Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30)"

Transkript

1 Bioelektrické jevy a jejich měření (B150P30) snímek 2 prezentace 3 Dnešní přednáška je zaměřena hodně technicky. Měli byste se v ní seznámit s některými elektrofyziologickými měřícími technikami a pomůckami. Samozřejmě, že po vás nebudu chtít, abyste znali schémata elektrofyzilogických aparatur, ale měli byste mít přehled o tom, k čemu se který typ snímání hodí a které základní vybavení se při něm používá. Elektrofyziologických metod je povícero a dají se dělit podle různých kritérií. My se budeme orientovat podle toho, zda je snímací elektroda umístěna v buňce, mimo ni, případně zda s ní komunikuje jiným způsobem. Podle toho můžeme (bazálně) odlišit tři typy snímání: A) Extracelulární snímání historicky starší (neb jednodušší ) Extracelulární snímání je založeno na registraci potenciálů nebo proudů a stimulaci vzhledem k referenční elektrodě pomocí elektrody umístěné mimo buňku, v její blízkosti. Používají se elektrody skleněné, kovové či uhlíkové. Lze tak snímat potenciály z jednotlivých buněk (neuronů, svalových vláken), proudy či změny koncentrace iontů v mezibuněčném prostoru (svalu, mozku), plošně potenciály z celých nervů, oddílu mozku či srdce a pod. Tyto snímací techniky neurčují dobře velikost klidového membránového či akčního potenciálu, nepotřebují ale tak složité doprovodné přístroje (zesilovače) jako snímání intracelulárními elektrodami s vysokým tzv. hrotovým odporem. B) Intracelulární snímání problém vstupního odporu zesilovače Intracelulární snímání je založeno na registraci potenciálů nebo proudů a stimulaci vzhledem k referenční elektrodě pomocí skleněné mikropipetky se vsunutou Ag/AgCl elektrodou. Tato skleněná elektroda penetruje membránu buňky; musí být proto velmi tenká a ostrá, aby byl kontakt elektrody s membránou velmi těsný a buňka nebyla příliš poškozena (např. díry v membráně, kterými by tekly ionty). Skleněné mikroelektrody mají velmi tenký hrot, a díky tomu (a vlastnostem skla) také vysoký tzv. hrotový odpor. Proto musí být spojeny se zesilovači, jejich vstupní odpor je aspoň 100x vyšší než hrotový odpor pipetky (tím se chyba měření minimalizuje pod 1%). C) Terčíkový zámek (patch-clamp) jak vyzrát na jeden jediný iontový kanál Registrace miniaturních proudů technikou terčíkového zámku je založena na přisátí ústí skleněné mikropipetky na buněčnou membránu. Díky různým konfiguracím pipetka/membrána lze provádět např. registrace pa proudů z kanálů v terčíků membrány vymezených ústím skleněné mikropipetky či registrace proudových odpovědí z celé buňky. snímek 3 prezentace 3 Vlastním pracovním nástrojem, který je v kontaktu se zkoumanou tkání, jsou elektrody. V běžné lékařské praxi jsou to věci makroskopické (viz EKG, EEG a podobně, narazíme na ně v dalších přednáškách), v elektrofyziologickém výzkumu dnes povětšinou mikroskopické. Pak bývají označovány jako mikroelektrody (ME) či mikropipetky termín užívaný pro ME skleněné. Slouží zejména k zaznamenávání potenciálů (klidových, akčních) a aplikaci proudů, což jsou techniky, na kterých stojí celá klasická elektrofyziologie.

2 Co je to mikroelektroda (ME)? Jedna z definic by mohla znít elektroda vyrobená s hrotem o rozměru v řádu mikrometrů (10-6 m), tedy typicky skleněná mikropipeta navržená Lingem a Gerardem (1949), naplněná roztokem elektrolytu sloužícím jako vodič. Mikroelektrody se užívají např. pro zaznamenávání potenciálů (klidových, akčních) aplikaci proudů a látek zaznamenávání volných koncentrací různých látek (nabitých) v cytosolu, iontově selektivní záznamy A) Skleněné mikroelektrody ( Ag/AgCl elektrody ve skleněné mikropipetce ) Nejčastěji jsou používány mikroelektrody skleněné. K jejich výrobě se používají kapiláry o různé síle stěny, nejčastěji z borosilikátového skla (o složení 80.9% SiO 2, 12.9% B 2 O 3, 4.4% Na 2 O, 1.8% Al 2 O 3 ). Pracovní elektrodou, zasunutou ve vodivém roztoku, kterým je pipetka naplněna, bývá nejčastěji tzv. argentchloridová elektroda. Proč se používá na výrobu ME sklo? sklo je dielektrikum, slouží jako izolant od okolí dobře očištěné a odmaštěné sklo tvoří s lipidickou membránou velmi těsný spoj (minimální únik iontů okolo vpichu) Nejčastěji se používá jednoduchá kapilára, ať už s vláknem usnadňujícím její plnění, nebo bez něj. Existují ovšem i různé modifikace, např. svazky více kapilár používané k mikroiontoforese (dříve velmi populární metoda ). Kapilár může být ve svazku různý počet (nejčastěji 2, 3, 5 či 7). Vyskytnou se i speciální konfigurace se septem (septum theta) nebo přídatnou ME (piggyback, vpravo, užívané např. pro dendritickou stimulaci). Skleněné ME se vyrábějí ze skleněných kapilár tahem, během něhož jsou taveny. Když je sklo nahřáto tak, že je ještě plastické, ale už začíná chladnout, je tahem kapilára rozdělena na dvě půlky odlomené od sebe v hrotech. Vytáhnout elektrodu lze ručně, ale reprodukovatelné výsledky poskytují tzv. tahače. Podle typu experimentu se skleněné ME dále opracovávají. 2

3 snímek 4 prezentace 3 Tahače mikroelektrod jsou zařízení, která produkují standardizovené ME s nastavitelným průměrem hrotu a hrotovým odporem. Podle toho, v jaké poloze je skleněná kapilára při vytahování ME umístěna, se tahače dělí na horizontální a vertikální. Tahače Narishige, které vidíte dole na slidu, jsou jedny z v dnešní době nejkvalitnějších. tahače horizontální produkují ME tahem nahřátých kapilár ve vodorovné poloze - tahače typu Livingstone mají zpravidla tah kapiláry zajištěn pomocí soukolí ozubených koleček a jako zdroj tavícího tepla platinovou fólii (produkují velmi jemné hroty ME s hrotovým odporem MΩ, tyto ME mívají dlouhé skleněné vlásky, které poněkud znepříjemňují práci) - tahače typu Brown-Flaming mají obvykle platinový nebo nichromový žhavící prvek a tah kapiláry zajištěn cívkami; vytahují ME v 1-2 krocích, některé mají i plynové trysky, které rychle žhavící prvek ochladí produkují (jemné hroty ME s hrotovým odporem MΩ, dobrá reprodukovatelnost, krátké vlásky, u neprogramovaných, manuálních typů někdy náročné nastavení tahače) tahače vertikální mají jako žhavící prvek zpravidla nichromovou nebo platinovou smyčku a využívají v prvním kroku vytažení ME gravitaci, ve druhém je tah dokončen díky elektromagnetické cívce, jemné hroty ME s hrotovým odporem MΩ snímek 5 prezentace 3 Na horním obrázku je kapilára zasunutá do obloučku žhavící platinové smyčky v horizontálním tahači Narishige (ne už nejnovějším ;-). Dole vidíte dva oddělené konce kapiláry po dokončení žhavení a tahu. Tyto ME mají hrotový odpor kolem 3-5 MΩ. snímek 6 prezentace 3 Skleněné ME se využívají pro intracelulární i extracelulární snímání, patch clamp nebo třeba jako mikropipetky sací. hrot intracel. ME nepolishovaná ME na patch nebo sání (hrot 27 µm) polishovaná patch pipeta hrot (8 µm) 3

4 Při intracelulárním snímání se nejčastěji využívají skleněné ME k těmto účelům: - měření membránových potenciálů; tvaru, doby vzestupu a jiných parametrů akčních potenciálů; ploténkových potenciálů na nervosvalovém spojení aj. (farmakologie: sledování vlivu různých farmak na hodnotu MP, na latence a velikost výlevu jednotlivých kvant na synapsi aj.); určování pasivních elektrických charakteristik vzrušivých membrán a faktorů, které je ovlivňují - iontově selektivní ME (sledování změn koncentrací iontů, změn ph, určování cytoplasmatických koncentrací různých látek aj.) - aplikace proudových pulsů (stimulace) nebo různých látek (nabitých kladně nebo záporně podle toho, jakým napěťovým pulsem je chceme aplikovat) - metoda patch clamp zejména tzv. whole-cell (snímání z celé buňky) konfigurace jako nejsofistikovanější náhrada intarcelulárního měření Nevýhodou intracelulárního měření je mj. to, že buňka je zavedením elektrody více či méně poškozena. Záznam může zkreslit únik iontů z cytoplasmy vpichem, v kontraktilních tkáních se při kontrakci (např. svalového vlákna) ME může během měření zlomit a podobně. Extracelulární snímání se používá mj. k extracelulárním záznamům ploténkových proudů, studiu odpovědí neuronů na různé podněty nebo k záznamům jejich (jednotkové) aktivity, ke studiím vzorců aktivity neuronů (dobře lokalizováno místo snímání vizuálně polohou hrotu ME), k měření redox potenciálů různých látek v bezporistředním okolí buněk aj.; nepoškozuje sledovanou buňku vpichem. snímek 7 prezentace Po vytažení se skleněné ME dále upravují. Je třeba je naplnit vodivým či aplikačním roztokem, do kterého bude vložena elektroda, a ME na patch-clamp je třeba tzv. polishovat. Polishování spočívá v lehkém otavení hrotu ME v blízkosti rozžahveného Pt drátku (vpravo). Tím se spálí se případné elektrostaticky nachytané nečistoty a hrot ztratí ostré okraje vzniklé přelomením chladnoucího skla při tahu; vypadá pak trochu jako korunkový uzávěr na lahvi od piva. Bez toho by se ME na membránu buňky nepřisála a nevytvořila by s n těsné spojení propíchla by ji jako při snímání intracelulárním, kdy ME zavedete vpichem. ME na patch-clamp jsou určeny k bezprostřednímu použití, ME např. na nervosvalové preparáty lze skladovat (naplněné, v chladu) řádově až týden. Skleněné ME jsou obvykle plněny elektrolytem roztokem nějaké soli. Složení daného elektrolytu závisí na typu experimentálního protokolu. Dnes nejužívanější způsob plnění je injikace elektrolytu do lumen ME, která je vyrobena z kapiláry se skleněným vláknem nataveným už výrobcem na stěně. Roztok je kapilárními silami vtažen až do hrotu ME a vznikající bubliny nejsou tak velké (neucpou lumen ME kompletně). Dřívější způsoby, jak se v co největší míře vyhnout vzniku bublin při plnění ME, zahrnovaly nejrůznější triky. ME se např. nejprve naplnila ethanolem nebo jinou těkavou organikou a následně se koncem ponořila do požadovaného roztoku. Při odpařování ethanolu byl pak vzniklým podtlakem nasáván elektrolyt. Dnes se většinou používá tenká 4

5 polyethylenová kanyla, která se zavede co nejdál do vytažené ME, a stříkačkou se vpraví požadovaný roztok. Bublina se v lednici díky teplotní roztažnosti zmenší a lze ji pak vyklepat ven. O tohle jste bohužel přišli, loni si vaši kolegové cvičně s ME pohráli). Elektrolytem je nejčastěji 2,5-3 M KCl, často také 1-2% agar/0,15 M NaCl, formující tzv. solný můstek. Proč 2,5 M KCl? K + i Cl - mají ve vodném prostředí podobné mobility. Navíc, při vysoké koncentraci KCl difunduje z ME (hydrostatický tlak 1-2 cm sloupce přes 2-5 mm hrot), takže solný můstek se neředí tím, že by nasával roztok, v němž je preparát ponořen, a nevznikají problémy s potenciálovým gradientem na pracovní elektrodě. Mezi pracovní a referenční elektrodou stejně vzniká koncentrační článek (E c = RT/zF ln c 2 /c 1 ), protože jsou v roztocích o různých koncentracích iontů 5 mm KCl vs. 2,5 M KCl. Dobré chloridování a častá výměna čerstvě naplněných ME jej ale umenšuje. snímek 8 prezentace 3 Skleněná ME musí být do elektrického obvodu pracovní aparatury připojena nějakým vodičem - musí být naplněná vodivým elektrolytem a spojena s přístroji předzesilovači, zesilovači, osciloskopy, převodníky, stimulátory, počítači. Tento kovový vodič je pak spojený s kvalitními (měděnými) vodiči v těchto přístrojích. Na rozhraní voda-kov se při průchodu proudu často tvoří bublinky plynu (vodík, kyslík), což mění kapacitní vlastnosti daného vodiče a zkresluje měření. Zapojení ME do obvodu se proto provádí zejména pomocí nepolarizovatelných reverzibilních vodičů, nejčastěji tzv. argentchloridových elektrod (Ag/AgCl). Na těch pak probíhá následující děj: AgCl Ag + + Cl - + e - -e - Ag/AgCl elektrody vyměňují elektrony za ionty Cl - v roztoku. AgCl je velmi málo rozpustné, takže elektroda má víceméně konstantní potenciál a pro preparát toxické stříbro se neuvolňuje do roztoku. Vzhledem k tomu, že koncentrace Ag + je nepřímo úměrná koncentraci Cl - a referenční elektroda je v roztoku o neměnné koncentraci KCl, neuvolňuje se z ní nijak masivně Ag toxické pro preparát. Ag/AgCl elektrody se buď vyrábějí v laboratoři na koleně, nebo jsou komerčně dostupné. A) Stříbrné drátky pokryté vrstvou AgCl, používané jako pracovní i referenční elektrody vyráběné vlastnoručně elektrolytické pochloridování (na jednu elektrodu připevníte odmaštěný a lehce obroušený Ag drátek, druhá je zpravidla uhlíková elektroda obě ponoříte do roztoku HCl nebo KCl; po určité době průchodu proudu se na drátku vytvoří křehká, ale jednotná vrstva AgCl) Ag drátky ponořené do roztaveného AgCl (vyžaduje ovšem výkonný ohřevný systém k tavení AgCl; vzniklá vrstva AgCl na drátku je tuhá) 5

6 různá bělidla (Savo aj., do kterých se drátek na 24 h ponoří metoda laciná, ale vrstva AgCl není tak uniformní ) B) Komerčně dostupné Ag pelety posypané AgCl (stabilní na světle, vedou hodně proudu, pelety se vstrčí do skleněné ME) nebo peletové či diskové elektrody, s průměrem Ag/AgCl pelety na konci typicky 0,8-2,0 mm a často i s Ag/AgCl pokrytím odstupujícího drátku o průměru obvykle 0,25 mm. snímek 9 prezentace 3 B) Kovové mikroelektrody Kovové ME jsou používány na extracelulární a na dlouhodobé záznamy. Velkou výhodou extracelulárních záznamů je to, že se ME nemusí zavádět do buňky, což může být velmi obtížné, je-li malá, a navíc ji to poškodí. Extracelulární záznamy jsou také výhodné u tkání, které se pohybují, mění objem a pod. Nevýhodou těchto záznamů je zejména to, že je velmi snadné pořizovat záznam z více buněk najednou, aniž to chceme, i když je hrot ME velmi malý (i pod 1 µm). Pak je třeba odlišit charakteristický projev jednoho neuronu od druhého (není snadné odlišit dva lidi v jedné místnosti plné jiných a co teprve zjistit parametry komunikace jednoho neuronu: amplituda?, frekvence?, tvar AP?,...). Extracelulárně zaznamenávané AP často leží těsně nad hranicí šumu pozadí (nekoordinovaných náhodných výbojů, výtoky iontů apod.). ME vhodné k jejich zaznamenávání musí proto mít velmi nízký vlastní šum. Skleněné ME s k tomu nehodí sklo je velice komplexní materiál a čím je hrot ME tenčí a delší, tím víc sklo interaguje s ionty v roztoku (hrotový potenciál ME přispívající k naměřeným hodnotám potenciálů), hrot má též vysoký odpor a ME hodně šumí. Kovové ME tento problém nemají, zato na rozhraní kov/vodný roztok dochází k oxidacím, mohou vznikat bublinky plynu (s kapacitou, která ovlivní měřené napětí i proud) proto nejsou kovové ME vhodné k intracelulárnímu měření. Kovové ME mohou být používány opakovaně, jednotlivě i jako stereody (dvě spojené), koncentrické ME, multielektrodové systémy apod. Nejčastěji jsou vyrobeny z wolframu, směsi platiny a iridia, čisté platiny, z čistého iridia a nerezové oceli. Podobné využití jako kovové ME mají i ME z uhlíkových vláken, které se snadněji vyrábějí, jsou dobrými vodiči a mají nízký šum na rozhraní s elektrolyty. Wolframové ME jsou asi nejužívanější, neb T mají téměř ideální tuhost a biokompatibilitu (a taky jsou nejlevnější). Jsou vhodné pro většinu stimulačních protokolů a užívají se i v tzv. deep brain studiích záznamech z hlouběji uložených struktur mozku, kdy je třeba používat delší elektrody- např. při studiu Parkinsonovy nemoci. Platinové a platino/iridiové ME jsou extrémně inertní a proto se využívají v intenzivních stimulačních protokolech, kdy by W nebo nerezové ME mohly korodovat. Mají také nižší hrotový odpor a tím i šum. Díky své inertnosti se hodí na chronické bioimplantáty. 6

7 Iridiové ME mají ze všech ušlechtilých kovů nejnižší hodnoty odporu a používají se zejména na chronické implantáty. Minimálně korodují a elektrochemicky (cyklickou voltametri) mohou být nabuzeny k výraznému zvětšení své povrchové kapacity pro akumulaci náboje, takže jsou vynikajícími stimulačními ME. Nerezové ME jsou poměrně tuhé a snadno mohou být elektrochemicky pokoveny jinými kovy. Užívají se pro vibrační studie nebo pro histologické značení pruskou modří, aplikovanou miniaturními anodickými proudovými pulsy. snímek 10 prezentace 3 Kovové ME jsou používány na extracelulární a na dlouhodobé záznamy. Dnes jsou používány víceméně bez výjimky ME komerční (wolfra; slitina Pt, Ir). Dříve byly kovové ME vyráběny svépomocí a následně izolovány:drátek (ocel, Pt/Ir) byl nastříhán na patřičnou délku. upevněn do držáku a galvanicky naostřen. Držák byl zapojen do elektrického obvodu a byl pod napětím v řádu voltů. Elektrody po obvodu držáku se rovnoměrně otáčely a postupně se zužovaly v periodicky ponořovaných částech. V místě hladiny byla ME nejmíň času, čím dále od hladiny, tím byla při otáčení v lázni déle. Takto nabroušené ME se následně elektricky izolovaly. Izolace může být provedena různými materiály. komerční kovové ME jsou lakovány izolačním lakem pokrývajícím ME až ke hrotu, ten je neizolován v délce asi 10 µm (čím je neizolovaný hrot kratší, tím je ME přesnější co do lokalizace sledovaného místa); jiné typy izolace zahrnují pokrytí polyimidy, Parylenem; polarizace těchto elektrod se mění v průběhu experimentu, často nepredikovatelně spíše krátkodobější měření; typické použití sledování elektrické jednotkové aktivity mozku); odpor typicky kω či jednotky MΩ izolace sklem jako žhavící prvek slouží Pt plíšek s prohnutou jamkou umístěnou podélně (v y ose). Do jamky se nasype borosilikátové sklo, do roztaveného skla se zanoří elektroda, pod optickou kontrolou se posunuje a pokryje se asi do 2 cm délky, hrot zůstává nezaizolován; odpor těchto ME je řádově jednotky megaohmů. snímky 11 a 12 prezentace 3 Drtivá většina kovových ME je komerční. Jsou nabízeny v různých uspořádáních, jako jednotlivé ME, dvě ME spojené ve stereody či jako multieletrodové systémy s různým počtem ME, které mohou být ve svazku vhodném k implantování, ve formě manžet obalující sledovaný nerv či úsek míchy nebo jako plošné ME systémy umístěné na dnech kultivačních nádob (Petriho misek aj.). Pokud pokryjeme dno kultivační nádoby patřičným povrchem (např. polylysinem), můžeme na určených místech vypěstovat například směsné kultury (kokultury) motorických neuronů a kosterních svalů a sledovat formování kontaktů na nervosvalovém spojení. 7

8 Kovové ME jsou používány na extracelulární a na dlouhodobé záznamy. Typická kovová ME W, délka 76 mm, izolant silný 1 µm, odpor 1MΩ (±20%!), hrot 1 µm; užití nahrávky z jednoho a více neuronů a z malých buněk ležících těsně u sebe, mikrostimulace, penetrační ME, deep-brain studies Stereody studie založené na bipolární stimulaci malých lokalizovaných částí nervové tkáně, simultánní nahrávky dvou neuronů ležících u sebe Koncentrické ME studie dlouhodobé, nahrávky z větších oblastí a nahrávky evokovaných potenciálů, bipolární stimulace; W ME o průměru 75 µm, hrotu 1-2 µm a odporu kω; vnější vodič je jehla z neroezové oceli (referenční elektroda); při zavádění se nejprve udělá průchod mozkovými plenami a posléze stereotakticky napolohuje ME Multielektrodové systémy chronicky implantovatelné multime sety, mikrodrátkové sety na dlouhodobé stimulace Multielektrodové systémy chronicky implantovatelné multime sety, mikrodrátkové sety na dlouhodobé stimulace, snímání či stimulace z in vivo preparátů, z tkáňových kultur Manžety (ME for nerve cuffs) s elektrodami k dlouhodobým záznamům a/nebo stimulaci izolovaných nervů in situ (př. studium neuronů řídících dýchání: odkrytá prodloužená mícha pokrytá minerálními oleji; savčí periferní nervy manžety s typickým průměrem 3 mm; většina myelinizovaných vláken manžety s dstupem elektrod 5 mm) Plošně (na dně kultivační Petriho misky) umístěné elektrody určené ke snímání nebo ke stimulaci z tkáňových kultur neuronů nebo myotub. 8

9 snímek 13 prezentace 3 Na záběrech z mikroskopu vidíte detaily plošných ME na dně kultivační Petriho misky, přerostlých rannou kulturou myotub z m. tibialis anterior. V pravém dolním rohu je pak záznam ploténkového potenciálu na čerstvě se formujícím mervosvalovém spojení v této kultuře (vlny různé velikosti v dolní části). Jde o záznamy pořízené v těšné blízkosti spojení jejich nástup je velmi rychlý, mají téměř kolmou vzestupnou (levou) část. Kdyby byly elektrody umístěny od formujícího se spojení dále, nástup ploténkových potenciálů by byl pozvolnější. snímky 14 a 15 prezentace 3 C) Mikroelektrody z uhlíkových vláken Extracelulární záznamy jsou, jak už jsme se zmínili, zatíženy tím, že snadno nahrajete např. více neuronů v mozkovém řezu najednou, a navíc je celkové pozadí takového preparátu často velice hlučné: elektrická aktivita může být zachycena z (v relacích k velikosti buněk) velké vzdálenosti a rušit aktivitu blízkou, která může být poměrně tichá jen těsně nad hladinou šumu pozadí. Proto je třeba pracovat s ME s velmi nízkým vlastním šumem. Skleněné ME se k tomu kvůli svému vysokému šumu proto příliš nehodí. Dříve se tento problém řešil spojením wolframové ME (W ME) se svazkem ME skleněných nebo zavedením předbroušené W ME do skleněné mikropipetky. Proto byly vyvinuty na konci 70. let mikroelektrody z uhlíkatých vláken jako pokus o řešení tehdy velmi populárních (mikro)iontoforetických aplikací a současných záznamů z tkání. Mikroiontoforesa funguje následujícím způsobem: do elektrody či svazku elektrod jsou přiváděny nanoampérové proudové pulsy, které ejekují ionizované farmakum na jednu či více buněk. Jejich odpověď je pak extracelulárně zaznamenávána. Namísto těžce vyrobitelných W ME patřičných parametrů se začala používat uhlíkatá vlákna ve spojení s aplikační ME pipetkou (vlevo dvě, vpravo tři pipetky + uhlíkaté vlákno). Výhody uhíkových ME: jsou laciné (komerčně k zakoupení svazky mnoha set vláken o průměru 7-8 µm), dobře vedou a mají nízký šum, vyrábí se snadněji než W ME. Dají se zakoupit v nejrůznějších formách nebo vyrobit svépomocí (viz slide). Nevýhody: jsou křehčí, mají uniformní průměr bez tvarovatelně ostřeného hrotu, nedají se příliš používat opakovaně Použití uhlíkových ME je různé. Díky svým vlastnostem se hodí ke studiu chemické aktivity neuronů ve stejném časovém okamžiku jako je studována jejich aktivita elektrická. Za užití cyklické voltametrie lze např. sledovat výlev dopaminu v ncl. caudatus poté, co byly elektricky stimulovány dopaminergní nigrostriatální neurony. Obecně se uhlíkové ME hodí např. pro voltametrickou analýzu výlevu neuropřenašečů in vivo či studium redox potenciálů oxidovaných látek v buňkách aj. 9

10 Vlevo vidíte extracelulární záznam akčních potenciálů neuronů zadních rohů míšních pořízený uhlíkovou ME z obrázku vpravo. Jde o odpovědi na NMDA aplikovaný iontoforeticky přidruženým systémem kapilár. snímky 16 a 17 prezentace 3 Přístrojové a softwarové vybavení elektrofyziologické laboratoře je finančně velice nákladná záležitost, nicméně se (podle mého názoru) na nich nevyplatí šetřit, neboť jejich cena zahrnuje i servis a kdo jsme taky zároveň dobrým elektroinženýrem-slaboproudařem ;-). Dodnes se ale používají i svépomocí vyrobení experimetální setupy, jako vidíte na obrázku v presentaci. Tyto sestavy zahrnují přístroje jako různé stimulační jednotky, zdroje (určitého výstupního) napětí/proudu, předzesilovače, zesilovače a podobně samozřejmě po vás schéma běžné elektrofyziologické aparatury chtít nebudu, stejně jako popis jejích vlastností. Nicméně je dobré, abyste věděli, že elektrofyziologické snímání je zatíženo různými technickými problémy nejen na straně mikroelektrod, ale i na straně měřící aparatury samotné. My se zmíníme jen o jediném, a to o potenciálových ztrátách. Každý měřící systém musí co nejpřesněji měřit daný parametr (napětí, proud...) musí vlastnosti daného parametru co nejméně poškozovat Experimentální protokol často vyžaduje manipulace s membránovým potenciálem buňky (např. při měření pasivních vlastností membrány, jako je vstupní odpor r input, aplikací proudu). Zpravidla se k tomu používají dvě elektrody: jedna záznamová (recording) a druhá aplikační (current passing), obě umístěné v praparátu. Hodnotu naměřeného potenciálu ovlivňuje řada faktorů. Velkou roli hrají kapacity (mezi pracovními ME a uzemněním): kapacita membrány buňky, kapacita ME a roztoku... Všechny tyto součásti obvodu se při průchodu proudu nabíjejí a ze sledovaných hodnot potenciálu tak ukrajují. Tyto kapacitní ztráty je třeba nějak kompenzovat. Částečně si lze pomoci např. ME s tenkými stěnami (nebo potzžením stěny ME například Sylgardem či jiným polymerem) nebo nízkou hladinou roztoku v měřící komůrce, ale obecně je třeba tyto napěťové ztráty kompenzovat. k tomu slouží zpětnovazebné obvody, jaký např. vidíte ve velmi zjednodušené formě dole na 16. stránce prezentace. Vlevo vidíte obvod kompenzující potenciálové ztráty během aplikace proudového pulsu. (Všimněte si, že membrána buňky je znázorněna jako RC člen. Do buňky je zavedena ME o odporu R ME.) Ke kapacitním ztrátám dochází mj. díky transmurální kapacitě elektrody C t, kapacitním ztrátám přístrojového vybavení 10

11 C s a vstupním kapacitám zesilovačů C a. Všechny tyto ztráty musí být kompenzovány. Obvod je nastaven na nějaké řídící napětí a zdroj proudu pak do něj dodává proud úměrný tomuto napětí (viz Ohmův zákon). Výstupní hodnota napětí je pak (po odečtení od potenciálu elektrody) porovnána s napětím řídícím. Podle toho, jak si řídící a výstupní pulsy odpovídají, je přidáváno či ubíráno různé množství proudu, aby zůstal zachován tvar řídícího pulsu (nejčastěji pravoúhlý). snímek 18 prezentace 3 Ve zbylé části dnešní přednášky se trochu blíže podíváme na dvě velmi užívané elektrofyziologické techniky: na techniku napěťového zámku (voltage clamp) a techniku terčíkového zámku (patch clamp). snímek 19 prezentace 3 Napěťový zámek je metoda vynalezená Kenethem Colem a Curtisem roku 1949 a zdokonalená Hodgkinem, Huxleyem a Katzem (1952). Dovoluje nastavit membránový potenciál buňky na určitou hodnotu (mv) a zamknout jej na této úrovni, přičemž lze zaznamenávat proudy tekoucí přes membránu dané buňky. V buňce tedy máme dvě skleněné ME: jedna zaznamenává proud a druhá udržuje patřičný transmembránový potenciál. Jedna ME zaznamenává transmembránové napětí (a toky proudů) oproti zemnící elektrodě umístěné extracelulárně a je připojena na zesilovač. Druhá ME je připojena ke zdroji napětí a je na ni nastaveno tzv. řídící napětí, tj. úroveň potenciálu, na které má být uzamčena membrána. Pokud se liší hodnota tohoto řídícího napětí a membránového potenciálu měřeného první ME, vyšle zdroj proudový puls, který tyto hodnoty zase srovná. Takže: je-li řídící napětí nastaveno na hladinu klidového membránového (např. 60 mv) potenciálu a změřený potenciál je -60 mv, není třeba aplikovat žádný proud. Pokud je řídící napětí nastaveno např. na 40 mv, zesilovač odpoví aplikací takového proudu, aby membránu depolarizoval z 60 mv na požadovaných 40 mv. Takto dojde mj. k otevření napěťově ovládaných sodíkových kanálů, sodné ionty vtékají do buňky a nesou tak dovnitř tekoucí proud. U nezamčeného vlákna by vtékaly sodné ionty dál a dál (snaha dosáhnou E Na ), ale u vlákna zamčeného zesilovač operativně vyšle opačný proudový puls v takové výši, aby udržel membránu na požadovaném řídícím napětí. Velikost dovnitř tekoucího sodíkového proudu a opačného proudu aplikovaného zesilovačem je naprosto stejná (zanedbáme v úvahách tzv. kapacitní a únikové proudy). Metoda napěťového zámku tedy umožňuje měřit velikosti proudů nutných k dosažení určitého membránového potenciálu. Spolu se specifickými blokátory různých typů kanálů můžeme také např. určit typ proudu za danou odpověď zodpovědného a pod. Tato technika umožnila Hodgkinovi s Huxleyem analyzovat jednotlivé fáze akčního potenciálu co do typu proudů (směr toku a typ iontů, jimiž je proud nesen). snímek 20 prezentace 3 Schéma jejich experimentu vidíte na obrázku. Do obřího axonu sépie zavedli dva drátky. Jeden sloužil jako záznamová elektroda k registraci transmembránového potenciálu, druhý sloužil k aplikaci proudů nutných k udržování řídícího napětí. Následně membránu depolarizovali (nastavili řídící napětí na nižší hodnotu, než byla hodnota klidového membránového potenciálu vlákna) a měřili proud, který bylo nutno aplikovat, aby se 11

12 nastavené parametry udržely měřili celkové proudy tekoucí přes membránu a vyvolané depolarizací. Za použití specifických blokátorů různých napěťově ovládaných kanálů pak mohli odlišit, který proud kdy nastupuje a zda teče dovnitř či ven z buňky. snímek 21 prezentace 3 Jako selektivní blokátor napěťově ovládaných Na kanálů je používán tetrodotoxin (TTX) či saxitoxin (STX, produkt mořských obrněnek). Při použití TTX lze tedy studovat draslíkové proudy. Jako selektivní blokátor napěťově ovládaných draslíkových kanálů se používá tetraethyamonium (TEA); v případě obřího axonu sépie jej Hodgkin a Huxley museli aplikovat intracelulárně, na jiných preparátech (např. Ranvierovy zářezy myelinizovaných žabích vláken) funguje i extracelulárně. Při použití TEA lze tedy studovat sodíkové proudy. Jak tedy Hodgkin ahuxley postupovali při sloupávání jednotlivých proudů z celkové proudové odpovědi: mějme (žabí myelinizovaný) nerv uzamčený na membránovém potenciálu 0 mv. Dojde k otevření napěťově ovládaných sodíkových kanálů, sodné ionty vtékají do buňky a nesou tak dovnitř tekoucí proud. Se zpožděním se otevírají draslíkové kanály, draslík vytéká z buňky a nese tak ven tekoucí proud. U nezamčeného vlákna by vtékaly sodné i draselné ionty dál a dál (snaha dosáhnou E Na a E K ), ale u vlákna zamčeného zesilovač operativně vyšle opačný proudový puls v takové výši, aby udržel membránu na požadovaném řídícím napětí (0 mv). Toky proudů můžeme souhrnně zaznamenat (viz obr. v prezentaci). Po zablokování sodíkových kanálů pomocí TTX pak vidíme časový průběh a směr toku draslíkových proudů (vlevo), po zablokování draslíkových kanálů pomocí TEA vidíme časový průběh a směr toku proudů sodíkových (vpravo). Všimněte si, že draslíkový proud teče ven z buňky, má pomalejší nástup a pozvolna sále roste, zatímco sodíkový proud rychle vtéká do buňky a pak ustává. Jinými slovy, časové konstanty sodíkových a draslíkových proudů jsou rozdílné. Pokles amplitudy sodíkového proudu k nule (zastavení toku Na + ) je označován jako inaktivace (sodíkového proudu). snímek 22 prezentace 3 mv mv mv mv membránový potenciál membránový proud čas (ms) čas (ms) Podobným postupem Hodgkin a Huxley rozložili akční potenciál na příspěvky jednotlivých typů proudů (postupným zamykáním membrány na různé hodnoty membránového potenciálu a analýzou toků jednotlivých proudů při těchto potenciálech). Zrušili tím definitivně ani ne půl století starou membránovou teorii Julia Bernsteina a prokázali, že během akčního potenciálu dochází díky tokům sodíkového proudu k překmitu membránového potenciálu do kladných hodnot. Hodgkin a Huxley studovali inaktivaci sodíkového proudu velmi podrobně. Zjistili, že pokud před depolariazí membránu naopak na 12

13 dostatečně dlouhou dobu hyperpolarizují (sníží její potenciál směrem k zápornějším hodnotám), vzroste celková amplituda sodíkového proudu. Pokud membránu před vlastní depolarizací depolarizují na určitou dobu jen lehounce, celková amplituda sodíkového proudu se naopak sníží. Tyto jejich pokusy ilustruje obrázek vlevo dole na předchozí stránce. Horní záznam představuje kontrolní depolarizaci z 65 mv na 21 mv, která vyvolá určitou odpověď. Pod ní je prepulsní hyperpolarizační krok, spodní dva záznamy jsou kroky depolarizační. Zjistili, že hyperpolarize před vlastní pulsem vyvolá nárůst celkové sodíkové odpovědi až o 70%. Dále zjistili, že za hodnoty klidového membránového potenciálu je dosaženo asi 40% inaktivace sodíkových proudů. Když Hodgkin a Huxley vynesli amplitudy a časové konstanty sodíkových a draslíkových proudů jako funkci membránového potenciálu, byli schopni vypočítat velikosti a časové konstanty vodivosti membrány pro sodík a draslík (g K a g Na ). Použili pro to následující vztahy: g K = I K (V m E K ) a g Na = I Na (V m E Na ) Na obrázku vpravo vidíte vztah mezi maximální vodivostí membrány pro sodík a draslík v závislosti na různých hodnotách membránového potenciálu. Časový průběh těchto vodivostí během akčního potenciálu máte znázorněn v presentaci. Souhrnně: pokusy Hodgkina ahuxleyho, prováděné technikou napěťového zámku, ukázaly, že depolarizace vzrušivé membrány zahrnuje (přinejmenším) tři různé procesy: 1) aktivaci mechanismů zvyšujících sodíkovou vodivost (otevírání kanálů...) 2) následnou inaktivaci těchto mechanismů a 3) aktivaci mechanismů zvyšujících draslíkovou vodivost. vodivost (ms / cm 2 ) g K g Na V m (mv) snímek 23 prezentace 3 Jednou z nejrozšířenějších elektrofyziologických technik je v dnešní době technika terčíkového zámku patch clamp. Tuto metodu vyvinuli v letech pánové Erwin Neher a Bert Sackman. Roku 1991 za ni byli odměněni Nobelovou cenou. Podle tradované historky za to mohou vlastně jejich potomci na nějaké zahraní party u jednoho z nich se v rámci her bavily děti tím, že si podtlakem vytvářeným ústy přisávali na pusinky plastové kelímky od limonád, což otcům vnuklo ideu: přisajeme skleněné ME na buńky! 13

14 Principem této metody je (zjednodušeně pojato) přisátí na konci otavené skleněné ME k buněčné membráně. Díky přilnavosti lipidů k čistému sklu vznikne velmi pevné spojení (vyšší než soudržnost membrány samotné!). Ústím pipety (2-4 µm) je vymezen malý terčík (patch). Metoda je vhodná jen pro buňky zbavené buněčné stěny či bazální membrány. Existují různé konfigurace této techniky (viz obr. v prezentaci): A) přisátí k buňce (cell-attached configuration: po přiblížení k buňce lze aplikací mírného podtlaku (sání) vtáhnout část membrány do ústí pipety (gigaseal, GΩ); registrace aktivity jednotlivých kanálů v terčíku při přirozeném membránovém potenciálu buňky B) snímání z celé buňky (whole-cell configuration: aplikací dalšího podtlaku lze terčík protrhnout, membrána se přilepí na vnitřní povrch ME; stejný potenciál aplikovaný v pipetce jako KMP buňky, nízká koncentrace Ca 2+ v pipetce; souhrnný proud vzniklý činností všech kanálů vmembráně buňky C) snímání z terčíku (inside-out, outside-out configuration): terčík v ústí pipety lze odtrhnout (intracelulární strana membrány do roztoku, inside-out), nebo lze pipetu jemně a s ní i membránu vytahovat: poté, co se krček přetrhne, membrána se zase spojí (outside-out) D) perforated-patch configuration: terčík v ústí pipety přisáté k buňce (viz A) lze proděravět přidání ionoforů do roztoku v pipetě; amfotrecin nebo nystatin vytvoří umělé kanály v membráně, přes které ale z buňky neuniknou větší částice Využití patch-clampu: - záznamy aktivity jediného iontového kanálu, jediné pumpy (k popisu základní vlastností dané molekuly, ke studiu vlivu mutací či chimér apod.) na membráně buňky nebo organely - studium celkových proudů určitého typu z jedné buňky - měření změn v kapacitě membrány - identifikace iontových kanálů - skenovací patch clamp ve vysokém rozlišení (high-resolution scanning patch-clamp) ke studiu prostorového rozložení iontových kanálů v membráně malých buněk či submikroskopických buněčných struktur - patch na chipu: automatické snímání pikoampérových proudů z biologických struktur snímek 24 prezentace 3 Přisátí skleněné ME k membráně buňky je třeba kontrolovat na stínítku osciloskopu nebo dnes (povětšinou) na monitoru počítače. Správné přisátí indikuje vytvoření velkého elektrického odporu mezi pipetkou a membránou (ME je ucpaná membránou a nemůže jí procházet proud), odporu v řádech gigaohmů. Tomuto se říká vznik gigasealu. Proud procházející pipetou tím klesne na minimum na obrazovce se aplikované pravoúhlé pulsy ztratí, čára se vyrovná. Můžeme vidět tzv. kapacitní proudy (nabíjení a vybíjení při začátku a konci aplikovaného pulsu), které lze uměle (zesilovačem) z obrazovky odstranit. Dále záleží na typu konfigurace, kterou pro experiment zvolíme. V prezentaci vidíte tzv. whole-cell, při kterém se pořizuje záznam z celé buňky. Toho docílíte protržením membrány. Ústím pipetky protéká určité množství proudu, protože se nabíjí ME i membrána buňky na obrazovce jsou patrné další hroty kapacitních proudů. (S příklady záznamů aktivity jednotlivých kanálů se setkáme v jedné z dalších přednášek.) 14

15 Patch-clamp na stínítku osciloskopu El. odpor při úspěšném přisátí vzroste na gigaohmy a velikost protékajícího proudu klesne na minimum. Zkreslení kpacitních proudů lze zesilovačem odstranit / snížit na minimum. Při protržení terčíku (whole-cell) se odpor sníží, kapacitní proudy vzrostou (nabíjí se terčík, elektroda) a obsah buňky je vymyt roztokem z pipety. snímek 25 prezentace 3 To je video zachycující záležitosti popsané na předchozím snímku (demonstrační patchové přisátí se na buňku v praktikovém podání Tobiáše :-). Pokud vám v prezentaci nechodí, stáhněte si ho zvlášť ze stránky přednášky pozor, musíte mít v PC patřičné kodeky. Komentář jsem vám nechala v angličtině. Co si pamatovat z této přednášky specifiky extracelulárního, intracelulárního snímání a patch clampu využití skleněných, kovových a uhlíkových mikroelektrod princip napěťového zámku (voltage clampu) využití napěťového zámku (Hodgkin a Huxley) princip a jednotlivé modifikace terčíkového zámku (patch clampu) využití terčíkového zámku (patch clampu) 15

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů X31ZLE Základy lékařské elektroniky Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Spojení elektroda elektrolyt organismus vodič 2. třídy (ionty) přívodní

Více

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Elektrody pro snímání biologických potenciálů. A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů Elektrody pro snímání biologických potenciálů A6M31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů xhavlikj@fel.cvut.cz Elektroda rozhraní dvou světů elektroda je součástí rozhraní dvou světů světa

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Název: Školitel: Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Renáta Kenšová, Marie Konečná Datum: 11. 9. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní

Více

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku

Oxidace a redukce. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2. Redukce = odebrání kyslíku Oxidace a redukce Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe + 3 CO CuO + H 2 Cu + H 2 O 1 Oxidace a redukce Širší pojem oxidace

Více

2 Iontové kanály a vedení signálů

2 Iontové kanály a vedení signálů 2 Iontové kanály a vedení signálů Elektrické signály, které jsou pro nervové funkce nezbytné, zprostředkovává iontový tok přes vodné (hydrofilní) póry v membráně nervové buňky. Tyto póry jsou tvořeny transmembránovými

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Lavoisier Redukce = odebrání kyslíku Fe 2 O 3 + 3 C 2 Fe

Více

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE

3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE 3. NEROVNOVÁŽNÉ ELEKTRODOVÉ DĚJE (Elektrochemické články kinetické aspekty) Nerovnovážné elektrodové děje = děje probíhající na elektrodách při průchodu proudu. 3.1. Polarizace Pojem polarizace se používá

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_15_OC_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí

Více

Elektrochemické články a poločlánky

Elektrochemické články a poločlánky Elektrochemické články a poločlánky Vznik poločlánku ponoření zinku do vody (Zn Zn 2+ + 2e ) těleso začne uvolňovat kationy Zn 2+ v tělese se začnou hromadit elektrony nárůst elektrostatických sil děj

Více

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno

U = E a - E k + IR Znamená to, že vložené napětí je vyrovnáváno Voltametrie a polarografie Princip. Do roztoku vzorku (elektrolytu) jsou ponořeny dvě elektrody (na rozdíl od potenciometrie prochází obvodem el. proud) - je vytvořen elektrochemický článek. Na elektrody

Více

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Uhlíkové mikroelektrody modifikované stříbrnými a platinovými nanovrstvami a jejich využití pro detekci peroxidu vodíku Mgr. Vladimír Halouzka Katedra fyzikální chemie Přírodovědecká fakulta Univerzita

Více

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody

Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507. Elektrochemické metody Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Téra2507 Elektrochemické metody Elektrolýza Do roztoku elektrolytu ponoříme dvě elektrody a vložíme na ně dostatečně velké vnější stejnosměrné napětí. Roztok elektrolytu

Více

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti

Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Laboratorní práce č. 8: Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti Cíl práce: Cílem laboratorní úlohy Elektrochemické metody stanovení korozní rychlosti je stanovení korozní rychlosti oceli v prostředí

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

1. Elektrické vlastnosti elektrod pro snímání biopotenciálů

1. Elektrické vlastnosti elektrod pro snímání biopotenciálů 1. Elektrické vlastnosti elektrod pro snímání biopotenciálů Existuje velké množství elektrod používaných v lékařství v klinické praxi a v laboratořích při vědeckém výzkumu. Konstrukce těchto elektrod a

Více

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml

Pufrové roztoky S pufrovými roztoky TMS máte jistotu, že získáte přesné výsledky objemy: 100 ml, 250 ml, 1000 ml ph ELEKTRODY TMS Rozmanitost ph elektrod TMS Vám umožňuje vybrat si ten správný typ pro daný měřený vzorek, jeho objem a teplotu. Elektrody ve skleněném, nebo plastovém pouzdře skleněné pouzdro elektrody

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek.

GALAVANICKÝ ČLÁNEK. V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. GALAVANICKÝ ČLÁNEK V běžné životě používáme název baterie. Odborné pojmenování pro baterii je galvanický článek. Galvanický článek je zařízení, které využívá redoxní reakce jako zdroj energie. Je zdrojem

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II

ELEKTROCHEMIE. Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II ELEKTROCHEMIE Zabývá se rovnováhami a ději v soustavách obsahující elektricky nabité částice. Ca 2+ x Ca +II Samostatný kation Oxidační číslo ve sloučenině Sám Jen ve sloučenině 1 ELEKTROCHEMIE: POJMY

Více

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění

Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění Elektřina a magnetismus úlohy na porozumění 1) Prázdná nenabitá plechovka je umístěna na izolační podložce. V jednu chvíli je do místa A na vnějším povrchu plechovky přivedeno malé množství náboje. Budeme-li

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Membránový potenciál, zpracování a přenos signálu v excitabilních buňkách

Membránový potenciál, zpracování a přenos signálu v excitabilních buňkách Membránový potenciál, zpracování a přenos signálu v excitabilních buňkách Difuze Vyrovnávání koncentrací látek na základě náhodného pohybu Osmóza (difuze rozpouštědla) Dva roztoky o rúzné koncentraci oddělené

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Testování elektrických komponentů

Testování elektrických komponentů Testování elektrických komponentů Historie a současnost zkušební laboratoře Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku. Historie laboratoře

Více

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení

Více

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD

MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD MOŽNÉ PŘÍČINY VZNIKU KOROZE PŘI POUŽITÍ ELEKTROLÝZY SOLI ČI ZAŘÍZENÍ NA STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrolýza soli sama o sobě korozi kovových částí v bazénu nezpůsobuje. Znamená to, že při správném fungování

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

Elektrochemické metody

Elektrochemické metody Elektrochemické metody Konduktometrie Coulometrie Potenciometrie, Iontově selektivní elektrody (ISE) Voltametrie (Ampérometrie, Polarografie) Biosenzory Petr Breinek Elektrochemie_N2012 Elektrochemie Elektrochemie

Více

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II FOTOELEKTRICKÝ JEV VNĚJŠÍ FOTOELEKTRICKÝ JEV na intenzitě záření závisí jen množství uvolněných elektronů, ale nikoliv energie jednotlivých elektronů energie elektronů

Více

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace

Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Šum AD24USB a možnosti střídavé modulace Vstup USB měřicího modulu AD24USB je tvořen diferenciálním nízkošumovým zesilovačem s bipolárními operačními zesilovači. Charakteristickou vlastností těchto zesilovačů

Více

Proč elektronový mikroskop?

Proč elektronový mikroskop? Elektronová mikroskopie Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop,, 1 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první komerční

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Vodivé plasty zajímavý materiál pro laboratorní práci

Vodivé plasty zajímavý materiál pro laboratorní práci Vodivé plasty zajímavý materiál pro laboratorní práci JOSEF HUBEŇÁK Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové Abstrakt Plasty jsou výbornými izolanty a zdroji elektrostatických

Více

Elektrický proud v kapalinách

Elektrický proud v kapalinách Elektrický proud v kapalinách Čisté kapaliny omezíme se na vodu jsou poměrně dobrými izolanty. Když však ve vodě rozpustíme sůl, kyselinu anebo zásadu, získáme tzv. elektrolyt, který je již poměrně dobrým

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti

Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti Elektrofyziologické metody a studium chování a paměti EEG - elektroencefalogram Skalpové EEG Intrakraniální EEG > 1 cm < 1 cm Lokální potenciály Extracelulární akční potenciály ~ 1 mm ~ 1 um EEG - elektroencefalogram

Více

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály Merkur perfekt Challenge Studijní materiály T: 541 146 120 IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.feec.vutbr.cz/merkur / steffan@feec.vutbr.cz 1 / 10 Název úlohy: Svalem na robota Anotace: Úkolem týmu je

Více

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390)

Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM. Praktikum z pevných látek (F6390) Fyzikální sekce přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Praktikum z pevných látek (F6390) Zpracoval: Michal Truhlář Naměřeno: 13. března 2007 Obor: Fyzika Ročník: III Semestr:

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

Měření na unipolárním tranzistoru

Měření na unipolárním tranzistoru Měření na unipolárním tranzistoru Teoretický rozbor: Unipolární tranzistor je polovodičová součástka skládající se z polovodičů tpu N a P. Oproti bipolárnímu tranzistoru má jednu základní výhodu. Bipolární

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE. Úloha 11: Termická emise elektronů FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 15.4.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Úloha 11: Termická emise elektronů

Více

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD.

1. Kondenzátory s pevnou hodnotou kapacity Pevné kondenzátory se vyrábí jak pro vývodovou montáž, tak i miniatrurizované pro povrchovou montáž SMD. Kondenzátory Kondenzátory jsou pasivní elektronické součástky vyrobené s hodnotou kapacity udané výrobcem. Na součástce se udává kapacita [F] a jmenovité napětí [V], které udává maximální napětí, které

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních

Více

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc.

zařízení 2. přednáška Fakulta elektrotechniky a informatiky prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Konstrukce elektronických zařízení 2. přednáška prof.ing. Petr Chlebiš, CSc. Pasivní a konstrukční prvky - Rezistory - Kondenzátory - Vinuté díly, cívky, transformátory - Konektory - Kontaktní prvky, spínače,

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH

ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH ELEKTRICKÝ PROUD V KPLINÁCH 1. Elektrolyt a elektrolýza elektrolyt kapalina, která může vést elektrický proud (musí obsahovat ionty kyselin, zásad nebo solí - rozpuštěné nebo roztavené) elektrolýza proces,

Více

IQ Easy firmy Simco-ION

IQ Easy firmy Simco-ION IQ Easy firmy Simco-ION Nová generace výrobků pro ovládání statické elektřiny SOUHRN: Firma Simco-ION představuje novou generaci výrobků pro eliminaci statické elektřiny, elektrostatické nabíjení a měření

Více

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat

Koroze kovů. Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze lat. corode = rozhlodávat Koroze kovů Koroze kovů, plastů, silikátových materiálů Principy korozních procesů = korozní inženýrství Strojírenství Mechanická pevnost Vzhled Elektotechnika

Více

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY

2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY 2. MĚŘENÍ TEPLOTY TERMOČLÁNKY Otázky k úloze (domácí příprava): Jaká je teplota kompenzačního spoje ( studeného konce ), na kterou koriguje kompenzační krabice? Dá se to zjistit jednoduchým měřením? Čemu

Více

Graf A. 1. MĚŘENÍ TEPLOTY. KONDUKTOMETRIE Juraj Beláček 23.9.2013 Všeobecné lékařství, studijní sk. 1. 1.1 Měření teploty povrchu těla termočlánkem

Graf A. 1. MĚŘENÍ TEPLOTY. KONDUKTOMETRIE Juraj Beláček 23.9.2013 Všeobecné lékařství, studijní sk. 1. 1.1 Měření teploty povrchu těla termočlánkem 1. MĚŘENÍ TEPLOTY. KONDUKTOMETRIE Juraj Beláček 23.9.2013 Všeobecné lékařství, studijní sk. 1 1.1 Měření teploty povrchu těla termočlánkem Měření č. Teplota [ C] Termoelektrické napětí [mv] 1* 26 0,12

Více

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech Úkoly měření: 1. Odhad rozměrů mikro-objektů z informací uváděných výrobcem. 2. Záznam difrakčních obrazců (difraktogramů) vzniklých interakcí laserového

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014

Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 Bazénové elektrody a příslušenství pro rok 2014 1. ph elektrody kombinované vhodné pro bazény s gelovým elektrolytem 22111 ph kombinovaná HC 233 1.680,- pro běžné využití do 1 baru, samočistící, záruka

Více

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. :

Základní druhy tranzistorů řízených elektrickým polem: Technologie výroby: A) 1. : A) 2. : B) 1. : ZADÁNÍ: Změřte výstupní a převodní charakteristiky unipolárního tranzistoru KF 520. Z naměřených charakteristik určete v pracovním bodě strmost S, vnitřní odpor R i a zesilovací činitel µ. Určete katalogové

Více

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω

Střední od 1Ω do 10 6 Ω Velké od 10 6 Ω do 10 14 Ω Měření odporu Elektrický odpor základní vlastnost všech pasivních a aktivních prvků přímé měření ohmmetrem nepříliš přesné používáme nepřímé měřící metody výchylkové můstkové rozsah odporů ovlivňující

Více

Voltametrie (laboratorní úloha)

Voltametrie (laboratorní úloha) Voltametrie (laboratorní úloha) Teorie: Voltametrie (přesněji volt-ampérometrie) je nejčastěji používaná elektrochemická metoda, kdy se na pracovní elektrodu (rtuť, platina, zlato, uhlík, amalgamy,...)

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku Měřicí řetězec fyzikální veličina snímač měřicí zesilovač A/D převodník počítač převod fyz. veličiny na elektrickou (odpor, proud, napětí, kmitočet...) převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Více

Název: Stanovení železa ve vzorcích krve pomocí diferenční pulzní voltametrie

Název: Stanovení železa ve vzorcích krve pomocí diferenční pulzní voltametrie Název: Stanovení železa ve vzorcích krve pomocí diferenční pulzní voltametrie Školitel: MVDr. Ludmila Krejčová Datum: 24.2. 2012 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní spolupráce

Více

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2

Oxidace a redukce. Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie. Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace. 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Oxidace a redukce Objev kyslíku nový prvek, vyvrácení flogistonové teorie Hoření = slučování s kyslíkem = oxidace 2 Mg + O 2 2 MgO S + O 2 SO 2 Antoine Lavoisier (1743-1794) Redukce = odebrání kyslíku

Více

Elektrická impedanční tomografie

Elektrická impedanční tomografie Biofyzikální ústav LF MU Projekt FRVŠ 911/2013 Je neinvazivní lékařská technika využívající nízkofrekvenční elektrické proudy pro zobrazení elektrických vlastností tkaní a vnitřních struktur těla. Různé

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták

VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták VY_32_INOVACE_6/15_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Fyzika Ročník: 6. Poznámka: Vodiče a izolanty Vypracoval: Pták Izolant je látka, která nevede elektrický proud izolant neobsahuje volné částice s elektrický

Více

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge. V1. Hallův jev Úkoly měření: 1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge. Použité přístroje a pomůcky:

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Elektrický odpor TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚNÝ POUD Elektrický odpor TENTO POJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVOPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM OZPOČTEM ČESKÉ EPUBLIKY. Elektrický odpor Mějme uzavřený proudový obvod skládající se ze zdroje a delšího

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

Sekundární elektrochemické články

Sekundární elektrochemické články Sekundární elektrochemické články méně odborně se jim říká také akumulátory všechny elektrochemické reakce jsou vratné (ideálně na 100%) řeší problém ekonomický (vícenásobné použití snižuje náklady) řeší

Více

Úloha I.E... nabitá brambora

Úloha I.E... nabitá brambora Fyzikální korespondenční seminář MFF K Úloha.E... nabitá brambora Řešení XXV..E 8 bodů; průměr 3,40; řešilo 63 studentů Změřte zátěžovou charakteristiku brambory jako zdroje elektrického napětí se zapojenými

Více

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 1. Úvod Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku.

Více

Zapojení odporových tenzometrů

Zapojení odporových tenzometrů Zapojení odporových tenzometrů Zadání 1) Seznamte se s konstrukcí a použitím lineárních fóliových tenzometrů. 2) Proveďte měření na fóliových tenzometrech zapojených do můstku. 3) Zjistěte rovnici regresní

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.2.3 Měření na pasivních součástkách Obor: Mechanik elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Mahdal Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010

Více

Patofyziologie srdce. 1. Funkce kardiomyocytu. Kontraktilní systém

Patofyziologie srdce. 1. Funkce kardiomyocytu. Kontraktilní systém Patofyziologie srdce Funkce kardiomyocytu Systolická funkce srdce Diastolická funkce srdce Etiopatogeneze systolické a diastolické dysfunkce levé komory a srdečního selhání 1. Funkce kardiomyocytu Kardiomyocyty

Více

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9.

A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9. A:Cejchování termočlánku na bod tání čistého kovu B:Měření teploty termočlánkem C:Cejchování termoelektrického snímače KET/MNV (9. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A: Cejchování

Více

Rozdělení svalových tkání: kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina (myokard)

Rozdělení svalových tkání: kosterní svalovina (příčně pruhované svaly) hladká svalovina srdeční svalovina (myokard) Fyziologie svalstva Svalstvo patří ke vzrušivým tkáním schopnost kontrakce a relaxace veškerá aktivní tenze a aktivní pohyb (cirkulace krve, transport tráveniny, řeč, mimika, lidská práce) 40% tělesné

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz

Více

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.:

Potenciometrie. Elektrodový děj je oxidačně-redukční reakce umožňující přenos náboje mezi fázemi. Např.: Potenciometrie Poločlánek (elektrod) je heterogenní elektrochemický systém tvořeny lespoň dvěm fázemi. Jedn fáze je vodičem první třídy vede proud prostřednictvím elektronů. Druhá fáze je vodičem druhé

Více

Senzorika a senzorické soustavy

Senzorika a senzorické soustavy Senzorika a senzorické soustavy Snímače teploty Tato publikace vznikla jako součást projektu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0285 Inovace VŠ oborů strojního zaměření, který je spolufinancován evropským sociálním fondem

Více

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie

vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie Chování polymerů v elektrickém a magnetickém poli vodič u něho dochází k transportu el. nabitých částic, který je nevratný, dochází ke vzniku proudu a disipaci energie dielektrikum, izolant, nevodič v

Více

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku Laboratorní úloha Diluční měření průtoku pro předmět lékařské přístroje a zařízení 1. Teorie Diluční měření průtoku patří k velmi používaným nepřímým metodám v biomedicíně. Využívá se zejména tehdy, kdy

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_16_Unipolární tranzistor Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak. Základní pojmy Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy F p= [Pa, N, m S 2 ] p Přetlak tlaková diference atmosférický tlak absolutní tlak Podtlak absolutní nula t 2 ozdělení tlakoměrů Podle

Více

Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu

Defektoskopie. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu Defektoskopie Cíl cvičení: Detekce měřicího stavu a lokalizace objektu 1 Teoretický úvod Defektoskopie tvoří v počítačovém vidění oblast zpracování snímků, jejímž úkolem je lokalizovat výrobky a detekovat

Více

Metody elektroanalytické

Metody elektroanalytické Důležité veličiny proud I (ampér - A) náboj Q (coulomb - C) Q t = I dt 0 napětí, potenciál U, E, φ (volt - V) odpor R (ohm - Ω), vodivost G (siemens - S) teplota T (K), látkové množství n (mol) Základní

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy. Metodický návod: 1. Spuštění souborem a.4.3_p-n.exe. Zobrazeny jsou oddělené polovodiče P a N, majoritní nositelé náboje (elektrony červené, díry modré), ionty příměsí (čtverečky) a Fermiho energetické

Více

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA

TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA TRANSPORT PŘES MEMBRÁNY, MEMBRÁNOVÝ POTENCIÁL, OSMÓZA 1 VÝZNAM TRANSPORTU PŘES MEMBRÁNY V MEDICÍNĚ Příklad: Membránový transportér: CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) Onemocnění: cystická fibróza

Více

Theory Česky (Czech Republic)

Theory Česky (Czech Republic) Q3-1 Velký hadronový urychlovač (10 bodů) Než se do toho pustíte, přečtěte si prosím obecné pokyny v oddělené obálce. V této úloze se budeme bavit o fyzice částicového urychlovače LHC (Large Hadron Collider

Více

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr 11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr Otázky k úloze (domácí příprava): Pro jakou teplotu je U = 0 v případě použití převodníku s posunutou nulou dle obr. 1 (senzor Pt 100,

Více