Obsah. 2 Pozdrav prezidenta Setkání křesťanů. 4 Pozdrav kardinála Miloslava Vlka 5 Přehled programu. 6 Pátek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. 2 Pozdrav prezidenta Setkání křesťanů. 4 Pozdrav kardinála Miloslava Vlka 5 Přehled programu. 6 Pátek 17. 6. 2005"

Transkript

1 Obsah 2 Pozdrav prezidenta Setkání křesťanů PRAHA 2005 Mgr. Pavla Smetany 4 Pozdrav kardinála Miloslava Vlka 5 Přehled programu 6 Pátek Sobota Biblické práce 10 Tématické procházky 11 Tržiště možností 14 Podia open air 15 Odpolední program Naděje pro Evropu Naděje pro církev Naděje pro společnost 20 Hlavní shromáždění 21 Kulturní programy Noc otevřených kostelů 25 Program pro děti 26 Program pro mládež 28 Program žen 29 Nedělní bohoslužby Důležité informace 36 Zúčastněné církve 39 Dárci a sponzoři 40 Rejstřík míst

2 Pozdrav prezidenta Setkání křesťanů Mgr. Pavla Smetany Vítejte v Praze Praha je krásné město, zvlášť jeho historická část. Má svou dominantu v Pražském hradu, který se doširoka rozkládá nad řekou Vltavou a věžemi Svatovítské katedrály se vztahuje vzhůru k nebesům. Gotická Staroměstská radnice, nesoucí dosud otevřené rány po válečném běsnění, Židovské město se synagogami a s prastarým hřbitovem, mohutný chrám Matky Boží před Týnem, středisko církve podobojí, sousoší M.J. Husa a Betlémská kaple, v níž Mistr věrně kázal Slovo Boží, jsou nápadné a historicky významné stavby Starého Města pražského. Při pohledu z nedaleké Letenské pláně na staré části města začne návštěvník rozumět, proč Praha získala přívlastek stověžatá. Praha je však také moderní sekulární město s rozsáhlou zástavbou panelových sídlišť, kde se teprve po sametové revoluci začínají nesměle objevovat církevní stavby a začíná se nově rozvíjet křesťanský život. Praha, v níž se mísí slavná historie s méně slavnou přítomností, město prožívající bolesti moderních měst, vás vítá. Vítáme vás, křesťany nejrůznějších vyznání a tradic ze sousedních zemí i z České republiky, kteří jste přijeli, abyste se účastnili Setkání křesťanů Praha Tématem, které bude ve dnech června středem našeho společného přemýšlení, je naděje. Naděje znamená otevřenou budoucnost nejen pro nás, ale i pro další generace, které přijdou po nás. Máme však právo hovořit o naději, jestliže moderní technická civilizace ohrožuje životy lidí i ostatního stvoření kolem nás? Nesnažíme se utéci před realitou, mluvíme-li o naději? Jaké dědictví zanecháme těm, kdo přijdou po nás? Pokles porodnosti, rozmáhající se lhostejnost vůči veřejnému životu, drogy, bezohlednost a chamtivost v hospodářském životě, růst sebevražednosti mezi mladými lidmi, což to nejsou symptomy těžkého onemocnění, jehož jméno je beznaděj? Život kolem nás však nemá jen temné stránky. Setkáváme se přece i s ušlechtilostí a velkodušností, s lidmi citlivých srdcí, kteří se ujímají slabých a bezmocných. S otci a matkami, kteří vděčně přijímají děti a odpovědně je vychovávají, s tisíci neznámými, kteří pečlivě třídí odpad a odstraňují životu nebezpečné látky. S mladými lidmi, kteří navštěvují nemocné a slouží bezmocným. Při velkých katastrofách se často ukáže, kolik lidskosti, soucitu a ochoty k oběti je zasuto v lidských životech. A jsou to nejen křesťané, kteří dokazují, že není člověka, v němž by docela vymizela touha po dobru a lásce. Chceme spolu o naději hovořit a k naději zvát. K té naději, která pevně zapustila kořeny v tomto světě v Ježíši Kristu. On odhalil naději, která je silnější než lidská beznaděj. Nebeský Otec, ke kterému se všechno stvoření vztahuje, tuto zem a její obyvatele neopustil. Nezřekl se vzpurných synů a dcer. Svět, v němž smíme žít, je světem jeho uzdravující lásky. Proto je také světem naděje. Vítáme vás jako spoluúčastníky této naděje, jako svědky a služebníky naděje. Vítáme vás jako sestry a bratry v Kristu Ježíši. Mgr. Pavel Smetana 2 Setkání křesťanů PRAHA

3 Pozdrav kardinála Miloslava Vlka Přehled programu Pátek :00 Příjezd do sborů v Praze a okolí, přivítání, ubytování, občerstvení 21:00 Večerní pobožnosti ve sborech a další programy Sestry a bratři v Kristu, jako pražský biskup se srdečně připojuji ke všem, kteří vás zde v Praze vítají, a jsem velmi rád, že jste na toto ekumenické setkání přijali pozvání. Srdečně vám přeji a pamatuji na to v modlitbě aby se společenství, ve kterém se zde scházíte, stalo opravdovým společenstvím, kde je zmrtvýchvstalý Kristus přítomen v jeho středu. Ať je to on sám, kdo vás bude povzbuzovat ve víře, kdo bude základem pro vaše bratrské vztahy a z něhož bude vyrůstat vaše úsilí o vzájemnou spolupráci. Ať je to on, v jehož duchu a moci budete napomáhat dobrému soužití všech národů Evropy všude, kam vás povolá. Přeji, aby vše dobré, k čemu dá setkání impuls, se stalo i přirozeným pokračováním odkazu velkých křesťanů, spjatých s tímto místem. Pán vám všem žehnej! Sobota :00 Biblická práce na různých místech v centru Prahy 11:30 16:45 Tržiště možností (představení různých organizací a aktivit) 13:30 16:45 Pódiové diskuse Přednášky Workshopy 17:00 Hlavní shromáždění na Ovocném trhu 20:00 Noc otevřených kostelů koncerty, divadelní představení, modlitby Neděle kardinál Miloslav Vlk arcibiskup pražský a primas český Bohoslužby ve sborech po celé Praze a okolí 4 Setkání křesťanů PRAHA

4 Pátek Pražské sbory a farnosti připravují setkání s hosty. Součástí večera jsou pobožnosti a je zajištěno občerstvení. mimořádné představení - komorní opera: Martin Luther Víťazoslav Kubička (SK) sólisté, pěvecký sbor, instrum. soubor 22:00 kostel U Salvátora, Salvátorská 1 Otevřený kostel opakující se chvály, slovo, ztišení od 22:00 6:00 Římskokatolický kostel Sv. Prokopa Praha 3 Žižkov, Sladkovského nám. Sobota Biblické práce všechny biblické práce začínají v 10:00 a zabývají se stejným textem Filipenským 3, Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. 8 A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, 9 abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista - spravedlnost z Boha založenou na víře, 10 abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, 11 abych tak dosáhl zmrtvýchvstání. 12 Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. 13 Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, 14 běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši. (ekumenický překlad) 6 Setkání křesťanů PRAHA

5 kostel sv. Voršily, Národní třída 8 jazyk: de/cz Thomas Brendel, Michal Šourek biblická práce nejen pro mládež hudba: Pax Dei Evangelická teologická fakulta UK, Černá 9 jazyk: de/cz Petr Pokorný, Jiří Mrázek teologové v dialogu kostel sv. Jiljí, Husova ul. jazyk: cz (písemný překlad de/pl) biskup Václav Malý hudba: pěv. sbor z Międzyrzecze (PL) žestě z Bavorska kostel sv. Jakuba, Malá Štupartská ul. jazyk: de/cz Kerstin Gaiser, Svatopluk Karásek aktuální projev s evangelizačním zaměřením divadlo Kalich, Jungmannova 9 jazyk: anglicky Radim Žárský, Petr Chlápek evangelium pro mladé i starší kostel sv. Havla, Havelská ul. jazyk: cz/de/sk Monika Záviš-Rajčan, Petra Edith Pietz, Mirei Ryšková výklad z pohledu tří žen hudba: pěv. sbor Laudate kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. jazyk: anglicky manželé Joyce a John Michael kostel sv. Tomáše, Letenská ul. jazyk: de/cz/pl tým mladých dospělých - Görlitz hudba: Steffen Peschel Trio Emauzský klášter, Na Slovanech jazyk: de/cz Friedemann a Gabriele Oehme nejen slovo, ale i pohyb hovoří kostel sv. Michala v Jirchářích 14 jazyk: cz/pl/sk Marek Říčan, Centrum Misji a Ewangelizacji Dzięgiełów hudba: pěv. sbor z Ustronia (PL) chrám sv. Mikuláše na Staroměstském nám. jazyk: cz/sk Lumír Čmerda a Peter Mihoč dramatické pásmo Úprk k cíli hudba: Resonance, Happy Day Quintet, Spevokol Salus kostel u Klimenta, Klimentská ul. jazyk: maďarsky, česky Imre Peres maďarský teolog hudba: SZELA (HU) modlitebna BJB, Vinohradská 68 metro A, stanice Jiřího z Poděbrad jazyk: sk/cz Ján Semjan, Jaroslav Pospíšil hudba: pěv. sbor z Karviné kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. jazyk: de/cz/pl Program pro děti s rodiči i bez rodičů 10:00 16:00 8 Setkání křesťanů PRAHA

6 Tržiště možností pouť od Salvátora k Salvátoru Tomáš Halík, Miloš Rejchrt Zahájení v římsko-katolickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, Křižovnické nám., s instruktáží a lidovým zpěvem, pochod ulicemi Starého města s prvky pouličního divadla a dechovou hudbou, několik zastavení na místech, kudy běžely dějiny, scénické zastavení a otočení dějin na Staroměstském náměstí, ukončení pochodu v evangelickém chrámu U Salvátora lidovým zpěvem a hudební produkcí. pravoslavná katedrála svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9 Kladení věnců k Památníku smíření a zádušní bohoslužba za oběti druhé světové války Tématické procházky Po programech biblické práce nabízíme prohlídku Prahy. Zájemci se mohou po zakončení biblické práce hlásit u průvodců, kteří zde budou přítomni. sobota na Ovocném trhu bude otevřeno od 11:30 s účastí pozounérů a je přístupné do 16:45 v prodejních a informačních stáncích budou seznamovat veřejnost se svou prací tyto církve, organizace, nakladatelství, skupiny a sdružení: Obchůdek jednoho světa - FairTrade Sdružení Ackermann-Gemeinde / Ackermann-Gemeinde Církevní den Euregio Egrensis Evangelická mládež - Oberfranken k této prezentaci patří i rozhovor s paní Grozdanovičovou, bývalou zajatkyní v Terezíně 14:30 ETF, seminární místnost, Černá 9 Nakladatelství Augustana (PL), Kalich (ČR), Tranoscius (SK), Polárka a Vivit (SK), Blahoslav (ČR) Centrum Misji i Ewangelizacji Dzięgiełów Slezská evangelická církev a.v. Reformovaná křesťanská církev na Slovensku Ekumenická rada církví v ČR Cesta domů (domácí hospic) Vojenští kaplani Sdružení Logos (pastorace mezi lidmi jiné sexuální orientace) Sdružení Servitus (mezinárodní dobrovolnictví) Gustav-Adolf-Werk Česko-korejská křesťanská společnost Romská misie maďarských církví Česko-německý kruh přátel Zemský farář a sociální práce pro mládež Saska Bundesarbeitsgemeinschaft Evang. Jugendsozialarbeit in Deutschland Evanjelický mediální program na Slovensku k této prezentaci patří promítání filmu 16:00 Zelená posluchárna UK, Celetná Setkání křesťanů PRAHA

7 CVJM schlesische Oberlausitz Evangelická akademie ČCE Spielmobil Kreisjugendarbeit Niesky Česká biblická společnost + Bibelmobil + Görlitzer Bilderbibel Pravoslavná akademie Vilémov Wycliffe Bible Translators Křesťanská misijní společnost Ryszard Zając Setkání křesťanů Praha 2005 na Jungmannově náměstí 11:30 16:45 hodin Diakonie ČCE Valašské Meziříčí, Čáslav, Litoměřice, Praha-Stodůlky Diakonie ČCE, projekty Hospic Citadela, Ratolest Praha, SZP Praha, Radost Merklín Diakonie Wrocław (Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) Diakonie Sasko Diakonie Sasko - projekt SO-DA Diakonie ECAV Slovensko Diakonie Maďarsko Diakonie SCEAV Charita ADRA na Střeleckém ostrově nabízí mládež různé prožitkové aktivity 11:00 výtvarné dílny malování Kříž sdílení a naděje malování triček - koupíte si tričko a na něj malujete 11:30 a 12:30 české lidové tance 12:30 Setkání s jazykem - jazyková animace 15:00 Setkání beze slov - prožitková kreace sportovní dílny 13:00 15:30 lukostřelba freesbee + lakros, pinkátka, petanque, kuličky 12:30 a 14:30 volejbal 12:30 a 14:30 fotbal volejbal a fotbal bude na hříšti pod Petřínem, stanice tramvaje Újezd Knihovna Evangelické teologické fakulty UK, Černá 9 je v sobotu, otevřena všem zájemcům od 10:00 do 18:00 hodin. 11:30 16:00 Biblická cesta na náměty 23. žalmu vede Martin Zinkernagel v křížové chodbě kláštera Augustiniánů, kostel sv. Tomáše, Letenská ul. 12 Setkání křesťanů PRAHA

8 Podia open air Ovocný trh celodenní prezentace projektů, hudebních a tanečních souborů z pódia se představí různé zájmové skupiny 11:30 otevření Tržiště možností 11:50 Zelowské zvonky (PL) 12:20 skupina Kantorki (D) 12:45 romské bohoslužby (SK) 13:20 Village Brass (D) 13:45 taneční soubor Paprsek (CZ) 14:10 divadelní skupina Martinshof Rothenburg (D) 14:45 vztyčení kříže 17:00 hlavní shromáždění Střelecký ostrov program pro mládež hudba i slovo 11:00 Kezek (SK) 11:45 Teen Challenge Plzeň (CZ) 12:05 Rainbow gospel (CZ) 12:50 Dialog na lodi projekt saské mládeže (D) 13:05 Pax Dei (D) 13:45 projekt SO-DA diakonie v Sasku (D) 14:05 Kryštofovy staré věci (CZ) 14:50 International Volunteering (Servitus a ASF) dobrovolníci vyprávějí o svých zkušenostech 15:15 Steffen Peschel Trio (D) 15:50 International Volunteering (Servitus a ASF) dobrovolníci vyprávějí o svých zkušenostech 16:05 Katka Šarközi band (CZ) Odpolední program sobota :30 Hlavní přednáška Pozvání k naději biskup Dr.Wolfgang Huber předseda evangelických církví v Německu přednáška bude v němčině písemný překlad v češtině a polštině kostel U Salvátora, Salvátorská 1 Naděje pro Evropu 14:00 Sousedství ve střední Evropě na příkladě vztahů Čechů a Němců, Slováků a Maďarů, Čechů, Vietnamců a Ukrajinců Jan Sokol, Wilfried Beyhl, Štefan Markuš, Matthias Dörr, János Molnár moderace: Lída Rakušanová diskuse v češtině, němčině a maďarštině bude simultánně tlumočena s liturgickým závěrem hudební doprovod: Firesz Kórus kapacita: 200 míst Emauzský klášter, Na Slovanech 14:30 Církve a Evropa OKR Reiner Rinne, děkan Pavel Filipi, prof. Tomáš Halík, Jan Sztwiertnia názory tří teologů a jednoho politika polsky, česky a německy se simultánním tlumočením kapacita: 400 míst s laskavou podporou nadace Konrada Adenauera Betlémská kaple, Betlémské nám rockový koncert 19:00 Veselá Zubatá (CZ) 19:50 Cottonbomb (D) 20:45 Armia (PL) 14 Setkání křesťanů PRAHA

9 14:30 Pevnost Evropa Evropa a chudoba ve světě Jiří Silný, Věra Lukášová, biskup Jochen Bohl, Juan Baptista Lopez moderace: Annemarie Müller česky a německy se simultánním tlumočením Žijeme ve světě, jehož uspořádání je nespravedlivé. Náhodou jsme se narodili a žijeme v Evropě, v takzvané pevnosti Evropa. Pevnost znamená: zajišťovat se, schovávat se za ochranné zdi, aby bylo možné odrazit vnější nepřátele. Chceme žít v takovém světě? Chceme se spolupodílet na nespravedlnostech? Existují alternativy, které představují víc než jen uklidňující prostředek na špatné svědomí? kapacita: 80 míst kostel sv. Tomáše, Letenská ul. 14:30 Hlas církví v Evropě biskupské fórum biskupové ze šesti zemí v rozhovoru Joel Ruml, Klaus Wollenweber, Johannes Friedrich, Imre Szebik, Július Filo, Paweł Anweiler, Herwig Sturm, Václav Malý, Josef Červeňák kapacita: míst velká zasedací síň Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. Naděje pro církev 14:00 Misie a evangelizace dnes biskup Vladislav Volný, Jaroslav Kratka, Karl Ludwig Ihmels hudební doprovod: Halevaj v češtině a polštině kapacita: 200 míst Evangelická církev metodistická, Ječná 19 14:30 Partnerství mezi sbory Miroslav Rozbořil, Hans-Wilhelm Pietz, Ryzsard Bogusz, Peter Morée výměna zkušeností v češtině a němčině hudební doprovod: kapela Wang kapacita: 80 míst kostel u Klimenta, Klimentská 14:30 Místní církev Boží lid, živé společenství, sůl země? Joel Pokorný, Pavel Pokorný Účastníci v malých skupinách budou sdílet své pohledy a zkušenosti ze života svých sborů. Tématické okruhy: 1. Zda a jak slyšíme Boží slovo prostřednictvím svého sboru? 2. Zda a nakolik jsme tělem Kristovým, živým organismem? Jak sdílíme své dary, jaké máme vztahy? 3. Zda a jak inspirujeme své (sekulární) okolí? workshop probíhá v češtině, němčině a evtl. angličtině kapacita: 30 míst kostel Panny Marie Sněžné refektář kláštera Jungmannovo nám. 16 Setkání křesťanů PRAHA

10 Naděje pro společnost 14:00 Romové k naději program připravený Romy se zabývá vírou a náboženstvím v romských komunitách a je určen všem zájemcům panelová diskuse v češtině a slovenštině Helena Adamová, David Dudáš, Vlado Oláh, Pavel Sivák, Květa Richterová a další moderace: Helena Danielová V rámci programu zazní i současné romské básně s náboženskou tématikou z básnické sbírky Vlado Oláha Slunečnice, romská pohádka O potopě světa a romské křesťanské písně skupina Vaštuke. kapacita: 50 míst sakristie kostela Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám. 14:30 Stárnoucí populace Miroslav Erdinger, László Koncsol, Slavomír Krupa, Renata Sedláková, Christian Schönfeld, Veronika Sobková, Jiřina Šiklová, Pavel Vychopeň česky a německy Témata: Jaký obraz stáří nám média předkládají? Jak se podílíme my křesťané na vytváření společnosti přátelské všem generacím? Promítání filmu Pořád jsem to já v českém znění s německými titulky. hudební doprovod: pěv. sbor Salus kapacita: 150 míst UK, Celetná 20, Modrá posluchárna 14:00 Ekologické fórum osobní lidské potřeby kontra životní prostředí přínos křesťanství k překonání tohoto rozporu Jiří Nečas, Milan Horák diskuse v češtině a němčině kapacita: 120 míst posluchárna ETF, Černá 9 14:30 Budoucnost rodiny rodina budoucnosti Rut Kolínská, Christine Pink, Samuel Linkesch česky, německy a slovensky Téma: 1. Jaký je stav dnešní rodiny? Co to pro nás křesťany znamená? 2. Jaké je naše přání do budoucna? 3. Co můžeme udělat pro to, aby se naše přání splnilo? kapacita: 80 míst kostel U Salvátora, Salvátorská 1 18 Setkání křesťanů PRAHA

11 Hlavní shromáždění 17:00 hodin na Ovocném trhu Jedinečná možnost pro setkání všech účastníků a zároveň příležitost k oslovení nejširší veřejnosti. Proto vedle biblického čtení a výkladu nebudou chybět pozdravy a projevy zástupců zúčastněných národů, přímluvné modlitby, společný zpěv a další vystoupení. kázání: Daniel Pastirčák (SK) hudba: Hradišťan (CZ) Capella Ecumenica (PL) žesťový soubor (DE) tanec: studenti z Konzervatoře Duncan centre Sbírka v průběhu hlavního shromáždění je určena na podporu projektu Adžamal občanského sdružení Berkat. Cílem projektu je zavedení transplantace rohovky a pomoc při rozvinutí vlastního transplantačního programu v Afghánistanu. Afghánského chlapce Adžamala a jeho rodinu podporuje občanské sdružení Berkat od roku Za vlády Talibanu byla rodina nucena uprchnout do hor, kde neměli co jíst, a tehdy Adžamal onemocněl a málem umřel. Nyní žije rodina v horské vesničce Tagau 7 dětí s matkou, bez otce, který byl zastřelen. Devítiletý Adžamal by se měl jako druhý nejstarší syn stát živitelem rodiny, neboť nejstarší syn je těžce mentálně postižený. Operace Adžamala bude historicky první transplantací oční rohovky v Afghánistánu, díky které dojde k vybavení nemocnice a vyškolení afghánských lékařů. Česká televize přenáší shromáždění v přímém přenosu. Kulturní programy pátek :00 Víťazoslav Kubička (SK) komorní opera Martin Luther sólisté, pěvecký sbor, instrum.soubor kostel U Salvátora, Salvátorská 1 sobota :15 dětský pěvecký sbor Řetízek kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. 15:30 Con brio plzeňská kapela na pomezí blues, latiny a jazzu divadlo Kalich, Jungmannova 9 Noc otevřených kostelů Varhanní koncerty 20:00 Gergely Finta (HU) 21:00 Ester Moravetzová (CZ) 22:00 Michael Kuch (DE) 23:00 Anna Predmerská (SK) kostel sv. Michala v Jirchářích 20:00 vystoupení kapely Wang (PL) a společné zpívání ze zpěvníku Setkání 2005 vede Jan Mamula kostel sv. Ducha, Dušní ul. 20:00 Chor der Lutherkirche Görlitz Collegium musicae slavicae Byzantion moteta starých mistrů kostel sv. Ignáce, Karlovo nám. 20 Setkání křesťanů PRAHA

12 20:00 A. Dvořák Mše D dur Kantorei des Kirchspiels Dresden - Neustadt řídí Markus Leidenberger kostel sv. Tomáše, Letenská ul. 20:00 Radoslav Kvapil klavír sbor ČCE, Korunní 60 20:00 kvarteto Nádej písně s doprovodem Františkánský klub, Jungmannovo nám. 20:00 Naši pěvci pěv. sbor z Prahy zpívá skladby lužickosrbských, polských a českých autorů, řídí Lydie Härtelová kostel sv. Jiljí, Husova ul. 20:00 Večer černošských spirituálů acapelový soubor Geshem chrám u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 20:00 Mistr Jan Hus Richard Pachman ukázky z oratoria kostel sv. Václava, Resslova 6 20:00 Velikonoční kantáta Jakub Dvořáček salvátorský pěv. sbor a orchestr řídí Jakub Dvořáček kostel U Salvátora, Salvátorská ul. 20:00 Bohdan Mikolášek hudební performance kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. 20:00 Svatopluk Karásek a Tomáš Najbrt koncert písničkářů Evangelická církev metodistická, Ječná 19 20:00 pěvecké sbory ze Slezska Laudate, Halevaj, dívčí kvartet představují se zpěváci ze Slezské evangelické církve a.v. kostel sv. Havla, Havelská ul. 20:00 přehlídka souborů pozounistů z Horní Lužice, z diecéze Cieszyn a z Bavorska kostel sv. Voršily, Národní třída 21:00 čtení bible v různých jazycích a Szela maďarský soubor hraje vlastní skladby kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská ul. 21:00 Tensing Praha k poslechu i k zapojení divadlo Kalich, Jungmannova 9 21:30 skladby pro violu a harfu Petr Přibyl a Ivana Pokorná kostel Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 21:30 Firesz Kórus pěv. sbor Ref. křesť. církve na Slovensku kostel sv. Jiljí, Husova ul. 21:30 tanec a varhany Friederike Rademann tanec Hans-Dieter Schöne varhany kostel u Klimenta, Klimentská ul. 22:00 Bohumír Rabas varhany chrám sv. Mikuláše, Staroměstské nám. 22:30 Steffen Peschel Trio jazzová hudba kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. 22 Setkání křesťanů PRAHA

13 Program pro děti 22:30 G. F. Händel Mesiáš oratorium v češtině sólisté, pěv. sbor a orch. Vocatus řídí Tomáš Najbrt kostel sv. Jakuba, Malá Štupartská ul. 20:00 divadelní představení Milan Uhde Zubařovo pokušení divadelní soubor u.s. Marvin divadlo Kalich, Jungmannova 9 21:00 divadelní představení Citadela A. de Saint-Exupéry, Z. Pololáník hraje Miroslav Gabriel Částek Františkánský klub, Jungmannovo nám. Modlitby, ztišení, adorace 21:00 Modlitební zahrada v několika zastaveních příležitost k rozjímání a k novému objevení světa modlitby kostel Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám. 21:30 Modlitba se zpěvy z Taizé chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám. sobota :00 16:00 hodin jazyk: de/cz/pl kostel U Martina ve zdi, Martinská ul. Loď naděje V bibli najdeme mnoho příběhů o naději. Jedním takovým krásným příběhem je vyprávění o Noemově arše (1.Mojž. 6-9). Názorně a s využitím životních zkušeností ukazuje působivě, že Bůh je základem a rovněž i cílem naděje. Příběh o Noemově arše bude zpracován jako dětský program se sedmi zastávkami, přičemž ve všech těchto zastávkách mohou děti přistoupit a dále se zúčastnit s ostatními. Na zastávkách se bude všestranně tvořit, malovat, zpívat i tancovat, budou se prohlížet obrázky K aktivní účasti nejsou jazykové znalosti nezbytně nutné. Navíc bude přítomná celá řada pomocníků, kteří hovoří více jazyky. Aby děti a ani jejich rodiče nestrádali, bude připraveno občerstvení, čaj, káva i zákusky. Program bude v 15:15 zakončen koncertem dětského sboru Řetízek pod vedením Josefa Hlubučka. další kostely budou otevřené k tiché modlitbě anebo s nabídkou tamního sboru 20:00 24:00 v kostele Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko), Karmelitská ul. 24 Setkání křesťanů PRAHA

14 Program pro mládež Biblické práce, sobota 10 hodin kostel sv. Voršily Thomas Brendel, Michal Šourek kostel sv. Jakuba Svatopluk Karásek, Kerstin Gaiser kostel sv. Tomáše tým mladých dospělých z Görlitz divadlo Kalich, Jungmannova 9 Radim Žárský, Petr Chlápek pouze anglicky Střelecký ostrov různé prožitkové aktivity 11:00 výtvarné dílny malování Kříž sdílení a naděje malování triček - koupíte si tričko a na něj malujete 13:00 a 14:00 kolové tance (české) 12:30 Setkání s jazykem - jazyková animace 15:00 Setkání beze slov - prožitková kreace sportovní dílny 13:00 15:30 lukostřelba freesbee + lakros, pinkátka, petanque, kuličky 12:30 a 14:30 volejbal 12:30 a 14:30 fotbal volejbal a fotbal bude na hříšti pod Petřínem, stanice Újezd program na podiu 11:45 Teen Challenge Plzeň (CZ) 12:50 Dialog na lodi projekt saské mládeže (D) 13:45 projekt SO-DA diakonie v Sasku (D) 14:50 a 15:50 International Volunteering (Servitus a ASF) prezentace programu obou organizací dobrovolníci vyprávějí o svých zkušenostech hudba 11:00 Kezek (SK) 12:05 Rainbow gospel (CZ) 13:05 Pax Dei (D) 14:05 Kryštofovy staré věci (CZ) 15:15 Steffen Peschel Trio (D) 16:05 Katka Šarközi band (CZ) 19:00 Veselá Zubatá (CZ) 19:50 Cottonbomb (D) 20:45 Armia (PL) Noc otevřených kostelů 20:00 vystoupení skupiny Wang (PL) a společné zpívání ze zpěvníku Setkání vede Jan Mamula kostel sv. Ducha, Dušní ul. 20:00 divadelní představení Milan Uhde - Zubařovo pokušení soubor u. s. Marvin divadlo Kalich, Jungmannova 9 21:00 Tensing Praha k poslechu i k zapojení divadlo Kalich, Jungmannova 9 21:30 modlitba se zpěvy z Taizé chrám Matky Boží před Týnem, Staroměstské nám. 21:00 23:00 modlitební zahrada kostel Nejsv. Salvátora, Křižovnické nám. 21:00 čtení bible v různých jazycích a vystoupení souboru Szela (HU) kostel sv. Vojtěcha, Vojtěšská ul. 26 Setkání křesťanů PRAHA

15 Program žen Nedělní bohoslužby sobota Oáza - malé občerstvení otevřeno 10:00-16:00 fara u chrámu Matky Boží před Týnem, vchod z Celetné ul. 5 10:00 Biblická práce Monika Záviš-Rajčan, Petra Edith Pietz, Mirei Ryšková výklad z pohledu tří žen hudba: pěv. sbor Laudate kostel sv. Havla, Havelská ul. Exkurze do míst angažovanosti žen v sociální oblasti: Řepy sociální práce sester Boromejek a žen s lehčím vězeňským režimem pro staré a postižené Liboc Domov svaté rodiny práce s handicapovanými sraz pro odjezd na obě exkurze je v sobotu, ve 13:30 hodin před vchodem do týnské fary v Celetné ul. 5 Slovenské ruční práce a kroje 11:30 16:45 výstava Spoločenstvo evanjelických žien (SK) Sborový sál u kostela sv. Michala, V Jirchářích 14 14:00 16:00 Duchovní služba ve zdravotnických zařízeních kulatý stůl Pastorační středisko u sv. Vojtěcha, Kolejní 4, Praha 6 10:00 Betlémská kaple kázání: Pavel Smetana (CZ) a Miroslav Jelínek (PL) hudební doprovod: Zelowské zvonky Sbory Českobratrské církve evangelické 9:00 Ochranovský sbor, Hálkova 5 9:00 Praha 9 Horní Počernice, Třebešovská 2101 kázání v polštině: Piotr Wowry 9:00 Praha 10 Strašnice, Kralická 4 kázání v němčině: bp. Imre Szebik 9:00 Praha 10 Uhříněves, Husovo nám. 40 9:30 U Klimenta, Praha 1 Nové Město, Klimentská 18 kázání ve češtině: bp. Géza Erdelyi 9:30 U Salvátora, Praha 1 Staré Město, Salvátorská 1 kázání v němčině: bp. Jochen Bohl 9:30 Praha 2 Vinohrady, Korunní 60 9:30 Praha 3 Jarov, U kněžské louky 9 kázání v němčině: Susanne Labsch 9:30 Praha 3 Žižkov I a II, Prokopova 4 kázání v polštině: Edwin Pech 9:30 Praha 4 Braník, Modřanská 118 9:30 Praha 4 Modřany, Písková 6 9:30 Praha 4 Nusle, Žateckých 11 kázání: bp. Vladislav Volný 9:30 Praha 4 Spořilov, Donovalská :30 Praha 5 Radotín, Na betonce 14 kázání ve slovenštině: Daniel Pastirčák 9:30 Praha 5 Smíchov, Na Doubkové 8 9:30 Praha 6 Dejvice, Dr. Z. Wintra 15 9:30 Praha 6 Střešovice, nám. Před bateriemi 22 9:30 Kostel U Jákobova žebříku Praha 8 Kobylisy, U Školské zahrady 1 9:30 Praha 8 Libeň, U pošty 6 kázání ve slovenštině: bp. Július Filo 9:30 Praha 10 Vršovice, Tulská 1 kázání v němčině: Martin Zinkernagel 28 Setkání křesťanů PRAHA

16 10:30 kostel U Martina ve zdi Praha 1 Staré Město, Martinská 8 rodinné bohoslužby v němčině, češtině a polštině mimo Prahu: 9:30 Brandýs nad Labem, Horova :00 Český Brod, kostel v parku kázání v polštině: Cezary Królewicz 10:00 Dobříš, Husova :00 Kutná Hora, Jiřího z Poděbrad 4 kázání v němčině: Thomas Brendel 9:00 Liberec, Masarykova 22 9:00 Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 16 10:00 Nymburk, Smetanova 14 kázání v polštině: Andrzej Dyczek 10:00 Soběhrdy č. 21 kázání v němčině: bp. Herwig Sturm 9:30 Tábor, Bílkova 3 kázání v němčině: Edda Weise Farnosti Římskokatolické církve 8:00 kostel sv. Havla Praha 1 Staré Město, Havelská ul. 8:30 kostel sv. Václava Praha 10 Vršovice, nám. Svatopluka Čecha kázání v němčině: Wilfried Neusel 9:00 kostel sv. Vojtěcha Praha 1 Nové Město, Vojtěšská ul. kázání v polštině: Jan Cieślar 9:00 kostel Panny Marie Sněžné Praha 1 Staré Město, Jungmannovo nám. 18 9:00 kostel sv. Petra a Pavla Praha 4 Bohnice, Bohnická 4 9:00 kostel sv. Ignáce Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám. 9:00 kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha 8 Karlín, Karlínské nám. 9:30 kostel Matky Boží před Týnem Praha 1 Staré Město, Staroměstské nám. 9:30 kostel sv. Jiljí, Praha 1 Staré Město, Jilská 9:30 kostel sv. Ducha, Praha 1 Staré Město, Dušní ul. 9:30 kostel sv. Tomáše Praha 1 Malá Strana, Letenská ul. kázání: Vladislav Volný mladší 9:30 kostel sv. Prokopa Praha 3 Žižkov, Sladkovského nám. 10:00 kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) Praha 1 Malá Strana, Karmelitská ul. 10:00 bazilika sv. Jakuba Praha 1 Staré Město, Malá Štupartská ul. kázání v polštině: bp. Ryszard Bogusz 10:00 kostel sv. Vojtěcha, Praha 6 Dejvice, Kolejní ul. 11:00 kostel sv. Voršily Praha 1 Nové Město, Národní třída 11:00 kostel sv. Ignáce Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám. 11:30 kostel Panny Marie Sněžné Praha 1 Staré Město, Jungmannovo nám :00 kostel sv. Jiljí, Praha 1 Staré město, Husova mše v polštině 12:00 kostel Panny Marie Vítězné (Pražské Jezulátko) Praha 1 Malá Strana, Karmelitská ul. mše v angličtině Sbory Evangelické církve metodistické 9:30 Praha 2 Nové Město, Ječná 19 kázání v němčině: Ulrich Hutter-Wolandt 9:30 Praha 10 Vršovice, 28. pluku 15 9:30 Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 12/18 10:00 Praha 10 Strašnice, Vilová Setkání křesťanů PRAHA

17 Důležité informace Náboženské obce Církve československé husitské 9:00 Praha 3 Žižkov, nám. Barikad 1 kázání v polštině: Grzegorz Giemza 9:00 Praha 4 Nusle, Táborská 65 9:00 Praha 8 Karlín, Vítkova 13 kázání v slovenštině: Ján Grešo 10:00 Praha 1 Staré Město, kostel sv. Mikuláše kázání v němčině: Klaus Wollenweber 10:00 Praha 4 Michle, U Michelského mlýna kázání v němčině: Antje Kruse-Michel 10:00 Praha 10 Vršovice, Moskevská 34 jazzová bohoslužba kázání v polštině: Waldemar Pytel 10:15 Praha 9 Hloubětín, Kbelská 30 kázání v polštině: Wiesław Suchorab Evangelická církev a.v. v České republice 9:30 chrám sv. Michala, Jircháře slovenská bohoslužba kázání v němčině: Ulrich Zenker 11:00 chrám sv. Michala, Jircháře anglická bohoslužba Bratrská jednota baptistů 10:00 Praha 3 Vinohrady, Vinohradská 68 Pravoslavná církev 9:30 chrám svatých Cyrila a Metoděje, Resslova 9 bohoslužba ke svátku Seslání Svatého Ducha (podle Juliánského kalendáře) arcibiskup Kryštof Obec křesťanů 10:30 Praha 7, Na Špejcharu 3 kázání v němčině: Reiner Rinne Info centrum / tiskové centrum Během Setkání křesťanů jsou k dispozici dvě různá centra v pátek a v neděli: SR ČCE, Jungmannova 9, Praha 1 Otevřeno: / 10:00 22: / 9:00 15:00 Tel.: v sobotu: KAROLINUM, Ovocný trh, Praha 1 Otevřeno : / 8:00 22:00 Tel.: Ztráty a nálezy (Info centrum) Otevřeno: / 10:00 22:00 / Jungmannova / 8:00 22:00 / Ovocný trh Karolinum / 9:00 15:00 / Jungmannova 9 Výměna peněz: Kdekoliv ve směnárně nebo bankomatu, kterých je v centru Prahy mnoho. Banky jsou v sobotu zavřeny. POZOR NA KRÁDEŽE! DOBŘE SI HLÍDEJTE SVÁ OSOBNÍ ZAVAZADLA, ZEJMÉNA V PLNÝCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH. Úschovna zavazadel (veřejná) Hlavní nádraží Otevřeno: nonstop Autobusové nádraží Florenc Otevřeno: Po Ne / 5:00 23:00 32 Setkání křesťanů PRAHA

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference

Slovo úvodem. Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference Slovo úvodem Z okna své pracovny mohu hledět na noční panorama Prahy. Jakoby pod okny se tyčí věž P. Marie Vítězné domova Pražského Jezulátka. Vidím osvětlená nábřeží Vltavy, Národní divadlo a další siluety

Více

Praha Středočeský kraj

Praha Středočeský kraj ik Prahy Praha Středočeský kraj ahy NOC KOSTELŮ 2015 Praha Středočeský kraj Noc kostelů 2015 Praha, Středočeský kraj www.nockostelu.cz Vizuální styl: Vera Rieder Fotografie: archivy Arcibiskupství pražského,

Více

Husovské slavnosti 2015

Husovské slavnosti 2015 Husovské slavnosti 2015 5. a 6. července 2015 SPRAVEDLIVÁ LIDSKÁ PRÁVA JSOU ZAHRNUTA V PRÁVU BOŽSKÉM, ANO JSOU PŘÍMO ZÁKONEM KRISTOVÝM POTUD, POKUD BOŽÍMU ZÁKONU UŽITEČNĚ SLOUŽÍ. Hus, O postačitelnosti

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Českobr atrsk á církev evangelick á VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Českobratrská církev evangelická 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 3 Českobratrská církev evangelická 4 obsah Úvodní slovo ČCE a její ústředí

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech

ZPRAVODAJ. PRAžské Arcidiecéze. číslo 9 ročník 22 listopad 2014. Pohřby bez obřadu. katedrála rodiny. na Olšanech ZPRAVODAJ PRAžské Arcidiecéze číslo 9 ročník 22 listopad 2014 Hrob jako katedrála rodiny Pohřby bez obřadu Kněžská hrobka na Olšanech 2 Úvodník editorial Vážení čtenáři, Slovo ARCIBISKUPA Milí přátelé,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

Noc kostelů: V pátek na Děčínsku otevřou čtyři desítky kostelů a kaplí

Noc kostelů: V pátek na Děčínsku otevřou čtyři desítky kostelů a kaplí Bezdědičtí se v pátek přidají k Noci kostelů Zdroj: Berounský deník Odkaz: http://www.berounsky.denik.cz Strana: 1 Autor: RADKA KOČOVÁ Rubrika: Titulní strana Oblast: Regionální deníky - Středočeský kraj

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2005 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Pastorační plán farnosti? Asi si mnozí dobře pamatujeme, jak se v našem hospodářství v dobách minulých vytvářely jedinečné pětileté plány, které pak zpravidla, rozuměj

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Milý čtenáři, milá čtenářko,

Milý čtenáři, milá čtenářko, Naše společnost je mnohem demokratičtější, než byla ta v Ježíšově době, ale fascinace tím nahoře zdá se být stále přítomná: Z mého syna je někdo, pyšně vypráví jeden. Byl jsem na audienci u samotného XY,

Více

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014

Jubilejní velehradská pouť 2013. Nabídka vzdělávacích. pro školní rok 2013/2014 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 září 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velehradské pouti se zúčastnilo šedesát tisíc poutníků Několik set kněží,

Více

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana

Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Pod záštitou: Livie Klausové, manželky prezidenta České republiky, Mons. Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. Ve spolupráci s Ministerstvem kultury

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 22 březen 2014 JAK SE HOSPODAŘÍ V RUDNÉ VYDÁVÁNÍ MAJETKU MILAN MOCHÁN O LES SE MUSÍME STARAT SPOLEČNĚ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více