚZDNÝ KRAJ Kralice nad Oslavou Tolik jsem prochodil vesnic a měst za svitu slunce a máchovských hvězd jen prach se usadil ze všech těch cest

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017

PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017 PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2017 1. týden 21. 7. příjezd účastníků kurzu do Prahy na místo setkání příjezd krajanů a jejich ubytování v Dobrušce oficiální zahájení kurzu - seznámení s účastníky kurzu, představení

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016

Závěrečné semináře, leden 2016. 1. KS Oslavany, úterý 19. ledna 2016 Ukončení zimního semestru 2015 / 2016 Vážení tutoři, Vážení posluchači, zasílám Vám informace k promoci a Závěrečným seminářům pro leden 2016. Promoce se bude konat v úterý 26. 1. 2016 od 11,00 hodin v

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2016 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Městská

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu

Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton Praha 13. května 2012 Informace pro obyvatele Prahy 1 Přehled dopravních opatření v den závodu Volkswagen Maraton v ulicích vaší čtvrti V neděli 13. května zaplní ulice Prahy běžci z

Více

Pódiová vystoupení a videoprojekce

Pódiová vystoupení a videoprojekce Schola Pragensis 2011 16. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS 2011 Hlavní město Praha a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy si Vás dovolují pozvat na 16. ročník přehlídky

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice

Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice 2011 Nová náboženská hnutí a právní postavení náboženských společností v České republice I. základní vymezení II. praktická

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3

Z FARNOSTI. redakce. Zpravodaj farnosti při kostele Panny Marie Sněžné v Praze únor 2011 3 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 2 Ročník XVII. Únor 2011 Milí farníci a všichni čtenáři Sněženky, 15. února si každoročně připomínáme 14 pražských mučedníků - františkánů

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více