s.r.o. Mojžíšova 2901/ Brno viz druhá strana ,-Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s.r.o. Mojžíšova 2901/17 612 00 Brno viz druhá strana 30.000,-Kč"

Transkript

1 i^oruceno; B2ID 02699/Í4 Il8*v:1 7r\iň Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu bc05es53725d39 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) FISKO Group s.r.o. provozovna: Naše hřiště, Zábrdovická 2. Brno s.r.o. Mojžíšova 2901/ Brno IČ: DIČ: CZ číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /2700 webové stránky žadatele 2. Název projektu: PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 1 3. Tématický okruh projektu: volnočasová aktivita pro děti 4. Termín konání: červenec a srpen Místo konání: Naše hřiště, Zábrdovická 2, Brno 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na kter>' má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předjgokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ lva Mastná, tel Krapkova , Prostějov - péče 0 děti v době letních prázdnin - jednotíibá ténata viz druhá strana celkem 180 dětí, z toho minimálně pro 50 dětí z městské části Židenice vše záleží na přihlášení dětí. zda rodiče budou mít zájem děti ve věku 2-6 let neobdržel, dosud nežádal viz druhá strana ,-Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Zidenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním fmančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Brno-Židenice do a Ix elektronicky na adresu infocíizidenice.bmo.cz. V Brně, dne razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou Jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele. FISKO Group s M-:«rf-,..T 2901/ 'CQ:í9í I DIČ: CZ

2 Témata příměstských táborů: Sportovní tábor s Pepínou a Tomíkem (4-6 let) Zvířátka kolem nás a v pohádce (2-4 roky) Dobrodruství s Pípi dlouhou punčochou (4-6 let) Malí kuchtící - poznáváme svět kolem (2-4 roky) Poznáváme světadíly aneb hurá do afriky, asie (4-6 let) Příměstký tábor s montessorí prvky (2-4 roky) nčktcré programy se zopakuji, tak aby byly pokryty všechny týdny července a srpna 2014 Rozpočet: mimo potřebných nákladů na mzdy, jidlo a provoz bubnováni: 20détixlOO,-Kčx3tumusy=6.000,-Kč (pronájem bubinkú a kouč) malováni na obličej: 400,-Kčx3dekoratérkyx5hodin=6.000,-Kč nájem zahrady: 5O0,-Kčx2měsice=l.000,-Kč bublinkováni: 1.500,-Kč/2hodx2tumusy=3.000,-Kč (materiál na tvorbu bublin a animátor) keramika: 120,-Kč/hodx40děti=4.800,-Kč (materiál na práci = hlína, vypáleni a hmčiřský kruh) náklady na materiál k jednotlivým mmusům (na kreativní práci a tvoření) => jogurty, cihly, malta, rákos, roští a další drobnosti: ,-Kč celkové náklady na tyto položky: ,-Kč

3 žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: B2ID 02673/14 prilohv- l l B * v : l druh: bc05es53725d19 I. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko DVOJKA" Brno Pobočný spolek, spisová značka L vedená u městského soudu v Praze, identifikační číslo (dříve občanské sružení) Slovinská Brno IČ: DIČ: CZ I číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku webové stránky žadatele dvojka.skauting.cz, modrydelfín.skauting.cz 2. Název projektu: Pro život Delfínů v Židenicích Tématický okruh projektu: Projekt je realizován v rámci činnosti skautského oddílu Modrý delfín - celoroční činnost s dětmi a mládeží, podpora výchovy, vzdělávání a všestranného rozvoje, akce pro veřejnost v oblasti MČ Židenice. 4. Termín konání: soustavná celoroční činnost 5. Místo konání: Hrozňatova 20 - Brno - Židenice, veřejná prostranství na území MČ Židenice. 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) Mgr. Kamila Dufková V Dědině 14, Telnice Tel.: , mail: 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být Projekt zahrnující pravidelnou a dlouhodobou činnost příspěvek poskytnut: skautského oddílu s důrazem na kvalitní, atraktivní program, bezpečnost, rozvoj dětí, akce pro veřejnost, Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti údržbu a správu klubovny nezbytnou pro činnost a zázemí. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet Oddíl se zaměřuje především na práci s mládeží, předpokládaný dosah je cca 100 dětí mladších 15 let. židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt U akcí pro veřejnost je dosah cca 50 dalších realizován: návštěvníků během roku. Cílová skupina projektu: Židenické děti ve věku 6-151et 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC Pro život Delfínů 2012", 15000Kč Pro život Delfínů 2013", 15 OOOKč, Celkový rozpočet: Kč Vlastní zdroje: 6900Kč Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znční, dávám souhlas, aby Statutární mčsto Brno, mčstská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro JttCly.syíOttiHje spojené s poskytováním finančních příspčvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobč na Úřad MČ Bmo-Židenice do á V Brně, dne ^ lo^^ řazít^tb a podpis opr * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je^spríňiffra jednat za žadatele (např. u obč. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné mocí (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

4 v Popis projektu Pro život Delfínů v Zídenicích 2014": Cílem je podpora činnosti skautského 69. oddílu Modrý Delfín v roce Činnost oddílu je zaměřena na smysluplné využití volného času židenických dětí, především jejich výchovu ve skautském duchu. V oddíle se snažíme rozvíjet zejména samostatnost, komunikační schopnosti, kladný vztah k přírodě, schopnost spolupráce či aktivní přístup k životu. Základem naší činnosti jsou družinové schůzky, konané každý týden. Dále pořádáme jednodenní a vícedenní víkendové akce, jejichž náplní jsou výlety do přírody, hry nebo jiné sportovní aktivity. Činnost skautského oddílu je nejrozmanitější forma trávem' volného času s možností kvalitního všestranného rozvoje dítěte. V roce 2013 jsme oslavili 45. výročí založení oddílu a díky podpoře MČ Židenice bylo možné zajistit atraktivm' turistické vybavení a skvělé deskové hry, nyní bychom rádi požádali o podporu v oblasti propagace, tiskových služeb a skautského metodického vybavení zaručující kvalimí a dlouhodobě stabilní činnost oddílu. Nedílnou součástí činnosti jsou také akce pro židenickou veřejnost (rodiče s dětmi). Kromě zpestření veřejného života městské části jsou tyto akce důležité i pro naše členy, neboť se do pořádání zapojují a získávají tím cenné životní zkušenosti a dovednosti. V loňském roce jsme navázali spolupráci s židenickou pobočkou Knihovny Jiřího Mahena, kde kromě výstavy fotografií proběhl i odpolední program pro školy a veřejnost při příležitosti Dnu země. Po úspěchu první výstavy je na září 2014 plánováno její pokračování, proto bychom rádi požádali o finanční podporu v oblasti tiskových a propagačních služeb a nákupu drobného herního či sportovního vybavení k realizaci programu. Mimo standardní skautskou činnost bychom se rádi více zaměřili na vzdělávání dorůstajícího vedení - tedy dětí ve věku let. Kromě kurzů, které si hradí samy, nebo které hradí naše organizace spatřujeme velkou potřebu v nákupu metodických materiálů - tedy především Rádcovských zápisníků. Pro rozvoj mladších dětí 6-13 let plánujeme nákup Skautských stezek a metodiky k jejich používání. Všechny zmíněné věci jsou součástí Nového výchovného programu Junáka od r V návaznosti na tento program vzniká potřeba nákupu nových odznaků a dalších nášivek na skautský kroj. Finanční podporu proto velmi uvítáme i v této oblasti skautského vybavení. Činnost oddílu bychom nemohli vykonávat bez zázemí, které nám poskytuje klubovna na Hrozňatově 20. O údržbu klubovny a přilehlého hřiště se musíme zčásti starat sami. Letos bychom rádi doplnili chybějící vybavení pro dlouhodobou údržbu. Vzhledem k tomu, že částečně je klubovna vytápěna tuhými palivy, za nutnost považujeme pořízení sekyry a pilových listů. Ty stávající dosluhují a stávají se více nebezpečnými než Položka Cena Pravidelná činnost 7900 Hemí vybavem' Drobné pomůcky k hrám (např. šátky, stopky, lana), 3500 sportovní pomůcky, mapy Skautské vybavem' Didaktické a metodické materiály, Rádcovské 3000 zápisníky, nášivky, odznaky. Skautské stezky a další nástroje Nového výchovného programu Junáka Výtvarné potřeby Papíry, nůžky, lepidlo, provázek, barvy a jiné 1400 Propagace, tiskové služby Materiál na výstavu fotografií, tisk, kopírování 1500 Provoz klubovny Pomůcky pro údržbu Pomůcky a nářadí pro údržbu klubovny a bezpečnost 2500 Nájem 7000 Energie Topení, uhlí, dřevo 4000 Celkové náklady na projekt Požadovaná částka Vlastní spoluúčast 6900 Vlastní spoluúčast (%) 30,1%

5 v Zadost o finanční přísněvěk z rozpočtu MČ Brno-Židenicc na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UMC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02727/14 druh bc05es53725d57 přílohy 1. Přesná identlfíkace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - dauím narození (podnikající FO - IČ) Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Brno - město. Česká 11, Středisko MAFEKING Brno, ČOJ: spolek Vinařického 44,61500 Brno ICO: číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Celoroční výchovná činnost 10. střediska MAFEKING Brno 3. Tématický okruh projektu: Výchovná a zájmová činnost mládeže, dobrovolnické aktivit) pro dospělé 4. Termín konání: Průběh celého roku Místo konání: MC Bmo-Zidenice (z velké části tzv. Středisko dětí a mládeže pod Bílou horou") 6. Osoba odpovědná za projekt*: Vilém Riháček, Vinařického 44, Brno (jméno, adresa, telefon, ) Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Zajištění výchovné a volnočasové činnosti židenických dětí a mládeže Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Židenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ 125 členů - převážně bydlící v MČ Židenice (z toho73 stálých Členů je ve věku do 15 let), dále cca 350 účastníků jednorázových akcí pro veřejnost děti a mládež ze Židenic Celoroční výchovná činnost 10. střediska Mafeking Brno pro rok 2012, ,- Kč, , Celoroční výchovná činnost 10. střediska Mafeking Brno pro rok 2013, ,- Kč, ,- Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, v plalném zněni, dávám souhlas, aby Statutámí město Brno. městská část Bmo-?.idenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskjlováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultur>'. sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba domčit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Žideniccřdo a Ix elektronicky na adresu info(rtzidenice.bmo.cz. ' ',i i ^^ft^ Junák ' ' ^ '.sva.".kflulů a skautek CR, siíedlsko MAFEKING Btno V Brně, dne ra/itko ávnéné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopií); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

6 Náplň projektu V roce 2014 budeme pokračovat v dlohodobé činnosti podporující rozvoj volnočasových aktivit pro židenické děti a mládež. Naše činnost je založena na dobrovolnictví všech zúčastněných a podporuje tak rozvoj komunitního života na území naší městské časti. V letošním roce čítá základna aktivních členů 125 registovaných (z toho 73 ve věku do 15 let). Obec žádáme o fmační podporu naší činnosti, abychom byli i nadále schopni poskytovat svým členům a částečně i veřejnosti kvalitní program a zázemí tak jako doposud. V roce 2014 uspořádáme 230 družinových schůzek pro děti, 20 oddílových schůzek (vše v areálu..střediska dětí a mládeže pod Bílou horou"), 20 jednodenních tématických výletů, 14 víkendových výprav, dále zorganizujeme pobyt na horách o jarních a podzimních prázdninách a v létě proběhnou tábory na střediskovém tábořišti pro všechny děti z našeho střediska. Do celoročního programu jsou mimo to zařazeny kulturní a sportovní akce včetně mezinárodních skautských setkání jak na území České republiky, tak v zahraničí. Tradičně mezi aktivity našeho skautského střediska patří organizace akcí pro širokou židenickou veřejnost. Na jaře začneme tradičním Úklidem Bílé hory (úklid veřejně přístupných částí lesoparku a úklidu a drobná údržba v areálu Střediska dětí a mládeže pod Bílou horou'*)- Tradičně se mohou zúčastnit všichni ti, kterým není okolí jejich bydliště lhostejné. V červnu zorganizujeme již devátý Dětský den na Juliánovském náměstí. Do aktivit opět zapojíme jak děti, tak jejich rodiče (očekáváme více než 300 soutěžících). Na podzim navážeme na úspěšnou akci Setkání se strašidly pod Bílou Horou". Jedná se o zábavné odpoledne pro rodiče, děti a širokou veřejnost. Náplní akce je pohádková stezka se strašidly napříč Bílou horou zakončená odpoledním grilováním v areálu naší klubovny. Na Vánoce pak budou moci opět všichni nasát tu pravou sváteční atmosféru při výrobě dárků na veřejných vánočních dílnách a u večerních divadelních představení v podání členů našich oddílů. Vše se bude konat ve Středisku dětí a mládeže pod Bílou horou". Obec žádáme o finanční podporu naší celoroční činnosti, která je založena výhradně na dobrovolné činnosti všech zúčastněných. Prostředky budou využity pro podporu vzdělávání činovníků, materiální zabezpečení činnosti a dotování některých aktivit, tak aby se jich mohly zúčastnit děti ze všech sociálních vrstev. Rozpočet na rok 2014 Výdaje Akce pro členy Počet ročně Souhrnné výdaje Příspčvek MČ Židenice Popis nákladů Pravidelné schůzky Jednodenní akce , ,- - Materiál a pomůcky k programu Jízdné, vstupné Vícedenní akce , ,- Jízdné, strava, ubytování Podzimní a jarní prázdniny, , ,- Jízdné, strava, ubytování vysokohorská expedice Letní tábory ,- - Jízdné, ubytování, strava, doprava, údržba inventáře, materiál a pomůcky k programu Akce pro veřejnost a členy Úklid bílé hory , ,- Pytle, rukavice, občerstvení Détský den , ,- Materiál, občerstvení, doprava Strašidýlka na Bílé hoře Vánoční dílny a besídka , ,- - Materiál, občerstvení Výtvarné potřeby Další náklady spojené s činností Výdaje celkem , , , ,- Nájem kluboven a skladu, sportovní potřeby, výtvarné potřeby, materiál pro údržbu kluboven, střediskové režijní náklady, nákup stanů, náklady na webové stránky Dotace MMB Dotace MČ ,- Dotace Junáka (MŠMT) ,- Pop laik) členu ,- Příjmy celkem ,-

7 w Žádost o finanční přísnčvčk z rozpočtu MC Brno-Židenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02634/14 pr 1lohy druh bc05es53725ce8 1. Přesná identifíkace žadatele: právnická osoba - název JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Domych 2 fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně příspěvková organizace zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Domych 2, Brno fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0100 webové stránky žadatele lí ^, 2. Název projektu: Volný čas v Zidenicích 3. Tématický okruh projektu: mimoškolní vzdělávání, volnočasové aktivity, zájmová činnost dětí a mládeže 4. Termín konání: Místo konání: Přírodovědná stanice Kamenáčky 4 a 4a, Pracoviště Paleta, Touškova 9 6. Osoba odpovědná za projekt*: Bc. Lenka Skokanová (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: viz 2.strana Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet 2000, 1500, 1000 za rok osob bydlících v MČ Brno-Zídenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: děti, mládež, veřejnost 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Jedeme dál" ,-Kč vyúčtování odesláno Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): Hrátky se zvířátky" rok 2012, 15000,- Kč, (2 roky zpětně) vyúčtování Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou viz 2.strana stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ ,- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidejiae spojené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro raodm. Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židenice do a Ix ele^tťpirícky na adresu V Brně, dne razítko a podpi^í^rávněné osobj * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na zátíadl kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obč. sdružení se většinou jedná o stanovy a zápis z člensk^/^hůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele., ''i'<idv.m deti 3 mlndeže iižtiij^ti"""" Dornych 2 u:,,o 0O2OO. IČ: (P

8 Projekt Volný čas v Židenicích" tvoří dva dílčí projekty: a) Zahrada - živá učebnice obklopená městem Přírodovědná st. funguje v současnosti v ZŠ Kamenáčky a plně využívá a obhospodařuje Ukázkovou přírodní zahradu s Dědečkovým dvorečkem pro aktivity s dětmi, jejich rodiči i veřejností (činnost zájmových kroužků, příměstských táborů, příležitosmé a osvětové akce) Cílem projektu Zahrada - živá učebnice je získání finančních prostředků na zabezpečení: 1. materiálu pro spotřebu při volnočasových a vzdělávacích aktivitách papíry, barvy, psací potřeby, lepidla, nůžky, toner do kopírky, laminovací folie, osvětové a výukové tiskoviny, doplněm' knihovničky a) akce pro veřejnost malé - převážně je navštěvují obyvatelé Židenic, tematické a jednorázové, jedná se o cykly 6-10 X za rok vždy pro osob velké - akce s celobměnskou působností Den otevřených dveří. Den zvířat, výtvamě-fotografícká soutěž - probíhají v areálu zahrady Přírodovědné stanice a nových (náhradních) prostor na ZŠ Kamenáčky, jsou určeny pro širokou veřejnost osob b) pravidelná zájmová činnost určena pro mimoškolní činnost židenických dětí a mládeže, kroužky a kurzy c) tábory - pro židenické děti a mládež (jarní, letní tábory a podzimní, aktivity pro jednodvoudenní školní volna) s cílem umožnit rodičům umístit děti na tematické činnosti v době školního volna 2. materiál pro renovaci dřevo (hranoly, prkna), sklo, spojovací materiál, pletivo, železo, barvy, laky, štětce, 3. materiál na údržbu zahrady osivo a sadba, obnova a opravy pracovního zahradmho nářadí, rašelina, hnojiva,písek b) Paleta pro všechny Cílem projektu je nabídnout široké Židenické veřejnosti smysluplné využití volného času. Obnovou prostředí a dovybavením vnitřních prostor a přilehlé zahrady pracoviště Paleta, chceme dosáhnout vyšší profesionality a zkvalitnění nabízených činností. 1. Materiál pro spotřebu při příležitostných aktivitách: Tvořivé dílny pro veřejnost 10-15x ročně pro osob: keramika, mozaika, malování na hedvábí, sklo, porcelán, vitráže, korálkování, drátování atd., tématické akce pro širokou veřejnost 6-lOx ročně vždy pro osob: Pohádkový karneval,velikonoční Paleta,Den Země, Den dětí. Duhová Paleta, (výtvarný materiál, papíry, tonery,..) 2. Materiál pro potřebu pravidelných aktivit - Familly klub a Broučci - cílovou skupinou jsou maminky na mateřské dovolené a děti, které nenavštěvují MŠ Materiál - vybavení herny: dětská kuchyřika, konzole na gymnastické míče, koberec. 3. Materiál na údržbu zahrady pracoviště Paleta: zahrada je místem pro pořádání akcí pro širokou veřejnost, pro letní činnost příměstských táborů a pro pravidelnou činnost Family klubu a Broučků. Renovace vyžaduje náklady na barvy, laky, štětce a na pořízení herních prvků,laviček a nového pískoviště včetně písku. Rozpočet projektů celkem Náklady: Materiál OON Služby Náklady celkem ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výnosy: úplata účastníků příležitosmých aktivit úplata účasmíků pravidelných aktivit Výnosy celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rozdíl výnosů a nákladů (požadovaná výše dotace) ,- Kč

9 Rada Jihomoravského kraje JMENOVACÍ DEKRE Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písni, i) zákona ě. 129/2000 Sb.. o krajích (krajské znzcní). v platném znění, ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, sti"edním. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 1177/09/R 21 ze dne J M E N IJ J E Lenku Skokanovou nar bvlem Kamínky Brno na pracovní miste ředitele JUNIOR - Dům děti a mládeže. Brno, Domych 2 s účinností ode dne C.i. JMK 33536/2009 V Brně dne Mgi-. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje

10 v Žádost o finanční přísněvěk z rozpočtu MC Brno-Židenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UMC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02028/14 nmiy:i prilohy. ' druh: bc05es Přesná identifíkace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) Klub rodičů MŠ Pastelky, o.s. Občanské sdružení Mateřská škola Pastelky, Jamborova 3188/11, Brno IČ: Číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Když si chceme hrát,sportovat,skotačit a užít si trochu zábavy, potřebujeme k tomu bezpečné průlezky a kousek zahrady 3. Tématický okruh projektu: 1. část projektu - Hravě sportovní prvky: svahová skluzavka s přitahovacím lanem, nízká kladina Jezevčík" a dřevěný most 4. Termín konání: Duben-říjen Místo konání: Přírodní ukázková zahrada mateřské školy Pastelky 6. Osoba odpovědná za projekt*: Kateřina Krejčírová tel , (jméno, adresa, telefon, ) Škrochova Brno 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být Rádi bychom dětem zajistili širší nabídku příspěvek poskytnut: k pohybovým a hrovým aktivitám kvalitními bezpečnými hracími prvky, které by využívaly ke Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti svému aktivnímu sportovnímu vyžití. Tyto prvky se stanou součástí naší přírodní ukázkové zahrady. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel jjříspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC 50 našich dětí a 100 i více dalších dětí z naší MČ, a dospělí i dětí z celé ČR i zahraničí, kteří k nám jezdí získávat praktické zkušenosti v oblasti začlenění environmentální výchovy do RVP PV a načerpat inspiraci k vytvoření přírodní ukázkové zahrady Děti 3-7 let ll.etapa - Hravý živel voda - bahniště", rok ,-Kč, l.etapa - Hravý živel voda - bahniště", rok ,- Kč, Viz. druhá strana ,-Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Zidenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Brno-Židenice do a Ix elektronicky na adresu \ ^ V Brně, dne razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obč. sdružení se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud Jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

11 Charakteristika projektu: Projekt: Když si chceme hrát, sportovat, skotačit a užít si trochu zábavy, potřebujeme k tomu bezpečné průlezky a kousek zahrady" l.část projektu - Hravě sportovní prvky Tento projekt je dlouhodobý a je založen především na tom, že chceme pro děti vytvořit na školní zahradě prostředí, které je bude podněcovat k pohybovým a tělovýchovným aktivitám. Mělo by je motivovat a vyzývat k tomu, aby trénovaly a procvičovaly svoji obratnost, odvahu, zručnost, vytrvalost a houževnatost. Věříme, že vhodně vybrané hrací prvky (průlezky, skluzavka, lezecká stěna, lanová dráha, žebříky, lana, atd.), které budou plnit funkci prvků bezpečných, různě využitelných a snadno dostupných pro věkové skupiny 3-7 letých dětí, tento náš záměr splní. Důležité také je, aby zvolené prvky plnily funkci estetickou a aby se staly přirozenou součástí naší přírodní ukázkové zahrady. Formou workshopů seznamujeme širokou veřejnost z celé ČR i ze zahraničí s přístupem k environmentální výchově. Součástí workshopů jsou také praktické rady, jak na to, čím začít, když si budou chtít vytvořit přírodní ekologickou zahradu. Naše MŠ je volně přístupná všem, které zajímá tato problematika zajímá. V první části projektu chceme zařídit dětem prvek nejoblíbenější, a to je svahová skluzavka s přítahovacím lanem. Je z nerezu, nášlapnou plochu má z akátového dřeva. Skluzavka se stane součástí uměle vytvořeného kopce, který slouží v zimních měsících k bobování. Tato skluzavka bude mít využití po celý rok. Společnými silami jsme vytvořili pro děti kůlovou dráhu, na které si procvičují hrubou motoriku - udržení rovnováhy, odhad došlapu, rychlost a obratnost. K tomuto prvku bychom chtěli pořídit dlouhou a nízkou dřevěnou kladinu, na které je možné procvičovat opět hrubou motoriku, ale už je pro zdatnější děti - dá se na ní plazit, přecházet bokem, ručkovat pod ní a má další různá využití. Může také sloužit jako lavička při společných akcích na zahradě. Tato kladina je ze dřeva a má podobu jezevčíka. Pořízení nového mostu bude součástí oblázkové pláže, kterou máme udělanou u bahniště. Most bude se zavěšenou kůlovou podlahou, která se při přecházení bude hýbat a pro děti to bude velká výzva k tomu, zkoušet most bez úhony přejít. Pod mostem bychom chtěli vybudovat další vodní prvek - takové menší brouzdaliště. Sloužilo by jako pitko pro ptáčky a další zvířecí obyvatele naší zahrady a také pro zkoumání a hry dětem. Chtěli bychom tímto postupným pořizováním dalších hracích prvků zajistit dětem takové to hraní si s partou dalších dětí u svého domu na ulici (to už dnešní děti neznají), zažití si nových věcí, prověření svých dovedností, šikovnosti a užití si dovádění a prolézání bez napomínání a upozorňování...dej pozor, ať nespadneš, neumaž se, tam nechoď, je tam voda, bláto, kam to lezeš," apod. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo zajistit pro děti podnětné prostředí, kde budou mít možnost vyzkoušet si vše, dle svých schopností a potřeb. K tomu je potřeba pořídit bezpečné a konstrukčně dobře promyšlené hrací prvky pro tuto věkovou skupinu dětí Rozpočet projektu, specifikace finančního krytí: Předpokládaný rozpočet, který je potřebný pro pořízení výše uvedených sportovních prvků je vyčíslen na ,- Kč. Požadovaná výše příspěvku je ,- Kč Zbytek finančního krytí ,- Kč bude z našich zdrojů (příspěvky od rodičů dětí, sponzorské příspěvky).

12 žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Židenice pro rok 2014 UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02725/14 llb«v:l druh: prilohy na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název Klub rodičů při Tyršově ZŠ fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), pnpadně Občanské sdružení zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Brno, Kuldova38, fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikaiicích FO místo podnikání) 7^ IČ: právnická osoba - IC, DIC fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IC) DIČ: číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku webové stránky žadatele 2. Název projektu: Smysluplné přestávky a dostupné informace 3. Tématický okruh projektu: Informačně relaxační projekt - smysluplné trávení přestávek v době dopoledního vyučováni i v době před odpolední výukou a vytvoření informačního panelu 4. Termín konání: Květen až prosinec Místo konání: Brno - Židenice 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti MUDr. Bohdana Rezková Pastmkova 69, Brno, Tel Projekt si klade za cíl nabídnout žákům aktivní odpočinek o přestávkách ve třídách a vytvořit přehledný informační panel pro žáky, rodiče i ostatní návštěvníky školy 350 osob, z toho žijících v Židenicích 300 osob, z toho 250 dětí do 15 let 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob byducích v MČ Bmo-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: Žáci TZŠ Brno, Kuldova 38 " ' ^ - 9. Žadatel obdržel jpříspěvek od Statutárního města Brna, MČ Bmo-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) -' C c 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte ^ částku a zdroj) y Požadovaná výše příspěvku od MC S GPS za poznáním zajímavých míst Zídenic (prosinec 2013) Viz druhá strana Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním finančních příspěvků na čirmost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je tídba domčit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židcnicc do a Ix elektroniky na adresu info(a]zidenice.bmo.c/.. Klufe) rodlčů j f p^řtj^irioy^áklaúní škole V Brně, dne ^^.:^...Í?M^ Brno razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

13 Projekt SMYSLUPLNÉ PŘESTÁVKY A DOSTUPNÉ INFORMACE 1) Anotace projektu: Projekt Smysluplné přestávky a dostupné informace" je projekt věnovaný vytvoření zázemí pro trávení přestávek žáků 2. stupně. Projekt je zaměřen na odpočinkový čas žáků v době přestávek jak v době dopoledního vyučování, tak v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Snahou je vytvořit ve třídách hemí a relaxační koutky", kde budou moci žáci o přestávkách odpočívat, odpoutat se od svých mobilů a jiných elektronických zařízení, a uvohiit tak napětí a odbourat únavu a především komunikovat se svými spolužáky. Zároveň chceme žákům i rodičům umožnit snadný přístup k důležitým informacím o škole, jejím programu, rozvrhu atp., aby čas, který by strávili získáváním těchto informací, mohli věnovat odpočinku a relaxaci. 2) Zdůvodnění projektu: Čas strávený ve škole tvoří velkou část žákova dne. Když se zamyslíme nad tím, jak dnešní děti tráví volný čas, zjistíme, že většina z nich vyhledává elektroniku a virtuální svět k relaxaci. Bohužel ne jinak je tomu i ve škole. Žáci během přestávek nejčastěji hrají hry na svých mobilech, tabletech a podobných zařízeních, smskují, chatují nebo, pokud mají neomezený intemet, brouzdají na síti, příp. sledují videa a klipy. Rada vědeckých studií již ukázala, že žák, který během přestávek mezi jednotlivými vyučovacími hodinami, odpočívá" tímto,4nodemím" způsobem, vlastně neumožňuje svému mozku a nervové soustavě vypnout" a načerpat energii do dalších hodin. Proto je ve výuce neklidný, nesoustředěný a velmi často i unavený. Sportovně založení žáci mají možnost ve škole trávit velkou přestávku v tělocvičně nebo v případě dobrého počasí na školním dvoře. Tuto možnost hojně využívají především chlapci. Tímto projektem chceme všem žákům nabídnout další možnost psychického odpočinku přímo ve třídách během přestávek. Zároveň bude vytvořen dotykový informační panel, kde naleznou všechny potřebné informace týkající se výuky a Školy a ušetří tak spoustu času. 3) Popis projektu Ve třídách 2. stupně budou vybudovány zóny s hemími prvky určenými k relaxaci (víceúčelové hrací stoly do každé třídy vhodné pro trávem' přestávek, tzn. odpočinkové hry s krátkou dobou hraní). Na chodbě ve vestibulu bude nainstalován dotykový panel, na kterém žáci, rodiče i další návštěvníci školy naleznou všechny informace týkající se školy, vyučování, apod. (např. aktuální rozvrh, suplování, plánované akce, jídehiíček, ankety, orientační plán budovy, atd.). 4) Rozpočet projektu: Položky: Hemí stůl (6 ks) Informační dotykový panel Částka Zdroj financování: Kč MČ Bmo-Židenice Kč MČ Bmo-Židenice Kč Klub rodičů při TZŠ Celkové nákladv projektu: Požadovaná částka Vklad Klubu rodičů: Kč Kč Kč

14 V Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02343/14 Usiya druh: bc05es53725b56 přílohy: 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) v 1 Kolpingova rodina Brno-Židenice Spolek (NNO) Nopova 84, Brno - Židenice IČ: DIČ: CZ (nejsme plátci DPH) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele httd://www.koldíne.cz/content.asdx?id= Název projektu: KOLPING - volnočasové aktivity pro děti a mládež v roce Tématický okruh projektu: Realizace a podpora aktivit pro děti a mládež 4. Termín konání: Místo konání: Brno - Židenice (periodické aktivity) ČR (tábory, výlety, víkendové akce) 6. Osoba odpovědná za projekt*: Ing. Stanislav Lang (jméno, adresa, telefon, ) Šámalova 8, Brno - Židenice Tel.: Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti e-mai 1.: kolping-zidenice(^seznam.cz Projekt je zaměřen na podporu aktivit pro děti a mládež. Záměrem je kvlalimí zajištění pořádaných aktivit za cenu přístupnou i dětem ze sociálně slabších rodin. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Židenice, počet žídeníckých dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou Stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ 150 (z toho do 18 let: 90, od 19 do 26 let: 60) Děti a mládež 5-26 let. Volnočasové aktivity dětí a mládeže, 2012, dotace: ,- Vyúčtování podáno ,- Kč v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby StaUitámí mésto Brno, městská čast Brno-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené rinančmch příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok do i Ix elektronicky na adresu r í Kolpingova rodina Brno - Židenice Nopova Brno lc:7sijn7l i;-muil l.i>lping./iik-nicťi;>c/nain V Brně, dne razítko a podpis oprávněné osoby

15 Kolpingova rodina Bmo-Židenice je nestátní neziskovou organizací působící promámě v oblasti vytváření a podpory volnočasových aktivit pro děti a mládež. V rámci periodické činnosti jsou konány pravidelné kroužky pro děvčata a schůzky pro chlapce (vždy ve dvou věkových skupinách) a pravidelné aktivity pro mládež. Náplň kroužků je sportovní, výtvarná, vzdělávací, nechybí ani tvůrčí práce. Dále vytváříme dva pěvecké sbory (sbor mládeže a sbor dětí), zkoušky obou sborů se konají též s týdenní periodou. Během školního roku dále pořádáme nepravidelné aktivity (výlety, víkendové akce) a o prázdninách dva letní tábory pro děti a jeden tábor pro mládež. Cílem naší činnosti je nabídnout dětem a mladým možnosti, jak smysluplně vyplnit část svého volného času. V rámci periodických aktivit i během mimořádných akcích mají děti a mladí příležitost vzájemně se poznat, navázat a prohloubit přátelské vztahy, najít zázemí kvalitního kolektivu. Námi provozované aktivity se dlouhodobě těší oblibě u dětí a mladých, a také spokojenosti rodičů. V minulém roce nači činnost finančně podpořili následující subjekty: Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy. Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Prostředky z dotací nám pomáhají spolufinancovat naše aktivity a zajistit tak jejich kvalitní hmotné zabezpečení. Nákladová položka 1. Provozní náklady 1.1. Materiálové náklady Rozpočet projektu - Výdaje Celkové Požadovaná náklady na rok 2014 dotace na rok 2014 potraviny ,00 Kč Kč nákup potravin pro tábory a pobytové akce kancelářské potřeby ,00 Kč Kč materiál na zajištění administrativy materiál na přípravu a provoz aktivit, vybavení kroužků, sportovní nářadí, výtvarné ostatní materiálové náklady ,00 Kč ,00 Kč potřeby, Nematerlálové náklady Energie 0,00 Kč 0.00 Kč Opravy a údržba 4 000,00 Kč 0.00 Kč Cestovné ,00 Kč 0.00 Kč Ostatní služby telefony, poštovné, internet 1 000,00 Kč 0.00 Kč poštovné spojené s organizací a administrativou nájemné ,00 Kč Kč pronájem tábořiště, hřiště,... právní a ekonomické služby ,00 Kč 0,00 Kč školení a vzdělávání Kč Kč školení vedoucích, zdravotnické kurzy pořízení DHM Kč 0,00 Kč strava Kč 0,00 Kč ubytování Kč ,00 Kč Pobytové akce dětí a mládeže vstupné 0,00 Kč 0,00 Kč doprava Kč 5 000,00 Kč doprava účastníků akcí (jízdenky) 1.3. Jiné náklady 2. Osobní náklady 2.1. Mzdové náklady 0.00 Kč 0,00 Kč 2.2. Odvody - SP a ZP 0,00 Kč 0.00 Kč Celkové náklady na realizaci projektu ,00 Kč ,00 Kč MŠMT Statutární město Brno MČ Brno - Žídenice JMK Platby účastníků akcí Příjmy celkem Kvalifikovaný odhad na rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

16 Žádost o finanční přispěvčk z rozpočtu MC Brno-Zidenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podporj' kultury, mládeže a sportu UMC Brno-Zidenice Doručeno: 22, BZID 00932/14 raziuco bc05«s Pfllohv. 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název íyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících I'0 též případný dodatek) právní forma (pouze v případč právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikaiící FO - IČ) LIGA LESNÍ MOUDROSTI Kmen Wallowa Bmo Občanské sdružení Nám. SNP Bmo ' čislo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele - 2. Název projektu: Celoroční činnost kmene 3. Tématický okruh projektu: Volnočasové aktivity - sportovní činnost, výtvarná Činnost, rozvíjení schopností a dovednost v různých oblastech, kulturní a společenské akce 4. Termín konání: V průběhu roku 2014 podle kalendáře akcí 5. Místo konání: Středisko mládeže Bmo-Židenice, Slatinská 47a), další vhodná místa pro jednotlivé aktivity 6. Osoba odpovédná za projekt*: Beránek Jaroslav, Krásného 59, Bmo (jméno, adresa, telefon, ) Tel.: , 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný pučet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MC Brno-Zidenice, počet židcnických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel j>říspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspčvku od MČ cca 40 dle zájmu mládež Sportovní klání a dovednosti, 2012, Kč, vj-účlování Celoroční Činnost kmene, 2013, Kč, v>iičtováni ,- Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochranč osobních údajů, v platném ziiění, dávám souhlas, ahy Statutární město Bmo, městská čá.st Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobni údaje pro účely evidence spojené s poskytováním fmančních příspěvků na činnosi sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti jc třeba doručit Ix v listinné podobí na Úřad MČ Brao-Zidenice do a Ix elektronicky na adresu VBmč,dne2l ^ V > LtGA te.sní.mtviíohosti i',iu..ýi.-^.,:':~i.ii.~.^.,-^,miu... razítko a Dodpis oprávněné osoby u subjektů nezapsaných v OR d^oží odpovídaá osoba dokumenty, na záklatí ^J^fc^WÍ Jí "i^rtviiéna jednat ra žadatele (napr. u obč. sdružení se :^étsinou jedná o stanový a zápis z členské scnfižc,jrostsřřt-tó^ií),'^í/k^ jedná na základé plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmócnitele. M

17 Rozpočet projektu na rok 2014 Vybavení ,-Kc Věcné ceny 5 000,- Kč Spotřební materiál ,- Kč: Jízdné, doprava ,- Kč Nájemné, ubytování ,- KČ Stravné ,- Kč Vstupné Kč Celkové náklady projektu ,- Kč Finanční krytí projektu Vlastní finanční zdroje " " ^ ^ ,- Kč Finanč. přisp, požadovaný od MČ Bmo-Židenicc ,- Kč Žádost o dotací MŠMT Kč. Celkem ,- Kč Charakteristika projektu V našem projektu žádáme o příspěvek na celoroční zápojem' mládeže do volnočasových aktivit. Činnost jednotlivých aktivit se uskutečňuje v areálu střediska mládeže Bmo-Zidenice a na dalších vhodných místech k tomu určených. Volnočasové aktivity jsou zaměřené na sportovní činnost (turistika, cykloturistika, vodácké a horolezecké akce, plavání aj.), rukodělnou činnost, rozvíjení schopností a dovedností jednotlivců v rozličných oblastech, přednášky, besedy, společenské a kulturní akce - vše podle zájmu a možností zajištění. Při těchto činnostech dochází k porovnání znalostí, soutěžení, navazováni přátelství, zdokonalování sebe sama. Cílem je naučit se žít v kolektivu a s kolektivem pracovat dobrovolnou formou.. ^., - Aktivity se uskutečňují formou jednodenních i vícedenních akcí (s ubytováním) a vrcholí tábory jak v létě, tak v zimě.

18

19

20 Žádost o finanční přísněvěk z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: B2I /14 li»*v:l prllehy: druh: bc05es537259c5 1. Přesná identifíkace žadatele: č.j.mzš ^1^1 i^^^ právnická osoba - název Nadační fond Základní školy lyzicka osoda jmcno SL pnjulcm OJO UU omo, Pk-amenacKy 4 (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případné Nadační fond zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Kamenačky 3591/4, Brno fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikám') právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku KB /0100 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Vodácký výcvikový kurz Zlatá Koruna, sjíždění Vltavy 3. Tématický okruh projektu: Profylaxe sociálně patologických jevů v rámci skupinové koheze 4. Termín konání: června Místo konání: Zlatá Koruna, Český Krumlov, Boršov 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) Mgr. Marie Vaňková, Skácelova 2A, Brno, , mvankovafaimzskamenackv.cz 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být Vodácký výcvik, zcela nová zkušenost pro děti, příspěvek poskytnut: získání nových znalostí a vědomostí. Soudržnost kolektivu v zátěžových podmínkách splavování Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti Vltavy. Zvýšení schopnosti komunikace a řešení problémů. Zvýšení konkurenceschopnosti. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet 28 žáků z 8. a 9. třídy + 2 učitelé jako doprovod osob bydlících v MČ Brno-Židenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: židenické děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 9. Žadatel obdržel j)říspěvek od Statutárního města Ozvučení akcí pro děti a školní mládež, 2013, ,- Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, KČ, vyúčtováno a předloženo na MČ výši příspěvku a datum doloženého vyúčtovámo: (2 roky zpětoě) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou Viz zadní strana žádosti stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plamem znění, dávám souhlas, aby Stamtámi město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spkjjené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kulmry, sportu a mládeže pro rok Žádosti je tfeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židenice do a Ix elektronicky na adresu V Brně, dne 14. února razítke a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základé kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pardubice 21. 4. 2015 Zpracovali: Mgr. Lenka Kupková, Bc. Hana Lieberzeitová, Martin Šantrůček, DiS, Bc. Ondřej Březina a Mgr. Miloš Adamů. Vydává: Mgr. Miloš Adamů, ředitel DDM

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace OBSAH 1. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Úvodní slovo ředitele a) Základní údaje o škole....... 4 Název zařízení. 4 Sídlo. 4 Identifikátor zařízení. 4 Právní forma... 4 IČO.. 4 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže

Město dětem. Jak města, obce a kraje podporují. či mohou podporovat sdružení. dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Město dětem Jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže Dětská a mládežnická

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Vypracoval: Ivan Jirovský, ředitel školy Červenec 2014 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013. Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Lhotecká 39 Hradec Králové Malšova Lhota Předkladatel: Mgr. Jaroslava Bímová Datum: 30. 10. 2013 Obsah Obsah... 2

Více

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem

20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem 20. 3. 2014 - Přehled žádostí a výsledky zasedání grantové komise ING BANK Fondu Nadace Terezy Maxové dětem Číslo žádosti Žadatel Účel Požadavek (Kč) Počet dětí Ukončení Kofinanco vání Schválená částka

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 2 Výroční zpráva o činnosti Dětského domova Zlín V souladu s ustanovením 10, odst. 3, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA... - 2 - OBSAH... - 3 - I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 1.1.

Více

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH PRACUJÍCÍCH S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Obsah 1 Úvod... 3 2 Zadání... 4 3 Metodika analýzy... 6 3.1 Objekt a předmět analýzy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

Více