s.r.o. Mojžíšova 2901/ Brno viz druhá strana ,-Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s.r.o. Mojžíšova 2901/17 612 00 Brno viz druhá strana 30.000,-Kč"

Transkript

1 i^oruceno; B2ID 02699/Í4 Il8*v:1 7r\iň Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu bc05es53725d39 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) FISKO Group s.r.o. provozovna: Naše hřiště, Zábrdovická 2. Brno s.r.o. Mojžíšova 2901/ Brno IČ: DIČ: CZ číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /2700 webové stránky žadatele 2. Název projektu: PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 1 3. Tématický okruh projektu: volnočasová aktivita pro děti 4. Termín konání: červenec a srpen Místo konání: Naše hřiště, Zábrdovická 2, Brno 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na kter>' má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předjgokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ lva Mastná, tel Krapkova , Prostějov - péče 0 děti v době letních prázdnin - jednotíibá ténata viz druhá strana celkem 180 dětí, z toho minimálně pro 50 dětí z městské části Židenice vše záleží na přihlášení dětí. zda rodiče budou mít zájem děti ve věku 2-6 let neobdržel, dosud nežádal viz druhá strana ,-Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Zidenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním fmančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Brno-Židenice do a Ix elektronicky na adresu infocíizidenice.bmo.cz. V Brně, dne razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou Jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele. FISKO Group s M-:«rf-,..T 2901/ 'CQ:í9í I DIČ: CZ

2 Témata příměstských táborů: Sportovní tábor s Pepínou a Tomíkem (4-6 let) Zvířátka kolem nás a v pohádce (2-4 roky) Dobrodruství s Pípi dlouhou punčochou (4-6 let) Malí kuchtící - poznáváme svět kolem (2-4 roky) Poznáváme světadíly aneb hurá do afriky, asie (4-6 let) Příměstký tábor s montessorí prvky (2-4 roky) nčktcré programy se zopakuji, tak aby byly pokryty všechny týdny července a srpna 2014 Rozpočet: mimo potřebných nákladů na mzdy, jidlo a provoz bubnováni: 20détixlOO,-Kčx3tumusy=6.000,-Kč (pronájem bubinkú a kouč) malováni na obličej: 400,-Kčx3dekoratérkyx5hodin=6.000,-Kč nájem zahrady: 5O0,-Kčx2měsice=l.000,-Kč bublinkováni: 1.500,-Kč/2hodx2tumusy=3.000,-Kč (materiál na tvorbu bublin a animátor) keramika: 120,-Kč/hodx40děti=4.800,-Kč (materiál na práci = hlína, vypáleni a hmčiřský kruh) náklady na materiál k jednotlivým mmusům (na kreativní práci a tvoření) => jogurty, cihly, malta, rákos, roští a další drobnosti: ,-Kč celkové náklady na tyto položky: ,-Kč

3 žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: B2ID 02673/14 prilohv- l l B * v : l druh: bc05es53725d19 I. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko DVOJKA" Brno Pobočný spolek, spisová značka L vedená u městského soudu v Praze, identifikační číslo (dříve občanské sružení) Slovinská Brno IČ: DIČ: CZ I číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku webové stránky žadatele dvojka.skauting.cz, modrydelfín.skauting.cz 2. Název projektu: Pro život Delfínů v Židenicích Tématický okruh projektu: Projekt je realizován v rámci činnosti skautského oddílu Modrý delfín - celoroční činnost s dětmi a mládeží, podpora výchovy, vzdělávání a všestranného rozvoje, akce pro veřejnost v oblasti MČ Židenice. 4. Termín konání: soustavná celoroční činnost 5. Místo konání: Hrozňatova 20 - Brno - Židenice, veřejná prostranství na území MČ Židenice. 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) Mgr. Kamila Dufková V Dědině 14, Telnice Tel.: , mail: 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být Projekt zahrnující pravidelnou a dlouhodobou činnost příspěvek poskytnut: skautského oddílu s důrazem na kvalitní, atraktivní program, bezpečnost, rozvoj dětí, akce pro veřejnost, Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti údržbu a správu klubovny nezbytnou pro činnost a zázemí. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet Oddíl se zaměřuje především na práci s mládeží, předpokládaný dosah je cca 100 dětí mladších 15 let. židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt U akcí pro veřejnost je dosah cca 50 dalších realizován: návštěvníků během roku. Cílová skupina projektu: Židenické děti ve věku 6-151et 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC Pro život Delfínů 2012", 15000Kč Pro život Delfínů 2013", 15 OOOKč, Celkový rozpočet: Kč Vlastní zdroje: 6900Kč Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znční, dávám souhlas, aby Statutární mčsto Brno, mčstská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro JttCly.syíOttiHje spojené s poskytováním finančních příspčvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobč na Úřad MČ Bmo-Židenice do á V Brně, dne ^ lo^^ řazít^tb a podpis opr * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je^spríňiffra jednat za žadatele (např. u obč. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné mocí (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

4 v Popis projektu Pro život Delfínů v Zídenicích 2014": Cílem je podpora činnosti skautského 69. oddílu Modrý Delfín v roce Činnost oddílu je zaměřena na smysluplné využití volného času židenických dětí, především jejich výchovu ve skautském duchu. V oddíle se snažíme rozvíjet zejména samostatnost, komunikační schopnosti, kladný vztah k přírodě, schopnost spolupráce či aktivní přístup k životu. Základem naší činnosti jsou družinové schůzky, konané každý týden. Dále pořádáme jednodenní a vícedenní víkendové akce, jejichž náplní jsou výlety do přírody, hry nebo jiné sportovní aktivity. Činnost skautského oddílu je nejrozmanitější forma trávem' volného času s možností kvalitního všestranného rozvoje dítěte. V roce 2013 jsme oslavili 45. výročí založení oddílu a díky podpoře MČ Židenice bylo možné zajistit atraktivm' turistické vybavení a skvělé deskové hry, nyní bychom rádi požádali o podporu v oblasti propagace, tiskových služeb a skautského metodického vybavení zaručující kvalimí a dlouhodobě stabilní činnost oddílu. Nedílnou součástí činnosti jsou také akce pro židenickou veřejnost (rodiče s dětmi). Kromě zpestření veřejného života městské části jsou tyto akce důležité i pro naše členy, neboť se do pořádání zapojují a získávají tím cenné životní zkušenosti a dovednosti. V loňském roce jsme navázali spolupráci s židenickou pobočkou Knihovny Jiřího Mahena, kde kromě výstavy fotografií proběhl i odpolední program pro školy a veřejnost při příležitosti Dnu země. Po úspěchu první výstavy je na září 2014 plánováno její pokračování, proto bychom rádi požádali o finanční podporu v oblasti tiskových a propagačních služeb a nákupu drobného herního či sportovního vybavení k realizaci programu. Mimo standardní skautskou činnost bychom se rádi více zaměřili na vzdělávání dorůstajícího vedení - tedy dětí ve věku let. Kromě kurzů, které si hradí samy, nebo které hradí naše organizace spatřujeme velkou potřebu v nákupu metodických materiálů - tedy především Rádcovských zápisníků. Pro rozvoj mladších dětí 6-13 let plánujeme nákup Skautských stezek a metodiky k jejich používání. Všechny zmíněné věci jsou součástí Nového výchovného programu Junáka od r V návaznosti na tento program vzniká potřeba nákupu nových odznaků a dalších nášivek na skautský kroj. Finanční podporu proto velmi uvítáme i v této oblasti skautského vybavení. Činnost oddílu bychom nemohli vykonávat bez zázemí, které nám poskytuje klubovna na Hrozňatově 20. O údržbu klubovny a přilehlého hřiště se musíme zčásti starat sami. Letos bychom rádi doplnili chybějící vybavení pro dlouhodobou údržbu. Vzhledem k tomu, že částečně je klubovna vytápěna tuhými palivy, za nutnost považujeme pořízení sekyry a pilových listů. Ty stávající dosluhují a stávají se více nebezpečnými než Položka Cena Pravidelná činnost 7900 Hemí vybavem' Drobné pomůcky k hrám (např. šátky, stopky, lana), 3500 sportovní pomůcky, mapy Skautské vybavem' Didaktické a metodické materiály, Rádcovské 3000 zápisníky, nášivky, odznaky. Skautské stezky a další nástroje Nového výchovného programu Junáka Výtvarné potřeby Papíry, nůžky, lepidlo, provázek, barvy a jiné 1400 Propagace, tiskové služby Materiál na výstavu fotografií, tisk, kopírování 1500 Provoz klubovny Pomůcky pro údržbu Pomůcky a nářadí pro údržbu klubovny a bezpečnost 2500 Nájem 7000 Energie Topení, uhlí, dřevo 4000 Celkové náklady na projekt Požadovaná částka Vlastní spoluúčast 6900 Vlastní spoluúčast (%) 30,1%

5 v Zadost o finanční přísněvěk z rozpočtu MČ Brno-Židenicc na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UMC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02727/14 druh bc05es53725d57 přílohy 1. Přesná identlfíkace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - dauím narození (podnikající FO - IČ) Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Brno - město. Česká 11, Středisko MAFEKING Brno, ČOJ: spolek Vinařického 44,61500 Brno ICO: číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Celoroční výchovná činnost 10. střediska MAFEKING Brno 3. Tématický okruh projektu: Výchovná a zájmová činnost mládeže, dobrovolnické aktivit) pro dospělé 4. Termín konání: Průběh celého roku Místo konání: MC Bmo-Zidenice (z velké části tzv. Středisko dětí a mládeže pod Bílou horou") 6. Osoba odpovědná za projekt*: Vilém Riháček, Vinařického 44, Brno (jméno, adresa, telefon, ) Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Zajištění výchovné a volnočasové činnosti židenických dětí a mládeže Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Židenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ 125 členů - převážně bydlící v MČ Židenice (z toho73 stálých Členů je ve věku do 15 let), dále cca 350 účastníků jednorázových akcí pro veřejnost děti a mládež ze Židenic Celoroční výchovná činnost 10. střediska Mafeking Brno pro rok 2012, ,- Kč, , Celoroční výchovná činnost 10. střediska Mafeking Brno pro rok 2013, ,- Kč, ,- Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, v plalném zněni, dávám souhlas, aby Statutámí město Brno. městská část Bmo-?.idenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskjlováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultur>'. sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba domčit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Žideniccřdo a Ix elektronicky na adresu info(rtzidenice.bmo.cz. ' ',i i ^^ft^ Junák ' ' ^ '.sva.".kflulů a skautek CR, siíedlsko MAFEKING Btno V Brně, dne ra/itko ávnéné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopií); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

6 Náplň projektu V roce 2014 budeme pokračovat v dlohodobé činnosti podporující rozvoj volnočasových aktivit pro židenické děti a mládež. Naše činnost je založena na dobrovolnictví všech zúčastněných a podporuje tak rozvoj komunitního života na území naší městské časti. V letošním roce čítá základna aktivních členů 125 registovaných (z toho 73 ve věku do 15 let). Obec žádáme o fmační podporu naší činnosti, abychom byli i nadále schopni poskytovat svým členům a částečně i veřejnosti kvalitní program a zázemí tak jako doposud. V roce 2014 uspořádáme 230 družinových schůzek pro děti, 20 oddílových schůzek (vše v areálu..střediska dětí a mládeže pod Bílou horou"), 20 jednodenních tématických výletů, 14 víkendových výprav, dále zorganizujeme pobyt na horách o jarních a podzimních prázdninách a v létě proběhnou tábory na střediskovém tábořišti pro všechny děti z našeho střediska. Do celoročního programu jsou mimo to zařazeny kulturní a sportovní akce včetně mezinárodních skautských setkání jak na území České republiky, tak v zahraničí. Tradičně mezi aktivity našeho skautského střediska patří organizace akcí pro širokou židenickou veřejnost. Na jaře začneme tradičním Úklidem Bílé hory (úklid veřejně přístupných částí lesoparku a úklidu a drobná údržba v areálu Střediska dětí a mládeže pod Bílou horou'*)- Tradičně se mohou zúčastnit všichni ti, kterým není okolí jejich bydliště lhostejné. V červnu zorganizujeme již devátý Dětský den na Juliánovském náměstí. Do aktivit opět zapojíme jak děti, tak jejich rodiče (očekáváme více než 300 soutěžících). Na podzim navážeme na úspěšnou akci Setkání se strašidly pod Bílou Horou". Jedná se o zábavné odpoledne pro rodiče, děti a širokou veřejnost. Náplní akce je pohádková stezka se strašidly napříč Bílou horou zakončená odpoledním grilováním v areálu naší klubovny. Na Vánoce pak budou moci opět všichni nasát tu pravou sváteční atmosféru při výrobě dárků na veřejných vánočních dílnách a u večerních divadelních představení v podání členů našich oddílů. Vše se bude konat ve Středisku dětí a mládeže pod Bílou horou". Obec žádáme o finanční podporu naší celoroční činnosti, která je založena výhradně na dobrovolné činnosti všech zúčastněných. Prostředky budou využity pro podporu vzdělávání činovníků, materiální zabezpečení činnosti a dotování některých aktivit, tak aby se jich mohly zúčastnit děti ze všech sociálních vrstev. Rozpočet na rok 2014 Výdaje Akce pro členy Počet ročně Souhrnné výdaje Příspčvek MČ Židenice Popis nákladů Pravidelné schůzky Jednodenní akce , ,- - Materiál a pomůcky k programu Jízdné, vstupné Vícedenní akce , ,- Jízdné, strava, ubytování Podzimní a jarní prázdniny, , ,- Jízdné, strava, ubytování vysokohorská expedice Letní tábory ,- - Jízdné, ubytování, strava, doprava, údržba inventáře, materiál a pomůcky k programu Akce pro veřejnost a členy Úklid bílé hory , ,- Pytle, rukavice, občerstvení Détský den , ,- Materiál, občerstvení, doprava Strašidýlka na Bílé hoře Vánoční dílny a besídka , ,- - Materiál, občerstvení Výtvarné potřeby Další náklady spojené s činností Výdaje celkem , , , ,- Nájem kluboven a skladu, sportovní potřeby, výtvarné potřeby, materiál pro údržbu kluboven, střediskové režijní náklady, nákup stanů, náklady na webové stránky Dotace MMB Dotace MČ ,- Dotace Junáka (MŠMT) ,- Pop laik) členu ,- Příjmy celkem ,-

7 w Žádost o finanční přísnčvčk z rozpočtu MC Brno-Židenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02634/14 pr 1lohy druh bc05es53725ce8 1. Přesná identifíkace žadatele: právnická osoba - název JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Domych 2 fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně příspěvková organizace zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Domych 2, Brno fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0100 webové stránky žadatele lí ^, 2. Název projektu: Volný čas v Zidenicích 3. Tématický okruh projektu: mimoškolní vzdělávání, volnočasové aktivity, zájmová činnost dětí a mládeže 4. Termín konání: Místo konání: Přírodovědná stanice Kamenáčky 4 a 4a, Pracoviště Paleta, Touškova 9 6. Osoba odpovědná za projekt*: Bc. Lenka Skokanová (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: viz 2.strana Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet 2000, 1500, 1000 za rok osob bydlících v MČ Brno-Zídenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: děti, mládež, veřejnost 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Jedeme dál" ,-Kč vyúčtování odesláno Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): Hrátky se zvířátky" rok 2012, 15000,- Kč, (2 roky zpětně) vyúčtování Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou viz 2.strana stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ ,- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidejiae spojené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro raodm. Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židenice do a Ix ele^tťpirícky na adresu V Brně, dne razítko a podpi^í^rávněné osobj * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na zátíadl kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obč. sdružení se většinou jedná o stanovy a zápis z člensk^/^hůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele., ''i'<idv.m deti 3 mlndeže iižtiij^ti"""" Dornych 2 u:,,o 0O2OO. IČ: (P

8 Projekt Volný čas v Židenicích" tvoří dva dílčí projekty: a) Zahrada - živá učebnice obklopená městem Přírodovědná st. funguje v současnosti v ZŠ Kamenáčky a plně využívá a obhospodařuje Ukázkovou přírodní zahradu s Dědečkovým dvorečkem pro aktivity s dětmi, jejich rodiči i veřejností (činnost zájmových kroužků, příměstských táborů, příležitosmé a osvětové akce) Cílem projektu Zahrada - živá učebnice je získání finančních prostředků na zabezpečení: 1. materiálu pro spotřebu při volnočasových a vzdělávacích aktivitách papíry, barvy, psací potřeby, lepidla, nůžky, toner do kopírky, laminovací folie, osvětové a výukové tiskoviny, doplněm' knihovničky a) akce pro veřejnost malé - převážně je navštěvují obyvatelé Židenic, tematické a jednorázové, jedná se o cykly 6-10 X za rok vždy pro osob velké - akce s celobměnskou působností Den otevřených dveří. Den zvířat, výtvamě-fotografícká soutěž - probíhají v areálu zahrady Přírodovědné stanice a nových (náhradních) prostor na ZŠ Kamenáčky, jsou určeny pro širokou veřejnost osob b) pravidelná zájmová činnost určena pro mimoškolní činnost židenických dětí a mládeže, kroužky a kurzy c) tábory - pro židenické děti a mládež (jarní, letní tábory a podzimní, aktivity pro jednodvoudenní školní volna) s cílem umožnit rodičům umístit děti na tematické činnosti v době školního volna 2. materiál pro renovaci dřevo (hranoly, prkna), sklo, spojovací materiál, pletivo, železo, barvy, laky, štětce, 3. materiál na údržbu zahrady osivo a sadba, obnova a opravy pracovního zahradmho nářadí, rašelina, hnojiva,písek b) Paleta pro všechny Cílem projektu je nabídnout široké Židenické veřejnosti smysluplné využití volného času. Obnovou prostředí a dovybavením vnitřních prostor a přilehlé zahrady pracoviště Paleta, chceme dosáhnout vyšší profesionality a zkvalitnění nabízených činností. 1. Materiál pro spotřebu při příležitostných aktivitách: Tvořivé dílny pro veřejnost 10-15x ročně pro osob: keramika, mozaika, malování na hedvábí, sklo, porcelán, vitráže, korálkování, drátování atd., tématické akce pro širokou veřejnost 6-lOx ročně vždy pro osob: Pohádkový karneval,velikonoční Paleta,Den Země, Den dětí. Duhová Paleta, (výtvarný materiál, papíry, tonery,..) 2. Materiál pro potřebu pravidelných aktivit - Familly klub a Broučci - cílovou skupinou jsou maminky na mateřské dovolené a děti, které nenavštěvují MŠ Materiál - vybavení herny: dětská kuchyřika, konzole na gymnastické míče, koberec. 3. Materiál na údržbu zahrady pracoviště Paleta: zahrada je místem pro pořádání akcí pro širokou veřejnost, pro letní činnost příměstských táborů a pro pravidelnou činnost Family klubu a Broučků. Renovace vyžaduje náklady na barvy, laky, štětce a na pořízení herních prvků,laviček a nového pískoviště včetně písku. Rozpočet projektů celkem Náklady: Materiál OON Služby Náklady celkem ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výnosy: úplata účastníků příležitosmých aktivit úplata účasmíků pravidelných aktivit Výnosy celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rozdíl výnosů a nákladů (požadovaná výše dotace) ,- Kč

9 Rada Jihomoravského kraje JMENOVACÍ DEKRE Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písni, i) zákona ě. 129/2000 Sb.. o krajích (krajské znzcní). v platném znění, ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, sti"edním. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 1177/09/R 21 ze dne J M E N IJ J E Lenku Skokanovou nar bvlem Kamínky Brno na pracovní miste ředitele JUNIOR - Dům děti a mládeže. Brno, Domych 2 s účinností ode dne C.i. JMK 33536/2009 V Brně dne Mgi-. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje

10 v Žádost o finanční přísněvěk z rozpočtu MC Brno-Židenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UMC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02028/14 nmiy:i prilohy. ' druh: bc05es Přesná identifíkace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) Klub rodičů MŠ Pastelky, o.s. Občanské sdružení Mateřská škola Pastelky, Jamborova 3188/11, Brno IČ: Číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Když si chceme hrát,sportovat,skotačit a užít si trochu zábavy, potřebujeme k tomu bezpečné průlezky a kousek zahrady 3. Tématický okruh projektu: 1. část projektu - Hravě sportovní prvky: svahová skluzavka s přitahovacím lanem, nízká kladina Jezevčík" a dřevěný most 4. Termín konání: Duben-říjen Místo konání: Přírodní ukázková zahrada mateřské školy Pastelky 6. Osoba odpovědná za projekt*: Kateřina Krejčírová tel , (jméno, adresa, telefon, ) Škrochova Brno 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být Rádi bychom dětem zajistili širší nabídku příspěvek poskytnut: k pohybovým a hrovým aktivitám kvalitními bezpečnými hracími prvky, které by využívaly ke Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti svému aktivnímu sportovnímu vyžití. Tyto prvky se stanou součástí naší přírodní ukázkové zahrady. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel jjříspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC 50 našich dětí a 100 i více dalších dětí z naší MČ, a dospělí i dětí z celé ČR i zahraničí, kteří k nám jezdí získávat praktické zkušenosti v oblasti začlenění environmentální výchovy do RVP PV a načerpat inspiraci k vytvoření přírodní ukázkové zahrady Děti 3-7 let ll.etapa - Hravý živel voda - bahniště", rok ,-Kč, l.etapa - Hravý živel voda - bahniště", rok ,- Kč, Viz. druhá strana ,-Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Zidenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Brno-Židenice do a Ix elektronicky na adresu \ ^ V Brně, dne razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obč. sdružení se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud Jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

11 Charakteristika projektu: Projekt: Když si chceme hrát, sportovat, skotačit a užít si trochu zábavy, potřebujeme k tomu bezpečné průlezky a kousek zahrady" l.část projektu - Hravě sportovní prvky Tento projekt je dlouhodobý a je založen především na tom, že chceme pro děti vytvořit na školní zahradě prostředí, které je bude podněcovat k pohybovým a tělovýchovným aktivitám. Mělo by je motivovat a vyzývat k tomu, aby trénovaly a procvičovaly svoji obratnost, odvahu, zručnost, vytrvalost a houževnatost. Věříme, že vhodně vybrané hrací prvky (průlezky, skluzavka, lezecká stěna, lanová dráha, žebříky, lana, atd.), které budou plnit funkci prvků bezpečných, různě využitelných a snadno dostupných pro věkové skupiny 3-7 letých dětí, tento náš záměr splní. Důležité také je, aby zvolené prvky plnily funkci estetickou a aby se staly přirozenou součástí naší přírodní ukázkové zahrady. Formou workshopů seznamujeme širokou veřejnost z celé ČR i ze zahraničí s přístupem k environmentální výchově. Součástí workshopů jsou také praktické rady, jak na to, čím začít, když si budou chtít vytvořit přírodní ekologickou zahradu. Naše MŠ je volně přístupná všem, které zajímá tato problematika zajímá. V první části projektu chceme zařídit dětem prvek nejoblíbenější, a to je svahová skluzavka s přítahovacím lanem. Je z nerezu, nášlapnou plochu má z akátového dřeva. Skluzavka se stane součástí uměle vytvořeného kopce, který slouží v zimních měsících k bobování. Tato skluzavka bude mít využití po celý rok. Společnými silami jsme vytvořili pro děti kůlovou dráhu, na které si procvičují hrubou motoriku - udržení rovnováhy, odhad došlapu, rychlost a obratnost. K tomuto prvku bychom chtěli pořídit dlouhou a nízkou dřevěnou kladinu, na které je možné procvičovat opět hrubou motoriku, ale už je pro zdatnější děti - dá se na ní plazit, přecházet bokem, ručkovat pod ní a má další různá využití. Může také sloužit jako lavička při společných akcích na zahradě. Tato kladina je ze dřeva a má podobu jezevčíka. Pořízení nového mostu bude součástí oblázkové pláže, kterou máme udělanou u bahniště. Most bude se zavěšenou kůlovou podlahou, která se při přecházení bude hýbat a pro děti to bude velká výzva k tomu, zkoušet most bez úhony přejít. Pod mostem bychom chtěli vybudovat další vodní prvek - takové menší brouzdaliště. Sloužilo by jako pitko pro ptáčky a další zvířecí obyvatele naší zahrady a také pro zkoumání a hry dětem. Chtěli bychom tímto postupným pořizováním dalších hracích prvků zajistit dětem takové to hraní si s partou dalších dětí u svého domu na ulici (to už dnešní děti neznají), zažití si nových věcí, prověření svých dovedností, šikovnosti a užití si dovádění a prolézání bez napomínání a upozorňování...dej pozor, ať nespadneš, neumaž se, tam nechoď, je tam voda, bláto, kam to lezeš," apod. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo zajistit pro děti podnětné prostředí, kde budou mít možnost vyzkoušet si vše, dle svých schopností a potřeb. K tomu je potřeba pořídit bezpečné a konstrukčně dobře promyšlené hrací prvky pro tuto věkovou skupinu dětí Rozpočet projektu, specifikace finančního krytí: Předpokládaný rozpočet, který je potřebný pro pořízení výše uvedených sportovních prvků je vyčíslen na ,- Kč. Požadovaná výše příspěvku je ,- Kč Zbytek finančního krytí ,- Kč bude z našich zdrojů (příspěvky od rodičů dětí, sponzorské příspěvky).

12 žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Židenice pro rok 2014 UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02725/14 llb«v:l druh: prilohy na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název Klub rodičů při Tyršově ZŠ fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), pnpadně Občanské sdružení zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Brno, Kuldova38, fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikaiicích FO místo podnikání) 7^ IČ: právnická osoba - IC, DIC fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IC) DIČ: číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku webové stránky žadatele 2. Název projektu: Smysluplné přestávky a dostupné informace 3. Tématický okruh projektu: Informačně relaxační projekt - smysluplné trávení přestávek v době dopoledního vyučováni i v době před odpolední výukou a vytvoření informačního panelu 4. Termín konání: Květen až prosinec Místo konání: Brno - Židenice 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti MUDr. Bohdana Rezková Pastmkova 69, Brno, Tel Projekt si klade za cíl nabídnout žákům aktivní odpočinek o přestávkách ve třídách a vytvořit přehledný informační panel pro žáky, rodiče i ostatní návštěvníky školy 350 osob, z toho žijících v Židenicích 300 osob, z toho 250 dětí do 15 let 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob byducích v MČ Bmo-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: Žáci TZŠ Brno, Kuldova 38 " ' ^ - 9. Žadatel obdržel jpříspěvek od Statutárního města Brna, MČ Bmo-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) -' C c 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte ^ částku a zdroj) y Požadovaná výše příspěvku od MC S GPS za poznáním zajímavých míst Zídenic (prosinec 2013) Viz druhá strana Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním finančních příspěvků na čirmost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je tídba domčit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židcnicc do a Ix elektroniky na adresu info(a]zidenice.bmo.c/.. Klufe) rodlčů j f p^řtj^irioy^áklaúní škole V Brně, dne ^^.:^...Í?M^ Brno razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

13 Projekt SMYSLUPLNÉ PŘESTÁVKY A DOSTUPNÉ INFORMACE 1) Anotace projektu: Projekt Smysluplné přestávky a dostupné informace" je projekt věnovaný vytvoření zázemí pro trávení přestávek žáků 2. stupně. Projekt je zaměřen na odpočinkový čas žáků v době přestávek jak v době dopoledního vyučování, tak v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Snahou je vytvořit ve třídách hemí a relaxační koutky", kde budou moci žáci o přestávkách odpočívat, odpoutat se od svých mobilů a jiných elektronických zařízení, a uvohiit tak napětí a odbourat únavu a především komunikovat se svými spolužáky. Zároveň chceme žákům i rodičům umožnit snadný přístup k důležitým informacím o škole, jejím programu, rozvrhu atp., aby čas, který by strávili získáváním těchto informací, mohli věnovat odpočinku a relaxaci. 2) Zdůvodnění projektu: Čas strávený ve škole tvoří velkou část žákova dne. Když se zamyslíme nad tím, jak dnešní děti tráví volný čas, zjistíme, že většina z nich vyhledává elektroniku a virtuální svět k relaxaci. Bohužel ne jinak je tomu i ve škole. Žáci během přestávek nejčastěji hrají hry na svých mobilech, tabletech a podobných zařízeních, smskují, chatují nebo, pokud mají neomezený intemet, brouzdají na síti, příp. sledují videa a klipy. Rada vědeckých studií již ukázala, že žák, který během přestávek mezi jednotlivými vyučovacími hodinami, odpočívá" tímto,4nodemím" způsobem, vlastně neumožňuje svému mozku a nervové soustavě vypnout" a načerpat energii do dalších hodin. Proto je ve výuce neklidný, nesoustředěný a velmi často i unavený. Sportovně založení žáci mají možnost ve škole trávit velkou přestávku v tělocvičně nebo v případě dobrého počasí na školním dvoře. Tuto možnost hojně využívají především chlapci. Tímto projektem chceme všem žákům nabídnout další možnost psychického odpočinku přímo ve třídách během přestávek. Zároveň bude vytvořen dotykový informační panel, kde naleznou všechny potřebné informace týkající se výuky a Školy a ušetří tak spoustu času. 3) Popis projektu Ve třídách 2. stupně budou vybudovány zóny s hemími prvky určenými k relaxaci (víceúčelové hrací stoly do každé třídy vhodné pro trávem' přestávek, tzn. odpočinkové hry s krátkou dobou hraní). Na chodbě ve vestibulu bude nainstalován dotykový panel, na kterém žáci, rodiče i další návštěvníci školy naleznou všechny informace týkající se školy, vyučování, apod. (např. aktuální rozvrh, suplování, plánované akce, jídehiíček, ankety, orientační plán budovy, atd.). 4) Rozpočet projektu: Položky: Hemí stůl (6 ks) Informační dotykový panel Částka Zdroj financování: Kč MČ Bmo-Židenice Kč MČ Bmo-Židenice Kč Klub rodičů při TZŠ Celkové nákladv projektu: Požadovaná částka Vklad Klubu rodičů: Kč Kč Kč

14 V Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02343/14 Usiya druh: bc05es53725b56 přílohy: 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) v 1 Kolpingova rodina Brno-Židenice Spolek (NNO) Nopova 84, Brno - Židenice IČ: DIČ: CZ (nejsme plátci DPH) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele httd://www.koldíne.cz/content.asdx?id= Název projektu: KOLPING - volnočasové aktivity pro děti a mládež v roce Tématický okruh projektu: Realizace a podpora aktivit pro děti a mládež 4. Termín konání: Místo konání: Brno - Židenice (periodické aktivity) ČR (tábory, výlety, víkendové akce) 6. Osoba odpovědná za projekt*: Ing. Stanislav Lang (jméno, adresa, telefon, ) Šámalova 8, Brno - Židenice Tel.: Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti e-mai 1.: kolping-zidenice(^seznam.cz Projekt je zaměřen na podporu aktivit pro děti a mládež. Záměrem je kvlalimí zajištění pořádaných aktivit za cenu přístupnou i dětem ze sociálně slabších rodin. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Židenice, počet žídeníckých dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou Stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ 150 (z toho do 18 let: 90, od 19 do 26 let: 60) Děti a mládež 5-26 let. Volnočasové aktivity dětí a mládeže, 2012, dotace: ,- Vyúčtování podáno ,- Kč v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby StaUitámí mésto Brno, městská čast Brno-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené rinančmch příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok do i Ix elektronicky na adresu r í Kolpingova rodina Brno - Židenice Nopova Brno lc:7sijn7l i;-muil l.i>lping./iik-nicťi;>c/nain V Brně, dne razítko a podpis oprávněné osoby

15 Kolpingova rodina Bmo-Židenice je nestátní neziskovou organizací působící promámě v oblasti vytváření a podpory volnočasových aktivit pro děti a mládež. V rámci periodické činnosti jsou konány pravidelné kroužky pro děvčata a schůzky pro chlapce (vždy ve dvou věkových skupinách) a pravidelné aktivity pro mládež. Náplň kroužků je sportovní, výtvarná, vzdělávací, nechybí ani tvůrčí práce. Dále vytváříme dva pěvecké sbory (sbor mládeže a sbor dětí), zkoušky obou sborů se konají též s týdenní periodou. Během školního roku dále pořádáme nepravidelné aktivity (výlety, víkendové akce) a o prázdninách dva letní tábory pro děti a jeden tábor pro mládež. Cílem naší činnosti je nabídnout dětem a mladým možnosti, jak smysluplně vyplnit část svého volného času. V rámci periodických aktivit i během mimořádných akcích mají děti a mladí příležitost vzájemně se poznat, navázat a prohloubit přátelské vztahy, najít zázemí kvalitního kolektivu. Námi provozované aktivity se dlouhodobě těší oblibě u dětí a mladých, a také spokojenosti rodičů. V minulém roce nači činnost finančně podpořili následující subjekty: Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy. Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Prostředky z dotací nám pomáhají spolufinancovat naše aktivity a zajistit tak jejich kvalitní hmotné zabezpečení. Nákladová položka 1. Provozní náklady 1.1. Materiálové náklady Rozpočet projektu - Výdaje Celkové Požadovaná náklady na rok 2014 dotace na rok 2014 potraviny ,00 Kč Kč nákup potravin pro tábory a pobytové akce kancelářské potřeby ,00 Kč Kč materiál na zajištění administrativy materiál na přípravu a provoz aktivit, vybavení kroužků, sportovní nářadí, výtvarné ostatní materiálové náklady ,00 Kč ,00 Kč potřeby, Nematerlálové náklady Energie 0,00 Kč 0.00 Kč Opravy a údržba 4 000,00 Kč 0.00 Kč Cestovné ,00 Kč 0.00 Kč Ostatní služby telefony, poštovné, internet 1 000,00 Kč 0.00 Kč poštovné spojené s organizací a administrativou nájemné ,00 Kč Kč pronájem tábořiště, hřiště,... právní a ekonomické služby ,00 Kč 0,00 Kč školení a vzdělávání Kč Kč školení vedoucích, zdravotnické kurzy pořízení DHM Kč 0,00 Kč strava Kč 0,00 Kč ubytování Kč ,00 Kč Pobytové akce dětí a mládeže vstupné 0,00 Kč 0,00 Kč doprava Kč 5 000,00 Kč doprava účastníků akcí (jízdenky) 1.3. Jiné náklady 2. Osobní náklady 2.1. Mzdové náklady 0.00 Kč 0,00 Kč 2.2. Odvody - SP a ZP 0,00 Kč 0.00 Kč Celkové náklady na realizaci projektu ,00 Kč ,00 Kč MŠMT Statutární město Brno MČ Brno - Žídenice JMK Platby účastníků akcí Příjmy celkem Kvalifikovaný odhad na rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

16 Žádost o finanční přispěvčk z rozpočtu MC Brno-Zidenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podporj' kultury, mládeže a sportu UMC Brno-Zidenice Doručeno: 22, BZID 00932/14 raziuco bc05«s Pfllohv. 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název íyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících I'0 též případný dodatek) právní forma (pouze v případč právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikaiící FO - IČ) LIGA LESNÍ MOUDROSTI Kmen Wallowa Bmo Občanské sdružení Nám. SNP Bmo ' čislo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele - 2. Název projektu: Celoroční činnost kmene 3. Tématický okruh projektu: Volnočasové aktivity - sportovní činnost, výtvarná Činnost, rozvíjení schopností a dovednost v různých oblastech, kulturní a společenské akce 4. Termín konání: V průběhu roku 2014 podle kalendáře akcí 5. Místo konání: Středisko mládeže Bmo-Židenice, Slatinská 47a), další vhodná místa pro jednotlivé aktivity 6. Osoba odpovédná za projekt*: Beránek Jaroslav, Krásného 59, Bmo (jméno, adresa, telefon, ) Tel.: , 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný pučet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MC Brno-Zidenice, počet židcnických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel j>říspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspčvku od MČ cca 40 dle zájmu mládež Sportovní klání a dovednosti, 2012, Kč, vj-účlování Celoroční Činnost kmene, 2013, Kč, v>iičtováni ,- Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochranč osobních údajů, v platném ziiění, dávám souhlas, ahy Statutární město Bmo, městská čá.st Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobni údaje pro účely evidence spojené s poskytováním fmančních příspěvků na činnosi sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti jc třeba doručit Ix v listinné podobí na Úřad MČ Brao-Zidenice do a Ix elektronicky na adresu VBmč,dne2l ^ V > LtGA te.sní.mtviíohosti i',iu..ýi.-^.,:':~i.ii.~.^.,-^,miu... razítko a Dodpis oprávněné osoby u subjektů nezapsaných v OR d^oží odpovídaá osoba dokumenty, na záklatí ^J^fc^WÍ Jí "i^rtviiéna jednat ra žadatele (napr. u obč. sdružení se :^étsinou jedná o stanový a zápis z členské scnfižc,jrostsřřt-tó^ií),'^í/k^ jedná na základé plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmócnitele. M

17 Rozpočet projektu na rok 2014 Vybavení ,-Kc Věcné ceny 5 000,- Kč Spotřební materiál ,- Kč: Jízdné, doprava ,- Kč Nájemné, ubytování ,- KČ Stravné ,- Kč Vstupné Kč Celkové náklady projektu ,- Kč Finanční krytí projektu Vlastní finanční zdroje " " ^ ^ ,- Kč Finanč. přisp, požadovaný od MČ Bmo-Židenicc ,- Kč Žádost o dotací MŠMT Kč. Celkem ,- Kč Charakteristika projektu V našem projektu žádáme o příspěvek na celoroční zápojem' mládeže do volnočasových aktivit. Činnost jednotlivých aktivit se uskutečňuje v areálu střediska mládeže Bmo-Zidenice a na dalších vhodných místech k tomu určených. Volnočasové aktivity jsou zaměřené na sportovní činnost (turistika, cykloturistika, vodácké a horolezecké akce, plavání aj.), rukodělnou činnost, rozvíjení schopností a dovedností jednotlivců v rozličných oblastech, přednášky, besedy, společenské a kulturní akce - vše podle zájmu a možností zajištění. Při těchto činnostech dochází k porovnání znalostí, soutěžení, navazováni přátelství, zdokonalování sebe sama. Cílem je naučit se žít v kolektivu a s kolektivem pracovat dobrovolnou formou.. ^., - Aktivity se uskutečňují formou jednodenních i vícedenních akcí (s ubytováním) a vrcholí tábory jak v létě, tak v zimě.

18

19

20 Žádost o finanční přísněvěk z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: B2I /14 li»*v:l prllehy: druh: bc05es537259c5 1. Přesná identifíkace žadatele: č.j.mzš ^1^1 i^^^ právnická osoba - název Nadační fond Základní školy lyzicka osoda jmcno SL pnjulcm OJO UU omo, Pk-amenacKy 4 (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případné Nadační fond zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Kamenačky 3591/4, Brno fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikám') právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku KB /0100 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Vodácký výcvikový kurz Zlatá Koruna, sjíždění Vltavy 3. Tématický okruh projektu: Profylaxe sociálně patologických jevů v rámci skupinové koheze 4. Termín konání: června Místo konání: Zlatá Koruna, Český Krumlov, Boršov 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) Mgr. Marie Vaňková, Skácelova 2A, Brno, , mvankovafaimzskamenackv.cz 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být Vodácký výcvik, zcela nová zkušenost pro děti, příspěvek poskytnut: získání nových znalostí a vědomostí. Soudržnost kolektivu v zátěžových podmínkách splavování Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti Vltavy. Zvýšení schopnosti komunikace a řešení problémů. Zvýšení konkurenceschopnosti. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet 28 žáků z 8. a 9. třídy + 2 učitelé jako doprovod osob bydlících v MČ Brno-Židenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: židenické děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 9. Žadatel obdržel j)říspěvek od Statutárního města Ozvučení akcí pro děti a školní mládež, 2013, ,- Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, KČ, vyúčtováno a předloženo na MČ výši příspěvku a datum doloženého vyúčtovámo: (2 roky zpětoě) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou Viz zadní strana žádosti stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plamem znění, dávám souhlas, aby Stamtámi město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spkjjené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kulmry, sportu a mládeže pro rok Žádosti je tfeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židenice do a Ix elektronicky na adresu V Brně, dne 14. února razítke a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základé kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická

Více

NADĚJE se sídlem v Praze 5, K Brance pobočka Brno

NADĚJE se sídlem v Praze 5, K Brance pobočka Brno v Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: 28.02.2014 B2ID 02696/14 li»tv:l

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky)

Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) Žádost organizace o státní dotaci v roce 2007 (zašlete též elektronicky) obecná část Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace: MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Název dotačního

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2017 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ:

obchodní společnost Registrováno u: (př. nadace, církve atd.) Číslo a datum registrace: DIČ: (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 CYKLISTICKÉ AKCE POŘÁDANÉ SUBJEKTY NA PODPORU CYKLISTIKY

Více

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v grantové oblasti: Kultura Grantové priority pro rok 2012 Obecná ustanovení Tyto Grantové priority stanoví podmínky pro poskytování grantů v jednotlivých oblastech pro rok 2012 v souladu se Zásadami pro poskytování grantů z rozpočtu

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA CELOROČNÍ ČINNOST V OBLASTI KULTURY Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM 2016 Program Forma

Více

Mimořádné sportovní výkony Mimořádné žádosti o dotaci Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof

Mimořádné sportovní výkony Mimořádné žádosti o dotaci Mimořádné žádosti v důsledku přírodních katastrof (zachovejte, prosím dvoustránkový formát žádosti) Žádost o neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti SPORTU pro rok 2016 MIMOŘÁDNÉ ŽÁDOSTI O DOTACE Vyplňte strojem, počítačem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Období pro realizaci volnočasových a vzdělávacích činností:

Období pro realizaci volnočasových a vzdělávacích činností: Městská část Praha 5 vyhlašuje dotační programy v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže z MČ Praha 5 v roce 2018 netýká se tělovýchovných a sportovních akcí Podmínky pro poskytnutí

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŽADATELI Vyplní podatelna MMÚ Vyplní OŠKSS MMÚ Číslo projektu Schválená částka Podací razítko ŽÁDOST O DOTACI NA REPREZENTACI MĚSTA NA AKCÍCH KREJSKÉHO, REPUBLIKOVÉHO NEBO MEZINÁRODNÍHO CHARAKTERU V OBLASTI KULTURY

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice zastoupené MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka

Více

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce Vendryně na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit I. Úvodní ustanovení Rada obce Vendryně vydává tato pravidla pro poskytování

Více

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20%

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% 1 z 7 Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% Žadatelé o dotaci vyplňují všechna šedá pole formuláře! Žadatel: (vyplňuje fyzická i právnická osoba) Název

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim. Dolní Bradlo 21, Horní Bradlo. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Bradlo, okres Chrudim Dolní Bradlo 21, 539 53 Horní Bradlo Identifikátor školy: 600 090 264 Termín konání

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše životy se mění. díky lidem, které potkáme. díky příležitostem, které využijeme

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše životy se mění. díky lidem, které potkáme. díky příležitostem, které využijeme VÝROČNÍ ZPRÁVA Naše životy se mění díky lidem, které potkáme díky příležitostem, které využijeme Skřítek, o.s. 2011 Představení organizace Skřítek, o.s. je občanské sdružení usilující o všestranný a harmonický

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Příloha Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ

Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Školní zahrady ZŠ a MŠ v Regionu HANÁ Prezentace 1 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ A DOTACÍ Ing. Jaroslav Brzák Ing. Radmila Fingerová Ing. Arch. Veronika Zahrádková Realizace projektů školních zahrad možnosti financování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně

Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Město Chropyně Město Chropyně Vnitřní směrnice č. 6/2008 Pravidla pro poskytování veřejné finanční podpory na volnočasové aktivity dětí a mládeže ve znění Vnitřní směrnice č. 2/2011, č. 5/2014, č. 1/2015 Zpracovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory dotace - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2015 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

Žádost o dotaci v programu:

Žádost o dotaci v programu: ODBOR 1 z 7 Žádost o dotaci v programu: č. 1 Osvětová činnost a ekologická výchova, aktivity ve volném čase dětí a mládeže, osvětové akce pro mládež a dospělé- finanční spoluúčast subjektu 30% č. 2 Zlepšení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002

Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Rozdělení grantů vypsaných MČ Praha 14 v roce 2002 Zastupitelstvo MČ dne 14.3.2002 rozhodlo usnesením č. 10/Z/2002 o přidělení grantů takto: 1) Oblast sociální péče a zdravotnictví: Svaz tělesně postižených,

Více

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE

PRAVIDELNÁ ČINNOST AKCE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 strana 3 I. ÚVOD II. ČLENSTVO Pionýr, z. s. - 87. pionýrská skupina Javor je pobočným spolkem zapsaného spolku Pionýr s právní subjektivitou. Jejím sídlem je Bělocerkevská 3, Praha

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název: Dům dětí a mládeže Český Krumlov Adresa 1): Linecká 67, 381 01 Český Krumlov centrální pracoviště

Více

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016

Název organizace: Klub národní házené Spoje Balkán Praha Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Název projektu: Mládež KNH Spoje Praha v roce 2016 Podpora dětí a mládeže 187 600 Kč 51 000 Kč Cílem projektu je podpořit celoroční fungování Klubu národní házené Spoje Praha, konkrétně její dětské a mládežnické

Více

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty

Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Program 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.1 Podpora ekologické

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice

Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice Salesiánské hnutí mládeže Klub Liblice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 ADRESA: SHM Klub Liblice Liblice 58, 277 32 Byšice Tel.: 731 625 905 e-mail: IČ: 68382570 DIČ: 045-68382570 č.ú.: 133719254

Více

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě:

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě: Studijní směr Aktivity v přírodě: Cíle studijního směru je připravit posluchače na práci ve školách, cestovních kancelářích a outdoorových agenturách. Při studiu poznáte lidi ze svého okolí z jiného úhlu,

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2012 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z KULTURNÍHO FONDU MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU Datum přijetí žádosti: Název / jméno žadatele (přesný název dle registrace, u fyzické osoby datum narození)

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Město Český Těšín. ŽÁDOST O ÚČELOVOU DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA ROK 2016 (na poskytnutí dotace není právní nárok) I. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Město Český Těšín. ŽÁDOST O ÚČELOVOU DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA ROK 2016 (na poskytnutí dotace není právní nárok) I. IDENTIFIKACE ŽADATELE ŽÁDOST O ÚČELOVOU DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN NA ROK 2016 (na poskytnutí dotace není právní nárok) I. IDENTIFIKACE ŽADATELE Název programu / dotačního titulu: ¹) Dotace pro rok: Evidenční číslo:²)

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI *) z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI *) z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NEBO NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI *) z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok Žadatel vyplňuje nebo zakřížkuje modře podbarvená pole žádosti Dotační oblasti: Dotace/návratná

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO

IPRM PŘITAŽLIVÉ MĚSTO Statutární město Pardubice se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice jednající Ing. Jaroslavem Demlem, primátorem IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Více

Výzva dotačního programu

Výzva dotačního programu Město Jindřichův Hradec Výzva dotačního programu zveřejňuje výzvu 2 dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 Zdůvodnění dotačního programu Dotační program- výzva 2 (Opatření č. 3 a Opatření č.

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu

Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu Žádost o neinvestiční dotaci na rok 2017 z programu státní podpory sportu ŽÁDOST K PROGRAMU Název poskytovatele dotace: Evidenční číslo: Dotační dotační program: MŠMT SPORT-V-0045/2017 Program V - Činnost

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017

Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 1 Přehled fondů Středočeského kraje pro rok 2017 2 1. Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof 2. Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů a složek IZS 3. Středočeský Fond

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje na rok 2017 Dotační program Dotační titul Sběr žádostí: od: do: Název akce / projektu: 1. Údaje o žadateli VZOR - NESLOUŽÍ JAKO FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

Více

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018

MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 MĚSTYS KOMÁROV vyhlašuje program poskytnutí finanční podpory DOTACE - z rozpočtu městyse na podporu projektů pro rok 2018 I. Podmínky pro poskytnutí finanční podpory Všeobecné podmínky pro poskytnutí finanční

Více

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 269 84 423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec):

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 269 84 423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec): Číslo žádosti (Vyplní MAS Hustopečsko) Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Hustopečsko, o. s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Propagujeme tradiční řemesla v regionu Hustopečska

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost

Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé a dorost Příloha usnesení č. Usn RMC 0126/2016 Rady Městské části Praha 8 ze dne 2. 3. 2016 Podmínky pro poskytnutí dotace (grantu) z rozpočtu Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti sportu pro dospělé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chrast, okres Chrudim. U Pošty 5, Chrast. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chrast, okres Chrudim U Pošty 5, 538 51 Chrast Identifikátor školy: 650 020 936 Termín konání inspekce: 27., 31. 3. a 3. 4.

Více

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015

Zálabí táhne za jeden provaz tréninková výzva, č. projektu 13/018/34100/120/000015 Žádost o poskytnutí dotace tréninková výzva v rámci projektu Zálabí táhne za jeden provaz z Opatření III. 4. I. Získávání dovedností, animace a provádění 1. Název projektu (stručný a výstižný) 2. Žadatel

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota

Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Regenerace nevyužívaných objektů v obci Nová Lhota Konference: Regenerace brownfieldů v Jihomoravském kraji 2014+ Antonín Okénka, Obec Nová Lhota 1 Obsah: Rekonstrukce budovy fary na ubytovací zařízení

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008

Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Příloha č. 1A, modul A Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2008 Název poskytovatele dotace Název dotačního programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Město Cheb vyhlašuje podmínky grantového programu na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2017

Město Cheb vyhlašuje podmínky grantového programu na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2017 Město Cheb vyhlašuje podmínky grantového programu na celoroční činnost a jednorázové akce pořádané v I. pololetí roku 2017 Město Cheb má zájem finančně podpořit aktivity občanů a institucí, organizací,

Více