Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Detekční rám TS1252. Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál."

Transkript

1 Před použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Detekční rám TS1252 Základní popis Tento detektor kovů by měl být připojen k ploché podložce (nebo zemi) z nekovového materiálu a jeho dvě desky by měly stát proti sobě. Zdroj napájení musí být dobře uzemněn. Poblíž detektoru kovů nesmí být žádné pohyblivé kovové předměty. Nepoužívejte detektor kovů poblíž zdroje rušení (jako jsou řezačky drátů, elektrické svářečky, regulátory napětí a další). Použití Tento detektor kovů lze použít na letišti, v přístavu, bance, nemocnici, vězení, továrně, muzeu, restauraci, tanečním sále, atd. Specifikace Napájení: AC V při 50-60Hz Spotřeba: <20W Počet zón: 21 zón - sedm zón shora dolů a tři zóny zleva doprava Alarm: zvuk a LED světlo Citlivost: stupeň citlivost 0-255, 4 nezávislé nastavitelné oblasti Hlasitost alarmu: stupeň 0-16, nastavitelné Tón alarmu: stupeň 0-15, nastavitelné Infračervené počítání: lze zapnout nebo vypnout Ochrana heslem Nastavení parametrů: pomocí tlačítek Rozměry: 222 x 88 x 73 cm Hmotnost: zhruba 73 g Instrukce Ovládací panel 1. LCD displej 2. Indikátor úrovně - tento indikátor úrovně se zapne, když detektor detekuje kovový předmět. 3. Tlačítko " " - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro pohyb kurzoru pro výběr " " směrem dolů. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "1". 4. Tlačítko " " - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro pohyb kurzoru pro výběr " " směrem nahoru. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "2". 5. Tlačítko "-" - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro snížení nebo nastavení parametru vybraného pomocí kurzoru pro výběr. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "3". 6. Tlačítko "+" - a) V rozhraní nastavení parametrů se toto tlačítko používá pro zvýšení nebo nastavení parametru vybraného pomocí kurzoru pro výběr. b) Když píšete heslo, toto tlačítko reprezentuje číslo "4". 7. Tlačítko "MENU" - pro zobrazení rozhraní nastavení parametrů. 8. Tlačítko "EXIT" - pro uložení nastavení a ukončení rozhraní nastavení. 9. Tlačítko "ON/OFF" - vypínač. Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí detektoru. 10. Indikátor "READY" - rozsvítí se pro indikaci, že je detektor kovů připraven k použití. 11. Indikátor "ALARM" - jeden z indikátorů detektoru. Celkové rozložení Rozlišení vchodu a východu

2 Instalace 1. Vyčistěte podložku (nebo podlahu), kde chcete sestavit detekční rám. Poté na toto místo umístěte koberec, lepenku nebo jiný měkký a plochý materiál, abyste zabránili poškození detekčního rámu během sestavování. 2. Podložka, na níž chcete instalovat detekční rám, by měla být plochá. Abyste zabránili narušení, ujistěte se, že poblíže není žádný větší kovový objekt nebo kabel vedoucí vysokou energii. 3. Opatrně umístěte dvě příčky na koberec. Abyste je rozeznali, prohlédněte si dva obrázky vpravo: 4. Vyndejte z velké krabice podložku. Požádejte o pomoc další dva lidi. Umístěte podložku na koberec a ovládací box na tuto podložku. Poté dejte dvě příčky vedle ovládacího boxu, jak vidíte na obrázku níže. Nenechte příčky, aby se dotkly koberce. Poznámky: a) infrčervená zařízení na sebe vzájemně míří. b) Ujistěte se, že jsou příčky umístěné správně. c) Ujistěte se, že je ovládací panel nahoře.

3 5. Použijte osm šroubků pro pevné spojení příček s ovládacím boxem. U každého šroubku musíte použít těsnicí kroužek, abyste zabránili poškození příček. 6. Použijte přiložený klíč pro otevření krytu ovládacího boxu. Opatrně připojte zástrčky dvou skupin signálních kabelů k jejich zásuvkám (které jsou umístěny ve dvou otvorech dvou stran ovládacího boxu). Utáhněte šrouby na každé zástrčce signálního kabelu pomocí odpovídajícího šroubováku. (Viz dva obrázky pod sebou níže.) Poznámka: Netahejte za kabely silou, abyste zabránili poškození. 7. Zavřete kryt ovládacího boxu, zamkněte kryto patrným otočením klíče. Viz obrázek níže. 8. Zvedněte detekční rám do vertikální pozice. Připojte napájecí kabel, který je přiložen v balení, k ovládacímu boxu. Poté připojte zástrčku napájecího kabelu ke standardní AC zásuvce. Ujistěte se, že je zásuvka připojena k uzemnění. Stiskněte tlačítko ON/OFF pro zapnutí detekčního rámu. Počkejte zhruba tři minuty, poté nastavte detekční rám na požadovaná nastavení (viz příslušná část) a poté jej zkuste použít (část o použití). 9. Poté, co detekční rám projde testováním, vypněte jej a odpojte napájecí kabel. Přeneste jej na místo, kde bude používán. Použijte šrouby a plastové těsnicí kroužky pro upevnění noh detekčního rámu k zemi, aby s ním nešlo pohybovat. Pro instalaci šroubů vyvrtejte do země čtyři díky o odpovídající velikosti. Ujistěte se, že umístění těchto děr splňuje požadavky z nákresu níže. Umístěte plastové těsnicí kroužky do všech otvorů a přesuňte detekční rám nad tyto čtyři otvory. Nejprve zašroubujte dva šroubky pro upevnění jedné příčky. Opatrně pohněte druhou příčkou a pomalu ji přesuňte tak, aby šly zapojit další dva těsnicí kroužky a šrouby pro upevnění. Poznámka: určení vchodu a východu detekčního rámu je vyznačeno na začátku druhé strany návodu.

4 10. Pokud detekční rám při zkoušce selže, překontrolujte každý krok, který jste provedli, abyste potvrdili, že byla instalace správná. Nastavení Zapnutí detekčního rámu Poté, co detekční rám zapojíte k zásuvce pomocí napájecího kabelu, stiskněte tlačítko "ON/OFF". Zapne se podsvícení displeje. Indikační světlo "Alarm" se rozsvítí červeně a také se rozsvítí červený indikátor čekání "X" na vstupní straně detekčního rámu. Displej zobrazí "Initializing" a detektor začne se spuštěním. Proces spuštění je zobrazen v procentech. Pokud během spuštění dojde k chybě synchonizace signálu, na displeji se objeví "SYNC Fault" (viz obrázek vpravco). V tomto případě byste měli zkontrolovat, zda není detekční rám chybně nastavený jako "Slave" (vic část o nastavení parametrů). Pokud byl detekční rám nastaven jako "Slave" ve skupině více detekčních rámů, ujistěte se, že detekční rám nastavený jako Master byl zapnut a kabely synchronizačního signálu z detekčního rámu Master jsou správně připojené k tomuto detekčnímu rámu. Pokud je v cestě infračerveného přijímače překážka, na displeji se objeví "IR Fault". V tomto případě byste měli odstranit všechny překážky mezi infračervenými zařízeními. Operace Když je spuštění dokončeno, detekční rám vstoupí do normálního operačního stavu. Indikátor "Ready" se rozsvítí zeleně a indikátor "Alarm" se vypne. Na vstupní straně detekčního rámu se vypne červený indikátor čekání "X" a rozsvítí se zelený indikátor průchodu " ". Byla byla infračervená funkce ("IR") nastavena na "ON", na displeji se zobrazí rozhraní statistik. (obrázek výše) Rozhraní statistiky zobrazuje počet průchodů a počet poplachů. Procento počtu poplachů vydělené počtem průchodů je zobrazeno ve spodní řádce. (Poznámka: pokud je detektor nastaven jako Master, v tomto rozhraní se objeví symbol "M" a, pokud je detektor nastaven jako Slave, objeví se symbol "S") Pokud byla infračervená funkce ("IR") nastavena na "OFF", displej zobrazí rozhraní vpravo: Osoba, která má být prověřena, projde skrze detekční rám normální rychlostí od vchodu k východu. Pokud detekční rám zachytí kovový objekt, ozve se zvuk a indikátory alarmu zóny na levé a/nebo pravé příčce se rozsvítí, aby indikovaly, ve které zóně ja zachycený kovový objekt.

5 Detekční rám má 21 zón: sedm zón shora dolů a tři zóny zleva doprava. Pokud je detekovaný kovový objekt ve středu mezi příčkami, odpovídající indikátory alarmu dané zóny se společně rozsvítí. Můžete použít ruční detektor kovů pro rychlé určení umístění objektu. Sedm zón shora dolů Tři zóny zleva doprava. Pokud je kov v levé (nebo pravé) zóně, indikátor alarmu zóny na odpovídající příčce se rozsvítí. Pokud je kov ve středu, rozsvítí se odpovídající indikátory alarmu zóny na obou příčkách dohromady. Nastavení parametrů Stiskněte tlačítko "MENU". Na displeji se objeví rozhraní Password (heslo): Napište základní heslo (čtyřmístné číslo) stisknutím tlačítka "1", "2", "3" nebo "4". Na displeji se objeví rozhraní nastavení parametrů. (Tip: základní heslo je "1234".) Tip: "New PSW" znamená "New Password" - nové heslo. Stiskněte tlačítko " " nebo " " pro výběr položky, kterou chcete změnit nebo nastavit. Kurzor pro výběr " " se objeví napravo vedle vybrané položky jako indikace. Když stisknete tlačítko " " poté, co byla vybraná poslední položka, na displeji se objeví rozhraní New Password (nové heslo): V rozhraní nového hesla napište nové heslo (čtyřmístné číslo) pomocí tlačítek "1", "2", "3" nebo "4". Poté, co napíšete nové heslo, displej se vrátí na rozhraní nastavení parametrů. V rozhraní nastavení parametrů stiskněte tlačítko " " nebo " " pro výběr požadované položky, kterou si přejete změnit nebo nastavit, poté stiskněte tlačítko "+" nebo "-" pro nastavení nebo zmenu vybrané položky. Nastavení citlivosti detekce se dělí na dvě části: "Sensor Adjustment" (nastavení senzoru) a "Area Percentage Adjustment" (nastavení procent oblasti). "Sensor Adjustment" má 256 stupňů citlivosti od 0 do je nejnižší citlivost, 255 nejvyšší. "Area Percentage Adjustment" pokrývá čtyři nezávislé oblasti nastavení citlivosti: A, B, C a D. Každá oblast nastavení je založena na procentech citlivosti "Sensor Adjustment" (například "A: 90%" znamená, že citlivost oblasti A je 90% nastavení senzoru, atd.). To pomáhá uživateli eliminovat zbytečné poplachy s ohledem na aktuální situaci (například poplachy kvůli brýlím, přezkám, hřebíčku v botě, atd.), zatímco pistole, nože a další větší zbraně bude stále možné detekovat. Na následujícím obrázku jsou čtyři oblasti shora dolů pojmenovány A, B, C a D. Vyšší citlivost znamená vyšší schopnost detekce a menší kovové předměty, které detektor může detekovat. Čím je citlivost vyšší, tím je snazší narušit funkci detekčního rámu. Než detekční rám opustil výrobu, bylo přednastaveno několik hodnot (od 0 do 4), které byly uloženy do položky "Preset", z nichž si můžete vybrat. Pokud chcete použít vaše vlastní nastavení, můžete provést vaše vlastní nastavení a poté si vybrat jednu pozici z položky "Load" pro uložení vašich nastavení pro pozdější použití. Popisek obrázku: odshora dolů je zde sedm zón a čtyři nezávislé oblasti nastavení citlivosti. "Volume" - je sedmnáct stupňů hlasitosti (0-16), z nichž si můžete vybrat. Výběrem 0 vypnete funkci zvukového alarmu. "Tone" - je šestnáct druhů tónů (0-15), z nichž si můžete vybrat. "IR" - jsou dvě volby: ON a OFF. Výběrem "ON" umožníte infračervenou funkci, výběrem "OFF" znemožníte infračervenou funkci.

6 Infračervená zařízení jsou navržena, aby zabraňovala falešným alarmům způsobeným blízkými pohybujícími se kovovými předměty, jako jsou invalidní vozíky, výrahy, lidé nesoucí kovový předmět, atd. Když je "IR" nastaveno na ON, výše uvedené okolnosti nezpůsobí, že detekční rám vydá zvukový alarm, když nikdo neprochází rámem. Když je "IR" nastaveno na OFF, detekční rám může vydat za takových okolností alarm, i když nikdo neprochází rámem. Nastavení "IR" na ON infreačervený systém zlepší analýzu detekčního signálu, zrychlí provoz a pomůže zabránit falešným poplachům. "Count" - jsou dvě volby: "CLR" a "SAVE". Výběr "CLR" vynuluje rozhraní statistik a spustí nové statistiky. Výběr "SAVE" umožní funkci počítání a ukládání. "Master / Slave" - pro výběr požadovaného módu synchronizace a nastavení detekčního rámu jako Master nebo Slave. Pokud je detekční rám použit osamoceně, musí být nastaven na Master. Pokud je propojeno více rámů a použito jako skupina pro zamezení interferencí mezi nimi navzájem musí být jeden nastaven jako Master a ostatní jako Slave. Poté, co dokončíte všechna nastavení (včetně nového hesla), musíte stisknout tlačítko "Exit" pro uložení nastavení. Displej zobrazí následující rozhraní, oznamující, že nastavení byla uložena. Pokud zapomenete heslo, můžete otevřít kryt ovládacího boxu. Poté se ujistěte, že je detekční rám zapnutý, a stiskněte tlačítko "Factory" na desce obvodů pro obnovení původního hesla (abyste zabránili elektrickému šoku, nesahejte na odhalené vodiče.) Poznámky: a) Poté, co dokončíte a uložíte nastavení, všechny indikátory alarmů zón by se neměly rozsvítit, když se detekční rám nezatřese. Pokud je citlivost nastavená příliš vysoko, indikátory alarmů zón na příčkách se mohou rozsvítit, i když mezi nimi neprojde žádná osoba nebo kovový předmět. Snížením odpovídající citlivosti byste měli tento problém vyřešit. b) Ujistěte se, že v blízkosti detekčního rámu není elektromagnetický zdroj rušení a pohybující se kovové předměty. Test funkce Test funkce je zvláště důležitý pro zajištění toho, že detekční rám bude vždy zkalibrovaný a bude fungovat správně. Test by měl součástí vašeho plánu bezpečnosti a měl by být prováděn denně. Pronášejte vybrané pokusné objekty (kovové dětské pistolky, malé nože, malé kovové nádobí, atd) různými místy při průchodu detekčním rámem. Poznamenejte počet opakování, která jsou třeba pro úspěšné spuštění poplachu. Kdokoliv provádí test, u sebe nesmí mít u sebe jiné kovové předměty (včetně bod s kovovými částmi). Více detekčních rámů Můžete propojit několik detekčních rámů tohoto modelu dohromady a použít je současně, aby se zabránilo interferencím mezi nimi. V tomto stavu musíte nastavit jeden detekční rám jako Master a ostatní jako Slave (viz část o nastavení parametrů). Propojte každé dva sousedící detekční rámy pomocí dvojitého paralelního kabelu 20# - 22# (volitelné příslušenství). Dva detekční rámy bok po boku tvoří skupinu. Minimální vzdálenost mezi dvěma detektory kovů stejné skupiny nesmí být menší než 0.1m a minimální vzdálenost mezi dvěma skupina nesmí být menší než 3m. (Viz obrázek dále.) Poznámky: 1. Detekční rám nastavený jako Master musí být zapnut jako první a udržován v normálním operačním stavu, než budou moct ostatní detekční rámy nastavené jako Slave normálně pracovat. 2. Propojení detekčních rámů dohromady slouží pouze k zabránění interferencí ze sebe navzájem. Každý detekční rám musí být nastaven na požadovanou citlivost. 3. Než vytvoříte jakékoliv spojení, musíte vypnout detekční rámy a odpojit z nich veškeré napájecí kabely, abyste zabránili elektrickému šoku a poškození. 4. Pro optimální detekční výsledky se doporučuje umožnit u každého detekčního rámu infračervenou funkci (což znamená, že byste měli nastavit položku "IR" v rozhraní nastavení parametrů na "ON"), když je propojeno a současně používáno několik detektorů kovů.

7 Než připojíte kabely mezi detekčními rámy, musíte sundat spodní kryt z ovládacího boxu a najít konektor (následující obrázek) poblíž levého horního rohu hlavní desky. Vedle konektoru jsou symboly značící terminály. Propojte terminál "Sync - Out" rámu Master s terminálem "Sync-In" rámu Slave, který je vedle Master. Propojte výstup terminálu "Gnd" rámu Master se vstupem terminálem "Gnd" na Slave, atd. (Viz následující obrázek.) Použití 1. Ujistěte se, že je citlivost detekčního rámu nastavená podle vašich požadavků. 2. Požádejte osobu, která má být prověřena, aby si sundala všechny kovové předměty (například hodinky, náhrdelník, atd.) a prošla vchodem detekčního rámu normální rychlostí. 3. Pokud detekční rám detekuje kovový předmět, vydá zvuk a indikátory poplachu zóny na příčce (příčkách) se rozsvítí pro indikaci, v jaké zóně se objekt nachází. To znamená, že osoba u sebe má kovový předmět. Pro přesné určení místa můžete použít ruční detektor kovu. Poznámka: Zóna, ve které se rozsvítí indikátory poplachu zóny indikují zónu, kde se nachází kovový předmět. Pokud je předmět ve středu mezi příčkami, rozsvítí se indikátory na obou příčkách najednou. 4. Detekční rám je vybaven infračerveným zařízením. Pokud je infračervená funkce zapnutá, rozhraní statistik zobrazí zobrazí počet průchodů, počet poplachů a procento poplachů na počet průchodů. Statistiky se aktualizují v reálném čase. 5. Poté, co detekce skončí, stiskněte tlačítko "ON/OFF" pro vypnutí detekčního rámu. Poznámky: 1. Ujistěte se, že v blízkosti detekčního rámu nejsou žádné elektromagnetické interference.

8 2. Ujistěte se, že poblíž detekčního rámu nejsou žádné pohyblivé kovové předměty. 3. Napájení: AC100 ~ 240V při 50 ~ 60Hz. 4. Detekční rám by měl být používán na suchém a dobře větraném místě. 5. Abyste zabránili poškození detekčního rámu nebo falešným poplachům, nikdo by neměl třást s detektorem nebo do něj bít. Výměna pojistky Pokud nelze detekční rám zapnout, měli byste vyměnit pojistku. Pro výměnu pojistky vypněte detekční rám a odpojte z něj napájecí kabel. Poté použijte vhodný nástroj pro odpojení držáku pojistky (na obrázku vlevo), který je pod zásuvkou pro napájecí kabel. Vyndejte vyhořelou pojistku (obrázek vpravo) a zapojte novou (3A/250V, rychlá, Ø5x20mm). Vraťte zpět držák pojistek na jeho původní místo. Nakonec zapojte to detekčního rámu napájecí kabel. Údržba 1. Tato jednotka je navržena pro použití uvnitř. Nevystavujte ji prachu, vlhkosti, vodě a přímému slunečnímu světlu. 2. Poté, co dokončíte práci s detekčním rámem, vypněte jej. Pokud jej delší dobu nepoužíváte, odpojte z něj napájecí kabel. 3. Pokud se chystáte detekční rám čistit, nejprve jej vypněte. Použijte měkký navlhčený hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla a brusné materiály. Varování 1. Abyste zajistili správnou funkci detekčního rámu a jeho bezpečné použití, zásuvka pro napájecí kabel musí být uzemněná (obrázek níže). 2. Aby nedošlo k jeho poškození, nemodifikujte obvody detekčního rámu. 3. Před použitím potvrďte, že detekční rám funguje a má správné nastavení citlivosti pomocí detekce znáého kovového předmětu. 4. Před údržbou nebo servisem detekčního rámu jej vypněte a odpojte z něj napájecí kabel, abyste zabránili elektrickému šoku. 5. Používejte pouze pojistku o daných specifikacích: 3A/250V, rychlá, Ø5x20mm. 6. Pracovní napětí: AC V při 50 ~ 60Hz. 7. Nepoužívejte detekční rám na místech, kde se nachází hořlavé nebo výbušné plyny (nebo prach).

9 Poznámky 1. Obsah tohoto manuálu může být bez předchozího upozornění měněn. 2. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za jakékoliv ztráty. 3. Obsah tohoto manuálu nelze použít jako důvod pro použití přístroje pro speciální aplikace. Recyklace Vážený zákazníku, mějte na pamětí, že pokud se chystáte tohoto výrobku zbavit, mnoho jeho částí obsahuje cenné materiály, které je možné recyklovat. Nevhazujte, prosím, výrobek do odpadu, ale doneste jej na určené sběrné místo. GM electronic spol. s r.o.

Pohybové čidlo LS-818-3

Pohybové čidlo LS-818-3 Pohybové čidlo LS-818-3 Úvod Tento výrobek je pasivní infračervený detektor s vysokou stabilitou. Jedná se o pokročilou technologii zpracování signálu, velmi vysoké schopnosti detekce a poplachu při chybě.

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů

MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů MT-7059 Multifunkční tester sítí a vyhledávač vodičů Uživatelský manuál Druhé vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Přečtete si pečlivě tyto instrukce předtím, než budete chtít přístroj

Více

Digitální multimetr EM3680 / EM3681

Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

Elektronický detektor úniku metoda vodíku

Elektronický detektor úniku metoda vodíku Elektronický detektor úniku metoda vodíku 1. Obecné informace Děkujeme za zakoupení elektronického detektoru úniku používaného pro detekci metodou vodíku. Přečtěte si pozorně návod před použitím výrobku.

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Průvodce instalací ve venkovním prostředí

Průvodce instalací ve venkovním prostředí Průvodce instalací ve venkovním prostředí 1 1. INSTALACE ZAŘÍZENÍ (1) Přiložte montážní šablonu na stěnu. Vyvrtejte otvory podle značek na šabloně (díry pro šrouby a vedení). (2) Odstraňte šroub na spodní

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití

Hands free sada do auta U&I-04. - Návod k použití Hands free sada do auta U&I-04 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 3 NÁHLAVNÍ SADA... 3 REPRODUKTOR HANDSFREE... 4 ZÁKLADNÍ OPERACE... 4 NABÍJENÍ... 5 NABÍJENÍ HEADSETU... 6 NABÍJENÍ

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Displej pro solární regulátor MT50

Displej pro solární regulátor MT50 Displej pro solární regulátor MT50 Tento manuál obsahuje důležité informace a rady pro instalaci, použití výrobku, řešení problémů, atd. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod. Tento displej

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí

Návod k obsluze. Přenosná počítačka EURO mincí Návod k obsluze Přenosná počítačka EURO mincí 1 Legenda k tlačítkům a prvkům 1. Obslužné pole 2. Displej 3. Tlačítko START/STOP 4. Tlačítko pro smazání C 5. Tlačítko pro zprávu REPORT 6. Tlačítko pro volbu

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120097 Poučení Tento přístroj je zdokonalený multifunkční detektor. Umožňuje detekovat a lokalizovat kov, AC napětí, testovat průchodnost a mnoho dalších. Možnost použití například

Více

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Dálkově ovládáný autoalarm K3512 Tento výkonný autoalarm je schopen spojit se a spolupracovat s velkým množstvím senzorů. Navíc dálkové ovládání (infračervené pro K3215) umožňuje, aby byl centrální systém

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY

1. ÚVOD. 2. OPATŘENÍ UPOZORNĚNÍ! : AC Vstup Má Dvojitou OCHRANU 3. OVLÁDÁNÍ A INDIKÁTORY SIM-9106/9303 Napájecí zdroj s možností spínání Módu vysokých proudů, konstantního proudu (C.C.), konstantního napětí (C.V.), Dálkové ovládání & Uživatelský Návod. 1. ÚVOD Tato skupina výkonných zdrojů

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035

Návod k montáži a obsluze. BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Návod k montáži a obsluze BAREVNÝ DVEŘNÍ VIDEOTELEFON pro 2 bytové jednotky MOVETO 2V-035 Upozornění Obsah Stručný úvod...1 Úvod k tlačítkům (vnitřní monitor)...1 Úvod k tlačítkům (venkovní jednotka)...

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ

Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ Osvěžovač vzduchu NÁVOD NA POUŽITÍ i. Představení kontrolního panelu a ovladače Jednotlivá tlačítka: ON/OFF : Vypínač Anion : Ionizátor Lampion : Osvětlení Airflow proud vzduchu UV Lamp UV lampa Sleep

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s elektrickým vrátným, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE HDIK-2 Pa3X HD Instalační sada Děkujeme za zakoupení Hard Disk instalační sady pro Korg Pa3X profesionální aranžér! Tato sada umožňuje nainstalovat standardní 2.5 SATA hard disk do Pa3X. Harddisk však

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912

Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 Pájecí a odpájecí stanice ZD-912 1. Popis ZD-912 je výkonná multifunkční pájecí a odpájecí stanice. Může být použita v oblastech výzkumu, výuky i výrobě elektroniky. Uplatní se pro pájení a odpájení všech

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Popis ovládacích tlačítek a konektorů

Popis ovládacích tlačítek a konektorů Vlastnosti výrobku detekce pohybu, záznam na SD kartu, jednoduché užívání; dva video vstupy; možnost připojení CCD/CMOS kamer, jednoduchá instalace ; dva volitelné kanály; inteligentní technologie, rekordér

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD AIR HOCKEY SKY ADVANCED. E-shop: www.etan.cz e-mail: info@etan.cz tel: 465 423 683

MONTÁŽNÍ NÁVOD AIR HOCKEY SKY ADVANCED. E-shop: www.etan.cz e-mail: info@etan.cz tel: 465 423 683 MONTÁŽNÍ NÁVOD AIR HOCKEY SKY ADVANCED 1 OBSAH BALENÍ: 2 OBSAH BALENÍ: 3 OBSAH BALENÍ: 4 K montáži jsou zapotřebí minimálně dvě dospělé osoby! Hrací desku stolu P1 umístěte na podlahu hrací plochou dolů

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Uživatelský manuál LH-050 Phantom napáječ

Uživatelský manuál LH-050 Phantom napáječ Uživatelský manuál LH-050 Phantom napáječ Uchovejte tento manuál pro Copyright pozdější použití! Reprodukce zakázána! Pozor! Chraňte toto zařízení před deštěm a vlhkostí! Před otevřením krytu odpojte napájecí

Více

Ovládací PTZ klávesnice

Ovládací PTZ klávesnice Ovládací PTZ klávesnice WTX-1200A Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8:00 16:30) www.variant.cz cctv@variant.cz Tato

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK AccuBANKER AB-300 Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Anenské náměstí 2, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 224 241 025, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL

VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL VYSOUŠEČ VZDUCHU SPD10-SDR/16-SDR UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 1. Před uvedením jednotky do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro další použití. 2. Nikdy neponořujte

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7

NÁVOD K POUŽITÍ. LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX. Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno. SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 NÁVOD K POUŽITÍ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno SK151232 BeamZ LED PAR-64 QCL 12x 10W IR, DMX 1 / 7 Návod k obsluze VAROVÁNÍ! Chraňte přístroj před vodou

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028?

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? - 0 - Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si prosím přečtěte Uživatelský manuál pro H1027/ H1028 CCTV Videotelefon. Úplný aktuální uživatelský

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz

Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Příručka pro instalaci a provoz Domovní videotelefon TK-703C & TK-816C Před uvedením zařízení do provozu si nejprve přečtěte tuto příručku. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní upozornění... 3 Popis částí a ovládacích prvků... 4 Vnitřní stanice

Více

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o.

Návod k obsluze ReklamniTechnologie s.r.o. Návod k obsluze Blahopřejeme Vám k zakoupení tepelného lisu Secabo! Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod, abyste s lisem mohli začít bez problémů pracovat. Tento návod k obsluze lze reprodukovat jen

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER

NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER NÁVOD K INSTALACI DUÁL ZAŘÍZENÍ MASTER, SLAVER Vážený zákazníku, děkujeme Vám za objednání služby Digi TV. Doporučujeme Vám, abyste o instalaci satelitního kompletu požádál kvalifikovaného technika, odborníka

Více

Instalační & Uživatelský manuál ACTIVE. Venkovní/vnitřní synchronizovaná IR bariéra s duálním paprskem

Instalační & Uživatelský manuál ACTIVE. Venkovní/vnitřní synchronizovaná IR bariéra s duálním paprskem Instalační & Uživatelský manuál ACTIVE Venkovní/vnitřní synchronizovaná IR bariéra s duálním paprskem 1. Vlastnosti * Maximální dosah 200 metrů (dle typu). * Volitelné nastavení synchronizace mezi TX a

Více