bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv Slovníček ke zdokonalovacímu kurzu bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Čeština pro účetnictví ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop V rámci projektu Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze (OPPA, reg. CZ.2.17/2.1.00/35231) vypracovala MgA. Hana Mlynářová asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn V Tůních 10, Praha 2, mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop [Zadejte text.] asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk

2 Témata a vybraná slovní zásoba ke zdokonalovacímu kurzu českého jazyka pro oblast účetnictví Termín konání: Vypracovala: Hana Mlynářová ,28.05., Téma: chyby u ruskojazyčných Je mi XY...let. Jsem z Jmenuju se... hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny ši, či, ři, ži, ji, ci, di, ti ni b, f, l, m, p, s, v, z bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně mě-mně diaktika u, ú, ů psaní s-z, vz vyjmenovaná slova 29.05, 2.06.Téma: Číslovky základní číslovky a jejich skloňování 1, 2, 3, 4 číslovky řadové, druhové Téma: Telefonická žádost Dobrý den, u telefonu... Dobrý den, tady XY z firmy ABC... Můžu mohla bych mluvit s. Zastihla jsem pana/paní... Mluvím s panem/paní... Nevyrušuji Vás? Měl/měla byste teď chvilku?

3 Dlouho Vás nezdržím... Omlouvám se, jestli volám nevhod... Kdy by se Vám to hodilo? Dobře, ozvu se odpoledne... Zavolám večer. Zkusím se ozvat zítra. Chtěla jsem se zeptat...(4.p) Ráda bych se zeptala...(4.p) Volám ohledně...(2.p) 4.06., Téma: Modální slovesa muset mít moct chtít smět Téma: Imperativ - imperativ se tvoří od přítomného kmene v 1. os. mn. č.a ve 2. os. j. i množ. č. Ve 2. osobě jednotného čísla -buď nulové zakončení, nebo přibírá koncovku -i/-ej (dle třídy). Ve 2. osobě množného čísla přibírá koncovku -te/-ete/-ejte. V 1. osobě množného čísla přibírá koncovku -me/-eme/-ejme. Příklady: buď! buďte! buďme! spi! spěte! spěme! dělej! dělejte! dělejme! Rozkazovací způsob a vid: - jednorázové příkazy - obvykle dokonavé sloveso (např. udělej!) - příkazy opakované nebo dlouhodobou platností - vyjádří se použitím nedokonavého vidu

4 (např. dělej!). - zákazy mívají zpravidla dlouhodobou platnost, proto se v záporu tvoří imperativ především od nedokonavých sloves (např. nedělej!) 5.06, Téma: Adjektiva tvrdé a měkké skloňování vzory mladý a jarní přídavná jména přivlastňovací vzory otcův, matčin stupňování přídavných jmen 1. stupeň základní 2. stupeň základní tvar a přípony -ejší/ější, -ší a -í 3. stupeň se tvoří vždy od tvarů druhého stup. přidáním přípony nej , Téma: Adverbia příslovce místa (doma, shora, honem, nahoru, kam, tam) příslovce času (večer, včera, dlouho, stále, občas) příslovce způsobu (hezky, smutně, tak, jak, zcela, německy) příslovce míry (moc, hodně) příslovce příčiny (úmyslně, navzdory, proto) stupňování příslovcí I. stupeň pozitiv lehce, vesele, daleko II. stupeň - komparativ (-eji, -ěji, -e) lehčeji, veseleji, dále III. stupeň - superlativ (nej-) nejlehčeji, nejveseleji, nejdále -změna kořene ve 2. stupni: málo méně, mnoho véc, více, dobře lépe, zle - hůře 16.06, Téma: Spojky a,i=i-jednak=jak-tak=nejen-ale i=dílem aby

5 ač=ačkoli(v)= i když= přestože= třebaže= leč= (byť) ale=avšak, však=jenže=jenomže=nýbrž=kdežto ani-ani=(ni-ni) aniž=a ne ať=aby ať- nebo=ať-či až=dokud ne ba=dokonce=ba i= ba dokonce buď- nebo=buď- anebo dokud dříve=než=než(li)=dokud ne jestli= jestliže=když= -li=pokud (podmínka) jestli=zda=zdali (otázka) jakmile=hned jak=hned když=sotva jako jako by=jako kdyby =jako když kdyby i kdyby=i když kdykokliv(v)=vždycky když=pokaždé, když když načež=a potom=a poté nebo=anebo=či=neboli=čili proto=a proto=a tak=takže=tedy=tudíž=pročež protože=neboď=poněvadž=jelikož=ježto=přičemž=a přitom sice-ale=sice jen(om)že tak-jako zatímco že 19.06, Téma: Předložky za - za večera 2.p za sešit 4.p za jezerem 7. p s - s učitelem 7.p - se stolu 2. p (při pohybu z povrchu pryč)

6 kdo s koho 4.p Předložky se dvěma pády na, o, po, v...na fakatultu, na fakultě, o tebe, o tobě 4.p a 6.p nad, pod, před, mezi nad obrzor, pod obzorem 4.p a 7.p Předložky pojící se s jedním pádem 2. pád bez, od, do, u, z, zpod, zpoza, blízko, dle, kolem, kromě, místo, během k, proti, vůči, kvůli, díky 4. mimo, ob, pro, skrz, před 6. při a další, nepravé předložky Téma: Zkracování slov, typy zkratek Zkratky iniciálové SRN, NATO, USA, UK Zkratky skupinové - Čedok často používané zkratky: např. adt. apod. ad. aj. p. pí. sl. tzn. tj. tzv. popř. ev. ing. dr. PhD.

7 MUDr. Bc. Mgr. Prof. r. tr. n.l. př. n.l ,4.06, 9.06., 12.06, 18.06, Téma : Obchodní dopis vy-vy váš-váš poslat zaslat moc-velmi taky-také jestli-zda můžu-mohu dál-dále děkuju-děkuji Dobrý den/ Vážení klienti/ Vážený pane/vážená paní, S pozdravem/se srdečným pozdravem/těšíme se na naší spolupráci. Obracíme se na Vás s Dovolujeme si Vám představit naši firmu...naše výrobky... Dovolujeme si Vás oslovit...vás pozvat,...vám nabídnout... Zasíláme Vám... Reagujeme na Váš návrh spolupráce na projektu... Navrhujeme termín schůzky... V případě, že potřebujete podrobnější informace o naší firmě, velmi rádi Vám je poskytneme. Další informace najdete na našich webových stránkách...

8 Vaši reklamaci nemůžeme uznat, neboť... Velice litujeme, že.. Věříme, že nám odpovíte... Věříme, že naši nabídku shledáte... Věříme, že se dokážete vyrovnat s našimi požadavky... Vzhledem k informacím, které jsme Vám už sělili... Zašlete nám prosím informace týkající se platebních podmínek a cen. Zboží může být dodáno během...ode dne obdržení Vaší objednávky. Fakturujeme Vám částku... Zboží odešleme tak rychle, jak to jen bude možné. Zboží, které jme objednali dne...velice nutně potřebujeme. Zb oží, které jste nám dodali, nemůžeme převzít. Zboží, které jste nám dodali, neodpovídá doručeným vzorkům Žádáme Vás o co nejrychlejší dodávku... Litujeme, ale Vaši zakázku musíme bohužel odmítnout... Kvůli problémům s...jsme bohužel nuceni odmítnout Vaši objednávku ze dne YX. Litujeme, ale naši poslední objednávku musíme zrušit. Oznamujeme Vám, že vaše zakázka už je ve výrobě. U Vašich vzorků jsme shledali jisté nedostatky v jakosti, proto si u Vás nic nebjednáme. S politováním jsme obdrželi zrušení Vaší objednávky. Přesto věříme v naši dobrou obchodní spolupráci v budoucnu. Vaši zakázku vyřídíme s co největší odpovědností. Vaše objednávka je hotová. Čekáme na další pokyny. Sdělte nám, kolik dní potřebujete na vyřízení naší zakázky. Při vyřizování zakázek postupujeme v souladu s našimi dodacími a platebními podmínkami. Naše exportní oddělení je v tuto chvíli tak přetíženo, že jsme vaši objednávku nemohli vyřídit včas. Sdělte mi prosím, kdy mohu očekávat dodávku. Sdělte nám prosím, jaké maximální množství XY nám můžete okamžitě dodat. Sdělte nám prosím podmínky a termín doodávky zboží. Dodacím podmínkám se přizpůsobíme. Za doručení všech dodávek zodpovídá a platí zákazník. Za zásilky ztracené nebo poškozené

9 během dopravy nevyplácíme žádné odškodnění. Reklamace uplatňujte u přepravce. Zboží budeme moci dodat XY. Jestliže zboží neobdržíme do XY, zrušíme objednávku. Omlouváme se Vám, že Vaše poslední obbjednávka byla vyřízena neúplně. Nedopatřením Vám bylo doručeno nesprávné zboží. Omluvte prosím tento náš omyl. Při kalkulaci nákladů na poslední dodávku jste se zmýlil o 1500 Kč ve svůj prospěch. Za všechny dodávky platí odběratel. Náklady na obal a poštovné zahrnujeme do vlastních nákladů. Vaše ceny jsou vyšší než ceny, které si účtoval náš minulý dodavatel. Objednávku proto nemůžeme vystavit. Položku č. XY z Vaší dodávky ze dne ABC už nedodáváme. Musíte see zásobit u jiného dodavatele. Položky č. AA a BB v tuto chvíli nemáme na skladě a nemůžeme je tedy dodat okamžitě. Zeptejte se prosím znovu za dva měsíce. Litujeme, ale musíme Vám oznámit, že Vaše dodací podmínky jsou nepřijatelné. Budete-li na nich trvat i nadále, objednávku nevystavíme. Jako specializovaná firma poskytujeme poradenství, provádíme měření, sestavujeme rozpočty a zabezpečíme odbornou montáž. Naše nabídka zahrnuje poradenství, zaavádění nové výroby, výrobu, montáž, uvádění do provozu, zaškolení obsluhy a také následný servis. Vaše nabídka ze YX nám vyhovuje. V příloze zasíláme objednávku. Na základě Vaší nabídky Vaši nabídku ze dne... nemůžeme přijmout, neboť v současné době nic z nabízeného zboží nepotřebujeme , Téma: Motivační dopis, CV Zaujala mne nabízená pozice...

10 Ucházím se o pracovní místo... Dovoluji si Vás oslovit v souvislosti se zájmem o pracovní pozici XY, kterou inzerujete v... Vzhledem k oboru, který jsem vystudovala...a práce v něm je mým trvalým zájmem se domnívám, že... Domnívám, se, že bych mohla být pro Vaši společnost přínosem... Mám dlouholetou/několikaletou praxi v. Mou specializací je... Specializuji se na... Mou devizou je... Zcela splňuji Vaše jazykové požadavky... Pracovala jsem na obdobné pozici... Přikládám svůj životopis v českém a anglickém jazyce... V přiloženém životopise... Jak poznáte z přiloženého životopisu... Rád bych se dozvěděl podrobnosti o této pozici osobně... Rád se dostavím na pohovor... Na pohovoor mohu přijít kdykoli, kontaktujte mne prosím. V případě Vašeho zájmu se budu těšit na setkání a prezentaci detailů mých pracovních zkušeností.. Na shledanou se těší... XY Téma: Pracovní pohovor Rozhodla jsem se ucházet o toto místo, protože... Ucházím se o práci účetní, protože... Mou motivací je... Mám zájem o toto místo, o tuto pozici... Mám dlouholeté/několikaleté zkušenosti v tomto oboru. Mámbohaté z kušenosti z Ukrajiny, kde jsem pracovala na obdeobné pozici... Mou pracovní náplní było především vedení podvojného účetnictví pro firmu XY... Zatím nemám žádné zkušenosti, ale obor mne velmi zajímá a abslolvovala jsem kurz účetnictví... Zatím studuji a ráda bych získala praxi ve Vaší firmě... V České republice žiji už 8 let a mám trvalý pobyt... Mluvím plynně česky, rusky a ukrajinsky...

11 Mám pasívní znalost angličtiny/němčiny... Ovládám počítačové programy...world, Excel... Práce s internetem je pro mne samozřejmostí... Mohu nastoupit ihned/koncem měsíce/od... Ráda bych pracovala na plný/poloviční/částečný úvazek... Lituji, toto je příliš osobní otázka... Má představa o výši budoucího platu je... Na závěr bych se ráda zeptala... Děkuji a budu se těšit na zprávu/telefonát/ od Vás Téma: reflexivní slovesa se a si 26.05, Téma: Deklinace nepravidelných substantiv dítě-děti člověk-lidé muzeum génius ruka-ruce, noha-nohy oko-oči, ucho-uši substantiva typu účetní Celková slovní zásoba z oboru účetnictví průběžně během celého kurzu schodek rozpočet inflace, deflace, deficit, profit HDP DPH příjem, plat, mzda, gáže, výplata dávka, příspěvek, bonus, přípatek, doplatek, nedoplatek, manko, kontokoren, sankce rozpočet fiskální tržba, trh, výnos, zisk, obrat

12 ziskový, ztrátový spotřeba, konzument cenné papíry směnka, šek, akcie nominální hodnota akciová společnost dluhopisy pojistné clo prognóza, odhad dańové-nedaňové příjmy přímé-nepřímé daně daně z příjmů, majetkové, iniversální, selektivní daň daň z nemovitosti, ze staveb, z pozemků, dědická, darovací, z převodu nemovitosti, silniční, z přidané hodnoty, sptřební daň, daň k ochraně životního prostředí oceňování a účtování majetku: druhy cen: pořizovací cena nominální hodnota hmotný a nehmotný majetek peněžní prostředky a ceniny pohledávky a závazky majetek podniku: aktiva-pasiva dlouhodobý -oběžná majetek účetnictví: základní právní předpisy funkce účetnictví znaky účetnictví uživatelé účetních informací účetní jednotka, účetní období inventura daňová a účetní inventarizace náklady a výnosy kalendářní rok x hospodářský rok

13 hospodářská operrace účení případ účetní zápis účetní doklady účetní knihy účetní závěrky účtový rozvh odpisový plán dodavatelské odběratelské faktury příjemka, výdejka účetní knihy kniha analytickách účtů, kniha podrozvahových účtů daňová evidence x účetnictví daňová evidence podnikatelů evidence příjmů a výdajů kniha pohledávek a závazků evidence zásob strana debetní x strana kreditní má dáti x dal zápis na vrub účtu x zápis ve prospěch účtu účtová třída účtová skupina syntetický účet analytický účet rozvahový účet výsledkový účet závěrkový účet podrozvahový účet aktivní x pasívní účet nákladový x výnosový účet počáteční stav účtu konečný stav účtu rozvaha (bilance) rozvahový den rozvahový stav

14 rozvahová položka bilanční rovnice výkaz zisku a ztráty (rozvahovka) účetní závěrka výroční zpráva vnitropodnikové účetnictví

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková

Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Vnitropodnikové směrnice pro firmu EUROCORP, s. r. o. Petra Řeháková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením vnitropodnikových směrnic pro firmu EUROCORP, s. r. o.,

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky

Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek, vymáhání, směnky SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Pohledávky a závazky - způsoby zajištění pohledávek,

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní uzávěrka a závěrka, účetní výkazy a cash flow

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví

Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Metodika Českého svazu ochránců přírody č. 31 Jak a proč se nebát (podvojného) účetnictví Ing. Miluše Geussová, Ing. Erik Geuss Praha, listopad 2004 Předmluva Jak už asi víte, naši zákonodárci přijali

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce

Problematika účtování dodavatelských vztahůve zvolené účetní jednotce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ÚČETNICTVÍ A FINANCÍ Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Problematika

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ZAT a.s. The analysis of the accounting system and economy of the company ZAT a.s. Tereza

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více