Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC. Studijní opora"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Studijní opora

2

3 Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ Grafické možnosti PC Autor: Ing. David Marek Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k poznání CZ.1.07/1.1.02/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Boskovice 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Tento studijní text byl vytvořen jako součást řešení projektu Zkvalitňujeme cestu k poznání podaného v rámci OPVK pod číslem CZ.1.07/1.1.02/ Žádná část tohoto materiálu nesmí být použita bez výslovného souhlasu autora. Žádná část tohoto materiálu nesmí být použita jinak, než jak povoluje licenční ujednání CC BY-NC-ND 3.0: Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko Vydala VOŠ ekonomická a zdravotní a SŠ Boskovice, Hybešova 53, Boskovice v roce Prosím, dodržujte licenci pro použití této publikace: Studijní text je určen výhradně pro nekomerční použití (pro osobní potřebu, nekomerční vzdělávání) s licencí Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0 (Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česko). Dílo smíte šířit za těchto podmínek: Uveďte autora, neužívejte dílo komerčně, nezasahujte do díla (viz platný text licence: Studijní text můžete v rámci nekomerčního vzdělávání šířit volně a bezplatně. Pokud budete dílo šířit, máte povinnost ostatní seznámit s podmínkami této licence. Pokud tento studijní text používáte při výuce, prosím Vás o informaci o této skutečnosti. Věcné a konstruktivní připomínky, náměty a případné nalezené chyby mi zasílejte, prosím, na elektronickou adresu najdete ji na stránkách naší školy (http://www.vassboskovice.cz). Tato publikace je předmětem průběžné aktualizace bez předchozího upozornění. Aktuální číslo verze: 4.7 Děkuji za dodržování licenčních podmínek. Vaší případné spolupráce na zlepšení textu si vážím a děkuji za ni. autor Použité grafické materiály Některé obrázky v tomto dokumentu jsou převzaty z elektronické nápovědy produktu MS PowerPoint, nebo byly pořízeny snímkem z obrazovky. Obrázky byly pořízeny s oprávněním od společnosti Microsoft Microsoft Corporation. Informace o autorských právech a ochranných známkách Všechny obchodní názvy a ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků. Ochranné známky nebo registrované ochranné známky zmiňované v tomto dokumentu jsou uváděny pouze pro informační a výukové účely.

5 Obsah Úvod... 7 Cíl modulu... 7 Použité symboly Úvod do tvorby prezentací Aplikace pro tvorbu prezentací Jak připravit úspěšnou prezentaci Krok 1. Zadání Krok 2. Stanovení cíle prezentace Krok 3. Vytvoření scénáře, obsahu a struktury prezentace Krok 4. příprava podkladů Krok 5. znalost pravidel pro tvorbu obsahu Krok 6. dodržení autorského zákona Seznámení s programem MS PowerPoint Spuštění programu Ovládací prvky Režimy zobrazení Režim zobrazení: Normální Režim zobrazení: Řazení snímků Režim zobrazení: Poznámky Režim zobrazení: Prezentace Příprava prezentace Osnova prezentace Vytvoření prezentace na základě šablony Barevné pozadí snímku Organizace snímků Práce s předlohou prezentace Záhlaví & zápatí a číslování snímků Editace prezentace Práce s textem Tabulky Grafy Organizační diagramy Grafické objekty Grafické možnosti PC Stránka 5

6 4 Příprava výstupů Příprava promítání Revize Tisk prezentace Přílohy Seznam pracovních listů Seznam obrázků Seznam literatury Klíč k úkolům Grafické možnosti PC Stránka 6

7 Úvod Pod uměním prezentace si můžeme představit různé činnosti. V zásadě se jedná o následující tři oblasti: schopnost ovládat programy pro tvorbu prezentací (např. MS PowerPoint, OO Impress), znalosti pro vytvoření úspěšné prezentace (pravidla pro tvorbu snímků) a samotná schopnost prezentaci poutavě přednést. Umění prezentace zahrnuje kromě dovednosti umět pracovat s prezentačním programem, kde se předpokládá určitý estetický cit (umění vnímat kompozici), také komunikační dovednosti z oblasti rétoriky (řečnictví) a nonverbální komunikace (tj. řeč těla výrazy obličeje a gesta). Účelem tohoto studijního textu je seznámit čtenáře s ovládáním prezentačního programu MS PowerPoint po technické stránce která se dá na rozdíl od estetiky jednoduše a přesně vyjádřit a poukázat na základní postupy a pravidla, která je potřeba dodržet při přípravě prezentací. Čtenář se tak po prostudování potřebných informací a procvičení základních dovedností může připravit k samostatné tvůrčí a efektivní práci s prezentačním nástrojem. V této studijní opoře najdete následující kapitoly: Úvod do tvorby prezentací, kde se seznámíte se základními principy tvorby prezentací (scénáře a metodiky), seznámíte se se základními pravidly a častými chybami tvůrců prezentací. V další kapitole Seznámení s programem PowerPoint se podíváte na možnosti základního ovládání programu pro tvorbu prezentací a vyzkoušíte si různé režimy zobrazení. V předposlední kapitole Příprava prezentace se seznámíte s rozložením snímků, se šablonami a předlohami snímků, záhlavím a zápatím snímků, číslováním snímků, úpravou barevných schémat a stylů prezentace. Dále se seznámíte s editací textu, vkládáním obrázků, tabulek, grafů, diagramů a kreslením vektorových objektů. V poslední kapitole Promítání výstupů se seznámíte s přechodovými efekty a animacemi objektů, nastavením časování, s automatizací kontroly gramatiky a možnostmi tisku. Jak dobrou prezentaci úspěšně prezentovat je nad rámec tohoto studijního textu. Přesto se pokusím v několika poznámkách poukázat na některé důležité věci, které s tímto tématem souvisí. Cíl modulu Po prostudování a procvičení jednotlivých kapitol kurzu byste měli vědět, jakou aplikaci si máte pro přípravu prezentací spustit, znát základní pravidla tvorby prezentací, umět ukládat prezentace v různých souborových formátech (pro prezentování, pro tisk, na web, ) a využívat vestavěných možností aplikací pro prezentace pro zlepšení efektivity práce, například klávesové zkratky, programovou nápovědu, atp. Dále byste si měli umět přizpůsobit nastavení zobrazení prezentace (volit různá rozvržení snímků a jejich vzhled), umět si vybrat a přizpůsobit styl a barevné schéma prezentace. Abyste uměli naplno využívat programů pro tvorbu prezentací, měli byste znát nejen nezbytnou teorii, ale umět i vkládat, upravovat a formátovat text v prezentacích a mít správné návyky pro vytváření snímků. Měli byste umět vytvářet a formátovat grafy pro přehlednější zobrazení informací, vkládat a upravovat obrázky, kliparty, symboly a kreslené objekty, vědět, kdy a jak v prezentacích používat animace a přechodové efekty a umět ověřovat správnost obsahu prezentace před závěrečným tiskem nebo vlastní prezentací. Grafické možnosti PC Stránka 7

8 Použité symboly Význam použitých symbolů Důležitý pojem Poznámka, komentář Úkol Klíč k řešení Grafické možnosti PC Stránka 8

9 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací 1 Úvod do tvorby prezentací Po prostudov{ní 1. kapitoly byste měli být schopni: - popsat způsob přípravy prezentace - vysvětlit z{kladní principy tvorby prezentace (cíle, metody, vlivy) - umět vyjmenovat z{kladní pravidla pro tvorbu prezentací a jejich obsahu (text, obr{zky, tabulky, grafy, barvy) - umět kriticky zhodnotit uk{zky prezentací a vyjmenovat časté chyby 1.1 Aplikace pro tvorbu prezentací Mnohokrát jsem již slyšel od nudných prezentátorů, že neexistuje universální návod, jak vytvořit úspěšnou prezentaci. Také mnoho učitelů tvrdí, že se to nedá snadno vysvětlit, ani popsat a že metody, které používají úspěšní prezentátoři, jsou více dílem talentu a štěstí, což ne každý z nás má. Autor této příručky, stejně jako ti, o jejichž zkušenosti a znalosti se opírá (viz doporučená literatura), si to však nemyslí. Proto se bude snažit stručně a co nejlépe formulovat vše, co je pro vytvoření úspěšné prezentace zapotřebí, aby se mohl stát každý čtenář této příručky tvůrcem pěkné prezentace. Pojem Prezentace, nebo také obchodní grafika je obecným názvem pro multimediální soubory, které se používají při přednáškách, obchodních jednáních, v reklamě a podobně. Hlavním přínosem je možnost vytvářet vlastní animace textu, obrázků a grafů, řešit jejich návaznosti v kombinaci se zvukovým doprovodem (komentáře, hudba), vkládat multimediálním obsah (video, zvuky) a možnost vytvářet vlastní animace způsob zobrazení, změny animací, pohyby po trajektorii a různé časování objektů, atp. Prezentace byly z počátku počítačů (v 90. letech minulého století) vynalezeny počítačovými techniky společnosti Microsoft jako nástroj, který měl usnadnit komunikaci mezi obchodním a technickým oddělením. Programátoři to viděli jako chytrý způsob, jak ušetřit čas při vytvářením slajdů starým způsobem. Jakmile ale vytvořili PowerPoint, začal žít program vlastním komerčním životem. Grafické možnosti PC Stránka 9

10 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Pracovní list č. 1 Aplikace pro tvorbu prezentací Úkol č. 1 Zadání Dohledejte na Internetu programy, ve kterých můžete vytvářet prezentace. Poznamenejte si název programu, výrobce, operační systém, na který je možné jej nainstalovat a jeho cenu. Název programu Výrobce Operační systém Cena Grafické možnosti PC Stránka 10

11 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 11

12 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Pro běžné použití je program MS PowerPoint plně dostačující. Podle údajů společnosti Gartner je nainstalován na 95% počítačů. Poznámka Možnosti tvorby prezentací v profesionálních programech, jako je např. InDesign, se s možnostmi běžných kancelářských aplikací nedají vůbec srovnávat (a výsledky už vůbec ne ). Proto chcete-li profesionální výsledek používejte kvalitní nástroje, nebo oslovte grafiky a designéry. PowerPoint patří v praxi mezi čtyři nejčastěji používané programy (textový editor, Internetový prohlížeč a tabulkový procesor). Měl by být hlavním nástrojem pro předávání myšlenek, ale není. Proč? Je to chybou tvůrců prezentací, nebo prezentačního programu? Téměř každá prezentace v PowerPointu je podobná té, kterou jsme už někde viděli. Microsoft totiž z marketingových důvodů zabudoval do PowerPointu různé průvodce a šablony, které mají tvůrcům usnadnit tvorbu prezentace, ale tyto užitečné nástroje jsou právě hlavním důvodem, proč musíme žít se stránkami plnými odrážek, dlouhých textů a velkých nadpisů a nevkusných pozadí a obrázků (tzv. Klipartrů). Hodně z tohoto selhání má tedy na svědomí Microsoft a nepoučení tvůrci prezentací. 1.2 Jak připravit úspěšnou prezentaci Dnešní společnosti fungují stále rychleji a rychleji, a proto potřebují stále lepší způsoby, jak předávat myšlenky mezi skupinami. Proto se PowerPoint stále ve velké míře používá jako snadno ovladatelný nástroj, který podporuje předávání velmi zhuštěné verbální komunikace podle aktuální potřeby. Např. při setkání obchodníků se zákazníky. Důvodem, proč se používá je, že je celý proces přípravy setkání cenově i časově velmi výhodný. Není potřeba najímat drahé specializované pracovníky, kteří vytvoří umělecky propracované propagační materiály a doprovodné video (animace). Stačí jen poskládat nějaký text a pár obrázků a doprovodit to odborným komentářem. A to vše bez odborného zaškolení zase úspora Microsoft totiž vložil do programu profesionální průvodce, kteří s vytvořením prezentace pomohou. Jak ale ukazuje praxe (a hlavně množství nudných a neúčinných prezentací), není to tak jednoduché vytvořit poutavou a účinnou prezentaci, jak nám tvrdí propagační materiály tvůrců prezentačních programů. Pamatujte Umění prezentovat patří mezi základní formy komunikace. Dobře připravená prezentace (multimediální obsah) nestačí, nezapomínejte na komunikační dovednosti mluvčího (řečnické a nonverbální) a na vizuální a technické pomůcky (např. laserové ukazovátko). Prezentace je v podstatě divadelním představením a posluchači se chtějí něco nového dozvědět. Proto vás sledují alespoň ze začátku. Grafické možnosti PC Stránka 12

13 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Cíle běžných (špatných) prezentací Účelem prezentace (setkání) je komunikovat přímo s posluchači. Pojďme se tedy nejprve podívat, čeho by se měl prezentátor při přípravě prezentace vyvarovat. Většina lidí používá prezentaci (slajdy) místo k podpoře komunikace ke třem cílům, z nichž žádný nevede k dobrým výsledkům: 1. Prezentace jako poznámky většina lidí používá prezentace jako poznámky toho, co během prezentace v podstatě přečte. Vzpomenete si na prezentace, kde přednášející četl text ze snímků, a vy jste si říkali, že jste celou tu cestu podnikli jen proto, abyste si poslechli to, co mohl poslat em? Vždyť čtete rychleji než on a mohli jste toho tolik stihnout 2. Doslovný záznam přednášeného je v podstatě to samé, jako předešlý případ, kde ale prezentátor přečte přesně to, co vidí všichni na promítacím plátně. Klasický uspávač hadů. 3. Usnadnění zapamatování něco jako čtení snímků, ale lepší. Text už bývá strukturovaný. Výsledek je ale stejný. Nekonečná nudná prezentace plná textů, tabulek a grafů. Základy dobré prezentace Pokud chcete předat nějaké myšlenky, nebo někoho přimět, aby přijal váš pohled na svět, aby pochopil vaše nadšení (nebo smutek), nebo na někoho (na zákazníka) emocionálně zapůsobit, je prezentace to nejlepší, co můžete udělat. Poznámka Pokud po vás někdo chce, abyste vytvořili prezentaci jako soubor faktů a čísel (nejlépe v tabulkách a grafech), tak raději prezentaci zrušte a pošlete to všem jako zprávu. Bude to mít stejný efekt a ušetříte čas sobě i ostatním. Pokud budete chtít někoho zaujmout, nebo přesvědčit, budete muset v sobě probudit talent spisovatele, abyste vytvořili krátkou a přitom poutavou zprávu. Proto, chcete-li na někoho zapůsobit, udělejte raději poutavou prezentaci. Tři výše uvedené špatné cíle jsou v rozporu s tím, co má přinést účastníkům prezentace. Souvisí to se samotnou podstatou prezentace. Tou má být přenos nových myšlenek a emocí. Ne nudná přednáška o statistikách a datech. Trocha psychologie Lidský mozek má dvě poloviny. Levá hemisféra je racionální, zaměřená na data a fakta (technický způsob přemýšlení). Pravá mozková hemisféra je emocionální, zpracovává emoce, představy, sny atp. Pokud chcete udělat úspěšnou prezentaci, je zapotřebí oslovit při prezentaci celého člověka, tedy obě hemisféry. Poznámka Když oslovíte jen levou část mozku, utvoří si pravá hemisféra názor na prezentaci (i na mluvčího) hned na začátku, protože bez emocí jen logikou nepřimějete nikoho k přemýšlení, natož k činu. Kdyby záleželo jen na logice, nikdo by nekouřil a každý dobrý nápad by byl přijat. Naopak můžete zase prezentaci pokazit špatnou logikou, nebo nepodloženými fakty. Grafické možnosti PC Stránka 13

14 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Krok 1. Zadání Při tvorbě jakékoli práce (referátu, slohové práce, analýzy, rešerše apod.) se každý potýká se zásadní otázkou: Co mám vlastně udělat? Jak na něco nezapomenout? Informací je většinou nepřeberné množství a zpracovat to důležité je velmi náročné. Abyste se s tímto problémem mohli snadno a jednou pro vždy vypořádat, zvykněte si používat metodu sedmi novinářských otázek. Osvědčená metoda, jak nezapomenout na to důležité: Pojem Sedm novinářských otázek (Seven journalist's questions) KDO, CO, KDY, KDE, JAK, PROČ, KOLIK Princip je jednoduchý. Přemýšlejte nad konkrétní situací (viz úkol č. 2) z různých úhlů pohledů a pečlivě si poznamenejte vše, co budete k vytvoření prezentace potřebovat. Na co nebudete znát odpověď, to vám zodpoví šéf (ve vašem případě pan učitel ). Více o této a jiných podobných metodách najdete na Internetu. Například zde: Journalist's questions nebo zde Alíkoviny: Divná zpráva a jak to zařídit, aby nebyla divná Grafické možnosti PC Stránka 14

15 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 15

16 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Pracovní list č. 2 Sedm novinářských otázek Úkol č. 2 Představte si, že jste dostali na poradě vašeho oddělení za úkol připravit prezentaci pro zákazníky. Vytvořte si seznam otázek, na které musíte znát odpověď dříve, než začnete chystat prezentaci. Šéf má svých úkolů víc než dost, proto Vám dal organizaci na starost. V konečném důsledku ale nesete odpovědnost společně. Vy vymýšlíte, on rozhoduje. 1. KDO? 2. CO? 3. KDY? 4. KDE? 5. JAK? 6. PROČ? 7. KOLIK? Napadá vás ještě něco? Grafické možnosti PC Stránka 16

17 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 17

18 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Krok 2. Stanovení cíle prezentace Základem dobře připravené prezentace (setkání) je detailní scénář celé akce na základě stanovených cílů. V mnoha odborných materiálech najdete různá doporučení, jak správně definovat cíle. Tak, jako nám pomohlo sedm novinářských otázek, pomůžeme si další osvědčenou metodou SMART. Pojem SMART je souhrn pravidel, která pomáhají v rámci projektového řízení (Project Management) efektivně a správně definovat konkrétní cíle projektu. Lze je přizpůsobit pro různé oblasti, jako například pro řízení projektů, nebo i při stanovování osobních cílů. Slovo SMART je zkratkou slov konkrétních oblastí: S specifikace cílů: přesný popis činností, úkolů či rámec plánovaného projektu M měřitelný: přesné a konkrétní hodnoty, kterých má být projektem dosaženo A akceptovatelný: výsledek musí odpovídat strategii, plánu a očekávání všech R reálný: dosažitelné cíle, které lze dosáhnout jen za určitých předpokladů T termínovaný: konečný termín, kdy se bude hodnotit, zda a jak se cíle splnily Grafické možnosti PC Stránka 18

19 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 19

20 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Pracovní list č. 3 Definice cílů (SMART) Úkol č. 3 Označte správně definované SMART cíle a navrhněte, jak opravit chybné. S: Během 15minutové prezentace seznámíme všechny účastníky s naší společností, představíme jim úspěchy v předešlých 5 letech, seznámíme je se všemi technickými inovacemi, představíme jim některé plánované novinky na letošní rok a na závěr jim bude představeno deset nových produktů a služeb. M: Musíme pozvat větší počet účastníků, abychom získali alespoň pár nových zákazníků. A: Prezentace odpoví na otázku: Proč je koček málo. R: a) Prezentací získáme alespoň pár nových odběratelů. b) Každý účastník si zakoupí alespoň jeden testovací výrobek za sníženou cenu. T: Prezentace bude probíhat každé dopoledne ve foyer *foajé+ divadla na Palmovce. Grafické možnosti PC Stránka 20

21 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 21

22 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Krok 3. Vytvoření scénáře, obsahu a struktury prezentace Na základě přesně stanovených cílů se musí ujasnit, v jakém duchu bude prezentace probíhat a jakým způsobem bude vedena. Prezentace je v podstatě hereckým vystoupením, a pokud chcete, aby vaše vystoupení dopadlo výborně, bez detailního scénáře a přípravy se zkrátka neobejdete. Poznámka Scénář prezentace pro 100 odborníků bude určitě jiný, než pro 10 kolegů. I malé vystoupení ale vyžaduje určitou přípravu a stanovení strategie. Cíl a zvolená strategie napoví, jaká forma prezentace bude nejlepší. Zda budete informovat, předvádět nebo i vysvětlovat či se budete dokonce snažit někoho získat, anebo přesvědčit. Prezentace může mít ale i více záměrů pokud má stanoveno více cílů. Standardní scénář prezentace Po úvodním uvítání a představení probíhá většina prezentací podle následujícího scénáře: 1. Úvodní snímek s obsahem prezentace - bude-li prezentace delší (celý den), pak uveďte přesný časový harmonogram 2. Seznámení s cílem prezentace (vždy) a vymezení pojmů (pokud je třeba) 3. Samotný obsah prezentace rozdělený do témat nebo kategorií 4. Shrnutí v bodech nejdůležitější myšlenky 5. Prostor pro diskusi, pokud nebude dán prostor k diskusi během prezentace 6. Rozloučení, závěr poděkování, kontakt, Poznámka Samotný obsah prezentace strukturu je potřeba nechat v této fázi schválit. Jinak budete vytvářet něco, co budete muset stoprocentně a na rychlo měnit a doplňovat, podle představ těch, kteří nesou za celou akci odpovědnost (většinou váš šéf) Krok 4. příprava podkladů Kvalitní informační zdroje Než začnete s tvorbou obsahu samotné prezentace, čeká vás náročná a zdlouhavá mravenčí práce. Musíte shromáždit všechny potřebné informace a materiály k plánovanému tématu a vybrat z nich to, co je pro plánovanou prezentaci cíl prezentace relevantní (důležité) Krok 5. znalost pravidel pro tvorbu obsahu Pravidla pro zpracování textu Běžné kancelářské programy pro tvorbu prezentací nabízí mnoho přednastavených vzorů (tzv. šablony), které mají přednastavený styl grafické prvky, pozadí, barevné schéma, fonty atd. Přesto je potřeba, abyste znali základní pravidla pro tvorbu prezentací, protože i předlohy obsahují mnohdy základní chyby, kterých bychom se měli vyvarovat. Grafické možnosti PC Stránka 22

23 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Pamatujte Základní pravidla tvorby textu: jeden snímek = jedna hlavní myšlenka jeden snímek = max. 5 bodů (odrážek) jeden obrázek = 1000 slov text: strukturovaný, stručný (ne celé věty) fonty: pro celou prezentaci zvolit jeden typ fontu (bezpatkové písmo) velikost písma: nadpisy (36 40 b), text (24 32 b) Pamatujte Základní pravidla ZVÝRAZNĚNÍ textu: kontrastní barvy (používejte jednu, max. dvě různé barvy pro zvýraznění) raději používejte větší font a tučné písmo doporučuje se používat VELKÁ PÍSMENA kurzívu raději nepoužívejte (z dálky nebývá vidět) Chyby při zvýrazňování podtržený text je považován za odkaz na Internet stínování (většinou není vidět a na papíru je pak písmo hůře čitelné) animace a textové efekty nepoužívejte většinou ruší Klasické chyby v textu Mezi běžné chyby počítáme gramatické, typografické, tzv. cirkusové chyby a nahodilé chyby. Gramatické a nahodilé chyby lze eliminovat vestavěnými nástroji pro kontrolu pravopisu (v PowerPointu spustíte klávesou F7). Typografické chyby jsou samostatnou studijní kapitolou (typografie se dnes považuje za druhou gramotnost počítačovou) a v tomto studijním textu pro tuto oblast není dostatek prostoru. Proto tímto laskavého čtenáře odkazuji na příslušnou odbornou literaturu. Do cirkusových chyb se řadí všechny efekty a animace, které dnešní prezentační programy umí, a které by profesionál nikdy nepoužil, protože z psychologického hlediska působí rušivě. Většinou je používají ti, co nemají poutavé prezentace a potřebují, aby se posluchač probudil Grafické prvky v prezentacích Informační prvky fotografie, nákresy, schémata, grafy Doplňková grafika loga, odrážky, pozadí Obrázek na pozadí Poznámka V prezentaci používejte kvalitní obrázky. Na Internetu sice najdete mnoho obrázků, jejich použití je však omezeno autorským zákonem (viz kapitola Krok 6. dodržení autorského zákona). Existuje mnoho portálů, které mají jako svůj hlavní předmět činnosti tvorbu a sdílení kvalitní grafiky (nejen pro prezentace) a které vám umožní při dodržení licenčního ujednání používat jejich obrázky a grafiku jak pro nekomerční účely (zdarma), tak i pro komerční projekty (většinou za úplatu). Grafické možnosti PC Stránka 23

24 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 24

25 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Pracovní list č. 4 Mediální portály Úkol č. 4 Navštivte tyto stránky a poznamenejte si důležité informace jejich licenční politiky. 1) dgl.microsoft.com 2) 3) commons.wikimedia.org Kdy a za jakých podmínek můžete použít jejich obrázky? Název portálu Vlastník 1) Druh licence a způsob použití Cena 2) 3) Grafické možnosti PC Stránka 25

26 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 26

27 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Tabulky v prezentacích Tabulky v prezentacích používejte minimálně pokud je to nezbytně nutné. Důvodem je špatná vypovídací schopnost velkého množství dat. Jen málo lidí je schopno si zapamatovat z řady 10 čísel alespoň tři (pokud nebudou desetinná ). V dobré praxi se tabulek používá jen pro úvodní seznámení se strukturou dat jako východisko celé analýzy, kde můžete zdůraznit jednu nejdůležitější hodnotu. V takovém případě je potřeba posluchače nejprve seznámit se strukturou tabulky (zvýraznit směr čtení (informace o tom, co obsahují řádky a sloupce nebo lépe jen ty důležité). Tabulka by neměla být větší, než 5 řádků 5 sloupců. Důležitou hodnotu zvýrazněte kontrastní barvou (případně velikostí fontu). Nezapomeňte uvést název tabulky a jednotky dat. Grafy v prezentacích Nejlepším způsobem, jak prezentovat větší množství dat je jejich grafické znázornění v grafu. Zde můžete vizuálně velmi dobře zdůraznit rozdíly, poměry, trendy, atp. Než začnete tvořit graf, je důležité si uvědomit, co chcete grafem říct. Každý typ grafu se používá k vizualizaci jiných situací. Například koláčový graf je vhodný pro zvýraznění poměrů, sloupcový pro celkový přehled a spojnicové pro zdůraznění trendů. Přehled výroby [ks] model KT model EU centrála pobočky model EU centrála pobočky Barvy v prezentacích Základem úspěšné prezentace je vhodné zvolení barev, protože ovlivňuje vnímání a následně pak i přijetí (nebo odmítnutí) myšlenek prezentujícího na základě podvědomých reakcí. Člověk subjektivně preferuje barvy v závislosti na pohlaví (ženy mají rády teplejší barvy), kulturním prostředí (tradice), náboženství (symbolika barev), věku, politické nebo sociální příslušnosti. Vnímání barev Z různých psychologických výzkumů vyplývá, že oblíbenost jednotlivých barev u mužů a žen se v mnoha ohledech výrazně liší. Jako oblíbené barvy u obou pohlaví můžeme označit barvu červenou, hnědou, šedou a černou, naopak neoblíbenými barvami jsou žlutá, bílá, oranžová a zelená. Obrázek 1 barevné zvýraznění hodnot v tabulce Obrázek 2 grafy v prezentacích ženy muži Obrázek 3 preference barev Rozdílný pohled mají muži a ženy na modrou (u mužů oblíbená, u žen ne) a růžovou barvu (zde naopak). Muži upřednostňují oranžovou před žlutou a modrou před červenou. Ženy naopak preferují červenou a žlutou barvu na úkor modré a oranžové. Dalším příkladem je modrozelená barva, které dávají přednost ženy, zatímco mezi muži nejde o příliš oblíbenou barvu. Grafické možnosti PC Stránka 27

28 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Také vnímání barev jako symbolů je u mužů a žen odlišné. Například červená barva má pro většinu žen význam tepla a intimity, zatímco muži chápou červenou barvu jako varování a nebezpečí. Modrá barva působí na většinu žen depresivně, nadřazeně, obchodně, zatímco na většinu mužů jako symbol inteligence, jistoty a ochrany. Kulturní vlivy mají na vnímání barev také velký vliv. Například bílá barva znamená pro běžného Evropana radost, čistotu, sňatek, zatímco pro lidi na Dálném Východě symbolizuje smutek a vážnost. Politické přesvědčení, ale i profese hraje velmi důležitou roli z hlediska vnímání barev. Například pravicově orientovaný člověk bude červenou barvou vnímat negativně a bude pomocí ní zobrazovat své politické odpůrce, například komunisty, levicové strany, státy s vládou levice apod. Naopak obchodní manažer bude používat červenou barvu pro zdůraznění cílových oblastí (kladné vnímání červené barvy). Okolní prostředí Působení barev je však také závislé na mnoha okolnostech a podmínkách. Není proto lhostejné, v jaké místnosti bude prezentace promítána. Velký vliv bude mít osvětlení místnosti (zatemnění oken), vlastnosti prezentační plochy a schopnosti projekční techniky věrně reprodukovat barvy. Odborníci se v podstatě shodují na tom, že lze najít takové skupiny lidí, které mají společné vnímání barev. Můžeme je shrnout do následujících zaručených pravidel: Poznámka Muži upřednostňují oranžovou před žlutou a modrou před červenou. Ženy preferují červenou a žlutou barvu. Děti mají rády syté a jasné barvy. Ekonomicky dobře situovaní lidé středního věku dávají přednost pastelovým tónům. Lidé se vztahem k přírodě mají v oblibě stupnici žlutá-zelená-hnědá. Obecně je stupnice zelená-modrá používanější než žlutá-žlutozelená Nejméně oblíbenou barvou je žlutozelená barva. Vnímání barev je ve velké míře dané kulturním a životním prostředím. Například Inuité (Eskymáci) rozeznají velké množství odstínů bílé a šedé (mají 150 různých jmen pro sníh podle jeho barvy a vlastností), příslušníci kmene Berinno (Papua - Nová Guinea) rozeznávají pět odstínů mezi modrou a zelenou barvou, obyvatelé pouští zase dovedou odlišit více odstínů okrové a žluté než běžný Středoevropan. Angličtina má jedenáct slov pro základní barvy, zatímco jazyk kmene Deni žijícího v Indonésii pouze dvě slova. Maďarština má dva různé výrazy pro červenou barvu a jazyk indiánského kmene Navajo má jen jedno slovo pro zelenou i modrou barvu, zatímco pro černou má dva různé výrazy. Lze říci, že o tom, jak vnímáme barvu, nerozhoduje barva samotná, ale nejrůznější fyzikální, fyziologické, psychologické a kulturní vlivy. Pamatujte Upozornění 1. Použití barev není závislé na libovůli tvůrce prezentace. 2. Nepřeceňujte představivost a asociační schopnosti cílového publika. 3. Nepodceňujte vliv barev. Doporučení Barevná kompozice prezentace by měla být volena s citem, s ohledem na téma a cílové publikum. Grafické možnosti PC Stránka 28

29 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Charakteristické vnímání barev Evropanem (psychologie barev) Červená barva je spojována s vitalitou, aktivitou, soutěživostí, vítězstvím, vzrušením, touhou, intenzitou, nebezpečím, varováním, upozorněním, důležitými informacemi, láskou, erotikou, dynamikou, tlakem, pulsem, teplem, krví, ohněm, teplem, násilím, agresivitou, zlostí, hněvem, peklem, utrpením, komunismem, levicí apod. Při pohledu na červenou barvu roste lidem krevní tlak a intenzita dýchání. Jak je vidět z výčtu charakteristik červené barvy, můžeme říci, že je velmi kontroverzní barvou (velmi záleží na odstínu), která ne na všechny lidi působí pozitivně. Proto je vhodné červenou barvu používat jen pro zdůraznění některých informací. Naopak naprosto nevhodná je jako červené pozadí v prezentaci. Modrá barva symbolizuje vodu, moře, hloubky, led, chlad, klid, čistotu, jednotu, spokojenost, příkaz, mír, oblohu, formality, šlechtu, pokornou víru, depresi, melancholii, samotu, omezování apod. Modrá barva má uklidňující vliv. Při pohledu na modrou barvu dochází k poklesu krevního tlaku, intenzity dýchání i tepu. Zelená barva symbolizuje přírodu, lesy, peníze, zábavu, vytrvalost, pružnost, mládí, jaro, sociální reformy, neměnnost, odolnost, trvanlivost, soucit, bezpečí, apod. Negativní vnímání zelené je spojené se závistí, hrabivostí, ignorancí, hady, plazi, ještěrkami, vodníky, mimozemšťany, zlými duchy a jedy. Pohled na zelenou barvu působí velmi uklidňujícím dojmem. Zelená barva je vhodná pro kombinaci s jinými barvami, neboť představuje střed mezi teplými a studenými barvami. Žlutá barva symbolizuje především slunce a sluneční záření, ale také sucho, nedostatek vegetace, optimismus, srdečnost, dobrou náladu, energii, aktivitu a výstrahu, ale také nepoctivost. Na druhou stranu mnozí vysoce odborně zaměření lidé žlutou barvu považují za nevhodnou, neboť v nich evokuje neprofesionalitu a nemístnou pohodu. U žluté barvy je důležité si uvědomit fakt, že její efekt (poutavost) velice silně závisí na okolních barvách a barvě pozadí. Oranžová barva je spojována s dynamikou, ziskem, hojností, teplem, ohněm, varováním, upozorněním, podzimem, zábavou a dobrodružstvím. Růžová barva působí elegantně, romanticky, jemně, sladce, rafinovaně a něžně. Růžová je kombinací intenzity červené barvy a čistoty barvy bílé. Hnědá barva je spojována s horami, jistotou, klidem, materializmem, neměnností, stabilitou, půdou, pevninou, Zemí apod. Černá barva symbolizuje smutek, smrt, neštěstí, tajemství, negaci, kapitulaci, bezmoc apod. Stejně jako bílá a šedá působí neutrálně a v případě barevné stupnice často černá, šedá nebo bílá reprezentují plochy (linie, body) s chybějícími daty. Na druhou stranu budí černá barva vysokou pozornost, působí elegantně a profesionálně. Šedá barva je neutrální barvou, často je spojována s tajemnem (duchové, strašidla, přízraky). Také může symbolizovat všednost, nedostatek kreativity, nemoc nebo chudobu. Šedá barva také slouží k rušení některých příkazů. Bílá barva znamená čistotu, nevinnost, znovuzrození, dobro, světlo, vznik, nemoc, atp. Je nutné si uvědomit, že ne každému může vyhovovat námi zvolená barevná kombinace barev. Také je potřeba vědět, že i kombinace barev má své zákonitosti (kontrastní barvy, doplňkové barvy, barevné škály, atp.). V tomto učebním textu však na toto téma už není prostor. Odkazuji proto laskavého čtenáře na odbornou literaturu. Grafické možnosti PC Stránka 29

30 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 30

31 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Pracovní list č. 5 Chyby v prezentacích Úkol č. 5 Chyby v prezentacích Prohlédněte si ukázkové příklady chybných prezentací. Najdete je v e-learningovém kurzu. Soubor Chybne_prezentace.zip si uložte na disk počítače a extrahujte do pracovního adresáře ve svém profilu. Poznamenejte si všechny nedostatky, kterých se tvůrci prezentací dopustili a ohodnoťte je známkou jako ve škole. 1. Zatmění Měsíce 2. Internetový prohlížeč Známka: 3. Internet, fenomén dnešní doby Známka: Známka: Zaujalo vás na prezentacích něco? Grafické možnosti PC Stránka 31

32 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 32

33 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Krok 6. dodržení autorského zákona Pamatujte Jak u textu, tak zejména u grafiky je potřeba pamatovat na autorský zákon (Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském)! Z hlediska ochrany osobnosti (občanský zákoník) pak na scénu kromě autorských práv vstupuje i problematika ochrany soukromí, tj. problematika fotografií, videa a audionahrávek. Fotografie, obrázky, ani texty tedy nelze kopírovat k dalšímu užití a bez souhlasu autora do nich zasahovat. Obecně platí, že kdo nemá svolení autora, nemůže kopírovat nic, co je dílem ve smyslu autorského zákona. Původnost podle zákona spočívá v tom, že dílo je autorovým duševním výtvorem vlastnictvím. Jedinečnost je pak v podstatě otázkou posouzení, zda takové dílo již neexistuje. Definice díla Autorský zákon definuje dílo jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam. Autorským zákonem je tak chráněno dílo v jakékoliv podobě, ať už se jedná o text, obraz, nahrávku nebo například fotografii či prezentaci. Užití díla Obecně platí zásada, že dílo (nebo část) není možné bez souhlasu autora (bez licence) jakkoliv užít. To znamená, že jej není možné rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat, atp. Z tohoto pravidla však existuje řada výjimek, které umožňují dílo nebo jeho část za jistých podmínek užít. Tyto výjimky z obecného pravidla lze rozdělit na dvě skupiny - volná užití a zákonné licence. Volné užití Volná užití díla jsou způsoby užití, na které se ze zákona hledí, jakoby díla nebyla užita vůbec. Zákon rozeznává dva typy, a to užití pro osobní potřebu a rozmnožování na papír nebo podobný podklad. Dle 30 autorského zákona lze pro osobní potřebu zhotovit jakýkoliv záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla, aniž by byly jakkoliv porušeny právní předpisy. Toto ustanovení má význam pro vedení soukromého výzkumu nebo pro studenty, kteří si shromažďují studijní materiály. Je nutno upozornit, že toto pravidlo se nevztahuje na počítačové programy. Dále je potřeba zdůraznit, že rozmnoženinu (kopii) pořízenou pro osobní potřebu není dovoleno dál šířit nebo zveřejňovat. Rozmnožování na papír nebo podobný podklad Dle 30a autorského zákona do práva autorského nezasahuje a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu, b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu, zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického. Toto ustanovení je výhodné pro studenty, kteří si tak mohou svobodně kopírovat jakýkoliv studijní materiál. Vyučující, kteří chtějí studijní materiály nakopírovat pro potřeby výuky, se mohou opřít o bod b) (použití materiálu při výuce je vnitřní potřebou univerzity), musí však naplňovat základní pravidlo, že při takovém užití díla nebudou nepřiměřeně dotčeny zájmy autora, proto lze doporučit, aby byla tato výjimka využívána pouze v minimální a nezbytné míře. Pokud by tedy výuka vyžadovala, aby studenti pracovali s větší částí díla nebo celým dílem, lze doporučit, aby si studenti toto dílo okopírovali v knihovně sami (režim rozmnoženiny pro osobní potřebu). Grafické možnosti PC Stránka 33

34 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 34

35 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Pracovní list č. 6 Galérie obrázků a grafiky Úkol č. 6 Najděte na Internetu alespoň tři portály, které nabízejí obrazový materiál. Zjistěte, za jakých podmínek můžete jejich obrázky použít. Poznamenejte si Název portálu, URL, typ licence a cenu. Název droe URL Typ licence Cena Grafické možnosti PC Stránka 35

36 Kapitola 1. Úvod do tvorby prezentací Poznámky: Grafické možnosti PC Stránka 36

37 Kapitola 2. Seznámení s programem MS PowerPoint Seznámení s programem MS PowerPoint 2007 Po prostudov{ní 2. kapitoly byste měli být schopni: - spustit aplikaci PowerPoint a otevřít nebo vytvořit novou prezentaci - uložit prezentaci v různých form{tech - přizpůsobit si pracovní prostředí a efektivně využívat vestavěných funkcí - využívat různé režimy zobrazení V tomto studijním textu budeme pracovat s programem MS PowerPoint 2007, který je součástí kancelářského balíku MS Office Spuštění programu První možností je spustit program ze základní nabídky nainstalovaných programů: Start Všechny programy Microsoft Office Microsoft Office PowerPoint Další možností je dvojklik na soubor prezentace. Poznáte jej podle typické ikony a přípony pptx. Starší formát prezentací (ver ) má koncovku ppt. Soubory s příponou ppsx (předchozí verze pps) jsou určené k předvádění (spuštění) prezentace. Poslední možností je vytvoření nového souboru prezentace na základě šablony (koncovka pot, potx), která obsahuje předdefinovaný vzor návrhu (barevné schéma, barevné motivy, písma, loga, atp.). Poznámka V praxi se budete setkávat se šablonami zejména ve velkých firmách. Každá velká firma používá korporátní design pro komunikaci s veřejností, se zákazníky a s vlastními zaměstnanci (loga, firemní barvy, atp.). Většinou jim je navrhují profesionální grafici a interní zaměstnanci je pak musí používat jako základ při tvorbě všech obchodních a marketingových prezentacích. 2.2 Ovládací prvky Tlačítko Office Základním ovládacím prvkem je tlačítko Office, které je v levém horním rohu aplikace. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí nabídka příkazů: Nový umožní vytvořit novou prezentaci. Příkazem Otevřít otevřete soubor již existující prezentace a příkazem Uložit uložíte právě otevřenou prezentaci. Uložit jako umožní uložit otevřenou prezentaci v různých formátech, Tisk prezentace pošle obsah souboru na tiskárnu a tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint umožní otevřít dialogové okno pro přizpůsobení nastavení programu. Grafické možnosti PC Stránka 37

38 Kapitola 2. Seznámení s programem MS PowerPoint 2007 Tlačítko Office Panel Rychlý přístup Název otevřené prezentace Pás karet se záložkami Podokno se snímky prezentace První snímek prezentace Podokno pro poznámky Stavový řádek Režimy zobrazení Změna velikosti zobrazení (Lupa) Obrázek 4 prostředí aplikace PowerPoint 2007 Poznámka Klávesové zkratky Pro zvýšení efektivity práce (rychlost, ergonomie) je výhodné používání klávesových zkratek. Jejich používání vám velmi urychlí práci. Další výhodou je, že je lze používat i v jiných programech. Mezi základní klávesové zkratky, které umožní zadávat programu příkazy bez dlouhého přejíždění myší po obrazovce, patří: [Ctrl] + [S] = Uložit, [Ctrl] + [C] = Zkopírovat, [Ctrl] + [X] = Vyjmout, [Ctrl] + [V] = Vložit, [F5] = Spustit prezentaci (promítnout), Spustit prezentaci od aktuálního snímku = [Shift] + [F5]. Šikovnou funkcí je zobrazení nápovědy pro klávesové zkratky = [Alt]. Příkazy se pak zadávají v kombinaci: [Alt+ + *klávesa+. Panel Rychlý přístup Tento panel obsahuje nástroje pro často používané funkce. Přizpůsobit panel nástrojů lze výběrem v nabídce, která se objeví po kliknutí na tlačítko šipky: Grafické možnosti PC Stránka 38

39 Kapitola 2. Seznámení s programem MS PowerPoint 2007 Obrázek 5 přizpůsobení panelu "Rychlý přístup" Další příkazy je možné vybrat v dialogovém okně pro přizpůsobení nastavení programu (Možnosti aplikace PowerPoint, záložka Přizpůsobit). Označíte požadovaný příkaz v levém okně a dvojklikem (nebo kliknutím na tlačítko Přidat >>) se příkaz přidá na panel Rychlý přístup. Obrázek 6 panel "Rychlý přístup" a další příkazy Grafické možnosti PC Stránka 39

40 Kapitola 2. Seznámení s programem MS PowerPoint 2007 Pás karet Pás karet obsahuje nástroje, přehledně uspořádané do skupin záložek: Domů, Vložení, atd. Pás karet usnadňuje rychle vyhledat potřebný příkaz tím, že se přizpůsobuje aktuálně prováděné činnosti. Příkazy jsou na pásu karet uspořádané v logických skupinách podle typu činnosti (záložky) a zobrazí se jen tehdy, když to má smysl. Například karta Nástroje obrázku se zobrazí jen v případě, že je vybrán obrázek. Obrázek 7 pás karet Poznámka Minimalizace pásu karet Chcete-li si zvětšit pracovní plochu, můžete pás karet skrýt (minimalizovat). Poklepejte na název aktivní karty. Opakovaným poklepáním na kartu pás karet opět obnovíte. Klávesová zkratka [CTRL] + [F1]. Grafické možnosti PC Stránka 40

41 Kapitola 2. Seznámení s programem MS PowerPoint Režimy zobrazení Aplikace PowerPoint obsahuje čtyři režimy zobrazení: Normální, Řazení snímků, Poznámky a Prezentace. Najdete je na kartě Zobrazení. Každý z nich má své specifické vlastnosti a použití Režim zobrazení: Normální Normální zobrazení je základním zobrazením pro provádění úprav v prezentaci. Slouží tedy k vytvoření a editaci prezentace. Toto zobrazení zahrnuje čtyři pracovní oblasti: 1. Karta Snímky: Na této kartě jsou zobrazené miniatury snímků prezentace. Zde můžete také snadno přidávat a odstraňovat snímky nebo měnit jejich uspořádání. Miniatury tak usnadňují navigaci v celé prezentaci a umožňují provádět změny v celém návrhu. 2. Karta Osnova: Tato karta je nejlepším nástrojem pro vytvoření základní struktury celé prezentace. Zde můžete přesouvat texty i snímky jednoduchým chycením textu myší a přetažením na jiné místo. 3. Podokno snímků: V pravé části okna aplikace Power- Point je v podokně snímků zobrazen aktuální snímek. V tomto podokně lze přidávat text, vkládat obrázky, grafy, nakreslené objekty, textová pole, videa, zvuky, hypertextové odkazy, animace, atp. 4. Podokno Poznámky: Zde si můžete vložit text k aktuálnímu snímku. Tyto poznámky lze později také vytisknout, nebo je použít při předvádění prezentace (nápověda, kterou uvidí jen prezentátor na svém monitoru). Obrázek 8 pracovní oblasti při normálním režimu zobrazení Grafické možnosti PC Stránka 41

42 Kapitola 2. Seznámení s programem MS PowerPoint Režim zobrazení: Řazení snímků Toto zobrazení slouží k přehlednému zobrazení všech snímků. Umožňuje snadné uspořádání pomocí přetažení myší, nebo klávesových zkratek pro kopírování, vyjmutí a vložení. Vybrat více snímků najednou lze pomocí klávesy SHIFT. Výběr různých snímků za pomoci klávesy CTRL. Obrázek 9 režim zobrazení: Řazení snímků Režim zobrazení: Poznámky Poznámky můžete zaznamenat v podokně Poznámky, které se nachází v normálním zobrazení pod podoknem Snímky. S poznámkami však můžete pracovat v celostránkovém režimu. Na kartě Zobrazení vyberete ve skupině Zobrazení prezentací volbu Poznámky. Obrázek 10 režim zobrazení: Poznámky Režim zobrazení: Prezentace Toto zobrazení se používá při předvádění prezentace. V tomto zobrazení je prezentace zobrazena přes celou obrazovku počítače tak, jak bude předvedena posluchačům a můžete zde zkontrolovat výsledek práce umístění grafiky, časování, použité efekty animace (animace = zvláštních vizuální nebo zvukové efekty) a přechody snímků. Grafické možnosti PC Stránka 42

43 Kapitola 2. Seznámení s programem MS PowerPoint 2007 Poznámka Zobrazení předvádějícího Předvedení prezentace současně se zobrazením poznámek tak, aby tyto poznámky neviděli posluchači, naleznete v nápovědě v tématu Předvádění prezentace na dvou monitorech pomocí zobrazení předvádějícího. Obrázek 11 režim zobrazení: Prezentace 1. Přehled miniatur snímků umožňuje snadnou a rychlou navigaci během prezentace. 2. Aktuálně zobrazený snímek posluchačům. 3. Tlačítko Konec prezentace ukončí promítání prezentace. 4. Tlačítko Zatemnit skryje posluchačům obrazovku (černá obrazovka). 5. Informuje předvádějícího o čísle následujícího snímku. 6. Navigační tlačítka pro přechod na další snímek vpřed (nebo na předchozí). 7. Informace o aktuálním čísle snímku (například snímek 1 ze 6). 8. Informace o čase, uplynulém od spuštění prezentace (zobrazený v hodinách a minutách). 9. Podokno Poznámky mluvčího, které lze použít jako vodítko při prezentaci. Stavový řádek Stavový řádek obsahuje informace o aktuálním snímku, použitém motivu (předdefinovaný styl) v prezentaci a další informace, podle zvoleného režimu zobrazení. V pravé části stavového řádku najdete ikony pro změnu režimu zobrazení a nástroj Lupa pro změnu velikosti zobrazení snímků. Poznámka Nástroj Lupa Měřítko zobrazení je možné měnit pouze v případě, že je použito zobrazení Normální, Řazení snímků a Poznámky. Pro každý typ zobrazení se pak nastavuje měřítko samostatně. Nástroje Pravítko a Mřížka Tyto nástroje slouží pro přesné umístění objektů v prezentaci. Obrázek 12 nástroje zobrazení (lupa a pravítko) Grafické možnosti PC Stránka 43

44 Kapitola 3. Příprava prezentace 3 Příprava prezentace Po prostudov{ní 3. kapitoly byste měli být schopni: - využívat n{stroje pro pr{ci se snímky a šablonami (motivy, předlohy) - upravit barevné schéma jednotlivých snímků i celé prezentace - organizovat, přesouvat a odstraňovat snímky - upravit z{hlaví a z{patí snímků - form{tovat a upravovat textov{ pole, tabulky, grafy a grafické objekty 3.1 Osnova prezentace Každý snímek prezentace je založen na předloze, která určuje rozvržení obsahu (Motiv sady Office). Ve většině předloh je pole pro nadpis = název snímku. Vhodně zvolený nadpis pomáhá v orientaci při tvorbě prezentace a následně i během samotné prezentace (přednášejícím i posluchačům). Nejprve vytvořte osnovu v režimu normální zobrazení v podokně Osnova. Prezentaci vytvářejte postupným přidáváním nových snímků (záložka Domů, karta Snímky, klikněte na dolní polovinu nástroje Nový snímek, kde z nabízených motivů vyberte požadované rozložení) a doplněním nadpisů. Obrázek 13 osnova prezentace Grafické možnosti PC Stránka 44

45 Kapitola 3. Příprava prezentace Pamatujte Nadpisy na jednotlivých snímcích by se neměly opakovat. Zhoršuje to orientaci nejen během tvorby prezentace, ale i během promítání. 3.2 Vytvoření prezentace na základě šablony Šablona obsahuje informace o vzhledu celé prezentace a slouží jako vzor pro opakované vytváření prezentací se stejným vzhledem. Šablony jsou uložené v souborech s příponou potx. Vytvoření nové prezentace na základě šablony provedete kliknutím na tlačítko Office, výběrem příkazu Nový a v následném dialogovém okně Nová prezentace kliknete v části Šablony na záložku Prázdné a nedávné, Nainstalované šablony, Nainstalované motivy, Šablony, nebo na Nový z existujícího. Výběr požadované šablony potvrdíte tlačítkem Vytvořit. Obrázek 14 osnova prezentace Obrázek 15 šablony Grafické možnosti PC Stránka 45

46 Kapitola 3. Příprava prezentace 3.3 Barevné pozadí snímku Barvu pozadí snímku můžete změnit kdykoli během úprav prezentace. Změnit je můžete jednotlivě, nebo u několika snímků najednou (výběr konkrétních snímků provedete kombinací [Ctrl] + [levý klik] na konkrétní snímky), nebo můžete změnit barevné pozadí u celé prezentace. Barvu snímků změníte kliknutím na záložku Návrh a na kartě Pozadí, kde vyberete nástroj Styly pozadí. V nabídce Nástroje vyberete příkaz Styly pozadí a kliknete na příkaz Formát pozadí. Následně v okně Formát pozadí vyberete položku Výplň. V pravé části okna vyberte druh výplně a vyberete vhodnou barvu. Barva bude použita u vybraných snímků kliknutím na tlačítko Zavřít. Tlačítkem Použít u všech aplikujete barvu na všechny snímky prezentace. Obrázek 16 barevné schéma 3.4 Organizace snímků Kopírování a přesouvání snímků Nastavte ukazatel myši na snímek, který chcete zkopírovat (nebo přesunout) a tažením myši jej přesuňte na požadované místo. Pokud chcete snímek použít jako základ nového snímku, zkopírujete jej pomocí kombinace klávesových zkratek [Ctrl] + [C] => [Ctrl] + [V], nebo můžete snímek přetáhnout a během přetahování držte klávesu [Ctrl]. Odstranění a skrytí snímků Pro odstranění nebo skrytí snímku vyberte z místní nabídky Odstranit snímek, nebo Skrýt snímek. Obrázek 17 organizace snímků Grafické možnosti PC Stránka 46

47 Kapitola 3. Příprava prezentace Pamatujte 1. Uspořádání snímků se nejlépe provádí v režimu zobrazení: Řazení snímků. 2. Snímky můžete snadno kopírovat mezi dvěma prezentacemi pomocí klávesových zkratek, nebo z místní nabídky příkazy Kopírovat / Vyjmout / Vložit. 3. Snímek, který je skrytý, zůstává součástí souboru, ačkoli při spuštění prezentace v zobrazení Prezentace zůstane skrytý. Možnost Skrýt snímek můžete zapnout nebo vypnout jednotlivě u všech snímků v prezentaci. Použití šablony Dodatečnou aplikaci motivu z jiné šablony na konkrétní snímek (nebo celou prezentaci) provedete výběrem na pásu karet Návrh. Na kartě Motivy klikněte na tlačítko Více v pravé dolní části seznamu motivů. Můžete vybrat předdefinované motivy, nebo použít motiv z již existující prezentace příkazem Hledat motivy. V dialogovém okně najděte a otevřete požadovaný soubor. Tlačítko Více Obrázek 18 aplikace šablony 3.5 Práce s předlohou prezentace Předloha Předloha je součástí šablony. Obsahuje informace o jednotném pozadí snímků, barevných motivech, velikosti a stylu textu, o obrázcích, tabulkách, grafech a dalších objektech. Změna předlohy změní celou prezentaci změny se projeví na všech snímcích, které jsou na danou předlohu vázané. Předloha se využívá například k vložení jednoho obrázku na všechny snímky (firemní logo). Úvodní snímek mívá zpravidla vlastní předlohu. Grafické možnosti PC Stránka 47

48 Kapitola 3. Příprava prezentace Přidání nové předlohy Vyberte kartu Zobrazení a na kartě Zobrazení prezentací vyberte zobrazení Předloha snímků. Tím se dostáváte do režimu úprav předloh snímků, který se ukončuje kliknutím na Zavřít předlohu. Obrázek 19 úprava předlohy snímků Na záložce Předloha snímků vyberte na kartě Upravit předlohu nástroj Vložit předlohu snímků. Nově vložená nepřiřazená předloha Obrázek 20 vložení nové předlohy snímků Přiřazení předlohy vybranému snímku Přepněte do normálního zobrazení a v levém podokně zobrazte náhled snímků. Pravým tlačítkem myši klikněte na snímek, kterému chcete přiřadit nově vytvořenou předlohu. Z místní nabídky vyberte příkaz Rozložení a v následující nabídce vyberte předlohu, kterou chcete použít na vybraný snímek. Grafické možnosti PC Stránka 48

49 Kapitola 3. Příprava prezentace Obrázek 22 přiřazení předlohy vybranému snímku Pamatujte Vložení obrázku do předlohy Pokud chcete vložit na každý snímek obrázek (např. firemní logo), nejlepším způsobem je využít předlohu snímků. Obrázek se pak zobrazí na těch snímcích, kterým přiřadíte tuto předlohu. 3.6 Záhlaví & zápatí a číslování snímků Záhlaví se využívá pro zobrazení textu v horní části každého snímku. Zápatí umožňuje zobrazit datum, číslo snímku, atp. Klikněte na záložku Vložení, na kartě Text vyberte nástroj Záhlaví a zápatí. V dialogovém okně Záhlaví a zápatí na kartě Snímek označte ty položky, které chcete zobrazit. Chcete-li vložit zápatí jen u vybraných snímků, klikněte na Použít. U všech snímků klikněte na Použít u všech. Obrázek 23 záhlaví a zápatí Grafické možnosti PC Stránka 49

50 Kapitola 3. Příprava prezentace Pamatujte Vložení Záhlaví & zápatí do předlohy Pokud chcete zobrazit záhlaví a zápatí na všech snímcích, vytvořte je v normálním zobrazení. Pokud je chcete vložit jen u vybraných snímků, vložte je do předlohy těchto snímků. Další možností, jak vložit Z&z jen u některých snímků, je, že snímky nejprve označíte. 3.7 Editace prezentace Práce s textem Textové pole Texty se zapisují do textového pole, nebo do tabulky. Snímek může obsahovat jedno, nebo více textových polí. Záleží na typu rozložení, které je u snímku použito. Další textová pole lze do snímku přidat ručně přes záložku Vložení, na kartě Text kliknete na nástroj Textové pole a tahem myší nakreslíte textové pole tak velké, jak budete potřebovat. Do tohoto pole pak můžete zapsat libovolný text. Obrázek 24 vložení textového pole Rozměry textového pole se změní tažením za úchopové body, které jsou po obvodu textového pole. Barva a okraj textového pole se změní v dialogovém okně Formát tvaru, který zobrazíte z místní nabídky (klikněte pravým tlačítkem myši na okraj textového pole a vyberte Formát tvaru). Poznámka Text v PowerPointu se formátuje stejnými nástroji, jako v aplikaci MS Word 2007 (na záložce Domů je najdete na kartě Písmo a Odstavec). Rozdíl je pouze v tom, že text v PowerPointu je vložen do textového pole. Formátovat text tak můžete přímo v tomto textovém poli, nebo lze formátovat textové pole jako celek. Kopírování textového pole Textové pole můžete přesouvat nebo kopírovat v rámci jednoho snímku, mezi snímky, nebo mezi prezentacemi. Prezentace musí být v normálním režimu zobrazení. Pro kopírování textového pole v rámci snímku jej stačí označit a během přetahování myší podržte klávesu *Ctrl+. Pro kopírování a přesouvání textového pole na jiné snímky použijte příkazů Kopírovat nebo Vyjmout a Vložit. Formátování textového pole Pro formátování textového pole (barva pozadí, barva rámečku, formát textu, ) klikněte pravým tlačítkem myši na okraj textového pole a z místní nabídky vyberte příkaz Formát tvaru. Grafické možnosti PC Stránka 50

51 Kapitola 3. Příprava prezentace Text uvnitř textového pole můžete formátovat pomocí standardních nástrojů Písmo a Odstavec. Můžete nastavit font (tvar písma), velikost, barvu a řez písma (tučné, kurzíva, podtržené, stínované, přeškrtnuté). Font Změna velikosti Velikost Barva Seznamy Odsazení Řez Zarovnání Řádkování Obrázek 25 nástroje pro formátování textu Poznámka Změnu velikosti písma (úprava na VELKÁ písmena) můžete provést opakovaným stiskem klávesy *F3+ a přidržením klávesy [Shift]: velká Velká VELKÁ. Seznamy Seznamy obsahují položky, přehledně uspořádaný do číselného, nebo nečíslovaného seznamu. Každá položka je na samostatném řádku (odstavec) a na začátku každého řádku je zobrazen symbol: odrážka, nebo číslo. Vzdálenost mezi řádky můžete změnit nástrojem Řádkování. Nečíslovaný seznam Obrázek 26 odrážky a seznamy Číslovaný seznam Grafické možnosti PC Stránka 51

52 Kapitola 3. Příprava prezentace Tabulky Vytvoření tabulky Některá rozložení snímků nabízejí tabulku jako součást snímku (např. Nadpis a obsah). Rozložení snímku obsahuje uprostřed několik ikon pro vložení různého obsahu (tabulka, graf, obrázek, videoklip). Tabulku vložíte kliknutím na ikonku tabulka. V dialogovém okně zadejte požadovaný počet řádků a sloupců. Další možností je vytvoření tabulky pomocí nástrojů na záložce Vložení, karta Tabulky, kde klikněte na nástroj Tabulka. Velikost tabulky určíte tažením ukazatele myši (počet buněk => š v). Každá buňka tabulky se chová jako textové pole. Text v buňce lze zalomit stiskem klávesy Enter, formátovat, zarovnávat, atp. Tabulátor pro odsazení textu v buňce ale použít nelze. Práce s řádky a sloupci Pokud chcete vybrat celý řádek, nebo sloupec, nastavte ukazatel myši před levý okraj daného řádku, resp. Nad horní okraj sloupce tak, aby se ukazatel myši změnil na černou šipku. Poté stačí kliknout levým tlačítkem myši. Více řádků (sloupců) vyberete tažením myši přes požadované buňky. Pro označení tabulky můžete použít nástroj ze záložky Rozložení, karta Tabulky, nástroj Vybrat. Z nabídky použijete požadovaný příkaz pro výběr tabulky, sloupce, nebo řádku. Změna rozměrů tabulky Do tabulky lze vkládat nové řádky a sloupce, z místní nabídky, kde vyberete příkaz Vložit. Podle umístění kurzoru lze Vložit sloupce/řádky nalevo/napravo/nad/pod). Nový řádek/sloupec můžete také pomocí nástrojů na záložce Rozložení, karta Řádky a sloupce. Odstranění řádků a sloupců lze obdobným způsobem pomocí nástrojů z místní nabídky, nebo na záložce na záložce Rozložení, karta Řádky a sloupce, nástroj Odstranit. Celou tabulku odstraníte tak, že kliknete do libovolné buňky, pak na rám kolem tabulky a stisknete klávesu Delete. Změnu výšky a šířky buněk nastavíte tak, že najedete ukazatelem myši nad hranu buňky, kterou chcete posunout. Ukazatel myši se změní na dvojitou čáru se šipkami. Tažením myši posunete hranu buňky na požadovanou velikost. Přesný rozměr nastavíte na záložce Rozložení, karta Velikost buňky. Grafické možnosti PC Stránka 52

53 Kapitola 3. Příprava prezentace Grafy Vložení grafu do prezentace Grafy jsou vizuálním zobrazením dat z tabulky. Dříve, než začnete tvořit graf, je důležité dobře rozmyslet, jaký typ grafu bude pro posluchače nejvhodnější. Většinou je vhodnější rozdělit výklad tabulky na více snímků a různými typy grafů a zaměřit se na jednotlivé myšlenky, než chtít vyjádřit v jednom grafu vše. Právě tento přístup bývá většinou základem neúspěšné prezentace. Nástroj pro vložení grafu Některá rozložení nabízí nástroj vložení grafu Některá Dialogové rozložení okno nabízí nástroj různé typy vložení a podtypy grafu grafů Obrázek 27 vložení grafu Úpravy grafu Každý graf se skládá z několika částí (název grafu, popisky, pozadí, osy, datové řady, atd.). Každý prvek grafu lze samostatně upravovat. Grafické možnosti PC Stránka 53

54 Kapitola 3. Příprava prezentace Typ grafu: Pokud chcete graf po vložení změnit, stačí jej označit kliknutím do libovolného místa v grafu a vybrat na záložce Návrh, na kartě Typ nástroj Změnit typ grafu. Obrázek 28 typy grafů Datové hodnoty: Bude-li potřeba změnit datové hodnoty, které graf zobrazuje, vyberte na záložce Návrh, na kartě Data nástroj Upravit data. Hodnoty v tabulce upravte a tabulku zavřete. Název grafu: Název grafu můžete upravovat jako běžné textové pole. Pokud jej odstraníte (klávesou Delete), obnovíte jej zpět na záložce Rozložení, na kartě Popisky nástrojem Název grafu. Obrázek 29 název grafu Popisky: Do zobrazeného grafu můžete vložit popisky hodnot ze záhlaví sloupců v tabulce nástrojem na záložce Rozložení, na kartě Popisky nástrojem Popisky dat. Obrázek 30 popisky dat Pokud chcete změnit druh zobrazovaných informací (např. když místo desetinných hodnot potřebujete procenta), klikněte v nabídce nástrojů Popisky dat na Další možnosti popisků dat a v části Obsah popisku zaškrtněte pouze hodnoty, které mají být zobrazeny. Grafické možnosti PC Stránka 54

55 Kapitola 3. Příprava prezentace Barva pozadí: Změnu pozadí provedete na záložce Formát, karta Aktuální výběr a nástroj Zobrazovaná oblast. Z nabídky tohoto nástroje vyberete tu část grafu, kterou chcete formátovat. Obrázek 31 formátování grafu Barvu pozadí pak můžete změnit nástrojem Formátovat výběr na kartě Aktuální výběr. Obrázek 32 barva pozadí grafu Organizační diagramy Organizační diagramy vyjadřují strukturu závislost objektů. Lze jimi vyjádřit např. způsob řízení firmy (hierarchii), vývoj a závislosti procesů, atp. PowerPoint nabízí několik připravených typů. Jedním z nich je hierarchický organizační diagram. Vytvoření organizačního diagramu Nástroj pro vložení organizačního diagramu najdete přímo na snímku některých typů rozložení nebo jej můžete vložit pomocí nástroje SmartArt na záložce Vložit, karta Ilustrace. Obrázek 33 organizační diagram Grafické možnosti PC Stránka 55

56 Kapitola 3. Příprava prezentace Úpravy organizačního diagramu Po kliknutí na organizační diagram se zobrazí záložky Návrh a Formát. Jednotlivé části organizačního diagramu se editují jako textová pole, které můžete samostatně formátovat. Strukturu můžete upravovat v nástroji Podokno textu obrázku SmartArt. Více se o tomto nástroji dočtete v nápovědě. Nástroj pro snadnou změnu struktury: Podokno textu obrázku SmartArt Obrázek 34 nástroje pro úpravu org. diagramu Pro přidání dalšího pole do struktury klikněte na nadřízený prvek a nový podřízený prvek přidáte kliknutím na záložku Návrh, a na kartě Vytvořit obrázek vyberete nástroj Přidat tvar Grafické objekty Grafické objekty v prezentaci mají různý význam. Mezi grafické prvky řadíme obrázky, grafy kliparty, kreslená schémata, doplňkové obrázky, atd. Obecně je můžeme rozdělit do tří skupin: Informační prvky fotografie, nákresy, schémata, grafy Doplňková grafika loga, odrážky Obrázek na pozadí Některým grafickým objektům je možné upravit barvu, styl čáry, pozadí, atp. Vložení grafického objektu Pro vložení grafického objektu musíte mít normální zobrazení a kliknout na záložku Vložení. Obrázek 35 vložení grafického objektu Vložení obrázku: Obrázek vložíte nástrojem Obrázek na kartě Ilustrace. V otevřeném dialogovém okně najděte složku s požadovaným soubor s obrázkem. Vložení klipartu: Klipart je kolekce vektorových obrázků, ve které jsou obrázky roztříděné do kategorií. Klipart vložíte dvojklikem na nalezený náhled. Pak lze klipart otáčet, přesouvat, kopírovat atp. stejně, jako jiné objekty. Vložení speciálních tvarů: Do prezentace můžete vložit speciální Tvary: obdélník, kruh, šipka, čára, odkaz s komentářem, atd. Tvar se kreslí tažením myši. Grafické možnosti PC Stránka 56

57 Kapitola 3. Příprava prezentace Obrázek 36 vložení speciálních znaků a objektů Vložení Fotoalba: Fotoalbum v aplikaci PowerPoint je prezentace, ve které můžete zobrazit osobní nebo obchodní fotografie. Do této prezentace lze přidat různé efekty včetně přechodů mezi snímky, barevných pozadí a motivů (motiv je kombinace barev, písem a efektů motivu), zvláštního rozložení a dalších možností. Po přidání obrázků do alba je možné přidat titulky, upravit pořadí a rozložení, přidat rámečky kolem obrázků a použít téma, čímž ještě více upravíte vzhled alba. Vložení symbolu: Symbol je znak, proto jej lze vložit pouze do textového pole na kartě Text. Poznámka Online kolekce klipartů Pokud je počítač připojený k Internetu, lze prohledávat i online kolekce klipartu na stránkách společnosti Microsoft přímo z programu MS Office. Jinak se prohledává jen kolekce, nainstalovaná s programem MS Office (kolekci klipartů lze využívat ve všech programech MS Office). Přizpůsobení grafických objektů Vložený grafický objekt můžete přizpůsobit různým způsobem. Klikněte na objekt a za úchopové body můžete měnit jeho velikost, polohu (otočením za horní zelený bod), zarovnání, atd. Umístění a kopírování: Máte-li vloženo více objektů, můžete je všechny označit (výběr objektů provedete tažením myší, nebo držte klávesu [Ctrl] a postupně klikejte na objekty) a pracovat s nimi najednou. Grafické objekty můžete kopírovat, přesouvat v rámci jednoho snímku, mezi snímky, anebo mezi prezentacemi. Pamatujte Rychlé kopírování objektů Označte objekt (textové pole, šipku, obrázek), podržte klávesu [Ctrl] a posuňte objekt myší. Tím snadno vytvoříte druhý identický objekt. Grafické možnosti PC Stránka 57

58 Kapitola 3. Příprava prezentace Velikost: Velikost můžete měnit dvěma způsoby: tažením myši za úchopový bod objektu, nebo přesným zadáním rozměru. Klikněte na objekt pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte příkaz Velikost a umístění. Do polí Výška a Šířka nebo do pole Měřítko zadejte požadovanou velikost. Otočení a překlopení: Grafický objekt můžete otočit myší za zelený úchopový bod, nebo jej můžete natočit přesně v dialogovém okně Formát obrázku zadáním přesné hodnoty pootočení ve stupních (Otočení). Dalším možností otočení objektu poskytuje nástroj Otočit na záložce Formát, na kartě Uspořádat. Tímto nástrojem můžete objekt i překlopit. Obrázek 37 vlastnosti objektu Zarovnání: Označený objekt můžete zarovnat pomocí nástroje Zarovnat, který je na záložce Formát, na kartě Uspořádat. Pokud budete mít na snímku více objektů, které se budou vzájemně překrývat, můžete pomocí nástrojů Přenést do popředí/pozadí nastavit požadovanou viditelnost jednotlivých objektů. Představte si to jako vrstvy. Objekt ve vyšší vrstvě překrývá objekty v nižších vrstvách. Pořadí Otočení Seskupit Oddělit Zarovnat Obrázek 38 přizpůsobení zobrazení objektu Seskupení: Máte-li na snímku více objektů, je možně je seskupit do jediného objektu, se kterým pak můžete pracovat jako s celkem (otočit, překlopit, kopírovat, změnit velikost, ). Objekty lze znovu rozdělit na samostatné objekty. Seskupení provedete na záložce Formát, karta Uspořádat, příkazem Skupina. Rozdělení se provádí příkazem Oddělit. Zadání textu do objektu: Do dvourozměrných tvarů (kruh, čtverec, elipsa, ) je možné vložit text z místní nabídky příkazem Upravit text. Tento text je možné formátovat pomocí nástrojů na záložce Domů, na kartě Písmo a Odstavec. Barva výplně a styl čáry: Jednorozměrným objektům (čára, šipka) lze nastavit pouze vlastnosti čáry a koncového bodu. U dvourozměrných objektů (kruh, čtverec) můžete nastavit vzhled výplně a vlastnosti obvodové čáry v místní nabídce příkazem Formát tvaru. V dialogovém okně můžete nastavit i speciální vlastnosti, jako je průhlednost, nebo vržený stín. Grafické možnosti PC Stránka 58

59 Kapitola 4. Příprava výstupů 4 Příprava výstupů Po prostudov{ní 4. kapitoly byste měli být schopni: - připravit promít{ní doplněním přechodových efektů a animací - doplnit pozn{mky pro předn{šejícího - odstranit chyby v textu automatickou kontrolou pravopisu - vytisknout prezentaci v požadovaném form{tu 4.1 Příprava promítání Přechodové efekty mezi snímky V této fázi přípravy prezentace jsou všechny snímky připravené, a pokud je to nezbytně nutné, je možné je doplnit o vizuální efekty při přechodu mezi snímky. Označte snímek, kterému chcete přiřadit přechodový efekt a na záložce Animace vyberte na kartě Přechod na tento snímek požadovaný efekt přechodu. Kliknete-li na nástroj Použít u všech, bude tento přechodový efekt nastaven u všech snímků. Dále je možné nastavit i zvukový efekt a rychlost přechodu. Přechodový efekt se odstraní tak, že se snímku přiřadí přechod Bez přechodu. Obrázek 39 příprava promítání Animace objektů Každý objekt prezentace (textové pole, obrázek, graf, ) může být animován. Vyberte objekt a na záložce Animace vyberte na kartě Animace nástroj Animovat a vyberte jednu z možností. Nástroj Vlastní animace můžete použít pro výběr z většího počtu animací s více možnostmi nastavení. V podokně Vlastní animace klikněte na Přidat Obrázek 40 animace objektů efekt a vyberte, kdy se efekt spustí. Odstranění efektu provedete na kartě Animace výběrem Žádná animace. Poznámky Poznámky můžete vytvořit pro přednášejícího (viz kapitola Režim zobrazení: Prezentace), nebo pro posluchače (tisk včetně poznámek). Poznámku zapíšete do pole pod snímkem. Pole můžete zvětšit tažením myši za horní okraj. Grafické možnosti PC Stránka 59

60 Kapitola 4. Příprava výstupů Volba výstupního zobrazení Pro nastavení způsobu předvádění vyberte na záložce Prezentace na kartě Animace nástroj Nastavit prezentaci. Pokud bude prezentaci promítat přednášející (volba Předváděná lektorem), bude prezentace zobrazena na celé obrazovce a přechod na další snímek si bude přednášející řídit sám podle tempa přednášky. Pokud budete prezentaci poskytovat v elektronické podobě, je vhodnější nastavit Prohlížení jednotlivcem. Bude-li prezentace spuštěna bez obsluhy (například na výstavě), vyberte možnost Automatické prohlížení a zaškrtněte opakovat až do stisku [Esc]. Na výstavách většinou uživatel Obrázek 41 nastavení promítání prezentace nemá k dispozici ani myš, ani klávesnici a zamezí se tím nežádoucím zásahům kolemjdoucích. Skrytí a zobrazení snímků V některých situacích je potřeba prezentaci upravit tak, aby se některé snímky nepromítaly. Proto není potřeba snímky z prezentace odstranit, ale stačí je dočasně skrýt. Při normálním zobrazení jsou vidět všechny snímky, při promítání se projeví skrytí snímků. V podokně Snímky klepněte pravým tlačítkem myši na snímek, který chcete skrýt, a potom klepněte na příkaz Skrýt snímek. Vedle snímku, který jste skryli, se zobrazí ikona skrytého snímku, která má uvnitř číslo snímku. Další možností, jak skrýt snímek je použití nástroje Skrýt snímek na záložce Prezentace na kartě Nastavení. Poznámka Varianty scénářů jedné prezentace Pokud budete mít více scénářů, jak prezentaci promítat, určitě si oblíbíte nástroj Vlastní prezentace na záložce Prezentace na kartě Spustit prezentaci. Umožňuje pojmenovat scénář a vybrat do něj jen některé snímky. Když vám někdo zkrátí čas projekce, nic vás nepřekvapí Obrázek 42 scénář promítání Grafické možnosti PC Stránka 60

61 Kapitola 4. Příprava výstupů 4.2 Revize Kontrola pravopisu Pokud je aktivní kontrola pravopisu během psaní a označování gramatických chyb (klikněte na tlačítko Office, Možnosti aplikace Word, záložka Kontrola pravopisu a mluvnice), může se objevit podtržení slov červenou vlnovkou. To znamená, že buď Word toto slovo nemá ve slovníku, nebo jde o překlep. Po kliknutí pravým tlačítkem myši v místní nabídce můžete slovo nechat opravit, nebo jej přidat do uživatelského slovníku. Zeleně podtržená slova upozorňují na gramatické a stylové chyby v textu (např. když ve větě chybí čárka). Kontrola pravopisu probíhá od aktuálního snímku do konce prezentace. Pak kontrola přeskočí na první snímek a pokračuje až k místu, odkud se začalo. Vždy bude tedy zkontrolována celá prezentace. Nástroj pro kontrolu pravopisu najdete na záložce Revize na kartě Kontrola pravopisu: Pravopis, nebo jí spustíte klávesou [F7]. Obrázek 43 nástroj pro kontrolu pravopisu Je-li nalezena chyba, objeví se dialogové okno s možností Přeskočit (chyba se neopraví), Přeskakovat (chyba se bude i v budoucnu ignorovat), Zaměnit (ručně opravené slovo, nebo zvýrazněné ze slovníku), Zaměňovat (příště se už nebude ptát a chybu vždy automaticky opraví), Přidat (přidá do slovníku toto nové slovo). Orientace snímků a velikost stránky Orientaci snímků (na šířku/na výšku) můžete měnit pro zobrazení snímků nebo pro poznámky a osnovu. Klikněte na záložku Návrh a na kartě Vzhled stránky klikněte na nástroj Vzhled stránky. V dialogovém okně nastavte požadovanou orientaci stránky, nebo rozměry snímku. Grafické možnosti PC Stránka 61

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11

Obsah. Úvod Začínáme s PowerPointem Operace se snímky Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Obsah Úvod... 9 Pro koho je kniha určena...10 Použité konvence...11 Začínáme s PowerPointem... 13 1.1 Základní pojmy...14 1.2 Podokno úloh...16 1.3 Zobrazení dokumentu...17 1.4 Uložení prezentace...21

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Do panelu nástrojů

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6

PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 PowerPoint 2010 Kurz 5, 6 Obsah Kurz 5... 1 1. Časování prezentace 1 2. Audiozáznamy 2 3. Záhlaví a zápatí 3 Kurz 6... 4 4. Tvorba fotoalba 4 5. Komprese obrázků 5 6. Příprava výstupů 5 7. Tisk prezentace

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy MS PowerPoint 2007 Základní pojmy Microsoft PowerPoint 2007 je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Dnes se již prodává novější verze kancelářského

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

PowerPoint lekce II.

PowerPoint lekce II. PowerPoint lekce II. Formát pptx Základem, všech dokumentů je xml formát Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů Text, obrázky, styly

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1

Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 Obsah 1 SEZNÁMENÍ S PROGRAM EM 1 ÚVODEM 2 К čemu se PowerPoint používá Nová verze si polepšila Abychom si rozuměli OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Spuštění programu Způsoby vytvoření prezentace Stručný průvodce Hlavní

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Metodika pro učitele

Metodika pro učitele Metodika pro učitele Tvorba prezentace v aplikaci PowerPoint 2010 PowerPoint je program, který umožňuje navrhnout, kvalitně graficky a esteticky ztvárnit a následně spustit a předvést prezentaci. Celý

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT PRÁCE S POČÍTAČEM Obor: Studijní obor Ročník: Druhý Zpracoval: Mgr. Fjodor Kolesnikov PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 TS Výuka informatiky I (ovládání textových editorů) Terasoft - možnost instalovat jeden až tři kurzy (cvičení fungují pouze s nainstalovaným vlastním editorem) : o Výuka MS Office Word 2003 o Výuka MS

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu...

typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... typy prezentací... 2 prezentační systémy... 2 struktura prezentace... 2 postup při tvorbě... 2 tvorba osnovy... 2 zásady pro tvorbu... 2 spuštění programu... 3 uložení programu... 3 popis programu... 4

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_08 IKT PowerPoint Použití šablon Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

PowerPoint 2010 Kurz 4

PowerPoint 2010 Kurz 4 PowerPoint 2010 Kurz 4 Animace... 1 Texty vkládání, formátování... 3 Grafy vkládání, formátování... 5 Grafické objekty... 6 Přechody mezi snímky... 7 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Animace Animace jsou umístěny

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití

Základy prezentace. MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace MS PowerPoint a možnosti využití Základy prezentace Prezentace připravujeme k různým účelům: prezentace výrobku či projektového produktu prezentace projektu, projektového záměru, projektových

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy

Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy Vytvoření šablony Při vytváření šablony vytváříte soubor (POTX), ve kterém jsou zaznamenány všechny úpravy kombinace předlohy snímků, rozložení a motivu. Šablony slouží jako základ pro opakované vytváření

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Windows 10 (5. třída)

Windows 10 (5. třída) Windows 10 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na Pracovní ploše ikona Student 17 (se jménem přihlášeného uživatele) ikona Tento počítač

Více

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010

Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft PowerPoint 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace PowerPoint 2003. Proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. v následujícím

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

Příprava dokumentů textovým procesorem II.

Příprava dokumentů textovým procesorem II. Příprava dokumentů textovým procesorem II. Zpracování textu v textovém procesoru Microsoft Word 2007 Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

PowerPoint 2010 snadno a rychle

PowerPoint 2010 snadno a rychle Josef Pecinovský PowerPoint 2010 snadno a rychle Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4134. publikaci Odpovědný redaktor Hynek Šeda Sazba Hynek Šeda Počet stran 96 První vydání,

Více

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1

Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 Požadované dovednosti v ovládání textového procesoru Microsoft Word 2013 pro předměty VA1 a VT1 1 Úvod 1.1 Práce s dokumenty 1.1.1 Spustit a ukončit textový editor. 1.1.2 Otevřít jeden nebo několik dokumentů.

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku

Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Jak postupovat při použití děl cizích autorů v materiálech pro výuku Úvod Autoři tištěných i elektronických děl na VŠCHT Praha dlouhodobě řeší problém vkládání textů, tabulek, obrázků apod., které získali

Více

Pracovní prostředí Excel 2010

Pracovní prostředí Excel 2010 Zdokonalování ICT gramotnosti v rámci projektu IMPACT Pracovní prostředí Excel 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Obsah Co je to Excel a k čemu slouží... 3 Co nabízí nová verze Excel 2010:...

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Zá klády prá ce se styly

Zá klády prá ce se styly Formát docx Zá klády prá ce se styly Základem, všech dokumentů je xml formát o Bez nutnosti nastavení, transformace či konverze nativní součást ukládání Ve skutečnosti souhrn dílčích souborů o Text, obrázky,

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint

MS PowerPoint 2003. Začínáme pracovat s prezentací. Prostředí MS PowerPoint MS PowerPoint 2003 Prostředí MS PowerPoint Práce s aplikací PowerPoint je co do navigace podobná práci v textovém editoru nabídky / menu jsou totožně řazeny jako např. u Word a obsahují obdobné možnosti.

Více

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010

Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Tlačítka a další prvky vestavěných panelů nástrojů a nabídek (CommandBar) a jejich Control ID ve verzi Excel 2010 Pozn. Od verze Excelu 2007 jsou klasické panely nástrojů skryty. Jejich nástroje mohou

Více

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje

ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH. Okraje ROZLOŽENÍ STRÁNKY, NÁVRH Ve Wordu tedy můžeme nastavovat vlastnosti písma, vlastnosti odstavce a také vlastnosti stránky. Přesuneme se na záložku ROZLOŽENÍ STRÁNKY, kde tyto najdeme v levé části. Další

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Informační

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo didaktického materiálu EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-212 Druh didaktického materiálu DUM Autor Ing. Renata Zárubová Jazyk čeština

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček

o o Autor karty a všech jejích součástí, není-li uvedeno jinak, je: Bc. Pavel Janíček Název (téma) Oblast zařazení do RVP Ročník, věková kategorie Učivo Word Test znalostí Informační a komunikační technologie IKT textové editory 14-15 let Všeobecné znalosti o Wordu Cíle (kompetence) Žák

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 1 a) Práce s textem Textové pole Pro práci s textem v PowerPointu je nutné mít nejprve vytvořená textová pole, do

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 Microsoft Office Word 2003 č. 6 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Microsoft Office Word 2003 - Cesta k základním úpravám Prezentace je zaměřena na úpravy textu v

Více

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010

Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS POWERPOINT 2010 Organizace Termíny: 1. lekce - 30.5. 2. lekce - 6.6. 3. lekce - 13.6. 4. lekce - 20.6. vždy od 15:00 (dvě vyučovací hodiny) místo

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více