Z P R A V O D A J 64 /

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z P R A V O D A J 64 / 2 0 0 8"

Transkript

1 Z P R A V O D A J 64 / KLUB LODNÍCH MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z Á Ř Í KLoM ČR - Z P R A V O D A J č ZÁŘÍ Nepravidelná informačn tiskovina, pro členy KLoM ČR Vydává: Předsednictvo Klubu lodnch modelářů České republiky Redakčn zpracován a expedice : Jiř Lejsek Jazykově neupraveno-přspěvky uveřejňovány tak jak dojdou Uzávěrka tohoto čsla , dalšho Adresa tajemnka Svazu modelářů České republiky: Mgr. Miroslav Navrátil, U Pergamenky 3, P r a h a 7 TEL/ FAX : IČO : Internetová adresa : Bankovn spojen : č.účtu / 0100, KB Praha 7, U průhonu 32 Adresa předsedy Klubu lodnch modelářů České republiky : Ing. Zdeněk Hanzlk, Oskara Nedbala České Budějovice TEL: , domů , FAX: Adresa redakce Zpravodaje a tajemnka KLoM ČR : Jiř Lejsek, Pivoňkova 946, K o s t e l e c nad Orlic TEL /FAX : 494 /

2 OBSAH : 1. Úvodnk 2. Organizačn zprávy Z agendy tajemnka Nahlášen soutěţ do Kalendáře na rok Zamykán vody - pozvánka Společenská kronika 3. Sportovn zprávy Ze sekce C 3. 2 Ze sekce FSR Ze sekce M Ze sekce NS Ze sekce S Ze sekce Mládeţ a EX 3 1. ÚVODNÍK Úvodnk do uzávěrky nedošel. Mistrovstv ČR FSR třda V 3,5: Mistr ČR Luboš Runkas, Mor. Budějovice (zleva), 2. junior Lukáš Vtek, Mor. Budějovice, 3. Michal Rajniš, Brandýs n/labem

3 2. Organizačn zprávy Z agendy tajemnka - změna pořadatele, msta a termnu soutěže Lo - 62 Klub č. 520 Barakuda Nová Ves převzal uspořádán soutěţe č. Lo 62 msto Brandýsa n / Labem. Soutěž se koná na rybnku v Nové Vsi, okres Praha východ Změnu oznámil KLoM Barakuda Martin karpatský a Marcela Pischmothová. - změnu ové adresy oznámil vedouc sekce EX a mládeţ Ing. Ludvk Kostelanský.. Nová adresa je : Telefony jsou beze změny : N261 a 605N Nahlášen soutěž na sezónu 2009 Hlášen soutěž lodnch modelářů na rok 2009 Vzhledem k tomu, ţe v poslednch letech docházeli téměř z poloviny hlášen soutěţ na formuláři, který rozeslá kaţdoročně sekretariát SMČR jako přlohu Informac SMČR s názvem Přihláška akc do kalendáře soutěž na rok Použijte i letos tento formulář a jak je i v Informaci SMČR uvedeno zašlete správně a úplně vyplněný na adresu tajemnka KLoMČR : Jiřho Lejska, Pivoňkova 946, Kostelec nad Orlic, fax : , nebo : Pokud budete do mailové zprávy vypisovat přmo nahlášen soutěţe je potřeba uvést všechny poţadované údaje dle formuláře vč. Identifikačnho čsla Vašeho klubu, tak jak je ve formuláři. O soutěţch, které nahlašujete do seriálů MČR předá tajemnk informaci o termnu a mstě přslušným vedoucm sekc ke koordinaci termnů a potvrzen, ţe soutěţ bude zařazena jako mistrovská. V přpadě změny termnu budete informováni. Bez psemného dokladu o nahlášen soutěţe u tajemnka nebude soutěţ zařazena do Kalendáře soutěţ na rok 2009 Termn nahlášen soutěž do 31. řjna 2008!

4 2. 3. Pozvánka na zamykán vody KloM ADMIRAL Jablonec nad Nisou a MK ČESÍLKO Valdice ZAMYKÁNÍ VODY řjna 2008 Kemp EDEN Jinolice zakončen sezony NSS a NS Váţen přátelé, modeláři, zveme Vás ke společnému zamykán vody na zakončen sezony NS v pěkném areálu kempu EDEN v Jinolicch. Pěkný areál s vodou, kde je moţné svolat společné soustředěn maketářů-plachetničkářů i ostatnch kategori a udělat sobě i své rodině pěkný vkend v hezkém a přjemném prostřed. Nen podmnkou nástup jiţ v pátek, ale kaţdý podle svých moţnost a zájmu. Zamykat vodu budeme v neděli 5.řjna ve 12,oo hodin. www: Do té doby bude připraveno pojeţděnčko nejen pro plachetnice, ale i ostatn modely skupiny NS, které přivezete, diskusn prostory pro výměnu zkušenost.. Dozvme se něco vce i o plachtěn na skutečné plachetnici. Dejte vědět svůj zájem, i přp. nezájem, co nejdřve. Ubytován si objednejte na recepci kempu kde je určitý počet lůţek zajištěný pro akci lodnch modelářů. Stravován v mstn restauraci. Kemp: EDEN Jinolice : Tel.: jinolice.cz/menu.html Výlety: (individuelně) ČESKÝ RÁJ : Prachovské skály (pěš) ; hrad Kost ; zřcenina Trosky ; město Jičn, Turnov a zámek Rohozec, Sobotka se zámkem Humprechtem Kontakt: Ing.Zdeněk TOMÁŠEK, Střelecká Jablonec n.n. tel (po 19 hod.) mob , a Petr Hlava mob , Technická poznámka: Vedouc sekce NS Jiř Špinar připravuje setkán zájemců o pořádán mistrovských soutěţ v přštm roce Pokud nebude setkán moţné uskutečnit v tomto termnu, bude včas oznámen náhradn termn i msto setkán. Těšme se na viděnou - za pořádajc kluby Zdeněk Tomášek a Petr Hlava

5 2. 4. Společenská kronika Ještě po uzávěrce minulého čsla došlo přán k jubileu pan Kristiny Voráčkové z klubu Maják Borovany : V začátku července se doţvá pěkného kulatého jubilea 60 ti let naše dlouholetá známá, úspěšná a sympatická blondýnka Kristina Voráčková. Členové klubu lodnch modelářů Maják Borovany j přej do dalšch sportovnch a osobnch let hodně úspěchů, pevných nervů, klidné vody a plnou páru. Bohuslav Ferjančič Pavel Ponikelský, KLM Dvůr Králové 55 let Exkaři Dvora Králové jsou stále reprezentováni otcem a dcerou Ponikelských. Jsou snad posledn, kteř tuto kategorii jezd z české země. Pavel nejen, ţe jezd, ale hlavně vychovává mladé lodn modeláře, pravidelně bývá zván jako velmi dobrý rozhodč na soutěţe mládeţe vč. mistrovstv republiky. K jeho ţivotnmu jubileu mu přejeme stálou výdrţ v práci pro lodn modelářstv, radost z této činnosti a hlavně zdrav a spokojenost v rodinném ţivotě. Jiř Lejsek, tajemnk KLoMČR Miroslav Gebauer, KLM Vsetn 60 let Velice hezká Nippon Maru, kterou ze stavebnice postavil, na kaţdé soutěţi NS upoutává pozornost diváků, které tyto soutěţe přitáhnou k vodě. Zda stav i něco nového pro sviji oslavu šedesátin nevme, ale kaţdopádně mu přejeme hodně zdrav, osobn spokojenosti a ať mu to dobře jezd. Jiř Špinar, vedouc sekce NS

6 3. Sportovn zprávy Ze sekce C Mistrovstv světa C v Jablonci nad Nisou To zas byl jednou...aneb Jablonec po 15 letech! Ano váţen, po 15 letech se opět odehrálo MS sekce C v Jablonci. Zde tedy potřet - přesněji v roce 1981, 1993 a Osobně jsem byl na Jablonec po těch letech velice zvědavý. Takţe co vedouc sekce nejdřve věci oficiáln, týkajc se repretýmu. Protoţe MS bylo v Česku, nezvykle mnoho modelářů se objevilo na světle Boţm. Český repretým měl 25 modelů - vce jak na mistrovstv republiky, dokonce v některých přpadech i v rozporu se sportovnm řádem. Kdybych ovšem, nedejboţe někoho v souladu s nm odmtl, stal bych se asi něco jako třdn nepřtel, za coţ mi přpadná odmtnut nestála. Ovšem k čemuţe ten řád máme, tak tu otázku jsme si kladl dosti intenzivně, to mi věřte. Řady českých modelů rozšřil o tři C2 i člen jabloneckého Admirálu Werner Schleith, německý občan zde ţijc, který - v souladu se sportovnm řádem - soutěţil mimo repretým SMČR. V dalšm budu hovořit pouze o repretýmu. Pokud jsem se ve svých výpočtech z výsledkových listin přliš nespletl, při vyuţit radioizotopu uhlku C14 s odchylkou +/- 200 jsem spočetl následujc: Třda celk. počet CZ - zlato CZ - střbro CZ - bronz CZ - bez C C C C C C6 70 C Celkem italských C3 mimo soutěţ. Krátce okomentuji: Na medaili v C1 si nesáhnul Bohumil Danček s Amerigem Vespucim, v C3 Pavel Brablc se svými naprosto dokonale řemeslně zvládnutými čluny jen pro jejich relativn jednoduchost, v C4 Franta Chmelka se svou egypstkou lod, C6 jsme neobsazovali a v C7 jediný zástupce Jarda Mátl se svým polským torpédoborcem. Naprostým úletem hodnotitelské komise bylo hodnocen Tollarova Babenberga, který byl dán na roveň parnku Western Riwer. Kdo neviděl, neuvěř. Jak se jim to podařilo, nevm. Dále odkazuji na výsledkovou listinu vyvěšenou na našich stránkách. A veselý přbeh z natáčen návdavkem: Za komentáře hodna povaţuji úspěch ţárovkového specialisty Bohouše Karbana, vystaveného čnské konkurenci s jejich speciálnmi baňkani. Jenţe ouha, došla bda na Čňany! Tou bdou bylo osvětlen vitrin. Světlo z bodovek ukázalo, ţe všechna hrdla jsou k baňkám přitavena. Potvrdila to i zde se vyskytnuvš jablonecká odbornice na laboratorn sklo. Kdyţ jsem při ukazován tohoto fglu svému známému nad nimi schválně pohrdlivě

7 mávnul rukou, tu ke mě přiskočil německy mluvc Čňan, coţe mám...atd. Inu, řekl jsem mu své zjištěn s dovětkem, ţe jsme v oblasti, kde sklu lidé opravdu rozum a um s nm, no, hleděl na mě jak puk, asi nedostali školen, kamţe to v té Evropě vůbec jedou. Přejdeme-li u této přhody do váţné roviny, pak si myslm, rozhodč měli dát Čňanům výrazně poctit onen viditelný šlic a vyuţt svého mocenského postaven při nekritizovatelnosti bodového hodnocen stejně tak, jak to udělala pro údajnou nedostatečnost plánů u Tollarova Babenberga komise druhá. C5 ( a C1) hodnotila komise, kterou povaţuji za nejslušnějš, nejkorektnějš a nejvce odborně zdatnou. Asi právě pro svou slušnost tohoto řešen nevyuţila. Komise hodnotc C2 takový problém neměla, jinak by se j nepovedl tak fantastický kousek. Kdo znal bývalé jablonecké výstaviště, dnes jen hled! Všechno je úplně jinak. Stoj zde krásné nové městské zařzen Eurocentrum, majc přjemnou ředitelku. Tm, ţe město prostory poskytlo za velmi přznivých podmnek, dodalo soutěţi nejen výraznou ekonomickou injekci, ale i úroveň, jakou dalš pořadatelé budou jen velice těţko překonávat. Oba ceremoniály, jak zahájen, tak ukončen proběhlo v malém amfiteátru, zachovaném z minula. Následovalo přijet u starosty, kde mstostarosta svou exkurz do historie Jablonecka tomuto aktu dodal dávku zábavnosti a zajmavosti i pro cizince. Při 2,5 hodinovém závěrečném ceremoniálu jsme si uţili ostrého slunce vc neţ dost, zatmco generalita si hověla ve stnu na podiu. Měl-li bych na organizaci soutěţe pohlédnouti okem kritickým, pak nen kritizovat co. Akce jednoduše neměla chybu. O tomto MS lze skutečně hovořit jako o modelářském svátku. Ještě něco ze zasedán sekce: Letos poprvé byly ustaveny pouze třčlené komise. Všechny týmy byly řádně a včas informovány pořadatelem o existenci třčlenných komis. Začátkem jednán byli přtomni vyzváni k připomnkám. Nebylo jich! Následně, při informaci o novelizaci pravidel, přesněji v okamţiku, kdy vedouc sekce uvedl, ţe se mu uţ nepodařilo publikovat novelizovaná pravidla se zapracovanými změnami schválenými přslušnými orgány Navigy, vystoupila bulharská výprava, ţe chce pětičlené komise, jinak ţe jedou domů! Současný president a tehdy ještě vedouc sekce byl překvapen natolik, ţe nebyl schopen reagovat. Zareagoval pouze pořadatel jasnými ekonomickými argumenty. Dalš jednán ve věci nenastalo, či proběhlo v kuloárech a jak patrno z výsledkové listiny, komise zůstaly třčlené a Bulhaři neodjeli. Je to výrazně zjednodušujc prvek jak ekonomický na čtyřech komisch se ušetřilo 8 lid!, tak pracovn - ve skupině tř osob je citelně méně problémů s výkladem a chápánm pravidel a tudţ i se vznikem pseudoproblémů komplikujcch práci komise. Novým vedoucm sekce byl zvolen Martin Van Gelderen, bulharský protikandidát zskal jeden hlas a rumunský tři. Proslýchá se proslýchá...ţe v rámci novelizovaných pravidel padne medailový limit (3 zlata nebo 5 medail), takţe modely mohou soutěţit...nafurt! Jen doufám, ţe modelů této třdy nebude přliš. Také se proslýchá něco o přeskupen třd, zejména C6 a C7 k ostatnm třdám ve stylu plachetnice k plachetnici... Uvidme. Toţ tak o Jablonci! Ing.Vladislav Janoušek vedouc sekce C

8 Bodové hodnocen modelů na MS C v Jablonci Ze sekce FSR Mistrovstv světa FSR v Itálii se nepovedlo pořadateli ani nám. V obdob 2. aţ 16. srpna se konalo v Italském malém městečku Casteletto di Leno asi 100 Km od Milána Mistrovstv světa FSR sekc H, O, a V. Naše výprava dorazila bez tř nominovaných (dva se omluvili den před odjezdem pro technické potţe a jeden nedojel bez omluvy) v neděli 10. večer či v ponděl dopoledne (obsazovali jsme jen skupinu V). Mistrovstv bylo rozděleno tak, ţe v prvnm týdnu soutěţily modely skupin H a O, které jezd na oválné trati a druhý týden pak skupina V. Toto rozdělen je i pro nás výhodné, protoţe závodnky, kteř jezd jen jednu skupinu nemus být v mstě mistrovstv po celé dva týdny, čmţ se jednak snţ jejich výdaje, ale dnes jiţ i drahý čas, protoţe uvolnit se v zaměstnán na delš dobu neţ týden je pro mnohé obtţné. Jiţ cesta do msta soutěţe většině naznačila, ţe nebude vše jednoduché. Jen jeden ukazatel NAVIGA na křiţovatce v Lenu po sjezdu z dálnice od Brescie který určoval směr na deset km vzdálené městečko Casteletto di Leno je jistě dost málo. Tam většina kdyţ dojela však projela jedinou ţivějš ulic a vyjela opět ven mezi velké kukuřičné lány, kde se po nějaké chvli opět vrátili. Ono postřehnout plakát mistrovstv, který byl umstěn asi deset metrů od křiţovatky v úzké uličce k jezeru je skutečně dost obtţné. Ti, kteř vzali za vděk kempem přmo u jezera si přliš přepychu nedopřáli. Byla to prašná cesta kolem jezera takţe se stany stavěly na štěrku, snad jen výhodou bylo stromořad kolem cesty, tedy alespoň trochu stnu a být přmo u děn. Na obou stranách jezera byly buňky se sprchami a vedle vţdy tři záchodové toi toi buňky v ne přliš vábném stavu. U vchodu do areálu byly sprchy a záchody ve zděné budově ovšem pro pány nám nechvalně známé turečáky, pro dámy dva klasické zde nutné uznat, ţe byly udrţované v čistém stavu. Prezentace probhala ve stanech umstěných uprostřed vesničky v jakémsi dvoře, tedy dost stranou od jezera. Vlastn jezero bylo jakýmsi svodidlem rozděleno, kde v jedné třetině plavaly kačeny a ve větš části byla postavena dráha, ovšem tak, ţe základna nebyla rovnoběţně se startovnm platem a o pravidelnosti psmene M se vyjádřil vedouc našeho týmu ne přliš pochvalně.. Kdo nezvolil výše uvedený kemp u jezera jezdil do kempů u velkého Lago de la Garde vzdáleného zhruba 50km. Rozlosován do skupin bylo vyvěšeno aţ ráno prvn den jzd a to jen pro třdy, které ten den jezdily. Ţe by bylo respektováno pravidlo, ţe by účastnci měli být ve skupinách tak aby nebyli v jedné skupině z jednoho státu se nerespektovalo - dokonce otec se synem, kteř si navzájem mechanikuj byli ve stejné rozjţďce. V úterý s malým zpoţděnm byla odstartovaná prvn ze čtyř rozjţděk juniorů 3,5, ve které jezdil náš Lukáš Vtek na prvém mstě. V 18 minutě byl však závod zastaven pro nefunkčnost záznamového zařzen průjezdů modelů. Oznámeno, ţe jzda se bude opakovat večer jako posledn jzda dne. Oprava počtacho zřzen trvala dvě a půl hodiny. Pak nastoupila druhá skupina a při tom oznámena změna, ţe prvn skupina opakovanou jzdu pojede po hned po čtvrté skupině juniorů jistě rozhodnut lepš. Program však byl časově značně posunutý. Zde je potřeba uvést, ţe se dobře zachovali rozhodč a poledn přestávku z hodiny zkrátili jen na třetinu a hned po jdle nastoupili na plato. Dalšm překvapenm byla neohlášená změna pravidel kdy se udělovala červená karta jiţ za rychlý průjezd v blzkosti sváţecho člunu. Asi to bylo na základě prvnho přpadu, kdy ji dostal náš David Štička a vedouc startoviště J. Tietze po následném dotazu u sváţečů, kteř ukázali ţe model jel za člunem ve vzdálenosti asi 50 cm, nervózně

9 rozhodil ruce a po skončen rozjţďky čekal, sváţeče ihned odvedl za plentu startoviště a naše domněnka je, ţe jej přemluvil, aby v přpadě protestu změnil výrok na dotek či přmé ohroţen, aby tu neprávem danou červenou obhájil.. Pak tento asi nechtěně začatý ytrend trend udělován červených karet pouţval po celý závod. Doplatila na něj i slovenská juniorka Zvalová ve finále 7,5, kde jela na medailové msto. Celé mistrovstv bylo pak pronásledováno jak poruchami na počtacm zařzen, tak někdy dost nepochopitelnými výroky rozhodčch ( Slovák Treplán od hlavnho rozhodčho slyšel výrok vám to nepočtalo napšu vám 36 kol nebo nulu, vyberte si) Ostatně o kvalitě celého podniku svědč i velice děkovný dopis pořadatele Casiniho hlavnmu rozhodčmu, ţe mistrovstv podrţel, ale i s omluvou účastnkům za nedostatky, které byly. Zajmavé ţe tento dopis je na www stránkách zveřejněn pět dn po skončen mistrovstv, ale výsledky dosud zveřejněny v ten den ještě stále nebyly. Dost té kritiky, jedna věc se nám velmi lbila. Sváţec motorový člun byl na zádi vybaven vztyčenou vc jak metrovou tyč na které byla umstěna výrazná blikajc svtilna, i v patřičně pálivém italském slunci dobře viditelná. Jak tedy naši. Při vš snaze našich závodnků jsou naše modely o malý chloupek pomalejš. Snad jen juniorské modely ve světové konkurenci obstoj. Důkazem je i čtvrté msto Lukáše Vtka v třiapůlkách. Nejprve byl ohlášen jako třet, ale po kontrole průjezdů hlavnm rozhodčm byl odsunut na čtvrté msto. Asi právem. Škoda, ţe právě dva nominovan junioři nedojeli. Konkurenceschopný je určitě třiapůlkový model J. Kobrleho, a nová pětatřictka Karla Hájka. Ten měl smůlu v prvn jzdě mu odpadl list lodnho šroubu a v okamţiku se ohnula hřdel a byl konec. Ve druhé rozjţďce vzhledem k rychlosti modelu jel na jistotu a volil větš oblouky. Kdyţ bylo nutné se vyhnout sváţecmu člunu a směrem do trati vyly dva modely volil objet za člunem. Ale k údivu všech model se namotal na lana, kterými byl ohraničen břeh. Z plata nebyly vidět a pořadatel je nijak neoznačil a ani ne ně neupozornil. Dobře jezdil Josef Navrátil se sedmapůlkou, ale na finále to v té konkurenci nebylo. Skončil na 18 mstě, tedy šest mst za postupem do finále. Nedařilo se klanu Štičkových, vč. juniora Pokorného, kteř naznačili, ţe asi činnost po tomto mistrovstv ukonč. Navc trochu chyb i větš vyjeţděnost našich modelářů. Při účasti okolo 80 modelů v jednotlivých třdách je pro postup do 12 členného finále jet trochu vabank a to často konč nezdarem. V neděli 10. srpna bylo od 20,30 zasedán sekce, kde do vedoucch funkc byli znovu potvrzeni stávajc funkcionáři v čele s Peterem Schftem z Holandska. Jednou z novinek pravidel, pro přšt rok bude msto ţluté karty s výstrahou pro celý závod při projet kolem sváţecho člunu či plata v menš vzdálenosti jak 3 metry v plné rychlosti trest STOP and GO. To pochopitelně ve vyrovnaných jzdách je propad mimo postup či medaile. Na schůzi prezentovali na přšt rok uspořádán ME jako zkoušku na MS 2010, které budou téţ pořádat pořadatelé z Maďarska. To je myslm velmi dobrý přstup, aby si pořadatel ověřil své organizačn moţnosti a MS světa mělo opravdu kvalitn úroveň po všech stránkách. ME má být vyhlášeno OPEN pro členy členských organizac Naviga. ( tedy i pro závodnky z jiných kontinentů?) V tomto bodě bude nutné počkat jak na zněn protokolu ze zasedán, tak na pozdějš upřesněn v propozicch. O schůzi a všech změnách budeme informovat ve zvláštnm článku aţ bude k dispozici protokol zasedán. Co závěrem letošn MS se nepovedlo. To nakonec uznává i organizátor v otevřeném omluvném dopisu hlavnmu rozhodčmu a jedinému zástupci Navigy na MS P. Schaftovi. Přejme si, aby toto mistrovstv byla jen jedna vlaštovka, jaro nedělajc, a ta dalš mistrovstv byla po všech stránkách kvalitn a pro závodnky přitaţlivá. Jiř Lejsek

10 Výsledky MS FSR v Lenu, Itálie Jediná výsledková listina, která souhrnně uvád celé výsledky je na německé adrese, Naviga uvád jen prvnch dvanáct a italská adresa pak samostatně každou rozjžďku a finále zcela nepřehledně. Projděte si pouze skupinu FSR V, protože FSR H a FSR O neobsazujeme Zajmavost jistě je i fakt, ţe tato jediná výsledková listina z MS byla i na oficiálnch stránkách Navigy staţena z německého kde jsou zvýrazněni němečt závodnci, ale uţ byla staţena a jsou tam jen finále.. Ţe by pořadatel nevydal oficiáln výsledkovou listinu a nepředal ji ani presidiu Navigy? Ale ani po měsci po schůzi sekce v rámci MS nen k dispozici protokol z tohoto mezinárodnho zasedán to také zrovna dobrá vizitka veden sekce FSR nen. Musme ještě počkat! Jen 2.9. byla zveřejněna zpráva vedoucho sekce, hlavnho rozhodčho a jediného zástupce veden Navigy p. Schafta, kterou v překladu připojujeme a úsudek si učiňte sami Hodnocen MS jediným oficiálnm zástupcem Navigy a současně hlavnm rozhodčm Zpráva ze světového šampionátu srpna 2008 v Lenu 2. srpna byl tento světový šampionát zahájen registrac FSR-H a FSR-O a to na hlavn třdě města Castiletto. Důvodem proč jsme pouţvali závodn plochu pro tréninky byl ţe nebyla voda tréninková ( na tréninkové ploše se projevilo pačas dlouhodobé horko a ţádné sráţky, takţe zde voda vyschla ). Po registraci obdrţel kaţdý soutěţc vstupenku opravňujc ho k volnému tréninku. Po tomto volném tréninku následovalo zahájen oficiálnho tréninku jednotlivých třd, pro následujc den. Protoţe nebylo k dispozici zvláštn jezero pro trénink, samotná tréninková doba byla prodlouţena. Závodnci mohli vyuţt čas mezi 7:00 aţ 8:15 ráno, kdy se dalo trénovat a taktéţ během pauzy na oběd, které se vyuţvalo v přpadě ţe nebylo dostatek volného času na večern trénink.osobně jsem sledoval tréninkovou dobu ráno a během poledn pauzy. Bylo vidět, ţe někteř účastnci vyuţili tréninkové sekce čtyřikrát ( toto bylo moţné ) a to je vce neţ pouhých 10 minut, jak jsem se dočetl na diskusnch fórech. Hlavn problém nastal jiţ v prvnm týdnu mistrovstv 7 lid z osazenstva personálu odešlo a to kvůli vnitřnm problémům spojených s prvnm vyhlášenm výsledků Tito lidé se starali o záchranou loď, 2 měli na starost počtač, večern trénink a vyhlášen výsledků, tak jsme museli začt improvizovat Chci poděkovat lidem z Německa za obsluhu záchranné lodi, účastnkům z Velké Británie za starost o večern tréninkovou sekci, rozhodčm za jejich celodenn práci, organizátorům a zvláště chci poděkovat 2 muţům, kteř si vzali na starost počtač a také účastnkům z Norska a Švédska děkuji Vám všem. I přes všemoţné problémy provázejc toto mistrovstv světa, zde bylo k viděn mnoho skvělých závodnch jzd a celkový počet účastnků na tomto mistrovstv světa byl 128 juniorů a 447 seniorů ze 31 zem. Byli to země Argentina, Austrálie, Bělorusko, Belgie, Bulharsko, Čna, Hong-Kong, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Maďarsko, Itálie, Litevsko,

11 Lotyšsko, Lucembursko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Holandsko, Ukrajina a USA. Protokol z mtinku sekce, který byl 10. srpna rozešlu jakmile bude v přádku. Vedouc sekce FSR Naviga Peter Schaft Co se tam dovme nového oproti jednán, ţe se mus dávat zápis do pořádku??? Závěrečné závody M ČR v Jemnici a Holicch Tradičně čtvrtý závod seriálu M ČR pořádal KLM Moravské Budějovice opět na soukromém rybnku, Červený v Jemnici v poslednm srpnovém vkendu, který se uvolnil, kdyţ pořadatelé z Přerova přestali pořádat Moravia Cup. Tentokrát téměř nepřijelo efeserkařské mlád, z nejmladšch elévů nikdo, z juniorů jen Lukáš Vtek, který však jezd jiţ celou sezónu se seniory a se sedmapůlkou jen mladý Jan Vejvoda. Vzhledem k účasti závodnků z Polska, Rakouska a Slovenska se všechny tradičn kubatury jeli na rozjţďky a finále, ale nejpočetněji zatm u nás byla obsazena oblibu si zskávajc třda benziňáku FSR V35, kde bylo na startu 11 závodnků a s novou lod poprvé bral vtězstv praţský Karel Hájek. Výsledky : FSR V3,5 : 1..jun. Lukáš Vtek, M. Budějovice, 74/11,9 )kola/čas), 2. Jaroslav Rajniš, Brandýs n/l, 71/22,1, 3. Karel Hájek, Praha 4, 70/10,2 FSR V7,5 :. 1. Bohumil Směták, Přerov, 78/8,9, 2. Gerhard Blazek, Vdeň/A, 76/22,2, 3. Josef Navrátil, Pardubice, 73/3,1. FSR V15 : 1. Martin Raška, Přerov, 84/9,1, 2. Pavel Vtek, M. Budějovice, 84/21,1, 3. Petr Kuban, Přerov,82/4,9 FSR V35 : 1. Karel Hájek, Praha 4, 80/5,4, Jaroslav Štička, Přerov, 79/3,6, 3. David Mrňa, M. Budějovice, 75/19,6. Posledn rozhodujc závod pořádal MK Vysoké Mýto, přece jen na rybnku Hluboký u Holic v Čechách. Uspořádán zde bylo podmněno aby alespoň trochu vody napršelo, protoţe stav vody byl v létě neúnosný. Kdyţ začátkem zář něco vody spadlo byl zde posledn závod uspořádán. Vody bylo méně, trať byla posunuta proti dřvějšku téměř o 15 metrů ke středu rybnka. Toto uspořádán bylo velice přehledné pro závodnky a hlavně rozhodč, nepřekáţel uţ tobogánový výjezd. Který byl jiţ mimo vodu. Jedinou nevýhodou byla malá hloubka vody v prostoru druhé bóje, kde bylo jen 30 cm vody (Hájek s pětatřictkou při vzdálenějšm objezdu snad škrtl o dno). Účast byla ryze česká a tak 3,5 a 7,5 se vešly do jedné jzdy, a počtala se pro výsledek dle pravidel pro kaţdého lepš ze dvou. Povedlo se finále patnáctek, které bylo jak pro závodnky při téměř stále plné trati obtţné, bylo rychlé a najetých 89 a 87 kol prvnch dvou jsou výkony běţně u nás nevdané. Navc pro snad stovku diváků to byl jistě výborný záţitek. Mrzela slabá účast juniorů. Výsledky : FSR V 3,5 : 1. Michal Rajniš, Brandýs n/l., 76/2,4, 2. junior Lukáš Vtek, M.Budějovice, 71/11,8, 3. Karel Hájek, Praha 4, 71/14,0

12 FSR V 7,5 junioři zkrácená jzda 15 minut : 1. Václav Tyll, Duchcov, 27/0, 2. Karel Otáhal, M, Budějivice, 27/0, 3. Petr Lejsek, Vys. Mýto 11/0. FSR V 7,5 senioři : 1. Josef Navrátil, Pardubice, 77/1,3, 1. Petr Lamač, Turnov, 74/17,2, 3. Jaroslav Rajniš, Brandýs n/l., 72/0,0 FSR V 15 : 1. Jaroslav Štička, Přerov, 89/15,1. 2. Jaromr Raška, Přerov, 87/13,2, 3. Leopold Vlk, Vysoké Mýto, 84/8,6 FSR V 35 : 1. Zdeněk Ţaroský, Slavkov, 81/1,6, 2. David Mrňa, M. Budějovice, 80/1,0, 3. Lubomr Runkas, M. Budějovice, 79/12,9. 22 Co k letošnmu ročnku M ČR dodat. Předevšm, je potřeba se zamyslet nad tm proč se stále sniţuje účast na jednotlivých závodech. V seniorech se nám drţ jiţ dřve narozen vytrvalci, pro které je lodn modelářstv jejich končkovským krédem ţivota. Dk za to. Nebýt jich byla by účast dost slabá. Z mladšch mnoho nen. Je pravda, ţe tato kategorie, která je doménou těch, kterým nevad mastné ruce, naopak jim von vůně paliva spalovacch motorů. Ti se rekrutuj z řad převáţně zaměstnaneckého ranku našeho obyvatelstva a tak neoplývaj velkými přjmy a uţ jen pořdit poměrně drahé závodn modely je vyčerpává natolik, ţe nezbývá na pobytové a cestovn náklady na celý seriál. O to vc se to projevuje v účasti juniorů, kde jde předevšm jen o mládeţ z řad rodin, tradičnch efeserkařů. A to je málo. Přiznejme si, ţe nevyšel pokus udělat levnou třdu, řádově s polovičnmi náklady proti ostatnm a tak po třech letech, kdy se navrţená národn třda FSR V 6,5 neujala bude pro přšt rok asi vyřazena z pravidel. Radost můţeme mt z letošnho výkonu našich dvou závodnků MS i kdyţ na medaile nedosáhli. Vtek v juniorech čtvrtý a jediné kolo chybělo J. Návrátilovi k postupu do finále sedmapůlek a ţe to nebylo náhodou předváděj oba v našem mistrovstv. Jistě můţeme mt radost z toho, ţe naši pořadatelé připravuj a zajišťuj mistrovské soutěţe na úrovni snad třikrát kvalitnějš neţ bylo letošn MS Navigy. Zcela perfektně pracuje automatické počtán kol s transpondéry AMB, a programem L. Szabadose, i kdyţ pomalu zastarává (kdyby takový byl k dispozici v Itálii!!!) Zde je potřeba vyzvednout i starost o celé zařzen jak otce Bohouše, tak syna Petra Smětákových a vypiplán všeho okolo do dnešnho bezchybného stavu. Je škoda, ţe Petr Směták, který poslednch pět či šest let objţděl všechny závody a zpracovával s počtačem průběh závodů a výsledky, ať jiţ v prvnch letech s ručnm registrem vkládán a pak jiţ zcela automaticky s transpondéry se z rodinných důvodů rozhodl tuto činnost ukončit. Za tu práci, kterou odvedl pro efesrkaře je zapotřeb jemu, ale i jeho ţeně, která mu často vypomáhala co nejlépe poděkovat. Byl to opravdu kus poctivě odevzdané práce a spousta odevzdaného času ve prospěch všech. Děkujeme. Popřejme jeho nástupci, aby se mu také tak dařilo. Jaký bude rok 2009? Snaţme se všichni aby byl bohatš, jak na počty, tak na výkony. Maďarsko chce uspořádat ME open stejně jako jsou v jiných sekcch, ale jde o to zda p. Schaft trvánm na limitován účasti tento bohulibý plán nezhat. Vţdyť efeserkaři by měli mt v Navize stejná práva jako jiné sekce, Nebo ne? Uvidme!!! Jiř Lejsek Výsledky Mistrovstv ČR FSR 2008

13 Záznam ze schůze sekce FSR dne v ATC Holice V sobotu se v rámci poslednho závodu uskutečnila i schůze závodnků sekce FSR, ktero řdil a informace podával vedouc sekce Luděk Mátl.. Vedouc sekce informoval, ţe dle poţadavku předsednictva KLoM ČR poţadované scanery frekvenc pro jednotlivé sekce zatm nejsou k dispozici. Stejně tak zatm neobdrţel rezervn koaxiáln kabel k zařzen AMB. Počtán kol s transpondéry s doplněným předzesilovačem funguje i při zvýšené načtac smyčce (zvýšen je nutné k modelům V 35 ) a v letošnm roce se nevyskytla jediná chyba v automatickém počtán. Petr Směták funkci správce a a obsluhy zařzen z rodinných důvodů konč, za práci mu děkuje a tuto funkci převezme Zbyněk Mátl, který se jiţ se zařzenm na poslednm závodě seznamuje. Krátce informoval o neradostném průběhu MS v Itálii, kde byla řada organizačnch chyb, ale i ze strany rozhodčch, které i naše závodnky poškodily. Novinkou pravidel by mělo být ustanoven STP and GO při nebezpečném průjezdu (cca do tř metrů) bez snţen rychlosti. Znamená to přistát vyjmout model z vody, zhasnout motor - pak znova nastartovat a pokračovat v jzdě. Jednodušš neţ zapisovat napomenut při tomto přestupku a při druhém během celého závodu vyloučen. Maďarsko chce uspořádat v přštm roce ME open, obdobně jako má sekce M a pouţt ho jako kontroln pro kvalitn organizačn přpravu MS roku Areál v Orasháze na jihu Maďarska k tomu má ideáln podmnky Ve sportovnm řádu se v podstatě nic nezměn pro reprezentaci plat výsledek MČR a jediné mezinárodn soutěţe u nás. Z připomnek závodnků bude snaha zajistit mezi jednotlivými závody alespoň čtrnáctidenn interval. Pro dalš rok byl do funkce potvrzen vedoucho sekce potvrzen stávajc vedouc Zapsal. Luděk Mátl, vedouc sekce Ze sekce M Hodnocen účasti české výpravy na MS Naviga 2008 skupiny M Mistrovstv světa Naviga 2008 skupiny M bylo pořádáno ve dnech ve Waršavě - Michalovcch. Mistrovstv se zúčastnilo celkem 153 závodnků ze 12 zem, abecedně: Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Čna, Francie, Litva, Německo, Polsko, Rusko, Slovinsko, Ukrajina, Velká Británie se 389 modely. Z České republiky bylo k účasti na MS přihlášeno celkem 19 závodnků, z toho 6 juniorů a 13 seniorů. Senioři Michal Kneys a Jan Pubec se z účasti na MS dodatečně omluvili, takţe česká výprava sestávala ze 17 závodnků. Koncem června se nad pořádánm MS snesly těţké mraky. Po diplomatické roztrţce kvůli ubytován některých závodnků i vysokým cenám, ale hlavně pro nedostatek informac od pořadatelů došlo v presidiu Navigy ke hlasován o zrušen MS přpadně převeden na statut mezinárodn soutěţe. Statut MS byl hlasovánm potvrzen, ale následně došlo ke odřeknut účasti vedoucho sekce M Michaela Dahma (odstoupil rovněţ z funkce), hlavnho rozhodčho (Peter Schaft z Holandska) a všech rozhodčch z Německa (Anton Brecklinghaus, Elisabeth a Ernst Vees). MS se nakonec nezúčastnil ani president Navigy

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011. www stránky ředitele. Úvodní slovo ředitele. Škola a sport. Audio a video studio Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Září 2011 Úvodní slovo ředitele www stránky ředitele 3 56 21 Škola a sport Audio a video studio 5 2 Obsah: INFORMACE PODÁVANÉ ŘEDITELEM ŠKOLY - OBECNĚ... 3

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009. Poslední zvonění. Seminář Věda a technika Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy červen 2009 Poslední zvonění Seminář Věda a technika 7 15 28 Sportovní kurz Žákovské projekty 19 2 Obsah: Dobrý den v červnu!... 3 Zápis ze schůzky Rady rodičů...

Více

8+9 6.10.2009 ZPRAVODAJ

8+9 6.10.2009 ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ Baseballová sezóna je téměř u konce...2 ME juniorů...2 MS AA...2 Mistrovství světa...3 (výsledky, doping, postřehy Petra Ditricha, Lucie Čubíkové a Davida Kulhánka) Reklama Wilson...10 Domácí

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010. Leonardo PRESLOVÁCI V INDONÉSII MEZI NÁMI Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Prosinec 2010 PRESLOVÁCI V INDONÉSII Leonardo 8 22 23 MENŠINY MEZI NÁMI Florbal 37 2 Obsah: Dobrý den v adventním čase!... 3 FINANCOVÁNÍ MATURITNÍCH PROJEKTŮ...

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 67 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 67 Vychází na podzim 2007 Obsah: Str. Přehled 14. jednání výboru FDD ČR 3 Přehled 15. jednání výboru FDD ČR 3 Odborný seminář v Javorníku 4 Dítě s poruchami chování

Více

Soutěž o nejkrásnější zahradu

Soutěž o nejkrásnější zahradu ČÍSLO 14 10. ČERVENEC 2015 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz Jen díky rychlé pomoci nezačaly prázdniny tragicky První den prázdnin s pořádnou porcí sluníčka se rozhodla řada

Více

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014

ZPRAVODAJ. Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek *********************************************************************************** Číslo 2014 SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS - OKRESU PÍSEK ZPRAVODAJ Pobočka : Lannova 63, 370 01, České Budějovice Sdružení hasičů ČMS - okresu Písek ***********************************************************************************

Více

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček

cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček cena 5 Kč 9/2010 OTEVŘENÍ PRAŽSKÉHO OKRUHU Baletky ZUŠ v Itálii Rozhovor: Oldřich Vlček ZBRASLAVSKÉ NOVINY 9/2010 Editorial Milé čtenářky, milí čtenáři! Po mnoha měsících stavebního ruchu, objížděk a provizorií

Více

Život. Po stopách kocoura Mikeše

Život. Po stopách kocoura Mikeše Život 9/2008 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník IL OBSAH 1. Po stopách kocoura Mikeše...1 2. Slovo redakce...4 3. Mnichovický Oktoberfest...4 4. Mistrovství Evropy v DOGFRISBEE...5

Více

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2.

ÚVODNÍK OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8. Uvnitř tohoto vydání: Informace z OVV 2. OBVODN Í V ÝKONNÝ VÝ BOR ČESKÉ STRANY S OCIÁLNĚ DEMOKRAT ICKÉ V PRAZE 8 V y d á v á O V V Č S S D P r a h a 8, Z e n k l o v a 2 7, P r a h a 8, p r o i n t e r n í p o t ř e b u č l e n ů o b v o d n

Více

Pod Čerťákem se točily kolotoče

Pod Čerťákem se točily kolotoče 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum,

Více

Zpravodaj. Aktuální informace, právní a další rady nejen pro dobrovolníky ve sportu. Rok 2011 rokem dobrovolnictví EU.

Zpravodaj. Aktuální informace, právní a další rady nejen pro dobrovolníky ve sportu. Rok 2011 rokem dobrovolnictví EU. Zpravodaj Aktuální informace, právní a další rady nejen pro dobrovolníky ve sportu. Rok 2011 rokem dobrovolnictví EU. Číslo: 8/2011 Informace z jednání Výkonného výboru ČSTV 12. 10. 2011 Výkonný výbor

Více

A u t o š k o l s k é n o v i n y

A u t o š k o l s k é n o v i n y A u t o š k o l s k é n o v i n y Srpen 2010 Vydává : Asociace autoškol ČR, o.s. 130 00 Praha 3, Čajkovského 1 www.autoskol.cz e-mail : asociace@autoskol.cz Telefon : 222 722 821 GSM : 739 093 643 Vážení

Více

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém

Radnice bude s lidmi komunikovat v novém Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 2 číslo 3 březen 2012 Aktuality Rozhovor Soutěţ Sport Ţáků prvních tříd Ředitel Štyks opouští Nejlepším chemikem Lovosičtí

Více

Vrchlabští muži prvoligoví

Vrchlabští muži prvoligoví Ve zkratce... Více jak dva měsíce trvalo nově zvolenému prezidentovi České kuželkářské asociace Jiřímu Jančálkovi jmenování nových členů výkonného výboru. Oficiální akt jmenování se odehrál na schůzi VV

Více

Historie šachu v Klatovech

Historie šachu v Klatovech Historie šachu v Klatovech ve vzpomínkách Ing. Jaromíra Nováka Zahrnuje období do 30.4.2005. Zpracováno mezi březnem 2002 a listopadem 2006. Věnuji své manţelce Marii Novákové k 65. narozeninám. Mochtín,

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách

Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy Komory Oblasti podporují účast na valných hromadách 4 2012 zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků téma tohoto čísla Inženýrský den 2012 v Brně a energetická koncepce ČR Profesní aktivity nabývají na významu pro všechny členy

Více

PRAVODAJ. 01 2014 únor. Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.

PRAVODAJ. 01 2014 únor. Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball. ČESKÁ BASEBALLOVÁ ASOCIACE www.baseball.cz PRAVODAJ 01 2014 únor Praha byla hlavním městem baseballu Baseball Czech Rozpis ME mužů autor: Tomáš Svoboda, www.smot.cz Česká baseballová asociace Zátopkova

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz

Téma: Povodně 2013. Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě. číslo 4. ročník 13. www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 13 Téma: Povodně 2013 Visegradská cena pro Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě www.cz-museums.cz 240 DNÕ A ämitec! PODPORA WINDOWS

Více

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ

STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ STAROVIČSKÝ ZPRAVODAJ SRPEN 2011 VYBÍRÁME Z OBSAHU: - Přehlídka šampionů výstav vín Mikroregionu Hustopečsko - Krajem André - Svěcení kříţe - Přehlídka dechových hudeb - Pozvánka na Hody V tomto čísle

Více

Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma

Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma Dřínovský občasník Číslo V/25/2011 Obecní noviny zdarma Letošní rok nás čeká zase spousta starostí a práce, jak tomu bylo v letech předešlých. Máme před sebou dokončení příprav plánovaných rekonstrukcí

Více

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport

Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport Komise pro školství, kulturu, mládeţ a sport v městském obvodě Pardubice V má za sebou více neţ rok činnosti a viditelné výsledky její práce. Hned od počátku

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

republikové akce a soutěže kulturně umělecká POP 20. 10. 2007 ediční činnost Pionýr 31. 10. 2007 kulturně umělecká KOP kraje Vysočina 16. 18. 11.

republikové akce a soutěže kulturně umělecká POP 20. 10. 2007 ediční činnost Pionýr 31. 10. 2007 kulturně umělecká KOP kraje Vysočina 16. 18. 11. Kalendárium Úvodník aneb nový ročník a nový vzhled Vlastně až s pohledem na první stránku tohoto čísla mi došlo, že Mozaika Pionýra, jediný pionýrský časopis, se narodila v dobách, kdy o internetu mnozí

Více

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Téma. Cestovatel Tomáš Ujfaluši se vrátil do Gambrinus ligy:

Téma. Cestovatel Tomáš Ujfaluši se vrátil do Gambrinus ligy: Číslo 2 Ročník 1 Podzim 2013 99 Kč Téma Generální ředitel, tiskový mluvčí, správce stadionu. Jak fungují kluby Gambrinus ligy? Darida, Kadlec, Krejčí Kolik stojí fotbalové naděje v Gambrinus lize? Slavní

Více