Junák svaz skautů a skautek ČR, Informační časopis 18. středisko Hlinsko. Ú v o d n í slovo. Buzola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Junák svaz skautů a skautek ČR, Informační časopis 18. středisko Hlinsko. Ú v o d n í slovo. Buzola"

Transkript

1 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Hlinsko v y d á v á Informační časopis 18 L istopad 2012 Obsah Úvodní slovo 1 Soutěž v první pomoci 1-2 Lakros pro všechny 2 Prezentace neziskovkek 3 Zahajovací oheň 3 Výmalba skauťáku 3-4 Výprava III. oddílu 4-5 Vzpomínky na Německo 5-8 Ú v o d n í slovo Do vašich ových schránek právě přistálo další číslo StInfu, tentokrát již o trochu bohatší, než to předchozí. Bohužel jsem ale většinu akcí musela jen zmínit a napsat krátký článek, protože autoři, kteří měli články napsat, to neudělali, což mě trochu mrzí, ale snad se do příště polepší. Děkuji všem, kteří přispívají. S o u t ě ž v z a c h r a ň o v á n í l i d s k ý c h ž i v o t ů V pátek 21. září 2012 v ranních hodinách odstartoval u skautského domova již čtvrtý ročník soutěže v první pomoci pro II. stupeň základních škol. Letošního ročníku se zúčastnila družstva ze základních škol Resslova, Ležáků, Smetanova, Trhová Kamenice a nově dvě družstva ze základní školy v Kameničkách. Počet čtyřčlenných družstev se tak vyšplhal až na číslo 11. Po ranním organizačním infu, rozlosování čísel a vysvětlení pravidel se v 9 hodin vydalo první družstvo na okruh, který mohl, díky počasí, opět probíhat venku. Na prvním stanovišti byla pro soutěžící připravena situace, během které si mohli zkusit ošetřit krvácení, vyšetřit pacienta v bezvědomí bez známek základních životních funkcí s následnou resuscitací na modelu. Na druhém stanovišti byla připravena situace, při které museli řešit ošetření drobných ran u figurantů, kteří předstírali podnapilé a ztěžovali tak ošetření a komunikaci s družstvem. A na posledním stanovišti se střetli s agresivním mužem společně s figurantem bez základních životních funkcí. Soutěžící si tak mohli podruhé během přibližně pěti minut vyzkoušet nepřímou srdeční masáž. Všechny výkony družstva hodnotili rozhodčí, kterými byli studenti zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě a členové občanského sdružení FARG. S hlavním rozhodčím stanoviště byl u každé situace sehrán telefonický rozhovor na tísňovou linku. Po celkovém ošetření a ukončení situace zhodnotil rozhodčí každého figuranta postup družstva, upozornil na chyby a vysvětlil či ukázal postup správný. Tím bylo docíleno, že soutěžící neuplatňovali jen své znalosti, ale v rámci hodnocení se 1

2 naučili nové věci a získali cenné a důležité informace v oblasti poskytování laické první pomoci, což je hlavním cílem každého ročníku této soutěže. Přibližně v jednu hodinu dorazilo z okruhu poslední družstvo a po sečtení výsledků se na třetím místě umístili žáci základní školy Resslova ve složení Bukáčková, Pešavová, Neubauerová a Batelka. Stříbrné medaile si odvezli do Trhové Kamenice žáci Hájková, Horáková, Pilná, Hovorková a stejně tak i zlaté medaile s putovním pohárem putovaly do Trhové Kamenice družstvu ve složení Marková, Polanská, Žáková a Bačkovská. Poděkování a gratulace si zaslouží nejen vítězná družstva, ale i ostatní soutěžící za aktivní přístup a pohotové nasazení při řešení situací. Celé dopoledne probíhalo ve velmi dobré a pohodové náladě a díky příjemnému počasí bylo možno pro soutěžící připravit i doprovodný program v podobě lanových aktivit, střelby z luků nebo drobných rukodělných prací. Na ukázku přijelo i vozidlo zdravotnické záchranné služby, za což bych chtěl hlinecké posádce poděkovat. Poděkování stejně tak patří městu Hlinsku, Mlékárně Tatra a Střední zdravotnické škole Havlíčkův Brod za podporu a poskytnutí cen pro soutěžící, občanskému sdružení FARG za výbornou práci maskérů a rozhodčích a všem členům hlineckého skautského střediska, kteří se podíleli na organizaci letošního ročníku jak už v rolích figurantů, tak u doprovodného programu nebo v zázemí. Soutěž přiblížil hlavní organizátor Míra L a k r o s p r o v š e c h n y Autor tohoto článku, zřejmě spolupracovat nechce, takže bohužel, jen krátká zpráva o konání akce. V zářijový sváteční pátek (28.9.) se od 9 hodin uskutečnila akce nesoucí název Lakros pro všechny. Účelem tohoto sportovního dne bylo seznámit veřejnost s indiánskou hrou, nesoucí název lakros. Akce probíhala, stejně jako o tři týdny dříve Sportovní odpoledne, na víceúčelovém hřišti za ZŠ Smetanova ve dvou etapách, dopoledne a odpoledne. Každá etapa obsahovala vždy výukovou a tréninkovou část a vlastní hru. Ačkoliv jsme se snažili tuto akci uspořádat pro veškerou veřejnost, nesetkala se s úspěchem. Velkou většinu hráčů totiž tvořili členové našeho střediska. Přesto můžu říct, že jsme si celý den užili a dobře se pobavili. Škoda jen, že byla akce pro veřejnost nezajímavá, snad nám to nějak nezkazí elán pro pořádání dalších a třeba se ještě někdy sejdeme na nějaké veřejné sportovní akci. Zapsala Foto: Janinka 2

3 T a d y n e z i s k o v k y, v í t e j t e V pátek 5. října 2012 se naše středisko opět zúčastnilo prezentace neziskových organizací s názvem Tady neziskovky, vítejte. Pro příchozí školní třídy jsme měli připravený dotazník, na jehož otázky mohly děti najít odpovědi u prezentovaných organizací a také bylo připraveno několik her a pohybových hříček, z čehož bylo nejúspěšnější skákání přes roztočené lano. Z a h a j o v a c í t á b o r á k V pátek 5. října se také uskutečnila další akce a tou byl již tradiční zahajovací oheň, který letos proběhl v trochu komornější atmosféře, no nebála bych se říci, že to byla akce dívčího kmene. Převahu tvořily skautky, několik světlušek a tři zástupci chlapeckého kmene a to Šátek, Jamal vedoucí vlčat a Roman vůdce oddílu oldskautů. Zavítala k nám i sestra Ráďa, což nás velice potěšilo. Táborák měl obvyklý průběh, kdy mistr palivec Jamal zapálil hranici, a poté se rozeznělo parkem nad stadionem Červená se line záře Pak následovaly tři písničky a začalo představování oddílů a družinek. Pokud nebyl na místě žádný ze zástupců družiny, představil je vůdce oddílu, pokud byl přítomen. IV. oddíl musel být představen Jamalem, protože se nikdo z nich nedostavil. Představování se střídalo s písničkami a zahrálo se i několik her. Myslím, že úspěch měla hra s názvem Améba. Když už bylo vše vyčerpáno, jak představování, tak hry, rozloučili jsme se v Gilwellském kruhu večerkou, zavzpomínali na tábor a postupně se rozešli domů. Děkujeme všem, kteří přišli, a také děkujeme Daleckým za dřevo. Dík samozřejmě patří i družinkám, které se podílely na přípravě, především skautky, které nasbíraly smůlu na faguli. M a l o v á n í n a s k a u ť á k u Jak už si jistě někteří návštěvníci skautského domova ráčili všimnout, velký sál dostal nový hábit. Tato proměna je dílem několika roverů, rangers a také skautů a skautek, kteří obětovali sobotní den práci, která vylepšila interiér našeho skauťáku. Bylo to v sobotu 13. října 2012, kdy jsme se sešli s Tahounem, Vaškem, Matyldou, Péťou, Markem, Pepínem a Tatrou na skauťáku a pustili se do práce. Nejprve bylo nutné zbavit stěny pytloviny, přičemž se vyřádilo naše demoliční já. Po této úpravě jsme vynášeli nepořádek ven a začali připravovat stěny na první nátěr, tzn. zadělávaly se díry po šroubech a jiné podobné defekty. Kolem poledne se většina z nás odebrala občerstvit se obědem domů a pak se pokračovalo, někteří se již nevrátili, ale za to přibylo pár nových tváří jako Eliška, Roman, Míra s Janou nebo Kuba. Jak jsme dorazili, začalo se opět pracovat, každý se chopil nářadí, ať už štětky nebo menšího štětce, a pustili jsme se do práce, nejprve se udělal první nátěr, který se po zaschnutí natřel ještě jednou. Já s Romanem jsme 3

4 zmizeli kolem čtvrté hodiny, ale z doslechu vím, že Jana, Míra a Vašek tam byli ještě o půl desáté večer. Míra se pak vrátil ještě v neděli, aby dodělal třetí nátěr. Tahoun s Vaškem pak v pátek ( ) dodělali vzorek batiky na zdi. Po dokončení v pátek večer chvíli uklízela Liduš a v sobotu se tam ještě sešla s Barčou a Mončou a pustily se do toho víc. Velký dík patří všem, kteří se jakoukoli, byť jen maličkou pomocí, podíleli na tomto vylepšení. Teď velký sál vypadá ještě větší, ale hlavně je veselejší a hezčí. Doufám, že jsem na nikoho, kdo pomáhal, nezapomněla. A jestli přece jen ano, velice se omlouvám. S k a u t k y v H e ř m a n o v ě M ě s t c i ( ) Když jsme se postupně sešly na nádraží, tak jsme začaly čekat na autobus. Čekaly jsme, čekaly jsme, a když už se konečně rozjel, tak jel pryč. Musely se zjistit další spoje, mezitím jsme si zahrály hry Bang a Ninja. Nakonec jsme odjely vlakem. V Chrudimi na nádraží jsme vystoupily a zahrály si hru na zvířátka pro zkrácení času na autobus. Když přijel, nasedly jsme a polovička skoro usínala už tam. Po příjezdu se k nám připojila Péťa. Přišel pro nás někdo a odvedl nás na místo, kde jsme přespávaly (skaut). Daly jsme si večeři a Koníci měli připravený program. Hrálo se: Blázni, Růžový slimák a Vlkodlak. Po odehrání všech her jsme šli spát. Někdo usnul hned a někdo ještě dlouho povídal. V sobotu ráno přišly starší holky a dali nám budíček. O deset minut později měla Danča rozcvičku v podobě jógy. K snídani jsme měly chleba s paštikou nebo sýrem, pár jedinců si dojídalo 4

5 zbytky od večeře. Po snídani si Koníci připravili další hry. Při hře Sedím, myslím, líbám jsme se zasmály a dávaly si pusy. Potom Danča s Ádou si s ostatníma zahrály jinou hru a Maki, Léňa, Klárka a Terka šly připravit dvě hry do parku. Cílem hry Projdi si životem bylo udělat si život podle svých představ, jenže do toho je chytal Osud a posílal je na špatná místa. Mezitím chodily dvojice mladších holek s Maki na Test. Po návratu se šlo znovu ven, ale už jen před klubovnu. Uvařily jsme oběd a šlo se jíst. O odpočinku jsme stavěly bunkr. A potom už program převzala Týna. Šly jsme do synagogy, kde jsme zjišťovaly informace, které nám byly zadány. Po přednášce jsme se odebraly na židovský hřbitov. Po návratu zpět jsme hrály hru, kde jsme po družinkách hrály poznávání písniček z filmů, pohádek a seriálů. Pak nám ještě zadaly slova a musely jsme zapátrat v paměti, ve které písničce to slovo bylo a zazpívat to. Potom nás rozdělily do dvou skupin a pomocí pantomimy jsme předváděly zadané písničky od protidružstva. K večeři byla česnačka se sýrem a opečeným chlebem. Zahrály jsme vlkodlaka a šly spát. Ráno byl opět budíček a rozcvička pod vedením Týny. Byla to zrovna běhací rozcvička. Dala se snídaně a po snídani jsme se sbalily a šly zpívat. Uklidilo se, zametlo atd. a odešly jsme na autobus. Přijely jsme na nádraží a při čekání na vlak si to někteří zkrátili hrou. Potom jsme nastoupily a jely domů. Na hlineckém nádraží většinu z nás přivítali rodiče, kterým jsme až moc chyběly! O své zážitky se podělila Maki Foto: V z p o m í n k y n a H e i d e l b e r g, R o t t e n b u r g a n ě m e c k ý t á b o r 2 Ve čtvrtek ráno jsem se odebral na setkání vedoucích zahraničních skupin. Stan se rychle zaplnil. Každý z přítomných se nejprve představil a řekl svá očekávání. Mluvilo se anglicky. Poté jsme se mohli vyjádřit k dosavadnímu průběhu tábora. Vůdkyně z Anglie a ze Švédska měly několik připomínek týkajících se nedostatku toaletních papírů na záchodech a bouchání dveří záchodových budek v nočních hodinách. Po ukončení porady jsem se dal do řeči s vedoucími z Indonésie. Byli to velmi milí a usměvaví lidé. Hned jsem jim navrhl, že bychom mohli naplánovat nějaký společný českoněmecko-indonéský program. Nadšeně souhlasili. Ještě během dopoledne jsem vše domluvil s našimi partnerskými skupinami. Ostatní Češi si mezitím vyráběli postavičky z modelářské hlíny. Odpoledne si naše česká grupa trochu zacvičila na plácku za stany (lehy-sedy, kliky,...). Poté jsem si s Radkem pinkal volejbalovým míčem. Konečně jsem se ho naučil jakžtakž slušně odpalovat vrchem! Po večeři jsme s našimi spolutáborníky z Rottenburgu hráli další seznamovací hry, abychom si zapamatovali nová jména. Vrcholem večera byla drsná běhací a chytací hra British Bulldog. V pátek jsme si mohli vybrat z další nabídky workshopů. Až na Radka jsme všichni zakotvili v jurtě, v níž zájemci malovali na plátěné tašky poselství týkající se libovolných společenských problémů. Pokusil jsem se znázornit dokonalou recyklaci, při které zdroje cirkulují stále dokola. Po obědě jsme navštívili stan, v němž se měly vést nejrůznější diskuze. To už byla naše česká společnost opět kompletní. Zvolili jsme opravdu zásadní 5

6 téma dohadovali jsme se o kvalitě pribináčků v minulosti a dnes. Večer se konala smluvená schůzka s Indonésany. Na louce za pódiem jsme si zahráli jednu německou, jednu českou a jednu indonéskou hru. Poté jsme se přesunuli k táborovému ohni. Zpočátku se zpívalo v němčině a my jsme si povídali s Indonésany. Dozvěděli jsme se například to, že v Indonésii jsou všichni studenti zároveň skauty. Posteskli si, že to však není příliš efektivní. Ani se nedivím. Když dělám něco dobrovolně, dokážu se pro to více nadchnout. Nakonec došlo i na zpěv v češtině a v jazyce našich nových indonéských přátel. S usměvavými Indonésany jsme se opakovaně potkávali i v dalším průběhu tábora a vedli s nimi ještě vícero zajímavých diskuzí. V sobotu jsme se zúčastnili autobusového zájezdu do Dachau. Jely s námi skautky z Walesu a ze Severního Irska. Michal s Dominikem se přiznali, že doposud v žádném koncentračním táboře nebyli. Já už jsem měl za sebou návštěvu Osvětimi a Sachsenhausenu. Přesto se mne znovu chvílemi zmocňovala úzkost, když jsem z úst naší průvodkyně slyšel, jakému nelidskému ponižování byly vystavovány lidské bytosti vězněné v tomto hrozném zařízení. Před koncem prohlídky jsme zhlédli krátký film, který natočili Američané po osvobození lágru v Dachau. Při pohledu na podvyživené chodící lidské trosky a hromady mrtvých lidských těl se několik waleských skautek neubránilo slzám. Doufejme, že už se nikdy nebude nic podobného opakovat. Po návratu z Dachau se naše česká parta odebrala do ústraní připravovat scénku na mezinárodní večer. K přípravě jsme přistoupili zodpovědně. Přece jen jsme svým vystoupením měli reprezentovat nejen naše skautské středisko, ale vlastně celou Českou republiku. Rozhodli jsme se, že se pokusíme ztvárnit vybrané momenty z dějin českého skautingu. Inspirovali jsme se běžícím projektem Skautské století, jehož cílem je zaznamenat vzpomínky skautských pamětníků. Adam a Vlk ukazují Indonésanům, jak vypadá naše město. 6

7 Maximilian si se zaujetím prohlíží Radkovy fotky. Neděle byla návštěvním dnem. Již v průběhu dopoledne za námi začali jezdit rodiče rottenburských skautů a skautek. Náš český kvintet intenzivně pokračoval v nacvičování scénky na mezinárodní večer. Studený oběd nás úplně nezasytil, ale v pravou chvíli nám poselstvo jiné skupiny přišlo nabídnout zbytek jejich poledního menu. Tím jsme se dorazili. Podobná poselstva obcházela tábor poměrně často, což se mi velmi líbilo. Navařila-li nějaká skupina víc, než kolik byla s to zkonzumovat, šla dát přebytek k dispozici ostatním. Tomu říkám odpovědné zacházení s jídlem. Po obědě jsme s Radkem přeložili dialogy našeho večerního vystoupení do angličtiny a vydali se k podiu, kde jsme dostali 10 minut na generální zkoušku. Moc se nám nevydařila. Vystoupení jsme však ve zbývajícím čase zvládli vypilovat. Oficiální premiéra pro bezmála tisíc diváků z různých koutů Evropy, Asie a Afriky dopadla na jedničku. Já ani Radek jsme se při našem rozhovoru mladého reportéra s pamětníkem předválečných skautských táborů nezakoktali, Dominikovi se povedla pěkná stojka a Adam roztleskal publikum úryvkem písně Stály báby. Z pódia nás vyprovázel bouřlivý potlesk. Zahanbit se nenechali ani ostatní zahraniční hosté. Skotky a Indonésanky předvedly své národní tance, Izraelci, Italové, Angličanky a Walesanky nám hezky zazpívali, Lucemburčané nás vtipně provedli po své malé zemi, číslo účinkujících ze Zimbabwe se neslo v rytmu bubnování a Malťané nás rozesmáli povedeným skečem. Švédská grupa se prezentovala výborně secvičenými pohybovými písničkami. Mezinárodní večer pro mě byl jedním z nejkrásnějších zážitků celého tábora. V pondělí jsme se s Adamem zúčastnili workshopu o obnovitelných energiích. Lektor programu nám na modelu demonstroval, jakým způsobem se získává větrná energie. Na vaření kávy na solárním panelu již nedošlo, protože se vydatně rozpršelo. Radek se přihlásil na workshop zaměřený na focení. Jeho výstupem byla výstavka fotografií. Michal 7

8 s Dominikem si zpestřili od poledne lezením do výšky na prázdné přepravky od lahví. Příjemným překvapením byl příjezd německých vedoucích Matthiase a Christopha, které jsme znali z dřívějších hlinecko-rottenburských táborů. V jurtě, kterou jsme využívali zejména jako jídelnu, hned vybalili z pouzder kytary a spustili svoje oblíbené songy, z nichž čišela touha po svobodě a vzdor vůči jakémukoli útlaku. Christoph se nedávno vrátil z Indie a Matthias se zrovna chystal vyrazit na stáž do Číny. O inspirativní diskuze po dobu jejich dvoudenní návštěvy tedy bylo postaráno. Úterního dopoledne se naše česká skupina zviditelnila uspořádáním tanečního workshopu. U pódia se sešlo kolem dvaceti zájemců a zájemkyň z Německa, Anglie a Itálie, které se náš taneční mistr Michal chystal naučit polku. Jako jeho partnerka se výborně osvědčila Anne, sestra Leny a Fabiána. O hudební doprovod se báječně postaral Adam se svým ukulele. Role moderátora jsem se ujal já. Každý z nás svým dílem přispěl ke zdárnému průběhu workshopu, jehož jedinou vadou na kráse byly občasné prodlevy pramenící z Michalovy mírné nerozhodnosti. Většina účastníků českých minitanečních se však skvěle bavila, pouze jeden Ital, který neměl moc velké taneční vlohy, to zhruba v polovině zabalil. Odpoledne Dominik využil příležitost vyrobit si pohár z kokosové kůry. O tuto činnost projevil zájem i Michal, ale neměl štěstí. O místa na jednotlivých workshopech se totiž losovalo. Já s Radkem jsme si koupili táborové pohledy, zacvičili si a poté se šli ještě s Adamem a Bonifácem proběhnout do Legau. Adam a Radek chodili běhat pravidelně. Večer jsme se stali svědky slavnostního rituálu přechodu německých vlčat ke skautům a jednoho staršího skauta k roverům. Následovalo posezení u ohně, při kterém se opět rozezněly kytary Matthiase a Christopha i Adamovo ukulele. Zaznamenal Vlk Foto: Orlo (1x) a Vlk (2x) pokračování příště Adam s ukulele, Christoph a Matthias s kytarou. 8

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika

Comenius meeting Dánsko Svendborg. Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Comenius meeting Dánsko Svendborg Finsko Itálie Island Dánsko Česká republika Sobota 5. září 2009 Kodaň Svendborg Neděle 6. září 2009 Ostrov Strynø Pondělí 7. září 2009 Ostrov Strynø Svendborg Úterý

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, Informační časopis 37. středisko Hlinsko. Ú v o d n í slovo. Buzola. Tábor v Německu pobyt v rodinách

Junák svaz skautů a skautek ČR, Informační časopis 37. středisko Hlinsko. Ú v o d n í slovo. Buzola. Tábor v Německu pobyt v rodinách Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Hlinsko v y d á v á Informační časopis 37 L istopad 2014 Obsah Úvodní slovo 1 Vzpomínka na Německo 1-2 Zprávy ze září 2-3 Velký úklid 3 Soutěž v 1. pomoci 3-4

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

středisko Skála Hlinsko, z. s.

středisko Skála Hlinsko, z. s. J unák český skaut, středisko Skála Hlinsko, z. s. vydává Časopis StInf 52 Pros inec 2016 Únor 2017 O bsah Úvodní slovo 1 Podzimní radovánky 1 Halloween & Drakiáda 2-3 Kravýprava 4-5 Bodování soutěže 5-6

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov

Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov Výroční zpráva za rok 2006 středisko Holešov V roce 2006 bylo u nás registrováno ve třech oddílech celkem 68 členů, z toho oddíl děvčat Slunečnice měly 5 světlušek, 8 skautek, 2 rangers a 4 vedoucí. Oddíl

Více

Informační časopis 21 Ú n o r 2013

Informační časopis 21 Ú n o r 2013 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Hlinsko v y d á v á Informační časopis 21 Ú n o r 2013 Obsah Úvodní slovo 1 Střediskový sněm 1 Ohlédnutí za florbalem 1-2 Schůzka Tygrů 3 Výprava III. oddílu 4

Více

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ

2. DEN PŘÍJEZD A ZAHÁJENÍ Klub Pathfinder O prázdninách se naši pathfindeři zúčastnili mezinárodního evropského CAMPOREE, které připravilo Interevropské oddělení dětí a mládeže. CO JE CAMPOREE Týdenní až desetidenní prázdninové

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Informační časopis 9 leden 2012

Informační časopis 9 leden 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Hlinsko vydává Informační časopis 9 leden 2012 Obsah Úvodní slovo 1 Zimní výprava II. oddílu 1 Betlémské světlo 2 Mikíšek (I. a III. oddíl) 2 Florbalový turnaj

Více

Druhý ročník se opět povedl

Druhý ročník se opět povedl Druhý ročník se opět povedl Zprávy z naší školy www.facebook.cz číslo 6 květen-červen 2015 Bylo to podruhé, a opět nezapomeneutelné! Přišlo také víc lidí než vloni. Sportovní odpoledne, na jehož konci

Více

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul

MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul MEF - EBAV 19th International Research Projects Exhibition, Istanbul Pondělí 3. 5. 2010 Do Istanbulu jsme vyrazili v pondělí, letadlo nám odlétalo v pravé poledne. Po příjemných dvou a půl hodinkách strávených

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6

Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2. O středisku strana 3. Z uplynulých akcí strana 4. Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Co najdete v tomto čísle: O oddíle - Registrace strana 2 O středisku strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Plány akcí na 2. pololetí strana 5-6 Pozvánka na akci strana 7 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme

Více

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo.

V pondělí nás překvapilo příjemné teplo, které s sebou přineslo i velké množství kaluží a mokré všechno, co namočit šlo. Tento týden jsme strávili v Austrálii. Počasí tomu skoro odpovídalo, v pondělí a v úterý bylo ještě hodně mokro, ale od středy panovalo skoro jarní počasí. Pondělí V pondělí nás překvapilo příjemné teplo,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Vánoční besídka IV. A

Vánoční besídka IV. A Vánoční besídka IV. A Svazek 1, Vydání 1 Prosinec 2015 Základní škola a Gymnázium Vodňany Časopis dětí ze Základní školy Bavorovská ve Vodňanech Uvnitř tohoto vydání: Nejdůležitější body: Hedvábná stezka

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Slovo šéfredaktora: Šéfredaktoři: Barbora Bubeníková. Grafická úprava: Vlastimil Hrabovský Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová Zde se dočtete o:

Slovo šéfredaktora: Šéfredaktoři: Barbora Bubeníková. Grafická úprava: Vlastimil Hrabovský Korektura: Mgr. Jiřina Ostrčilová Zde se dočtete o: Slovo šéfredaktora: Máme tady poslední dva měsíce školy a všichni se snažíme opravit si známky na vysvědčení. Po čtyřech letech u nás bylo kácení máje a v průvodu šla spousta hezkých masek. Dále bychom

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

..vydáno ke dni 25. 3. 2014...

..vydáno ke dni 25. 3. 2014... ..vydáno ke dni 25. 3. 2014... I. ročník, II. číslo Čeho se v tomto čísle můžete dočíst? Nové logo Nová zapisovatelka Nová koordinátorka Vícedenní zasedání MPM Články delegátů Fotografie delegátů Vizitky

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

TILIA. Školní časopis

TILIA. Školní časopis Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov Školní časopis TILIA Redakční rada: Mgr. Tomáš Zajíček Mgr. Petr Galečka Mgr. Dobroslava Jagošová Mgr. Eva Ondrušová Mgr. Zdeňka Veverková Náklad:

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014

Martina Bábíčková, Ph.D. 23.03.2014 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 23.03.2014 Ročník 7. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor Informatika Tematický okruh Textový editor Téma klíčová slova Novinová strana

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ

CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ CO SE UDÁLO VÝPRAVA 17.3.2012- ŘÍČANY- LOM SIMSONE A OKOLÍ Výprava se konala v sobotu 17. března a byla opět něčím jedinečná. Kromě nadprůměrných teplot, které nás provázely celý den, jsme měli na výpravě

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Informační časopis 17 ř íjen 2012

Informační časopis 17 ř íjen 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Hlinsko v y d á v á Informační časopis 17 ř íjen 2012 Obsah Úvodní slovo 1 Sportovní odpoledne 1-2 Vzpomínky na Německo I. 2-5 Ú v o d n í slovo Velice se omlouváme

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů

nimž se české týmy technicky zlepšily a také se toho mnoho dozvěděly o opravování chyb a rozhodování turnajů. V Olomouci soutěžilo dohromady osm týmů Pony-games cup 2016 V letošním roce proběhl seriál soutěží, který byl určen dětem na ponících a byl pojmenován Pony-games cup 2016. Jeho celoročními sponzory byly firmy Equiservis a Fitmin, mediálním partnerem

Více

Výtvarný kurz "Najdi prostor v prostoru" HARMONOGRAM

Výtvarný kurz Najdi prostor v prostoru HARMONOGRAM Výtvarný kurz "Najdi prostor v prostoru" HARMONOGRAM D NEDĚLE (příjezdový den) 17 19 příjezd a ubytování, seznamování (tvorba jmenovek, myšlenková mapa na téma prostor, jednoduché aktivity na téma prostor

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

Listopad 2010 TANEČNÍ PRO DEVÁTÉ TŘÍDY. Do tanečních jsme začali chodit v říjnu, tradičně do našeho divadla ve škole.

Listopad 2010 TANEČNÍ PRO DEVÁTÉ TŘÍDY. Do tanečních jsme začali chodit v říjnu, tradičně do našeho divadla ve škole. Listopad 2010 Akcí v tomto měsíci nebylo mnoho, skoro to vypadalo na klid před prosincovou bouří. V prosinci naopak jedna akce stíhá druhou. Přesto to, co se událo v listopadu, skutečně stojí za zmínku.

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních

8. číslo Zpravodaj Září Domov Srdce v dlaních 8. číslo Zpravodaj Září 2016 Domov Srdce v dlaních V měsíci říjnu narozeniny slaví: 02. října Jana Pazourková 04. října Ludmila Sobínová 08. října Milan Havlík 12. října Vítězslava Jelínková 15. října

Více

Střední škola řemesel Kunice ZVONEK ŠKOLNÍ OBČASNÍK R E D A K Č N Í R A D A : P E Č O V A T E L S K É P R Á C E

Střední škola řemesel Kunice ZVONEK ŠKOLNÍ OBČASNÍK R E D A K Č N Í R A D A : P E Č O V A T E L S K É P R Á C E Střední škola řemesel Kunice ZVONEK ŠKOLNÍ OBČASNÍK l 2016/2017 R E D A K Č N Í R A D A : P E Č O V A T E L S K É P R Á C E Týden na podporu ochrany životního prostředí Již po patnácté se na naší škole

Více

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 Obsah Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1 Činnost střediska v roce 2005 2 Významné akce v roce 2005 11 Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 30. oddíl oldskautů 13 31. chlapecký oddíl 13 33.

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy.

FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy. FOTOREPORTÁŽ ESTONSKO 10. 13. 4. 2016 Fotografie pořídila Bára Pšenicová, členka výpravy. První den jsme nestihli bohužel žádnou procházku za denního světla, jen samotnou úvodní schůzku. Takže hned brzy

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce

Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Š kolní kolo konverzace v ruske m jazyce Ve čtvrtek 12.12. 2013 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo konverzace v ruském jazyce. Ve třech kategoriích se školního kola zúčastnilo 11 studentů z prvního

Více

Leden 2015. 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz. Nazdar bratři a sestro,

Leden 2015. 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz. Nazdar bratři a sestro, Leden 2015 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestro, doufám, že jste zdárně oslavili Vánoce i Silvestr! Skautská oslava Vánoc byla letos opravdu parádní a všichni si ji

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění

Sportovní soustředění. Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění Sportovní soustředění Chceme se s vámi podělit o naše zážitky ze sportovního soustředění První den V sobotu (5.3.) jsme se vydali do Jizerských hor. Sraz jsme měli u Penny v 8:30 kde se sešlo 35 dětí.

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR - SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát Členové: Lenka Kadlecová, Andrea Maturová, Mgr. Jaroslav Hodyc, Ing. Jakub Procházka, Jindřich Polívka DiS.,

Více