Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá"

Transkript

1 Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha Družec l sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10 Hřebeč l sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes 10, počítání číselného hada - Unhošť l porovnávání čísel do 20, sčítání a odčítání do 20 souhrnný l písmena A, E, I, O, U, uvolnění ruky Velká Dobrá l písmena D, P,, hledání písmen v textu, vnímání smyslu čteného textu Doksy l písmena H, h, K, k, skládání slov z písmen, velké písmeno D Družec l sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes 10 Hřebeč l skládání věty, slova a vyhledávání di, ti, ni - Unhošť l skládání slov, čtení textu, verš, rým souhrnný l slovní zásoba týkající se školy Velká Dobrá l číslovky 1-10 Doksy l počet a barva oblečení Družec l čísla a barvy Hřebeč l slovní zásoba zvířata, otázka a odpověď Do you like? Unhošť l Oblečení souhrnný ouka l podzim, plody, stromy, ovoce, zelenina, práce na zahradě Velká Dobrá l poznávání živočichů, hospodářská zvířata, mláďata Doksy l živočichové v zimě Družec l jaro, Velikonoce Hřebeč l chování v přírodě, les - Unhošť 4

2 2. ročník l sčítání a odčítání s přechodem do 20, porovnávání do 50, slovní úlohy Velká Dobrá l sčítání a odčítání s přechodem, porovnávání do 50, tělesa Doksy l měření, sčítání do 20, číselná řada do 100 Družec l sudá a lichá čísla, sčítání do 100 bez přechodu přes 10, slovní úlohy Hřebeč l sčítání a odčítání s přechodem, číselné řady, příprava k násobilce 2 - Unhošť l porovnávání čísel do 100, sčítání a odčítání do 100 souhrnný l Písmeno, slovo, věta písmeno T Velká Dobrá l význam slov, doplnění slov do textu Doksy l měkké a tvrdé souhlásky, hledání chyb v textu, křížovka, vlastní jména, psaní adresy Družec l vlastní jména, druhy vět, čtení s porozuměním Hřebeč l abeceda, slovní druhy podstatná jména, vlastní jména Unhošť l čtení s porozuměním, podstatná a přídavná jména - souhrnný l slovní zásoba divoká zvířata Velká Dobrá l číslovky 1 10 Doksy l číslovky 1 10, psaní Družec l jídlo Hřebeč l přítomný čas průběhový - Unhošť l Oblečení - souhrnný ouka l hodiny, řemesla, výrobky Velká Dobrá l Vánoce, křesťanská podstata Vánoc, zvyky Doksy l Tři králové, masopust, zimní svátky Družec l zdravý životní styl, úraz, nemoc, čísla tísňového volání Hřebeč l lidské vlastnosti - Unhošť 5

3 3. ročník l menší větší o než, číselná osa, lichá a sudá čísla, zaokrouhlování Velká Dobrá l peníze, odhady Doksy l převody jednotek délky a času, slovní úlohy Družec l násobení, dělení, sčítání Hřebeč l x větší menší, násobilka mimo obor, sudoku - Unhošť l porovnávání čísel, zaokrouhlování, výška, délkové jednotky - souhrnný l abeceda, čtení s porozuměním, slovesa, podstatná jména, tvrdé a měkké slabiky Velká Dobrá l abeceda, čtení s porozuměním, slovesa, podstatná jména, přídavná jména, vyjmenovaná slova, popis, inzerát, domýšlení textu, komiks Doksy l abeceda, vlastní jména, adresa, slovní druhy ohebné, výpisky Družec l podstatná jména rod, číslo, vyhledávaní informací, pracovní postup Hřebeč l souvětí, práce s textem, vyhledávání informací, jiné druhy písma, opakování VS - Unhošť l abeceda, vyjmenovaná slova, slovní druhy - souhrnný l slovní zásoba barvy Velká Dobrá l slovní zásoba čísla Doksy l odpovědi na otázky Družec l slovní zásoba lidé Hřebeč l otázka a odpověď Can you? - Unhošť l ovoce a zelenina souhrnný ICT ICT l úvod do informatiky, vývoj počítačů, součásti PC, malování, funkce myši Velká Dobrá l nastavení plochy a pozadí Doksy l Word, vytvoření složky, kopírovat vložit, uložení dokumentu - Družec l Word, vytvoření tabulky - Hřebeč l Excel tabulka a graf Unhošť, souhrnný ouka l práce s mapou, světové strany, turistické značení Velká Dobrá l dopravní značky, pravidla bezpečného pohybu v silničním provozu, dopravní prostředky Doksy l lidské tělo Družec l rostliny Hřebeč l živočichové, vodní a lesní společenstva - Unhošť 6

4 4. ročník l procvičení logického myšlení, čísla do milionu, orientace na časové ose Velká Dobrá l čísla do milionu, číselná řada, odčítání pod sebou, násobení, čas, logická úvaha - práce s mapou Doksy l sčítání, odčítání do , čas Družec l obsah, jednotky obsahu, asociativní zákon pro sčítání, nákres podle popisu Hřebeč l grafy, tabulky, diagramy, jízdní řád - Unhošť l opakování - souhrnný l pověst, práce s textem, předpona, kořen, přípona, porozumění kontextu, skloňování slov, práce s encyklopedií a internetem Velká Dobrá l podstatná jména, vyprávění - Doksy l orientace v textu, slovesa Družec l psaní velkých písmen Hřebeč l koncovky podstatných jmen - Unhošť l hra na procvičení hláskování Velká Dobrá l číslovky (desítky) Doksy l klasická anglická dětská písnička Družec Př Přírodověda l třídění odpadu, kontejnery, čištění vod, znečištění vod, kompost, šetrné chování k přírodě Velká Dobrá l horniny Doksy l voda Družec l dny v týdnu Hřebeč l slovní zásoba oblečení - Unhošť l skládání vět - souhrnný l ptáci Hřebeč l houby - Unhošť Vl Vlastivěda l kraje ČR, Středočeský kraj, povrch, opakování ČR Velká Dobrá l časová přímka, století, archeologie, postavy z nejstarších dějin Doksy l stavební slohy, světové strany, postavy z dějin Družec l České hory, pověsti, historické postavy od počátku po Lucemburky Hřebeč l Řeky ČR, Karel IV, osobnosti od Jana Husa po arii Terezii - Unhošť l hrady a zámky ve Středočeském kraji, města ČR a jejich zajímavosti - souhrnný 7

5 5. ročník l číselná osa, pořadí čísel, zaokrouhlování, slovní úlohy Velká Dobrá l obsah, obvod, čtvercová síť, dělení jednociferným číslem, násobení trojciferným číslem Doksy l jednotky času, délkové jednotky, římské číslice, jízdní řády Družec l slovní úlohy, římské číslice, odhady, dělení dvojciferným číslem Hřebeč l jednotky hmotnosti, obvod obdélníku, násobení a dělení, magický čtverec - Unhošť l porovnávání, zaokrouhlování, sčítání, průměr - souhrnný l práce s textem, synonyma, kořen, předpona, přípona, slova příbuzná, slovní druhy Velká Dobrá l práce s textem, přídavná jména, slovní druhy, pozvánka Doksy l práce s textem, přídavná jména, slovní druhy, podmět a přísudek, rým, předložky s z Družec l shoda podmětu s přísudkem Hřebeč l práce s textem, vyprávění, slovesa, vyjmenovaná slova -Unhošť l souvětí, slovní druhy, vzory podstatných jmen, slova příbuzná, kořen slova - souhrnný l pozdrav, rozloučení, rozhovor, člen a / an Velká Dobrá l řadové číslovky Doksy l přítomný průběhový čas Družec l doplnění správného tvaru do otázky do / does Hřebeč l 3.os.jč. don`t / doesn`t - Unhošť l Zvířata - souhrnný Př Přírodověda l poznávání živočichů a rostlin Velká Dobrá l vesmír, planety, měsíc Doksy l Třídění organismů Družec l Stromy Hřebeč l Člověk - Unhošť Vl Vlastivěda l světadíly, povrch Evropy, vodstvo Velká Dobrá l koněspřežka, parní stroj, Rakousko- Uhersko Doksy l stavební slohy, světové strany, postavy z dějin Družec l státy Evropy, 2. světová válka Hřebeč l moře a oceány, Národní divadlo, spisovatelé a umělci 19. Století - Unhošť l města Evropy, schengenský prostor, zajímavosti z měst Evropy - souhrnný 8

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice

Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Seznam digitálních učebních materiálů Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres Litoměřice III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada č. 1 Přírodověda Přírodověda

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. "Naše škola pro naše děti" reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.

ZÁZNAMOVÝ ARCH. Základní škola Dačice, Komenského 7, okr. Jindřichův Hradec, 380 01 Dačice. Naše škola pro naše děti reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21. Český jazyk a literatura 1/36 VY_32_ZAZNAM_01.1.CJ.3 Tvrdé a měkké slabiky Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_02.1.CJ.3 Doplň u-ú-ů Dana Vláčilová 3 VY_32_ZAZNAM_03.1.CJ.3 Souhlásky uprostřed a na konci Dana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK ČESKÝ JAZYK 1. ROČNÍK Spirála Výstup Učivo Kompetence Průřezová témata Jazyková výchova Rozlišuje tiskací a psací písmena. Písmeno malé, velké, Řešení problémů tiskací, psané Tvoří jednoduché věty Krátké

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY

- 1 - ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY ZŠ ŘEVNICE ŠVP - OSNOVY OBSAH VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : ČESKÝ JAZYK... 3 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT : SEMINÁŘ Z ČESKÉHO JAZYKA(VOLITELNÝ)... 23 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT :

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy

Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP Škola v pohybu SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy Ročník Předmět Průřezová témata Výstupy ŠVP "Škola v pohybu" SSZŠ - 2013/2014 Učivo, témata, pojmy 1. ČJ rozezná písmena (hlásky) a číslice písmo malé, velké, tištěné, psací, číslice 1. ČJ rozliší slova

Více

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP

Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Učební osnovy Zpracované podle RVP ZV s přílohou LMP 2. stupeň Platné od 1. září 2012 Platné pouze jako příloha k ŠVP Škola pro život - škola

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Anglický jazyk 3. ročník

Anglický jazyk 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Výstupy ŠVP Učivo Přesahy a metody žák rozumí jednoduchým pokynům a větám umí výslovnost (odlišné hlásky, přídech), užívá a rozlišuje člen, množné číslo popíše, co má rád rozumí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ročník základních škol 6. 9. ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na www.spn.cz. UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Člověk a jeho svět I Školní pomůcky, hračky Živočichové Živočichové - zvuky Ovoce, zelenina Podzim, počasí, rok Linky tísňového volání Čas, hodiny Můj den,

Více

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou

Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou Příloha 11) Příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Více

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň

Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň Příloha 1 Učební osnovy (název, charakter. a vzděl. obsah předmětu) 1. stupeň JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE ČLOVĚK A JEHO SVĚT UMĚNÍ A KULTURA

Více

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP

Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Charakteristika ŠVP pro děti s LMP Základem školního vzdělávacího programu pro děti s lehkým mentálním postižením je ŠVP TyMyJáNová škola aneb Škola pro dobrý život. K vytváření klíčových kompetencí využívá

Více

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1. Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více