PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY"

Transkript

1 PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY 1

2 Obsah - Zásady prezentování Účel prezentace, její typy Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Diskuse Zásady vystupování před publikem Snímky (slidy) pro prezentaci obecné zásady Obsah snímků Vzhled snímků Kompozice snímků Prevence výpadků paměti a havárií techniky 2

3 Obsah - Tvorba prezentace Ovládání prezentace Způsoby zobrazení Zvláštnosti formátování textů Objekty na snímcích Zajištění jednotného vzhledu Předloha Schémata a šablony Časování Animace 3

4 ZÁSADY PREZENTOVÁNÍ ODBORNÉHO TECHNICKÉHO TÉMATU 4

5 Prezentace účel a typy Účel sdělení (odborné) informace posluchačům O nových skutečnostech, objevech, poznatcích O známých skutečnostech v nových souvislostech O známých skutečnostech, nově uspořádaných Typy prezentace Živá prezentace ústní, s pomocí technických prostředků Automatická (např. na výstavě - smyčka s mluveným komentářem) Interaktivní (např. výuková s hypertext. odkazy a ovládacími tlačítky) 5

6 Ústní sdělení vlastnosti a prostředky Ústní sdělení je v porovnání s písemným Jednodušší Názornější Členění tak, aby se sdělení dalo snadno sledovat Logická návaznost, aby posluchač neztratil nit Nelze odkázat posluchače na zdroje citacemi Pomocné prostředky Dataprojektor + počítač Zpětný projektor + fólie Tabule a něco na psaní 6

7 Přípravnéčinnosti Vytvořit si osnovu prezentace Shromáždit materiály obrázky, grafy, tabulky... Následuje vytvoření prezentace (snímků) Zkontrolovat snímky (chyby) Seznámit se s obsahem prezentace, nejsem-li autorem (např. ve větší firmě) Vyzkoušet si prezentaci nanečisto (včetně ovládání a ukazování) Prohlédnout si místnost a zařízení, kde bude prezentace probíhat 7

8 Živé vystoupení před publikem Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Způsob přednesu Diskuse 8

9 Vlastnosti dobrého vystoupení Jednoduché Jasné Zajímavé Poučné Podnětné Názorné Uvádět výsledky, příklady, srovnání, důkazy, fakta Posluchači by si měli alespoň něco zapamatovat 9

10 Obsah vystoupení Přizpůsobit sdělení publiku (laici, odborníci) Zasadit téma do souvislostí Vysvětlit používané zkratky a symboly Vysvětlit méně běžné odborné pojmy Vysvětlit promítané obrázky Nehovořit o příliš mnoha věcech najednou Zdůraznit to, co je opravdu důležité (např. hlavní výsledky, přínos, novinky) 10

11 Struktura vystoupení Představit sebe a své pracoviště Téma vystoupení Nastínit stručně, co bude sděleno (osnova vystoupení) Vlastní sdělení Shrnout, co bylo sděleno Poděkovat za pozornost Vyzvat k diskusi 11

12 Délka vystoupení Nepřekračovat vymezený čas Rozumný počet snímků Počet přizpůsobit délce vystoupení Záleží též na objemu informace na snímcích Ne více jak 1 snímek 1 min. U odborného vystoupení 1 snímek 3 min. Vyzkoušet si časování Změřit si čas vystoupení, snažit se jej zkrátit 12

13 Způsob přednesu Mluvit spisovně Mluvit zřetelně a nahlas Nezastiňovat obraz Vystupovat spatra, texty nečíst Do poznámek nahlédnout lze Mluvit k publiku, ne k tabuli nebo k počítači Dívat se na posluchače Lepší kontakt s publikem Možnost reakce na okamžitou atmosféru 13

14 Způsob přednesu - pokračování Chovat se sebevědomě, uvolněně Vystupovat pozitivně, usmívat se Rytmus přednesu má zajistit pozornost posluchačů Přiměřený pohyb a gestikulace (zdůraznění řečeného) Oživení: zábavné prvky, humor, osobní poznámky Co dělat v případě výpadku paměti 14

15 Diskuse Otázky Na konci vystoupení Během vystoupení Snažit se předvídat otázky, připravit se na ně Připravit si skryté snímky Nešvary přednášejícího Domluvené dotazy od přátel, utíkání od dotazu, tvrzení bez důkazů, snaha mít vždy poslední slovo, snižování tazatele Nešvary publika Vyrušování, projevy nezájmu, nesrozumitelné či zdlouhavé dotazy, dotazy s nepřátelským úmyslem 15

16 Obsah snímků - obecně Nutné množství informací, ne zbytečně mnoho Vyhnout se delším souvislým textům Přiměřené množství řádků na snímku Logicky uspořádané, srozumitelné Každý snímek věnovat jen 1 tématu V textech uvádět klíčová slova Obrázky, kresby, fotografie, grafy, videoklipy Tabulky přehledné, ne přehnaně obsáhlé Texty i popisky obrázků v jazyce vystoupení 16

17 Formát snímků Jednotný vzhled snímků (může být jiný, chceme-li odlišit dílčí téma) Dobře čitelný font (tvar písma) Nepřehánět počet použitých fontů a řezů písma Velikost fontu závisí na velikosti místnosti, na osvětlení a barevném kontrastu Nadpisy bodů Podnadpisy bodů Text bodů Ze vzdálenosti 10 m nejméně 18 bodů, lépe 20 17

18 Formát snímků - pokračování Tiskací písmena Větší mezery mezi řádky Kontrastní barvy textů zvyšují přehlednost (max. 3 barvy) Použití animace (střízlivé), může se hodit např. animace řádků Vhodné je záhlaví (název prezentace) Zápatí (údaje o autorovi, číslo snímku, datum) 18

19 Barvy a kompozice snímků Vzhled spíše formální, jednoduchost Omezený výběr barev Vhodné barevné kontrasty Pozadí bílé nebo světlé, příp. vodotisk Pozor na zkreslení barev dataprojektorem Tmavé pozadí též efektní, ale nevhodné k tisku snímků Lze připravit 2 barevné varianty prezentace Nepoužívat křiklavé barvy pozadí Nepoužívat na pozadí šrafy a divoké vzorky Nerozptylovat publikum zbytečnými efekty 19

20 Výpadky paměti - prevence Promyšlený obsah snímků Důležité termíny zařadit do textu Struktura vystoupení (na jedné stránce) Poznámky, barevně vyznačit (jen nahlížet nečíst) Očíslované kartičky s poznámkami Úvod a závěr vystoupení se naučit nazpaměť Nacvičit vystoupení několikrát předem (o samotě i před publikem) 20

21 Použitá technika Dataprojektor Kdo techniku ovládá, zapínání, ostření, zkreslení barev Počítač Vlastní nebo místní, softwarové vybavení počítače Osvětlení a velikost sálu Ozvučení, mikrofon (typ, ovládání, nastavení hlasitosti) Rozmístění poznámek a pomůcek Příprava ukazovátka Zálohovat snímky (flashdisk, CD, fólie) Předvídat katastrofické situace (havárii techniky) 21

22 TVORBA PREZENTACE V PROGRAMU PRO TVORBU PREZENTACÍ MS PowerPoint 22

23 Ovládání prezentace Spuštění prezentace Ovládání obrazovky Přepínání mezi snímky Místní panel Kontextová nabídka Poznámky autora Rukopisné poznámky 23

24 Způsoby zobrazení Normální Řazení snímků Prezentace Poznámky Snímky Vložení snímků z jiného souboru Osnova Možnost vložení snímků z Wordu Záhlaví a zápatí Předloha 24

25 Vložení snímků z Wordu Lze vložit i z jiných textových dokumentů Jde o metodu vložení snímků z osnovy Převod stylů na úrovně: Styl ve Wordu Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3 Nadpis 4 Nadpis 5 Nadpis 6 Vše ve stylu Normální Úroveň textu v PowerPointu NADPIS 1. ÚROVEŇ 2. ÚROVEŇ 3. ÚROVEŇ 4. ÚROVEŇ 5. ÚROVEŇ NADPIS 25

26 Formátování objektů na snímku 1 Snímky nemají společnou textovou vrstvu (např. ve smyslu Wordu) Veškerý text je v textových polích (i políčko tabulky) Text má 5 základních úrovní typu seznam s odrážkami Nelze pracovat se styly (ve smyslu Wordu) Formátování je v podstatě ruční Velikost textů se může přizpůsobit podle množství textu K zajištění jednotného vzhledu se užívají předlohy a šablony 26

27 Formátování objektů na snímku 2 Textová pole Používat pokud možno textová pole dodaná šablonou Vlastní textová pole lze použít, ale osnova do nich nevidí Vložené objekty Obrázky, grafy, diagramy, klipy, tabulky a jiné objekty (např. rovnice) Je-li to možné, zadávat objekty přímo ze šablony (přizpůsobí se velikost) Vlastní kresba pomůže mřížka a vodítka Tvorba pozadí 27

28 Předloha Předloha = vzor, asi nejvíce se blíží pojmu styl Předloha určuje VZHLED, neprezentuje se ani netiskne Předloha NEPLATÍ pro ručně vložená textová pole V předloze lze nastavit: Barevné schéma, pozadí, vzhled všech úrovní textu Do symbolů data, zápatí a čísla se nepíše jde o jejich umístění a vzhled Existuje předloha snímků (vždy) a připojená předloha nadpisů (není nezbytná) Předloha podkladu Předloha poznámek 28

29 Schémata a šablony Rozložení (uspořádání) snímku Vzájemné rozmístění textu a objektů Barevná schémata Barva pozadí a barva objektů Lze si vytvořit vlastní barevná schémata Šablona návrhu Jako předloha + vzhled stránky + nastavení prezentace Šablona obsahu prezentace Jako šablona návrhu +hotové texty + animace a přechody 29

30 Časování prezentace Nastavení prezentace Ruční promítání Automatické promítání s časováním Nekonečná smyčka a její pozastavení Vyzkoušení časování Zjištění, kolik času prezentace zabere 30

31 Animace Celých snímků animační schémata Přechody z jednoho snímku na druhý Způsob Rychlost Aktivace přechodu (po klepnutí, po určitém čase) Vztahuje se k vybranému snímku, nikoliv k následujícímu Animace jednotlivých prvků (vlastní animace) 31

32 Vlastní animace Přidání a odebrání efektu, druh efektu Kdy se efekt projeví Počátek, zdůraznění, konec, cesta pohybu Rychlost efektu Možnosti efektu (např. text se objeví po řádcích, po slovech, po písmenech) Opakování efektu Aktivace efektu (po klepnutí, po předchozím, po určitém čase) Efekty lze vzájemně svázat 32

33 Uložení souboru Jako prezentaci Jako šablonu návrhu K předvádění Balení pro disk CD Spolupráce s Wordem Vložení snímků z osnovy Otevření souborů typu Osnova Odeslat jako dokument Wordu (vzniká tabulka o 3 sloupcích) 33

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Prezentace. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Prezentace je sdělování informací s využitím obrazu i slov. Zásady: perfektní znalosti přednášejícího příprava místnosti a techniky zvládnutí mluveného projevu výraznost a stručnost Programy na tvorbu

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

Digitální prezentac e informací

Digitální prezentac e informací Kapitola desátá Digitální prezentac e informací Učební text Mgr. Radek Hoszowski Digitální prezentace informací Prezentace informací Počítače slouží převážně pro prezentaci informací v digitálním prostředí.

Více

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání

Microsoft Office POWERPOINT 2003. METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku. V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání V rámci vzdělávacích kurzů projektu Stejná šance na vzdělávání METODICKÁ PŘÍRUČKA pro výuku TVORBA PREZENTACÍ POMOCÍ PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Tento projekt byl podpořen v rámci OP Praha

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ

OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ OBSAHY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ MS Word - ZAČÁTEČNÍCI (rozsah 39 kapitol) Naučíte se základy práce s dokumentem Zorientujete se v pracovní ploše aplikace Dozvíte se, jak vytvářet plnohodnotné texty, formátovat

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

aneb Představení začíná

aneb Představení začíná UMĚNÍ PREZENTACE aneb Představení začíná Bez počítačové prezentace bychom si dnes už asi neuměli představit předvedení výsledků naší práce, seznámení s výrobky nebo službami firmy, seznámení s fungováním

Více

Modul II - Komunikace

Modul II - Komunikace Modul II - Komunikace Dnešní doba klade vysoké nároky na schopnost lidí komunikovat mezi sebou. Komunikativnost je pro mnoho personalistů také jedním z hlavních předpokladů uchazeče o zaměstnání. Tento

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v textovém editoru Microsoft Word. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v textovém editoru Microsoft Word Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Vzhled a ovládání aplikace Word 2010... 3 2. Vytvoření a uložení

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft PowerPoint 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a PowerPoint Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tvůrce prezentací PowerPoint,

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

aneb PowerPoint v kostce

aneb PowerPoint v kostce VYTVÁŘENÍ PREZENTACÍ aneb PowerPoint v kostce Bez počítačové prezentace bychom si dnes už asi neuměli představit předvedení výsledků naší práce, seznámení s výrobky nebo službami firmy, seznámení s fungováním

Více

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům

Microsoft Office. Výukový balíček. 2003 a 2007. Video-Office s.r.o. Vzdělávací balíček jako skvělá investice. Přizpůsobte si balíček vlastním požadavkům Vzdělávací balíček jako skvělá investice Programy jsou znamenitým prostředkem pro zvýšení vaší kvalifikace nejpodrobnější video příručky pro MS Excel, Word a PowerPoint zábavné příklady pro začátečníky,

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů německého jazyka Regionální skupina SEVER Kolektiv

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2010 Tato

Více

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka

Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Metodická příručka Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky Metodická příručka pro tvůrce interaktivních výukových materiálů ruského jazyka Kolektiv autorů: PaedDr. Václava

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta - Katedra Fyziky Zpracování experimentálních fyzikálních dat Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. Autor: Jaroslav Ščevík

Více

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík

Jak. dokonalou prezentaci v. PowerPointu. Marek Laurenčík Marek Laurenčík Jak na dokonalou prezentaci v PowerPointu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Jak na Marek Laurenčík dokonalou prezentaci v PowerPointu Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

Informatika a výpočetní technika pro střední školy

Informatika a výpočetní technika pro střední školy Pavel Roubal Informatika a výpočetní technika pro střední školy Praktická učebnice Computer Press Brno 2012 Informatika a výpočetní technika pro střední školy Praktická učebnice Pavel Roubal, www.eduit.cz

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

MS POWERPOINT 2007 PRO UČITELE

MS POWERPOINT 2007 PRO UČITELE U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P E D A G O G I C K Á F A K U L T A MS POWERPOINT 2007 PRO UČITELE JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2009 Studijní opora pro kurz MS Word pro učitele vznikla v

Více

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah:

Word základní ovládání a práce v programu II. (pokračování) Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru Květen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení:

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Základy vztahu k technice a administrativě Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více