Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál."

Transkript

1 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly stát proti sobě. Zdroj napájení musí být dobře uzemněn. Poblíž detektoru kovů nesmí být žádné pohyblivé kovové předměty. Nepoužívejte detektor kovů poblíž zdroje rušení (jako jsou řezačky drátů, elektrické svářečky, regulátory napětí a další). Použití Tento detektor kovů lze použít na letišti, v přístavu, bance, nemocnici, vězení, továrně, muzeu, restauraci, tanečním sále, atd. Specifikace Napájení: AC V při 50-60Hz Spotřeba: <20W Počet zón: 21 zón - sedm zón shora dolů a tři zóny zleva doprava Alarm: zvuk a LED světlo Citlivost: stupeň citlivost 0-255, 4 nezávislé nastavitelné oblasti Hlasitost alarmu: stupeň 0-16, nastavitelné Tón alarmu: stupeň 0-15, nastavitelné Infračervené počítání: lze zapnout nebo vypnout Ochrana heslem Nastavení parametrů: pomocí tlačítek Rozměry: 222 x 88 x 73 cm Hmotnost: zhruba 73 g Instrukce Ovládací panel 1. LCD displej 2. Indikátor úrovně - tento indikátor úrovně se zapne, když detektor detekuje kovový předmět. 3. Tlačítko " " - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro pohyb kurzoru pro výběr " " směrem dolů. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "1". 4. Tlačítko " " - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro pohyb kurzoru pro výběr " " směrem nahoru. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "2". 5. Tlačítko "-" - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro snížení nebo nastavení parametru vybraného pomocí kurzoru pro výběr. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "3". 6. Tlačítko "+" - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro zvýšení nebo nastavení parametru vybraného pomocí kurzoru pro výběr. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "4". 7. Tlačítko "MENU" - pro zobrazení rozhraní nastavení parametrů. 8. Tlačítko "EXIT" - pro uložení nastavení a ukončení rozhraní nastavení. 9. Tlačítko "ON/OFF" - vypínač. Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí detektoru. 10. Indikátor "READY" - rozsvítí se pro indikaci, že je detektor kovů připraven k použití. 11. Indikátor "ALARM" - jeden z indikátorů detektoru. Celkové rozložení Rozlišení vchodu a východu

2 Instalace 1. Vyčistěte podložku (nebo podlahu), kde chcete sestavit detekční rám. Poté na toto místo umístěte koberec, lepenku nebo jiný měkký a plochý materiál, abyste zabránili poškození detekčního rámu během sestavování. 2. Podložka, na níž chcete instalovat detekční rám, by měla být plochá. Abyste zabránili narušení, ujistěte se, že poblíže není žádný větší kovový objekt nebo kabel vedoucí vysokou energii. 3. Opatrně umístěte dvě příčky na koberec. Abyste je rozeznali, prohlédněte si dva obrázky vpravo: 4. Vyndejte z velké krabice podložku. Požádejte o pomoc další dva lidi. Umístěte podložku na koberec a ovládací box na tuto podložku. Poté dejte dvě příčky vedle ovládacího boxu, jak vidíte na obrázku níže. Nenechte příčky, aby se dotkly koberce. Poznámky: a) infrčervená zařízení na sebe vzájemně míří. b) Ujistěte se, že jsou příčky umístěné správně. c) Ujistěte se, že je ovládací panel nahoře.

3 5. Použijte osm šroubků pro pevné spojení příček s ovládacím boxem. U každého šroubku musíte použít těsnicí kroužek, abyste zabránili poškození příček. 6. Použijte přiložený klíč pro otevření krytu ovládacího boxu. Opatrně připojte zástrčky dvou skupin signálních kabelů k jejich zásuvkám (které jsou umístěny ve dvou otvorech dvou stran ovládacího boxu). Utáhněte šrouby na každé zástrčce signálního kabelu pomocí odpovídajícího šroubováku. (Viz dva obrázky pod sebou níže.) Poznámka: Netahejte za kabely silou, abyste zabránili poškození. 7. Zavřete kryt ovládacího boxu, zamkněte kryto patrným otočením klíče. Viz obrázek níže. 8. Zvedněte detekční rám do vertikální pozice. Připojte napájecí kabel, který je přiložen v balení, k ovládacímu boxu. Poté připojte zástrčku napájecího kabelu ke standardní AC zásuvce. Ujistěte se, že je zásuvka připojena k uzemnění. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí detekčního rámu. Počkejte zhruba tři minuty, poté nastavte detekční rám na požadovaná nastavení (viz příslušná část) a poté jej zkuste použít (část o použití). 9. Poté, co detekční rám projde testováním, vypněte jej a odpojte napájecí kabel. Přeneste jej na místo, kde bude používán. Použijte šrouby a plastové těsnicí kroužky pro upevnění noh detekčního rámu k zemi, aby s ním nešlo pohybovat. Pro instalaci šroubů vyvrtejte do země čtyři díky o odpovídající velikosti. Ujistěte se, že umístění těchto děr splňuje požadavky z nákresu níže. Umístěte plastové těsnicí kroužky do všech otvorů a přesuňte detekční rám nad tyto čtyři otvory. Nejprve zašroubujte dva šroubky pro upevnění jedné příčky. Opatrně pohněte druhou příčkou a pomalu ji přesuňte tak, aby šly zapojit další dva těsnicí kroužky a šrouby pro upevnění. Poznámka: určení vchodu a východu detekčního rámu je vyznačeno na začátku druhé strany návodu.

4 10. Pokud detekční rám při zkoušce selže, překontrolujte každý krok, který jste provedli, abyste potvrdili, že byla instalace správná. Nastavení Zapnutí detekčního rámu Poté, co detekční rám zapojíte k zásuvce pomocí napájecího kabelu, stiskněte tlačítko "ON/OFF". Zapne se podsvícení displeje. Indikační světlo "Alarm" se rozsvítí červeně a také se rozsvítí červený indikátor čekání "X" na vstupní straně detekčního rámu. Displej zobrazí "Initializing" a detektor začne se spuštěním. Proces spuštění je zobrazen v procentech. Pokud během spuštění dojde k chybě synchonizace signálu, na displeji se objeví "SYNC Fault" (viz obrázek vpravco). V tomto případě byste měli zkontrolovat, zda není detekční rám chybně nastavený jako "Slave" (vic část o nastavení parametrů). Pokud byl detekční rám nastaven jako "Slave" ve skupině více detekčních rámů, ujistěte se, že detekční rám nastavený jako Master byl zapnut a kabely synchronizačního signálu z detekčního rámu Master jsou správně připojené k tomuto detekčnímu rámu. Pokud je v cestě infračerveného přijímače překážka, na displeji se objeví "IR Fault". V tomto případě byste měli odstranit všechny překážky mezi infračervenými zařízeními. Operace Když je spuštění dokončeno, detekční rám vstoupí do normálního operačního stavu. Indikátor "Ready" se rozsvítí zeleně a indikátor "Alarm" se vypne. Na vstupní straně detekčního rámu se vypne červený indikátor čekání "X" a rozsvítí se zelený indikátor průchodu " ". Byla byla infračervená funkce ("IR") nastavena na "ON", na displeji se zobrazí rozhraní statistik. (obrázek výše) Rozhraní statistiky zobrazuje počet průchodů a počet poplachů. Procento počtu poplachů vydělené počtem průchodů je zobrazeno ve spodní řádce. (Poznámka: pokud je detektor nastaven jako Master, v tomto rozhraní se objeví symbol "M" a, pokud je detektor nastaven jako Slave, objeví se symbol "S") Pokud byla infračervená funkce ("IR") nastavena na "OFF", displej zobrazí rozhraní vpravo: Osoba, která má být prověřena, projde skrze detekční rám normální rychlostí od vchodu k východu. Pokud detekční rám zachytí kovový objekt, ozve se zvuk a indikátory alarmu zóny na levé a/nebo pravé příčce se rozsvítí, aby indikovaly, ve které zóně ja zachycený kovový objekt.

5 Detekční rám má 21 zón: sedm zón shora dolů a tři zóny zleva doprava. Pokud je detekovaný kovový objekt ve středu mezi příčkami, odpovídající indikátory alarmu dané zóny se společně rozsvítí. Můžete použít ruční detektor kovů pro rychlé určení umístění objektu. Sedm zón shora dolů Tři zóny zleva doprava. Pokud je kov v levé (nebo pravé) zóně, indikátor alarmu zóny na odpovídající příčce se rozsvítí. Pokud je kov ve středu, rozsvítí se odpovídající indikátory alarmu zóny na obou příčkách dohromady. Nastavení parametrů Stiskněte tlačítko "MENU". Na displeji se objeví rozhraní Password (heslo): Napište základní heslo (čtyřmístné číslo) stisknutím tlačítka "1", "2", "3" nebo "4". Na displeji se objeví rozhraní nastavení parametrů. (Tip: základní heslo je "1234".) Tip: "New PSW" znamená "New Password" - nové heslo. Stiskněte tlačítko " " nebo " " pro výběr položky, kterou chcete změnit nebo nastavit. Kurzor pro výběr " " se objeví napravo vedle vybrané položky jako indikace. Když stisknete tlačítko " " poté, co byla vybraná poslední položka, na displeji se objeví rozhraní New Password (nové heslo): V rozhraní nového hesla napište nové heslo (čtyřmístné číslo) pomocí tlačítek "1", "2", "3" nebo "4". Poté, co napíšete nové heslo, displej se vrátí na rozhraní nastavení parametrů. V rozhraní nastavení parametrů stiskněte tlačítko " " nebo " " pro výběr požadované položky, kterou si přejete změnit nebo nastavit, poté stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro nastavení nebo zmenu vybrané položky. Nastavení citlivosti detekce se dělí na dvě části: "Sensor Adjustment" (nastavení senzoru) a "Area Percentage Adjustment" (nastavení procent oblasti). "Sensor Adjustment" má 256 stupňů citlivosti od 0 do je nejnižší citlivost, 255 nejvyšší. "Area Percentage Adjustment" pokrývá čtyři nezávislé oblasti nastavení citlivosti: A, B, C a D. Každá oblast nastavení je založena na procentech citlivosti "Sensor Adjustment" (například "A: 90%" znamená, že citlivost oblasti A je 90% nastavení senzoru, atd.). To pomáhá uživateli eliminovat zbytečné poplachy s ohledem na aktuální situaci (například poplachy kvůli brýlím, přezkám, hřebíčku v botě, atd.), zatímco pistole, nože a další větší zbraně bude stále možné detekovat. Na následujícím obrázku jsou čtyři oblasti shora dolů pojmenovány A, B, C a D. Vyšší citlivost znamená vyšší schopnost detekce a menší kovové předměty, které detektor může detekovat. Čím je citlivost vyšší, tím je snazší narušit funkci detekčního rámu. Než detekční rám opustil výrobu, bylo přednastaveno několik hodnot (od 0 do 4), které byly uloženy do položky "Preset", z nichž si můžete vybrat. Pokud chcete použít vaše vlastní nastavení, můžete provést vaše vlastní nastavení a poté si vybrat jednu pozici z položky "Load" pro uložení vašich nastavení pro pozdější použití. Popisek obrázku: odshora dolů je zde sedm zón a čtyři nezávislé oblasti nastavení citlivosti. "Volume" - je sedmnáct stupňů hlasitosti (0-16), z nichž si můžete vybrat. Výběrem 0 vypnete funkci zvukového alarmu. "Tone" - je šestnáct druhů tónů (0-15), z nichž si můžete vybrat. "IR" - jsou dvě volby: ON a OFF. Výběrem "ON" umožníte infračervenou funkci, výběrem "OFF" znemožníte infračervenou funkci.

6 Infračervená zařízení jsou navržena, aby zabraňovala falešným alarmům způsobeným blízkými pohybujícími se kovovými předměty, jako jsou invalidní vozíky, výrahy, lidé nesoucí kovový předmět, atd. Když je "IR" nastaveno na ON, výše uvedené okolnosti nezpůsobí, že detekční rám vydá zvukový alarm, když nikdo neprochází rámem. Když je "IR" nastaveno na OFF, detekční rám může vydat za takových okolností alarm, i když nikdo neprochází rámem. Nastavení "IR" na ON infreačervený systém zlepší analýzu detekčního signálu, zrychlí provoz a pomůže zabránit falešným poplachům. "Count" - jsou dvě volby: "CLR" a "SAVE". Výběr "CLR" vynuluje rozhraní statistik a spustí nové statistiky. Výběr "SAVE" umožní funkci počítání a ukládání. "Master / Slave" - pro výběr požadovaného módu synchronizace a nastavení detekčního rámu jako Master nebo Slave. Pokud je detekční rám použit osamoceně, musí být nastaven na Master. Pokud je propojeno více rámů a použito jako skupina pro zamezení interferencí mezi nimi navzájem musí být jeden nastaven jako Master a ostatní jako Slave. Poté, co dokončíte všechna nastavení (včetně nového hesla), musíte stisknout tlačítko "Exit" pro uložení nastavení. Displej zobrazí následující rozhraní, oznamující, že nastavení byla uložena. Pokud zapomenete heslo, můžete otevřít kryt ovládacího boxu. Poté se ujistěte, že je detekční rám zapnutý, a stiskněte tlačítko "Factory" na desce obvodů pro obnovení původního hesla (abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na odhalené vodiče.) Poznámky: a) Poté, co dokončíte a uložíte nastavení, všechny indikátory alarmů zón by se neměly rozsvítit, když se detekční rám nezatřese. Pokud je citlivost nastavená příliš vysoko, indikátory alarmů zón na příčkách se mohou rozsvítit, i když mezi nimi neprojde žádná osoba nebo kovový předmět. Snížením odpovídající citlivosti byste měli tento problém vyřešit. b) Ujistěte se, že v blízkosti detekčního rámu není elektromagnetický zdroj rušení a pohybující se kovové předměty. Test funkce Test funkce je zvláště důležitý pro zajištění toho, že detekční rám bude vždy zkalibrovaný a bude fungovat správně. Test by měl součástí vašeho plánu bezpečnosti a měl by být prováděn denně. Pronášejte vybrané pokusné objekty (kovové dětské pistolky, malé nože, malé kovové nádobí, atd) různými místy při průchodu detekčním rámem. Poznamenejte počet opakování, která jsou třeba pro úspěšné spuštění poplachu. Kdokoliv provádí test, u sebe nesmí mít u sebe jiné kovové předměty (včetně bod s kovovými částmi). Více detekčních rámů Můžete propojit několik detekčních rámů tohoto modelu dohromady a použít je současně, aby se zabránilo interferencím mezi nimi. V tomto stavu musíte nastavit jeden detekční rám jako Master a ostatní jako Slave (viz část o nastavení parametrů). Propojte každé dva sousedící detekční rámy pomocí dvojitého paralelního kabelu 20# - 22# (volitelné příslušenství). Dva detekční rámy bok po boku tvoří skupinu. Minimální vzdálenost mezi dvěma detektory kovů stejné skupiny nesmí být menší než 0.1m a minimální vzdálenost mezi dvěma skupina nesmí být menší než 3m. (Viz obrázek dále.) Poznámky: 1. Detekční rám nastavený jako Master musí být zapnut jako první a udržován v normálním operačním stavu, než budou moct ostatní detekční rámy nastavené jako Slave normálně pracovat. 2. Propojení detekčních rámů dohromady slouží pouze k zabránění interferencí ze sebe navzájem. Každý detekční rám musí být nastaven na požadovanou citlivost. 3. Než vytvoříte jakékoliv spojení, musíte vypnout detekční rámy a odpojit z nich veškeré napájecí kabely, abyste zabránili elektrickému šoku a poškození. 4. Pro optimální detekční výsledky se doporučuje umožnit u každého detekčního rámu infračervenou funkci (což znamená, že byste měli nastavit položku "IR" v rozhraní nastavení parametrů na "ON"), když je propojeno a současně používáno několik detektorů kovů.

7 Než připojíte kabely mezi detekčními rámy, musíte sundat spodní kryt z ovládacího boxu a najít konektor (následující obrázek) poblíž levého horního rohu hlavní desky. Vedle konektoru jsou symboly značící terminály. Propojte terminál "Sync - Out" rámu Master s terminálem "Sync-In" rámu Slave, který je vedle Master. Propojte výstup terminálu "Gnd" rámu Master se vstupem terminálem "Gnd" na Slave, atd. (Viz následující obrázek.) Použití 1. Ujistěte se, že je citlivost detekčního rámu nastavená podle vašich požadavků. 2. Požádejte osobu, která má být prověřena, aby si sundala všechny kovové předměty (například hodinky, náhrdelník, atd.) a prošla vchodem detekčního rámu normální rychlostí. 3. Pokud detekční rám detekuje kovový předmět, vydá zvuk a indikátory poplachu zóny na příčce (příčkách) se rozsvítí pro indikaci, v jaké zóně se objekt nachází. To znamená, že osoba u sebe má kovový předmět. Pro přesné určení místa můžete použít ruční detektor kovu. Poznámka: Zóna, ve které se rozsvítí indikátory poplachu zóny indikují zónu, kde se nachází kovový předmět. Pokud je předmět ve středu mezi příčkami, rozsvítí se indikátory na obou příčkách najednou. 4. Detekční rám je vybaven infračerveným zařízením. Pokud je infračervená funkce zapnutá, rozhraní statistik zobrazí zobrazí počet průchodů, počet poplachů a procento poplachů na počet průchodů. Statistiky se aktualizují v reálném čase. 5. Poté, co detekce skončí, stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro vypnutí detekčního rámu. Poznámky: 1. Ujistěte se, že v blízkosti detekčního rámu nejsou žádné elektromagnetické interference.

8 2. Ujistěte se, že poblíž detekčního rámu nejsou žádné pohyblivé kovové předměty. 3. Napájení: AC100 ~ 240V při 50 ~ 60Hz. 4. Detekční rám by měl být používán na suchém a dobře větraném místě. 5. Abyste zabránili poškození detekčního rámu nebo falešným poplachům, nikdo by neměl třást s detektorem nebo do něj bít. Výměna pojistky Pokud nelze detekční rám zapnout, měli byste vyměnit pojistku. Pro výměnu pojistky vypněte detekční rám a odpojte z něj napájecí kabel. Poté použijte vhodný nástroj pro odpojení držáku pojistky (na obrázku vlevo), který je pod zásuvkou pro napájecí kabel. Vyndejte vyhořelou pojistku (obrázek vpravo) a zapojte novou (3A/250V, rychlá, Ø5x20mm). Vraťte zpět držák pojistek na jeho původní místo. Nakonec zapojte to detekčního rámu napájecí kabel. Údržba 1. Tato jednotka je navržena pro použití uvnitř. Nevystavujte ji prachu, vlhkosti, vodě a přímému slunečnímu světlu. 2. Poté, co dokončíte práci s detekčním rámem, vypněte jej. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, odpojte z něj napájecí kabel. 3. Pokud se chystáte detekční rám čistit, nejprve jej vypněte. Použijte měkký navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a brusné materiály. Varování 1. Abyste zajistili správnou funkci detekčního rámu a jeho bezpečné použití, zásuvka pro napájecí kabel musí být uzemněná (obrázek níže). 2. Aby nedošlo k jeho poškození, nemodifikujte obvody detekčního rámu. 3. Před použitím potvrďte, že detekční rám funguje a má správné nastavení citlivosti pomocí detekce znáého kovového předmětu. 4. Před údržbou nebo servisem detekčního rámu jej vypněte a odpojte z něj napájecí kabel, abyste zabránili elektrickému šoku. 5. Používejte pouze pojistku o daných specifikacích: 3A/250V, rychlá, Ø5x20mm. 6. Pracovní napětí: AC V při 50 ~ 60Hz. 7. Nepoužívejte detekční rám na místech, kde se nachází hořlavé nebo výbušné plyny (nebo prach).

9 Poznámky 1. Obsah tohoto manuálu může být bez předchozího upozornění měněn. 2. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv ztráty. 3. Obsah tohoto manuálu nelze použít jako důvod pro použití přístroje pro speciální aplikace. Recyklace Vážený zákazníku, mějte na pamětí, že pokud se chystáte tohoto výrobku zbavit, mnoho jeho částí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat. Nevhazujte, prosím, výrobek do odpadu, ale doneste jej na určené sběrné místo. GM electronic spol. s r.o.

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

MLX 300W xenonový zdroj světla

MLX 300W xenonový zdroj světla MLX 300W xenonový zdroj světla Návod k použití Rev. 1.0 2 Obsah Přehled symbolů str. 4 Důležitá upozornění str. 5 Přehled str. 6 Používání str. 6 Výměna lampového modulu str. 8 Výměna pojistek str. 9 Sestavení

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430

Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Návod k použití Digitální příruční multimetr True RMS Messung (měření skutečných hodnot) Extech 430 Úvod Gratulujeme Vám ke koupi přístroje Extech 430 (číslo výrobku EX430) True RMS-Multimeter. Tento přístroj

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP.

Společnost HP nepřeb rá žádnou zodpovědnost za použ ván nebo spolehlivost svého softwaru v zař zen, které nen poskytováno společnost HP. Uživatelská př ručka LCD monitor vp15 LCD monitor vp17 LCD monitor vp19 LCD monitor FP1707 LCD monitor WF1907 LCD monitor w1907 LCD monitor w2007 LCD monitor w2207 LCD monitor w2408 Jediné záruky poskytované

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HOMECAST UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA S 3000 S 3000CI S 3000CR S 3000CICR DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ Upozornění Pečlivě si přečtěte tento návod a ujistěte se, že uvedeným pokynům rozumíte. Z důvodu bezpečnosti

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ. Model č. 400 Automatické nabíjení s dálkovým ovládáním NÁVOD K POUŽITÍ

INTELIGENTNÍ VYSAVAČ. Model č. 400 Automatické nabíjení s dálkovým ovládáním NÁVOD K POUŽITÍ INTELIGENTNÍ VYSAVAČ Model č. 400 Automatické nabíjení s dálkovým ovládáním NÁVOD K POUŽITÍ Po vybalení z obalu budete mít k dispozici inteligentní vysavač s následujícími doplňky: 1. Zařízení pro vytvoření

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele Roomba Robotický vysavač Série 700 Příručka majitele Vážený majiteli vysavače Roomba, děkujeme, že jste si vybral robotický vysavač nové generace irobot Roomba. Vstupujete tak do vybrané společnosti, která

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více