Metodická příručka k užívání interaktivních tabulí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka k užívání interaktivních tabulí"

Transkript

1 Metodická příručka k užívání interaktivních tabulí

2 Poděkování: Dovoluji si touto formou poděkovat autorům metodické příručky, jmenovitě Mgr. A. Dlouhému, M. Turčíkovi, Mgr. O. Pražákovi a Mgr. A. Javůrkovi za kvalitně odvedenou práci při zpracování publikace. Cíl: Vážení a milí kolegové, v rukou držíte metodiku, která vznikla v rámci projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje. Jejím hlavním cílem je přiblížení problematiky interaktivní výuky. Na školách v celé ČR dochází ke zvyšování počtu interaktivních tabulí na školách. Úměrně tomu přibývá učitelů, kteří s touto didaktickou technikou pracují. Zařazení interaktivní výuky do běžné výuky má podle zahraničních průzkumů (např. studie vypracovaná Marzano Research Laboratory) prokazatelně pozitivní dopad na úspěšnost žáků ve vzdělávacím procesu. Častým problémem však zůstává základní ovládání interaktivního systému. Dodavatelé interaktivní techniky se obvykle omezují pouze na jednorázové proškolení obsluhy. V následujícím období je již učitel odkázán většinou sám na sebe. Teprve praxe pak odhaluje nová úskalí, objevuje další možnosti využití techniky a někdy naráží na problémy, s nimiž se nemá kam obrátit. Právě proto přicházíme s nabídkou podrobného a názorného metodického materiálu, který má učitelům při využívání interaktivní techniky pomáhat tak, aby byli schopni samostatně nákladnou techniku využívat. Metodika se snaží veškeré postupy vysvětlit co možná nejnázorněji, za pomoci obrázků a popisků. Na začátku metodiky jsou popsány dva typy dataprojektorů, které využívají partnerské školy projektu. Přestože na Vaší škole může být dataprojektor odlišný, dá se předpokládat podobné ovládání, jako je uvedeno v této příručce. V závěru metodiky naleznete také základní rozcestník internetových zdrojů, který Vám může být užitečný pro zpestření Vaší výuky. Je na vás samotných, jakým směrem jej budete dál rozšiřovat. Přeji Vám při používání interaktivní tabule hodně zdařilých vyučovacích hodin a velké množství spokojených žáků. Ing. Tomáš, Řebíček, hlavní manažer projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje Síť tvořivých škol Libereckého kraje 2

3 Obsah OBSAH PROJEKTOR ACER JAK PROJEKTOR PRACUJE? CO UMÍ? DÁLKOVÝ OVLADAČ K PROJEKTORU ZAPNUTÍ PROJEKTORU ZDROJ OBRAZU ZAOSTŘENÍ OBRAZU ÚPRAVA VELIKOSTI OBRAZU FUNKCE HIDE LASEROVÉ UKAZOVÁTKO VYPNUTÍ PROJEKTORU PŘIPOJE Í OTEBOOKU ASUS ZAPOJENÍ NOTEBOOKU Zapojení do elektrické sítě Připojení myši Připojení do místní sítě a Internetu Připojení k dataprojektoru Připojení reproduktorů Připojení interaktivní tabule ebeam OTEVŘENÍ NOTEBOOKU ZAPNUTÍ NOTEBOOKU KLONOVÁNÍ OBRAZU PROJEKTOR BE Q DÁLKOVÝ OVLADAČ K PROJEKTORU ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ PROJEKTORU ZAOSTŘENÍ OBRAZU ÚPRAVA VELIKOSTI OBRAZU FUNKCE FREEZE ZMRAZENÍ OBRAZU FUNKCE BLANK KRYTKA OPTIKY PŘIPOJE Í OTEBOOKU FUJITSU PŘIPOJENÍ K DATAPROJEKTORU PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ PŘIPOJENÍ INTERAKTIVNÍ TABULE KLONOVÁNÍ OBRAZU I TERAKTIV Í TABULE PROČ POUŽÍVAT INTERAKTIVNÍ TABULI SMART BOARD ACTIVBOARD INTERAKTIVNÍ SYSTÉM EBEAM SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ INTERAKTIVNÍCH TABULÍ I TERAKTIV Í SYSTÉM EBEAM HARDWARE INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU Čidlo Interaktivní pero SOFTWARE INTERAKTIVNÍHO SYSTÉMU INTERAKTIVNÍ KOLEČKO - POPIS Režim anotace popisu plochy Síť tvořivých škol Libereckého kraje 3

4 Zvýrazňovač Jednoduchá čára Tvary, šipky Krok vpřed, krok vzad Guma Uložení do aplikace Scrapbook Ukončení anotace - symbol režimu náhrady myši Aktivace klávesnice na obrazovce Přepnutí do aplikace MS PowerPoint astavení Sejmutí celé plochy nebo výřezu Přepnutí do aplikace Scrapbook Kalibrace SCRAPBOOK PROGRAM SMART OTEBOOK PRVNÍ SPUŠTĚNÍ UVÍTACÍ NABÍDKA AKTUALIZACE PROGRAMU SMART NOTEBOOK PROGRAM SMART NOTEBOOK PANEL NÁSTROJŮ BOČNÍ PANEL Snímky Galerie Přílohy Styly, Animace, ahrávání Styly Animace objektu IKONA SMART BOARD NA PANELU WINDOWS TVORBA I TERAKTIV Í PREZE TACE POZADÍ PREZENTACE VKLÁDÁNÍ TEXTU PRÁCE S GALERIÍ Můj obsah Základní prvky Galerie Lesson Aktivity Toolkit PRÁCE S OBJEKTY Seskupení objektů Pořadí objektů DIGITALIZACE PREZE TACE SPUŠTĚNÍ PREZENTACE OVLÁDÁNÍ PREZENTACE PLOVOUCÍ NÁSTROJE Pravé tlačítko myši Klávesnice Přizpůsobit ( ástroje) Screen Shade Spotlight Kouzelné pero DOPLŇKOVÝ SOFTWARE IMPORT PREZENTACE APLIKACE POWERPOINT SMART NOTEBOOK VIEWER INSTALACE GALERIE A LESSON AKTIVITY TOOLKIT Síť tvořivých škol Libereckého kraje 4

5 Kopírování Galerie z jiného počítače INTERNETOVÉ ZDROJE Síť tvořivých škol Libereckého kraje 5

6 1 Projektor Acer 1.1 Jak projektor pracuje? Co umí? Zapojený počítač zobrazuje obraz na monitor. Jestliže chceme nějaký program nebo prezentaci představit větší skupině posluchačů, je vhodné pustit takovou prezentaci na počítači, k němuž je připojený projektor (viz obr. č. 1). Obraz, jehož zdrojem je počítač nebo notebook, je Obr. č. 1: Dataprojektor Acer pomocí projektoru promítán na zeď či desku. Projektor nám tedy poskytne promítnutí obrazu většímu počtu posluchačů. Neumí ale přehrát zvuk. Pokud chceme posluchačům přehrát i zvukovou stopu, musíme mít k počítači připojeny reproduktory. 1.2 Dálkový ovladač k projektoru Ke každému projektoru náleží jeho dálkový ovladač (viz obr. č. 2). Ten funguje stejně jako dálkový ovladač k televizoru chceme-li nějakým tlačítkem ovladače aktivovat danou funkci projektoru, je nutné ovladač namířit na projektor a stisknout požadované tlačítko. Průběh vyvolané funkce sledujeme na tabuli, kam projektor vysílá obraz. 1.3 Zapnutí projektoru Projektor zapneme stiskem červeného tlačítka Power (viz obr. č. 3) na ovladači. Vypnutý projektor poznáme na první pohled, a to tak, že ve spodní části samotného projektoru svítí červená dioda. Po stisku červeného tlačítka Power se červená dioda změní v modrou projektor je zapnut. Proces zapínání projektoru je možné sledovat na desce, na niž projektor obraz promítá. Po stisku tlačítka Power na ovladači se nejprve ozve zřetelné pípnutí, následně se na desce začne pomalu zobrazovat nápis Acer (viz obr. č. 4) a nakonec se postupně objevuje obraz promítaný z počítače. Obr. č. 2: Dálkový ovladač k projektoru Obr. č. 3: Tlačítko Power Poznámka: Pokud se obraz neobjeví, je nutné provést klonování obrazu viz str. 14 a str. 19. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 6

7 Obr. č. 4: Zapnutí projektoru 1.4 Zdroj obrazu K projektoru je možné připojit vícero zařízení, ne jen počítač. Můžeme připojit a na tabuli promítat např. signál z televize, videa, domácího kina aj. Proto také náš projektor rozlišuje celkem čtyři možné zdroje obrazu (viz obr. č. 5). Jednotlivé zdroje obrazu můžeme přepínat na dálkovém ovladači tlačítkem Source (viz obr. č. 6). Obr. č. 6: Tlačítko Source Po jeho stisknutí projektor projde všechny čtyři zdroje obrazu a automaticky se přepne na ten, který je v daný okamžik aktivní a vysílá nějaký obraz. V našem případě je po připojení počítače důležitý signál s označením D-Sub. Projektor, který nalezne signál z počítače, zobrazí přijatý obraz na tabuli a v pravém horním rohu nás o zdroji tohoto signálu informuje (viz obr. č. 7) tato informace po chvíli sama zmizí. V případě, že projektor ve třídě po připojení počítače vždy obraz promítá, doporučujeme uživatelům s tlačítkem Source a zdrojem videosignálu nemanipulovat. 1.5 Zaostření obrazu Obraz zobrazovaný na tabuli můžeme zaostřovat. Zaostření obrazu nelze provádět pomocí dálkového ovladače. Přímo na projektoru v místě, z něhož obraz směrem na tabuli vychází, je pohyblivé kolečko (viz obr. č. 8). Jeho otáčením se obraz zaostřuje nebo rozostřuje. Obr. č. 5: Různé zdroje obrazu Obr. č. 7: Zdroj obrazu z počítače Obr. č. 8: Zaostření obrazu Síť tvořivých škol Libereckého kraje 7

8 Obr. č. 9: Ukázka zaostřeného - rozostřeného obrázku 1.6 Úprava velikosti obrazu Stejně tak jako zaostření promítaného obrazu je na projektoru možné upravit jeho velikost. Ve spodní části projektoru (zavěšeného na stropě) je kolečko ZOOM (viz obr. č. 10). Jeho otáčením obraz promítaný na tabuli buď zmenšujeme nebo zvětšujeme. Na obrázcích č. 11 a 12 můžeme vidět dva extrémy velikosti promítaného obrazu. Na obr. č. 11 je promítaný obraz menší než rozsah naší tabule, na obr. č. 12 obraz velikost tabule výrazně přesahuje. Při úpravě velikosti obrazu je nutné najít vhodný kompromis mezi velikostí Obr. č. 10: Ovladač velikosti promítaného obrazu promítaného obrazu a velikostí naší tabule tak, abychom pokud možno maximálně využili celé plochy naší tabule. Pokud si velikost obrazu upravíme pomocí ovládacího kolečka ZOOM, je třeba obraz následně zaostřit (viz kap. 1.5). Obr. č. 11: Obraz menší než tabule Obr. č. 12: Obraz přesahující velikost tabule Síť tvořivých škol Libereckého kraje 8

9 1.7 Funkce Hide V průběhu práce s projektorem a tabulí můžeme posluchačům v určitou chvíli obraz vysílaný z projektoru schovat. Nemusíme přitom projektor vypínat a opětovně zapínat. Pro schování obrazu nám poslouží funkce Hide. Tlačítko pro vyvolání funkce Hide je v pravém horním rohu dálkového ovladače (viz obr. č. 13). Po vyvolání funkce Hide se v pravém horním rohu tabule zobrazí symbol Hide (viz obr. č. 14). Projektor v tuto chvíli nevysílá na tabuli žádný obraz. Pro opětovný start projektoru opět stiskneme tlačítko Hide na ovladači. Obr. č. 13: Tlačítko Hide Obr. č. 14: Symbol Hide na tabuli 1.8 Laserové ukazovátko Dálkový ovladač k projektoru nám může sloužit také jako laserové ukazovátko. Pro funkci laserového ukazovátka musíme na ovladači stisknout a držet oranžové tlačítko (viz obr. č. 15) a ovladačem mířit na tabuli na objekt, který chceme posluchačům ukázat (viz obr. č. 16). Obr. č. 15: Tlačítko laserového ukazovátka Obr. č. 16: Laserové ukazovátko 1.9 Vypnutí projektoru Stejným červeným tlačítkem Power na dálkovém ovladači, kterým jsme projektor zapnuli, jej také vypneme (viz obr. č. 17). Obr. č. 18: Vypnutí projektoru Po prvním stisku tlačítka Power se na promítací tabuli objeví uprostřed modrá Obr. č. 17: Tlačítko Power tabulka s textem o vypnutí projektoru (viz obr. č. 18). Tlačítko Power poté stiskneme ještě jednou a projektor vypneme úplně. Po správném vypnutí projektoru v jeho spodní části začne blikat červená dioda (v režimu zapnutí svítila modře viz kap. 1.3 Zapnutí projektoru), která po čase přestane blikat a začne soustavně svítit. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 9

10 2 Připojení notebooku ASUS 2.1 Zapojení notebooku V následující části se zaměříme na zapojení notebooku a přídavných zařízení k němu. Podrobně budeme popisovat notebook ASUS (viz obr. č. 19). Platí ovšem, že jednotlivá zařízení se u notebooků různých výrobců zapojují vždy do stejných portů. Jediný rozdíl tak může nastat pouze v umístění portů oproti námi popisovaného notebooku ASUS. Obr. č. 19: otebook ASUS Zapojení do elektrické sítě Každý notebook má svou baterii, která nám umožní pracovat s notebookem i bez připojení do elektrické sítě. Kapacita baterie je však omezená, proto rozhodně doporučujeme před zapnutím vždy notebook připojit pomocí adaptéru (viz obr. č. 20) do zásuvky elektrické sítě. Obr. č. 21: Zásuvka pro adaptér Obr. č. 20: Adaptér pro připojení do elektrické sítě Adaptér připojujeme na jedné straně do portu na zadní straně notebooku (viz obr. č. 21), na druhé straně do elektrické zásuvky. Zapojení adaptéru do notebooku přibližuje následující schéma. Obr. č. 22: Schéma připojení adaptéru k notebooku Připojení myši Pro ovládání kurzoru má každý notebook tzv. touchpad (viz obr. č. 23). S jeho pomocí kurzor ovládáme pohybem prstu po desce touchpadu, pod touchpadem pak jsou levé a pravé tlačítko, která fungují stejně jako tlačítka myši. Obr. č. 23: Touchpad Síť tvořivých škol Libereckého kraje 10

11 Většina z uživatelů určitě uvítá možnost připojení myši (viz obr. č. 24), s níž jim ovládání kurzoru půjde snáze. Nezapomeňte, že to musí být myš s konektorem USB (viz obr. č. 25). Obr. č. 24: Myš s konektorem USB Obr. č. 25: Konektor USB Obr. č. 26: USB porty pro připojení zařízení USB na zadní straně notebooku Zapojení myši do USB portu notebooku přibližuje následující schéma. Obr. č. 27: Schéma připojení myši k notebooku Připojení do místní sítě a Internetu Obr. č. 28: Zásuvka pro koncovku RJ - 45 na zadní straně notebooku Pro připojení do místní sítě a do Internetu musíme k notebooku připojit kabel s průhlednou koncovkou RJ 45 (viz obr. č. 28). Kabel připojujeme k notebooku do portu na jeho zadní straně /viz obr. č. 29). Připojení notebooku do místní sítě a do Internetu přibližuje následující schéma. Obr. č. 29: Zásuvka pro připojení do sítě Obr. č. 30: Schéma připojení notebooku do místní sítě a Internetu Síť tvořivých škol Libereckého kraje 11

12 2.1.4 Připojení k dataprojektoru Obr. č. 31: Koncovka kabelu od projektoru Pro připojení notebooku k projektoru použijeme koncovku VGA kabelu (viz obr. č. 31), kterou připojíme do portu na zadní straně notebooku (viz obr. č. 32). Připojení notebooku k projektoru přibližuje následující schéma. Obr. č. 32: Port pro VGA kabel na zadní straně notebooku Obr. č. 33: Schéma připojení notebooku k projektoru Připojení reproduktorů Sluchátka nebo reproduktory, které nám poslouží pro výstup zvuku, zapojíme do portu s označením sluchátek (viz obr. č. 34). Najdeme jej na pravém boku notebooku. K připojení beden používáme kabel s konektorem Jack 3,5 mm (viz obr. č. 35). Obr. č. 34: Zásuvka pro konektor Jak 3,5 mm na zadní straně notebooku Obr. č. 35: Konektor Jack 3,5 mm Připojení sluchátek či repro beden k notebooku přibližuje následující schéma. Obr. č. 36: Schéma připojení repro beden k notebooku Síť tvořivých škol Libereckého kraje 12

13 2.1.6 Připojení interaktivní tabule ebeam Obr. č. 38: USB kabel od interaktivní tabule ebeam Do stejného USB portu, jako jsme v kap připojili myš, připojíme i kabel od interaktivní tabule ebeam. Na zadní straně notebooku máme pro tyto účely dva USB porty (viz obr. č. 37). Obr. č. 37: USB porty pro připojení zařízení USB na zadní straně notebooku Oproti jiným kabelům má kabel a konektor od interaktivní tabule ebeam specifickou zlatavou barvu (viz obr. č. 38). Tím nám výrobce velmi usnadnil jeho rozeznání od jiných kabelů. Připojení notebooku k interaktivní tabuli ebeam přibližuje následující schéma. Obr. č. 39: Schéma připojení notebooku k interaktivní tabuli ebeam 2.2 Otevření notebooku Notebook jsme úspěšně zapojili a můžeme s ním začít pracovat. Než notebook zapneme, je třeba jej otevřít. Otevření notebooku přibližuje následující schéma. Obr. č. 40: Schéma otevření notebooku Síť tvořivých škol Libereckého kraje 13

14 2.3 Zapnutí notebooku Po otevření notebooku jej zapneme stiskem tlačítka notebooku (viz obr. č. 41). nad klávesnicí Obr. č. 41: Zapnutí notebooku Po stisku tlačítka se notebook zapne a začne nabíhat systém Windows Vista. Po přihlášení do profilu uživatele můžeme začít pracovat s interaktivní tabulí ebeam. Nezapomeňte, že v případě vypnutí notebooku se nepoužívá tlačítko pro zapnutí uvedené výše. Vypnout notebook musíme přes ikonu Start v systému Windows. 2.4 Klonování obrazu Klonování obrazu nám slouží k zobrazení obrazu na monitoru počítače i na interaktivní tabuli zároveň. Jeho nastavení se provádí v počítači, který následně pošle obraz do dataprojektoru. Pokud po zapnutí počítače i dataprojektoru není vysílán obraz na tabuli, nastavte klonování obrazu dle následujícího postupu: 1. Na ploše systému Windows vyvolejte stiskem pravého tlačítka myši hlavní nabídku a stiskem levého tlačítka myši zvolte Ovládací panel NVIDIA. Obr. č. 42: Hlavní nabídka Ovládací panel VIDIA Síť tvořivých škol Libereckého kraje 14

15 2. Proveďte nastavení klonování obrazu v levém sloupci kliknutím na nabídku Nastavení více monitorů. Po zobrazení celé nabídky nastavení zvolte v bodu č. 1 možnost Stejný obraz na obou monitorech a v bodu č. 2 zvolte Display notebooku + Analogový displej. (viz obr. č. 43) Obr. č. 43: astavení klonování obrazu Síť tvořivých škol Libereckého kraje 15

16 3 Projektor Benq 3.1 Dálkový ovladač k projektoru K projektoru Benq náleží stejně tak jako ke každému jinému jeho dálkový ovladač (viz obr. č. 44). Při ovládání projektoru pomocí dálkového ovladače je třeba ovladačem mířit na projektor. Efekt funkce sledujeme přímo na tabuli, kam projektor vysílá obraz. Obr. č. 45: Tlačítka na projektoru Projektor lze ovládat také přímo tlačítky umístěnými na jeho horní části (viz obr. č. 45). Tato tlačítka mají stejnou funkci jako tlačítka dálkového ovladače. Efekt vyvolané funkce opět sledujeme přímo na tabuli. Obr. č. 44: Dálkový ovladač k projektoru Poznámka: Při zavěšení projektoru na strop jsou tlačítka na dolní straně projektoru. 3.2 Zapnutí / vypnutí projektoru Pro zapnutí či vypnutí projektoru zmáčkneme červené tlačítko na dálkovém ovladači (viz obr. č. 46). Po zapnutí projektoru se ozve zřetelný zvukový signál a změní se barva diody umístěné na projektoru z červené na modrou. Při vypínání samozřejmě obráceně. (po vypnutí nevytahujte projektor z elektrické sítě dříve než po 20 minutách, příliš rychlé zchlazení může poškodit světelnou lampu). Obr. č. 46: Tlačítko pro zapnutí / vypnutí projektoru 3.3 Zaostření obrazu Zaostření promítaného obrazu neprovádíme dálkovým ovladačem. Na spodní stěně projektoru je pohyblivé kolečko (viz obr. č. 47). Jeho otáčením se obraz promítaný na tabuli zaostřuje nebo rozostřuje. Obr. č. 47: Ovladač zaostření obrazu Síť tvořivých škol Libereckého kraje 16

17 3.4 Úprava velikosti obrazu Pomocí dálkového ovladače a tlačítka Digital Zoom (viz obr. č. 48) máme možnost měnit velikost obrazu promítaného na tabuli. Pokud si obraz promítaný z projektoru zvětšíme nebo naopak zmenšíme, je třeba jej následně zaostřit (viz kap. 3.3). 3.5 Funkce Freeze zmrazení obrazu Po stisku tlačítka funkce Freeze na dálkovém ovladači (viz obr. č. 49) se zastaví přenos obrazu mezi počítačem a projektorem. Projektor pak promítá nepřetržitě poslední obraz promítaný před stlačením tlačítka, na monitoru počítače však můžete pracovat dále. Po opětovném stisknutí tlačítka na ovladači se funkce zmrazení zruší. Obr. č. 48: Tlačítko ZOOM Obr. č. 49: Tlačítko funkce zmrazení obrazu 3.6 Funkce Blank Stiskem tlačítka Blank na dálkovém ovladači (viz obr. č. 50) se přes vysílaný signál na promítací ploše zobrazí clona s nápisem Blank v pravém dolním rohu. Přednášející pomocí této funkce snadno směruje pozornost od projekce. Obr. č. 50: Tlačítko Blank 3.7 Krytka optiky Jestliže nebyl projektor po delší dobu používán, může být zatažená protiprachová krytka optiky (viz obr. č. 51). V takovém případě je obraz promítaný na tabuli tmavý a rozmazaný. Krytku optiky pak uvolníme mechanicky přímo na projektoru Obr. č. 51: Krytka optiky Síť tvořivých škol Libereckého kraje 17

18 4 Připojení notebooku Fujitsu 4.1 Připojení k dataprojektoru Obr. č. 53: Koncovka VGA kabelu z projektoru Pro připojení počítače k externímu monitoru (projektoru) je zapotřebí zapojit koncovku VGA kabelu vedoucího z projektoru (viz obr. č. 53) do příslušné zdířky notebooku (viz obr. č. 52). Obr. č. 52: Port pro VGA kabel na notebooku Obr. č. 54: Schéma připojení k dataprojektoru Obr. č. 55: Zásuvka pro připojení repro beden na notebooku 4.2 Připojení reproduktorů Projektor je zařízení zprostředkovávající projekci obrazu, chceme-li prezentovat zvukový záznam, musíme k notebooku připojit reproduktory. Pro zvukový výstup vložíme JACK 3,5 mm vedoucí z reproduktorů (viz obr. č. 56) do příslušného portu s označením sluchátek na notebooku (reproduktory musí být připojeny do el. sítě). Obr. č. 56: Konektor Jack 3,5 mm Obr. č. 57: Schéma připojení reproduktorů 4.3 Připojení interaktivní tabule Pro připojení počítače k interaktivní tabuli je zapotřebí zapojit koncovku USB kabelu vedoucího z interaktivní tabule do příslušné zásuvky notebooku. Pro zapojení USB portu je na notebooku více možností (viz obr. č. 58). Nezáleží na tom, do kterého místa bude USB port zapojen. Při zapojení myslete především na uživatelský, tedy svůj, komfort. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 18

19 Obr. č. 58: Schéma různých možností připojení interaktivní tabule 4.4 Klonování obrazu K promítání obrazu přes monitor a dataprojektor zároveň je nutné nastavit klonování obrazu. U notebooku Fujitsu Siemens existují dvě možnosti. 1. Rychlé zadání přes funkční klávesy Zmáčkněte zároveň klávesu Fn umístěnou v levém rohu klávesnice a klávesu F10. Tento způsob je nejrychlejší, nejjasnější, a proto ho doporučujeme (viz obr. č. 59). Opakovaným stisknutím můžeme kombinovat obraz na notebooku a dataprojektoru. Obr. č. 59: astavení klonování obrazu přes funkční klávesy Síť tvořivých škol Libereckého kraje 19

20 2. Nastavení přes nabídku Nastavení grafiky Na ploše systému Windows klikněte v pravém dolním rohu na modrou ikonu (viz obr. č. 60). V otevřené nabídce Možnosti grafiky vybereme Výstup do, dále zvolíme Intel dual display clone a potvrdíme kliknutím na Notebook + Monitor (viz obr. č. 61). Obr. č. 60: Ikona astavení grafiky Obr. č. 61: astavení klonování obrazu Síť tvořivých škol Libereckého kraje 20

21 5 Interaktivní tabule 5.1 Proč používat interaktivní tabuli Interaktivní tabule je velká interaktivní plocha, ke které je připojen počítač a dataprojektor. Počítač vysílá obraz do dataprojektoru, ten jej posílá dále na plochu interaktivní tabule a my můžeme na tabuli ebeam pomocí speciálního pera pohybovat kurzorem myši a ovládat tak počítač přes dotyk pera s tabulí. Pomocí speciálního pera můžeme na tabuli ebeam kreslit, barevně psát, psát na interaktivní klávesnici, zvýrazňovat text i obrázky, pohybovat a přesouvat obrázky či text nebo jen ovládat kurzor myši např. ve výukových programech. Jednotlivé možnosti práce s tabulí ebeam blíže popisujeme v kapitole č. 6. Dříve, než se blíže seznámíme s prací s interaktivním systémem ebeam, podívejme se na další typy interaktivních tabulí, se kterými se ve školním prostředí běžně setkáváme. 5.2 SMART Board Interaktivní tabule SMART Board kombinuje výhody běžné popisovatelné tabule a velké dotykové obrazovky. Pouhým dotykem prstu na tabuli ovládáme kurzor myši nebo softwarovou klávesnici. Pomocí speciálních per je možné také různě vpisovat, kreslit nebo zvýrazňovat, a to i ve spuštěné aplikaci. Ve školách se setkáváme pouze s interaktivními tabulemi SMART Board s přední projekcí. To znamená, že projektor, který promítá obraz z počítače na tabuli, je umístěn před tabulí. Nevýhodou tohoto způsobu uspořádání je samotné umístění projektoru, který vrhá na Obr. č. 62: Tabule řady SMART Board 600i tabuli stín osoby interaktivně ovládající tabuli. Alternativní řešení k tabulím s přední projekcí jsou tabule se zadní projekcí, které jsou finančně mnohem nákladnější a jejich instalace na stěnu je velmi problematická vyžaduje totiž prostor za tabulí, tj. obvykle využívají i sousední místnost. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 21

22 5.3 ACTIVboard Výrobce tabulí ACTIVboard se při výrobě svých interaktivních tabulí v plné míře orientuje na školní prostředí. Jinde se s tabulemi ACTIVboard prakticky nesetkáme. Právě proto jsou tabule ACTIVboard konstruovány pouze pro přední projekci. Oproti konkurenčním výrobkům je povrch tabule systému ACTIVboard odolnější proti mechanickému poškození a umožňuje psaní běžným fixem, který se dá umýt běžnými čistícími prostředky. Tabule se ovládá, případně se na ni píše pouze pomocí elektronického pera, na dotyk prstu Obr. č. 63: Tabule ACTIVboard oproti tabulím SMART Board tabule nereaguje. Díky melaninovému povrchu je tabule velmi odolná proti poškrábání. 5.4 Interaktivní systém ebeam Na trh vstoupili také noví dodavatelé interaktivních tabulí. Jejich výhodou oproti tabulím SMART Board a ACTIVboard je jednoznačně cena. Obsluha systému ebeam Projection je velmi jednoduchá. Tabule se ovládá speciálním perem, na dotyk prstu nereaguje. K tabuli nepřísluší žádné další fixy. Veškeré činnosti, jako kreslení, barevné psaní, psaní na interaktivní klávesnici, zvýrazňování textu i grafických objektů, mazání i ukládání dokumentů, to vše provádíme pomocí programového vybavení tabule. Obr. č. 64: Interaktivní systém ebeam 5.5 Softwarové vybavení interaktivních tabulí Každý výrobce interaktivních tabulí dodává své originální programové vybavení. V tabulce uvádíme jednotlivé dodavatele interaktivních tabulí a jejich programové vybavení. Interaktivní tabule Programy SMART Board Notebook Software SmartViewer ACTIVboard ACTIVstudio ACTIVstudio viewer ebeam ebeam Scrapbook Tab. č. 1: Programové vybavení interaktivních tabulí Síť tvořivých škol Libereckého kraje 22

23 Při zakoupení interaktivní tabule získává kupující automaticky plnou licenci k programovému vybavení daného výrobce, a to na všech počítačích, na nichž je interaktivní tabule aktivně používána. V případě, že si tedy škola zakoupí interaktivní systém ebeam, pak na všechny notebooky a stolní počítače, na nichž se bude s interaktivní tabulí ebeam pracovat, může nainstalovat veškeré programové vybavení ebeam. Nesmí však využívat na své interaktivní tabuli programy od konkurenčních výrobců. Převážná většina interaktivních prezentací, které si uživatel může volně stáhnout z Internetu a použít ve svých hodinách, je vytvořena v programu Notebook Software. Chceme-li na tabuli ebeam spustit prezentaci, která byla vytvořena v tomto programu, pak můžeme využít freeware SmartViewer. Tento program nám umožní prezentaci spustit a pracovat s ní, nemůžeme ji však měnit a upravovat. Stejně tak v případě, že prezentace byla vytvořena v programu ACTIVstudio, můžeme volně použít program ACTIVstudio viewer, který nám prezentaci spustí, ale neumožní nám ji dále upravovat a měnit. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 23

24 6 Interaktivní systém ebeam 6.1 Hardware interaktivního systému Mezi hardware (fyzické části), který potřebujeme, abychom mohli pracovat s interaktivním systémem ebeam, patří tyto komponenty: počítač dataprojektor tabule čidlo interaktivní pero Obr. č. 65: Schéma systému ebeam Čidlo Čidlo se nachází buď v levém nebo pravém horním rohu tabule, na kterou je promítán obraz. Jeho funkcí je snímání plochy a propojení mezi počítačem a vámi pomocí interaktivního pera. (viz obr. č. 66) Interaktivní pero Obr. č. 66: Čidlo Interaktivní pero je náhrada počítačové myši pro interaktivní systémy. Je bez kabelu a pro vysílání signálu do čidla je vybaveno jednou tužkovou baterií. Že je interaktivní pero funkční a připravené k použití, poznáme tak, že si přiložíme bílý hrot interaktivního pera k uchu a jemně na něj zatlačíme. V případě, že slyšíme jemné vrnění, není baterie vybitá a pero bude pracovat správně. Kurzorem pohybujeme při práci s interaktivním perem jeho tažením po tabuli a pomocí dvou tlačítek, které slouží, stejně jako u počítačové myši, jako potvrzení nebo vyvolání nabídky. (viz obr. č. 67) vyvolává nabídku, je prohloubené s tečkou uprostřed pracuje jako pravé tlačítko myši místo pro tužkovou baterii hrot pera, který musí být vždy v kontaktu s podložkou, pro pohyb kurzoru po tabuli, jedno ťuknutí znamená potvrzení to samé jako levé tlačítko na myši jakoby levé tlačítko myši, potvrzuje, je vypouklé a hladké Obr. č. 67: Interaktivní pero Síť tvořivých škol Libereckého kraje 24

25 6.2 Software interaktivního systému Mezi software (programové části) interaktivního systému ebeam patří tyto aplikace: ebeam interaktivní kolečko ebeam Scrapbook 6.3 Interaktivní kolečko - popis Interaktivní kolečko (dále jen IK) je pomocník v komunikaci a prezentaci při výuce. Jedná se o hlavní část softwaru, které poskytuje mnoho funkci pro využití interaktivity. Je rozděleno na několik částí (viz obr. č. 68). kalibrace plochy přepnutí do aplikace Scrapbook sejmutí celé plochy nebo výřezu režim anotace, popis plochy přepnutí do aplikace MS Powerpoint aktivace klávesnice na obrazovce nastavení přepnutí z anotace zpět na klasickou plochu počítače symbol režimu náhrady myši Obr. č. 68: Interaktivní kolečko Interaktivní kolečko lze vyvolat stisknutím spodního tlačítka pera. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 25

26 6.3.1 Režim anotace popisu plochy Tlačítko pro tento hlavní nástroj se nachází na dvanácti hodinách IK. Po stisknutí se přes celou obrazovku přetáhne plátno, na které je možno kreslit, psát a malovat (viz obr. č. 69). Pro ukončení režimu anotace slouží tlačítko s myší, které se nachází na šesti hodinách. jednoduchá čára zvýrazňovač krok vzad uložení do aplikace Scrapbook tvary a šipky krok vpřed guma zvolená síla čáry zvolená barva návrat do klasické obrazovky, ukončení anotace Obr. č. 69: Režim anotace Síť tvořivých škol Libereckého kraje 26

27 Zvýrazňovač Pomůcka, která zvýrazní daný text, překryje všechno na obrazovce po tahu perem. U zvýrazňovače je možno volit barvu a sílu čáry, kterou bude podklad zvýrazněn. Tyto volby se nacházejí uprostřed IK. Stačí kliknout na barvu a okolo IK se zobrazí paleta barev. To samé platí u výběru síly čáry. Zvýrazňovač se objeví pouze při anotaci obrazovky (viz obr. č. 70). Obr. č. 70: Zvýrazňovač Jednoduchá čára Pomůcka, která nakreslí čáru podle tahu perem. Narozdíl od zvýrazňovače veškerý podklad přepíše, ten tedy poté není vidět. U čáry je možno volit barvu a sílu, kterou bude podklad přepsán. Tyto volby se nacházejí uprostřed IK. Stačí kliknout na barvu a okolo IK se zobrazí paleta barev. To samé platí u výběru síly čáry. Jednoduchá čára se objeví pouze při anotaci obrazovky (viz obr. č. 71). Obr. č. 71: Jednoduchá čára Síť tvořivých škol Libereckého kraje 27

28 Tvary, šipky Pomůcka, která nakreslí různé tvary nebo šipky. Opět se objeví pouze při anotaci obrazovky. U šipek i tvarů lze vybrat barvu a sílu, kterou bude tvar vytvořen. Tyto volby se nacházejí uprostřed IK. Stačí kliknout na barvu a okolo IK se zobrazí paleta barev. To samé platí u výběru síly čáry (viz obr. č. 72). Obr. č. 72: Tvary a šipky Krok vpřed, krok vzad Tlačítka, která se nachází na třetí a deváté hodině IK, pomáhají při problémech při kreslení. Jedná se o tlačítka, jež buď vezmou poslední celou akci zpět nebo ji znovu zopakují. Podobná tlačítka nalezneme třeba i v MS Word (viz obr. č. 73). Obr. č. 73: Krok vpřed a krok vzad Síť tvořivých škol Libereckého kraje 28

29 Guma Nástroj guma se nachází na páté hodině IK. Zvolit se může pouze v anotaci obrazovky a slouží k mazání nebo úpravě nakreslených objektů. U gumy lze zvolit velikost, ta se objeví na okraji IK. Stačí kliknout na požadovanou velikost (viz obr. č. 74). Obr. č. 74: Guma Uložení do aplikace Scrapbook Tlačítko, které se nachází na sedmi hodinách, slouží k uložení vytvořených anotací do aplikace Scrapbook. Má symbol diskety a každé kliknutí znamená uložení nového listu do aplikace Scrapbook (viz obr. č. 75). Obr. č. 75: Uložení listů do aplikace Scrapbook Síť tvořivých škol Libereckého kraje 29

30 Ukončení anotace - symbol režimu náhrady myši Tlačítko na šesti hodinách ukončuje anotaci obrazovky a vrací se do základní podoby kolečka (viz obr. č. 76). Obr. č. 76: Ukončení anotace Aktivace klávesnice na obrazovce Po stisknutí tlačítka, které se nachází na třech hodinách (pozor, na základním kolečku, ne v anotaci) se objeví interaktivní klávesnice (viz obr. č. 77). Obr. č. 77: Vyvolání interaktivní klávesnice Síť tvořivých škol Libereckého kraje 30

31 6.3.3 Přepnutí do aplikace MS PowerPoint Na jedné hodině se nachází tlačítko, které přímo otevírá program MS PowerPoint. Jedná se o pomocné tlačítko (viz obr. č. 78). Obr. č. 78: Spuštění MS PowerPoint pomocí IK Nastavení Pro nastavení interaktivního systému slouží tlačítko, které se nachází na páté hodině IK. Po spuštění se nám objeví volby velikosti a průhlednosti IK (viz obr. č. 79). Obr. č. 79: Spuštění nastavení IK Síť tvořivých škol Libereckého kraje 31

32 6.3.5 Sejmutí celé plochy nebo výřezu Po kliknutí na toto tlačítko, které má ikonu fotoaparátu, se objeví nabídka uložení obrazovky (viz obr. č. 80). Můžeme vybrat ze dvou módů. První mód, uložit obrazovku, vyfotí celou obrazovku a vloží ji do aplikace Scrapbook (viz obr. č. 81). Druhý mód, uložit výřez obrazovky, vyfotí a vloží pouze takovou část, kterou označí uživatel (viz obr. č. 82). Obr. č. 80: abídka uložení obrazovky Obr. č. 81: Uložení celé obrazovky Obr. č. 82: Uložení výřezu z obrazovky Přepnutí do aplikace Scrapbook Na deváté hodině IK se nachází tlačítko, které otevírá aplikaci Scrapbook. Jedná se o pomocné tlačítko (viz obr. č. 83). Obr. č. 83: Otevírání aplikace Scrapbook Síť tvořivých škol Libereckého kraje 32

33 6.3.7 Kalibrace Kalibrace se používá pro synchronizaci pera a čidla. Kalibraci je třeba provést vždy, když se kurzor nenachází přesně na místě dotyku pera s tabulí. To se může stát po delší době užívání interaktivního systému nebo výměnou počítačů. Pro kalibraci slouží tlačítko na jedenácti hodinách IK. Má symbol terčíku v modrém poli (viz obr. č. 84). Po stisknutí se objeví bílá plocha s jedním červeným a osmi šedivými terčíky (viz obr. č. 85). Úkolem je dotknout se perem každého červeného terčíku. Pokud byla kalibrace spuštěna nechtěně, je možno ji zrušit klávesou ESC na počítači. Obr. č. 84: Tlačítko kalibrace Obr. č. 85: Plocha pro kalibraci 6.4 Scrapbook Scrapbook je multimediální aplikace pro vytváření interaktivních prezentací. Využívá interaktivní kolečko a mnoho dalších programů. Základní obrazovka (viz obr. č. 86). Obr. č. 86: Základní obrazovka aplikace Scrapbook Síť tvořivých škol Libereckého kraje 33

34 7 Program SMART Notebook V tomto manuálu si představíme, jak budeme pracovat s programem SMART Notebook verze 10. Jedná se o nejnovější verzi tohoto programu (srpen 2009). 7.1 První spuštění Program SMART Notebook můžeme spustit klasickým způsobem přes nabídku Start -> Všechny programy, nebo také zástupcem na ploše (záleží na individuálním nastavení každého uživatele). Obr. č. 87: Ikona zástupce programu SMART otebook na ploše Při prvním spuštění se zapojenou interaktivní tabulí si nejprve program sám spustí kalibraci tabule. Na tabuli se objeví devět bodů (křížků), které je třeba přesně uprostřed postupně stisknout, tak, jak jsou označována červeně. Kalibrace se provádí pro přesné ovládání tabule, dosáhneme tím přesného umístění kurzoru pod místem našeho doteku na tabuli (jak prstem, tak perem či mazací houbou). Obr. č. 88: Kalibrace interaktivní tabule Síť tvořivých škol Libereckého kraje 34

35 Při rozladění této synchronizace (dotek-kurzor), způsobené například malým posunutím promítaného obrazu z projektoru, je třeba provést kalibraci novou. Rozladění například poznáte, pokud se dotknete tabule a kurzor či fix se objeví několik centimetrů od místa vašeho doteku. Novou kalibraci spustíte pomocí krátkého stisku obout tlačítek (klávesnice, pravý klik) najednou. Tlačítka jsou umístěna přímo na tabuli před mazací houbou. 7.2 Uvítací nabídka Tlačítka pro aktivaci kalibrace Obr. č. 89: Tlačítka pro aktivaci kalibrace Toto uvítací okno se nám objeví při každém spuštění programu. Pokud si tak nepřejeme, stačí odškrtnout zaškrtnuté políčko Open the Welcome Center when Notebook software starts umístěné ve spodní části uvítacího okna. Uvítací okno je rozděleno do čtyř záložek Rychlý start, Pomůcky, Učitelská střediska a Podpora. Velmi zajímavou se jeví druhá záložka Pomůcky (Tools), ve které nalezneme několik dobrých aplikací, jejich funkce si popíšeme o něco níže. Příště nezobrazovat Obr. č. 90: Druhá záložka uvítacího okna Pomůcky (Tools) Síť tvořivých škol Libereckého kraje 35

36 Protože všechny nástroje a aplikace najdeme také v samotném programu SMART Notebook a můžeme si je také jednoduše přidat do mnohem přístupnějšího bočního výsuvného panelu, doporučuji uvítací okno dále nezobrazovat. Návod naleznete v předchozím odstavci. 7.3 Aktualizace programu SMART Notebook V poslední záložce (Help/Support) uvítací nabídky najdeme položku Zjisti aktualizace. Program zjistí všechny dostupné aktualizace a nabídne jejich instalaci. Kontrola aktualizací se provádí také automaticky jednou za 30 dní, pokud neurčíme jinak. Zjištění dostupných aktualizací Obr. č. 91: Úvodní nabídka v záložce Help/Support Síť tvořivých škol Libereckého kraje 36

37 Potvrzení automatické kontroly aktualizací. Nastavení, po kolika dnech má proběhnout další aktualizace. Při zjištění nové verze jej tímto tlačítkem nainstalujete Obr. č. 92: Aktualizace programu otebook a Galerie 7.4 Program SMART Notebook SMART Notebook je určen pro tvorbu interaktivních prezentací pro tabule Smartboard. Tento program se nachází právě ve své desáté verzi a splňuje veškeré nejmodernější požadavky, zároveň si ale také zachovává svou přehlednost a jednoduchost v ovládání. Tyto vlastnosti uvítá nejen profesionální uživatel, ale hlavně začátečník, který se s touto technikou teprve seznamuje. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 37

38 Panel nástrojů Pracovní plocha Boční panel se záložkami Obr. č. 93: Program SMART otebook Jak vidíte z předchozího obrázku, v programu jsou všechny důležité ovládací prvky soustředěny do jednoho vodorovného panelu (Panel nástrojů). Tento panel se skládá z ikon a my si nyní postupně popíšeme jejich funkce. 7.5 Panel nástrojů Obr. č. 94: Panel nástrojů programu SMART otebook Šipky pro přesouvání mezi stránkami prezentace Přidání nové prázdné stránky Otevřít již vytvořený prezentace programu SMART Notebook Uložit interaktivní prezentaci Vložení objektu z paměti (ctrl + v) Šipky - přesun o krok zpět a vpřed v tvorbě prezentace Síť tvořivých škol Libereckého kraje 38

39 Odstranit - označený objekt (text, obrázek, ) bude smazán Zobrazení rolety (překrývání libovolné části obrazovky) Zobrazení prezentace na celou obrazovku (tzv. fullscreen ) Zobrazení dvou stránek prezentace najednou vedle sebe Vyfocení obrazovky celou obrazovku nebo pouze oznacenou část převede na obrázek a vloží do prezentace Vizualizér (nutné mít vizualizér připojený k PC) Navržení a vložení tabulky maximální velikosti 8x8 polí Kurzor vlastnosti klasického kurzoru, označení, přesun, Barevný fix možnost psát velkým množstvím barev Kreativní pero vkládání širokého pásu barevné textury Mazací houba umazává pouze fix a pero Šipky a čáry vkládání různých čar a šipek Tvary vkládání různých geometrických obrazců a popisků Pero rozpoznávání tvarů ručně nakreslený geometricky tvar převede na přesně narýsovaný Magické pero pero se třemi speciálními funkcemi (mizící inkoust, lupa, reflektor) Výplň nastavení barvy a průhlednosti různým objektům Text vkládání nového textu Síť tvořivých škol Libereckého kraje 39

40 7.6 Boční panel Tento panel je rozdělen do čtyř částí (záložek): Snímky, Galerie, Přílohy a Styly Náhledy snímku v prezentaci Galerie obrázků, pozadí, animací, Přílohy Nastavení stylů, nahrávání, animace Šipky slouží k přesouvání mezi snímky Ikona pro přidání nového snímku (stránky) Snímky Obr. č. 95: Boční panel se záložkami Zde nalezneme miniatury všech již vytvořených stránek. Stránky jsou označeny datem a časem vytvoření. U každé označené (aktivní) miniatury stránky si můžeme v jejím pravém horním rohu rozkliknout nabídku možností, stejnou nabídku vyvoláme také pravým kliknutím myši na miniaturu stránky. V nabídce nalezneme následující Ikona pro smazání označených objektů možnosti: Odstranit stránku (Delete), Smazat Obr. č. 96: Možnosti snímku stránku (CTRL+L), Vložit prázdnou stránku (Ctrl+M), Klonovat stránku (Ctrl+D), Přejmenovat stránku, Screen Shade - Stínování obrazovky (roleta), Ukázat všechny odkazy (Alt+L), Přidat stránku do galerie. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 40

41 7.6.2 Galerie Při instalaci si můžeme vybrat, z jakých oborů chceme stáhnout a doplnit galerii obrázků, pozadí či animací. Instalace se tím ale může protáhnout i na několik hodin v závislosti na rychlosti připojení k internetu. Tuto galerii lze doplnit i dodatečně kdykoliv po instalaci například z jiného počítače. Kopírování již stáhnuté galerie z jiného počítače je několikanásobně rychlejší a potrvá jen několik minut. Při využití všech oborů je k dispozici více než 6700 obrázků, pozadí či různých animací. Rozdělení galerie je provedeno dle vědních oborů (dříve určených při instalaci), nalezneme je ve složce Základní prvky Galerie. Obory jsou dále rozděleny na podkategorie, například obor Arts (Společenské vědy) je dále rozdělen na Art (Umění), Design (Design) a Music (Hudba), kde podkategorie Music je ještě dále členěna. Zatím se ale stále pohybujeme v hierarchii členění, kde žádný obrázek či jiný objekt nepotkáme. K zobrazení samotných objektů slouží spodní okno. V něm nalezneme poslední rozdělení, a to dle druhu objektu, o který se jedná např.: Obrázky, Interaktivní a multimediální, Soubory a stránky aplikace Notebook nebo Pozadí a motivy, toto členění se může lišit podle bohatosti daného oboru. Pokud bychom chtěli zobrazit obrázky týkající se pouze designu, cesta by vypadala následovně: Základní prvky Galerie -> Arts -> Design a po rozkliknutí kategorie Obrázky bychom již mohli vybírat. Milovníci širšího výběru se mohou zastavit například v nabídce Arts (Společenské vědy) a rozkliknout si tak obrázky ze všech podkategorií, které se v oboru Arts skrývají. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 41

42 Panel pro vyhledávání objektů Stromové zobrazení galerie podle kategorií (témat), které se dále dělí na podkategorie (podtémata) Prohledávané téma - stačí kliknout na + a podkategorie se již sama vyroluje V kategorii Statistika nalezneme 70 obrázků, stačí kliknout a jejich nabídka se zobrazí Patnáct interaktivních objektů Nalezené soubory a celé stránky Jednadvacet pozadí a motivů Obr. č. 97: Boční panel záložka Galerie Nad již zmíněnými dvěma okny Galerie se nachází jednořádkové vyhledávací pole. Stačí zadat hledaný termín a vyčkat, zdali se již nachází v Galerii. Na následujícím obrázku vidíme nalezené objekty při vyhledaném termínu Ball (Balón), bohužel objekty v galerii nejsou přeloženy do českého jazyka a je nutno vyhledávané termíny psát v anglickém jazyce. Vidíme, že obrázků s tématikou balón se v galerii vyskytuje sedmnáct. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 42

43 V galerii se vyhledává napříč všemi obory, vyhledávač nenabídne pouze objekty, které se přímo jmenují Ball, ale také příbuzné objekty, v našem případě například obrázek golfové jamky, chytače v baseballu nebo také kuličkového pera. Vyhledání pojmu ball Vyhledané složky a podobným tématem 17 nalezených obrázků Další nalezené objekty v galerii Přílohy Do této záložky můžeme přesouvat různé soubory k uchování či pozdější práci. Při opětovném otevření dané prezentace jsou přiložené soubory stále součástí Styly, Animace, Nahrávání V poslední záložce bočního panelu nalezneme několik funkcí najednou. Nejvyužívanější částí budou bezesporu Styly, již méně využívanou budou Animace a Nahrávání. Nyní se všechny popíšeme Styly Obr. č. 98: Vyhledávání v Galerii Při neoznačení žádného objektu se nám nabídnou Styly výplně. Zde si můžeme navolit, jaké pozadí bychom rádi měli v naší prezentaci. Můžeme si vybrat z jednobarevného podkladu, přechodu dvou barev, různých vzorků či vlastního obrázku. Doporučuji ale zůstat věrný jednoduchému, maximálně dvoubarevnému, pozadí v přechodu, obrázky na pozadí mohou být zajímavé, ale příliš nepřispívají k přehlednosti prezentace a často způsobují špatnou čitelnost textu. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 43

44 Při označení objektu si můžeme vybrat z několika druhů stylu dle objektu. U textu si můžeme volit průhlednost, barvu čáry a formátování (písmo, velikost, styl). U vložených obrázků si můžeme volit pouze jejich průhlednost. U různých fix, zvýrazňovačů, čar či per si můžeme volit barvu a tloušťku čáry a někdy také průhlednost. U vkládaných vektorových objektů, jako jsou například geometrické tvary, šipky nebo textové bubliny, můžeme pracovat s barvou a tloušťkou čáry, průhledností a také výplní jako u pozadí, ale v tomto případě se nám zbarví pouze vnitřní část objektu. Volba stylů výplně Posuvníkem můžeme volit průhlednost zvoleného objektu. Jako výplň objektu můžeme zvolit ze čtyř možností. Základní nabídka barev pro výplň Odebrání nastavené výplně Obr. č. 99: Záložka Styly Obr. č. 100: Šipka bez výplně, šipka s výplní přechodem Síť tvořivých škol Libereckého kraje 44

45 Animace objektu K vloženým objektům můžeme přidat animaci. Jedná se o sedm různých efektů: Rozetmít, Setmít, Převrátit podle osy, Přílet, Odlet, Zmenšit a zmenšit, Otáčet. Jako parametry animace můžeme volit Směr, Rychlost, Výskyt a Opakování. Volba pro animaci objektů Volba efektu animace (výběr ze sedmi efektů) Směr animace Volba rychlosti animace (tři stupně) Volba kdy se má animace spustit Kolikrát se má animace zopakovat Obr. č. 101: Záložka Styly Animace objektu 7.7 Ikona SMART Board na panelu Windows Na hlavním panelu systému Windows nalezneme vedle hodin malou modrobílou ikonu SMART Board. Nalezneme zde mnohé aplikace ke spuštění, nastavení a jiné užitečné nástroje. Do nabídky se dostaneme levým i pravým kliknutím myši na zmíněnou ikonu. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 45

46 Spuštění programu SMART Notebook Videozáznam s videopřehrávačem naší práce Virtuální klávesnice Tvorba konference Uvítací okno Vnitřní nastavení programu Notebook Zobrazení/skrytí plovoucích nástrojů Stínování obrazovky, Reflektor, Lupa, Zjištění dostupných aktualizací Nápověda Ikona nabídky SMART Board Obr. č. 102: abídka SMART Board na panelu Windows Síť tvořivých škol Libereckého kraje 46

47 8 Tvorba interaktivní prezentace Nyní víme, kde se různé nástroje nacházejí, a teď se je naučíme ovládat. Ukážeme si, jak se vkládají různé objekty (obrázky, text, tabulka ) a jak se s nimi dále v prezentaci pracuje a jak se upravují. Také si ukážeme zajímavé funkce a nastavení. 8.1 Pozadí prezentace Pravým kliknutím na pracovní plochu si zobrazíme nabídku, ve které vybereme Nastavit pozadí. Na bočním panelu se nám zobrazí styl výplně, kde si již můžeme nastavit barvu, přechod, vzorek či si také můžeme vložit vlastní obrázek do pozadí. Také v záložce Galerie nalezneme již připravené pozadí a motivace. Ve složce Základní prvky Galerie nalezneme konkrétně 139 pozadí a motivací. Vybrané pozadí stačí přetáhnout na pracovní plochu a program nám nabídne, zdali chceme pozadí použít na všechny stránky prezentace nebo pouze na aktuální stránku. Pokud bychom chtěli takto vložené pozadí odstranit, klikneme na pracovní plochu pravým tlačítkem a v zobrazené nabídce vybereme Odstranit motiv. Obr. č. 103: Zobrazení Pozadí a motivace v záložce Galerie Obr. č. 104: astavení vloženého pozadí či motivu Síť tvořivých škol Libereckého kraje 47

48 8.2 Vkládání textu Při stisku příslušné ikony Text na panelu nástrojů se nám zobrazí malá nabídka předem naformátovaného textu, ze které si můžeme vybrat tři velikosti černého a tři velikosti modrého písmo s rozličným fontem. Obr. č. 105: Základní volba při vkládání textu Při kliknutí na pracovní plochu se nám zobrazí šrafovaný rámeček, do kterého můžeme začít psát text. Zároveň se nám také zobrazí panel s formátováním písma, jedná se o standardní úpravy jako typ, velikost, tučnost, kurzívu, podtržení či barvu písma. Také zde nalezneme zarovnání, směr, odrážky, horní a dolní index nebo také symboly pro tvorbu matematických vzorců a rovnic od znaků nerovnosti, řecké abecedy až po trojný integrál. Pro vložení vytvořeného textu klikneme mimo vyšrafované pole. Ikona pro vyvolání matematického panelu Obr. č. 106: Panel písma při práci s textem Matematický panel Po vložení se text chová jako klasický objekt, po označení levým tlačítkem myši ho můžeme rotovat, přesouvat či měnit jeho velikost pomocí jednoduchých tahů za předem určené body. Bod pro rotaci Rolovací nabídka Možnosti objektu Bod pro změnu velikosti objektu Obr. č. 107: Práce s textem jako s objektem Pro opětovnou editaci (úpravu) textu je potřeba dvojkliku na text, který se zpět orámuje šrafováním, a my jej můžeme editovat. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 48

49 Další možnosti pro práci s objektem nám nabízí rolovací nabídka v pravém horním roku objektu. Nalezneme zde svatou trojici Vyjmout, Kopírovat, Vložit, ale také Klonovat či Odstranit, tyto funkce asi není třeba popisovat. Důležitou položkou v nabídce je funkce Zamykání, zde si můžeme vybrat ze čtyř možností: - Odemknout (objekt je odemčen pro veškerou editaci) - Uzamknout pozici (objekt je uzamčen pro přesun, editaci i rotaci) - Povolit přesun (objekt lze pouze přesouvat, pro editaci a rotaci je uzamčen) - Povolit přesun a otočení (objekt nelze pouze editovat, přesun a rotace je povolena) Pokud nechceme, aby žáci s objekty pohybovali, je dobře je uzamknout. Je to také nepsané pravidlo: pokud nechceme, aby žáci s objektem během prezentace hýbali, měl by být uzamknutý (aby nedošlo k nechtěným přesunům). Také pokud žáci s objektem budou pracovat a například ho přesouvat, je dobré ho uzamknout pro editaci (žáci často nechtěně slabým dotykem klepnou na tabuli dvakrát a tak objekt přepnou do editačního módu, čemuž uzamknutím předejdeme). Obr. č. 108: Možnosti objektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje 49

50 Objekt dále můžeme převrátit či určit jeho pořadí ve vrstvách. Pokud označíme více objektů najednou, můžeme je seskupovat. Zajímavou funkcí je také Nekonečný klonovač. Pokud bychom chtěli po zapnutí této funkce objekt přesunout, budeme přesouvat pouze jeho klon (kopii), původní objekt zůstává na místě a my z něj vytahujeme pouze jeho kopie, a to do nekonečna. Ikona označující uzamčený objekt, slouží také k odemčení Objektu můžeme také přiřadit odkaz nebo zvuk. Jako odkaz můžeme přiřadit internetovou adresu, určitou stránku v prezentaci, soubor v počítači nebo také aktuální přílohu. Důležitou součástí nastavení je způsob, jak se tento odkaz aktivuje - na výběr máme z rohové ikony nebo variantu, že odkazem se stane celý objekt. Aktivace je samozřejmě po kliknutí na ikonu či objekt. Nechybí ani možnost odkaz odebrat. Zadávání odkazu na internetovou stránku Obr. č. 109: Uzamčený objekt Výběr snímku, na který odkazuje objekt Odkaz na soubor v počítači Odkaz na objekty v příloze Změna odkazu z ikony na objekt Panel pro vepsání internetové adresy Obr. č. 110: Vložení odkazu na internetový vyhledávač seznam.cz Síť tvořivých škol Libereckého kraje 50

51 Nejčastěji využívaným odkazem je odkaz na jinou stránku v prezentaci, např. pro kontrolu výsledků, odpovědí či tvorbu aktivního menu. Při výběru odkazu Stránka v tomto souboru si můžeme vybrat ze všech již vytvořených stránek v prezentaci. Při potvrzení určité stránky se nám také zobrazí její náhled. Jako příjemnější formu odkazu doporučuji v nabídce Spustit klepnutím, umístěnou v dolní části, překliknout na Objekt, tím se odkazem stane celý objekt (obrázek, text, tvar, ) a ne jen malá ikonka, která by se objevila v levém dolním rohu objektu. Aktivní ikona Překliknutím na Objekt se odkazem stane celý objekt Seznam snímků Náhled vybraného snímku Obr. č. 111: Vložení odkazu na třetí stránku v prezentaci Textu přiřazený odkaz jako rohová ikona (odkaz je pouze ikona) Textu přiřazený odkaz jako Objekt (odkaz je celý text) Obr. č. 112: Textu přiřazené odkazy formou rohové ikony (vlevo) a objektu (vpravo) Síť tvořivých škol Libereckého kraje 51

52 8.3 Práce s galerií Galerie je rozdělena do dvou základních oken. V prvním okně nalezneme několik složek, do kterých je Galerie rozdělena. Ve druhém okně nalezneme náhledy zobrazených objektů. Pokud bychom chtěli některý objekt (obrázek, animaci, video, zvuk, ) vložit do prezentace, stačí pouze daný náhled objektu přetáhnout na pracovní plochu a objekt se okamžitě vloží do prezentace. Dále si popíšeme rozdělení Galerie a práci s objekty. Vložený vlastní obsah Připravené stránky, kvízy, testy, hry, Práce se složkou Můj obsah a aktualizace galerie Hlavní obsah galerie (více než 7500 objektů) Obr. č. 113: Základní zobrazení rozdělení Galerie Můj obsah V první složce Můj obsah nenalezneme žádný objekt. Slouží právě proto, abychom si její obsah vytvořili sami. Stačí přetáhnout jakýkoliv objekt do složky Můj obsah a ten se stane jeho součástí. Pokud bychom si chtěli uspořádat vlastní obsah do složek, postačí na Můj obsah kliknout pravým tlačítkem a z nabídky vybrat Nová složka. Vkládat nový obsah můžeme také díky malému klíči umístěnému vedle panelu hledání Základní prvky Galerie Ve druhé složce nalezneme všechny vědní obory, které jsme při instalaci potvrdili ke stažení, popřípadě doinstalovali. Je zde největší výběr všech obrázků, interaktivních a multimediálních objektů, vytvořených stránek či pozadí a motivů. Složka je rozdělena do deseti vědních oborů. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 52

53 Obr. č. 114: abídka Základních prvků Galerie Složka Základní prvky Galerie a Lesson Aktivity Toolkit se stále rozšiřují, a proto je dobré občas zkontrolovat jejich aktualizace. To provedeme kliknutím na ikonu klíče vedle panelu hledání a v nabídce zvolíme Zjistit aktualizace. V nabídce si již vybereme, kterou složku chceme aktualizovat. Výběr, který obsah se má aktualizovat Zobrazení nabídky s aktualizací Obr. č. 115: Aktualizace Galerie Síť tvořivých škol Libereckého kraje 53

54 8.3.3 Lesson Aktivity Toolkit 2.0 Zde nalezneme mnoho zajímavých a již připravených her, kvízů, doplňovaček, které si každý může rychle a jednoduše dotvořit podle svých představ. Jedinou nevýhodou těchto připravených aplikací je absence českého překladu. Práce s těmito aplikacemi je tedy mírně omezena znalostí anglického jazyka. 8.4 Práce s objekty S vloženým objektem pracujeme stejně jako s vloženým textem, jelikož vložený text se chová jako objekt. Máme tedy stejné možnosti v nabídce objektu i v bočním panelu v záložce styly. Můžeme tedy objekt rotovat, měnit jeho velikost, klonovat, přidávat průhlednost, animovat, aj. Co bychom se ale měli naučit, je práce s více objekty, jejich seskupování a určování pořadí. Také nesmíme zapomenout na uzamykání objektů. Uzamčením objektu, se kterým nechceme, během prezentace pohybovat, zamezíme nechtěným kolizím při prezentování, jelikož vynalézavost žáků je nekonečná Seskupení objektů Seskupování se používá při spojování dvou a více objektů, např. při tvorbě tlačítek, vytahovacích nápověd a výsledků, schémat, aj.. Jak dva objekty seskupit? Nejprve si objekty musíme označit. Přidržíme klávesu Ctrl a postupně klikáme levým tlačítkem myši na všechny objekty, které chceme seskupit v jeden. Možnosti objektu Obr. č. 116: Označené objekty Text a Tvar V možnostech objektu vybereme položku Seskupení a potvrdíme povelem Seskupit, můžeme také bez zobrazení možnosti objektů použít klávesovou zkratku Ctrl + G. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 54

55 Obr. č. 117: abídka možností objektů, Seskupit Objekty se sloučí v jeden objekt a také tak se chová, lze ho dále přemísťovat, měnit jeho velikost či ho rotovat. Pokud bychom chtěli přidat k seskupeným objektům ještě další, použijeme naprosto stejný postup, jelikož seskupené objekty se chovají jako jeden. Obr. č. 118: Seskupené objekty v jeden Někdy je také potřeba objekt zpět rozdělit např. kvůli změně popisku, jelikož text sloučený s jiným objektem se již nedá přepisovat. Je potřeba objekty rozdělit a poté teprve text upravit. Jak na to? Opět klikneme na možnosti seskupeného objektu a vybereme nabídku Seskupení a příkazem Rozdělit skupinu objekty rozdělíme. Opět bez nutnosti rolovat nabídku možností, můžeme použít klávesovou zkratku Ctrl + R. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 55

56 Obr. č. 119: Rozdělení seskupeného objektu Pořadí objektů Při vkládání nových objektů do prezentace se automaticky určuje pořadí objektu ve vrstvách tak, že poslední vložený objekt je v nejvyšší vrstvě a tedy překrývá ostatní. Pokud s tímto faktem počítáme již dopředu, nemusíme pořadí objektů měnit. Ale někdy je třeba pořadí upravit. K tomu nám opět poslouží rolovací nabídka v pravém horním rohu objektu. V položce pořadí můžeme objekt přesunout na horní či spodní vrstvu, anebo objekt posouvat vždy o jednu vrstvu výš a níž. Obdélník je ve spodní vrstvě Text je v horní vrstvě Obr. č. 120: Ukázka pořadí vrstev Síť tvořivých škol Libereckého kraje 56

57 Obr. č. 121: Změna pořadí vrstev Obdélník je v horní vrstvě Text je ve spodní vrstvě Obr. č. 122: Ukázka pořadí vrstev po změně 8.5 Digitalizace Díky aplikaci Digitalizace můžeme do prezentace vložit cokoliv, co se nám zobrazí na obrazovce. Jednoduše například internetovou stránku nebo složku se soubory převedeme na obrázek, který se nám automaticky vloží do prezentace. Digitalizaci zapneme v programu SMART Notebook tlačítkem na Panelu nástrojů s obrázkem fotoaparátu. Aplikace Digitalizace Obr. č. 123: Panel nástrojů Síť tvořivých škol Libereckého kraje 57

58 Po stisku tlačítka se nám zobrazí nové okno se čtyřmi základními ikonami pro digitalizaci. Každé tlačítko nám umožňuje jiný způsob výběru digitalizované části obrazovky. Výběr pomocí obdélníku Výběr pole pomocí terče Digitalizace celé obrazovky Digitalizovaný obraz se vloží na novou stránku, jinak se vkládá na původní stránku Obr. č. 124: Okno Digitalizace Výběr volného tvaru Pokud tedy budeme chtít digitalizovat nějaký pravidelný tvar, použijeme výběr pomocí obdélníku. Když budeme chtít uložit jako obrázek právě prohlíženou stránku v internetovém prohlížeči, je výhodné použít výběr pomocí pole. Při digitalizaci celé obrazovky stiskneme třetí tlačítko, které převede vše, co vidíme na obrazovce, na obrázek a vloží na novou stránku prezentace. Při výběru složitějšího tvaru, kdy musíme kopírovat určitý reliéf, např. vystřihnout postavu z fotografie, použijeme výběr volného tvaru. Okno Digitalizace je stále nahoře, což znamená, že ho neustále vidíme a nepřekryjeme ho jiným oknem, ale nemusíme se bát, že by při výběru překáželo. Vždy při digitalizaci se okno neviditelní a objeví se až po potvrzení výběru. Každý nový digitalizovaný obraz se vloží na novou stránku, tato funkce jde v okně vypnout a nově digitalizované obrazy se budou vkládat do aktivního okna prezentace. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 58

59 9 Prezentace 9.1 Spuštění prezentace Dříve již vytvořenou či staženou interaktivní prezentaci spustíme klasickým dvojklikem na ikonu prezentace. Tato prezentace se nám otevře v programu SMART Notebook a můžeme ji začít upravovat nebo rovnou spustit tlačítkem Na celou obrazovku na panelu nástrojů. Nyní může začít prezentovat. 9.2 Ovládání prezentace Při spuštěné prezentaci máme standardně k dispozici pouze malé okno s šipkami, kterými přepínáme na následující či předchozí stránku prezentace, tlačítkem se třemi tečkami, pod kterým se skrývá rolovací nabídka, najdeme téměř celou nabídku panelu nástrojů, a tlačítkem, které nás vrátí z celoobrazového promítání zpět do programu. Nabídka nástrojů Návrat z celoobrazového módu Listování v prezentaci Šipky pro rozšíření Obr. č. 125: Základní nabídka při prezentaci na celou obrazovku Okno můžeme pomocí oboustranné šipky roztáhnout a jeho nabídka se nám rozšíří o tlačítka nové stránky, zpět, vybrat (kurzor myši) a kouzelné pero. Obr. č. 126: Rozšířená nabídka při prezentaci na celou obrazovku Síť tvořivých škol Libereckého kraje 59

60 9.3 Plovoucí nástroje Tento panel můžeme chápat jako rozšíření nabídky při prezentování na interaktivní tabuli i mimo ni (panel je dostupný i při vypnutém programu SMART Notebook). Samotná tabule nabízí pouze barevné fixy, mazací houbu a dvojici tlačítek - klávesnice a pravé tlačítko. Panel je zasunut v pravé či levé části obrazovky (záleží na uživateli), stávající nabídka není pevná a každý uživatel si ji může rozšířit dle vlastních potřeb. Panel je tzv. vždy nahoře, což znamená, že je umístěn nad všemi spuštěnými aplikacemi, aby byl vždy přístupný. Při neaktivním (zasunutém) stavu vidíme pouze malý štítek, který slouží k vysouvání a přemístění panelu. V základním nastavení bočního panelu máme k dispozici tlačítka: Vybrat (kurzor), Pero, Zvýrazňovač, Guma (Mazací houba), Čára, Obrazec, Pravé tlačítko myši, Klávesnice, Program Notebook, Zpět, Přizpůsobit (Nástroje). Kurzor Pero Pero Zvýrazňovač Guma Pravý klik Notebook Šipky pro uschování panelu Oblast pro pohyb s panelem Klávesnice Zpět Přizpůsobit Obr. č. 127: Plovoucí panel Při volbě Pera nebo Zvýrazňovače se nám vedle ikony vysune nová ikona Nastavení. Po jejím stisku se nám objeví nový panel s možností nastavení průhlednosti, barvy, tloušťky či stylu čáry. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 60

61 Nastavení stylu pera Nastavení průhlednosti Nastavení barvy, tloušťky, stylu čáry Obr. č. 128: astavení Pera v plovoucím panelu Většinu nástrojů z nabídky známe již z panelu nástrojů. Najdeme zde ale také nové nástroje, jako jsou pravé tlačítko myši, klávesnice a přizpůsobit (nástroje). Nyní si tyto nové nástroje představíme Pravé tlačítko myši Po stisku tohoto tlačítka je další dotek na tabuli proveden pravým tlačítkem myši, jedná se pouze o jeden následující dotek Klávesnice Po aktivaci tohoto tlačítka se nám zobrazí klasická klávesnice bez numerické části (bez číslic), lze také si následně vybrat z nabídky i jinou klávesnici. Tato dvě předchozí tlačítka jsou také jediná tlačítka, která najdeme přímo na interaktivní tabuli, a to před mazací houbou Přizpůsobit (Nástroje) Zde si můžeme vybrat z dalších nástrojů, které si můžete přidat do nabídky. Další položku přidáme způsobem Drag & Drop, ikonu chytneme myší a táhneme na chtěné místo v panelu, kde ji pustíme. Tímto způsobem (přetahování) můžete volit i pořadí položek v panelu. Síť tvořivých škol Libereckého kraje 61

62 Z nabízených nástrojů si přiblížíme nástroj Screen Shade, Spotlight a Kouzelné pero Screen Shade Obr. č. 129: Přizpůsobení plovoucích nástrojů Jedná se o klasickou roletu, jak ji známe z panelů nástrojů. I při vypnuté prezentaci nám zůstává, díky plovoucímu panelu, možnost využít tuto aplikaci různé zakrývání i v jiných programech či ukázkách z internetu. Vypnutí rolety Vypnutí Body pro rotety stahování rolety Obr. č. 130: Stránka prezentace z části zakrytá Screen Shade Stínování stránky (roleta) Síť tvořivých škol Libereckého kraje 62

63 Obr. č. 131: Tři stránky prezentace s různým zakrytím Screen Shade (roletou) Spotlight Spotlight neboli reflektor je příjemná pomůcka, která nám odkryje pouze požadovanou část obrazovky. Celá obrazovka nám zčerná a my vidíme pouze průzorem tvaru elipsy, obdélníku nebo hvězdy, co se skrývá na obrazovce. Modrým ohraničením průzoru si můžeme měnit jeho velikost a pomocí malé rolovací nabídky schované u obrázku reflektoru i jeho tvar či jaká má být průhlednost zatemněné části. Reflektor můžeme ukončit ve stejné rolovací nabídce nebo stiskem klávesy Esc. Nabídka reflektoru Obr. č. 132: Spotlight (reflektor) s nastavením neprůhledný obdélník Vypnutí reflektoru Obr. č. 133: Spotlight (reflektor) s nastavením 25% průhledná hvězda Síť tvořivých škol Libereckého kraje 63

64 9.3.6 Kouzelné pero Tato novinka ve verzi 10 je spojením několika funkcí v jednu. První funkcí je klasické pero, kterým můžeme psát různými barvami, zvláštností tohoto pera je jeho mizící inkoust. Jakmile dopíšete písmeno či slovo, (záleží na tom, kdy zvednete pero z tabule) asi po pěti vteřinách napsaný text zmizí. Další funkcí je přiblížení, pokud kouzelným perem nakreslíte čtverec nebo obdélník, vše, co se nachází uvnitř tohoto objektu, se několikanásobně přiblíží neboli nazoomuje. Poslední funkcí je Spotlight (reflektor), pokud nakreslíte kruh nebo elipsu, zapne se zjednodušené verze reflektoru velikosti nakresleného objektu s asi 40% průhledností. Vypnutí přiblížení Obr. č. 134: Přiblížení pomocí kouzelného pera Obr. č. 135: Reflektor kouzelného pera Síť tvořivých škol Libereckého kraje 64

65 10 Doplňkový software 10.1 Import prezentace aplikace PowerPoint Do programu SMART Notebook můžeme také importovat (vložit) prezentace jiných programů, jako jsou PowerPoint a ACTIVstudio (ActiveBoard). Importace je velmi rychlá a jednoduchá. 1. V Záložce Soubor vybereme položku Importace 2. V klasickém vyhledávácím okně nalezneme prezentaci k importaci 3. Na nalezenou prezentaci jednou klikneme a poté potvrdíme stiskem tlačítka otevřít 4. Prezentace se nám importuje (vloží) do programu SMART Notebook Import (vložení) prezentace programu Power Point nyní v přehledném grafickém provedení. Zobrazení nabídky Soubor Importovat (vložit) prezentaci programu Power Point Obr. č. 136: Výběr položky Importace v záložce Soubor Síť tvořivých škol Libereckého kraje 65

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

verze 4.x pro Windows

verze 4.x pro Windows verze 4.x pro Windows UŽIVATELSKÝ MANUÁL Flexibooks univerzální čtečka pro e-knihy Aplikace Flexibooks umožňuje oproti jiným čtečkám čtení nejen klasických e-knih ve formátu PDF, ale také unikátních i-učebnic,

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

1 Jak interaktivní tabule pracuje? - SMART Notebook software Kontextové, rozbalovací menu objekt Pomocí kontextového menu můžete objekt modifikovat. Šipka rozbalovacího menu Klonovat Vyjmout Kopírovat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0029 VY_32_INOVACE_28-10 Střední průmyslová škola stavební, Resslova 2, České Budějovice

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com

Po P w o e w r e Po P i o nt n pr p e r z e en e t n a t c a e da d t a www.kajtar.com PowerPoint prezentace dat www.kajtar.com Návrh nové prezentace 1. vymezit, komu je přednáška určena věková skupina, pozice, apod. 2. určit cíl přednášky seznámení s problémem, zaškolení 3. stanovit způsob

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Internet. dobrý sluha, zlý pán

Internet. dobrý sluha, zlý pán Internet dobrý sluha, zlý pán 13. Picasa Picasa je celosvětově nejrozšířenější galerií obrázků, kterou provozuje firma Google. Její použití je zdarma včetně využití poměrně velikého diskového prostoru

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace

MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace MS PowerPoint 2003 postup tvorby prezentace č. 11 název MS PowerPoint 2003 - postup tvorby prezentace anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity ročník 8. Prezentace seznamuje

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Tvorba prezentace v SMART Notebooku

Tvorba prezentace v SMART Notebooku Tvorba prezentace v SMART Notebooku Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt: Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro

Více

Word základní ovládání a práce v programu I.

Word základní ovládání a práce v programu I. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační a 1. a 2. Ing. Andrea komunikační (podle oboru Duben 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Textový procesor Word základní ovládání

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2. b) Vkládání objektů Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce s textem a vkládání objektů 2 b) Vkládání objektů Kromě textových polí můžeme do snímků vkládat obrázky, grafy, tabulky, diagramy, zvukové stopy,

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4

Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu... 4 exe Minimanuál Obsah Použití exe... 3 Nastavení projektu.... 4 Vyplnění informací o projektu.... 4 Definice struktury... 4 Styly / Šablony... 5 Uložení projektu... 5 Export projektu.... 5 Import Projektu

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner

POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Projekt Vzdělávání dotykem CZ.1.07/1.3.00/51.0031 POWERPOINT 2010 Autor: Jan Somner Obsah 1. Úvod... 2 2. Rozdíly oproti straším verzím... 2 3. Karta Soubor... 2 4. Základní klávesové zkratky... 3 5. Karty

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Manuál k administraci

Manuál k administraci Manuál k administraci webových stránek WeWeb WeWeb řešení pro každého WeWeb řešení pro každého V tomto podrobném návodu se dozvíte, jakým způsobem upravovat vaše webové stránky, pomocí administračního

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Co je to IKT. Co je to IKT.

Co je to IKT. Co je to IKT. Co je to IKT Co je to IKT. IKT znamená Informační a komunikační technologie. Jedná se o povinný předmět, ve kterém se budeme po dva roky potkávat vždy jednu hodinu týdně v pátém a šestém ročníku. Co se

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 3D MODELOVÁNÍ ZÁKLADY PROGRAMU SKETCHUP SKETCHUP SketchUp je program pro tvorbu trojrozměrných modelů. Je to jednoduchý, intuitivní a silný nástroj pro modelování. Není žádný problém

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více