10. Která z daných vět je gramaticky správná :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. Která z daných vět je gramaticky správná :"

Transkript

1 test č.1 1. Které zájmeno patří mezi záporná zájmena : a) někdo b) ničí c) kdosi d) lecjaký 2. Číslovky řadové vyjadřují : a) pořadí b) počet c) zlomek d) počet druhů 3. Které slovo je neohebné : a) moje b) čtyři c) trvale d) literatura 4. Vyhledejte větu, v níž sloveso není v trpném rodě : a) Divadlo se opravuje. b) Děti se smály veselému příběhu. c) Oběd bude připraven ve dvanáct hodin. d) Pouliční světla byla rozsvícena. 5. Co neurčujeme u sloves : a) vid b) rod c) osobu d) pád 6. Kterým zájmenem se netážeme : a) který b) čí c) jaký d) jenž 7. Která z daných možností se týká jen přídavných jmen a příslovcí? a) časování b) skloňování c) přechylování d) stupňování 8. Poznáte slovo nadřazené ostatním? a) Pražané b) Češi c) Chodové d) husité 9. Vyznačený větný člen ve větě : Hra na schovávanou je přestala bavit. je : a) předmět b) přívlastek c) příslovečné určení d) doplněk 10. Která z daných vět je gramaticky správná :

2 a) Byl bys si koupil knihu. b) Byl by jsi si koupil knihu. c) Byl by sis koupil knihu. d) Byl by si si koupil knihu. 11. Které slovo není s ostatními příbuzné : a) zvěrstvo b) pověra c) úvěr d) věrohodný 12. Ve které řadě slov nejsou synonyma : a) světlo, jas, záře b) počet, součet, součin c) hluk, halas, rámus d) hloupý, bláhový, pošetilý 13. Vyberte slovo slohově neutrální : a) herka b) oř c) kůň d) komoň 14. Vyhledejte větu jednočlennou : a) Začínat je těžké. b) Nedokázal nikoho urazit. c) Každý den jsme hráli jinou hru. d) Po celý den mrzlo. 15. Které jméno není pomnožné : a) dveře b) sáňky c) rukavice d) prázdniny 16. Která z následujících vět má jako celek kladný význam : a) Nic jsem ti neslíbil. b) Nechci být nezdvořilý. c) Svědkové se nedostavili. d) Netvářil se přátelsky. 17. Najděte mezi příslovími pranostiku : a) Nové koště dobře mete. b) Ráno je moudřejší večera. c) Horší jazyk falešníka, nežli kopí protivníka. d) Studený máj v stodole ráj. 18. Které sloveso vyjadřuje skutečně přítomný čas : a) napíši b) pochoduji c) zavolám 19. Najděte chybu : a) u obouch sester b) oběma sestrami c) oběma sestrám 20. Z následujících možností vyberte jméno, které může být abstraktní i konkrétní : a) hrůza

3 b) uklouznutí c) pracovitost d) psaní test č.2 1. Věty jednočlenné změňte na dvojčlenné : (2 body)

4 a) Celý den mrzlo... b) Zákaz kouření 2. U následujícího slova uveďte alespoň dva jeho možné významy : (2 body) koruna.. 3. K výrazu město Praha doplňte : (3 body) a) přívlastek shodný... b) přívlastek neshodný c) přístavek. 4. Napište, která ze slov prales, teploměr, Čedok jsou : (3 body) a) odvozená b) složená... c) zkratková 5. Oslovte správně následující osobnosti : (2 body a) pan průvodce.. b) vážený občan (v množném čísle) Určete druhy vedlejších vět : (2 body) Zavolali jsme strýčkovi, a) který uměl opravovat auta.. b) protože uměl opravovat auta. 7. Vyjádřete následující nespisovné výrazy spisovnou češtinou : (2 body) a) kvartýr.. b) čokl Převeďte věty do trpného rodu : (2 body) a) Učitel chválil Elišku.... b) Zemětřesení pobořilo mnoho domů Doplňte podměty v množném čísle tak, aby věty byly pravopisně správné : (2 body) a) se hlučně bavily. b) Potkali nás. a. Test č Přečtete si následující text a vyberte výroky, které z něho lze vyvodit : V jisté podzemní noře bydlel jeden hobit. Nebyla to žádná ošklivá, vlhká díra, plná konečků žížal a páchnoucí slizem, byla to hobití nora, a to znamená komfort.

5 Náš hobit byl velice zámožný hobit a jmenoval se Pytlík. Pytlíkové bydleli v okolí Kopce odnepaměti a obyvatelé je pokládali za velmi vážené, protože se nikdy nezaplétali do žádných dobrodružství a niky neudělali nic hrdinného. Mohli jste předem říci, co takový Pytlík na jakoukoli otázku odpoví, a ani byste se nemuseli namáhat ptát se ho. Kdysi dávno jednoho jitra stál Bilbo Pytlík po snídani ve dveřích a kouřil z dlouhatánské dřevěné fajfky, která mu sahala skoro až k srstnatým prstům nohou, když tu jakousi zvláštní náhodou se stalo, že šel kolem Gandalf. Kdybyste o něm slyšeli jen čtvrtinu toho, co jsem slyšel já, byli byste připraveni na jakoukoli pozoruhodnou historku. Dlouhá léta touhle stezkou na Kopec nezabloudil a hobiti už skoro zapomněli, jak vůbec vypadá. Není tedy divu, že toho jitra nic netušící Bilbo uviděl před sebou jenom nějakého starce s holí. Stařec měl vyšší špičatý klobouk, dlouhý šedivý plášť, stříbrnou šálu, přes kterou mu až po pás splýval bílý plnovous. Bilbo v té chvíli ještě netušil, že se zakrátko s Gandalfem zúčastní jisté nebezpečné výpravy za spoustou bláznivých dobrodružství. (podle J.R.R.Tolkiena) a) Bilbo se živil žížalami a páchl slizem b) Bilbo žil v pohodlí a blahobytu. c) Bilbo Gandalfa poznal a nadšeně přivítal. d) Bilbo Gandalfa nepoznal. e) Bilbo byl zapřísáhlým odpůrcem tabáku. f) Bilbo nemá rád dobrodružství,a proto se nikdy žádné výpravy nezúčastní. g) Bilbo se zřejmě nakonec vydá s Gandalfem a trpaslíky na dobrodružnou výpravu. 2. Označte řadu /y slov příbuzných : a) Nazývat, název, zívat, názvosloví b) Osud, soud, osudí, posudek c) Podzim, zimnice,přezimovat, zimní 3. Použijte ve větách : a) Srdeční b) Srdcovitý 4. Opravte ve větách stylistické chyby : a) Našim pacientům, jimž vadí pyl, ať se vyhýbají pobytu v přírodě. b) Šlo o nádobu, vynalezenou v nějakém pokladu. 5. Změňte souvětí na větu jednoduchou : Studoval, aby měl dobré znalosti. 6. Přepište věty do trpného rodu : a) Sochu přivezla skupina odborníků. b) Úředníci opravili chyby v matrice. 7. Označte,která dvojice je tvořena synonymy : a) příjem výdej b) často nezřídka c) led let (1bod) 8. Najděte správná tvrzení : a) interview je zpráva úvahového charakteru b) slang je typem místního nářečí c) slovanské jazyky se dělí na východní, jižní a západní (1bod) 9. Azbuka je druh písma,který nepoužívají : a) Poláci a Slováci b) Rusové a Ukrajinci c) Bulhaři a Makedonci 10. Uveďte 1.stupeň příslovce :nejhůře

6 11. Označte,které věty jsou jednočlenné : a) Musíme vstát. b) Máte úkol? c) Prý sněží. 12. Označte větu,ve které je chyba : a) Stůl se třemi nohami se nemůže viklat. b) Nepřipouštíme vůbec žádné vyjímky. c) Navštívili jsme Novákovy v jejich novém bytě. 13.Označte větu,které neobsahuje chybu : a) V Praze jsou tři původní románské rotundy : rotundy sv.martina na Vyšehradě, rotunda sv.langia v ulici Na Rybníčku a rotunda sv.kříže většího v ulici Karolíny Světlé. b) V Praze jsou tři původní románské rotundy : Rotunda sv.martina na Vyšehradě, Rotunda sv.langia v ulici Na Rybníčku a Rotunda sv.kříže většího v ulici Karolíny Světlé. c) V Praze jsou tři původní románské rotundy : rotunda Sv.Martina na Vyšehradě, rotunda Sv.Langia v ulici Na Rybníčku a rotunda Sv.Kříže většího v ulici Karolíny Světlé. 14. Označte chybný zápis : a) házel sebou b) všechno mám sebou c) vezmi mě s sebou d) je si jistý sám sebou 15. Vyberte skupinu,která obsahuje pouze neshodné přívlastky : a) cesta lesem, ulice Nerudova, stopy násilí b) oddělení knihovny, smích dětí, věž kostela c) rodinné poměry, útěk z vězení, čiré sklo d) máta peprná, sešit školní, projížďka vlakem (1bod) 16. Vyberte autora, který napsal dílo : a) Lovci mamutů : Alois Jirásek, Eduard Štorch, J.R.R.Tolkien b) Děti z Bullerbynu : Božena Němcová, Karel Poláček, Astrid Lindgrenová c) Bylo nás pět : Božena Němcová, Karel Poláček, Astrid Lindgrenová d) Harry Potter a kámen mudrců : J.K.Rowlingová, J.R.R.Tolkien, Astrid Lingrenová (4 body) Řešení testu č.1 1.b 2.a 3.c 4.b

7 5.d 6.d 7.d 8.b 9.b 10.c 11.a 12.b 13.c 14.d 15.c 16.b 17.d 18.b 19.a 20.d Řešení testu č a) Celý den byl mráz. b) Kouření je zakázáno. 2. stromu, královská, peníz 3. a) hlavní b) na řece Vltavě c) jedno z nejkrásnějších evropských měst 4. prales odvozené, teploměr složené, Čedok zkratkové 5. a) pane průvodce b) vážení občané 6. a) přívlastková b) příslovečná příčinná 7. a) byt b) pes 8. a) Eliška byla často chválena učitelem. b) Zemětřesením bylo pobořeno mnoho domů.

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1

MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY. Mluvnice 1 Mluvnice 1 MLUVNICE 4. ROČNÍK PRACOVNÍ LISTY CENTRUM PRO VIRTUÁLNÍ A MODERNÍ METODY A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA OBCHODNÍ AKADEMII T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ Mluvnice 2 SKLADBA (SYNTAX).... Syntax: klasická

Více

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Český jazyk. učebnice. pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií Český jazyk učebnice pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 6 OBSAH Úvod............................................................. 5 Opakování z 5. ročníku..............................................

Více

Čeština pro cizince a azylanty

Čeština pro cizince a azylanty Čeština pro cizince a azylanty OBSAH Seznam vybraných lingvistických termínů 4 Doporučené slovníky a příručky 5 I. Tvarosloví Ohebné slovní druhy 1. Podstatná jména a přídavná jména A) Jednotné číslo

Více

1. Pojmenování a slovo

1. Pojmenování a slovo 1. Pojmenování a slovo Témata: - opakování z 1. ročníku - vlastní jména v komunikaci osobní jména a jejich užívání v běžné komunikaci, zeměpisná jména (tvary i pravopis), - frazologie a její užití vlastnosti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH

PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH PRŮVODCE PRO UCHAZEČE O ČTYŘLETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU VE SVITAVÁCH Informace o studiu na Gymnáziu ve Svitavách V roce 1895 vznikla ve Svitavách Státní vyšší reálná škola, v roce 1945 gymnázium. Za dobu

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení

Obchodní akademie Náchod. Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004. 1. část. Pravopisné cvičení Obchodní akademie Náchod Přijímací zkoušky z českého jazyka školní rok 2003 2004 1. část Pravopisné cvičení Pozorně doplň čárky ve větách, vynechaná písmena a správnou možnost z nabízené dvojice. Když

Více

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy

ČESKÝ JAZYK. MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy ČESKÝ JAZYK MLUVNICE III. ROČNÍK Pracovní listy Opakování 1. Jazykovědná disciplína, která zkoumá slovní zásobu, se jmenuje: a) slovotvorba b) lexikografie c) lexikologie 2. Základní jednotkou slovní zásoby

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Zpracováno dle upraveného RVP ZV účinného od 1. 9. 2013. Červeně jsou vyznačeny očekávané výstupy RVP ZV, u nichž byly doplněny Standardy (ČJL-9-1-02,

Více

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura

STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Český jazyk a literatura STANDARDY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Český jazyk a literatura Pracovní verze z 30. 4. 2013 Zpracováno dle upraveného RVP ZV platného od 1. 9. 2013 Vypracovala skupina pro přípravu standardů vzdělávacího oboru

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola při DPN, Louny PŘÍLOHA Č. 3 S T A N D A R D Y P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Příloha k Opatření ministra školství, mládeže a

Více

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ

VI. S Y N T A X VĚTA A VÝPOVĚĎ VI. SYNTAX VĚTA A VÝPOVĚĎ 1 Znázorněte základovou větnou strukturu gramatickým větným vzorcem. Rozlište větné členy obligatorní, potenciální a fakultativní. Řekněte, které výrazy nejsou větnými členy.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Období: 3. období Počet hodin ročník: 132 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

Str. 117/bublina u cv. 4 V této bublině uvádíme slova, která jsou významová synonyma (např. kniha knížka), ale mají odlišné stylové použití.

Str. 117/bublina u cv. 4 V této bublině uvádíme slova, která jsou významová synonyma (např. kniha knížka), ale mají odlišné stylové použití. Lekce 12 Str. 117/cv. 3 Učitel se ptá: Jak se jmenují místa na fotografiích? Jaké akce se tam pořádají? Co konkrétně vidíte na fotografiích? Co na fotografiích chybí, ale mohlo by tam být? Studenti by

Více

Český jazyk a kultura mluveného projevu

Český jazyk a kultura mluveného projevu Český jazyk a kultura mluveného projevu PhDr. Josef Lesák Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

---------------- 4.část ---------------------

---------------- 4.část --------------------- ---------------- 4.část --------------------- Zadání cvičných testů k přípravě na Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd realizované centrem Cermať~ Následující cvičné testy nebyly vytvořeny Centrem

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1

Lekce 1. Str. 7/cv. 6 Řešení: Studenti poslouchají několikrát (podle potřeby). Schéma 1C. Česky krok za krokem 2 Manuál pro učitele Lekce 1 Lekce 1 Str. 7/cv. 1 Učitel vyzve studenty, aby si představili, že žena na fotografii je jejich nová kolegyně. Na co by se jí zeptali a jak by otázku formulovali? Studenti doplňují otázky ve cvičení 1.

Více

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA STANDARDY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z českého jazyka a literatury ve složení: Vedoucí: Taťána Holasová, Gymnázium Opatov, Praha 4 Koordinátor za VÚP: Jitka Altmanová,

Více

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV.

a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Doučování českého jazyka pro sekundu ZÁŘÍ 1.Opakování učiva 6.ročníku : a)určit druh vět a zapsat souvětí graficky Nad krajinou se snášela tma,která po chvíli zahalila celý kraj. 1VH,která 2VV. Pks Po

Více

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv)

Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) Český jazyk a literatura - 6. ročník (RvTv) získané na 1. stupni rozlišuje základní pojmy - národní jazyk, spisovný jazyk, nářečí, obecná čeština, jazykové prostředky Tvarosloví Jazyk a jeho útvary seznámí

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ČJ 9 2006 1. kolo, 24. dubna 2006

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ČJ 9 2006 1. kolo, 24. dubna 2006 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČESKÝ JAZYK Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. ČJ 9 2006 1. kolo, 24. dubna 2006 Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Václavské nám. č. 1, Letohrad 561 51 tel., fax: 465 622 249,

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Jméno a příjmení DIDAKTICKÝ TEST STRANA 1 2 Evidenční číslo Časový limit: 60 min. 1 8 2 3 E F 9.1 9 A N 3.1 3.2 3.3

Více

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera

TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera TŘETÍ TŘÍDA V ČEŠTINĚ Miloš Kučera OBSAH MLUVNICE: STARÁ A NOVÁ LÁTKA Hlásky/ písmena Pravopis slov Lexikologie a slovotvorba Morfologie Podstatná jména Slovesa Syntax Interpunkce POZNÁMKA KE ČTENÍ VÝVOJ

Více

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp-

-byt- -lék- -vod- -jev- -syp- opakování z 5. ročníku 1 Proveďte rozbor stavby slova: odplavit, podvodní, horský, základna, přehled, výprava, rozsypaný, deník, procházka, vycvičit předpona kořen část příponová (nebo přípona a koncovka)

Více

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR

ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR VY_12_INOVACE_ČJ.9.B.01 ČESKÝ JAZYK 9.ROČNÍK JAZYKOVÝ ROZBOR Mgr. Naděžda Dzodzáková Dvouapůlletý šimpanz Dodo z thajské zoo ukázal, jak blízko mají lidoopi k člověku a jak jsou neuvěřitelně učenliví a

Více