Z P R A V O D A J 64 /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R A V O D A J 64 / 2 0 0 8"

Transkript

1 Z P R A V O D A J 64 / KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z Á Ř Í KLoM ČR - Z P R A V O D A J č ZÁŘÍ Nepravidelná informačn tiskovina, pro členy KLoM ČR Vydává: Předsednictvo Klubu lodnch modelářů České republiky Redakčn zpracován a expedice : Jiř Lejsek Jazykově neupraveno-přspěvky uveřejňovány tak jak dojdou Uzávěrka tohoto čsla , dalšho Adresa tajemnka Svazu modelářů České republiky: Mgr. Miroslav Navrátil, U Pergamenky 3, P r a h a 7 TEL/ FAX : IČO : Internetová adresa : Bankovn spojen : č.účtu / 0100, KB Praha 7, U průhonu 32 Adresa předsedy Klubu lodnch modelářů České republiky : Ing. Zdeněk Hanzlk, Oskara Nedbala České Budějovice TEL: , domů , FAX: Adresa redakce Zpravodaje a tajemnka KLoM ČR : Jiř Lejsek, Pivoňkova 946, K o s t e l e c nad Orlic TEL /FAX : 494 /

2 OBSAH : 1. Úvodnk 2. Organizačn zprávy Z agendy tajemnka Nahlášen soutěţ do Kalendáře na rok Zamykán vody - pozvánka Společenská kronika 3. Sportovn zprávy Ze sekce C 3. 2 Ze sekce FSR Ze sekce M Ze sekce NS Ze sekce S Ze sekce Mládeţ a EX 3 1. ÚVODNÍK Úvodnk do uzávěrky nedošel. Mistrovstv ČR FSR třda V 3,5: Mistr ČR Luboš Runkas, Mor. Budějovice (zleva), 2. junior Lukáš Vtek, Mor. Budějovice, 3. Michal Rajniš, Brandýs n/labem

3 2. Organizačn zprávy Z agendy tajemnka - změna pořadatele, msta a termnu soutěže Lo - 62 Klub č. 520 Barakuda Nová Ves převzal uspořádán soutěţe č. Lo 62 msto Brandýsa n / Labem. Soutěž se koná na rybnku v Nové Vsi, okres Praha východ Změnu oznámil KLoM Barakuda Martin karpatský a Marcela Pischmothová. - změnu ové adresy oznámil vedouc sekce EX a mládeţ Ing. Ludvk Kostelanský.. Nová adresa je : Telefony jsou beze změny : N261 a 605N Nahlášen soutěž na sezónu 2009 Hlášen soutěž lodnch modelářů na rok 2009 Vzhledem k tomu, ţe v poslednch letech docházeli téměř z poloviny hlášen soutěţ na formuláři, který rozeslá kaţdoročně sekretariát SMČR jako přlohu Informac SMČR s názvem Přihláška akc do kalendáře soutěž na rok Použijte i letos tento formulář a jak je i v Informaci SMČR uvedeno zašlete správně a úplně vyplněný na adresu tajemnka KLoMČR : Jiřho Lejska, Pivoňkova 946, Kostelec nad Orlic, fax : , nebo : Pokud budete do mailové zprávy vypisovat přmo nahlášen soutěţe je potřeba uvést všechny poţadované údaje dle formuláře vč. Identifikačnho čsla Vašeho klubu, tak jak je ve formuláři. O soutěţch, které nahlašujete do seriálů MČR předá tajemnk informaci o termnu a mstě přslušným vedoucm sekc ke koordinaci termnů a potvrzen, ţe soutěţ bude zařazena jako mistrovská. V přpadě změny termnu budete informováni. Bez psemného dokladu o nahlášen soutěţe u tajemnka nebude soutěţ zařazena do Kalendáře soutěţ na rok 2009 Termn nahlášen soutěž do 31. řjna 2008!

4 2. 3. Pozvánka na zamykán vody KloM ADMIRAL Jablonec nad Nisou a MK ČESÍLKO Valdice ZAMYKÁNÍ VODY řjna 2008 Kemp EDEN Jinolice zakončen sezony NSS a NS Váţen přátelé, modeláři, zveme Vás ke společnému zamykán vody na zakončen sezony NS v pěkném areálu kempu EDEN v Jinolicch. Pěkný areál s vodou, kde je moţné svolat společné soustředěn maketářů-plachetničkářů i ostatnch kategori a udělat sobě i své rodině pěkný vkend v hezkém a přjemném prostřed. Nen podmnkou nástup jiţ v pátek, ale kaţdý podle svých moţnost a zájmu. Zamykat vodu budeme v neděli 5.řjna ve 12,oo hodin. www: Do té doby bude připraveno pojeţděnčko nejen pro plachetnice, ale i ostatn modely skupiny NS, které přivezete, diskusn prostory pro výměnu zkušenost.. Dozvme se něco vce i o plachtěn na skutečné plachetnici. Dejte vědět svůj zájem, i přp. nezájem, co nejdřve. Ubytován si objednejte na recepci kempu kde je určitý počet lůţek zajištěný pro akci lodnch modelářů. Stravován v mstn restauraci. Kemp: EDEN Jinolice : Tel.: jinolice.cz/menu.html Výlety: (individuelně) ČESKÝ RÁJ : Prachovské skály (pěš) ; hrad Kost ; zřcenina Trosky ; město Jičn, Turnov a zámek Rohozec, Sobotka se zámkem Humprechtem Kontakt: Ing.Zdeněk TOMÁŠEK, Střelecká Jablonec n.n. tel (po 19 hod.) mob , a Petr Hlava mob , Technická poznámka: Vedouc sekce NS Jiř Špinar připravuje setkán zájemců o pořádán mistrovských soutěţ v přštm roce Pokud nebude setkán moţné uskutečnit v tomto termnu, bude včas oznámen náhradn termn i msto setkán. Těšme se na viděnou - za pořádajc kluby Zdeněk Tomášek a Petr Hlava

5 2. 4. Společenská kronika Ještě po uzávěrce minulého čsla došlo přán k jubileu pan Kristiny Voráčkové z klubu Maják Borovany : V začátku července se doţvá pěkného kulatého jubilea 60 ti let naše dlouholetá známá, úspěšná a sympatická blondýnka Kristina Voráčková. Členové klubu lodnch modelářů Maják Borovany j přej do dalšch sportovnch a osobnch let hodně úspěchů, pevných nervů, klidné vody a plnou páru. Bohuslav Ferjančič Pavel Ponikelský, KLM Dvůr Králové 55 let Exkaři Dvora Králové jsou stále reprezentováni otcem a dcerou Ponikelských. Jsou snad posledn, kteř tuto kategorii jezd z české země. Pavel nejen, ţe jezd, ale hlavně vychovává mladé lodn modeláře, pravidelně bývá zván jako velmi dobrý rozhodč na soutěţe mládeţe vč. mistrovstv republiky. K jeho ţivotnmu jubileu mu přejeme stálou výdrţ v práci pro lodn modelářstv, radost z této činnosti a hlavně zdrav a spokojenost v rodinném ţivotě. Jiř Lejsek, tajemnk KLoMČR Miroslav Gebauer, KLM Vsetn 60 let Velice hezká Nippon Maru, kterou ze stavebnice postavil, na kaţdé soutěţi NS upoutává pozornost diváků, které tyto soutěţe přitáhnou k vodě. Zda stav i něco nového pro sviji oslavu šedesátin nevme, ale kaţdopádně mu přejeme hodně zdrav, osobn spokojenosti a ať mu to dobře jezd. Jiř Špinar, vedouc sekce NS

6 3. Sportovn zprávy Ze sekce C Mistrovstv světa C v Jablonci nad Nisou To zas byl jednou...aneb Jablonec po 15 letech! Ano váţen, po 15 letech se opět odehrálo MS sekce C v Jablonci. Zde tedy potřet - přesněji v roce 1981, 1993 a Osobně jsem byl na Jablonec po těch letech velice zvědavý. Takţe co vedouc sekce nejdřve věci oficiáln, týkajc se repretýmu. Protoţe MS bylo v Česku, nezvykle mnoho modelářů se objevilo na světle Boţm. Český repretým měl 25 modelů - vce jak na mistrovstv republiky, dokonce v některých přpadech i v rozporu se sportovnm řádem. Kdybych ovšem, nedejboţe někoho v souladu s nm odmtl, stal bych se asi něco jako třdn nepřtel, za coţ mi přpadná odmtnut nestála. Ovšem k čemuţe ten řád máme, tak tu otázku jsme si kladl dosti intenzivně, to mi věřte. Řady českých modelů rozšřil o tři C2 i člen jabloneckého Admirálu Werner Schleith, německý občan zde ţijc, který - v souladu se sportovnm řádem - soutěţil mimo repretým SMČR. V dalšm budu hovořit pouze o repretýmu. Pokud jsem se ve svých výpočtech z výsledkových listin přliš nespletl, při vyuţit radioizotopu uhlku C14 s odchylkou +/- 200 jsem spočetl následujc: Třda celk. počet CZ - zlato CZ - střbro CZ - bronz CZ - bez C C C C C C6 70 C Celkem italských C3 mimo soutěţ. Krátce okomentuji: Na medaili v C1 si nesáhnul Bohumil Danček s Amerigem Vespucim, v C3 Pavel Brablc se svými naprosto dokonale řemeslně zvládnutými čluny jen pro jejich relativn jednoduchost, v C4 Franta Chmelka se svou egypstkou lod, C6 jsme neobsazovali a v C7 jediný zástupce Jarda Mátl se svým polským torpédoborcem. Naprostým úletem hodnotitelské komise bylo hodnocen Tollarova Babenberga, který byl dán na roveň parnku Western Riwer. Kdo neviděl, neuvěř. Jak se jim to podařilo, nevm. Dále odkazuji na výsledkovou listinu vyvěšenou na našich stránkách. A veselý přbeh z natáčen návdavkem: Za komentáře hodna povaţuji úspěch ţárovkového specialisty Bohouše Karbana, vystaveného čnské konkurenci s jejich speciálnmi baňkani. Jenţe ouha, došla bda na Čňany! Tou bdou bylo osvětlen vitrin. Světlo z bodovek ukázalo, ţe všechna hrdla jsou k baňkám přitavena. Potvrdila to i zde se vyskytnuvš jablonecká odbornice na laboratorn sklo. Kdyţ jsem při ukazován tohoto fglu svému známému nad nimi schválně pohrdlivě

7 mávnul rukou, tu ke mě přiskočil německy mluvc Čňan, coţe mám...atd. Inu, řekl jsem mu své zjištěn s dovětkem, ţe jsme v oblasti, kde sklu lidé opravdu rozum a um s nm, no, hleděl na mě jak puk, asi nedostali školen, kamţe to v té Evropě vůbec jedou. Přejdeme-li u této přhody do váţné roviny, pak si myslm, rozhodč měli dát Čňanům výrazně poctit onen viditelný šlic a vyuţt svého mocenského postaven při nekritizovatelnosti bodového hodnocen stejně tak, jak to udělala pro údajnou nedostatečnost plánů u Tollarova Babenberga komise druhá. C5 ( a C1) hodnotila komise, kterou povaţuji za nejslušnějš, nejkorektnějš a nejvce odborně zdatnou. Asi právě pro svou slušnost tohoto řešen nevyuţila. Komise hodnotc C2 takový problém neměla, jinak by se j nepovedl tak fantastický kousek. Kdo znal bývalé jablonecké výstaviště, dnes jen hled! Všechno je úplně jinak. Stoj zde krásné nové městské zařzen Eurocentrum, majc přjemnou ředitelku. Tm, ţe město prostory poskytlo za velmi přznivých podmnek, dodalo soutěţi nejen výraznou ekonomickou injekci, ale i úroveň, jakou dalš pořadatelé budou jen velice těţko překonávat. Oba ceremoniály, jak zahájen, tak ukončen proběhlo v malém amfiteátru, zachovaném z minula. Následovalo přijet u starosty, kde mstostarosta svou exkurz do historie Jablonecka tomuto aktu dodal dávku zábavnosti a zajmavosti i pro cizince. Při 2,5 hodinovém závěrečném ceremoniálu jsme si uţili ostrého slunce vc neţ dost, zatmco generalita si hověla ve stnu na podiu. Měl-li bych na organizaci soutěţe pohlédnouti okem kritickým, pak nen kritizovat co. Akce jednoduše neměla chybu. O tomto MS lze skutečně hovořit jako o modelářském svátku. Ještě něco ze zasedán sekce: Letos poprvé byly ustaveny pouze třčlené komise. Všechny týmy byly řádně a včas informovány pořadatelem o existenci třčlenných komis. Začátkem jednán byli přtomni vyzváni k připomnkám. Nebylo jich! Následně, při informaci o novelizaci pravidel, přesněji v okamţiku, kdy vedouc sekce uvedl, ţe se mu uţ nepodařilo publikovat novelizovaná pravidla se zapracovanými změnami schválenými přslušnými orgány Navigy, vystoupila bulharská výprava, ţe chce pětičlené komise, jinak ţe jedou domů! Současný president a tehdy ještě vedouc sekce byl překvapen natolik, ţe nebyl schopen reagovat. Zareagoval pouze pořadatel jasnými ekonomickými argumenty. Dalš jednán ve věci nenastalo, či proběhlo v kuloárech a jak patrno z výsledkové listiny, komise zůstaly třčlené a Bulhaři neodjeli. Je to výrazně zjednodušujc prvek jak ekonomický na čtyřech komisch se ušetřilo 8 lid!, tak pracovn - ve skupině tř osob je citelně méně problémů s výkladem a chápánm pravidel a tudţ i se vznikem pseudoproblémů komplikujcch práci komise. Novým vedoucm sekce byl zvolen Martin Van Gelderen, bulharský protikandidát zskal jeden hlas a rumunský tři. Proslýchá se proslýchá...ţe v rámci novelizovaných pravidel padne medailový limit (3 zlata nebo 5 medail), takţe modely mohou soutěţit...nafurt! Jen doufám, ţe modelů této třdy nebude přliš. Také se proslýchá něco o přeskupen třd, zejména C6 a C7 k ostatnm třdám ve stylu plachetnice k plachetnici... Uvidme. Toţ tak o Jablonci! Ing.Vladislav Janoušek vedouc sekce C

8 Bodové hodnocen modelů na MS C v Jablonci Ze sekce FSR Mistrovstv světa FSR v Itálii se nepovedlo pořadateli ani nám. V obdob 2. aţ 16. srpna se konalo v Italském malém městečku Casteletto di Leno asi 100 Km od Milána Mistrovstv světa FSR sekc H, O, a V. Naše výprava dorazila bez tř nominovaných (dva se omluvili den před odjezdem pro technické potţe a jeden nedojel bez omluvy) v neděli 10. večer či v ponděl dopoledne (obsazovali jsme jen skupinu V). Mistrovstv bylo rozděleno tak, ţe v prvnm týdnu soutěţily modely skupin H a O, které jezd na oválné trati a druhý týden pak skupina V. Toto rozdělen je i pro nás výhodné, protoţe závodnky, kteř jezd jen jednu skupinu nemus být v mstě mistrovstv po celé dva týdny, čmţ se jednak snţ jejich výdaje, ale dnes jiţ i drahý čas, protoţe uvolnit se v zaměstnán na delš dobu neţ týden je pro mnohé obtţné. Jiţ cesta do msta soutěţe většině naznačila, ţe nebude vše jednoduché. Jen jeden ukazatel NAVIGA na křiţovatce v Lenu po sjezdu z dálnice od Brescie který určoval směr na deset km vzdálené městečko Casteletto di Leno je jistě dost málo. Tam většina kdyţ dojela však projela jedinou ţivějš ulic a vyjela opět ven mezi velké kukuřičné lány, kde se po nějaké chvli opět vrátili. Ono postřehnout plakát mistrovstv, který byl umstěn asi deset metrů od křiţovatky v úzké uličce k jezeru je skutečně dost obtţné. Ti, kteř vzali za vděk kempem přmo u jezera si přliš přepychu nedopřáli. Byla to prašná cesta kolem jezera takţe se stany stavěly na štěrku, snad jen výhodou bylo stromořad kolem cesty, tedy alespoň trochu stnu a být přmo u děn. Na obou stranách jezera byly buňky se sprchami a vedle vţdy tři záchodové toi toi buňky v ne přliš vábném stavu. U vchodu do areálu byly sprchy a záchody ve zděné budově ovšem pro pány nám nechvalně známé turečáky, pro dámy dva klasické zde nutné uznat, ţe byly udrţované v čistém stavu. Prezentace probhala ve stanech umstěných uprostřed vesničky v jakémsi dvoře, tedy dost stranou od jezera. Vlastn jezero bylo jakýmsi svodidlem rozděleno, kde v jedné třetině plavaly kačeny a ve větš části byla postavena dráha, ovšem tak, ţe základna nebyla rovnoběţně se startovnm platem a o pravidelnosti psmene M se vyjádřil vedouc našeho týmu ne přliš pochvalně.. Kdo nezvolil výše uvedený kemp u jezera jezdil do kempů u velkého Lago de la Garde vzdáleného zhruba 50km. Rozlosován do skupin bylo vyvěšeno aţ ráno prvn den jzd a to jen pro třdy, které ten den jezdily. Ţe by bylo respektováno pravidlo, ţe by účastnci měli být ve skupinách tak aby nebyli v jedné skupině z jednoho státu se nerespektovalo - dokonce otec se synem, kteř si navzájem mechanikuj byli ve stejné rozjţďce. V úterý s malým zpoţděnm byla odstartovaná prvn ze čtyř rozjţděk juniorů 3,5, ve které jezdil náš Lukáš Vtek na prvém mstě. V 18 minutě byl však závod zastaven pro nefunkčnost záznamového zařzen průjezdů modelů. Oznámeno, ţe jzda se bude opakovat večer jako posledn jzda dne. Oprava počtacho zřzen trvala dvě a půl hodiny. Pak nastoupila druhá skupina a při tom oznámena změna, ţe prvn skupina opakovanou jzdu pojede po hned po čtvrté skupině juniorů jistě rozhodnut lepš. Program však byl časově značně posunutý. Zde je potřeba uvést, ţe se dobře zachovali rozhodč a poledn přestávku z hodiny zkrátili jen na třetinu a hned po jdle nastoupili na plato. Dalšm překvapenm byla neohlášená změna pravidel kdy se udělovala červená karta jiţ za rychlý průjezd v blzkosti sváţecho člunu. Asi to bylo na základě prvnho přpadu, kdy ji dostal náš David Štička a vedouc startoviště J. Tietze po následném dotazu u sváţečů, kteř ukázali ţe model jel za člunem ve vzdálenosti asi 50 cm, nervózně

9 rozhodil ruce a po skončen rozjţďky čekal, sváţeče ihned odvedl za plentu startoviště a naše domněnka je, ţe jej přemluvil, aby v přpadě protestu změnil výrok na dotek či přmé ohroţen, aby tu neprávem danou červenou obhájil.. Pak tento asi nechtěně začatý ytrend trend udělován červených karet pouţval po celý závod. Doplatila na něj i slovenská juniorka Zvalová ve finále 7,5, kde jela na medailové msto. Celé mistrovstv bylo pak pronásledováno jak poruchami na počtacm zařzen, tak někdy dost nepochopitelnými výroky rozhodčch ( Slovák Treplán od hlavnho rozhodčho slyšel výrok vám to nepočtalo napšu vám 36 kol nebo nulu, vyberte si) Ostatně o kvalitě celého podniku svědč i velice děkovný dopis pořadatele Casiniho hlavnmu rozhodčmu, ţe mistrovstv podrţel, ale i s omluvou účastnkům za nedostatky, které byly. Zajmavé ţe tento dopis je na www stránkách zveřejněn pět dn po skončen mistrovstv, ale výsledky dosud zveřejněny v ten den ještě stále nebyly. Dost té kritiky, jedna věc se nám velmi lbila. Sváţec motorový člun byl na zádi vybaven vztyčenou vc jak metrovou tyč na které byla umstěna výrazná blikajc svtilna, i v patřičně pálivém italském slunci dobře viditelná. Jak tedy naši. Při vš snaze našich závodnků jsou naše modely o malý chloupek pomalejš. Snad jen juniorské modely ve světové konkurenci obstoj. Důkazem je i čtvrté msto Lukáše Vtka v třiapůlkách. Nejprve byl ohlášen jako třet, ale po kontrole průjezdů hlavnm rozhodčm byl odsunut na čtvrté msto. Asi právem. Škoda, ţe právě dva nominovan junioři nedojeli. Konkurenceschopný je určitě třiapůlkový model J. Kobrleho, a nová pětatřictka Karla Hájka. Ten měl smůlu v prvn jzdě mu odpadl list lodnho šroubu a v okamţiku se ohnula hřdel a byl konec. Ve druhé rozjţďce vzhledem k rychlosti modelu jel na jistotu a volil větš oblouky. Kdyţ bylo nutné se vyhnout sváţecmu člunu a směrem do trati vyly dva modely volil objet za člunem. Ale k údivu všech model se namotal na lana, kterými byl ohraničen břeh. Z plata nebyly vidět a pořadatel je nijak neoznačil a ani ne ně neupozornil. Dobře jezdil Josef Navrátil se sedmapůlkou, ale na finále to v té konkurenci nebylo. Skončil na 18 mstě, tedy šest mst za postupem do finále. Nedařilo se klanu Štičkových, vč. juniora Pokorného, kteř naznačili, ţe asi činnost po tomto mistrovstv ukonč. Navc trochu chyb i větš vyjeţděnost našich modelářů. Při účasti okolo 80 modelů v jednotlivých třdách je pro postup do 12 členného finále jet trochu vabank a to často konč nezdarem. V neděli 10. srpna bylo od 20,30 zasedán sekce, kde do vedoucch funkc byli znovu potvrzeni stávajc funkcionáři v čele s Peterem Schftem z Holandska. Jednou z novinek pravidel, pro přšt rok bude msto ţluté karty s výstrahou pro celý závod při projet kolem sváţecho člunu či plata v menš vzdálenosti jak 3 metry v plné rychlosti trest STOP and GO. To pochopitelně ve vyrovnaných jzdách je propad mimo postup či medaile. Na schůzi prezentovali na přšt rok uspořádán ME jako zkoušku na MS 2010, které budou téţ pořádat pořadatelé z Maďarska. To je myslm velmi dobrý přstup, aby si pořadatel ověřil své organizačn moţnosti a MS světa mělo opravdu kvalitn úroveň po všech stránkách. ME má být vyhlášeno OPEN pro členy členských organizac Naviga. ( tedy i pro závodnky z jiných kontinentů?) V tomto bodě bude nutné počkat jak na zněn protokolu ze zasedán, tak na pozdějš upřesněn v propozicch. O schůzi a všech změnách budeme informovat ve zvláštnm článku aţ bude k dispozici protokol zasedán. Co závěrem letošn MS se nepovedlo. To nakonec uznává i organizátor v otevřeném omluvném dopisu hlavnmu rozhodčmu a jedinému zástupci Navigy na MS P. Schaftovi. Přejme si, aby toto mistrovstv byla jen jedna vlaštovka, jaro nedělajc, a ta dalš mistrovstv byla po všech stránkách kvalitn a pro závodnky přitaţlivá. Jiř Lejsek

10 Výsledky MS FSR v Lenu, Itálie Jediná výsledková listina, která souhrnně uvád celé výsledky je na německé adrese, Naviga uvád jen prvnch dvanáct a italská adresa pak samostatně každou rozjžďku a finále zcela nepřehledně. Projděte si pouze skupinu FSR V, protože FSR H a FSR O neobsazujeme Zajmavost jistě je i fakt, ţe tato jediná výsledková listina z MS byla i na oficiálnch stránkách Navigy staţena z německého kde jsou zvýrazněni němečt závodnci, ale uţ byla staţena a jsou tam jen finále.. Ţe by pořadatel nevydal oficiáln výsledkovou listinu a nepředal ji ani presidiu Navigy? Ale ani po měsci po schůzi sekce v rámci MS nen k dispozici protokol z tohoto mezinárodnho zasedán to také zrovna dobrá vizitka veden sekce FSR nen. Musme ještě počkat! Jen 2.9. byla zveřejněna zpráva vedoucho sekce, hlavnho rozhodčho a jediného zástupce veden Navigy p. Schafta, kterou v překladu připojujeme a úsudek si učiňte sami Hodnocen MS jediným oficiálnm zástupcem Navigy a současně hlavnm rozhodčm Zpráva ze světového šampionátu srpna 2008 v Lenu 2. srpna byl tento světový šampionát zahájen registrac FSR-H a FSR-O a to na hlavn třdě města Castiletto. Důvodem proč jsme pouţvali závodn plochu pro tréninky byl ţe nebyla voda tréninková ( na tréninkové ploše se projevilo pačas dlouhodobé horko a ţádné sráţky, takţe zde voda vyschla ). Po registraci obdrţel kaţdý soutěţc vstupenku opravňujc ho k volnému tréninku. Po tomto volném tréninku následovalo zahájen oficiálnho tréninku jednotlivých třd, pro následujc den. Protoţe nebylo k dispozici zvláštn jezero pro trénink, samotná tréninková doba byla prodlouţena. Závodnci mohli vyuţt čas mezi 7:00 aţ 8:15 ráno, kdy se dalo trénovat a taktéţ během pauzy na oběd, které se vyuţvalo v přpadě ţe nebylo dostatek volného času na večern trénink.osobně jsem sledoval tréninkovou dobu ráno a během poledn pauzy. Bylo vidět, ţe někteř účastnci vyuţili tréninkové sekce čtyřikrát ( toto bylo moţné ) a to je vce neţ pouhých 10 minut, jak jsem se dočetl na diskusnch fórech. Hlavn problém nastal jiţ v prvnm týdnu mistrovstv 7 lid z osazenstva personálu odešlo a to kvůli vnitřnm problémům spojených s prvnm vyhlášenm výsledků Tito lidé se starali o záchranou loď, 2 měli na starost počtač, večern trénink a vyhlášen výsledků, tak jsme museli začt improvizovat Chci poděkovat lidem z Německa za obsluhu záchranné lodi, účastnkům z Velké Británie za starost o večern tréninkovou sekci, rozhodčm za jejich celodenn práci, organizátorům a zvláště chci poděkovat 2 muţům, kteř si vzali na starost počtač a také účastnkům z Norska a Švédska děkuji Vám všem. I přes všemoţné problémy provázejc toto mistrovstv světa, zde bylo k viděn mnoho skvělých závodnch jzd a celkový počet účastnků na tomto mistrovstv světa byl 128 juniorů a 447 seniorů ze 31 zem. Byli to země Argentina, Austrálie, Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Čna, Hong-Kong, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Itálie, Litevsko,

11 Lotyšsko, Lucembursko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Holandsko, Ukrajina a USA. Protokol z mtinku sekce, který byl 10. srpna rozešlu jakmile bude v přádku. Vedouc sekce FSR Naviga Peter Schaft Co se tam dovme nového oproti jednán, ţe se mus dávat zápis do pořádku??? Závěrečné závody M ČR v Jemnici a Holicch Tradičně čtvrtý závod seriálu M ČR pořádal KLM Moravské Budějovice opět na soukromém rybnku, Červený v Jemnici v poslednm srpnovém vkendu, který se uvolnil, kdyţ pořadatelé z Přerova přestali pořádat Moravia Cup. Tentokrát téměř nepřijelo efeserkařské mlád, z nejmladšch elévů nikdo, z juniorů jen Lukáš Vtek, který však jezd jiţ celou sezónu se seniory a se sedmapůlkou jen mladý Jan Vejvoda. Vzhledem k účasti závodnků z Polska, Rakouska a Slovenska se všechny tradičn kubatury jeli na rozjţďky a finále, ale nejpočetněji zatm u nás byla obsazena oblibu si zskávajc třda benziňáku FSR V35, kde bylo na startu 11 závodnků a s novou lod poprvé bral vtězstv praţský Karel Hájek. Výsledky : FSR V3,5 : 1..jun. Lukáš Vtek, M. Budějovice, 74/11,9 )kola/čas), 2. Jaroslav Rajniš, Brandýs n/l, 71/22,1, 3. Karel Hájek, Praha 4, 70/10,2 FSR V7,5 :. 1. Bohumil Směták, Přerov, 78/8,9, 2. Gerhard Blazek, Vdeň/A, 76/22,2, 3. Josef Navrátil, Pardubice, 73/3,1. FSR V15 : 1. Martin Raška, Přerov, 84/9,1, 2. Pavel Vtek, M. Budějovice, 84/21,1, 3. Petr Kuban, Přerov,82/4,9 FSR V35 : 1. Karel Hájek, Praha 4, 80/5,4, Jaroslav Štička, Přerov, 79/3,6, 3. David Mrňa, M. Budějovice, 75/19,6. Posledn rozhodujc závod pořádal MK Vysoké Mýto, přece jen na rybnku Hluboký u Holic v Čechách. Uspořádán zde bylo podmněno aby alespoň trochu vody napršelo, protoţe stav vody byl v létě neúnosný. Kdyţ začátkem zář něco vody spadlo byl zde posledn závod uspořádán. Vody bylo méně, trať byla posunuta proti dřvějšku téměř o 15 metrů ke středu rybnka. Toto uspořádán bylo velice přehledné pro závodnky a hlavně rozhodč, nepřekáţel uţ tobogánový výjezd. Který byl jiţ mimo vodu. Jedinou nevýhodou byla malá hloubka vody v prostoru druhé bóje, kde bylo jen 30 cm vody (Hájek s pětatřictkou při vzdálenějšm objezdu snad škrtl o dno). Účast byla ryze česká a tak 3,5 a 7,5 se vešly do jedné jzdy, a počtala se pro výsledek dle pravidel pro kaţdého lepš ze dvou. Povedlo se finále patnáctek, které bylo jak pro závodnky při téměř stále plné trati obtţné, bylo rychlé a najetých 89 a 87 kol prvnch dvou jsou výkony běţně u nás nevdané. Navc pro snad stovku diváků to byl jistě výborný záţitek. Mrzela slabá účast juniorů. Výsledky : FSR V 3,5 : 1. Michal Rajniš, Brandýs n/l., 76/2,4, 2. junior Lukáš Vtek, M.Budějovice, 71/11,8, 3. Karel Hájek, Praha 4, 71/14,0

12 FSR V 7,5 junioři zkrácená jzda 15 minut : 1. Václav Tyll, Duchcov, 27/0, 2. Karel Otáhal, M, Budějivice, 27/0, 3. Petr Lejsek, Vys. Mýto 11/0. FSR V 7,5 senioři : 1. Josef Navrátil, Pardubice, 77/1,3, 1. Petr Lamač, Turnov, 74/17,2, 3. Jaroslav Rajniš, Brandýs n/l., 72/0,0 FSR V 15 : 1. Jaroslav Štička, Přerov, 89/15,1. 2. Jaromr Raška, Přerov, 87/13,2, 3. Leopold Vlk, Vysoké Mýto, 84/8,6 FSR V 35 : 1. Zdeněk Ţaroský, Slavkov, 81/1,6, 2. David Mrňa, M. Budějovice, 80/1,0, 3. Lubomr Runkas, M. Budějovice, 79/12,9. 22 Co k letošnmu ročnku M ČR dodat. Předevšm, je potřeba se zamyslet nad tm proč se stále sniţuje účast na jednotlivých závodech. V seniorech se nám drţ jiţ dřve narozen vytrvalci, pro které je lodn modelářstv jejich končkovským krédem ţivota. Dk za to. Nebýt jich byla by účast dost slabá. Z mladšch mnoho nen. Je pravda, ţe tato kategorie, která je doménou těch, kterým nevad mastné ruce, naopak jim von vůně paliva spalovacch motorů. Ti se rekrutuj z řad převáţně zaměstnaneckého ranku našeho obyvatelstva a tak neoplývaj velkými přjmy a uţ jen pořdit poměrně drahé závodn modely je vyčerpává natolik, ţe nezbývá na pobytové a cestovn náklady na celý seriál. O to vc se to projevuje v účasti juniorů, kde jde předevšm jen o mládeţ z řad rodin, tradičnch efeserkařů. A to je málo. Přiznejme si, ţe nevyšel pokus udělat levnou třdu, řádově s polovičnmi náklady proti ostatnm a tak po třech letech, kdy se navrţená národn třda FSR V 6,5 neujala bude pro přšt rok asi vyřazena z pravidel. Radost můţeme mt z letošnho výkonu našich dvou závodnků MS i kdyţ na medaile nedosáhli. Vtek v juniorech čtvrtý a jediné kolo chybělo J. Návrátilovi k postupu do finále sedmapůlek a ţe to nebylo náhodou předváděj oba v našem mistrovstv. Jistě můţeme mt radost z toho, ţe naši pořadatelé připravuj a zajišťuj mistrovské soutěţe na úrovni snad třikrát kvalitnějš neţ bylo letošn MS Navigy. Zcela perfektně pracuje automatické počtán kol s transpondéry AMB, a programem L. Szabadose, i kdyţ pomalu zastarává (kdyby takový byl k dispozici v Itálii!!!) Zde je potřeba vyzvednout i starost o celé zařzen jak otce Bohouše, tak syna Petra Smětákových a vypiplán všeho okolo do dnešnho bezchybného stavu. Je škoda, ţe Petr Směták, který poslednch pět či šest let objţděl všechny závody a zpracovával s počtačem průběh závodů a výsledky, ať jiţ v prvnch letech s ručnm registrem vkládán a pak jiţ zcela automaticky s transpondéry se z rodinných důvodů rozhodl tuto činnost ukončit. Za tu práci, kterou odvedl pro efesrkaře je zapotřeb jemu, ale i jeho ţeně, která mu často vypomáhala co nejlépe poděkovat. Byl to opravdu kus poctivě odevzdané práce a spousta odevzdaného času ve prospěch všech. Děkujeme. Popřejme jeho nástupci, aby se mu také tak dařilo. Jaký bude rok 2009? Snaţme se všichni aby byl bohatš, jak na počty, tak na výkony. Maďarsko chce uspořádat ME open stejně jako jsou v jiných sekcch, ale jde o to zda p. Schaft trvánm na limitován účasti tento bohulibý plán nezhat. Vţdyť efeserkaři by měli mt v Navize stejná práva jako jiné sekce, Nebo ne? Uvidme!!! Jiř Lejsek Výsledky Mistrovstv ČR FSR 2008

13 Záznam ze schůze sekce FSR dne v ATC Holice V sobotu se v rámci poslednho závodu uskutečnila i schůze závodnků sekce FSR, ktero řdil a informace podával vedouc sekce Luděk Mátl.. Vedouc sekce informoval, ţe dle poţadavku předsednictva KLoM ČR poţadované scanery frekvenc pro jednotlivé sekce zatm nejsou k dispozici. Stejně tak zatm neobdrţel rezervn koaxiáln kabel k zařzen AMB. Počtán kol s transpondéry s doplněným předzesilovačem funguje i při zvýšené načtac smyčce (zvýšen je nutné k modelům V 35 ) a v letošnm roce se nevyskytla jediná chyba v automatickém počtán. Petr Směták funkci správce a a obsluhy zařzen z rodinných důvodů konč, za práci mu děkuje a tuto funkci převezme Zbyněk Mátl, který se jiţ se zařzenm na poslednm závodě seznamuje. Krátce informoval o neradostném průběhu MS v Itálii, kde byla řada organizačnch chyb, ale i ze strany rozhodčch, které i naše závodnky poškodily. Novinkou pravidel by mělo být ustanoven STP and GO při nebezpečném průjezdu (cca do tř metrů) bez snţen rychlosti. Znamená to přistát vyjmout model z vody, zhasnout motor - pak znova nastartovat a pokračovat v jzdě. Jednodušš neţ zapisovat napomenut při tomto přestupku a při druhém během celého závodu vyloučen. Maďarsko chce uspořádat v přštm roce ME open, obdobně jako má sekce M a pouţt ho jako kontroln pro kvalitn organizačn přpravu MS roku Areál v Orasháze na jihu Maďarska k tomu má ideáln podmnky Ve sportovnm řádu se v podstatě nic nezměn pro reprezentaci plat výsledek MČR a jediné mezinárodn soutěţe u nás. Z připomnek závodnků bude snaha zajistit mezi jednotlivými závody alespoň čtrnáctidenn interval. Pro dalš rok byl do funkce potvrzen vedoucho sekce potvrzen stávajc vedouc Zapsal. Luděk Mátl, vedouc sekce Ze sekce M Hodnocen účasti české výpravy na MS Naviga 2008 skupiny M Mistrovstv světa Naviga 2008 skupiny M bylo pořádáno ve dnech ve Waršavě - Michalovcch. Mistrovstv se zúčastnilo celkem 153 závodnků ze 12 zem, abecedně: Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Čna, Francie, Litva, Německo, Polsko, Rusko, Slovinsko, Ukrajina, Velká Británie se 389 modely. Z České republiky bylo k účasti na MS přihlášeno celkem 19 závodnků, z toho 6 juniorů a 13 seniorů. Senioři Michal Kneys a Jan Pubec se z účasti na MS dodatečně omluvili, takţe česká výprava sestávala ze 17 závodnků. Koncem června se nad pořádánm MS snesly těţké mraky. Po diplomatické roztrţce kvůli ubytován některých závodnků i vysokým cenám, ale hlavně pro nedostatek informac od pořadatelů došlo v presidiu Navigy ke hlasován o zrušen MS přpadně převeden na statut mezinárodn soutěţe. Statut MS byl hlasovánm potvrzen, ale následně došlo ke odřeknut účasti vedoucho sekce M Michaela Dahma (odstoupil rovněţ z funkce), hlavnho rozhodčho (Peter Schaft z Holandska) a všech rozhodčch z Německa (Anton Brecklinghaus, Elisabeth a Ernst Vees). MS se nakonec nezúčastnil ani president Navigy

14 Dieter Matysik z Německa. V týdnu před konánm MS pak odvolal Nautikus účast německých závodnků z MS. Toto skutečnosti přivodily pořadatelům velké problémy, neboť bylo nutno nahradit všechny funkce za rozhodč, kteř svou účast odřekli a rovněţ některé třdy nebyly obsazeny pro udělen titulu MS. Pořadatelům se ve velmi krátké době podařilo sestavit náhradn tým rozhodčch, jako hlavn rozhodč působil Peter Schmidt (D), jako vedouc startovišť byli jmenováni: Andrzej Czarczynski, Jermołaj Grzegorz a Zięcina Wacław (PL), Joseph Christov (BG), Jiř Šafář a Ivan Kneys (CZ). Vzhledem k tomu, ţe jsem byl nominován dodatečně jako rozhodč, zastával se souhlasem předsedy KLoM Ing. Hanzlka msto mne funkci vedoucho týmu po celou dobu mistrovstv Stanislav Mašek (CZ ). Celá česká výprava včetně rodinných přslušnků byla ubytována v hotelu Venecia Palace, kde se konala prezentace závodnků a přejmka modelů. Češt závodnci neměli problémy ani s dopravou modelů na startoviště, neboť vodn plocha, na které se soutěţe konaly byla součást hotelového areálu. Přejmka modelů probhala na rozdl od poslednho MS v Thale klidně s výjimkou přejmky modelu bulharského závodnka, který registroval jeden model do třd ECO Standard, ECO Expert, ECO LIPO a ECO Team s tm, ţe chtěl pro jednotlivé třdy měnil motor. Hlavn rozhodč po diskusi v rozporu s pravidly tuto výměnu povolil. V sobotu odpoledne proběhlo slavnostn zahájen na ploše před hotelem za účasti zástupce Navigy pan Marie Domidenko a dalšch hostů. Celý zahajovac ceremoniál byl dobře připravený a proběhl v podstatě v souladu s časovým plánem. Po skončen prezentace a zahajovacho ceremoniálu byly ještě v sobotu odpoledne zahájeny soutěţn jzdy rychlostnch třd F 1, od neděle pak následovaly soutěţn jzdy F3 E, F3, V a skupinových třd Mini ECO, ECO, Mono, Hydro a FSRE. Časový program mistrovstv byl vypracován na tři soutěţn jzdy u individuálnch rychlostnch a slalomových třd, u skupinových třd ECO, FSR, Mono a Hydro na tři soutěţn jzdy + finálová jzda u třd splňujcch potřebná kriteria (větš počet závodnků ve třdě neţ maximáln počet závodnků ve skupině). Předběţný časový rozpis, zveřejněný na internetu a otištěný v podkladech, které obdrţeli vedouc týmů při večern poradě (na mistrovských soutěţch Navigy i mezinárodnch soutěţch, pořádaných v jiných zemch je obvyklou formou časového plánu rámcový časový rozpis třd), byl po skončen prezentace závodnků rozepsán na třdy a jednotlivé skupiny a v průběhu celého mistrovstv byl závodnky i rozhodčmi dodrţován. Zasedán sekce M se konalo ve středu, 17. července. Zasedán se zúčastnily země: Rusko, Veliká Británie, Čna, Slovinsko, Polsko, Česká republika, Ukrajina, Litva, Belgie, Francie, Německo a Bu1garia. Belgie měla zmocněn Lucemburku a Německa. Na tomto zasedán zastupoval Českou republiku Stanislav Mašek, dále se zúčastnili Vratislav Švorčk jako vceprezident Navigy a já jako rozhodč. Zasedán zahájila členka presidia Navigy pan Maria Domiděnko, která na začátku zasedán předloţila program jednán: 1. Volba nového předsedy sekce M, 2. Změny pravidel. Navrţený program byl schválen všemi zeměmi. 27

15 Pro volbu vedoucho sekce M byla přijat tajný způsob volby (9 pro/3 proti). Volebn komise byla zvolena ve sloţen vedouc: Ivan Kneys (Česká republika) Grzegorz Jermolaj (Polsko) Sergey Bayeryakov (Rusko). Následně pan Maria Domiděnko přečetla dopis Michaela Dahma, dosavadnho vedoucho sekce M, který se na zasedán omluvil z důvodu onemocněn. V tomto dopise byla provedena stručná rekapitulace změn, které ve skupině M od poslednho mistrovstv proběhly. Na návrh Technické komise byl zrušen zákaz vracen modelu při špatném objet boje přijatý na MS 2006 v Thale. Proti tomuto zrušen protestovalo psemně pouze Polsko, ostatn členské státy se bez protestu ke starému zněn pravidel vrátily. Podle usnesen poslednho zasedán sekce M maj být pravidla být v anglickém jazyce. Pan Michael Dahm informoval, ţe cca 50% překladu pravidel do angličtiny jiţ provedl, nesnadné je zejména přeloţit speciáln výrazy. Nová pravidla by měla být koncipována tak, ţe nejdřve je oddl v němčině a pak stejný oddl v angličtině, coţ odpovdá ţádosti několika zem. Dále se zmnil o problematice nových pohonných zdrojů, úpravě závodnch pravidel, která by měla být zpracována tak, aby vydrţela několik roků, dalšm tématem bylo vyřazen přpadně sloučen třd. Velkým problémem je časová náročnost při vce třdách, připomnky jsou k délce mistrovstv 10 dnů. V závěru dopisu se vyjádřil, ţe pokud si zástupci zem budou přát, aby byl vedoucm sekce M i v dalšm obdob, je ochoten tuto funkci vykonávat. Pokud si to přát nebudou, popřál svému nástupci vše dobré. Pan Maria Domiděnko poţádala jednotlivé státy, aby navrhovali kandidáty na nového vedoucho sekce. Ruský návrh: Pietko Petkov (Bulharsko), Polsko: Marian Wyrzykowski (Polsko). Ţádná země nepodpořila návrh na zařazen Michaela Dahma na kandidátku. Zástupci Čny a Francie poţádali oba kandidáty o krátké představen, coţ udělali. Následně byla provedena tajná volba, jméno nevyhovujcho kandidáta bylo přeškrtnuto. Po otevřen urny a spočtán hlasů byl vyhlášen výsledek voleb: Petkov 4 hlasy, Wyrzykowski 5 hlasů, 3 hlasy neplatné, celke 12 hlasů. Marian Wyrzykowski byl zvolen novým vedoucm sekce M a po krátké přestávce se ujal dalšho řzen. Poděkoval za zvolen a jako jeho zástupce byl navrţen a zvolen Bernd Liesch z Německa. V dalšm průběhu zasedán bylo schváleno zaveden LIPO a LiFePo článků 11 pro, 1 (Čna) proti. Hmotnost článků LiPo byla schválena na max. 140 gramů na článek včetně kabelů (celkem max. 280 gramů) hlasován 8 pro, 2 proti a 2 se zdrţeli. Protoţe zástupci některých zem nevěděli přesně o čem hlasuj, bylo jednán odloţeno na pátek. Jednomyslně bylo přijato usnesen o neprodluţován času jzdy u ţádné ze třd. U třdy ECO Expert nabyly provedeny ţádné změny. Třda ECO Standard byla vyloučena - 6 hlasů pro, 2 proti, 4 se zdrţeli. Toto rozhodnut bylo přijato, přestoţe to byla druhá nejsilněji obsazená třda MS závodu se zúčastnilo 29 seniorů a 21 juniorů! O vyřazen této třdy z MS však rozhodne pravděpodobně aţ prezidium Navigy. Minimáln hmotnost třd Mini ECO byla snţena na 450 gramů - 6 hlasů pro, 3 proti, 3 se zdrţeli. Pro třdy Mini ECO byla schválena jednomyslně hmotnost článku na 60 gramů (celkem 120 gramů). U třdy ECO Team nebyly přijaty ţádné změny hlasován 9 pro, 3 proti.

16 U třd Mono 1, Hydro 1, Mono 2 a Hydro 2 nebyly přijaty ţádné změny schváleno bylo jednomyslně (dodatečně bylo odsouhlaseno pouţit zdvojených základnch sad. Třdy Mono 3 a Hydro 3 byly zrušeny hlasován 8 hlasů pro, 2 proti a 2 se zdrţeli. Demo třda ECO LiPo byla zařazena do třdy ECO Expert hlasován jednomyslné. Rozhodnut o třdě FSRE bylo přeneseno na technickou komisi. Pro třdy F1E byla pro LiPo články schváleno maximáln napět 42 V. Pro třdy F3E byl přijat bulharský návrh na ţádné limity pro články. Rozhodnut, týkajc se LiFePo článků provede Technická komise. Pro třdy F1V byl byl přijat ruský návrh na ţádné omezen paliva. Třdy S7 a S14 byly zrušeny hlasován 10 pro. 2 se zdrţeli. Kopie protokolu je přiloţena ke zprávě, český překlad bude dodatečně zveřejněn na stránkách www svazu modelářů, anglický text je zveřejněn na stránkách Navigy (www.naviga.org.) V pátek pokračovalo jednán volbou technické komise a návrhy. Do funkc v technické komisi byli navrţeni a zvoleni: Předseda komise: Vratislav Švorčk Subkomise pro pohonné zdroje: Stolarek Adrian (Polsko) Subkomise pro pravidla: Kneys Michal (Česká republika) Subkomise pro třdy ECO, MONO, HYDRO, FSR: Fišer Zbyněk (Česká republika) Subkomise pro technické třdy F1E, F1V a F3: Petko Petkov (Bulharsko) Subkomise jsou třčlenné, jejich konečné zněn bude uvedeno po doplněn dalšch členů. Vedouc sekce M pan Marian Wyrzykowski navrhl výměnu informac přes Internet a vytvořen Internetového fóra. Jako krajn lhůtu pro přpravu všech materiálů týkajcch se pravidel a technických připomnek stanovil řjen Z výsledků ankety budou shrnuty závěry, které budou zveřejněny na webových stránkách Navigy. Podle mého názoru bylo mistrovstv přes problémy vyvolané diplomatickou roztrţkou a odstoupenm německých rozhodčch vcelku dobře připraveno. Vše důleţité fungovalo, časový plán se na všech startovištch dařilo rozhodčm a v neposledn řadě i kázni závodnků dodrţovat po celou dobu mistrovstv. Technická obsluha zabezpečovala přestavbu trat na pokyn vedoucch startovišť včas, pouţité boje odpovdaly pravidlům jak z hlediska tvaru, tak i pouţitého materiálu. Tratě, na kterých byly konány soutěţn jzdy odpovdaly pravidlům Naviga s výjimkou tratě M pro FSRE, kde nebylo moţno ponechat krajn boje trojúhelnka pro vyznačen základn linie. Vodn plocha byla bez nečistot, které by ovlivnily průběh jzd, rovněţ povětrnostn podmnky byly přznivé. Soutěţ byla přerušena pouze jednou pro silný vtr a déšť na ¾ hodiny při bouřce v průběhu finálových jzd před startem FSR E, časový skluz se však do konce finálových jzd podařilo eliminovat. Pro všechny hromadné soutěţe byly pouţity transpondéry, na startovištch byla prováděna při kaţdém startu kromě kontroly rušen téţ kontrola jejich funkčnosti, takţe byly eliminovány přpadné problémy s počtačovým měřenm. Pro počtán kol a měřen času byly pouţity dva počtače, kromě toho byly ručně zapisovány průjezdy modelů clovou lini. Ze začátku, při prvnch jzdách, byly problémy s aktuálnm vydávánm výsledkových listin. Pořadatelem pouţitý počtačový program je koncipovaný pro závody modelů aut a měl odlišnou strukturu dat, neţ odpovdá pravidlům pro soutěţe lodnch modelů. Tak bylo nutno, aby obsluha PC tato data pro výsledky dále upravovala. Jermołaj Grzegorz, který kromě funkce rozhodčho zabezpečoval obsluhu jednoho z počtačů však po prvnch

17 jzdách algoritmus pro zpracován výsledků upravil, takţe výsledky 2., 3. jzd a v sobotu i finálových jzd byly zveřejňovány s minimálnm odstupem. Reprezentačn tým České republiky dosáhl v konkurenci ostatnch států slušných výsledků, které jsou větš neţ na poslednm MS v Německu, kde zskali celkem 8 medail ( z toho v soutěţch juniorů celkem 2 zlaté, v soutěţch seniorů 2 střbrné (1 ECO Team) a 4 bronzové (1 ECO Team) medaile. Smolařem českého týmu byl David Pelouch, který měl naději na zskán slušného umstěn ve třdách Mini ECO Standard jun (postupoval do finále z 1. msta) a Mono 1 jun (postupoval do finále z 2. msta), ale v obou přpadech mu tuto naději krátce po startu zhatila porucha modelů. Michala Foltýna připravila o dobré umstěn ve třdě ECO Standard jun (postupoval do finále z 2. msta) nezaviněný kolize ve čtvrtém kole. Přehled zskaných medail na MS 2008 ve Waršavě je uveden v následujc tabulce: Závodnk Zlatá medaile Střbrná medaile Bronzová medaile Miletn Miroslav jun Mini ECO Exp Mini ECO St Mono 1 Trojan Jaroslav jun Mini ECO St Pelouch David jun Hydro 1 Rezek Matyáš jun FSRE Fišer Zbyněk sen ECO LIPO ECO Expert ECO Team F1E 1kg ECO St Švorčk Vratislav sen ECO Team FSRE ECO LIPO Rezek Jaroslav sen ECO Team Mono 1 Hydro 3 Pelouch Jiř sen Mini ECO St Sršeň Jan sen Mini ECO Exp Celkem medaile z toho individuáln soutěţe:eco Team V soutěţch, které nebyly obsazeny (nesplňovaly podmnky pro udělen titulu mistra světa) byla udělována pouze medaile za umstěn a pohár, titul mistra světa nebyl udělován. V následujc tabulce je uvedeno umstěn českých reprezentantů na dalšch mstech. Účast ve finále je vyznačena tučným psmem. Třda umstěn F1E - 1 kg 6. Švorčk Vr. F1E + 1 kg 4. Švorčk Vr. Mini Eco st jun 4. Foltýn M. 7. Pelouch D. 14. Čţek L. Mini Eco st sen 7. Sršeň Zd. 8. Linhart L. 11. Sršeň J. 14. Gregor T. Mini Eco exp sen 4. Fišer Zb. 6. Sršňová Zd. 16. Rezek J. ECO st jun 6.Foltýn M. 7. Čţek L. 9. Trojan J 10. Miletn M. ECO st sen 6. Sršeň J. 10. Sršňová Zd. 12. Mašek J. 14. Gregor T. 19. Sršeň Zd. ECO exp jun 4. Foltýn M. 25. Pelouch D. ECO exp sen 4. Linhart L. 7. Švorčk Vr. 15. Mašek J. 25. Sršeň Zd. 38. Sršeň J. ECO LIPO 4. Sršňová Zd. FSRE sen 6. Fišer Zb. Hydro 1 jun 10. Miletn M. Hydro 1 sen 4. Pelouch J. Hydro 2 jun 5. Pelouch D. Hydro 2 sen 4. Linhart L. 10. Dvořák J. 11. rezek J. Hydro 3 4. Linhart L.

18 Mono 1 jun 5. Pelouch D. 8. Čţek L. 13. Rezek M. Mono 1 sen 5. Fišer Zb. 6. Pelouch J. ECO Team jun 7. CZ 1 Čţek L., Miletn M., Trojan J. 9. CZ 2 Foltýn M., Pelouch D. ECO Team sen 8. CZ 1 Sršeň J., Linhart. L., Mašek J. 13. CZ 2 Sršeň Zd., Sršňová Zd,. Souhrnné výsledky z MS jsou uvedeny v tabulce na stránce www. KloM ČR, na stránkách rcmodell,cz, hydrosfera,cz a na stránkách Navigy Na závěr bych chtěl poděkovat celému reprezentačnmu týmu za úspěšnou reprezentaci. V Plzni Ing. Ivan Kneys, vedouc skupiny M Výsledky MS sekce M v Polsku POHONNÉ ZDROJE PRO MODELY SKUPINY M Konečné výsledky seriálu M ČR skupiny M Třda ECO Mini Standart - junioři Pořad Jméno Licence Klub Náchod Praha Plzeň Borovany Náchod Mi ČR 1 Miletn Miroslav CZ Hradec Králové 2 Pelouch David CZ Plzeň Trojan Jaroslav CZ KLM Třešť Foltýn Michal CZ Neptun Brno Sadlek Miroslav ml. CZ Praha Chlup Pavel CZ 110- KloM Blansko Sadlek Filip CZ Praha Fišer Adam CZ Praha Čţek Lukáš CZ Hradec Králové Stankiewicz POL-737 Polsko Przemyslaw 11 Piotrowski Kacper POL-647 Polsko Heidinger Robert ml. CZ 511- Maják Borovany Kozlowski Michal PL- Polsko Čeněk Adam CZ 511- Maják Borovany Havelková Kateřina CZ 511- Maják Borovany Wozniak Krzysztof POL-637 Polsko 2 0 2

19 17 Vyhnálek Josef CZ 511- Maják Borovany Hanzlk Martin CZ České Budějovice Sviták Ondřej CZ 511- Maják Borova Třda: ECO Mini Standard - senioři Pořad Jméno Licence Klub Náchod Praha Plzeň Borovany Náchod Mi ČR 1 Pelouch Jiř CZ Plzeń Fišer Zbyněk CZ Praha Sršeň Jan CZ Náchod Sršeň Zdeněk CZ Náchod Gregor Tomáš CZ KLM Třešť Štauber Jindřich CZ Plzeň Liesch Bernd D-604 Německo Martnek Josef CZ Náchod Koutnk Jan CZ Plzeň Kodytková Petra CZ Náchod Sršňová Zdeňka st. CZ Náchod Gregor František CZ KLM Třešť Foltýn Miroslav CZ Neptun Brno Petrle Jiř ml. CZ Praha Rezková Jolana CZ Praha Heidinger Robert st. CZ 511- Maják Borovany Třda: ECO Mini Expert - senioři Pořad Jméno Licence Klub Náchod Praha Plzeň Borovany Náchod Mi ČR 1 Sršeň Jan CZ Náchod Štěrba Radek CZ Plzeň Kneys Michal CZ Plzeň Pubec Jan CZ Plzeň Liesch Bernd D-604 Německo Sršňová Zdeňka CZ Náchod Pelouch Jiř CZ Plzeň Miletn Miroslav jun CZ Hradec Králové Chlup Pavel jun CZ 110- KloM Blansko Sršeň Zdeněk CZ Náchod Fišer Zbyněk CZ Praha Rutkowski Klaudiusz PL- Polsko Schmidt Holger D-1017 Německo Třda: ECO standard - junioři Pořad Jméno Licence Klub Náchod Praha Plzeň Borovany Náchod Mi ČR 1 Miletn Miroslav CZ Hradec Králové 2 Foltýn Michal CZ Neptun Brno Trojan Jaroslav CZ KLM Třešť Sadlek Miroslav ml. CZ Praha Chlup Pavel CZ 110- KloM Blansko Čţek Lukáš CZ Hradec Králové Stankiewicz POL-737 Polsko Przemyslaw 8 Hosnedl Petr CZ 511- Maják Borovany Piotrowski Kacper POL-647 Polsko Heidinger Robert ml. CZ 511- Maják Borovany Třda: ECO standard - senioři Pořad Jméno Licence Klub Náchod Praha Plzeň Borovany Náchod Mi ČR 1 Sršeň Jan CZ Náchod Sršňová Zdeňka CZ Náchod Sršeň Zdeněk CZ Náchod Liesch Bernd D-604 Německo Mašek Jiř CZ Plzeň

20 6 Gregor Tomáš CZ KLM Třešť Koutnk Jan CZ Plzeň Foltýn Miroslav CZ Neptun Brno Bubenk Tomáš SVK Slovensko Bubenk Ján SVK Slovensko Toruniewski POL-752 Polsko 6 6 Waldemar 12 Pauliny Luboš CZ Plzeň Pubec Jan CZ Plzeň Fišer Zbyněk CZ Praha Pořad Třda: ECO LIPO/profi CZ - senioři Jméno Licence Klub Náchod Praha Plzeň Borovany Náchod Mi ČR 1 Kneys Michal CZ Plzeň Štěrba Radek CZ Plzeň Švorčk Vratislav CZ Praha Pubec Jan CZ Plzeň Sršňová Zdeňka CZ Náchod Fišer Zbyněk CZ Praha Pelouch Jiř CZ Plzeň Rezek Jaroslav CZ Praha Třda: ECO expert - junioři Pořad Jméno Licence Klub Náchod Praha Plzeň Borovany Náchod Mi ČR 1 Foltýn Michal CZ Neptun Brno Pelouch David CZ Plzeň Trojan Jaroslav CZ KLM Třešť Chlup Pavel CZ 110- KloM Blansko Stankiewicz POL-737 Polsko Przemyslaw 6 Rezek Matyáš CZ Praha Wozniak Krzysztof POL-637 Polsko Wozniak Mateus POL-644 Polsko Kozlowski Michal PL- Polsko Piotrowski Kacper POL-647 Polsko Třda: ECO expert - společná Pořad Jméno Licence Klub Náchod Praha Plzeň Borovany Náchod Mi ČR 1 Fišer Zbyněk CZ Praha Kneys Michal CZ Plzeň Linhart Lukáš CZ Náchod Švorčk Vratislav CZ Praha Sršeň Zdeněk CZ Náchod Mašek Jiř CZ Plzeň Martnek Josef CZ Náchod Sršeň Jan CZ Náchod Pubec Jan CZ Plzeň Hopf Karl Heinz D-1346 Německo Štauber Jindřich CZ Plzeň Koutnk Jan CZ Plzeň Stolarek Piotr POL-635 Polsko Liesch Bernd D-604 Německo Luplow Maik D-289 Německo Rezek Jaroslav CZ Praha Sršňová Zdeňka CZ Náchod Pelouch David jun CZ Plzeň Štěrba Radek CZ Plzeň Ferjančič Michal CZ 511- Maják Borovany Foltýn Michal jun CZ Neptun Brno Rutkowski Klaudiusz POL- Polsko Czerwiński Martin POL-636 Polsko Vaňouch Miloš CZ Praha Toruniewski POL-752 Polsko 0 0 Waldemar 26 Stankiewicz POL- Polsko 0 0 Eugeniusz

3. soutěž 15.seriálu Mistrovství ČR NS r. 2008. 4. soutěž 15.seriálu Mistrovství ČR NS r. 2008

3. soutěž 15.seriálu Mistrovství ČR NS r. 2008. 4. soutěž 15.seriálu Mistrovství ČR NS r. 2008 S V A Z M O D E L Á Ř Ů Č E S K É R E P U B L I K Y K L U B L O D N Í C H M O D E L Á Ř Ů Č E S K É R E P U B L I K Y pořádají 3. soutěž 15.seriálu Mistrovství ČR NS r. 2008 a 4. soutěž 15.seriálu Mistrovství

Více

2. soutěž 22. Seriálu Mistrovství ČR NS r soutěž 22. Seriálu Mistrovství ČR NS r. 2015

2. soutěž 22. Seriálu Mistrovství ČR NS r soutěž 22. Seriálu Mistrovství ČR NS r. 2015 S V A Z M O D E L Á Ř Ů Č E S K É R E P U B L I K Y K L U B L O D N Í C H M O D E L Á Ř Ů Č E S K É R E P U B L I K Y pořádají 2. soutěž 22. Seriálu Mistrovství ČR NS r. 2015 a 3. soutěž 22. Seriálu Mistrovství

Více

5. soutěž 17.seriálu Mistrovství ČR NS r. 2010

5. soutěž 17.seriálu Mistrovství ČR NS r. 2010 K L U B L O D N Í C H M O D E L Á Ř Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE 5. soutěž 17.seriálu Mistrovství ČR NS r. 2010 Pořadatel: KLoM č. 131 ADMIRAL Jablonec nad Nisou Číslo soutěže: LO-20 Datum konání:

Více

Mistrovské soutěže NAVIGA, IMBRA, ISAF 2016

Mistrovské soutěže NAVIGA, IMBRA, ISAF 2016 Mistrovské soutěže NAVIGA, IMBRA, ISAF 2016 Sekce C Pro rok 2018 schváleno presidiem uspořádání MS C v ČR - Jablonec n/n. Sekce FSR Naviga ME - FSR-V,H,O 15. 24. 07. 2016 Jawor, Polsko I.M.B.R.A MS FSR-V

Více

Mistrovské soutěže Naviga 2015. Sekce C ME termín není buď Rumunsko nebo Francie Toulone. Sekce FSR MS 1.-15. 08. 2015 Görlitz, Německo

Mistrovské soutěže Naviga 2015. Sekce C ME termín není buď Rumunsko nebo Francie Toulone. Sekce FSR MS 1.-15. 08. 2015 Görlitz, Německo Mistrovské soutěže Naviga 2015 Sekce C ME termín není buď Rumunsko nebo Francie Toulone Sekce FSR MS 1.-15. 08. 2015 Görlitz, Německo Sekce M MS 21. 29. 08. 2015 Kedzierzyn-Kozle, Polsko Sekce NS MS 6.-14.

Více

Z P R A V O D A J 7 8 / 2 0 1 2

Z P R A V O D A J 7 8 / 2 0 1 2 Z P R A V O D A J 7 8 / 2 0 1 2 Zasedání předsednictva KLoM ČR KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY B Ř E Z E N / D U B E N 2 0 1 1 2 KLoM ČR - Z P R A V O D A J č. 78 - B Ř E Z E N 2 0 12 Nepravidelná

Více

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ 2 0 1 3 Vydal Klub lodních modelářů České republiky LISTOPAD 2012 Světová společnost Naviga

Více

Klub lodních modelářů r.č.403 Třebechovice pod Orebem IČ:

Klub lodních modelářů r.č.403 Třebechovice pod Orebem IČ: Klub lodních modelářů r.č.403 Třebechovice pod Orebem IČ: 750 930 65 PROPOZICE 1. a 2. soutěže seriálu Mistrovství ČR sekce NS 2012 Vyhlašovatel: Svaz modelářů České republiky Pořadatel: KLoM Třebechovice

Více

MAJÁK BOROVANY. Modelářský klub SMČR, r. č. 511 U Dubu 481, , Borovany IČ: PROPOZICE

MAJÁK BOROVANY. Modelářský klub SMČR, r. č. 511 U Dubu 481, , Borovany IČ: PROPOZICE MAJÁK BOROVANY Modelářský klub SMČR, r. č. 511 U Dubu 481, 373 12, Borovany IČ: 751 082 75 www.majakborovany.cz PROPOZICE Mistrovství České republiky mládeže 2016 Vyhlašovatel: Svaz modelářů České republiky

Více

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ 2 0 1 4 Vydal Klub lodních modelářů České republiky LISTOPAD 2013 Světová společnost Naviga

Více

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne)

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne) RC klub SIG - N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E soutěží lodních modelářů 1) 5. kolo Moravského poháru 2013, 2) 5. kolo seriálu Mistrovství České republiky 2013 kategorie EX Pořadatel: Čísla soutěží: RC

Více

K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ 2 0 0 9 Vydal Klub lodních modelářů České republiky PROSINEC 2008 Světová společnost Naviga

Více

Mistrovství České Republiky lodních modelářů - žáků 2013 Lo - 40

Mistrovství České Republiky lodních modelářů - žáků 2013 Lo - 40 Mistrovství České Republiky lodních modelářů - žáků 2013 Lo - 40 Klub Lodních modelářů v Blansku vznikl v roce 1998. Na počest výročí 15. roku založení klubu v Blansku jeho členové uspořádají Mistrovství

Více

P R O P O Z I C E. První otevřené žákovské mistrovství České republiky lodních modelářů pro všechny zájemce o lodní modelářství.

P R O P O Z I C E. První otevřené žákovské mistrovství České republiky lodních modelářů pro všechny zájemce o lodní modelářství. P R O P O Z I C E První otevřené žákovské mistrovství České republiky lodních modelářů pro všechny zájemce o lodní modelářství. Pořadatel: Klub lodních modelářů Ktiš, Obec Ktiš, spřátelené kluby a kamarádi

Více

Z P R A V O D A J 65 / 2 0 0 8 KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY P R O S I N E C 2 0 0 8

Z P R A V O D A J 65 / 2 0 0 8 KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY P R O S I N E C 2 0 0 8 Z P R A V O D A J 65 / 2 0 0 8 KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY P R O S I N E C 2 0 0 8 KLoM ČR - Z P R A V O D A J č. 64 - ZÁŘÍ 2 0 0 8 Nepravidelná informační tiskovina, pro členy KLoM ČR Vydává:

Více

S P O R T O V N Í. Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S E K C E : M

S P O R T O V N Í. Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S E K C E : M S P O R T O V N Í Ř Á D Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S E K C E : M Tento sportovní řád vychází ze Sportovního řádu používaného v letech 2000 2013 a je určen jako všeobecná část

Více

S P O R T O V N Í. Všeobecná část

S P O R T O V N Í. Všeobecná část S P O R T O V N Í Ř Á D Všeobecná část Platí pro všechny odborné sekce Klubu lodních modelářů ČR Schváleno na zasedání předsednictva KLoMČR 29. 10. 2016 Platnost nabývá 01. 01. 2017 2 1. Soutěže lodních

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Z Á P I S. z 1. zasedání předsednictva Klubu lodních modelářů ČR 2016

Z Á P I S. z 1. zasedání předsednictva Klubu lodních modelářů ČR 2016 Z Á P I S z 1. zasedání předsednictva Klubu lodních modelářů ČR 2016 Zasedání se konalo dne 27. února 2016 v malé zasedačce budovy TJ SLAVIA Hradec Králové. Přítomni: Luděk Mátl, předseda, Alois Vašíček,-

Více

Z P R A V O D A J 9 1 / 2 0 1 5

Z P R A V O D A J 9 1 / 2 0 1 5 Z P R A V O D A J 9 1 / 2 0 1 5 Na dost zvlněné vodě se letos jel závod FSR v Břehách u Přelouče KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Č E R V E N 2 0 1 5 KLoM ČR - Z P R A V O D A J č. 91 - Č E R V E

Více

Článek 1. USTANOVENÍ Tyto stanovy nahrazují v plném znění stanovy z roku 2013. Článek 2. VYHLAŠOVATELÉ A ORGANIZÁTOŘI :

Článek 1. USTANOVENÍ Tyto stanovy nahrazují v plném znění stanovy z roku 2013. Článek 2. VYHLAŠOVATELÉ A ORGANIZÁTOŘI : 1 S T A N O V Y MORAVSKÉHO POHÁRU - soutěží lodních modelářů Článek 1. USTANOVENÍ Tyto stanovy nahrazují v plném znění stanovy z roku 2013. Článek 2. VYHLAŠOVATELÉ A ORGANIZÁTOŘI : Článek 3. STATUT : Organizační

Více

Pravidla pro soutěže lodních modelářů žáků KLoM ČR skupiny M Mini Eco 2014

Pravidla pro soutěže lodních modelářů žáků KLoM ČR skupiny M Mini Eco 2014 Pravidla pro soutěže lodních modelářů žáků KLoM ČR skupiny M Mini Eco 2014 1. PLATNOST PRAVIDEL 1.1. Pravidla jsou platná pro rok 2014. 1.2. Pokud vyjde na stránkách webu KLoM nové znění Národních pravidel

Více

S P O R T O V N Í. Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů.

S P O R T O V N Í. Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. S P O R T O V N Í Ř Á D Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů. Platí pro všechny odborné sekce Klubu lodních modelářů ČR Schváleno na zasedání předsednictva KLoMČR 12. 10. 2013 a s dodatečnou

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY BNL Číslo zápisu: 1 Datum schůze: 20. 1. 2013 Čas: 17:00 21:00 hod. Místo: Načeradec Účastníci Rada BNL Hosté Lukáš Vítek, Antonín Hlinský, Milan Pádivý, Jan Trefil, Ondřej Ryba Celkem

Více

V třetím díle budeme pokračovat rokem 1961 a 1962.

V třetím díle budeme pokračovat rokem 1961 a 1962. V třetím díle budeme pokračovat rokem 1961 a 1962. V kalendáři soutěží na rok 1961 jsou ze 7. vypsaných soutěží celkem 4 obsazeny i plachetnicemi navíc II.mistrovství ČSSR a soustředení reprezentantů.

Více

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY K A L E N D Á Ř SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ 2 0 1 3 Vydal Klub lodních modelářů České republiky PROSINEC 2012 Světová společnost Naviga

Více

Klub lodních modelářů r. č. 403 Třebechovice pod Orebem IČ: 750 930 65

Klub lodních modelářů r. č. 403 Třebechovice pod Orebem IČ: 750 930 65 Klub lodních modelářů r. č. 403 Třebechovice pod Orebem IČ: 750 930 65 PROPOZICE 1. a 2. soutěže seriálu Mistrovství ČR sekce NS 2016 Pořadatel: Svaz modelářů České republiky Pověřený klub, číslo: KLoM

Více

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ PRO ROK Mistrovské soutěže Naviga ME termín není buď Rumunsko nebo Francie Toulone

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ PRO ROK Mistrovské soutěže Naviga ME termín není buď Rumunsko nebo Francie Toulone KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ LODNÍCH MODELÁŘŮ PRO ROK 2015 Mistrovské soutěže Naviga 2015 Sekce C ME termín není buď Rumunsko nebo Francie Toulone Sekce FSR MS 1.-15. 08. 2015 Görlitz, Německo Sekce M MS termín není

Více

Jednotlivé třídy lodních modelů sekce M podle pravidel Naviga 2012. Autor: Miroslav Foltýn Datum: 19.4.2014

Jednotlivé třídy lodních modelů sekce M podle pravidel Naviga 2012. Autor: Miroslav Foltýn Datum: 19.4.2014 Jednotlivé třídy lodních modelů sekce M podle pravidel Naviga 2012. Autor: Miroslav Foltýn Datum: 19.4.2014 Skupina tříd Eco Volně stavěné závodní modely s elektrickým pohonem a ponořeným lodním šroubem

Více

Svaz modelářů České republiky z.s.

Svaz modelářů České republiky z.s. 1 Svaz modelářů České republiky z.s. I N F O R M A C E pro modelářské kluby SMČR únor 2016 nepravidelná informační tiskovina Vydává : sekretariát SMČR Jazykově neupraveno Obsah : 1. Upozornění - frekvence

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Zápis z 3. schůze výboru Obedience CZ konané dne

Zápis z 3. schůze výboru Obedience CZ konané dne Zápis z 3. schůze výboru Obedience CZ konané dne 16. 10. 2012 Místo konání: Praha Přítomni: Zuzana Coufalová, Lukáš Jánský, Kristýna Másilková, Ladislava Richterová, Radka Dacejová, Radka Kopecká, Vilemína

Více

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011

Mezinárodní mistrovství České republiky v plážových a mořských disciplínách. 3. 5. června LIPNO 2011 Vodní záchranná služba ČČK MS Český Krumlov U kasáren 111, 38101 Český Krumlov tel. 380 717 995, 606 270 047 e-mail. info@zachranari.com IČO: 60630256 DIČ: CZ 60630256 www.zachranari.com Mezinárodní mistrovství

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY pro rok 2014

ORGANIZAČNÍ POKYNY pro rok 2014 ORGANIZAČNÍ POKYNY pro rok 2014 1:8 IC Buggy 4WD 1:8, 1:10 IC Monster Truck 1:8 E-Buggy, E-Truggy, E-MT 1:10 Elektro 4WD 1:10 Elektro 2WD 1:10 (SC) Short Course 2WD/4WD Automodelářský klub JK Cars Team

Více

Svaz modelářů České republiky z.s.

Svaz modelářů České republiky z.s. 1 Svaz modelářů České republiky z.s. I N F O R M A C E pro modelářské kluby p.s. SMČR únor 2017 nepravidelná informační tiskovina Vydává : sekretariát SMČR Jazykově neupraveno Obsah : 1. Výroční zpráva

Více

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR

VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR Svaz modelářů České republiky Klub leteckých modelářů České republiky VNITŘNÍ USTANOVENÍ KLeM ČR platí od r. 2014 Tímto vydáním se ruší předcházející Vnitřní ustanovení platné od r. 2010 Obsah 1. KLUB

Více

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín

MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín MELOUNOVÝ FESTIVAL Praha 31. července -1.srpna 2009 Praha - Metropole Zličín kategorie způsob vyřezávání * soutěţ ve vyřezávání vodních a cukrových melounů na místě v limitu - (31.7-2.8.) A MISTROVSTVÍ

Více

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin

Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Zápis z jednání Valné hromady Svazu závěsného létání ze dne 27.10. 2012 Která se uskutečnila v restauraci Ponorka na Rané od 16 hodin Účast: 39 členů s hlasem volebním Hosté: Jan Brskovský prezident LAA

Více

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice

Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice Český pohár a mistrovství ČR ve fourcrossu 2009 :Propozice I. Obecná ustanovení 1. Oficiální název seriálu: Český pohár ve fourcrossu 2009 (ČP-4X), osmý ročník. Alternativně a plnohodnotně lze používat

Více

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis

Mistrovství České republiky ve voltiţi. Rozpis 2012 Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 Rozpis Číslo závodu: 928H7 I. Základní údaje Mistrovství České republiky ve voltiţi 2012 1.1. Pořadatelé: Z pověření ČJF, TJ Slovan Frenštát p/radhoštěm

Více

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČESKÉ BUDĚJOVICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A RYCHLOSTNÍM POTÁPĚNÍ 2011 přebor ČR kategorie B a C Místo konání: Plavecký stadion České Budějovice Datum konání: 25. 6. - 26. 6. 2011

Více

11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE

11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE 2013 11. a 12. 05. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ VESLAŘSKÝCH SOUTĚŽÍ 2013 Český pohár ve veslování 2013 KATEGORIE ČESKÉHO POHÁRU VE VESLOVÁNÍ 2013 Celkový vítěz Českého poháru 2013: je oddíl, který získá nejvíce bodů v součtu bodování

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období

Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období Zápis z jednání předsednictva ČMSHb č. 10 v mandátním období 2014 2018 Místo a termín: Beroun, 07. 04. 2015; čas jednání 15:00-20:29 Přítomni: J. Kozel, T. Macko, D. Kantor, M. Komárek, R. Novák, T. Novotný,

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er David Křížek trenér SCM %1 Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er Popis Na začátku loňského roku bylo zakoupeno 10 plachetnic lodní třídy mládežnických

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod.

Zápis a usnesení č. 3/2014 z veřejného zasedání ZO v Šebetově konaného dne 30. června 2014 v zasedací místnosti OÚ od 18:00 hod. Bod č. 1 Starosta Zdeněk Číţek zahájil zasedání č. 3/2014 Zastupitelstva obce Šebetov (dále jen ZO ) v 18:00 hodin a všechny přivítal. Technický bod Starosta konstatoval, ţe informace o konání zasedání

Více

Mistrovství České republiky. Ženy

Mistrovství České republiky. Ženy Mistrovství České republiky LRU plavaná Ženy Terezín 11. 12. červenec 2009 P O Z V Á N K A z pověření Rady ČRS a SO LRU plavaná pořádá MO Litoměřice ve dnech 11. 12. července 2009 Mistrovství České republiky

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Výsledková listina. Název soutěže: Moravský pohár kolo Číslo soutěže: Lo-50

Výsledková listina. Název soutěže: Moravský pohár kolo Číslo soutěže: Lo-50 1 Výsledková listina Název soutěže: Moravský pohár 2008-1. kolo Číslo soutěže: Lo-50 Datum: 26.dubna 2008 Počasí: skoro jasno, proměnlivý vítr EX - 500 Rozhodčí: P.č. Příjmení Jméno Klub Tr. 1. 2. 1.R

Více

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Čl. 1 (1) Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové (dále jen AS

Více

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová.

Z á p i s. ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně. Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Z á p i s ze zasedání výkonného výboru ČKA, konaného dne 12.října 2007 v Brně Přítomni: Omluveni: Jančálek, Dobeš,Jakoubek, Vaňura, Slavík, Němec, Palánová, Pluhařová. Kupová, Koblížek, John, Matyášová

Více

Výsledková listina Lo soutěž "Seriálu MiČR - NS" Borovany, rybník Pražan

Výsledková listina Lo soutěž Seriálu MiČR - NS Borovany, rybník Pražan Výsledková listina Lo-18 3. soutěž "Seriálu - NS" Borovany, rybník Pražan Datum konání: 24. - 26.6.206 Místo konání: rybník Pražan, Borovany Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky Pořadatel: MAJÁK

Více

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011

Objevte. 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry. 30. března 2011-3. dubna 2011 Objevte 1. Mezinárodní Dětské Hokejové Hry 30. března 2011-3. dubna 2011 Sportareál Česká Lípa v České Republice. Jste srdečně zváni k účasti na první Mezinárodní dětské hokejové hry na světě, které sdruţují

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Mistrovské soutěže NAVIGA, IMBRA, ISAF 2016

Mistrovské soutěže NAVIGA, IMBRA, ISAF 2016 Mistrovské soutěže NAVIGA, IMBRA, ISAF 2016 Sekce C Pro rok 2018 schváleno presidiem uspořádání MS C v ČR - Jablonec n/n. Naviga MS - C 04. 11. 09. 2016 Kaliningrad, Ruská enkláva Sekce FSR Naviga ME -

Více

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40.

NAD ORLICÍ, o.p.s Kostelecká Lhota 40. NAD ORLICÍ, o.p.s. 517 41 Kostelecká Lhota 40 www.nadorlici.cz Zápis z jednání Výběrové komise Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, které se konalo dne 18. 6. 2010 od 9 hodin v Kosteleckých Horkách Přítomni:

Více

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy

MS VZS ČČK Plzeň-město II. zaslat do 25. května 2015 písemně na adresu: MS VZS ČČK Klatovy - 1 - Všeobecná ustanovení Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání: Přihlášky: Kopii na: Prezidium VZS ČČK MS VZS ČČK Klatovy MS VZS ČČK Plzeň-město II. v.n. Hracholusky - kemp Keramika zaslat do

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

team4teen, z.s. ve spolupráci s JčÚS Boršov nad Vltavou, odborem LRU muška a MO ČRS Lenora

team4teen, z.s. ve spolupráci s JčÚS Boršov nad Vltavou, odborem LRU muška a MO ČRS Lenora team4teen, z.s. ve spolupráci s JčÚS Boršov nad Vltavou, odborem LRU muška a MO ČRS Lenora pořádají z pověření Rady Českého rybářského svazu 26. 28. 8. 2016 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY JUNIORŮ řeka Horní

Více

Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice ve Švédsku ( Malmö) 7.-10.7.2005

Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice ve Švédsku ( Malmö) 7.-10.7.2005 Mistrovství světa juniorů v rybolovné technice ve Švédsku ( Malmö) 7.-10.7.2005 Vrcholným mezinárodním závodem juniorů v rybolovné technice je každým rokem pořádané mistrovství Evropy nebo světa. Od 7.

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv. Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E 160 17 Praha 6, Atletická 100/2 p. o. box 40 tel./fax 257 210 811, e-mail: cgf@cstv.cz vedoucí sekretář: Marie Kalašová R O Z P I S M i s t r o v s t v í

Více

Technické zabezpečení: Členové a příznivci Klubu lodních modelářů Blansko. Výsledková listina souteží v Blansku 8. - 9.5.2010

Technické zabezpečení: Členové a příznivci Klubu lodních modelářů Blansko. Výsledková listina souteží v Blansku 8. - 9.5.2010 Výsledková listina souteží v Blansku 8. - 9.5.2010 Lo - 28: Lo - 39: Lo - 43: Seriál EX Oblastní postupová soutěž Moravský pohár Technické zabezpečení: Členové a příznivci Klubu lodních modelářů Blansko

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD SEKCE: NS

SPORTOVNÍ ŘÁD SEKCE: NS SPORTOVNÍ ŘÁD Všeobecná pravidla pro věkové skupiny juniorů a seniorů SEKCE: NS Kapitoly 1 až 3 platí pro všechny odborné sekce Klubu lodních modelářů ČR. Schváleno na zasedání předsednictva KLoM ČR 12.

Více

Zápis z výborové schůze KRaAOP

Zápis z výborové schůze KRaAOP KLUB RUSKÝCH A ASIJSKÝCH OVČÁCKÝCH PSŮ KRaAOP Zápis z výborové schůze KRaAOP Datum a čas: sobota 14. června 2014, od 14.00 hodin Místo: Uničov Za výbor Klubu přítomni: Soňa Vágnerová předsedkyně Ing. Milan

Více

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s.

Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. Zápis z výroční členské schůze klubu Obedience CZ o.s. 1. 2. 2014, Praha, Hotel Svornost Přítomní členové výboru: Z. Coufalová, R. Dacejová, L. Jánský, R. Kopecká, K. Másilková, L. Richterová, V. Kracíková

Více

Mistrovství Evropy Enduro Pohár FIM Europe Zvláštní ustanovení

Mistrovství Evropy Enduro Pohár FIM Europe Zvláštní ustanovení Mistrovství Evropy Enduro Pohár FIM Europe Zvláštní ustanovení název závodu: místo: třídy: Mistrovství Evropy Enduro 2. kolo BUZET (CHORVATSKO) 45 24'22.9"N - 13 57'51.9"E EMN: 30/2 E1 Junior, U20 Junior,

Více

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky

PROPOZICE. Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí ledna Horní Mísečky PROPOZICE Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí 4. 6. ledna Horní Mísečky 1 2 Český pohár v běhu na lyžích dospělých a dorostu s mezinárodní účastí. Propozice upravené dne

Více

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny:

POZVÁNKA. dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: POZVÁNKA Vážení přátelé přívlače, dovolujeme si Vás pozvat do kraje sličných děvčic, gigantických ryb a skvělého vína (burčáku) na prestižní akci letošní sezóny: Mistrovství republiky v přívlači 2004 MRS

Více

AEROKLUB PLZEŇ BORY, o.s. Pořádá z pověření Aeroklubu České republiky. Otevřené mistrovství České republiky v parašutismu Klasické disciplíny

AEROKLUB PLZEŇ BORY, o.s. Pořádá z pověření Aeroklubu České republiky. Otevřené mistrovství České republiky v parašutismu Klasické disciplíny AEROKLUB PLZEŇ BORY, o.s. Pořádá z pověření Aeroklubu České republiky Otevřené mistrovství České republiky v parašutismu Klasické disciplíny PLZEŇ, 18. 21.7.2013 CÍL SOUTĚŽE: Určit vítěze OTEVŘENÉHO MISTROSTVÍ

Více

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory

17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory ROZPIS ZÁVODU 17. a 18. závod ČP MTBO MČR MTBO družstev - Memoriál Tomáše Sikory Pořadatel: SK Orientační sporty Nové Město na Moravě z pověření Českého svazu orientačních sportů Datum: 17. 10. 2015 sprint,

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 3/2014 2015 Dne: Přítomni: Omluven: 13.10.2014, Sirákov Dita Dvořáková, Petr Videcký, Radek Číž, Petr Novák Michal Balhárek Program jednání: 1. Stávající úkoly 2. Nové úkoly

Více

Rolo Liga Mistrovství České republiky v dlouhém závodě KATEGORIE JUNIOR AŽ VETERÁNI.

Rolo Liga Mistrovství České republiky v dlouhém závodě KATEGORIE JUNIOR AŽ VETERÁNI. Rolo Liga 2014 + Mistrovství České republiky v dlouhém závodě PROPOZICE + POKYNY POŘADATELÉ: LEGÁTOVI + LIPENŠTÍ DRACI PAVEL LEGÁT - TEL: +420 728 203 250 ÚČAST: ČLENOVÉ ČESKÉHO SVAZU KOLOBĚHU, ZAHRANIČNÍ

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT

CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT CELOSTÁTNÍ VYPSÁNÍ ERGOREGAT 2005 06 Praha, březen 2005 Přehled akcí Listopad 2005 19. I. kolo Poháru ČR 2005-06 - Brno Tech.pořadatel: LS Brno Přihlášky do 07.11.05 na sekretariát ČVS, veslo@telecom.cz

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ

VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ VELKÁ CENA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM V PLAVÁNÍ 21.- 23.4.2017 Hlavním partnerem závodů: MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM Pořadatel: Místo konání: Městský plavecký klub Ústí nad Labem Plavecká hala Klíše, U Koupaliště 11,

Více

SUPER CUP 2016 VYPSÁNÍ září 2016 MÍSTO KONÁNÍ. YC Dyje Břeclav, Nové Mlýny, Czech Republic Pořadatelé:

SUPER CUP 2016 VYPSÁNÍ září 2016 MÍSTO KONÁNÍ. YC Dyje Břeclav, Nové Mlýny, Czech Republic  Pořadatelé: SUPER S SUPER CUP 2016 S VYPSÁNÍ SUPERCUP CZECH REPUBLIC, Vítr z vinohradů CTL 162154 3. 4. září 2016 MÍSTO KONÁNÍ YC Dyje Břeclav, Nové Mlýny, Czech Republic www.ycdyje.cz Pořadatelé: YC Dyje Břeclav

Více

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S.

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PŘEDSEDNICTVA A KOMISÍ ČESKÉHO SVAZU KOLEČKOVÉHO BRUSLENÍ, Z.S. 1 Úvod 1. Dle stanov Českého svazu kolečkového bruslení, z.s. (dále jen ČSKB) jsou definovány tyto orgány: a) členská

Více

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S. ve sportovní gymnastice. kadetů a kadetek Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6, tel.: 242 429 260, e-mail: cgf@gymfed.cz R O Z P I S MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY juniorů, juniorek, mužů a žen ve sportovní

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu

AVZO ČR. Sdružení technických činností. ZO Kyjov Oddíl biketrialu AVZO ČR Sdružení technických činností ZO Kyjov Oddíl biketrialu Zpráva o činnosti za rok 2011 Obsah: Jezdci 3 Tréninky 3 Údržba areálu 3 Soustředění 4 Chorvatsko Bike3al Camp 14.4. 19.4. 4 Kemp talentované

Více

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz

Královéhradecký krajský kuželkářský svaz ROZPIS MISTROVSTVÍ KKKS 2006 JEDNOTLIVCŮ Královéhradecký krajský kuželkářský svaz Předseda STK VV KKKS Jaroslav Dyntera Kategorie: Místo konání: Muži Hořice Datum: 29. duben 2006 Všeobecná ustanovení 1.

Více

Výsledková listina Lo-19

Výsledková listina Lo-19 Výsledková listina Lo-19 4. soutěž "Seriálu - NS" Borovany, rybník Pražan Datum konání: 24. - 26.6.206 Místo konání: rybník Pražan, Borovany Vyhlašovatel: Svaz modelářů České Republiky Pořadatel: MAJÁK

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 3. Kolo Moravského poháru, Seriál EX LO - 45, LO - 30

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 3. Kolo Moravského poháru, Seriál EX LO - 45, LO - 30 VÝSLEDKOVÁ LISTINA 3. Kolo Moravského poháru, Seriál EX LO - 45, LO - 30 DATUM: 10. - 12.9.2010 MÍSTO: Tvárožná Lhota, Lučina POŘADATEL: LMK Velká n. Veličkou, Velká n. Veličkou 676, IČO: 75067242 ŘEDITEL

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství Evropy enduro Paikuse 2017

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství Evropy enduro Paikuse 2017 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství Evropy enduro Paikuse 2017 název podniku: Mistrovství Evropy Enduro 2017 Kolo 2 místo: PAIKUSE (EST) EMN: 30/2 třídy: U20 Junior; E1 Junior; E2/3 Junior; E1,E2,E3 Senior;

Více

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011

Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Zpráva o činnosti Tělovýchovné rady Orla za období 2007-2011 Tělovýchovná rada jako poradní orgán byla zvolena na zasedání ÚR dne 1. prosince 2007. Část rady (zástupci oblastí) byla zvolena na dalším zasedání

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Pravidla pro reprezentaci mládeže pro závody EYC, ME mládeže a MS mládeže v roce 2012

Pravidla pro reprezentaci mládeže pro závody EYC, ME mládeže a MS mládeže v roce 2012 Pravidla pro reprezentaci mládeže pro závody EYC, ME mládeže a MS mládeže v roce 2012 Způsob hrazení nákladů na jednotlivých závodech EPJ a MSJ pro rok 2012 ČHS hradí veškeré poplatky pro IFSC umožňující

Více

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LRU - PŘÍVLAČ

MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V LRU - PŘÍVLAČ Pozvánka a propozice na závody v LRU - přívlači MO ČRS Jaroměř a ÚS ČRS v Hradci Králové ve spolupráci s Radou ČRS v Praze a reprezentačním týmem ČR v přívlači si Vás dovoluje pozvat na MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ

Více

STRABAG MTB CUP 2013 Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 cross-country

STRABAG MTB CUP 2013 Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 cross-country STRABAG MTB CUP 2013 Český pohár a mistrovství ČR MTB 2013 cross-country Český svaz cyklistiky vypisuje národní pohár horských kol v olympijské disciplíně cross-country. Pohár se uskuteční v termínu od

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

KATEGORIE DISCIPLÍNY PROGRAM

KATEGORIE DISCIPLÍNY PROGRAM Svaz vodáků Moravy a Slezska VK ICHTIANDR Cvrčovice pořádá soustředění vodáků Moravy a Slezska Cvrčovice 75 952009 V rámci soustředění proběhne otevřený oblastní závod JIH P5 Cvrčovice řeka Jihlava KATEGORIE

Více

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: doprava.kraj-lbc.cz Tel: 485 226 277 PRO ŽIVOT NA SILNICI P R O P O Z I C E

Adresa: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 Web: doprava.kraj-lbc.cz Tel: 485 226 277 PRO ŽIVOT NA SILNICI P R O P O Z I C E PRO ŽIVOT NA SILNICI P R O P O Z I C E krajského kola DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ LIBERECKÝ KRAJ FRÝDLANT 1. 2. června 2006 Přeji Vám všem co nejvíce úspěchů. Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vás

Více