POSTOJE ČESKÝCH SPOTŘEBITELEK K BODY IMAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POSTOJE ČESKÝCH SPOTŘEBITELEK K BODY IMAGE"

Transkript

1 POSTOJE ČESKÝCH SPOTŘEBITELEK K BODY IMAGE Ing. Lenka Hanáčková Klíčová slova: atraktivita ženského těla, body image, Dove, kampaň Za skutečnou krásu, modelka, reklama, vzhled, ženská krása, ženské tělo Key words: Female body attractiveness, body image, Dove, Real beauty campaign, model, advertising, appearance, female beauty, female body Abstrakt Článek se zabývá názory na atraktivitu ženského těla a vnímání body image pro kosmetické výrobky z pohledu žen ve věku let. Příspěvek je založen zejména na vlastním marketingovém výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jak vybraná skupina českých spotřebitelek vnímá kampaň značky Dove Za skutečnou krásu a v ní vystupující modelky. Dále byl zjišťován názor na atraktivitu ženského těla, body image modelek vystupujících v reklamních kampaních na kosmetické produkty a jeho provázání s vlastním vzhledem a životním stylem respondentek. Jelikož základem výzkumu byla kampaň značky Dove, v úvodu je stručně zpracována historie této kampaně, včetně údajů z výzkumů společnosti Unilever. Abstract This article is about opinion of a female body attractiveness and perception of body image in relation towards cosmetic products among females aged years. The article brings mainly results of an own market research. The objective of the research was to get the perception of the target group of the Dove Real beauty campaign and models shown there. Further, the perception of female body attractiveness, body image of models from other cosmetic ad campaigns and its link to the own appearance and life style of respondents were analyzed. As the Dove campaign was the base for the research, in the beginning the article shortly describes its history including internal Unilever research results. Úvod Předložený článek zpracovává názor na atraktivitu ženského těla a vnímání body image pro vybrané kosmetické výrobky z pohledu žen ve věku let. Problematika, kterou se článek zabývá, je založena na vnímání a postojích respondentek ke kampani značky Dove Za skutečnou krásu. V první části je rozpracována historie této kampaně, včetně údajů z výzkumů, na jejichž základě firma Unilever tuto kampaň vytvořila. Přestože byla tato kampaň z hlediska firmy Unilever celosvětově velmi úspěšná a zisková, odborníci v ČR ji hodnotí jako kampaň, která zklamala 1. Podle jejich názoru byl úspěch kampaně v její originalitě, nicméně se jednalo o úspěch krátkodobý, protože ženy se nechtějí v reklamách dívat na obyčejná těla, ale chtějí vidět krásu, která je může inspirovat. Cílem vlastního ad-hoc výzkumu bylo zjistit, jak je kampaň Dove vnímána mezi vybranými českými spotřebitelkami, a zda potvrdit, či vyvrátit zmíněná tvrzení o neúspěšnosti kampaně. 1 SÝKOROVÁ, Petra, Kampaně, které zklamaly, Ekonom, 2011, č.38, s

2 Dalším cílem výzkumu bylo zjistit, jaký body image ženského těla je pro spotřebitelky všeobecně atraktivní a jaký body image očekávají ve spojení s kosmetickými výrobky. Do výzkumu byly zařazeny ženy různých tvarů postav a různého životního stylu, s cílem zjistit, zda se vnímání krásy a body image ženského těla se liší podle toho, jaký typ postavy a životního stylu má respondentka. 1. Kampaň Dove historie a firemní výzkum Základem marketingové kampaně značky Dove Za skutečnou krásu se stala celosvětové studie o kráse Skutečná pravda o kráse (The Real Truth About Beauty: A World Report) z roku Tato studie potvrdila hypotézy o velmi úzkém a téměř nedosažitelném pojetí krásy mezi ženami po celém světě a nedosažitelné. Společnost Unilever tedy svou kampaní odstartovala celosvětovou diskusi o této problematice. 2 Zmíněná studie měla podobu kvantitativního výzkumu, velikost vzorku byla 3,200 žen z 10 různých zemí světa. Studie byla uskutečněna mezi 27. únorem až 26. březnem Výzkum měl za cíl zjistit vztah žen ke kráse, zjistit, jak ženy definují krásu, jak jsou ženy spokojené s vlastní krásou a jaký má krása vliv na to, jak se ženy cítí. Ze studie vzešly dva hlavní závěry, které vedly značku Dove k tvrzení, že vnímaná definice krásy je velmi úzká a má velmi silný dopad na sebevědomí žen. Tyto dva hlavní závěry jsou - pouze 2% žen na celém světě si o sobě myslí, že jsou krásné; 81% žen v USA naprosto souhlasí s tvrzením, že media a reklama nastavují nereálný standard krásy, kterého většina žen není schopna dosáhnout 3. Ve zmíněném výzkumu bylo dále zjištěno, že pouze 12% žen bylo velmi spokojeno se svým fyzickým vzhledem, 68% žen naprosto souhlasilo s názorem, že média předkládají nerealistické standardy krásy a 75% vyjádřilo přání, aby media prezentovala různě atraktivní ženy, včetně různých tvarů postavy a různého věku 4. Na základě těchto zjištění byly tedy v září roku 2004 uvedeny na trh reklamní spoty, které ukazovaly ženy, jež se vymykaly zažitým standardům krásy v mediálních kampaních. V červnu 2005 byla uvedena na trh druhá fáze kampaně, považovaná za více kultovní, která ukazovala šest reálných žen, s reálnými těly a skutečnými křivkami v bílém spodním prádle, které propagovaly značku Dove. Tato fáze měla zaútočit na zažitý stereotyp, že pouze velmi štíhlé ženy jsou krásné (viz. obr. č.1). 2 Dove The Dove Campaign for Real Beuty, dostupné na [ 3 Media Awareness Network Dove`s Campaign for Real Beuty, dostupné na [ 4 Dove The Dove Campaign for Real Beuty, dostupné na [ 86

3 Obr. č.1: Skutečné ženy Zdroj: Google, obrázky V září roku 2006 byl ve Španělsku vydán zákaz vystupování příliš hubených modelek na módních molech. Tato zpráva byla značně medializována a firma Unilever ji využila pro další krok v kampani. Byl vytvořen videoklip Evolution (obr. č.2), který ukazoval přeměnu obyčejné ženy v modelku, pomocí stylingu a počítačové techniky. Toto minutové video ukazovalo, že modelky vystupující v médiích nejsou ve skutečnosti takového vzhledu, jak je prezentováno. Video bylo umístěno na stránkách YouTube a je považováno za jedno z nejúspěšnějších z hlediska virálního marketingu. Odhaduje se, že jej během krátké doby shlédlo 300 milionů diváků. Obr. č.2: Video Evolution Zdroj: Google, obrázky Ve stejném roce byl založen fond Dove Self-Esteem Fund, jehož cílem bylo inspirovat a vychovávat dívky a ženy k širšímu pojetí krásy a k důvěře ve svou krásu. V tomto roce také společnost vytvořila reklamu s názvem Little Girls (Malé holky) označovanou také jako True colors, kterou vidělo odhadem 89 milionů lidí. V roce 2006 byla provedena globální studie Beauty Comes of Age. Tato studie proběhla v 9 různých zemích, velikost vzorku 1,450 žen ve věku let. Cílem bylo odkrýt stereotypy spojované s krásou a stářím. Závěrem bylo, že 91% respondentek by pozitivně přijaly mediální prezentaci realistického vzhledu žen starších 50 let 5. Na základě této studie uvedla značka Dove v únoru 2007 třetí fázi kampaně, kterou vytvořila mezinárodně uznávaná fotografka Annie Leibovitz. Kampaň ukazovala kouzlo přirozenosti žen starších 50-ti let vrásky, šedé vlasy apod. 5 [ Media Awareness Network Dove`s Campaign for Real Beuty, dostupné na awareness.ca/english/resources/educational/teachable_moments/campaignrealbeauty.cfm] 87

4 V roce 2008, byla realizována národní studie s názvem Real Girls, Real Pressure: A National Report on the State of Self-Esteem. Tento výzkum byl zaměřen na dívky ve věku 8-17 let a byl zaměřen na tři oblasti přijímání sama sebe, sebedůvěru a projevování emocí. Ze závěrů vyplynulo, že v USA si 7 z 10 dívek nemyslí, že jsou dostatečné, ať už z hlediska vzhledu, vzdělání, rodinných vztahů a vztahů k přátelům. 6 Na základě studie mezi dívkami, uvedla v roce 2010 značka Dove nový program Dove Movement for Self-Esteem. Tento program je zaměřen na posilování sebedůvěry ve vlastní krásu u dívek po celém světě. Momentálně je v programu zapojeno přes 7 mil. dívek, přičemž cílem je oslovit do roku mil. dívek. V roce 2011 zveřejnila značka Dove závěry nové globální studie zaměřené na vztah žen ke kráse (The Real Truth About Beauty: Revisited). Studie ukázala, že pouhá 4% žen na světě si o sobě myslí, že jsou krásné a že znepokojení z toho, jak vypadají, začíná už v útlém věku. Výsledky také ukázaly, že pouze 11% dívek po celém světě bez problémů použije slovo krásná při popisu svého vzhledu. Ačkoli ve srovnání s první studií došlo k mírnému posunu pozitivním směrem v sebevědomí žen a dívek, stále je třeba věnovat velké úsilí této problematice. 2. Vlastní marketingový výzkum - Vnímání atraktivity ženského těla V průběhu měsíců října a listopadu 2011 byl uskutečněn kvalitativní výzkum mezi ženami ve věku 20 45let. Vzorek byl složen z žen různých tvarů postav a různých životních stylů. Velikost vzorku: 10 hloubkových rozhovorů, 2 skupinové diskuse (v každé 8 respondentek ve věku let) a 15 on-line rozhovorů. Cílem výzkumu bylo zjistit vnímání ženského těla, jak by měla vypadat atraktivní žena z hlediska tvaru postavy všeobecně a zároveň jaký typ žen očekávají respondentky v reklamách na kosmetické produkty. Dále výzkum zjišťoval názory žen body image vybraných modelek, které vystupovaly v kampani značky Dove Za skutečnou krásu. V této části byly použity vybrané fotografie a reklamní spoty z různých fází kampaně Dove. U všech otázek bylo zjišťováno, zda se vnímání krásy ženského těla či body image liší podle toho, jaký typ postavy a životního stylu má respondentka. Ze závěrů výzkumu vyplývá, že ženy různého věku a různých tvarů postavy mají velmi podobný názor na atraktivitu ženského těla. Stejně tak se neobjevily velké rozdíly ve vnímání vzhledu modelek z reklam a modelek vystupujících v kampani Dove. Přestože názory byly víceméně shodné, objevily se dvě minoritní skupiny, které se v některých otázkách odlišovaly. První skupinou jsou mladší ženy ve věku let, které jsou méně kritické a náročné na to, jak má vypadat atraktivní ženské tělo. Naopak více kritické k modelkám vystupujícím v kampani Dove a všeobecně ke vzhledu ostatních žen, jsou respondentky vyjadřující nižší sebedůvěru ve vlastní vzhled. Tyto ženy přesto, že mají štíhlou postavu, si štíhlé nepřipadají, nicméně o nespokojenosti pouze mluví, ale nepodnikají žádné aktivní kroky k vylepšení postavy. Z výzkumu dále vyplývá, že ženy nemají zcela konkrétní představu o tom, jaké ženské tělo je atraktivní, nedokáží přesně specifikovat konkrétní tvary a míry. Můžeme konstatovat, že velmi důležité je, aby žena měla jisté charisma a byla upravená. Z hlediska tvaru postavy by měla být štíhlá, ale ne příliš vychrtlá s ženskými křivkami. Tělo by měla mít zpevněné, 6 [ Media Awareness Network Dove`s Campaign for Real Beuty, dostupné na awareness.ca/english/resources/educational/teachable_moments/campaignrealbeauty.cfm] 88

5 spíše sportovní, určitě pěkná prsa tak akorát, ploché bříško, štíhlé ruce. Měla by mít sympatický a upravený obličej, čistou pleť a vyzařovat pocit spokojenosti, vyrovnanosti a šarmu. Nicméně pokud má žena nějaký nedostatek z hlediska tvaru postavy a tuto postavu dokáže nosit a působí elegantně, charismaticky a přirozeně, pak nedostatky v postavě respondentkám vůbec nevadí. Naopak několikrát byl zmíněn negativní názor na uniformní dokonalé tváře modelek, blondýn, které vypadají všechny stejně. Jako příklady atraktivních žen respondentky uvádí např. herečky Jitku Čvančarovou či Terezu Kostkovou. Z modelek pak jmenují např. Terezu Maxovou, která není vnímána jako idol dokonalé krásy, ale žena, která má jisté charisma; dále pak Alenu Šeredovou, která má ženskou tvář, ženské křivky a není umělá. 3. Atraktivita modelek, které vystupují v reklamách na kosmetiku Tato část výzkumu víceméně potvrzuje současný stav vývoje marketingové komunikace, tedy přesycenost reklamou a s tím spojenou zvýšenou selektivitu vnímání jednotlivých kampaní. Velké množství respondentek má problém si vybavit konkrétní reklamu na konkrétní značku jakéhokoli kosmetického výrobku. Stejný problém je ve spontánní znalosti modelek, vystupujících v reklamách na kosmetické výrobky. Respondentkám různé kampaně splývají dohromady. Pokud si respondentky konkrétní reklamu vybaví, pak modelky, které v ní vystupovaly, vnímají a hodnotí pozitivně. Spontánně jmenovanými značkami, které používají pěkné a atraktivní modelky jsou např. značka Nivea či reklama na značku Rexona, ve které vystupuje herečka Jitka Čvančarová. Při popisu vzhledu modelek hodících se k vybraným kosmetickým produktům jsou respondentky značně ovlivněny zažitým způsobem současné prezentace modelek v reklamách (např. modelka na šampon by měla mít krásné vlasy, modelka v reklamě na sprchový gel pěkné, sportovní tělo apod.). Nicméně závěry ukazují, že respondentky vnímají body image jako významný nástroj věrohodnosti a důvěryhodnosti reklamy, aniž si to samy uvědomují. Ve vztahu ke zkoumané problematice se dokonce spontánně objevil názor, že není třeba diskriminace žen vystupujících v reklamách, že v nich mohly více vystupovat ženy staršího věku či ženy, které nemají očekáváné ideální míry. Pokud respondentky hodnotí negativně nějaké typy žen, které vystupují v reklamách, pak, přestože jsou dotazovány na reklamy na kosmetické produkty, uvádí např. reklamy na čisticí prostředky, či odbornice v reklamách na zubní pasty. Důvodem je, že jim připadají nesympatické. Několik respondentek při spontánním hodnocení reklamních kampaní na kosmetické produkty zmiňuje i reklamní kampaň značky Dove. Nicméně, názor na modelky vystupující v této kampani není jednotný. Většina respondentek, bez rozdílu věku, tvaru postavy či životního stylu, kampaň Dove spontánně hodnotí jako velmi povedenou, prezentující normální, reálné ženy, tak jak skutečně vypadá většina běžných žen. Na druhou stranu se objevují i negativní komentáře směřující k příliš silným oplácaným postavám modelek v této kampani. Tento názor má zejména již výše zmíněné malá skupina respondentek, které se velmi zabývají svým vzhledem a přestože jsou štíhlé, jsou nespokojené se svou postavou, ale aktivně pro zlepšení téměř nic nedělají. Pouze občas drží diety, ale pravidelně nesportují, protože na to nemají čas kvůli dětem či práci. 89

6 4. Hodnocení kampaně značky Dove Pro hodnocení kampaně značky Dove bylo vybráno několik fotografií, které respondentky hodnotily, aniž věděly, že se jedná o kampaň značky Dove (viz. obrázek č.3). Obr č.3: Dove reklamní kampaň vybrané modelky Zdroj: Google obrázky Poté bylo hodnoceno několik vybraných reklamních spotů z této kampaně- spot na Zpevňující mléko a Tónovací mléko. Níže jsou shrnuty celkové názory a postoje ke kampani. Z výsledků výzkumu nelze učinit závěr, že se v názorech na prezentovanou kampaň liší respondentky, které mají štíhlou postavu od respondentek, které mají postavu spíše plnější. Rozdíl je spíše v tom, jak respondentky celkově vnímají atraktivitu žen a co očekávají od modelek vystupujících v reklamě. Dále je zajímavý fakt, že poměrně velké množství respondentek hodnotí v první fázi obličeje modelek, nikoli celé tělo. První komentáře většinou směřují k tomu, že jsou modelky sympatické s hezkým obličejem a více upoutávají pozornost modelky s výrazným obličejem. Většina z dotázaných hodnotí modelky na fotografiích pozitivně, jako obyčejné, běžné ženy, které nejsou příliš vychrtlé, ale mají normální postavu, jako většina běžných žen. Modelky jsou popisovány jako přirozené, sympatické s normálním, průměrným, běžným ženským tělem. Největší pozornost upoutává modelka černoška, která se většinou respondentkám, protože je výrazná, sympatická, usměvavá, sebevědomá. Naopak několikrát negativních komentářů směřuje k moc bledým, nevýrazným modelkám. Nicméně i mezi respondentkami, kterým se tyto modelky líbí se, se objevuje několikrát názor, že by modelky mohly být lépe upravené, a že by měly být spíše oblečené. Toto tvrzení zaznívá mezi respondentkami, které mají názor, že ženy všeobecně by měly být hlavně upravené a pokud mají nějaké nedostatek, mohou jej skrýt vhodným oblečením. Tento fakt je ještě více zdůrazňován při hodnocení videí. Nicméně pokud porovnáme reakce na fotografie a videa z reklamní kampaně Dove, můžeme konstatovat, že videa vyvolávají méně negativních reakcí, než fotografie. To lze samozřejmě přičíst i faktu, že video působí na více smyslů a lépe vyvolává emoce, než statická fotografie. Respondentky hodnotí pozitivně atmosféru ve spotech, tedy optimismus, sympatii a radost ze života, která vyzařuje z modelek. Navíc oceňují, že přestože jsou některé ženy plnější postavy, tak mají pevné tělo. Negativní reakci u několika respondentek vyvolává spot na zpevňující mléko, kde je příliš zdůrazňován větší zadeček modelek, neboť modelka s ním vrtí před kamerou. To už několik respondentek vnímalo jako až moc. 90

7 Navíc, malé množství respondentek vyjadřuje celkově negativní postoj k prezentovaným modelkám ať už na fotografiích či ve spotu. Modelky jim připadají už moc oplácané, raději by viděly modelky štíhlejší. Nicméně tato skupina v provedeném výzkumu tvořila menšinu. Pro úplnost analýzy je třeba uvést, že ve výzkumu také zaznívá názor, že některé respondentky nemají rády značku Dove, proto je kampaň neoslovuje. Respondentky ve výzkumu hodnotily i další vybrané fotografie z kampaně Dove Za skutečnou krásu (viz. obr. č.4). Tyto fotografie hodnotily nejdříve bez znalosti značky, která k nim patří a následně už jako kampaň značky Dove. Obr. č.4: Kampaň za skutečnou krásu vybrané modelky - branded Zdroj: Google obrázky Ze reakcí respondentek lze konstatovat, že nechápou provázanost mezi modelkami z této fáze reklamní kampaně Dove a modelkami z kampaně, které hodnotily dříve. Zde je vidět jistá nejednotnost a neintegrovanost komunikace značky. Tyto modelky nejsou vůbec přiřazovány ke značce Dove, prezentované fotografie respondentkám připadají spíše jako plakáty z předvolební kampaně. Dále není vůbec pochopena provázanost sloganů a fotografií, což jen umocňuje fakt nepochopení této části kampaně. Nicméně modelky jako takové jsou hodnoceny pozitivně, jako ženy s přirozeným vzhledem, sympatické. Respondentky dokonce navrhují, že by tyto ženy mohly některé své přednosti ještě zdůraznit- zejména modelka s rezavými vlasy staženými do ohonu by je mohla mít rozpuštěné. Závěr Závěrem můžeme konstatovat, že na vnímání atraktivity ženského těla a vnímání body image modelek v reklamách na kosmetické produkty nemá vliv tvar vlastní postavy či životní styl. Nicméně byly ve výzkumu zaznamenány dvě skupiny respondentek s trochu odlišnými názory. První skupinu tvoří mladé ženy do věku 25 let, které mají benevolentnější názor na tělesnou hmotnost a nejsou tak kritické k ženám s plnou postavou jako starší respondentky. Druhou skupinu tvoří ženy, které jsou bezdůvodně kritické ke své postavě, ale zároveň aktivně nepracují na jejím zlepšení. Tyto ženy jsou pak více kritické k postavám ostatních žen. Atraktivní žena je vnímána jako žena s pěknou ženskou postavou, která je štíhlá, ale ne vychrtlá a má pěkné ženské křivky. Důležité je zmínit, že ženy nemají konkrétní představu o tom, jak by mělo vypadat atraktivní ženské tělo a nad touto otázkou musí déle přemýšlet. Pro respondentky je podstatné, aby žena byla přirozená, sympatická a upravená. A přirozené a sympatické mohou být i ženy plnější postavy, pokud ji umí nosit, jsou pěkně upravené a vhodně oblečené. Dále je nutné zmínit, že pro respondentky je důležitější vzhled obličeje než vzhled postavy jako celku. Obličej je to první, co při pohledu na modelky hodnotí a co i velmi často zmiňují při spontánním popisu atraktivní ženy. 91

8 Celkově respondentky hodnotí modelky z reklamní kampaně Dove pozitivně. Nicméně pro následující vlny kampaně lze navrhnout určitá zlepšení, která by mohla vylepšit vnímání kampaně mezi českými spotřebitelkami. Mezi tato doporučení patří prezentovat modelky oblečené, nikoli pouze ve spodním prádle, volit výraznější typy modelek, zejména ženy s výraznými rysy v obličeji či nějak kontrastní, jako například modelku s tmavou barvou kůže. Tyto typy žen více upoutávají pozornost a vyvolávají pozitivnější reakce, než spíše negativně působící bledé ženy. Dále je třeba zapracovat na větší jednotnosti jednotlivých složek kampaně, tak aby byla vnímána jako konzistentní, integrovaná, což vyžaduje dnešní trend marketingové komunikace. Respondentky nevnímají a nedokáží popsat souvislosti a provázanost mezi kampaní na konkrétní produkty a kampaní za skutečnou krásu jako takovou. Toto také mohlo do značné míry ovlivnit úspěšnost kampaně na českém trhu. Z poslední studie společnosti Unilever z roku 2011 vyplývá, že v celosvětovém měřítku došlo k určitému posunu v sebevědomí žen a v jejich vnímání vlastní krásy od první studie realizované v roce V současnosti si 4% žen a dívek o sobě myslí, že jsou krásné ve srovnání se 2% v roce Posun je to zatím malý, ale prokazatelný. Navíc, pokud se pozorně zadíváme na současné reklamy v televizi, začínají se v nich i v České republice objevovat ženy, které již nejsou velmi hubené modelky, ale ženy s atraktivní ženskou postavou, která odpovídá představám respondentek ve výzkumu. Jako příklad můžeme uvést herečku Jitku Čvančarovou (která se netají konfekční velikostí 40) v reklamě na značku Rexona, ale také Ivu Kubelkovou či Alenu Šeredovou, což jsou modelky s pěkným větším poprsím. A tento posun je respondentkami pozitivně přijímán. Literatura [1] SÝKOROVÁ, P. Kampaně, které zklamaly, Ekonom, 2011, č.38, s. 48. [2] Dove The Dove Campaign for Real Beuty, dostupné na: Mission/campaign-for-real-beauty.aspx. [3] Media Awareness Network Dove`s Campaign for Real Beuty, dostupné na: Ing. Lenka Hanáčková Doktorand Katedra marketingu Fakulta podnikohospodářská VŠE Praha Nám. W. Churchilla 4, Praha 3 92

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce?

Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Uveřejněno v časopise Marketing & komunikace č. 1/2010 Češi a reklama Jaké zrcadlo nám nastavila reklama v letošním roce? Jitka Vysekalová, Olga Kopecká Komunikační proces v sobě, alespoň v teorii, zahrnuje

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV

Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost. Připraveno pro: RRTV Efektivita kampaně Vaše dítě, vaše televize, vaše zodpovědnost Připraveno pro: RRTV 30. 11. 2011 Metodologie Cílová skupina: Celá Česká republika Rodiče dětí ve věku 0 15 let Rovnoměrné rozložení vzorku

Více

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech

product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech product placement a jeho vliv při umístění v audiovizuálních pořadech Martin Kalista KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2011 1 Publikace byla vydána ve spolupráci s vysokou školou B.I.B.S., a.s. Martin Kalista

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu?

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2014 Stala se reklama součástí našeho života nebo nás manipuluje ke zbytečnému konzumu? Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě.

Více

TianDe krása a zdraví z Tibetu

TianDe krása a zdraví z Tibetu TianDe krása a zdraví z Tibetu TianDe v překladu znamená Nebeská dokonalost Společnost vznikla v Barnaulu, v samém srdci Altaje. Tiande to je rychle se rozvíjející společenství šťastných a úspěšných lidí.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Sedm Barcelonských principů

Sedm Barcelonských principů Sedm Barcelonských principů 1. Význam stanovení cílů a měření 2. Vhodnější než měřit výstupy, je měřit vliv na výsledky 3. Vliv na obchodní výsledky lze měřit a měl by být měřen, kdykoli je to možné 4.

Více

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a

konkurence, motivací, názorů a rozhodování voličů. Budování politických značek (stran i jednotlivců). Umísťování (positioning) a a management Ing.Marek Buchta, M.B.A. Liberálně-konzervativní akademie CEVRO 2006/07 Marketing Marketing jsou veškeré aktivity, zaměřené na identifikaci a uspokojení potřeb zákazníka (s cílem dosáhnout

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Připravilo Analytics & Insights MEC Czech

Připravilo Analytics & Insights MEC Czech Připravilo Analytics & Insights MEC Czech Hlavní výsledky Skutečnost, že jen velmi málo z nás pouze 6 % věnuje zapnuté televizi vždy plnou pozornost, není asi žádným překvapením. Jakým činnostem se tedy

Více

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb

PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Tisková zpráva PRAHA, 21/01/2011 Internet vede jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb Internet je vnímán jako nejvhodnější médium pro zpravodajství a pro využití v oblasti nabídky zboží a služeb.

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK

BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK BUDOVÁNÍ HODNOTY ZNAČKY PROSTŘEDNICTVÍM MEDIÁLNÍ INVESTICE PŘÍPADOVÁ STUDIE TUČŇÁK ZADÁNÍ Vytvořit značku, která má díky své neznámosti a neexistenci v místě prodeje nulové povědomí mezi spotřebiteli a

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský

Přehled metod UX výzkumu. Jan Rudinský Přehled metod UX výzkumu Jan Rudinský Zkratka UX je již běžnou součástí slovníku všech, kdo se pohybují v oblasti digitálního technologií a marketingu. Využívání metod a přístupu User experience se typicky

Více

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace

Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Digitální gramotnost a bezpečnostní dovednosti dětí a mladé generace Shrnutí: Digitální schopnosti dětí byly hodnoceny na základě vzorku dotazování 25 000 mladých Evropanů ve věku 9 až 16 let, aktivně

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Výsledky šetření Mapa školy

Výsledky šetření Mapa školy Výsledky šetření Mapa školy Květen 2011 Dovolily jsme si zpracovat tento souhrn výsledků šetření společnosti SCIO, které proběhlo během února tohoto roku 2011 na ZŠ Pyšely, jelikož nás zaujaly jeho výstupy.

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE KE GENERACI 55+ ANO NEBO NE? STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER listopad 2009 Studie: Marketingová

Více

Věří Češi reklamě? 23. února 2012

Věří Češi reklamě? 23. února 2012 23. února 2012 Věří Češi reklamě? Reklamě nevěří více než polovina populace, nicméně nákup na základě reklamy přiznává 36 % osob. Nejdůvěryhodněji působí reklama v místě prodeje, největší problém lidé

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 5 JAK DOBROVOLNICTVÍ PREZENTOVAT Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly získáte

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva Analýza firemní kultury Závěrečná zpráva 11. 7. 2014 1 Manažerské shrnutí Předmětem projektu bylo provedení analýzy firemní kultury (dále jen analýza ), resp. diagnostika stavu firemní kultury Úřadu Regionální

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně...

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka

Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka Nové přínosy ve zkoumání mysli zákazníka Optimalizace e-shopu pomocí T-Groups Případová studie ukazující přínos poznatků z klinické psychologie pro inovace GfK Czech 1 Základní popis projektu Pozadí Společnost

Více

IBM Enterprise Marketing Management Představení

IBM Enterprise Marketing Management Představení IBM Enterprise Marketing Management Představení Jiří Slabý, Business Solution Architect Lenka Vraná, Consultant IBM skupina Enterprise Marketing Managementu (EMM) EMM mise Podpořit marketingová oddělení

Více

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show

LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show LOOK BELLA 2010 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Finále soutěže se koná v luxusních prostorách hotelu v Praze Jedinečná

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních

Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních Zpravodajské aplikace v mobilních zařízeních Internet Advertising Conference 25. 4. 2013 Hana Friedleanderová Senior Research Manager Je 99 centů týdně příliš mnoho? The Daily was an incredible vehicle

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Branding 2 Autor: Markéta

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013

Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 Analýza dotazníků projektu National Teams of ECVET Experts 2012 2013 zpracovala Lenka Chvátalová, leden 2013 Úvod V průběhu měsíců října a listopadu 2012 bylo provedené výběrově dotazníkové šetření mezi

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2012 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM

STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Dnes se prakticky podíváme na to, co všechno musí letos vaše stránky umět, aby fungovaly a vydělávaly. STRÁNKA BY NEMĚLA BÝT POUZE VIZITKOU, ALE MĚLA BY BÝT PRODEJCEM Toto je první věc, která je velmi

Více

Neuroscience a výzkum Oblast pretestu reklamy. & Luboš Rezler. Millward Brown CZ

Neuroscience a výzkum Oblast pretestu reklamy. & Luboš Rezler. Millward Brown CZ JARNÍ SIMAR 2010 Neuroscience a výzkum Oblast pretestu reklamy Petra Průšová & Luboš Rezler Millward Brown CZ Reklama se vyvíjí a je stále více plna emocí Lepší pochopení co je důležité v marketingové

Více

VY_32_INOVACE_D 12 06

VY_32_INOVACE_D 12 06 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015

MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MARKETING BUDOUCNOSTI? ONLINE! Prezentace pro M&M club VŠE 16.5.2015 MIROSLAV KRÁL Managing Partner, MarketUP 1996-2010 Řízení prodeje, distribuce a marketingu v nadnárodních technologických společnostech

Více

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures

Sociální sítě v Public Relations. Pavel Hacker Mather Advertures Sociální sítě v Public Relations Pavel Hacker Mather Advertures Komunikace, její role a čas Medium is the message. Marshall McLuhan Výhoda je, že vy v PR víte, že: Gapinvoid.com Komunikace, její role a

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Marketingová komunikace organizace

Marketingová komunikace organizace Zadání projektu pro finále soutěže pro téma Marketingová komunikace organizace Stručná charakteristika řešeného problému Helvetia College je vysoká škola, která má své kořeny ve Švýcarsku. V ČR začíná

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá

ČEŠI A REKLAMA 2015. Na jaké otázky výzkum odpovídá ČEŠI A REKLAMA 2015 Tisková informace obsahuje výsledky z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnos. k reklamě. Výzkum navazuje na šetření, které od roku 1993 prováděla agentura Marktest, a.s. a ve kterém

Více

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie

Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Globální výzkum sledovanosti zemětřesení v Japonsku a dopadů na vnímání využití jaderné energie Na počátku března 2011 zasáhlo Japonsko jedno z nejsilnějších zemětřesení, jaké kdy bylo zaznamenáno. Následná

Více

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU

MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MANAŽERSKÁ ETIKA A ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ APLIKOVANÉ V RÁMCI VÝCHODOČESKÉHO REGIONU MARTINA KORNFELDOVÁ ZDENĚK BRODSKÝ Abstrakt Problematika získávání pracovníků je nedílnou a velmi důležitou součástí řízení

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

10 argumentů pro noviny

10 argumentů pro noviny 10 argumentů pro noviny Frankfurt am Main - leden 2011 Noviny přinášejí důvěryhodné informace, vysokou čtenost a vysoké kvality reklamního zásahu. Tím se noviny stávají ideálním reklamním nosičem. - 1

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky:

METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS. Tématické celky: METODICKÝ LIST PRO PŘEDMĚT PUBLIC RELATIONS Tématické celky: 1.Komunikace a Public relations a jejich role,význam v ekonomických a společenských entitách 2.Psychologie komunikace 3.Public relations v procesu

Více

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Povolební studie k evropským volbám v roce 2014 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2014 SOCIODEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Rozsah:

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. CashPoster vysílají impulsy! Reklamní účinek: Stačí jedno uchopení! Rozdělovač nákupů u pokladny je každý den hodně používaný předmět, který patří k dění v supermarketu - stejně

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS Volnočasové benefity Online výzkum pro APROPOS GfK Czech Nákupní Volnočasové zvyklosti benefity v souvislosti s používáním poukázek 15.9. Duben 21.9. 2010 2009 Specifikace projektu 2 Metodologie Vzorek

Více

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních

Rozvoj klíčových komptencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních IMAGE LEKTORA Zpracovala: Preisslerová Miroslava Co je to image? způsob komunikace s vaším okolím image podává zprávu o vašem postavení, životním stylu a našich hodnotách způsob oblékání, volba doplňků,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Albert-László Barabási

Albert-László Barabási Obsah 1. Úvod, kdo je kdo :-) 2. Co to je síťování? Od definice po praktické ukázky 3. MAS jako platforma pro cestovní ruch 4. Cílené formování sítí (osobní, profesní, placené) 5. Informační technologie

Více

PR CAMP 19. 21. 3. 2015. Odborný seminář pro tiskové mluvčí. Buly Aréna Kravaře

PR CAMP 19. 21. 3. 2015. Odborný seminář pro tiskové mluvčí. Buly Aréna Kravaře PR CAMP Odborný seminář pro tiskové mluvčí 19. 21. 3. 2015 Buly Aréna Kravaře ČTVRTEK 19. 3. 2015 12:00 14:00 příjezd, ubytování (možnost individuálního obědu v restauraci menu á 79 89 Kč) 14:00 Konference

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne.

Test obsahoval 7 otevřených otázek a 2 uzavřené alternativní otázky s možností volby ano, ne. ! Cílem vysílání v rámci projektu ŠIK je také předávání praktických informací z oblasti rizikového chování. Vycházíme z přesvědčení, že člověk, který má dostatek pravdivých informací, má také větší "#$%&&%

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání

Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Rodinná výchova : Problémy dívek v dospívání Hodina proběhne v počítačové učebně naší školy. Přítomno 9 žákyň 1. ročníku PrŠ. 1. Seznámení s úkolem hodiny. 2. Zadání opakovacích úkolů / samostatná práce

Více

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com

Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Duchem nejmladší český marketingový a mediální think tank. Tuto přednášku pro vás připravili: Kathryn Havlová kathryn.havlova@gmail.com Ondřej Sláma marketing@ondrejslama.cz Nejčastěji používané moderní

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

CRM A KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÝCH FIREM

CRM A KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÝCH FIREM NATIONAL AND REGIONAL ECONOMICS VIII CRM A KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÝCH FIREM Jan NĚMEČEK Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie e-mail: jan.nemecek@uhk.cz Abstrakt

Více

Efekt reklamy na nezdravé potraviny

Efekt reklamy na nezdravé potraviny Efekt reklamy na nezdravé potraviny J A K R E K L A M A P Ů S O B Í N A N Á S A N A Š E D Ě T I? 1 Nezdravé potraviny Slazené nápoje Slazené limonády: Coca-Cola, Sprite, Mirinda, Fanta, Kubík (nikoli však

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH VZDĚLÁVAC VACÍ POTŘEBY V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH CH Shrnutí výsledků z výzkumu realizovaného v rámci r aktivity číslo 7 projektu Rozvoj a další vzdělávání lektorů,, konzultantů pro neziskové

Více

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce

Tisková zpráva. Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce V Praze 22.9.2013 Znalost a podpora malých stran nejdou ruku v ruce Dvě tře:ny občanů si přejí, aby v PSP zasedly i dosud mimoparlamentní strany a hnue. Zdaleka nejblíže k tomu má ANO 2011, které by mohlo

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW

ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW ORNELA UVÁDÍ GIORGIO FASHION SHOW 25. října 2013 Parkhotel Plzeň GALAVEČER PLNÝ MÓDY A ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ CHOREOGRAFIE: PETR ČEJKA PŘEDSTAVENÍ SHOW Módní přehlídky luxusních značek v choreografii Petra

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

CELEBRITY MONITOR PODZIM

CELEBRITY MONITOR PODZIM CELEBRITY MONITOR PODZIM 2014 VÝZKUM ZNALOSTI A POPULARITY OSOBNOSTÍ ČESKÉHO KULTURNÍHO, SPOLEČENSKÉHO A SPORTOVNÍHO ŽIVOTA Katedra marketingu Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT

INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT INFORMACE O NEBEZPEČNÝCH LÁTKÁCH PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ INFORMATION ABOUT DANGEROUS MATERIALS DURING ROAD TRANSPORT Jaroslav Kleprlík 1 Anotace: V příspěvku jsou uvedeny základní

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více