Junák svaz skautů a skautek ČR, Informační časopis 18. středisko Hlinsko. Ú v o d n í slovo. Buzola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Junák svaz skautů a skautek ČR, Informační časopis 18. středisko Hlinsko. Ú v o d n í slovo. Buzola"

Transkript

1 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Hlinsko v y d á v á Informační časopis 18 L istopad 2012 Obsah Úvodní slovo 1 Soutěž v první pomoci 1-2 Lakros pro všechny 2 Prezentace neziskovkek 3 Zahajovací oheň 3 Výmalba skauťáku 3-4 Výprava III. oddílu 4-5 Vzpomínky na Německo 5-8 Ú v o d n í slovo Do vašich ových schránek právě přistálo další číslo StInfu, tentokrát již o trochu bohatší, než to předchozí. Bohužel jsem ale většinu akcí musela jen zmínit a napsat krátký článek, protože autoři, kteří měli články napsat, to neudělali, což mě trochu mrzí, ale snad se do příště polepší. Děkuji všem, kteří přispívají. S o u t ě ž v z a c h r a ň o v á n í l i d s k ý c h ž i v o t ů V pátek 21. září 2012 v ranních hodinách odstartoval u skautského domova již čtvrtý ročník soutěže v první pomoci pro II. stupeň základních škol. Letošního ročníku se zúčastnila družstva ze základních škol Resslova, Ležáků, Smetanova, Trhová Kamenice a nově dvě družstva ze základní školy v Kameničkách. Počet čtyřčlenných družstev se tak vyšplhal až na číslo 11. Po ranním organizačním infu, rozlosování čísel a vysvětlení pravidel se v 9 hodin vydalo první družstvo na okruh, který mohl, díky počasí, opět probíhat venku. Na prvním stanovišti byla pro soutěžící připravena situace, během které si mohli zkusit ošetřit krvácení, vyšetřit pacienta v bezvědomí bez známek základních životních funkcí s následnou resuscitací na modelu. Na druhém stanovišti byla připravena situace, při které museli řešit ošetření drobných ran u figurantů, kteří předstírali podnapilé a ztěžovali tak ošetření a komunikaci s družstvem. A na posledním stanovišti se střetli s agresivním mužem společně s figurantem bez základních životních funkcí. Soutěžící si tak mohli podruhé během přibližně pěti minut vyzkoušet nepřímou srdeční masáž. Všechny výkony družstva hodnotili rozhodčí, kterými byli studenti zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě a členové občanského sdružení FARG. S hlavním rozhodčím stanoviště byl u každé situace sehrán telefonický rozhovor na tísňovou linku. Po celkovém ošetření a ukončení situace zhodnotil rozhodčí každého figuranta postup družstva, upozornil na chyby a vysvětlil či ukázal postup správný. Tím bylo docíleno, že soutěžící neuplatňovali jen své znalosti, ale v rámci hodnocení se 1

2 naučili nové věci a získali cenné a důležité informace v oblasti poskytování laické první pomoci, což je hlavním cílem každého ročníku této soutěže. Přibližně v jednu hodinu dorazilo z okruhu poslední družstvo a po sečtení výsledků se na třetím místě umístili žáci základní školy Resslova ve složení Bukáčková, Pešavová, Neubauerová a Batelka. Stříbrné medaile si odvezli do Trhové Kamenice žáci Hájková, Horáková, Pilná, Hovorková a stejně tak i zlaté medaile s putovním pohárem putovaly do Trhové Kamenice družstvu ve složení Marková, Polanská, Žáková a Bačkovská. Poděkování a gratulace si zaslouží nejen vítězná družstva, ale i ostatní soutěžící za aktivní přístup a pohotové nasazení při řešení situací. Celé dopoledne probíhalo ve velmi dobré a pohodové náladě a díky příjemnému počasí bylo možno pro soutěžící připravit i doprovodný program v podobě lanových aktivit, střelby z luků nebo drobných rukodělných prací. Na ukázku přijelo i vozidlo zdravotnické záchranné služby, za což bych chtěl hlinecké posádce poděkovat. Poděkování stejně tak patří městu Hlinsku, Mlékárně Tatra a Střední zdravotnické škole Havlíčkův Brod za podporu a poskytnutí cen pro soutěžící, občanskému sdružení FARG za výbornou práci maskérů a rozhodčích a všem členům hlineckého skautského střediska, kteří se podíleli na organizaci letošního ročníku jak už v rolích figurantů, tak u doprovodného programu nebo v zázemí. Soutěž přiblížil hlavní organizátor Míra L a k r o s p r o v š e c h n y Autor tohoto článku, zřejmě spolupracovat nechce, takže bohužel, jen krátká zpráva o konání akce. V zářijový sváteční pátek (28.9.) se od 9 hodin uskutečnila akce nesoucí název Lakros pro všechny. Účelem tohoto sportovního dne bylo seznámit veřejnost s indiánskou hrou, nesoucí název lakros. Akce probíhala, stejně jako o tři týdny dříve Sportovní odpoledne, na víceúčelovém hřišti za ZŠ Smetanova ve dvou etapách, dopoledne a odpoledne. Každá etapa obsahovala vždy výukovou a tréninkovou část a vlastní hru. Ačkoliv jsme se snažili tuto akci uspořádat pro veškerou veřejnost, nesetkala se s úspěchem. Velkou většinu hráčů totiž tvořili členové našeho střediska. Přesto můžu říct, že jsme si celý den užili a dobře se pobavili. Škoda jen, že byla akce pro veřejnost nezajímavá, snad nám to nějak nezkazí elán pro pořádání dalších a třeba se ještě někdy sejdeme na nějaké veřejné sportovní akci. Zapsala Foto: Janinka 2

3 T a d y n e z i s k o v k y, v í t e j t e V pátek 5. října 2012 se naše středisko opět zúčastnilo prezentace neziskových organizací s názvem Tady neziskovky, vítejte. Pro příchozí školní třídy jsme měli připravený dotazník, na jehož otázky mohly děti najít odpovědi u prezentovaných organizací a také bylo připraveno několik her a pohybových hříček, z čehož bylo nejúspěšnější skákání přes roztočené lano. Z a h a j o v a c í t á b o r á k V pátek 5. října se také uskutečnila další akce a tou byl již tradiční zahajovací oheň, který letos proběhl v trochu komornější atmosféře, no nebála bych se říci, že to byla akce dívčího kmene. Převahu tvořily skautky, několik světlušek a tři zástupci chlapeckého kmene a to Šátek, Jamal vedoucí vlčat a Roman vůdce oddílu oldskautů. Zavítala k nám i sestra Ráďa, což nás velice potěšilo. Táborák měl obvyklý průběh, kdy mistr palivec Jamal zapálil hranici, a poté se rozeznělo parkem nad stadionem Červená se line záře Pak následovaly tři písničky a začalo představování oddílů a družinek. Pokud nebyl na místě žádný ze zástupců družiny, představil je vůdce oddílu, pokud byl přítomen. IV. oddíl musel být představen Jamalem, protože se nikdo z nich nedostavil. Představování se střídalo s písničkami a zahrálo se i několik her. Myslím, že úspěch měla hra s názvem Améba. Když už bylo vše vyčerpáno, jak představování, tak hry, rozloučili jsme se v Gilwellském kruhu večerkou, zavzpomínali na tábor a postupně se rozešli domů. Děkujeme všem, kteří přišli, a také děkujeme Daleckým za dřevo. Dík samozřejmě patří i družinkám, které se podílely na přípravě, především skautky, které nasbíraly smůlu na faguli. M a l o v á n í n a s k a u ť á k u Jak už si jistě někteří návštěvníci skautského domova ráčili všimnout, velký sál dostal nový hábit. Tato proměna je dílem několika roverů, rangers a také skautů a skautek, kteří obětovali sobotní den práci, která vylepšila interiér našeho skauťáku. Bylo to v sobotu 13. října 2012, kdy jsme se sešli s Tahounem, Vaškem, Matyldou, Péťou, Markem, Pepínem a Tatrou na skauťáku a pustili se do práce. Nejprve bylo nutné zbavit stěny pytloviny, přičemž se vyřádilo naše demoliční já. Po této úpravě jsme vynášeli nepořádek ven a začali připravovat stěny na první nátěr, tzn. zadělávaly se díry po šroubech a jiné podobné defekty. Kolem poledne se většina z nás odebrala občerstvit se obědem domů a pak se pokračovalo, někteří se již nevrátili, ale za to přibylo pár nových tváří jako Eliška, Roman, Míra s Janou nebo Kuba. Jak jsme dorazili, začalo se opět pracovat, každý se chopil nářadí, ať už štětky nebo menšího štětce, a pustili jsme se do práce, nejprve se udělal první nátěr, který se po zaschnutí natřel ještě jednou. Já s Romanem jsme 3

4 zmizeli kolem čtvrté hodiny, ale z doslechu vím, že Jana, Míra a Vašek tam byli ještě o půl desáté večer. Míra se pak vrátil ještě v neděli, aby dodělal třetí nátěr. Tahoun s Vaškem pak v pátek ( ) dodělali vzorek batiky na zdi. Po dokončení v pátek večer chvíli uklízela Liduš a v sobotu se tam ještě sešla s Barčou a Mončou a pustily se do toho víc. Velký dík patří všem, kteří se jakoukoli, byť jen maličkou pomocí, podíleli na tomto vylepšení. Teď velký sál vypadá ještě větší, ale hlavně je veselejší a hezčí. Doufám, že jsem na nikoho, kdo pomáhal, nezapomněla. A jestli přece jen ano, velice se omlouvám. S k a u t k y v H e ř m a n o v ě M ě s t c i ( ) Když jsme se postupně sešly na nádraží, tak jsme začaly čekat na autobus. Čekaly jsme, čekaly jsme, a když už se konečně rozjel, tak jel pryč. Musely se zjistit další spoje, mezitím jsme si zahrály hry Bang a Ninja. Nakonec jsme odjely vlakem. V Chrudimi na nádraží jsme vystoupily a zahrály si hru na zvířátka pro zkrácení času na autobus. Když přijel, nasedly jsme a polovička skoro usínala už tam. Po příjezdu se k nám připojila Péťa. Přišel pro nás někdo a odvedl nás na místo, kde jsme přespávaly (skaut). Daly jsme si večeři a Koníci měli připravený program. Hrálo se: Blázni, Růžový slimák a Vlkodlak. Po odehrání všech her jsme šli spát. Někdo usnul hned a někdo ještě dlouho povídal. V sobotu ráno přišly starší holky a dali nám budíček. O deset minut později měla Danča rozcvičku v podobě jógy. K snídani jsme měly chleba s paštikou nebo sýrem, pár jedinců si dojídalo 4

5 zbytky od večeře. Po snídani si Koníci připravili další hry. Při hře Sedím, myslím, líbám jsme se zasmály a dávaly si pusy. Potom Danča s Ádou si s ostatníma zahrály jinou hru a Maki, Léňa, Klárka a Terka šly připravit dvě hry do parku. Cílem hry Projdi si životem bylo udělat si život podle svých představ, jenže do toho je chytal Osud a posílal je na špatná místa. Mezitím chodily dvojice mladších holek s Maki na Test. Po návratu se šlo znovu ven, ale už jen před klubovnu. Uvařily jsme oběd a šlo se jíst. O odpočinku jsme stavěly bunkr. A potom už program převzala Týna. Šly jsme do synagogy, kde jsme zjišťovaly informace, které nám byly zadány. Po přednášce jsme se odebraly na židovský hřbitov. Po návratu zpět jsme hrály hru, kde jsme po družinkách hrály poznávání písniček z filmů, pohádek a seriálů. Pak nám ještě zadaly slova a musely jsme zapátrat v paměti, ve které písničce to slovo bylo a zazpívat to. Potom nás rozdělily do dvou skupin a pomocí pantomimy jsme předváděly zadané písničky od protidružstva. K večeři byla česnačka se sýrem a opečeným chlebem. Zahrály jsme vlkodlaka a šly spát. Ráno byl opět budíček a rozcvička pod vedením Týny. Byla to zrovna běhací rozcvička. Dala se snídaně a po snídani jsme se sbalily a šly zpívat. Uklidilo se, zametlo atd. a odešly jsme na autobus. Přijely jsme na nádraží a při čekání na vlak si to někteří zkrátili hrou. Potom jsme nastoupily a jely domů. Na hlineckém nádraží většinu z nás přivítali rodiče, kterým jsme až moc chyběly! O své zážitky se podělila Maki Foto: V z p o m í n k y n a H e i d e l b e r g, R o t t e n b u r g a n ě m e c k ý t á b o r 2 Ve čtvrtek ráno jsem se odebral na setkání vedoucích zahraničních skupin. Stan se rychle zaplnil. Každý z přítomných se nejprve představil a řekl svá očekávání. Mluvilo se anglicky. Poté jsme se mohli vyjádřit k dosavadnímu průběhu tábora. Vůdkyně z Anglie a ze Švédska měly několik připomínek týkajících se nedostatku toaletních papírů na záchodech a bouchání dveří záchodových budek v nočních hodinách. Po ukončení porady jsem se dal do řeči s vedoucími z Indonésie. Byli to velmi milí a usměvaví lidé. Hned jsem jim navrhl, že bychom mohli naplánovat nějaký společný českoněmecko-indonéský program. Nadšeně souhlasili. Ještě během dopoledne jsem vše domluvil s našimi partnerskými skupinami. Ostatní Češi si mezitím vyráběli postavičky z modelářské hlíny. Odpoledne si naše česká grupa trochu zacvičila na plácku za stany (lehy-sedy, kliky,...). Poté jsem si s Radkem pinkal volejbalovým míčem. Konečně jsem se ho naučil jakžtakž slušně odpalovat vrchem! Po večeři jsme s našimi spolutáborníky z Rottenburgu hráli další seznamovací hry, abychom si zapamatovali nová jména. Vrcholem večera byla drsná běhací a chytací hra British Bulldog. V pátek jsme si mohli vybrat z další nabídky workshopů. Až na Radka jsme všichni zakotvili v jurtě, v níž zájemci malovali na plátěné tašky poselství týkající se libovolných společenských problémů. Pokusil jsem se znázornit dokonalou recyklaci, při které zdroje cirkulují stále dokola. Po obědě jsme navštívili stan, v němž se měly vést nejrůznější diskuze. To už byla naše česká společnost opět kompletní. Zvolili jsme opravdu zásadní 5

6 téma dohadovali jsme se o kvalitě pribináčků v minulosti a dnes. Večer se konala smluvená schůzka s Indonésany. Na louce za pódiem jsme si zahráli jednu německou, jednu českou a jednu indonéskou hru. Poté jsme se přesunuli k táborovému ohni. Zpočátku se zpívalo v němčině a my jsme si povídali s Indonésany. Dozvěděli jsme se například to, že v Indonésii jsou všichni studenti zároveň skauty. Posteskli si, že to však není příliš efektivní. Ani se nedivím. Když dělám něco dobrovolně, dokážu se pro to více nadchnout. Nakonec došlo i na zpěv v češtině a v jazyce našich nových indonéských přátel. S usměvavými Indonésany jsme se opakovaně potkávali i v dalším průběhu tábora a vedli s nimi ještě vícero zajímavých diskuzí. V sobotu jsme se zúčastnili autobusového zájezdu do Dachau. Jely s námi skautky z Walesu a ze Severního Irska. Michal s Dominikem se přiznali, že doposud v žádném koncentračním táboře nebyli. Já už jsem měl za sebou návštěvu Osvětimi a Sachsenhausenu. Přesto se mne znovu chvílemi zmocňovala úzkost, když jsem z úst naší průvodkyně slyšel, jakému nelidskému ponižování byly vystavovány lidské bytosti vězněné v tomto hrozném zařízení. Před koncem prohlídky jsme zhlédli krátký film, který natočili Američané po osvobození lágru v Dachau. Při pohledu na podvyživené chodící lidské trosky a hromady mrtvých lidských těl se několik waleských skautek neubránilo slzám. Doufejme, že už se nikdy nebude nic podobného opakovat. Po návratu z Dachau se naše česká parta odebrala do ústraní připravovat scénku na mezinárodní večer. K přípravě jsme přistoupili zodpovědně. Přece jen jsme svým vystoupením měli reprezentovat nejen naše skautské středisko, ale vlastně celou Českou republiku. Rozhodli jsme se, že se pokusíme ztvárnit vybrané momenty z dějin českého skautingu. Inspirovali jsme se běžícím projektem Skautské století, jehož cílem je zaznamenat vzpomínky skautských pamětníků. Adam a Vlk ukazují Indonésanům, jak vypadá naše město. 6

7 Maximilian si se zaujetím prohlíží Radkovy fotky. Neděle byla návštěvním dnem. Již v průběhu dopoledne za námi začali jezdit rodiče rottenburských skautů a skautek. Náš český kvintet intenzivně pokračoval v nacvičování scénky na mezinárodní večer. Studený oběd nás úplně nezasytil, ale v pravou chvíli nám poselstvo jiné skupiny přišlo nabídnout zbytek jejich poledního menu. Tím jsme se dorazili. Podobná poselstva obcházela tábor poměrně často, což se mi velmi líbilo. Navařila-li nějaká skupina víc, než kolik byla s to zkonzumovat, šla dát přebytek k dispozici ostatním. Tomu říkám odpovědné zacházení s jídlem. Po obědě jsme s Radkem přeložili dialogy našeho večerního vystoupení do angličtiny a vydali se k podiu, kde jsme dostali 10 minut na generální zkoušku. Moc se nám nevydařila. Vystoupení jsme však ve zbývajícím čase zvládli vypilovat. Oficiální premiéra pro bezmála tisíc diváků z různých koutů Evropy, Asie a Afriky dopadla na jedničku. Já ani Radek jsme se při našem rozhovoru mladého reportéra s pamětníkem předválečných skautských táborů nezakoktali, Dominikovi se povedla pěkná stojka a Adam roztleskal publikum úryvkem písně Stály báby. Z pódia nás vyprovázel bouřlivý potlesk. Zahanbit se nenechali ani ostatní zahraniční hosté. Skotky a Indonésanky předvedly své národní tance, Izraelci, Italové, Angličanky a Walesanky nám hezky zazpívali, Lucemburčané nás vtipně provedli po své malé zemi, číslo účinkujících ze Zimbabwe se neslo v rytmu bubnování a Malťané nás rozesmáli povedeným skečem. Švédská grupa se prezentovala výborně secvičenými pohybovými písničkami. Mezinárodní večer pro mě byl jedním z nejkrásnějších zážitků celého tábora. V pondělí jsme se s Adamem zúčastnili workshopu o obnovitelných energiích. Lektor programu nám na modelu demonstroval, jakým způsobem se získává větrná energie. Na vaření kávy na solárním panelu již nedošlo, protože se vydatně rozpršelo. Radek se přihlásil na workshop zaměřený na focení. Jeho výstupem byla výstavka fotografií. Michal 7

8 s Dominikem si zpestřili od poledne lezením do výšky na prázdné přepravky od lahví. Příjemným překvapením byl příjezd německých vedoucích Matthiase a Christopha, které jsme znali z dřívějších hlinecko-rottenburských táborů. V jurtě, kterou jsme využívali zejména jako jídelnu, hned vybalili z pouzder kytary a spustili svoje oblíbené songy, z nichž čišela touha po svobodě a vzdor vůči jakémukoli útlaku. Christoph se nedávno vrátil z Indie a Matthias se zrovna chystal vyrazit na stáž do Číny. O inspirativní diskuze po dobu jejich dvoudenní návštěvy tedy bylo postaráno. Úterního dopoledne se naše česká skupina zviditelnila uspořádáním tanečního workshopu. U pódia se sešlo kolem dvaceti zájemců a zájemkyň z Německa, Anglie a Itálie, které se náš taneční mistr Michal chystal naučit polku. Jako jeho partnerka se výborně osvědčila Anne, sestra Leny a Fabiána. O hudební doprovod se báječně postaral Adam se svým ukulele. Role moderátora jsem se ujal já. Každý z nás svým dílem přispěl ke zdárnému průběhu workshopu, jehož jedinou vadou na kráse byly občasné prodlevy pramenící z Michalovy mírné nerozhodnosti. Většina účastníků českých minitanečních se však skvěle bavila, pouze jeden Ital, který neměl moc velké taneční vlohy, to zhruba v polovině zabalil. Odpoledne Dominik využil příležitost vyrobit si pohár z kokosové kůry. O tuto činnost projevil zájem i Michal, ale neměl štěstí. O místa na jednotlivých workshopech se totiž losovalo. Já s Radkem jsme si koupili táborové pohledy, zacvičili si a poté se šli ještě s Adamem a Bonifácem proběhnout do Legau. Adam a Radek chodili běhat pravidelně. Večer jsme se stali svědky slavnostního rituálu přechodu německých vlčat ke skautům a jednoho staršího skauta k roverům. Následovalo posezení u ohně, při kterém se opět rozezněly kytary Matthiase a Christopha i Adamovo ukulele. Zaznamenal Vlk Foto: Orlo (1x) a Vlk (2x) pokračování příště Adam s ukulele, Christoph a Matthias s kytarou. 8

Junák svaz skautů a skautek ČR, Informační časopis 37. středisko Hlinsko. Ú v o d n í slovo. Buzola. Tábor v Německu pobyt v rodinách

Junák svaz skautů a skautek ČR, Informační časopis 37. středisko Hlinsko. Ú v o d n í slovo. Buzola. Tábor v Německu pobyt v rodinách Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Hlinsko v y d á v á Informační časopis 37 L istopad 2014 Obsah Úvodní slovo 1 Vzpomínka na Německo 1-2 Zprávy ze září 2-3 Velký úklid 3 Soutěž v 1. pomoci 3-4

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010

Úterý 27. 7. 2010. Středa 28. 7. 2010 Úterý 27. 7. 2010 Po příjezdu nás všech do tábora, jsme se šli ubytovat na naše chatky. Při nastěhování se nám líbilo, že máme různě barevně vymalované chatky. První věc, která nás čekala po vybalení věcí,

Více

(EU PROGRAMM ERASMUS+)

(EU PROGRAMM ERASMUS+) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (EU PROGRAMM ERASMUS+) Outdoor Education Course OUTDOOR LEADERSHIP PORTUGAL 16/03/2015 20/03/2015 Vypracoval : Mgr. Tomáš Sobotka Příprava na kurz: Příprava spočívala ve studiu materiálů,

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Moudrost předků promlouvá

Moudrost předků promlouvá Moudrost předků promlouvá Tvorba a pilotáž vzdělávacích programů v oblasti průřezových témat Pilotáž programu v Pardubickém kraji realizuje Občanské sdružení Altus Průřezové téma: Multikulturní výchova

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA

ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA ANALÝZA 6.DÍVČÍHO ODDÍLU LYRA I. Historie Založen v roce 1990, kdy registroval okolo 50-60 členů Během dalšího roku došlo odpojením dvou družin ke snížení počtu členů na cca 30 V září 1992 po půl roce

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

DNY GIS LIBEREC 2008 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ DNY GIS LIBEREC 2008 Podruhé se Krajská vědecká knihovna v Liberci stala místem setkání s moderními technologiemi. Ve dnech 12. 14. listopadu se v ní uskutečnily Dny geografických informačních systémů

Více

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1.

Sport Atletika. Vybíjená KVĚTEN-ČERVEN 2014. Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou. Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. KVĚTEN-ČERVEN 2014 Divadlo na otáčivém hledišti v Týně nad Vltavou Žáci 4. třídy: V úterý 3.6. se žáci 1. stupně vydali do divadla. Představení bylo o paní Krásihaldě, která měla dvě opice Máňu a Fráňu.

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Název akce: Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Název akce: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Workshop DŘEVAŘSKÉ DOVEDNOSTI Datum: 20. 5. 2014 23. 5. 2014 Místo: Organizátor: Nová Ves, okres Český Krumlov Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav technologie, mechanizace a

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ

Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Jednodenní zážitkový kurz první pomoci pro LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY a ŠKOLY V PŘÍRODĚ Co Vám nabízíme? Celodenní zážitkový kurz první pomoci pro děti na táborech a školách v přírodě a jejich vedoucí program

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Herr Shakespeare? Keine Angst

Herr Shakespeare? Keine Angst Herr Shakespeare? Keine Angst Delegace z české a německé školy společně vytvořily projekt s názvem Vorhang auf für Romeo und Julia im neuen Europa!, jenž byl uskutečněn díky programu Comenius. Hlavním

Více

..září / leden 2015..

..září / leden 2015.. ..září / leden 2015.. IV. ročník, 29. číslo Reportér P.E.S. strana 2 FOTOGALERIE strana 4 Den název otevřených článku dveří + stran strana 8 1 P. E. S. 2014 Každý školní rok začínáme oblíbenou akcí P.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Křemežský veletrh 1992 I.ročník

Křemežský veletrh 1992 I.ročník Křemežský veletrh 1992 I.ročník V letošním roce se koná již 24. ročník Křemežského veletrhu.výročí to není kulaté,přesto stojí za připomenutí. Koná se totiž ve stejných dnech, v jakých se konal ten první

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková

Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída. třídní učitelka: Helena Štěpánková Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 3. třída třídní učitelka: Helena Štěpánková V tomto školním roce začínala 3.třída s 18 žáky epochou polních prací. Odjeli jsme na statek do Starých Ždánic, kde jsme

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

V Y K Ř I Č N ÍK. Ročník: XVII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Číslo:4. Sedmičky na horách

V Y K Ř I Č N ÍK. Ročník: XVII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Číslo:4. Sedmičky na horách V Y K Ř I Č N ÍK Ročník: XVII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2013/2014 Číslo:4 Sedmičky na horách soutěž ZŚ ĆÁSLAV-NÁM. MÁ TALENT. Talent Mnoho žáků naší školy má různé koníčky, zájmy a ráda by

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 11; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Uběhlo čtrnáct dní a my vám přinášíme další číslo Deváťáckých novin. Začátek února se předvedl spíše jarním počasím než zamrzlými rybníky a zasněženou krajinou. Doufáme, že napadne nějaký sníh

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí TENTO PROJEKT ŽIVOT A HISTORIE VYPÁLENÝCH OBCÍ ANEB ZNÁTE NÁS? JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA v rámci opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Více

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE

MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE PROSINEC/LEDEN 2014/2015 MLÁDEŽNICKÝ PARLAMENT IVANČICE KDO JSME Jsme Mládežnický parlament Ivančice a okolí. Působíme od března tohoto roku. Naše skupina na sobě pracuje a vzděláváme se v různých oblastech.

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Učíme se pro život. Minifarma Dlouhá Louka...1 Cvičení v přírodě 2...3

Učíme se pro život. Minifarma Dlouhá Louka...1 Cvičení v přírodě 2...3 SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Září 2011 Motto: Učíme se pro život Obsah : Minifarma Dlouhá Louka......1 Cvičení v přírodě.........2 Cvičení v přírodě 2......3

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám

Slovo úvodem... Milí čtenáři, žáci a. líbit. není jediné. Nové. Jungmannka. Beseda Boj proti drogám Z á k l a d n í š k o l a J i h l a v a, J u n g m a n n o v a 6, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Jungmannka Vydání 3 Slovo úvodem... LISTOPAD 2013 Milí čtenáři, žáci a je také to, že středu

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Otevřená tréninková jednotka Datum a čas konání: 4. 5. 2015, 16:30 17:00 Věková kategorie: 6-10 let Místo konání: sportovní hala Meziboří

Otevřená tréninková jednotka Datum a čas konání: 4. 5. 2015, 16:30 17:00 Věková kategorie: 6-10 let Místo konání: sportovní hala Meziboří Otevřená tréninková jednotka Datum a čas konání: 4. 5. 2015, 16:30 17:00 Věková kategorie: 6-10 let Místo konání: sportovní hala Meziboří V pondělí 4. května proběhla tréninková jednotka pro mezibořské

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

Telefonní seznam - oprava

Telefonní seznam - oprava 66 1998 Prosinec Výprava Telefonní seznam - oprava Tiskařský šotek bydlí zřejmě všude. V minulém čísle například způsobil přestěhování Martina Kubína k Báře, za což se mu (Martinovi, Báře a Gleškovi )

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha

Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Republikové kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků 13. 15. 9. 2013 Praha Křížovka 1. 2. 12 1 2 5 3 10 11 6 13 4 7 8 9 4. 3. 5. 8. 9. 6. 7. 10 11. 12. 13. Informace o soutěži Datum: 13. 15. 9. 2013 Místo

Více

PROJEKTOVÝ DEN ŠKOLA V EVROPĚ, EVROPA VE ŠKOLE

PROJEKTOVÝ DEN ŠKOLA V EVROPĚ, EVROPA VE ŠKOLE PROJEKTOVÝ DEN ŠKOLA V EVROPĚ, EVROPA VE ŠKOLE Do soutěže organizované Domem zahraničních služeb se Základní škola Mendíků, Praha 4 Michle přihlásila se svým projektem Poznáváme Velkou Británii v rámci

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

TÁBOROVÝ DENÍK Šachový pobyt Kounice 2015

TÁBOROVÝ DENÍK Šachový pobyt Kounice 2015 TÁBOROVÝ DENÍK Šachový pobyt Kounice 2015 Den 1. 1. 8. 2015 Příjezd Jakmile dorazili všichni účastníci, tak jsme se hromadně přivítali, seznámili jsme se s programem průběhu dne a poté jsme se rozdělili

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více