Delegace naleznou v příloze dokument DEC 40/2015.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Delegace naleznou v příloze dokument DEC 40/2015."

Transkript

1 Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en) 14180/15 FIN 772 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 18. listopadu 2015 Příjemce: Předmět: Kristalina GEORGIEVOVÁ, místopředsedkyně Evropské komise Pierre GRAMEGNA, předseda Rady Evropské Unie Návrh na převod prostředků č. DEC 40/2015 v rámci oddílu III - Komisesouhrnného rozpočtu na rok 2015 Delegace naleznou v příloze dokument DEC 40/2015. Příloha: DEC 40/ /15 bl DG G 2A CS

2 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 16/11/2015 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2015 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, A3 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 40/2015 ÚVOD Tato žádost o převod prostředků ve výši EUR má pokrýt potřeby Komise, pokud jde o správní výdaje v hlavě 5: 1) Komise potřebuje do konce rozpočtového roku 2015 dalších EUR na platy úředníků EU v ústředí (XX ), a to z níže uvedených důvodů: Výdaje v souvislosti s roční úpravou platů a důchodů od 1. července 2015 byly do rozpočtu na rok 2015 zahrnuty v míře 1,7 %. Konečná míra úpravy stanovená ve zprávě Komise podle čl. 65 odst. 1, která by měla být přijata v polovině listopadu, je však oproti původnímu odhadu o 0,7 procentního bodu vyšší (2,4 %). Prostředky na důchody schválené v rozpočtu na rok 2015 byly vypočteny na základě odhadovaného počtu příjemců k Podle revidovaného odhadu se ale očekává, že celkový počet zaměstnanců, kteří k uvedenému datu odejdou do důchodu, bude nižší, a řadě zaměstnanců budou tedy v roce 2015 nadále vypláceny prostředky z rozpočtových položek na platy. (Pozn.: Oddíl Komise pokrývá penze pro důchodce ze všech orgánů.) Prostředky na platy navržené v návrhu rozpočtu na rok 2016 byly vypočteny na základě průměrné míry naplnění schváleného plánu pracovních míst ve výši 96,6 %. Této míry obsazenosti se však dosáhlo již nyní v ústředí a prostředky nedostačují k přijímání nových zaměstnanců. 2) Komise potřebuje dalších EUR v souvislosti se současnou uprchlickou krizí, aby mohla přijímat agenturní zaměstnance za účelem uspokojení nejnaléhavějších krátkodobých potřeb a aby mohla navýšit svůj rozpočet na nutné služební cesty do zemí, jež jsou migrační krizí nejvíce zasaženy (Itálie, Chorvatsko, Řecko, Slovinsko). S těmito potřebnými prostředky se v rozpočtu na rok 2015 nepočítalo: EUR ( Externí pracovníci v oblasti politiky Vnitřní věci ); EUR ( Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Vnitřní věci ). Komise navrhuje pokrýt tyto potřeby převodem prostředků z rozpočtových položek, kde je podle odhadů požadavků do konce roku k dispozici 22,8 milionu EUR: a) částku 6,2 milionu EUR lze převést z níže uvedených šesti rozpočtových položek na platy a důchody: XX Výdaje vztahující se k úředníkům a dočasným zaměstnancům Komise pracujícím v delegacích Unie: v této položce je dostupný EUR (Důvodem je míra neobsazenosti pracovních míst v delegacích, která byla v průběhu roku 2015 vyšší, než se odhadovalo. Při zjišťování dostupné částky byl zohledněn dopad revidovaného parametru pro úpravu platů a důchodů.); Důchody, invalidní dávky a odchodné: v této položce je dostupný EUR (Důvodem je dříve zmiňovaný počet příjemců, který je nižší, než se odhadovalo. Při zjišťování dostupné částky byl zohledněn dopad revidovaného parametru pro úpravu platů a důchodů.); Dočasné náhrady: v této položce je dostupných EUR (Počet bývalých členů Komise pobírajících odchodné je nižší, než se odhadovalo.); CS 1 CS

3 Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost: v této položce je dostupný EUR (Příjemců těchto náhrad je méně, než se odhadovalo.); Důchody bývalých poslanců Evropského parlamentu: v této položce je dostupných EUR (V roce 2015 odchází do důchodu méně bývalých poslanců, než se odhadovalo.); Důchody bývalých členů Evropské komise: v této položce je dostupných EUR (Počet bývalých členů Komise odcházejících do důchodu je v roce 2015 nižší, než se odhadovalo.); b) částku 16,6 milionu EUR lze převést z níže uvedených čtrnácti rozpočtových položek na správní výdaje v několika oblastech politiky: Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Podniky a průmysl : v této položce je dostupných EUR; Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování : v této položce je dostupných EUR; Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova : v této položce je dostupných EUR; Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF): v této položce je dostupných EUR; Externí pracovníci v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství : v této položce je dostupných EUR; Kvalita právních předpisů Kodifikace práva Unie: v této položce je dostupných EUR; Právní poradenství, spory a porušení předpisů Náklady na právní porady: v této položce je dostupných EUR; Externí pracovníci Centralizované řízení: v této položce jsou dostupné EUR; Ostatní výdaje na řízení Centralizované řízení: v této položce je dostupných EUR; Výdaje na tlumočení: v této položce jsou dostupné EUR; Výdaje na překlady: v této položce jsou dostupné EUR; Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti: v této položce je dostupných EUR; Externí pracovníci v oblasti politiky Jazykové služby : v této položce je dostupných EUR; Ostatní výdaje na řízení v oblasti politiky Jazykové služby : v této položce je dostupných EUR. 3) Vzhledem k tomu, že prostředky na platy a důchody v návrhu rozpočtu na rok 2016 byly vypočteny s revidovanou mírou úpravy z roku 2015 ve výši 1,2 % (což je polovina konečné míry ve výši 2,4 % stanovené ve zprávě Eurostatu), navrhuje Komise převést zbývajících EUR dostupných v roce 2015 (po zohlednění výše uvedeného převodu EUR na platy a důchody) do položky pokrývající výdaje na budovy Komise v Bruselu ( ), aby se platby za nájem a jiné služby za první měsíce roku 2016 (které se musí uhradit před 1. lednem 2016) mohly uskutečnit z rozpočtu na rok 2015, spíše než z rozpočtu na rok Tím vznikne prostor v rozpočtu na rok 2016 a Komise bude moci část prostředků, jež byly původně určeny na budovy, nově přidělit na platy a důchody, čímž pokryje alespoň část dodatečných výdajů vyplývajících z míry úpravy, která je vyšší, než se původně očekávalo. V průběhu roku 2016 požádá Komise rozpočtový orgán o převedení odpovídající částky zpět do položek na platy a důchody, a v možné míře tak omezí případné žádosti o dodatečné prostředky v roce CS 2 CS

4 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2015 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, A3 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 40/2015 Z KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Podniky a průmysl BODU Ostatní výdaje na řízení NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování BODU Ostatní výdaje na řízení NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova BODU Ostatní výdaje na řízení NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Obchod BODU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v delegacích Unie NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Mezinárodní spolupráce a rozvoj BODU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj v delegacích Unie NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření BODU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro rozšíření v delegacích Unie NRP ,00 KAPITOLY SPRÁVNÍ VÝDAJE ČLÁNKU A Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU Externí pracovníci v oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství NRP ,00 ČLÁNKU Kvalita právních předpisů Kodifikace práva Unie NRP ,00 ČLÁNKU Právní poradenství, spory a porušení předpisů Náklady na právní porady NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet BODU Externí pracovníci Centralizované řízení NRP ,00 BODU Ostatní výdaje na řízení Centralizované řízení NRP ,00 CS 3 CS

5 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Důchody a související výdaje BODU Dočasné náhrady NRP ,00 BODU Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost NRP ,00 BODU Důchody, invalidní dávky a odchodné NRP ,00 BODU Důchody bývalých poslanců Evropského parlamentu NRP ,00 BODU Důchody bývalých členů Evropské komise NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby BODU Externí pracovníci NRP ,00 BODU Ostatní výdaje na řízení NRP ,00 BODU Výdaje na tlumočení NRP ,00 BODU Výdaje na překlady NRP ,00 ČLÁNKU Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti NRP ,00 CS 4 CS

6 DO KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Podniky a průmysl ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Podniky a průmysl NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Hospodářská soutěž ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Hospodářská soutěž NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Mobilita a doprava ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Mobilita a doprava NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Životní prostředí ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Životní prostředí NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Výzkum a inovace ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Výzkum a inovace NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní trh a služby ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní trh a služby NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Regionální a městská politika ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Regionální a městská politika NRP ,00 CS 5 CS

7 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Daně a celní unie ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Daně a celní unie NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Vzdělávání a kultura ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vzdělávání a kultura NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Komunikace BODU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Komunikace NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Vnitřní věci ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní věci NRP ,00 BODU Externí pracovníci NRP ,00 BODU Ostatní výdaje na řízení NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Nástroje zahraniční politiky BODU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance ve Službě nástrojů zahraniční politiky NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Obchod BODU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro obchod NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Mezinárodní spolupráce a rozvoj BODU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Rozšíření BODU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro rozšíření NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství BODU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství NRP ,00 CS 6 CS

8 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Administrativa Komise ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Administrativa Komise NRP ,00 BODU Koupě a nájem budov v Bruselu NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Rozpočet ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Rozpočet NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Audit ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Audit NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Statistika ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Statistika NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Jazykové služby ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Jazykové služby NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Energetika ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Energetika NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Spravedlnost ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Spravedlnost NRP ,00 KAPITOLY Správní výdaje v oblasti politiky Oblast klimatu ČLÁNKU Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Oblast klimatu NRP ,00 CS 7 CS

9 Rozpočtová položka Původní rozpočet ± OR (1A) ESVO (1B) Převody (2) Využití (3) Disponibilní částka (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Hospodářské a finanční záležitosti Změna (5/1A) Celkem (4±5) ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,25 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Podniky a průmysl ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,04 NRP Ostatní výdaje na řízení ,00 0, , , , ,00 0,25 % ,33 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Hospodářská soutěž ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,25 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,46 NRP Ostatní výdaje na řízení , , , , , ,00 14,44 % ,09 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Zemědělství a rozvoj venkova ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,15 NRP Ostatní výdaje na řízení ,00 0, , , , ,00 0,69 % ,53 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Mobilita a doprava ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,60 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Životní prostředí ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,86 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Výzkum a inovace ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,84 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Komunikační sítě, obsah a technologie ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,22 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Námořní záležitosti a rybolov ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,25 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní trh a služby ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,21 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Regionální a městská politika ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,50 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Daně a celní unie ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,18 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vzdělávání a kultura ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,84 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Komunikace ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,47 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Ochrana zdraví a spotřebitele ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,20 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Vnitřní věci ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,61 CS 8 CS

10 Rozpočtová položka Původní rozpočet ± OR (1A) ESVO (1B) Převody (2) Využití (3) Disponibilní částka (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) Změna (5/1A) Celkem (4±5) NRP Externí pracovníci ,00 0, , , , ,00 5,63 % ,00 NRP Ostatní výdaje na řízení ,00 0, , ,00 0, ,00 11,95 % ,00 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance ve Službě nástrojů zahraniční politiky ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,07 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro obchod ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,77 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v delegacích Unie ,00 0, , , , ,00 1,61 % ,50 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,88 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj v delegacích Unie ,00 0, , , , ,00 1,61 % ,20 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro rozšíření ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,71 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance Generálního ředitelství pro rozšíření v delegacích Unie ,00 0, , , , ,00 1,61 % ,30 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Humanitární pomoc a civilní ochrana ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,88 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Koordinace politiky Komise a právní poradenství ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,06 NRP Externí pracovníci v oblasti Koordinace politiky Komise a právní poradenství ,00 0, , , , ,00 1,92 % ,00 NRP Kvalita právních předpisů Kodifikace práva Unie ,00 0, , , , ,00 62,00 % 0,00 NRP Právní poradenství, spory a porušení předpisů Náklady na právní porady ,00 0,00 0, , , ,00 9,46 % ,00 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Administrativa Komise ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,73 NRP Koupě a nájem budov v Bruselu , , , , , ,00 6,35 % ,96 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Rozpočet ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,95 NRP Externí pracovníci Centralizované řízení ,00 0, ,50 0, , ,00 49,06 % 377,50 NRP Ostatní výdaje na řízení Centralizované řízení ,00 0, ,00 0, , ,00 63,83 % 650,00 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Audit ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,77 CS 9 CS

11 Rozpočtová položka Původní rozpočet ± OR (1A) ESVO (1B) Převody (2) Využití (3) Disponibilní částka (4)=(1A)+(1B)+(2) (3) Navrhovaný převod (5) Změna (5/1A) Celkem (4±5) NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Statistika ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,58 NRP Dočasné náhrady ,00 0,00 0, , , ,00 19,76 % ,00 NRP Náhrady pro pracovníky přeřazené do neaktivního postavení, pro pracovníky propuštěné ze služebních důvodů nebo pro nezpůsobilost ,00 0,00 0, , , ,00 38,24 % ,00 NRP Důchody, invalidní dávky a odchodné ,00 0,00 0, , , ,00 0,11 % 0,00 NRP Důchody bývalých poslanců Evropského parlamentu ,00 0,00 0, , , ,00 7,48 % 0,00 NRP Důchody bývalých členů Evropské komise ,00 0,00 0, , , ,00 9,38 % 0,00 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Jazykové služby ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,20 NRP Externí pracovníci ,00 0, , , , ,00 1,35 % ,00 NRP Ostatní výdaje na řízení ,00 0, , , , ,00 5,44 % ,77 NRP Výdaje na tlumočení ,00 0, , , , ,00 16,43 % ,00 NRP Výdaje na překlady ,00 0,00 0, , , ,00 22,07 % 8 436,66 NRP Interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti ,00 0,00 0, , , ,00 10,00 % ,34 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Energetika ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,42 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Spravedlnost ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,68 NRP Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance v oblasti politiky Oblast klimatu ,00 0,00 0, , , ,00 0,48 % ,37 NRP A Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance ,00 0,00 0, , , ,00 0,77 % ,00 SNÍŽENÍ NRP celkem ,00 ZVÝŠENÍ NRP celkem ,00 CS 10 CS

SOUHRNNÝ ROZPOČET 2016 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3

SOUHRNNÝ ROZPOČET 2016 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 15/11/2016 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2016 ODDÍL III KOMISE, HLAVY: 02, 03, 04, 05, 06, 09, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, A3 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012. Podniky Nerozl Zaměstnanost a sociální věci Nerozl Mobilita a doprava Nerozl.

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 51/2012. Podniky Nerozl Zaměstnanost a sociální věci Nerozl Mobilita a doprava Nerozl. EVROPSKÁ KOMISE SOUHRNNÝ ROZPOČET 2012 ODDÍL III HLAVY KOMISE 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 V BRUSELU 06/12/2012

Více

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A

7003/17 jh/lk 1 DGG 2A Rada Evropské unie Brusel 3. dubna 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 1 k souhrnnému rozpočtu na rok 2017 předkládaný spolu s návrhem na uvolnění prostředků

Více

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 24/2017.

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 24/2017. Rada Evropské unie Brusel 19. října 2017 (OR. en) 13251/17 FIN 618 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 19. října 2017 Příjemce: Günther OETTINGER, člen Evropské komise Märt KIVINE, předseda Rady

Více

17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 1 DG G II A

17569/10 ADD 1 REV 1 mp/mp/ij 1 DG G II A RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. prosince 2010 (10.12) (OR. en) 17569/10 ADD 1 REV 1 FIN 709 DODATEK K POZNÁMCE Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Nový

Více

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1

Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok 2018 s konečnou platností... 1 Úřední věstník Evropské unie L 266 České vydání Právní předpisy Ročník 61 24. října 2018 Obsah I Legislativní akty Přijetí (EU, Euratom) 2018/1577 opravného rozpočtu Evropské unie č. 4 na rozpočtový rok

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

ZPRÁVA KOMISE. o činnosti výborů v roce {SWD(2015) 165 final}

ZPRÁVA KOMISE. o činnosti výborů v roce {SWD(2015) 165 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 418 final ZPRÁVA KOMISE o činnosti výborů v roce 2014 {SWD(2015) 165 final} CS CS ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE 2014 V souladu s čl. 10 odst. 2

Více

Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2010

Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 ISSN 1725-678X Souhrnný rozpočet Evropské unie pro rozpočtový rok 2010 Číselné údaje CS Leden 2010 EVROPSKÁ KOMISE EVROPSKÁ KOMISE SOUHRNNÝ ROZPOČET EVROPSKÉ UNIE PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2010 Číselné údaje

Více

11166/16 ADD 1 jh/rk 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 jh/rk 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 19. července 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 FIN 472 PE-L 46 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské

Více

(Informace) KOMISE KONEČNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZPOČTOVÝ ROK 2004

(Informace) KOMISE KONEČNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZPOČTOVÝ ROK 2004 C 302/1 I (Informace) KOMISE KONEČNÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZPOČTOVÝ ROK 2004 SVAZEK I KONSOLIDOVANÉ ZPRÁVY O PLNĚNÍ ROZPOČTU A KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY (2005/C 302/01) OBSAH

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 1/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 1/ CT/CA-002//01CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ ZA ROK IV. VÝKAZ VÝDAJŮ ZA ROK PŘIJATO SPRÁVNÍ RADOU

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 7. října 2016 (OR. en) 13015/16 FIN 631 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 7. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 660 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 444 final - ANNEXES 1 to 6. Rada Evropské unie Brusel 15. září 2015 (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 14. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

10919/19 ADD 4 mp/rk 1 ECOMP.2.A

10919/19 ADD 4 mp/rk 1 ECOMP.2.A Rada Evropské unie Brusel 8. července 2019 (OR. en) 10919/19 ADD 4 FIN 472 INST 191 PE-L 18 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Postoj Rady k návrh souhrnného

Více

Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 19. listopadu 2015 (OR. en) 14195/15 FIN 775 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Rada Předmět: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.1.2015 COM(2015) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 11-12/2014 CS CS OBSAH 1. Úvod...3 2. Příjmy účelově vázané

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ. SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise EUROPEAN COMMISSION Brussels, 25.7.2013 COM(2013) 557 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 7 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2013 SOUHRNNÝ VÝKAZ PŘÍJMŮ SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise CS

Více

11166/16 ADD 4 in/rk 1 DG G 2A

11166/16 ADD 4 in/rk 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 19. července 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské

Více

10939/17 ADD 4 jp/mp/mo 1 DG G 2A

10939/17 ADD 4 jp/mp/mo 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 7. července 2017 (OR. en) 10939/17 ADD 4 FIN 447 INST 299 PE-L 32 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu

Více

Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 6. září 2017 (OR. en) 11765/17 ADD 1 AGRIFIN 84 FIN 513 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. srpna 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014. BODU 21 02 51 03 Spolupráce s rozvojovými zeměmi v Asii, včetně Střední Asie a Blízkého východu Platby 36 000 000 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 27/03/2014 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2014 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 13, 21, 22, 23, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ č. DEC 06/2014 EUR Z KAPITOLY 1305 Nástroj předvstupní pomoci Regionální rozvoj

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU

OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU Příloha 3 OPRAVNÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÝ ROK 2010 PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH ROZPOČTU DV\800769CS.doc PE432.337/BUR/ANN.3/REV. NÁVRH SCHVÁLENÝCH PRACOVNÍCH MÍST PRO OPRAVNÝ ROZPOČET 2010 včetně míst vyplývajících z

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se s účinností k 1. červenci 2013 upravují opravné koeficienty použitelné na odměny a důchody (bývalých)

Více

10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 1 DG G 2A

10471/15 ADD 4 TP/ec/kg 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 8. července 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské

Více

10826/18 ADD 4 mp/jhu 1 ECOMP.2.A

10826/18 ADD 4 mp/jhu 1 ECOMP.2.A Rada Evropské unie Brusel 9. července 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Rozpočtový výbor Výbor stálých zástupců / Rada k návrh souhrnného rozpočtu

Více

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001

Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 IP/00/458 V Bruselu, 10. května 2000 Rozpočtové návrhy Komise pro rok 2001 Komise ve středu přijala předběžný návrh rozpočtu (PDB) na rok 2001. "Předběžný návrh rozpočtu na rok 2001 je rigorózním návrhem

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BUDG/A7/2008/D/57142 V BRUSELU DNE 02/09/2008 PŘEVOD POLOŽEK Č. DEC 23/2008

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BUDG/A7/2008/D/57142 V BRUSELU DNE 02/09/2008 PŘEVOD POLOŽEK Č. DEC 23/2008 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ BUDG/A7/2008/D/57142 V BRUSELU DNE 02/09/2008 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2008 ODDÍL III KOMISE HLAVA 19 PŘEVOD POLOŽEK Č. DEC 23/2008 NEPOVINNÉ VÝDAJE EUR Z POLOŽEK KAPITOLY 1903

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 19/2017.

Delegace naleznou v příloze dokument DEC 19/2017. Rada Evropské unie Brusel 27. září 2017 (OR. en) 12592/17 FIN 574 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 26. září 2017 Příjemce: Günther OETTINGER, člen Evropské komise Märt KIVINE, předseda Rady

Více

6621/17 mp/jp/jhu 1 DG A4

6621/17 mp/jp/jhu 1 DG A4 Rada Evropské unie Brusel 8. března 2017 (OR. en) 6621/17 FIN 133 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Rozpočtový výbor Předmět: Odhad výdajů a příjmů Evropské Rady a Rady na rozpočtový

Více

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 31. května 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. května 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 288 final Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE {SEK(2011) 1553 v konečném znění}

ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE {SEK(2011) 1553 v konečném znění} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.12.2011 KOM(2011) 879 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE 2010 {SEK(2011) 1553 v konečném znění} ZPRÁVA KOMISE O ČINNOSTI VÝBORŮ V ROCE 2010 V souladu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.5.2013 COM(2013) 291 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 12/2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.1.2014 COM(2014) 19 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 12/2013 CS CS OBSAH 1. Úvod......3 2. Příjmy účelově vázané

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 358 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mobilizaci prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. června 2010 (OR. en) 11251/10 FIN 274

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. června 2010 (OR. en) 11251/10 FIN 274 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. června 2010 (OR. en) 11251/10 FIN 274 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 18. června 2010 Příjemce:

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: zahrnutí přebytku za rozpočtový rok 2015 -

Více

14635/16 ADD 4 mp/mb 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 mp/mb 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 24. listopadu 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Generální sekretariát Rady Rada Předmět: Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový

Více

Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009

Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Rozpočtový výbor 15. 9. 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2009 V příloze naleznete návrh prostředků C 14 rozpočtový rok 2009 CM\790249.doc

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2017 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2016) 300 CS 18.7.

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2016) 300 CS 18.7. EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT CS COM(2016) 300 CS 18.7.2016 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

Více

Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu

Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 11. června 2014 Navzdory finančním omezením má nový rozpočet pomoci ekonomickému růstu Propojení dědictví minulosti s pomocí, aby Evropa i s omezenějšími prostředky

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2016) 300 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017 SVAZEK 2 ODDÍL II CS COM(2016) 300 CS 18.7.2016 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

16707/14 ADD 13 kw/kno 1 DG G 2A

16707/14 ADD 13 kw/kno 1 DG G 2A Rada Evropské unie Brusel 11. prosince 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 13 FIN 988 INST 616 PE-L 94 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých zástupců / Rada

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V BRUSELU DNE 22/10/2009 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2009 ODDÍL III KOMISE, HLAVA 06 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 43/2009 NEPOVINNÉ VÝDAJE EUR Z KAPITOLY 06 01 Správní výdaje v oblasti

Více

CS Úřední věstník Evropské unie

CS Úřední věstník Evropské unie L 227/1 I (Legislativní akty) PŘIJETÍ (EU, Euratom) 2017/1487 opravného rozpočtu Evropské unie č. 2 na rozpočtový rok 2017 s konečnou platností PŘEDSEDA EVROPSKÉHO PARLAMENTU, s ohledem na Smlouvu o fungování

Více

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015

OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 Správní rada OPRAVNÝ ROZPOČET 2/2015 CT/CA-027/2015CS OBSAH I. ÚVOD A. OBECNÝ ÚVOD B. PŘÍJMY C. VÝDAJE II. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘEHLED III. VÝKAZ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA ROK 2015 PODROBNOSTI I. ÚVOD A. OBECNÝ

Více

ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK : (7) *******

ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK : (7) ******* ROZPOČTOVÁ PROCEDURA PRO ROK 2014 Dokument č. 4: (7) ******* 26.09.2013 ROZPOČTOVÝ VÝBOR ZPRAVODAJOVÉ: ANNE E. JENSEN - ODDÍL III (KOMISE) MONIKA HOHLMEIER - JINÉ ODDÍLY POSTOJ PARLAMENTU Změny předložené

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0160 (COD) 11069/15 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 20. července 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 2 EVROPSKÁ KOMISE COM(2018) 600 CS EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 2 ODDÍL II CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.11. COM() 699 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 14. července 2016 (OR. en) 11268/16 FIN 477 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 13. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 462 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č /2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.2.2012 COM(2012) 62 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 11-12/2011 OBSAH 1. Úvod...1 2. Příjmy účelově vázané na

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.7.2013 COM(2013) 560 final 2013/0271 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o finanční příděl z Evropského

Více

Úřední věstník C 114. Evropské unie. Informace a oznámení. Informace. Ročník dubna České vydání. Obsah

Úřední věstník C 114. Evropské unie. Informace a oznámení. Informace. Ročník dubna České vydání. Obsah Úřední věstník Evropské unie C 114 České vydání Informace a oznámení Ročník 60 11. dubna 2017 Obsah IV Informace INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Účetní dvůr 2017/C 114/01 Zpráva

Více

Hlava 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Hlava 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování...

Hlava 02 Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Hlava 04 Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování... Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 5 BUDGET 23 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017: postoj Rady ze dne 12. září 2016 Technická příloha

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 20. července 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 15. července 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 11. dubna 2013 (OR. en) 8383/13 Interinstitucionální spis: 2013/0098 (NLE) TDC 3 UD 80 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 10. dubna 2013 Č. dok. Komise: COM(2013) 186 final Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. listopadu 2016 (OR. en) 13965/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 31. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 6906 final Předmět: FSTR 75 FC 69 REGIO 96 SOC

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.2.2017 COM(2017) 101 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF/2017/000 TA 2017

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím.

Delegace naleznou níže plán uvedený v předmětu, ve znění předloženém předsednictvím. Rada Evropské unie Brusel 6. března 2015 (OR. en) 6543/15 CO EUR-PREP 10 POLGEN 27 ENV 79 ENER 43 MI 110 RECH 33 COMPET 61 IND 24 ECOFIN 133 SOC 101 EDUC 39 TELECOM 52 JAI 109 EMPL 49 POZNÁMKA Odesílatel:

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0135 (NLE) 10655/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 332 final Předmět:

Více

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2018) 600 CS 21.6.

EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT COM(2018) 600 CS 21.6. EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019 SVAZEK 1 ODDÍL I PARLAMENT CS COM(2018) 600 CS 21.6.2018 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. listopadu 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh opravného rozpočtu č. 4 k souhrnnému rozpočtu na rok 2016: aktualizace prostředků s cílem zohlednit

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 16. února 2006 (20.02) (OR. en) 6460/06 Interinstitucionální spis: 2006/0017 (ACC) COMER 54 NÁVRH Odesílatel: Komise Ze dne: 15. února 2006 Předmět: Návrh nařízení Rady o provedení

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Technická úprava finančního výhledu pro rok 2006 podle vývoje hrubého národního důchodu (HND) a cen "A - "A - KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.12.24 KOM(24) 837 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Technická úprava finančního výhledu pro rok 26 podle vývoje hrubého

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. října 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 1. října 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 1. října 2015 (OR. en) 12502/15 FIN 647 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. července 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. července 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. července 2014 (OR. en) 12039/14 ADD 1 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 16. července 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D034584/01

Více

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007.

1. Komise předložila Radě výše uvedený návrh dne 30. března 2007. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 22. května 2007 9351/1/07 Interinstitucionální spis: 2007/0054 (COD) REV 1 SOC 193 CODEC 476 ZPRÁVA Odesílatel: Výbor stálých zástupců (část I) Příjemce: Rada ve složení pro zaměstnanost,

Více

PŘÍLOHY ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva za rok 2016 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

PŘÍLOHY ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva za rok 2016 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.6.2017 COM(2017) 601 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY ZPRÁVA KOMISE Výroční zpráva za rok 2016 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty CS CS Příloha 1, která

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 21. 9. 2005 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 20 rozpočtový

Více

Rada Evropské unie Brusel 28. února 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 28. února 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 28. února 2017 (OR. en) 6760/17 STAT 4 FIN 146 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 96 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 41/2012

PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 41/2012 EVROPSKÁ KOMISE V BRUSELU DNE 23/10/2012 SOUHRNNÝ ROZPOČET 2012 ODDÍL III KOMISE, HLAVY 04, 40 PŘEVOD PROSTŘEDKŮ Č. DEC 41/2012 EUR Z KAPITOLY 04 04 Zaměstnanost, sociální solidarita a rovnost žen a mužů

Více

Rada Evropské unie Brusel 21. ledna 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 21. ledna 2015 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 21. ledna 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0010 (APP) 5467/15 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 20. ledna 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2015) 15 final Předmět:

Více

Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 12. září 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 2. září 206 (OR. en) 900/6 BUDGET 23 DŮVODOVÁ ZPRÁVA Předmět: Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 207: postoj Rady ze dne 2. září 206 %[ ]MD:DocNr%%MD:FirstRevNr%/%MD:Y

Více

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky za skupinu ENF

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky za skupinu ENF A8-0146/18 18 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen, Harald Vilimsky Bod 4 4. podporuje dohodu, které na dohodovacích schůzkách dne 26. března 2018 a 10. dubna 2018 dosáhlo předsednictvo a Rozpočtový

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.10.2015 COM(2015) 502 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva Fondu solidarity Evropské unie za rok 2014 CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Nové žádosti

Více

2018 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH

2018 ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH ROZPOČTOVÝ POSTUP DOKUMENT Z DOHODOVACÍHO ŘÍZENÍ SPOLEČNÝ NÁVRH Dokument č.: 3.1 ******* 18-11-2017 ZMĚNY PO JEDNOTLIVÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽKÁCH DOKUMENT V KONSOLIDOVANÉ PODOBĚ OSTATNÍ ODDÍLY (ZAČLENĚNÍ

Více

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o uvolnění prostředků z rozpětí na nepředvídané události v roce 2014

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o uvolnění prostředků z rozpětí na nepředvídané události v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 328 final Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o uvolnění prostředků z rozpětí na nepředvídané události v roce 2014 CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.9.2016 COM(2016) 604 final 2016/0283 (APP) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období

Více

CS 1 CS NÁVRH NA ZMĚNU Č. 1/2019 ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT VÝDAJE VÝDAJE HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI

CS 1 CS NÁVRH NA ZMĚNU Č. 1/2019 ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT VÝDAJE VÝDAJE HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU KAPITOLA 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI NÁVRH NA ZMĚNU Č. 1/2019 ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT VÝDAJE VÝDAJE 1 Osoby pracující v orgánu 1 071 454 000 685 500 1 072 139 500 2 Budovy, nábytek, zařízení a různé provozní výdaje 411 911 700 411 911

Více

A. Smlouva o Evropské unii

A. Smlouva o Evropské unii SROVNÁVACÍ TABULKY UVEDENÉ V ČLÁNKU 5 LISABONSKÉ SMLOUVY Článek 3 (zrušen) (1) Článek 3a Článek 4 Dosavadní číslování Smlouvy o Evropské unii HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ A. Smlouva o Evropské unii HLAVA

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 5/2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 5/2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 20.6.2013 COM(2013) 448 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 5/2013 CS CS OBSAH 1. Úvod...3 2. Příjmy účelově vázané

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 491 final ANNEXES 1 to 3.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 491 final ANNEXES 1 to 3. Rada Evropské unie Brusel 26. října 2018 (OR. en) 13542/18 ADD 1 INST 409 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2018 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 8. 11. 2007 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2007 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 20 rozpočtový rok 2007 GENERÁLNÍ

Více

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ PŘÍJMY VLASTNÍ ZDROJE Hlava Název Rozpočet 2015 Rozpočet 2014 Plnění 2013 4 Různé daně, dávky a poplatky unie 966 000 1 000 000 662 025,74 9 Různé příjmy Celkem

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. února 2010 (10.02) (OR. fr) 6288/10 Interinstitucionální spis: 2010/0010 (NLE) HR 7 CORDROGUE 24 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 3. února 2010 Předmět: Návrh rozhodnutí

Více

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2015) 300 CS 24.6.2015

DOKUMENTY. NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 EVROPSKÁ KOMISE COM(2015) 300 CS 24.6.2015 EVROPSKÁ KOMISE DOKUMENTY NÁVRH souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2016 SVAZEK 9 ODDÍL IX CS COM(2015) 300 CS 24.6.2015 Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech. Jakékoli

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ SEDMÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM ZÁRUČNÍM FONDU

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ SEDMÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM ZÁRUČNÍM FONDU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.9.2014 COM(2014) 561 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ SEDMÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM ZÁRUČNÍM FONDU ROZPOČTOVÝ

Více

L 69/156 CS Úřední věstník Evropské unie ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT

L 69/156 CS Úřední věstník Evropské unie ODDÍL I EVROPSKÝ PARLAMENT L 69/156 CS Úřední věstník Evropské unie 13.3.2015 ODDÍL I 13.3.2015 CS Úřední věstník Evropské unie L 69/157 PŘÍJMY Příspěvek Evropské unie na financování výdajů Parlamentu na rozpočtový rok 2015 Okruh

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2018 COM(2018) 704 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 6 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2018 Snížení prostředků na platby a na závazky v souladu s aktualizovanými prognózami

Více