Příprava materiálů pro studenty a zaměstnance s dyslexií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava materiálů pro studenty a zaměstnance s dyslexií"

Transkript

1 Příprava materiálů pro studenty a zaměstnance s dyslexií napsala Magdalena Ziemnicka Magdalena Ziemnicka 2013

2 Obsah Úvod Text a čtení Proč bychom měli materiály přizpůsobit potřebám osob s dyslexií? Jaké jsou náklady? Proč osoby s dyslexií potřebují materiály přizpůsobené jejich potřebám? Obecné pokyny k vytvoření vhodného textu pro osoby s dyslexií Rozvržení stránky Typ písma Styl psaní Nadpisy a zvýraznění textu Co se čtenář naučí Cílem tohoto modulu je, vybavit učitele a manažery praktickými znalostmi, aby dokázali usnadnit učební a pracovní proces všem uživatelům, a zejména pak lidem s dyslexií. Osvědčené postupy pro předávání informací. Čitelnost Prezentace Knihy a články Zprávy a zápisy Tvorba zpráv a zápisů kontrolní seznam DysVet Tvorba testů kontrolní seznam DysVet Formuláře Tvorba formulářů kontrolní seznam DysVet Pokyny Elektronická pošta Případové studie střední škola Případová studie - univerzita Případové studie na pracovišti Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem. 2

3 Úvod Vše je o návrhu! K tomu, aby jedinec dokázal pochopit prostředí, ve kterém se nachází, potřebuje informace. Přístupem k informacím tak získává znalosti, které mu zajistí řádné vzdělání, což má vliv na celý jeho další život. Přístup k informacím na pracovišti a schopnost tyto informace efektivně využít, přináší jedinci pracovní uspokojení. V současné době jsou informace v podobě textu všudypřítomné a čtením získáváme další vědomosti, studujeme, pracujeme a zabýváme se každodenními činnostmi. Ve školách a na pracovišti převládá text psaný. Děti a studenti stále častěji používají knihy v tištěné podobě než audioknihy. Také na pracovišti jsou poskytované informace převážně v psané formě. Klíčem ke všemu je způsob, jakým jsou informace sdělovány. Pro jedince s dyslexií je při získávání informací důležitá rychlost a přesnost. Proto jsou tato dvě hlediska základem pro přípravu použitelných materiálů. Návrh dokumentu pro osoby s dyslexií se tolik neliší od návrhu dokumentu pro průměrného čtenáře kromě faktu, že je nutné věnovat daleko větší pozornost základním principům návrhu. Těmi jsou: jasné rozložení stránky, logický tok informací a standardní typ písma. 3

4 Text a čtení Náš mozek nebyl původně určen k tomu, abychom četli. Byli jsme k tomu donuceni kulturními a společenskými podmínkami. Učíme se číst a jsme k tomu vedeni naší kulturou. Čtení je tak zásadní, že si nemůžeme pomoci a text nepřečíst. Jinak řečeno, neumíme se podívat na slovo a nepřečíst si jej. Pro většinu lidí je čtení automatická činnost, pro lidi s dyslexií tomu tak ale není. Cvičení (tento test používejte v barevném provedení) Co nejrychleji si přečtěte slova v levém sloupci a pak v pravém. V roce 1936 byl tento experiment proveden J.R.Stroopem a ukázal, že máme potíže slova přečíst. Naše čtení je ovlivněno dalšími faktory. V tomto případě je naše schopnost, slovo správně přečíst, ovlivněna jiným názvem barvy, než jakou je slovo napsáno. Zelená Červená Modrá Žlutá Modrá Žlutá Zelená Červená Modrá Žlutá Modrá Žlutá Proto je pojmenování objektů v pravém sloupci složitější, než pojmenování barev v levém. Fakt, že pro většinu lidí je čtení automatickou činností, je výsledkem stovek hodin zkoušení, což také ukazuje, jak je náš mozek výkonný. Snadno však zapomínáme, že ne pro každého je čtení automatický proces. Každý čtenář vnímá text jinak. Někteří lidé mají pocit, že se text hýbe a houpe. Někteří jej vidí jako řeku. Lidé s dyslexií mají tyto obtíže neustále. Pro většinu lidí je čtení automatická a podvědomá činnost, ne však pro osoby s dyslexií. Bojují se čtením a s velkým úsilím čtou každé slovo písmenko po písmenku. Bohužel však touto rychlostí nejsou schopni zpracovat význam toho, co čtou. V tomto modulu naleznete návrhy, jak zlepšit přístup k informacím všem studentům, zejména pak těm s dyslexií. Everatt a spol. (1998) ukázal, že osoby s dyslexií mají s výše zmíněným cvičením daleko větší obtíže než lidé, kteří dyslexií netrpí. 4

5 Pro koho materiál připravujete? V této kapitole najdete nápady, jak připravit psaný text pro osoby s dyslexií a také pochopíte, proč jej tak vytvořit. Využití těchto dovedností je daleko větší, než jen pro osoby s dyslexií. Materiály mohou využít všichni studenti (viz tabulka níže). Například pro každého je mnohem jednodušší číst text, ve kterém jsou klíčová slova psaná tučným písmem, nebo který je rozdělen do odstavců. Potíže, které mají osoby s dyslexií, jsou stejné jako potíže všech ostatních, ale v jejich případě jsou mnohonásobně větší. Musíme zde zmínit, že 10 % populace tvoří lidé s dyslexií, a proto je dyslexie velmi běžný problém. Navíc je dobré si uvědomit, že řada lidí nemá diagnostikovanou dyslexii, přesto má podobné obtíže jako osoby s dyslexií. Tento přípravný proces je také přínosný pro učitele a manažery. Vytváření dokumentů, které jsou vhodné pro osoby s dyslexií, vyžaduje komplexní analýzu a porozumění tématu a také stanovení cílů pro sdělení informací. Jakmile se naučí, jak vhodně prezentovat informace určené pro osoby s dyslexií, získají takové znalosti, které jim zajistí úspěch všude. Klíčové body Co je dobré pro osoby s dyslexií, je dobré pro všechny. Potíže osob s dyslexií jsou stejné jako potíže všech ostatních, ale v jejich případě jsou mnohonásobně větší. Prosím označte, která úprava je vhodná pro člověka s dyslexií a člověka bez dyslexie. Některé úpravy Osoba s dyslexií Osoba bez dyslexie Čitelný rukopis Stručný text Poskytnutí vytištěné kopie při prezentaci Klíčová slova v textu psát tučným písmem Poskytnutí seznamu použitých zkratek Zapsání pokynů 5

6 Proč bychom měli materiály přizpůsobit potřebám osob s dyslexií? 1.Článek 9, Úmluvy OSN o právech osob s postižením říká, že všechny informace musí být osobám s postižením dostupné*. 2.Výuka a řízení lidí vyžaduje citlivý přístup a toleranci vůči rozmanitým potřebám studentů a zaměstnanců. 3.Příprava materiálů pro jedince s dyslexií znamená vytvořit takové prostředí, které je podpůrné a vhodné pro studium a práci. Vhodnou pomocí je učební a pracovní proces mnohem efektivnější. 4. Instituce získají prestiž. 5. Většina evropských zemí má takové právní předpisy, které říkají, že nikdo nesmí být znevýhodněn kvůli svému postižení. Jaké jsou náklady? Příprava materiálů není nákladná. Vše co je třeba, je čas a práce navíc od osob, které informace vytváří (ať už je to učitel nebo zaměstnavatel). Znalost základních pravidel vytváření takovýchto materiálů je velmi důležitá, protože v současné době mohou být všechny informace vytvořeny s ohledem na osoby s dyslexií, což před 20 lety nebylo možné. Podpora osob s dyslexií přináší prestiž vaší instituci V Polsku funguje program iniciovaný Polskou společností pro dyslexii, jež oceňuje školy, které postupují podle pravidel pro podporu studentů s dyslexií Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją. Některé úpravy Časové nároky Celkové náklady Vytištění textu na barevný papír (30 kopií) Příprava seznamu použitých zkratek při výuce 10 minut Váš čas + koupě barevných papírů minut Váš čas Odkazy: 6

7 Proč osoby s dyslexií potřebují materiály přizpůsobené jejich potřebám? Jeden z problémů osoby s dyslexií spočívá v přístupu ke slovům (odtud pochází název této poruchy z řečtiny potíže se slovy ). Informace je kódována písmeny a proces dekódování způsobuje osobě s dyslexií velké potíže. (Podrobné informace týkající se potíží spojených s dyslexií naleznete v modulu 3 Příčiny a důsledky.) Níže jsou popsány některé obtíže, které jsou specifické pro člověka s dyslexií, v kontextu s úpravou materiálů. Potíže u osob s dyslexií: Může číst pomalu. To znamená, že čtení trvá dlouho, protože je nutné jej stále opakovat. Může slova zaměňovat. Například, slovo pes přečte a pochopí jeho význam jako les nebo postel zamění za kostel. Tento problém vede k celkovému nepochopení textu a tím pádem neúspěchu u zkoušky. Může mít potíže s novou slovní zásobou. Může být citlivý na barevný kontrast. Osoby s dyslexií často popisují, že písmenka tančí a velmi rychle mají unavené oči. Text vytištěný na zářivě bílém papíru může být velmi obtížné přečíst. Může mít obtíže poslouchat a psát ve stejný okamžik. Může mít obtíže s čitelným rukopisem. Může mít potíže uspořádat si myšlenky na papír. Může mít obtíže s obecným plánováním. Jak vnímá osoba s dyslexií text Na internetu (viz odkaz) najdete několik příkladů, jak mohou osoby s dyslexií vnímat text. Jedná se o zajímavou studii, která ukazuje, že osoby s dyslexií mohou mít potíže vnímat text, a proto čtou pomalu. Mějte však na paměti, že se jedná pouze o příklad a ne všechny osoby s dyslexií mají stejné obtíže a ve stejných oblastech (viz případová studie A a B). Odkazy: dyslexia/further-information/dyslexia-style-guide.html 7

8 Obecné pokyny k vytvoření vhodného textu pro osoby s dyslexií Vysvětlivky ke zkratkám Ať už jste učitel či zaměstnavatel, pro přípravu materiálů určených pro osoby s dyslexií, existují základní pravidla. Níže naleznete několik možností. Rozvržení stránky Rozvržení textu na stránce je pro osoby s dyslexií velmi důležité, protože čtení je pro ně často obtížný úkol, který vyžaduje daleko více času, než u osoby bez dyslexie. K dispozici máte několik možností, jak rozvrhnout text na stránce tak, aby byl čitelnější a snadno se v něm orientovalo. SPU specifické poruchy učení ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorders (porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou) Zarovnání textu vlevo je lepší, než oboustranné zarovnání. Každé nové téma začněte psát na nové stránce. Aby osoba textu lépe porozuměla, je text doplněn obrázky, fotografiemi a tabulkami. Je tak snazší se soustředit na řeč a do okraje si dělat osobní poznámky. Text na obou stranách je stejný. Který se snáze čte? Schránky hlavonožců jsou tvořeny aragonitem, což je velmi nestabilní minerál, který má tendenci se po smrti hlavonožce rozkládat. Někdy je nahrazen jinými minerály jakou jsou pyrity nebo vápenec, ale velmi často se schránka stejně rozpustí. Schránky hlavonožců jsou tvořeny aragonitem, což je velmi nestabilní minerál, který má tendenci se po smrti hlavonožce rozkládat. Někdy je nahrazen jinými minerály jakou jsou pyrity nebo vápenec, ale velmi často se schránka stejně rozpustí. Typ písma: Comic Sans, šedé, 12 Pozadí: světle žluté Typ písma: Times New Roman, černé, 12 Pozadí: bílé Odkazy: dyslexia/further-information/dyslexia-style-guide.html * Ammonites, N. Monks a F. Palmer, p.33 8

9 Typ písma Klíčové body Používejte bezpatkový typ písma (Arial, Verdana, Calibri, Tahoma, Century Gothic, Trebuchet ). Jsou čitelnější než písmo patkové (Times New Roman). Patkové písmo (SERIF) - u tohoto písma jsou malé nenápadné linie vedoucí od okraje písmen a symbolů Velikost písma v tištěném dokumentu by neměla být menší než 12 Při prezentaci nepoužívejte písmo menší než 24 Styl psaní Pište stručně a v krátkých větách. Je jednodušší se v nich orientovat a pochopit text. To platí pro všechny studenty. Nicméně to neznamená, že v textu nemůžete sdělit složitou zprávu. Nezačínejte větu na konci řádku Nepoužívejte pomlčky (např. rozdělení slov na části sla-bi-ka) Vyhněte se dvojímu záporu. Bezpatkové písmo (SANS) - je typ písma, který nemá malé vyčnívající rysy tzv. Patky na konci tahu Obecně dohodnutá maximální délka řádku, který lze snadno pochopit, by neměla být delší než 80 znaků. Průměrná délka věty by měla být slov. Někteří přednášející mají obavy, zda svým studentům dovolit nahrát přednášky, které by pak mohli vyvěsit na YouTube. Jedním z řešení je, podepsat dohodu o využití takové nahrávky pouze k jejich vzdělávacím a osobním účelům. Netiskněte na bílý papír, použijte raději světle žlutý. Osoby s dyslexií jsou často citlivé na barevný kontrast. 9

10 Nadpisy a zvýraznění textu Důležité části textu by měly být zvýrazněny. Můžete změnit písmo na tučné, nebo text vložit do rámečků. Nepodtrhujte a nepoužívejte kurziva: text jako by utíká. Raději použijte tučné písmo. NEPIŠTE HŮLKOVÝM PÍSMEM: je mnohem těžší jej přečíst. Zvětšené písmo je vždy čitelnější. Náš mozek rozpozná tvary slov A KDYŽ POUŽIJEME VELKÁ PÍSMENA, JE B MNOHEM TĚŽŠÍ JE ROZŠIFROVAT V suoivsoltsi s vzýukemm na Cmabridge Uinervtisy vlšyo njaveo, že nzeáelží na pořdaí psíemn ve solvě. Jedniná dleůitžá věc je, aby blyy pnvrí a psoelndí pímesna na srpváénm mstíě. Zybetk mžůe být totánlí směs a ty to přoád bez porlbméů peřčetš. Je to potro, že ldiksý mezok netče kdažé pensímo, ale svolo jkao cleek. 10

11 Osvědčené postupy pro předávání informací. Čitelnost Zde se jedná o to, jak snadno lze text číst a vnímat. Některé země přinutily své instituce k tomu, aby ve všech oficiálních dokumentech používaly jasnou a jednoduchou formu řeči. Úmluva o právech osob s postižením* zmiňuje jednoduchou formu řeči ve článku 2: Komunikace zahrnuje řeč, zobrazení textu, Braillovo písmo, dotekovou komunikaci, zvětšené písmo, přístupná multimediální zařízení, jakož i psaný jazyk, zvukové systémy, jednoduchou formu řeči ( ). Ve článku 21 Svoboda projevu a přesvědčení a přístup k informacím: Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, přijmou veškerá příslušná opatření, aby osobám se zdravotním postižením zajistily možnost uplatnění jejich svobodného projevu a přesvědčení, včetně svobody vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky na rovnoprávném základě s ostatními, a to prostřednictvím všech forem komunikace dle vlastní volby, v souladu s definicí v článku 2 této úmluvy. Za tímto účelem státy, které jsou smluvní stranou úmluvy: Poskytují informace určené široké veřejnosti osobám se zdravotním postižením v přístupných formátech a technologiích vhodných pro různé typy zdravotního postižení, a to bez prodlení a dodatečných výdajů. Index čitelnosti Existuje několik způsobů jak spočítat, jak jasně sdělujeme své myšlenky: Tak jako se o některých ženách říká, že jsou hezčí, když je nic nezdobí... pak tento prostý styl rozdává radost, když je nepřikrášlen... Všechny viditelné perly, jak už to bývá, budou vyjmuty. Ani natáčky nebudou použity. Všechna kosmetika, umělá bílá a červená, bude odmítnuta. Pouze elegance a upravenost zůstane. (Cicero, The Orator, XXXIII, 76-79) V roce 2010 B. Obama podepsal akt o jednoduché formě řeči, která zavazuje všechny výkonné složky k tomu, aby uváděly texty v jednoduché formě řeči.** Níže je uvedeno několik kalkulátorů: Odkazy: *http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml **http://www.plainlanguage.gov/ 11

12 Prezentace V poslední době vzrostl počet přednášek a projevů, které jsou doplněny o prezentaci. Dobrá prezentace by měla být nápovědou pro řečníka a dobrým názorným příkladem pro ostatní. I zde jsou však pravidla, jak vytvořit dobrou prezentaci pro osoby s dyslexií. Zde je příklad DOBRÉHO ROZLOŽENÍ. Pozadí je obyčejné a je snadné na něm rozpoznat slova. Zde je příklad ŠPATNÉHO ROZLOŽENÍ. Mezi písmeny a pozadím je malý kontrast a písmena jsou nečitelná. B Příklady špatných postupů Toto jsou nejčastější chyby: Jiný typ písma na jednom snímku Pokud použijete různé typy písma, text není čitelný a nevypadá profesionálně. Špatně navržená animace Animace by měly být ve všech dokumentech stručné. Pokud použijete příliš mnoho animací, publikum se může rychleji unavit. Vzorované pozadí Pokud je na fotografii mnoho detailů, nepoužívejte ji jako pozadí pro snímek. Příliš dlouhý souvislý text Posluchači si místo poslechu přednášky čtou dlouhý text na snímku. 12

13 Tvorba prezentace Kontrolní seznam DysVet Spíše použijte jednoduché pozadí, než velmi barevné nebo vzorované. Použijte čitelný typ písma (bezpatkové, velikost nejméně 24). Použijte atraktivní typ písma. Doporučujeme jiné typy bezpatkového písma, např. Lucida Console. Připravte si snímek, který stanový strukturu vaší prezentace. Každý snímek by měl mít jasný nadpis a také se ujistěte, že zodpovíte otázku položenou uvnitř snímku. Jasně stanovte klíčové sdělení a ujistěte se, že vše ve vaší prezentaci je v souladu s tímto klíčovým sdělením. Vhodně využijte obrázky. Je dobré text rozdělit ilustracemi a je pravda, že jeden obrázek vydá za tísíce slov. S obrázky to však nepřehánějte, příliš velké množství může zase rozptylovat pozornost. Vysvětlete zkratky použité ve vaší prezentaci. Vaše prezentace by měla být dostupná i v tištěné formě. Je jedno, zda ji nabídnete na začátku nebo na konci prezentace. Rozešlete svou prezentaci em (nebo ji uložte na Dropbox, pokud je soubor příliš velký pro zaslání em). 13

14 Knihy a dokumenty Pokud se v knize nachází dlouhý souvislý text, je často těžké ho rozdělit tak, aby byl patrný rozdíl mezi jednotlivými částmi a současně byly zachovány vztahy mezi zvolenými prvky. Netřeba dodávat, že toto je těžké pro všechny, zejména pak pro osoby s dyslexií. Dobře strukturovaná kniha by měla mít v každé kapitole: Přehled, obsah a shrnutí. Pokud se žák musí naučit text, pak by měl mít svou vlastní knihu/dokument. Každý čteme jinou rychlostí a každý student by měl mít možnost si psát své vlastní poznámky. Je dobrým zvykem, aby studenti s dyslexií mohli mít vypůjčené knihy na delší dobu. Ke čtení potřebují více času, stejně jako k vytvoření elektronických verzí (pdf, doc nebo mp3). A Někteří autoři si myslí, že když použijí ve svém textu sofistikovanější slova, bude to lepší a zároveň budou působit inteligentnějším dojmem. Výzkum však říká, že opak je pravdou. Dr. Daniel M. Oppenheimer (2005) provedl výzkum, který ukazuje, že studenti si váží spíše těch autorů, kteří používají srozumitelný jazyk. Existuje anekdota o fyzikovi a vypravěči Richardu Feynmanovi, který se účastnil konference zabývající se etikou rovnoprávnosti. Feynman četl článek, kterému vůbec nerozuměl. Byl úplně bezradný, až si náhodně vybral jednu větu a analyzoval ji tak dlouho, dokud ji nepochopil. Věta, kterou si vybral, zněla takto: Každý člen společnosti často dostává informace pomocí vizuálních a symbolických kanálů.. Feynman si větu přeložil a zjistil, že znamená toto: Lidé čtou. Stejným způsobem pak velmi brzy pochopil zbytek dokumentu. 14

15 Čtyři způsoby prezentování informací Podívejme se na následující čtyři způsoby, jakými lze prezentovat informaci: 1. Souvislý text Pokud chceme podpořit zaměstnance s dyslexií, pak bychom měli brát v potaz tři hlavní oblasti, ve kterých má největší potíže: čtení, psaní a organizace. Zaměstnanci často tvrdí, že neustále musí rychlým způsobem zpracovávat velké množství informací. Jde o případ, kdy zaměstnanec dostává každý den mnoho ů a nedokáže rozlišit, co je pro něj prioritní. Další nesnáze přicházejí při čtení dokumentů, které jsou psané odborným jazykem (např. administrativní či finanční příručka). Řešením by mohlo být označení prioritních částí textů. Pro osobu s dyslexií je velmi frustrující, když má předčítat nahlas (např. během porady). Rozumný a citlivý manažer by v tomto případě neměl trvat na hlasitém čtení. Efektivní řízení zaměstnanců znamená předchozí plánování jejich úkolů, a tak by i čtení a psaní mělo být naplánováno předem. Pro studenta s dyslexií znamená napsat esej velmi náročný úkol. Stejně tak ale může být náročný pro osobu, která je v práci zvyklá psát mnoho dokumentů. Problémy jsou ještě umocněny stresem a časovým limitem. Pro zaměstnance by tak mohlo být užitečné, kdyby se seznámili s technikami efektivního psaní nebo vytváření poznámek; např. vytváření pojmové mapy (školení efektivního psaní). Užitečné jsou i poznámkové bloky (A4, A3), na kterých lze poznámky nebo pojmové mapy vytvářet. Další problematickou oblast tvoří vhodné uspořádání prostoru. V uživatelsky přívětivém pracovním prostředí by lidé měli vědět, kam co patří. Pokud zaměstnanec pracuje v kanceláři, měl by mít místo na své vlastní předměty a současně vědět, kde se nacházejí všechny dokumenty. Šetří to čas a práce je tak mnohem efektivnější. 15

16 2. Text s tučně označenými klíčovými slovy Pokud chceme podpořit zaměstnance s dyslexií, pak bychom měli brát v potaz tři hlavní oblasti, ve kterých má největší potíže: čtení, psaní a organizace. Zaměstnanci často tvrdí, že musí neustále rychle zpracovávat velké množství informací. Jde o případ, kdy zaměstnanec dostává každý den mnoho ů a nedokáže rozlišit, co je pro něj prioritní. Další nesnáze přicházejí při čtení dokumentů, které jsou psané odborným jazykem (např. administrativní či finanční příručka). Řešením by mohlo být označení prioritních částí textů. Pro osobu s dyslexií je velmi frustrující, když má předčítat nahlas (např. během porady). Rozumný a citlivý manažer by v tomto případě neměl trvat na hlasitém čtení. Efektivní řízení zaměstnanců znamená předchozí plánování jejich úkolů, a tak by i čtení a psaní mělo být naplánováno předem. Pro studenta s dyslexií znamená napsat esej velmi náročný úkol. Stejně tak ale může být náročný pro osobu, která je v práci zvyklá psát mnoho dokumentů. Problémy jsou ještě umocněny stresem a časovým limitem. Pro zaměstnance by tak mohlo být užitečné, kdyby se seznámili s technikami efektivního psaní nebo vytváření poznámek; např. vytváření pojmové mapy (školení efektivního psaní). Užitečné jsou i poznámkové bloky (A4, A3), na kterých lze poznámky nebo pojmové mapy vytvářet. Další problematickou oblast tvoří vhodné uspořádání prostoru. V uživatelsky přívětivém pracovním prostředí by lidé měli vědět, kam co patří. Pokud zaměstnanec pracuje v kanceláři, měl by mít místo na své vlastní předměty a současně vědět, kde se nacházejí všechny dokumenty. Šetří to čas a práce je tak mnohem efektivnější. 16

17 2. Text rozdělený do bodů Podpora zaměstnance s dyslexií 1. Čtení a. Označte prioritní texty b. Čtení naplánujte předem c. Nenuťte ke čtení nahlas 2. Psaní a. Zorganizujte školení, jak psát efektivně (pojmové mapy) 3. Organizace a. Čas b. Prostor 4. Text ve formě pojmové mapy 17

18 Zprávy a zápisy Uvědomte si, že zprávy a zápisy jsou shrnutím a pomocí pro další osoby a jejich budoucí jednání. Měly by jim připomenout, o čem se mluvilo a co se stane. Čtenář by měl velmi rychle získat přehled. Pamatujte si, že zápisy ze schůzek a porad by měly být velmi stručné a obsahovat klíčové výrazy. Dobře napsané zprávy by měly obsahovat následující: Tvorba zpráv a zápisů Kontrolní seznam DysVet Dobře navržená zpráva by měla Mít jasnou strukturu a seznam milníků Obsahovat schémata, obrázky A Mít seznam užitečných odkazů, příloh B Dobře navržený zápis by měl Jasně ukázat, čeho bylo dosaženo Mít odsouhlasené postupové body Mít stanovené oblasti včetně osob, kteří jsou za ně zodpovědné 18

19 Testy Účelem testu je zhodnotit znalosti toho, kdo test píše. Některé testy jsou však navržené tak, že vyžadují vynikající krátkodobou paměť testovaného. (Ta však bývá pro osoby s dyslexií velkým problémem.) Pokud jsou otázky psané na jedné stránce a odpovědi na straně druhé, může u osob s dyslexií dojít k promíchání řádků a sloupců. Velké úsilí pak věnují i tomu, aby našli správné místo, kam napsat odpověď. Proto nemusí zkoušku zvládnout, i když znají správnou odpověď. Řešením by mohlo být připravení alternativních způsobů zkoušení. V tomto případě by test znamenal stejné otázky, ale možnost psát odpovědi na stejnou stranu. Dalším typem nevhodného zkoušení je pokládání otázek, které obsahují dva zápory. Např.: Je těžké se neztratit při vyplňování formulářů? Osoby s dyslexií používají při čtení holistický přístup, a tak mohou vynechat předponu ne a vybrat opačnou odpověď. Může jim také dlouho trvat, než otázku pochopí. Lepší je tedy otázku změnit: Je snadné se při vyplňování formulářů ztratit? Pro podporu žáků a jejich učitelů jsou též důležité prostory, kde se zkouška koná. Dobře připravená zkouška ověřuje znalosti a nikoliv vnímání studenta. Zkouška by měla být správně rozložená a obsahovat dobře napsané otázky. Scanner cards jsou pro všechny zkoušené velmi obtížné a osoby s dyslexií mohou být v tomto případě ve velké nevýhodě. 1. a. 2. a. 3. a. b. b. b. c. c. c. d. d. d. Příklady špatné praxe Testy mohou být špatné v mnoha ohledech. Zde je několik nevhodných způsobů uvedeno: Odlišné stránky Otázky a odpovědi na odlišných stránkách jsou náročné pro všechny, zejména pak pro osoby s dyslexií. Nevhodná velikost písma Písmo by nemělo být menší než 12, ale také ne příliš velké (pokud o to student výslovně nepožádá). Nečitelné písmo Někdy se testy kopírují mnohokrát, což může způsobit v některých částech nečitelnost textu nebo jeho chybění. Nedostatek místa Pamatujte, že v testu by mělo být dostatek místa pro odpovědi. Testy nejsou dostupné v elektronické formě. Někteří studenti mají problémy se psaním, a tak by upřednostnili test na počítači. 19

20 Tvorba testů kontrolní seznam DysVet Dobře navržený test by: měl být férový a stejný pro všechny. Žádný testovaný by neměl být znevýhodněn svým postižením. neměl osobu s dyslexií omezovat v používání pomocné technologie při zkoušce. Navíc je to v rozporu s právními předpisy o rovnosti. měl obsahovat otázky s možností výběru z více odpovědí. Tam kde je to možné. neměl mít v nabídce možných odpovědí příliš dlouhé a složité věty, aby si je zkoušený dokázal zapamatovat, srovnat a porovnat. měl mít elektronickou verzi, pokud je to reálné. Měla by také existovat možnost změny barvy pozadí, velikosti a stylu písma. měl být napsán tak, aby význam slov nemátl čtenáře. měl zajistit, aby zkoušený neustále viděl na otázky, když si připravuje odpověď. 20

21 Formuláře Formuláře je nutné vyplňovat skoro všude. Například: Žádost o přijetí na vysokou školu nebo univerzitu Žádost o práci Zřízení bankovního účtu Uplatňování nákladů Dokončení projektové dokumentace Rezervace letenky Na internetu je mnoho formulářů, u kterých nemáte k dispozici slovník ani žádnou pomoc. Navíc stránka vyprší, pokud formulář nevyplníte dostatečně rychle. Pro osoby s dyslexií jsou formuláře velmi obtížné, protože nejsou dost jasné. Obvykle jsou schváleny výhradně tvůrcem formuláře, který ví, kam informace umístit. Zde je několik bodů, které jsou ve formuláři velmi obtížné: Podmínkové věty, které je těžké pochopit a současně mohou být zavádějící. Následující text je z formuláře pro daňové přiznání. Pokud je částka na řádku 13 menší než 1.000, musíte vyplnit řádek 17 nebo tabulku B. Kombinace otázky Příklad: Kdy jste naposledy vylepšili počítač a tiskárnu? Ve větě se současně ptáme na dva samostatné subjekty naráz (počítač a tiskárnu). Příliš složitý jazyk nebo skladba věty Namísto a a/nebo b adresát za účelem, který Zkuste a nebo b nebo obě vy kvůli Příklady špatné praxe Nebylo by vhodné, abychom jmenovali konkrétní příklady. Následující ukázky jsou však obtížné nejen pro osoby s dyslexií. Rezervace letenky Některé letecké společnosti jsou již nechvalně známé, že uvádí spoustu věcí navíc. Dále používají matoucí drop down menu (kdy je obtížné najít možnost "ne, díky ) a používají dvojí zápor. (Pokud nechcete X, pak nedělejte Y.) Finanční formuláře I když jsou samotné formuláře relativně snadné, smluvní podmínky jsou obvykle psány malým písmem a obtížným jazykem, což je pro osobu s dyslexií velmi obtížné. Uplatnění výdajů Některé společnosti jsou tak laskavé, že nabízí výlohy při pracovním pohovoru, ale očekávají, že okamžitě vyplníte tiskopis. To je pro osobu s dyslexií velmi obtížné. Odkazy: 21

22 Preparing materials for the dyslexic learner and employee Tvorba formulářů kontrolní seznam DysVet Dobře navržený formulář by měl: začít krátkou větou, která vysvětlí účel dotazníku. být napsán krátkými větami v celém znění, čímž se sníží riziko nejednoznačných slov. mít jasnou strukturu a otázky stejného charakteru by měly být pohromadě. být napsán srozumitelně. obsahovat otázky s nabídkou odpovědí. být dostupný online a offline. mít možnost změnit formát (např. zmenšit text, použít barevné pozadí). mít u verze online k dispozici kontrolu pravopisu. obsahovat upozornění, pokud je čas na vyplnění formuláře omezen. Měl by také obsahovat možnost tento čas prodloužit. jasně ukázat, kde uživatel nalezne Pomoc a Nápovědu, doplněnou kontaktním telefonním číslem. mít u tištěné verze dostatek prostoru na psaní. mít jasně definované položky, které jsou povinné. zabraňovat posouvání tam, kde je to možné. mít minimum rozbalovacích oken. 22

23 Pokyny Pro dospělé jedince s dyslexií je obtížné postupovat podle pokynů, které jsou plné žargonu a psané dlouhými větami. Příklad: Jakmile je žlutý běžný zámek umístěn na krabici, musí být běžný zámek M24 předán obsluze vypalovací pece, která je ve službě. Obsluha pece uloží běžný klíč M24 do běžné skříňky na klíče v kabině pece. Osoba, která umístila běžný zámek na skříňku M24 se musí odhlásit a předat kontrole také klíč. Stroj je nyní uzamčen. Lepší verze: 1. Umístěte běžný zámek M24 na krabici. 2. Předejte běžný zámek M24 obsluze vypalovací pece. 3. Obsluha vypalovací pece umístí běžný klíč M24 do skříňky na klíče v kabině vypalovací pece. 4. Každý musí umístit zámek do skříňky a odhlásit se. 5. Stroj je nyní uzamčen. B y y jsou nejběžnějším způsobem komunikace. Někdy je jejich přebytek příčinou mnoha obtíží, a proto je dobré zaměstnancům zasílat pouze ty nejdůležitější informace a nezaplňovat shránku těmi zbytečnými. Dalším častým problémem je špatné pojmenování zprávy. Je dobré y správně pojmenovat. Později je pak snazší nalézt požadovanou informaci. 23

24 Případová studie na střední škole A. Daniel měl vždy potíže s dokonalým čtením. Velmi rychle se unavil po 1 až 2 stránkách přestal číst. Nedostal se dokonce ani na konec kapitoly. Jeho učitel mu doporučil, aby používal barevné krycí fólie. Daniel následně oznámil, že se snížil čas, který nutně ke čtení potřebuje. Po nějakém čase začal učitel tisknout na barevné papíry potřebné poznámky pro všechny žáky. Potíže: Pomalé čtení Unavené oči Řešení: Barevné krycí fólie B B. Lisa je prvním rokem na vysoké škole. Často měla problém se správným a rychlým čtením slov (zaměňovala písmena a namísto slova parent (rodič), četla slovo partner ). I když jí učení zabralo více času, byla dobrou studentkou. Ve škole však měla problém s jedním předmětem dějepisem. Učitel přinesl původní texty ze starých knih (okopírované z originálu), které jsou často psané malým a nečitelným písmem. Lisa požádala učitele, aby text zvětšil. Další hodinu přinesl učitel text zvětštený o 40 %, ale písmo bylo příliš velké a nedalo se číst. Příště požádala Lisa o zvětšení pouze 10 %. Problémy: Pomalé čtení Chybovost ve čtení Řešení: Zvětšený text 24

PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE. Euroface Consulting 2014

PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE. Euroface Consulting 2014 Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci - Multilateral projects - Transfer of Innovations Project Number 2012-1-CZ1-LEO05-09680 PŘÍRUČKA DOBRÉ PRAXE. Euroface Consulting 2014 Tento projekt byl realizován

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Pravidla správné prezentace

Pravidla správné prezentace Pravidla správné prezentace SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1/34 Obsah Základní pravidla Struktura prezentace Obecné zásady Další typy a doporučení 2/34 Základní pravidla Jedna myšlenka = jeden snímek 3/34

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA. Co je nervová soustava?

NERVOVÁ SOUSTAVA. Co je nervová soustava? Co je nervová soustava? NERVOVÁ SOUSTAVA Nervová soustava řídí všechny funkce organismu od chůze, řeči, řeči, vidění, slyšení a dýchání. Je to síť složená z tisíců cest, které se nazývají nervy. Ty vedou

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Pilotní kurz pro budoucí lektory Ing. Jana Finkeová, CSc. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel: 220 444 295, Jana.Finkeova@vscht.cz Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel.: 220 444 259, Iva.Nachtigalova@vscht.cz

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Normalizovaná úprava písemností ČSN

Normalizovaná úprava písemností ČSN Normalizovaná úprava písemností ČSN 01 6910 www.zlinskedumy.cz 3. Textový sloupec Zahrnuje: Papíry a formáty papíru Druhy a velikost písma Mezery - probrané v samostatné kapitole spolu s pevnými spojeními

Více

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz

DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz DIDAKTICKY ÚČINNÁ PREZENTACE Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing.-Paed. katarina.krelova@vse.cz Úkol I. část úkolu Didakticky účinná prezentace pro výuku vybraného ekonomického předmětu Simulace

Více

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům Osnova Struktura snímku Fonty Barvy Pozadí Grafy Výslovnost a gramatika Závěr Otázky Je vhodné uravit 1.. nebo 2. snímek jako osnovu své prezentace Příklad:

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace

ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace 1 ISKŘ Příprava obhajoby projektu prezentace PLUSKAL Dalibor Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 Desatero

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE Vytvořili jste maturitní práci, je to vaše dobré dílo a teď ho musíte prodat Důležitá jsou pravidla která je potřebné znát která je potřebné použít

Více

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep.

Tvorba prezentace. RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Email: Zbysek.Posel@ujep. Tvorba prezentace RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. katedra informatiky, PřF Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Email: Zbysek.Posel@ujep.cz Obsah A. Teoretická část Zásady tvorby prezentace Přednes prezentace

Více

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Písemná komunikace. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Písemná komunikace - 1 Komunikační proces probíhající ve společnosti písemné dorozumívání mezi lidmi. Budeme se zabývat především písemnou

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 PowerPoint lekce I. Osnova Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 Pokročilé efekty a práce s multimédii Jak na správnou prezentaci

Více

Věděli jste, že. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Věděli jste, že. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Věděli jste, že několik zajímavostí o mozku PaedDr. Mgr. Hana Čechová Mozek je nejhladovější orgán vlidském těle, nikdy nezapomene úplně všechno, vtíravé melodie jsou vlastně rytmickými kódy, výkonnost

Více

V čem dělat prezentaci?

V čem dělat prezentaci? Jak na prezentace? Osnova: - v čem dělat prezentaci - velikosti písma - barva písma a pozadí - typ písma a zvýraznění - EFEKTY - vkládání obrázků - externí soubory - závěrečný export - příklady ze života

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např.

Existuje celá řada volně dostupných nástrojů, které jsou pro účel projektu vhodné, např. TNPW1 PRŮVODCE SEMESTRÁLNÍM PROJEKTEM Jaké téma je vhodné zpracovat? Téměř jakékoli téma se hodí ke zpracování, jehož výstupem jsou webové stránky. Je vhodné začít u témat, která jsou nám blízká. Určitě

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

- Stanislava Mrázková

- Stanislava Mrázková K ČEMU JE TENTO CHECKLIST VLASTNĚ DOBRÝ? Víte, že předtím, než ebook pustíte do světa, je potřeba zkontrolovat více než 40 jednotlivých kroků? Nechci Vás děsit. Napsání ebooku je totiž snadné, pokud máte

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018

Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2017/2018 Při vypracování práce se řiďte následujícími

Více

Textové editory. Ing. Luděk Richter

Textové editory. Ing. Luděk Richter Textové editory Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT

HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT HROMADNÉ ÚPRAVY NAJÍT A NAHRADIT Funkce Najít a nahradit slouží k rychlému vyhledávání určitých slov a jejich nahrazování jinými slovy. Lze hledat i určité varianty slov a nahrazovat je buď hromadně (všechny

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

ELEKTRONICKÉ PREZENTACE

ELEKTRONICKÉ PREZENTACE Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 ELEKTRONICKÉ PREZENTACE - základní informace v prezentacích - text (font, velikost,.) - pozadí a barevné schéma - stacionární a multimediální

Více

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT

SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI, KTERÉ BY MĚL ŽÁK ZÁVĚREČNOU PRACÍ PROKÁZAT ROČNÍKOVÉ PRÁCE ROČNÍKOVÉ PRÁCE JSOU PROJEKTEM NAŠÍ ŠKOLY, KTERÝ JE URČEN PRO ŽÁKY 9. TŘÍD. HLAVNÍM CÍLEM JE NAUČIT SE VYUŽÍVAT ZÍSKANÉ POZNATKY V PRAXI A VHODNĚ DOPLNIT UČIVO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. KAŽDÝ ŽÁK

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Zásady správné prezentace

Zásady správné prezentace Zásady správné prezentace méně je více Jiří Machač SPŠ sdělovací techniky 5. února 00 Jiří Machač (www.panska.cz/ivt) Zásady správné prezentace 5. února 00 / 8 Výkon prezentujícího Prezentace je pouze

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Organizace Termíny: 1. lekce - 30.5. 2. lekce - 6.6. 3. lekce - 13.6. 4. lekce - 20.6. vždy od 15:00 (dvě vyučovací hodiny) místo

Více

Stránky obce Olomučany

Stránky obce Olomučany Stránky obce Olomučany Uživatelská příručka 31. srpna 2011 Autor: Vojtěch Mrázek, mrazek.v@gmail.com Obsah 1 Úvod 1 2 Vytváření obsahu 1 2.1 Články................................ 1 2.2 Dokumenty.............................

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_19 Databáze Databáze Databáze Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_19 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Střední průmyslová škola Zlín Inovace výuky prostřednictvím ICT v

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky

Jednoduchá sdělení představování, poděkování, pozdrav, omluva Základní výslovnostní návyky Učební osnovy Ruský jazyk PŘEDMĚT: Ruský jazyk Ročník: 7. třída 1 rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně 1p je seznámen se zvukovou

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického vyplňování dotazníku 5) Seznam tabulek, grafů a schémat 1)

Více

Pravidla vypracování maturitní práce

Pravidla vypracování maturitní práce Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace, Masarykova 198, 664 61 Rajhrad Pravidla vypracování maturitní práce (dále jen Práce ) pro školní rok 2016-2017 Pro obor: Zahradnictví 41-44-L/51

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více

Podpora studentů a zaměstnanců s dyslexií

Podpora studentů a zaměstnanců s dyslexií Podpora studentů a zaměstnanců s dyslexií napsala Magdalena Ziemnicka Magdalena Ziemnicka 2013 Obsah Co se čtenář naučí Co znamená podporovat osoby s dyslexií? Stručný přehled podpory Typy podpory: Citová

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015

Informace k předmětu. Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů. Akademický rok: 2014/2015 Informace k předmětu Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů Akademický rok: 2014/2015 doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář, Ing. Štěpán Šanda, Ph.D., Ing. Jaroslav Schwarz Obsah 1 Podmínky udělení zápočtu...

Více

Šumavská jezera. Příprava. 1 Zadání a kontrola úkolů Nauč se slovní zásobu Přečti si článek Šumavská jezera 58

Šumavská jezera. Příprava. 1 Zadání a kontrola úkolů Nauč se slovní zásobu Přečti si článek Šumavská jezera 58 Text s popisem Cíle lekce Psaní Žáci použijí informace z článku a napíšou text s popisem. Slovní zásoba Žáci si osvojí slovní zásobu z článku a použijí ji při psaní textu o šumavských jezerech. Znalosti

Více

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013

Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Školní rok 2009/2010 Školní rok 2012/2013 Proč? Je snadné využívat technologické nástroje, které se neustále vyvíjejí. Je důležité si uvědomit, že revoluci nepředstavují Technologie, ale Informace a komunikace.

Více

1. VSTUP do e-learningu

1. VSTUP do e-learningu ! 1 1. VSTUP do e-learningu Při vstupu na stránky klikněte na tlačítko PRO STUDENTY zde kliknete a vyberete si - E-learning. Otevře se stránka, zde vidíte obrázky učebnic s názvy jazyků. Vpravo je modrý

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to prezentace Jak

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

SERVICE ON LINE MANUÁL

SERVICE ON LINE MANUÁL SERVICE ON LINE MANUÁL 1 Obsah 1. Přihlášení... 3 1.1 Úvodní stránka... 3 2. Zaměstnanci... 4 2.1 Hledat zaměstnance... 4 2.2 Založit uživatele... 9 2.3 Založte skříňku/oddělení... 11 2.4 Přehled objednávek...

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

ZÁSADY PSANÍ DOPISU K A T E Ř I N A P O L R E I C H O V Á

ZÁSADY PSANÍ DOPISU K A T E Ř I N A P O L R E I C H O V Á ZÁSADY PSANÍ DOPISU K A T E Ř I N A P O L R E I C H O V Á ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PÍSEMNÉ KOMUNIKACE Adresa Adresa odesílatele - doleva nahoru Pod ní je adresa adresáta 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PÍSEMNÉ KOMUNIKACE

Více

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se:

Studijní portál. Na našich stránkách: www.cizijazyky.info v pravém horním rohu naleznete odkaz Přihlásit se: Studijní portál Jako student naší školy získáváte zároveň přístup na studijní portál, kde naleznete informace o obsahu výuky, odkaz na české překlady k nahrávkám a jiné užitečné materiály, které Vám usnadní

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku

Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Zpráva pro školu z evaluačního nástroje Strategie učení se cizímu jazyku Škola Gymnázium Datum 12. 2011 22. 02. 2011 Jana 3. OA3 Němčina 22. 02. 2011 Jana 4. OA4 Němčina 22. 02. 2011 Marie 3. OA3 Němčina

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

Struktura kurzu a obsah.

Struktura kurzu a obsah. Struktura kurzu a obsah. Směrnice KEMP 134681-LLP-1-2007 1 - PT-GRUNDTVIG-GMP June, 2008 1 Partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Pedro Costa e-mail: pedrocosta@spi.pt URL: http://www.spi.pt E.N.T.E.R

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L.

Kvalitní a efektivní výuka zdravotně postiženého žáka základní krok do života CZ 1.07/1.2.33/01.0002. Vypracovala: Mgr. L. Soubor obrázků pro výuku a vytváření strukturovaných úloh Soubor obrázků vytvořených z různých učebních pomůcek umožňuje využívat efektivnější výukové metody a výuka je v mnoha ohledech zajímavější jak

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek

www.zlinskedumy.cz Pracovní list VY_32_INOVACE_33_20 Databáze Databáze Databáze Projekt II. Ing. Petr Vilímek VY_32_INOVACE_33_20 Pracovní list Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, roč. Anotace Přínos/cílové kompetence

Více

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst

STRATEGIE ČTENÍ. Přemýšlení o tom, jak číst STRATEGIE ČTENÍ Přemýšlení o tom, jak číst METAKOGNICE Uvažování myšlení Než budeš schopen opravdu zvýšit svoje dovednosti při čtení, potřebuješ rozumět tomu, co se děje v mysli dobrého čtenáře, když čte.

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více