Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma."

Transkript

1 Italština pro začátečníky I. - úplný začátečník Italština pro začátečníky II. - již navštěvovali kurz Cíl kurzu: výuka italského jazyka spojená se skutečným poznáním italské kultury. Cílem je naučit studenty základy italského jazyka, rozvíjet jazykové dovednosti, motivovat je k poznávání jiné kultury. Italsky hravě a srdečně Délka: od do Počet studentů: max 7 na kurz z důvodu zajištění aktivní účasti a pozornosti studentů Výuka skupiny 1x týdně 60 minut. Možnost výuky: bude dohodnuto s žáky na informační schůzce Informační schůzka se zájemci o italštinu Středa 19. září 2012 v interaktivní učebně (č. 224) ve 12:45 Cena: 50,- Kč / hodinu Učebnice pro výuku 80,- Kč + cvičebnice gramatiky 15,- Kč Další materiály během kurzu budou žákům poskytovány zdarma. Lektorka: Ing. Dagmar Šourková Italsky plynule komunikuji. Znalost jsem získala studiem ekonomie ve Veroně v Itálii prostřednictvím programu Sokrates- Erasmus. Následně jsem 4 roky v severní Itálii žila a po návratu do ČR jsem 3 roky italštinu aktivně používala ve firmě zastupující italské výrobce designového nábytku. Metodika: Výuku zaměřuji na schopnost používat jazyk v reálných situacích Gramatiku vyučuji jednoduše, dbám na její správné procvičení a používání. V hodině co nejvíce komunikuji v italštině pro dobré osvojení správné plynulosti i výslovnosti jazyka. Hodina je rozdělena na několik částí: uvítání, hra či konverzace pro aktivaci studentů, případná kontrola domácího úkolu, opakovní probrané látky a navázání novou gramatikou, rozšíření slovní zásoby, poslech, konverzace či procvičování probíraného jevu. Po několika hodinách je opět opakovací lekce, kdy je zaměření na aktivní použití probrané látky a upevnění gramatiky. Forma: Na ŽL, rodičům bude vystaven příjmový pokladní doklad, v případě zájmu faktura Materiály: Základní gramatická struktura - Učebnice Začínáme s Italštinou (Fraus) - L italiano con giochi e attivitá - Italsky za 30dní Doplňkové materiály gramatická cvičení, články, hry, poslechy Osnova: Viz níže dle skupin Italština pro začátečníky I. úplný začátečník Italština pro začátečníky II. již navštěvovali kurz

2 OSNOVA: Kurz Italština pro začátečníky I. (2012/2013) - úplný začátečník 1. lekce představení, seznámení žáků s obsahem kroužku, UMĚT POZDRAVIT, ROZLOUČIT SE, souhlas, nesouhlas, poděkování, JAK SE JMENUJEŠ, JAK SE MÁŠ? 2. lekce VÝSLOVNOST, PŘÍZVUK, otázka KDO JE TO? PŘEDSTAVOVÁNÍ PŘÁTEL(kartička) - procvičování výslovnosti 3. lekce JAK POJMENOVÁVAT VĚCI, otázka CO JE TO?, TOHLE JE ŠKOLA- slovíčka, BARVY - určitý člen Il, lo, l a la - jednotné číslo, neurčitý člen Un, uno, una - Poznej Itálii- Škola v Itálii 4. lekce - ODKUD POCHÁZÍŠ? - země MLUVÍŠ ITALSKY? - sloveso parlare-mluvit, venire- přicházet, abitare bydlet - zápor 5. lekce - OPAKOVÁNÍ a procvičování - Doplnění Carta d identita- jméno,odkud jsem, kde bydlím, - Poslech a překlad písničky - Poslech textu, cvičení zápor, vykání - 6. lekce POVĚZ MI NĚCO O SOBĚ věk, kolik máš sourozenců, ČÍSLOVKY 1 20, - členy- množné číslo, - pomocná slovesa MÍT-avere, BÝT essere, 7. lekce NAŠE RODINA - přivlastňovací zájmena můj, tvůj, váš, koncovky přídavných jmen, - procvičování členů urč.jč a mn.č., popis vlastní rodiny - Poznej Itálii- Rodina v Itálii 8. lekce NÁŠ DOMOV- kde bydlíš?, - Město nebo venkov, druhy bytů, - Cvičení předložky v in a a - Poznej IT - Bydlení v Itálii 9. lekce - Hledáme věci- vybavení bytu= kde je?, v, na, pod, 10. lekce - OPAKOVÁNÍ - procvičování gramatiky- urč. a neurč. členu, množ. čísla - poslech textu, it. muziky 11. lekce CO RÁD JÍŠ? JÍDLO, - slovesa jíst- mangiare, pít- bere - mám hlad, mám žízeň - zvratná slovesa např. Piacere -líbí se mi, mám rád - Mi piace, mi piacciono - Poznej IT- Italská kuchyně 12. lekce ROZHOVOR U STOLU, -Poznej IT- typická snídaně, oběd, večeře 13. lekce - ZÁLIBY, VOLNÝ ČAS, - - sloveso fare - dělat, giocare, suonare - hrát,

3 14. lekce -JAK TRÁVÍM DEN, URČUJEME ČAS- Kolik je hodin? - sloveso jít, chodit andare, - Poznej Itálii-jak tráví čas italská mládež, italská muzika 15. lekce OPAKOVÁNÍ časování sloves 16. lekce- CO PODNIKNEME? DNY V TÝDNU - Co děláš, kdy, v kolik?, Program na týden 17. lekce KDE TO JE? JE TU NĚKDE BLÍZKO.? - Hledání určitého místa(nádraží, nemocnice ), - směr- vlevo,vpravo, rovně, blízko x daleko, v předu x v zadu, z boku - Vykání 18. lekce NA CESTÁCH, DOTAZY NA CESTU - indikace cesty, mapka, orientace ve městě - Poznej IT- Zajímavá místa v Itálii, Lago di Garda, 19. lekce NEMOCI, ČÁSTI TĚLA, Bolí mě. Poznej IT- pořekadla týkající se částí těla 20. lekce OPAKOVÁNÍ 21. lekce JDEME NAKUPOVAT, - Obchody, V Supermarketu, - měna v Itálii Poznej Itálii otevírací doby obchodů, zvyky 22. lekce DALŠÍ NÁKUPY A POSEZENÍ V KAVÁRNĚ - ptáme se kolik co stojí, 23. lekce - V HOTELU, KEMPU - objednání pokoje, řešení různých situací - Poznej Itálii příklady kempů, zvyky 24. lekce MĚSÍCE, DATUM, Další číslovky - řadové číslovky, kolikátého je? - Kdy máš narozeniny? 25. lekce - OPAKOVÁNÍ 26. lekce - POČASÍ a ROČNÍ OBDOBÍ 27. lekce - PŘÍRODA a ZVÍŘATA - způsobová slovesa Potere=moci, dovere=muset, volere=chtít 28. lekce- Závěrečná hodina opakování a konverzace

4 OSNOVA: Kurzu Italština pro začátečníky II (2012/2013) - již navštěvovali kurz it 1. lekce seznámení žáků s obsahem kroužku, PŘIPOMENUTÍ JIŽ PROBRANÉ LÁTKY 1. část - pozdravy, pojmenování věcí, povědět něco o sobě, barvy, oblečení 5. lekce PŘIPOMENUTÍ JIŽ PROBRANÉ LÁTKY 2. část, - číslovky, rodina, domov, co rád jíš- jídlo, rozhovor u stolu, v kavárně 6. lekce - ZÁLIBY, VOLNÝ ČAS, - - sloveso fare - dělat, giocare, suonare - hrát, 7. lekce -JAK TRÁVÍM DEN, URČUJEME ČAS- Kolik je hodin? - sloveso jít, chodit andare, - Poznej Itálii-jak tráví čas italská mládež, italská muzika 8. lekce- CO PODNIKNEME? DNY V TÝDNU - Co děláš, kdy, v kolik?, Program na týden 6. lekce KDE TO JE? JE TU NĚKDE BLÍZKO.? - Hledání určitého místa(nádraží, nemocnice ), - směr- vlevo,vpravo, rovně, blízko x daleko, v předu x v zadu, z boku - Vykání 7. lekce NA CESTÁCH, DOTAZY NA CESTU - indikace cesty, mapka, orientace ve městě - Poznej IT- Zajímavá místa v Itálii, např.lago di Garda, 8. lekce ČÁSTI TĚLA,. Poznej IT- pořekadla týkající se částí těla 9. lekce - NEMOCI, Bolí mě. - rozhovor s doktorem 10. lekce OPAKOVÁNÍ 11. lekce JDEME NAKUPOVAT, - Obchody, V Supermarketu, - měna v Itálii Poznej Itálii otevírací doby obchodů, zvyky 12. lekce DALŠÍ NÁKUPY A POSEZENÍ V KAVÁRNĚ - ptáme se kolik co stojí, 13. lekce - V HOTELU, KEMPU - objednání pokoje, řešení různých situací při ubytování v zahraničí - Poznej Itálii příklady kempů, zvyky 14. lekce MĚSÍCE, DATUM, Další číslovky - řadové číslovky, kolikátého je? - Kdy máš narozeniny? -

5 15. lekce - OPAKOVÁNÍ 16. lekce - POČASÍ a ROČNÍ OBDOBÍ - rozdíl mezi použitím c é =je a fa =dělá 17. lekce - ZVÍŘATA - koncovky přídavných jmen 18. lekce- PŘÍRODA - způsobová slovesa Potere=moci, dovere=muset, volere=chtít 19. lekce- PROFESE - podstatná jména profesí- mužský a ženský rod 20. lekce OPAKOVÁNÍ 21. lekce DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - použití předložky a, in a da - příslovce místa ci -tady, tam, sem 22. lekce ČINNOSTI - různé další aktivity 23. lekce DOVOLENÁ U MOŘE - stupňování přídavných jmen - Poznej Itálii zajímavá místa u moře v Itálii 24. lekce- DOVOLENÁ NA HORÁCH - minulý čas passato prossimo - Poznej Itálii zajímavá místa pro lyžování v Itálii 25. lekce - OPAKOVÁNÍ - poslech textu a it. Muziky 26. lekce - U JÍZDENKOVÉ POKLADNY - sloveso andare, prendere - Poznej Itálii zvláštnosti cestování vlakem v Itálii 27. lekce JÍDLO a PITÍ II. - poznání dalších italských delikates, a rozšíření slovní zásoby 28. lekce - Závěrečná hodina - opakování a konverzace

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. a 2. ročníku - 1

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu: Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Obsah vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace stanovených RVP

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu V předmětu Německý jazyk je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, oboru

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

V.1.3 Druhý cizí jazyk

V.1.3 Druhý cizí jazyk 1/9 V.1.3 Druhý cizí jazyk V.1.3.II 2. stupeň V.1.3.II.1 Charakteristika předmětu Výuka druhého cizího jazyka (DCJ) je pojata komunikativní metodou zdůrazňující hlavní funkci každého jazyka, tj.funkce

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Ruský jazyk nižší gymnázium

Ruský jazyk nižší gymnázium Ruský jazyk nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Vede žáka k chápání jazyka

Více

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning

N-1 Německý jazyk. (Anotace k sadě 32 materiálů) Přivlastňovací zájmena. Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning ( k sadě 32 materiálů) 1. N-1_01 Podstatná jména Výukový materiál obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. Jedná se o zopakování a utřídění gramatiky a slovní zásoby probrané v souvislosti s podstatnými jmény.

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM vzdělávací oblasti pro II.stupeň ZÁKLADNÍ ŠKOLY HABRMANOVA 130 HRADEC KRÁLOVÉ 1 OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLASTI PRO II.STUPEŇ 8. DRUHÝ STUPEŇ 8.1 Český jazyk: charakteristika a vzdělávací

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk

6.19 A) Charakteristika vyučovacího předmětu Francouzský jazyk 6.19 Další cizí jazyk Další cizí jazyk je vyučován od 7.do 9.ročníku v časové dotaci 3 vyučovací hodiny týdně.v současné době si žáci naší školy mohou zvolit jazyk francouzský nebo ruský. 6.19 A) Charakteristika

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK

Příloha č. 5 ANGLICKÝ JAZYK Žák si připomene dovednosti z nižších tříd. Umí přivítat spolužáky, popřát úspěch, reagovat na základní pokyny. Hláskuje jména, dokáže pracovat se slovníkem. Umí představit sebe a jiné. Žák jednoduše popíše

Více

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář

Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk. Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář Střední škola Oselce 335 01 Nepomuk Školní vzdělávací program 33-56-H/01 Truhlář 1 1. Identifikační údaje Název a adresa školy: Střední škola Oselce Oselce 1, 335 01 Nepomuk Zřizovatel: Plzeňský kraj Krajský

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk.

DCJ - Španělský jazyk pokrývá vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace a vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Další cizí jazyk. 4.1.3 Německý jazyk a Španělský jazyk Žák si volí další cizí jazyk německý nebo španělský. 4.1.3.1 Německý jazyk* * přečíslení kapitoly v rámci Dodatku 1 k ŠVP 4.1.3.2 Španělský jazyk DCJ - Španělský jazyk

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více