Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál."

Transkript

1 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly stát proti sobě. Zdroj napájení musí být dobře uzemněn. Poblíž detektoru kovů nesmí být žádné pohyblivé kovové předměty. Nepoužívejte detektor kovů poblíž zdroje rušení (jako jsou řezačky drátů, elektrické svářečky, regulátory napětí a další). Použití Tento detektor kovů lze použít na letišti, v přístavu, bance, nemocnici, vězení, továrně, muzeu, restauraci, tanečním sále, atd. Specifikace Napájení: AC V při 50-60Hz Spotřeba: <20W Počet zón: 21 zón - sedm zón shora dolů a tři zóny zleva doprava Alarm: zvuk a LED světlo Citlivost: stupeň citlivost 0-255, 4 nezávislé nastavitelné oblasti Hlasitost alarmu: stupeň 0-16, nastavitelné Tón alarmu: stupeň 0-15, nastavitelné Infračervené počítání: lze zapnout nebo vypnout Ochrana heslem Nastavení parametrů: pomocí tlačítek Rozměry: 222 x 88 x 73 cm Hmotnost: zhruba 73 g Instrukce Ovládací panel 1. LCD displej 2. Indikátor úrovně - tento indikátor úrovně se zapne, když detektor detekuje kovový předmět. 3. Tlačítko " " - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro pohyb kurzoru pro výběr " " směrem dolů. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "1". 4. Tlačítko " " - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro pohyb kurzoru pro výběr " " směrem nahoru. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "2". 5. Tlačítko "-" - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro snížení nebo nastavení parametru vybraného pomocí kurzoru pro výběr. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "3". 6. Tlačítko "+" - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro zvýšení nebo nastavení parametru vybraného pomocí kurzoru pro výběr. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "4". 7. Tlačítko "MENU" - pro zobrazení rozhraní nastavení parametrů. 8. Tlačítko "EXIT" - pro uložení nastavení a ukončení rozhraní nastavení. 9. Tlačítko "ON/OFF" - vypínač. Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí detektoru. 10. Indikátor "READY" - rozsvítí se pro indikaci, že je detektor kovů připraven k použití. 11. Indikátor "ALARM" - jeden z indikátorů detektoru. Celkové rozložení Rozlišení vchodu a východu

2 Instalace 1. Vyčistěte podložku (nebo podlahu), kde chcete sestavit detekční rám. Poté na toto místo umístěte koberec, lepenku nebo jiný měkký a plochý materiál, abyste zabránili poškození detekčního rámu během sestavování. 2. Podložka, na níž chcete instalovat detekční rám, by měla být plochá. Abyste zabránili narušení, ujistěte se, že poblíže není žádný větší kovový objekt nebo kabel vedoucí vysokou energii. 3. Opatrně umístěte dvě příčky na koberec. Abyste je rozeznali, prohlédněte si dva obrázky vpravo: 4. Vyndejte z velké krabice podložku. Požádejte o pomoc další dva lidi. Umístěte podložku na koberec a ovládací box na tuto podložku. Poté dejte dvě příčky vedle ovládacího boxu, jak vidíte na obrázku níže. Nenechte příčky, aby se dotkly koberce. Poznámky: a) infrčervená zařízení na sebe vzájemně míří. b) Ujistěte se, že jsou příčky umístěné správně. c) Ujistěte se, že je ovládací panel nahoře.

3 5. Použijte osm šroubků pro pevné spojení příček s ovládacím boxem. U každého šroubku musíte použít těsnicí kroužek, abyste zabránili poškození příček. 6. Použijte přiložený klíč pro otevření krytu ovládacího boxu. Opatrně připojte zástrčky dvou skupin signálních kabelů k jejich zásuvkám (které jsou umístěny ve dvou otvorech dvou stran ovládacího boxu). Utáhněte šrouby na každé zástrčce signálního kabelu pomocí odpovídajícího šroubováku. (Viz dva obrázky pod sebou níže.) Poznámka: Netahejte za kabely silou, abyste zabránili poškození. 7. Zavřete kryt ovládacího boxu, zamkněte kryto patrným otočením klíče. Viz obrázek níže. 8. Zvedněte detekční rám do vertikální pozice. Připojte napájecí kabel, který je přiložen v balení, k ovládacímu boxu. Poté připojte zástrčku napájecího kabelu ke standardní AC zásuvce. Ujistěte se, že je zásuvka připojena k uzemnění. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí detekčního rámu. Počkejte zhruba tři minuty, poté nastavte detekční rám na požadovaná nastavení (viz příslušná část) a poté jej zkuste použít (část o použití). 9. Poté, co detekční rám projde testováním, vypněte jej a odpojte napájecí kabel. Přeneste jej na místo, kde bude používán. Použijte šrouby a plastové těsnicí kroužky pro upevnění noh detekčního rámu k zemi, aby s ním nešlo pohybovat. Pro instalaci šroubů vyvrtejte do země čtyři díky o odpovídající velikosti. Ujistěte se, že umístění těchto děr splňuje požadavky z nákresu níže. Umístěte plastové těsnicí kroužky do všech otvorů a přesuňte detekční rám nad tyto čtyři otvory. Nejprve zašroubujte dva šroubky pro upevnění jedné příčky. Opatrně pohněte druhou příčkou a pomalu ji přesuňte tak, aby šly zapojit další dva těsnicí kroužky a šrouby pro upevnění. Poznámka: určení vchodu a východu detekčního rámu je vyznačeno na začátku druhé strany návodu.

4 10. Pokud detekční rám při zkoušce selže, překontrolujte každý krok, který jste provedli, abyste potvrdili, že byla instalace správná. Nastavení Zapnutí detekčního rámu Poté, co detekční rám zapojíte k zásuvce pomocí napájecího kabelu, stiskněte tlačítko "ON/OFF". Zapne se podsvícení displeje. Indikační světlo "Alarm" se rozsvítí červeně a také se rozsvítí červený indikátor čekání "X" na vstupní straně detekčního rámu. Displej zobrazí "Initializing" a detektor začne se spuštěním. Proces spuštění je zobrazen v procentech. Pokud během spuštění dojde k chybě synchonizace signálu, na displeji se objeví "SYNC Fault" (viz obrázek vpravco). V tomto případě byste měli zkontrolovat, zda není detekční rám chybně nastavený jako "Slave" (vic část o nastavení parametrů). Pokud byl detekční rám nastaven jako "Slave" ve skupině více detekčních rámů, ujistěte se, že detekční rám nastavený jako Master byl zapnut a kabely synchronizačního signálu z detekčního rámu Master jsou správně připojené k tomuto detekčnímu rámu. Pokud je v cestě infračerveného přijímače překážka, na displeji se objeví "IR Fault". V tomto případě byste měli odstranit všechny překážky mezi infračervenými zařízeními. Operace Když je spuštění dokončeno, detekční rám vstoupí do normálního operačního stavu. Indikátor "Ready" se rozsvítí zeleně a indikátor "Alarm" se vypne. Na vstupní straně detekčního rámu se vypne červený indikátor čekání "X" a rozsvítí se zelený indikátor průchodu " ". Byla byla infračervená funkce ("IR") nastavena na "ON", na displeji se zobrazí rozhraní statistik. (obrázek výše) Rozhraní statistiky zobrazuje počet průchodů a počet poplachů. Procento počtu poplachů vydělené počtem průchodů je zobrazeno ve spodní řádce. (Poznámka: pokud je detektor nastaven jako Master, v tomto rozhraní se objeví symbol "M" a, pokud je detektor nastaven jako Slave, objeví se symbol "S") Pokud byla infračervená funkce ("IR") nastavena na "OFF", displej zobrazí rozhraní vpravo: Osoba, která má být prověřena, projde skrze detekční rám normální rychlostí od vchodu k východu. Pokud detekční rám zachytí kovový objekt, ozve se zvuk a indikátory alarmu zóny na levé a/nebo pravé příčce se rozsvítí, aby indikovaly, ve které zóně ja zachycený kovový objekt.

5 Detekční rám má 21 zón: sedm zón shora dolů a tři zóny zleva doprava. Pokud je detekovaný kovový objekt ve středu mezi příčkami, odpovídající indikátory alarmu dané zóny se společně rozsvítí. Můžete použít ruční detektor kovů pro rychlé určení umístění objektu. Sedm zón shora dolů Tři zóny zleva doprava. Pokud je kov v levé (nebo pravé) zóně, indikátor alarmu zóny na odpovídající příčce se rozsvítí. Pokud je kov ve středu, rozsvítí se odpovídající indikátory alarmu zóny na obou příčkách dohromady. Nastavení parametrů Stiskněte tlačítko "MENU". Na displeji se objeví rozhraní Password (heslo): Napište základní heslo (čtyřmístné číslo) stisknutím tlačítka "1", "2", "3" nebo "4". Na displeji se objeví rozhraní nastavení parametrů. (Tip: základní heslo je "1234".) Tip: "New PSW" znamená "New Password" - nové heslo. Stiskněte tlačítko " " nebo " " pro výběr položky, kterou chcete změnit nebo nastavit. Kurzor pro výběr " " se objeví napravo vedle vybrané položky jako indikace. Když stisknete tlačítko " " poté, co byla vybraná poslední položka, na displeji se objeví rozhraní New Password (nové heslo): V rozhraní nového hesla napište nové heslo (čtyřmístné číslo) pomocí tlačítek "1", "2", "3" nebo "4". Poté, co napíšete nové heslo, displej se vrátí na rozhraní nastavení parametrů. V rozhraní nastavení parametrů stiskněte tlačítko " " nebo " " pro výběr požadované položky, kterou si přejete změnit nebo nastavit, poté stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro nastavení nebo zmenu vybrané položky. Nastavení citlivosti detekce se dělí na dvě části: "Sensor Adjustment" (nastavení senzoru) a "Area Percentage Adjustment" (nastavení procent oblasti). "Sensor Adjustment" má 256 stupňů citlivosti od 0 do je nejnižší citlivost, 255 nejvyšší. "Area Percentage Adjustment" pokrývá čtyři nezávislé oblasti nastavení citlivosti: A, B, C a D. Každá oblast nastavení je založena na procentech citlivosti "Sensor Adjustment" (například "A: 90%" znamená, že citlivost oblasti A je 90% nastavení senzoru, atd.). To pomáhá uživateli eliminovat zbytečné poplachy s ohledem na aktuální situaci (například poplachy kvůli brýlím, přezkám, hřebíčku v botě, atd.), zatímco pistole, nože a další větší zbraně bude stále možné detekovat. Na následujícím obrázku jsou čtyři oblasti shora dolů pojmenovány A, B, C a D. Vyšší citlivost znamená vyšší schopnost detekce a menší kovové předměty, které detektor může detekovat. Čím je citlivost vyšší, tím je snazší narušit funkci detekčního rámu. Než detekční rám opustil výrobu, bylo přednastaveno několik hodnot (od 0 do 4), které byly uloženy do položky "Preset", z nichž si můžete vybrat. Pokud chcete použít vaše vlastní nastavení, můžete provést vaše vlastní nastavení a poté si vybrat jednu pozici z položky "Load" pro uložení vašich nastavení pro pozdější použití. Popisek obrázku: odshora dolů je zde sedm zón a čtyři nezávislé oblasti nastavení citlivosti. "Volume" - je sedmnáct stupňů hlasitosti (0-16), z nichž si můžete vybrat. Výběrem 0 vypnete funkci zvukového alarmu. "Tone" - je šestnáct druhů tónů (0-15), z nichž si můžete vybrat. "IR" - jsou dvě volby: ON a OFF. Výběrem "ON" umožníte infračervenou funkci, výběrem "OFF" znemožníte infračervenou funkci.

6 Infračervená zařízení jsou navržena, aby zabraňovala falešným alarmům způsobeným blízkými pohybujícími se kovovými předměty, jako jsou invalidní vozíky, výrahy, lidé nesoucí kovový předmět, atd. Když je "IR" nastaveno na ON, výše uvedené okolnosti nezpůsobí, že detekční rám vydá zvukový alarm, když nikdo neprochází rámem. Když je "IR" nastaveno na OFF, detekční rám může vydat za takových okolností alarm, i když nikdo neprochází rámem. Nastavení "IR" na ON infreačervený systém zlepší analýzu detekčního signálu, zrychlí provoz a pomůže zabránit falešným poplachům. "Count" - jsou dvě volby: "CLR" a "SAVE". Výběr "CLR" vynuluje rozhraní statistik a spustí nové statistiky. Výběr "SAVE" umožní funkci počítání a ukládání. "Master / Slave" - pro výběr požadovaného módu synchronizace a nastavení detekčního rámu jako Master nebo Slave. Pokud je detekční rám použit osamoceně, musí být nastaven na Master. Pokud je propojeno více rámů a použito jako skupina pro zamezení interferencí mezi nimi navzájem musí být jeden nastaven jako Master a ostatní jako Slave. Poté, co dokončíte všechna nastavení (včetně nového hesla), musíte stisknout tlačítko "Exit" pro uložení nastavení. Displej zobrazí následující rozhraní, oznamující, že nastavení byla uložena. Pokud zapomenete heslo, můžete otevřít kryt ovládacího boxu. Poté se ujistěte, že je detekční rám zapnutý, a stiskněte tlačítko "Factory" na desce obvodů pro obnovení původního hesla (abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na odhalené vodiče.) Poznámky: a) Poté, co dokončíte a uložíte nastavení, všechny indikátory alarmů zón by se neměly rozsvítit, když se detekční rám nezatřese. Pokud je citlivost nastavená příliš vysoko, indikátory alarmů zón na příčkách se mohou rozsvítit, i když mezi nimi neprojde žádná osoba nebo kovový předmět. Snížením odpovídající citlivosti byste měli tento problém vyřešit. b) Ujistěte se, že v blízkosti detekčního rámu není elektromagnetický zdroj rušení a pohybující se kovové předměty. Test funkce Test funkce je zvláště důležitý pro zajištění toho, že detekční rám bude vždy zkalibrovaný a bude fungovat správně. Test by měl součástí vašeho plánu bezpečnosti a měl by být prováděn denně. Pronášejte vybrané pokusné objekty (kovové dětské pistolky, malé nože, malé kovové nádobí, atd) různými místy při průchodu detekčním rámem. Poznamenejte počet opakování, která jsou třeba pro úspěšné spuštění poplachu. Kdokoliv provádí test, u sebe nesmí mít u sebe jiné kovové předměty (včetně bod s kovovými částmi). Více detekčních rámů Můžete propojit několik detekčních rámů tohoto modelu dohromady a použít je současně, aby se zabránilo interferencím mezi nimi. V tomto stavu musíte nastavit jeden detekční rám jako Master a ostatní jako Slave (viz část o nastavení parametrů). Propojte každé dva sousedící detekční rámy pomocí dvojitého paralelního kabelu 20# - 22# (volitelné příslušenství). Dva detekční rámy bok po boku tvoří skupinu. Minimální vzdálenost mezi dvěma detektory kovů stejné skupiny nesmí být menší než 0.1m a minimální vzdálenost mezi dvěma skupina nesmí být menší než 3m. (Viz obrázek dále.) Poznámky: 1. Detekční rám nastavený jako Master musí být zapnut jako první a udržován v normálním operačním stavu, než budou moct ostatní detekční rámy nastavené jako Slave normálně pracovat. 2. Propojení detekčních rámů dohromady slouží pouze k zabránění interferencí ze sebe navzájem. Každý detekční rám musí být nastaven na požadovanou citlivost. 3. Než vytvoříte jakékoliv spojení, musíte vypnout detekční rámy a odpojit z nich veškeré napájecí kabely, abyste zabránili elektrickému šoku a poškození. 4. Pro optimální detekční výsledky se doporučuje umožnit u každého detekčního rámu infračervenou funkci (což znamená, že byste měli nastavit položku "IR" v rozhraní nastavení parametrů na "ON"), když je propojeno a současně používáno několik detektorů kovů.

7 Než připojíte kabely mezi detekčními rámy, musíte sundat spodní kryt z ovládacího boxu a najít konektor (následující obrázek) poblíž levého horního rohu hlavní desky. Vedle konektoru jsou symboly značící terminály. Propojte terminál "Sync - Out" rámu Master s terminálem "Sync-In" rámu Slave, který je vedle Master. Propojte výstup terminálu "Gnd" rámu Master se vstupem terminálem "Gnd" na Slave, atd. (Viz následující obrázek.) Použití 1. Ujistěte se, že je citlivost detekčního rámu nastavená podle vašich požadavků. 2. Požádejte osobu, která má být prověřena, aby si sundala všechny kovové předměty (například hodinky, náhrdelník, atd.) a prošla vchodem detekčního rámu normální rychlostí. 3. Pokud detekční rám detekuje kovový předmět, vydá zvuk a indikátory poplachu zóny na příčce (příčkách) se rozsvítí pro indikaci, v jaké zóně se objekt nachází. To znamená, že osoba u sebe má kovový předmět. Pro přesné určení místa můžete použít ruční detektor kovu. Poznámka: Zóna, ve které se rozsvítí indikátory poplachu zóny indikují zónu, kde se nachází kovový předmět. Pokud je předmět ve středu mezi příčkami, rozsvítí se indikátory na obou příčkách najednou. 4. Detekční rám je vybaven infračerveným zařízením. Pokud je infračervená funkce zapnutá, rozhraní statistik zobrazí zobrazí počet průchodů, počet poplachů a procento poplachů na počet průchodů. Statistiky se aktualizují v reálném čase. 5. Poté, co detekce skončí, stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro vypnutí detekčního rámu. Poznámky: 1. Ujistěte se, že v blízkosti detekčního rámu nejsou žádné elektromagnetické interference.

8 2. Ujistěte se, že poblíž detekčního rámu nejsou žádné pohyblivé kovové předměty. 3. Napájení: AC100 ~ 240V při 50 ~ 60Hz. 4. Detekční rám by měl být používán na suchém a dobře větraném místě. 5. Abyste zabránili poškození detekčního rámu nebo falešným poplachům, nikdo by neměl třást s detektorem nebo do něj bít. Výměna pojistky Pokud nelze detekční rám zapnout, měli byste vyměnit pojistku. Pro výměnu pojistky vypněte detekční rám a odpojte z něj napájecí kabel. Poté použijte vhodný nástroj pro odpojení držáku pojistky (na obrázku vlevo), který je pod zásuvkou pro napájecí kabel. Vyndejte vyhořelou pojistku (obrázek vpravo) a zapojte novou (3A/250V, rychlá, Ø5x20mm). Vraťte zpět držák pojistek na jeho původní místo. Nakonec zapojte to detekčního rámu napájecí kabel. Údržba 1. Tato jednotka je navržena pro použití uvnitř. Nevystavujte ji prachu, vlhkosti, vodě a přímému slunečnímu světlu. 2. Poté, co dokončíte práci s detekčním rámem, vypněte jej. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, odpojte z něj napájecí kabel. 3. Pokud se chystáte detekční rám čistit, nejprve jej vypněte. Použijte měkký navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a brusné materiály. Varování 1. Abyste zajistili správnou funkci detekčního rámu a jeho bezpečné použití, zásuvka pro napájecí kabel musí být uzemněná (obrázek níže). 2. Aby nedošlo k jeho poškození, nemodifikujte obvody detekčního rámu. 3. Před použitím potvrďte, že detekční rám funguje a má správné nastavení citlivosti pomocí detekce znáého kovového předmětu. 4. Před údržbou nebo servisem detekčního rámu jej vypněte a odpojte z něj napájecí kabel, abyste zabránili elektrickému šoku. 5. Používejte pouze pojistku o daných specifikacích: 3A/250V, rychlá, Ø5x20mm. 6. Pracovní napětí: AC V při 50 ~ 60Hz. 7. Nepoužívejte detekční rám na místech, kde se nachází hořlavé nebo výbušné plyny (nebo prach).

9 Poznámky 1. Obsah tohoto manuálu může být bez předchozího upozornění měněn. 2. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv ztráty. 3. Obsah tohoto manuálu nelze použít jako důvod pro použití přístroje pro speciální aplikace. Recyklace Vážený zákazníku, mějte na pamětí, že pokud se chystáte tohoto výrobku zbavit, mnoho jeho částí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat. Nevhazujte, prosím, výrobek do odpadu, ale doneste jej na určené sběrné místo. GM electronic spol. s r.o.

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10

Rychlý start připojení k Internetu prostřednictvím AC-L10 A. Instalace a zahájení práce s AC-L10 1. Než začnete postupovat podle dále uvedených kroků ujistěte se, že Váš venkovní LTE router AC- L10 obsahuje podle přiložené dokumentace anténní systém, určený pro

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátová kamerová souprava OXE BM1110 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ

DULEŽITÉ INFORMACE BEZPECNOSTNÍ UPOZORNENÍ DULEŽITÉ INFORMACE Trenažér sestavte podle pokynu uvedených v manuálu a používejte pouze originální dodané díly. Pred zahájením sestavování zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly uvedené v seznamu

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE

EH307-1 120W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE EH307-0W SENZOROVÉ SVĚTLO 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE výrobek za deště. VYPNĚTĚ napájení svítidla během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 6 A proudovým chráničem nebo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

EH309-1 42W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE

EH309-1 42W SENZOROVÉ SVĚTLO. 5 PIR (Pohybové čidlo) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. 1 Reflektor 2 Stínítko 3 Nástěnný modul PŘEDSTAVENÍ/ÚVOD VÝBĚR MÍSTA MONTÁŽE EH309-1 4W SENZOROVÉ SVĚTLO 1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NEINSTALUJTE tento systém pokud prší. VYPNĚTE napájení během instalace nebo údržby. ZAJISTĚTE aby napájecí obvod byl chráněn 16 A proudovým chráničem nebo

Více

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500

BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 BEZDRÁTOVÝ ALARM AM 500 1. Bezdrátové PIR čidlo aktivované pohybem (AM 552) Pasivní infračervené čidlo pohybu Držák na čidlo 2. Bezdrátové čidlo s možností upevnění na dveře a okna (AM 553) Zeď Dveře,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

Specifikace přístroje. Popis částí

Specifikace přístroje. Popis částí Návod k použití Specifikace přístroje 1. Specifikace obrazovky: 3.5 TFT, barevná 2. Průměr instalačního otvoru: 12 30 mm 3. Vhodné pro dveře šířky: 42 72 mm nebo 60 90 mm 4. Rozlišení kamery: 300000 pixelů

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633

Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Bezdrátový kamerový set Katalogové číslo: 21.99.1632, 21.99.1633 Tento kamerový set umožňuje instalaci až 4 kamer uvnitř nebo vně objektu a jejich propojení s přijímačem. Přijímač je schopen zobrazovat

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze

AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze AV300 Elektrická skartovačka do papíru, CD a kreditových karet Návod k obsluze - 1 - Nevyhazujte zařízení do odpadního koše, a v případě že zařízení přestane fungovat odevzdejte jej v určených sběrných

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více