Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy"

Transkript

1 NÁZEV STAVBY Balabenka point objekt C přestavba výrobní haly na obchodní a kancelářské prostory KLIENT UGAV s.r.o., Lihovarská 12, Praha 9 - Libeň MÍSTO STAVBY Praha 9, Drahobejlova 15/2400, Lihovarská 12 PROJEKTANT OMEGA project s.r.o., Milady Horákové 66/103, Praha 6 STUPEŇ dokumentace skutečného provedení DATUM 08 / 2015 CHARAKTER STAVBY stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA V Praze dne Vypracoval: Ing. Jan Škopek Ing. Jaroslav Bittman

2 OBSAH: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 A.1 STAVBA 4 A.2 STAVEBNÍK 4 A.3 PROJEKTANT 4 B. ZMĚNY 5 B.1 ZMĚNY V 1 PP 5 B.1.1 NOVÁ BETONOVÁ ZEĎ TL. 250 MM U STÁVAJÍCÍ ZDI TL. 720 MM 5 B.1.2 POSUN NOSNÉ OBVODOVÉ ZDI TL. 250 MM 5 B.1.3 ZMĚNA TVARU ČÁSTI SLOUPŮ 5 B.1.4 ODSTRANĚNÍ SLOUPŮ 5 B.1.5 POSUN A ZMĚNŠENÍ ŠÍŘKY NÁJEZDOVÉ RAMPY 5 B.1.6 ZVĚTŠENÍ MÍSTNOSTI ÚKLIDU 5 B.1.7 ZRUŠENÍ OMÍTEK NA STĚNÁCH 6 B.1.8 PŘESUN JÁDRA SE SCHODIŠTĚM A VÝTAHOVOU ŠACHTOU 6 B.1.9 POSUN CHODBY SE VSTUPNÍM SCHODIŠTĚM 6 B.1.10 NOVÁ BEZODTOKOVÁ JÍMKA 6 B.2 ZMĚNY 1 NP 6 B.2.1 NOVÉ PROVEDENÍ HLAVNÍCH VSTUPŮ 6 B.2.2 ZMĚNA ZÁDVEŘÍ, CHODBY, SCHODIŠTĚ A VÝTAHOVÉ ŠACHTY 6 B.2.3 ZRUŠENÍ ZÁDVEŘÍ A ZÁZEMÍ POKLADEN 6 B.2.4 ZVÝŠENÍ PARAPETU U OKEN NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ 7 B.2.5 VSTUP VE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU 7 B.2.6 NOVÝ VSTUP A PROSKLENÁ FASÁDA 7 B.2.7 NOVÉ OKNO A VSTUP JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBJEKTU 7 B.2.8 ZMĚNA PRUŘEZU SLOUPŮ 7 B.2.9 ZMĚNA TLOUŠŤKY STROPNÍ KONSTRUKCE 7 B.2.10 SNÍŽENÍ STROPU 7 B.2.11 POSUN VSTUPU Z KOMERCE DO OBJEKTU B 8 B.2.12 ZMĚNA DISPOZICE V SEVERNÍ ČÁSTI OBJEKTU C 8 B.2.13 ZMĚNA DISPOZICE V OBJEKTU B U VJEZDU DO GARÁŽÍ 8 B.2.14 ZMĚNA DISPOZICE 1NP V JIŽNÍ ČÁSTI OBJEKTU B 8 B.2.15 ZATEPLENÍ ČÁSTI OBJEKTU B 8 B.2.16 ZMENŠENÍ SV V SEVERNÍ ČÁSTI OBJEKTU 8 B.3 ZMĚNY 2 NP 9 B.3.1 ZMĚNA ÚROVNĚ PODLAHY 9 B.3.2 ZMĚNA DISPOZICE 9 B.3.3 ZMĚNA VSTUPU Z 1NP, SCHODIŠTĚ A VÝTAHOVÉ ŠACHTY 9 B.3.4 LODŽIE V JIŽNÍ ČÁSTI OBJEKTU 9 B.3.5 ZRUŠENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 2NP 9 B.3.6 ÚPRAVA DISPOZICE V JIŽNÍ ČÁSTI OBJEKTU B 9 B.3.7 NOVÉ OTVORY OKEN NA JIŽNÍ FASÁDĚ 10 B.3.8 POSUN OTVORŮ OKEN NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ 10 B.3.9 ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ OBJEKTU B 10 B.3.10 ZMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ OBJEKTU C 10 B.3.11 ZMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ OBJEKTU C 10 B.3.12 ZMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ NA SEVERNÍ FASÁDĚ OBJEKTU C 10 B.3.13 ZMĚNA STŘECHY NAD GARÁŽEMI V 1PP 10 B.4 2NP mezipatro 11 B.4.1 NÁSTAVBA VYROVNÁVACÍHO PATRA 11 B.5 STŘECHA 11 OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 2

3 B.5.1 POSUN STŘEŠNÍHO VÝLEZU 11 B.5.2 ÚPRAVA SEDLOVÉ STŘECHY U OBJEKTU B 11 B.5.3 ÚPRAVA PLOCHÉ STŘECHY OBJEKTU B 11 B.5.4 VÝLEZ NA TERASU 11 OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 3

4 A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A.1 STAVBA NÁZEV: Balabenka point - objekt C přestavba výrobní haly na obchodní a kancelářské prostory MÍSTO: Praha 9, Drahobejlova 15/2400, Lihovarská 12 KATASTRÁLNÍ ČÍSLO: č. parc. 3178/3, 3181/2, 3181/3, 3178/4, 3177/5, k.ú. Praha - Libeň STUPEŇ: dokumentace skutečného provedení DATUM: 08 / 2015 CHARAKTER změna stavby, přístavba A.2 STAVEBNÍK NÁZEV: UGAV s.r.o. KONTAKTNÍ OSOBA: Eugen Roden, Ing. Ivan Bialik TEL/FAX: ADRESA: Lihovarská 12, Praha 9 - Libeň IČO: A.3 PROJEKTANT Generální projektant Název : OMEGA project, s.r.o. Adresa : Milady Horákové 66/103, Praha 6 Kontaktní osoba : Ing. Jan Škopek, Tel/fax.: , IČO: Oprávnění projektanta : Ing. Jan Škopek, ČKAIT OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 4

5 B. ZMĚNY B.1 ZMĚNY V 1 PP B.1.1 NOVÁ BETONOVÁ ZEĎ TL. 250 MM U STÁVAJÍCÍ ZDI TL. 720 MM Poloha změny: 1 PP. Střední část objektu C, zeď na ose E, v místě křížení s osou 6. Odůvodnění: Požadavek statika, podchycení stropní desky. Provedení: Byla provedena betonová zeď tl. 250 mm, dlouhá 3635 mm. Zeď je dilatována od stávající zdi mezerou 35 mm vyplněnou extrudovaným polystyrenem. Zeď byla provedena kvůli uložení stropní desky. B.1.2 POSUN NOSNÉ OBVODOVÉ ZDI TL. 250 MM Poloha změny: 1PP. Obvodová zeď v severovýchodní části objektu C Odůvodnění: Z požadavku statika byla přibetonována nosná železobetonová zeď pro uložení stropní desky. Aby byly zachovány šířky parkovacích stání, bylo nutné posunout obvodovou zeď směrem na SV. Provedení: Poté co došlo k přibetonování nosné zdi pro uložení stropu, došlo k zúžení parkovacích stání. Aby byly šíře stání dodrženy, došlo k posunu obvodové zdí směrem na severovýchod o 460 mm. Touto změnou byl upraven také osový systém objektu. Vzdálenost nové obvodové zdi od stávající zdi tl. 720 mm ležící na ose E byla navýšena z mm na mm. Zastavěná plocha byla posunem navýšena o 7,64 m2. B.1.3 ZMĚNA TVARU ČÁSTI SLOUPŮ Poloha změny: 1PP.Objekt C. Sloupy na ose F, E, E, C Odůvodnění: Požadavek statika Provedení: Dle požadavku statika byl u vybraných sloupů změněn tvar a zaoblené rohy byly upraveny na pravoúhlé. B.1.4 ODSTRANĚNÍ SLOUPŮ Poloha změny: 1PP. Objekt C. Dva sloupy na ose B v severní části objektu. V blízkosti vjezdu do garáží. Odůvodnění: Po provedených změnách nebyli ze statického hlediska již potřeba. Provedení: Po změně pozice vjezdu do garáží byly posunuty nosné zdi nájezdové rampy k ose 7, a přebraly roly sloupů. V tu chvíli nebyly již navržené sloupy z hlediska statiky potřeba. B.1.5 POSUN A ZMĚNŠENÍ ŠÍŘKY NÁJEZDOVÉ RAMPY DO GARÁŽÍ V 1PP Poloha změny: 1PP. Nájezdová rampa na západní straně objektu C. Odůvodnění: Požadavek investora Provedení: Z požadavku investora byla nájezdová rampa zúžena ze 4,37 m na 3,2 m. Zároveň byla posunuta k ose č. 7. V této pozici mohly stěny nájezdové rampy při rozšíření z 200 mm na 300 mm přebrat roli nosných sloupů a ty byly odstraněny. B.1.6 ZVĚTŠENÍ MÍSTNOSTI ÚKLIDU Poloha změny: 1PP. Rohová místnost na západní straně objektu C. Odůvodnění: Požadavek investora Provedení: Po změně šířky a posunu nájezdové rampy, vznikl větší prostor pro místnost úklidu. Místnost byla zvětšena z 10,5 m2 na 20 m2. Stěna úklidu byla rozšířena z 200 mm na 300 mm z požadavku statika. OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 5

6 B.1.7 ZRUŠENÍ OMÍTEK NA STĚNÁCH Poloha změny: Nové ŽB zdi v 1 PP Odůvodnění: Požadavek investora Provedení: V 1PP byl na nových ŽB zdech použit místo omítek protiprašný nátěr. B.1.8 PŘESUN JÁDRA SE SCHODIŠTĚM A VÝTAHOVOU ŠACHTOU Poloha změny: 1PP. Jižní část objektu. Odůvodnění: Požadavek investora, změna dispozice, Provedení: Dle požadavku investora bylo schodiště s výtahovou šachtou, chodbou a skladem v jižní části objektu zrušeno a přesunuto do západní části objektu B (u komína). Zachována byla příprava ve stropní desce, pro možné osazení výtahové šachty. B.1.9 POSUN CHODBY SE VSTUPNÍM SCHODIŠTĚM Poloha změny: 1PP. Západní část objektu B (u komína). Odůvodnění: Požadavek investora, změna dispozice, Provedení: Chodba byla doplněna o výtahovou šachtu. Zrušeno bylo jednoramenné schodiště vedoucí přímo do 1 NP a nahrazeno dvouramenným s podestou. Celá dispozice byla posunuta mírně doprava kvůli návaznostem v 1NP. B.1.10 NOVÁ BEZODTOKOVÁ JÍMKA Poloha změny: 1PP. Jižní část objektu C. Odůvodnění: Sběrné místo zavlečené vlhkosti Provedení: V severní části objektu byla vytvořena bezodtoková jímka 600 x 600 x 600 mm, zakrytá pojízdným pororoštem. Shromážděná vlhkost se bude přirozeně odpařovat, nebo je možnost vyčerpání. B.2 ZMĚNY 1 NP B.2.1 NOVÉ PROVEDENÍ HLAVNÍCH VSTUPŮ Poloha změny: 1 NP. Jižní část objektu. Provedení: Jižní fasáda objetu nevyhovovala požadavkům investora a byla předělána. Navržené vstupy 5100/3550 byly změněny na 4120/4000(25) mm a vstup 2075/3550 byl protažen přes obě podlaží na 2785/6810 mm. B.2.2 ZMĚNA ZÁDVEŘÍ, CHODBY, SCHODIŠTĚ A VÝTAHOVÉ ŠACHTY Poloha změny: 1NP. Jihozápadní část objektu C. Směr do Drahobejlovy ulice. Provedení: Byla provedena dispoziční změna celého vstupního prostoru. Přístup nově slouží pouze pro 2 NP a je zde umístěna recepce se zázemím. Dvouramenné přímé schodiště bylo nahrazeno schodištěm tříramenným, které se pne kolem výtahové šachty. Pro výtahovou šachtu je provedena pouze příprava, pro případnou možnost osazení plošiny. B.2.3 ZRUŠENÍ ZÁDVEŘÍ A ZÁZEMÍ POKLADEN Poloha změny: 1NP. Jihovýchodní část objektu. Odůvodnění: Požadavek investora, změna dispozice OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 6

7 Provedení: V rámci změn dispozice byli prostory zrušeny. B.2.4 ZVÝŠENÍ PARAPETU U OKEN NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ Poloha změny: 1NP. Východní fasáda objektu. Provedení: Na východní fasádě byli zvýšeny parapety z 2100 mm na 2575 mm. Velikost oken byla zachována. B.2.5 VSTUP VE VÝCHODNÍ ČÁSTI OBJEKTU C Poloha změny: 1NP. Východní část objektu C. V blízkosti vjezdu do dvora. Přístup do objektu z venkovního parkoviště. Provedení: Ve východní části objektu v blízkosti vjezdu do dvora byl vytvořen vstup do komerční části 1900/2100(25) mm. Slouží pro přímý vstup z venkovního parkoviště. B.2.6 NOVÝ VSTUP A PROSKLENÁ FASÁDA Poloha změny: 1NP. Severovýchodní část objektu. Změna dispozice. Provedení: V severovýchodní části objektu byl vytvořen vstup do objektu. V rámci změny dispozice a umístění restaurace v severní části objektu byla tato část prosvětlena dvěma otvory 3535/3365 mm. B.2.7 NOVÉ OKNO A VSTUP V JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI OBJEKTU Poloha změny: 1NP. Jihozápadní část objektu. Fasáda mezi stávajícím objektem D a objektem B Přístup do objektu ze dvora. Provedení: V jihozápadní části objektu byl vytvořen otvor do komerční části 1800/2450 (25) mm, osazený dveřmi 1600/2350 mm. Dále zde byl vytvořen okenní otvor 4820/1450 (2575) mm. B.2.8 ZMĚNA PRUŘEZU SLOUPŮ Poloha změny: Komerční část v 1NP. Odůvodnění: Požadavek statika. Přepočet po upřesnění zadání. Provedení: Byl proveden nový přesnější návrh průřezu sloupů, ze kterého vyšlo zmenšení průřezu z 400x400 mm na 300x300 mm. Osový systém byl zachován. B.2.9 ZMĚNA TLOUŠŤKY STROPNÍ KONSTRUKCE Poloha změny: strop nad komercí v 1NP. Odůvodnění: Požadavek statika. Přepočet po upřesnění zadání. Provedení: Byl proveden nový přesnější návrh tloušťky stropní konstrukce, ze kterého vyšlo zvětšení tloušťky stropní desky z 200 mm na 250mm. B.2.10 SNÍŽENÍ STROPU Poloha změny: strop nad komercí v 1NP. Zvětšení SV v 2 NP. Dodržení podchozích výšek po zaměření ocelové konstrukce zastřešení. Provedení: Stropní deska byla výškově posunuta o 150 mm níž. Spodní hrana desky byla posunuta z úrovně m na úroveň m. OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 7

8 B.2.11 POSUN VSTUPU Z KOMERCE DO OBJEKTU B Poloha změny: Západní část objektu C, vstup z komerční části do objektu B (u komína) Odůvodněné: Návaznost na změnu dispozice v objektu B Provedení: Dveře byli provedeny cca o 4 metry severněji. Otvor byl vytvořen 1200/2400 mm ve kterém jsou v ostění 150 mm osazeny dveře 900/1970 mm. B.2.12 ZMĚNA DISPOZICE V SEVERNÍ ČÁSTI OBJEKTU C Poloha změny: Severní část objektu C Odůvodnění: Požadavek investora Provedení: Původním záměrem bylo vytvořit v této části skladovací prostory. Tyto prostory byli nahrazeny restaurací se zázemím a část prostor připadla ke komerci. Zamýšlené vstupy z komerce byli zrušeny a původní zeď byla vybourána s náhradou ocelovým průvlakem a dvěma sloupy. Prostory restaurace jsou vymezeny lehkou příčkou ze SDK tl. 150 mm. B.2.13 ZMĚNA DISPOZICE V OBJEKTU B U VJEZDU DO GARÁŽÍ Poloha změny: 1NP. Část objektu B u vjezdu do garáží v 1 PP. Úprava v návaznosti na posun nájezdové rampy. Provedení: Prostor pro zásobování je nahrazen vstupem do komerce. Vlivem posunu rampy je celý prostor výrazně zúžen. Původně oddělené prostory objektu B jsou spojeny s objektem C, vzniklo tak propojené zázemí 1 se zázemím 2. B.2.14 ZMĚNA DISPOZICE 1NP V JIŽNÍ ČÁSTI OBJEKTU B Poloha změny: 1NP. Jižní část objektu B. Provedení: Prostor zádveří, skladu údržby a zázemí je dispozičně upraven dle přání investora. Zachována byla pouze místnost výměníkové stanice, kde byla provedena úprava okenního otvoru. Otvor je zúžen na 1800/810 (1130) mm. Nově je do prostorů navrženo sociální zázemí, přístupné z mezipodesty dvouramenného schodiště mezi 1PP a 1NP. Podlaha je v této část na úrovni m. Do prostor sociálního zázemí jsou zbudována nová okna v otvoru 600/400 (1700) mm a 1600/ ) mm. Dělící příčky jsou SDK tl. 100 mm s dveřmi 800/1970 mm. Nově je v této části objektu umístěn výtah, spojující 1PP, 1NP a 2NP, přístupný z chodby schodiště. Pro přístup personálu do administrativní části v 2NP byl vytvořen vedlejší vstup do administrativy. Výškové rozdíly podlah jsou řešeny vyrovnáním schodišťovými stupni. B.2.15 ZATEPLENÍ ČÁSTI OBJEKTU B Poloha změny: Jižní část objektu B. Odůvodnění: Snížení energetických nároků při provozu. Provedení: Jižní část objektu byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem v tl. 100 mm. B.2.16 ZMENŠENÍ SV V SEVERNÍ ČÁSTI OBJEKTU Poloha změny: Severní část objektu. (Restaurace) Odůvodnění: Požadavek investora, návaznost na změnu SV v hale. Provedení: Spodní úroveň stropní desky byla snížena z +3,800 m na +3,360 m. Důvodem byla návaznost terasy na této stropní desce s podlahou v administrativní části 2NP. OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 8

9 B.3 ZMĚNY 2 NP B.3.1 ZMĚNA ÚROVNĚ PODLAHY Poloha změny: Administrativní část, objekt C. Zvětšení SV v 2 NP. Dodržení podchozích výšek po zaměření ocelové konstrukce zastřešení. Provedení: Stropní deska byla výškově posunuta o 150 mm níž. Spodní hrana desky byla posunuta z úrovně m na úroveň m. Horní hrana stropní desky je na úrovni , to je zároveň i úroveň čisté podlahy v administrativě. Povrch betonu bude upraven nátěrem proti prašnosti. B.3.2 ZMĚNA DISPOZICE Poloha změny: 2NP. Objekt C. Provedení: V objektu C bude v celém podlaží otevřená dispozice. Oproti původnímu návrhu nebudou v tomto patře použity dělící konstrukce. B.3.3 ZMĚNA VSTUPU Z 1NP, SCHODIŠTĚ A VÝTAHOVÉ ŠACHTY Poloha změny: 2NP. Jižní část objektu C Provedení: Byla provedena dispoziční změna celého vstupního prostoru. Dvouramenné přímé schodiště bylo nahrazeno schodištěm tříramenným, které se pne kolem výtahové šachty. Pro výtahovou šachtu je provedena pouze příprava, pro případnou možnost osazení výtahem. V prostoru chodby je vytvořen průhled ve stropní desce do 1NP (prostor recepce). B.3.4 LODŽIE V JIŽNÍ ČÁSTI OBJEKTU Poloha změny: Jižní část objektu C. Směr do ulice Drahobejlova. Provedení: V jižní části objektu byla vytvořena lodžie, zapuštěná 1400 mm. Podlaha na lodžii je vyvýšena kvůli přerušení tepelného mostu. Úroveň podlahy je mm. Lodžie je od interiéru oddělena prosklenou stěnou s dřevěným rámem. B.3.5 ZRUŠENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ V 2NP Poloha změny: Objekt C, 2 NP Odůvodnění: Sociální zázemí pro toto podlaží bylo přesunuto do 1NP objektu B. Provedení: Přesunem sociálního zázemí do 1 NP bylo možné sociální zázemí v 2 NP zrušit. Přístup je řešen novým propojením v západní části objektu C. Otvor 2080/2620 s prosklenou výplní s dveřmi 950/2560. Dále po schodech, nebo výtahem do 1NP. B.3.6 ÚPRAVA DISPOZICE V JIŽNÍ ČÁSTI OBJEKTU B Poloha změny: Objekt B, 2 NP Odůvodnění: Požadavek investora Provedení: Vlivem umístění schodiště s výtahovou šachtou do objektu B byla nutná změna dispozice. Prostory pro kanceláře budou nyní využívány jako denní místnost s kuchyňkou. Do kuchyně je vytvořen malý jídelní výtah ze závětří v 1NP. Upraveny byly i prostory sociálního zázemí, kde byla přidána sprcha, a jedno WC bylo uzpůsobeno pro invalidy. Prostory byly rozšířeny dále do severní části objektu, kde bylo provedeno nové zastropení. V těchto nových částech je umístěn záložní zdroj a sklad pro kuchyňku. Z chodby je vytvořeno schodiště na terasu. OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 9

10 B.3.7 NOVÉ OTVORY OKEN NA JIŽNÍ FASÁDĚ Poloha změny: Jižní část objektu B. 2NP. Odůvodnění: Osvětlení a odvětrání wc. Provedení: Na jižní fasádě objektu B byli provedeny v 2NP dvě nová okna 600/400 mm. B.3.8 POSUN OTVORŮ OKEN NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ Poloha změny: Objekt B, 2NP, západní fasáda Odůvodnění: Návaznost na otvory oken v 1NP Provedení: Na západní fasádě byla okna 1600/2550 posunuta do pozic shodných s okny v 1 NP. B.3.9 ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ OBJEKTU B Poloha změny: Západní část objektu B. 2NP. Osvětlení místnosti. Stávající vzhled fasády. Provedení: Na západní fasádě jsou zachovány stávající otvory a pásová okna po cele západní fasádě 2NP, namísto zazdění dvou krajních polí v původním projektu. B.3.10 ZMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ NA ZÁPADNÍ FASÁDĚ OBJEKTU C Poloha změny: 2NP. Západní část objektu C. Fasáda mezi objekty D a B. Provedení: Otvory na západní fasádě objektu C (do administrativy), byly uzpůsobeny dle představ investora. Otvory 4835/1850 (850) a 2635/1850 (850) byli zrušeny a nahrazeny třemi 1600/2600 (450). B.3.11 ZMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ OBJEKTU C Poloha změny: 2NP. Východní část objektu C Provedení: Otvory na východní fasádě objektu C, byly uzpůsobeny dle představ investora. Otvory 2825/1850(850), 2 x 4675/1850(850), 4645/1850(850), 2750/1850(850) a 1805/1850(850) byly zrušeny a nahrazeny šesti otvory 1700/2600(450). B.3.12 ZMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ NA SEVERNÍ FASÁDĚ OBJEKTU C Poloha změny: 2NP. Severní fasáda objektu C. Provedení: Otvory na severní fasádě objetu C, byly uzpůsobeny dle představ investora. Otvory 2 x 3500/1850(850) a 5200/1850(850), byly zrušeny a nahrazeny 5 x otvory 2130/2235. Jako výplně byli použity francouzská okna, a do otvoru nejblíže objektu B dvoukřídlé dveře. B.3.13 ZMĚNA STŘECHY NAD GARÁŽEMI V 1PP Poloha změny: 1NP. Severní část objektu C. Využití prostoru střechy. Provedení: Ze střechy nad garážemi v 1PP byli přesunuty VZT jednotky na střechu nad 1NP objektu B. Odstraněny byli akustické clony. Byla upravena skladba střechy, která je nyní z části zatravněná a z části pochůzí s dřevěnou podlahou. Na střeše je umístěn ocelový skleník na betonových patkách se skládacími boky. OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 10

11 B.4 2NP mezipatro B.4.1 NÁSTAVBA VYROVNÁVACÍHO PATRA Poloha změny: 2NP. Jižní část objektu B. Propojení objektu C a B Provedení: V jižní části objektu B bylo nad částí objektu přistaveno mezipatro sloužící pro přístup z objektu B do administrativní části objektu C v 2NP. V mezipatře je ukončeno schodiště i výtahová šachta začínající v 1PP. Mezipatro je rozčleněno různými výškovými úrovněmi podlah (+4.388, +4,740, +5,055) propojenými schody. V mezipatře je na severní fasádě velké okno 3540/1580(800) a na západní fasádě malé 1000/675(1660). B.5 STŘECHA B.5.1 POSUN STŘEŠNÍHO VÝLEZU Poloha změny: Střecha objektu C, severní část. Odůvodnění: Kolize s dřevěnou výplní lodžie. Provedení: Výlez na střechu se nacházel v místech nově navržené lodžie. V místě navržené dřevěné výplně oddělující lodžii od interiéru došlo ke kolizi s výlezem na střechu, a proto byl přesunut cca o 4 m východněji. B.5.2 ÚPRAVA SEDLOVÉ STŘECHY U OBJEKTU B Poloha změny: Zastřešení severní části objektu B. Odůvodnění: Špatný stav některých nosných prvků krovu sedlové střechy. Navýšení o mezipatro 2NP. Provedení: Při odkrytí střechy nad severní částí objektu B byl zjištěn špatný stav nosných prvků krovu. Ty byly vyměněny za nové. Část střechy byla odstraněna, kvůli nástavbě mezipatra 2NP. Nástavba byla zastropena železobetonovou deskou po obvodu ztuženou betonovou konstrukcí atiky. Navržena byla skladba ploché střechy. Atika nové části má úroveň +8,240 m. Odvodnění Střechy je řešeno chrliči na nižší sedlovou střechu. Část nové konstrukce střechy v části nad schodištěm je provedena z dřevěných krokví, s návazností na sedlovou střechu. V této části je umístěno střešní okno osvětlující prostor schodiště. B.5.3 ÚPRAVA PLOCHÉ STŘECHY OBJEKTU B Poloha změny: Zastřešení střední části objektu B. Odstranění střešních světlíků. Provedení: V místech rušených světlíků byla provedena nová železobetonová konstrukce stropu a skladba střešního pláště. Odstraněním světlíků vznikl prostor pro uložení VZT jednotek. Ty jsou uloženy na ocelové profily s betonovými patkami. B.5.4 VÝLEZ NA TERASU Poloha změny: Zastřešení střední části objektu B (u komína) Odůvodnění: Přístup na terasu z objektu B. Provedení: Ve střední části objektu B byl z 2NP proveden výlez na terasu. Odstraněna byla část stropu a střešního pláště nad 2NP. Nad novým otvorem byla provedena dřevěná konstrukce výlezu. Střešní plášť výlezu je napojen na stávající konstrukci střechy objektu B. OMEGA project s.r.o.milady Horákové 66/103, Praha 6, tel: , 11

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název stavby: Místo stavby: Investor: Předmět PD: Stupeň dokumentace: Projektant: PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ Husova 1570/23, Tábor Město

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení odpovídá prováděcí vyhlášce č.246/2001 Sb., o požární prevenci, vydané k zákonu č. 133/1985

Více

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST

REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT A. TEXTOVÁ ČÁST ATD Jihlava s.r.o., Čížov 72, 586 01 Jihlava INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ REKONSTRUKCE STÁJE PRO VÝKRM KRŮT p.č. 2/1 k.ú. Ješín A. TEXTOVÁ ČÁST Průvodní a technická zpráva OBSAH:

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická

TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 7/2013 Zakázka: Stavební úpravy tělocvičny Stupeň: DSP ZŠ Ratibořická a) identifikační údaje Název projektu: Stavební úpravy tělocvičny Stavebník: Městská část Praha 20 Jívanská 647 193 21 Praha 9 Horní Počernice Zhotovitel projektu: Stupeň: Místo stavby: Ekologické a inženýrské

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE GRAND HOTELU TŘEBOŇ - HUSOVA UL. č.p. 19 A MASARYKOVO NÁM. č.p. 20

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE GRAND HOTELU TŘEBOŇ - HUSOVA UL. č.p. 19 A MASARYKOVO NÁM. č.p. 20 PC ATELIER, PAŤANKA 2611/5A, 160 00 PRAHA 6 DEJVICE NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE DOMŮ NA HOTEL MÍSTO STAVBY: p.č. 516 a 518, k.ú. TŘEBOŇ INVESTOR: MARIE KONĚTOPSKÁ, K ZÁMECKÉ OBOŘE 334, DOLNÍ BŘEŽANY VYPRACOVAL:

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00

Horníkova 2485/34, 628 00 Brno - Líšeň Sladkého 13, Brno 617 00 1. Specifikace všech klempířských prvků jedná se o žárově pozinkovaný plech tl. 0,6 mm, opatřený vrstvou měkčeného PVC. Musí být zajištěna dokonalá adheze mezi plechem a PVC vrstvou vhodně ošetřený plech,

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Janské Lázně Město Janské Lázně Náměstí Svobody čp. 273, Janské Lázně, 542 25

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů OBSAH část A textová část A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů část B výkresová část B 01. Situace - stávající stav +

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

D.1.3 - Koncepce požární ochrany

D.1.3 - Koncepce požární ochrany Fürll & Hannemann Inženýrská kancelář Majitelé: Dr.-Ing. (TU) Peter Fürll & Dr. Ing. (TU) Joachim Hannemann poradenství projektování statika výběrová řízení vedení stavby posudky Ackermannstraße 17 01217

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A

+23,895 +23,895 Odvětrání garáží, kuchyně, A A s B1 B1 +24,450 +23,930 1% B2 +24,450 +23,930 +24,450 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 +23,930 +24,450 85 1% 3845 3845 350 350 4820 5950 5 855 6 510 350 12 17730 25380 vpust PVC,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ č.2,3, v 2.NP a č.8 v 5.NP TUSAROVA 1235/32, PRAHA 7-HOLEŠOVICE D.1.1.1. - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 STAVEBNÍ

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace pro provedení stavby Zateplení střešního pláště s rekonstrukcí skladby střešního pláště vrstvou PS ve výukovém objektu JM, Vysoké školy ekonomické Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 SOUHRNNĚ TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA Milady Horákové 66/103 160 00 Praha 6 - Hradčany tel.: 220 612 211, atelier@omegaproject.cz STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. 1. ETAPA místo stavby: Ortenovo nám. 1505/37,

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 37 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 37 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 37 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 193 80 Kč CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 13 253 520 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m 2 : 2 150 Kč 11 BYTŮ

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr 15.6.2016 Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář FAKULTA_HUMANITNICH_STUDII_UK_20160615_VDS_REVIZE_R.02 Založená nabídka Verze Zpracovatel verze Zodpovědná

Více

VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - REKONVERZE BUDOVY A AREÁLU ZÁMEČKU V RUDOLFOVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - REKONVERZE BUDOVY A AREÁLU ZÁMEČKU V RUDOLFOVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR - REKONVERZE BUDOVY A AREÁLU ZÁMEČKU V RUDOLFOVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚVODNÍ ÚDAJE Název stavby: Rekonverze Budovy a areálu zámečku v Rudolfově Místo stavby kraj: Jihočeský obec: adresa,

Více

Studie rozvoje plaveckého areálu v Táboře

Studie rozvoje plaveckého areálu v Táboře Studie rozvoje plaveckého areálu v Táboře Průvodní zpráva Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Druh stavby: Účel stavby: Zadavatel: Druh dokumentace: Plavecký areál v Táboře studie rozvoje

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9918-69/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9918-69/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 130/2 se stavbou Kolešovice č.p. 252 a pozemku parc.č. 124, s příslušenstvím, vše v k.ú. a obci Kolešovice, okres Rakovník,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Povrchová Číslo položky Množství Jednotka Název části Materiál / Popis Rozměr. Poznámka. úprava, (mm) barevný odstín. předběžná dimenze:

Povrchová Číslo položky Množství Jednotka Název části Materiál / Popis Rozměr. Poznámka. úprava, (mm) barevný odstín. předběžná dimenze: Povrchová Číslo položky Množství Jednotka Název části Materiál / Popis Rozměr úprava, (mm) barevný odstín Z01 1 ks žebřík na střechu strojovny světlá šířka mezi štěříny (příčle) min. 400 mm a max. 600

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY STAVEB PS 19 ZÁKLADY - PLOŠNÉ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická

Zápis z kontrolního dne č.5 na akci Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická Zápis z kontrolního dne č.5 na akci "Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken" konaného dne 19.8.2014 v MŠ Ratibořická 1) Účastníci jednání: technický dozor stavebníka Ing. Kejmar Radek - tel.

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

Rekonstrukce Vodárenské věže, Na Výšinách 1

Rekonstrukce Vodárenské věže, Na Výšinách 1 Milady Horákové 66/103 160 00 Praha 6 - Hradčany tel.: 220 612 211, atelier@omegaproject.cz Rekonstrukce Vodárenské věže, Na Výšinách 1 Dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU RATMĚŘICE OBJEKT SO 01. ING.ARCH.MAXMILIÁN VLČEK autorizovaný architekt ČKA U KORUNY 685/18, 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČ 13564706 VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODP. POJEKTANT INVESTOR MÍSTO AKCE Ing. arch. Maxmilián Vlček Ing. arch. Maxmilián Vlček SPOLUPRÁCE ASTRON group s.r.o., Veselská 699, Praha 9 - Letňany, 199 00 OBJEKT Č.P.1 - ZÁMEK

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Nástavba a stavební úpravy ubytovacího zařízení, č.p. 1058 na pozemku č.parc. 3181/1, k.ú. Libeň, Drahobejlova 17, Praha 9

Nástavba a stavební úpravy ubytovacího zařízení, č.p. 1058 na pozemku č.parc. 3181/1, k.ú. Libeň, Drahobejlova 17, Praha 9 PONÁMKY K TABULKÁM ÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ: Tabulky nenahrazují dílenskou dokumentaci. Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě. Součástí dodávky budou také kotvící, upevňovací prvky. Statika zámečnických

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň

INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, Praha 9 - Libeň INSTALACE VÝTAHU Ocelářská 1065/13, 190 00 Praha 9 - Libeň ARCHITEKTONICKÁ STUDIE Ortenovo náměstí 1488/13 projekční činnost ve výstavbě, konzultační činnost, inženýring, zpracování architektonických návrhů,

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva F.1.1.1 Technická zpráva Sokolovna Řepy Stavba: Projektová dokumentace sokolovna Řepy - DODATEK Datum: 04/2013 Stupen: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing.

Více

DOMOV PRO SENIORY NA VÝTONI

DOMOV PRO SENIORY NA VÝTONI DIPLOMOVÁ PRÁCE DOMOV PRO SENIORY NA VÝTONI Jiří Jeřábek České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury Thákurova 9, Praha 6 - Dejvice PŘEDPOKLÁDANÝ POHYB PĚŠÍCH PŮVODNĚ NOVĚ ARCHIV DOKUMENTACE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES REKREAČNÍ STŘEDISKO REKREATION CENTER

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ

ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ ARCHEOLOGICKÉ MUZEUM - PŘESTAVBA AREÁLU HRADIŠTĚ SV. HYPPOLITA VE ZNOJMĚ Souhrnná a průvodní technická zpráva Zadavatel - Nadační fond SV. Hyppolita Stupeň zpracování - Architektonická studie Zpracováno

Více

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1 AR.01 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PROFESE ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU VYPRACOVAL STAVEBNÍK STAVBA ING. MILAN HAVLIŠTA ING. MARTINA PŘÍVRATSKÁ SOŠ VETERINÁRNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ SOŠ VETERINÁRNÍ HRADEC KRÁLOVÉ

Více

Vyjádření k reklamovaným vadám

Vyjádření k reklamovaným vadám M&K DEVELOPMENT, a.s. Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9 www.mkdevelopment.cz Vyjádření k reklamovaným vadám Dobrý den, Na základě mailem zaslané reklamace předkládáme naše stanovisko k reklamovaným vadám

Více

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM

EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM EVANGELICKÝ KOSTEL NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 1. Novostavba kostela 2. Urbanismus (Širší vztahy, Situace) 3. Architektura 4. Typologie, provoz 5. Technické řešení 6. Konzultanti 1. Novostavba kostela Víra,

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

BYTOVÝ DŮM BRNO, ŠTEFÁNIKOVA 30

BYTOVÝ DŮM BRNO, ŠTEFÁNIKOVA 30 Obsah textové části 1. Úvod... 3 2. Stavebně-technické posouzení stávajícího objektu... 3 3. Statické posouzení stávajícího objektu... 4 4. Posouzení možnosti rekonstrukce stávajícího objektu (technické,

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD...

Šatny a hospodářské zázemí, objekt SO03, SO01 (část) SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ ZPRÁVA K OBJEKTU SO03... 3 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Předmět dokumentace... 3 2. PODKLADY... 4 3. POUŽITÉ PŘEDPISY, LITERATURA, SOFTWARE... 4 4. POPIS KONSTRUKCE...

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení Akce : REKONSTRUKCE A DOSTAVBA POLIKLINIKY Místo stavby : HVĚZDOVA, PRAHA 4 Investor : LIMA spol. s r.o. Hvězdova 1601/21 140 00 Praha 4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dokumentace pro stavební povolení

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

Pozemky. Stavby - 2 -

Pozemky. Stavby - 2 - ODBORNÝ POSUDEK č. 2097/137/12 o ceně nemovitosti č.p. 123 na st.p.č. 265 a č.p. 124 na st.p.č. 266/1 se st.p.č. 265, st.p.č. 266/1 v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, okres Hradec

Více

Standardy provedení DOMU

Standardy provedení DOMU Standardy provedení DOMU OBECNÉ INFORMACE O DOMĚ svislé konstrukce nosné cihelné zdivo - svislé konstrukce nenosné cihelné zdivo, SDK konstrukce - stropní konstrukce železobetonová / dřevěná trámová s

Více

dům B nové bytové domy v Trutnově

dům B nové bytové domy v Trutnově dům B nové bytové domy v Trutnově 2 Lokalita TRUTNOV Trutnov se dvaatřiceti tisíci obyvateli je druhým největším městem Královéhradeckého kraje, leží v malebném podhůří Krkonoš v údolí meandrující řeky

Více

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA

I. ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA Investor: Roli,Vojtík, Procházka, Pígl Projektant: - Zhotovitel: Sluše, Novák, Kalina, Vráblík den hod Příští kontrolní den bude - na základě dohody s TDI Bylo projednáno: 1 21.09.11 2 21.09.11 3 21.09.11

Více