Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD"

Transkript

1 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň Plzeňský kraj V Hostouni dne : Platnost nabývá od

2 Obsah : 1. Úvod 1.1 Název zařízení, kontakty 1.2 Sídlo organizace 1.3 Základní ustanovení 1.4 Náplň činnosti 2. Součásti zařízení, organizační členění a charakteristika 2.1 Výchovný ústav v Hostouni 2.2 Dětský domov se školou 2.3 Výchovný ústav detašované pracoviště Nové Domky 2.4 TK Medvědí Kámen 2.5 Odloučené pracoviště v Peci pod Čerchovem 2.6 Sportovní areál Vodárna 2.7 Školní jídelna 3. Personální zabezpečení 4. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí 4.1 Příjem dětí 4.2 Přemístění a propuštění dítěte 5. Vymezení odpovědnosti ředitele 5.1 Práva ředitele zařízení 5.2 Povinnosti ředitele zařízení 6. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi 7. Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení 8. Organizace výchovně vzdělávacích činností 8.1 Organizace výchovných činností 8.2 Organizace vzdělávání 9. Organizace zájmových činností 10. Systém prevence sociálně patologických jevů 11. Organizace péče o děti v zařízení 11.1 Zařazení dětí do výchovných skupin 11.2 Ubytování dětí 11.3 Materiální zabezpečení 11.4 Finanční prostředky dětí 11.4,1 Osobní příjmy klientů

3 Evidence osobních příjmů Způsob hospodaření s finančními prostředky Organizace výplaty kapesného 11.5 Stravování klientů 11.6 Útěk ze zařízení Zjištění útěku Návrat dítěte z útěku Převoz dítěte po záchytu z útěku Dobrovolný návrat dítěte z útěku 12. Práva a povinnosti dětí 12.1 Práva dítěte s nařízenou ústavní výchovou 12.2 Povinnosti dítěte s nařízenou ústavní výchovou 12.3 Práva a povinnosti dítěte uloženou ochranou výchovou 13. Systém hodnocení a opatření ve výchově 12.1 Účel odměn a opatření 13.2 Podmínky pro udělování odměn 13.3 Podmínky pro udělování opatření ve výchově 13.4 Systém hodnocení dětí Formy hodnocení 14. Kapesné, osobní dary a věcné pomoc 14.1 Kapesné 14.2 Osobní dary 14.3 Věcná pomoc 15. Organizace dne 15.1 Pracovní dny 15.2 Dny pracovního klidu 16. Pobyt dětí mimo zařízení 16.1 Vycházky 16.2 Pobyt u rodičů a přechodné ubytování 17. Kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami 18. Spoluspráva dětí 19. Podmínky zacházení dětí s majetkem zařízení 20. Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v zařízení 21. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 21.1 Práva zákonných zástupců dítěte

4 21.2 Povinnosti zákonných zástupců dítěte 22. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení 22.1 Příspěvek na úhradu péče o dítě 22.2 Vydání rozhodnutí 22.3 Způsob odvolání 23. Bezpečnost a ochrana zdraví 23.1 Zdravotní péče a zdravotní prevence 23.2 Bezpečnost a ochrana zdraví klientů 23.3 Postup při úrazech dětí Rozhodující údaje Záznam o úrazu Hlášení úrazu Zasílání záznamu o úrazu 24. Postup při onemocnění dětí 25. Postup při intoxikaci dítěte, sebepoškození, sebevražedném pokusu, při agresivitě dítěte

5 1. Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky uděluje právní subjektivitu Výchovnému ústavu v Hostouni na základě zřizovací listiny č.j /93-27 ze dne Název zařízení, kontakty Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna Hostouň, Chodské náměstí 131 Tel.: , 152 Fax.: , Sídlo organizace Hostouň, Plzeňský kraj, Česká republika 1.3 Základní ustanovení Výchovný ústav byl zřízen jako samostatný subjekt dne ve znění zřizovací listiny a jejích dodatků. Součástí zařízení je výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna. Identifikační číslo organizace je Zařízení je v působnosti Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Ve své činnosti se řídí platnými zákony a předpisy. Ke zřízení právního subjektu došlo v souladu se zákonem 564/90 Sb., ve znění zákona 171/90 Sb., 522/90 Sb. 1.4 Náplň činnosti zařízení Zajišťuje, na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření, o ústavní nebo ochranné výchově, vzdělávání a výchovu dětí s poruchami učení a chování, dětí sociálně handicapovaných, jejich integraci a přípravu na budoucí povolání. Je určeno pro děti a mládež ve věku 9 až 18 let, za určitých podmínek i starších.

6 2. Součásti zařízení, jejich organizační členění a charakteristika Výchovné zařízení v Hostouni se skládá z pěti pracovišť: 2.1 Výchovný ústav v Hostouni, Chodské náměstí 131 Jedná se o nekoedukované pracoviště určené maximálně pro 48 klientů s ukončenou povinnou školní docházkou, kteří jsou rozděleni do 5 výchovných skupin po 8 chlapcích s nařízenou ústavní výchovou a 1 výchovné skupiny pro klienty s uloženou ochrannou výchovou. Součástí je střední škola, která se skládá z tříletého dvouoborového učiliště (kuchařské práce a farmářské práce). 2.2 Dětský domov se školou v Hostouni, Osvobození 143 Toto chlapecké zařízení má kapacitu 44 dětí ve věku od 9 let do doby zakončení povinné školní docházky, s nařízenou ústavní výchovou, rozdělených do 4 výchovných skupin po 8 dětech a výchovně léčebné jednotky o 2 skupinách po 6 klientech s výraznou emoční disbalancí, agresivitou, popřípadě nesamostatností, kteří vyžadují stálý dohled a vedení. Součástí je základní škola praktická. 2.3 Výchovný ústav na detašovaném pracovišti Nové Domky Toto pracoviště je určené pro 48 klientů, kteří jsou rozděleni do 5 výchovných skupin po 8 dětech s nařízenou ústavní výchovou a šesté s klienty s nařízenou ochrannou výchovou. Součástí je dvouletá škola praktická o čtyřech třídách a dvě pracovně výchovné skupiny. 2.4 TK Medvětí Kámen Koedukované pracoviště o 3 výchovných skupinách po 5 klientech zaměřené na výchovně léčebnou činnost s drogově závislými klienty ve věku od 16 do 19 let s nařízenou ústavní výchovou. 2.5 Elokované pracoviště v Peci pod Čerchovem Je využíváno jednotlivými výchovnými skupinami pro intenzivní budování kohezních vztahů a k vhodnějšímu a účinnějšímu působení na jednotlivé osobnostní zvláštnosti klientů, které brání nebo mohou bránit dalšímu převýchovnému procesu, formou interakčních a dynamických psychoterapeutických aktivit a přístupů a modelových situací, za využití relaxačních technik a za spolupůsobení přírodního prostředí.

7 2.6 Sportovní areál Vodárna 2.6 Školní jídelna 3. Personální zabezpečení Personální zabezpečení k realizaci edukačně reedukačních a socializačně resocializačních programů je zajištěno týmem vysokoškolsky a středoškolsky vzdělaných vychovatelů se specializací speciální pedagogika, sociální pedagogika, psychologie, a doplňujícím vzděláním psychoterapeutickým a dalšími vzdělávacími kurzy. Vzdělání zajišťuje učitelský sbor vysokoškolsky vzdělaných kantorů, absolventů speciální pedagogiky a dalšího odborného vzdělávání formou zážitkových výcvikových kurzů a seminářů. Součástí pedagogického týmu jsou asistenti pedagoga a zdravotní sestry. Důležitou úlohu mají sociální pracovnice, speciální pedagog a externí pracovníci psycholog a psychiatr. Materiální, ekonomické a ostatní zázemí zajišťuje hospodářská správa ústavu, která zaměstnává hospodářku, účetní, údržbáře, pradleny a pracovníky školního stravování. Ústav je řízen ředitelem ústavu, kterého zastupuje statutární zástupce ve funkci vedoucího detašovaného pracoviště Nové Domky. 4. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění dětí 4.1 Příjem dětí Děti jsou do Výchovného ústavu přijímány z Diagnostického ústavu, Praha 2, Lublaňská 33, do Dětského domova se školou z Dětského diagnostického ústavu Plzeň vždy po předchozí dohodě s příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí. Nebo přeloženy z jiného Výchovného ústavu či DDŠ z rozhodnutí výše zmíněných diagnostických ústavů, po předchozí dohodě s příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí a na základě rozhodnutí ve správním řízení dle 10 zákona č. 500/2004Sb., a na základě 24, odst. 3 písm.c) zákona č. 109/2002Sb, v platném znění. Popřípadě přeložením ze zdravotnického zařízení opět z rozhodnutí Diagnostického ústavu Praha 2, Lublaňská 33 nebo Dětského diagnostického ústavu Plzeň po předchozí dohodě s příslušným orgánem sociálně právní ochrany dětí a na základě rozhodnutí ve správním řízení dle 10 zákona č. 500/2004Sb., a na základě 24, odst. 3 písm.c) zákona č. 109/2002Sb., v platném znění.

8 Sociální pracovnice zařízení zajistí převzetí dokumentace dítěte a provede s dítětem vstupní pohovor. Vychovatel ve službě seznámí dítě s Vnitřním řádem zařízení, s právy a povinnostmi klienta a s režimem zařízení. Provedení tohoto úkonu potvrdí klient podpisem a doklad je založen do osobního spisu klienta. Klient je zařazen do výchovné skupiny a je mu přiděleno lůžko, osobní skříňka, osobní potřeby včetně ošacení, školních potřeb a dalšího vybavení. Etoped zařízení zpracuje Program rozvoje osobnosti dítěte na základě komplexní diagnostické zprávy, a to ve spolupráci s odborným pracovníkem diagnostického ústavu, který nejméně dvakrát ročně ověřuje účelnost a výsledky výchovně vzdělávacích činností v zařízení. Současně ředitel zařízení zajistí, aby se s programem seznámili všichni pedagogičtí pracovníci zařízení. Při přijetí dítěte přikládá (DÚM,VÚM, zdravotnické zařízení) nebo orgán sociálně právní ochrany dětí, či osoba odpovědná za výchovu následující doklady: Souhlas s umístěním z DÚM Pravomocné rozhodnutí soudu o ústavní či ochranné výchově, nebo usnesení o předběžném opatření Osobní list Rodný list Občanský průkaz Poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku školní docházky Průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz Písemné vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte Občanské průkazy, cestovní pasy přijímá ústav do úschovy na písemnou žádost klienta Vkladní knížky a ostatní cennosti přijímá ústav do úschovy na písemnou žádost klienta Není-li možno ze závažných důvodů při přijetí dítěte předložit některé z výše uvedených dokladů, s výjimkou rozhodnutí o ústavní výchově či předběžném opatření, zajistí orgán sociálně právní ochrany dětí jejich předložení bez zbytečného odkladu dodatečně.

9 4.2 Přemístění a propuštění dítěte Ze zařízení dítě odchází: Po nabytí zletilosti. Ukončením ústavní výchovy rozsudkem soudu. Nebo dobou vyznačenou na rozsudku v případě prodloužení do 19 let. Popřípadě přeložením jiného výchovného či specializovaného zařízení (ÚSP, zdravotnické zařízení) a to na základě rozhodnutí ve správním řízení dle 10 zákona č. 500/2004Sb., a na základě 24, odst. 3 písm.c) zákona č. 109/2002Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souhlasu orgánu sociálně právní ochrany dětí a zákonných zástupců. Přemístit dítě do jiného výchovného ústavu může jen diagnostický ústav na základě vlastního podnětu nebo odůvodněné písemné žádosti zařízení, v němž je dítě umístěno, nebo zákonných zástupců dítěte, nebo dítěte, nebo orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jestliže je dítě dlouhodobě na útěku, ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody, a vyžadují-li to provozní podmínky zařízení, může být přemístěno v době uvedeného pobytu mimo zařízení. Po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé v součinnosti s dozorem státního zastupitelství. Před propuštěním dítěte zletilostí ústav 6 měsíců předem oznámí tuto skutečnost orgánu sociálně právní ochrany dětí. Při propuštění dítěte přikládá Výchovný ústav, DDŠ Hostouň následující doklady: nezbytnou dokumentaci školní vysvědčení potvrzení o pobytu dítěte ve školském zařízení výpis z osobního konta s celkovým vyúčtováním a seznamem osobních věcí dítěte

10 5. Vymezení odpovědnosti ředitele 5.1 Práva ředitele zařízení Ředitel zařízení je oprávněn : Povolit dítěti pobyt mimo zařízení u rodičů, popřípadě u jiných fyzických osob po předchozím písemném souhlasu orgánu sociálně právní ochrany dětí, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka. Má právo požádat pracovníky OSPOD o informace o poměrech v rodině dítěte. Povolit dítěti s nařízenou ústavní výchovou po splnění povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem; za tímto účelem podat soudu návrh na podmíněné umístění mimo zařízení podle zvláštního právního předpisu. Zrušit pobyt nebo přechodné ubytování, jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen. Zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí. Být přítomen ( pověřit zodpovědnou osobu) při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí. Převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného stanoveného ve Vnitřním řádu a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí. Písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte. Povolit dětem starším 15let cestovat do místa pobytu nebo přechodného ubytování, nebo místa podmíněného umístění mimo zařízení bez dozoru. Dát soudu návrh na přeměnu ochranné výchovy v ústavní výchovu, plní-li dítě dlouhodobě vzorně své povinnosti a v konkrétním případě je takový postup vhodný s ohledem na další výchovu a vývoj dítěte.

11 Schvalovat opatření ve výchově navržená příslušným pedagogickým pracovníkem. Zastoupit dítě v běžných záležitostech. Žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech. Nařídit vyšetření dítěte, zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. 5.2 Povinnosti ředitele zařízení Ředitel zařízení je povinen Seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi. Dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení. Dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ochranné výchovy, jestliže bylo dosaženo účelu ochranné výchovy nebo pominuly-li před jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena, s tím, že předběžně projedná postup s příslušnou pověřenou obcí s rozšířenou působností a osobami odpovědnými za výchovu. Podat po předchozím projednání s příslušnou pověřenou obcí s rozšířenou působností, příslušnému soudu podnět k prodloužení ústavní výchovy nebo podat návrh na prodloužení ochranné výchovy, vyžaduje-li to zájem dítěte. Podávat informace o dítěti zákonným zástupcům nebo příslušné obci s rozšířenou působností na jejich žádost. Projednat předem opatření zásadní důležitosti se zákonnými zástupci dítěte, nehrozíli nebezpečí z prodlení a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; nejsou-li dosažitelná, navrhnout soudu ustanovení opatrovníka. Informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušnou obec s rozšířenou působností o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před propuštěním dítěte. Umožnit dítěti, jednání se sociálním kurátorem. Uskutečňovat program rozvoje osobnosti dítěte a záznamy o jeho plnění. Vydávat a měnit Vnitřní řád zařízení. Oznamovat bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí a podstatné informace o účinnosti uskutečňovaných soudních rozhodnutí o ústavní výchově nebo ochranné výchově nebo předběžném opatření. Stanovit výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení, vydávat rozhodnutí o úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které

12 nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte. Předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte. Informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost uzavření smlouvy o prodlouženém pobytu v zařízení. Ředitel dále rozhoduje o Zamítnutí žádosti o povolení pobytu mimo zařízení. Zrušení pobytu mimo zařízení. Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení s nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po dosažení zletilosti, a to na základě její žádosti. Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení Jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu. Dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání. Dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova nebo ochranná výchova, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání. Po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé v součinnosti s dozorovým státním zastupitelstvím. 6. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Policie české republiky Orgán sociálně právní ochrany Soudy Pedagogicko psychologická poradna

13 Úřady práce Probačně mediační služba Zdravotnická zařízení Zařízení následné péče 7. Zajišťování pomoci po propuštění ze zařízení Dítěti, jemuž byl ukončen pobyt v zařízení zletilostí, se podle jeho skutečné potřeby v době propuštění a podle hledisek stanovených Vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,-Kč. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, a dále je dítěti i po opuštění zařízení poskytována poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. Výchovný ústav Hostouň zajišťuje katamnestické sledování klientů po skončení výkonu ústavní výchovy v intervalech 1-3 let. 8. Organizace výchovně vzdělávacích činností v zařízení 8.1Organizace výchovných činností Organizace výchovných činností se řídí socializačním a resocializačním programem. 8.2 Organizace vzdělávacích činností Organizace vzdělávání dětí je zajišťována Základní školou praktickou v Hostouni, která je součástí Dětského domova se školou a Střední školou v Hostouni, která disponuje tříletými učebními obory Stravovací a ubytovací služby a Zemědělské práce a v odloučeném pracovišti Nové Domky Praktickou školou dvouletou. Škola zajišťuje současně individuální vzdělávání žáků. - základní škola praktická s pěti třídami - 5. až 9. postupný ročník, cílový počet žáků: 44 - střední škola, cílový počet studentů: 80 z toho odborné učiliště tříleté, dvou oborové, počet žáků: 48 ( Stravovací a ubytovací služby, Zemědělské práce) z toho praktická škola dvouletá, počet žáků: 16

14 (detašované pracoviště Nové Domky) 9. Organizace zájmových činností V rámci socializačního a resocializačního programu jsou děti zapojovány standardně do ekologické výchovy, hippoterapie a v individuálně zájmové činnosti v keramické dílně a výtvarném atelieru jsou součástí ústavu. Dále celá řada sportovních aktivit provozovaných ve vlastním sportovním areálu či v součinnosti s městskými sportovními kluby ( kopaná, odbíjená, atletika, stolní tenis, plavání, zimních sportů, rybářský kroužek, střelecký, myslivecký, turistický, cyklistický, posilovna). Děti mají také omezený přístup k internetu. 10. Systém prevence sociálně patologických jevů Systém prevence sociálně patologických jevů je rozpracován z ohledem na skladbu dětí jednotlivých pracovišť, řídí se doporučením MŠMT a je začleněn do celého systém edukačně reedukačního včetně prevence kriminality a kontroly klientů na přítomnost alkoholu a nealkoholových drog. 11. Organizace péče o děti v zařízení 11.1 Zařazení dětí do výchovných skupin, rodinných skupin Děti do výchovných skupin zařazuje ředitel nebo vedoucí vychovatel, přičemž se zohledňují individuální zvláštnosti dětí, jejich zájmy a sourozenectví. Diagnostický ústav zajišťuje podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce, činnost odborného pracovníka diagnostického ústavu v zařízeních ve svém územním obvodu za účelem metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupu a výsledků výchovné péče.

15 11.2 Ubytování dětí Děti jsou ubytovány ve dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích se samostatnými toaletami. Obývací společenské místnosti jsou určeny pro jednu výchovnou skupinu a jsou vybaveny vždy kuchyňským koutem Materiální zabezpečení Dětem a nezaopatřeným osobám v zařízení je dle zákona č.109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytováno: Stravování, ubytování a ošacení včetně obuvi. Učební potřeby a pomůcky. Úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání. Úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte. Kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení. Úhrada nákladů na dopravu do sídla školy. Potřeby pro využití volného času a rekreaci. Náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost. Náklady na soutěžní akce, rekreace. Náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu. Bezpečné domácí a elektrické přístroje v bezpečnostním provedení (bateriové) Finanční prostředky dětí Osobní příjmy klientů Osobní příjmy klientů jsou tvořeny sirotčími důchody, invalidními důchody, odměnami za pracovní terapii, poukázanými finančními částkami, převody osobních kont z jiných ústavů a částkou státního kapesného, případně jinými příjmy Evidence osobních příjmů klientů Veškeré příjmy klientů jsou připisovány na jejich osobní konta. Tuto evidenci vede sociální pracovnice a kmenový vychovatel Způsob hospodaření s finančními prostředky klientů

16 Z příjmů je hrazen příspěvek na úhradu péče podle 27 zákona č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výdaje z vkladní knížky klienta (vlastní příjmy) na nadstandardní potřeby jsou realizovány na základě žádanek, které podepisuje klient, sociální pracovnice a ředitel. Podle zákona č. 109/2002 Sb., 31 a ve znění pozdějších předpisů, dětem a nezaopatřeným osobám, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce. a) 210,-Kč, jde-li o dítě do 15-ti let věku b) 300,-Kč, jde-li o dítě starší 15let nebo nezaopatřenou osobu Nejméně však dvě třetiny částky podle písmen a) a b) Organizace výplaty kapesného dětem Výplata kapesného se řídí pokynem ředitele ústavu v souladu s příslušným ustanovením zákona č.109/2002 Sb., 31 ve znění pozdějších předpisů. Výplatu kapesného zajišťuje hospodářská správa 1x měsíčně, doklady o výplatě kapesného jsou podepisovány kmenovým vychovatelem, který kapesné přijal, a klientem kterému kapesné předal. Nevyplacené kapesné z opatření ve výchově se do příslušného dne zapisuje do formuláře,,kapesné v příslušné kolonce a je též vyznačeno na příslušné žádance o kapesné. Opatření ve výchově spojené s omezením kapesného je vždy okomentováno v etopedickém a odměnovém listu. Klienti, vychovatelé a sociální pracovnice musí mít k dispozici přehled o aktuálním stavu osobních kont vždy do 15-ti dnů po měsíčním vyúčtování Stravování klientů Všechny děti mají nárok na 2 hlavní jídla (oběd, večeře) a 4 jídla ostatní (snídaně, přesnídávka, svačina a druhá večeře). Děti v dietním režimu mají uspořádané stravování dle dietního jídelníčku. Každé pracoviště disponuje školní jídelnou, jen na Medvědí Kámen je strava dovážena v předepsaných termo. nádobách dle příslušných hygienických norem Útěk ze zařízení Zjištění útěku

17 Pracovník ústavu při jehož službě dítě uteklo vyrozumí Obvodní odd. PČR o útěku dítěte a vyhotoví oznámení o útěku na předepsaném formuláři, vyhotovený formulář a jeho kopii si nechá potvrdit na PČR a současně odesílá formulář faxem na odd. policie do Domažlic či Tachova. Kopii formuláře potvrzenou PČR založí sociální pracovnice do osobního spisu dítěte Návrat dítěte z útěku Pracovník ústavu vyrozumí opět písemně PČR o návratu dítěte do zařízení. Vyrozumění se podává ve dvojím vyhotovení. Potvrzenou kopii zakládá sociální pracovnice do spisu dítěte. Při umístění dítěte zadrženého na útěku či dobrovolného návratu se provedou potřebná hygienická a protiepidemická opatření a zajistí se bezodkladná zdravotní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav. Dítě se umyje, zdravotní sestra provede prohlídku (stav kůže, pohmožděniny, vyšetření TK.) udělá testy na zjištění přítomnosti návykových látek v moči. Vše se zapíše do zdravotní dokumentace dítěte. Klienta zjevně majícího přenosné onemocnění umísťuje zdravotní sestra na zdravotní izolaci do doby dalšího vyhodnocení lékařem. S dítětem zadrženým na útěku je po přijetí vykonán pohovor vedoucím vychovatelem zařízení nebo etopedem. Nejsou li zjištěny zdravotní nebo psychické překážky, může být dítě umístěno do odpovídající výchovné skupiny. Sociální pracovnice písemně vyrozumí zákonného zástupce a oddělení sociálně právní ochrany dětí o návratu a způsobu návratu dítěte do zařízení Převoz dítěte po záchytu při útěku V případě oznámení PČR o zadržení dítěte jej na tomto odd. vyzvedne pedagogický pracovník zařízení nebo dle okolností a technických možností, které vyhodnotí ředitel zařízení, dítě převáží PČR na záchytné pracoviště DÚM Praha 2, Lublaňská 33 či DDÚ Plzeň, Karlovarská. Pokud náklady na převoz dítěte zpět do zařízení vzniknou třetí osobě (PČR), má vůči ní povinnost tyto náklady uhradit zařízení, ve kterém je dítě umístěno. Dítě zadržené na útěku přijímá DÚ v případě, že zdravotní stav dítěte není v rozporu se zvláštním předpisem, ten vyhodnotí dle zdravotního stavu dítěte, zda se bude převážet do

18 zdravotnického zařízení. DÚ vyrozumí o této skutečnosti Výchovný ústav Hostouň, který je povinen si dítě do 2 dnů vyzvednout Dobrovolný návrat dítěte z útěku Postupuje se stejně, jako když je dítě přivezeno. (dítě se písemně odhlásí na PČR, písmeně se to oznámí příslušnému OPD, zákonnému zástupci). Zdravotní sestra postupuje stejně jako viz. výše. U dítěte, které neprošlo záchytným pracovištěm DÚ, je třeba zajistit po návratu z útěku obdobné zdravotnické úkony jako na záchytném pracovišti. 12. Práva a povinnosti dětí 12.1 Dítě s nařízenou ústavní výchovou má právo a) na zajištění plného přímého zaopatření b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností c) na respektování lidské důstojnosti d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi, radit se svým obhájcem nebo opatrovníkem ustanoveným pro řízení podle zvláštního zákona, bez přítomnosti třetích osob a za tímto účelem přijímat a odesílat korespondenci bez kontroly jejího obsahu h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, i) obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně právní ochrany dětí, byla ze zařízení

19 odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu; tyto žádosti, stížnosti, návrhy a podání je zařízení povinno evidovat. j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu a dalšími blízkými osobami a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv o) přijímat v zařízení s vědomím pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou odpovědny za jeho výchovu, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově. p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud nedošlo k zákazu nebo omezení v rámci opatření ve výchově stanovených tímto zákonem 12.2 Dítě s nařízenou ústavní výchovou má povinnost: a) dodržovat stanovený pořádek a kázeň, plnit pokyny a příkazy zaměstnanců zařízení, šetrně zacházet se svěřenými věcmi, nepoškozovat cizí majetek, dodržovat zásady slušného jednání s osobami, s nimiž přichází do styku, v prostorách zařízení a v osobních věcech udržovat pořádek a čistotu a i jinak zachovávat ustanovení Vnitřního řádu zařízení b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno c) hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo d) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech e) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu

20 dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány f) podrobit se na výzvu ředitele zařízení vyšetření zda není ovlivněno alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Je-li pro vyšetření třeba odebrat krev, je dítě povinno strpět, aby mu lékař nebo odborný zdravotnický pracovník odebral krev, pokud to není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 12.3 Práva a povinnosti dětí s uloženou ochrannou výchovou Podle Zákona č. 373/2006 Sb. o sociálně právní ochraně dětí též s ohledem na Zákon 383/2005 jsou povinnosti i práva obdobná jako práva a povinnosti dětí s nařízenou ústavní výchovou. Důležitý je zvýšený dohled, intenzivní spolupráce se specialisty z oboru psychologie a psychiatrie. Děti s uloženou ochrannou výchovou nemají nárok na volné vycházky a odjezdy na dovolenky. Pouze v případech dlouhodobého zlepšení chování a nehrozí-li akutní obavy z negativního působení prostředí, do kterého dítě na přechodnou dobu odchází, povoluje ředitel zařízení dovolenku nejdéle na 14 dní, a to pouze o letních a Vánočních prázdnin, jen ve výjimečných případech i v jiném termínu. Vždy musí být zajištěn doprovod zákonného zástupce dítěte na místo určení a zase zpět do ústavu. 13. Systém hodnocení a opatření ve výchově Výchovný proces u dětí je možný jen za předpokladu jednotného působení, kdy všichni pracovníci ústavu jsou pro ně příkladem, zejména pak v oblasti kázně a pořádku, mají na chlapce jednotné požadavky a spravedlivě je hodnotí Účel odměn a opatření Odměny a opatření musí působit jako výchovný prostředek, který je udělován po náležitém zvážení se zřetelem na individuální zvláštnosti svěřence. Při každém omezení určité výhody, musí být dána svěřenci možnost tuto výhodu získat zpět. Opět je nutno brát na zřetel jeho osobnostní zvláštnosti.

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň. Chodské náměstí 131. Mgr.

VNITŘNÍ ŘÁD. Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň. Chodské náměstí 131. Mgr. Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň Plzeňský kraj V Hostouni

Více

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí Příloha č.2: Práva a povinností dětí v DDÚ Brno. Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí se řídí zák. č. 109/02 Sb.

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ

SMĚRNICE č. 6. ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 6 ZAJIŠTĚNÍ EVIDENCE, HLÁŠENÍ A ZASÍLÁNÍ ZÁZNAMŮ O ÚRAZU ŽÁKŮ A STUDENTŮ SŠ a MŠ Tato směrnice nahrazuje: Datum platnosti od: 01.07.2014 Základní právní předpisy:

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 c) Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny, IČ: 144 51 042 Pokyn k úrazům žáků, informace o průběžném rozboru

Více

ČÁST PRVNÍ VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ČÁST PRVNÍ VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH 109 ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění Nálezu Ústavního

Více

64/2005 Sb. VYHLÁŠKA

64/2005 Sb. VYHLÁŠKA 64/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. února 2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Změna: 57/2010 Sb. Změna: 57/2010 Sb. (část) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 29 odst. 3 zákona

Více

(3) Zařízení poskytují péči podle odstavce 2 rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření. 2)

(3) Zařízení poskytují péči podle odstavce 2 rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření. 2) 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ze dne 5. února 2002 Parlament

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ČÁST PRVNÍ

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. 1 Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči

Hlava I Úvodní ustanovení. 1 Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči 383 ZÁKON ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

(2) Dítě se umísťuje v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. b) na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY 39 (1) Zařízeními sociálně-právní ochrany jsou a) zařízení odborného poradenství pro péči o děti, b) zařízení sociálně výchovné činnosti, c) zařízení pro děti vyžadující

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,

Více

Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Správní řízení v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 1 Monika Puškinová m.puskinova@seznam.cz www.monikapuskinova.cz 732 458 238 2 Obsah Právní předpisy Správní řízení podle 24 odst. 3 Zahájení

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Vnitřní řád. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách

Vnitřní řád. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách Vnitřní řád Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách Obsah 1. Charakteristika a struktura zařízení... 3 1.1 Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a kontakty... 3 1.2

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1 Práva a povinnosti žáka a jeho zákonných zástupců 1.1 Práva žáka: Žák má právo účastnit se výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD. Žák má právo na odpočinek,

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Rokycany, Čechova 40, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSCech40/96/2013 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 19.9.2013 Školská

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Částka: 34/2005 Sb. Datum přijetí: 22. února 2005 Datum účinnosti od: 8. března 2005 Ministerstvo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV IČO: 635 536 60 se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV PLATNÝ OD 1. LEDNA 2014 Zpracoval: Kontrolu dodržování

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. ZŠLNM2PO/0049/2014 Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: 5.9. 2014 Pedagogická

Více

ZÁKON. 383/2005 Sb. ze dne 19. srpna 2005,

ZÁKON. 383/2005 Sb. ze dne 19. srpna 2005, ZÁKON 383/2005 Sb. ze dne 19. srpna 2005, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA 108/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Změna: 436/2010 Sb. (část) Změna: 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 107/2008 Sb. s účinností dnem 1. dubna 2008 Ministerstvo školství,

Více

ČÁST PRVNÍ VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH HLAVA I

ČÁST PRVNÍ VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH HLAVA I 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament se

Více

Kurz pro výchovné poradce vní rámec výkonu poradenské činnosti. Přehled. Text k předmp ášky Zákon. č.. 109/2002 Sb. Autor: Ing.

Kurz pro výchovné poradce vní rámec výkonu poradenské činnosti. Přehled. Text k předmp ášky Zákon. č.. 109/2002 Sb. Autor: Ing. Kurz pro výchovné poradce Právn vní rámec výkonu poradenské činnosti Text k předmp edmětu Školské zákony a vyhláš ášky Zákon č.. 109/2002 Sb. Autor: Ing. Vlasta Šormová Přehled 1-15 1 - Účel a působnost

Více

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY,

Více

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017

Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov Vřesovice, příspěvková organizace Č.j. SŠVŘ- 88/B 2017 Vnitřní řád školní družiny 2017-2018 Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

VYHLÁŠKA. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

VYHLÁŠKA. č. 107/2005 Sb., o školním stravování VYHLÁŠKA č. 107/2005 Sb., o školním stravování ze dne 25. února 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy V. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., s vyznačením změn Ministerstvo

Více

internátní oddělení SVP IO 3 vnitřní řád

internátní oddělení SVP IO 3 vnitřní řád internátní oddělení SVP IO 3 vnitřní řád Vnitřní řád odd. IO 3: Vnitřní řád oddělení vychází a plně respektuje Řád a režim výchovného ústavu a SVP Klíčov. Oddělení je primárně určeno pro klienty Zařízení

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby.

(4) Výkon vojenské činné služby nebo civilní služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Platné znění částí zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 495/2005 Sb., zákona č. 420/2011

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ

Více

oddělení VÚ Čakovická vnitřní řád

oddělení VÚ Čakovická vnitřní řád oddělení VÚ Čakovická vnitřní řád Vnitřní řád odd. VÚ Čakovická: Vnitřní řád oddělení vychází a plně respektuje Řád a režim výchovného ústavu a SVP Klíčov. Oddělení je určeno pro nově nastupující klienty

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1981. Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1981 Vyhlásené: 30.06.1981 Časová verzia predpisu účinná od: 01.09.1981 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 64 V Y H L Á Š K A ministerstva školství

Více

SMLOUVU O PŘIJETÍ KLIENTA DO CELODENNÍHO PROGRAMU SVP

SMLOUVU O PŘIJETÍ KLIENTA DO CELODENNÍHO PROGRAMU SVP STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO CELODENNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu

Směrnice ke stanovení úplaty za ubytování v domově mládeže a internátu DOMOV MLÁDEŽE, INTERNÁT A ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 tel. +420 495 540 060, fax: +420 495 540 065, PSČ 500 02 e-mail: info@dmhk.cz, http://www.dmhk.cz Směrnice ke stanovení úplaty

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz

Pracovní úrazy. Pojem pracovní úraz Pracovní úrazy Pojem pracovní úraz Pracovním úrazem je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle

Více

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny

Vnitřní řád školní družiny. SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7. I. Poslání školní družiny Vnitřní řád školní družiny SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského10 - ZŠ speciální Tetín 7 I. Poslání školní družiny ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině není

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1 ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více