, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u:"

Transkript

1 O S T R O V P Ř E Ž I T Í sportovní tábor pro děti od 7-13 let cena: 1.700,-Kč , Nýdek- Hluchová.700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u: Evid.číslo/ provoz.. V případě, že budete žádat o příspěvek Odborový svaz KOVO TŽ, pak uveďte i své evidenční číslo a číslo provozu: Příspěvek Vám vyřídí DDM a tento si vyzvednete poukončení tábora. Ostatní si vyřizují příspěvek sami!!!! Zdravotní potíže dítěte uveďte jaké: Alergie-uveďte na co: Alergie na léky uveďte na které:.. Razítko a podpis dětského lékaře. Svým podpisem rovněž souhlasím se zveřejněním fotografií z letního tábora na veřejných stránkách DDM Třinec podpisy obou rodičů/zákonných zástupců dítěte

2 Informace k letnímu sportovnímu táboru, termín konání: TS Nýdek Hluchová Vážení rodiče, toto jsou veškeré potřebné informace k letnímu táboru. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel: tělovýchova, nebo vrátnice DDM. Odjezd: (neděle) ve hodin od DDM v Třinci Návrat: (pátek) v hodin zpět k DDM v Třinci Seznam věcí: pevná turistická obuv, letní vzdušná obuv, přezůvky do budovy, tenisky, gumáky, tepláková souprava, pyžamo, šusťáková souprava, mikina, trika s krátkým a dlouhým rukávem, kraťasy, dostatek ponožek, spodní prádlo na 5-6 dní, ručník 2x, mýdlo (doporučujeme tekuté), kartáček na zuby, toaletní papír, hřeben, šampon, pasta, opalovací krém s UV filtrem, plavky, přípravek proti klíšťatům nejlépe ve spreji, pastelky, bloček, malý batůžek + láhev na čaj - na výlet, šátek, kdo potřebuje sluneční brýle, čepici proti slunci, propisku, baterku, pláštěnku, oblíbenou hračku nebo knihu, sáček na špinavé prádlo, nadepsané obálky nebo pohlednice + známky, kapesné dle uvážení rodičů (pouze pro osobní nákup na výletě), léky dle potřeby označeno dávkování + jméno dítěte, u malých dětí přiložit seznam věcí + iniciály na oblečení. Prosím rodiče, nedávejte dětem na tábor žádné cenné předměty (zlato, MP3.). Za ztrátu a případná poškození cenností včetně mobilních telefonů provozovatel táboru neručí (na chatě není signál!!!) NUTNO ODEVZDAT PŘI NÁSTUPU ( u autobusu ): písemné prohlášení rodičů + nalepená fotokopie pojišťovny - prohlášení o odpovědnosti + potvrzení o informovanosti - pokud dítě bere léky, v sáčku s popisem a jménem dítěte odevzdat zdravotníkovi u odjezdu. Pokud je dítě neplavec zapsat a zvýraznit v písemném prohlášení rodičů. Program: - sportovní, zábavný, soutěžní přizpůsoben sportovcům i nesportovcům. Celotáborová hra Ostrov přežití - v přírodě i v budově, lehká turistika, soutěže, táborák, spousta legrace a nových zážitků. Volno dopřáváme dětem tak akorát, aby nestačily tesknit. Děti jsou rozděleny do oddílu a na 10-ti místné pokoje (dle věku, starší děti spí na vrchním patře poschoďové postele). Na přání dítěte umožňujeme první den LT stěhování za kamarády a sourozenci (pokoj i oddíl). Pokud si nepřejete, aby Vaše dítě spalo na vrchní posteli, zaznačte v nástupním listě! Strava 5-6x denně, snídaně, svačinka, oběd, svačinka, teplá večeře( někdy i druhá) + různé mlsky a mléčné výrobky. Dodržování pitného režimu ( čaje, minerálky). O Vaše děti se na táboře budou starat zkušení vedoucí (pedagogové) a prověření instruktoři. Návštěvy rodičů na táboře nedovolujeme z důvodu nařízení MŠMT a dále, že nelze zajistit, aby dojeli všichni rodiče a u nenavštívených dětí by Vaše návštěva vyvolávala smutek. Upozorňujeme rodiče, že v případě hrubého porušení táborové kázně (alkohol, šikana, kouření aj.) bude dítě vyloučeno z tábora a na náklady rodičů odesláno zpět domů bez vrácení peněz!!! Vyplněné přihlášky i s potvrzením lékaře odevzdat nejpozději do: v DDM. Platbu za LT proveďte prosím do konce července omezený počet míst! Rozhoduje pořadí uhrazených plateb za LT. Dítě, za které nebude v den odjezdu zaplacená celá cena táboru, nebude na tábor přijato! Cena : 1700,-Kč, při platbě převodem uvádějte v.s. 106 V případě, že budete žádat OS KOVO TŽ, uveďte své evidenční číslo a č. provozu příspěvek vyřídí DDM. Dětem pište na adresu: Nýdek- Hluchová, Kolybiska 75, Dětem můžete volat od na tel Na děti se těší proškolený personál a hlavní vedoucí tábora: Bc. Marcela Strašáková oddělení tělovýchovy a sportu, ,

3 Prohlášení o odpovědnosti za škodu Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody úmyslně způsobené dítětem v době trvání akce na vybavení hotelového či rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu, apod. V případě finančních nákladů na opravu poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Také beru na vědomí, že v případě závažného porušení kázně, na vyzvání, odvezu své dítě z akce na vlastní náklady. V Třinci dne.. Podpis rodiče (zák. zástupce). Potvrzení o informovanosti Potvrzuji, že jsem obdržel/a informaci o akci na které jsem své dítě přihlásil/a. V Třinci dne.. Podpis rodiče (zák. zástupce).

4 Tento formulář odevzdáte při odjezdu dítěte na tábor, podpis nesmí být starší 24 hodin, nejlépe podepište v den odjezdu. Písemné prohlášení zákonných zástupců dítěte k účasti dítěte na sportovním táboře v Nýdku-Hluchové ve dnech Jméno a příjmení dítěte.. Narozen/a.. Adresa (včetně PSČ). Prohlašuji, že okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil uvedenému dítěti, které je v mé péči, karanténní, ani výšený zdravotnický dozor a že mi též není známo, že by v posledních sedmi dnech přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Prohlašuji, že mé dítě nemá vši a v posledních sedmi dnech nepřišlo do styku s nikým, kdo by je měl. Jsem si vědom/a právních následků, které by nepostihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. Současně sděluji, že je mi známo, že každý účastník akce podléhá dennímu řádu a podrobuje se pokynům vedoucích na táboře. Nedodržení může být potrestáno i vyloučením z akce bez náhrady. Adresa pobytu rodičů v době konání akce. Telefon, na kterém budou v době konání akce k dosažení Vedení tábora a táborového zdravotníka upozorňuji u svého dítěte na: Zdravotní problémy:. Alergie:. Jiné zvláštnosti: Léky (musí být popsány jméno, jak a kdy užívat, na co léky užívá a odevzdány zdravotníkovi akce při odjezdu na tábor,):... Zde prosím nalepte kopii kartičky zdravotního pojištění! NUTNÉ pro ošetření v nemocnici!!!!

5 Potvrzení dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě, kurzu plavání, dětském táboře, sportovně-rekreační akci apod. Jméno a příjmení dítěte:... Datum narození: Zdravotní pojišťovna:.. Adresa místa trvalého pobytu: Posuzované dítě: - je zdravotně způsobilé*) - není zdravotně způsobilé*) - je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením): *).... Potvrzujeme, že dítě: - se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ANO NE *) - je proti nákaze imunní (typ/druh): - má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh) :... - je alergické na :.. - dlouhodobě užívá léky (typ/druh, dávka):. Jiná důležitá sdělení lékaře: Potvrzení je platné 1 rok od data vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. Datum vydání posudku:. Razítko a podpis lékaře *) Nehodící se škrtněte.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč

17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč příměstský tábor 17. 8. 21. 8. 2015 8 00 16 00 hod cena : 1000,-Kč (Při platbě do 30. 4. 2015 zvýhodněná cena 900,-Kč) Věk účastníků : 7-12 let V Egyptské GÍZE nedaleko pyramid objevili archeologové pozůstatky

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015 Adresa pro přihlášky: Šmídová Markéta Horní 280 Rokytnice nad Jizerou, 512 44 tabor.marenice@seznam.cz tel. +420 776 838 506 Soví vrch,o.s. Horní 668 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 Přihláška na dětský

Více

Závazná přihláška na anglický letní tábor Přihlašuji závazně svého syna/dceru, datum a místo narození rodné číslo, bydliště PSČ, telefon domů, mobily rodičů, e-mail, na anglický letní tábor pořádaný Jazykovou

Více

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou Místo táboru: Odry - Klokočůvek Pořadatel tábora a sponzoři Tábor pro děti ve věku 8-15 let Prajzská Ambasáda a Anima Iuventutis

Více

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák Letní tábor v Dolním Bolíkově 4. - 18. července 2015 Vážení rodiče i tuláci, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je prosím přečtěte

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník Letní tábory 2014 Termíny: 1. 29. 06. 04. 07. 2014 - pokročilí 2. 13. 07. 18. 07. 2014 - putování s koněm 3. 27. 07. 01. 08. 2014 s angličtinou 4. 10. 08. 15. 08. 2014 - putování s koněm 5. 24. 08. 29.

Více

Informace o táboře a seznam potřeb

Informace o táboře a seznam potřeb Informace o táboře a seznam potřeb Adresa tábora Ekologická farma Kozodoj Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17 Na následujícím odkaze nás najdete na mapě. Kontakt hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová táborový

Více

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště...

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Část A) Posuzované dítě k zájmovému vzdělávání (zotavovací akce) *) a) není zdravotně

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ

PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PŘIHLÁŠKA NA FOTBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ Organizace: TJ Spartak Chrastava Oddíl: Fotbal Chrastava Adresa: Turpišova 292, 46331 Chrastava Přihlašuji závazně svého syna/dceru rodné číslo bydliště na letní fotbalové

Více

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku.

2.4. Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, zpravidla téhož ročníku. Základní škola Kravaře, Komenského 14 ŠKOLA V PŘÍRODĚ Vypracoval: Mgr. Tomáš Dorazil Účinnost ode dne: 22.5. 2003 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

Oddíl Draco Skupina Čtrnáctka Novomlýnská 3, 110 00 Praha 1 IČ: 70105405. pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

Oddíl Draco Skupina Čtrnáctka Novomlýnská 3, 110 00 Praha 1 IČ: 70105405. pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR Oddíl Draco Novomlýnská 3, 110 00 Praha 1 IČ: 70105405 pořádá LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR Termín: 4.7. 25.7.2015 Plná cena: 3 800,- Kč, pro členy oddílu 3 600,- Kč Adresa tábora: LTK Čtrnáctka 281 66 Jevany Telefonické

Více

Ahoj hokejisto, rodiče,

Ahoj hokejisto, rodiče, Ahoj hokejisto, rodiče, ani letos nevynecháme důležitou součást přípravy našich hráčů, kterou je letní soustředění. Termín je tradiční, v posledním srpnovém týdnu, před zahájením školního roku. Po prázdninovém

Více

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení

sm_14 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY Obecná ustanovení Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení ZAHRANIČNÍ VÝJEZDY

Více

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Evidenční číslo posudku: 1. Identifikační údaje Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávajícího posudek: Adresa

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ ČAKOVIČKY Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole Čakovičky, Kojetická 32, 250 63 Čakovičky (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech

Více

Termíny a ceny turnusů táborů WELŠÁNEK v roce 2015. REZERVUJTE od 15.1.2015!!!!

Termíny a ceny turnusů táborů WELŠÁNEK v roce 2015. REZERVUJTE od 15.1.2015!!!! Termíny a ceny turnusů táborů WELŠÁNEK v roce 2015 REZERVUJTE od 15.1.2015!!!! 1. turnus: 5. - 12.7. - cena: s koňmi - 4 000,- Kč, Nově: Turnus s hravou formou angličtiny 2. turnus: 13. - 17.7. - cena:

Více

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014

LT MH SDH Líně 2014 26.7.2014 2.8.2014 Zabezpečení: Vedoucí: hlavní vedoucí: Martin Zavřel vedoucí: Petr Keramidas David Šmůla pomocníci zdravotník: Jaroslav Vosátka Lucie Mikešková M. Vosátková Ubytování: Chatový ráj Komorník GPS: 49 8'5.114"N,

Více

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov

Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Školní řád MŠ U kohoutka Sedmipírka Benešov Obsah: strana: Základní údaje o škole 5 Cíle předškolního vzdělávání 6 Organizace provozu 7 Přijímací řízení, zásady adaptace dětí 9 Platby v mateřské škole

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B

SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B SOUTĚŽNÍ SOUSTŘEDĚNÍ VÍTĚZŮ KATEGORIÍ A A B KRAJSKÉHO KOLA ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY Soutěžní soustředění vítězů kategorií A a B krajského kola 16. ročníku Zeměpisné olympiády školního roku 2013/2014 proběhne

Více

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic

Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic Základní škola a Mateřská škola Hostín u Vojkovic ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Všeobecné pojetí Školního řádu Školní řád Mateřské školy Hostín u Vojkovic (dále MŠ) vychází z platných právních předpisů a slouží

Více