Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy"

Transkript

1 Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika a dopady na rozvojové země, Autoři touto cestou děkují Národní agentuře zemědělského výzkumu za poskytnutí prostředků na řešení projektu QH 71016, v rámci kterého vznikly tyto výsledky.

2 Struktura Pozadí obnovitelných zdrojů energie (OZE) Ekonomické, energetické projevy OZE Optimalizační model energetického mixu z OZE Závěr

3 Na pozadí OZE i. OZE mají různé technologické, ekonomické, energetické, environmentální, sociální (a infrastrukturní) projevy a charakteristiky; ii. Každý druh OZE vyžaduje zdroje, které jsou omezené; iii. Rozhodování o vhodném mixu v OZE musí respektovat tyto aspekty. 3

4 Omezené zdroje (půda, kapitál, variabilní zdroje, ) EU27: 10 % biopaliv = asi 15 % orné půdy CZ: 10 % biopaliv = % orné půdy (etanol z pšenice, FAME z řepky) 3,5 mil. ha z.p. v užití, z toho 0,5 1 mil. ha odhad pro bioenergie

5 OZE na zemědělské půdě (ČR) Etanol FAME (MEŘO) BPS Ostatní biomasa Fotovoltaika SOUČASNOST Produkce 62 tis. t Spotřeba 54 tis. t Dovoz: 53 % spotřeby (2009: 66 %) 200 tis. t pšenice 725 tis. t cukrovky Cca 50 tis.ha o. p. SOUČASNOST Produkce 75 tis. t Spotřeba 85 tis. t (z toho 5 tis. t na SNM30) Třetina dovoz, ale vývoz převažuje 85 tis. ha řepky SOUČASN OST 289 BPS 194 MW Ca. 20 tis. ha SOUČASNOST Produk. 38 tis. t 8 tis. ha SOUČASNOST Instalovaný výkon 1000 MW, 39 GWh/1 km 2 25,6 tis. ha BUDOUCNOST Produkce tis. t tis. ha o. p. BUDOUCNOST Produkce 210 tis. t 200 tis. ha řepky BUDOUCN OST Instal. výkon 417 MW v 411 BPS tis. ha kukuřice BUDOUCNOST Produkce tis. ha BUDOUCNOST 100% zásobení elektřiny 218 tis. ha

6 Ekonomické faktory Technologie Účinnost přeměny energie ENERGETICKÝ MIX Stimuly (a bariéry) ze strany státu Účinky na ŽP Distribuční infrastruktura FAKTOR času FAKTOR rizika

7 Ekonomické faktory při rozhodování Cena suroviny jako vstup Náklady na produkci suroviny Cena alternativní komodity Podpory a úlevy Cena zpracování Technologie Cena (konvenční) energie na trhu Zdaňování negativních externalit Náklady na získání energie Pravděpodobnost objevení nových (levných) zdrojů

8 Závislost mezi cenou suroviny a cenou konečné bionafty (FAME) a konvenčního paliva Linkage between input commodity price and biodiesel CZK / litre (bio-)diesel Rape seed price (CZK / t) Biodiesel price (CZK/litre) Conventional diesel price (USD/barell) Zdroj: MZe, Universita Pardubice, vlastní výpočty

9 Závislost mezi cenou suroviny a cenou konečného biopaliva a konvenčního paliva 35 pšenice Kč/litr bioethanolu, benzínu Natura cukr. řepa brambory cena benzínu (bez daní a marží) cena ropy USD/barel Kč/tuna suroviny Zdroj: MZe, Universita Pardubice, vlastní výpočty

10 Srovnání dopadů daňového mechanismu do spotř. ceny biopaliva Cena (Kč/l) Dopad na spotřebitele v ceně paliva (oproti konvenčnímu palivu) Natural 95 (N 95) 27-5 % ethanol (osvobozen od daně) + N 95 5 % ethanol (bez osvobození) + N % ethanol (osvobozen) + N % ethanol (bez osvobození) + N 95 Zdroj: Březina, J., ČZU v Praze 26,93 0,4 Kč/l 27,63 1,51 Kč/l 23,98 5,01 Kč/l 30,65 11,68 Kč/l

11 Energetická efektivnost (účinnost) Vyjadřuje vztah mezi energií získanou a energií vloženou En. vstupy: en. vnějšího prostředí přímé en. (lidská práce, paliva, jiné zdroje) nepřímé en. (ve strojích, chemikáliích, apod.) En. výstupy: energie užitná (hlavní a vedlejší) en. rostl. zbytků (a ztráty)

12 Energetické relace (energie z 1 ha) Plocha 1 m 2 kolmo ke slunečním paprskům 1,4 kw sluneční energie (průměr intensity sl. zář. ČR kw/m 2 /rok) GJ/1ha Solární kolektor (ohřev TUV) 400 až 550 kwh/rok/m až GJ/1 ha Fotovoltaický panel (výroba elektřiny) 39 GWh/km 2 1 tuna pšenice = 15,1 GJ GJ/1 ha Spálení zrna (5,5 t) plus sláma (5 t) z 1 ha. 157 GJ/ha Výroba biolihu (4,5 tuny/ha) z cukrovky.109 GJ/ha Výroba MEŘO (1,15 tuny/ha) z řepky olejné. 43 GJ/ha

13 Koncept modelu Energ. plodiny (5) Plodiny do BPS (2) Kapalná biopaliva (2) PŮDA 1 mil. ha Z P R A C O V Á N Í PELETY (ke spalování) BIOPLYN (m 3 ) (elektrická energie) BIOPALIVO (litry) ZPRACOVÁNÍ - limity KONVENČNÍ energie uhlí, zemní plyn, benzin (nafta) O P T I M A L I Z A C E VÝROBA, ZISK, VÝNOS, PRODUKCE ENERGIE, ČISTÝ ENERGETICKÝ PŘEBYTEK, VÝDAJE SPOTŘBITELŮ 13

14 Tři stylizované varianty modelu A. Maximalizace zisku producentů profits ( ECON ) B. Maximalizace přebytku energie ( ENERGY ) C. Minimalisace dopadů na spotřebitelská vydání ( CONSUMER ) 14

15 Struktura výroby (%) (sc. ECON MAX zisku výrobců) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Brikety/Pelety Bioplyn Biopalivo Zdroj: vlastní kalkulace 15

16 Relativní změny v produkci OZE (scénář ECON=100) 275% 250% 225% 200% 175% 150% 125% 100% 2.6 mio tons 1.35 mld. m tis. TOE 75% 50% 25% 0% ECON - Max zisku výrobců ENERGY - Max energetického přebytku CONSUMER - Min. dopadů na výdaje spotřebitelů Zdroj: vlastní kalkulace 16

17 Relativní změny v profitabilitě (ECON=100%), výrobci suroviny+ zpracovatelé 120% 100% 80% 60% 40% 8325 czk/ha 4777 czk/ha 20% 0% ECON - Max producers profit ENERGY - Max net energy prod. CONSUMER - Min. consumer spending Farmers profit (CZK/ha) Processors profit (CZK/ha) Zdroj: vlastní kalkulace 17

18 Relativní změny v produkci energie (ECON=100%) 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% ECON - Max zisku výrobců ENERGY - Max energetického přebytku CONSUMER - Min. dopadů na výdaje spotřebitelů Produkce energie (GJ/ha) "Čistý" přebytek energie (GJ/ha) Zdroj: vlastní kalkulace

19 Relativní změny ve výdajích spotřebitelů na OZE (ECON=100%) 300% 250% 200% 150% Expentitures on HEATING Expenditures on ELECTRICITY Expenditures on BIOFUELS Total expenditures 100% 50% 0% -50% ECON - Max zisku výrobců ENERGY - Max energetického přebytku CONSUMER - Min. dopadů na výdaje spotřebitelů -100% -150% úspora spotřebitelů -200% Zdroj: vlastní kalkulace 19

20 Podíl biopaliv v domácí spotřebě paliv (tis. TOE) SC. ECON 9.3 % ths. TOE SC. CONSUMER 4.2 % Podíl biopaliv (%) na celkové spotřebě paliv 0 2 2,75 3,5 4,25 5 5,75 10 % Zdroj: vlastní kalkulace 20

21 Závěrem Někdy protichůdné efekty z jednotlivých zdrojů; Snížení zisku výrobků o 1 % by vedlo ke zvýšení čistého energetického zisku o 4,4 % Stínová cena za zřeknutí se části zisku by byla 36 Kč/GJ energie Orientace na maximalizaci energetického přebytku by mohla v daných podmínkách ušetřit až 16 % půdy; Role trhu a vlády: Návratnost měl by řešit trh (+ omezeně vláda, hlavně přes externality); Zajištění energetické účinnosti vláda + trh; Dopad do spotřebitelů/rozpočtu - vláda Biopaliva v CZ podmínkách prozatím v rozsahu nutném pro účast na technologickém pokroku ; Existují (společensky) výhodnější zdroje; V dlouhodobé perspektivě stávající podíl biopaliv ve spotřebě neřeší problém!

22 Závěrem Nutné posílit eliminovat informační asymetrii, obezřetné vládní stimuly, přijmout jasná kritéria udržitelnosti (LCA); Užší spolupráce výzkum praxe vládní politika; Úspory energie na prvním místě, pak lokalizace výroby a užití!

23 Děkujeme za pozornost!

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY

MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY MOŽNOSTI ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ BIOMASY Ukázka praktických opatření z Akčního plánu pro biomasu v ČR na období 2012 2020. OBSAH Úvodní slovo ministra 4 I. Úvod 5

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH

PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH PŘÍLOHA II: ANALÝZA INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OBNOVITELNÉ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČESKÉ REPUBLICE 1 OBSAH I. POPIS ČESKÉHO SEKTORU ELEKTROENERGETIKY II. VÝROBA E-OZE, STÁVAJÍCÍ POLITIKA A PŘÍLEŽITOSTI

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO

TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO TECHNOLOGIE VHODNÉ PRO DECENTRALIZOVANOU ENERGETIKU říjen 2008 Ing. Karel Srdečný Ing. Jiří Beranovský, PhD, MBA Identifikační údaje Předmět zakázky: Technologie vhodné pro decentralizovanou energetiku

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz

978-80-7080--65-0. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007. www.vscht.cz 978-80-7080--65-0 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6 Uzávěrka: 10. 8. 2007 www.vscht.cz 2 Obsah Program 21. letní školy 5 Servis VŠCHT Praha středním školám - hodina

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer

Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht. 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Analýza energetických systémů regionů Vysočina a Nordlicht 30. 4. 2014 Energetická agentura Vysočiny Jaroslav Emmer Obsah 1. Analýza území - základní fakta 1.1 Energetická situace v České republice 1.2

Více

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů

Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů. Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Srpen 2012 Preambule Forma a struktura předloţeného národního akčního plánu ČR pro energii z OZE je

Více

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM

STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA STUDIE POHONU MOBILNÍHO PROSTŘEDKU S PALIVOVÝM ČLÁNKEM Ing. Bohumil HORÁK, Ph.D. Ing. Jiří KOZIOREK, Ph.D.

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA

ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA ZPRÁVA O STAVU ZEMĚDĚLSTVÍ ČR ZA ROK 2011 ZELENÁ ZPRÁVA Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2011 zpracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací pod gescí Ministerstva zemědělství. OBSAH Použité zkratky...

Více

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce

Audit v oblasti udržitelné energie. Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce 2010 Audit v oblasti udržitelné energie Tato publikace byla vytvořena Pracovní skupinou INTOSAI pro audit v oblasti životního

Více

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování

Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Obnovitelné zdroje energie a jejich povolování Cyklus seminářů pro státní správu Miroslava Knotková, Tomáš Perutka, Radek Sedlačík, Jan Vidomus prosinec 2009 Prezentaci připravil: EkoWATT o. s., Centrum

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

Predikce agrárního sektoru do roku 2010

Predikce agrárního sektoru do roku 2010 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha RNDr. Ivan Foltýn, CSc. a kolektiv VÚZE Predikce agrárního sektoru do roku 2010 (Výzkumná studie) Praha 2006 Studie vznikla v rámci institucionální podpory výzkumného

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství

Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství IEE Projekt BiogasIN Pravidla financování projektů výroby a využití bioplynu v zemědělství - Materiál pro investory D.3.8.3, WP 3 Henning Hahn, IWES Německo Září 2011 Tento projekt (Smlouva č. IEE/09/848/SI2.558364)

Více

14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14.

14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14. 14.00 14.05 Daniela Písařovicová a Jiří Gavor Úvodní přivítaní moderátory 14.05 14.20 Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu ČR 14.20 14.35 Pavel Cyrani, člen představenstva ČEZ 14.35 14.50 Mirek Topolánek,

Více