Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k ŠVP ZV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j."

Transkript

1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praha - Nebušice Ředitelka školy: Mgr. Ivana Heboussová Koordinátoři ŠVP ZV: Mgr. Václava Kopecká, Mgr. Jitka Marešová Platnost dokumentu: od Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne a zapsán pod č.j. ZŠ-380/13. V Praze dne Mgr. Ivana Heboussová, ředitelka školy razítko školy Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola otevřená všem č.j. 293/11 ve znění platných dodatků od takto: 1) V učebním plánu 2. stupně se od školního roku ruší všechny volitelné předměty v 7., 8. a 9. ročníku, dále se ruší předmět literární seminář v 6. a 7. ročníku a anglická konverzace v 6. ročníku. 2) V učebním plánu 2. stupně se od školního roku 2015/16 ruší předmět cvičení z českého jazyka v 9. ročníku. 3) V učebním plánu se snižuje časová dotace předmětu tělesná výchova o 1 vyučovací hodinu v 8 ročníku a o 1 vyučovací hodinu v 9. ročníku. 4) V učebním plánu 2. stupně se zvyšují časové dotace předmětů český jazyk o 2 vyučovací hodiny a matematiky o 2 vyučovací hodiny a cvičení z matematiky v 9. ročníku o 0,5 vyučovací hodiny. 5) V učebním plánu 2. stupně se mění zařazení předmětu informatika do jednotlivých ročníku, nadále bude vyučován 1 hodinu vyučovací v 6. ročníku. 6) V učebním plánu 2. stupně se nově zařazuje vyučovací předmět druhý cizí jazyk v 7., 8. a 9. ročníku v hodinové dotaci 2 hodiny. 7) Ve školním roce 2013/14 se snižuje časová dotace předmětu pracovní činnosti v 7. ročníku o 0,5 vyučovací hodiny. 8) Ve školním roce 2013/14 žáci 8. ročníku a ve školním roce 2014/2015 žáci 9. ročníku budou vzděláváni v předmětu druhý cizí jazyk s navýšenou časovou dotací na 3 hodiny vyučovací týdně. 1

2 9) Učební plán pro 2. stupeň se mění takto: a) UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, (pro žáky nastupující do 6. ročníku ve školním roce 2013/14 a později) VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Vyučovací předměty II.stupeň Celkem 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6.-9.r. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk a literatura (Čj) Anglický jazyk (Aj) Francouzský jazyk (Fj) Matematika (M) Cvičení z matematiky (CM) Informatika (Inf) 1 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis (D) Výchova k občanství (VkO) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Př) Zeměpis (Z) Umění a kultura Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (VkZ) 0+1 Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (Pč) ,5 1 3,5 Etiketa (E) 0+0,5 0,5 Průřezová témata P P P P Celková povinná časová dotace II.stupeň: Z toho disponibilní časová dotace

3 b) UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, (pro žáky nastupující do 8. ročníku ve školním roce 2013/14) VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Vyučovací předměty II.stupeň Celkem 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6.-9.r. Český jazyk a literatura (Čj) Literarní seminář (LS) 0+0,5 0+0,5 1 Jazyk a jazyková komunikace Cvičení z českého jazyka (CČj) 0+0,5 0,5 Anglický jazyk (Aj) Anglická konverzace (AK) Francouzský jazyk (Fj) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika (M) Cvičení z matematiky (CM) 0+0,5 0,5 Informatika (Inf) 0,5 0,5 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Dějepis (D) Výchova k občanství (VkO) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Př) Zeměpis (Z) Umění a kultura Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Člověk a zdraví Výchova ke zdraví (VkZ) 0+1 Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (Pč) ,5 1 3,5 Etiketa (E) 0+0,5 0,5 Volitelné předměty

4 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Vyučovací předměty II.stupeň Celkem 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6.-9.r. Průřezová témata P P P P Celková povinná časová dotace II.stupeň: Z toho disponibilní časová dotace 4,5 4,

5 c) UČEBNÍ PLÁN 2. stupeň, (pro žáky nastupující do 7. ročníku ve školním roce 2013/14) VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Vyučovací předměty II.stupeň Celkem 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 6.-9.r. Český jazyk a literatura (Čj) Jazyk a jazyková komunikace Literalni seminář (LS) 0+0,5 0,5 Anglický jazyk (Aj) Anglická konverzace (AK) Francouzský jazyk (Fj) Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Matematika (M) Cvičení z matematiky (CM) Informatika (Inf) 0,5 0,5 1 Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Dějepis (D) Výchova k občanství (VkO) Fyzika (F) Chemie (Ch) Přírodopis (Př) Zeměpis (Z) Hudební výchova (Hv) Výtvarná výchova (Vv) Výchova ke zdraví (VkZ) Tělesná výchova (Tv) Člověk a svět práce Pracovní činnosti (Pč) 1 0,5 0,5 1 3 Etiketa (E) 0+0,5 0,5 Průřezová témata P P P P Celková povinná časová dotace II.stupeň: Z toho disponibilní časová dotace 4,5 5 6,

6 10) Jednotlivé části učebních osnov vyučovacích předmětů se ruší takto: a) Osnovy předmětů: literární seminář, anglická konverzace, jazyková cvičení, konverzace z anglického jazyka a matematická cvičení se ruší od školního roku 2013/14. b) Osnovy předmětu cvičení z českého jazyka se ruší od školního roku 2015/16 (v roce 2014/15 je vyučován). 11) Vymezení předmětů se mění takto: a) pro žáky nastupující do 6. ročníku ve školním roce 2013/14 a později I. Vymezení předmětu český jazyk a literatura se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 5 h 7. ročník: 4 h 8. ročník: 4 h 9. ročník: 5 h II. Vymezení předmětu matematika se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 4 h 7. ročník: 5 h 8. ročník: 5 h 9. ročník: 4 h III. Vymezení předmětu cvičení z matematiky se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 9. ročníku s časovou dotací: 9. ročník: 1 h IV. Vymezení předmětu informatika se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 1 h V. Vymezení předmětu tělesná výchova se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 3 h 7. ročník: 3 h 8. ročník: 2 h 9. ročník: 2 h b) pro žáky nastupující do 7. ročníku ve školním roce 2013/14 I. Vymezení předmětu český jazyk a literatura se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 4 h 7. ročník: 4 h 8. ročník: 4 h 9. ročník: 5 h II. Vymezení předmětu literární seminář se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 0,5 h III. Vymezení předmětu matematika se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 4 h 7. ročník: 5 h 8. ročník: 5 h 9. ročník: 4 h IV. Vymezení předmětu cvičení z matematiky se mění následovně: 6

7 Vyučuje se jako samostatný předmět v 9. ročníku s časovou dotací: 9. ročník: 1 h V. Vymezení předmětu tělesná výchova se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 3 h 7. ročník: 3 h 8. ročník: 2 h 9. ročník: 2 h VI. Vymezení předmětu pracovní činnosti se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 1 h 7. ročník: 0,5 h 8. ročník: 0,5 h 9. ročník: 1 h c) pro žáky nastupující do 8. ročníku ve školním roce 2013/14 I. Vymezení předmětu tělesná výchova se mění následovně: Vyučuje se jako samostatný předmět v 6. až 9. ročníku s časovou dotací: 6. ročník: 3 h 7. ročník: 3 h 8. ročník: 2 h 9. ročník: 2 h 7

8 12) Charakteristika a osnovy nově zavedeného předmětu Francouzský jazyk a) pro žáky nastupující do 7. ročníku ve školním roce 2013/14 a později Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Vymezení: Vyučuje se jako samostatný předmět v ročníku (ročnících) s časovou dotací: 7. ročník: 2 h 8. ročník: 2 h 9. ročník: 2 h Charakteristika Další cizí jazyk se vyučuje jako povinný předmět v ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Vyučovaná témata jsou prohlubována v každém ročníku. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, vyjádření reakcí pocitů žáků, pochopení role v různých komunikačních situacích. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Při výuce žáci využívají různé zdroje informací pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání. Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou používány následující výchovné a vzdělávací strategie: frontální výuka, samostatná a skupinová práce, čtení, diskuse, samostatná písemná práce, porovnávání prací. Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívány následující postupy: KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL: Pomáhá při získání zájmu žáka o studium cizího jazyka a vytváří pozitivní vztah žáka k tomuto předmětu. Vede žáka k osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce. Vede žáka číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce. Vede žáka k porozumění přiměřeně náročnému (jazykově, obsahově, rozsahem) ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí. Seznámí žáka s kulturami zemí příslušné jazykové oblasti. Zařazuje vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi. Respektuje osobnost a hranice schopností každého žáka. Pojetí výuky orientuje na dítě, takže každé dítě (talentované i se specifickými poruchami učení) má šanci být úspěšné a spokojené. Vede všechny žáky, aby pracovali s maximálním nasazením. 8

9 Vede žáka pracovat s chybou. Vede žáka k posouzení vlastního učení. Vede žáka k systematickému používání naučených jazykových prostředků. ŽÁK: Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly. Uvádí věci do souvislosti. Propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Analyzuje a procvičuje novou gramatiku v kontextu psaného nebo slyšeného textu a je tak veden k pochopení látky kognitivním způsobem. Učí se orientovat ve slovníku a vyhledávat si tak a zároveň rozšiřovat slovní zásobu. Vyhledává a třídí informace. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL: Napomáhá ke zvolení vhodných postupů řešení analýzou dosavadních znalostí Klade otevřené otázky, zadává problémové úkoly či úlohy rozvíjející tvořivost. Podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. S chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení. Nabízí žákům problémové úlohy a situace, při nichž žáci řeší praktické problémy z každodenního života. Podněcuje žáky k argumentaci a vyjádření vlastních pocitů. ŽÁK: Žák samostatně řeší problémy Ověřuje prakticky správnost řešení problémů. Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací. Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITEL: Vede žáka k souvislému a kultivovanému vyjadřování slovem a písmem. Vede žáka k poslouchání a zapojení se do rozhovoru. Vede žáka k porozumění a práci s psanými texty. Vybízí žáky, aby kladli otázky a komunikovali s ostatními žáky. Pravidelně s žáky procvičuje gramatické jevy a slovní spojení simulací běžných, každodenních situací. Vede žáky k práci ve dvojicích či menších skupinách, aby se naučili přirozeně vyjadřovat v cizím jazyce. Dbá na správnou výslovnost žáků. ŽÁK: Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu. 9

10 Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Vede modelové rozhovory se svými spolužáky. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL: Vybízí žáky k zapojení se do skupin a práce ve dvojicích Vede žáka ke zdvořilosti a respektu a toleranci k druhým Vede žáka k efektivní spolupráci Vede žáka k pozitivnímu náhledu na sebe sama ŽÁK: Účinně spolupracuje ve skupině. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu. Respektuje, co si druzí lidé myslí a říkají. KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITEL: Pomáhá žákovi pochopit význam znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi a důležitost respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Zařazuje do výuky témata týkající se života anglicky mluvících zemí a vede je k respektování kultury jiných národů. Vede žáka k respektování tradic a kulturních hodnot. ŽÁK: Respektuje přesvědčení druhých lidí. Seznamuje se s tradicemi a svátky jiných zemí a respektuje je. KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITEL: Systematicky vede žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků. Vede žáky ke kritickému a sebekritickému hodnocení vlastní práce i práce druhých. ŽÁK: Plní své povinnosti a závazky. Adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Používá abecedně řazeného slovníku s fonetickým přepisem. Probíraná průřezová témata: OSV - Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů - opakování formou her - práce ve skupinách 10

11 VMEGS - Evropa a svět nás zajímají - život lidí v jiných zemích - frontální výuka a skupinová práce OSV - Sebepoznání a sebepojetí - moje učení, moje vztahy k druhým lidem OSV - Osobnostní rozvoj - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - samostatná práce OSV - Sociální rozvoj - mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc - samostatná práce a diskuse MuV - Lidské vztahy - uplatňování principu slušného chování - čtení a diskuse MuV - Lidské vztahy - význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti - čtení a diskuse MuV - Kulturní diference - respektování zvláštností různých etnik - čtení a diskuse 11

12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Ročník: 7. Výstup Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně. Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny učitelem pomalu a zřetelně a týkají se žáka, školy, rodiny a volného času, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov. Slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem. Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení pozornosti a soustředění v hrách opakovacích lekcích opakování formou her, práce ve skupinách OSV Sociální rozvoje - mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy OSV Osobnostní rozvoj - kreativita OSV Sebepoznání a sebepojetí - moje učení, moje vztahy k druhým lidem Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného. Představování Abeceda hláskování jména Číslovky (0-20), věk MuV Lidské vztahy - uplatňování principu slušného chování Odpovídá na jednoduché otázky učitele týkající se jeho samotného a dokáže je i pokládat. Poznává evropské země a frankofonní svět. Vyplní základní údaje o sobě ve Sloveso být, mluvit, jmenovat se, bydlet Intonace věty oznamovací a tázací Evropské země a hlavní města EU Národnosti Jednoduchý formulář se základními 12 VMEGS Evropa a svět nás zajímá - život lidí v jiných zemích, Frankofonie

13 Výstup formuláři. Stručně reaguje na jednoduchá písemná sdělení Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho Rodiny. Rozumí základním poslechovým cvičením zaměřené na číslovky, dialogům, kde se hovoří o věku. informacemi Povolání Členové rodiny Číslovky (21-100) Zvířata Sloveso avoir Sdělí, zda má, nebo nemá zvíře a pokládá jednoduché otázky svým spolužákům na toto téma. Rozumí jednoduchým větám v textu. Popíše jednoduchými větami členy rodiny a své blízké. Rozumí (poslech, čtení) jednoduchým slovům a větám, které se vztahují ke škole. Pokládá jednoduché otázky a odpovídá na ně. Popíše obrázek, fotku a orientuje se v prostoru. Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. Poznává kulturu Francie, recituje básničky, říkanky, jazykolamy, lidové Rodina- charakteristika postavy Předložky a příslovce místa Přivlastňovací zájmena Školní pomůcky Člen neurčitý a určitý Barvy Vazba il y a Běžné denní činnosti (zvratná slovesa) Dny v týdnu Měsíce Hodiny Francouzské lidové písně Jazykolamy 13 MuV

14 Výstup písně Francouzští zpěváci Kulturní diference - respektování zvláštností různých etnik Fonetika, čtení a procvičování vázání, formulování otázek Intonace otázek Fonetická cvičení 14

15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Ročník: 8. Výstupy Napíše jednoduché texty a odpovídá na otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času. Jednoduše sdělí, co preferuje, nebo co nesnáší. Vyjádří vlastní názor. Domluví si čas a místo schůzky, mluví o tom, co bude dělat, vyjádří vlastní názor, souhlas a nesouhlas. Dokáže počítat do 100. Rozumí poslechu z nahrávky týkající se prázdninových činností. Dokáže se orientovat podle informačních ukazatelů na letišti a na vlakovém nádraží. Dokáže si objednat lístek na vlak nebo na jiný dopravní prostředek. Dává jednoduché pokyny a rozumí jim. Hovoří o svých plánech na prázdniny. Reaguje na otázky učitele týkajících se prázdninových činností. Zájmy a záliby (slovesa týkající se volného času a slovesa mít rád, preferovat) Slovesa dělat (faire), hrát (jouer) + stažený člen Blízká budoucnost (aller futur proche) Chtěl bych (je voudrais) Sloveso vybrat (choisir ) Zvratná slovesa Předložka de ve funkci 2. pádu Ukazovací zájmena nesamostatná ce, cet, cette, ces Číslovky Prázdninové činnosti Slovesa vzít, jet čím (prendre) vystoupit (descendre), moci (pouvoir), chtít (vouloir) Rozkazovací způsob kladný i záporný Regiony Francie mezipředmětové vztahy, projekty OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení pozornosti a soustředění v hrách opakovacích lekcích opakování formou her, práce ve skupinách MuV Lidské vztahy - vztahy mezi kulturami Poznává místa, která může navštívit 15

16 ve Francii. Pojmenuje vyučovací předměty a řekne, které má rád a nerad. Popíše školní rozvrh. Vyjmenuje dopravní prostředky. Popíše cestu do školy. Mluví o tom, co dělal o víkendu o prázdninách. Popíše místa ve městě. Zeptá se na cestu a na polohu míst a budov. Popíše, jak se někam dostat. Popíše místo, kde bydlí (dům, pokoj, byt) Hovoří o tom, jak vypadá jeho všední den Poznává kulturu Francie, recituje básničky, říkanky, jazykolamy, lidové písně Fonetika, čtení a procvičování vázání, formulování otázek Vyučovací předměty Dopravní prostředky Slovesa jít, stát, otočit se, vrátit se + předložky Minulý čas (passé composé) s être a avoir Dům a byt orientace v prostoru Dopravní prostředky Popis okolí, popis věcí (formy a materiály) Sloveso vidět (voir) Minulý čas (passé composé) Předložky à, en, dans Číslovky řadové Přídavná jména Básničky, říkanky, písničky. mezipředmětové vztahy, projekty 16

17 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Ročník: 9. Výstupy Řekne, co rád a nerad jí, požádá o jídlo. Rozumí jednoduchým větám v dialogu s prodavačem či prodavačkou v obchodě v poslechovém cvičení nebo s vizuální podporou. Dokáže zopakovat fráze z dialogu a přečíst. Jídlo a stolování nákup v obchodě a v tržnici les marchés en Provence et au Québec Blízká minulost venir de + infinitif Člen dělivý du, de la, des po výrazech množství Zájmeno en mezipředmětové vztahy, projekty MuV Lidské vztahy - uplatňování principu slušného chování - čtení a diskuse. OSV Osobnostní rozvoj - sebepoznání a sebepojetí - já jako zdroj informací o sobě - samostatná písemná práce. Diskutuje o jídle se svými spolužáky a kamarády Vyhledává informace na internetu, napíše krátký text, porovnává svátky ve Francii a v ČR, vytvoří si kalendář svátků, popíše, co se kde slaví a jak probíhají oslavy, tradice. Pojmenuje různé druhy oblečení a oděvních doplňků. Koupí si věci na sebe a požádá o správnou velikost. Popíše, jak je někdo oblečen. Řekne, co má rád nebo nerad. Vyjádří stručně svůj názor. Popíše lidské tělo Řekne, jak se cítí Jednoduše se dohovoří s lékařem Mluví o zdravém životním stylu Orientuje se v čase Svátky a tradice ve frankofonním světě a u nás Slovesa vědět (savoir), znát (connaître) Druhy oblečení a doplňků Slovesa nosit (mettre, porter) Postavení přídavných jmen Zájmena v přímém předmětu (COD) Slovesa koupit (acheter), prodat (vendre) Části lidského těla Zdraví a nemoci U lékaře zdravý životní styl Slovesa cítit se (se sentir) Zápor už ne, nikdy, nic (ne plus, jamais, rien) Orientace v čase (před týdnem, za 14 17

18 Hovoří o rodině a svých kamarádech Představí se na sociálních sítích Používá slovní zásobu související s počítačem a internetem Zvládne krátký rozhovor po telefonu Seznámí se s frankofonní literaturou Poznává kulturu Francie, recituje básničky, říkanky, jazykolamy, lidové písně Fonetika, čtení a procvičování vázání, formulování otázek dní, atd.) Vztahy s přáteli, v rodině, ve škole, mezi národy Popis osoby profese Telefonování Kontakt přes internet Minulý čas (imparfait) Vztažné věty s qui, que Sloveso žít (vivre), říkat (dire) Předmět ve 3. pádě (COI) Básničky, říkanky, písničky. mezipředmětové vztahy, projekty b) pro žáky nastupující do 8. ročníku ve školním roce 2013/14 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Vymezení: Vyučuje se jako samostatný předmět v ročníku s časovou dotací: 8. ročník: 3 h 9. ročník: 3 h Charakteristika Další cizí jazyk se vyučuje jako povinný předmět v ročníku s časovou dotací 3 hodiny týdně. Vyučovaná témata jsou prohlubována v každém ročníku. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu je zaměřeno na rozvíjení kultivovaného písemného i ústního projevu, vyjádření reakcí pocitů žáků, pochopení role v různých komunikačních situacích. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě. Při výuce žáci využívají různé zdroje informací pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu vzdělávání a sebevzdělávání. 18

19 Výchovné a vzdělávací strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí: Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou používány následující výchovné a vzdělávací strategie: frontální výuka, samostatná a skupinová práce, čtení, diskuse, samostatná písemná práce, porovnávání prací. Na úrovni předmětu anglický jazyk jsou pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí využívány následující postupy: KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL: Pomáhá při získání zájmu žáka o studium cizího jazyka a vytváří pozitivní vztah žáka k tomuto předmětu. Vede žáka k osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce. Vede žáka číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce. Vede žáka k porozumění přiměřeně náročnému (jazykově, obsahově, rozsahem) ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí. Seznámí žáka s kulturami zemí příslušné jazykové oblasti. Zařazuje vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi. Respektuje osobnost a hranice schopností každého žáka. Pojetí výuky orientuje na dítě, takže každé dítě (talentované i se specifickými poruchami učení) má šanci být úspěšné a spokojené. Vede všechny žáky, aby pracovali s maximálním nasazením. Vede žáka pracovat s chybou. Vede žáka k posouzení vlastního učení. Vede žáka k systematickému používání naučených jazykových prostředků. ŽÁK: Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly. Uvádí věci do souvislosti. Propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy. Analyzuje a procvičuje novou gramatiku v kontextu psaného nebo slyšeného textu a je tak veden k pochopení látky kognitivním způsobem. Učí se orientovat ve slovníku a vyhledávat si tak a zároveň rozšiřovat slovní zásobu. Vyhledává a třídí informace. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL: Napomáhá ke zvolení vhodných postupů řešení analýzou dosavadních znalostí Klade otevřené otázky, zadává problémové úkoly či úlohy rozvíjející tvořivost. Podporuje týmovou spolupráci při řešení problémů. S chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení. Nabízí žákům problémové úlohy a situace, při nichž žáci řeší praktické problémy z každodenního života. Podněcuje žáky k argumentaci a vyjádření vlastních pocitů. 19

20 ŽÁK: Žák samostatně řeší problémy Ověřuje prakticky správnost řešení problémů. Osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací. Sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITEL: Vede žáka k souvislému a kultivovanému vyjadřování slovem a písmem. Vede žáka k poslouchání a zapojení se do rozhovoru. Vede žáka k porozumění a práci s psanými texty. Vybízí žáky, aby kladli otázky a komunikovali s ostatními žáky. Pravidelně s žáky procvičuje gramatické jevy a slovní spojení simulací běžných, každodenních situací. Vede žáky k práci ve dvojicích či menších skupinách, aby se naučili přirozeně vyjadřovat v cizím jazyce. Dbá na správnou výslovnost žáků. ŽÁK: Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu. Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem. Vede modelové rozhovory se svými spolužáky. KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL: Vybízí žáky k zapojení se do skupin a práce ve dvojicích Vede žáka ke zdvořilosti a respektu a toleranci k druhým Vede žáka k efektivní spolupráci Vede žáka k pozitivnímu náhledu na sebe sama ŽÁK: Účinně spolupracuje ve skupině. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu. Respektuje, co si druzí lidé myslí a říkají. KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITEL: Pomáhá žákovi pochopit význam znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi a důležitost respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů. Zařazuje do výuky témata týkající se života anglicky mluvících zemí a vede je k respektování kultury jiných národů. 20

21 Vede žáka k respektování tradic a kulturních hodnot. ŽÁK: Respektuje přesvědčení druhých lidí. Seznamuje se s tradicemi a svátky jiných zemí a respektuje je. KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITEL: Systematicky vede žáky k řádnému plnění všech povinností a závazků. Vede žáky ke kritickému a sebekritickému hodnocení vlastní práce i práce druhých. ŽÁK: Plní své povinnosti a závazky. Adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Používá abecedně řazeného slovníku s fonetickým přepisem. Probíraná průřezová témata: OSV - Rozvoj schopnosti poznávání - cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů - opakování formou her - práce ve skupinách VMEGS - Evropa a svět nás zajímají - život lidí v jiných zemích - frontální výuka a skupinová práce VMEGS - Evropa a svět nás zajímají naši sousedé v Evropě čtení o evropských městech OSV - Sebepoznání a sebepojetí - moje učení, moje vztahy k druhým lidem OSV - Osobnostní rozvoj - kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity - samostatná práce OSV - Sociální rozvoj - mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy, empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc - samostatná práce a diskuse MuV - Lidské vztahy - uplatňování principu slušného chování - čtení a diskuse MuV - Lidské vztahy - význam kvality mezilidských vztahů pro harmonický rozvoj osobnosti - čtení a diskuse MuV - Kulturní diference - respektování zvláštností různých etnik - čtení a diskuse 21

22 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Ročník: 8. Výstupy Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně. Rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny učitelem pomalu a zřetelně a týkají se žáka, školy, rodiny a volného času, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu. Rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat. Sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného. Zvuková a grafická podoba jazyka fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou podobou slov. Slovní zásoba žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů, práce se slovníkem. Mluvnice základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění). Představování Abeceda hláskování jména Číslovky (0-20), věk mezipředmětové vztahy, projekty OSV Rozvoj schopnosti poznávání cvičení pozornosti a soustředění v hrách opakovacích lekcích opakování formou her, práce ve skupinách OSV Sociální rozvoje - mezilidské vztahy - chování podporující dobré vztahy OSV Osobnostní rozvoj - kreativita OSV Sebepoznání a sebepojetí - moje učení, moje vztahy k druhým lidem MuV Lidské vztahy - uplatňování principu slušného chování Odpovídá na jednoduché otázky učitele týkající se jeho samotného a dokáže je i pokládat. Poznává evropské země a frankofonní svět. Vyplní základní údaje o sobě ve Sloveso být, mluvit, jmenovat se, bydlet Intonace věty oznamovací a tázací Evropské země a hlavní města EU Národnosti Jednoduchý formulář se základními 22 VMEGS Evropa a svět nás zajímá - život lidí v jiných zemích, Frankofonie

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu Základní školy T. G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1. 9. 2009 název školy REDIZO 600116042 IČ 709 95 346 adresa školy Šardice 521, 69613 ředitel Základní

Více

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání

Učební plán pro 6. 9. ročník základního vzdělávání Doplněk č.1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č. j.: 1.ZS-67/2013 Učební plán pro 6. 9. ročník rozšířen o druhý cizí jazyk Francouzský

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013

ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy Adresa školy Ředitel školy ŠKOLA PRO VŠECHNY Č.j. VL/041/13/1 Poř.č. 357 Datum 31. 7. 2013 Základní škola

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

2. Charakteristika školy a ŠVP

2. Charakteristika školy a ŠVP 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Úplnost a velikost školy ZŠ a MŠ Velký Újezd je úplnou základní školou s 9 postupnými ročníky včetně předškolního zařízení a školní družiny. Na

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1

Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Dodatek k ŠVP pro ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Dnes jsme moudřejší než včera Škola: Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hrochův Týnec Nádražní 253 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Charakteristika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Francouzský jazyk vyšší gymnázium

Francouzský jazyk vyšší gymnázium Francouzský jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávací oblasti Další cizí jazyk. Obsah výuky DCJ je na čtyřletém gymnáziu i na vyšším stupni víceletého

Více

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět

Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět Dodatek k ŠVP pro ZV Otevřený svět ZŠ Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace Č.j.: 1-N5-2013 Schváleno 24. 6. 2013 Účinnost od 1. 9. 2013 Mgr. Pavel Pospíšil, ředitel školy Obsah 1 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická osobnost,

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hluk, nám. Komenského 950, HLUK Identifikační údaje: Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Hluk Název

Více

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA..

Obsah: 5.2.3. MATEMATIKA.. Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....... 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY........ 2.1. Velikost školy..... 2.2. Vybavenost školy......... 2.3. Charakteristika pedagogického sboru... 2.4. Komunikace s rodiči a veřejností

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Anglický jazyk nabízí žákům možnost učit se jednomu z nejdůležitějších komunikačních nástrojů celého světa. Pomáhá dětem

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více