ONE DRIVE. moderní úložiště Vašich dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ONE DRIVE. moderní úložiště Vašich dat"

Transkript

1 Stř Střední průmyslová škola Otrokovice, třída T. Bati 1266, OTROKOVICE, ONE DRIVE moderní úložiště Vašich dat Resumé Společnost Microsoft připravila pro své uživatele internetové úložiště dat, které v dnešním ON-LINE světě umožní sdílet nejen fotografie a videa, ale také dokumenty, tabulky, poznámky, databáze i prezentace prakticky libovolné produkty software, který uživatel používá. Tato publikace se snaží o srozumitelné objasnění postupu zřízení účtu na portálu OneDrive a chce čtenáři ukázat nejzákladnější způsoby jeho využití. PaedDr. Pavel Kovář

2 Každý z uživatelů zná problém přenosu svých dat z práce domů, z domova k přátelům (třeba fotografie z dovolené), zná nebezpečí promiskuity flash pamětí, které používáme na velkém množství počítačů. Víme, že u chybně chráněných zařízení se může náš přenosný disk nakazit přes nežádoucí malware na cizím PC a může se tak stát zdrojem vleklých nepříjemností na domácím počítači či počítači na firmě. Microsoft zde nabízí řešení internetového úložiště chráněného heslem uživatele. Takové úložiště je zpřístupněno pouze těm uživatelům, jimž majitel účtu důvěřuje a riziko potíží přenosu a sdílení dat klesá na přípustné minimum, je omezeno vlastně na přístup k internetu, odkud je účet uživatele dostupný fakticky odkudkoli. V této publikaci nabízí certifikované školící středisko Microsoftu v Otrokovicích svým frekventantům nejnovější moderní úložiště dat nadnárodní společnosti Microsoft Corporation úložiště OneDrive. Přeji všem svým studentům, aby si OneDrive oblíbili stejně jako jsem si jej oblíbil já a aby s ním pracovali prakticky denně a aby stal se jejich obvyklým a časem nepostradatelným pomocníkem při každodenní práci u počítače. -pk- Obrázek 1 Úvodní obrázek ukazuje možný vzhled zaběhnutého, často používaného uživatelského účtu OneDrive, kde se uživatel neobává seskupení ryze soukromých dat (Dědečkovy obrazy), dále dat sdílených širším okruhem účastníků (Senica školní výlet či adaptační kurz Březůvky), dat veřejných i dat pracovních (DUM, Skripta, Prezentace). Na úvodní stránce https://onedrive.live.com/about/cs-cz/ se nachází možnost přihlášení nového uživatele, které následujícím výkladu společně využijeme. 1

3 Obrázek 2 Jinou variantu zobrazení stránky OneDrive s okamžitou možností registrace je vyobrazení č. 3 Obrázek 3 Obě varianty vedou k téže nabídce a tou je registrace nového uživatele. Využijme jí. Vyplníme dotazník, použijeme vlastní ovou adresu, nebo si vytvoříme nabízený účet na portálech Outlook.com, Outlook.cz či Hotmail.com. Podmínkou je dodržení pravidel pro HESLO k účtu. Společnost Microsoft se brání hackerským útokům a ve slabém hesle uživatele oprávněně spatřuje největší slabinu jakéhokoli dalšího chránění dat svých klientů. 2

4 Obrázek 4 Okamžitou odezvou je situace na obr. 5. Obrázek 5 V dalších krocích nás společnost Microsoft nabádá k tomu, abychom přivedli k úložišti OneDrive další uživatele a nabízí za jejich získání bonus v podobě 5 GB na našem již zbudovaném úložišti. 3

5 Obrázek 6 Klineme-li po případném provedení všech nabídek na tlačítko zavřít, dostáváme se do základního režimu našeho webového úložiště. Jak patrno z obrázku 7, nemáme zde zatím uloženo vůbec nic. Proto po zřízení účtu spatřujeme na nové stránce OneDrive nabídku provedení dalších kroků s motivací k jejich realizaci např. 500MB úložného prostoru navíc za každého nově nabytého účastníka, kterého jsme přizvali. Cestu k většímu úložišti si nastartujeme vhodným kliknutím podle obrázku 7. Obrázek 7 Aktivace možnosti získat větší úložiště na základě získání dalších uživatelů služby OneDrive proběhne kliknutím na tlačítko podle obrázku 8. 4

6 Obrázek 8 Obrázek 9 Odezvou systému je jedinečná webová adresa na náš účet na úložišti OneDrive, kterou odešleme (máme-li zájem o Gigabytový bonus) na další ové adresy, z nichž mohou vzejít nové účty této služby. Realizace tohoto kroku není povinná, je zcela dobrovolná. Z obrázku 9 je zřejmé, že k rozeslání této adresy je možné použít i široce rozšířených komunikačních sítí. 5

7 Vrátíme-li se krátce na obrázek 7, spatříme možnost klinutí na tlačítko, které nám umožní získat v rámci projektu úložiště OneDrive další potřebné aplikace. Seznamme se v krátkosti s nimi. Obrázek 10 Obrázek 11 Zde je nutná zastávka každého uživatele, rozvaha nad potřebami a možnostmi. Žádná z nabídek však není povinná, jedná se pouze o zvýšení komfortu a možností při práci s pracovištěm OneDrive. V prostředí OneDrive tvoříme dokument MS-Word Obrázek 12 Využijme nyní horního menu a aktivujme nabídku Vytvořit. Přeskočme nyní tvorbu složky ( k ní se vrátíme, až budeme potřebovat třídit dokumenty, obrázky či další data) atd. Vytvořme si podle nápisu v nabídce Dokument Wordu- viz obrázek 12. Není bez zajímavosti, že po kliknutí na nabídku se před námi objeví textový procesor, který je na první pohled k nerozeznání od naší na počítači standardně nainstalované aplikace MS-WORD. Webová aplikace se nazývá Word Online. Plně postačí k práci s běžným textem. Základní prostředí dokumentu opravdu a zcela záměrně - připomíná MS-Word. Word Online je tedy volně spustitelný z internetu a komunikuje s naším úložištěm dat OneDrive. Spuštěná aplikace se chová jako běžný textový procesor Word, uživatel si "přesedlání" prakticky nepovšimne. Přesto je však aplikace Word Online "jednodušší" v porovnání se standardem MS- WORD - snadno to poznáme například tehdy, budeme-li chtít v rozpracovaném textovém dokumentu upravit velikost a pozici vloženého obrázku. Zde je namístě uživatelův experiment, který zde doporučuji provést. 6

8 Obrázek 13 Nastartujeme-li aplikaci Word Online a vytvoříme-li textový dokument, snadno zjistíme, že jeho uložení je vázáno pouze a jen na vypnutí aplikace a dokument je uložen automaticky. V nabídce Soubor proto nalezneme pouze možnost Uložit jako. Ta nám umožní zvolit název textového souboru a cíl na našem úložišti, případně nám zprostředkuje kontakt s naším počítačem, kam je možné textový soubor uložit také. Vše je patrno z obrázku 14. Obrázek 14 Nově otevřený dokument v aplikaci Word Online se uloží skutečně jako Dokument1 v kořenovém adresáři úložiště OneDrive. Tuto skutečnost si ověřme ve snadném experimentu, včetně možnosti 7

9 uložení na náš počítač do požadované složky. K hotovému textu se můžeme vracet a jeho editaci můžeme provést (viz nabídka na obr ) i v aplikaci MS-WORD Obrázek 15 Po otevření dokumentu v aplikaci Word Online můžeme požadovat další editaci. K ní se nám nabídne nejen Word Online, ale také MS-Word 2013 na našem počítači provedení vidíme přes obrázek 16. Obrázek 16 Nesmí nás překvapit snaha společnosti Microsoft o maximální bezpečnost našich dat, a tak při startu aplikace MS-Word 2013 bude požadováno přihlášení přes náš účet, který je spojen s přihlašováním do úložiště OneDrive. Obrázek 17 Dohotovený dokument přesouváme do požadované složky. Obrázek zachycuje proces probíhajícího přesunu systém hlásí, že 1 položka je přesunuta, hlášení v okně informuje o průběhu akce. 8

10 Tabulka MS-Excel v prostředí úložiště OneDrive Podobně jako měla svou webovou podobu aplikace MS-WORD, má svou webovou podobu i tabulkový kalkulátor MS-Excel. Nyní si předvedeme tvorbu jednoduché excelovské tabulky, její opětovné načtení následnou editaci v prostředí Excel Online i v prostředí našeho MS-Excel Obrázek 18 ukazuje výběr možnosti spuštění aplikace Excel Online pro tvorbu sešitu Excel. Obrázek 18 Obrázek 19 Nastartuje se program Excel Online, v jehož prostředí můžeme tvořit základní tabulku ve formátu programu MS-Excel. Opět zde nabízím možnost uživatelského experimentu při tvorbě tabulky snadno zjistíme jaká omezení (např. číselné nastavení výšky a šířky buňky) prostředí Excel Online nese. Tabulka se do úložiště OneDrive ukládá automaticky a to vypnutím okna běžící aplikace Excel Online. Obrázek 20 9

11 Další akce bude obnášet udělení názvu sešitu Excel. Situaci nám ukáže obrázek 21, kde vidíme přejmenování souboru sešit1 na nový název Excel zkouška. Použijeme zde např. rutiny kliknutí přes pravé tlačítko myši. Obrázek 21 Soubor Excel zkouška přesuneme pomocí nabídky Správa v horním menu do složky Dokumenty. Obrázek 22 Ve složce Dokumenty máme nyní již dva námi vytvořené soubory. Jeden ve formátu Word a druhý ve formátu Excel. 10

12 Znovunačtení souboru ve formátu Excel a možnosti jeho editace. Otevření složky Dokumenty a pohled na dva již zmíněné soubory nám ukazuje obrázek 23. Obrázek 23 Obrázek 24 Porovnáme-li obrázky 19 a 24, je viditelné, že byla provedena ve znovunačteném souboru formátu Excel změna - konkrétně byly doplněny součty ve sloupcích tabulky a prostým vypnutím aplikace Excel Online byl editovaný soubor uložen. Je možné editovat uvedený soubor přímo v nainstalované aplikaci MS-EXCEL 2013? Ano, této možnosti dosáhneme tehdy, pokud zafajfkujeme ikonu našeho souboru Excel zkouška - viz obrázek 25 a ve výběru Otevřít zvolíme nikoli Excel Online, ale Excel. Obrázek 25 11

13 Obrázek 26 Soubor Excel zkouška se nám otevírá v MS-Excel 2013, v němž lze použít veškerý komfort šíře nabídky jeho možností a rozpracovaný soubor upravit. Zpravidla se setkáme s řadou varování ze strany tvůrců programů Office 2013 (není to specifikum MS-WORD či MS-EXCEL) ale máme-li veškeré programy legálně nabyté, není se čeho obávat. Rovněž s náležitou omluvou Micsrosoftu respektujme případný požadavek o znovuzadání hesla. Poskytovatel vše činí proto, aby naše data byla na jeho webovém úložišti v bezpečí. Obrázek 27 Tabulku jsme uvedli například do formátu měna a list opatřili názvem 6A děvčata a potlačili zobrazení mřížky v tabulce Excel. Dále si ukážeme možnost sdílení souboru více uživateli. 12

14 Sdílení Pohlédneme-li na horní lištu základního menu OneDrive či Excel Online, (odkažme se nyní třeba na obrázky 19, 21, 22,23, 24 25, 26 ) všimneme si tlačítka spouštějícího službu Sdílení. Námi vytvořený produkt zde můžeme nabídnout dalším uživatelům a to k prostému prohlédnutí i k editaci. Zde se otvírá nová dimenze OneDrive nejedná se o pouhé skladiště našich dat Abychom mohli kohokoli přizvat ke sdílení našeho souboru, musíme ho mít zařazeného v kontaktech. Poněvadž prostřednictvím této učebnice začínáme s OneDrive a to od úplného začátku, nepředpokládám, že máme v kontaktech další ové adresy. Zřiďme si tedy své kontakty. Obrázek 28 Obrázek 29 Obrázek 30 Nyní je možné se vrátit ke sdílení dokumentu. Zapsanou osobu lze nyní přizvat ke sdílení souboru Excel-zkouška v podobě, kterou máme zobrazenou na obr. 27. Do prostředí OneDrive se vrátíme podobnou cestou, jakou jsme nastavili režim LIDÉ. Klikneme na šipku vlevo nahoře analogie obr. 28 a rozevře se nabídka, z níž bude možno vybrat položku OneDrive viz instruktážní obrázek

15 Obrázek 31 Po návratu do OneDrive vyhledáme ve složce dokumenty soubor Excel-zkouška označíme ho v levém horním rohu ikony fajfkou a aktivujeme položku Sdílení. Obrázek 32 Ke sdílení si přizveme osobu, jejíž máme zapsán v kontaktech LIDÉ viz např. obr. 30. Obrázek 33 Stačí aktivovat položku Pozvat lidi, potom do rubriky Komu zapsat první písmeno viz obr. 33 a OneDrive vyhledá zapsanou osobu a nabídne ji ke sdílení. Obrázek 34 Pokud nám počítač hlásí, že před nasdílením partnera potřebuje ověření, děje se tak přes náš mobilní telefon, kam si necháme zaslat ověřovací SMS. Důvod opatření je bezpečnost našich dat. 14

16 Obrázek 35 Obrázek 36 Oslovený uživatel spatří nabídku ke sdílení přijatou např. přes svůj Outlook v takovéto podobě. Kliknutím na odkaz se spustí start nabízeného souboru. Tabulka načtená uživatelem osloveným z portálu OneDrive. Obrázek 37 Jinou variantu sdílení si představuje přímé získání odkazu k souboru a jeho odeslání běžnou elektronickou poštou. 15

17 Obrázek 38 ukazuje variantu navazující na vyobrazení 32 až 34. Od systému totiž požadujeme získání odkazu k danému souboru. Obrázek 38 Tímto způsobem je možno obdržený odkaz klasickým způsobem kopírovat a rozeslat kterémukoli uživateli z běžného ového účtu. Do nově vytvořené složky Prezentace vložíme soubor z PowerPointu Obrázek 39 Utvoříme novou složku s názvem Prezentace. Do ní vstoupíme a opět přes rutinu Vytvořit provedeme pokyn k tvorbě prezentace v rámci webového prostředí OneNote. PowerPoint bude ukládat svůj produkt - novou prezentaci - do aktuální složky, tedy do nově vytvoření složky Prezentace. Obrázek 40 Aktivujeme-li pokyn, uvedeme do činnosti program PowerPoint Online 16

18 Obrázek 41 Program PowerPoint Online je zjednodušenou verzí běžného programu PowerPoint, na který je řadový uživatel zvyklý. Při tvorbě prezentace On line pravděpodobně narazíme na drobná provozní omezení (velikost písma do 60, volba pozadí je možná pouze podle šablon (viz obr. 41) - nedá se vytvořit uživatelem cílem naší instruktáže o prezentaci v prostředí On line není výčet úspor a omezení v porovnání s plnou instalací na našem počítači doma, cílem je popis cesty k jejímu vytvoření. Prohlédněme si tedy varianty stylů prezentace a odzkoušejme je podle obrázku 41. Obrázek 42 Test grafických prvků v prostředí PowerPoint Online zde doporučuji uživatelský experiment jakýkoli dotaz jistě vyřešíte s lektorem kurzu. 17

19 Obrázek 43 Zkusíme zapojení subaplikace SmartArt například koloběh vody a samozřejmě i zde navrhuji využít možnosti experimentu a uplatnění vlastní tvořivosti. Obrázek 44 18

20 Obrázek 45 Aktivujeme-li položku Sdílet, lze přímo od rozpracovaného projektu zavolat přítele na u situace na obrázku 45. Nyní se podíváme na volání z druhé strany a to očima volaného uživatele. Obrázek 46 Volaný uživatel tedy obdrží ovou zprávu s odkazem, který aktivuje viz obrázek

21 Obrázek 47 Jiný uživatel využije možností aplikace PowerPoint 2013 a upraví pozadí čtvrtého obrázku, do které budoui vložena fotografie obr a tím naše stručná ukázka součinnosti dvou tvůrců jedné prezentace bude končit. Obrázek 48 20

22 Obrázek 49 Pozvaný uživatel obohacuje sledovanou prezentaci vlastními On line fotografiemi, které má uloženy na svém úložišti OneDrive viz obrázek 49. Obrázek 50 Možný výsledek úpravy, kterou pozvaný uživatel provede. Také on prezentaci uloží, cílem je původní však úložiště tedy OnedDrive a složka prezentace uživatele Marie. 21

23 Obrázek 51 Obrázek 52 Původní název prezentace si uživatelka mohla změnit na název jiný (učiňme tak s ní) viz obrázek 52 a kapitolu o základním přehledu o tvorbě a sdílení prezentace v prostředí OneDrive můžeme zakončit. 22

24 Nahráváme obrázky do požadované složky Obrázek 53 Otevřeme složku Obrázky a v ní použijeme rutiny Nahrát. Podle obr. 53 do ní nahrajeme z našeho počítače snímky podle vlastního výběru. Sdílíme cizí obrázky zaslané z jiného účtu OneDrive Na svůj vlastní účet OneDrive nemusíme nahrávat obrázky jen z našeho počítače. Služba OneDrive umožňuje nasdílet obrázky s jiným uživatelem čili náš účet nemusí bobtnat daty, pokud jsou tato data k přečtení na účtu jiném. To je dobrá a pochopitelná strategie úsporného využívání webových aplikací. Obrázek 54 Na obrázku 54 spatříme složku Soukromé, kterou si vytvořil jiný uživatel na jiném účtu. Ke sdílení pozval uživatele, jehož účet v našem textu sledujeme. Na následujícím vyobrazení bude vytvoření odkazu, který datově propojí oba uživatele a pozvanému umožní prohlížet fotografie na jiném účtu. 23

25 Obrázek 55 Tento odkaz bude odeslán jako pozvánka ke sdílení. Tuto pozvaný uživatel objeví v prostředí Outlook.com, v němž je na úložišti OneDrive zpracovávána veškerá elektronická pošta. Obrázek 56 Obrázek 57 Zde již vidíme pozvánku ke sdílení souborů (fotografií) uložených na cizím úložišti. Rozkliknutím této nabídky se objeví ukázka toho, co nám cizí uživatel nabízí viz obrázky 58 a 59. Obrázek 58 24

26 Obrázek 59 Jak vidíme, z pohledu na obrázky je zcela zřetelná iluze, že fotografie jsou naše a složka Soukromé je u nás. Není tomu tak. Obrázky jsou pouze nasdílené od jiného uživatele, nejsou fyzickou součástí našeho účtu (kapacitně jej nezatěžují) Je-li to však naším přáním, kterýkoli (i hromadně všechny) z nasdílených obrázků můžeme stáhnout na náš počítač a následně nahrát na náš OneDrive a fotografie se tak stanou plnohodnotnou součástí účtu. Obrázek 60 Nasdílené obrázky byly staženy na náš počítač, na úložišti OneDrive byla vytvořena složka Rodina a do ní jsme nahrály tutéž sérii fotografií. Nyní jsou snímky již organickou součástí našeho účtu, nachází se ve složce Rodina. Nahrajme si snímky z webu Má-li snímek jedinečnou adresu na webu a my ji známe, můžeme jí použít při nahrávání fotografií do zvolené složky. Obrázek 61 Jedinečné adresy fotografií na webu můžeme použít při tvorbě textového dokumentu, kam si adresy uložíme. Kopií adres následně použijeme při nahrávání fotografií z webového úložiště. 25

27 Obrázek 62 Zde máme nově vytvořený textový dokument. Jeho obsahem jsou dvě dále využitelné adresy. Vedou k fotografiím, které nahrajeme náš účet v OneDrive. Obrázek 63 Složka Dokumenty je nyní bohatší o novou položku je jí textový dokument Adresy k fotkám. Nyní se vraťme do složky Rodina a aktivujme rutinu Nahrát. Obrázek 64 Do položky Název souboru nakopírujeme adresu k obrázku a tlačítkem Otevřít uvedeme do činnosti celý proces vedoucí k nahrání obrázku z webu na náš účet v úložišti OneDrive. Obrázek 65 nám ukáže průběh procesu hledání souboru na webu a následný průběh kopie z pohledu uživatele obsluhujícího svůj účet na OneDrive. 26

28 Průběh kopie z webu na OneDrive Obrázek 65 Obrázek 66 Možný vzhled výsledku naší kopie. Zde je zobrazeno aktivované album prohlížeče OneDrive. Ukázka práce s kalendářem V následujícím textu si ozřejmíme práci s kalendářem. Čím více se jeví ať už na pracovišti nebo v kterékoli jiné navzájem komunikující společnosti - nutnou potřeba znát časové možnosti jednotlivých členů, a to abychom mohli lépe koordinovat společné akce. Pohlédneme-li na obrázek 56 na straně 24, spatříme aktivované menu úložiště OneDrive, kde budeme kliknutím aktivovat položku Kalendář. Obrázek 67 Obrázek 67 ukazuje prvotní volbu časového pásma v nově sdíleném kalendáři. Chceme-li tuto aplikaci 27

29 plně odzkoušet, je zapotřebí vytvořit vzájemně spolupracující týmy, které budou sdílet daný kalendář a sledovat průběh jednotlivých akcí. Obrázek 68 Aktivujeme-li si na svém portálu kalendář, můžeme ho nabídnout ke sdílení okolním uživatelům Obrázek 69 Kalendář nabízíme dalším uživatelům OneDrive. Druhá strana viz komentář v obrázku musí nabídku přijmout. Potom nastane sdílení událostí, které si v této části studijního textu předvedeme. Obrázek 70 Naplánovaná časově a datem určená akce uživatele Marie. Kliknutím na uložit se stane viditelnou i v kalendáři nasdíleného a svým souhlasem potvrzeného spoluuživatele. 28

30 Obrázek 71 Obrázek 72 Nyní je i s druhé strany - tedy ze strany osloveného uživatele - sdílení kalendáře přijato a nic nebrání tomu, aby oba uživatelé data naplánovaných akcí navzájem spatřili. Obrázek 73 Výsledkem všech snah o sdílení naplánovaných událostí je pohled na kalendář uživatele Marie, který vidí uživatel Pavel ze svého účtu. Oba uživatelé sdílí jedna data, a proto oba ví, že dnes budou mít školení. :o) viz obrázek 74 na protější straně. 29

31 Obrázek 74 Námět na součinnost více účastníků. Nasdílejte si jeden kalendář více účastníky a sledujte společně události, které zaplní Váš virtuální časový rozvrh. OneNote novinka Microsoftu v kategorii textových procesorů Otevřeme nyní již třemi soubory zaplněnou složku Dokumenty a přes menu Vytvořit vydejme pokyn k tvorbě nového sešitu Poznámkového bloku Microsoft OneNote. Obrázek 75 Obrázek 76 Sdílení dokumentu napsaného v prostředí MS-OneNote odpovídá postupu, který byl již v tomto textu vysvětlen. Přesto jej pro úplnost podáme i v tomto případě. 30

32 Obrázek 77 V této variantě můžeme odkaz rozeslat přímo v u kterémukoli uživateli, a to i mimo službu OneDrive. Ve vzájemné spolupráci doporučuji všem frekventantům kurzu tuto možnost odzkoušet. Je zábavná a plasticky modeluje skutečnou práci v týmu při využití služeb portálu OneDrive. pozn. V tvorbě aplikací Vytvořit byla autorem vynechána tvorba průzkumu v prostředí MS-Excel tematicky vybočující ze základních uživatelských dovedností popisovaných v tomto textu. 31

33 Synchronizace dat Je velmi dobré mít na cloudovém úložišti vlastní data, ale je samozřejmě ještě lepší mít tato data zálohována na aktuálním počítači. Synchronizace (proces, který zde popíšeme) je-li prováděna pravidelně, může v případě aktualizace běžných dokumentů trvat několik sekund a naši práci nijak nezdrží. Nastartujeme-li svá Windows a přihlásíme-li se na vlastní účet, umožní okamžitý kontakt na OneDrive. Všímavým čtenářům se autor omlouvá je dlouhodobým uživatelem tohoto cloudového prostoru a na obrázku 78 je patrný starší název ikony dnešního prostředí OneDrive, pozůstatek předchozího vlastnictví. Na samotný průběh synchronizace to však nemá naprosto žádný vliv. Obrázek 78 Následující obrázek nám ukazuje možnost, kdy je ikona z vyobrazení 78 aktivována a nabízí synchronizaci dat na úložišti a na našem počítači. Obrázek 79 32

34 Pokyn k synchronizaci vydáme kliknutím do pravého horního rohu, kde nás na spuštění akce zřetelně upozorňuje nápis vyzývající k aktualizaci našich dat mezi počítačem a úložištěm. Klikneme-li na uvedenou položku, nastartujeme proces aktualizace patrný z obrázků 80 a 81. Obrázek 80 Obrázek 81 Zjjišťují se změny, tedy datové rozdíly mezi úložištěm OneDrive a složkou OneDrive v uživatelském účtu na našem počítači. proběhne aktualizace viz obr. 80 a výsledek, tedy ukončení procesu aktualizace ukazuje obrázek 81. Několik zcela osobních slov závěrem. Milí účastníci tohoto kurzu. Úložiště OneDrive jsem doporučil řadě svých přátel a myslím si, že i Vy, budete po vytvoření vlastního účtu OneDrive spokojeni s nabídkou, která se zde naskýtá. Jsem přesvědčen, že se zde řadovému uživateli otvírá zcela nová dimenze práce s daty, která můžeme nejen sdílet, ale plynule převádět do blogu, umísťovat na Facebook a samozřejmě i zcela obyčejně uchovávat a vlastnit. S využitím funkce synchronizace navíc snížíme pravděpodobnost ztráty vlastních dat. Přeji hodně radosti a pohody nejen u počítače. P.K. 33

35 Obsah V prostředí OneDrive tvoříme dokument MS-Word... 6 Tabulka MS-Excel v prostředí úložiště OneDrive... 9 Sdílení Do nově vytvořené složky Prezentace vložíme soubor z PowerPointu Nahráváme obrázky do požadované složky Sdílíme cizí obrázky zaslané z jiného účtu OneDrive Nahrajme si snímky z webu Ukázka práce s kalendářem OneNote novinka Microsoftu v kategorii textových procesorů Synchronizace dat PaedDr. Pavel Kovář, SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, OTROKOVICE, psč :

Stručný průvodce systémem Windows 8 Cloudové aplikace, novinky MS-Office 2013

Stručný průvodce systémem Windows 8 Cloudové aplikace, novinky MS-Office 2013 Stručný průvodce systémem Windows 8 Cloudové aplikace, novinky MS-Office 2013 Pomocný text pro výuku výpočetní techniky SPŠ Otrokovice, tř. T. Bati 1266 PaedDr. Pavel Kovář Windows 8 nový operační systém

Více

Stručný průvodce systémem Windows Vista

Stručný průvodce systémem Windows Vista POMOCNÝ TEXT PRO VÝUKU VÝPOČETNÍ TECHNIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Stručný průvodce systémem Windows Vista Pomocný text pro výuku výpočetní techniky PaedDr. Pavel Kovář 2008 K O V A R. P A V E L @ P O S T.

Více

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele

Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Kam chceme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Příručka byla vypracována ve spolupráci s Jednotou školských informatiků. Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Kam

Více

Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007

Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007 Stručný průvodce úvodních kroků v aplikaci MS Word 2007 1. Několik slov úvodem Většina uživatelů počítače má za sebou základní dovednosti, které kterémukoli z nich umožní psát běžný dokument. Od poloviny

Více

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace

1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky. 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 1 2 Obsah 1. LEKCE: Základní seznámení s PC, Windows a prohlížeči, tipy a triky 2. LEKCE: Vyhledávání na Internetu, stahování dat a e-mailová komunikace 3. LEKCE: Nakupujeme bezpečně na Internetu 4. LEKCE:

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah Úvod... 4 Datová úložiště... 4 Diskety... 4 CD/DVD/BluRay... 4 USB flash disky...

Více

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace

Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace VŠE v Praze Microsoft Office 365-2013 systém sjednocené komunikace Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Systém sjednocené komunikace... 7 1.1 K čemu slouží Microsoft Office 365... 7 1.2 Firma

Více

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139 Kapitola 3: Exchange 139 3. Exchange Exchange Online Outlook 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook Office 365 obsahuje správu elektronické pošty prostřednictvím cloudového řešení systému Exchange, tj. tzv.

Více

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010

Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Naučme se víc... Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Autoři: Jiří Chytil, Karel Klatovský Průvodce novinkami pro školy k aplikaci Microsoft Office Excel 2010 Tato publikace

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací

Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací VŠE v Praze Microsoft Outlook 2013 organizátor osobních informací Tomáš Kubálek 2013 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 K čemu slouží Microsoft Outlook... 5 1.1 Organizace osobních informací... 5 1.2 Firma Encián...

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více

Sharepoint & Office Online & OneDrive

Sharepoint & Office Online & OneDrive Sharepoint & Office Online & OneDrive Zpracoval vývojový tým IS MU/CVT, 2013 Obsah Stručná charakteristika Sharepoint služeb... 4 Sharepoint... 4 Office Online... Chyba! Záložka není definována. OneDrive...

Více

Příručka pro efektivní využívání ICT

Příručka pro efektivní využívání ICT Projekt EFEKTIVNÍ ŠKOLA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004 Příručka pro efektivní využívání ICT Autorský tým: pracovníci SOŠ Liberec a SŠPT Jablonec nad Nisou jaro 2014 OBSAH Charakteristika

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

Autor: Karel Klatovský

Autor: Karel Klatovský Autor: Karel Klatovský Tato příručka byla vytvořena v rámci programu Partneři ve vzdělávání společnosti Microsoft. 2 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Systémové požadavky... 4 1.2. Instalace... 5 1.3. Windows LiveID...

Více

Popis a výhody Office 365 ProPlus pro žáky a na to navazujících služeb:

Popis a výhody Office 365 ProPlus pro žáky a na to navazujících služeb: Milí žáci, vážení rodiče, S radostí i s hrdostí Vám oznamujeme, že žáci od 4. do 9. třídy Bezručky jsou první ze všech základních škol v Hradci Králové, kteří mohou pro potřebu výuky i svých soukromých

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech

MS Excel 97. Mgr. Jiří Pech MS Excel 97 Mgr. Jiří Pech 1 Obsah Obsah......2 1. Úvod...4 2. Úvod do programu Excel...5 2.1. Co je to vlastně Excel...5 2.1.1. Co je to tabulkový kalkulátor?...5 2.2. Co potřebujeme pro práci s Excelem?...5

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Technické zabezpečení KFS prostřednictvím programového systému Realizováno v rámci OP VK: Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

S počítačem nejen k maturitě

S počítačem nejen k maturitě S počítačem nejen k maturitě 2. díl Pavel Navrátil Michal Jiříček Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Tematické rozdělení dílů knihy S počítačem nejen k maturitě Obsah prvního dílu

Více

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele

Co už máme Uživatelská příručka pro učitele INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů Název: Autor: Vydavatel: Vydání: Co už máme Uživatelská příručka pro učitele Kolektiv autorů itelligence a. s.,

Více

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál )

Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) Příručka k užívání služby ČP INVEST online plus (dále jen Manuál ) 1 Úvod... 2 1.1 Co Vám přináší služba ČP INVEST online plus... 2 1.2 Jak získat službu ČP INVEST online plus... 2 2 Elektronický certifikát...

Více

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7

M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Proč pracovat s Excelem 2007? 1. Nová filozofie Excelu. M a n u á l E x c e l 2 0 0 7 Pro začátečníka jednodušší, pro uživatele, kteří pracovali s předcházejícími verzemi složitější. Ale nabízí vyšší efektivitu,

Více

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007

Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 Použití služby SharePoint se sadou Microsoft Office 2007 K A P I T O L A 4 Témata kapitoly: Otevírání a ukládání dokumentů knihovny Úpravy dokumentů v sadě Microsoft Office V kapitole 3 Použití integrovaných

Více