Příloha č. 1 usnesení. Grantové programy v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 usnesení. Grantové programy v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15"

Transkript

1 Grantové programy v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 Duben květen 2013

2 I. program poukázkový Poukázkový systém je systém objektivního přidělování dotací na sportovní aktivity dle zájmu dětí a mládeže s přihlédnutím k dosahované sportovní úrovni. Tento systém umožní MČ získat údaje o konkrétních sportovcích a jejich sportovních aktivitách ve sportovních organizacích působících na území MČ. Zároveň bude adresným příspěvkem pro jednotlivého sportovce z řad dětí a mládeže. MČ vydá evidované množství poukázek, které si každý žadatel může vyzvednout na úřadě MČ, nebo si je hromadně, dle předpokládaného zájmu svých členů, vyzvedne přímo sportovní organizace. Pokud organizace nevydá všechny poukázky, je povinna nepoužité vrátit zpět na MČ. Každý jednotlivec resp. jeho zákonný zástupce ( u dětí do 15ti let) vyplní poukázku, kdy si jeden díl ponechá a jeden díl odevzdá do své zastřešující sportovní organizace. Pokud sportuje ve více sportovních klubech, může vydat maximálně dva díly poukázky. Hodnota takto vydaných poukázek do dvou různých klubů, je stejná. Sportovní organizace doplní na útržky poukázek název organizace, sportovní úroveň, ve které dítě soutěží, IČ a zástupce organizace. Veškeré takto doplněné poukázky předá spolu se jmenným seznamem členské základny a s uvedením výše zaplacených členských příspěvků u každého člena za předchozí kalendářní rok, zpět na úřad MČ Praha 15. Sportovní úroveň bude posuzována ve dvou základních rovinách a to: N nesoutěžní aktivity ( sportovní kroužky, cvičení atp.) S soutěžní aktivity ( účast v pravidelných soutěžích organizovaných a řízených příslušnými zastřešujícími sportovními svazy) Finanční hodnota grantové poukázky S je stanovena, jako dvojnásobek hodnoty poukázky N. Finanční hodnota grantových poukázek se stanoví z celkového finančního objemu určeného na I. grantový program a z počtu platných poukázek. - vlastní sportovní činnost - nákup sportovního materiálu a vybavení - sportovní soustředění - pořádání sportovních akcí a turnajů - odměny kvalifikovaných trenérů a lektorů ( doložená kvalifikace, pracovní smlouva, IČ atp.) - údržba a provoz sportovních areálů - zvyšování kvalifikace trenérů a lektorů

3 II. program příspěvek na náklady spojené se spotřebou energií Tento grantový program má pomoci sportovním organizacím působícím na území MČ Praha 15 s pokrytím části nákladů, které jsou těmito organizacemi vynakládány na úhradu spotřebovaných energií. Sportovní organizace, žádající o příspěvek v tomto programu, bude povinna doložit ve své žádosti vyúčtování nákladů na energie za poslední dvě zúčtovací období, návrh na výši finanční spoluúčasti MČ, smlouvu o pronájmu, doklad o vlastnictví, respektive jakoukoliv jinou formu dokladující, že žadatel užívá areál a spotřebovává v něm energie, které přímo či nepřímo hradí některé z distribučních společností, v souvislosti s provozováním sportovní činnosti. V případě, že sportovní organizace vykonává ještě jinou činnost, která přímo nesouvisí s provozováním sportovní činnosti, je povinna toto ve své žádosti vyznačit a žádat pouze o alikvotní část, která má prokazatelně vazbu na sportovní činnost organizace. Mezi hodnotícími kritérii pro přidělení grantu budou i majetkoprávní vztahy žadatele vůči sportovnímu areálu, ve kterém spotřebovává energie. Tzn., že se bude přihlížet, zda-li je žadatel vlastníkem areálu, zda je vlastníkem MČ Praha 15 nebo, zda si pronajímá areál od jiného subjektu a náklady na energie má např. započítány a hradí je v nájemném. - úhrada nákladů na energie (voda, plyn, elektřina, teplo)

4 III. program investiční Investiční grantový program má napomoci rozvíjet kvalitu sportovišť a zázemí ve sportovních areálech na území MČ Praha 15. Žadatelé o finanční příspěvek v tomto grantovém programu musí k žádosti doložit řádně zpracovaný investiční záměr, včetně položkového rozpočtu. Žádat o finanční příspěvek mohou sportovní organizace, které vykonávají svou sportovní činnost v areálech, budovách a pozemcích na území MČ Praha 15, a to ve svém vlastnictví, v dlouhodobém pronájmu od MČ Praha 15 nebo organizací zřizovaných MČ Praha 15 (minimálně na dobu 10ti let, od roku realizace investičního záměru). Tento grantový program lze vyhlásit i jako víceletý ( 2 roky). Jedná-li se o investice do majetku svěřeném MČ Praha 15, je nutno konzultovat vhodnost tohoto záměru na příslušném odboru Úřadu MČ Praha investice do výstavby sportovišť, jejich rekonstrukcí a zlepšování jejich využitelnosti (opravy povrchů, osvětlení, atp.) - investice do vybudování a rekonstrukce zázemí (šatny, soc.zařízení atp.) sportovních areálů

5 IV.program podpora a rozvoj talentované mládeže Grantový program IV. Je určený pro sportovní organizace, které dlouhodobě a cílevědomě pracují na výchově talentované mládeže, jejichž sportovní výsledky dosahují výrazných úspěchů, vychovávají sportovce pro reprezentační výběry, jejich odchovanci se prosazují v nejvyšších soutěžích dospělých, zúčastňují se národních i mezinárodních mistrovství a nemalou měrou se podílejí na šíření dobrého jména nejenom své sportovní organizace a svého sportovního odvětví, ale výrazně reprezentují a dostávají do povědomí široké veřejnosti i dobré jméno MČ Praha 15. Hodnotícími kritérii pro posouzení takto preferovaných sportovních organizací, které budou moci žádat o finanční příspěvek z grantového programu IV., mohou být např.: - mládežnický klub tvoří základnu pro družstva dospělých, zúčastňujících se nejvyšších soutěží ve svých sportovních odvětvích - zúčastňuje se národních i mezinárodních mistrovství, dlouhodobě dobře reprezentuje v soutěžích pořádaných svými zastřešujícími národními svazy - jedná se např. o olympijský výkonnostní sport - organizace dlouhodobě zvyšuje popularitu sportu v rámci ČR - má historickou tradici na MČ Praha 15 - výrazně buduje společenskou prestiž a společenské vyžití v rámci organizace soutěží a zápasů - významně zasahuje do povědomí občanů hlavního města Prahy - reprezentuje mediálně dobré jméno své organizace, ale i MČ Praha 15, resp. jejích historických součástí Finanční prostředky z tohoto grantového programu budou oprávněným žadatelům vypláceny taxativně. Oblast využití finančních prostředků: - vlastní sportovní činnost, náklady s ní spojené - nákup sportovního materiálu a vybavení - doprava na soutěže a utkání - sportovní soustředění a závody

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení

pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení Příloha č. 1 návrhu usnesení č. 1 Z Á S A D Y pro poskytování dotací z Programu podpory sportu města Pardubic v roce 2012 I. Úvodní ustanovení 1. Poskytování dotací z Programu podpory sportu se realizuje

Více

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění

č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění Příloha č.11 ZMČ 6/31 Pravidla pro poskytování transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, městské části Brna Nový Lískovec (dále jen MČ Nový Lískovec) v oblasti tělovýchovy a sportu I. Úvod Poskytnutí

Více

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU

JIHOČESKÝ KRAJ. GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU JIHOČESKÝ KRAJ GRANTOVÝ PROGRAM (administrovaný Odborem evropských záleţitostí) PRIORITNÍ OBLAST LIDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST PODPORA SPORTU 1. výzva pro rok 2014 PRAVIDLA Tento grantový program

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Z ROZPOČTU OBCE DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice na svém jednání dne 12.12.2007 usnesením číslo 154/7 schválilo Zásady

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací

I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací 1/9 I. Odůvodnění finanční podpory a kategorie dotací Podkladem pro směrování dotačních prostředků města do oblasti kultury je znalost problémů, které se zde vyskytují zejména neustále se zvyšující náklady

Více

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru

Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Souhrnný materiál k neinvestičním Programům MŠMT a Programu na podporu mládeže z finančních prostředků Českého olympijského výboru Tento materiál obsahuje pravidla pro jednotlivé programy Ministerstva

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012

Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012 Vyhlášené programy: Hl. m. Praha vyhlašuje usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1131 ze dne 16.8.2011 Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2012 I. Úprava školních sportovišť

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro

Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro Rada hl. m. Prahy vyhlásila usnesením č. 2048 ze dne 19. 8. 2014 Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2015 určené pro subjekty působící v oblasti

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy č. j.: 16 300/2010-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeţí pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 aţ 2015 Úvod Ministerstvo školství, mládeţe

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011

Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 Program podpory kultury města Český Krumlov pro rok 2011 1. Základní rámec Programu 1.1. Název Programu Program podpory kultury města Český Krumlov v roce 2011 1.2. Zdůvodnění Programu Systém grantů města

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Zastupitelstvo města Český Brod

Zastupitelstvo města Český Brod Zastupitelstvo města Český Brod vyhlašuje Programy podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity 1. Úvod 1.1. Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), ostatní právnické subjekty a fyzické osoby

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY

Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY Městská část Praha - Suchdol VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU NA PODPORU PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ SPOLKY PŮSOBÍCÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-SUCHDOL PRO ROK 2015 1 / 6 Část I: Podmínky pro účast

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy

Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava. Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava Koncepce sportu a volnočasových aktivit statutárního města Jihlavy Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Jihlavy

Více

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016

Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na území statutárního města Ostrava v letech 2012 2016 1. Název programu Název programu je: Program podpory a rozvoje veřejných kulturních služeb na

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová

Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová Pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová ze dne 9.12.2014 Zastupitelstvo obce Zašová schválilo tato pravidla poskytování příspěvku na činnost z rozpočtu obce Zašová: Čl. I Úvodní

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY GRANTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Připravili: komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění, Poradní sbor primátora

Více