Think English. 3 / 18yrs Think English Project

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Think English. 3 / 18yrs Think English Project"

Transkript

1 arn to le y a w r e t s a The f Think English 3 / 18yrs Think English Project

2 Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES Education Services, s.r.o.

3 Průvodní materiál pro školy Jazykové centrum ES Education Services, s.r.o Jazykové centrum ES Education Services, s.r.o Mazúrova 2 Svatopluka Čecha 3106/4A Skalica, SR Hodonín, ČR

4 OBSAH OBSAH... 3 O naší společnosti Možnosti využití našeho Projektu Projekt English Starter pro mateřské školy Projekt Think English pro základní školy Projekt Think English 2 pro střední školy Studium a pobyty v zahraničí Reference Obchodní podmínky Licenční podmínky Přílohy

5 O naší společnosti Vznik Naše jazykové centrum vzniklo v roce Vyučujeme angličtinu jak na Slovensku, tak v České republice v našich pobočkách v Hodoníně, Skalici a v Gbelích. Máme dlouholeté zkušenosti nejen s úspěšným vedením jazykové školy, ale i s výukou angličtiny v mateřských školách, základních školách i na středních školách. Strategie Vyučujeme všechny - bez omezení věku, vzdělání či zaměstnání. Učíme úplné začátečníky od základů až po profesionální ovládání jazyka. Pracujeme také v soukromých firmách, soukromých a státních mateřských, základních a středních školách či dětských koutcích. Vyučujeme děti, zvyšujeme poznatky učitelů ale i rodiče. Přizpůsobujeme se požadavkům a potřebám klientům. Výuka je individuální, skupinová, tématicky zaměřena, odborná angličtina a jiné. Zaměstnáváme kvalitní slovenské, české a zahraniční lektory. Umožňujeme studentům, ale i dospělým, studovat v zahraničí na různých univerzitách dle vlastního výběru, absolvovat různé jazykové poznávací pobyty, letní zahraniční brigády nebo umožňujeme si přímo u nás ve firmě udělat mezinárodně uznávané certifikáty z anglického jazyka. Pro dospělé zprostředkováváme práci v zahraničí. Díky našim službám jsme byli ohodnoceni i prestižní značkou Oxford University Press, Cambridge University Press nebo Pearson Longman. Každoročně se snažíme naším studentům přinést něco nového - prostřednictvím různých akcí, ať už na školách nebo v našim prostorách, jako dny otevřených dveří, oslava svátků (Halloween, Vánoce a pod.), Letní tábory, soutěže a jiné. Kromě tohoto poskytujeme překlady, tlumočení a jazykové audity. Od školního roku 2013/2014 jsme rozšířili služby v oblasti poskytování počítačových kurzů. Víze ES se snaží poskytovat klientům inovativní metody výuky anglického jazyka a tak zkvalitňovat a přizpůsobovat se náročnému zákazníkovi. Angličtina pro nás 4

6 znamená proces, kterým umíme klienta provést od základů až po profesionální ovládání jazyka. Cíle Jsme společnost s bohatými dlouholetými zkušenostmi a naším zákazníkům se snažíme poskytnout kvalitní služby a vyhovět jim ve všech směrech. Silnými stránkami společnosti jsou kvalitní zahraniční lektoři z okolí Manchesteru, dále profesionalita, individuální přístup, kreativitu a přátelský přístup. Naším cílem je pomoci klientům dosáhnout jejich úroveň angličtiny na co nejvyšší úroveň, poskytovat jim kvalitní služby, dosáhnout jejich cílů a podílet se tak na jejich úspěchu. Portfólio ES Vzdělání je investice, která znásobí svou hodnotu. Individuální a skupinová výuka Firemní výuka Aktivní tréninky soft skills pro pracovní život Konverzace online Kroužky s native speakerem ve školce, ale i po škole Drilingová metoda výuky Jazykové zkoušky Počítačové kurzy Studium v zahraničí Překlady, tlumočení Pracovní stáže Prodej literatury 1. Možnosti využití našeho Projektu Autorem metody společnosti Education Services, s.r.o., je metodik a pedagog MA. Gary Boyle. Kvůli zkvalitnění a dodržení cílů vyučovací metody, ji mohou učit pouze školy, které vlastní naši licenci. Podle našich předchozích zkušeností, naše metoda je unikátní a vysoce efektivní. ES Vám ukáže cestu, jak využívat všechny výhody našich služeb, od poskytnutí naší licence, využívání metody, až po dosažení cílů výuky, a mnoho jiných výhod, které vyplývají ze společné spolupráce. 5

7 Pokud máte zájem o využití našeho projektu, velmi rádi vám přijedeme demonstrovat demo hodinu přímo do vašich prostorů. Pokud máte zájem jen o krátkodobé využití našeho projektu, je zde možnost využít náš projekt namísto výletu. Lektor přijde na určité časové období, navštíví vaše zařízení po dobu několika dní po sobě, stráví s dětmi například týden, a pak spolupráci ukončí. 1. Projekt English Starter pro mateřské školy S výukou angličtiny doporučujeme začít co nejdříve. Vhodný věk je 2-3 roky, kdy už děti umí mluvit. Děti tohoto věku jsou schopny spontáně si zapamatovat jednotlivá slova i jednoduché gramatické konstrukce mnohem jednodušeji než starší děti, či dospělí. Za den se v průměru dokáží naučit i 15 anglických slov. Takže nejen, že si velmi rychle osvojí cizí jazyk, ale zároveň si i rozvíjejí mozkovou kapacitu a schopnost vzdělávat se. Rozvíjejí si a časem zdokonalují jednotlivé dovednosti, které jim v budoucnu budou nápomocné při objevování svého talentu, či zájmů. Důležitým faktorem efektivnosti jazyka v tomto věku je i velikost skupiny dětí. Optimální počet ve skupině je 5-6 dětí. V takové velké skupině jsou děti schopny udržet pozornost při učení a být v neustálém kontaktu s učitelem. Podstatný je i proces opakování již naučeného a to nejen týdně ale denně. Vyučovací proces by měl trvat cca minut na to, aby děti dokázaly dávat pozor a soustředili se. Období předškolního věku je obdobím her a právě proto je hra nejefektivnější forma výuky anglického jazyka. Děti díky ní velmi rychle pochopí jednotlivé slovní a gramatické konstrukce, které ve vyučovacím procesu navazují na mateřský jazyk a činnosti. K osvojování anglického jazyka touto formou slouží zpívání anglických písni, tanec, kreslení, poslech, opakování a mnoho dalších hravých aktivit. Děti si ve školce vytvoří dobrý vztah k učení /cizího jazyka/, a budou mít menší stres před nástupem do školy. Děti pak ve škole budou vykazovat lepší studijní výsledky a pokrok v učení bude nesrovnatelně rychlejší. Co všechno se mohou děti v mateřské škole naučit? Cokoli. Doporučujeme začít se slovní zásobou - pojmenovat věci kolem sebe, vše z běžného života. Případné jednoduché komunikační fráze - pozdravy, vyjádření souhlasu/nesouhlasu. Je možné jít s dětmi mnohem dál - vše závisí na počtu hodin věnovaných angličtině, od schopnosti dětí a možností školy. Zpravidla se ale angličtina pro děti zaměřuje na seznamování se základy cizího jazyka prostřednictvím písní, básní, her, pohádek, divadelních představení, didaktických a 6

8 pohybových her. Zapojují se všechny smysly. V každém tématu se děti nějakým způsobem zapojují do aktivit. Učí se písničky, pohybující se nebo jen sledují a poslouchají. Hodiny provázejí anglicky mluvící kamarádi, nejčastěji zvířátka. Výchovné cíle: - Vytvořit už v raném věku dítěte pozitivní vztah k výuce cizích jazyků - Seznamování se s jinými kulturami a tradicemi, respektování a porozumění, multikulturní výchova Učební plán - Obsah a rozsah učiva vychází z metodických pokynů Ministerstva školství Strategie - Výběr vhodných učebních zdrojů - pro zpřístupnění pojmů v cizím jazyce jako při opakování učiva používáme k tomu určenou literaturu: Fairyland, Coock and Friends či Incredible English - Použití názorných učebních pomůcek - obrázky, manipulační předměty, loutky, pexesa, audio-video nahrávky s pohádkami, omalovánky, didaktické cvičení - Fyzická aktivizace - pohybové hry, tanec, hraní divadla, cvičení metodika práce Metodika práce - Osvojování si jazyka je dlouhodobý proces a probíhá v určitých fázích. Cílem je používat co nejrozmanitější vzdělávací metody, vyhovět co největšímu množství studujících dětí s ohledem na jejich věk a osvojování si učiva - vizuální, kinestetický, auditivní či smíšený typ. - Každé dítě je jedinečné a učí se jiným tempem. Proto doporučujeme metody střídat. V praxi to vypadá tak, že se využívají různé aktivity, různá cvičení, různé přístupy k učení se. Co je však hlavní - vždy se přistupuje od jednoduchého ke složitému a od známého k neznámé. ŘÍDÍME SE HESLEM: KAŽDÝCH 5 MINUT JINÁ AKTIVITA 7

9 Děti ve věku 2 3 Některé děti na začátku výuky nemluví, ale mají tzv. tiché období. Během hodiny hlavně pozorují, poslouchají a komunikují hlavně mimikou obličeje, gesty nebo pohyby a až později začínají mluvit. V této fázi využíváme metodu tzv. Celkové fyzické odpovědi - Total physical Response nebo TPR. Je to metoda založená hlavně na pohybu. Děti reagují na pokyny a tím dávají najevo porozumění. Výhodou této metody je, že odbourává stres a děti se stávají více akční. I děti když se učí svůj mateřský jazyk, také mnoho měsíců jen poslouchají, a až později začínají reprodukovat jazyk. Děti opakují slova a v závislosti na četnosti hodin angličtiny a času, kterému se jazyku věnují začínají mluvit první slovní spojení a krátké větičky. Příklad jednoduchých příkazů: Send a kiss! Sing a song! Hands up! Hands down! Turn around! Clap your hands! Pošlete pusu! Zazpívejte písničku! Ruce nahoru! Ruce dolů! Otoč se! Zatleskej rukama! Angličtina pro predškolní děti: Coocke and friends od autorky Vanessa Reilly, nakladatelství Oxford University Press Děti ve věku 3 4 V tomto věku se snažíme, aby se jazyk děti učily přirozeně. Při výuce slovní zásoby používáme obrázky, názorné pomůcky a při nácviku gramatických struktur a také slovní zásoby využíváme metodu otázek a odpovědí. Jsou to prvky Callanovy metody. Tato fáze vyučování je založena na vzájemné interakci mezi učitelem a studentem. Učitel se ptá otázky a student odpovídá co možná nejrychleji a bez rozmýšlení. Jde o to, aby si student jednotlivá slovíčka a gramatické struktury rychle osvojil a začal je používat automaticky. Tato metoda se využívá i při nácviku frází, protože dbá na přesnost vyjadřování. Kombinuje se spolu s metodou TPR. 8

10 Angličtina pro predškolní děti: Incredible English od autorky Sarah Phillip, nakladatelství Oxford University Press Děti ve věku 4 6 V tomto věku kombinujeme předchozí 2 metody spolu s komunikativní metodu, při které je v centru pozornosti student, a metodou Helen Doron - učení založené na přirozeném vnímání významu slova. Učebními pomůckami jsou běžné denní věci, činnosti, okolí, vše co děti vnímají, cítí, slyší, zažijí. Děti se touto formou naučí používat slova na základě jejich významu. Tedy princip je stejný jako při osvojování si mateřského jazyka. Od studentů se na hodinách vyžaduje větší aktivita a kreativita než od učitele, protože děti už tak často neopakují, ale učí se rozumět principům užívání jazyka, aby byly schopny vyjádřit své vlastní myšlenky a nejen reagovat v situacích, se kterými se setkaly na hodinách. Děti si utvářejí vlastní systém jazykové akvizice. Hodně se opakuje - utvářejí se jednoduché věty, pozornost se směřuje i k poslechu příběhů a jejich vytváření. 9

11 Angličtina pro predškolní děti: Fairyland od autorů Virginia Evans a Jenny Dooley, nakladatelství Express Publishing Spolupráce učitele a rodiče Jak jsme zmiňovali výše, podstatný je i proces opakování již naučeného. Při výuce předškolních dětí se doporučuje pomoc ze strany učitelů a rodičů. Výuka je tak efektivnější a pro děti jsou znalosti trvanlivější. Učitel si může s dětmi opakovat učivo v rámci jiných aktivit, záleží jen na jeho kreativitě. Rodiče si mohou doma s dítětem procházet nějaké slovíčka a cvičení z knih. Každý rodič dostane učební plán - co všechno se jeho dítě ve školce naučilo, a jeho úkolem je snažit se zopakovat nenásilnou formou dané učivo. Někdy se stačí jen zeptat dítěte, co se dnes ve školce naučil, jak se to řekne anglicky a pod. Děti se rádi pochlubí. 10

12 Vaše děti může navštívit i náš maskot Eddie. 11

13 2. Projekt Think English pro základní školy Cizí jazyk se na ZŠ zaměřuje již na rozvoj komunikačních kompetencí žáka. Klíčovými kompetencemi jsou porozumění (poslouchat, číst), mluvení (ústní projev, interakce) a psaní. Výuka na I. stupni ZŠ probíhá obdobným způsobem jako v mateřských školkách. Zejména v 1. třídě. Angličtina probíhá hravou formou, prostřednictvím výše uvedených metod. Žák se poprvé setkává i s písmenky anglické abecedy a vizuální stránkou slova. V 2. a 3. třídě přibývá vizuální stránka anglických slovíček. Děti se učí slovíčka i číst. Přepisují první anglická slova do sešitu. Ve 4. ročníku děti už píší první věty, čtou první krátké texty formou příběhů. Výchovné cíle: - rozvoj komunikačních kompetencí - Seznamování se s jinými kulturami a tradicemi, respektování a porozumění, multikulturní výchova Učební plán Obsah a rozsah učiva vychází z metodických pokynů Ministerstva školství. Učební plány - v příloze Vám překládáme některé návrhy osnov pro školní rok. Plány jsou pouze informativní, a na základě dohody je lze přizpůsobovat. Strategie - Výběr vhodných učebních zdrojů - pro zpřístupnění pojmů v cizím jazyce jako při opakování učiva používáme k tomu určenou literaturu. Velmi dobré zkušenosti máme na I. stupni se sérií Fairyland, a na druhém stupni s dobře známou sérií Project. 12

14 Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích běžného života. Žáci jsou vedeni k samostatnému učení sebehodnocením, plánováním a sledováním vlastního pokroku. Mají možnost využívat ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vyučovací předmět Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk a patří svým obsahem do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 1. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 1. stupni se jedná především o probuzení zájmu o učení se cizímu jazyku a vytváření pozitivního vztahu k tomuto vyučovacímu předmětu a zejména o rozvoj vhodných učebních postupů a strategií, které se mají stát základem pro celoživotní učení. Pozornost se věnuje převážně rozvoji dovedností poslechu a mluvení, pro něž se využívá audioorální metody a jiných aktivizujících metod. K osvojování receptivních dovedností dochází rychleji než k osvojování dovedností produktivních (žák nejdříve porozumí sdělení v cizím jazyce, než začne reagovat a odpovídat na otázky). Cizojazyčné vzdělávání na 1. stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně; Žák: se velmi jednoduše zapojuje do rozhovoru k jemu blízkým tématům; klade otázky a reaguje na otázky, které se týkají jeho samotného, rodiny, bydliště, školy, volného času; rozumí jednoduchým a krátkým textům s obrazovým doprovodem; reaguje na jednoduché pokyny učitele; rozumí jednoduchým pokynům v učebnici a správně na ně reaguje; napíše jednoduchý vzkaz, pozdrav, vyplní jednoduchý formulář se svým jménem a adresou; hlásky vyslovuje se správnou výslovností. Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Přesahy a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a M. Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj Komunikace, Poznávání lidí; Multikulturní výchova (MKV): Lidské vztahy; Multikulturalita; Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá. Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje ve 3. až 5. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně nebo v multimediální a počítačové učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž pro výuku cizího jazyka se v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny v závislosti na počtu žáků a organizaci výuky. Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce, individualizovaná výuka, práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se podílejí i žáci. Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako soutěže, exkurze. Výchovné a vzdělávací strategie Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je cílem učení se cizímu jazyku, ale používají i vhodné strategie učení a jsou vedeni k praktickému propojení řečových dovedností s pracovním a společenským životem. Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce: ANGLICKÝ JAZYK Příklad zpracování učebních osnov II. AJ 1 Únor 2011

15 Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení Učitel: pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, metoda TPR, činnostní vyučování, audioorální metoda, diskuse) a organizačními formami (frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka), aby lépe pochopili a propojili nové informace; učí žáky plánovat a hodnotit vlastní učení tím, že jim ukazuje, jak pro tyto činnosti využívat jazykové portfolio; využívá hudební a filmovou produkci anglofonních zemí, aby motivoval žáky rozšířit si slovní zásobu a zdokonalit správnou výslovnost; zadává úkoly, při kterých žáci potřebují využívat ICT pro získávání informací a řešení úkolů a pro komunikaci. Strategie vedoucí k rozvoji kompetence pracovní Učitel: podporuje žáky, aby pravidelně pracovali se svým jazykovým portfoliem; zařazuje úkoly na rozšíření slovní zásoby tak, aby současně rozvíjely jemnou motoriku žáků. Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů Učitel: navozováním problémových situací z reálného života učí žáky vhodně reagovat s pomocí cizího jazyka (metoda hraní rolí, simulace); zadáváním vhodných úloh na porovnávání psaného a mluveného slova vede žáky k tomu, aby si rozdíly zaznamenali a dále s nimi pracovali. Strategie vedoucí k rozvoji kompetence komunikativní Učitel: používá audio a videonahrávky, aby s žáky procvičil porozumění (recepci) mluvenému slovu; využívá písně, říkadla a básně pro žákovu řízenou produkci; využívá metodu hraní rolí k vzájemné interakci žáků při výuce. Strategie vedoucí k rozvoji kompetence sociální a personální Učitel: zařazováním vhodných konverzačních témat vede žáky ke spolupráci, vzájemné pomoci a respektu; při neporozumění cizojazyčnému výrazu motivuje žáky k tomu, aby si navzájem ve skupině pomáhali. Strategie vedoucí k rozvoji kompetence občanské Učitel: využíváním autentických obrázků motivuje žáky k poznávání kultury, zvyků a tradic anglofonních a jiných zemí; využíváním zkušenosti žáků z cizojazyčného prostředí jim přibližuje chování a jednání lidí různých sociokulturních skupin. ANGLICKÝ JAZYK Příklad zpracování učebních osnov II. AJ 2 Únor 2011

16 1. stupeň Ročník: třetí OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI CJ CJ čte a vyslovuje srozumitelně jednotlivá slova; reprodukuje slovní zásobu ze známé tematické oblasti v přiměřeném rozsahu; pozdraví a krátce se představí; rozumí jednoduchým pokynům učitele; zeptá se a jednoduše odpoví na dotaz na jméno/věk osoby; klade krátké ano/ne otázky k ověření správnosti svého odhadu; Typy textů: Pozdravy Pokyny a příkazy ve škole Jednoduchá žádost Dialog Dotazy a krátké odpovědi Říkanky, básničky a písničky Obrázkové knihy Komiksy OSV Sociální rozvoj Komunikace (řeč zvuků a slov, porovnávání a naslouchání) Poznámka: Zavedení jazykového portfolia pro každého žáka. CJ CJ CJ píše jednoduchá slova a věty dle předlohy a přečte je; pojmenuje věci, které mu jsou blízké, a napíše je; reaguje na jednoduché, každodenně užívané příkazy a žádosti; rozumí pomalému a správně vyslovovanému dialogu; s pomocí učitele vyhledá slovíčka ve slovníku učebnice. Tematické okruhy: Abeceda Číslovky 1 12 Základní barvy Školní potřeby a třída Vybraná domácí zvířata Nálady a pocity Obličej a tělo základní smysly Rodina Můj pokoj Oblečení Dětské nápoje a jídlo Hračky Osobní údaje Dny v týdnu ČJL: Respektování základních komunikačních pravidel. Jazykové prostředky 2 : Člen neurčitý a základní podstatná jména Pravidelné tvoření množného čísla podstatných jmen Základní přídavná jména Osobní zájmena Základní číslovky Rozkazovací způsob Kladná a negativní odpověď Sloveso have got v otázce a odpovědi Sloveso like v kladné větě a otázce Hlásky a jejich výslovnost, slovní přízvuk Pravopis Předložky místa nebo času ANGLICKÝ JAZYK 2 Jazykové prostředky zahrnují gramatiku, fonetiku a pravopis. Slovní zásoba je zahrnuta v tematických okruzích. Příklad zpracování učebních osnov II. AJ 3 Únor 2011

17 1. stupeň Ročník: čtvrtý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI CJ CJ CJ CJ CJ rozumí smyslu přiměřeně obtížných nahrávek; rozumí hledané informaci v nahrávce; rozumí jednoduchým pokynům učitele a reaguje na ně; vyhledává známá slova a věty v jednoduchých textech; přiřazuje známá slova a věty k obrázkům; přečte nahlas a srozumitelně krátký text obsahující známou slovní zásobu; v jednoduchých textech, které jsou doplněny obrázky a jsou o známých tématech, vyhledá požadovanou informaci; správně odpoví na otázky k jednoduchému textu; vyhledá neznámá slova v obrázkovém slovníku; PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI CJ CJ CJ napíše pohlednici a jednoduchou zprávu kamarádovi; jednoduše popíše obrázek; zopakuje zpaměti básničku či říkanku; vyjádří jednoduché základní informace, které obměňuje s použitím osvojené slovní zásoby; INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI CJ pozdraví a rozloučí se; zeptá se na čas a odpoví, kolik je hodin; jednoduše o něco požádá a poděkuje. Typy textů: Pozdravy Jednoduchá žádost a jednoduché poděkování Jednoduché pokyny a příkazy ve škole Jednoduchý popis Pohlednice Jednoduchý , dopis, SMS Jednoduchý dotaz Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy Jednoduché návody Komiksy Tematické okruhy: Abeceda Číslovky 1 20 Můj dům: místnosti a nábytek Město Počasí Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Záliby a volný čas Zvířata v zoo Školní třída a škola Základní jídlo, potraviny a chutě Základní geometrické tvary Oslavy narozenin a vybraných svátků Děti a mládež v anglicky mluvících zemích Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý Určování počitatelnosti s much/many Podstatná jména Vybraná přídavná jména Tázací a přivlastňovací zájmena Základní číslovky Vazba there is / there are Sloveso can v kladných větách, v otázce a v záporu Předložky místa Kladné a záporné příkazy Otázky na zjištění pozice věcí a osob Určování času, otázky na čas OSV Sociální rozvoj Komunikace (cvičení pozorování a empatické naslouchání) MKV Lidské vztahy (význam kvality lidských vztahů, tolerance, empatie) ČJL: Rozeznávání druhů slov. Poznámka: Zahájení vyplňování vlastního vyrobeného jazykového portfolia. M: Struktura: hodiny, dny, měsíce, roky. ANGLICKÝ JAZYK Příklad zpracování učebních osnov II. AJ 4 Únor 2011

18 Slovesa to be / to have Přítomný čas prostý Slovosled kladné a záporné věty Otázka, krátká odpověď kladná i záporná Základní fonetické znaky Spojování hlásek do slov a jejich výslovnost Pravopis základní pravidla psaní slov 1. stupeň Ročník: pátý OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Z RVP ZV DÍLČÍ VÝSTUPY Žák: UČIVO TEMATICKÉ OKRUHY PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU PŘESAHY, VAZBY, ROZŠIŘUJÍCÍ UČIVO, POZNÁMKY RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI CJ CJ CJ CJ CJ nalezne známá slova a věty v jednoduchých textech, např. o rodině a volném čase; rozumí krátkým a jednoduchým pokynům v textu; rozumí krátkému textu s obrázky, např. letáku, plakátu, blahopřání; vyhledá informace k jednoduchému tématu v časopise nebo na webové stránce; pochopí obsah a smysl jednoduchého dialogu a nahrávky; srozumitelně vyslovuje jednoduchý čtený text se známou slovní zásobou; v jednoduchém textu vyhledá požadovanou informaci; vytvoří odpověď na otázku na základě jednoduchého a známého textu; neznámé slovo vyhledá v anglicko-české a česko-anglické části tištěného slovníku; PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI CJ CJ vyplní osobní údaje ve formuláři; odpoví na krátkou jednoduchou zprávu; napíše blahopřání, pohlednici nebo krátký neformální dopis kamarádovi;; ústně i písemně reprodukuje hlavní myšlenky textu s pomocí obrázku nebo osnovy; na základě poslechu krátké konverzace shrne její obsah písemně i ústně; Typy textů: Pozdravy Blahopřání Pohlednice z prázdnin Leták a plakát Krátký neformální dopis Jednoduchý , dopis, SMS Jednoduchá žádost Jednoduché pokyny v textu Říkanky, básničky a písničky Jednoduché obrázkové knihy Jednoduché návody Komiksy Tematické okruhy: Číslovky Domov a rodina Město a venkov Názvy povolání Lidské tělo Volný čas a záliby Roční období a počasí Čas: hodiny, dny v týdnu, měsíce v roce Zvířata ve volné přírodě Škola a vyučovací předměty Jídlo a potraviny Vánoce, Velikonoce a jiné svátky Děti a mládež v jiných zemích Evropy Jazykové prostředky: Člen určitý a neurčitý Množné číslo podstatných jmen Přivlastňovací přídavná jména Zájmena ukazovací a přivlastňovací OSV Sociální rozvoj Komunikace (sdělení v různých situacích, aktivní naslouchání) MKV Multikulturalita (specifické rysy jazyků a jejich rovnocennost, naslouchání druhých) VDO Občanská společnost a škola (participace žáků na životě školy a místní komunity) VMEGS Evropa a svět nás zajímá (zvyky a tradice národů Evropy) VDO Občanská společnost a škola (participace žáků na životě školy a místní komunity) M: Aplikace jednoduchých početních operací v oboru přirozených čísel, porovnávání větší, menší. M: Struktura: hodiny, dny, měsíce, roky. ČJL: Sestaví osnovu krátkého příběhu, např. vyprávění s jednoduchým dějem. ANGLICKÝ JAZYK Příklad zpracování učebních osnov II. AJ 5 Únor 2011

19 CJ svými slovy vyjádří smysl textu; Základní a řadové číslovky Sloveso to be, to have, can v oznamovací větě, v otázce a v záporu, plné a zkrácené tvary INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI Plnovýznamová slovesa pro každodenní činnosti Předložky času a místa CJ mluví krátkými větami v zadané roli, pozdraví, zeptá se a odpoví na otázky a rozloučí se; mluví o tom, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí. Otázky s who/what/when/where/how/why Pořádek slov ve větě a v otázce Přítomný čas prostý Přítomný čas průběhový Základní fonetické znaky Základní pravidla výslovnosti slov Pravopis osvojených slov a tvarů OSV Sociální rozvoj Poznávání lidí (vzájemná poznávání ve skupině a třídě, vyvarování se chyb při kontaktu s lidmi) Poznámka: Pravidelné doplňování do jazykového portfolia. ANGLICKÝ JAZYK Příklad zpracování učebních osnov II. AJ 6 Únor 2011

20 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni se věnuje pozornost rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Cizojazyčné vzdělávání na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a lze jej shrnout následovně; Žák: se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem; v konverzaci reaguje na jednoduché otázky; rozumí obsahu jednoduchých a krátkých textů; rozumí jednoduché promluvě, pokud mu mluvčí pomáhá; vyhledá jednoduché a konkrétní informace v krátkých textech; sestaví jednoduché písemné sdělení k tématům, která mu jsou blízká; se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti. Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby žáků. Přesahy a vazby jsou uvedeny pouze do rozpracovaných vyučovacích předmětů, tedy ČJL a M. Do výuky jsou průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Sociální rozvoj Mezilidské vztahy, Komunikace; Osobnostní rozvoj Sebepoznání a sebepojetí; Multikulturní výchova (MKV): Multikulturalita; Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola; Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá; Objevujeme Evropu a svět; Environmentální výchova (EV): Lidské aktivity a problémy životního prostředí. Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk se realizuje v 6. až 9. ročníku ZŠ v této hodinové dotaci: Organizační vymezení vyučovacího předmětu Výuka anglického jazyka probíhá v kmenové třídě, v jazykové učebně nebo počítačové učebně. Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut, přičemž pro výuku cizího jazyka se v jednotlivých ročnících využívají dělené hodiny. Ve vyučovacím procesu se využívá různých organizačních forem (frontální výuka, skupinová práce s prvky individualizované výuky, práce ve dvojicích), zohledňují se odlišné učební styly žáků a volí se vhodné učební strategie, na jejichž formulování se podílejí i žáci. Žákům jsou nabízeny i rozšiřující aktivity, jako soutěže, exkurze, olympiády a školní výměny. Výchovné a vzdělávací strategie 2. stupeň Ročník Počet hodin Rozvoj klíčových kompetencí v cizojazyčné výuce je přirozeným procesem. Žáci rozvíjejí nejen komunikativní kompetenci, která je podstatou jazyka, ale poznávají i strategie učení a praktické propojení jazykových dovedností s pracovním společenským životem. Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí učitelé využívají následující postupy, metody a formy práce: Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k učení Učitel: pracuje s žáky různými metodami (projektové vyučování, komunikativní metoda, činnostní vyučování, audioorální metoda) a organizačními formami (frontální výuka, práce ve dvojicích, skupinová práce, individualizovaná výuka, diskuse) a tím je vede k vlastnímu výběru vhodného učebního stylu; za účelem rozšíření slovní zásoby umožňuje žákům pracovat s různými zdroji informací v tištěné či elektronické podobě (učebnice, knihy, výukové programy, média včetně internetových, ústní informace, anglické časopisy); při hledání neznámých výrazů vede žáky k používání různých druhů tištěných i elektronických slovníků (obrazové, dvojjazyčné a výkladové); využíváním kompenzačních strategií (odhadování z kontextu, používání synonym a opisů, využívání gest a pauz) rozvíjí u žáků efektivní komunikaci v cizím jazyce; Strategie vedoucí k rozvoji kompetence k řešení problémů Učitel: poskytuje žákům příležitost k samostatnému řešení jazykových problémů v rámci projektů; ANGLICKÝ JAZYK Příklad zpracování učebních osnov II. AJ 7 Únor 2011

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Konkrétním cílem výuky anglického jazyka je poskytnout žákům nástroj

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně Základní škola sv. Voršily v Praze Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně OBSAH 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy... 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čj.186/07 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES, OKRES BRNO-VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ZŠ Nová

Více

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně

Výuka je koncipována v časové dotaci takto: 1. ročník: 1 hodina týdně 2. ročník: 2 hodiny týdně 3. 9. ročník: 3 hodiny týdně Příloha č.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností, poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk

5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2. Cizí jazyk, další cizí jazyk 5.2.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Cizí jazyk Cizí jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Časová dotace na 2. stupni v jednotlivých ročnících Český jazyk a literatura se vyučuje od 6. do 9. ročníku 4 hodiny týdně. Celková časová dotace na

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a mateřská škola Kamenický Šenov, nám. Míru 616 příspěvková organizace ŠKOLA PRO VŠECHNY Obsah ŠVP pro základní

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 0 0 99 99 99 Učební texty: Hello, kids!, Start

Více

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01)

Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Školní vzdělávací program (zpracováno podle RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01) Název školního vzdělávacího programu: Provoz a řízení kulturních subjektů Stupeň poskytovaného vzdělání: střední odborné

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více