1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE"

Transkript

1 Z Á P I S ZE 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing. Vladislav Krušina člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka rady Ing. Pavel Kuttler tajemník Mgr. Hoření zahájila 15. jednání rady Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou v 16,10 hodin. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 15. zasedání rady MO dne Hlasování: 3 pro Před projednáváním bodů dle schváleného programu vystoupil p. Zástěra jako host k bodu č. 1 Majetkoprávní operace - C) PRONÁJEM POZEMKU 1) p.p.č. 137/1 p. Zástěra. 1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE A) Záměr prodeje pozemků 1) p.p.č ) p.p.č část ) p.p.č. 605/1 část NA STŮL 1) p.p.č PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č zpracoval : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku ochrana záměr využití dle územ. plánu závazky a břemena privatizace dle : trvalý travní porost : zemědělský půdní fond : prodej pozemku : plochy bydlení venkovského : na p.p.č Věcné břemeno pro O2 Telefónicu na pozemek není přístup z veřejné komunikace výpujčka p.p.č manželé Vidnerovi : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 064 cenové pásmo/kategorie: V. / C cena dle interního předpisu : 200,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,05 jednotková cena : 210,- Kč/m 2 základní cena : ,- Kč výměra: 394 m 2 náklady spojené s realizací : 2.460,- Kč (3% daň 2.484,- Kč, zaokrouhlení - 24,- Kč) 1

2 CELKOVÁ CENA : ,- KČ Důvodová zpráva: Dne jsme obdrželi žádost manželů Jana Lenky, bytem U Šamotky 426, Liberec XXX a Valentiny Lenkové, bytem Hašlerova 125/9, Liberec VI, ve věci prodeje p.p.č při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem rozšíření zahrady. - p.p.č je zatížena věcným břemenem, zřízeným pro O2 Telefonicu, pozemek je podmáčený vyskytují se na něm mokřiny, na pozemek není přístup z veřejné komunikace pozemek je z jedné strany lemován tramvajovou tratí (p.p.č ve vlastnictví DpmLJ, a.s.), z dalších stran pozemky ve vlastnictví manž. Vidnerových a manž. Lenkových a pozemkem ve vlastnictví obce (p.p.č. 3487), na který také není přístup je lemován železniční tratí, vedoucí přes p.p.č. 493 ve vlastnictví ČŘ - Správy železniční dopravní cesty. - na RMO dne byla předložena žádost manželů Václava a Martiny Vidnerových (bytem U Šamotky 673, Liberec XXX) ve věci prodeje p.p.č a z důvodu použití p.p.č na chov drobného zvířectva a p.p.č na rozšíření zahrady u domu. Manželé Vidnerovi poukázali na to, že na pozemky chtějí pouze za účelem rozšíření pozemku v jejich vlastnictví a veškeré stavební práce na těchto pozemcích by byly značně komplikované, proto navrhli za oba pozemky cenu ,- Kč. Usnesením č. 420/05/2010 ze dne RMO neschválila žádost o prodej p.p.č a 3487 pozemky byly manželům Vidnerovým pronajaty. Manželům Vidnerovým byla předložena nabídka na prodej nemovitostí p.p.č a 3487 za ,- Kč, kterou museli z finančních důvodů odmítnout s tím, že by měly o pozemky zájem v budoucnu. Projednáno: Rada MO usnesení č. 420/05/2010 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost manželů Václava a Martiny Vidnerových, bytem U Šamotky 673, Liberec XXX, ve věci prodeje p.p.č a 3487, při ul. U Šamotky, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Rada MO usnesení č. 425/05/2010 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : 1) schvaluje pronájem p.p.č o výměře 320 m 2, účel pronájmu zahrada a p.p.č o výměře 394 m 2, účel pronájmu - chov zvířectva, od na dobu neurčitou a za cenu 4.210,-Kč/rok pro manžele Václava a Martinu Vidnerovy, U Šamotky 673, Liberec 30 a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy 2) schvaluje provedení oplocení pronajatých p.p.č a 3426 na vlastní náklady nájemce Rada MO usnesení č. 125/02/ Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu nájemní smlouvy č.j. 636 s manž. Václavem a Martinou Vidnerovými, U Šamotky 673, Liberec 30 dodatkem od takto : pronájem p.p.č o výměře 320 m 2, účel pronájmu - chov zvířectva, výše nájemného 1.600,-Kč/rok a výpůjčka p.p.č o výměře 394 m 2 za účelem sekání trávy a obstarání údržby pozemku a ukládá TOM zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě. 2. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ukládá TOM předložit na další jednání rady MO návrh záměru prodeje p.p.č a sl. Dorníková pozemky nejsou příliš velké, p.p.č částečně podmáčená, 3487 sráz. Manž. Vidnerovi nabídli 30 tis. Kč, ale to rada nepřijala. Rada nabídla oba pozemky za ,- Kč z finančních důvodů zatím odmítli, měli by zájem do budoucna. 2

3 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č při ul. U Šamotky v k.ú. Vratislavice nad Nisou za minimální prodejní cenu ,- Kč, formou výběrového řízení. Z: TOM T: 10/2011 Hlasování: 4 pro 2) p.p.č část PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č část p.p.č Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku / využití : zastavěná plocha a nádvoří (p.p.č m 2 ) zahrada (p.p.č m 2 ) ochrana : --- (p.p.č. 1622) zemědělský půdní fond (p.p.č. 1623) záměr : prodej pozemků využití dle územ. plánu : plochy bydlení čistého závazky a břemena : nájemní smlouva manželé Mizerovi privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 059 cenové pásmo / kategorie: IV. / A cena dle interního předpisu : 700,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,40 jednotková cena : 980,- Kč/m 2 výměra: 490 m 2 (p.p.č. 1623) 110 m 2 (p.p.č. 1622/3) základní cena : ,- Kč náklady spojené s realizací : ,- Kč (daň 3% ,- Kč, GP 3960,- Kč) CELKOVÁ CENA : ,- KČ Důvodová zpráva: Na základě požadavku rady MO byly k prodeji připraveny p.p.č a 1623 při ul. U Strže v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Na p.p.č se nachází stavba rodinný dům ve vlastnictví manželů Petra a Ireny Mizerových, bytem U Strže 1374, Liberec XXX podíl 6/12 nemovitosti, Ireny Mizerové podíl 5/12 nemovitosti a Miroslava Vargy, bytem Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou podíl 1/12 nemovitosti. Manželům Mizerovým byl radou MO schválen nájem na oba pozemky na dobu určitou do s tím, že p.p.č musí být vyklizený (rada MO schválila žádost manž. Mizerových ve věci dřevěného srubu (kůlny), který nemusí být z pozemku odstraněn, ale musí být vyklizen). Dne jsme obdrželi dopis, kterým nás žádají o nedělení p.p.č Nová informace: Dne jsme obdrželi žádost od manželů Petra a Ireny Mizerových, bytem U Strže 1374, Liberec XXX, o pronájem p.p.č (Současný nájem na tento pozemek je na dobu určitou končí k ). Projednáno: Rada MO usnesení č. 146/02/2011 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č při ul. U Strže v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu ,- Kč, formou výběrového řízení s předkupním právem vlastníků rodinného domu č.p

4 Rada MO usnesení č. 147/02/2011 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č při ul. U Strže v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu ,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti nájemců pozemku. Rada MO usnesení č. 85/01/2011 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání : 1) schvaluje pronájem p.p.č v ul. U Strže o výměře 535 m 2, účel pronájmu : zastavěná plocha - pozemek pod domem o výměře 101 m 2 a zahrada o výměře 434 m 2 a p.p.č v ul. U Strže o výměře 490 m 2, účel pronájmu : zastavěná plocha pozemek pod fóliovníkem o výměře 11,5 m 2, zastavěná plocha - pozemek pod kůlnou o výměře 14,5 m 2 a zahrada o výměře 464 m 2, na dobu určitou od do a za cenu 5.519,-Kč pro manžele Petra a Irenu Mizerovy, U Strže 1374, Liberec 30 za podmínky úhrady doplatku za skutečné užívání p.p.č a 1623 od do a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy 2) neschvaluje možnost úhrady doplatku za skutečné užívání p.p.č a 1623 ve splátkách ZVEŘEJNĚNO: Termín uzávěrky příjmu přihlášek k VŘ byl do 10:30. Přihlášeni k VŘ: nikdo se nepřihlásil. Rada MO usnesení č. 323/05/2011 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí výsledek výběrového řízení na prodej p.p.č a 1623 při ul. U Strže v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení části p.p.č sl. Dorníková předkládám nový geometrický plán. p. Pohanka pozemek pod domem a okolní pozemek si už manž. Mizerovi koupili? sl. Dorníková ne. Byl zveřejněn záměr podeje, ale nepřihlásili. Nyní si před koncem nájemní smlouvy zažádali o její prodloužení. Mgr. Hoření dávám návrh na zveřejnění prodeje pozemku i na druhý pozemek. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí dopis manželů Petra a Ireny Mizerových, bytem U Strže 1374, Liberec XXX, doručený dne , ve věci nedělení pozemku pod domem č.p a trvá na svém usnesení č. 323/05/2011 ze dne ve věci oddělení části p.p.č. 1622, při ul. U Strže v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Hlasování: 4 pro Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č a p.p.č. 1622/3, oddělené z p.p.č dle GP č /2011, při ul. U Strže v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu ,- Kč, formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníků domu č.p. 1374, při ul. U Strže, Liberec XXX. Z: TOM T: 10/2011 Hlasování: 4 pro p. Pohanka bylo by vhodné určit členy komise pro výběr nevhodnější nabídky v případě více zájemců o pozemek, jak jsem se již zmiňoval na minulých jednáních rady MO. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje jmenování členů komise pro výběrová řízení na prodej nemovitostí a to: - MUDr. Jiří Vytiska člen rady MO - Ing. Vladislav Krušina člen rady MO - David Doležal místostarosta MO - Ing. Jana Skalická zastupitelka MO a ukládá starostovi podepsat příslušná jmenování. Hlasování: 4 pro 4

5 3) p.p.č. 605/1 část NA STŮL 3. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST - NA STŮL kat. území: Vratislavice nad Nisou část p.p.č. 605/1 zpracoval kontroloval : Michaela Dorníková, referentka TOM : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku : zahrada ochrana : zemědělský půdní fond záměr : prodej pozemku využití dle územ. plánu : plochy bydlení čistého závazky a břemena : věcné břemeno vedení NN kabelu pro vlastníky p.p.č. 607 a 606/2 věcné břemeno vedení kanalizační stoky pro SČVK nájem části p.p.č. 605/1 (1135 m 2 ) p. Kulhavý privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 063 cenové pásmo/kategorie: IV. / B cena dle interního předpisu : 560,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,15 jednotková cena : 640,- Kč/m 2 základní cena :,- Kč výměra: celková m 2, požadovaná cca 1000 m 2 náklady spojené s realizací :,- Kč (3% daň,- Kč, GP,- Kč, zaokrouhlení,- Kč) CELKOVÁ CENA :,- KČ Důvodová zpráva: Dne jsme obdrželi žádost od pana Miroslava Kulhavého, bytem Dlouhomostecká 752, Liberec XXX, ve věci prodeje části p.p.č. 605/1 při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem rozšíření zahrady. Část p.p.č. 605/1 (1135 m2) má pan Kulhavý v pronájmu za 8.788,- Kč/rok. Pozemek sousedí s pozemky v jeho vlastnictví (dům č.p. 752 má ve většinovém vlastnictví). V žádosti uvádí, že se na p.p.č. 605/1 nachází jeho studna. - p.p.č. 605/1 je zatížena věcným břemenem vedení podzemního kabelu NN pro p.p.č. 607 a 606/2 a věcným břemenem vedení kanalizační stoky pro Severočeskou vodárenskou společnost. Projednáno: Rada MO usnesení č. 386/04/2008 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: a) bere na vědomí informaci TOM o výsledku obeslání všech spoluvlastníků čp. 752, ul. Dlouhomostecká v Liberci XXX s nabídkou možnosti odkupu p.p.č. 605/1 a 605/2 za cenu 640,- Kč/m 2 + náklady prodeje. b) souhlasí s prodejem části p.p.č. 605/1 o výměře cca m 2 v k.ú.vratislavice nad Nisou panu Miroslavu Kulhavému, bytem Dlouhomostecká 752, Liberec XXX za prodejní cenu 640,- Kč/m 2 + náklady prodeje a ukládá TOM zajistit oddělení části p.p.č. 605/1 o výměře cca m 2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou a to na náklady žadatele a dále ukládá TOM po vypracování GP předložit tento materiál k opětovnému projednání radě MO. Rada MO usnesení č. 457/05/2008 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s prodejem p.p.č. 605/7 o výměře 1177 m 2 (dle GP č /2008) při ul. Dlouhomostecká v k.ú. Vratislavice nad Nisou panu Miroslavu Kulhavému, bytem Dlouhomostecká 752, Liberec XXX za prodejní cenu 640,- Kč/m 2 + náklady prodeje, tj. za celkovou prodejní cenu ,- Kč splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města Liberec a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. 5

6 Zastupitelstvo MO materiál byl stažen Rada MO usnesení č. 578/06/2008 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání ruší své usnesení č. 457/05/2008 ze dne , týkající se prodeje pozemků žadatele a ukládá TO zajistit úhradu vzniklých nákladů, spojených se zaměřením pozemku a dále ukládá starostovi informovat o přijatém usnesení. Mgr. Hoření neprodávat, na pozemku je nepořádek a když už prodat, tak jedině jako celek. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost pana Miroslava Kulhavého, bytem Dlouhomostecká 752, Liberec XXX, doručenou dne , ve věci prodeje části p.p.č. 605/1 při ul. Dlouhomostecká, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Hlasování: 5 pro B) Přidělení bytu 1) byt č. 4 v č.p. 544, ul. Dopravní pí.hrecíková 2) byt č. 14 v č.p. 1400, ul. Zámecký vrch pí. Chmelíková - STAŽENO 1) byt č. 4 v č.p. 544, ul. Dopravní pí.hrecíková 1. kat. území: Vratislavice nad Nisou byt. č. 4 v č.p. 544 Zpracovala: Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval: Pavel Podlipný, vedoucí TO Důvodová zpráva: Dne jsme obdrželi žádost (viz příloha) od paní Anny Hercíkové, bytem Dopravní 544, Liberec XXX, ve věci přidělení bytu č. 4 v č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX. Paní Hercíková bydlí sama v bytě č. 1 (o výměře 90 m2) v domě č.p. 544, tento byt je pro ni příliš velký a vzhledem ke zvyšujícím se nákladům na bydlení má problém tyto závazky hradit proto žádá o přidělení volného bytu (č.4, o výměře 37,5 m 2 ) ve stejném domě. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání doporučuje přidělení bytu č. 4 v budově č.p. 544, ul. Dopravní, Liberec XXX, paní Anně Hercíkové, bytem Dopravní 544, Liberec a ukládá starostovi předložit stanovisko rady MO Odboru sociálních a zdravotních služeb Humanitnímu oddělení Magistrátu města Liberce. Z: starosta T: 10/2011 Hlasování: 4 pro 2) byt č. 14 v č.p. 1400, ul. Zámecký vrch pí. Chmelíková - STAŽENO 2. kat. území: Vratislavice nad Nisou b.j. č. 14 v č.p Zpracovala: Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval: Pavel Podlipný, vedoucí TO Důvodová zpráva: Dne jsme obdrželi žádost (viz příloha) od paní Marcely Chmelíkové, bytem Tanvaldská 46, Liberec XXX - zaměstnankyně školní družiny ZŠ Vratislavice (kde pracuje jako vychovatelka) ve věci přidělení bytu č. 14 v č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX. V roce 2010 byl radě a zastupitelstvu Statutárního města Liberce předložen materiál Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou ve věci doplnění seznamu majetku vyjmutého z procesu privatizace o bytovou jednotku č. 1400/14 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou. 6

7 Důvodem bylo zajištění služebního bytu pro zaměstnance zařazené do úřadu městského obvodu a dalších orgánů a organizací zřizovaných veřejnou správou a působících na území obvodu, a tím zajištění jejich stabilizace. (usnesení: Rada města usnesení č. 533/2010 bod XVII.3.2. Rada města projednání souhlasí s doplněním seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu o bytovou jednotku č. 14 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX. Zastupitelstvo města usnesení č. 179/10 bod IX.3.2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 14 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX z privatizace a doplnění této bytové jednotky do seznamu nemovitostí vyřazených z privatizačního procesu.) Co se týče služebního bytu tak, jeho definici uvádí zákon č. 102/1992 Sb. v platném znění. Služební byty jsou v tomto případě byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků, a rovněž byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků. Ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v platném znění na úpravu nájmu služebního bytu. Zvláštní ustanovení o nájmu bytu počínají 685. Také nájem služebního bytu vzniká uzavřením písemné nájemní smlouvy, která musí splňovat obecné požadavky na nájemní smlouvu kladené. Je nutno upozornit, že i když je nájem uzavírán na dobu trvání pracovního poměru, pak soudní judikatura vychází z toho, že když je pracovní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, je i nájemní vztah uzavřen na dobu neurčitou. Nájem služebního bytu s sebou nese i určité odlišnosti od nájmu "obyčejného" bytu. Tak například nemůže dojít ke vzniku společného nájmu manželů, stejně jako se služebního bytu netýká přechod nájmu bytu. S nájmem služebního bytu je též vázán speciální důvod výpovědi odst. 1 písm. b) - pronajímatel může dát nájemci výpověď, jestliže nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje služební byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat. S ohledem na skutečnost, že pro přidělování služebního bytu platí pravidla výše uvedená, není nutné projednávat návrh na přidělení tohoto bytu v humanitní komisi, jak je tomu obvyklé u přidělování těch bytů, které nemají charakter služebních. Vzhledem k tomu, že Městskému obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou nebylo Statutem města Liberec svěřeno oprávnění pronajímat byty ve vlastnictví města musí být obsazení služebního bytu - bytové jednotky č. 1400/14 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX schvalováno v Radě města, a to na základě doporučení a návrhu Rady Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Úřad městského obvodu by oznamoval odboru sociálních a zdravotních služeb veškeré změny, které se týkají pracovníků, jimž byly služební byty přiděleny a které mají vliv na trvání nájemního vztahu. Přesto byl materiál dne předložen humanitní komisi, která usnesením č. 05/411 nedoporučuje zařazení b.j. č. 1400/14 do kategorie služebních bytů a doporučuje přidělení bytu standardním způsobem. sl. Dorníková - p. Chmelíková je vychovatelka ve škole. Mgr. Hoření navrhuji doporučit byt po p. Hrecíkové. sl. Dorníková - tento byt je velký, v dopise paní Chmelíková žádá o přidělení menšího bytu. MUDr. Vytiska navrhuji doporučit přidělení volného bytu u lékárny. p. Pohanka stahuji tento bod z dnešního jednání. Spojím se s p. Chmelíkovou a zjistím podrobnosti její žádosti a možnosti doporučení přidělení bytu v ul. Dopravní. C) PRONÁJEM POZEMKU 1) p.p.č. 137/1 p. Zástěra STAŽENO k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku : ostatní plocha /manipulační plocha výměra/pronaj. vým. : 7678 m 2 / 17 m 2 oblast : ul. Dřevařská Náhorní nájemce : Mgr. Miloš Zástěra, Vnější 1389, Liberec 30 7

8 situace : Mgr. Zástěra má uzavřenou nájemní smlouvu č.j. 633 na dobu určitou od do na pronájem části p.p.č. 137/1 v areálu Technického střediska o výměře 17 m 2, účel pronájmu - zastavěná plocha pozemek pod kočovným vozem pro umístění včel, za cenu 425,-Kč/rok. Dne jsme od p. Zástěry bdrželi žádost o prodloužení nájemní smlouvy, nejlépe na dobu neurčitou a o rozšíření pronájmu o další plochu pro umístění palety pro 10 včelstev o rozměru 3x2 m. Současně požádal o zpoplatněný odběr el. energie. projednáno : mimoř.rada MO dne usn. č. 663/08/ schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 137/1 při ul. ul. Dřevařská Náhorní v k.ú Vratislavice nad Nisou. rada MO dne usn. č. 793/09/ schvaluje pronájem části p.p.č. 137/1 při ul. Dřevařská Náhorní o výměře 17m 2, účel pronájmu zastavěná plocha pozemek pod kočovným vozem pro umístění včel, na dobu určitou od do za cenu 295,-Kč pro pana Mgr. Miloše Zástěru, Vnější 1389, Liberec 30 a ukládá TOM zajistit uzavření nájemní smlouvy. rada MO dne usn. č. 126/02/ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č.j. 633 na pronájem části p.p.č. 137/1 v ul. Dřevařská o výměře 17 m 2 se stávajícím nájemcem Mgr. Milošem Zástěrou, Vnější 1389, Liberec 30 do a ukládá TOM zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě. rada MO dne usn.č. 517/06/ schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č.j. 633 na pronájem části p.p.č. 137/1 v ul. Dřevařská o výměře 17 m 2 se stávajícím nájemcem Mgr. Milošem Zástěrou, Vnější 1389, Liberec 30 do a ukládá TOM zajistit uzavření dodatku k nájemní smlouvě. Rada MO dne usn. č. 331/05/2011 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání žádosti Mgr. Miloše Zástěry, Vnější 1389, Liberec 30 ze dne : 1) schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č.j. 633 na pronájem části p.p.č. 137/1 v ul. Dřevařská do ) neschvaluje rozšíření pronajaté části p.p.č. 137/1 v ul. Dřevařská v k.ú. Vratislavice nad Nisou 3) neschvaluje zřízení podružného měření elektrické energie z kočovného vozu umístěného na p.p.č. 137/1 Nová informace : Dne jsme obdrželi od p. Zástěry reakci na rozhodnutí rady MO ze dne s návrhem osobního jednání. Tento bod byl projednán jako první bod dnešního jednání. Dále se pokračovalo dle schváleného programu. Na jednání rady MO je přítomen p. Zástěra Mgr. Hoření byli jsme v rozpacích, zda umístit včely v centru obce z ekologických a bezpečnostních důvodu. p. Zástěra tato lokalita je zajímavá ze dvou důvodů jedná se o bezpečnou oblast, kde nehrozí, že někdo včelín zničí. Působím ve Vratislavické organizaci včelařů a jde o zavčelení oblasti. Včelařů je hodně na Nové Rudě, ale zde jich je málo. Optimální zavčelení je 9 včelstev na 1 km2. Včely nejsou útočná zvířata. Děláme také protirojová opatření. Chápu vaše obavy a respektuji je. Protirojová opatření se dějí v tom, že se mění matky, dále jim dáváme větší prostor, aby měly dostatek místa na práci. Přesto ale nejsme schopni garantovat, že se nestane nějaký problém. Umístění včelínu nevnímám jako problematické, protože jsou v údolí a nutí je to tedy vyletět do vyšších výšek. 8

9 Ing. Krušina měl jsem nesrovnalosti se zdravotním problémem zasažením žihadlem alergika. Vysvětlil jste to racionálně. Mgr. Hoření blízko je koupaliště. Létají včely na sladkosti? p. Zástěra včely bude spíše zajímat voda nežli sladkosti. Dávají ale přednost teplejší vodě a která je blíž. Proto jim zajišťujeme vodu přímo u včelínu. Nemohu říci, ale že nepoletí jinam. Nedávají přednost vodě, která není chemicky ošetřena. MUDr. Vytiska kolik máte včelstev? p. Zástěra 22. Cílem je udělat ještě jednu paletu pro deset včelstev, která se bude moci vyvézt do jiné lokality. V současné době je u kočovného vozu 10 úlů. Vždy jsem s úřadem a technickými službami spolupracoval dobře. Pokud nebudete souhlasit, tak se přizpůsobím. Potřebuji na to ale čas. Nyní je převést nemohu, protože je před zimou. Toto se dělá na začátku sezony březen, duben, květen. Mgr. Hoření měli jsme na vás požadavek, aby jste uspořádal přednášky a udělal kroužek mladých včelařů. Bylo to již v dřívější době. Nabízeli jsme vám i finanční podporu. MUDr. Vytiska řešíme, zda souhlasit či nikoliv. Mrzí mě, že nás stavíte před to, že je pozdě na přesun včel. Na začátku června jste dostal reakci na Vaši žádost a reagoval jste na ni na konci srpna. p. Zástěra v současné době je uzavřena nájemní smlouva do , máme na to tedy dostatek času. MUDr. Vytiska počet včelařů v teritoriu v žádosti o grant uvádíte, že se to týká také oblasti Harcov. Udával jste, že zdejší organizace má 20 členů. p. Zástěra v době podávání žádosti jsme měli 19 členů. V současné době je to 22 členů a obhospodařujeme 224 včelstev. Do naší organizace patří i lidé, kteří mají svá včelstva jinde. Mgr. Hoření máme zde zásadu, že podporujeme lidi, kteří jsou z naší obce. Příště uveďte, kolik včelstev je umístěno ve Vratislavicích. MUdr. Vytiska kolika včelařů se to tedy týká? p. Zástěra myslím si, že se pohybujeme okolo 190 včelstev. Přesné údaje dodám. Mgr. Hořen děkujeme Vám za návštěvu. p. Zástěra odešel v 16,37 hod. MUDr. Vytiska žil jsem v tom, že jsou to všechno Vratislavice. Ing. Krušina kdyby si dal grant na stání pro včelstva, tak nevíme, kde bude stát. Mgr. Hoření dávám návrh, abychom nepřijali usnesení, ale pouze to vzali na vědomí. MUDr. Vytiska měli bychom si jasně říci, zda nájemní smlouvu prodloužíme. Ing. Krušina budeme tedy trvat na přemístění? MUDr. Vytiska zajímal by mě názor okolních sousedů. p. Pohanka přišel v 16,42 hod. MUDr. Vytiska hovořil v průběhu jednání rady MO s p. Trakalem, který uvedl, že mu včely nevadí. p. Pohanka omlouvám se, že jsem přišel pozdě. P. Doležal přijde také později. Měl jsem schůzku u p. náměstka ohledně IMOBLIEN AG a pan místostarosta je na výboru pro územní plán. D) NEBYTOVÝ PROSTOR 1) NP Zámecký vrch č.p bývalá prodejna potravin Dne jsme obdrželi dopis od Společenství Zámecký vrch 1400, Liberec 30 ve věci návrhu na pronájem nebytového prostoru v č.p v ul. Zámecký vrch viz. příloha. Podle upřesněného návrhu ze dne by nebytový prostor využili jako sklad kočárků a kol pro obyvatele domu nebo jako jednací místnost pro výbor či Shromáždění společenství Jedná se o nebytový prostor o výměře 28 m 2, který měl v pronájmu od na dobu neurčitou, způsob využití : prodejna potravin - večerka, výše nájemného 600,-Kč/m 2 /rok pan Thanh Dang Dinh, nám. Republiky 257, Doksy, IČ Výše nájemného byla 600,-Kč/m 2 /rok, podle Interního předpisu pro stanovení nájemného u nebytových prostor je v této lokalitě stanovena minimální výše nájemného pro obchody 500,- 9

10 Kč/m 2 /rok, pro služby a sklady 200,-Kč/m 2 /rok.( jiné možnosti využití dle individuálního rozhodnutí rady MO) Je tedy na zvážení rady MO, jakou výši nájemného v případě zveřejnění záměru nového pronájmu stanovit. Projednáno: rada MO dne usn. č. 252/04/2011 schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne na pronájem nebytového prostoru v č.p v ul. Zámecký vrch, nájemce pan Thanh Dang Dinh, nám. Republiky 257, Doksy, IČ , dohodou k rada MO dne usn.č. 333/05/2011 1) bere na vědomí dopis od Společenství Zámecký vrch 1400, Liberec 30 ze dne ve věci návrhu na pronájem nebytového prostoru v č.p v ul. Zámecký vrch (bývalá prodejna potravinvečerka) 2) schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v č.p v ul. Zámecký vrch, Liberci 30 (bývalá prodejna potravin-večerka), minimální výše nájemného 200,-Kč/m 2 /rok zveřejnění : prohlídka : V termínu zveřejnění, t.j. do do 11,00 hod. se přihlásili a složili jistinu tito zájemci - viz. přílohy : 1) ISCANDER s.r.o., Na bahnech 574/21, Praha 9, IČ ) Společenství Zámecký Vrch 1400, Zámecký vrch 1400, Liberec 30, IČ ) MONKI s.r.o., Michelský vrch 910/30, Liberec XIV, IČ Ad1) Požadavek zájemce : v nebytovém prostoru by chtěl sídlo firmy, a tím provést změnu adresy v obchodním rejstříku Ad2) Dne jsme obdrželi upřesnění způsobu využití jednací místnost pro výbor či Shromáždění společenství Rada MO usnesení č. 425/08/2011 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání přihlášek schvaluje pronájem nebytového prostoru v č.p v ul. Zámecký vrch, Liberci 30 (bývalá prodejna potravinvečerka), od na dobu neurčitou a za cenu 250,-Kč/1m 2 /1rok pro Společenství Zámecký Vrch 1400, Zámecký vrch 1400, Liberec 30, IČ , s využitím na jednací místnost pro výbor či Shromáždění společenství a ukládá TOM vydat pokyn správci majetku firmě REALBYT, s.r.o. k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s vybraným zájemcem. Nová informace: Dne jsme obdrželi od p. Martina Stianka o odstoupení Společenství Zámecký Vrch 1400 od pronájmu nebytového prostoru. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 1) bere na vědomí dopis ze dne od Společenství Zámecký Vrch 1400, Zámecký vrch 1400, Liberec 30, IČ , ve věci odstoupení od pronájmu nebytového prostoru v č.p v ul. Zámecký vrch, Liberci 30 (bývalá prodejna potravin-večerka) 2) ruší usnesení č. 425/08/2011 ze dne a schvaluje pronájem nebytového prostoru v č.p v ul. Zámecký vrch, Liberci 30 (bývalá prodejna potravin-večerka) od na dobu neurčitou a za cenu 400,-Kč/1m 2 /1rok pro ISCANDER s.r.o., Na bahnech 574/21, Praha 9, IČ , s využitím na kancelář, zastoupení společnosti a ukládá TOM vydat pokyn správci majetku firmě REALBYT, s.r.o. k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s vybraným zájemcem. Z: TOM T: 10/2011 Hlasování: 5 pro 10

11 E) RŮZNÉ 1) Žádost nájemníků - výměna oken v bytových jednotkách v č.p. 287 v ul. Tanvaldská STAŽENO Dne jsme od společnosti REALBYT s.r.o. obdrželi kopii žádosti nájemníků domu č.p. 287 v ul. Tanvaldská na výměnu oken viz. příloha. Dům č.p. 287 není v současné době zařazen do prodeje. Pro informaci uvádíme, že rada MO v minulosti schválila žádosti p. Richtra a pí. Bűrgerové o povolení k provedení stavební úpravy snížení stropu, a to na vlastní náklady žadatelů a za podmínky, že bude dodržena normovaná výška obytné místnosti. Dále dne rada MO neschválila žádost nájemníků bytů v č.p. 287 ( paní Martiny Janekové, pana Romana Uzla a Jiřího Richtera), o povolení instalace internetového připojení v domě č.p. 287 v ul. Tanvaldská ( p. Uzel neměl uhrazen dluh). Projednáno : rada MO dne materiál stažen Nová informace : Na základě úkolu z jednání rady MO předkládáme informaci správce nemovitostí, spol. REALBYT, o stavu dlužníků v č.p. 287 viz. příloha. p. Pohanka stahuji tento materiál. P. Zichová nám předloží výši vybraných nájmů. 18,21 přestávka18,31 ukončena Po přestávce není přítomen MUDr. Vytiska (přišel v 18,40 h) V 19,15 projednán s místostarostou materiál na stůl (záměr prodeje části p.p.č. 605/1) 2. INFORMACE ODBORU KULTURY, ŠKOLSTVÍ A SPORTU 1. Žádost o snížený pronájem Kulturního centra VRATISLAVICE p. Pohanka požádal bych, aby k těmto bodům bylo vždy přiloženo vyjádření vedoucího KC. Kolikrát v týdnu tam budou? Mgr. Kejíková jednou. Měli to i minulý půlrok. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou pro projednání schvaluje žádost Ing. Jany Salačové, PhD. o snížení pronájmu multimediálního sálu Kulturního centra VRATISLAVICE na cenu 350 Kč/ 90 min. za účelem pořádání pravidelného cvičení jógy dle předložené důvodové zprávy a ukládá Mgr. Ludmile Kejíkové o tom informovat žadatelku. Z: OKŠS T: 10/2011 Hlasování: 3 proti Usnesení nebylo přijato. 2. Žádost o snížený pronájem Kulturního centra VRATISLAVICE Mgr. Hoření je to důležitý termín. Mgr. Kejíková Dr. Zborník již kontaktoval školy a školky, aby uvedly zájem o termíny před Vánoci. p. Pohanka prostor je na pronájem dost levný. Mgr. Kejíková mohou využít sazebník na pronájem na hodinu. p. Pohanka budu požadovat od nového vedoucího KC, aby předložil nový ceník. 11

12 MUDr. Vytiska přišel v 18,40 hod. p. Pohanka navrhuji 10 tis. + DPH Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost Jiřího Pravdy, předsedy Regionálního sdružení zdravotně postižených NISA Liberec o snížení pronájmu hlavního sálu Kulturního centra VRATISLAVICE za účelem pořádání výročního setkání členů sdružení za cenu ,- Kč + DPH a ukládá OKŠS informovat Jiřího Pravdu o rozhodnutí RMO. Z: OKŠS T: 10/2011 Hlasování: 3 pro, 1 se zdržel (Vytiska) 3. Žádost o prodloužení doby realizace grantu č. 12/04/2011 ze Sportovního fondu Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Mgr. Kejíková byl schválen grant a v daném období je nestihl vyčerpat, proto žádá o jeho prodloužení. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost Jana Kvapila realizátora grantu č. 12/04/2011 Čtyři republikové turnaje beachvolejbalových družstev Praha o prodloužení doby realizace grantu dle předložené důvodové zprávy Z: OKŠS T: 10/2011 Hlasování: 4 pro 3. INFORMACE TECHNICKÉHO ODBORU 1) Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Protipovodňový monitorovací varovný systém městského obvodu Vratislavice Liberec 2) Žádost fy. LISTAV Liberec s.r.o. o vydání souhlasu s dělením pozemků 844/9 a 845/8 z důvodu přípravy projektu výstavby 4 RD 3) Žádost sdružení SKI KLUB 2009 zájmové sportovní sdružení o vydání souhlasu se stavbou terénních skokanských můstků na p.p.č. 1185/1 4) Zápis ze 7. jednání komise životního prostředí, konané dne ) Revokace usnesení č. 365/06/2011 věcná břemena 6) Operační plán zimní údržby silnic na období ) Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Protipovodňový monitorovací varovný systém městského obvodu Vratislavice Liberec TO předkládá Radě MO Liberec Vratislavice nad Nisou dokument zaslaný Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11 o akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Protipovodňový monitorovací varovný systém městského obvodu Vratislavice Liberec. p. Podlipný žádost našeho MO byla zařazena do programu. Zítra máme na MML upřesnění. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Protipovodňový monitorovací varovný systém městského obvodu Vratislavice Liberec, zaslané Státním fondem životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, Praha 11. Z: TO T: 10/2011 Hlasování: 4 pro 12

13 2) Žádost fy. LISTAV Liberec s.r.o. o vydání souhlasu s dělením pozemků p.č. 844/9 a 845/8 z důvodu přípravy projektu výstavby 4 RD STAŽENO TO předkládá Radě MO Liberec Vratislavice nad Nisou žádost firmy LISTAV Liberec s.r.o., se sídlem Hodkovická 52, Liberec 6 o souhlas s dělením pozemků p.p.č. 844/9 a 845/8 za účelem výstavby 4 RD. Dále požadují stanovisko, že městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou plánuje rozšíření místní komunikace ul. K Mojžíšovu prameni a to v úseku od ul. Dlouhomostecké až po pozemkovou parcelu č. 832/1 a že městský obvod vlastní dostatek finančních prostředků na realizaci záměru. MUDr. Vytiska pro co je tato žádost? p. Podlipný jedná se o souhlas s dělením pozemků. MUDr. Vytiska kolik to má metrů? Mgr. Hoření budou to RD do výše RD? p. Pohanka ano. Mgr. Hoření ať to blíže specifikuje, jak to bude vypadat atd. Ing. Krušina - výšku po hřeben. p. Pohanka stahuji tento bod z dnešního jednání. 3) Žádost sdružení SKI KLUB 2009 zájmové sportovní sdružení o vydání souhlasu se stavbou terenních skokanských můstků na p.p.č. 1185/1 TO předkládá Radě MO Liberec Vratislavice nad Nisou žádost sdružení SKI KLUB 2009 zájmové sportovní sdružení, se sídlem Souběžná 1334, Liberec 30 o vydání souhlasu se stavbou malých terénních skokanských můstků K 6 a K 10 na pozemkové parcele č. 1185/1. p. Doležal přišel v 19,01 hod. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje stavbu malých terénních skokanských můstků K 6 a K 10 na pozemkové parcele č. 1185/1, na základě žádosti sdružení SKI KLUB 2009 zájmové sportovní sdružení, se sídlem Souběžná 1334, Liberec 30. Z: TO T: 10/2011 Hlasování: 5 pro 4) Zápis ze 7. jednání komise životního prostředí, konané dne TO předkládá Radě MO Liberec Vratislavice nad Nisou zápis ze 7. jednání komise životního prostředí, konané dne vč. souboru usnesení č. 1/09/2011 8/09/2011. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí ze 7. jednání komise životního prostředí, konané dne vč. souboru usnesení č. 1/09/2011 9/09/2011. Z: TO T: 10/2011 Hlasování: 5 pro 5) Revokace usnesení č. 365/06/2011 věcná břemena STAŽENO TO předkládá Radě MO Liberec Vrtaislavice nad Nisou žádost o revokaci usnesení č. 365/06/2011. Důvodem je chybný výpočet ceny věcného břemene a to po konzultaci zástupců firmy Inpos projekt s.r.o. Liberec a Bc. Davidem Novotným, pověřeným zastupováním vedoucího oddělení odboru technické zprávy veřejného majetku SML bylo konstatováno, že rekonstruování IS, které je v souběžné trase se stávající IS připravené k rekonstrukci nepodléhá zpoplatnění. Z výše uvedeného bude cena za zřízení věcného břemene nižší, než je výše VB v platném usnesení č. 365/06/

14 Usnesení č. 365/06/2011 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1240, 1291, 1295, 1353, 1370, 1377, 1385/2, 1386, 1401, 1414/4, 1424/2, 1437, 1452/1,1481, 1526/6, 1886/5, 1886/7 a 1886/15 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ za cenu 1, ,-Kč bez DPH na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. VĚCNÁ BŘEMENA 1. kat. území : Vratislavice nad Nisou na p.p.č. 1240, 1291, 1295, 1353, 1377, 1385/2, 1401, 1414/4, 1424/2, 1437, 1452/1, 148/1, 1470/3, 1526/5, 1526/6, 1886/5, 1886/7, 1886/15, 1436/2 a 1427/2 zpracovala : Jitka Špidlenová kontroloval výměra délka VBř žadatel účel zákonná úprava název akce : Pavel Podlipný, vedoucí TO : p.p.č m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č m 2, ostatní plocha/zeleň p.p.č m 2, zastavěná plocha /nádvoří ( č.p. 287) p.p.č m 2, trvalý travní porost p.p.č. 1385/2 623 m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č. 1414/4 170 m 2, ostatní plocha/jiná plocha p.p.č. 1424/2 236 m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č m 2, zastavěná plocha /nádvoří ( č.p. 325) p.p.č. 1452/1 696 m 2, ostatní plocha /ostatní komunikace p.p.č. 148/ m 2, ostatní plocha /manipulační plocha p.p.č. 1470/3 116 m 2, zahrada p.p.č. 1526/5 40 m 2, ostatní plocha/ostatní komunikace p.p.č. 1526/6 181 m 2, ostatní plocha /jiná plocha p.p.č. 1886/ m 2, ostatní plocha /jiná plocha p.p.č. 1886/7 524 m 2, ostatní plocha /jiná plocha p.p.č. 1886/ m 2, ostatní plocha /jiná plocha p.p.č. 1436/2 44 m 2, jiná plocha/ostatní plocha p.p.č. 1427/2 186 m 2, jiná plocha/ostatní plocha : bude upřesněno po geom. zaměření, cca 316m : RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.l., IČ , zast. Inposprojekt,s.r.o, Nitranská 381/17a, Liberec 3, IČ : zřízení věcného břemene rekonstrukce plynovodu a převod z NTL na STL : 151n a následující Obč. zákoníku : RMS NTL Vratislavice nad Nisou Tanvaldská I.etapa Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. projednáno :rada MO dne usn.č. 107/12/ schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat STL plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1295, 1370, 1377, 1385/2, 1386, 1401, 1414/4, 1424/2, 1452/1, 1526/6, 1886/5 a 1886/15 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.l., IČ za cenu 56,-Kč bez DPH /1m 2 na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. rada MO dne usn.č. 37/01/ schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v právu mít zřízeno a provozovat STL 14

15 plynovodní potrubí, a v právu vstupu a vjezdu v souvislosti se stavebními úpravami, opravami a provozováním plynárenského zařízení na p.p.č. 1240, 1291, 1353, 1437, 1481 a 1886/7 v k.ú. Vratislavice nad Nisou pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.l., IČ za cenu 56,-Kč bez DPH /1m 2 na dobu existence plynárenského zařízení za podmínek stanovených technickým odborem a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. rada MO dne usn.č. 90/01/2011 1) ruší své usnesení č. 107/12/2010 ze dne ve věci zřízení věcného břemene na p.p.č. 1295, 1370, 1377, 1385/2, 1386, 1401, 1414/4, 1424/2, 1452/1, 1526/6, 1886/5 a 1886/15 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 2) ukládá TOM předložit žádost společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.l., IČ o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1295, 1370, 1377, 1385/2, 1386, 1401, 1414/4, 1424/2, 1452/1, 1526/6, 1886/5 a 1886/15 v k.ú. Vratislavice nad Nisou k projednání v radě MO dle nového Interního předpisu pro zřizování věcných břemen rada MO dne usn.č. 92/01/2011 1) ruší své usnesení č. 37/01/2011 ze dne ve věci zřízení věcného břemene na p.p.č. 1240, 1291, 1353, 1437, 1481 a 1886/7 v k.ú. Vratislavice nad Nisou 2) ukládá TOM předložit žádost společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí n.l., IČ o zřízení věcného břemene na p.p.č. 1240, 1291, 1353, 1437, 1481 a 1886/7 v k.ú. Vratislavice nad Nisou k projednání v radě MO dle nového Interního předpisu pro zřizování věcných břemen. Cena za zřízení věcného břemene : ,-Kč bez DPH Důvodová zpráva: Spol. RWE GasNet, s.r.o. požádala prostřednictvím spol. Inpos-projekt,s.r.o. o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na výše uvedené pozemkové parcely ve vlastnictví SML. Jedná se o rekonstrukci plynovodu vč. přípojek a převod z NTL na STL. p. Podlipný absolvoval jsem jednání také s projektantem, který připravuje projekt na rekonstrukci. Přepočítala jsem částku dle magistrátu. MUDr. Vytiska přidali tam další pozemky p. Podlipný ano. MUDr. Vytiska žádal bych právní rozbor toho vysvětlení, jestli je to takto. p. Pohanka můžeme ho zajistit z magistrátu. Stahuji tento bod z dnešního jednání. 6) Operační plán zimní údržby silnic na období TO předkládá Radě MO Liberec Vratislavice nad Nisou návrh Operačního plánu zimní údržby silnic na rok Mgr. Hoření změnilo se něco oproti minulým letům? p. Podlipný budeme méně solit. Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje Operační plán zimní údržby silnic na rok a ukládá předložit tento dokument na nejbližším zasedání ZMO k projednání. Z: starosta T: 10/2011 Hlasování: 5 pro 15

16 4. ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ 8. ZMO DNE Program jednání zastupitelstva: 8. zasedání zastupitelstva MO 19. Října Zahájení 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 3. Schválení zápisu ze 7. ZMO ze dne Schválení programu 5. Diskuse občanů 6. Kontrola usnesení 7. Zpráva o činnosti PČR a MP za 3 Q Informace finančního výboru 9. Informace kontrolního výboru 10. Volba člena kontrolního výboru 11. Prodej p.p.č. 2349/11, ul. Zavřená 12. Prodej p.p.č. 2349/14, ul. Zavřená 13. Přijmutí daru p.p.č. 2550/2 a 2552/2, ul. Východní 14. Plán zimní údržby 2011/ Informace starosty 16. Podněty a připomínky zastupitelů p. Pohanka zprávy PČR a MP budou předloženy rovnou na zastupitelstvo. Radě budou předloženy na dalším jednání rady MO v měsíci říjnu. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s takto navrženým programem jednání 8. ZMO dne : 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatelky a jmenování ověřovatelů zápisu 3. Schválení zápisu ze 7. ZMO ze dne Schválení programu 5. Diskuse občanů 6. Kontrola usnesení 7. Zpráva o činnosti PČR a MP za 3 Q Informace finančního výboru 9. Prodej p.p.č. 2349/11, ul. Zavřená 10. Prodej p.p.č. 2349/14, ul. Zavřená 11. Přijmutí daru p.p.č. 2550/2 a 2552/2, ul. Východní 12. Informace kontrolního výboru 13. Volba člena kontrolního výboru 14. Plán zimní údržby 2011/ Informace starosty 16. Podněty a připomínky zastupitelů Hlasování: 5 pro 16

17 5. NÁMĚTY A PŘIPOMÍNKY ČLENŮ RADY p. Doležal bylo by vhodné, abychom svolali mimořádné zastupitelstvo MO k připomínkám k územnímu plánu. p. Pohanka zajistěte kontakt na magistrát, abychom mohli komunikovat. Oslovím Ing. Plašila, aby nám sdělil termíny projednávání územního plánu. Dále je nutné určit termín, kdy se bude konat pracovní zastupitelstvo k rozpočtu. Termín pracovního semináře k rozpočtu od 17,00 hodin. p. Pohanka prosincové jednání zastupitelstva MO bude přeloženo na Starosta ukončil jednání ve 20,06 hod. Zápis provedla Markéta Secká dne Zápis byl ověřen dne Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta 17

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

KONANÉ DNE 09. 02. 2015

KONANÉ DNE 09. 02. 2015 Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 09. 02. Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing. Vladislav

Více

Celková cena : 1,291.600,- Kč

Celková cena : 1,291.600,- Kč Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ POZEMKŮ IZ TANVALDSKÁ/ŠIKMÁ Věc: Prodej pozemků IZ - Tanvaldská/Šikmá Důvod

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 11. DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY PRODEJE POZMEKŮ PŘI UL. VÝCHODNÍ Věc: Doplňující podmínky

Více

KONANÉ DNE 19. 10. 2015

KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Z Á P I S ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 19. 10. 2015 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

KONANÉ DNE 13. 02. 2013

KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Z Á P I S Z 02. MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 13. 02. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 09. SMĚNA POZEMKŮ PŘI UL. NAD ŠKOLOU Věc: Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 16.9.2009 Bod pořadu jednání: 22. Informace finančního výboru Věc: Informace Finančního

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 1.3.2011 USNESENÍ Č. 180/2011 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body: II. Záměry prodeje a ceny pozemků 1. Rada města ne záměr prodeje

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

1. INTERNÍ PŘEDPIS PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN

1. INTERNÍ PŘEDPIS PRO ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Z Á P I S Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 31. 01. 2011 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing. Vladislav

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 16. PRODEJ P.P.Č. 395/50 Věc: Prodej p.p.č. 395/50 při ul. Svornosti Důvod předložení:

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta.

Starosta. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Lukáš Pohanka, starosta. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 10.04.2019 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 1147/3 A 1149/1 Věc: Prodej p.p.č. 1147/3 a 1149/1 při ul. Tanvaldská

Více

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Starosta 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ 3 GARÁŽÍ A P.P.Č. 248/5, 248/6, 248/7 A 248/16 Věc: Prodej 3 garáží vč.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

KONANÉ DNE 29. 09. 2014

KONANÉ DNE 29. 09. 2014 Z Á P I S Z 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 29. 09. 2014 Přítomni: Aleš Preisler starosta Vladimír Braun, MBA místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing.

Více

KONANÉ DNE 03. 06. 2013

KONANÉ DNE 03. 06. 2013 Z Á P I S Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 03. 06. 2013 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta Mgr. Vladimíra Hoření členka rady MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing.

Více

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 03. 2014 Bod pořadu jednání: 8. PRODEJ P.P.Č. 105/4 A 105/5 PŘI UL. NÁHORNÍ Věc: Prodej p.p.č. 105/4 a 105/5 při

Více

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014

Město Pohořelice. Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Město Pohořelice Zápis z 96. schůze rady města konané dne 23.4.2014 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, DiS., Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Ing. Kudrna, Mgr. Polák a zapisovatelka Mgr. Babčanová Omluveni:

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 15. 04. 2015 Bod pořadu jednání: 15. PRODEJ P.P.Č. 1470/3 PŘI UL. TANVALDSKÁ Věc: Prodej p.p.č. 1470/3 při ul. Tanvaldská

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

Soubor usnesení - 7/ZM/2013

Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Soubor usnesení - 7/ZM/2013 Konáno dne: 28.8.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 7/195/ZM/13 - Program. 7.

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 9. 2013 USNESENÍ Č. 165/2013 Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z mimořádného 22. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.11.2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni:

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2012

Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Soubor usnesení - 10/ZM/2012 Konáno dne: 21.11.2012 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/426/ZM/12 - Návrhová

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Soubor usnesení - 10/ZM/2013

Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Soubor usnesení - 10/ZM/2013 Konáno dne: 20.11.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 10/278/ZM/13 - Program

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 15. 12. 2011 III. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej Pozemků 1. Zastupitelstvo města

Více

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013

Příloha č. 1. usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Příloha č. 1 usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 16. prosince 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. PRODEJ POZEMKŮ : 1. a) přesné určení nemovitosti: poz.p.č.2986/11 o výměře

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 08. zasedání zastupitelstva města dne: 29.09.2016 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003

USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Z 3. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 11. 2. 2003 USNESENÍ Č. 50/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod body VI. a IX. majetkoprávní operace Vratislavice nad Nisou - věcná

Více

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014 Bod pořadu jednání: 13. ZRUŠENÍ USNESENÍ Věc: Zrušení usnesení č. 108/06/2014 ze dne 18.6.2014 Důvod předložení:

Více

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Z Á P I S Z 9. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 14. 05. 2018 Přítomni: Omluveni: Lukáš Pohanka starosta Lenka Tarabová člen rady Mgr. Vladimíra Hoření člen rady Ing.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 3. 2011 Bod pořadu jednání: Věc: Nové názvy ulic Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Lubor Franců odbor strategie a územní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26.6.2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá

včetně přijatých usnesení č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda Nepřítomni: Mgr. Tereza Dlouhá M a g i s t r á t m ě s t a J a b l o n e c n a d N i s o u včetně přijatých usnesení z jednání Výboru pro hospodaření s majetkem města č. 4 které se konalo dne 17. února 2015 Přítomni: Mgr. Pavel Svoboda

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009

U S N E S E N Í. z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného dne 23. června 2009 Použité zkratky: U S N E S E N Í z XV. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem město konaného ÚL město MO ÚL město ÚMO ÚL město RMO ÚL město ZMO ÚL město EO OSOM Ústí nad Labem město Městský

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM. ad 2) PROGRAM Z Á P I S ze 44. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.8.2014 od 19.06 hodin do 20.20 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

13. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

13. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 09. 2015 Bod pořadu jednání: 13. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY Věc: Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s p. Borisem

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. STAROSTA 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 4. 3. 2009 Bod pořadu jednání: 11) Prodej bytové v č.p. 37 Věc: Prodej bytové

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 od 9,08 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky)

3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky) 3. FORMA PRIVATIZACE: výběrové řízení s předkupním právem nájemníka (po dobu 3 měsíců ode dne doručení nabídky) 4. CENA: dle znaleckého posudku č. 1305/08 ze dne 25.7.2008 a znaleckého posudku č. 1317/08

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N Starosta 7. jednání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16.9.2009 Bod pořadu jednání: 25. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty

Více

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 19. 4. 2005 USNESENÍ Č. 208/05 Přijetí individuální dotace z Ministerstva financí ČR na akci Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 31. 1. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov. Rada MO Střekov U S N E S E N Í. 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 12. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 16.6.2015 Projednané návrhy: 1. Schválení účetní závěrky MO Střekov za rok 2014.

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012

Město Pohořelice. ad 2) Kontrola úkolů. ad 3) Interpelace členů rady. Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Město Pohořelice Zápis z 53. schůze rady města konané dne 24. 10. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 4. 3. 2008 USNESENÍ Č. 132/08 Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů souhlasí s majetkoprávní operací pod bodem: I. Výkup souhlasí s výkupem

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 20. 08. 2018 Usnesení č. 278/08/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.1.2015 Projednané návrhy: 01S1 Návrh na provedení rozpočtového opatření (formální

Více

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011

USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 20. 9. 2011 USNESENÍ Č. 654/2011 Žádost Bytového družstva LB Tyršova se změnami zástavních smluv souhlasí se zřízením zástavního práva k bytovým objektům

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE U S N E S E N Í Z 11. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 04. 06. 2018 Usnesení č. 195/06/2018 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje

Více

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné. Z Á P I S ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.9.2014 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18.8.2015 Projednané návrhy: 30. Dohoda o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 16. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 18. 8. 2015 od 8,45 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Dále

Více

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 7. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 17. 3. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 144/7/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany.

Starosta města pan Michal Šmarda zahájil v 15.30 hod. Hovory s občany. Z á p i s ze 7.zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konaného dne 26.09.2011 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.103 Starosta města pan Michal Šmarda zahájil

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N KONTROLNÍ VÝBOR 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11. 2. 2009 Bod pořadu jednání: 8) Informace kontrolního výboru Věc:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 17.2.2016 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Novák, DiS., Mgr. Rouzek, A.Saitl, Mgr. Janičatová, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Ing. Blecha tajemník a zapisovatelka

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008

Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Zápis číslo 12/2008 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 21.5.2008 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Ing. Jiří Hložek, Karel Škraňka, Luděk Tůma, Petr Smejsík, Pavel Říhák,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 27. 3. 2008 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budovy Zastupitelstvo města po projednání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 26.09.2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 3 konaného dne 11. března 2003 Přítomní členové zastupitelstva města: Ing. Roman Kosuk ( 1 ) Arnošt Juránek ( 8 ) Mgr. Alena Krabcová ( 2 ) Mgr.

Více

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 20 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 9.10. 2012 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Omluveni: Hosté: T. Bergmann, M. Eichnerová, O. Jakob, J. Klimentová,

Více

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát

Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 05.11. 2013 v 17.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Starosta města Kunštát MVDr. Zdeněk Wetter zahájil 21. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 1. 2009 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům

Více

1. Úvodní část. Ověřovatelé: Václav Jírovec - KSČM Ing. Ivo Paďourek - SMM, SOS a NK

1. Úvodní část. Ověřovatelé: Václav Jírovec - KSČM Ing. Ivo Paďourek - SMM, SOS a NK Upozornění: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 09 konaného 14. prosince 2015 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Vyšohlíd Antonín (09) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Šiko Pavel

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011 Zápis z 6. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 7. 9. 2011 Přítomni: zastupitelé Mgr. Kateřina Arnotová Ilona Bervicová Ivana Heřmánková Miroslav Hrubý Bc. Blanka Klimešová Mgr. Jana

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Z Á P I S z 20. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 20.10.2015 od 9,15 hodin v zasedací místnosti (II. patro) ÚMO Střekov Přítomni: Zapisovatelka:

Více