Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Katedra bohemistiky Seminární práce z jazykové komparatistiky Dny v týdnu v českém a ruském jazyce Vedoucí práce: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D. Autor práce: Bc. Alena Střelečková Studijní obor: Bohemistika Ročník: I. 2008

2 1 Obsah 1 Úvod Vznik a vývoj výrazů v češtině a ruštině Závěr... 5 Použitá literatura... 6

3 2 1 Úvod Práce si dává za cíl porovnat vznik a vývoj skupiny slov v ruském a českém jazyce. Tato skupina je už od dávných staroslověnských dob v centru slovní zásoby, jedná se o výrazy, kterými pojmenováváme jednotlivé dny v týdnu a týden samotný. Pokusíme se přijít na to, jak mohly být v jednotlivých jazycích motivovány a kam až lze dohlédnout při studiu jejich historie. Budeme také sledovat, jaké obecnější jazykově-historické jevy lze při tomto bádání odhalit. Při našem studiu využijeme hlavně Machkův etymologický slovník 1 a ruskočeský slovník, který zpracovala Marta Vencovská a kolektiv 2. Nejdříve rozebereme motivaci jednotlivých dnů v týdnu zrcadlově v českém i ruském jazyce a ukážeme si, jaké jevy se uplatnily při vývoji těchto slov. Poté se pokusíme shrnout, jaké faktory hrály největší roli při vzniku a vývoji této skupiny slov celkově. 2 Vznik a vývoj výrazů v češtině a ruštině pondělí понедельник První den v týdnu je v obou jazycích zřetelně motivován slovesem dělat. Vychází se z toho, že pondělí je dnem po dnu, kdy se nedělá. V češtině i ruštině je ještě zřetelná předpona po по a dějový název utvořený od slovesa dělat - делать s negativní předponou ne не, která byla v češtině stažena v rámci jazykové ekonomie (zanikla tak celá jedna slabika, a výslovnost se tedy stala jednodušší). V češtině se pak pondělí přiřadilo ke střednímu rodu, podobně jako úterý, narozdíl od ruštiny, kde má rod mužský. úterý вторник V češtině bychom asi těžko hledali motivaci výrazu úterý. Mnoho nám však napoví, podíváme-li se, k čemu etymologicky odkazuje ruské slovo вторник. Zjistíme, že 1 MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého. 2 VENCOVSKÁ, M.; et. al. Rusko-český slovník : nové výrazy!

4 3 existuje ruská číslovka второй, což znamená druhý. A zde se nám odkrývá význam našeho výrazu, jedná se totiž o druhý den v týdnu. Stejně jako понедельник se pak tento výraz přiřadil k mužskému sklonění. V češtině jsme bohužel neobjevili ve staroslověnském ani staročeském slovníku historickou podobu slova úterý, ale dá se předpokládat, že na jeho začátku stálo také v, které se vlivem velmi pozdních změn přeměnilo na ú. středa среда Středa je podobně v češtině i v ruštině motivována významem středu, tedy prostředku týdne. V češtině tedy výrazem střed, v ruštině pak výrazem среди, средь. Pravdou je, že středem týdne, který má sedm dní, by měl být den čtvrtý, k tomu se vyjadřuje etymologický slovník: podle Miklosiche vlivem německého Mittwoch podle německého počítání od neděle; podle našeho začínáme pondělkem je středním dnem vlastně čtvrtek 3 Mohli bychom tedy uvažovat o tom, že motivací slova středa se mohla stát i číslovka tři, a sice v řadovém formátu třetí, ale pak bychom marně pátrali, jak se sem dostala ještě souhláska s. Pravděpodobněji se tedy jeví varianta první. čtvrtek четверг Čtvrtek, jako čtvrtý den v týdnu, je jasně motivován řadovou podobou číslovky čtyři, v češtině tedy čtvrtý, v ruštině четвёртый. pátek пятница Podobně pátek, jako pátý den v týdnu, dostal pravděpodobně své označení podle řadové číslovky pátý. V ruštině zní tato číslovka пят пятый. V češtině se jako čtvrtek přiřadil pátek k mužskému neživotnému sklonění, ne tak už v ruštině, kde má rod ženský. Ruský výraz пятница by se dal přeložit také jako pětice. Zajímavý pohled na tento výraz se nám naskytne, podíváme-li se v ruském slovníku po jiných výrazech, které by s ním mohly být příbuzné. Zjistíme totiž, že existuje ruské sloveso распять rozepnout, a z toho распятие rozepnutí, nebo také ukřižování. Hned nás napadne, že tento výraz odkazuje nejen k číslovce pět, ale také ke křesťanské 3 MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého, s. 585.

5 4 symbolice, a že má co dočinění s Kristovým ukřižováním. Není náhodou, že se tato událost stala právě v pátek. sobota суббота Výraz sobota se v češtině a ruštině příliš neliší, má totiž stejnou motivaci. Už ve staroslověnštině se vyskytoval výraz sọbota, jehož původ je v hebrejském slově šabbath. Nalézáme zde tedy opět křesťanskou symboliku. V češtině pak zákonem otevřenosti slabik zanikla nosová samohláska o, a byla nahrazena samohláskou u. Pravděpodobně se tomu tak dělo i v ruštině, přičemž v češtině pak u ještě přehlasovalo na o. V ruštině se tento stav zachoval, a tak vznikly dnešní výrazy sobota a суббота. neděle воскресенье Nejzajímavější z našeho pohledu je poslední, sedmý den v týdnu, tedy neděle. V češtině se tento název utvořil zřejmou motivací od slovesa dělat s negativní předponou ne. Křesťansko-náboženská tradice totiž zakazovala práci v sedmém dni, kdy podle Písma Bůh odpočíval. Podle Machkova etymologického slovníku název vznikl už v době příchodu křesťanství a je východiskem pro označení některých dalších dní, například pondělí dne po neděli, úterý, čtvrtku a pátku jako druhého, čtvrtého a pátého dne po neděli. Neděle slouží také k počítání týdnů, v češtině spíše v neoficiálním styku, v ruštině se ale výraz неделя ustálil ve stejném významu, jako v češtině slovo týden. Pro označení sedmého dne v týdnu má ruština výraz воскресенье, který na první pohled nedá proniknout pod slupku svého významu, ale při bližším zkoumání jej odhalí. Pokud se podíváme na slova, která by mohla být příbuzná s tímto výrazem, přijdeme na výrazy jako je воскресение vzkříšení či zmrtvýchvstání, přeneseně také oživení, znovuzrození, воскресать vstávat z mrtvých, přeneseně ožívat. Je zde tedy zřejmá křesťanská motivace, sedmý den v týdnu má souvislost s Kristovým zmrtvýchvstáním, které se událo právě v neděli.

6 5 3 Závěr Dá se tedy konstatovat, že při utváření názvů dnů v týdnu hrál silnou roli křesťansko-náboženský aspekt. Výrazy, kterým jsme se věnovali, existují v centru slovní zásoby už velmi dlouhou dobu. Přesnější určení doby jejich vzniku lze klást někam do doby příchodu křesťanství do našich zemí, tedy zhruba do století. Pokud budeme uvažovat tak, že s příchodem křesťanství zde byl zaveden nový řád, k novému uspořádání společnosti žijící podle nově přijatých křesťanských zásad bylo potřeba nové dělení času. Toto dělení, a nemáme nyní na mysli pouze dny v týdnu, zčásti pokrývalo dřívější pohanskou tradici, takže bylo snadněji přijatelné, a k tomu ještě bylo nyní odůvodnitelné Písmem. Proto se zřejmě tak ujalo, a v našich krajích na dlouhou dobu uhnízdilo.

7 6 Použitá literatura 1) MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. Vyd. 3. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN ) VENCOVSKÁ, Marta; et. al. Rusko-český slovník : nové výrazy! Vyd. 1. Voznice : Leda, s. ISBN

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ

KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ KOMPLEXNÍ JAZYKOVÁ CVIČENÍ Doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D. Studijní opora Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Komplexní jazykové

Více

Bakalářská práce na téma:

Bakalářská práce na téma: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblických věd Bakalářská práce na téma: Desatero a etika, srovnání Desatera u Židů a katolíků Vedoucí práce: ThLic. Adam Mackerle

Více

Problematika určování zájmen

Problematika určování zájmen Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Problematika určování zájmen Příhodová Andrea psychologie speciální pedagogika 3. ročník, 2005/2006 OBSAH 1. ÚVOD

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky DISERTAČNÍ PRÁCE Brno 2008 Michal Bartoš MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra humanitní environmentalistiky

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová Kraj: Jihočeský České Budějovice 2015 0 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ TOMÁŠ PAVELKA

EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ TOMÁŠ PAVELKA EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ EKONOMIE MAKROEKONOMIE ZÁKLADNÍ KURZ TOMÁŠ PAVELKA V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Makroekonomie Tomáš Pavelka Makroekonomie ZÁKLADNÍ KURZ VYSOKÁ ŠKOLA

Více

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ

ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ PhDr. Richard Machan, Th.D. PhDr. Richard Machan, Th.D. ODBORNÉ ČTENÍ A PSANÍ ISBN 978-80-904541-3-2 Cteni _psani _Machan_TIT_KOR_01.indd 1 11/1/10 1:04:38 PM EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Více

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ CIZÍ JAZYK NA ŠKOLÁCH PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ Kateřina Jeřábková, Jana Hatašová Anotace: V pojednání se zabýváme problematikou výuky cizích jazyků u žáků a studentů se sluchovým postižením. Toto téma se

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Plzeň 2012 Andrej Janík Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce KOMPARACE SVÁTKU PESACH A VELIKONOC Andrej

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ)

Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ) Materiál pro přípravu dětí, mládeže a manželů (rodin) na Národní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou v sobotu 30. 8. 2014 Katecheze pro děti (1. a 2. stupeň ZŠ) Témata: 1. práce a slavení 2. předávání víry

Více

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách

Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Metody učení a procvičování vyjmenovaných slov na internetových stránkách Vedoucí práce:

Více

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku

Neděle. Sabat. Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Neděle a Sabat Biblické učení o dni Božího odpočinku Úpadek víry, a zesvětšťování společnosti vedou k zesilujícímu se obchodně podnikatelskému tlaku

Více

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy. Osnovy k výuce náboženské výchovy 27 2004 Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1. 9. ročníku základní školy (pro nepovinný předmět náboženství v základních školách) Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické

Více

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1

K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1 K prezentaci české deklinace jinojazyčným mluvčím 1 Milan Hrdlička ABSTRACT: On the Presentation of Czech Declension for Foreigners. The presentation of the Czech declension system in books for foreign

Více

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických

Masarykova univerzita. Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky Mediální výchova v České republice a Spojených státech amerických Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí práce: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. Autor: Michal

Více

Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1

Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1 Recenze knihy Dr. Waltona - Ztracený svět Genesis 1 (J. H. Walton, The Lost World of Genesis One, InterVarsity Press, 2009) Pavel Škoda 7/2013 Je skutečností, že ty nejpozoruhodnější a nejgeniálnější objevy

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

Seminární práce do předmětu Veřejná správa

Seminární práce do předmětu Veřejná správa Seminární práce do předmětu Veřejná správa Téma: Výzkum veřejného mínění o stavu korupce v ČR návrh sestavení dotazníku pro veřejnost Vypracoval: Martin Balcárek Datum: 3. 5. 2004 Obsah Obsah 2 1. Úvod

Více

Gagauzové jazyk a jejich etnická identita

Gagauzové jazyk a jejich etnická identita Gagauzové jazyk a jejich etnická identita Gagauzové jazyk a jejich etnická identita Milan Mayer Abstract The paper is about Gagauz ethnic minority in Moldova. The main objective of this work was to answer

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek

Studie / Články. Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult. Úvod. Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Studie / Články Hodnotové orientace vysokoškolských studentů na třech typech fakult Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek Úvod Hodnotové orientace ve společnosti představují pro sociologa fenomén

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LENKA HRICOVÁ 3. ročník program celoživotního vzdělávání Program: Speciální pedagogika surdopedie se zaměřením na

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing.

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání. Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce. Ing. Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vypracovala: Ing. Kateřina Makovská

Více

Buddhismus v českých zemích

Buddhismus v českých zemích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Buddhismus v českých zemích Ondřej Rostek Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra filozofie Studijní program

Více

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Vážené čtenářky, vážení čtenáři, období, které uplynulo od vydání předchozí Jihočeské univerzity se vyznačuje několika klíčovými událostmi, které významně ovlivňují historii Jihočeské univerzity. Prof.

Více

Diglosie 1, 2. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Finální redakci překladu provedl: Daniel Šebesta

Diglosie 1, 2. Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Finální redakci překladu provedl: Daniel Šebesta Ústav českého jazyka a teorie komunikace Tento text byl přeložen v rámci volitelného semináře Překlad a analýza odborných lingvistických textů, který se uskutečnil v zimním semestru 2008 na FF UK. Vedoucí

Více

Hledání historického Ježíše

Hledání historického Ježíše 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra biblistiky Hledání historického Ježíše poznámky z knihy: TRILLING, WOLFGANG. Hledání historického Ježíše. Praha: Vyšehrad, 1993.

Více