785 Harmony Remote. Uživatelská příručka, verze 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "785 Harmony Remote. Uživatelská příručka, verze 1.0"

Transkript

1 785 Harmony Remote Uživatelská příručka, verze 1.0

2 OBSAH...1 ÚVOD...2 SEZNÁMENÍ S OVLADAČEM HARMONY...3 ZAČÁTEK PROCESU NASTAVENÍ...4 POUŽITÍ OVLADAČE HARMONY...5 NABÍJENÍ BATERIE...5 POUŽÍTÍ SENZORU NÁKLONU...5 VÝBĚR AKTIVITY...5 POUŽITÍ TLAČÍTEK TELETEXTU...5 PROHLÍŽENÍ STAVOVÉ A NAVIGAČNÍ LIŠTY...6 ZOBRAZENÍ NÁPOVĚDY K OVLADAČI HARMONY...6 Typy dostupné nápovědy...7 Použití Asistenta ovladače...7 OVLÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ...7 Režim zařízení...7 POUŽITÍ TLAČÍTEK SMART...8 POUŽITÍ VOLEB SYSTÉMU...8 UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ OVLADAČE HARMONY...9 NASTAVENÍ DISPLEJE NA OVLADAČI HARMONY...9 Přidání ikon vašich oblíbených kanálů...10 Změna chování tlačítek v rámci aktivity...10 Přidání uživatelem definovaných tlačítek...10 ZMĚNA NASTAVENÍ OVLADAČE HARMONY...11 UČENÍ SE INFRAČERVENÝM PŘÍKAZŮM...11 Použití infračerveného senzoru...11 Pojmenování infračerveného příkazu...11 JAK ZÍSKAT DODATEČNOU NÁPOVĚDU...13 Jak nalézt odpovědi na vaše otázky...13 Odstranění problémů s ovladačem Harmony...13 v 1.0 strana 1

3 Úvod Gratulujeme vám k zakoupení ovladače Harmony! Tato uživatelská příručka vás provede procesem nastavení online, konfigurací ovladače a seznámí vás s jeho hlavními vlastnostmi. Pokud si nejste jisti jak ovladač Harmony nastavit, postupujte podle informací a instrukcí k použití softwaru ovladače Logitech Harmony (dále jen softwaru Harmony). Ovladač Harmony je univerzální dálkový ovladač, jehož funkce je úzce svázána s internetem. Váš ovladač Harmony umí řídit většinu zařízení, které komunikují prostřednictvím infračerveného signálu. Nastavení ovladače Harmony je jednoduché: Pomocí návodných otázek o vašich multimediálních zařízeních, které zodpovíte, bude vytvořeno vaše vlastní nastavení ovladače Harmony. Vaše odpovědi nám poskytnou popis multimediálních zařízeních, jež chcete ovládat, informují nás o tom jak jsou nastaveny a jakým způsobem je ovládáte. Jestliže některé z vašich zařízení nebude v databázi ovladače Harmony, ovladač se prostřednictvím infračerveného signálu naučí vše potřebné o daném zařízení a přidá to k nastavení. Jakmile nám sdělíte vše o vašich multimediálních zařízeních, budete provedeni nastavením Aktivit. Tvorba Aktivit je jednoduchá: budete požádáni o určení zařízení, která používáte v rámci jedné Aktivity a o to, jak chcete ovládat jednotlivé vlastnosti, jako například hlasitost v rámci této dané Aktivity. Aktivita je soubor příkazů, které ovladač Harmony pošle k systému vašich multimediálních zařízení a zapne tím požadovaná zařízení. Jakmile určitou Aktivitu zvolíte, nacházíte se v režimu Aktivita a funkce každého tlačítka na ovladači Harmony je automaticky nastavena pro tuto specifickou Aktivitu. Navíc vám tlačítka displeje umožní přístup k dalším příkazům pro tuto Aktivitu, které nemohou být nastaveny pro standardní tlačítka Příklad Pro aktivitu Sledování televize pošle ovladač Harmony příkazy k systému vašich multimediálních zařízení tak, aby byla zapnuta příslušná zařízení, která užíváte ke sledování televize. Ovladač bude automaticky nakonfigurován pro tuto Aktivitu na základě vašich odpovědí, které jste vybrali během procesu online nastavení pro tuto Aktivitu. Na konci procesu nastavení budete mít ve vašem ovladači Harmony uloženu svou vlastní konfiguraci. Software Harmony můžete použít ke: Konfiguraci kterékoli z vlastností ovladače Harmony Přidání dalších multimediálních zařízení Přidání dalších Aktivit v 1.0 strana 2

4 Seznámení s ovladačem Harmony Většina tlačítek vašeho ovladače jsou standardní tlačítka, která znáte i z jiných dálkových ovladačů. Nicméně jsou na ovladači i tlačítka a hardware, který vám pravděpodobně nebude známý. Tato speciální tlačítka a hardware vám umožní přístup ke speciálním vlastnostem ovladače Harmony. A. Usb konektor: Připojte jeden konec USB kabelu k tomuto konektoru a jeho druhý konec k počítači, a tím umožníte stažení vaší konfigurace použitím softwaru Harmony. B. Tlačítko vypnutí: Vypne všechna zařízení jediným stisknutím C. Activities: Stiskněte tlačitko Activities a zobrazí se vám seznam aktivit, které jste přidali. Stiskněte tlačítko displeje vedle té aktivity, kterou chcete zvolit a ovladač Harmony nastaví váš systém multimediálních zařízení pro zvolenou Aktivitu. D. Device (zařízení): Při stisknutí se na displeji zobrazí seznam všech multimediálních zařízení a umožní vám tak vybrat a přímo ovládat kterékoli z nich. E. Help (nápověda): Klade vám jednoduché otázky, na jejichž základě může ovladač Harmony vyřešit problémy, které máte v rámci Aktivity. F. Display: Zobrazuje seznam Aktivit a zařízení, nápovědu, infračervené příkazy a jiné seznamy, které jsou k dispozici. G. Display Buttons (tlačítka displeje): Tyto tlačítka po stranách displeje použijete, chcete-li uskutečnit na displeji zobrazený příkaz. H. Levá a pravá šipka: Umožňují vám zobrazit další možnosti na displeji. I. Smart buttons: K těmto tlačítkům jsou ve většině Aktivit nastaveny standardní příkazy, ale můžete si je přizpůsobit i k zasílání příkazů jiných. J. Prev (předchozí): Jde na předchozí televizní kanál. K. Menu: Umožňuje přístup k systému menu na zařízení, pokud máte zařízení s touto vlastností. L. Exit: Při stisknutí se ukončí funkce Guide. dálkového ovladače M. Guide (průvodce): Umožňuje vám přístup k programovým nabídkám, pokud máte nějaké zařízení s funkcí Guide. N. Info: Nabízí dodatečné informace k programovým nabídkám, pokud máte nějaké zařízení s funkcí Guide. O. Infračervený výukový port: Prostřednictvím tohoto portu se ovladač Harmony umí naučit příkazy z jiného originálního P. Teletext Buttons (tlačítka teletextu): Teletext je služba poskytovaná televizní společností. Použijte tyto tlačítka, chcete-li přístup k těmto službám; váš televizor ovšem musí být vybaven teletextovým dekodérem. V rámci aktivity Sledování televize jsou tyto tlačítka standardně nastavena pro teletext, ale jinak máte možnost je nastavit i k posílání jiných příkazů. v 1.0 strana 3

5 Začátek procesu nastavení Jakmile nainstalujete software Harmony dálkového ovladače, budete provedeni řadou kroků otázka-odpověď tak, abyste provedli každou z pěti hlavních fází procesu online nastavení: Informace k přihlášení do systému: Vytvoří vaše login údaje. Kontrola připojení: Zajistí, aby váš počítač a ovladač Harmony komunikovaly správně. Nastavení zařízení: Prostřednictvím tohoto procesu nám poskytnete informace o vašich multimediálních zařízeních. Nastavení aktivit: Prostřednictvím tohoto procesu nám poskytnete informace o tom, jak vaše zařízení pracují dohromady v rámci aktivit (např. aktivita Sledování televize). Aktualizace ovladače: Aktualizuje ovladač o informace týkající se osobního nastavení, které požadujete Poznámka: Při používání softwaru ovladače Harmony můžete kdykoli kliknout na tlačítko Help a zobrazí se vám specifická nápověda pro krok, u kterého právě jste. v 1.0 strana 4

6 Použití ovladače Harmony Tato část vám poskytne informace, které vám pomohou s použitím ovladače. Nabíjení baterie Pokud chcete nabíjet ovladač, umístěte jej do nabíjecí jednotky. Po dobu nabíjení baterie ovladače: Zůstávají displej a jeho podsvícení zapnuté. Ikona stavu nabití baterie na stavové liště bliká po dobu nabíjení baterie a zobrazí stav plného nabití baterie po dokončení nabíjení. Pokud je baterie vybitá, displej vám blikající zprávou oznámí, že je třeba baterii dobít. Použití senzoru náklonu Když uchopíte ovladač lehce nakloněný, displej se automaticky zapne a rozsvítí se klávesnice. Poznámka: Kdykoli vyjmete ovladač z nabíjecí jednotky, nebo jej do ní zpět umístíte, uslyšíte pípnutí. Chcete-li tuto funkce povolit či zakázat, použijte software Harmony. Výběr Aktivity Pokud chcete vidět Aktivity, které jste přidali, stiskněte tlačítko Activities. Na displeji se zobrazí seznam vámi přidaných Aktivit. Potom zmáčkněte tlačítko displeje odpovídající Aktivitě, kterou chcete spustit. Pokaždé při výběru aktivity uvidíte na displeji zprávu, která vám připomene, že je třeba držet ovladač tak, aby mířil k vašemu systému v okamžiku, kdy se Aktivita spouští. Toto opatření pomáhá zajistit správné odeslání infračervených signálů. Chcete-li vypnout či zapnout zobrazování této zprávy o spouštění Aktivity, použijte software Harmony. Použití tlačítek teletextu Pokud zmáčknete kterékoli z tlačítek teletextu, objeví se na obrazovce domovská stránka Teletextu. (pravděpodobně to bude trvat několik sekund, než se tato stránka objeví). Tato stránka teletextu úplně nahradí televizní obraz, ale zvuk bude stále slyšet. Každá teletextová stránka má specifické trojciferné číslo; všechny stránky mohou být zobrazeny zvolením tohoto trojciferného čísla na číselných tlačítkách pro volbu kanálů ovladače Harmony. Tato tlačítka jsou standardně nastavena pro teletext v rámci aktivity Sledování televize, ale opět je můžete nastavit k posílání jiných příkazů v jiných aktivitách. Podívejte se na část Změna chování tlačítek v rámci Aktivity. v 1.0 strana 5

7 Prohlížení stavové a navigační lišty Stavová lišta poskytuje uživateli důležité údaje jako jsou: A: Datum a čas B: Indikátor připojení USB. C: Indikátor zasílání infračervených příkazů k zařízením D: Indikátor nabití baterie E: Aktivita v níž se právě nacházíte Navigační lišta poskytuje informace jako je: F: Počet obrazovek, které jsou dostupné v menu a obrazovku, která je právě zobrazena Zobrazení nápovědy na ovladači Harmony Někdy může dojít k tomu, že určitá vámi vybraná aktivita nebude správně fungovat. Toto může nastat, když váš ovladač posílá hodně infračervených příkazů k nastavení vašich zařízení pro určitou aktivitu, ale jedno nebo více zařízení neobdrží některé z příkazů. V tomto případě se ovladač dostává do stavu poruchy synchronizace se zařízeními. (ovladač si například myslí, že některé zařízení je zapnuto, ale dané zařízení je ve skutečnosti vypnuto). Důvodem poruchy synchronizace Harmony ovladače může být to, že: Někdo projde mezi ovladačem Harmony a multimediálním systémem v okamžiku, kdy se aktivita spouští. Namíříte svůj ovladač pryč od systému v okamžiku, kdy se aktivita spouští. V cestě paprsku od ovladače k zařízením se nachází nějaký objekt. Jste příliš daleko od vašeho multimediálního systému. K obnovení synchronizace budete potřebovat tlačítko Help. Před jeho stisknutím se ujistěte, že příčina poruchy synchronizace byla odstraněna. Příklad Odstraňte všechny překážky tak, aby vaše zařízení mohla bez problémů přijmout infračervené příkazy od ovladače Harmony. Poznámka:Pokud vaše zařízení stále nereagují na příkazy z ovladače Harmony, ale dříve fungovaly bez problému, bude patrně nutné znovu nabít baterii. K obnovení synchronizace: 1. Stiskněte tlačítko Help. v 1.0 strana 6

8 2. Odpovězte na otázky na displeji ovladače výběrem Yes nebo No. Pokud na některou otázku odpovíte ne, ovladač Harmony pošle opět nezbytný příkaz a položí vám tutéž otázku znovu. Jakmile budete hotovi, váš ovladač Harmony bude opět synchronizován s vašimi zařízeními. Typy dostupné nápovědy Máte možnost nastavit tlačítko Help tak, že bude nabízet jeden z následujících typů nápovědy: Smart Help (Rychlá nápověda) Klade otázky týkající se zařízení, která jsou funkční během určité aktivity. Full Help (Plná nápověda) Klade otázky týkající se všech zařízení ve vašem systému. Volte Plnou nápovědu, pokud zařízení nefungují tak jak chcete a nápověda na ovladači se vás neptá na tyto zařízení. K výběru požadovaného typu nápovědy použijte software Harmony. Použití Asistenta ovladače: Dodatečná pomoc je k dispozici při zapnutí Asistenta ovladače. Chcete-li zapnout nebo vypnout tuto variantu pomoci, pak použijte software Harmony. Zatímco tlačítko Help vám pomáhá vyřešit problémy se zařízeními v rámci Aktivity, Asistent ovladače vás naučí, jak používat ovladač Harmony. Následující text je příkladem typu pomoci, kterou nabízí Asistent ovladače: Přiklad Pokud jsou kterákoli zařízení nastavena nesprávně, stiskněte tlačítko Help. Chcete-li dočasně zapnout či vypnout tuto funkci, použijte software Harmony. Ovládání jednotlivých zařízení Tato sekce obsahuje přehled tří režimů, které můžete použít, když chcete získat přístup ke specifickým ovládacím prvkům jednotlivých zařízení ve vašem multimediálním systému. Režim Device (zařízení) Ke spuštění režimu device (zařízení) stiskněte tlačítko Device. Režim device vám umožňuje přístup ke všem možným přikazům, které jsou zahrnuty v konfiguraci vašeho ovladače Harmony. K přístupu do režimu device nemusíte být v Aktivitě. Nicméně nikdy byste neměli potřebovat režim Device během běžného použití ovladače Harmony. Tento režim by měl být použit pouze k zaslání specifického příkazu ke specifickému zařízení. Použití režimu device můžete vyloučit vhodným nastavením vašich Aktivit. v 1.0 strana 7

9 Přiklad Můžete vložit příkazy na displej, nebo upravit určitá tlačítka pro dané příkazy. Podívejte se na část Uživatelské nastavení ovladače Harmony. Kdykoli můžete přejít do režimu device stisknutím tlačítka Device. Jakmile budete v tomto režimu, na displeji se objeví všechna zařízení, která jsou ve vaší konfiguraci. Vyberte zařízení ze seznamu a ovladač Harmony bude ovládat pouze toto zařízení. Příklad Vyberete-li jako zařízení televizní přístroj, pak tlačítka číselná, hlasitosti i kanálů budou všechna ovládat vaši televizi. Chcete-li odejít z režimu Device, stiskněte znovu tlačítko Devices. Použití tlačítek Smart Zatímco pro většinu Aktivit jsou tyto tlačítka standardně přednastavena, můžete je nastavit i k zasílání jiných příkazů. Změna chování tlačítek v rámci Aktivity. Použití voleb systému (System Options) Stiskněte na ovladači System Options k: Nastavení data a času. Vypnutí nebo zapnutí prezentace. Dočasnému vypnutí či zapnutí Asistenta ovladače (tato volba je dostupná pouze pokud z umístění Home softwaru Harmony- podívejte se na část Použití Asistenta ovladače) v 1.0 strana 8

10 Uživatelské nastavení ovladače Harmony Veškerá uživatelská nastavení ovladače Harmony lze provést pomocí softwaru Harmony. Software Harmony použijte k: Odstraňování problémů (troubleshoot): Klikněte na Troubleshoot, pokud váš ovladač Harmony neovládá systém správně. Prohlížení Aktivit Klikněte na Activities pokud chcete přidat nebo odstranit Aktivitu Klikněte na ikonu některé Aktivity, pokud chcete změnit určitá nastavení aktivity (např. její jméno). Příklad Pokud chcete mít více než jednu aktivitu jednoho typu (např. pokud máte kabelový převodník i satelitní přijímač, můžete přidat druhou aktivitu Sledování televize) klikněte na Add and Activity (přidat aktivitu). Až to uděláte, přejmenujte aktivity tak, abyste tyto aktivity snadno rozlišili. (např. pro aktivitu Sledování televize můžete jednu z nich přejmenovat na Sledování kabelové TV a druhou na Sledování satelitu ). Prohlížení zařízení Klikněte na Devices pokud chcete přidat či odstranit zařízení Klikněte na ikonu zařízení, pokud chcete změnit některá specifická nastavení pro zařízení, které již máte nastaveno. Prohlížení voleb ovladače Podpora Klikněte na Remote Preferences (volby ovladače), pokud chcete změnit nastavení ovladače. Klikněte na Get Support, pokud chcete zobrazit seznam všech nástrojů podpory a služeb, které nabízíme. Update Remote (aktualizace ovladače) Klikněte na Update Remote poté, co jste provedli změny konfigurace či nastavení. Tím zajistíte, že na svém ovladači budete mít nejnovější konfiguraci a nastavení. Nastavení displeje na ovladači Harmony Tato sekce vám poskytne informace o tom, jak lze nastavit příkazy a volby zobrazené na displeji ovladače Harmony. Rozlišení LCD obrazovky je 160x128 pixelů. Ovladač Harmony vám umožňuje použít některou ze sad nastavení, kterou můžete zajistit, že bude displej vypadat dle vašich představ. Máte možnost: Vybrat si a přidat vlastní pozadí Přidat ikony pro vaše oblíbené kanály (můžete si nahrát ikony až do velikosti 160 KB (velikost souboru), a 24- bitové.png,.bmp,.jpg, nebo.gif) v 1.0 strana 9

11 Vybrat jedno z přednastavených témat Téma obsahuje styl písma, pozadí, uspořádání a ikony (pro aktivity a zařízení) můžete si vybrat téma, které vám nejlépe vyhovuje Uspořádání je počet výběrů (3 nebo 6) zobrazených na displeji Přidat na displej svou vlastní prezentaci: Můžete použit přednastavené pozadí, nebo vlastní pozadí k vytvoření vlastní prezentace. Prezentace se zobrazuje, pokud je ovladač Harmony umístěn v nabíjecí jednotce. Podívejte se na část Použití voleb systému, kde najdete více informací jak prezentaci zapnout či vypnout. Chcete-li změnit vzhled displeje, použijte software Harmony. Můžete tak změnit pozadí nebo obrázky v prezentaci. Přidání ikon vašich oblíbených kanálů S ovladačem Harmony máte také možnost přidat vlastní ikony a nastavit je tak, aby se zobrazovaly vedle vašich oblíbených kanálů na displeji ovladače. Chcete-li na displej přidat vaše oblíbené kanály a ikon, použijte software Harmony. Změna funkce tlačítek v rámci aktivity Vyberete-li některou Aktivitu, ovladač Harmony: Zapne všechna správná multimediální zařízení Správně nastaví vstupy těchto zařízení Nastaví tlačítka na ovladači tak, aby bylo možno řídit zvolenou Aktivitu Na základě znalostí o způsobu ovládání vašich zařízení přiřadí ovladač Harmony všem tlačítkům potřebné funkce tak, aby bylo možno správně řídit aktivitu. Nicméně je možné, že i přesto budete chtít přidat tlačítkům některé další příkazy, nebo je zobrazit na displeji. Přidání dalších příkazů je velmi rychlé a jednoduché a lze je provést přizpůsobením Aktivity, čímž dojde ke změně chování tlačítek. Chcete-li změnit chování tlačítek, použijte software Harmony. Volba Change Behavior of Buttons (změna funkce tlačítek) vám ukáže: Tlačítka, která již mají přiřazený příkaz Zařízení, které je ovládáno Příkaz, který se posílá k zařízení Chcete-li nastavit jedno tlačítko tak, aby posílalo příkazy k více zařízením současně, použijte software Harmony. Přidání uživatelem definovaných tlačítek Použijte software Harmony k: Přidání uživatelem definovaného tlačítka pro zařízení Přidání uživatelem definovaného tlačítka pro Aktivitu Přidání uživatelem definovaného tlačítka k zaslání příkazu k více než jednomu zařízení současně. Uživatelem definovaná tlačítka jsou na displeji ovladače Harmony zobrazena zleva doprava, odspodu nahoru. v 1.0 strana 10

12 Změna nastavení ovladače Harmony V softwaru Harmony klikněte na Remote preferences, zvolte Settings a poté klikněte na Next, pokud chcete změnit tato nastavení: Zapnout či vypnout Asistenta ovladače (pro další informace se podívejte na část Zobrazení nápovědy na ovladači Harmony) Nastavit čas podsvícení displeje. (pro další informace se podívejte na část Použití senzoru náklonu) Nastavit formát času na displeji Zobrazit či skrýt Zprávu při spuštění Aktivity (pro další informace se podívejte na část Výběr aktivity.) Zapnout či vypnout senzor náklonu (pro další informace se podívejte na část Použití senzoru náklonu) Učení se infračerveným (IR) příkazům Ovladač Harmony má schopnost naučit se infračervené příkazy od ostatních dálkových ovladačů, ale tato schopnost by měla být použita jen v případě, že databáze ovladače Harmony dosud neobsahuje infračervený příkaz, který byste potřebovali použít. Určete zařízení, ke kterému chcete posílat infračervený příkaz tak, že: 1. V softwaru Harmony klikněte na Devices. 2. Klikněte na příslušné zařízení. 3. Zvolte Learn Infrared Commands (učit se infračervené příkazy) Použití infračerveného senzoru Ovladač Harmony má infračervený senzor na opačném konci než se nachází konektor USB. Přes tento senzor se ovladač Harmony dokáže naučit příkazy od ostatních dálkových ovladačů. A: Váš původní ovladač B: Váš ovladač Harmony C: Vzdálenost mezi ovladači: 5-10 cm (2-5 ) Následující kroky nastiňují, co se děje, když stisknete tlačítko na vašem originálním dálkovém ovladači: 1. Ovladač Harmony se prostřednictvím infračerveného signálu naučí infračervený příkaz. 2. Přes USB kabel nahraje tento signál do databáze Harmony. 3. Software ovladače Harmony se pokusí najít odpovídající vzor k tomuto signálu. 4. Pokud se žádný vzorový signál nepodaří najít, bude tento signál uložen jako originální formát. 5. Pokud bude nalezen vzorový signál, ovladač Harmony převede tento signál do formátu vhodného k uložení. V každém případě ale budete mít k dispozici signál, který bude možno přiřadit k tlačítku na ovladači Harmony. Pojmenování infračerveného příkazu Když se ovladač Harmony naučí nový příkaz, je třeba dát tomuto příkazu jméno. Tímto způsobem pak můžete tento příkaz volat z různých míst procesu online nastavení. Nejlepší je použít standardní jména, která jsou v seznamu při provádění kroku Learn infrared commands (výuka infračervených příkazů), takže pak bude možno použít funkci automatického přiřazování příkazů tlačítkům. v 1.0 strana 11

13 Příklad Pokud se například váš ovladač Harmony naučí infračervené příkazy od tlačítka hlasitosti z vašeho původního ovladače, pojmenujte tyto příkazy VolumeUp a VolumeDown (tzn. bez mezer a s předvedeným užitím velkých písmen). Software ovladače Harmony pak hledá příkazy s těmito názvy a automaticky je přiřazuje tlačítkům hlasitosti na ovladači. Konvence při pojmenovávání Pokud chcete pojmenovat příkaz, pro který neexistuje žádné standardní pojmenování v nabídce Learn infrared commands, řiďte se následujícími konvencemi pro pojmenování příkazů: Nepoužívejte mezery ani speciální znaky jako /,& nebo * ve jméně. Začátky slov pište velkým písmenem (např. NextDisc, Mode Digital). Začněte jméno příkazu s jeho hlavní funkcí (např. VolumeRearUp, VolumeRearDown ) Pro infračervené příkazy, které vybírají vstupy (např. vstup na stereo přijímači), začněte s předponou Input. Nepojmenovávejte vstup podle toho, co jste k zařízení připojili, ale spíše podle toho, jak je daný vstup nazýván na desce zařízení, nebo na dálkovém ovladači (např. InputAux, InputVideo1, InputTape, InputDVD, InputVCR). v 1.0 strana 12

14 Kde získat dodatečnou nápovědu S ovladačem Harmony máte několik možností jak: Nalézt odpovědi na vaše otázky snadno a rychle Odstranit problémy při procesu nastavení a konfigurace Jak nalézt odpovědi na vaše otázky Chcete-li nalézt odpovědi na vaše otázky snadno a rychle, použijte některou z následujících možností: Možnost Search (vyhledávání) FAQs (nejčastější dotazy) Uživatelská příručka Tlačítko Help (nápověda) Tlačítko Help (ovladač) Popis Nástroj umožňující provádět vyhledávání dle klíčového slova Seznam otázek zákazníků, který dodává centrum podpory Harmony, a ve kterém je možno provádět vyhledávání Uživatelská příručka vysvětluje pojetí ovladače Harmony a nabízí informace o nastavení a používání ovladače. Při používání ovladače Harmony můžete v kterémkoli okamžiku kliknout na toto tlačítko a zobrazí se nápověda přímo pro krok, na kterém právě jste. Klade vám jednoduché otázky a na základě vašich odpovědí ovladač Harmony dokáže řešit problémy, které máte s aktivitou. Odstraňování problémů s ovladačem Harmony Kromě možností uvedených v kapitole Jak nalézt odpovědi na vaše otázky můžete použít také následující variantu: Možnost Odstraňování problémů (Troubleshoot) Popis Použití v případě, že ovladač Harmony neřídí váš multimediální systém správně. Pokud nejste schopni nalézt odpověď na nějakou otázku nebo odstranit některý problém, kontaktujte tým podpory Harmony. v 1.0 strana 13

555 Harmony Remote. Uživatelská příručka, verze 1.0. v 1.0 strana 0

555 Harmony Remote. Uživatelská příručka, verze 1.0. v 1.0 strana 0 555 Harmony Remote Uživatelská příručka, verze 1.0 v 1.0 strana 0 Obsah...1 Úvod...2 Seznámení s ovladačem Harmony......3 Začátek online procesu nastavení...4 Použití ovladače Harmony...5 Použití tlačítka

Více

Uživatelská příručka Harmony 1000. Harmony 1000. Uživatelská příručka, verze 1.0

Uživatelská příručka Harmony 1000. Harmony 1000. Uživatelská příručka, verze 1.0 Harmony 1000 Uživatelská příručka, verze 1.0 OBSAH...1 ÚVOD...2 PŘEHLED OVLADAČE HARMONY...3 PROCHÁZENÍ NABÍDEK NA OVLADAČI...3 NABÍJENÍ BATERIE...4 ZAŘÍZENÍ...5 DOPLNĚNÍ ZAŘÍZENÍ K VAŠEMU ÚČTU...5 AKTUALIZACE

Více

Harmony 525. Uživatelská příručka, verze 1.0

Harmony 525. Uživatelská příručka, verze 1.0 Harmony 525 Uživatelská příručka, verze 1.0 Obsah Úvod 1 Seznámení s dálkovým ovladačem Harmony Remote 2 Zahájení procesu nastavení online 2 Použití dálkového ovladače Harmony Remote 4 Zobrazení nápovědy

Více

Uživatelská příručka k dálkovému ovladači 885 Harmony Remote

Uživatelská příručka k dálkovému ovladači 885 Harmony Remote Klikněte zde, chcete-li si stáhnout a vytisknout verzi této příručky ve formátu PDF. k dálkovému ovladači 885 Harmony Remote Blahopřejeme k tomu, že jste si koupili dálkový ovladač Harmony Remote! Nyní

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Začínáme NSZ-GS7. Síťový multimediální přehrávač. Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. Začínáme CZ Síťový multimediální přehrávač NSZ-GS7 Obsah obrazovek, způsob ovládání a technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění. První kroky: ON/STANDBY Zapne nebo vypne přehrávač.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za sekundu

Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za sekundu 6. Rychlý úvod Nabití baterie přijímače Pomocí propojky USB propojte nabíječ a přijímač. Max. nabíjecí čas: cca 3 hodiny Nabíjení: LED bliká v intervalu cca 2 sekundy Konec nabíjení: LED bliká cca 2x za

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G pro Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní funkce 5.

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Změna nastavení systému Windows

Změna nastavení systému Windows Změna nastavení systému Windows Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ

Egreat A1. Uživatelská příručka CZ Egreat A1 Uživatelská příručka CZ Popis zařízení Přední strana: 1. Indikátor činnosti 2. Infra port pro ovládání přijímače Zadní strana: 3.Optický výstup S/PDIF 4.AV rozhraní 5.USB Host port 6.USB Host

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon

Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Rollei Profesionální odpalovač blesků 2.4G Pro Canon a Nikon Uživatelská příručka www.rollei.cz Začínáme Popis zařízení 1. Gumová krytka 2. Micro USB port 3. Skupina B 4. Skupina A / Nastavení vlastní

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

Externí zařízení Uživatelská příručka

Externí zařízení Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 V této posluchárně je přednášejícím k dispozici hlavní dataprojektor s velkým plátnem, dále druhý dataprojektor spolu s interaktivní tabulí SmartBoard

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. https://blog.archos.com/

Návod k použití. twitter.com/archos.  https://blog.archos.com/ Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3

Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 1 Návod na použití Bezdrátová indukční smyčka Bluetooth ARTONE 3 2 Artone 3 je bezdrátová indukční smyčka pro poslech zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth. 2.1 + EDR Takto můžete poslouchat

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE KING-METER J-LCD Vážený zákazníku, rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za důvěru a náklonnost společnosti HANSCRAFT. Osobně můžeme garantovat nejvyšší úroveň přístupu, péče

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Návod k použití. twitter.com/archos. klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora

Návod k použití. twitter.com/archos.  klikněte na možnost Podpora > Poprodejní podpora Návod k použití Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Nastavení, synchronizování a nabíjení

Nastavení, synchronizování a nabíjení Začněte zde Nastavení, synchronizování a nabíjení 1 Stáhněte a nainstalujte si itunes: www.itunes.com/downloads 2 Pro připojení ipodu nano k portu USB 2.0 vašeho počítače (nikoliv klávesnice) použijte

Více

Rikomagic MK22/22 Plus

Rikomagic MK22/22 Plus Rikomagic MK22/22 Plus Instalační příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK22/22 Plus MK22/22 Plus je výkonné multimediální centrum pro domácí zábavu přinášející online zábavu do vašeho obývacího

Více

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu

Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Použití Office 365 na iphonu nebo ipadu Úvodní příručka Kontrola e-mailů iphone nebo ipad si můžete nastavit tak, aby odesílal a přijímal poštu z vašeho účtu Office 365. Kontrola kalendáře z libovolného

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk

VU+ DUO 2 Krátký návod. Český Jazyk VU+ DUO 2 Krátký návod Český Jazyk - Satelitní přijímač - Krátký návod - HDD šrouby - HDMI kabel - Dálkové Ovládání - SATA kabel - Síťový kabel - Loop-through kabel - Baterie Obsah balení Přední Panel

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian

Meeting Asistent. Manuál pro instalaci a ovládání aplikace. Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian Meeting Asistent Manuál pro instalaci a ovládání aplikace Nokia + Sony Ericsson telefony s OS Symbian 1 Úvodem 2 Podporované přístroje 3 Start 3.1 Potřebné vybavení 3.2 Instalace aplikace do telefonu 4

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualmy_cz.pdf 1 NABÍJENÍ BATERIE Uživatel bude automaticky informován

Více

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO

Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Ochranný obal s bluetooth qwerty klávesnicí pro iphone 4G BKO Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod Praktický stylový obal pro iphone je díky bezdrátové bluetooth

Více