Processing of EEG Data Marek Penhaker Konference IT4Innovations, Ostrava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Processing of EEG Data Marek Penhaker Konference IT4Innovations, Ostrava 21. 10. 2013"

Transkript

1 Processing of EEG Data Marek Penhaker Konference IT4Innovations, Ostrava

2 Podstata biologických signálů Signál nosič informace Biosignál signál, který je generovaný živým organismem

3 Rozdělení biosignálů podle matematických kritérií (dělení podle Cohena) Deterministický Periodický (sinusový, komplexní) Neperiodický (kvaziperiodický, přechodový) Stochastický Stacionární (ergodický, neergodický) (stat. parametry se nemění v čase) Nestacionární (speciální)

4 Elektroencefalografie a její přínos Elektroencefalografie neinvazivní diagnostická metoda snímáme bioelektrické potenciály vznikající při činnosti mozku výsledný záznam nazýváme elektroencefalogram vhodná pro zjištění mozkových onemocnění jako epilepsie, poruchy spánku aj. Výhody neinvazivnost nízká cena jednoduchá obsluha dobré časové rozlišení Nevýhody pouze 2D zobrazovací technika signál ze skalpu, nikoliv z hlubších struktur jako u SPECT, MRI apod.

5 Použití EEG Při výzkumu a diagnostice funkce mozku. Krátkodobá ambulantní vyšetření (20 30 minut), ale i dlouhodobé záznamy (celodenní, např. u epilepsie, spánku apod.). EEG vyšetření často doplněno záznamem dalších signálů: EKG, EMG, EOG ventilace, saturace krve kyslíkem, pohyby hrudníku, videozáznam a další Vyšetření řady chorob a poškození CNS: - epilepsie - poruchy spánku - mozková encefalitidita (zánět mozku) - poranění mozku, krvácení do mozku - mozková mrtvice, demence - Alzheimerova nemoc Použití EEG při terapii ve formě EEG biofeedbacku.

6 Příklad EEG signálu 19 EEG kanálů

7 Klinicky významné frekvenční pásma Elektrická aktivita mozku vykazuje rytmickou aktivitu o různé frekvenci: DELTA 3 Hz a méně hluboký spánek, v bdělosti patologické THETA 3-8 Hz kreativita, usínání ALPHA 8-13 Hz relaxace, zavřené oči BETA 14 Hz a více koncentrace, logicko-analytické myšlení, neklid

8 Grafoelementy Ostře časově omezené projevy výrazně se lišící od pozadí - základní frekvence - lambda/posts - MU vlna - K complex - small sharp spikes - Wicket spikes

9 Artefakty Elektrický potenciál mozku má na povrchu lebky napětí jen několik desítek mikrovoltů (µv), tudíž elektronické zesilovače v elektroencefalografu musí být velmi výkonné. Velká výkonnost zesilovačů -> vznik artefaktů. Artefakty jsou dvojího druhu: technické a biologické Technické: síťové napětí 50Hz (objevuje se v EEG křivce při velkých kožních odporech pod elektrodami nebo při nedokonalém uzemnění pacienta či EEG přístroje) nedostatečně vlhké elektrody porušené nebo oxidované elektrody (jsou zdrojem výbojů) polámané drátky v kabelech elektrod

10 Artefakty Biologické: oční artefakt - pohyb víček a bulbů, který se propaguje hlavně do frontálních elektrod. Akt otevření a zavření očí je díky těmto artefaktům dobře patrný informuje o tom, zda pacient má nebo nemá otevřené oči. svalové artefakty (např. ze svalů hlavy, krku apod., časté např. u novorozenců) změna kožního galvanického potenciálu pocení, dýchání, z ekg

11 Komplikace při zpracování EEG velký počet kanálů, vysoké vzorkovací frekvence

12 Komplikace při zpracování EEG Artefakty komplikují automatizované hodnocení dat (záznamy emočních událostí)

13 Komplikace při zpracování EEG - o pacientech často nemáme žádné dodatečné informace - bez lékaře je mnohdy nemožné data správně interpretovat Nslt (Bohnice, spánkový záznam, délka záznamu 300s)

14 Komplikace při zpracování EEG Neúplná data - některé kanály občas chybí - stejné kanály nelze mezi různými záznamy porovnat (novorozenecké záznamy)

15 Úvod do počítačového zpracování EEG Motivace - velké objemy EEG dat (celodenní záznamy apod.). Cíle data vhodně předzpracovat, k detailnímu posouzení předložit pouze zajímavé části záznamu cílem není nahradit zkušené oko neurologa, ale usnadnit mu práci. Prostředky výpočetní technika, metody kvantitativního EEG, zpracování signálů, rozpoznávání, metody umělé inteligence.

16 Úvod do počítačového zpracování EEG Segmentace EEG, ECG, EOG, EMG, PNG Extrakce příznaků Především: FFT / waveletové koeficienty, problémově orientované příznaky Klasifikátor 1 Klasifikátor 2 Klasifikátor N Optimalizace (učící se klasifikátory / metody bez učení) Různé typy klasifikátorů: lineární modely, neuronové sítě, pravděpodobnostní modely, nejbližší soused, shlukování. Kombinace klasifikátorů Vážený průměr, Bagging, Boosting, Shaferův přístup, Fuzzy Integral Visualizace Vizualizace ve všech fázích procesu

17 Odstranění rušení z rozvodné sítě (50/60Hz) výsledky filtrace ve frekvenční oblasti a) před filtrací (FP1-GND) Typ filtru: Notch filtr b) po filtraci (FP1-GND)

18 Odstranění rušení z rozvodné sítě (50/60Hz) zobrazení filtrace v časové oblasti a) EEG signál před filtrací b) EEG signál po filtraci

19 Odstranění kolísání izolinie

20 Příklad detekce pohybových artefaktů pomocí histogramu je možné automaticky určit mez pro detekci artefaktů (červená přímka na obrázku). hodnoty v signálu přesahující tuto mez považujeme za artefakty.

21 Segmentace signálu Segmentace = rozdělení signálu na úseky Druhy segmentace konstantní segmentace adaptivní segmentace Účel segmentace EEG signál nelze zpracovávat celý najednou EEG signál je obecně nestacionární segmentací obdržíme po částech stacionární úseky signály, které lze lépe popsat metodami UI

22 Segmentace signálu (konstantní délka segmentů) 0.1 s 0.5 s 1 s 5 s 10 s Jak volit délku segmentů pro segmentaci?

23 Adaptivní segmentace signálu Požadovaná segmentace: Metoda dvou oken:

24 Adaptivní segmentace signálu vstupní signál amplitudové změny frekvenční změny prahování, hledání maxim výsledek segmentace [Krajča V., Biomed Comput., 28 (1991)]

25 Adaptivní segmentace signálu

26 Klasifikace Klasifikace: matematická metoda, kdy vstupní objekty X(i) jsou rozřazovány do tříd podle podobnosti I. Metody klasifikace bez učitele: podoba (a často ani počet tříd) není známa. Představitelé: shluková analýza, SOM, Kohonenovy mapy atd. II. Metody klasifikace s učitelem nutným doplňkovým vstupem klasifikátoru je tzv. trénovací množina množina ukázek objektů jednotlivých klasifikačních tříd. Představitelé: k-nn klasifikátor, neuronové sítě, rozhodovací stromy atd.

27 Klasifikace epileptického EEG 1. krok - segmentace (rozdělení signálu na úseky konstatní délky)

28 Klasifikace epileptického EEG 2. krok - výpočet příznaků (pro každý segment vypočítáme množinu příznaků) segment příznak 1 příznak 2 1 0,43 7,51 2 0,84 38,13 segment č. 1 => { 0,43 ; 7,51 } segment č. 2 => { 0,84 ; 38,13 }

29 Klasifikace epileptického EEG 3. krok - vytvoření trénovací množiny (trénovací množina = množina vzorových segmentů pro jednotlivé klasifikační třídy) Pro náš problém pouze 2 třídy: - normální aktivita třída 1 - epileptická aktivita třída 2

30 Klasifikace epileptického EEG 4. krok - klasifikace (nalézt pro každý segment původního signálu co nejpodobnější segment trénovací množiny a přiřadit mu tak třídu) Zobrazení - normální EEG černě, epileptické červeně

31 Klasifikace spánkového EEG 1. Wake (bdělost) 2. REM (Rapid Eye Movements) // sny 3. NREM1 (usínání) 4. NREM2 (lehký spánek) 5. NREM3 (hluboký spánek) 6. NREM4 (nejhlubší spánek) Hypnogram:

32 Porovnání spánkových fází (EEG: C3-GND, C4-GND)

33 freq. (10Hz/div) Spektrogram dlouhodobého EEG signálu Beta waves (13-30Hz) Alpha waves (8-12Hz) Delta waves (0.1-3Hz) Theta waves (4-7Hz) time (15min/div)

34 Analýza spektrogramu spánkového EEG hodnoceno lékařem hodnoceno ručně dle spektrogramu (Josef Rieger, 2006)

35 Metody vizualizace metody vizualizace umožňují nahlížet na signál diametrálně odlišným způsobem v porovnání s analýzou signálu v časové oblasti často jsou data transformována (např. pomocí integrálních transformací - FFT,..) do jiné oblasti, ve které je hledaná informace mnohem lépe viditelná.

36 Spektrální, koherentní a korelační analýza spektrogramy 2D mapování koherence korelace

37 Spektrální, koherentní a korelační analýza spektrogramy 2D mapování koherence korelace

38 Spektrální, koherentní a korelační analýza spektrogramy 2D mapování koherence korelace

39 Spektrogram dlouhodobého EEG signálu spektrogram spánkového EEG délky 8.5 hodiny patrná periodická struktura typická pro lidský spánek analýza spánkových stádií možná analýza poruch spánku apod.

40 2D a 3D spektrogram frekvence čas čas frekvence

41 2D spektrogram: audio-visuální stimulace 0:30-2:40 12Hz 2:40-6:00 8Hz 6:00-8:00 7Hz 8:00-10:00 6Hz 10:00-12:00 5Hz 12:00-14:00 4.5Hz 14:00-16:00 4Hz 16:00-18:00 3.5Hz 18:00-20:00 3Hz 20:00-21:00 2.5Hz 21:00-22:00 2Hz 22:00-23:00 4Hz 23:00-24:00 6Hz 24:00-25:00 7Hz 25:00-27:00 8Hz 27:00-31:58 od 8Hz do 1.5Hz 31:58-33:00 1.5Hz 33:00-34:00 4Hz 34:00-37:00 8Hz 37:00-37:20 pozvolna od 8Hz do 12Hz 37:20 probuzeni

42 2D spektrogram: více elektrod

43 2D mapování 00:00-00:09 00:10-00:19 00:20-00:29 00:30-00:39 00:40-00:49 00:50-00:59 01:00-01:09 01:10-01:19 01:20-01:29 01:30-01:38

44 3D mapování výsledek analýzy zobrazíme barevnou modulací na modelu hlavy získáme topografickou představu o distribuci mapované veličiny (např. rozložení celkového výkonu v daném frekvenčním pásmu)

45

46 EEG Biofeedback klinický biofeedback léčení fóbií omezení stresu sledování pozornosti

47 Technická realizace měření současné zázemí Hardwarové a SW zajištění sběru dat Měření bioelektrických signálů ± 250mV s rozlišením 30 nv Frekvenční rozsah do 40kHz při 24 bitovém vzorkování Vstupně výstupní synchronizace měření Až 128 synchronních monopolárních záznamů současně Pasivní i aktivní elektrody pro měření Předzpracování a vizualizace výsledků Filtrace pásmovými a úzko pásmovými filtry v reálném čase Kalibrace a impedanční kontrola vodivého spojení Práce v MATLAB, Simulink, LabView DC korekce, odstranění driftů, převzorkování reinholdbehringer.blogspot.com cortechsolutions.com

48 Závěr a zhodnocení zpracování EEG Možnosti automatické analýzy: filtrace signálu segmentace výpočet příznaků shlukování vizualizační techniky (spektrogram, koherence, mapování) Co se nedaří provádět zcela automaticky: klasifikace do tříd Proč se nedaří plně automatická klasifikace? nebývá k dispozici kvalitní trénovaní množina (EEG databáze) artefakty komplikují klasifikaci počítačová reprezentace znalostí a zkušeností lékařů je složitá velký počet kanálů a dlouhé signály vysoké časové nároky

49 Děkuji za pozornost Kontakt: Katedra kyberentiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TU Ostrava, FEI 17.listopadu Ostrava-Poruba Lékařské diagnostické přístroje

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ pro BIOMEDICÍNSKÉ INŽENÝRY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra kybernetiky

České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická. Katedra kybernetiky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Aplikace shlukovacích metod na časové řady se zaměřením na záznamy FHR 214 Bc. Tereza Janíčková I Prohlášení

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ.

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru KLINICKÁ TECHNIKA SE ZAMĚŘENÍM NA ANALÝZU A ZPRACOVÁNÍ BIOSIGNÁLŮ pro BIOMEDICÍNSKÉ TECHNIKY 1. Cíl specializačního vzdělávání

Více

Elektroencefalografie. doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc.

Elektroencefalografie. doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. Elektroencefalografie doc. MUDr. Jan Pokorný, DrSc. Elektroencefalografie (EEG) EEG = základní elektrofyziologická metoda pro vyšetření mozkové aktivity. Podstata EEG: registruje časoprostorové změny mozkových

Více

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Lněnička Analýza dat získaných při terapii mozkových dysfunkcí metodou biofeedback

Více

TESLAgraph. Metodické doporučení

TESLAgraph. Metodické doporučení TESLAgraph Metodické doporučení Metodická doporučení POUŽITÍ HARDWARE-SOFTWARE KOMPLEXU TESLAGRAPH KE STANOVENÍ HLADINY STRESU A ORIENTAČNÍMU HODNOCENÍ ADAPTABILITY ORGANISMU Standardy měření a fyziologická

Více

Spektrální analýza Korotkovových zvuků

Spektrální analýza Korotkovových zvuků ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Spektrální analýza Korotkovových zvuků Bc. Tomáš Michálek Vedoucí práce: Ing. Vratislav Fabián, Ph.D. Studijní

Více

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Sada výukových materiálů Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Dechová ventilace Kosterní soustava Měření EKG Měření krevního tlaku a pulsu Osmotické jevy aneb Proč se

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Rozpoznání slov diskrétního diktátu Bc. Miloslav Kočí Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR

Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR PŘEHLEDNÝ REFERÁT Multimodální neurozobrazování pomocí simultánního EEG-fMR Multimodal Imaging with Simultaneous EEG-fMRI Souhrn Simultánní snímání elektroencefalografických dat a funkční magnetické rezonance

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra informačních technologií Aplikace strojového učení v oblasti e-komerce Diplomová práce Autor: Pavel Vraný Studijní obor: aplikovaná informatika

Více

VYUŽITÍ HILBERT-HUANGOVY TRANSFORMACE PŘI DETEKCI PATOLOGICKÉ VYSOKOFREKVENČNÍ AKTIVITY V INTRAKRANIÁLNÍM EEG PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

VYUŽITÍ HILBERT-HUANGOVY TRANSFORMACE PŘI DETEKCI PATOLOGICKÉ VYSOKOFREKVENČNÍ AKTIVITY V INTRAKRANIÁLNÍM EEG PACIENTŮ S EPILEPSIÍ VYUŽITÍ HILBERT-HUANGOVY TRANSFORMACE PŘI DETEKCI PATOLOGICKÉ VYSOKOFREKVENČNÍ AKTIVITY V INTRAKRANIÁLNÍM EEG PACIENTŮ S EPILEPSIÍ J. Balach, P. Ježdík, R. Čmejla Katedra teorie obvodů, Fakulta Elektrotechnická,

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Disertační práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Disertační práce Únor, 2012 Ing. Vratislav Fabián České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky NEINVAZIVNÍ

Více

Open Access Repository eprint

Open Access Repository eprint Open Access Repository eprint Terms and Conditions: Users may access, download, store, search and print a hard copy of the article. Copying must be limited to making a single printed copy or electronic

Více

České akustické společnosti. Obsah

České akustické společnosti. Obsah České akustické společnosti www.czakustika.cz ročník 15, číslo 1 březen 2009 Obsah Usnesení Valné hromady České akustické společnosti 3 Tisková zpráva k Mezinárodnímu dni proti hluku na Zelený čtvrtek

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE - LMD

LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE - LMD LEHKÁ MOZKOVÁ DYSFUNKCE - LMD Termín "lehké mozkové dysfunkce" (LMD) zastřešuje řadu diagnóz, které mají společný základ. Lehká mozková dysfunkce není choroba s jedinou příčinou a jediným příznakem: kolik

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU

I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU I. FUNKCNÍ VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU 1. Úvod Funkční vyšetření dýchacího ústrojí řadíme mezi objektivní, jednoduché a časově nenáročné sledování. Hodnocením vybraných parametrů zevních dechových funkcí

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Podpora výuky zpracování biologických signálů pomocí systémů pro měření srdeční a elektrodermální aktivity

Podpora výuky zpracování biologických signálů pomocí systémů pro měření srdeční a elektrodermální aktivity Podpora výuky zpracování biologických signálů pomocí systémů pro měření srdeční a elektrodermální aktivity Řešitel: Radoslav Bortel 1 Úvod Jeden z hlavních problémů, se kterým se potýkají studenti studující

Více

Diplomová práce. Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů

Diplomová práce. Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů Plzeň, 2002 Surface reconstruction

Více

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská

Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská TOURETTEŮV SYNDROM Jako seminární práci z biologie ve školním roce 1998/1999 vypracoval: Ondřej Fiala, 4.E, Gymnázium Arabská 2 Gilles de la Tourette 3 1. Obsah 1. Obsah... 4 2. Úvod... 5 3. Základní charakteristika

Více

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ

I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ I. ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍ REŽIMY Využití poznatků o vztahu člověka k pracovním podmínkám je základním předpokladem racionální organizace práce. Jde především o posouzení zvláštností a náročnosti pracovní

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: Studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní APLIKOVANÝ MECHANIK JAKO SOUČÁST TÝMU KONSTRUKTÉRŮ A VÝVOJÁŘŮ: ČÁST VIBRAČNÍ DIAGNOSTIKA Studijní opora Jan Biloš Alena Bilošová Ostrava

Více

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů

Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Elektrokardiografie, vznik a měření signálů Úvod Elektrokardiografy jsou přístroje, které registruji elektrické aktivity srdce prostřednictvím elektrod, připevněných na těle pacienta. Po krátkém anatomickém

Více

VERIFIKACE OSOBY NA ZÁKLADĚ OVĚŘOVÁNÍ JEJÍHO PODPISU

VERIFIKACE OSOBY NA ZÁKLADĚ OVĚŘOVÁNÍ JEJÍHO PODPISU Doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c. VERIFIKACE OSOBY NA ZÁKLADĚ OVĚŘOVÁNÍ JEJÍHO PODPISU 1. ÚVOD V souvislosti s ručně psaným písmem rozeznáváme několik základních

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Obr. 1 Biologický neuron

Obr. 1 Biologický neuron 5.4 Neuronové sítě Lidský mozek je složen asi z 10 10 nervových buněk (neuronů) které jsou mezi sebou navzájem propojeny ještě řádově vyšším počtem vazeb [Novák a kol.,1992]. Začněme tedy nejdříve jedním

Více