UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Jana Machačová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Jana Machačová"

Transkript

1 UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009 VZORY CHOVÁNÍ DÍVEK A ŽEN MEZI TRADICÍ A EMANCIPACÍ, ČESKÉ ZEMĚ Jana Machačová MACHAČOVÁ, Jana: Patterns of girls and women s behaviour between tradition and emancipation, German borderland Material sound leads on the principle of memoirs analysis the continuance of behaviour patterns from the 19th century, transferred in generations or their changes. It should help to recognition, which behaviour patterns, concrete behaviour patterns of women from the poorer part of the middle classes, continued and on the contrary, what ended or put forward as novelty during interwar period. It is a comparison of three women s generations born about (1850), 1875 and Keywords: memoirs analysis the continuance of behaviour patterns the middle classes Contact: Slezský ústav SZM, Opava, Česká republika; *** Tato materiálová sonda má za cíl hledat pokračování vzorů chování z 19. století přenášených v generacích, nebo naopak zachytit jejich změnu, tj. má přispět k posouzení, v čem se dlouhé vlny sociálního chování, konkrétně vzory chování žen, prodlužovaly, kontinuovaly, a naopak, co končilo nebo se objevovalo jako novum v meziválečném období. Půjde o srovnání generací žen narozených kolem roku 1875 a Z hlediska metodiky využíváme již osvědčenou analýzu pamětí v konfrontaci s dalšími dobovými prameny a dosavadními poznatky. Studie bude mít tedy popisnou část 1 Navazujeme na předchozí výzkum pro 19. století: MACHAČOVÁ, J.: Žena ze středních vrstev. Příklad Marie Stretti. In: FASORA, L. HANUŠ, J. MALÍŘ, J. (eds.): Člověk na Moravě 19. století. Brno 2004, s ; táž: Rodina české inteligence v českých zemích v 19. století. In: MACHAČOVÁ, J. MATĚJČEK, J. (eds.): Studie k sociálním dějinám 19. století 3. Opava 1993, s. 7 64; táž: Žena tvůrce rodinných vztahů? Systém hodnot žen z prostředí inteligence paměti Zdeňky Janáčkové ( ). In: SEKYRKOVÁ, M. (ed.): Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Praha 2006, s

2 a v závěru srovnáme nová zjištění se staršími poznatky jak z období do první světové války, tak ze sond pro meziválečné období. Podobně jako ve starším období psali paměti především příslušníci středních vrstev. Tato sonda zachycuje konkrétně prostředí nižších středních vrstev dost početných skupin různých profesí v rámci relativně sociálně dost diferencované střední vrstvy. Sledované osoby pocházely z rodin, kde byla řemeslnická tradice v generaci prarodičů. V generaci rodičů se otec pisatelky pamětí snažil dosáhnout pozice samostatného. Nejdříve byl totiž zaměstnán jako kvalifikovaný malíř porcelánu v severních Čechách, a potom se snažil povznést osobní podnikavostí. Využíval k tomu všech prostředků: vzdělání, účelového sňatku, investic i náhodných podnětů. Matka, o níž se zmíníme podrobněji, ukazuje profesní kariéry středostavovských dívek, které se hned neprovdaly. Vypravěčka reprezentuje další generaci, dívky s vysoce kvalifikovaným profesním vzděláním. Ve vzpomínkových záznamech je zachyceno širší rodinné zázemí tří generací, sociální vztahy v lokalitě, a to v málo doloženém prostředí neúspěšných a občas i krachujících drobných podnikatelů a také německých studentů v meziválečném období. Vzpomínky Evy Althammer-Švorčíkové 2 narozené v roce 1911 jsou dost podrobné a odrážejí jak rodinný život a vztahy, tak širší hospodářské a politické souvislosti, jak se projevily v lokálních podmínkách i osobním životě. Vypravěčka vystudovala vysokou školu, češtinu na pražské německé univerzitě, dosáhla doktorátu a stala se středoškolskou učitelkou, za války degradovanou na učitelku obecné školy, protože měla za manžela Čecha. Sociální původ, profese a životní příběhy první generace žen Dědeček Evy Švorčíkové byl krejčí s velkým závodem v Děčíně, v němž zaměstnával deset tovaryšů, ženil se až ve čtyřiceti letech s velmi mladou dívkou české národnosti. V roce 1892 měl již jen jednoho tovaryše a rodina i s ním bydlela v zadním traktu hotelu ve třech malých místnostech a čtvrtá sloužila jako dílna. 3 Úpadek nastal údajně v důsledku dědečkova spolkaření a nezájmu o firmu. To ovlivnilo profesní kariéry i budoucnost dětí. Byly v rodině čtyři, syn a tři dcery: syn se zaučil ve stěhovací firmě, nejstarší dcera se vdala za poštmistra, druhá se připravovala na povolání a stala se telegrafistkou a nejmladší Gustl (matka vypravěčky), které dali jméno po císařovně, na poštu jít po třech třídách měšťanky nechtěla, a tak se učila vařit a chodila na hodiny šití, aby tak splnila tradiční přípravu na roli hospodyně. Měla však širší základ vzdělání, který jí poskytla drážďanská kmotra, Frau Apotheker Luft. Ta se po ovdovění přestěhovala z Drážďan do Děčína a platila Gustl ve 14 letech hodiny klavíru a francouzštiny, navíc mohla chodit ke kmotřiným dcerám na hodiny malování (brzy zemřely). Pro Gustl se stala kmotra a její společnice vzorem svým chováním i přístupem k životu. Vypravěčka to komentovala příměrem pletla si pýchu s hrdostí. Byla přece ze zchudlé rodiny, a proto se její vzdělání považovalo za nepatřičné: lepší si ji nevezme, protože nemá věno, a obyčejného chtít 2 ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: Vždyť Češi jsou tak milí... Česko-německé vzpomínky. Prostor ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s

3 nebude, zůstane s outěžkem komentovalo se a dodávalo, že není první, co míří nad svůj stav. 4 Matka vypravěčky (Gustl) se narodila v roce 1877 a rodina jí dala možnost osobní volby budoucnosti: buď příprava na zaměstnání, nebo příprava na paní domu. Výše jejího věna zřejmě omezovala okruh vhodných partnerů. Netoužila po nezávislosti a profesní kariéře, po emancipaci, ale rozhodla se pro sňatek a roli hospodyně a reprezentantky manželovy pozice. Bylo jí sedmnáct let, když byla uvedena do společnosti a podobně, jak popisuje Karolina Světlá pro polovinu 19. století, se tak účastnila trhu nevěst. 5 Stala se královnou plesu a zasnoubila se (to bylo v roce 1894). Její snoubenec však musel zasnoubení po čase zrušit, protože mu zemřel strýc, který ho finančně zajišťoval na studiích. 6 Gustl byla údajně společensky znemožněná. Východisko ze situace se hledalo v zaměstnání. S průpravou hry na klavír (ne již malování) a se základy francouzštiny (což bylo typické spíš pro majetnější skupiny středních vrstev, které tak přebíraly vzory pro vzdělání šlechtických dcer) mohla působit jako vychovatelka jak ve středostavovském prostředí, tak u šlechty. Zaměstnání mimo lokalitu (protože zřejmě nechtěla zůstat v Děčíně) se již hledalo pomocí inzerátu, který podala sestra, která Gustl sjednala místo slečny k dětem. Tak se Gustl živila do svých 28 let (tj let). Působila postupně ve čtyřech rodinách: po dvou relativně krátkých následovaly dva delší pobyty v rodině v rozmezí tří až pěti let. Pak změnila povolání na pošťáka, ale za nějakou dobu se opět stala vychovatelkou. Ve 34 letech otěhotněla a její budoucí partner zařídil, že přechodně žila v rodině jeho sestry, pak jako nesezdaná s otcem svého dítěte v Liberci. 7 Znovu pak pracovala až ve věku kolem 50 let, někdy v roce 1927, kdy mužovi (vlastně nikde se nepíše, zda měli svatbu, a Eva jako nemanželské dítě neměla otcovo jméno) hrozila exekuce. Tehdy si našla firmu s gumovým zbožím a objížděla jako cesťák větší vesnice a města, kde prodávala i vyplachovadla pro intimní ženskou hygienu. 8 Hned za rok až dva nato pak využila svých zkušeností, protože musela rozprodat všechna potítka pro léčení chřipky z mužova posledního pokusu o rychlé zbohatnutí. 9 První rodina, v níž Gustl pracovala, byla nepořádná a vlastně potřebovala služku, ne vychovatelku. Pak rok a půl dělala vychovatelku u barona Trautenberga, ale její francouzština již nestačila, a tak jí našli místo vychovatelky v německožidovské rodině na statku v Ústí nad Orlicí. Zde se mluvilo německy nebo francouzsky, se služebnictvem a chasou česky. Paní trávila půl dne čtením francouzských románů v chaiselonge. Svého svěřence učila Gustl i křesťanské modlitby, což jí zaměstnavatel pochopitelně vytkl s poznámkou, že syn se rozhodne o své víře až v dospělosti sám. 10 Odtud odešla na vlastní přání, protože si byla vědoma 4 Tamtéž, s MACHAČOVÁ, J.: Vzdělání a výchova dívek v měšťanské rodině v první polovině 19. století. (Upomínky Karoliny Světlé). Slezský sborník 96/1998, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

4 vzájemných sympatií s hlavou rodiny. Pak se několik let starala o dceru cukráře a kavárníka v Drážďanech, zatímco její matka pracovala v cukrárně. Zde se seznámila se správcem panství v Krumlově, který chtěl rozvíjet její krásy duchovní, chodili na operety (volné lístky jí zajistil kavárník), ale správce jí nenabídl sňatek hned a Gustl se cítila proto ponížená (tu pisatelka naznačuje, že matka si pletla pýchu s hrdostí). Další osudy Gustl ukazují, jak radikálně změnila svůj postoj, protože později žila se ženatým mužem, který jí zařídil pokojík. Necítila se již společensky znemožněná, společenská kontrola již pro ni nebyla to nejdůležitější jako v raném mládí a domácím prostředí. Začalo to v roce 1905, kdy jí napsala sestra provdaná za poštmistra, bydlící v Dotlerswies (Tatrovicích) u Chodova, a nabízela, že s manželem koupí koně a Gustl bude mít nové zaměstnání: rozvoz a roznášení pošty. Měla nahradit neustále podroušeného kočího, který utekl. 11 Gustl nabídku přijala a tady právě našla muže, do něhož se zamilovala. Byl však ženatý a ona začala, aby mu byla nablízku, zase pracovat jako vychovatelka v rodině židovského zubního lékaře v Karlových Varech. V roce 1911 otěhotněla a není zřejmé, zda se provdala. V roce 1935 se rozhodovala, zda muže opustí a přestěhuje se do Prahy za dcerou, která ukončila vysokoškolská studia, 12 bydlela s ní část roku a pak se vrátila, protože dcera dostala místo v Náchodě. V roce 1938 dceři psala, že Hitler ist wie ein Gott für uns zvlášť proto, že se již nemůže nikdo vyhýbat práci, ani její muž. 13 Sociální původ a rodina vypravěččina otce, materiální zajištění rodiny Oskar Schopf, životní partner Gustl, se narodil v roce 1875 v Lauterbachu (Čisté) u Horního Slavkova v rodině hudebníka, který byl členem chebské dechovky. Matka byla modistka. V rodině byli tři synové a dcera. Oskar se stal malířem porcelánu, jeho bratr kuchařem na lodi a o dalším se uvádí, že se stal houslistou, vzal si za ženu Češku a počeštil se. Sestra Dora se provdala zřejmě někdy na začátku 20. století za lékárníka české národnosti, jemuž otecřezník koupil lékárnu v Chebu. Také výchova dívky v této rodině i její vzdělání byly opět zaměřeny především na přípravu domácí paní. Tady šlo o snahu o sociální vzestup, protože se neuvažovalo o přípravě na povolání, nemusela mít povolání jako její matka provozující modistství. V 16 letech ji poslali do Litoměřic, kde se učila vařit a vyšívat ažury a monogramy na výbavu. 14 Oskar se oženil ve svých 28 letech, tj. v roce Vzal si vdovu po drogistovi a vedl obchod s jejím příslibem, že se stane spolumajitelem. V manželství byly dvě děti, první dcera zemřela v roce 1914 a druhé dítě hned po porodu v roce Neuvádí se, kdy a zda se rozvedl, ale po válce mu Gustl vyčítala, že se o dceru z manželství nezajímal. Sama pro zdraví vlastní dcery dělala vše, při zápalu plicních hrotů ještě v Rakousku se ji snažila otužovat, chodila se modlit i do kostela, protože lékaři byli skeptičtí, a když doporučovali změnu podnebí, rodina se přestěhovala. 11 Tamtéž, s Tamtéž, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s

5 Jak byla rodina (zřejmě ne manželstvím potvrzená) hmotně zajištěna? Před válkou vložil Oskar peníze ulité v drogerii do nákupu kaolinového dolu, ale neuspěl a přišel nejen o kapitál, ale udělal i dluhy. Pak začal obchodovat, přestěhovali se z Chebu do Liberce a dařilo se jim tak dobře, že měli koupelnu a služku. V roce 1914 zavřeli služku (která volala na vojáky, ať zahodí pušky a jdou domů) i továrníka, s nímž otec obchodoval, a rodina se stěhovala do chatrče o dvou pokojích a kuchyni, kde byl odřený nábytek a běhoun jen v ložnici. Matka šla na oficiální potrat. Otec nemusel na frontu, protože ho vybrali za účetního. Tehdy bydleli v nájemním velkém bytě ve Františkově, z něhož se vystěhovali a matka prodala nábytek. Jezdila shánět jídlo na venkov, a to v Čechách i v Prusku. Otce přeložili do Lince na Dunaji, kam ho následovaly. Dva roky bydlely na venkově. 15 Na konci války Gustl vyčítala muži, že se nestará o rodinu, zatímco všichni v okolí se snaží využít nekontrolované situace ve svůj prospěch. 16 Pak se ze zdravotních důvodů (Eva trpěla plicní chorobou) vrátili do Podmokel, kde s matkou bydlela v hotelu a otec u své sestry na předměstí Podmokel (Rozbělesy). V roce 1920 se i ony přestěhovaly k příbuzným Pohlovým do krásného bytu. 17 V roce 1923 se jim dařilo tak dobře, že všichni strávili tři týdny v Mariánských Lázních a chtěli koupit klavír. 18 V roce 1927 se jim vedlo zle (není napsáno proč), vypnuli jim elektřinu, plyn a museli prodávat vybavení domácnosti i Evina psa. 19 Otec začal zprostředkovávat prodej vagónů uhlí, a protože uhlí pro sebe dostal zadarmo, situace rodiny se zlepšila. Za krize si otec nejdřív pomohl jako účetní při likvidaci firem a také začal jako samostatný vést kurzy účetnictví a daňových záležitostí; to je živilo rok. 20 Po jeho neobvykle krátkém období nicnedělání, které se opakovalo zřejmě poměrně často a kterému matka říkala Rentierdasein, si otec opět chtěl splnit svůj sen o rychlém a snadném zbohatnutí pomocí příležitostného podnikání. Podnikání však bylo u soudu označeno jako nekalé a ohrožující veřejné zdraví. 21 Matka pak prodala všechny zdravotní pomůcky a z těchto peněz nějakou dobu žili. Trvalo dva roky, než se otec s matčinou pomocí opět uchytil jako účetní a daňový poradce. 22 Již tehdy bylo v rodině občas málo jídla a matka nemohla zaplatit Evin prázdninový pobyt v české rodině ( Kč). 23 Za pokročilé krize bylo v rodině o vánocích jako u snědeného krámu, vypravěčka pak musela dávat kondice a šetřit, o prázdninách doučovala děti němčině a připravovala je na reparát z latiny. 24 Ke konci prázdnin hrozila bytná rodičům soudní výpovědí, protože neplatili nájem, prodali proto nábytek a odstěhovali se. Otec pracoval za stravu a byt pro sebe 15 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

6 a matku v hostinci. 25 Eva jako studentka vysoké školy si požádala o podporu v Bund der deutschen Studenten a dostala ubytování v koleji. Kolem roku 1933 matka psala Evě, že otec pláče a mluví o sebevraždě, protože potřebuje půjčit Kč. Tentokrát to byla Eva, která otci pomohla. Známost s učitelem jí totiž zprostředkovala pomoc z fondu školy pro chudé studenty v Děčíně. Tři učitelé se zaručili a ona slíbila, že částku splatí později z platu. 26 Eva se pak již nemohla na rodinu spoléhat. Hmotné poměry rodiny byly tedy velmi proměnlivé, ve třech příznivých obdobích na průměru středních vrstev: před rokem 1914 (dvoupokojový byt s koupelnou a služkou), 1923 (pobyt v Mariánských lázních), v počátcích krize. Naopak v roce 1927 a pak za pokračující krize ve třicátých letech byla rodina několikrát téměř zcela bez prostředků (prodávání nábytku, neplacení nájemného), tj. na úrovni dolních vrstev bez práce. Prestiž rodiny V rodině Frau Apotheker ještě v Drážďanech se v roce 1883 vyžadovalo od dívek pukrle při pozdravu a líbání ruky. 27 Ve dvacátých letech měla Eva ještě kamarádky z podnikatelských rodin, např. dceru majitele přádelny juty 28 a matka napomínala svou švagrovou, paní lékárníkovou, že se nechová podle svého stavu, když sedává na lavičce se ševcovou, ženou strojvedoucího a předního dělníka v Bergmannwerke a dokonce obědvá se služkou u jednoho stolu. Matka tehdy pěstovala kávový kroužek v cukrárně, kde se scházela s paní plukovníkovou, ženou vyššího celního úředníka a ženou vědce z chemické továrny. 29 Podobně otec považoval pod svou důstojnost, jak uvádí pisatelka, aby chodil za některými svými zákazníky, když dělal účetního, i když dodává, že se mu také nechtělo z domu. 30 Vztah k náboženství a církvi Jak už jsme uvedli, Evina matka byla křesťanka, ale zřejmě spíš papírová, protože se uvádí, že do kostela se šla modlit zvlášť v době akutního ohrožení nemocného dítěte. Rodina zřejmě byla spíš ateistická, otce a jeho bratra totiž vyhodili ze školy, protože pochybovali o neposkvrněném početí Panny Marie a otec před spolužáky řekl, že katecheta je osel, pokud tomu věří. 31 Eva se vyjadřovala o evangelících jako o lidech, kteří nelžou, protože jsou po generace vychováváni v přísné víře Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s

7 Vzdělání a Evina výchova Jaké bylo vzdělání a výchova dívky v takové rodině? Matka vycházela ze své zkušenosti a usilovala o co nejlepší dceřino vzdělání. Za války proto Evu přihlásila do městské školy v Urfahr u Lince, ne do místní vesnické, takže musela do školy docházet. Zdůvodňovala to kvalitou výuky. Taky se chtěla chlubit samými jedničkami na vysvědčení, což jí Eva na gymnáziu již nesplnila, protože měla čtyřku z tělocviku. Když Evě nešlo ve škole kreslení, tak prý matka zajistila, aby byla od něj osvobozena. 33 Také se ale uvádí, že děti se jí v první třídě pro její jméno vysmívaly (protože znaly příběh z náboženství) až tak, že ji matka učila doma sama a do třetí třídy nastoupila až po válce opět v Podmoklech, tj. v městské škole, ne na rozběleském předměstí, kde bydleli. 34 Eva pak studovala na Staats-Ober-Realgymnasium, tzv. děčínském typu gymnázia, což byla kombinace klasického a reálného gymnázia. 35 Měli povinnou češtinu a Evin vztah k češtině posílil obdiv k češtináři i požadované prázdninové pobyty v českých rodinách tak, že se rozhodla ji studovat na německé univerzitě. Evin životní příběh, studia a vzory chování Ještě na gymnáziu se tajně scházela se svým učitelem češtiny a románek zůstal pro veřejnost utajen, i když třída o jejich vztahu věděla. Skončil rozchodem až ve třetím ročníku vysoké školy, protože byl z jeho strany považován za neperspektivní, neviděl sňatek a soužití s mnohem mladší ženou jako reálný. 36 Po maturitě se Eva zasnoubila se spolužákem zřejmě neoficiálně, protože jejich prázdninový vztah prý nepřesáhl rámec kamarádství 37 a vídala se se snoubencem za studií v Praze jen málokdy, zato se spolužákem, adeptem práv, kterému vadila její chudoba, chodila na koncerty a do kavárny. 38 Se svým snoubencem se sešla náhodně v roce 1937, tehdy již vystudoval medicínu a pomýšlel na budoucnost. Připomněl Evě zasnoubení, které si slíbili, a možnost společného soužití, jako podmínku si ovšem kladl, že by musela otěhotnět již před svatbou, protože pořádný Němec musí dávat Führerovi děti. 39 Na Evin dotaz, zda se stýká s kdysi blízkým spolužákem-židem odpověděl, že si to teď nemůže dovolit. Na gymnáziu měli také ve třídě jednoho spolužáka, organizovaného ve spolku buršenšaftlerů, kteří se považovali za elitu ve škole, a ten zřejmě kontroloval chování ostatních, protože Evě v tanečních po tanci se židovským spolužákem vyjmenoval hierarchii německých nepřátel, Židé byli ti největší, pak Češi, socialisté a komunisté. 40 S podobnou situací se setkala i její spolubydlící v Praze na začátku třicátých let, která chodila se studentem, členem 33 Tamtéž, s Tamtéž, s. 38 a Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

8 buršáckého spolku Teutonia. Jemu spolek kontakty s dívkou z položidovské rodiny zakázal, 41 což ale již ovlivňovala nacistická ideologie spojenectví na základě krve. Na české straně se projevovaly vzorce nepřátel národa jako těch cizích také tradičně a někdy ostentativně. Evu přivítal na prázdninovém pobytu v rodině, do níž se pak vracela o prázdninách víckrát, šestiletý chlapec s puškou a pokřikem Budeme bojovat proti Němcům! 42 Stejně jako se s ní nechtěla bavit o jiných prázdninách v Sobotce úřednice z Prahy, protože je Němka. 43 Boje o insignie vedené z německé strany o obranu německé akademické půdy, jak píše, komentuje tak, že se vlastně jen honili, Češi Němce a opačně Němci Čechy přes Ovocný trh do Celetné. 44 K roku 1933 se vyjadřuje, že je jako studenty politika nezajímala, že jim byla stejně vzdálená jako Měsíc, 45 i když to zřejmě tak plně neplatilo, protože zaznamenává, že se její spolubydlící pohádala se svým přítelem, který byl přesvědčením sociální demokrat a fandil Čechům; zřejmě to nepociťovala tak osobně jako v roce 1937, kdy sama chodila s Čechem a kdy se situace dále vyhrocovala, tehdy se politika dostávala i do osobních vztahů, napsala. 46 Evin nový přítel měl doktorát a připravoval sbírku básní Heiliges Reich. Věřil na čistotu vztahu před svatbou 47 a Evě nabízel v budoucnu sňatek. Jeho silné národní cítění přes korespondenci s Henleinem nepodlehlo nacistické ideologii. Již jsme uvedli, že Eva se rozhodla pomoci otci a vzala na sebe závazek, že z budoucího platu bude splácet půjčené peníze a získala podporu u německého svazu studentů. V roce dostala také státní stipendium, což znamenalo, že obědy a večeře v menze mohla splácet zase až ze svého platu. 48 Její vyučující profesor na vysoké škole jí zprostředkoval slušně placené překlady, takže nemusela hledat levnější nájem. Přihlásila se do aspirantury na profesuru, což byla nová učitelská kategorie, která znamenala, že měla rok učit bez platu a podmíněna byla podle předpisů výukou na škole v pohraničí. Od této praxe jí nepomohl ani slib na ministerstvu školství, že může učit vzhledem ke své sociální situaci v Praze, a sice na české škole, protože na německé vliv nemělo. 49 V roce 1937 se připravovala na druhou státnici. V témže roce se její budoucí partner stal po složení zkoušky finančním komisařem a ona doktorkou filozofie. Následovala svatba. Rok 1938 vnímal Evin manžel jako tragedii, ona jako ne zcela napravená Němka jako špatnou operetu, protože vůdce to dá do pořádku. První válečný rok prožili v soukromí. 41 ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 149 a Tamtéž, s Tamtéž, s

9 Zachycené příběhy žen tří generací První generace narozené kolem poloviny 19. století Evina prateta a kmotra Frau Apotheker Luft měla stálou společnici, neprovdanou sestru matky Gustl, tedy z generace Eviny prababičky. Po ovdovění se prateta-majitelka lékárny znovu provdala za mladého magistra. 50 (Což byl stejný vzor chování jako v případě Evina otce a jeho první ženy.) Hlavním cílem bylo zachování chodu firmy pomocí vytváření rodinných vazeb. Dvě z jejích dcer zemřely v plicním sanatoriu, 51 tuberkulóza byla nejen nemocí chudých. Z této generace se v rodině další tety provdané za Sasa zakazovalo mazlení se synem, protože měl být vychováván téměř vojensky. Pisatelka pamětí ale v této souvislosti uvádí, že Sasové nebyli v Děčíně oblíbení, a to hlavně pro jejich chování a jazyk. 52 Druhá generace narozené kolem roku 1875 Vedle dcery z rodiny továrníka (přádelna juty) měla Eva také kamarádku z neúplné rodiny, kde otec padl a matka vlastnila cihelnu a denně sedávala několik hodin v kanceláři, pracovala a zřejmě dohlížela na vedení podniku. Tato rodina měla větší byt než zmínění továrníci. Ve dvou pokojích bydlela babička, v jednom kuchařka a v pokoji pro hosty občas guvernantka. Neměli služku, ale jen posluhovačku na půl dne. 53 V roce 1928 chodila Eva v době studií na obědy k paní Glöcknerové, vdově po řídícím učiteli, která vyvařovala pro patnáct dospělých. 54 Podobně chodila obědvat do rodiny architekta jako platící host, tedy i to byla skrytá forma výdělečné činnosti žen-hospodyň. 55 Třetí generace narozené kolem roku 1910 Příběh Eviny sestřenice Mitzi (dcery ředitele pošty v Trutnově, narodila se někdy ke konci devadesátých let(?), ukazuje stále tradiční řešení situace typické pro 19. století, a to jak v rodině, tak při výběru partnera. V 16 letech zemřela Mitzi matka (měla 36 let), otec propustil línou služku a zeptal se dcery, zda by zvládla vést domácnost. Za to jí otec nabízel služčin plat. Dívka souhlasila a žádala, aby polovinu platu dostávala a polovinu jí otec ukládal. V rodině byly ještě dvě mladší děti. S vařením se jí vždy nedařilo, ale vydržela, jak píše pamětnice, zvládla úlohu hospodyně na výbornou. 56 Když se Mitzin otec znovu oženil, odešla 50 ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

10 Mitzi jako vychovatelka do židovské rodiny zubního lékaře ve Vídni. Měla talent na ruční práce, a tak ji paní přihlásila do kurzu na uměleckoprůmyslové škole. V roce 1918 padl Mitzin snoubenec na frontě a zemřelo dítě, jemuž dělala vychovatelku. Zůstala bez životní perspektivy. Zamiloval se do ní voják vracející se z války, učitel, a nabídl jí sňatek, po spontánní zamítavé odpovědi změnila Mitzi názor a upřednostnila zajištěnou budoucnost paní učitelové před sňatkem z lásky. 57 Podobně Evina bytná v Náchodě, školníkova dcera, se nechala od rodičů přesvědčit, že si musí především hmotně zajistit budoucnost. Vzdala se své lásky a vdala se za sedlákova syna, v jehož rodině sloužila. Syn dostal městský dům a pohostinství, ale ženě stále vyčítal, že si ji vzal s holým zadkem. Měli posluhovačku na jeden a půl hodiny denně, která pomáhala při větších pracích. Šťastná nebyla. 58 Spolužák chtějící po maturitě studovat práva, jemuž se Eva líbila, se jí vzdal, protože si byl vědom toho, že je stejně chudá jako on a že on bude potřebovat věno, které by mu usnadnilo otevření kanceláře. 59 Jedna z prvních Eviných spolubydlících z privátu na studiích v Praze byla vdaná. Pocházela zřejmě z movitější židovské rodiny, protože její matka koupila novomanželům v Jablonci byt. Spolubydlící se vdala za svého profesora. Po roce se ale začala, jak se píše, v manželství nudit, nechtěla dítě a začala studovat práva. 60 Což byl asi úplně nový a také asi ojedinělý vzor chování. Závěr Z uvedeného vyplývá, jak jsme zjistili již dříve, že role hospodyně byla trvale do konce 19. století žádoucí u mladých žen a převažující. Ukazuje se ale také, že se v generaci narozené kolem roku 1875 zřejmě výrazně omezil starý vzor chování žen ze středních vrstev: neprovdaná nezůstala pasivně žít v rodině příbuzných, např. bratra nebo sestry, kde by vypomáhala v domácnosti, což paměti dokládají ještě pro předchozí generaci jako naše starší zjištění. Zabydlel se již vzor nastupující v poslední čtvrtině 19. století, vlastní zaměstnání a samostatnost. Jistě ne prestižní vzor, ale řešící nově postavení neprovdané. Stále se ještě jako dost frekventovaný vzor i v nejmladší sledované generaci žen uplatňovalo preferování sňatku pro materiální zajištění před sňatkem z lásky a podobně účelově (asi ne překvapivě) i u nejmladší generace mužů. Tedy dodržování sociální stejnorodosti manželů. Sňatek pod nebo nad stav býval i zdrojem výčitek a ponižování v manželství. Současně to souvisí s prestižním chováním a distancí mezi sociálními skupinami, které však bylo podle pamětí narušováno i respektováno v generaci narozené kolem roku Lze vidět 57 Tamtéž, s Tamtéž, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s

11 i starý vzor druhých sňatků vdov, které měly vyřešit chod firmy, i nový, dříve jen ojedinělý vzor, kdy vdova řídila podnik sama. 61 Také se potvrzuje pokračování postavení ženy a její uplatnění v rodinných příjmech v chudší středostavovské rodině, kde bylo běžné, že žena v mužově profesi vypomáhala nebo se účastnila nějaké vypomáhající činnosti. Dokládá to i (relativně obtížně ze sociálních důvodů dosažená) profese středoškolské učitelky, což u bohatších středostavovských rodin nemuselo být, jak ukazují např. vzpomínky právníka ve státních službách J. Ročáka, jehož žena s vysokoškolským vzděláním zůstala ve třicátých letech v domácnosti, prý pro relativně nízký plat aspirantky na profesuru (500 Kč za měsíc). 62 Zatímco úplně nové je zřejmě legální přerušení těhotenství v době materiální tísně rodiny. Podobné novum představuje rozpad rodiny rozvodem, což potvrzují ve sporadických případech pro generaci narozených kolem roku 1875 vzpomínky J. Ročáka, zatímco generace žijící v meziválečném období se rozváděla již častěji. A nová je snaha o kvalitní vzdělání dívek z chudších středních vrstev, které byly v první polovině 19. století od knih odháněny, protože se čtení považovalo za lenošení a zbytečnost. Nová je i dostupnost institucionalizované stipendijní podpory, státní i spolkové, pro zajištění studia chudších dívek. Stejně jako nové a zřejmě výjimečné je studium vdaných žen s předpokládaným dobrým materiálním zázemím. Zjevně nové a naštěstí přechodné je zavádění vzorů chování nacionálních socialistů do obecných vztahů k Židům a jiným neněmeckým skupinám, které se promítly přehradami i ve sňatkové politice a k předmanželskému zjišťování plodnosti žen, motivovanému povinností dát říši děti. Lze konstatovat, že tempo změn v modifikacích vzorů chování žen se v meziválečném období zrychlilo a že nové vzory se vyvozovaly z emancipačních snah a zčásti i z ideologických podnětů, které naštěstí zůstaly krátkodobé. 61 MUSILOVÁ, D.: Ženy a podnikání. In: MACHAČOVÁ, J. MATĚJČEK, J. (eds.): Studie k sociálním dějinám 10. Opava 2002, s MACHAČOVÁ, J.: Čeští státní úředníci a pohraničí ve 30. letech. Analýza pamětí JUDr. Jaroslava Ročáka. In: MACHAČOVÁ, J. MATĚJČEK, J.: O středních vrstvách v českých zemích Opava 2002, s

12 Summary PATTERNS OF GIRLS AND WOMEN S BEHAVIOUR BETWEEN TRADITION AND EMANCIPATION, GERMAN BORDERLAND Jana Machačová The sound analyzes patterns of behaviour of three women s generations (born about 1850, 1875 and 1910) taken down in memoirs of Eva Althammer-Švorčíková and collates them with results from previous researches of behavioural patterns in the 19th century. It validates outlasting of older behavioural patterns in orientation on the role of housewife, fortune in front of love in marriage, favour of social homogeneity. However, it is also obvious, that some of new patterns oriented on careful education of girls, their professional preparation instead of common gaining ground in the congenial families. Institutional securing of support and scholarships for poor students, girls also, was a new possibility from which a new behavioural pattern evolved. 96

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009

Žena a muž v rodině a trhu práce. XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 Žena a muž v rodině a trhu práce XXXIX konference České demografické společnosti Praha 27. května 2009 1 Ludmila Fialová: Proměna funkcí rodiny v historické perspektivě 2 Úvod: Rodina je obecně považována

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem životopis Boženy Němcové Závěrečná část

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně Jan Hanuš Spira Jan Hanuš Spira Narozen - 17.srpna 1934 v Plzni jako jediný syn německo židovské rodiny Spirových podle norimberského rasového zákona míšenec 2. stupně Janova rodina Otec,Bedřich Spira

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_22_Svatá Anežka Česká Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho

Tabulka č.1: Počet škol,studentů, profesorů v období 1.republiky. Řádní studenti. Podíl žen z celk. počtu studentů čs.stát.přísluš nosti v % z toho 1.7.Vysoké školy v období 1.republiky ze statistického pohledu Vzhledem k velkému časovému rozsahu je použito řady pramenů a přehledů, vydávaných jednorázově či periodicky dřívějšími orgány státní statistiky

Více

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE

DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE ČÁST A DOTAZNÍK PRO ŽADATELE O OSVOJENÍ DÍTĚTE I OSOBNÍ ÚDAJE Jméno a příjmení: Datum a místo narození: Bydliště: Státní příslušnost: Stav: Číslo občanského průkazu (pasu): rozená: rodné číslo: národnost:

Více

SÓLO RODIČE A KOMBINACE

SÓLO RODIČE A KOMBINACE SÓLO RODIČE A KOMBINACE PRACOVNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. PODÍL JEDNORODIČOVSKÝCH RODIN NA VŠECH RODINÁCH SE ZÁVISLÝMI DĚTMI Zdroj:

Více

Matka, narozena 1966, bydliště Brno, uklízečka, vyučena v oboru švadlena.

Matka, narozena 1966, bydliště Brno, uklízečka, vyučena v oboru švadlena. Kazuistika č. 3 A. Rodinná anamnéza Struktura rodiny Alex, 25 let, bydliště Brno, pojišťovací a finanční poradce. Matka, narozena 1966, bydliště Brno, uklízečka, vyučena v oboru švadlena. Otec, narozen

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_13_Božena Němcová Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída...

Dotazník pro rodiče. Jméno dítěte.. datum narození... národnost. bydliště... telefon. škola.. třída... PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA PRO PRAHU 1, 2 A 4 Francouzská 56, 101 00 Praha 10; tel. 267 997 011 e-mail: poradna@ppppraha.cz; www.ppppraha.cz; IČO: 68407441 Dotazník pro rodiče Důvěrné! Vážení rodiče,

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO

KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová SOCIÁLNÍ PRÁVO KURZ SOCIÁLNÍ PRÁVO kombinované studium JUDr. Iva Kernová Vyučující: JUDr. Iva Kernová Kurz navazuje na kurz základy práva. SOCIÁLNÍ PRÁVO sylabus Cíl: Uvést studenty hlouběji do současného stavu sociálního

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Gustav Adolf Lindner

Gustav Adolf Lindner Gustav Adolf Lindner 11. 3. 1828 16. 10. 1887 1 Je považován za druhého nejvýznamnějšího českého pedagoga po J. A. Komenském. Život 2 *1828 Rožďalovice (okres Nymburk) matka byla Češka, otec Němec rodina

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_28_Magdalena Dobromila Rettigová Tematický okruh: I/2 Čtenářská

Více

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939

Antonín Pachl se svou třídou ve školním roce 1938/1939 TONDO, UTÍKEJ! Byl slunečný zimní den, pondělí 18. prosince 1939. Děti ze Zlína šly tak jako vždy do školy, do Komenského měšťanské školy. Nikdo z nich však netušil, že by se dnes mohlo stát něco neobvyklého.

Více

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu

Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Zpráva o výsledcích výzkumu postojů rodičů žáků 5. ročníku k otázkám spravedlivého přístupu ke vzdělávání a překonávání školního neúspěchu Výpočty Překonávání školního neúspěchu v České republice KOMPETENCE

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Názory na manželství a rodičovství

Názory na manželství a rodičovství TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: seidlova@soc.cas.cz Názory na manželství a rodičovství Technické

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas!

Kateřina Gutwirthová Ennerdale. 4. dopis Letní prázdniny jsou tady!!! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! Přeji pěkný vánoční mrazivý čas! U nás se poslední měsíc nesl v duchu končícího školního roku a blížících se Vánoc. Výletovali jsme, uklízeli, učili se na závěrečné zkoušky, psali závěrečné zkoušky, loučili

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918:

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918: Další cesta domů trvala, s mnoha peripetiemi, téměř dva měsíce. Konečně 1. září 1918 dorazil do Prahy, kde ho na nádraží čekala maminka Berta Ginzová, teta a sestra (oba bratři byli stále na frontě). Následovaly

Více

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie

Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Příběhy našich sousedů 2016 Marie Melicharová, rozená Vacková Obrazová příloha, fotografie Zpracovaly: Aneta Dolská, Lenka Jonášová, Adriana Nováková, Lenka Poláčková Vyučující: Mgr. Helena Uhlířová Škola:

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky.

LEKCE 2 RODINA. Popište obrázky. 2 LEKCE 2 RODINA Popište obrázky. DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO DIALOG ČÍSLO 36 MINIDIALOGY 2 Poslouchejte, opakujte podle nahrávky a pak nahlas čtěte. MINIDIALOGY Minidialog 1 A: Dobrou chuť.

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_23_Tomáš Baťa Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Scénář k rozhlasové reportáži příběhu pana Nováčka

Scénář k rozhlasové reportáži příběhu pana Nováčka Scénář k rozhlasové reportáži příběhu pana Nováčka Zpracovali: Dominik Hána, Vojtěch Janák, Tomáš Ryška a Petra Špejtková, žáci 9.třídy ZŠ E.Rošického 2, Jihlava pod vedením paní učitelky Jiřiny Nápravníkové

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - 5 let - 5 let - 55 let 5-5 let od let svobodný / svobodná

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ

ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK FORMY NÁSILÍ ROSA CENTRUM PRO ŽENY, Z.S ŽENY OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ, STATISTIKA ZA ROK 2016 1. FORMY NÁSILÍ Domácí násilí má několik podob od psychického, přes ekonomické, sexuální až po fyzické. Téměř všechny klientky

Více

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1%

Muž Žena Stáří do 25 let 25% 38% 26-35 let 27% 17% 36-45 let 26% 26% 46-55 let 14% 12% 56-65 let 8% 5% od 66 let 0% 1% DOTAZOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ - podrobné výsledky Dolní Rakousy Struktura dolnorakouskych žen a mužů, pro něž připadá práce připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v zahraničí: Ochota (dále) pracovat v zahraničí:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě

Tab.1. Koeficienty použité pro přepočet dochovaných údajů na hodnoty odpovídající celkovým ukazatelům. Čechy Zemřelí Narození rok muži ženy živě mrtvě Úvod Obsah předkládané publikace tvoří rekonstruovaná data o přirozeném pohybu obyvatelstva českých zemí v letech 1914-1918. Přestože tyto údaje byly zpracovány již po 2. světové válce Státním úřadem statistickým

Více

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová

Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí. Kamila Svobodová Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí Kamila Svobodová Zdroje dat: Muži a ženy v ČR: životní dráhy a mezigenerační vztahy (GGS - Generations and Gender Survey), 2005 10 006 respondentů

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDIJNÍ POBYT VE VÍDNI 1.9.2010-31.1.2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDIJNÍ POBYT VE VÍDNI 1.9.2010-31.1.2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA STUDIJNÍ POBYT VE VÍDNI 1.9.2010-31.1.2011 PŘED ODJEZDEM: Podmínkou pro přijetí na studijní pobyt bylo úspěšné absolvování konkurzu. Pro zařazení mezi uchazeče je nutné vypracovat motivační

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl "SÓLO RODIČE" JUDr. Jana Seemanová

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Legislativa Čl. 32 odst. 1 Listiny i základních práv a svobod Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zláš Zvláštní ochrana dětí a mladistvých ldi ýh je zaručena. č 3 odst.

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Miroslav Jirounek Vypracovali: Richard Dyntera, Karolína Ráczová, Hana Nováková, Lenka Zakouřilová, Vratislav Bureš Vyučující: Mgr. Radek Horák Škola: ZŠ a MŠ T.G.M. Svatovítská

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny

Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Prahu vyměnili za dům na venkově, kde si plní své sny Na chalupě u prarodičů v jižních Čechách, v malé vesničce poblíž Strakonic, trávila Marie víkendy a prázdniny už jako dítě. Po svatbě s Viktorem sem

Více

1) Úvod a stanovení podmínek pro zápočet

1) Úvod a stanovení podmínek pro zápočet Masarykova univerzita Katedra občanského práva Právnické fakulty Cvičení z rodinného práva Doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. 1) Úvod a stanovení podmínek pro zápočet Program cvičení: 1) Úvod a stanovení

Více

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta

Tomáš a Jan Baťovi. K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš a Jan Baťovi K126 Teri Teorie řízení Tomáš Zahradník Lukáš Vojta Tomáš Baťa - Československý podnikatel vizionář, spoluzakladatel světové obuvnické firmy, starosta Zlína - Narodil se 3.dubna 1876

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel dlouhodobě. zásadní vliv na tento růst má migrace DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ V Praze žilo k 31.12.1 1 257 158 obyvatel. V devadesátých letech počet obyvatel Prahy klesal, od roku 1 však setrvale roste, i když v období posledních dvou let nižším tempem. Tato změna

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Vybavení, pomůcky Inovace výuky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016

Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 2016 ov63 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 6 8 29 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k manželství a rodině únor 6

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více