POSTOJE ČESKÝCH SPOTŘEBITELEK K BODY IMAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTOJE ČESKÝCH SPOTŘEBITELEK K BODY IMAGE"

Transkript

1 POSTOJE ČESKÝCH SPOTŘEBITELEK K BODY IMAGE Ing. Lenka Hanáčková Klíčová slova: atraktivita ženského těla, body image, Dove, kampaň Za skutečnou krásu, modelka, reklama, vzhled, ženská krása, ženské tělo Key words: Female body attractiveness, body image, Dove, Real beauty campaign, model, advertising, appearance, female beauty, female body Abstrakt Článek se zabývá názory na atraktivitu ženského těla a vnímání body image pro kosmetické výrobky z pohledu žen ve věku let. Příspěvek je založen zejména na vlastním marketingovém výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jak vybraná skupina českých spotřebitelek vnímá kampaň značky Dove Za skutečnou krásu a v ní vystupující modelky. Dále byl zjišťován názor na atraktivitu ženského těla, body image modelek vystupujících v reklamních kampaních na kosmetické produkty a jeho provázání s vlastním vzhledem a životním stylem respondentek. Jelikož základem výzkumu byla kampaň značky Dove, v úvodu je stručně zpracována historie této kampaně, včetně údajů z výzkumů společnosti Unilever. Abstract This article is about opinion of a female body attractiveness and perception of body image in relation towards cosmetic products among females aged years. The article brings mainly results of an own market research. The objective of the research was to get the perception of the target group of the Dove Real beauty campaign and models shown there. Further, the perception of female body attractiveness, body image of models from other cosmetic ad campaigns and its link to the own appearance and life style of respondents were analyzed. As the Dove campaign was the base for the research, in the beginning the article shortly describes its history including internal Unilever research results. Úvod Předložený článek zpracovává názor na atraktivitu ženského těla a vnímání body image pro vybrané kosmetické výrobky z pohledu žen ve věku let. Problematika, kterou se článek zabývá, je založena na vnímání a postojích respondentek ke kampani značky Dove Za skutečnou krásu. V první části je rozpracována historie této kampaně, včetně údajů z výzkumů, na jejichž základě firma Unilever tuto kampaň vytvořila. Přestože byla tato kampaň z hlediska firmy Unilever celosvětově velmi úspěšná a zisková, odborníci v ČR ji hodnotí jako kampaň, která zklamala 1. Podle jejich názoru byl úspěch kampaně v její originalitě, nicméně se jednalo o úspěch krátkodobý, protože ženy se nechtějí v reklamách dívat na obyčejná těla, ale chtějí vidět krásu, která je může inspirovat. Cílem vlastního ad-hoc výzkumu bylo zjistit, jak je kampaň Dove vnímána mezi vybranými českými spotřebitelkami, a zda potvrdit, či vyvrátit zmíněná tvrzení o neúspěšnosti kampaně. 1 SÝKOROVÁ, Petra, Kampaně, které zklamaly, Ekonom, 2011, č.38, s

2 Dalším cílem výzkumu bylo zjistit, jaký body image ženského těla je pro spotřebitelky všeobecně atraktivní a jaký body image očekávají ve spojení s kosmetickými výrobky. Do výzkumu byly zařazeny ženy různých tvarů postav a různého životního stylu, s cílem zjistit, zda se vnímání krásy a body image ženského těla se liší podle toho, jaký typ postavy a životního stylu má respondentka. 1. Kampaň Dove historie a firemní výzkum Základem marketingové kampaně značky Dove Za skutečnou krásu se stala celosvětové studie o kráse Skutečná pravda o kráse (The Real Truth About Beauty: A World Report) z roku Tato studie potvrdila hypotézy o velmi úzkém a téměř nedosažitelném pojetí krásy mezi ženami po celém světě a nedosažitelné. Společnost Unilever tedy svou kampaní odstartovala celosvětovou diskusi o této problematice. 2 Zmíněná studie měla podobu kvantitativního výzkumu, velikost vzorku byla 3,200 žen z 10 různých zemí světa. Studie byla uskutečněna mezi 27. únorem až 26. březnem Výzkum měl za cíl zjistit vztah žen ke kráse, zjistit, jak ženy definují krásu, jak jsou ženy spokojené s vlastní krásou a jaký má krása vliv na to, jak se ženy cítí. Ze studie vzešly dva hlavní závěry, které vedly značku Dove k tvrzení, že vnímaná definice krásy je velmi úzká a má velmi silný dopad na sebevědomí žen. Tyto dva hlavní závěry jsou - pouze 2% žen na celém světě si o sobě myslí, že jsou krásné; 81% žen v USA naprosto souhlasí s tvrzením, že media a reklama nastavují nereálný standard krásy, kterého většina žen není schopna dosáhnout 3. Ve zmíněném výzkumu bylo dále zjištěno, že pouze 12% žen bylo velmi spokojeno se svým fyzickým vzhledem, 68% žen naprosto souhlasilo s názorem, že média předkládají nerealistické standardy krásy a 75% vyjádřilo přání, aby media prezentovala různě atraktivní ženy, včetně různých tvarů postavy a různého věku 4. Na základě těchto zjištění byly tedy v září roku 2004 uvedeny na trh reklamní spoty, které ukazovaly ženy, jež se vymykaly zažitým standardům krásy v mediálních kampaních. V červnu 2005 byla uvedena na trh druhá fáze kampaně, považovaná za více kultovní, která ukazovala šest reálných žen, s reálnými těly a skutečnými křivkami v bílém spodním prádle, které propagovaly značku Dove. Tato fáze měla zaútočit na zažitý stereotyp, že pouze velmi štíhlé ženy jsou krásné (viz. obr. č.1). 2 Dove The Dove Campaign for Real Beuty, dostupné na [http://www.dove.us/social-mission/campaign-forreal-beauty.aspx] 3 Media Awareness Network Dove`s Campaign for Real Beuty, dostupné na [http://www.mediaawareness.ca/english/resources/educational/teachable_moments/campaignrealbeauty.cfm] 4 Dove The Dove Campaign for Real Beuty, dostupné na [http://www.dove.us/social-mission/campaign-forreal-beauty.aspx] 86

3 Obr. č.1: Skutečné ženy Zdroj: Google, obrázky V září roku 2006 byl ve Španělsku vydán zákaz vystupování příliš hubených modelek na módních molech. Tato zpráva byla značně medializována a firma Unilever ji využila pro další krok v kampani. Byl vytvořen videoklip Evolution (obr. č.2), který ukazoval přeměnu obyčejné ženy v modelku, pomocí stylingu a počítačové techniky. Toto minutové video ukazovalo, že modelky vystupující v médiích nejsou ve skutečnosti takového vzhledu, jak je prezentováno. Video bylo umístěno na stránkách YouTube a je považováno za jedno z nejúspěšnějších z hlediska virálního marketingu. Odhaduje se, že jej během krátké doby shlédlo 300 milionů diváků. Obr. č.2: Video Evolution Zdroj: Google, obrázky Ve stejném roce byl založen fond Dove Self-Esteem Fund, jehož cílem bylo inspirovat a vychovávat dívky a ženy k širšímu pojetí krásy a k důvěře ve svou krásu. V tomto roce také společnost vytvořila reklamu s názvem Little Girls (Malé holky) označovanou také jako True colors, kterou vidělo odhadem 89 milionů lidí. V roce 2006 byla provedena globální studie Beauty Comes of Age. Tato studie proběhla v 9 různých zemích, velikost vzorku 1,450 žen ve věku let. Cílem bylo odkrýt stereotypy spojované s krásou a stářím. Závěrem bylo, že 91% respondentek by pozitivně přijaly mediální prezentaci realistického vzhledu žen starších 50 let 5. Na základě této studie uvedla značka Dove v únoru 2007 třetí fázi kampaně, kterou vytvořila mezinárodně uznávaná fotografka Annie Leibovitz. Kampaň ukazovala kouzlo přirozenosti žen starších 50-ti let vrásky, šedé vlasy apod. 5 [http://www.media- Media Awareness Network Dove`s Campaign for Real Beuty, dostupné na awareness.ca/english/resources/educational/teachable_moments/campaignrealbeauty.cfm] 87

4 V roce 2008, byla realizována národní studie s názvem Real Girls, Real Pressure: A National Report on the State of Self-Esteem. Tento výzkum byl zaměřen na dívky ve věku 8-17 let a byl zaměřen na tři oblasti přijímání sama sebe, sebedůvěru a projevování emocí. Ze závěrů vyplynulo, že v USA si 7 z 10 dívek nemyslí, že jsou dostatečné, ať už z hlediska vzhledu, vzdělání, rodinných vztahů a vztahů k přátelům. 6 Na základě studie mezi dívkami, uvedla v roce 2010 značka Dove nový program Dove Movement for Self-Esteem. Tento program je zaměřen na posilování sebedůvěry ve vlastní krásu u dívek po celém světě. Momentálně je v programu zapojeno přes 7 mil. dívek, přičemž cílem je oslovit do roku mil. dívek. V roce 2011 zveřejnila značka Dove závěry nové globální studie zaměřené na vztah žen ke kráse (The Real Truth About Beauty: Revisited). Studie ukázala, že pouhá 4% žen na světě si o sobě myslí, že jsou krásné a že znepokojení z toho, jak vypadají, začíná už v útlém věku. Výsledky také ukázaly, že pouze 11% dívek po celém světě bez problémů použije slovo krásná při popisu svého vzhledu. Ačkoli ve srovnání s první studií došlo k mírnému posunu pozitivním směrem v sebevědomí žen a dívek, stále je třeba věnovat velké úsilí této problematice. 2. Vlastní marketingový výzkum - Vnímání atraktivity ženského těla V průběhu měsíců října a listopadu 2011 byl uskutečněn kvalitativní výzkum mezi ženami ve věku 20 45let. Vzorek byl složen z žen různých tvarů postav a různých životních stylů. Velikost vzorku: 10 hloubkových rozhovorů, 2 skupinové diskuse (v každé 8 respondentek ve věku let) a 15 on-line rozhovorů. Cílem výzkumu bylo zjistit vnímání ženského těla, jak by měla vypadat atraktivní žena z hlediska tvaru postavy všeobecně a zároveň jaký typ žen očekávají respondentky v reklamách na kosmetické produkty. Dále výzkum zjišťoval názory žen body image vybraných modelek, které vystupovaly v kampani značky Dove Za skutečnou krásu. V této části byly použity vybrané fotografie a reklamní spoty z různých fází kampaně Dove. U všech otázek bylo zjišťováno, zda se vnímání krásy ženského těla či body image liší podle toho, jaký typ postavy a životního stylu má respondentka. Ze závěrů výzkumu vyplývá, že ženy různého věku a různých tvarů postavy mají velmi podobný názor na atraktivitu ženského těla. Stejně tak se neobjevily velké rozdíly ve vnímání vzhledu modelek z reklam a modelek vystupujících v kampani Dove. Přestože názory byly víceméně shodné, objevily se dvě minoritní skupiny, které se v některých otázkách odlišovaly. První skupinou jsou mladší ženy ve věku let, které jsou méně kritické a náročné na to, jak má vypadat atraktivní ženské tělo. Naopak více kritické k modelkám vystupujícím v kampani Dove a všeobecně ke vzhledu ostatních žen, jsou respondentky vyjadřující nižší sebedůvěru ve vlastní vzhled. Tyto ženy přesto, že mají štíhlou postavu, si štíhlé nepřipadají, nicméně o nespokojenosti pouze mluví, ale nepodnikají žádné aktivní kroky k vylepšení postavy. Z výzkumu dále vyplývá, že ženy nemají zcela konkrétní představu o tom, jaké ženské tělo je atraktivní, nedokáží přesně specifikovat konkrétní tvary a míry. Můžeme konstatovat, že velmi důležité je, aby žena měla jisté charisma a byla upravená. Z hlediska tvaru postavy by měla být štíhlá, ale ne příliš vychrtlá s ženskými křivkami. Tělo by měla mít zpevněné, 6 [http://www.media- Media Awareness Network Dove`s Campaign for Real Beuty, dostupné na awareness.ca/english/resources/educational/teachable_moments/campaignrealbeauty.cfm] 88

5 spíše sportovní, určitě pěkná prsa tak akorát, ploché bříško, štíhlé ruce. Měla by mít sympatický a upravený obličej, čistou pleť a vyzařovat pocit spokojenosti, vyrovnanosti a šarmu. Nicméně pokud má žena nějaký nedostatek z hlediska tvaru postavy a tuto postavu dokáže nosit a působí elegantně, charismaticky a přirozeně, pak nedostatky v postavě respondentkám vůbec nevadí. Naopak několikrát byl zmíněn negativní názor na uniformní dokonalé tváře modelek, blondýn, které vypadají všechny stejně. Jako příklady atraktivních žen respondentky uvádí např. herečky Jitku Čvančarovou či Terezu Kostkovou. Z modelek pak jmenují např. Terezu Maxovou, která není vnímána jako idol dokonalé krásy, ale žena, která má jisté charisma; dále pak Alenu Šeredovou, která má ženskou tvář, ženské křivky a není umělá. 3. Atraktivita modelek, které vystupují v reklamách na kosmetiku Tato část výzkumu víceméně potvrzuje současný stav vývoje marketingové komunikace, tedy přesycenost reklamou a s tím spojenou zvýšenou selektivitu vnímání jednotlivých kampaní. Velké množství respondentek má problém si vybavit konkrétní reklamu na konkrétní značku jakéhokoli kosmetického výrobku. Stejný problém je ve spontánní znalosti modelek, vystupujících v reklamách na kosmetické výrobky. Respondentkám různé kampaně splývají dohromady. Pokud si respondentky konkrétní reklamu vybaví, pak modelky, které v ní vystupovaly, vnímají a hodnotí pozitivně. Spontánně jmenovanými značkami, které používají pěkné a atraktivní modelky jsou např. značka Nivea či reklama na značku Rexona, ve které vystupuje herečka Jitka Čvančarová. Při popisu vzhledu modelek hodících se k vybraným kosmetickým produktům jsou respondentky značně ovlivněny zažitým způsobem současné prezentace modelek v reklamách (např. modelka na šampon by měla mít krásné vlasy, modelka v reklamě na sprchový gel pěkné, sportovní tělo apod.). Nicméně závěry ukazují, že respondentky vnímají body image jako významný nástroj věrohodnosti a důvěryhodnosti reklamy, aniž si to samy uvědomují. Ve vztahu ke zkoumané problematice se dokonce spontánně objevil názor, že není třeba diskriminace žen vystupujících v reklamách, že v nich mohly více vystupovat ženy staršího věku či ženy, které nemají očekáváné ideální míry. Pokud respondentky hodnotí negativně nějaké typy žen, které vystupují v reklamách, pak, přestože jsou dotazovány na reklamy na kosmetické produkty, uvádí např. reklamy na čisticí prostředky, či odbornice v reklamách na zubní pasty. Důvodem je, že jim připadají nesympatické. Několik respondentek při spontánním hodnocení reklamních kampaní na kosmetické produkty zmiňuje i reklamní kampaň značky Dove. Nicméně, názor na modelky vystupující v této kampani není jednotný. Většina respondentek, bez rozdílu věku, tvaru postavy či životního stylu, kampaň Dove spontánně hodnotí jako velmi povedenou, prezentující normální, reálné ženy, tak jak skutečně vypadá většina běžných žen. Na druhou stranu se objevují i negativní komentáře směřující k příliš silným oplácaným postavám modelek v této kampani. Tento názor má zejména již výše zmíněné malá skupina respondentek, které se velmi zabývají svým vzhledem a přestože jsou štíhlé, jsou nespokojené se svou postavou, ale aktivně pro zlepšení téměř nic nedělají. Pouze občas drží diety, ale pravidelně nesportují, protože na to nemají čas kvůli dětem či práci. 89

6 4. Hodnocení kampaně značky Dove Pro hodnocení kampaně značky Dove bylo vybráno několik fotografií, které respondentky hodnotily, aniž věděly, že se jedná o kampaň značky Dove (viz. obrázek č.3). Obr č.3: Dove reklamní kampaň vybrané modelky Zdroj: Google obrázky Poté bylo hodnoceno několik vybraných reklamních spotů z této kampaně- spot na Zpevňující mléko a Tónovací mléko. Níže jsou shrnuty celkové názory a postoje ke kampani. Z výsledků výzkumu nelze učinit závěr, že se v názorech na prezentovanou kampaň liší respondentky, které mají štíhlou postavu od respondentek, které mají postavu spíše plnější. Rozdíl je spíše v tom, jak respondentky celkově vnímají atraktivitu žen a co očekávají od modelek vystupujících v reklamě. Dále je zajímavý fakt, že poměrně velké množství respondentek hodnotí v první fázi obličeje modelek, nikoli celé tělo. První komentáře většinou směřují k tomu, že jsou modelky sympatické s hezkým obličejem a více upoutávají pozornost modelky s výrazným obličejem. Většina z dotázaných hodnotí modelky na fotografiích pozitivně, jako obyčejné, běžné ženy, které nejsou příliš vychrtlé, ale mají normální postavu, jako většina běžných žen. Modelky jsou popisovány jako přirozené, sympatické s normálním, průměrným, běžným ženským tělem. Největší pozornost upoutává modelka černoška, která se většinou respondentkám, protože je výrazná, sympatická, usměvavá, sebevědomá. Naopak několikrát negativních komentářů směřuje k moc bledým, nevýrazným modelkám. Nicméně i mezi respondentkami, kterým se tyto modelky líbí se, se objevuje několikrát názor, že by modelky mohly být lépe upravené, a že by měly být spíše oblečené. Toto tvrzení zaznívá mezi respondentkami, které mají názor, že ženy všeobecně by měly být hlavně upravené a pokud mají nějaké nedostatek, mohou jej skrýt vhodným oblečením. Tento fakt je ještě více zdůrazňován při hodnocení videí. Nicméně pokud porovnáme reakce na fotografie a videa z reklamní kampaně Dove, můžeme konstatovat, že videa vyvolávají méně negativních reakcí, než fotografie. To lze samozřejmě přičíst i faktu, že video působí na více smyslů a lépe vyvolává emoce, než statická fotografie. Respondentky hodnotí pozitivně atmosféru ve spotech, tedy optimismus, sympatii a radost ze života, která vyzařuje z modelek. Navíc oceňují, že přestože jsou některé ženy plnější postavy, tak mají pevné tělo. Negativní reakci u několika respondentek vyvolává spot na zpevňující mléko, kde je příliš zdůrazňován větší zadeček modelek, neboť modelka s ním vrtí před kamerou. To už několik respondentek vnímalo jako až moc. 90

7 Navíc, malé množství respondentek vyjadřuje celkově negativní postoj k prezentovaným modelkám ať už na fotografiích či ve spotu. Modelky jim připadají už moc oplácané, raději by viděly modelky štíhlejší. Nicméně tato skupina v provedeném výzkumu tvořila menšinu. Pro úplnost analýzy je třeba uvést, že ve výzkumu také zaznívá názor, že některé respondentky nemají rády značku Dove, proto je kampaň neoslovuje. Respondentky ve výzkumu hodnotily i další vybrané fotografie z kampaně Dove Za skutečnou krásu (viz. obr. č.4). Tyto fotografie hodnotily nejdříve bez znalosti značky, která k nim patří a následně už jako kampaň značky Dove. Obr. č.4: Kampaň za skutečnou krásu vybrané modelky - branded Zdroj: Google obrázky Ze reakcí respondentek lze konstatovat, že nechápou provázanost mezi modelkami z této fáze reklamní kampaně Dove a modelkami z kampaně, které hodnotily dříve. Zde je vidět jistá nejednotnost a neintegrovanost komunikace značky. Tyto modelky nejsou vůbec přiřazovány ke značce Dove, prezentované fotografie respondentkám připadají spíše jako plakáty z předvolební kampaně. Dále není vůbec pochopena provázanost sloganů a fotografií, což jen umocňuje fakt nepochopení této části kampaně. Nicméně modelky jako takové jsou hodnoceny pozitivně, jako ženy s přirozeným vzhledem, sympatické. Respondentky dokonce navrhují, že by tyto ženy mohly některé své přednosti ještě zdůraznit- zejména modelka s rezavými vlasy staženými do ohonu by je mohla mít rozpuštěné. Závěr Závěrem můžeme konstatovat, že na vnímání atraktivity ženského těla a vnímání body image modelek v reklamách na kosmetické produkty nemá vliv tvar vlastní postavy či životní styl. Nicméně byly ve výzkumu zaznamenány dvě skupiny respondentek s trochu odlišnými názory. První skupinu tvoří mladé ženy do věku 25 let, které mají benevolentnější názor na tělesnou hmotnost a nejsou tak kritické k ženám s plnou postavou jako starší respondentky. Druhou skupinu tvoří ženy, které jsou bezdůvodně kritické ke své postavě, ale zároveň aktivně nepracují na jejím zlepšení. Tyto ženy jsou pak více kritické k postavám ostatních žen. Atraktivní žena je vnímána jako žena s pěknou ženskou postavou, která je štíhlá, ale ne vychrtlá a má pěkné ženské křivky. Důležité je zmínit, že ženy nemají konkrétní představu o tom, jak by mělo vypadat atraktivní ženské tělo a nad touto otázkou musí déle přemýšlet. Pro respondentky je podstatné, aby žena byla přirozená, sympatická a upravená. A přirozené a sympatické mohou být i ženy plnější postavy, pokud ji umí nosit, jsou pěkně upravené a vhodně oblečené. Dále je nutné zmínit, že pro respondentky je důležitější vzhled obličeje než vzhled postavy jako celku. Obličej je to první, co při pohledu na modelky hodnotí a co i velmi často zmiňují při spontánním popisu atraktivní ženy. 91

8 Celkově respondentky hodnotí modelky z reklamní kampaně Dove pozitivně. Nicméně pro následující vlny kampaně lze navrhnout určitá zlepšení, která by mohla vylepšit vnímání kampaně mezi českými spotřebitelkami. Mezi tato doporučení patří prezentovat modelky oblečené, nikoli pouze ve spodním prádle, volit výraznější typy modelek, zejména ženy s výraznými rysy v obličeji či nějak kontrastní, jako například modelku s tmavou barvou kůže. Tyto typy žen více upoutávají pozornost a vyvolávají pozitivnější reakce, než spíše negativně působící bledé ženy. Dále je třeba zapracovat na větší jednotnosti jednotlivých složek kampaně, tak aby byla vnímána jako konzistentní, integrovaná, což vyžaduje dnešní trend marketingové komunikace. Respondentky nevnímají a nedokáží popsat souvislosti a provázanost mezi kampaní na konkrétní produkty a kampaní za skutečnou krásu jako takovou. Toto také mohlo do značné míry ovlivnit úspěšnost kampaně na českém trhu. Z poslední studie společnosti Unilever z roku 2011 vyplývá, že v celosvětovém měřítku došlo k určitému posunu v sebevědomí žen a v jejich vnímání vlastní krásy od první studie realizované v roce V současnosti si 4% žen a dívek o sobě myslí, že jsou krásné ve srovnání se 2% v roce Posun je to zatím malý, ale prokazatelný. Navíc, pokud se pozorně zadíváme na současné reklamy v televizi, začínají se v nich i v České republice objevovat ženy, které již nejsou velmi hubené modelky, ale ženy s atraktivní ženskou postavou, která odpovídá představám respondentek ve výzkumu. Jako příklad můžeme uvést herečku Jitku Čvančarovou (která se netají konfekční velikostí 40) v reklamě na značku Rexona, ale také Ivu Kubelkovou či Alenu Šeredovou, což jsou modelky s pěkným větším poprsím. A tento posun je respondentkami pozitivně přijímán. Literatura [1] SÝKOROVÁ, P. Kampaně, které zklamaly, Ekonom, 2011, č.38, s. 48. [2] Dove The Dove Campaign for Real Beuty, dostupné na: Mission/campaign-for-real-beauty.aspx. [3] Media Awareness Network Dove`s Campaign for Real Beuty, dostupné na: Ing. Lenka Hanáčková Doktorand Katedra marketingu Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 92

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE Tento dotazník k diplomové práci na téma "Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy příjmu potravy" zkoumá vliv médií na vnímání vlastního těla ve společnosti.

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Dotazník. Genderové aspekty reklamy a jejich subjektivní vnímání dětmi ve věku 11 14 let

Dotazník. Genderové aspekty reklamy a jejich subjektivní vnímání dětmi ve věku 11 14 let Dotazník Genderové aspekty reklamy a jejich subjektivní vnímání dětmi ve věku 11 14 let Dobrý den, jmenuji se Monika Musilová a studuji třetím rokem obor Sociální pedagogika se zaměřením na Etopedii při

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Where small businesses do BIG marketing. Jak získat odpovědi na důležité otázky a dosáhnout tak úspěchu?

Where small businesses do BIG marketing. Jak získat odpovědi na důležité otázky a dosáhnout tak úspěchu? Where small businesses do BIG marketing Jak získat odpovědi na důležité otázky a dosáhnout tak úspěchu? Představení Dobrý den Ing. Ondřej Coufalík Co vás zajímá? Ptejte se, přerušujte, diskutujme... 2

Více

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel.: 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem

TISKOVÁ KONFERENCE KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem TISKOVÁ KONFERENCE 5. 9. 2017 KVALITA Z EVROPY chutě s příběhem Ing. Miroslav Toman, CSc. Prezident Potravinářské komory ČR Ing. Miroslav Koberna, CSc. Ředitel pro programování a strategii PK ČR Ivana

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace

Marketingový výzkum 11. Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Marketingový výzkum 11 Výzkum pro potřeby marketingové komunikace Struktura přednášky Proč realizovat výzkum marketingové komunikace? Příprava výzkumu Přehled typů a metod výzkumu Podstata některých metod

Více

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SITUACE ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRO PRÁCI VE VĚDĚ A VÝZKUMU MAJÍ ŽENY I MUŽI STEJNÉ PŘEDPOKLADY, PROFESNÍ RŮST ŽEN JE ALE POMALEJŠÍ Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017 Hodnocení roku a očekávání v roce 1 0. 12. Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Velikost vzorku N = respondentů ve věku 1 a více let Termín dotazování. 12. 2. 12. Metoda sběru dat Osobní dotazování

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Češi k prezidentským volbám v USA

Češi k prezidentským volbám v USA TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Češi k prezidentským volbám v USA Technické parametry

Více

Politická reklama. omezená zákonná omezení

Politická reklama. omezená zákonná omezení Konference Regulace českých médií II. 27. 28. listopadu 2014 4. Politika, volební kampaně a politický marketing Politická reklama vs. omezená zákonná omezení Milan Bouška Pro potřeby Evropského soudu

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci dubnu roku 2014 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Věří Češi reklamě? 23. února 2012

Věří Češi reklamě? 23. února 2012 23. února 2012 Věří Češi reklamě? Reklamě nevěří více než polovina populace, nicméně nákup na základě reklamy přiznává 36 % osob. Nejdůvěryhodněji působí reklama v místě prodeje, největší problém lidé

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

Public Relations (PR) Přemysl Průša

Public Relations (PR) Přemysl Průša Public Relations (PR) Přemysl Průša PR - definice PR = záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností (IPR, UK) PR = řada

Více

SPOTŘEBITELSKÝ BLOG JAKO METODA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU

SPOTŘEBITELSKÝ BLOG JAKO METODA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU SPOTŘEBITELSKÝ BLOG JAKO METODA KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Hana Kloučková Lucie Poláková Konference Marketing Trend, 16. října 2008 CONFESS Research Výhradní specializace na kvalitativní výzkumy včetně netradičních

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU

DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU DOPORUČENÍ PRO ZPRACOVÁNÍ MOTIVU ZÁKLADNÍ PRINCIPY Venkovní reklamy VENKOVNÍ REKLAMA Funguje na značné vzdálenosti (někdy až od 2000 metrů) s omezenou dobou možnosti vnímání prezentovaného motivu, tomu

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research

Češi a reklama únor partneři: ppm factum research Češi a reklama 2013 únor 2013 partneři: ppm factum research Historie a metodika Ve spolupráci s Českou marketingovou společností (ČMS), POPAI Central Europe, Brno International Business School (BIBS) a

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Travel in Style. Travel in Space. Výsledky kampaně

Travel in Style. Travel in Space. Výsledky kampaně Travel in Style. Travel in Space. Výsledky kampaně 1. Plný stav objednávek a další růst - 1/2 +250% 1.1 Nová limuzína ŠKODA SUPERB v roce 2015 rychle překročila objednávkové cíle (AE) a dodávkové cíle

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Češi a reklama v roce 2013

Češi a reklama v roce 2013 Češi a reklama v roce 2013 Nakupujeme na základě reklamy? Která reklama nám nejvíce vadí? Nákup na základě reklamy Nákup na základě reklamy tuto kategorii sledujeme od roku 1994 přiznání nákupu se pohybuje

Více

Vliv reklamy na studenty

Vliv reklamy na studenty Vliv reklamy na studenty Tématem našeho statistického průzkumu byla reklama. Rozhodli jsme se vytvořit několik jednoduchých otázek a prostřednictvím internetové ankety získat kýžené odpovědi z řad studentů.

Více

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci únoru roku 2013 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2010 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás žene do záhuby podporou zbytečného konzumu a zbavuje nás naší vůle? Část výzkumu, jejíž výsledky předkládá ČMS ČESKÁ MARKETINGOVÁ

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Tělesné a hormonální změny v dospívání

Tělesné a hormonální změny v dospívání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Tělesné a hormonální změny v dospívání Vliv

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace

Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Znalost značky TV Barrandov je vyšší než 50% zaváděcí kampaň přivedla k obrazovce více než 25% populace Zaváděcí kampaň TV Barrandov zaznamenala podle výzkumu společnosti Median výrazný úspěch. Výsledky

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

Postoj české veřejnosti k reklamě

Postoj české veřejnosti k reklamě TISKOVÁ ZPRÁVA 26. února 2013 Postoj české veřejnosti k reklamě Češi nejlépe hodnotí reklamu v místě prodeje, 8% populace tvrdí, že si jí všimne a 31% podle ní nakupuje. Třetina zákazníků by dokonce uvítala

Více

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013

Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle veřejnosti listopad 2013 ov19 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 6 8 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Bezpečnostní rizika pro Českou republiku podle

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok

PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Tisková zpráva PRAHA, 02/03/2011 Internetová reklama hlásí 7,7 mld. korun za loňský rok Internet za rok 2010 inkasoval celkem 7,7 miliard korun od domácích zadavatelů reklamy. Pro rok 2011 pak provozovatelé

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Znamená internetové video i online televizi?

Znamená internetové video i online televizi? Znamená internetové video i online televizi? Agentura Mediaresearch realizovala na přelomu dubna a května 2009 netpanel omnibusový výzkum monitorující aktuální trendy v oblasti videoserverů v ČR z hlediska

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech

Regionální potravina. Informace o výsledcích kampaně v letech Regionální potravina Informace o výsledcích kampaně v letech 2012-2013 Struktura projektu 13 krajských soutěží Celostátní kampaň Cílové skupiny Primární ženy/hospodyně Sekundární široká veřejnost/spotřebitelé

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE

APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE APLIKACE INTERNETOVÉHO MARKETINGU V KULTUŘE Pavel Nový, Ludvík Eger ÚVOD Internet je dnes i v ČR široce dostupným a u určitých cílových skupin velmi využívaným komunikačním kanálem (viz i ČSÚ). Nové technologie

Více

Fáze a techniky marketingového výzkumu

Fáze a techniky marketingového výzkumu VY_32_INOVACE_MAR_91 Fáze a techniky marketingového výzkumu Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

IMAGE A ETIKA LEKTORA

IMAGE A ETIKA LEKTORA projekt byl podpořen v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Název projektu: Registrační číslo: Efektivní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +42 286 84 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních

Více

Postoje k týrání dětí Kvantitativní a kvalitativní studie pro Nadaci Naše dítě

Postoje k týrání dětí Kvantitativní a kvalitativní studie pro Nadaci Naše dítě GfK Praha Nadace Naše dítě 11. listopad 2008 Postoje k týrání dětí Kvantitativní a kvalitativní studie pro Nadaci Naše dítě Spolupráce GfK Praha a Nadace Naše dítě 2003, 2004 Znalost Nadace Naše dítě Cíl

Více

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva Analýza firemní kultury Závěrečná zpráva 11. 7. 2014 1 Manažerské shrnutí Předmětem projektu bylo provedení analýzy firemní kultury (dále jen analýza ), resp. diagnostika stavu firemní kultury Úřadu Regionální

Více

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Základní školy po zápisech do 1. tříd. Studie občanského sdružení Než zazvoní Základní školy po zápisech do 1. tříd Studie občanského sdružení Než zazvoní 23. února 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými základními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jak probíhá

Více

Pořádek a několik k mnoha. Chaos a každý s každým

Pořádek a několik k mnoha. Chaos a každý s každým VÝZKUM MRAČNA NAD TOVÁRNAMI NA DATA A ÉRA TVŮRČÍCH JEDNOTLIVCŮ Jaroslav Cír Unilever Květen 2007 1 Internet a síla dlouhého ocasu mění světovou ekonomiku a kulturu Pořádek a několik k mnoha Chaos a každý

Více

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015

Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 2015 pm0b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 80 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje českých občanů k NATO a obraně ČR - leden 0 Technické

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Výzkum trhu. Tomáš Kravka

Výzkum trhu. Tomáš Kravka Výzkum trhu Tomáš Kravka 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ÚVOD CO JE VÝZKUM TRHU? PROČ JE VÝZKUM TRHU NEZBYTNOSTÍ? JAKÝ JE VÝZNAM VÝZKUMU TRHU? ODKUD JSOU INFORMACE ZÍSKÁVÁNY? JAK PROVÁDĚT VÝBĚR VZORKU? JAK

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech)

MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech) MARKETING A PRODEJ VĚDY A VÝZKUMU (po 2 letech) Nemusíte nic měnit, přežití není povinné Anonym 2 Obsah 1. Co se změnilo? 2. Proč mluvíme o prodeji? 3. Jak jsme na tom ve srovnání s EU? 4. Jak jsme na

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf BOUDOIR fotografie Michal Mikláš fotograf www.michalmiklas.cz Už dlouho jsem chtěla nafotit fotky ve stylu boudoir a Michal pro mě byl jasná volba. Jeho fotky, styl focení, to, jak zachycuje důležité okamžiky

Více

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS Volnočasové benefity Online výzkum pro APROPOS GfK Czech Nákupní Volnočasové zvyklosti benefity v souvislosti s používáním poukázek 15.9. Duben 21.9. 2010 2009 Specifikace projektu 2 Metodologie Vzorek

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více