UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Jana Machačová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009. Jana Machačová"

Transkript

1 UNIVERSITAS OSTRAVIENSIS HISTORICA ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE/244 16/2009 VZORY CHOVÁNÍ DÍVEK A ŽEN MEZI TRADICÍ A EMANCIPACÍ, ČESKÉ ZEMĚ Jana Machačová MACHAČOVÁ, Jana: Patterns of girls and women s behaviour between tradition and emancipation, German borderland Material sound leads on the principle of memoirs analysis the continuance of behaviour patterns from the 19th century, transferred in generations or their changes. It should help to recognition, which behaviour patterns, concrete behaviour patterns of women from the poorer part of the middle classes, continued and on the contrary, what ended or put forward as novelty during interwar period. It is a comparison of three women s generations born about (1850), 1875 and Keywords: memoirs analysis the continuance of behaviour patterns the middle classes Contact: Slezský ústav SZM, Opava, Česká republika; *** Tato materiálová sonda má za cíl hledat pokračování vzorů chování z 19. století přenášených v generacích, nebo naopak zachytit jejich změnu, tj. má přispět k posouzení, v čem se dlouhé vlny sociálního chování, konkrétně vzory chování žen, prodlužovaly, kontinuovaly, a naopak, co končilo nebo se objevovalo jako novum v meziválečném období. Půjde o srovnání generací žen narozených kolem roku 1875 a Z hlediska metodiky využíváme již osvědčenou analýzu pamětí v konfrontaci s dalšími dobovými prameny a dosavadními poznatky. Studie bude mít tedy popisnou část 1 Navazujeme na předchozí výzkum pro 19. století: MACHAČOVÁ, J.: Žena ze středních vrstev. Příklad Marie Stretti. In: FASORA, L. HANUŠ, J. MALÍŘ, J. (eds.): Člověk na Moravě 19. století. Brno 2004, s ; táž: Rodina české inteligence v českých zemích v 19. století. In: MACHAČOVÁ, J. MATĚJČEK, J. (eds.): Studie k sociálním dějinám 19. století 3. Opava 1993, s. 7 64; táž: Žena tvůrce rodinných vztahů? Systém hodnot žen z prostředí inteligence paměti Zdeňky Janáčkové ( ). In: SEKYRKOVÁ, M. (ed.): Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Praha 2006, s

2 a v závěru srovnáme nová zjištění se staršími poznatky jak z období do první světové války, tak ze sond pro meziválečné období. Podobně jako ve starším období psali paměti především příslušníci středních vrstev. Tato sonda zachycuje konkrétně prostředí nižších středních vrstev dost početných skupin různých profesí v rámci relativně sociálně dost diferencované střední vrstvy. Sledované osoby pocházely z rodin, kde byla řemeslnická tradice v generaci prarodičů. V generaci rodičů se otec pisatelky pamětí snažil dosáhnout pozice samostatného. Nejdříve byl totiž zaměstnán jako kvalifikovaný malíř porcelánu v severních Čechách, a potom se snažil povznést osobní podnikavostí. Využíval k tomu všech prostředků: vzdělání, účelového sňatku, investic i náhodných podnětů. Matka, o níž se zmíníme podrobněji, ukazuje profesní kariéry středostavovských dívek, které se hned neprovdaly. Vypravěčka reprezentuje další generaci, dívky s vysoce kvalifikovaným profesním vzděláním. Ve vzpomínkových záznamech je zachyceno širší rodinné zázemí tří generací, sociální vztahy v lokalitě, a to v málo doloženém prostředí neúspěšných a občas i krachujících drobných podnikatelů a také německých studentů v meziválečném období. Vzpomínky Evy Althammer-Švorčíkové 2 narozené v roce 1911 jsou dost podrobné a odrážejí jak rodinný život a vztahy, tak širší hospodářské a politické souvislosti, jak se projevily v lokálních podmínkách i osobním životě. Vypravěčka vystudovala vysokou školu, češtinu na pražské německé univerzitě, dosáhla doktorátu a stala se středoškolskou učitelkou, za války degradovanou na učitelku obecné školy, protože měla za manžela Čecha. Sociální původ, profese a životní příběhy první generace žen Dědeček Evy Švorčíkové byl krejčí s velkým závodem v Děčíně, v němž zaměstnával deset tovaryšů, ženil se až ve čtyřiceti letech s velmi mladou dívkou české národnosti. V roce 1892 měl již jen jednoho tovaryše a rodina i s ním bydlela v zadním traktu hotelu ve třech malých místnostech a čtvrtá sloužila jako dílna. 3 Úpadek nastal údajně v důsledku dědečkova spolkaření a nezájmu o firmu. To ovlivnilo profesní kariéry i budoucnost dětí. Byly v rodině čtyři, syn a tři dcery: syn se zaučil ve stěhovací firmě, nejstarší dcera se vdala za poštmistra, druhá se připravovala na povolání a stala se telegrafistkou a nejmladší Gustl (matka vypravěčky), které dali jméno po císařovně, na poštu jít po třech třídách měšťanky nechtěla, a tak se učila vařit a chodila na hodiny šití, aby tak splnila tradiční přípravu na roli hospodyně. Měla však širší základ vzdělání, který jí poskytla drážďanská kmotra, Frau Apotheker Luft. Ta se po ovdovění přestěhovala z Drážďan do Děčína a platila Gustl ve 14 letech hodiny klavíru a francouzštiny, navíc mohla chodit ke kmotřiným dcerám na hodiny malování (brzy zemřely). Pro Gustl se stala kmotra a její společnice vzorem svým chováním i přístupem k životu. Vypravěčka to komentovala příměrem pletla si pýchu s hrdostí. Byla přece ze zchudlé rodiny, a proto se její vzdělání považovalo za nepatřičné: lepší si ji nevezme, protože nemá věno, a obyčejného chtít 2 ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: Vždyť Češi jsou tak milí... Česko-německé vzpomínky. Prostor ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s

3 nebude, zůstane s outěžkem komentovalo se a dodávalo, že není první, co míří nad svůj stav. 4 Matka vypravěčky (Gustl) se narodila v roce 1877 a rodina jí dala možnost osobní volby budoucnosti: buď příprava na zaměstnání, nebo příprava na paní domu. Výše jejího věna zřejmě omezovala okruh vhodných partnerů. Netoužila po nezávislosti a profesní kariéře, po emancipaci, ale rozhodla se pro sňatek a roli hospodyně a reprezentantky manželovy pozice. Bylo jí sedmnáct let, když byla uvedena do společnosti a podobně, jak popisuje Karolina Světlá pro polovinu 19. století, se tak účastnila trhu nevěst. 5 Stala se královnou plesu a zasnoubila se (to bylo v roce 1894). Její snoubenec však musel zasnoubení po čase zrušit, protože mu zemřel strýc, který ho finančně zajišťoval na studiích. 6 Gustl byla údajně společensky znemožněná. Východisko ze situace se hledalo v zaměstnání. S průpravou hry na klavír (ne již malování) a se základy francouzštiny (což bylo typické spíš pro majetnější skupiny středních vrstev, které tak přebíraly vzory pro vzdělání šlechtických dcer) mohla působit jako vychovatelka jak ve středostavovském prostředí, tak u šlechty. Zaměstnání mimo lokalitu (protože zřejmě nechtěla zůstat v Děčíně) se již hledalo pomocí inzerátu, který podala sestra, která Gustl sjednala místo slečny k dětem. Tak se Gustl živila do svých 28 let (tj let). Působila postupně ve čtyřech rodinách: po dvou relativně krátkých následovaly dva delší pobyty v rodině v rozmezí tří až pěti let. Pak změnila povolání na pošťáka, ale za nějakou dobu se opět stala vychovatelkou. Ve 34 letech otěhotněla a její budoucí partner zařídil, že přechodně žila v rodině jeho sestry, pak jako nesezdaná s otcem svého dítěte v Liberci. 7 Znovu pak pracovala až ve věku kolem 50 let, někdy v roce 1927, kdy mužovi (vlastně nikde se nepíše, zda měli svatbu, a Eva jako nemanželské dítě neměla otcovo jméno) hrozila exekuce. Tehdy si našla firmu s gumovým zbožím a objížděla jako cesťák větší vesnice a města, kde prodávala i vyplachovadla pro intimní ženskou hygienu. 8 Hned za rok až dva nato pak využila svých zkušeností, protože musela rozprodat všechna potítka pro léčení chřipky z mužova posledního pokusu o rychlé zbohatnutí. 9 První rodina, v níž Gustl pracovala, byla nepořádná a vlastně potřebovala služku, ne vychovatelku. Pak rok a půl dělala vychovatelku u barona Trautenberga, ale její francouzština již nestačila, a tak jí našli místo vychovatelky v německožidovské rodině na statku v Ústí nad Orlicí. Zde se mluvilo německy nebo francouzsky, se služebnictvem a chasou česky. Paní trávila půl dne čtením francouzských románů v chaiselonge. Svého svěřence učila Gustl i křesťanské modlitby, což jí zaměstnavatel pochopitelně vytkl s poznámkou, že syn se rozhodne o své víře až v dospělosti sám. 10 Odtud odešla na vlastní přání, protože si byla vědoma 4 Tamtéž, s MACHAČOVÁ, J.: Vzdělání a výchova dívek v měšťanské rodině v první polovině 19. století. (Upomínky Karoliny Světlé). Slezský sborník 96/1998, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

4 vzájemných sympatií s hlavou rodiny. Pak se několik let starala o dceru cukráře a kavárníka v Drážďanech, zatímco její matka pracovala v cukrárně. Zde se seznámila se správcem panství v Krumlově, který chtěl rozvíjet její krásy duchovní, chodili na operety (volné lístky jí zajistil kavárník), ale správce jí nenabídl sňatek hned a Gustl se cítila proto ponížená (tu pisatelka naznačuje, že matka si pletla pýchu s hrdostí). Další osudy Gustl ukazují, jak radikálně změnila svůj postoj, protože později žila se ženatým mužem, který jí zařídil pokojík. Necítila se již společensky znemožněná, společenská kontrola již pro ni nebyla to nejdůležitější jako v raném mládí a domácím prostředí. Začalo to v roce 1905, kdy jí napsala sestra provdaná za poštmistra, bydlící v Dotlerswies (Tatrovicích) u Chodova, a nabízela, že s manželem koupí koně a Gustl bude mít nové zaměstnání: rozvoz a roznášení pošty. Měla nahradit neustále podroušeného kočího, který utekl. 11 Gustl nabídku přijala a tady právě našla muže, do něhož se zamilovala. Byl však ženatý a ona začala, aby mu byla nablízku, zase pracovat jako vychovatelka v rodině židovského zubního lékaře v Karlových Varech. V roce 1911 otěhotněla a není zřejmé, zda se provdala. V roce 1935 se rozhodovala, zda muže opustí a přestěhuje se do Prahy za dcerou, která ukončila vysokoškolská studia, 12 bydlela s ní část roku a pak se vrátila, protože dcera dostala místo v Náchodě. V roce 1938 dceři psala, že Hitler ist wie ein Gott für uns zvlášť proto, že se již nemůže nikdo vyhýbat práci, ani její muž. 13 Sociální původ a rodina vypravěččina otce, materiální zajištění rodiny Oskar Schopf, životní partner Gustl, se narodil v roce 1875 v Lauterbachu (Čisté) u Horního Slavkova v rodině hudebníka, který byl členem chebské dechovky. Matka byla modistka. V rodině byli tři synové a dcera. Oskar se stal malířem porcelánu, jeho bratr kuchařem na lodi a o dalším se uvádí, že se stal houslistou, vzal si za ženu Češku a počeštil se. Sestra Dora se provdala zřejmě někdy na začátku 20. století za lékárníka české národnosti, jemuž otecřezník koupil lékárnu v Chebu. Také výchova dívky v této rodině i její vzdělání byly opět zaměřeny především na přípravu domácí paní. Tady šlo o snahu o sociální vzestup, protože se neuvažovalo o přípravě na povolání, nemusela mít povolání jako její matka provozující modistství. V 16 letech ji poslali do Litoměřic, kde se učila vařit a vyšívat ažury a monogramy na výbavu. 14 Oskar se oženil ve svých 28 letech, tj. v roce Vzal si vdovu po drogistovi a vedl obchod s jejím příslibem, že se stane spolumajitelem. V manželství byly dvě děti, první dcera zemřela v roce 1914 a druhé dítě hned po porodu v roce Neuvádí se, kdy a zda se rozvedl, ale po válce mu Gustl vyčítala, že se o dceru z manželství nezajímal. Sama pro zdraví vlastní dcery dělala vše, při zápalu plicních hrotů ještě v Rakousku se ji snažila otužovat, chodila se modlit i do kostela, protože lékaři byli skeptičtí, a když doporučovali změnu podnebí, rodina se přestěhovala. 11 Tamtéž, s Tamtéž, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s

5 Jak byla rodina (zřejmě ne manželstvím potvrzená) hmotně zajištěna? Před válkou vložil Oskar peníze ulité v drogerii do nákupu kaolinového dolu, ale neuspěl a přišel nejen o kapitál, ale udělal i dluhy. Pak začal obchodovat, přestěhovali se z Chebu do Liberce a dařilo se jim tak dobře, že měli koupelnu a služku. V roce 1914 zavřeli služku (která volala na vojáky, ať zahodí pušky a jdou domů) i továrníka, s nímž otec obchodoval, a rodina se stěhovala do chatrče o dvou pokojích a kuchyni, kde byl odřený nábytek a běhoun jen v ložnici. Matka šla na oficiální potrat. Otec nemusel na frontu, protože ho vybrali za účetního. Tehdy bydleli v nájemním velkém bytě ve Františkově, z něhož se vystěhovali a matka prodala nábytek. Jezdila shánět jídlo na venkov, a to v Čechách i v Prusku. Otce přeložili do Lince na Dunaji, kam ho následovaly. Dva roky bydlely na venkově. 15 Na konci války Gustl vyčítala muži, že se nestará o rodinu, zatímco všichni v okolí se snaží využít nekontrolované situace ve svůj prospěch. 16 Pak se ze zdravotních důvodů (Eva trpěla plicní chorobou) vrátili do Podmokel, kde s matkou bydlela v hotelu a otec u své sestry na předměstí Podmokel (Rozbělesy). V roce 1920 se i ony přestěhovaly k příbuzným Pohlovým do krásného bytu. 17 V roce 1923 se jim dařilo tak dobře, že všichni strávili tři týdny v Mariánských Lázních a chtěli koupit klavír. 18 V roce 1927 se jim vedlo zle (není napsáno proč), vypnuli jim elektřinu, plyn a museli prodávat vybavení domácnosti i Evina psa. 19 Otec začal zprostředkovávat prodej vagónů uhlí, a protože uhlí pro sebe dostal zadarmo, situace rodiny se zlepšila. Za krize si otec nejdřív pomohl jako účetní při likvidaci firem a také začal jako samostatný vést kurzy účetnictví a daňových záležitostí; to je živilo rok. 20 Po jeho neobvykle krátkém období nicnedělání, které se opakovalo zřejmě poměrně často a kterému matka říkala Rentierdasein, si otec opět chtěl splnit svůj sen o rychlém a snadném zbohatnutí pomocí příležitostného podnikání. Podnikání však bylo u soudu označeno jako nekalé a ohrožující veřejné zdraví. 21 Matka pak prodala všechny zdravotní pomůcky a z těchto peněz nějakou dobu žili. Trvalo dva roky, než se otec s matčinou pomocí opět uchytil jako účetní a daňový poradce. 22 Již tehdy bylo v rodině občas málo jídla a matka nemohla zaplatit Evin prázdninový pobyt v české rodině ( Kč). 23 Za pokročilé krize bylo v rodině o vánocích jako u snědeného krámu, vypravěčka pak musela dávat kondice a šetřit, o prázdninách doučovala děti němčině a připravovala je na reparát z latiny. 24 Ke konci prázdnin hrozila bytná rodičům soudní výpovědí, protože neplatili nájem, prodali proto nábytek a odstěhovali se. Otec pracoval za stravu a byt pro sebe 15 Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

6 a matku v hostinci. 25 Eva jako studentka vysoké školy si požádala o podporu v Bund der deutschen Studenten a dostala ubytování v koleji. Kolem roku 1933 matka psala Evě, že otec pláče a mluví o sebevraždě, protože potřebuje půjčit Kč. Tentokrát to byla Eva, která otci pomohla. Známost s učitelem jí totiž zprostředkovala pomoc z fondu školy pro chudé studenty v Děčíně. Tři učitelé se zaručili a ona slíbila, že částku splatí později z platu. 26 Eva se pak již nemohla na rodinu spoléhat. Hmotné poměry rodiny byly tedy velmi proměnlivé, ve třech příznivých obdobích na průměru středních vrstev: před rokem 1914 (dvoupokojový byt s koupelnou a služkou), 1923 (pobyt v Mariánských lázních), v počátcích krize. Naopak v roce 1927 a pak za pokračující krize ve třicátých letech byla rodina několikrát téměř zcela bez prostředků (prodávání nábytku, neplacení nájemného), tj. na úrovni dolních vrstev bez práce. Prestiž rodiny V rodině Frau Apotheker ještě v Drážďanech se v roce 1883 vyžadovalo od dívek pukrle při pozdravu a líbání ruky. 27 Ve dvacátých letech měla Eva ještě kamarádky z podnikatelských rodin, např. dceru majitele přádelny juty 28 a matka napomínala svou švagrovou, paní lékárníkovou, že se nechová podle svého stavu, když sedává na lavičce se ševcovou, ženou strojvedoucího a předního dělníka v Bergmannwerke a dokonce obědvá se služkou u jednoho stolu. Matka tehdy pěstovala kávový kroužek v cukrárně, kde se scházela s paní plukovníkovou, ženou vyššího celního úředníka a ženou vědce z chemické továrny. 29 Podobně otec považoval pod svou důstojnost, jak uvádí pisatelka, aby chodil za některými svými zákazníky, když dělal účetního, i když dodává, že se mu také nechtělo z domu. 30 Vztah k náboženství a církvi Jak už jsme uvedli, Evina matka byla křesťanka, ale zřejmě spíš papírová, protože se uvádí, že do kostela se šla modlit zvlášť v době akutního ohrožení nemocného dítěte. Rodina zřejmě byla spíš ateistická, otce a jeho bratra totiž vyhodili ze školy, protože pochybovali o neposkvrněném početí Panny Marie a otec před spolužáky řekl, že katecheta je osel, pokud tomu věří. 31 Eva se vyjadřovala o evangelících jako o lidech, kteří nelžou, protože jsou po generace vychováváni v přísné víře Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s

7 Vzdělání a Evina výchova Jaké bylo vzdělání a výchova dívky v takové rodině? Matka vycházela ze své zkušenosti a usilovala o co nejlepší dceřino vzdělání. Za války proto Evu přihlásila do městské školy v Urfahr u Lince, ne do místní vesnické, takže musela do školy docházet. Zdůvodňovala to kvalitou výuky. Taky se chtěla chlubit samými jedničkami na vysvědčení, což jí Eva na gymnáziu již nesplnila, protože měla čtyřku z tělocviku. Když Evě nešlo ve škole kreslení, tak prý matka zajistila, aby byla od něj osvobozena. 33 Také se ale uvádí, že děti se jí v první třídě pro její jméno vysmívaly (protože znaly příběh z náboženství) až tak, že ji matka učila doma sama a do třetí třídy nastoupila až po válce opět v Podmoklech, tj. v městské škole, ne na rozběleském předměstí, kde bydleli. 34 Eva pak studovala na Staats-Ober-Realgymnasium, tzv. děčínském typu gymnázia, což byla kombinace klasického a reálného gymnázia. 35 Měli povinnou češtinu a Evin vztah k češtině posílil obdiv k češtináři i požadované prázdninové pobyty v českých rodinách tak, že se rozhodla ji studovat na německé univerzitě. Evin životní příběh, studia a vzory chování Ještě na gymnáziu se tajně scházela se svým učitelem češtiny a románek zůstal pro veřejnost utajen, i když třída o jejich vztahu věděla. Skončil rozchodem až ve třetím ročníku vysoké školy, protože byl z jeho strany považován za neperspektivní, neviděl sňatek a soužití s mnohem mladší ženou jako reálný. 36 Po maturitě se Eva zasnoubila se spolužákem zřejmě neoficiálně, protože jejich prázdninový vztah prý nepřesáhl rámec kamarádství 37 a vídala se se snoubencem za studií v Praze jen málokdy, zato se spolužákem, adeptem práv, kterému vadila její chudoba, chodila na koncerty a do kavárny. 38 Se svým snoubencem se sešla náhodně v roce 1937, tehdy již vystudoval medicínu a pomýšlel na budoucnost. Připomněl Evě zasnoubení, které si slíbili, a možnost společného soužití, jako podmínku si ovšem kladl, že by musela otěhotnět již před svatbou, protože pořádný Němec musí dávat Führerovi děti. 39 Na Evin dotaz, zda se stýká s kdysi blízkým spolužákem-židem odpověděl, že si to teď nemůže dovolit. Na gymnáziu měli také ve třídě jednoho spolužáka, organizovaného ve spolku buršenšaftlerů, kteří se považovali za elitu ve škole, a ten zřejmě kontroloval chování ostatních, protože Evě v tanečních po tanci se židovským spolužákem vyjmenoval hierarchii německých nepřátel, Židé byli ti největší, pak Češi, socialisté a komunisté. 40 S podobnou situací se setkala i její spolubydlící v Praze na začátku třicátých let, která chodila se studentem, členem 33 Tamtéž, s Tamtéž, s. 38 a Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

8 buršáckého spolku Teutonia. Jemu spolek kontakty s dívkou z položidovské rodiny zakázal, 41 což ale již ovlivňovala nacistická ideologie spojenectví na základě krve. Na české straně se projevovaly vzorce nepřátel národa jako těch cizích také tradičně a někdy ostentativně. Evu přivítal na prázdninovém pobytu v rodině, do níž se pak vracela o prázdninách víckrát, šestiletý chlapec s puškou a pokřikem Budeme bojovat proti Němcům! 42 Stejně jako se s ní nechtěla bavit o jiných prázdninách v Sobotce úřednice z Prahy, protože je Němka. 43 Boje o insignie vedené z německé strany o obranu německé akademické půdy, jak píše, komentuje tak, že se vlastně jen honili, Češi Němce a opačně Němci Čechy přes Ovocný trh do Celetné. 44 K roku 1933 se vyjadřuje, že je jako studenty politika nezajímala, že jim byla stejně vzdálená jako Měsíc, 45 i když to zřejmě tak plně neplatilo, protože zaznamenává, že se její spolubydlící pohádala se svým přítelem, který byl přesvědčením sociální demokrat a fandil Čechům; zřejmě to nepociťovala tak osobně jako v roce 1937, kdy sama chodila s Čechem a kdy se situace dále vyhrocovala, tehdy se politika dostávala i do osobních vztahů, napsala. 46 Evin nový přítel měl doktorát a připravoval sbírku básní Heiliges Reich. Věřil na čistotu vztahu před svatbou 47 a Evě nabízel v budoucnu sňatek. Jeho silné národní cítění přes korespondenci s Henleinem nepodlehlo nacistické ideologii. Již jsme uvedli, že Eva se rozhodla pomoci otci a vzala na sebe závazek, že z budoucího platu bude splácet půjčené peníze a získala podporu u německého svazu studentů. V roce dostala také státní stipendium, což znamenalo, že obědy a večeře v menze mohla splácet zase až ze svého platu. 48 Její vyučující profesor na vysoké škole jí zprostředkoval slušně placené překlady, takže nemusela hledat levnější nájem. Přihlásila se do aspirantury na profesuru, což byla nová učitelská kategorie, která znamenala, že měla rok učit bez platu a podmíněna byla podle předpisů výukou na škole v pohraničí. Od této praxe jí nepomohl ani slib na ministerstvu školství, že může učit vzhledem ke své sociální situaci v Praze, a sice na české škole, protože na německé vliv nemělo. 49 V roce 1937 se připravovala na druhou státnici. V témže roce se její budoucí partner stal po složení zkoušky finančním komisařem a ona doktorkou filozofie. Následovala svatba. Rok 1938 vnímal Evin manžel jako tragedii, ona jako ne zcela napravená Němka jako špatnou operetu, protože vůdce to dá do pořádku. První válečný rok prožili v soukromí. 41 ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s. 149 a Tamtéž, s Tamtéž, s

9 Zachycené příběhy žen tří generací První generace narozené kolem poloviny 19. století Evina prateta a kmotra Frau Apotheker Luft měla stálou společnici, neprovdanou sestru matky Gustl, tedy z generace Eviny prababičky. Po ovdovění se prateta-majitelka lékárny znovu provdala za mladého magistra. 50 (Což byl stejný vzor chování jako v případě Evina otce a jeho první ženy.) Hlavním cílem bylo zachování chodu firmy pomocí vytváření rodinných vazeb. Dvě z jejích dcer zemřely v plicním sanatoriu, 51 tuberkulóza byla nejen nemocí chudých. Z této generace se v rodině další tety provdané za Sasa zakazovalo mazlení se synem, protože měl být vychováván téměř vojensky. Pisatelka pamětí ale v této souvislosti uvádí, že Sasové nebyli v Děčíně oblíbení, a to hlavně pro jejich chování a jazyk. 52 Druhá generace narozené kolem roku 1875 Vedle dcery z rodiny továrníka (přádelna juty) měla Eva také kamarádku z neúplné rodiny, kde otec padl a matka vlastnila cihelnu a denně sedávala několik hodin v kanceláři, pracovala a zřejmě dohlížela na vedení podniku. Tato rodina měla větší byt než zmínění továrníci. Ve dvou pokojích bydlela babička, v jednom kuchařka a v pokoji pro hosty občas guvernantka. Neměli služku, ale jen posluhovačku na půl dne. 53 V roce 1928 chodila Eva v době studií na obědy k paní Glöcknerové, vdově po řídícím učiteli, která vyvařovala pro patnáct dospělých. 54 Podobně chodila obědvat do rodiny architekta jako platící host, tedy i to byla skrytá forma výdělečné činnosti žen-hospodyň. 55 Třetí generace narozené kolem roku 1910 Příběh Eviny sestřenice Mitzi (dcery ředitele pošty v Trutnově, narodila se někdy ke konci devadesátých let(?), ukazuje stále tradiční řešení situace typické pro 19. století, a to jak v rodině, tak při výběru partnera. V 16 letech zemřela Mitzi matka (měla 36 let), otec propustil línou služku a zeptal se dcery, zda by zvládla vést domácnost. Za to jí otec nabízel služčin plat. Dívka souhlasila a žádala, aby polovinu platu dostávala a polovinu jí otec ukládal. V rodině byly ještě dvě mladší děti. S vařením se jí vždy nedařilo, ale vydržela, jak píše pamětnice, zvládla úlohu hospodyně na výbornou. 56 Když se Mitzin otec znovu oženil, odešla 50 ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s Tamtéž, s

10 Mitzi jako vychovatelka do židovské rodiny zubního lékaře ve Vídni. Měla talent na ruční práce, a tak ji paní přihlásila do kurzu na uměleckoprůmyslové škole. V roce 1918 padl Mitzin snoubenec na frontě a zemřelo dítě, jemuž dělala vychovatelku. Zůstala bez životní perspektivy. Zamiloval se do ní voják vracející se z války, učitel, a nabídl jí sňatek, po spontánní zamítavé odpovědi změnila Mitzi názor a upřednostnila zajištěnou budoucnost paní učitelové před sňatkem z lásky. 57 Podobně Evina bytná v Náchodě, školníkova dcera, se nechala od rodičů přesvědčit, že si musí především hmotně zajistit budoucnost. Vzdala se své lásky a vdala se za sedlákova syna, v jehož rodině sloužila. Syn dostal městský dům a pohostinství, ale ženě stále vyčítal, že si ji vzal s holým zadkem. Měli posluhovačku na jeden a půl hodiny denně, která pomáhala při větších pracích. Šťastná nebyla. 58 Spolužák chtějící po maturitě studovat práva, jemuž se Eva líbila, se jí vzdal, protože si byl vědom toho, že je stejně chudá jako on a že on bude potřebovat věno, které by mu usnadnilo otevření kanceláře. 59 Jedna z prvních Eviných spolubydlících z privátu na studiích v Praze byla vdaná. Pocházela zřejmě z movitější židovské rodiny, protože její matka koupila novomanželům v Jablonci byt. Spolubydlící se vdala za svého profesora. Po roce se ale začala, jak se píše, v manželství nudit, nechtěla dítě a začala studovat práva. 60 Což byl asi úplně nový a také asi ojedinělý vzor chování. Závěr Z uvedeného vyplývá, jak jsme zjistili již dříve, že role hospodyně byla trvale do konce 19. století žádoucí u mladých žen a převažující. Ukazuje se ale také, že se v generaci narozené kolem roku 1875 zřejmě výrazně omezil starý vzor chování žen ze středních vrstev: neprovdaná nezůstala pasivně žít v rodině příbuzných, např. bratra nebo sestry, kde by vypomáhala v domácnosti, což paměti dokládají ještě pro předchozí generaci jako naše starší zjištění. Zabydlel se již vzor nastupující v poslední čtvrtině 19. století, vlastní zaměstnání a samostatnost. Jistě ne prestižní vzor, ale řešící nově postavení neprovdané. Stále se ještě jako dost frekventovaný vzor i v nejmladší sledované generaci žen uplatňovalo preferování sňatku pro materiální zajištění před sňatkem z lásky a podobně účelově (asi ne překvapivě) i u nejmladší generace mužů. Tedy dodržování sociální stejnorodosti manželů. Sňatek pod nebo nad stav býval i zdrojem výčitek a ponižování v manželství. Současně to souvisí s prestižním chováním a distancí mezi sociálními skupinami, které však bylo podle pamětí narušováno i respektováno v generaci narozené kolem roku Lze vidět 57 Tamtéž, s Tamtéž, s ALTHAMMER-ŠVORČÍKOVÁ, E.: c. d., s Tamtéž, s

11 i starý vzor druhých sňatků vdov, které měly vyřešit chod firmy, i nový, dříve jen ojedinělý vzor, kdy vdova řídila podnik sama. 61 Také se potvrzuje pokračování postavení ženy a její uplatnění v rodinných příjmech v chudší středostavovské rodině, kde bylo běžné, že žena v mužově profesi vypomáhala nebo se účastnila nějaké vypomáhající činnosti. Dokládá to i (relativně obtížně ze sociálních důvodů dosažená) profese středoškolské učitelky, což u bohatších středostavovských rodin nemuselo být, jak ukazují např. vzpomínky právníka ve státních službách J. Ročáka, jehož žena s vysokoškolským vzděláním zůstala ve třicátých letech v domácnosti, prý pro relativně nízký plat aspirantky na profesuru (500 Kč za měsíc). 62 Zatímco úplně nové je zřejmě legální přerušení těhotenství v době materiální tísně rodiny. Podobné novum představuje rozpad rodiny rozvodem, což potvrzují ve sporadických případech pro generaci narozených kolem roku 1875 vzpomínky J. Ročáka, zatímco generace žijící v meziválečném období se rozváděla již častěji. A nová je snaha o kvalitní vzdělání dívek z chudších středních vrstev, které byly v první polovině 19. století od knih odháněny, protože se čtení považovalo za lenošení a zbytečnost. Nová je i dostupnost institucionalizované stipendijní podpory, státní i spolkové, pro zajištění studia chudších dívek. Stejně jako nové a zřejmě výjimečné je studium vdaných žen s předpokládaným dobrým materiálním zázemím. Zjevně nové a naštěstí přechodné je zavádění vzorů chování nacionálních socialistů do obecných vztahů k Židům a jiným neněmeckým skupinám, které se promítly přehradami i ve sňatkové politice a k předmanželskému zjišťování plodnosti žen, motivovanému povinností dát říši děti. Lze konstatovat, že tempo změn v modifikacích vzorů chování žen se v meziválečném období zrychlilo a že nové vzory se vyvozovaly z emancipačních snah a zčásti i z ideologických podnětů, které naštěstí zůstaly krátkodobé. 61 MUSILOVÁ, D.: Ženy a podnikání. In: MACHAČOVÁ, J. MATĚJČEK, J. (eds.): Studie k sociálním dějinám 10. Opava 2002, s MACHAČOVÁ, J.: Čeští státní úředníci a pohraničí ve 30. letech. Analýza pamětí JUDr. Jaroslava Ročáka. In: MACHAČOVÁ, J. MATĚJČEK, J.: O středních vrstvách v českých zemích Opava 2002, s

12 Summary PATTERNS OF GIRLS AND WOMEN S BEHAVIOUR BETWEEN TRADITION AND EMANCIPATION, GERMAN BORDERLAND Jana Machačová The sound analyzes patterns of behaviour of three women s generations (born about 1850, 1875 and 1910) taken down in memoirs of Eva Althammer-Švorčíková and collates them with results from previous researches of behavioural patterns in the 19th century. It validates outlasting of older behavioural patterns in orientation on the role of housewife, fortune in front of love in marriage, favour of social homogeneity. However, it is also obvious, that some of new patterns oriented on careful education of girls, their professional preparation instead of common gaining ground in the congenial families. Institutional securing of support and scholarships for poor students, girls also, was a new possibility from which a new behavioural pattern evolved. 96

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část

8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS. 4.část 8.NÁRODNÍ OBROZENÍ U NÁS 4.část Božena Němcová (1820 1862) *Vídeň narodila se jako dcera panského kočího Němce Jana Pankla a české služky Terezie Novotné dětství prožila v ratibořickém údolí u České Skalice

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza

Název školy. Označení. VY_32_INOVACE_09_Česká vesnická próza Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti aktivity ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl "SÓLO RODIČE" JUDr. Jana Seemanová

20. října 2014, Praha Mezinárodní kulatý stůl SÓLO RODIČE JUDr. Jana Seemanová JUDr. Jana Seemanová Legislativa Čl. 32 odst. 1 Listiny i základních práv a svobod Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. Zláš Zvláštní ochrana dětí a mladistvých ldi ýh je zaručena. č 3 odst.

Více

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS

Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET. pro výzkum ESS Sociologický ústav AV ČR Středisko empirických výzkumů - STEM SOUBOR KARET pro výzkum ESS Listopad - prosinec 2002 KARTA 1 Vůbec žádný Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Sokolov. Michal 18 let

Sokolov. Michal 18 let Sokolov Michal 18 let Michal studuje na střední škole maturitní obor. V posledním půl roce u něho došlo k výraznému zhoršení prospěchu. Vyučující ho do té doby považovali za nadprůměrného žáka. V posledním

Více

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE

JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE JAK ŽIVÍ RODINU SÓLO RODIČE PENÍZE, PRÁCE A SOCIÁLNÍ SYSTÉM V ČR Radka Dudová, Ph.D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR,, v.v.i. 20. října 2014 Mezinárodn ní kulatý stů ůl SÓLO ROD DIČE SÓLO

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Paní Drozdková vypráví

Paní Drozdková vypráví Paní Drozdková vypráví Narodila jsem se 14. prosince roku 1923 v obci Dobrčice u Přerova. Pocházím ze čtyř dětí. Nejstarší sestra brzy po svém narození zemřela, o ní vím jen z vyprávění maminky. Rodiče

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Manželství. určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství určeno pro žáky primy CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Manželství na tuto prezentaci navazují pracovní listy: manželství pracovní list č.1 svatební tradice a zvyky

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

ESS 5. European Social Survey. Karty

ESS 5. European Social Survey. Karty ESS 5 European Social Survey Karty 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název aktivity. Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace. Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526 III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař

zlaté buly pro říši jako Římský král a císař ZAHRANIČNÍ POLITIKA Sňatková Vydání Karel politika zlaté buly pro říši jako Římský král a císař SŇATKOVÁ POLITIKA Sňatková politika začíná již u Karlova dědečka hraběte Jindřicha Lucemburského. Oženil

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012

PŘEMYSLOVSKÝ STÁT. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 PŘEMYSLOVSKÝ STÁT Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_inovace/6_337 22. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky vzniku českého státu, vláda přemyslovských knížat Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví?

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví? Identifikace pamětníka: žena 61 let matka dělnice, otec hajný vyučení dělnice (obuvnice), nyní důchodkyně místo narození, předchozí bydliště Česká Kamenice nynější bydliště Janov u Litomyšle Co si představíš

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI

ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 6. 10. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 3. ročník

Více

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí

Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů. Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí Soubor respondentů Vyhodnocení zjišťování potřeb seniorů Senioři na Klatovsku žijící v přirozením prostředí senioři celkem lidi ženy muži celkem 300 214 86 % 100% 71% 29% V dotazování jsme vyhodnotili

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

*** Kartičky z druhé fáze

*** Kartičky z druhé fáze říjen 2009 Pardubické karty: pomoc cizincům bez znalosti češtiny Barbora Tošnerová Abstrakt: Cizojazyčné a obrázkové kartičky usnadňují lékařům a sestrám v Pardubické krajské nemocnici 1 komunikaci s nemocnými

Více

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI OSOBNÍ ÚDAJE Datum a místo narození: Státní příslušnost: Stav: rodné příjmení: národnost: náboženské vyznání: PSČ: Jedná se o vaše trvalé bydliště? Telefon:

Více

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie

ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie ZBRASLAVSKÝ PIVOVAR 250 let historie Pivo se na Zbraslavi začalo údajně vařit už na sklonku 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. V té době byly pivovary běžnou součástí klášterního hospodářského

Více

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce.

podporováno Swiss Life Select 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. 1. pololetí 2015 Zpravodaj Nemůžeme vrátit to, co se stalo. Můžeme ale některým příběhům dopsat šťastné konce. Resuscitační přístroje pro novorozence Nadační fond Děti na dlani pomáhá zlepšit zdravotní

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7

Úvodní slovo předsedy správní rady 3. Účel nadačního fondu 4 6. Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 3 Účel nadačního fondu 4 6 Představujeme správní radu Nadačního fondu Evy Matějkové 7 Program podpory zdravotnictví 8 Program pro jesle a mateřské

Více

260 let vzdělávání v Panské

260 let vzdělávání v Panské 260 let vzdělávání v Panské 2015 Jiří Machač www.panska.cz Obsah 1 Budova bývalého piaristického gymnázia (Panská ulice) 2 1.1 František Křížík..................................... 2 1.2 Piaristé.........................................

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová

2.2 RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová . RODINNÝ STAV V PRAZE Lucie Pospíšilová Struktura obyvatel podle rodinného stavu je odrazem dlouhodobého působení řady faktorů, mezi které patří demografická a ekonomická situace území, postoje a hodnoty

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Rok v Lotrinsku. Základní údaje o studentovi Jméno: Vojtěch Příjmení: Hanzal Název domácí školy: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Obor studia: hotelnictví Ročník

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu.

Bílá nemoc Pracovní list Hra s textem, obdoba pracovního maturitního listu. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218CZ. Šablona I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské gramotnosti Označení materiálu VY_12_INOVACE_Pap30

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 3. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Prominutí příslušenství pohledávky ve věci 36 Ex 384/2006 Obsahem materiálu je návrh částečného

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015)

Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety. pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl a Rakovnické Sudety pohled na Děkov od hřbitova (podzim 2015) Rainer Kreissl (13. 4. 1924 Děkov 23. 6. 2005 Mnichov) Syn německého statkáře a obchodníka s chmelem z Děkova. Absolvent hospodářské

Více

VY_32_INOVACE_D 10 14

VY_32_INOVACE_D 10 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37

VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 VY_32_INOVACE_02_ Písně národního obrození_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU

Období reálného socialismu. Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Období reálného socialismu Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. KfiTF JU Vztah k náboženství na okraji 1, základní parametry vztahu české společnosti k náboženství již z období 1918-1928 2, lidová strana součástí

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více