s.r.o. Mojžíšova 2901/ Brno viz druhá strana ,-Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s.r.o. Mojžíšova 2901/17 612 00 Brno viz druhá strana 30.000,-Kč"

Transkript

1 i^oruceno; B2ID 02699/Í4 Il8*v:1 7r\iň Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu bc05es53725d39 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) FISKO Group s.r.o. provozovna: Naše hřiště, Zábrdovická 2. Brno s.r.o. Mojžíšova 2901/ Brno IČ: DIČ: CZ číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /2700 webové stránky žadatele 2. Název projektu: PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 1 3. Tématický okruh projektu: volnočasová aktivita pro děti 4. Termín konání: červenec a srpen Místo konání: Naše hřiště, Zábrdovická 2, Brno 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na kter>' má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předjgokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ lva Mastná, tel Krapkova , Prostějov - péče 0 děti v době letních prázdnin - jednotíibá ténata viz druhá strana celkem 180 dětí, z toho minimálně pro 50 dětí z městské části Židenice vše záleží na přihlášení dětí. zda rodiče budou mít zájem děti ve věku 2-6 let neobdržel, dosud nežádal viz druhá strana ,-Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Zidenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním fmančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Brno-Židenice do a Ix elektronicky na adresu infocíizidenice.bmo.cz. V Brně, dne razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou Jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele. FISKO Group s M-:«rf-,..T 2901/ 'CQ:í9í I DIČ: CZ

2 Témata příměstských táborů: Sportovní tábor s Pepínou a Tomíkem (4-6 let) Zvířátka kolem nás a v pohádce (2-4 roky) Dobrodruství s Pípi dlouhou punčochou (4-6 let) Malí kuchtící - poznáváme svět kolem (2-4 roky) Poznáváme světadíly aneb hurá do afriky, asie (4-6 let) Příměstký tábor s montessorí prvky (2-4 roky) nčktcré programy se zopakuji, tak aby byly pokryty všechny týdny července a srpna 2014 Rozpočet: mimo potřebných nákladů na mzdy, jidlo a provoz bubnováni: 20détixlOO,-Kčx3tumusy=6.000,-Kč (pronájem bubinkú a kouč) malováni na obličej: 400,-Kčx3dekoratérkyx5hodin=6.000,-Kč nájem zahrady: 5O0,-Kčx2měsice=l.000,-Kč bublinkováni: 1.500,-Kč/2hodx2tumusy=3.000,-Kč (materiál na tvorbu bublin a animátor) keramika: 120,-Kč/hodx40děti=4.800,-Kč (materiál na práci = hlína, vypáleni a hmčiřský kruh) náklady na materiál k jednotlivým mmusům (na kreativní práci a tvoření) => jogurty, cihly, malta, rákos, roští a další drobnosti: ,-Kč celkové náklady na tyto položky: ,-Kč

3 žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: B2ID 02673/14 prilohv- l l B * v : l druh: bc05es53725d19 I. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko DVOJKA" Brno Pobočný spolek, spisová značka L vedená u městského soudu v Praze, identifikační číslo (dříve občanské sružení) Slovinská Brno IČ: DIČ: CZ I číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku webové stránky žadatele dvojka.skauting.cz, modrydelfín.skauting.cz 2. Název projektu: Pro život Delfínů v Židenicích Tématický okruh projektu: Projekt je realizován v rámci činnosti skautského oddílu Modrý delfín - celoroční činnost s dětmi a mládeží, podpora výchovy, vzdělávání a všestranného rozvoje, akce pro veřejnost v oblasti MČ Židenice. 4. Termín konání: soustavná celoroční činnost 5. Místo konání: Hrozňatova 20 - Brno - Židenice, veřejná prostranství na území MČ Židenice. 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) Mgr. Kamila Dufková V Dědině 14, Telnice Tel.: , mail: 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být Projekt zahrnující pravidelnou a dlouhodobou činnost příspěvek poskytnut: skautského oddílu s důrazem na kvalitní, atraktivní program, bezpečnost, rozvoj dětí, akce pro veřejnost, Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti údržbu a správu klubovny nezbytnou pro činnost a zázemí. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet Oddíl se zaměřuje především na práci s mládeží, předpokládaný dosah je cca 100 dětí mladších 15 let. židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt U akcí pro veřejnost je dosah cca 50 dalších realizován: návštěvníků během roku. Cílová skupina projektu: Židenické děti ve věku 6-151et 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC Pro život Delfínů 2012", 15000Kč Pro život Delfínů 2013", 15 OOOKč, Celkový rozpočet: Kč Vlastní zdroje: 6900Kč Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znční, dávám souhlas, aby Statutární mčsto Brno, mčstská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro JttCly.syíOttiHje spojené s poskytováním finančních příspčvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobč na Úřad MČ Bmo-Židenice do á V Brně, dne ^ lo^^ řazít^tb a podpis opr * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je^spríňiffra jednat za žadatele (např. u obč. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné mocí (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

4 v Popis projektu Pro život Delfínů v Zídenicích 2014": Cílem je podpora činnosti skautského 69. oddílu Modrý Delfín v roce Činnost oddílu je zaměřena na smysluplné využití volného času židenických dětí, především jejich výchovu ve skautském duchu. V oddíle se snažíme rozvíjet zejména samostatnost, komunikační schopnosti, kladný vztah k přírodě, schopnost spolupráce či aktivní přístup k životu. Základem naší činnosti jsou družinové schůzky, konané každý týden. Dále pořádáme jednodenní a vícedenní víkendové akce, jejichž náplní jsou výlety do přírody, hry nebo jiné sportovní aktivity. Činnost skautského oddílu je nejrozmanitější forma trávem' volného času s možností kvalitního všestranného rozvoje dítěte. V roce 2013 jsme oslavili 45. výročí založení oddílu a díky podpoře MČ Židenice bylo možné zajistit atraktivm' turistické vybavení a skvělé deskové hry, nyní bychom rádi požádali o podporu v oblasti propagace, tiskových služeb a skautského metodického vybavení zaručující kvalimí a dlouhodobě stabilní činnost oddílu. Nedílnou součástí činnosti jsou také akce pro židenickou veřejnost (rodiče s dětmi). Kromě zpestření veřejného života městské části jsou tyto akce důležité i pro naše členy, neboť se do pořádání zapojují a získávají tím cenné životní zkušenosti a dovednosti. V loňském roce jsme navázali spolupráci s židenickou pobočkou Knihovny Jiřího Mahena, kde kromě výstavy fotografií proběhl i odpolední program pro školy a veřejnost při příležitosti Dnu země. Po úspěchu první výstavy je na září 2014 plánováno její pokračování, proto bychom rádi požádali o finanční podporu v oblasti tiskových a propagačních služeb a nákupu drobného herního či sportovního vybavení k realizaci programu. Mimo standardní skautskou činnost bychom se rádi více zaměřili na vzdělávání dorůstajícího vedení - tedy dětí ve věku let. Kromě kurzů, které si hradí samy, nebo které hradí naše organizace spatřujeme velkou potřebu v nákupu metodických materiálů - tedy především Rádcovských zápisníků. Pro rozvoj mladších dětí 6-13 let plánujeme nákup Skautských stezek a metodiky k jejich používání. Všechny zmíněné věci jsou součástí Nového výchovného programu Junáka od r V návaznosti na tento program vzniká potřeba nákupu nových odznaků a dalších nášivek na skautský kroj. Finanční podporu proto velmi uvítáme i v této oblasti skautského vybavení. Činnost oddílu bychom nemohli vykonávat bez zázemí, které nám poskytuje klubovna na Hrozňatově 20. O údržbu klubovny a přilehlého hřiště se musíme zčásti starat sami. Letos bychom rádi doplnili chybějící vybavení pro dlouhodobou údržbu. Vzhledem k tomu, že částečně je klubovna vytápěna tuhými palivy, za nutnost považujeme pořízení sekyry a pilových listů. Ty stávající dosluhují a stávají se více nebezpečnými než Položka Cena Pravidelná činnost 7900 Hemí vybavem' Drobné pomůcky k hrám (např. šátky, stopky, lana), 3500 sportovní pomůcky, mapy Skautské vybavem' Didaktické a metodické materiály, Rádcovské 3000 zápisníky, nášivky, odznaky. Skautské stezky a další nástroje Nového výchovného programu Junáka Výtvarné potřeby Papíry, nůžky, lepidlo, provázek, barvy a jiné 1400 Propagace, tiskové služby Materiál na výstavu fotografií, tisk, kopírování 1500 Provoz klubovny Pomůcky pro údržbu Pomůcky a nářadí pro údržbu klubovny a bezpečnost 2500 Nájem 7000 Energie Topení, uhlí, dřevo 4000 Celkové náklady na projekt Požadovaná částka Vlastní spoluúčast 6900 Vlastní spoluúčast (%) 30,1%

5 v Zadost o finanční přísněvěk z rozpočtu MČ Brno-Židenicc na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UMC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02727/14 druh bc05es53725d57 přílohy 1. Přesná identlfíkace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - dauím narození (podnikající FO - IČ) Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Brno - město. Česká 11, Středisko MAFEKING Brno, ČOJ: spolek Vinařického 44,61500 Brno ICO: číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Celoroční výchovná činnost 10. střediska MAFEKING Brno 3. Tématický okruh projektu: Výchovná a zájmová činnost mládeže, dobrovolnické aktivit) pro dospělé 4. Termín konání: Průběh celého roku Místo konání: MC Bmo-Zidenice (z velké části tzv. Středisko dětí a mládeže pod Bílou horou") 6. Osoba odpovědná za projekt*: Vilém Riháček, Vinařického 44, Brno (jméno, adresa, telefon, ) Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Zajištění výchovné a volnočasové činnosti židenických dětí a mládeže Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Židenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ 125 členů - převážně bydlící v MČ Židenice (z toho73 stálých Členů je ve věku do 15 let), dále cca 350 účastníků jednorázových akcí pro veřejnost děti a mládež ze Židenic Celoroční výchovná činnost 10. střediska Mafeking Brno pro rok 2012, ,- Kč, , Celoroční výchovná činnost 10. střediska Mafeking Brno pro rok 2013, ,- Kč, ,- Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, v plalném zněni, dávám souhlas, aby Statutámí město Brno. městská část Bmo-?.idenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskjlováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultur>'. sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba domčit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Žideniccřdo a Ix elektronicky na adresu info(rtzidenice.bmo.cz. ' ',i i ^^ft^ Junák ' ' ^ '.sva.".kflulů a skautek CR, siíedlsko MAFEKING Btno V Brně, dne ra/itko ávnéné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopií); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

6 Náplň projektu V roce 2014 budeme pokračovat v dlohodobé činnosti podporující rozvoj volnočasových aktivit pro židenické děti a mládež. Naše činnost je založena na dobrovolnictví všech zúčastněných a podporuje tak rozvoj komunitního života na území naší městské časti. V letošním roce čítá základna aktivních členů 125 registovaných (z toho 73 ve věku do 15 let). Obec žádáme o fmační podporu naší činnosti, abychom byli i nadále schopni poskytovat svým členům a částečně i veřejnosti kvalitní program a zázemí tak jako doposud. V roce 2014 uspořádáme 230 družinových schůzek pro děti, 20 oddílových schůzek (vše v areálu..střediska dětí a mládeže pod Bílou horou"), 20 jednodenních tématických výletů, 14 víkendových výprav, dále zorganizujeme pobyt na horách o jarních a podzimních prázdninách a v létě proběhnou tábory na střediskovém tábořišti pro všechny děti z našeho střediska. Do celoročního programu jsou mimo to zařazeny kulturní a sportovní akce včetně mezinárodních skautských setkání jak na území České republiky, tak v zahraničí. Tradičně mezi aktivity našeho skautského střediska patří organizace akcí pro širokou židenickou veřejnost. Na jaře začneme tradičním Úklidem Bílé hory (úklid veřejně přístupných částí lesoparku a úklidu a drobná údržba v areálu Střediska dětí a mládeže pod Bílou horou'*)- Tradičně se mohou zúčastnit všichni ti, kterým není okolí jejich bydliště lhostejné. V červnu zorganizujeme již devátý Dětský den na Juliánovském náměstí. Do aktivit opět zapojíme jak děti, tak jejich rodiče (očekáváme více než 300 soutěžících). Na podzim navážeme na úspěšnou akci Setkání se strašidly pod Bílou Horou". Jedná se o zábavné odpoledne pro rodiče, děti a širokou veřejnost. Náplní akce je pohádková stezka se strašidly napříč Bílou horou zakončená odpoledním grilováním v areálu naší klubovny. Na Vánoce pak budou moci opět všichni nasát tu pravou sváteční atmosféru při výrobě dárků na veřejných vánočních dílnách a u večerních divadelních představení v podání členů našich oddílů. Vše se bude konat ve Středisku dětí a mládeže pod Bílou horou". Obec žádáme o finanční podporu naší celoroční činnosti, která je založena výhradně na dobrovolné činnosti všech zúčastněných. Prostředky budou využity pro podporu vzdělávání činovníků, materiální zabezpečení činnosti a dotování některých aktivit, tak aby se jich mohly zúčastnit děti ze všech sociálních vrstev. Rozpočet na rok 2014 Výdaje Akce pro členy Počet ročně Souhrnné výdaje Příspčvek MČ Židenice Popis nákladů Pravidelné schůzky Jednodenní akce , ,- - Materiál a pomůcky k programu Jízdné, vstupné Vícedenní akce , ,- Jízdné, strava, ubytování Podzimní a jarní prázdniny, , ,- Jízdné, strava, ubytování vysokohorská expedice Letní tábory ,- - Jízdné, ubytování, strava, doprava, údržba inventáře, materiál a pomůcky k programu Akce pro veřejnost a členy Úklid bílé hory , ,- Pytle, rukavice, občerstvení Détský den , ,- Materiál, občerstvení, doprava Strašidýlka na Bílé hoře Vánoční dílny a besídka , ,- - Materiál, občerstvení Výtvarné potřeby Další náklady spojené s činností Výdaje celkem , , , ,- Nájem kluboven a skladu, sportovní potřeby, výtvarné potřeby, materiál pro údržbu kluboven, střediskové režijní náklady, nákup stanů, náklady na webové stránky Dotace MMB Dotace MČ ,- Dotace Junáka (MŠMT) ,- Pop laik) členu ,- Příjmy celkem ,-

7 w Žádost o finanční přísnčvčk z rozpočtu MC Brno-Židenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02634/14 pr 1lohy druh bc05es53725ce8 1. Přesná identifíkace žadatele: právnická osoba - název JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Domych 2 fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně příspěvková organizace zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Domych 2, Brno fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0100 webové stránky žadatele lí ^, 2. Název projektu: Volný čas v Zidenicích 3. Tématický okruh projektu: mimoškolní vzdělávání, volnočasové aktivity, zájmová činnost dětí a mládeže 4. Termín konání: Místo konání: Přírodovědná stanice Kamenáčky 4 a 4a, Pracoviště Paleta, Touškova 9 6. Osoba odpovědná za projekt*: Bc. Lenka Skokanová (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: viz 2.strana Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet 2000, 1500, 1000 za rok osob bydlících v MČ Brno-Zídenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: děti, mládež, veřejnost 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Jedeme dál" ,-Kč vyúčtování odesláno Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): Hrátky se zvířátky" rok 2012, 15000,- Kč, (2 roky zpětně) vyúčtování Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou viz 2.strana stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ ,- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidejiae spojené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro raodm. Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židenice do a Ix ele^tťpirícky na adresu V Brně, dne razítko a podpi^í^rávněné osobj * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na zátíadl kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obč. sdružení se většinou jedná o stanovy a zápis z člensk^/^hůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele., ''i'<idv.m deti 3 mlndeže iižtiij^ti"""" Dornych 2 u:,,o 0O2OO. IČ: (P

8 Projekt Volný čas v Židenicích" tvoří dva dílčí projekty: a) Zahrada - živá učebnice obklopená městem Přírodovědná st. funguje v současnosti v ZŠ Kamenáčky a plně využívá a obhospodařuje Ukázkovou přírodní zahradu s Dědečkovým dvorečkem pro aktivity s dětmi, jejich rodiči i veřejností (činnost zájmových kroužků, příměstských táborů, příležitosmé a osvětové akce) Cílem projektu Zahrada - živá učebnice je získání finančních prostředků na zabezpečení: 1. materiálu pro spotřebu při volnočasových a vzdělávacích aktivitách papíry, barvy, psací potřeby, lepidla, nůžky, toner do kopírky, laminovací folie, osvětové a výukové tiskoviny, doplněm' knihovničky a) akce pro veřejnost malé - převážně je navštěvují obyvatelé Židenic, tematické a jednorázové, jedná se o cykly 6-10 X za rok vždy pro osob velké - akce s celobměnskou působností Den otevřených dveří. Den zvířat, výtvamě-fotografícká soutěž - probíhají v areálu zahrady Přírodovědné stanice a nových (náhradních) prostor na ZŠ Kamenáčky, jsou určeny pro širokou veřejnost osob b) pravidelná zájmová činnost určena pro mimoškolní činnost židenických dětí a mládeže, kroužky a kurzy c) tábory - pro židenické děti a mládež (jarní, letní tábory a podzimní, aktivity pro jednodvoudenní školní volna) s cílem umožnit rodičům umístit děti na tematické činnosti v době školního volna 2. materiál pro renovaci dřevo (hranoly, prkna), sklo, spojovací materiál, pletivo, železo, barvy, laky, štětce, 3. materiál na údržbu zahrady osivo a sadba, obnova a opravy pracovního zahradmho nářadí, rašelina, hnojiva,písek b) Paleta pro všechny Cílem projektu je nabídnout široké Židenické veřejnosti smysluplné využití volného času. Obnovou prostředí a dovybavením vnitřních prostor a přilehlé zahrady pracoviště Paleta, chceme dosáhnout vyšší profesionality a zkvalitnění nabízených činností. 1. Materiál pro spotřebu při příležitostných aktivitách: Tvořivé dílny pro veřejnost 10-15x ročně pro osob: keramika, mozaika, malování na hedvábí, sklo, porcelán, vitráže, korálkování, drátování atd., tématické akce pro širokou veřejnost 6-lOx ročně vždy pro osob: Pohádkový karneval,velikonoční Paleta,Den Země, Den dětí. Duhová Paleta, (výtvarný materiál, papíry, tonery,..) 2. Materiál pro potřebu pravidelných aktivit - Familly klub a Broučci - cílovou skupinou jsou maminky na mateřské dovolené a děti, které nenavštěvují MŠ Materiál - vybavení herny: dětská kuchyřika, konzole na gymnastické míče, koberec. 3. Materiál na údržbu zahrady pracoviště Paleta: zahrada je místem pro pořádání akcí pro širokou veřejnost, pro letní činnost příměstských táborů a pro pravidelnou činnost Family klubu a Broučků. Renovace vyžaduje náklady na barvy, laky, štětce a na pořízení herních prvků,laviček a nového pískoviště včetně písku. Rozpočet projektů celkem Náklady: Materiál OON Služby Náklady celkem ,-Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Výnosy: úplata účastníků příležitosmých aktivit úplata účasmíků pravidelných aktivit Výnosy celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Rozdíl výnosů a nákladů (požadovaná výše dotace) ,- Kč

9 Rada Jihomoravského kraje JMENOVACÍ DEKRE Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením 59 odst. 1 písni, i) zákona ě. 129/2000 Sb.. o krajích (krajské znzcní). v platném znění, ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, sti"edním. vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a usnesením Rady Jihomoravského kraje č. 1177/09/R 21 ze dne J M E N IJ J E Lenku Skokanovou nar bvlem Kamínky Brno na pracovní miste ředitele JUNIOR - Dům děti a mládeže. Brno, Domych 2 s účinností ode dne C.i. JMK 33536/2009 V Brně dne Mgi-. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje

10 v Žádost o finanční přísněvěk z rozpočtu MC Brno-Židenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UMC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02028/14 nmiy:i prilohy. ' druh: bc05es Přesná identifíkace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) Klub rodičů MŠ Pastelky, o.s. Občanské sdružení Mateřská škola Pastelky, Jamborova 3188/11, Brno IČ: Číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Když si chceme hrát,sportovat,skotačit a užít si trochu zábavy, potřebujeme k tomu bezpečné průlezky a kousek zahrady 3. Tématický okruh projektu: 1. část projektu - Hravě sportovní prvky: svahová skluzavka s přitahovacím lanem, nízká kladina Jezevčík" a dřevěný most 4. Termín konání: Duben-říjen Místo konání: Přírodní ukázková zahrada mateřské školy Pastelky 6. Osoba odpovědná za projekt*: Kateřina Krejčírová tel , (jméno, adresa, telefon, ) Škrochova Brno 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být Rádi bychom dětem zajistili širší nabídku příspěvek poskytnut: k pohybovým a hrovým aktivitám kvalitními bezpečnými hracími prvky, které by využívaly ke Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti svému aktivnímu sportovnímu vyžití. Tyto prvky se stanou součástí naší přírodní ukázkové zahrady. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel jjříspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC 50 našich dětí a 100 i více dalších dětí z naší MČ, a dospělí i dětí z celé ČR i zahraničí, kteří k nám jezdí získávat praktické zkušenosti v oblasti začlenění environmentální výchovy do RVP PV a načerpat inspiraci k vytvoření přírodní ukázkové zahrady Děti 3-7 let ll.etapa - Hravý živel voda - bahniště", rok ,-Kč, l.etapa - Hravý živel voda - bahniště", rok ,- Kč, Viz. druhá strana ,-Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Zidenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je třeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Brno-Židenice do a Ix elektronicky na adresu \ ^ V Brně, dne razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obč. sdružení se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud Jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

11 Charakteristika projektu: Projekt: Když si chceme hrát, sportovat, skotačit a užít si trochu zábavy, potřebujeme k tomu bezpečné průlezky a kousek zahrady" l.část projektu - Hravě sportovní prvky Tento projekt je dlouhodobý a je založen především na tom, že chceme pro děti vytvořit na školní zahradě prostředí, které je bude podněcovat k pohybovým a tělovýchovným aktivitám. Mělo by je motivovat a vyzývat k tomu, aby trénovaly a procvičovaly svoji obratnost, odvahu, zručnost, vytrvalost a houževnatost. Věříme, že vhodně vybrané hrací prvky (průlezky, skluzavka, lezecká stěna, lanová dráha, žebříky, lana, atd.), které budou plnit funkci prvků bezpečných, různě využitelných a snadno dostupných pro věkové skupiny 3-7 letých dětí, tento náš záměr splní. Důležité také je, aby zvolené prvky plnily funkci estetickou a aby se staly přirozenou součástí naší přírodní ukázkové zahrady. Formou workshopů seznamujeme širokou veřejnost z celé ČR i ze zahraničí s přístupem k environmentální výchově. Součástí workshopů jsou také praktické rady, jak na to, čím začít, když si budou chtít vytvořit přírodní ekologickou zahradu. Naše MŠ je volně přístupná všem, které zajímá tato problematika zajímá. V první části projektu chceme zařídit dětem prvek nejoblíbenější, a to je svahová skluzavka s přítahovacím lanem. Je z nerezu, nášlapnou plochu má z akátového dřeva. Skluzavka se stane součástí uměle vytvořeného kopce, který slouží v zimních měsících k bobování. Tato skluzavka bude mít využití po celý rok. Společnými silami jsme vytvořili pro děti kůlovou dráhu, na které si procvičují hrubou motoriku - udržení rovnováhy, odhad došlapu, rychlost a obratnost. K tomuto prvku bychom chtěli pořídit dlouhou a nízkou dřevěnou kladinu, na které je možné procvičovat opět hrubou motoriku, ale už je pro zdatnější děti - dá se na ní plazit, přecházet bokem, ručkovat pod ní a má další různá využití. Může také sloužit jako lavička při společných akcích na zahradě. Tato kladina je ze dřeva a má podobu jezevčíka. Pořízení nového mostu bude součástí oblázkové pláže, kterou máme udělanou u bahniště. Most bude se zavěšenou kůlovou podlahou, která se při přecházení bude hýbat a pro děti to bude velká výzva k tomu, zkoušet most bez úhony přejít. Pod mostem bychom chtěli vybudovat další vodní prvek - takové menší brouzdaliště. Sloužilo by jako pitko pro ptáčky a další zvířecí obyvatele naší zahrady a také pro zkoumání a hry dětem. Chtěli bychom tímto postupným pořizováním dalších hracích prvků zajistit dětem takové to hraní si s partou dalších dětí u svého domu na ulici (to už dnešní děti neznají), zažití si nových věcí, prověření svých dovedností, šikovnosti a užití si dovádění a prolézání bez napomínání a upozorňování...dej pozor, ať nespadneš, neumaž se, tam nechoď, je tam voda, bláto, kam to lezeš," apod. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo zajistit pro děti podnětné prostředí, kde budou mít možnost vyzkoušet si vše, dle svých schopností a potřeb. K tomu je potřeba pořídit bezpečné a konstrukčně dobře promyšlené hrací prvky pro tuto věkovou skupinu dětí Rozpočet projektu, specifikace finančního krytí: Předpokládaný rozpočet, který je potřebný pro pořízení výše uvedených sportovních prvků je vyčíslen na ,- Kč. Požadovaná výše příspěvku je ,- Kč Zbytek finančního krytí ,- Kč bude z našich zdrojů (příspěvky od rodičů dětí, sponzorské příspěvky).

12 žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Židenice pro rok 2014 UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02725/14 llb«v:l druh: prilohy na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název Klub rodičů při Tyršově ZŠ fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), pnpadně Občanské sdružení zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Brno, Kuldova38, fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikaiicích FO místo podnikání) 7^ IČ: právnická osoba - IC, DIC fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IC) DIČ: číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku webové stránky žadatele 2. Název projektu: Smysluplné přestávky a dostupné informace 3. Tématický okruh projektu: Informačně relaxační projekt - smysluplné trávení přestávek v době dopoledního vyučováni i v době před odpolední výukou a vytvoření informačního panelu 4. Termín konání: Květen až prosinec Místo konání: Brno - Židenice 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti MUDr. Bohdana Rezková Pastmkova 69, Brno, Tel Projekt si klade za cíl nabídnout žákům aktivní odpočinek o přestávkách ve třídách a vytvořit přehledný informační panel pro žáky, rodiče i ostatní návštěvníky školy 350 osob, z toho žijících v Židenicích 300 osob, z toho 250 dětí do 15 let 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob byducích v MČ Bmo-Zidenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: Žáci TZŠ Brno, Kuldova 38 " ' ^ - 9. Žadatel obdržel jpříspěvek od Statutárního města Brna, MČ Bmo-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) -' C c 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte ^ částku a zdroj) y Požadovaná výše příspěvku od MC S GPS za poznáním zajímavých míst Zídenic (prosinec 2013) Viz druhá strana Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby Statutární město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené s poskytováním finančních příspěvků na čirmost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti je tídba domčit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židcnicc do a Ix elektroniky na adresu info(a]zidenice.bmo.c/.. Klufe) rodlčů j f p^řtj^irioy^áklaúní škole V Brně, dne ^^.:^...Í?M^ Brno razítko a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základě kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

13 Projekt SMYSLUPLNÉ PŘESTÁVKY A DOSTUPNÉ INFORMACE 1) Anotace projektu: Projekt Smysluplné přestávky a dostupné informace" je projekt věnovaný vytvoření zázemí pro trávení přestávek žáků 2. stupně. Projekt je zaměřen na odpočinkový čas žáků v době přestávek jak v době dopoledního vyučování, tak v době mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Snahou je vytvořit ve třídách hemí a relaxační koutky", kde budou moci žáci o přestávkách odpočívat, odpoutat se od svých mobilů a jiných elektronických zařízení, a uvohiit tak napětí a odbourat únavu a především komunikovat se svými spolužáky. Zároveň chceme žákům i rodičům umožnit snadný přístup k důležitým informacím o škole, jejím programu, rozvrhu atp., aby čas, který by strávili získáváním těchto informací, mohli věnovat odpočinku a relaxaci. 2) Zdůvodnění projektu: Čas strávený ve škole tvoří velkou část žákova dne. Když se zamyslíme nad tím, jak dnešní děti tráví volný čas, zjistíme, že většina z nich vyhledává elektroniku a virtuální svět k relaxaci. Bohužel ne jinak je tomu i ve škole. Žáci během přestávek nejčastěji hrají hry na svých mobilech, tabletech a podobných zařízeních, smskují, chatují nebo, pokud mají neomezený intemet, brouzdají na síti, příp. sledují videa a klipy. Rada vědeckých studií již ukázala, že žák, který během přestávek mezi jednotlivými vyučovacími hodinami, odpočívá" tímto,4nodemím" způsobem, vlastně neumožňuje svému mozku a nervové soustavě vypnout" a načerpat energii do dalších hodin. Proto je ve výuce neklidný, nesoustředěný a velmi často i unavený. Sportovně založení žáci mají možnost ve škole trávit velkou přestávku v tělocvičně nebo v případě dobrého počasí na školním dvoře. Tuto možnost hojně využívají především chlapci. Tímto projektem chceme všem žákům nabídnout další možnost psychického odpočinku přímo ve třídách během přestávek. Zároveň bude vytvořen dotykový informační panel, kde naleznou všechny potřebné informace týkající se výuky a Školy a ušetří tak spoustu času. 3) Popis projektu Ve třídách 2. stupně budou vybudovány zóny s hemími prvky určenými k relaxaci (víceúčelové hrací stoly do každé třídy vhodné pro trávem' přestávek, tzn. odpočinkové hry s krátkou dobou hraní). Na chodbě ve vestibulu bude nainstalován dotykový panel, na kterém žáci, rodiče i další návštěvníci školy naleznou všechny informace týkající se školy, vyučování, apod. (např. aktuální rozvrh, suplování, plánované akce, jídehiíček, ankety, orientační plán budovy, atd.). 4) Rozpočet projektu: Položky: Hemí stůl (6 ks) Informační dotykový panel Částka Zdroj financování: Kč MČ Bmo-Židenice Kč MČ Bmo-Židenice Kč Klub rodičů při TZŠ Celkové nákladv projektu: Požadovaná částka Vklad Klubu rodičů: Kč Kč Kč

14 V Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MČ Brno-Židenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: BZID 02343/14 Usiya druh: bc05es53725b56 přílohy: 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název fyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) v 1 Kolpingova rodina Brno-Židenice Spolek (NNO) Nopova 84, Brno - Židenice IČ: DIČ: CZ (nejsme plátci DPH) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele httd://www.koldíne.cz/content.asdx?id= Název projektu: KOLPING - volnočasové aktivity pro děti a mládež v roce Tématický okruh projektu: Realizace a podpora aktivit pro děti a mládež 4. Termín konání: Místo konání: Brno - Židenice (periodické aktivity) ČR (tábory, výlety, víkendové akce) 6. Osoba odpovědná za projekt*: Ing. Stanislav Lang (jméno, adresa, telefon, ) Šámalova 8, Brno - Židenice Tel.: Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti e-mai 1.: kolping-zidenice(^seznam.cz Projekt je zaměřen na podporu aktivit pro děti a mládež. Záměrem je kvlalimí zajištění pořádaných aktivit za cenu přístupnou i dětem ze sociálně slabších rodin. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MČ Brno-Židenice, počet žídeníckých dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel příspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Židenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou Stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MČ 150 (z toho do 18 let: 90, od 19 do 26 let: 60) Děti a mládež 5-26 let. Volnočasové aktivity dětí a mládeže, 2012, dotace: ,- Vyúčtování podáno ,- Kč v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, v platném znění, dávám souhlas, aby StaUitámí mésto Brno, městská čast Brno-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spojené rinančmch příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok do i Ix elektronicky na adresu r í Kolpingova rodina Brno - Židenice Nopova Brno lc:7sijn7l i;-muil l.i>lping./iik-nicťi;>c/nain V Brně, dne razítko a podpis oprávněné osoby

15 Kolpingova rodina Bmo-Židenice je nestátní neziskovou organizací působící promámě v oblasti vytváření a podpory volnočasových aktivit pro děti a mládež. V rámci periodické činnosti jsou konány pravidelné kroužky pro děvčata a schůzky pro chlapce (vždy ve dvou věkových skupinách) a pravidelné aktivity pro mládež. Náplň kroužků je sportovní, výtvarná, vzdělávací, nechybí ani tvůrčí práce. Dále vytváříme dva pěvecké sbory (sbor mládeže a sbor dětí), zkoušky obou sborů se konají též s týdenní periodou. Během školního roku dále pořádáme nepravidelné aktivity (výlety, víkendové akce) a o prázdninách dva letní tábory pro děti a jeden tábor pro mládež. Cílem naší činnosti je nabídnout dětem a mladým možnosti, jak smysluplně vyplnit část svého volného času. V rámci periodických aktivit i během mimořádných akcích mají děti a mladí příležitost vzájemně se poznat, navázat a prohloubit přátelské vztahy, najít zázemí kvalitního kolektivu. Námi provozované aktivity se dlouhodobě těší oblibě u dětí a mladých, a také spokojenosti rodičů. V minulém roce nači činnost finančně podpořili následující subjekty: Ministerství školství, mládeže a tělovýchovy. Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Prostředky z dotací nám pomáhají spolufinancovat naše aktivity a zajistit tak jejich kvalitní hmotné zabezpečení. Nákladová položka 1. Provozní náklady 1.1. Materiálové náklady Rozpočet projektu - Výdaje Celkové Požadovaná náklady na rok 2014 dotace na rok 2014 potraviny ,00 Kč Kč nákup potravin pro tábory a pobytové akce kancelářské potřeby ,00 Kč Kč materiál na zajištění administrativy materiál na přípravu a provoz aktivit, vybavení kroužků, sportovní nářadí, výtvarné ostatní materiálové náklady ,00 Kč ,00 Kč potřeby, Nematerlálové náklady Energie 0,00 Kč 0.00 Kč Opravy a údržba 4 000,00 Kč 0.00 Kč Cestovné ,00 Kč 0.00 Kč Ostatní služby telefony, poštovné, internet 1 000,00 Kč 0.00 Kč poštovné spojené s organizací a administrativou nájemné ,00 Kč Kč pronájem tábořiště, hřiště,... právní a ekonomické služby ,00 Kč 0,00 Kč školení a vzdělávání Kč Kč školení vedoucích, zdravotnické kurzy pořízení DHM Kč 0,00 Kč strava Kč 0,00 Kč ubytování Kč ,00 Kč Pobytové akce dětí a mládeže vstupné 0,00 Kč 0,00 Kč doprava Kč 5 000,00 Kč doprava účastníků akcí (jízdenky) 1.3. Jiné náklady 2. Osobní náklady 2.1. Mzdové náklady 0.00 Kč 0,00 Kč 2.2. Odvody - SP a ZP 0,00 Kč 0.00 Kč Celkové náklady na realizaci projektu ,00 Kč ,00 Kč MŠMT Statutární město Brno MČ Brno - Žídenice JMK Platby účastníků akcí Příjmy celkem Kvalifikovaný odhad na rok ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

16 Žádost o finanční přispěvčk z rozpočtu MC Brno-Zidenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podporj' kultury, mládeže a sportu UMC Brno-Zidenice Doručeno: 22, BZID 00932/14 raziuco bc05«s Pfllohv. 1. Přesná identifikace žadatele: právnická osoba - název íyzická osoba - jméno a příjmení (u podnikajících I'0 též případný dodatek) právní forma (pouze v případč právnické osoby), případně zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikání) právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikaiící FO - IČ) LIGA LESNÍ MOUDROSTI Kmen Wallowa Bmo Občanské sdružení Nám. SNP Bmo ' čislo bankovního účtu pro poukázání příspěvku /0300 webové stránky žadatele - 2. Název projektu: Celoroční činnost kmene 3. Tématický okruh projektu: Volnočasové aktivity - sportovní činnost, výtvarná Činnost, rozvíjení schopností a dovednost v různých oblastech, kulturní a společenské akce 4. Termín konání: V průběhu roku 2014 podle kalendáře akcí 5. Místo konání: Středisko mládeže Bmo-Židenice, Slatinská 47a), další vhodná místa pro jednotlivé aktivity 6. Osoba odpovédná za projekt*: Beránek Jaroslav, Krásného 59, Bmo (jméno, adresa, telefon, ) Tel.: , 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být příspěvek poskytnut: Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti 8. Předpokládaný pučet osob, předpokládaný počet osob bydlících v MC Brno-Zidenice, počet židcnických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: 9. Žadatel obdržel j>říspěvek od Statutárního města Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, výši příspěvku a datum doloženého vyúčtování): (2 roky zpětně) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspčvku od MČ cca 40 dle zájmu mládež Sportovní klání a dovednosti, 2012, Kč, vj-účlování Celoroční Činnost kmene, 2013, Kč, v>iičtováni ,- Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochranč osobních údajů, v platném ziiění, dávám souhlas, ahy Statutární město Bmo, městská čá.st Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobni údaje pro účely evidence spojené s poskytováním fmančních příspěvků na činnosi sociální a v rámci programu kultury, sportu a mládeže pro rok Žádosti jc třeba doručit Ix v listinné podobí na Úřad MČ Brao-Zidenice do a Ix elektronicky na adresu VBmč,dne2l ^ V > LtGA te.sní.mtviíohosti i',iu..ýi.-^.,:':~i.ii.~.^.,-^,miu... razítko a Dodpis oprávněné osoby u subjektů nezapsaných v OR d^oží odpovídaá osoba dokumenty, na záklatí ^J^fc^WÍ Jí "i^rtviiéna jednat ra žadatele (napr. u obč. sdružení se :^étsinou jedná o stanový a zápis z členské scnfižc,jrostsřřt-tó^ií),'^í/k^ jedná na základé plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmócnitele. M

17 Rozpočet projektu na rok 2014 Vybavení ,-Kc Věcné ceny 5 000,- Kč Spotřební materiál ,- Kč: Jízdné, doprava ,- Kč Nájemné, ubytování ,- KČ Stravné ,- Kč Vstupné Kč Celkové náklady projektu ,- Kč Finanční krytí projektu Vlastní finanční zdroje " " ^ ^ ,- Kč Finanč. přisp, požadovaný od MČ Bmo-Židenicc ,- Kč Žádost o dotací MŠMT Kč. Celkem ,- Kč Charakteristika projektu V našem projektu žádáme o příspěvek na celoroční zápojem' mládeže do volnočasových aktivit. Činnost jednotlivých aktivit se uskutečňuje v areálu střediska mládeže Bmo-Zidenice a na dalších vhodných místech k tomu určených. Volnočasové aktivity jsou zaměřené na sportovní činnost (turistika, cykloturistika, vodácké a horolezecké akce, plavání aj.), rukodělnou činnost, rozvíjení schopností a dovedností jednotlivců v rozličných oblastech, přednášky, besedy, společenské a kulturní akce - vše podle zájmu a možností zajištění. Při těchto činnostech dochází k porovnání znalostí, soutěžení, navazováni přátelství, zdokonalování sebe sama. Cílem je naučit se žít v kolektivu a s kolektivem pracovat dobrovolnou formou.. ^., - Aktivity se uskutečňují formou jednodenních i vícedenních akcí (s ubytováním) a vrcholí tábory jak v létě, tak v zimě.

18

19

20 Žádost o finanční přísněvěk z rozpočtu MC Brno-Zidenice na rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UnC Brno-Zidenice Doručeno: B2I /14 li»*v:l prllehy: druh: bc05es537259c5 1. Přesná identifíkace žadatele: č.j.mzš ^1^1 i^^^ právnická osoba - název Nadační fond Základní školy lyzicka osoda jmcno SL pnjulcm OJO UU omo, Pk-amenacKy 4 (u podnikajících FO též případný dodatek) právní forma (pouze v případě právnické osoby), případné Nadační fond zřizovatel právnická osoba - sídlo dle výpisu obchod, rejstříku Kamenačky 3591/4, Brno fyzická osoba - adresa trvalého pobytu (u podnikajících FO místo podnikám') právnická osoba - IČ, DIČ fyzická osoba - datum narození (podnikající FO - IČ) číslo bankovního účtu pro poukázání příspěvku KB /0100 webové stránky žadatele 2. Název projektu: Vodácký výcvikový kurz Zlatá Koruna, sjíždění Vltavy 3. Tématický okruh projektu: Profylaxe sociálně patologických jevů v rámci skupinové koheze 4. Termín konání: června Místo konání: Zlatá Koruna, Český Krumlov, Boršov 6. Osoba odpovědná za projekt*: (jméno, adresa, telefon, ) Mgr. Marie Vaňková, Skácelova 2A, Brno, , mvankovafaimzskamenackv.cz 7. Stručná charakteristika projektu, na který má být Vodácký výcvik, zcela nová zkušenost pro děti, příspěvek poskytnut: získání nových znalostí a vědomostí. Soudržnost kolektivu v zátěžových podmínkách splavování Popis projektu uveďte na druhé straně žádosti Vltavy. Zvýšení schopnosti komunikace a řešení problémů. Zvýšení konkurenceschopnosti. 8. Předpokládaný počet osob, předpokládaný počet 28 žáků z 8. a 9. třídy + 2 učitelé jako doprovod osob bydlících v MČ Brno-Židenice, počet židenických dětí do 15 let, pro které má být projekt realizován: Cílová skupina projektu: židenické děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 9. Žadatel obdržel j)říspěvek od Statutárního města Ozvučení akcí pro děti a školní mládež, 2013, ,- Brna, MČ Brno-Zidenice (uveďte název projektu, rok, KČ, vyúčtováno a předloženo na MČ výši příspěvku a datum doloženého vyúčtovámo: (2 roky zpětoě) 10. Podrobný rozpočet projektu, uveďte na druhou Viz zadní strana žádosti stranu žádosti: (uveďte částku a zdroj) Požadovaná výše příspěvku od MC Kč V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plamem znění, dávám souhlas, aby Stamtámi město Brno, městská část Bmo-Židenice zpracovávala a uchovávala uvedené osobní údaje pro účely evidence spkjjené s poskytováním finančních příspěvků na činnost sociální a v rámci programu kulmry, sportu a mládeže pro rok Žádosti je tfeba doručit Ix v listinné podobě na Úřad MČ Bmo-Židenice do a Ix elektronicky na adresu V Brně, dne 14. února razítke a podpis oprávněné osoby * u subjektů nezapsaných v OR doloží odpovědná osoba dokumenty, na základé kterých je oprávněna jednat za žadatele (např. u obě. sdružení, spolku se většinou jedná o stanovy a zápis z členské schůze, postačí v kopii); pokud jedná na základě plné moci (originál), doloží tytéž doklady pro zmocnitele.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura

Obecná ustanovení. Priority v dotační oblasti: Kultura Dotační priority pro rok 2015 Obecná ustanovení Tyto Dotační priority stanoví podmínky pro poskytování programových dotací v jednotlivých oblastech pro rok 2015 v souladu se Zásadami pro poskytování programových

Více

na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu bc05es53725cc 1. Přesná ídentifíkace žadatele: právnická osoba - název

na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu bc05es53725cc 1. Přesná ídentifíkace žadatele: právnická osoba - název žádost o finanční přísnévěk z rozpočtu MC Brno-Zidcnice na rok 2014 UnC Brno-Zidcnice Doručeno: 27.02 2014 B2ID 02610/14 Místo pi ii.*v.i druh: na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže

Více

Závodského 2166/17 Bmo-Juliánov, 636 00. viz 2.strana

Závodského 2166/17 Bmo-Juliánov, 636 00. viz 2.strana žádost o finanční příspěvek z rozpočtu MC Brno-Zidenice pro rok 2014 na sociální činnost a v rámci programu podpory kultury, mládeže a sportu UfIC Brno-Zidenice Doručeno: 26.02.2014 BZID 02537/14 l l B

Více

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec):

Právní forma žadatele: občanské sdružení IČO: 26984423 Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec): Číslo žádosti (Vyplní MAS Humpolecka) Žádost o dotaci v rámci tréninkové výzvy MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. Část A: Základní informace o žadateli Název akce: Propagujeme tradiční řemesla

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

Městská část Praha 9

Městská část Praha 9 Městská část Praha 9 vyhlašuje Grantové programy pro rok 2015 pro právnické a fyzické osoby (dále jen organizace) I. Programy v oblasti využití volného času dětí a mládeže 1. Celoroční činnost včetně materiálního

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012

Účelové dotace v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Příloha č. 3 ové v oblasti volného času dětí a mládeže pro rok 2012 Č. Název organizace Projekt Požadovaná 1 ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ MÍSTNÍ ORGANIZACE OSTRAVA Celoroční organizovaná činnost dětí a mládeže

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015

Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora

Více

Financování základen. Medvěd + Šotek

Financování základen. Medvěd + Šotek Financování základen Medvěd + Šotek Obsah představení Kovářova koncept provoz rozvoj základna u Lipenské přehrady 56 km od Českých Budějovic samoobslužná základna s celoročním provozem s kapacitou 30 (max.

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ. Čl. 1 Úvodní ustanovení GRANTOVÁ PRAVIDLA NADACE ČEZ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Nadace poskytuje nadační příspěvky v souladu s obecně prospěšným účelem, k němuž byla zřízena zejména v oblastech rozvoje duchovních hodnot, vědy,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000, 102 00 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 4. PROVOZNÍ ŘÁD Č.j.: 4ZŠ - OŘ /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 21.6.2006 Směrnice nabývá

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

Formální náležitosti Programů

Formální náležitosti Programů Příloha č.1 Formální náležitosti Programů 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory ekologické výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2010. 1.2. Zdůvodnění Programu Program podpory

Více

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou

Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 v Kralupech nad Vltavou Grantové schéma na podporu zájmových aktivit v roce 2015 Všechny programy jsou určeny pro fyzické a právnické osoby působící I. Program Podpora volného času a prevence kriminality mládeže Podpora soustavné

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY V OBLASTI VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 2011 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 741/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 696 ze dne 09.09.2015 Vyhlášení programů pro poskytnutí dotací z Dotačního fondu městské části Praha 3 - Dotační program pro sociální

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti mládeže a sportu Schváleno usnesením Zastupitelstva obce Tlumačov Z11/26/09/14

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes

Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 11 1 Dokonalá čísla jsou stejně tak vzácná jako dokonalí lidé. René Descartes 2 Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69/18 Praha 12 Modřany 143 00 Tel.: 777 785 423 IČO: 708 64 101 Číslo účtu: 634 753

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 o.s. Sdružení pro alternativní školní a volnočasové aktivity ( SASVA ) se sídlem Praha 12, Rozvodova 39, IČ 27027422, registrovaného 24.3.2006 u MV Praha 4, Nám.hrdinů 3 pod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná

Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Obecně prospěšná společnost Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese

Zpráva o činnosti občanského sdružení. Doma v lese Zpráva o činnosti občanského sdružení Doma v lese 2013 AKTIVITY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Od ledna 2013 byla zahájena nová kampaň na podporu lesní školky, která měla za cíl přivést další zájemce o tento typ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti

Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Pravidla pro přidělování transferů z rozpočtu obce Tlumačov na podporu činnosti spolků a neziskových organizací v oblasti zájmové činnosti Schváleno usnesením Rady obce Tlumačov č. R9/05/04/15 Úvodní ustanovení

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5

Ž Á D O S T p r o r o k 2 0 1 5 Formulář pro žádost o Státní neinvestiční dotaci Tento formulář je určen pouze pro podání žádosti o neinvestiční dotaci prostřednictvím České unie sportu. Není určen pro podávání žádosti jiným svazům.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Pražský inspektorát. Mateřská škola Motýlek. Arabská 10/684 160 66 Praha 6. Identifikátor školy: 600 038 688 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Motýlek Arabská 10/684 160 66 Praha 6 Identifikátor školy: 600 038 688 Termín konání inspekce: 14. prosince 2006 Čj: ČŠI 693/06-01

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Informace o činnosti mateřské školy

Informace o činnosti mateřské školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Informace o činnosti mateřské školy 2013 2014 Č. j.: 930/2014 V Praze dne 12. října 2014 A) Informace o činnosti mateřské školy ve školním roce 2013/2014

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

P.1 ŠVP pro školní družinu

P.1 ŠVP pro školní družinu 1/5 P.1 ŠVP pro školní družinu P.1.1 Cíle vzdělávání Vzdělávání ve školní družině koresponduje s cíli vzdělávání v základní škole, vychází z nich a vhodně je doplňuje. Školní družina napomáhá zvyšování

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014

Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Město Třinec Plán rozvoje rodinné politiky 2013-2014 Plán rozvoje rodinné politiky (dále jen Plán rozvoje) je stanoven do roku 2014 a vychází z Analýzy prorodinné politiky v Třinci 2012 (dále jen Analýza)

Více

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00

mtrojka.cz 16 U Spořitelny 69, Praha 12 - Modřany, 143 00 Výroční zpráva skupiny Modřanská trojka číslo účtu: 63 47 53 02 27 / 0100 (pro případ, že nás chcete podpořit) Sídlo a údaje o skupině: U Spořitelny 69 Praha 12 Modřany 143 00 IČO: 708 64 101 Číslo účtu:

Více

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY

ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. 981 ze dne 26. 6. 2012 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA VZOR MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY odbor památkové péče PID ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY vlastníkům památkově významných objektů

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 -

Identifikační údaje o zadavateli: Vyhlášení výzvy: Vymezení předmětu podpořené akce: Časový harmonogram výzvy: - 1 - Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní družina Mateřská škola Mateřinka, s.r.o., 736 01 Okružní 13, Havířov-Šumbark Identifikátor zařízení: 600 000 966 Zřizovatel: Pavla

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Bartošovice, okres Nový Jičín Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 144 256/98-11084 Inspektorát č. 14 Signatura: an4as103 Okresní pracoviště Nový Jičín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Bartošovice,

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod.

Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. Program: Pracovní aktiv zástupců klubů OFS Jihlava Jihlava, 19.8.2013, 16,00 hod. 1. Žádosti na údržbu prostřednictvím FAČR pro rok 2014 2. Vyúčtování programu IV. MŠMT údržba rok 2013 1. Žádosti na údržbu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011.

Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1. Základní rámec Programu 1.1. Název programu Program podpory volnočasových aktivit dětí a mládeže ve městě Český Krumlov na rok 2011. 1.2. Zdůvodnění Programu Tento Program je zaměřen na podporu činnosti

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 Č.j.: Po1278/1/08 Vnitřní řád školní družiny 1 V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Pravidla pro poskytování finančních příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže Zastupitelstvo města Písek rozhodlo dne 03.11.2011 usnesením č. 244/11 vydat tato Pravidla pro poskytování příspěvků

Více

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO

ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO ŠVP PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ HRADIŠTKO okres Praha západ MOTTO: Školní družina místo pro radost 1 OBSAH 1.CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 2.CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 Cíle výchovně vzdělávací

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

SMĚRNICE. Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou

SMĚRNICE. Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou SMĚRNICE Zastupitelstva obce Rokytnice nad Rokytnou kterou se stanoví Pravidla pro poskytování finanční podpory prospěšným projektům. Hlavním smyslem je vytvoření jednotného systému přidělování různých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více