Zápis 82. schůze VV ŠSČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis 82. schůze VV ŠSČR"

Transkript

1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 1 Zápis 82. schůze VV ŠSČR Pardubice, Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Petr Pisk, Rostislav Svoboda, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Jiří Krejnický a Petr Záruba Hosté: František Štross (19:00) Omluveni: Martin Kubala (manažer projektu Šachy do škol) 1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Schůzi zahájil v 17:00 předseda V. Novotný. Zapisovatelem byl určen Marek Vokáč, ověřovatelem Ladislav Palovský. 2. Schválení zápisu z 81. schůze VV ŠSČR K zápisu nebyly připomínky. Usnesení 82/1: VV ŠSČR schvaluje zápis z 81. schůze VV ŠSČR. Příloha 1: Zápis z 81. schůze VV Schválení programu 82. schůze VV ŠSČR Program 82. schůze VV ŠSČR Bod programu Předkladatel 1 Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatele zápisu V. Novotný 17:00 2 Schválení programu 81. schůze VV ŠSČR V. Novotný 17:05 3 Schválení programu 82. schůze VV ŠSČR V. Novotný 17:10 4 Aktuální zpráva předsedy V. Novotný 17:20 5 Potvrzení usnesení per rollam P. Pisk 17:25 6 Termínový kalendář P. Pisk 17:30 7 Zpráva sekretariátu P. Pisk 17:35 8 Kontrola úkolů P. Pisk 17:45 9 Stav hospodaření k R. Svoboda 18:00 10 Úpravy Jednacího řádu VV V. Novotný 18:10 11 Zhodnocení MČR mužů a žen 2013, konkurz 2014 P. Záruba 18:30 12 Online Aréna ŠSČR V. Novotný 18:50 přestávka 13 Zpráva hospodáře R. Svoboda 19:20 14 Zpráva STK P. Záruba 19:25 15 Konkurzy STK P. Záruba 19:35

2 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 2 16 Zpráva OK J. Krejnický 19:40 17 Pověření OK k přijímání nových členů ŠSČR V. Novotný 19:45 18 Zpráva KR a KK L. Palovský 19:50 19 Zpráva TMK M. Vokáč 20:10 20 Zpráva KM Z. Fiala 20:15 21 Konkurzy KM Z. Fiala 20:20 22 Projekt Šachy do škol Z. Fiala 20:40 přestávka 23 Soutěž na ofic. prodejce ŠSČR V. Novotný 21:15 24 Smlouva s Reprezentačním trenérem mládeže Z. Fiala 21:20 25 Schválení rozpočtu MS mládeže 2013 D. Kaňovský 21:25 26 Zpráva LK P.Buchníček 21:30 27 Zpráva KMK V. Novotný 21:35 28 Memorandum k registraci M. Vokáč 21:40 29 Různé - příprava MČR blesk, otevřený dopis atd. 21:50 30 Závěr 22:00 K předloženému programu nebyly vzneseny žádné námitky ani doplnění či přeřazení bodů. Usnesení 82/2: VV ŠSČR schvaluje program 82. schůze VV ŠSČR. 3. Aktuální informace předsedy ČOV uspěl s legislativní iniciativou, která mění zákon o loteriích v tom smyslu, že provozovatelé mohou čtvrtinu z 20% daně poslat místo státu přímo na ČOV. To by mělo sportovnímu prostředí přinést až 400 mil. ročně. Klíč na dělení se připravuje, zatím je zřejmé, že neolympijské sporty nebudou znevýhodněny. Peníze by měly směřovat především na práci s mládeží. První peníze by mohly být k dispozici již na konci příštího roku. ČUS připravil novou Směrnici o sdružování SK a TJ. Členství nabízí klubům a jednotám především pomoc v administrativě a ekonomice. I nadále tak mohou do ČUS vstupovat i šachové oddíly. Byla utužena spolupráce ČUS s kraji, hejtmanův byl představen projekt Servisních center sportu. Konkrétní formy nabyla spolupráce např. při řešení povodňových škod na sportovních zařízeních. Je třeba prověřit otázku dotací MŠMT. Doporučuji napsat na MŠMT oficiální dopis žádající o přezkum uznané členské základny (snížena oproti naší žádosti) a navýšení dotace z důvodu jejího velkého poklesu. Řešil jsem Olympiádu mládeže v Plzni. Plzeňský kraj bude v létě uzavírat seznam zařazených sportů a neplánuje zařadit šachy. Pro velký přetlak letních sportů nám bylo doporučeno ucházet se raději pravidelně o místo na zimních olympiádách mládeže. Spolupráce s prezidentem Slovinské šachové federace vyústila v pozvání našeho týmu k přípravným zápasům před ME juniorských družstev. Za realizaci děkuji D. Kaňovskému. Účastnil jsem se zahájení a závěrečného ceremoniálu MČR družstev mladších žáků v Táboře.

3 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 3 Usnesení 82/3: VV ŠSČR bere na vědomí informace předsedy. Úkol 82/1 - napsat na MŠMT oficiální dopis žádající o přezkum uznané členské základny (snížena oproti naší žádosti) a navýšení dotace z důvodu jejího velkého poklesu Generální sekretář 4. Potvrzení hlasování per rollam 1- VV ŠSČR schvaluje aktualizaci Soutěžního řádu ŠSČR v předloženém znění s účinností od VV ŠSČR souhlasí s převodem hráče Assan Mukashev z federace KAZ do federace CZE u FIDE 3- VV ŠSČR schvaluje Projekt podpory šachových kroužků a oddílů 4- VV ŠSČR schvaluje přijetí oddílu SPV (Sport pro všechny) Červená Voda za člena ŠSČR 5- VV ŠSČR schvaluje přijetí oddílu ŠK K-servis Cheb za člena ŠSČR 6- VV ŠSČR schvaluje přijetí oddílu Šachový klub Praha 4 o.s. za člena ŠSČR Usnesení 82/4: VV ŠSČR potvrzuje hlasování učiněná per rollam. 5. Termínový kalendář Sekretariát předložil aktualizovaný Termínový kalendář. Usnesení 82/5: VV ŠSČR bere na vědomí aktuální Termínový kalendář. Příloha 2: Termínový kalendář_15_7_ Informace ze sekretariátu (červen - červenec 2013) - proběhla jednání s právníkem ohledně standardizace smluv pro soutěže ŠSČR (viz Ú82/2) - byly vyhotoveny a podepsány smlouvy s pořadateli MČR družstev mladších žáků, Otevřeného MČR v rapid šachu jednotlivců a MČR juniorů a juniorek v rapid šachu - spolupráce při přípravě účasti WGM Kulované na Letní světové Univerziádě v Kazani - proběhlo zajištění reklam do pořadu V šachu - zjišťování možností na uspořádání MČR v bleskovém šachu 2013 v Brně - jednání s potenciálními partnery pro MČR v bleskovém šachu proběhla kompletace e- mailů, podkladů bývalých GS - z MŠMT přišlo podepsané vyhotovení Rozhodnutí o poskytnutí dotací programů I, II a V pro rok Dotace programu I a II již dorazily na účet v plné výši (program I Kč, program II Kč), z dotace programu V přišlo Kč (zbývá Kč) - bylo dokončeno vyúčtování ME jednotlivců s jednou výjimkou - D. Ryabenko (zrušená účast) stále dluží ŠSČR Kč za org. poplatek - byla vyplacena druhá část odměn vedoucím soutěží družstev dospělých - proběhla registrace na MS juniorů (V. Plát) včetně zajištění letenky a všech plateb

4 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 4 - ve spolupráci s Jaroslavem Šmídem byla zaregistrována česká výprava na Olympiádu mládeže do 16 let v čínském Chongqingu - pořadatelé letošního Evropského poháru byli informováni o české účasti (1. Novoborský ŠK) - na FIDE byla k registraci odeslána poslední norma uhraná před (Milan Pastirčák), - po tříměsíčním jednání s Klasifikační komisí FIDE bylo kladně vyhověnu požadavku na udělení titulu IM pro Martina Přibyla na základě ratingu 2400 uhraného v průběhu roku byly uděleny tituly CM pro Františka Vykydala a Pavla Chrze - na FIDE odeslány a následně uděleny licence rozhodčího pro Václava Jonáše, Bohuslava Fúzíka, Martina Sobka, Jiřího Marka, Petra Bažanta a Víta Paveru - na Open Teplice a na Pražský šachový festival bylo zapůjčeno 10 ks online šachovnic s příslušenstvím (poplatek 300 Kč/ks), vše bylo v pořádku vráceno na sekretariát Novinky FIDE a ECU - GM David Navara obdržel divokou kartu prezidenta FIDE a zúčastní se Světového poháru uzávěrka žádostí o titul k udělení na 84. Kongresu FIDE je (za zaslání pozdní přihlášky je přirážka 50%, za přihlášky podané přímo na kongresu je příplatek 100%) - FIDE prodloužila uzávěrku na zaslání norem uhraných před o jeden měsíc do Taktéž udělení titulů FM, WFM, CM, WCM na základě ratingu před musí být zaregistrováno u FIDE k Usnesení 82/6: VV ŠSČR bere na vědomí informace ze sekretariátu. Úkol 82/2: Obecnou kostru standardizovaných smluv zkontrolovat v STK a KM GS, Záruba, Fiala do konce července. 7. Kontrola úkolů Proběhla kontrola všech úkolů po termínu plnění. Usnesení 82/7: VV ŠSČR bere na vědomí kontrolu úkolů. 8. Stav hospodaření k Stav hospodaření k byl zveřejněn na webu ŠSČR: Poznámky: Stále není jisté, zda obdržíme doplatek dotace MŠMT z programu V. ve výši 1,6 mil Kč (jde o změnu státního rozpočtu, která není v aktuální politické situaci bez komplikací). Jsou doporučovány opatrné úsporné akce v rozpočtu a disciplinované čerpání položek, ve kterých průběžně překračujeme rozpočet (cestovné, sekretariát, konference, VV). Usnesení 82/8: VV ŠSČR bere na vědomí stav hospodaření k

5 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 5 9. Úpravy Jednacího řádu VV Předseda ŠSČR V. Novotný představil záměr úpravy Jednacího řádu VV s tím, že paragrafové znění připraví Legislativní komise. Potřebu měnit JŘ VV vidím v těchto bodech: větší využívání moderních technologií podklady by nemusely být v písemné podobě, ale jen elektronicky, místo mailů by bylo vhodné využívat umístění podkladů na internetu (např. Google Disk), rozšíření možností hlasování per rollam např. v Doodlu atd. zjednodušení formy podkladových materiálů a max. zjednodušení práce směrem k potřebě sepsání zápisu z VV do zápisu není potřeba uvádět datum zpracování, předkládající osoba je zřejmá již z programu atd. Bylo by vhodné, aby materiály chodily v jednotném formátu (někteří tak již činí). rozšíření okruhu osob oprávněných předkládat materiály do VV (aktuálně se týká minimálně manažera projektu Šachy do škol, reprezentačního trenéra mládeže atd.). S tím na druhou stranu souvisí potřeba, aby materiály byly předkládány nikoliv jako polotovary, ale již ve stavu vhodném ke schválení či jen drobným úpravám. Předložení složitějších matérií by tak mělo předcházet oponentní posouzení v příslušných odborných komisích, mnohde bude potřeba aprobace hospodáře z pohledu účetního, u nových složitých smluv by měl GS zajistit dobrozdání právníků atd. Toto patrně ale nemusíme dávat do JŘ. pružnější pravidla sestavování programu, hlavně řazení jednotlivých bodů za sebou (nejlépe zcela volně, zatímco aktuální JŘ počítá automaticky např. se zprávou místopředsedy a předsazením bodů z plánu práce). zrušit čl. 3 (10, 11) schvalování usnesení po jednotlivých bodech programu - upravit dle skutečné praxe upravit proces hlasování per rollam formy, termíny, četnost atd. změnit čl. V podle praxe některé košaté diskuze nejsou vhodné k tomu, aby byl v zápisu nutně zmiňován každý řečník. Slouží-li zápis zároveň jako informace široké veřejnosti, je diskutabilní, zda vůbec uvádět neschválená usnesení (zůstává právo zaznamenat odlišné stanovisko). čl. V vypustit termín tisková (média vývody VV asi nezaujmou), doplnit povinnost umístit na web (členstvo naopak ano). agenda úkolů, kontrolní mechanismy, sankce přetížení aparátu ŠSČR vede k tomu, že mnohde nestíháme plnit včas všechny úkoly, často nejsou včas zaslány podklady atd. Nepůsobí dobře na veřejnost, pokud si v každém zápisu z VV čte, které úkoly nebyly řádně a včas splněny, sami jsme si toho dostatečně vědomi a většinou i známe důvody, které k tomu vedou.

6 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 6 Jelikož se ale tento permanentní tlak na aparát ŠSČR, množství změn, podnětů a z toho vyplývajících úkolů, pozitivně odráží v množství pozitivních změn, které jsme již stihli zavést, usoudil jsem, že není vhodné zavádět nějaké přísné sankce, jak jsem měl původně při předkládání tohoto materiálu v úmyslu. Vedlo by to totiž k tomu, že by nikdo nechtěl přijímat nové výzvy a zpomalili bychom tak posun hnutí vpřed. Jsem příznivcem pozitivní motivace, ta je dle mého názoru lepším hnacím motorem k práci, obzvlášť té dobrovolné. Proto Vám na tomto místě děkuji za všechny již splněné úkoly a pojďme se dle našich možností vrhnout na ty zatím nesplněné! Závěr tedy je, že bych Agendu úkolů navrhoval nechat jako neveřejnou vnitřní záležitost VV, koordinací bude i nadále pověřen GS. Je to ale bod k diskuzi, můžete upřednostnit i model přísnějšího metru. Poznámka: Další náměty hlasování po půlnoci pouze po předběžném odsouhlasení, zakotvit, že schůze VV nemají trvat déle než 8 hodin Usnesení 82/9: VV ŠSČR souhlasí s věcným záměrem změn Jednacího řádu VV ŠSČR a pověřuje Legislativní komisi k dopracování věcného záměru a vypracování paragrafového znění. 10. Zhodnocení MČR mužů a žen 2013, konkurz na rok 2014 Zprávu pořadatele a zprávu rozhodčího předložil předseda STK Petr Záruba VV k prostudování. Příloha 3: Závěrečná zpráva k MČR mužů a žen 2013 Příloha 4: Zpráva rozhodčího k MČR mužů a žen 2013 V roce 2014 se MČR mužů a žen bude hrát jako společný Open. Z důvodu, že je to velká akce je třeba již nyní vyhlásit konkurz - pořadatelé potřebují znát podmínky. Na MČR 2012 byly určeny tyto částky: Cenový fond: Muži: ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, ,- Kč, 8.000,- Kč, 6.000,- Kč, 4.000,- Kč, 3.000,- Kč, 2.000,- Kč, 1.000,- Kč (celkem ,- Kč) Ženy ,- Kč, ,- Kč, 7.000,- Kč, 5.000,- Kč, 3.000,- Kč, 2.000,- Kč, 1.000,- Kč (celkem ,- Kč) Dále ŠSČR hradil: startovné hráčům s titulem GM a hráčkám s titulem WGM, odměnu hlavnímu rozhodčímu (dle ekonomické směrnice), pobytové výlohy pro první 3 hráče z MČR 2011, hráče s titulem GM, pro první 3 hráčky z MČR 2011 a hráčky s titulem WGM do maximální výše 8.000,- Kč/osoba a poplatek za zápočet na ELO FIDE a ELO ČR. Usnesení 82/10: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu z MČR mužů a žen 2013 a souhlasí s postupem pořadatele při doplňování účastnic MČR žen Usnesení 82/11: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu 2014 částkou Kč na zajištění MČR mužů a žen 2014.

7 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích Online Aréna ŠSČR V minulém roce jsme zastavili všechny platby podle smlouvy s Premium Chess, Ltd. kvůli problému s DPH, kdy bychom při fakturaci do ciziny začali podléhat povinnosti odvádět DPH, což není pro ŠSČR a členskou základnu výhodné (např. připočítání DPH k poplatkům za ELO atd.). Jako řešení problému navrhl hospodář ŠSČR změnu všech plateb na dary (změna smlouvy), k této záležitosti se dosud partner jednoznačně nevyjádřil. Požádal nás, abychom dali dohromady přehled všech plateb, což hospodář připravil. Bez problému by měla proběhnout platba 5000 Eur, která je i podle smlouvy darem, s tím partner souhlasil, je jen potřeba připravit příslušný dokument. Projekt Arény mezitím nabyl výrazný mezinárodní rozměr, když se postupně šíří do dalších zemí, s kterými jsou uzavírány smlouvy. Ty už jsou jinak postavené na základě zkušeností partnera v ČR. Zde jsme byli upozorněni na skutečnost, že ekonomicky Aréna vůbec neběží podle jejich představ a náklady vysoce překračují příjmy, budeme proto jednat o změně smlouvy. Též si přejí užší propojení Arény se ŠSČR vysílání online přenosů, trénování atd. Nutno podotknout, že ovšem nejprve je vždy třeba připravit program Arény na tyto další možnosti. Usnesení 82/12: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu o projektu Online Arény ŠSČR. 12. Zpráva hospodáře Vyúčtování dotace CTM a SKŠ V podmínkách užití a vyúčtování dotace jsou proti loňskému roku některé změny. Některá doplnění jsou jen formální, některá závažná. Ta nejzávažnější jsou tato: - v programu V se dotace poskytují maximálně do výše 70% rozpočtovaných nákladů s tím, že při vyúčtování budou vykázány i vlastní náklady (minimálně do výše 30%). - dotace nesmí být použita na duplicitní úhradu stejných nákladů z různých zdrojů vč. zdrojů ze státního rozpočtu, - nelze duplicitně použít mzdové prostředky z různých programů pro jednu osobu. Tyto změny jsou zapracovány do nového návrhu smluv s KŠS a SKŠ. Návrh jim byl zaslán (s tím, že je to návrh, který bude schvalován na 82. schůzi VV a jsou zde možné ještě drobné změny). Rozdělení dotací KŠS na TCM bylo schváleno na VV č. 81. Výška dotace SKŠ a Sdružení problémistů byla schválena v upraveném rozpočtu na VV č. 81. Zde je rozhodnutí doplněno o číslo rozhodnutí, které bude uvedeno na smlouvách a následně na dokladech vyúčtování. Rozdělení je uvedeno v příloze této zprávy. Přílohou této zprávy je rovněž návrh smlouvy s příjemci dotace. Do smlouvy jsou zapracovány změny vyplývající z požadavků MŠMT a TMK. Proti roku 2012 se posouvá termín vyúčtování do 15. listopadu Dle požadavku celostátního manažera TCM jsou upraveny podmínky užití dotace, minimálně její polovina musí být použita na náklady trenérů TCM. Příloha 5: Seznam rozhodnutí Rozdělení dotací na TCM a činnost SKŠ a SŠP s číselníkem rozhodnutí

8 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 8 Příloha 6: Smlouva o přidělení dotace program V návrh VV82 Příloha 7: Tabulka vyúčtování dotace - Program V Příloha 8: Tabulka vyúčtování TCM 2013 Usnesení 82/13: VV schvaluje rozdělení dotací krajským šachovým svazům a Sdružení korespondenčních šachistů. Usnesení 82/14: VV schvaluje obecné znění návrhu smlouvy o přidělení dotace. Úprava tarifů mobilních telefonů a telefonní linky Dle smlouvy s Vodafonem jsme užívali tyto tarify: 1. Nabito 350, tel. číslo , Štross, 50 volných minut, cena 390 Kč bez DPH plus platby za internet, 22 Kč za spojení na den. 2. Tarif Odepiš, tel. číslo , používán k připojení svazového notebooku na internet, 3GB dat, cena 529 Kč za internet plus 12 Kč za tarif. 3. Tarif Mezi námi, tel. číslo GS, 300 minut, 666 Kč. Nově uzavřena smlouva na 24 měsíců: 1. Tel. číslo , Štross, 100 volných minut, internet 300 MB, SMS neomezeně, cena 255 Kč. 2. Tel. číslo , používán k připojení svazového notebooku na internet, 4GB dat, cena 275 Kč za internet plus 12 Kč za tarif. 3. Tel. číslo GS, nulový tarif, 0 Kč. Lze znovu oživit tel. číslo. Pozn. GS bude dále používat vlastní tel., viz jiný bod. Přes ČUS užíváme tři telefonní linky, dvě pevné a bránu T-Mobile. Paušál zde je 236 Kč za linku plus provolané telefonáty jen minimum (v květnu 72 Kč pevná a 27 Kč brána). Navrhuji od srpna zrušit nevyužívanou pevnou linku a bránu T-mobilu. Ušetříme 472 Kč měsíčně. Nepeněžní odměny generálního sekretáře Po konzultaci s daňovým poradcem bychom měli mít schválené, protože to není součástí pracovní smlouvy a ani to není vhodné, nepeněžní plnění zaměstnanci. Proto předkládám ke schválení usnesení, na základě kterého obdrží GS stravenky a příspěvek k penzijnímu připojištění stejný, jako ostatní zaměstnanci. Proplácení nákladu na telefon souvisí s jinde uvedenou úpravou užívání telefonů. Petr Pisk má se svým operátorem smlouvu na téměř dva roky. Nemá smysl, abychom platili my i on samostatně dva telefony. Proto navrhuji, abychom mu hradili jeho současně uzavřenou smlouvu do výše 770 Kč, což mu pokryje náklady. Je to o něco více, než bychom platili současný tarif, na druhé straně ušetříme za telefonáty z pevné linky na Strahově apod. Toto řešení je výhodné pro obě strany.

9 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 9 Usnesení 82/15: VV schvaluje generálnímu sekretáři příspěvek k důchodovému pojištění ve výši 300 Kč měsíčně, příspěvek na užívání mobilního telefonu do výše 770 Kč měsíčně a příspěvek na stravenky ve výši 50 Kč na každý pracovní den. Úkol 82/3: Zrušit nepoužívanou pevnou linku a bránu T-mobilu od srpna - GS Jednání se zpracovatelem ELO listin 1. Za zpracování výsledků rapid turnajů a vydání LOK ČR rapid turnajů žádá její zpracovatel pan Šmajzr stejnou odměnu jako za listiny za turnaje vážné. V letošním roce se předpokládá vydání dvou listin. S tím, že ta druhá by mohla být vydána až počátkem roku Tím by se tento výdaj přesunul na nový rozpočtový rok a v letošním roce bychom platili jen jednu platbu. V roce 2014 by výdaje byly dány počtem vydávaných listin, které bude s panem Šmajzrem sjednávat KK. 2. Jednání o odprodeji licence k SW, který užívá pan Šmajrz ke zpracování dat pro FIDE rating a LOK. Vysvětlil jsem mu, že náš zájem o tuto listinu je veden snahou zabezpečit kontinuitu pro mimořádnou situaci (nebude mít např. na práci pro svaz apod.). Pan Šmajzr chce v prvé řadě i dále pracovat pro svaz a do této činnosti zaučuje i dceru, která je již nyní jej v mnoha věcech zastoupit. SW je v současnosti ve stavu, který je schopen sloužit jen jemu, ale pro další osoby by nebyl uživatelsky přívětivý. Domluvili jsme se, že bude na úpravě SW tak, aby jej mohl v případě nutnosti převzít i někdo druhý, pracovat. Není to ovšem otázka nejbližších týdnů. 3. K možnosti on-line započítávání výsledků rapid turnajů přes webovské rozhraní přímo do listiny je pan Šmajzr skeptický. Dle jeho zkušenosti je ve výsledkových listinách je příliš moc chyb a stejně by nemohly jít výsledky přímo ven. A pak je lepší je posílat stejně jak nyní zpracovateli LOK e- mailem. Usnesení 82/16: VV schvaluje mimořádný rozpočtový výdaj pro rok 2013 ve výši Kč pro zpracovatele ELO listiny ČR v rapid šachu jako odměnu za její zpracování. Odpis pohledávky Při přípravě MČR mužů, žen a juniorů v Karlových Varech v roce 2005 byla uzavřena reklamní smlouva se společností Grafik V+M s.r.o., IČ: , sídlo: Karlovy Vary, Jáchymovská 429/91, PSČ Na plnění ve výši Kč, byla vystavena faktura splatná Faktura nebyla uhrazena před MČR a po jeho skončení přestala komunikovat a na výzvy nereagovala. V následujících letech se nepodařilo společnost kontaktovat, dle obchodního rejstříku se zde vyměnil jednatel a v roce 2008 byla na jeho obchodní podíl ve výši Kč uvalena exekuce. Poslední známé telefonní čísla na společnost jsou zrušena. Uplatnění pohledávky ztrácí smysl. Usnesení 82/17: VV schvaluje odpis nedobytné pohledávky za společností Grafik V+M s.r.o. Karlovy Vary z ve výši Kč. (hlasování se zdržel Buchníček) Vyúčtování prodeje Trénujeme s Figurkou Byl projednán neveřejný návrh vyúčtování prodeje cvičebnice Trénujeme s Figurkou od o.s. Figurka. Úkol 82/4: Vypracovat odpověď na Návrh vyrovnání závazků mezi ŠSČR a o.s. Figurka - GS

10 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích Zpráva STK Byly vydány rozpisy soutěží lig řízených STK ŠSČR pro ročník 2013/2014. Všechna oprávněná družstva hrát tyto soutěže, se v termínu přihlásila. Byl stanoven termín losování těchto lig a to od 13:00. Losování proběhne v hotelu Sport v Pardubicích. Byl vyhlášen konkurz na pořadatele MČR juniorek a polofinále MČR juniorů Zároveň již byl vybrán pořadatel. Tím bude TJ Jiskra Havlíčkův Brod. S ní bude nutné uzavřít smlouvu na pořádání akce. Byla ukončena série GP v rapid šachu 2012/2013 a probíhá vyplácení cen, které nebylo možné předat při posledním turnaji v Hustopečích. Dále byl vydán rozpis GP v rapid šachu 2013/2014, který je zároveň konkurzem pro přihlášení jednotlivých turnajů. Byla sehrána Extraliga žen Letošního ročníku se zúčastnilo jen jedno slovenské družstvo. Proto bude nutné domluvit, jak to vidí Slováci s následujícím ročníkem, který by měl zajišťovat Slovenský šachový svaz. Usnesení 82/18: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Sportovně technické komise. Úkol 82/5: Kontaktovat Slovenský svaz s otázkou budoucnosti Československé extraligy družstev žen. - Záruba 14. Konkurzy STK Stejně jako MČR mužů a žen 2014 je třeba připravit konkurz na MČR juniorů Částka je stejná jako v minulých letech. Před startem extraligy je nutné znát pořadatele posledního trojkola. Částka je stejná jako v minulých ročnících. Usnesení 82/19: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu 2014 částkou ,- Kč na zajištění MČR juniorů Usnesení 82/20: VV ŠSČR schvaluje zavázání rozpočtu 2014 částkou ,- Kč na zajištění finále extraligy 2013/ Zpráva OK Zprávu přednesl Jiří Krejnický. OK ŠSČR kromě běžné činnosti registrace zaregistrovala 3 nové oddíly viz per rollam. Pravidelně byly předkládány přehledy o stavu registrace a přehled návrhů jubilantů. Byl zamítnut jeden přestup hráč Demko (narozen 2003) z BŠS Frýdek Místek do Mezinárodní šachové školy Interchess kvůli nedohodě ohledně financí. Usnesení 82/21: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Organizační komise. Zásady oceňování jubilantů interní směrnice ŠSČR Podkladem je databáze registrovaných (aktivních) členů ŠSČR. OK předloží vždy do 30. každého měsíce seznam jubilantů, kteří v měsíci M + 2 dovrší kulatého jubilea, tedy 50, 60, 65 let a dále vždy po 5 letech. Tento seznam posoudí VV ŠSČR a provede výběr zasloužilých šachistů z celorepublikového hlediska.

11 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 11 Současně se tento seznam zašle mailem na předsedy Krajských šachových svazů k možnému ocenění zasloužilých šachistů regionálního významu. Těmto zašle ŠSČR jménem předsedy děkovný dopis za přínos šachovému hnutí, který vytvoří sekretariát ŠSČR. U šachistů se zásluhami hodnými zřetele bude při nejbližší celorepublikové akci předán věcný dar. Otázkou jsou významní šachisté, které nebudeme mít v databázi svazu Vlastimil Hort, možná Lubomír Ftáčnik či Ján Plachetka, do budoucna možná Jan Smejkal a Jana Jacková jsou neaktivní, nebo Kateřina Němcová, nebo např. neregistrovaný rozhodčí IA Ivan Syrový rozhodoval nedávné Mistrovství tělesně postižených ve Velkých Losinách a další. (Poznámka určitě zachovat v databázi a oceňovat) Usnesení 82/22: VV ŠSČR schvaluje nové zásady oceňování jubilantů. 16. Pověření OK k přijímání nových členů ŠSČR Bod stažen vzhledem k časovému skluzu. 17. Zpráva KR a KK Komise rozhodčích KR ŠSČR plánuje uspořádat v září před startem ligových soutěží 2 semináře rozhodčích nejvyšších tříd první se uskuteční v Praze a druhý v Brně (detailní informace bude zveřejněna v průběhu měsíce července na webu). Vývoj programu pro generování testových otázek úspěšně pokračuje, nejpozději v září bude program zprovozněn (administrátorské prostředí, správa databáze otázek, tisk do formátu PDF, volba počtu otázek, obtížnosti a kategorizace testů pro jednotlivé rozhodcovské třídy výstup bude sloužit KR ŠSČR, popřípadě krajským KR). V neposlední řadě KR obdržela, projednala a doporučuje VV ke schválení návrh J. Prokopové na udělení titulu FIDE arbiter. Klasifikační komise KK ŠSČR doladila implementací ratingových listin do programu SM, současně byly zahájeny legislativní kroky k aktualizaci klasifikačního řádu vzhledem k rapid LOK. Komise uložila za pozdní registraci turnaje na FRL pořadateli Extraligy žen pokutu ve výši 1000Kč (viz ES ŠSČR čl ) pořadatel turnaj nezaregistroval a nezaslal po skončení turnaje k zápočtu (rating administrátor byl nucen údaje pro registraci a následně i pro zápočet čerpat z propozic a chess-results.com). Usnesení 82/23: VV ŠSČR schvaluje návrh na udělení titulu FA pro Jiřinu Prokopovou. Usnesení 82/24: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Komise rozhodčích a Zprávu Klasifikační komise.

12 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích Zpráva TMK Reprezentační úsek Proběhl turnaj Mitropa cup, detaily v přílohách, aktuální stav doplní sekretariát. Eva Kulovaná bojuje na Univerziádě: Připravován rozpočet na ME družstev ve Varšavě Vzhledem k prodloužení délky soutěže o 1 den a vyšším finančním požadavkům pořadatelů byly hledány vnitřní rezervy rozpočtu. Pokud se podaří zajistit ubytování výpravy ve druhém nabízeném hotelu, měly by být problémy s rozpočtem víceméně vyřešeny. Vyjednávání s pořadatelem pokračují. Připravován rozpočet na MS HD20. Předpokládaná účast Vojtěch Plát a Jana Zpěváková. Momentálně je řešena otázka bezpečnosti v Turecku a možnost sponzorských příspěvků (Jana Zpěváková nakonec odřekla vzhledem k nejisté bezpečnostní situaci v Turecku). Plánovaný trenérský doprovod vychází podle požadavků pořadatelů v zatím nepřijatelné výši. Navrženo řešit pozváním V. Pláta na soustředění reprezentace ME družstev a přesunout do položky soustředění část prostředků na trenérský doprovod z plánovaného rozpočtu MS HD 20. Metodický úsek Probíhá příprava druhého termínu zkoušek školení trenérů 2. třídy v Pardubicích. Je rozpracováváno metodické naplnění Rámcového metodického plánu tréninkového procesu mládeže. Různé Byli osloveni přední trenéři šachu s dotazem na zájem o členství v Unii profesionálních trenérů ČOV. Usnesení 82/25:VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Trenérsko-metodické komise a souhlasí s přesunem částky z rozpočtové položky MS H20 do rozpočtové položky Soustředění muži. Usnesení 82/26: VV ŠSČR schvaluje vyúčtování akce Mitropa Cup. Příloha 9: Mitropa vyúčtování 19. Zpráva KM Zprávu představil předseda KM Zdeněk Fiala. Během června zajišťovala KM Mistrovství ČR družstev mladších žáků a Mistrovství ČR v rapid šachu. Na Mistrovství ČR družstev mladších žáků vznikl problém s losováním soutěže. Z. Fiala řešil problematiku zajištění Mistrovství EU v Malenovicích. Z. Fiala řešil projekty mládeže. D. Kaňovský zajišťoval přípravu reprezentace na MS a ME mládeže (konečně dorazily propozice MS mládeže, anglická verze je již na webu). D. Kaňovský zajišťoval tým na ME juniorských družstev. Získali jsme po dobrém výkonu bronzové medaile.

13 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 13 M. Kubala pokračoval v Projektu Šachy do škol. D. Kaňovský zajišťoval provoz webinářů pro mládež. Usnesení 82/27: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Komise mládeže. Usnesení 82/28: VV ŠSČR gratuluje družstvu juniorů k 3. místu na Mistrovství Evropy juniorských družstev VV ŠSČR děkuje T. Kriebelovi, T. Krausovi, T. Baláčkovi, Š. Seidlovi a trenérovi D. Kaňovskému za výbornou reprezentaci ČR na ME! Úkol 82/6: Dopis členům družstva juniorů připraví a rozešle Štross. Úkol 82/7: Oficiální reakci VV ŠSČR na Otevřený dopis ŠO Zbrojovka Vsetín k MEU mládeže 2013 v Malenovicích vypracuje předseda. 21. Konkurzy KM Z. Fiala předložil požadavek na dotace na soutěže v roce Dotace jsou stejné jako v roce Dotace je třeba schválit, aby bylo možno vypsat konkurzy na tyto soutěže. Usnesení 82/29: VV ŠSČR zavazuje rozpočet na rok 2014 schválenými částkami dotací: Kč na Mistrovství ČR mládeže do 16 let, Kč na Mistrovství ČR dětí do 8 let, Kč na Mistrovství ČR družstev starších žáků, Kč na Mistrovství ČR družstev mladších žáků, Kč na Mistrovství ČR družstev žáků středních škol, Kč na Mistrovství ČR družstev žáků zákl. škol třída a Kč na Mistrovství ČR družstev žáků zákl. škol třída. 22. Šachy do škol Informace zaslal nepřítomný manažer projektu Martin Kubala. Smlouva se školami 2014/2015 Byl upraven návrh smlouvy se školami pro školy, které se zapojí do projektu od školního roku 2014/15. Prosím o jeho schválení, aby bylo možné smlouvu vyvěsit na web již od počátku nadcházejícího školního roku. Pozn. 1: R. Svoboda považuje zápůjčku šachového materiálu za dlouhodobě neudržitelnou, ve smlouvě je tedy návrh zajištění balíčku šachového materiálu za výhodnou cenu. Pozn. 2: Závazek škol spolupracovat při vyhodnocování projektu je obecně uveden v bodě smlouvy. Jakékoliv testování dětí je vždy podmíněno souhlasem rodičů. Při sondování možností psychologického testování jsme se nesetkali s tím, že by nás někdo z ředitelů odmítl, ale ředitel obecně nemá pravomoc podepsat jakýkoliv závazek, že se děti z jeho školy podrobí nějakému konkrétnímu testu. Usnesení 82/30: Návrh - VV schvaluje návrh smlouvy se školami pro projekt Šachy do škol na rok 2014/15. nebyl přijat (0 pro, 5 proti, 3 zdrželi) Úkol 82/8: Další postup ohledně smluv 2014/2015 probere s manažerem projektu Svoboda.

14 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 14 Příloha 10: Smlouva se školami Tvorba dalších metodických materiálů projektu ŠdŠ Bylo poptáno vytvoření pracovních sešitů pro děti, které budou navazovat na sešit Pat a Mat hrají šachy, jenž pokrývá látku kapitoly Metodiky od P. Herejka. Cvičebnice by měla sloužit jako pracovní sešit pro děti při výuce šachu na školách. Tzn., že každé dítě bude mít svůj sešitek a do něj bude v hodině (nebo za domácí úkol) zapisovat/zakreslovat řešení úkolů. Předpokládáme, že teoreticky látku vysvětlí dětem učitel/trenér pomocí nástěnné šachovnice a že děti budou mít příležitost si prakticky vyzkoušet některé úkony přímo na šachovnici (např. matové vedení věží). Úlohy ve cvičebnici by měly na elementárních příkladech demonstrovat probíranou látku. Měly by být snadno zapsatelné a úrovní spíše lehčí tak, aby byly řešitelné téměř všemi dětmi v reálném čase v hodině. Učitel disponuje také sbírkou úloh, která obsahuje ke každému tématu také obtížnější úlohy, které může použít pro pokročilejší žáky, z toho důvodu nepovažuji za nutné zařazovat do cvičebnice větší množství náročnějších úloh. Cvičebnice by měla obsahovat především příklady k řešení, případné poučky pouze heslovitě, delší textové pasáže jsou nežádoucí (nejedná se o učebnici). Jazyková úroveň by měla být přiměřená tomu, že se sešitem budou pracovat děti na 1. stupni ZŠ (některé už od 1. třídy). Z předchozí výuky už by děti měly znát tahy všech figur, hodnotu figur a šachovou notaci. Požadováno je pouze zpracování odborné (šachové) části cvičebnice, ŠSČR zajistí ilustrace a grafické zpracování pro tisk, vytištění i distribuci cvičebnice. Zpracování pracovního sešitu ke kapitolám 5-10 Metodiky provede Karel Pliska ml. Zpracování pracovního sešitu ke kapitolám Metodiky provede Martin Beil. - řazení témat v cvičebnici bude sledovat Metodiku pro učitele a trenéry šachu od P. Herejka - každá z lekcí by byla zpracovaná barevně v rozsahu cca 6-10 stran (podle toho, jak jsou kapitoly v Metodice obsáhlé, celkem tedy cca 50 stran) - pro případný pozdější dotisk cvičebnic by autor udělal další úpravy či vylepšení podle potřeby - autor se bude aktivně podílet na konzultacích spojených s grafickým zpracováním cvičebnice - autor bude konzultovat podobu cvičebnice s dalšími trenéry, v případě K. Plisky to budou E. Gonsior, A. Surma a K. Kubala (všichni jmenovaní s tím souhlasí), E. Gonsior je ochoten konzultovat i práci M. Beila, další konkrétní návrhy jsem od M. Beila dosud neobdržel. - odměna za dílo by byla 6 Kč / vytištěný kus (předpokládaný náklad stejně jako Pat a Mat, tj ks), oba autoři souhlasí s vyplacením odměny v roce ŠSČR by vlastnil autorská a vydavatelská práva na dílo tak, jak je, Martin Beil si vymiňuje právo využít jakoukoliv část díla pro své další šachové metodické příručky - M. Beil požaduje umístění reklamy na své další cvičebnice buďto formou odkazu přímo v cvičebnici nebo na webu ŠdŠ a společnou propagaci svazových i jeho cvičebnic na webu ŠSČR

15 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 15 - K. Pliska je schopen na cvičebnici intenzivněji pracovat v průběhu prázdnin, popř. v září (poté se mu naplno rozjíždějí všechny kroužky), proto by bylo žádoucí uzavřít s ním smlouvu co nejdříve, termín dodání by byl do konce září - u M. Beila je situace podobná, ale v jeho případě jsem dostal odpověď, že dílo je schopen dodat do dvou měsíců od podepsání smlouvy - s autory bude komunikovat a dílo převezme M. Kubala Usnesení 82/31: Návrh - VV schvaluje vytvoření cvičebnic K. Pliskou ml. a M. Beilem a zároveň VV zavazuje rozpočet pro rok 2014 částkou 72 tis. Kč na odměnu pro autory. nebyl přijat (1 pro, 2 proti, 6 zdrželo) Úkol 82/9: Upřesnit informace pro výběr cvičebnic a autorů pro pokračování projektu ŠdŠ - Kubala Návrh na uzavření smlouvy o zahájení psychologického výzkumu na školách zapojených do projektu Šachy do škol Záměr provést psychologický výzkum je popsán ve schválené koncepci projektu ŠdŠ a v rozpočtu projektu je na něj v roce 2013 vyčleněno 25 tis. Kč. Testování bude vedeno atestovaným klinickým psychologem a jeho první fáze proběhne na začátku projektu v září 2013, druhá fáze pak v červnu Předpokládáme otestování cca 100 dětí v experimentální skupině a cca 100 dětí v kontrolní skupině - podrobnosti v příloze. Vzhledem k tomu, že je potřeba nakoupit testy a vytvořit pokyny pro učitele ještě před zahájením školního roku, je uzavření smlouvy docela urgentní. Usnesení 82/32: VV schvaluje provedení psychologického výzkumu ve školním roce 2013/14 v celkové částce Kč, polovina bude realizována v roce 2013 a druhá polovina v roce Smlouvy připraví sekretariát. (pro 8, zdržel se 1) Poznámka: Věnovat problematice projektu ŠdŠ speciální schůzku VV s manažerem projektu co nejdříve. Úkol 82/10: Připravit smlouvy na provedení psychologického výzkumu projektu ŠdŠ - sekretariát 23. Soutěž na oficiálního prodejce ŠSČR Bod stažen vzhledem k časovému skluzu 24. Smlouva reprezentačního trenéra mládeže Vzhledem k výši plnění je potřeba smlouvu schválit ve VV. Usnesení 82/33: VV ŠSČR schvaluje smlouvu reprezentačního trenéra mládeže D. Kaňovského.

16 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích Schválení rozpočtu MS mládeže 2013 D. Kaňovský předložil rozpočet MS mládeže. Neznámou položkou je cena letenek. Rozpočet je třeba schválit, aby dostali rodiče informace o podmínkách účasti. Vzhledem k výši rozpočtu je schválení v kompetenci VV ŠSČR. Usnesení 82/34: VV ŠSČR schvaluje rozpočet MS mládeže. 26. Zpráva Legislativní komise Zprávu uvedl předseda Legislativní komise Petr Buchníček. Po minulé schůzi VV doladila definitivní znění SŘ, které bylo schváleno per rollam. V průběhu června se LK chtěla zabývat projednáním nových podnětů do Registračního a přestupního řádu a přípravou jeho aktualizované verze k interní diskusi v rámci VV. V důsledku dvou žádostí předložených GM Polákem Výkonnému výboru (Žádost o zavedení jasných pravidel pro registraci cizinců v šachové federaci ČR a Žádost o přezkoumání statutu Alexeje Kislinského v šachové federaci ČR) však bylo nutno plánovanou činnost odložit a přednostně se zabývat jednak přípravou odpovědí na uvedené žádosti a jednak analýzou, zda z předložených materiálů nevzejdou další nové podněty vyžadující doplnění do chystaných legislativních úprav. Usnesení 82/35: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Legislativní komise. 27. Zpráva KMK Zprávu přednesl předseda Komise pro marketingovou komunikaci Viktor Novotný. KMK řešila soutěž na webhosting, nakonec došlo k prodloužení spolupráce s Ignumem, tentokrát s pružnou výpovědí, neboť již v srpnu 2012 jsme si zaplatili základní webhosting až do 3. listopadu K němu tedy pokračují i smlouvy o pronájmu a správě serveru, aby web běžel v pořádku. Ozvala se řada zájemců o spolupráci na novém webu, připravujeme zadání této soutěže. Pokračuje nastavování pravidel a ladění smluv ohledně pořadu V šachu, P. Pisk se ujal shánění inzerentů. Pokračuje nastavování pravidel ohledně publikování na webu, stav zatím stále ještě není ideální. Agentura pomáhá s tiskovými zprávami, s propagací pomáháme i jiným subjektům (např. ohledně Czech Openu doplnění mediálních kontaktů, dohodnuty návštěvy ČT atd.). Pomalu pokračuje spolupráce na tabletovém týdeníku Dotek dohodli jsme spolupráci s problémisty, hledáme technické řešení a vyřešit musíme dodávání komentovaných partií. Zvýšila se četnost plnění webu ŠSČR aktualitami. Děkuji všem, kteří s tím pomáhají. Usnesení 82/36: VV ŠSČR bere na vědomí Zprávu Komise pro marketingovou komunikaci. 28. Memorandum registrace Marek Vokáč představil základní východiska svého Memoranda k registraci. Usnesení 82/37: VV ukládá příslušným komisím dopracování projektu.

17 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 17 Úkol 82/11: Dopracovat projekt změn v registračním řádu Organizační komise, Komise mládeže, Legislativní komise, předseda. Moderátor projektu Vokáč. Příloha 11: Memorandum - registrace 29. Různé Stav příprav MČR v blesku M. Vokáč Příprava je zaměřena na realizaci MČR v bleskovém šachu 2013 v Brně. Grant Prahy ve výši 20,000 Kč bude zdvořile vrácen magistrátu. Usnesení 82/38: VV pověřuje Legislativní komisi vypracováním návrhu odpovědi GM Tomáši Polákovi. 30. Závěr Jednání ukončeno ve 23:15 Zapsal: Marek Vokáč Ověřil: Ladislav Palovský Soupis nových úkolů: Úkol 82/1 - napsat na MŠMT oficiální dopis žádající o přezkum uznané členské základny (snížena oproti naší žádosti) a navýšení dotace z důvodu jejího velkého poklesu Generální sekretář Úkol 82/2: Obecnou kostru standardizovaných smluv zkontrolovat v STK a KM GS, Záruba, Fiala do konce července. Úkol 82/3: Zrušit nepoužívanou pevnou linku a bránu T-mobilu od srpna - GS Úkol 82/4: Vypracovat odpověď na Návrh vyrovnání závazků mezi ŠSČR a o.s. Figurka - GS Úkol 82/5: Kontaktovat Slovenský svaz s otázkou budoucnosti Československé extraligy družstev žen. - Záruba Úkol 82/6: Dopis členům družstva juniorů připraví a rozešle Štross. Úkol 82/7: Oficiální reakci VV ŠSČR na Vsetínskou kampaň k MEU mládeže 2013 v Malenovicích vypracuje předseda. Úkol 82/8: Další postup smluv 2014/2015 probere s manažerem projektu Svoboda. Úkol 82/9: Upřesnit informace pro výběr cvičebnic a autorů pro pokračování projektu ŠdŠ - Kubala Úkol 82/10: Připravit smlouvy na provedení psychologického výzkumu projektu ŠdŠ - sekretariát

18 Zápis 82. schůze VV ŠSČR 16. července 2013 v Pardubicích 18 Úkol 82/11: Dopracovat projekt změn v registračním řádu Organizační komise, Komise mládeže, Komise pro marketingovou komunikaci, Legislativní komise. Moderátor projektu Vokáč Přílohy: Příloha 1: Zápis z 81. schůze VV Příloha 2: Termínový kalendář_15_7_2013 Příloha 3: Závěrečná zpráva k MČR mužů a žen 2013 Příloha 4: Zpráva rozhodčího k MČR mužů a žen 2013 Příloha 5: Seznam rozhodnutí Rozdělení dotací na TCM a činnost SKŠ a SŠP s číselníkem rozhodnutí. Příloha 6: Smlouva o přidělení dotace program V návrh VV82 Příloha 7: Tabulka vyúčtování dotace - Program V Příloha 8: Tabulka vyúčtování TCM 2013 Příloha 9: Mitropa vyúčtování Příloha 10: Smlouva se školami Příloha 11: Memorandum - registrace

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR

Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Zápis z 97. schůze VV ŠSČR Brno, 21. dubna 2015 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Petr Buchníček, Petr Pisk, Petr Záruba, Jiří Havlíček Hosté: František Štross (generální sekretář

Více

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR

Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Zápis z 91. schůze VV ŠSČR Brno, 9. 9. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Rostislav Svoboda, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Pisk, Ladislav Palovský, Petr Buchníček Hosté: František

Více

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR

Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Zápis z 88. schůze VV ŠSČR Ostrava, 3. 5. 2014 Přítomni: Viktor Novotný, Jiří Havlíček, Petr Záruba, Milan Šindelář, Petr Buchníček (pověřen zastupováním SKŠ), Ladislav Palovský (od 14:00) Hosté: František

Více

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky.

Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Zadání vytvoření webových stránek Šachového svazu České republiky. Obecně: Webové stránky mají sloužit primárně široké šachové obci. Především se jedná o informace z probíhajících soutěží a pak informace

Více

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012

Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Zápis ze 70. schůze VV ŠSČR v Brně 26. 4. 2012 Přítomni: Viktor Novotný. Marek Vokáč, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Ladislav Palovský, Petr Buchníček, Petr Pisk. Omluveni: Jan Lamser, Jarmila Voráčková, Jiří

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V ROCE 2010 ZPRÁVA PŘEDSEDY ČVS V RCE 2010 VÁŽENÉ ČLENKY, VÁŽENÍ ČLENVÉ ČVS. Moje třetí zpráva volejbalovému hnutí bude rozsáhlá a bude hodnotit období od mého zvolení do funkce předsedy ČVS, přičemž některé body

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR

Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR 68. schůze VV ŠSČR, Praha, 7. 2. 2012 1 Zápis ze 68. schůze VV ŠSČR Přítomni: Viktor Novotný, Marek Vokáč, Jarmila Voráčková, Petr Záruba, Zdeněk Fiala, Jiří Krejnický, Petr Buchníček, František Štross.

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE

...NOVÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ ENCYKLOPEDIE PROČ VZNIKLA FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE A JAK V NÍ ČÍST VÁŽENÍ FOTBALOVÍ FANOUŠCI, k Vašim rukám se právě dostává FOTBALOVÉ (R)EVOLUCE. FOTBALOVÁ (R)EVOLUCE (FRE), jeden z nejdůležitějších projektů v historii

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014

ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 ČESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ BULLETIN č. 66/2014 VALNÁ HROMADA ČHS 22. 3. 2014 Podklady pro jednání Obsah bulletinu Základní informace k VH Návrh programu VH Základní informace k volbám Návrh jednacího a volebního

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

Úvodní slovo. Úvodní slovo

Úvodní slovo. Úvodní slovo Moderní sportovní klub Vydání první Nakladatelství Olympia 2011 Úvodní slovo Úvodní slovo Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví a ČSTV se zapojil do aktivit na podporu dobrovolnictví

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

ZPRAVODAJ ČSTV. Úrazové pojištění ČSTV. Na mladou Evropu čeká 216 medailí. MS jednotlivců v kuželkách A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA 9 2010 ZPRAVODAJ ČSTV A NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Úrazové pojištění ČSTV Na mladou Evropu čeká 216 medailí Koncepce mládežnického volejbalu v letech 2008 2013 MS jednotlivců v kuželkách Zpráva z jednání 7.

Více

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro

Auditor 4/2013. Nově ve Výboru pro SME/SMP. Obsah. SMP. Komora také přeložila příručky IFAC zaměřené pro Auditor 4/2013 Obsah Aktuality Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Úprava copyrightu příručky a Etického kodexu...2 Nově schválené interpretace NÚR...2 Technická novela zákona o přezkoumání hospodaření...3

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ

ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ (ČAS) TALENTOVANÁ MLÁDEŽ PROVÁDĚCÍ POKYNY pro SPORTOVNÍ STŘEDISKA, SPORTOVNÍ CENTRA MLÁDEŽE, VRCHOLOVÉ SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE a SOUHRN INFORMACÍ K ČINNOSTI SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ

Více

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu

10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. RUD v Senátu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 10/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program XII. finanční konference RUD v Senátu Překotná novela účetnictví

Více

Jak dál s časopisem Auditor

Jak dál s časopisem Auditor Jak dál s časopisem Auditor Zákon o auditorech ukládá komoře auditorů pečovat o odbornou úroveň auditorů a asistentů a vykonávat další činnosti upravené statutem. V ustanovení Statutu Komory auditorů ČR

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti

Zpráva výboru Folklorního sdružení ČR o činnosti Richarda Klaudy Ač jsem spatřil světlo světa v moravské metropoli v městě Brně, sahají rodinné kořeny na Vysočinu, kde jsem prožil část svého mládí. Tam se mi dostal pod kůži život venkovského lidu se

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více