dobový obrázek: všimněte si - kde je rudá hvězda?! Ještě o ní bude řeč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dobový obrázek: všimněte si - kde je rudá hvězda?! Ještě o ní bude řeč"

Transkript

1 Byl jsem požádán, abych poreferoval o hotelu Internacionál: můj puvoir k takové přednášce zřejmě spočívá v tom, že náš ateliér navrhl a realizoval generální rekonstrukci tohoto hotelu před tím, než byl prohlášen nemovitou památkou, a že jsme si při tom počínali tak, že nás chválili a chválí jak památkáři, tak majitel a provozovatel hotelu. dobový obrázek: všimněte si - kde je rudá hvězda?! Ještě o ní bude řeč 1

2 dovolil jsem si téma poněkud rozšířit pokusit se o přesahy směrem k paradigmatům památkové ochrany v České republice a k jejich důsledkům, - pokud se týče praktických přístupů k objektům, které jsou považovány za významné reprezentanty minulých dob, - a zejména, pokud se týče percepce takových objektů nebo jinak řečeno, jak tato paradigmata ovlivňují způsob, jakým je o (některých) památkách informována veřejnost 2

3 tady už rudá hvězda je podle aut a tramvaje se přitom jedná zřejmě o jeden snímek, jen rozdílně upravený Hotel International, před tím Družba, později Holiday Inn, dnes Crowne Plaza je pravděpodobně nejznámějším představitelem socialistického realizmu v české architektuře. Ve srovnání s jinými reprezentanty Jalta, ostravská Podkova, Poruba vůbec, Havířov, Nový Most nebo město Ostrov je to pravděpodobně představitel nejvíce prvoplánový, nejvíce poplatný sovětské předloze. Co to je socialistický realismus? Po únoru 1948, poté co se komunisté chopili moci, začali násilně prosazovat sovětské metody a vzory, označované jako socialistický realismus (v Československu zkráceně SORELA: Socialistický Realismus v Architektuře) = specifická definice??. Politické i architektonické myšlení čtyřicátých let bylo podřízeno vidině "vyššího celku", kterému se musely podřídit všechny individuální zájmy. Umělci se museli přizpůsobit. SORELA je synonymem tehdejší oficiální, státem podporované kultury a v našich podmínkách představuje především mocensky vnucený import import vnucený komunistickou vládnoucí stranou jako nástroj podpory prosazení diktatury proletariátu: na to bychom neměli, domnívám se zapomínat. Myslím, že je na místě položit si otázku, do jaké míry má takový fenomén ještě něco společného s kulturou (v užším také památkářském slova smyslu). V tomto ohledu je situace československé SORELY, domnívám se, 3

4 podstatně odlišná od původního sovětského socialistického realismu. Přesná definice toho, co vlastně socialistický realismus je, nebyla nikdy jasně specifikována. Pojem socialistický realizmus pravděpodobně poprvé použil spisovatel Ivan Gronskij na sjezdu moskevských spisovatelů v roce Poté se objevil v projevech Maxima Gorkého a Andreje Ždanova na I. všesvazovém sjezdu spisovatelů roku Nejasná definice Ždanovovy zásady neustále udržovala umělce v napětí, že se netrefí do nepřesně formulované státní objednávky a budou perzekuováni - tato situace byla důležitým prvkem k jejich kontrole. Na IX. sjedu KSČ v roce 1949 tehdejší ministr informací Václav Kopecký stanovil proslov Andreje Ždanova "O nejpokrokovější literatuře světa" jako závaznou řeč pro české umělce tvořící metodou socialistického realismu. Deklarativně se k socialistickému realismu přihlásila také I. celostátní konference delegátů českých a slovenských architektů, která se konala v roce Architektura se prohlásila za umění ideové, úkolem bylo vytvoření soustavy architektonických forem jako politickoideových znaků, které budou srozumitelné pracujícímu lidu, budou jej "naplňovat hrdostí na jeho vítězství a pracovní úspěchy". Pro sovětské centrálně řízené umění se stala typickou monumentální forma, která měla utvrzovat mocenské postavení politického establishmentu a posilovat víru v lepší, komunistickou budoucnost. Snaha po zdůraznění monumentality a patřičném vyjádření politické moci znamenaly obrat směrem k historizující inspiraci a tradičnosti, a to zejména v klasicizujících formách. V 50. letech tak byla česká architektura nucena opustit linii, kterou rozvíjela moderní avantgarda a podrobit se monumentalizujícímu historismu. K poznámce o mocenském importu vládnoucí komunistické strany a o nástroji podpora prosazení diktatury proletariátu se konečně sluší podotknout, že přijetí této změny nebylo zcela vynucené, sehrálo zde roli silné levicové zaměření části architektonické obce a dobový pocit slepé uličky funkcionalismu. Diskuse o socialistickém realismu probíhala v levicových kruzích již od 30. let byť se snad většina teoretiků a architektů dívala na situaci v Sovětském svazu s nedůvěrou. 3

5 Definici, genezi a východiskům socialistického realismu jsem věnoval takový prostor, protože vnímám jeho silné ideologické pozadí; v Československých podmínkách je možná přiléhavější hovořit o východiscích mocensko-ideologických, hegemonistických. Připadá mi důležité uvědomit si, co vlastně chráníme, případně se snažíme konzervovat, když například prohlásíme hotel International nemovitou kulturní památkou. Jistěže architektura odráží vždy tak či onak kulturu doby svého vzniku a tedy i ideologii v případě architektury socialistického realizmu se však jedná o ideologii a politickou diktaturu především, a navíc o ideologii a politiku, která je dnes 80ti % občanů ČR považována za zvrácenou, potažmo zločinnou v takové souvislosti můžeme také mluvit o štěstí nebo o smůle? že Albert Speer ve službách Adolfa Hitlera nestačil realizovat plány velkorysé přestavby Berlína na metropoli Třetí říše, respektive, že mu je notně pocuchala spojenecká bombardování 4

6 To by nás v duchu Evropské charty architektonického dědictví z r při návštěvě Berlína mohly vítat scenérie, podobné této Zdůrazním, že ve vztahu k Internacionálu mluvím o architektuře: ještě se k tomu dostanu teď jen předešlu, že odlišně vnímám situaci, pokud se umělecko-řemeslné a umělecké výbavy hotelu týče. 5

7 Iniciátorem stavby, známé především jako hotel International, byl ministr obrany Alexej Čepička, zeď prezidenta Gottwalda. Výstavba probíhala v letech 1952 až 1954 podle projektu Františka Jeřábka a jeho spolupracovníků Trmače a Brzáka, v dobovém tisku je citován i architekt Hudec, všichni z Vojenského projektového ústavu. Původně v roce 1951, kdy vznikl zastavovací plán území bývalé cihelny pod Juliskou - se mělo jednat o ubytovnu pro mimopražské důstojníky. Do tehdejšího Československa však přijížděly sovětské delegace a poradci, pro které nebylo k dispozici ubytování, které by odpovídalo představám jejich servilních hostitelů. To měla z iniciativy Alexeje Čepičky nabídnout novostavba v pražských Dejvicích. Původně běžný projekt nabýval na důležitosti a s ním rostla i nabubřelost a náročnost, které se zřetelně otiskly do vnější i vnitřní podoby stavby. 6

8 Plány z roku již ukazují stavbu členěnou do tří samostatných částí dvě symetrická křídla spojená uprostřed centrální částí s ústřední věží. 7

9 Zatímco v postranních křídlech byly plánovány malé garsoniéry pro důstojníky, centrální část měla sloužit jako neveřejný luxusní hotel pro sovětské poradce a prominentní vojenské šarže. V průběhu stavby se však základní koncept využití nadále proměňoval. Ukázalo se, že armáda takové množství ubytovacích prostor nevyužije a sovětské delegace by tuto předimenzovanou kapacitu nedokázaly naplnit. Bylo proto rozhodnuto, že z rozestavěné budovy vznikne pouze luxusní hotel. Daná koncepce již méně velkorysé řešení nepřipouštěla. Se změnou využití bylo nutné upravit dispoziční řešení bočních křídel a autoři se s tímto úkolem vypořádali s profesionální bravurou. 8

10 Rovněž prostoru v centrální části se dotkly nezbytné úpravy. Tělocvična byla proměněna v kongresový sál s barem v místě bývalého skladu žíněnek tak to tvrdí stavebně-historické prameny: při první návštěvě sálu v roce 1995 před zahájením přípravy generální rekonstrukce jsem žádný bar ani jeho pozůstatky nezaznamenal. Celkové pojetí sálu včetně tvaru oken a pozůstatků tělocvičného nářadí u stropu nenechávalo prostor pro pochyby o původní funkci prostoru, jehož atmosféru se nepodařilo překonat ani při generální rekonstrukci v devadesátých letech. 9

11 Vstupní hala, kavárna a restaurace oproti tomu zůstaly beze změn: ve stavu změněném jen málo - především zubem času - jsem zastihl hotelovou recepci při první pracovní návštěvě hotelu v roce

12 Francouzská restaurace 11

13 Stavba hotelu byla dokončena v roce 1956 a výzdoba interiérů až o rok později. 12

14 O absurditě doby a možná ještě více o způsobu myšlení Alexeje Čepičky má vypovídat historka, často uváděná i v odborné památkářské literatuře: při tak velkorysém projektu se předpokládalo, že slavnostního otevření hotelu se zúčastní i sám generalissimus Stalin. Aby mohlo na centrálním schodišti ve špalíru nastoupit všech tehdejších čtyřiačtyřicet československých generálů, musely být k již provedenému schodišti přidány dva další stupně navíc. To mělo znamenat značné stavební komplikace a konečnou změnu výškové úrovně celé střední části objektu, která je patrná dodnes. Každému, kdo se podívá na řez komentovanou částí budovy, musí být ovšem patrné, že se jedná o příběh, vykonstruovaný na základě principu historka nemusí být pravdivá, důležité je, že pobaví to se v daném případě zřejmě daří: uvedená historka je uváděna velmi často, obejde se bez ní jen málo která publikace. Skutečnost je ale taková, že pod hlavní restaurací hotelu, ke které stoupá uvedené schodiště, je původní přístupový koridor do sálu tělocvičny. Jeho světlá výška pod průvlaky je jen málo přes dva metry: zaplať Pánbu, že Československá lidová armáda měla 44 generálů, a ne třeba jen 42: to by se do tělocvičny muselo chodit se skloněnou hlavou 13

15 S proměnou politické atmosféry druhé poloviny padesátých let se začal měnit i přístup vládnoucí garnitury k využití nového hotelu: původní myšlenka výsadního ubytování pro sovětské delegace ustoupila do pozadí, objekt byl převeden pod cestovní kancelář Čedok, od roku 1957 se stal kapacitně největším hotelem v Československu. 14

16 V témže roce se jeho název změnil z Družby nejprve na krátkou dobu na Čedok a vzápětí na International. 15

17 Další z populárních historek, uváděných v souvislosti s Internacionálem, se vztahuje k rudé hvězdě, umístěné na samém vrcholku hotelu na štíhlé ocelové konstrukci, vyrůstající z kovového tulipánového květu, který korunuje centrální věž budovy. Původní hvězda byla zasklena červeným rubínovým sklem a opatřena vnitřním osvětlením, aby ve tmě zářila. Špice byla konstruována tak, že bylo možné zasunout ji do tulipánu a korpusu věže a tam ji včetně hvězdy vyčistit (údržba se prováděla zpravidla v noci, aby zmizení hvězdy nezavdalo příčinu ke spekulacím). Při generální rekonstrukci se zjistilo, že údržba zasouvacího mechanismu probíhala způsobem, typickým pro éru, jíž je budova symbolem: mechanická porucha byla sanována tím, že se pohyblivé osazení zlikvidovalo a solidní sváry zajistily špici natrvalo ve vysunuté poloze. Opět i odborná literatura uvádí, že (cituji) Zvláštní shodou okolností došlo k tomu, že původní symbol pěticípá hvězda na vrcholku věže zůstala na svém místě dodnes. Dnešní hotelový řetězec Crown Plaza má paradoxně ve svém znaku rovněž pěticípou hvězdu, i když v barvě zelené. A tak nakonec stačila pouze výměna zasklení. Logotyp řetězce Crowne Plaza ovšem vypadá takto: 16

18 Připojil jsem i logotyp Holidy Innu, v jehož režii probíhala generální rekonstrukce (oba řetězce patří do jednoho koncernu odlišuje je standard služeb: Holiday Inn jsou tři hvězdy, Crowne Plaza čtyři ). Zelená hvězda na špici hotelu je nicméně skutečností 17

19 Vedle architektů, kteří přijali východiska SORELy, se na Internacionálu podílela plejáda umělců, jejichž význam a přínos vesměs přesahuje epizodu stalinismu v české kultuře. Jejich díla se uplatňují v poloze dekorace interiéru i detailů pláště budovy. Nejkvalitnější mezi nimi jsou práce z kovu a ze skla. 18

20 Kovolitecké práce a práce uměleckého kovářství zastoupené originálním zábradlím schodiště, nejrůznějšími mřížemi, klikami a kličkami jsou dílem Jana Nušla. Vegetabilní mříže na oknech parteru získaly takovou oblibu, že v průběhu rekonstrukce mizely zřejmě péčí sběratelů umění - stejně rychle, jako je restaurátoři doplňovali: ve dne instalace, přes noc sběr. 19

21 skleněné vitráže a reliéfy, skleněné panely s národními motivy od Jaroslavy Brychtové a Viléma Dostrašila 20

22 úchvatné typy skleněných lustrů a nástěnných svítidel, vyrobené ve sklárnách v Kamenickém Šenově a Valašském Meziříčí, dodnes upoutávají svou nadčasovostí a zpracováním. 21

23 Národní tématika se výrazně projevila při výzdobě stěn a stropů. Jedná se o sgrafita s rostlinnými motivy propletených lipových lístků a motivy s ovocem a zeleninou od Josefa Nováka a Stanislava Ullmana. Podobně byly řešeny nástěnné malby a obrazy s náměty ze života městského a venkovského lidu. Národní a lidová témata se objevují také na gobelínech. Podle návrhu Aloise Fišárka vznikl gobelín Tři tanečnice umístěný ve vstupní hotelové hale. Cyril Bouda je autorem dalších gobelínů. První, příznačně nazvaný Dary země, zdobí stěnu jednoho ze salonků v prvním patře, 22

24 druhý, nazvaný Praga Regina Musicae, je umístěn v lobby. 23

25 Podle návrhu Maxe Švabinského byla provedena nástěnná mozaika s motivem pestrobarevné kytice, 24

26 umístěná nad točitým schodištěm vedoucím do zimní zahrady v posledním patře centrální věže hotelu, vybaveném zasklenou arkádou. Mezi umělci, kteří svými díly přispěli k původní podobě Internacionálu, se dále uvádějí malíři W. Nowak a J. Gruss, sochaři Kodým, Hojerová a Sedlecká, nástropní malby jsou dílem umělců Kumpána, Solara a Liškové. Budovatelská a sovětskoosvoboditelská tématika řady závěsných obrazů a volných plastik je v devadesátých letech nejprve diskvalifikovala i ve vztahu k prosté účetní inventarizaci aby následně zmizely v průběhu střídání soukromých vlastníků hotelu: portrét samopalníka sice není v dnešní době zrovna sexy, ale Svolinský je Svolinský. 25

27 V pozůstalosti již zmíněného architekta Trmače se objevily náčrty, které ho identifikují jakou autora řady nábytkových kusů 26

28 sedacího nábytku, stolů i interiérového vybavení vidíte tu slohovou směsici?! 27

29 Ty zabudované například v původních kancelářích vedení hotelu, které se vesměs zachovaly ve více kusech a byly restaurovány a znovu použity při generální rekonstrukci v devadesátých letech, jsme už viděli. V Trmačově dokumentaci jsou konečně také předlohy ornamentů štukových i malovaných, které se rovněž zachovaly v hotelové lobby, v restauraci a v saloncích. Jsou to právě tato díla umělecko-řemeslná i umělecká která jsou nositelem kulturní - památkové, chcete-li hodnoty Internacionálu, nikoliv stavba sama. Je to logické, zákonité a obvyklé: architektura je to, čemu mocipáni včetně těch komunistickolampasáckých rozumějí a co se také dá kvantifikovat ve vztahu k jejich potřebám viz oněch 44 generálů Volná a volnější umění politici už tak bezprostředně ovládat nedokáží leda, že jsou výslovně antagonistická Proto se do budovy Internacionálu, reprezentující bolševickou ideologii a politickou diktaturu, propašovalo tolik děl, která na rozdíl od stavby skutečně reprezentují kulturu a kulturní odkaz. 28

30 Po roce 1989 se majitelem Internacionálu v kuponové privatizaci stala společnost Epic, která záhy přistoupila k jeho generální rekonstrukci a modernizaci s cílem překonat relikty socialistického provozu a hotel přizpůsobit současným mezinárodním standardům. Na straně investora akci řídil zkušený hoteliér Ivan Chadima ve spolupráci s dlouholetým ředitelem Internacionálu z dob Čedoku Felixem Křížkem, architektem byli MS architekti. K projektu jsme přizvali paní doc. Marii Benešovou, aby nám pomohla svými neocenitelnými znalostmi a zkušenostmi, a mimořádně konstruktivní a interaktivní byla i spolupráce s Karlem Ksandrem dnešním ředitelem NTM - který akci dozoroval za NPÚ. Stavebně-historický a umělecko-historický průzkum dělala Věra Mullerová. Jednou nebo dvakrát jsme se při práci na návrhu rekonstrukce a modernizace konzultativně setkali s architekty Trmačem a Brzákem. Na návrhu a projektu jsme pracovali v letech 1995 a 96 zčásti již v souběhu s probíhajícími stavebními a restaurátorskými pracemi, které probíhaly od března 1996 do dubna Z dodavatelů, kteří se na rekonstrukci podíleli, chci vyzvednout firmu UNO z Havlíčkova Brodu, která byla dodavatelem veškerých truhlářských prací. Jména dalších řemeslníků jsem už zapomněl, celkově však můžu konstatovat potěšitelnou skutečnost, že se nezdá, že by řemesla vymírala ani ta umělecká Limitujícím faktorem bývají cena a termíny 29

31 Z hlediska zásahu do dochovaného stavu v rámci rekonstrukce a modernizace je naší práci možné rozdělit do několika navzájem dosti odlišných oblastí: - z hlediska technického a technologického včetně řešení kompletně nového výrobního zázemí gastronomických provozů se jednalo v zásadě o rutinní práci: jednak se odehrávala v prostorách bez zvláštní stavebně-historické ceny, jednak se původní projekt ukazoval jako vcelku moderní a flexibilní: to platilo například pro trasy rozvodů médií. Nové šatny personálu jsme umístili do původního protiatomového krytu: ten by se možná býval mohl zachovat jako svědectví doby, nikdo o tom však nerozhodl ani to nepožadoval; téměř dva metry tlustý strop původního krytu s pískovou výplní konec konců zůstal zachovaný - v prostorách chodeb, schodišť, původní České restaurace nově Harvest Roomu a rozsáhlých salonků a kanceláří vedení hotelu na obou úrovních třetího podlaží se jednalo v podstatě o restaurování původního stavu: 30

32 frekventovaně zde nalézal uplatnění i restaurovaný původní mobiliář, 31

33 - vesměs nové někdy ovšem s dekorem podle původních předloh byly textilie včetně koberců - hotelové pokoje se ukázaly jako tak vhodně prostorově disponované, a zároveň bez zvláštní stavebně historické ceny, že jsme bez problémů mohli navrhnout nové koupelny původní pokoje často neměly vlastní koupelny a nový interiér 32

34 - zásadní byly intervence ve vstupní hale a v lobby: i zde jsme celkem snadno dospěli k souladu s hlediska památkové péče, když jsme je uvolnili, prostorově scelili a vyčistili od ubytovenských vestaveb vše při zachování původních náročných kamenných a štukových povrchů a struktur - největším zásahem generální rekonstrukce bylo zrušení původní Francouzské restaurace snad nejhezčího prostoru původního hotelu, byť s neadekvátním vstupem: stísněný, nevyhovující přístup do velkého kongresového sálu původní tělocvičny byl už komentován; bylo rozhodnuto přeměnit původní Francouzskou restauraci ve foyer kongresového sálu: takové řešení vytvořilo na jedné straně jedinečnou přidanou hodnotu kongresového sálu výtvarné kvality původní restaurace jsem už komentoval, navíc kolik kongresových sálů v Praze má foyer s přímým přístupem do hotelové zahrady? Na druhé straně řešení je spojeno se ztraceným spádem bývalá Francouzská restaurace se nachází cca dva metry pod úrovní podlahy v lobby i v kongresovém sále a široké nové schodiště, které ji propojilo se sálem, kvalitě jejího prostoru nepřispělo. Navíc tělocvična stále zůstává tělocvičnou 33

35 - vnějšek hotelu byl v zásadě podroben pouze rekonstrukčním a restaurátorským zásahům, jedinou komplikací bylo vnější spirálové požárně únikové schodiště, přisazené k centrální věži i to snad nakonec dopadlo přijatelně Do prostorů 12. patra tzv. Čepičkova apartmá a přilehlých salonků pro jednání nejvyššího velení armády a vedení ministerstva národní obrany a do konferenčních prostorů ve 14. patře a zimní zahrady o podlaží výše s náročnou v hotelu zřejmě nejlepší umělecko-řemeslnou a výtvarnou výbavou rekonstrukce pod vedením Epic nedošla. Podlaží Čepičkova apartmá zůstalo několik let nevyužívané rekonstruováno a modernizováno bylo až za dalšího vlastníka hotelu Austria Hotels, dceřinné společnosti pojišťovny UNIQA. 34

36 Původní morbidní, tmavým mramorem obložené koupelny a toalety při tom vzaly za své žádná škoda podle mého názoru zachovány a restaurovány naopak byly dekorované stropy salonků. Osud 14. a 15. byl dlouhou dobu neuzavřený: rekonstrukční rozpočet Epicu byl vyčerpán, prostory tedy byly v dochovaném stavu pronajaty balkánskému provozovateli kasina, aby je upravil vlastním nákladem: za své při tom vzala nejen zeleň, ale i většina terakotových rabat, zachovaly se naštěstí původní podlahy včetně vestavěného schodiště, pasířské výrobky především zábradlí a kapotáž arkádových oken, mozaika podle Švabinského předlohy, centrální lustr i dekorované stropy. 35

37 Pro Austria Hotels jsme po té, co kasino takřka přes noc beze stopy zmizelo - zpracovali několik variant architektonicko-provozního řešení revitalizace těchto jedinečných prostorů pro konferenční účely, executive appartments, nakonec pro business-lounge. Důvodem dlouhého váhání byla jednak převažující individuální a skupinová klientela hotelu, která takové prostory nepotřebuje, jednak špatná dostupnost těchto podlaží: výtah pro hosty končí ve 14. patře do 15. se musí pěšky, a výtah pro obsluhu není k dispozici vůbec 36

38 To je škoda: jsou to, jak jsem už možná naznačil, nejhezčí (spolu s bývalou Francouzskou restaurací) a z hlediska uměleckého a umělecko- řemeslného nejlépe vybavené prostory hotelu, jejich arkádová okna se navíc otevírají do čtyř světových stran na terasy a k unikátním výhledům Za Austria Hotels proběhla řada dalších stavebních úprav hotelové pokoje byly vybaveny klimatizací, v přízemí jižního křídla bylo vybudováno fitness centrum tyto zásahy byly však vesměs rutinní a bez vlivu na umělecko-historickou výbavu hotelu. 37

39 Smutnější ale snad nikoliv nevratné - je, že původní mobiliář, restaurovaný a využitý při generální rekonstrukci, je postupně vytlačován novým, konfekčním: v rozporu s oficiálními deklaracemi o zájmu návštěvníků o tyto doklady uměleckého řemesla padesátých let se tak děje, protože vedení hotelu má za to, že dobový mobiliář, byť restaurovaný, neodpovídá očekáváním klientů Ilustrativní je příběh těchto křesílek: ve skutečnosti jsou, myslím, ještě hezčí než na této fotografii. Když byla po restaurování rozmístěna v hotelovém lobby, přišla stížnost, že se v nich špatně sedí mají totiž příliš dlouhý sedák. Pokusili jsme se situaci napravit tím, že jsme do každého křesla přidali tuhý polštář, o který se sedící opře stejně křesílka začala postupně mizet ve skladu a na jejich místa přišly konfekční, anonymní fotely. V čem je pointa? Zkušení hoteliéři v lobby ve skutečnosti chtějí mít nepohodlný nábytek v lobby totiž nemá host co vysedávat, protože nedělá žádnou útratu pohodlí ať si udělá v kavárně nebo v lobby-baru, kde mu nezbyde, než si objednat aspoň Mattoni 38

40 Návrh na prohlášení Internacionálu za nemovitou kulturní památku zpracoval Státní ústav památkové péče Karel Ksandr v roce Uvádí se v něm, že inženýři a architekti pracovali na základě předem vybrané a určené urbanistické studie a hovoří se o typu Lomonosovy univerzity. Forma budovy jmenovitě ta vnější - je tedy charakterizována jako nepůvodní a nevěrohodná s tím lze jen souhlasit, pamatujme na to ve vztahu k definici kulturních hodnot stavební památky. Skutečné kulturní hodnoty uvádí až popis interiéru: uvádí se zde Architektonická forma byla promýšlena s ohledem na měřítko a proporce všech prvků a detailů. 39

41 Tomu člověk nemůže nedat za pravdu třeba ve vstupním loubí dále se píše o řadě předních umělců, kteří pro hotel vytvořili několik pozoruhodných originálů. vybavení objektu navrženo jako specielní typy, vyráběné klasickými technologiemi z klasických materiálů. Převážná část původního dochovaného nábytky v hotelu není ve stylu sorely, ale lze zde nalézt nábytek jak kubistický, tak i v duchu amerického artdeco. To už jsme si ukazovali Památková hodnota nemovitosti je v návrhu popsána stručně a povšechně, uvádí se: Budova představuje v současné době unikátní doklad reprezentativní epochy?? českého socialistického realismu pohnutých padesátých let Architektonický styl lze charakterizovat jako zajímavý průnik působení dobového politicko-historického vývoje a typicky české výrazové specifikace. je považován z hlediska historie umění za vzácnou a cennou památku, dosud ne zcela zhodnocenou pro svoji politickou minulost a vzhledovou kuriosnost. - ano, tomu rozumím řeč je o uměleckých dílech, odlišena označením za kuriozní je stavba (i když to není úplně precizní), a připomenuty jsou společenské okolnosti vzniku Ministerstvo kultury návrhu SÚPP vyhovělo až v roce 2000, tedy po skončení rozhodující rekonstrukce. Důvodová část rozhodnutí je (kromě formalit) dost stručná: Budova hotelu, postavená v letech podle projektu architekta Františka Jeřábka ve spolupráci s architekty Milanem Brzákem a Frantičkem Trmačem, je 40

42 unikátním dokladem české výrazové specifikace slohového období SORELA, typické originální kombinací sovětské porevoluční klasicizující architektury, prvků ar deco amerického typu a české folklorní inspirace. Zčásti, především ve společenských prostorech je dochována původní výzdoba interiérů a jejich vybavení. Důležitý je také urbanistický význam objektu, který tvoří věžovou výškovou dominantu Dejvic. Tečka. Nevím jak vám, ale mě to připadá jako popis nějakého jiného objektu, než o jakém se psalo v návrhu o jeho historii a společenském pozadí vzniku nemluvě. Chcete-li se dnes dozvědět něco o hotelu Internacionál ať už na internetu nebo v tištěných periodicích, záhy na vás vyskočí buďto historka o čtyřiatřiceti generálech a o dvou schodech navíc, nebo o přeměně rudé hvězdy na zelenou. Dozvíte se také, že hotel je místními přezdíván sen šíleného cukráře nebo Lomonosova univerzita (osobně jsem se ani s jedním ani s druhým alias nesetkal ). Fundovaných odborných článků najdete pomálu z autorů jmenujme již zmíněného Karla Ksandra, Kateřinu Hubrtovou či Radomíru Sedlákovou ani v jednom případě se však nejedná o soustavnou monografii, kterou by si desítky, ba stovky uměleckých děl a unikátních umělecko-řemeslných výrobků, soustředěných v jednom projektu, zřejmě zasloužily. Nejsoustavnější je v tomto ohledu dokumentace připomenutého průzkumu Věry Mullerové z roku 1995 ta však nevyšla tiskem (ani k tomu účelu nebyla připravována) kromě archivu autorky má po jednom výtisku NPÚ, náš ateliér a snad majitel hotelu. Vesměs se dočtete, že rekonstrukce je zdařilá a citlivá (jeden zdroj z roku 2004 dokonce uvádí, že žádná rekonstrukce neproběhla to můžu chápat jako památkářskou poklonu ): cosi se tedy zřejmě zachovalo, není ale moc jasné, co to vlastně je kromě oněch čtyřiačtyřiceti generálů a dvou schodů navíc K tomu přičtěme postupné mizení původního, při generální rekonstrukci restaurovaného a znovu instalovaného nábytku snad ve skladech, a obecný obraz nabývá jasnější kontury: vnímavější část návštěvníků snad oceňuje zabudované umělecké a umělecko-řemeslné předměty. A co vlastní stavebně-historické, architektonické hodnoty? Jaká je percepce hotelu International jako nemovité památky? Připomeňme si definici dovolím si citovat architekta Solaře z ústředního pracoviště NPÚ: Kulturní hodnoty historických staveb a jimi tvořeného prostředí jsou spojeny s historickou věrohodností, schopností vydávat svědectví o minulosti, s architektonickou kvalitou, s estetickou a emocionální působivostí, se stářím vzácností. Z osobní zkušenosti i na základě rešerše literatury tvrdím, že širší veřejnost si mnoho takových hodnot s Internacionálem nespojuje nejen proto, že odborníci je adekvátně nekomunikují: ony jsou totiž jaksi roztříštěné, protiřečící si, jsou nesoustavné, z hlediska celku minoritní a útržkovité. Svědectví Internacionálu jako stavby je převážně svědectvím kulturně společenským, politickým a sociálním, a v této poloze se jedná o svědectví tristní, ostudné, ba i tragické. Netvrdím, že porevoluční sovětská socialisticko-realistická literatura a výtvarné umění nejsou kulturním fenoménem, nebo že tento fenomén si nezaslouží studium a evaluaci: 40

43 mluvím o implantaci vnějších znaků této kultury o dvacet let později v českém prostředí, která byla v rozhodující míře nesena zvrácenou, ba zločinnou ideologií a politikou. Tím se nechci dotknout architektů Jeřábka, Trmače a Brzáka vlastně naopak: dělali v dobových podmínkách co mohli, respektive plavali s proudem jako většina včetně výtvarníků, podílejících se na stavbě Internacionálu jejichž dílo hodnotím výše, než architekturu hotelu. Architektura je vždy také dílem stavebníka: o Alexeji Čepičkovi, zeti Klementa Gottwalda byla řeč, jeho kariéra byla stejně strmá jako krátká: již v roce 1956 byl zbaven všech funkcí a vyloučen z vládnoucí strany. Není to však (jen) tato historie, s čím mám problém, když se snažím vnímat hotel Intenacionál jako nemovitou kulturní památku. Jako praktikující architekt čtu prostorové řešení hotelu a příliš často v něm nalézám negativní projevy svévolné, nekompetentní a nepoučené moci stavebníka. Takový druh stavebníka nezmizel s Alexejem Čepičkou: dnešní developeři sice už nemohou poslat architekta do jáchymovských dolů, pokud neplní jejich pokyny, ale někteří z nich mu kazí práci (co na tom, že v konečném důsledku k vlastní škodě) podobně jako Gottwaldův zeť architektu Jeřábkovi. Nekompetentní a asertivní stavebník je charakteristický tím, že architekturu umí, leckde leccos viděl a trvá na tom, aby to bylo i v jeho stavbě ; Čapkovu pohádku o tom, Jak pejsek s kočičkou pekli dort nečetl nebo zapomněl; do jeho architektonického know-how neproniklo, že architektura je především o vztazích, souvislostech o struktuře a pak teprve o detailu. V hotelu Internacionál byla a je řada beze sporu jedinečných uměleckých a umělecko-řemeslných děl, architekti v něm vytvořili řadu jedinečných prostorů ale v dortu, co upatlali pejsek s kočičkou byla taky řada dobrot Máme štěstí - Praha má štěstí, že v případě Internacionálu udrželi architekti nejspíš navzdory soudruhu ministrovi alespoň (vnější) dortovou formu ve figuře 40

44 Asi je správné prohlásit nemovitou kulturní památkou i takový dort pejska a kočičky, respektive Alexeje Čepičky, respektive komunistické vládnoucí strany, pokud je jedinečný. O to důležitější pak ale je správná, srozumitelná a dobře komunikovaná = veřejnosti sdělená evaluace hodnot takové památky. V případě hotelu Internacionál toto postrádám. možná přehnané srovnání s architekturou třetí říše jsem si dovolil použít v zájmu podnícení diskuse o tom, jak se ve vztahu k extrémním příkladům, za něž asi můžeme považovat SORELu, projevují, k jakým výsledkům vedou psaná i nepsaná, legislativně zakotvená i postoji konkrétních úředníků a expertů (- jednou s uvozovkami, podruhé bez ) formovaná paradigmata památkové ochrany. Může být, že v případě SORELy (možná nejen) si památková péče bere větší sousto, než na jaké je připravena. Hotel Internacionál vznikl jako výslednice pohnutek, které byly nízké, ba zavržení hodné: materiální projevy takových pohnutek samy o sobě neodpovídají definici nemovité kulturní památky a z podstaty věci nespadají do sféry ochrany nemovitých památek. Do jejich struktury však pronikly projevy, které definici kulturního dědictví naplňují a ochranu zasluhují - umělecká díla, umělecká řemesla, řešení interiérů a detaily pláště budovy: co s tím? Odpověď neznám, a možná jednoznačná ani neexistuje všechno se do muzea nebo galerie umístit nedá jakkoli některé z dochovaných artefaktů, dochovaných by si to zasluhovaly Za jisté však považuji, že by projevy jedné a druhé povahy měly být zřetelně pojmenovány a odlišeny: v případě Internacionálu to ministerstvo kultury neudělalo, NPÚ v návrhovém materiálu jen 41

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně

Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Po stopách bruselského stylu v architektuře v Brně Během krátké návštěvy Brna jsem navštívila několik míst spojených s bruselským stylem. Většina těchto míst se nachází v centru Brna. Navštívila jsem dva

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Domácí stupnice slávy

Domácí stupnice slávy téma Architekt Tomáš Klanc navrhl do obývacího pokoje v dřevostavbě atypickou sestavu knihovny a schodiště z laminovaných a dřevěných desek. Jsou kotveny pomocí ocelových trnů přímo do nosné konstrukce

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu

Byt. mladého muže. Oslovil nás čtenář, kterému je 29 let, pracuje. proměny bytu proměny bytu Byt Text a vizualizace: Kateřina Mlejnková mladého muže Do redakce dochází stále více žádostí od lidí, kteří se rozhodli renovovat svůj byt, abychom jim poradili při jejich úvahách o rekonstrukci

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera značka Značka projektu BAM v sobě odráží geometrii funkcionalistických domů a vychází

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

návštěvy proměny 14 bydlení

návštěvy proměny 14 bydlení 14 bydlení ČERVEN 2011 Svěží mix barev a tvarů Vysokoškolačka Míša a její přítel si tak oblíbili Brno, kde oba studují, že se zde rozhodli zůstat natrvalo. Pořídili si byt, který je dost prostorný i na

Více

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014)

Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze. a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Příloha č. 3 Výzvy Vize obnovy budovy Národního zemědělského muzea (NZM) v Praze I. Základní informace o NZM a spolupráce s partnery (v. 12.08.2014) Stručně o Národním zemědělském muzeu: Národní zemědělské

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00

TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA. qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 TOMÁŠ HENEL ONDŘEJ FIALA qd-web.com qd@qd-web.com Heřmanova 51, Praha 7, 170 00 VINAŘSTVÍ SALABKA - návrh interiérů pro prostory výroby vína, prezentace vína a ubytování - místo: Praha - Troja - investor:

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Kolín Pražská 112, Kolín 2 Středoškolská technika 2012 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ARCHITEKTONICKÝ KONCEPT HOTELU V GOLFOVÉM AREÁLU ( DESIGN EXTERIÉRU, INTERIÉRU ) Martin Slánský Střední odborná škola

Více

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories srpen architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects stories srpen 2015 12 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL stories 4 TÉMA: BYT PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ PRAHA 5 VILA BŘEVNOV 6 RODINNÝ DŮM MATĚJSKÁ 7 HISTORIE: TŘI

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA R2D2A3 BILANCE Celková výměra parcely: 674 m 2 Počet nadzemních podlaží: 3 Zastavěná plocha: 273 m 2 Užitná plocha: 578 m 2 IDEA Domov s pečovatelskou službou či penzion pro důchodce

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Brněnské architektonické stezky

Brněnské architektonické stezky Soutěž o návrh vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky 1. VYHLAŠOVATEL Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 ve spolupráci s Domem umění města Brna, příspěvková organizace,

Více

Michal Richtr: Projekt prodává i logo

Michal Richtr: Projekt prodává i logo Michal Richtr: Projekt prodává i logo Author: SF / Petr Bým Published: 08.01.2009 Počátkem devadesátých let u nás firemní vizuální styl představoval cosi nového a neznámého. Dnes je už situace jiná, nicméně

Více

4 Specifika obnovy památek

4 Specifika obnovy památek 4 Specifika obnovy památek 4.1 Úvod Kapitola navazuje na závěr první kapitoly a na třetí kapitolu. Abychom dokázali posoudit, jak nemovitou památku využívat a provozovat, aniž by ztratila svoji kulturní

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

MÍSTO Residence hrádeček Mladé Buky Václava Havla Hrádečku

MÍSTO Residence hrádeček Mladé Buky Václava Havla Hrádečku MÍSTO LOKALIZACE Místo Residence hrádeček leží při jižním okraji krkonošské vsi Mladé Buky, 5 km od města Trutnova. V blízkosi známého letního sídla Václava Havla - Hrádečku. MÍSTO ATRAKTIVITA - GRUND

Více

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH,

BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, BYTOVÝ DŮM ÚSTÍ NAD LABEM, BUKOV - RONDEL JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Bytové domy Ústí nad Labem Bukov Realizace: 2003 2005 Původní projekt: Mera-Czech a. s. Přepracování

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY ÚVOD TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE TOP HOTEL Praha HHHH Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4 Chodov Česká republika Tel.: +420 267 284 111 Fax: +420 222 990 850 E-mail: sales@tophotel.cz www.tophotel.cz

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

A R N S T U D I O s p o l. s r. o.

A R N S T U D I O s p o l. s r. o. A R N S T U D I O s p o l. s r. o. Československé armády 219/24 5 0 0 0 3 H R A D E C K R Á L O V É ř í j e n 2 0 1 3 identifikační údaje název stavby Přestavba základní školy Jana Ámose Komenského v ulici

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Úvod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Úvod Yverdon-les-Bains je švýcarské lázeňské město nacházející se se na břehu jezera Neuchâtel. Současná situace je výsledkem takřka třísetletého vývoje, ačkoliv Yverdon byl jako město

Více

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU

CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU 1 CO JE TVAROVÝM NOSITELEM PROSTORU ROZHOVOR 25 S BARBOROU ŠKORPILOVOU O DESIGNU A INTERIÉRECH PŘIPRAVIL MICHAL JANATA Do jaké míry jste při designování interiéru vázána širším prostorovým kontextem? Záleží

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe

Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe Dům jako pro hvězdáře: sedlovou střechou se 24 okny vidí až do nebe 11. ledna 2010 Opustil pražské sídliště a vrátil se do rodných severních Čech. Vedle odvahy k takovému "dobrodružství", které stavba

Více

Umělecký pobyt v srdci Brna

Umělecký pobyt v srdci Brna Umělecký pobyt v srdci Brna Historie Hotel Europa se nalézá v secesní budově pocházející z konce devatenáctého století. Stojí v malebné uličce lemované stromy jen kousek od centra města. Díky své výborné

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Rekonstrukce Galerie Mánes

Rekonstrukce Galerie Mánes Skanska a.s. wwwww.skanska.cz Základní informace o stavbě Název stavby Lokalita Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 Nové Město Doba výstavby 04/2012 12/2013 Generální dodavatel Skanska a. s., divize Pozemní

Více

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala

Obsluhoval jsem anglického krále. pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě takovou

Více

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t

H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n ý c h o r g a n i z a c í o d s t ř e d o v ě k u p o s o u č a s n o s t M U Z E U M H L A V N Í H O M Ě S T A P R A H Y Z Á M E C K Ý A R E Á L C T Ě N I C E B o h d a n e č s k á 2 5 9 / 1, 1 9 0 1 7 P r a h a 9 V i n o ř H i s t o r i e p r o f e s n í c h ř e m e s l n

Více

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací

Schüco ThermoSlide. Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Schüco ThermoSlide Plastové posuvně-zvedací dveře s vynikající tepelnou izolací Zelená technologie pro modrou planetu Čistá energie ze solárních systémů a oken 2 Schüco ThermoSlide Perfektní propojení

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

rezidenční zóna 52 Domus Aurea

rezidenční zóna 52 Domus Aurea rezidenční zóna Elegantní stavba od studia JM Architecture je pojata jako dvoupodlažní. Nad zem vyčnívá skleněný pavilon ve tvaru písmene U, pod ním je do svahu zapuštěný betonový blok. 52 Domus Aurea

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2 Obsah : Otrokovická BESEDA popis kulturního domu...str. 2 Velký společenský sál...str. 3 Technické vybavení...str. 4 Předsálí...str. 5 Nabídka akcí ve Velkém společenském sále str. 6 Ceník...str. 7 Kontaktní

Více

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci

Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci Slohové útvary se zřetelem ke komunikační situaci ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Soupis slohových útvarů pro zadání písemné práce vypravování úvahový text popis (popis prostý, popis odborný, subjektivně zabarvený

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA

VILA TUGENDHAT VÝSTAVA VILA TUGENDHAT VÝSTAVA E-MAIL: INFO@TUGENDHAT.EU TELEFON: +420 515 511 015 / 016 ČERNOPOLNÍ 45, BRNO OBSAH Vila Tugendhat výstava 3 Technické parametry 4 Vizualizace výstavy 5 2 velkosti výstavních panelů

Více

PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU. Ideový návrh

PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU. Ideový návrh PAMÁTNÍK ROMSKÉHO HOLOCAUSTU V HODONÍNĚ U KUNŠTÁTU Ideový návrh PAMÁTNÍK JAKO VZPOMÍNKA NA VŠECHNY OBĚTI. Neschopnost pochopit utrpení druhých umožňuje pokračování utrpení. SITUACE Urbanistické řešení

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky Dodávka nábytku 2014 NÁVRHU ŘEŠENÍ INTERIÉRU KANCELÁŘSKÝCH PROSTORŮ Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13,

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy

Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy Posouzení budovy VZP k adaptaci pro potřeby Základní umělecké školy Jana Štursy zpracovatel: SANTIS a.s. Brněnská 38 591 01 Žďár nad Sázavou registrace na Živnostenském úřadě ve Žďáře nad Sázavou pod č.j.

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Návrh interiéru bytu Stodůlky

Návrh interiéru bytu Stodůlky www.csukas.com obsah 2 identifikační údaje stavby 3 průvodní zpráva 4 dispozice bytu a barevné řešení... 1:100 5 vybavení interiéru 6 NÁSTĚNNÉ MALBY 7 obytný prostor 8 obytný prostor 9 ložnice 10 pracovna

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15

Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Výroční zpráva předmětové komise výtvarné výchovy za školní rok 204-15 Ve školním roce 2014-15 probíhala výuka výtvarné výuky v časových dotacích: Prima celá třída, 2 hodiny týdně Sekunda celá třída, 2

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům

Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Příloha č. 1 Historické fotografie IH Moskva dříve Společenský dům Vzácnou knihu z roku 1935, Zlín město životní aktivity, má ve své knihovně Jan Beránek ze Zlína. Na jednom ze snímků je i autobusové nádraží,

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011

ARCHITEKTONICKÁ VIZE REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO PROSTORU HODSLAVIC jakub červenka / 2011 ARCHITEKTONICKÁ VIZE PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikční údaje Název stavby: Rekonstrukce centráního prostoru Hodslavic Místo stavby: Obec Hodslavice Stupeň dokumentace: Architektonická vize Stavebník: Obec Hodslavice

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkovo náměstí 1300/1 130 00 Praha 3 Povinné a nepovinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Termíny

Více

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv

Baltrum. 12.05.2014. Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv Model-Nr. 915 Olše, částečný masiv 1 Baltrum. Obsah Skříně s křídlovými dveřmi strana 3 Doplňkové elementy pro skříně s křídlovými dveřmi strana 5 Doplňkový nábytek, výška 89 cm strana 8 Informace o výrobku

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více