Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30)"

Transkript

1 Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30) snímek 2 prezentace 3 Dnešní přednáška je zaměřena hodně technicky. Měli byste se v ní seznámit s některými elektrofyziologickými měřícími technikami a pomůckami. Samozřejmě, že po vás nebudu chtít, abyste znali schémata elektrofyzilogických aparatur, ale měli byste mít přehled o tom, k čemu se který typ snímání hodí a které základní vybavení se při něm používá. Elektrofyziologických metod je povícero a dají se dělit podle různých kritérií. My se budeme orientovat podle toho, zda je snímací elektroda umístěna v buňce, mimo ni, případně zda s ní komunikuje jiným způsobem. Podle toho můžeme (bazálně) odlišit tři typy snímání: A) Extracelulární snímání historicky starší (neb jednodušší ) Extracelulární snímání je založeno na registraci potenciálů nebo proudů a stimulaci vzhledem k referenční elektrodě pomocí elektrody umístěné mimo buňku, v její blízkosti. Používají se elektrody skleněné, kovové či uhlíkové. Lze tak snímat potenciály z jednotlivých buněk (neuronů, svalových vláken), proudy či změny koncentrace iontů v mezibuněčném prostoru (svalu, mozku), plošně potenciály z celých nervů, oddílu mozku či srdce a pod. Tyto snímací techniky neurčují dobře velikost klidového membránového či akčního potenciálu, nepotřebují ale tak složité doprovodné přístroje (zesilovače) jako snímání intracelulárními elektrodami s vysokým tzv. hrotovým odporem. B) Intracelulární snímání problém vstupního odporu zesilovače Intracelulární snímání je založeno na registraci potenciálů nebo proudů a stimulaci vzhledem k referenční elektrodě pomocí skleněné mikropipetky se vsunutou Ag/AgCl elektrodou. Tato skleněná elektroda penetruje membránu buňky; musí být proto velmi tenká a ostrá, aby byl kontakt elektrody s membránou velmi těsný a buňka nebyla příliš poškozena (např. díry v membráně, kterými by tekly ionty). Skleněné mikroelektrody mají velmi tenký hrot, a díky tomu (a vlastnostem skla) také vysoký tzv. hrotový odpor. Proto musí být spojeny se zesilovači, jejich vstupní odpor je aspoň 100x vyšší než hrotový odpor pipetky (tím se chyba měření minimalizuje pod 1%). C) Terčíkový zámek (patch-clamp) jak vyzrát na jeden jediný iontový kanál Registrace miniaturních proudů technikou terčíkového zámku je založena na přisátí ústí skleněné mikropipetky na buněčnou membránu. Díky různým konfiguracím pipetka/membrána lze provádět např. registrace pa proudů z kanálů v terčíků membrány vymezených ústím skleněné mikropipetky či registrace proudových odpovědí z celé buňky. snímek 3 prezentace 3 Vlastním pracovním nástrojem, který je v kontaktu se zkoumanou tkání, jsou elektrody. V běžné lékařské praxi jsou to věci makroskopické (viz EKG, EEG a podobně, narazíme na ně v dalších přednáškách), v elektrofyziologickém výzkumu dnes povětšinou mikroskopické. Pak bývají označovány jako mikroelektrody (ME) či mikropipetky termín užívaný pro ME skleněné. Slouží zejména k zaznamenávání potenciálů (klidových, akčních) a aplikaci proudů, což jsou techniky, na kterých stojí celá klasická elektrofyziologie.

2 Co je to mikroelektroda (ME)? Jedna z definic by mohla znít elektroda vyrobená s hrotem o rozměru v řádu mikrometrů (10-6 m), tedy typicky skleněná mikropipeta navržená Lingem a Gerardem (1949), naplněná roztokem elektrolytu sloužícím jako vodič. Mikroelektrody se užívají např. pro zaznamenávání potenciálů (klidových, akčních) aplikaci proudů a látek zaznamenávání volných koncentrací různých látek (nabitých) v cytosolu, iontově selektivní záznamy A) Skleněné mikroelektrody ( Ag/AgCl elektrody ve skleněné mikropipetce ) Nejčastěji jsou používány mikroelektrody skleněné. K jejich výrobě se používají kapiláry o různé síle stěny, nejčastěji z borosilikátového skla (o složení 80.9% SiO 2, 12.9% B 2 O 3, 4.4% Na 2 O, 1.8% Al 2 O 3 ). Pracovní elektrodou, zasunutou ve vodivém roztoku, kterým je pipetka naplněna, bývá nejčastěji tzv. argentchloridová elektroda. Proč se používá na výrobu ME sklo? sklo je dielektrikum, slouží jako izolant od okolí dobře očištěné a odmaštěné sklo tvoří s lipidickou membránou velmi těsný spoj (minimální únik iontů okolo vpichu) Nejčastěji se používá jednoduchá kapilára, ať už s vláknem usnadňujícím její plnění, nebo bez něj. Existují ovšem i různé modifikace, např. svazky více kapilár používané k mikroiontoforese (dříve velmi populární metoda ). Kapilár může být ve svazku různý počet (nejčastěji 2, 3, 5 či 7). Vyskytnou se i speciální konfigurace se septem (septum theta) nebo přídatnou ME (piggyback, vpravo, užívané např. pro dendritickou stimulaci). Skleněné ME se vyrábějí ze skleněných kapilár tahem, během něhož jsou taveny. Když je sklo nahřáto tak, že je ještě plastické, ale už začíná chladnout, je tahem kapilára rozdělena na dvě půlky odlomené od sebe v hrotech. Vytáhnout elektrodu lze ručně, ale reprodukovatelné výsledky poskytují tzv. tahače. Podle typu experimentu se skleněné ME dále opracovávají. 2

3 snímek 4 prezentace 3 Tahače mikroelektrod jsou zařízení, která produkují standardizovené ME s nastavitelným průměrem hrotu a hrotovým odporem. Podle toho, v jaké poloze je skleněná kapilára při vytahování ME umístěna, se tahače dělí na horizontální a vertikální. Tahače Narishige, které vidíte dole na slidu, jsou jedny z v dnešní době nejkvalitnějších. tahače horizontální produkují ME tahem nahřátých kapilár ve vodorovné poloze - tahače typu Livingstone mají zpravidla tah kapiláry zajištěn pomocí soukolí ozubených koleček a jako zdroj tavícího tepla platinovou fólii (produkují velmi jemné hroty ME s hrotovým odporem MΩ, tyto ME mívají dlouhé skleněné vlásky, které poněkud znepříjemňují práci) - tahače typu Brown-Flaming mají obvykle platinový nebo nichromový žhavící prvek a tah kapiláry zajištěn cívkami; vytahují ME v 1-2 krocích, některé mají i plynové trysky, které rychle žhavící prvek ochladí produkují (jemné hroty ME s hrotovým odporem MΩ, dobrá reprodukovatelnost, krátké vlásky, u neprogramovaných, manuálních typů někdy náročné nastavení tahače) tahače vertikální mají jako žhavící prvek zpravidla nichromovou nebo platinovou smyčku a využívají v prvním kroku vytažení ME gravitaci, ve druhém je tah dokončen díky elektromagnetické cívce, jemné hroty ME s hrotovým odporem MΩ snímek 5 prezentace 3 Na horním obrázku je kapilára zasunutá do obloučku žhavící platinové smyčky v horizontálním tahači Narishige (ne už nejnovějším ;-). Dole vidíte dva oddělené konce kapiláry po dokončení žhavení a tahu. Tyto ME mají hrotový odpor kolem 3-5 MΩ. snímek 6 prezentace 3 Skleněné ME se využívají pro intracelulární i extracelulární snímání, patch clamp nebo třeba jako mikropipetky sací. hrot intracel. ME nepolishovaná ME na patch nebo sání (hrot 27 µm) polishovaná patch pipeta hrot (8 µm) 3

4 Při intracelulárním snímání se nejčastěji využívají skleněné ME k těmto účelům: - měření membránových potenciálů; tvaru, doby vzestupu a jiných parametrů akčních potenciálů; ploténkových potenciálů na nervosvalovém spojení aj. (farmakologie: sledování vlivu různých farmak na hodnotu MP, na latence a velikost výlevu jednotlivých kvant na synapsi aj.); určování pasivních elektrických charakteristik vzrušivých membrán a faktorů, které je ovlivňují - iontově selektivní ME (sledování změn koncentrací iontů, změn ph, určování cytoplasmatických koncentrací různých látek aj.) - aplikace proudových pulsů (stimulace) nebo různých látek (nabitých kladně nebo záporně podle toho, jakým napěťovým pulsem je chceme aplikovat) - metoda patch clamp zejména tzv. whole-cell (snímání z celé buňky) konfigurace jako nejsofistikovanější náhrada intarcelulárního měření Nevýhodou intracelulárního měření je mj. to, že buňka je zavedením elektrody více či méně poškozena. Záznam může zkreslit únik iontů z cytoplasmy vpichem, v kontraktilních tkáních se při kontrakci (např. svalového vlákna) ME může během měření zlomit a podobně. Extracelulární snímání se používá mj. k extracelulárním záznamům ploténkových proudů, studiu odpovědí neuronů na různé podněty nebo k záznamům jejich (jednotkové) aktivity, ke studiím vzorců aktivity neuronů (dobře lokalizováno místo snímání vizuálně polohou hrotu ME), k měření redox potenciálů různých látek v bezporistředním okolí buněk aj.; nepoškozuje sledovanou buňku vpichem. snímek 7 prezentace Po vytažení se skleněné ME dále upravují. Je třeba je naplnit vodivým či aplikačním roztokem, do kterého bude vložena elektroda, a ME na patch-clamp je třeba tzv. polishovat. Polishování spočívá v lehkém otavení hrotu ME v blízkosti rozžahveného Pt drátku (vpravo). Tím se spálí se případné elektrostaticky nachytané nečistoty a hrot ztratí ostré okraje vzniklé přelomením chladnoucího skla při tahu; vypadá pak trochu jako korunkový uzávěr na lahvi od piva. Bez toho by se ME na membránu buňky nepřisála a nevytvořila by s n těsné spojení propíchla by ji jako při snímání intracelulárním, kdy ME zavedete vpichem. ME na patch-clamp jsou určeny k bezprostřednímu použití, ME např. na nervosvalové preparáty lze skladovat (naplněné, v chladu) řádově až týden. Skleněné ME jsou obvykle plněny elektrolytem roztokem nějaké soli. Složení daného elektrolytu závisí na typu experimentálního protokolu. Dnes nejužívanější způsob plnění je injikace elektrolytu do lumen ME, která je vyrobena z kapiláry se skleněným vláknem nataveným už výrobcem na stěně. Roztok je kapilárními silami vtažen až do hrotu ME a vznikající bubliny nejsou tak velké (neucpou lumen ME kompletně). Dřívější způsoby, jak se v co největší míře vyhnout vzniku bublin při plnění ME, zahrnovaly nejrůznější triky. ME se např. nejprve naplnila ethanolem nebo jinou těkavou organikou a následně se koncem ponořila do požadovaného roztoku. Při odpařování ethanolu byl pak vzniklým podtlakem nasáván elektrolyt. Dnes se většinou používá tenká 4

5 polyethylenová kanyla, která se zavede co nejdál do vytažené ME, a stříkačkou se vpraví požadovaný roztok. Bublina se v lednici díky teplotní roztažnosti zmenší a lze ji pak vyklepat ven. O tohle jste bohužel přišli, loni si vaši kolegové cvičně s ME pohráli). Elektrolytem je nejčastěji 2,5-3 M KCl, často také 1-2% agar/0,15 M NaCl, formující tzv. solný můstek. Proč 2,5 M KCl? K + i Cl - mají ve vodném prostředí podobné mobility. Navíc, při vysoké koncentraci KCl difunduje z ME (hydrostatický tlak 1-2 cm sloupce přes 2-5 mm hrot), takže solný můstek se neředí tím, že by nasával roztok, v němž je preparát ponořen, a nevznikají problémy s potenciálovým gradientem na pracovní elektrodě. Mezi pracovní a referenční elektrodou stejně vzniká koncentrační článek (E c = RT/zF ln c 2 /c 1 ), protože jsou v roztocích o různých koncentracích iontů 5 mm KCl vs. 2,5 M KCl. Dobré chloridování a častá výměna čerstvě naplněných ME jej ale umenšuje. snímek 8 prezentace 3 Skleněná ME musí být do elektrického obvodu pracovní aparatury připojena nějakým vodičem - musí být naplněná vodivým elektrolytem a spojena s přístroji předzesilovači, zesilovači, osciloskopy, převodníky, stimulátory, počítači. Tento kovový vodič je pak spojený s kvalitními (měděnými) vodiči v těchto přístrojích. Na rozhraní voda-kov se při průchodu proudu často tvoří bublinky plynu (vodík, kyslík), což mění kapacitní vlastnosti daného vodiče a zkresluje měření. Zapojení ME do obvodu se proto provádí zejména pomocí nepolarizovatelných reverzibilních vodičů, nejčastěji tzv. argentchloridových elektrod (Ag/AgCl). Na těch pak probíhá následující děj: AgCl Ag + + Cl - + e - -e - Ag/AgCl elektrody vyměňují elektrony za ionty Cl - v roztoku. AgCl je velmi málo rozpustné, takže elektroda má víceméně konstantní potenciál a pro preparát toxické stříbro se neuvolňuje do roztoku. Vzhledem k tomu, že koncentrace Ag + je nepřímo úměrná koncentraci Cl - a referenční elektroda je v roztoku o neměnné koncentraci KCl, neuvolňuje se z ní nijak masivně Ag toxické pro preparát. Ag/AgCl elektrody se buď vyrábějí v laboratoři na koleně, nebo jsou komerčně dostupné. A) Stříbrné drátky pokryté vrstvou AgCl, používané jako pracovní i referenční elektrody vyráběné vlastnoručně elektrolytické pochloridování (na jednu elektrodu připevníte odmaštěný a lehce obroušený Ag drátek, druhá je zpravidla uhlíková elektroda obě ponoříte do roztoku HCl nebo KCl; po určité době průchodu proudu se na drátku vytvoří křehká, ale jednotná vrstva AgCl) Ag drátky ponořené do roztaveného AgCl (vyžaduje ovšem výkonný ohřevný systém k tavení AgCl; vzniklá vrstva AgCl na drátku je tuhá) 5

6 různá bělidla (Savo aj., do kterých se drátek na 24 h ponoří metoda laciná, ale vrstva AgCl není tak uniformní ) B) Komerčně dostupné Ag pelety posypané AgCl (stabilní na světle, vedou hodně proudu, pelety se vstrčí do skleněné ME) nebo peletové či diskové elektrody, s průměrem Ag/AgCl pelety na konci typicky 0,8-2,0 mm a často i s Ag/AgCl pokrytím odstupujícího drátku o průměru obvykle 0,25 mm. snímek 9 prezentace 3 B) Kovové mikroelektrody Kovové ME jsou používány na extracelulární a na dlouhodobé záznamy. Velkou výhodou extracelulárních záznamů je to, že se ME nemusí zavádět do buňky, což může být velmi obtížné, je-li malá, a navíc ji to poškodí. Extracelulární záznamy jsou také výhodné u tkání, které se pohybují, mění objem a pod. Nevýhodou těchto záznamů je zejména to, že je velmi snadné pořizovat záznam z více buněk najednou, aniž to chceme, i když je hrot ME velmi malý (i pod 1 µm). Pak je třeba odlišit charakteristický projev jednoho neuronu od druhého (není snadné odlišit dva lidi v jedné místnosti plné jiných a co teprve zjistit parametry komunikace jednoho neuronu: amplituda?, frekvence?, tvar AP?,...). Extracelulárně zaznamenávané AP často leží těsně nad hranicí šumu pozadí (nekoordinovaných náhodných výbojů, výtoky iontů apod.). ME vhodné k jejich zaznamenávání musí proto mít velmi nízký vlastní šum. Skleněné ME s k tomu nehodí sklo je velice komplexní materiál a čím je hrot ME tenčí a delší, tím víc sklo interaguje s ionty v roztoku (hrotový potenciál ME přispívající k naměřeným hodnotám potenciálů), hrot má též vysoký odpor a ME hodně šumí. Kovové ME tento problém nemají, zato na rozhraní kov/vodný roztok dochází k oxidacím, mohou vznikat bublinky plynu (s kapacitou, která ovlivní měřené napětí i proud) proto nejsou kovové ME vhodné k intracelulárnímu měření. Kovové ME mohou být používány opakovaně, jednotlivě i jako stereody (dvě spojené), koncentrické ME, multielektrodové systémy apod. Nejčastěji jsou vyrobeny z wolframu, směsi platiny a iridia, čisté platiny, z čistého iridia a nerezové oceli. Podobné využití jako kovové ME mají i ME z uhlíkových vláken, které se snadněji vyrábějí, jsou dobrými vodiči a mají nízký šum na rozhraní s elektrolyty. Wolframové ME jsou asi nejužívanější, neb T mají téměř ideální tuhost a biokompatibilitu (a taky jsou nejlevnější). Jsou vhodné pro většinu stimulačních protokolů a užívají se i v tzv. deep brain studiích záznamech z hlouběji uložených struktur mozku, kdy je třeba používat delší elektrody- např. při studiu Parkinsonovy nemoci. Platinové a platino/iridiové ME jsou extrémně inertní a proto se využívají v intenzivních stimulačních protokolech, kdy by W nebo nerezové ME mohly korodovat. Mají také nižší hrotový odpor a tím i šum. Díky své inertnosti se hodí na chronické bioimplantáty. 6

7 Iridiové ME mají ze všech ušlechtilých kovů nejnižší hodnoty odporu a používají se zejména na chronické implantáty. Minimálně korodují a elektrochemicky (cyklickou voltametri) mohou být nabuzeny k výraznému zvětšení své povrchové kapacity pro akumulaci náboje, takže jsou vynikajícími stimulačními ME. Nerezové ME jsou poměrně tuhé a snadno mohou být elektrochemicky pokoveny jinými kovy. Užívají se pro vibrační studie nebo pro histologické značení pruskou modří, aplikovanou miniaturními anodickými proudovými pulsy. snímek 10 prezentace 3 Kovové ME jsou používány na extracelulární a na dlouhodobé záznamy. Dnes jsou používány víceméně bez výjimky ME komerční (wolfra; slitina Pt, Ir). Dříve byly kovové ME vyráběny svépomocí a následně izolovány:drátek (ocel, Pt/Ir) byl nastříhán na patřičnou délku. upevněn do držáku a galvanicky naostřen. Držák byl zapojen do elektrického obvodu a byl pod napětím v řádu voltů. Elektrody po obvodu držáku se rovnoměrně otáčely a postupně se zužovaly v periodicky ponořovaných částech. V místě hladiny byla ME nejmíň času, čím dále od hladiny, tím byla při otáčení v lázni déle. Takto nabroušené ME se následně elektricky izolovaly. Izolace může být provedena různými materiály. komerční kovové ME jsou lakovány izolačním lakem pokrývajícím ME až ke hrotu, ten je neizolován v délce asi 10 µm (čím je neizolovaný hrot kratší, tím je ME přesnější co do lokalizace sledovaného místa); jiné typy izolace zahrnují pokrytí polyimidy, Parylenem; polarizace těchto elektrod se mění v průběhu experimentu, často nepredikovatelně spíše krátkodobější měření; typické použití sledování elektrické jednotkové aktivity mozku); odpor typicky kω či jednotky MΩ izolace sklem jako žhavící prvek slouží Pt plíšek s prohnutou jamkou umístěnou podélně (v y ose). Do jamky se nasype borosilikátové sklo, do roztaveného skla se zanoří elektroda, pod optickou kontrolou se posunuje a pokryje se asi do 2 cm délky, hrot zůstává nezaizolován; odpor těchto ME je řádově jednotky megaohmů. snímky 11 a 12 prezentace 3 Drtivá většina kovových ME je komerční. Jsou nabízeny v různých uspořádáních, jako jednotlivé ME, dvě ME spojené ve stereody či jako multieletrodové systémy s různým počtem ME, které mohou být ve svazku vhodném k implantování, ve formě manžet obalující sledovaný nerv či úsek míchy nebo jako plošné ME systémy umístěné na dnech kultivačních nádob (Petriho misek aj.). Pokud pokryjeme dno kultivační nádoby patřičným povrchem (např. polylysinem), můžeme na určených místech vypěstovat například směsné kultury (kokultury) motorických neuronů a kosterních svalů a sledovat formování kontaktů na nervosvalovém spojení. 7

8 Kovové ME jsou používány na extracelulární a na dlouhodobé záznamy. Typická kovová ME W, délka 76 mm, izolant silný 1 µm, odpor 1MΩ (±20%!), hrot 1 µm; užití nahrávky z jednoho a více neuronů a z malých buněk ležících těsně u sebe, mikrostimulace, penetrační ME, deep-brain studies Stereody studie založené na bipolární stimulaci malých lokalizovaných částí nervové tkáně, simultánní nahrávky dvou neuronů ležících u sebe Koncentrické ME studie dlouhodobé, nahrávky z větších oblastí a nahrávky evokovaných potenciálů, bipolární stimulace; W ME o průměru 75 µm, hrotu 1-2 µm a odporu kω; vnější vodič je jehla z neroezové oceli (referenční elektroda); při zavádění se nejprve udělá průchod mozkovými plenami a posléze stereotakticky napolohuje ME Multielektrodové systémy chronicky implantovatelné multime sety, mikrodrátkové sety na dlouhodobé stimulace Multielektrodové systémy chronicky implantovatelné multime sety, mikrodrátkové sety na dlouhodobé stimulace, snímání či stimulace z in vivo preparátů, z tkáňových kultur Manžety (ME for nerve cuffs) s elektrodami k dlouhodobým záznamům a/nebo stimulaci izolovaných nervů in situ (př. studium neuronů řídících dýchání: odkrytá prodloužená mícha pokrytá minerálními oleji; savčí periferní nervy manžety s typickým průměrem 3 mm; většina myelinizovaných vláken manžety s dstupem elektrod 5 mm) Plošně (na dně kultivační Petriho misky) umístěné elektrody určené ke snímání nebo ke stimulaci z tkáňových kultur neuronů nebo myotub. 8

9 snímek 13 prezentace 3 Na záběrech z mikroskopu vidíte detaily plošných ME na dně kultivační Petriho misky, přerostlých rannou kulturou myotub z m. tibialis anterior. V pravém dolním rohu je pak záznam ploténkového potenciálu na čerstvě se formujícím mervosvalovém spojení v této kultuře (vlny různé velikosti v dolní části). Jde o záznamy pořízené v těšné blízkosti spojení jejich nástup je velmi rychlý, mají téměř kolmou vzestupnou (levou) část. Kdyby byly elektrody umístěny od formujícího se spojení dále, nástup ploténkových potenciálů by byl pozvolnější. snímky 14 a 15 prezentace 3 C) Mikroelektrody z uhlíkových vláken Extracelulární záznamy jsou, jak už jsme se zmínili, zatíženy tím, že snadno nahrajete např. více neuronů v mozkovém řezu najednou, a navíc je celkové pozadí takového preparátu často velice hlučné: elektrická aktivita může být zachycena z (v relacích k velikosti buněk) velké vzdálenosti a rušit aktivitu blízkou, která může být poměrně tichá jen těsně nad hladinou šumu pozadí. Proto je třeba pracovat s ME s velmi nízkým vlastním šumem. Skleněné ME se k tomu kvůli svému vysokému šumu proto příliš nehodí. Dříve se tento problém řešil spojením wolframové ME (W ME) se svazkem ME skleněných nebo zavedením předbroušené W ME do skleněné mikropipetky. Proto byly vyvinuty na konci 70. let mikroelektrody z uhlíkatých vláken jako pokus o řešení tehdy velmi populárních (mikro)iontoforetických aplikací a současných záznamů z tkání. Mikroiontoforesa funguje následujícím způsobem: do elektrody či svazku elektrod jsou přiváděny nanoampérové proudové pulsy, které ejekují ionizované farmakum na jednu či více buněk. Jejich odpověď je pak extracelulárně zaznamenávána. Namísto těžce vyrobitelných W ME patřičných parametrů se začala používat uhlíkatá vlákna ve spojení s aplikační ME pipetkou (vlevo dvě, vpravo tři pipetky + uhlíkaté vlákno). Výhody uhíkových ME: jsou laciné (komerčně k zakoupení svazky mnoha set vláken o průměru 7-8 µm), dobře vedou a mají nízký šum, vyrábí se snadněji než W ME. Dají se zakoupit v nejrůznějších formách nebo vyrobit svépomocí (viz slide). Nevýhody: jsou křehčí, mají uniformní průměr bez tvarovatelně ostřeného hrotu, nedají se příliš používat opakovaně Použití uhlíkových ME je různé. Díky svým vlastnostem se hodí ke studiu chemické aktivity neuronů ve stejném časovém okamžiku jako je studována jejich aktivita elektrická. Za užití cyklické voltametrie lze např. sledovat výlev dopaminu v ncl. caudatus poté, co byly elektricky stimulovány dopaminergní nigrostriatální neurony. Obecně se uhlíkové ME hodí např. pro voltametrickou analýzu výlevu neuropřenašečů in vivo či studium redox potenciálů oxidovaných látek v buňkách aj. 9

10 Vlevo vidíte extracelulární záznam akčních potenciálů neuronů zadních rohů míšních pořízený uhlíkovou ME z obrázku vpravo. Jde o odpovědi na NMDA aplikovaný iontoforeticky přidruženým systémem kapilár. snímky 16 a 17 prezentace 3 Přístrojové a softwarové vybavení elektrofyziologické laboratoře je finančně velice nákladná záležitost, nicméně se (podle mého názoru) na nich nevyplatí šetřit, neboť jejich cena zahrnuje i servis a kdo jsme taky zároveň dobrým elektroinženýrem-slaboproudařem ;-). Dodnes se ale používají i svépomocí vyrobení experimetální setupy, jako vidíte na obrázku v presentaci. Tyto sestavy zahrnují přístroje jako různé stimulační jednotky, zdroje (určitého výstupního) napětí/proudu, předzesilovače, zesilovače a podobně samozřejmě po vás schéma běžné elektrofyziologické aparatury chtít nebudu, stejně jako popis jejích vlastností. Nicméně je dobré, abyste věděli, že elektrofyziologické snímání je zatíženo různými technickými problémy nejen na straně mikroelektrod, ale i na straně měřící aparatury samotné. My se zmíníme jen o jediném, a to o potenciálových ztrátách. Každý měřící systém musí co nejpřesněji měřit daný parametr (napětí, proud...) musí vlastnosti daného parametru co nejméně poškozovat Experimentální protokol často vyžaduje manipulace s membránovým potenciálem buňky (např. při měření pasivních vlastností membrány, jako je vstupní odpor r input, aplikací proudu). Zpravidla se k tomu používají dvě elektrody: jedna záznamová (recording) a druhá aplikační (current passing), obě umístěné v praparátu. Hodnotu naměřeného potenciálu ovlivňuje řada faktorů. Velkou roli hrají kapacity (mezi pracovními ME a uzemněním): kapacita membrány buňky, kapacita ME a roztoku... Všechny tyto součásti obvodu se při průchodu proudu nabíjejí a ze sledovaných hodnot potenciálu tak ukrajují. Tyto kapacitní ztráty je třeba nějak kompenzovat. Částečně si lze pomoci např. ME s tenkými stěnami (nebo potzžením stěny ME například Sylgardem či jiným polymerem) nebo nízkou hladinou roztoku v měřící komůrce, ale obecně je třeba tyto napěťové ztráty kompenzovat. k tomu slouží zpětnovazebné obvody, jaký např. vidíte ve velmi zjednodušené formě dole na 16. stránce prezentace. Vlevo vidíte obvod kompenzující potenciálové ztráty během aplikace proudového pulsu. (Všimněte si, že membrána buňky je znázorněna jako RC člen. Do buňky je zavedena ME o odporu R ME.) Ke kapacitním ztrátám dochází mj. díky transmurální kapacitě elektrody C t, kapacitním ztrátám přístrojového vybavení 10

11 C s a vstupním kapacitám zesilovačů C a. Všechny tyto ztráty musí být kompenzovány. Obvod je nastaven na nějaké řídící napětí a zdroj proudu pak do něj dodává proud úměrný tomuto napětí (viz Ohmův zákon). Výstupní hodnota napětí je pak (po odečtení od potenciálu elektrody) porovnána s napětím řídícím. Podle toho, jak si řídící a výstupní pulsy odpovídají, je přidáváno či ubíráno různé množství proudu, aby zůstal zachován tvar řídícího pulsu (nejčastěji pravoúhlý). snímek 18 prezentace 3 Ve zbylé části dnešní přednášky se trochu blíže podíváme na dvě velmi užívané elektrofyziologické techniky: na techniku napěťového zámku (voltage clamp) a techniku terčíkového zámku (patch clamp). snímek 19 prezentace 3 Napěťový zámek je metoda vynalezená Kenethem Colem a Curtisem roku 1949 a zdokonalená Hodgkinem, Huxleyem a Katzem (1952). Dovoluje nastavit membránový potenciál buňky na určitou hodnotu (mv) a zamknout jej na této úrovni, přičemž lze zaznamenávat proudy tekoucí přes membránu dané buňky. V buňce tedy máme dvě skleněné ME: jedna zaznamenává proud a druhá udržuje patřičný transmembránový potenciál. Jedna ME zaznamenává transmembránové napětí (a toky proudů) oproti zemnící elektrodě umístěné extracelulárně a je připojena na zesilovač. Druhá ME je připojena ke zdroji napětí a je na ni nastaveno tzv. řídící napětí, tj. úroveň potenciálu, na které má být uzamčena membrána. Pokud se liší hodnota tohoto řídícího napětí a membránového potenciálu měřeného první ME, vyšle zdroj proudový puls, který tyto hodnoty zase srovná. Takže: je-li řídící napětí nastaveno na hladinu klidového membránového (např. 60 mv) potenciálu a změřený potenciál je -60 mv, není třeba aplikovat žádný proud. Pokud je řídící napětí nastaveno např. na 40 mv, zesilovač odpoví aplikací takového proudu, aby membránu depolarizoval z 60 mv na požadovaných 40 mv. Takto dojde mj. k otevření napěťově ovládaných sodíkových kanálů, sodné ionty vtékají do buňky a nesou tak dovnitř tekoucí proud. U nezamčeného vlákna by vtékaly sodné ionty dál a dál (snaha dosáhnou E Na ), ale u vlákna zamčeného zesilovač operativně vyšle opačný proudový puls v takové výši, aby udržel membránu na požadovaném řídícím napětí. Velikost dovnitř tekoucího sodíkového proudu a opačného proudu aplikovaného zesilovačem je naprosto stejná (zanedbáme v úvahách tzv. kapacitní a únikové proudy). Metoda napěťového zámku tedy umožňuje měřit velikosti proudů nutných k dosažení určitého membránového potenciálu. Spolu se specifickými blokátory různých typů kanálů můžeme také např. určit typ proudu za danou odpověď zodpovědného a pod. Tato technika umožnila Hodgkinovi s Huxleyem analyzovat jednotlivé fáze akčního potenciálu co do typu proudů (směr toku a typ iontů, jimiž je proud nesen). snímek 20 prezentace 3 Schéma jejich experimentu vidíte na obrázku. Do obřího axonu sépie zavedli dva drátky. Jeden sloužil jako záznamová elektroda k registraci transmembránového potenciálu, druhý sloužil k aplikaci proudů nutných k udržování řídícího napětí. Následně membránu depolarizovali (nastavili řídící napětí na nižší hodnotu, než byla hodnota klidového membránového potenciálu vlákna) a měřili proud, který bylo nutno aplikovat, aby se 11

12 nastavené parametry udržely měřili celkové proudy tekoucí přes membránu a vyvolané depolarizací. Za použití specifických blokátorů různých napěťově ovládaných kanálů pak mohli odlišit, který proud kdy nastupuje a zda teče dovnitř či ven z buňky. snímek 21 prezentace 3 Jako selektivní blokátor napěťově ovládaných Na kanálů je používán tetrodotoxin (TTX) či saxitoxin (STX, produkt mořských obrněnek). Při použití TTX lze tedy studovat draslíkové proudy. Jako selektivní blokátor napěťově ovládaných draslíkových kanálů se používá tetraethyamonium (TEA); v případě obřího axonu sépie jej Hodgkin a Huxley museli aplikovat intracelulárně, na jiných preparátech (např. Ranvierovy zářezy myelinizovaných žabích vláken) funguje i extracelulárně. Při použití TEA lze tedy studovat sodíkové proudy. Jak tedy Hodgkin ahuxley postupovali při sloupávání jednotlivých proudů z celkové proudové odpovědi: mějme (žabí myelinizovaný) nerv uzamčený na membránovém potenciálu 0 mv. Dojde k otevření napěťově ovládaných sodíkových kanálů, sodné ionty vtékají do buňky a nesou tak dovnitř tekoucí proud. Se zpožděním se otevírají draslíkové kanály, draslík vytéká z buňky a nese tak ven tekoucí proud. U nezamčeného vlákna by vtékaly sodné i draselné ionty dál a dál (snaha dosáhnou E Na a E K ), ale u vlákna zamčeného zesilovač operativně vyšle opačný proudový puls v takové výši, aby udržel membránu na požadovaném řídícím napětí (0 mv). Toky proudů můžeme souhrnně zaznamenat (viz obr. v prezentaci). Po zablokování sodíkových kanálů pomocí TTX pak vidíme časový průběh a směr toku draslíkových proudů (vlevo), po zablokování draslíkových kanálů pomocí TEA vidíme časový průběh a směr toku proudů sodíkových (vpravo). Všimněte si, že draslíkový proud teče ven z buňky, má pomalejší nástup a pozvolna sále roste, zatímco sodíkový proud rychle vtéká do buňky a pak ustává. Jinými slovy, časové konstanty sodíkových a draslíkových proudů jsou rozdílné. Pokles amplitudy sodíkového proudu k nule (zastavení toku Na + ) je označován jako inaktivace (sodíkového proudu). snímek 22 prezentace 3 mv mv mv mv membránový potenciál membránový proud čas (ms) čas (ms) Podobným postupem Hodgkin a Huxley rozložili akční potenciál na příspěvky jednotlivých typů proudů (postupným zamykáním membrány na různé hodnoty membránového potenciálu a analýzou toků jednotlivých proudů při těchto potenciálech). Zrušili tím definitivně ani ne půl století starou membránovou teorii Julia Bernsteina a prokázali, že během akčního potenciálu dochází díky tokům sodíkového proudu k překmitu membránového potenciálu do kladných hodnot. Hodgkin a Huxley studovali inaktivaci sodíkového proudu velmi podrobně. Zjistili, že pokud před depolariazí membránu naopak na 12

13 dostatečně dlouhou dobu hyperpolarizují (sníží její potenciál směrem k zápornějším hodnotám), vzroste celková amplituda sodíkového proudu. Pokud membránu před vlastní depolarizací depolarizují na určitou dobu jen lehounce, celková amplituda sodíkového proudu se naopak sníží. Tyto jejich pokusy ilustruje obrázek vlevo dole na předchozí stránce. Horní záznam představuje kontrolní depolarizaci z 65 mv na 21 mv, která vyvolá určitou odpověď. Pod ní je prepulsní hyperpolarizační krok, spodní dva záznamy jsou kroky depolarizační. Zjistili, že hyperpolarize před vlastní pulsem vyvolá nárůst celkové sodíkové odpovědi až o 70%. Dále zjistili, že za hodnoty klidového membránového potenciálu je dosaženo asi 40% inaktivace sodíkových proudů. Když Hodgkin a Huxley vynesli amplitudy a časové konstanty sodíkových a draslíkových proudů jako funkci membránového potenciálu, byli schopni vypočítat velikosti a časové konstanty vodivosti membrány pro sodík a draslík (g K a g Na ). Použili pro to následující vztahy: g K = I K (V m E K ) a g Na = I Na (V m E Na ) Na obrázku vpravo vidíte vztah mezi maximální vodivostí membrány pro sodík a draslík v závislosti na různých hodnotách membránového potenciálu. Časový průběh těchto vodivostí během akčního potenciálu máte znázorněn v presentaci. Souhrnně: pokusy Hodgkina ahuxleyho, prováděné technikou napěťového zámku, ukázaly, že depolarizace vzrušivé membrány zahrnuje (přinejmenším) tři různé procesy: 1) aktivaci mechanismů zvyšujících sodíkovou vodivost (otevírání kanálů...) 2) následnou inaktivaci těchto mechanismů a 3) aktivaci mechanismů zvyšujících draslíkovou vodivost. vodivost (ms / cm 2 ) g K g Na V m (mv) snímek 23 prezentace 3 Jednou z nejrozšířenějších elektrofyziologických technik je v dnešní době technika terčíkového zámku patch clamp. Tuto metodu vyvinuli v letech pánové Erwin Neher a Bert Sackman. Roku 1991 za ni byli odměněni Nobelovou cenou. Podle tradované historky za to mohou vlastně jejich potomci na nějaké zahraní party u jednoho z nich se v rámci her bavily děti tím, že si podtlakem vytvářeným ústy přisávali na pusinky plastové kelímky od limonád, což otcům vnuklo ideu: přisajeme skleněné ME na buńky! 13

14 Principem této metody je (zjednodušeně pojato) přisátí na konci otavené skleněné ME k buněčné membráně. Díky přilnavosti lipidů k čistému sklu vznikne velmi pevné spojení (vyšší než soudržnost membrány samotné!). Ústím pipety (2-4 µm) je vymezen malý terčík (patch). Metoda je vhodná jen pro buňky zbavené buněčné stěny či bazální membrány. Existují různé konfigurace této techniky (viz obr. v prezentaci): A) přisátí k buňce (cell-attached configuration: po přiblížení k buňce lze aplikací mírného podtlaku (sání) vtáhnout část membrány do ústí pipety (gigaseal, GΩ); registrace aktivity jednotlivých kanálů v terčíku při přirozeném membránovém potenciálu buňky B) snímání z celé buňky (whole-cell configuration: aplikací dalšího podtlaku lze terčík protrhnout, membrána se přilepí na vnitřní povrch ME; stejný potenciál aplikovaný v pipetce jako KMP buňky, nízká koncentrace Ca 2+ v pipetce; souhrnný proud vzniklý činností všech kanálů vmembráně buňky C) snímání z terčíku (inside-out, outside-out configuration): terčík v ústí pipety lze odtrhnout (intracelulární strana membrány do roztoku, inside-out), nebo lze pipetu jemně a s ní i membránu vytahovat: poté, co se krček přetrhne, membrána se zase spojí (outside-out) D) perforated-patch configuration: terčík v ústí pipety přisáté k buňce (viz A) lze proděravět přidání ionoforů do roztoku v pipetě; amfotrecin nebo nystatin vytvoří umělé kanály v membráně, přes které ale z buňky neuniknou větší částice Využití patch-clampu: - záznamy aktivity jediného iontového kanálu, jediné pumpy (k popisu základní vlastností dané molekuly, ke studiu vlivu mutací či chimér apod.) na membráně buňky nebo organely - studium celkových proudů určitého typu z jedné buňky - měření změn v kapacitě membrány - identifikace iontových kanálů - skenovací patch clamp ve vysokém rozlišení (high-resolution scanning patch-clamp) ke studiu prostorového rozložení iontových kanálů v membráně malých buněk či submikroskopických buněčných struktur - patch na chipu: automatické snímání pikoampérových proudů z biologických struktur snímek 24 prezentace 3 Přisátí skleněné ME k membráně buňky je třeba kontrolovat na stínítku osciloskopu nebo dnes (povětšinou) na monitoru počítače. Správné přisátí indikuje vytvoření velkého elektrického odporu mezi pipetkou a membránou (ME je ucpaná membránou a nemůže jí procházet proud), odporu v řádech gigaohmů. Tomuto se říká vznik gigasealu. Proud procházející pipetou tím klesne na minimum na obrazovce se aplikované pravoúhlé pulsy ztratí, čára se vyrovná. Můžeme vidět tzv. kapacitní proudy (nabíjení a vybíjení při začátku a konci aplikovaného pulsu), které lze uměle (zesilovačem) z obrazovky odstranit. Dále záleží na typu konfigurace, kterou pro experiment zvolíme. V prezentaci vidíte tzv. whole-cell, při kterém se pořizuje záznam z celé buňky. Toho docílíte protržením membrány. Ústím pipetky protéká určité množství proudu, protože se nabíjí ME i membrána buňky na obrazovce jsou patrné další hroty kapacitních proudů. (S příklady záznamů aktivity jednotlivých kanálů se setkáme v jedné z dalších přednášek.) 14

15 Patch-clamp na stínítku osciloskopu El. odpor při úspěšném přisátí vzroste na gigaohmy a velikost protékajícího proudu klesne na minimum. Zkreslení kpacitních proudů lze zesilovačem odstranit / snížit na minimum. Při protržení terčíku (whole-cell) se odpor sníží, kapacitní proudy vzrostou (nabíjí se terčík, elektroda) a obsah buňky je vymyt roztokem z pipety. snímek 25 prezentace 3 To je video zachycující záležitosti popsané na předchozím snímku (demonstrační patchové přisátí se na buňku v praktikovém podání Tobiáše :-). Pokud vám v prezentaci nechodí, stáhněte si ho zvlášť ze stránky přednášky pozor, musíte mít v PC patřičné kodeky. Komentář jsem vám nechala v angličtině. Co si pamatovat z této přednášky specifiky extracelulárního, intracelulárního snímání a patch clampu využití skleněných, kovových a uhlíkových mikroelektrod princip napěťového zámku (voltage clampu) využití napěťového zámku (Hodgkin a Huxley) princip a jednotlivé modifikace terčíkového zámku (patch clampu) využití terčíkového zámku (patch clampu) 15

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

Základní definice el. veličin

Základní definice el. veličin Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek Oddíl 1 Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu 452081 / 06 Elektrotechnika Základní definice el. veličin Elektrický

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592

Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Téma 1: Elektrostatika I - Elektrický náboj Kapitola 22, str. 577 592 Shrnutí: Náboj a síla = Coulombova síla: - Síla jíž na sebe náboje Q působí je stejná - Pozn.: hledám-li velikost, tak jen dosadím,

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Eva Benešová. Dýchací řetězec Eva Benešová Dýchací řetězec Dýchací řetězec Během oxidace látek vstupujících do různých metabolických cyklů (glykolýza, CC, beta-oxidace MK) vznikají NADH a FADH 2, které následně vstupují do DŘ. V DŘ

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Věra Mansfeldová. vera.mansfeldova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Věra Mansfeldová. vera.mansfeldova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. Mikroskopie, která umožnila vidět Feynmanův svět Věra Mansfeldová vera.mansfeldova@jh-inst.cas.cz Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v. v. i. Richard P. Feynman 1918-1988 1965 - Nobelova

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

1.1 Usměrňovací dioda

1.1 Usměrňovací dioda 1.1 Usměrňovací dioda 1.1.1 Úkol: 1. Změřte VA charakteristiku usměrňovací diody a) pomocí osciloskopu b) pomocí soustavy RC 2000 2. Ověřte vlastnosti jednocestného usměrňovače a) bez filtračního kondenzátoru

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI Jaromír Škuta a Lubomír Smutný b a) VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba, ČR, jaromir.skuta@vsb.cz b) VŠB-Technická

Více

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje

Elektronický tlakový spínač s procesním připojením. - Heslo - Paměť maximální a minimální hodnoty Na přání polní pouzdro s průhledem displeje s procesním připojením Polovodičový tenzometr Různá procesní připojení Pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl Teplota média do 00 C Jmenovité rozsahy od 0... 00 mbar do 0... 0 bar DS 00 P

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory.

Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM IV Úloha č.: I Název: Studium relativistických jaderných interakcí. Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek" Měřené veličiny:

REVEXprofi Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění Zlatý výrobek Měřené veličiny: REVEXprofi - špičkový přístroj pro kontroly a revize el. spotřebičů dle ČSN 33 1610 a pro kontroly pracovních strojů dle ČSN EN 60204-1 Přístroj získal na veletrhu Elektrotechnika 2007 ocenění "Zlatý výrobek"

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390) Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 13. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH.

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ LABORATOŘ POLYMERAČNÍHO INŽENÝSTVÍ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - LABORATORNÍ JEDNOTKA PRIMÁRNÍ BATERIE ZINEK-VZDUCH. Autor: Ing. Josef Chmelař Jan Dundálek doc. Dr. Ing.

Více

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2

Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír Šatava 2 Syntéza leucitové suroviny pro dentální kompozity 1 Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO- TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Alexandra Kloužková 1 Martina Mrázová 2 Martina Kohoutková 2 Vladimír

Více

Elektrické biosignály lidského těla měřené ISESem

Elektrické biosignály lidského těla měřené ISESem Elektrické biosignály lidského těla měřené ISESem BRONISLAV BALEK BALMED, Ivančice Úvod Elektrické signály lidského těla (elektrické biosignály) jsou generovány nervovými a svalovými buňkami a jsou výsledkem

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Kovy obsahují volné (valenční) elektrony a ty způsobují el. proud. Látka se chemicky nemění (vodiče 1. třídy). V polovodičích volné náboje připravíme uměle (teplota, příměsi,

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1

VODNÍ REŽIM ROSTLIN. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 VODNÍ REŽIM ROSTLIN Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_06_BI1 Význam vody pro rostlinu: Rozpouštědlo, transport látek. Účastní se fotosyntézy a dýchání. Termoregulační

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek

Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek Přenosová média KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Frekvence, připomenutí skutečností 3 Úvodní přehled 4 Úvodní přehled 5 6 Frekvenční spektrum elektromagnetických kanálů Základní klasifikace

Více

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá

Více

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Západoceská univerzita v Plzni FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KET Merení fyzikálních složek životního prostredí Cejchování snímacu chvení Merení hluku zarízení vypracoval: Václav Laxa datum merení: 13.11.2006

Více

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky

Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky Biofyzikální laboratorní úlohy ve výuce budoucích učitelů fyziky MARIE VOLNÁ Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Abstrakt Příspěvek se zabývá tématikou mezipředmětových vazeb, které umožňují studentům

Více

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku

Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Klasické a inovované měření rychlosti zvuku Jiří Tesař katedra fyziky, Pedagogická fakulta JU Klíčová slova: Rychlost zvuku, vlnová délka, frekvence, interference vlnění, stojaté vlnění, kmitny, uzly,

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

Elektrotechnická kvalifikace

Elektrotechnická kvalifikace Elektrotechnická kvalifikace platná pro práci studentů v laboratořích a dílnách FEKT VUT v Brně Seznam otázek k přezkoušení na kvalifikaci dle Vyhlášky 50/1978 Sb. pracovníka poučeného ( 4) pracovníka

Více

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus Úloha č.: XI Název: Charakteristiky diody Pracoval: Pavel Brožek stud. skup. 12 dne 9.1.2009 Odevzdal

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky

6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky 6. Vnitřní odpor zdroje, volt-ampérová charakteristika žárovky Úkoly měření: 1. Sestrojte obvod pro určení vnitřního odporu zdroje. 2. Určete elektromotorické napětí zdroje a hodnotu vnitřního odporu zdroje

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Diamonds are forever

Diamonds are forever Diamonds are forever technologie spojuje čistotu a hygienu klasické úpravy vody s příjemným pocitem bezchlorové úpravy vody. Inovativní AQUA DIAMANTE soda technologie je založená na aktivaci kyslíku z

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma

www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma www.cometsystem.cz Návod k použití P6181 P6191 Převodník teploty z čidla Pt100 na proudovou smyčku 4-20 ma Obsah VŠEOBECNÝ POPIS... 3 INSTALACE PŘEVODNÍKU... 4 TECHNICKÁ DATA... 5 Obecné podmínky... 5

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANIZMUS Ostrava, březen 2006 Ing. Vladimír Meduna, Ing. Ctirad

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem.

X. Hallův jev. Michal Krištof. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách konstantního proudu vzorkem. X. Hallův jev Michal Krištof Pracovní úkol 1. Zjistěte závislost proudu vzorkem na přiloženém napětí při nulové magnetické indukci. 2. Zjistěte závislost Hallova napětí na magnetické indukci při dvou hodnotách

Více

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D.

U BR < 4E G /q -saturační proud ovlivňuje nárazovou ionizaci. Šířka přechodu: w Ge 0,7 w Si (pro N D,A,Ge N D,A,Si ); vliv U D. Napěťový průraz polovodičových přechodů Zvyšování napětí na přechodu -přechod se rozšiřuje, ale pouze s U (!!) - intenzita elektrického pole roste -překročení kritické hodnoty U (BR) -vzrůstu závěrného

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.2 MĚŘENÍ NA AKTIVNÍCH SOUČÁSTKÁCH Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

11 Manipulace s drobnými objekty

11 Manipulace s drobnými objekty 11 Manipulace s drobnými objekty Zpracování rozměrově malých drobných objektů je zpravidla spojeno s manipulací s velkým počtem objektů, které jsou volně shromažďovány na různém stupni uspořádanosti souboru.

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu

Obsah: 1. Iontová hypotéza klidového a akčního potenciálu POZNÁMKY K IONTOVÉ TEORII DRÁŽDIVOSTI A SYNAPTICKÉHO PŘENOSU (verse prosinec 2002) Prof. RNDr.František Vyskočil, DrSc. Určeno jako doplňkový text pro přednášky Neurobiologie a Molekulární základy dráždivosti

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703).

1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 1 Pracovní úkoly 1. Stanovte a graficky znázorněte charakteristiky vakuové diody (EZ 81) a Zenerovy diody (KZ 703). 2. Určete dynamický vnitřní odpor Zenerovy diody v propustném směru při proudu 200 ma

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list

12 Tepelná čerpadla zažívají renesanci Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 12 Tepelná čerpadla zažívají

Více

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu

Plotové systémy. Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Plotové systémy Vyberte si vhodné oplocení ke svému domu Proč se vyplatí vybrat si oplocení POLARGOS? 1. Poskytuje Vám pocit bezpečí Oplocením domu našimi systémy budujete stylové zabezpečení kolem svého

Více