Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to"

Transkript

1 Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších fotografických témat vůbc. Jak na módu? v xtriéru v intriéru Fotografování módy v xtriérch j náročné pro výběr vhodného prostoru, nvýhodou j jistá závislosti na počasí. Fotograf by měl mít vš přdm již promyšlné, měl by mít zajištěnu souhru doprovodného týmu, v němž by nměl chybět asistnt a vizážistka. Fotograf s musí vypořádat s charaktrm světla i vnku musí umět pracovat s umělým osvětlním. Torticky j výhodnější módu fotografovat v studiu, kd j fotograf pánm světla i situac. Nicméně ani skvělý atliér nnahradí vybavní atraktivního intriéru, ktrý můž vlic výstižně przntovanou módu ozvláštnit. Kvalitní fotografi módy by měla vdl osobité atmosféry obsahovat i jakési tajmství, jhož s mnohdy dosahuj naznačním příběhu. črnobíl V posldních ltch jsm svědky rostoucího zájmu o monochromní zobrazní, ktré jdnak naznačuj jakési rtro, jdnak svou až grafickou stylizací napomáhá k výraznému odlišní od přbujlé barvnosti všud kolm. Řada njlpších fotografií módy 20. stoltí byla ostatně vytvořná právě črnobíl, stačí zalistovat třba magazínm Vogu. I módní fotografi má stjně jako móda své návraty. Foto: Alš Frmut 60 FotoVido 3/

2 v xtriéru pro katalog Z tchnického hldiska s zdá být fotografování šatů člověka vnku clkm nnáročné. Skutčnost j al složitější! I zdánlivě jdnoduchá informac o oděvu by měla být podána poutavě, pro oděv výstižně a jako fotka zajímavě tak, aby s vtiskla do paměti! 3. ČAStÝM trndm fotografi módy j zobrazní formou nadsázky, ktrá má sloužit k většímu upoutání pozornosti. Eva Skrbková v cyklu pro Alpin ro v tomto případě využila pomrančového sadu, ktrý poskytuj vhodný barvný doprovod. Záběr vlvo j ralita, na snímku vpravo s s pomocí Adob hotoshop vytvořilo jasné a nrušivé pozadí. 1. SníMK JASně A výstižně dmonstruj typ oblční, k čmuž s přirozně hodí i pohybové dynamické aranžmá. Vš j jasné a srozumitlné. 2. K výstižné FotogrAFii S někdy CStUJ ZA HrAniC všdních dnů. Snímk Evy Skrbkové pro Alpin ro vznikl roku 2008 na pobřží Kypru. říbojová vlna j v kontrastu s klidm stojící postavy. Zárovň jd o využití kontrastu barv. Hldání stanoviště Módní fotografi zdůrazňuj střih, tvar, matriál a barvu oděvu, má upoutat, aby s oblční pamatovalo. rostřdí musí barvně a logicky korspondovat s oděvm. rimární j však oděv, pak modl a jako třtí prostřdí. Lokaci musí fotograf přdm obhlédnout a přd fotografováním mít jasno, jak bud fotit. Svou přdstavu musí tlumočit svému týmu a musí umět v tomto směru modl nasměrovat. Současná módní fotografi upřdnostňuj akčnost. Výsldk však nsmí vyznít samoúčlně, a zjména v módním katalogu má jasně a výstižně podat účlové zobrazní střihu, formy a skladby oděvu. Autorkou fotografií na dvoustraně j va Skrbková (digital Studio 2000). przntujm jjí cyklus módních fotografií vytvořných pro Alpin pro. ro přisvícní s i vnku často využívají umělé světlné zdroj vdl dalších pomůck typu odrazných a difúzních dsk, filtrujících případné ostré slunční paprsky. Obcně j vhodnější fotografovat vnku při zastíněné obloz a spíš k ránu nbo v podvčr. U módy s většinou dává přdnost svícní shora a tvrdšímu světlu. Na náhodu při fotografování módy nní místo. Tým fotografa, v němž j každopádně asistnt a vizážistka, mnohdy i hairstylista, musí být s fotografm shraný. rofsionál vybírá modlky z agntur, s kama- rádkami a přítlkyněmi zadavatlů můž být při spolupráci problém. Lokac musí být pro fotografování připravná včtně souhlasu majitl. Oblční pro katalog s často fotografuj s přdstihm minimálně jdnoho ročního období, což fotograf s týmm musí umět řšit. Na fotografování módy profsionál užij obvykl digitální zrcadlovku nbo střdoformátový přístroj s digitální stěnou. Z palty objktivů využij spíš dlší portrétní ohnisko. Měl by umět využít přnosný světlný park s akumulátory a dalšími nzbytnostmi. 4. U Módní FotogrAFi jd vždy o maximální působivost s využitím optimálních světlných podmínk a pozadí. Můž s zdát, ž módní fotografi na této dvoustraně můž vytvořit každý, jsou jasné a přsvědčivé, al skutčnost tvorby bývá mnohm složitější. V jdnoduchosti j síla, al k jdnoduchosti s někdy dospěj složitým procsm 62 FotoVido 3/

3 v intriéru Módní fotografi slouží módě, propagaci výtvorů konkrétního výrobc nbo návrhář odívání. Nní xhibicí modlu ani fotografa, má být vytvořna tak, aby si divák v idálním případě oděv zapamatoval. Jako zvláštní složka rklamní fotografi má i jjí vlastnosti: j účlová, stylizovaná, zaměřná na fkt, al vždy zdůrazňuj samotný oděv. Fotograf módy v atliéru konstruuj světlo, nboť světlo j jho hlavním nástrojm. V pronajatém intriéru někdy kombinuj dnní světlo s umělým, což můž přinést zajímavé výsldky. I v intriéru bývá hlavní světlo s shora. Kvůli jho ostrosti s častěji upřdnostňuj fotodštník přd softboxm. Z modlk vyhovuj pro módu lép hranatý a méně nápadný obličj, přičmž vlic podstatné pro nasvícní a clkový dojm jsou 5. výrazným trndm FotogrAFovÁní Módy J ZÁJM o návraty do MinULoSti. V tomto případě byl využit mrcds z 60. lt. Modlka La arisi, styling Josf Čchota, mak-up Jaroslav Malina, použito clkm pět světl. A litoval jsm, ž nmám jště jdno, pravil k snímku Alš Frmut. Hldání stanoviště Stanoviště fotografa v intriéru vychází z požadovaného charaktru scény s ohldm na světlný park. Vždy j důlžité navozní tvůrčí atmosféry mzi modlm a fotografm a dělná atmosféra clého týmu, v němž j fotograf také dramaturgm a ržisérm. Kompozic mnohdy bývá tvořna v přímé dohodě s objdnavatli, jjichž zástupc někdy bývá na plac. K klasickým pózám modlů do S nbo křivky přistupují u stojících modlů výraznější podhldy a řšní s využitím sdacího nábytku. Autorm všch snímků na dvoustraně j Alš Frmut. 6. řšní využívající barvného KontrAStU A nadsázky j přdpokladm toho, ž snímk zaujm a vtiskn s do paměti modlka Andra Třbichalská, styling Stan Stinr, mak-up Barbora Zikmundovská. vlasy. Na druhém místě významu j plť a na třtím prsty, na nichž s také dobř pozná psychická pohoda modlu. Hlavní ndostatky plti řší vizážistka, nicméně skoro vždy s jště provádějí další úpravy u počítač. Úskalím můž být nvhodný intriér, malý odstup v něm, lsky na rkvizitách to vš s musí liminovat při hldání prostoru. ro profsionála chyby v osvětlní při špatném rozmístění světlných zdrojů by nměly nastat. Zkušný fotograf ví, ž vš co na postavě vyčuhuj, vrhá tolik stínů, kolik zdrojů na oblast svítí. Význam má jn jdn stín, pokud njd o filmařské svícní. rofsionální výsldk přdurčuj snímací tchnika s kompltním vybavním pro fotografování v intriéru, ktré mnohdy bývá výhodné si pro zakázku pronajmout. Načítání fotk po xpozici přs Wi-Fi nbo kablm j pohodlné. Vdl fototchniky by profsionální fotograf módy měl být vybavn kvalitním řtězcm zpracování fotk, kalibrovaným monitorm počínaj a vhodným softwarm konč. 7. J dobré, KdyŽ MÁ FotKA Módy v Sobě naznačn příběh. Odcházjící dvojnic na pozadí každopádně vybízí k njrůznějším úvahám. Vzácný případ fotografi, k níž Alš Frmut nvyužil stylisty, vizážisty ani kadřníka (modlka Lnka Blchová). 64 FotoVido 3/

4 monochromaticky Monochromní vyjádřní znamná záznam v jdnom přvládajícím tónu, ktrý tak dává protiváhu samotné bílé. Kontrastm k bílé j črná, tdy odstíny šdi, a proto jsou črnobílé fotografi graficky tak účinné a výstižné! triéru. Rportážní způsob můž vycházt z přírodního nasvětlní scény, aniž by do něho fotograf svými světly zasahoval. Komplikované ani nmusí být nasvětlování módních dtailů, kd však mohou způsobit problém různé lsky, zjména kovových prvků. Hldání stanoviště Stanoviště pro monochromatický snímk vychází z zadání a záměru fotografa. Jstliž s u barvné fotografi využívají kontrasty barv, u črnobílé s zdůrazňují tvary, rytmy, člnění ploch, jasové kontrasty. Stanoviště fotografa by tdy spcifikám črnobílého vidění mělo napomoci, aby clk působil pro oděv výstižně a jako fotka zajímavě a originálně. Zvláštním 8. i náhoda v podobě SKvěLÝCH MrAKŮ pomáhá. Snímk s modlkou Michalou Novákovou na křídl Dakoty využívá kontrastu klidu a pohybu, kovu a kůž Črnobílé ztvárnění dává snímku větší sílu. Styling Josf Čchota, makup Jaroslav Malina, foto Alš Frmut. Njvětším úskalím jsou jako v přdchozích případch chyby při špatném rozmístění světlných zdrojů. U snímků z ulic pak rušivé lmnty v pozadí. V současné době j mnohá digitální fotografi surovinou, ktrá j dotvořna a doplněna lktronicky samotným autorm nbo v grafickém studiu. Fotografovo vybavní 9. JdníM Z výrazných trndů současné fotografi módy j civilní a jakoby všdní zobrazní, i když spatřit v noci anděla na ulici nní zrovna obyčjný zážitk. Všdní j však zarámování do obyčjného prostřdí obyčjné ulic. Foto: Nora Stříbrná případm jsou módní snímky vytvářné rportážním způsobm jako momntky zachycující běžné všdní výjvy, kd j oděv jakoby mimochodm. Z hldiska tvarové skladby můž být osvětlování módy pro monochromatický ržim obdobné jako při fotografování v xtriéru a in- 10. oblční JASně dmonstruj v tomto případě také typ člověka a naopak. Črnobílé ztvárnění poskytuj větší soustřdění na střih, působí lgantněji. Foto: Nora Stříbrná musí odpovídat zadání a navržnému řšní. Kvalitní výstup na stránku A4 časopisu nlz učinit fotomobilm nbo kompaktm s 6 mgapixly, i když výjimky jsou také možné ři fotografování figury j zřjmé, jak s od sb liší stíny od odrazné dsky, rozptylovač a fotodštníku. Rozptylovač podává široký a vlmi zřtlný stín, dštník má stín mnohm jmnější a jště měkčí a jmnější stín j pak od osvětlní s přnosným odražčm. 11. LHKoSt A LgAnCi pohybu i aranžmá to vš nalznm v tomto monochromním zobrazní. Oděv někdy stačí jn naznačit a vzniká jasný pocit, ktrý jakoby dotváří sama fantazi. S podobnými ltmo načrtnutými náznaky s mnohdy stkávám u módních snímků v spolčnských časopisch. Foto: Nora Stříbrná 66 FotoVido 3/

5 I Jak na to inzrc Tchnika na fotografování módy Nora Stříbrná (*1974) s věnuj fotografování módy a portrétů. Fotografickou průpravu získala jako asistntka u několika významných fotografů, mimo jiné u Souhila Smaana z Libanonu, Jiana Hussina z Íránu či Daryla atiniho z Indi. Vystudovala včrní kurzy črnobílé fotografi v Dubaji. V současné době studuj na nwyorském Institutu fotografi. racuj jako hlavní stvardka synovc král Saudské Arábi v soukromém ltadl. Žila v Londýně, Tunisu, Nw Yorku, Dubaji. Co vám dala prax u několika významných fotografů módy? racovala jsm také jako modlka přd kamrou, takž mám to štěstí, ž obsah cítím z obou stran. o ltch zkušností jsm zjistila, ž njdůlžitější j vztah mzi fotografm a modlm. Na základě toho s vyvíjí další nálada a snímky. J důlžité si dopřdu pohovořit, o čm s bud fotografovat, vysvětlit, vyprovokovat, pochválit, dodávat sbvědomí. Čím víc fotograf projví moc, tím lép s bud modlka cítit. Jd o vzájmné souznění, o labyrint vzájmných příjmných vztahů, o vytvořní dokonalé atmosféry. A to vš j na fotografovi. Každý člověk j svým způsobm krásný. J nutné ho umět vystihnout a vyprovokovat. 12. Módní portrét Nory Stříbrné, autor Assm Al-Sabban Fotografujt módu v atliéru i na ulici. Ktré prostřdí vám víc vyhovuj? Obě prostřdí s sbou nsou své dokonalosti. V atliéru si můžt prostřít světla a stíny, jak jn si umant, nadělít si, na co mát chuť, uskutčnít svou imaginární přdstavu. olostíny, profily, kouř, andělská křídla, nálada tpla i studna to všchno j zárovň i bájčná hra. Vnku s soustřdít na světlo slunc. Já miluji kontrasty, takž pro mn j idální vnkovní poldn. Al zálží na zmi, v ktré jst. Na Střdním východě j poldní světlo příliš silné, takž tam počkám na pozdější odpoldn. V Evropě j světlo v poldn mírnější. Vždy zálží na okolnostch situac, a co s fotografuj. okud jsou to jn lidské tvář na ulici, mohu s tam vydat i brzo ráno, kdy s vš probouzí. Atliér dá samozřjmě všchny různé možnosti. Al i krása božské rality s někdy ndá srovnat s umělým světlm. Vš má své kvality, svůj svět. okud fotografuji nějakou dívku, muž, dítě či rodinu, j pro mn důlžitý důvod, téma, pro co, pro koho a proč. rvně chci vidět, vědět a až pak si vytvořím dopřdu plán. Mnoho cstujt, valnou část roku trávít v cizině. Jaký mát pocit z módní úrovně při procházní djm tomu aříží, Londýnm, Nw Yorkm, Dubají v srovnání s rahou? Otázka j myšlna trochu v nadsázc Každá změ má svůj styl, svůj půvab, své finanční prostřdky, své módní a jiné tradic i ambic. A každý člověk na to má i svůj osobitý názor. okud mohu posoudit podl sb, tak z módního hldiska mn hřj u srdc aříž a jižní Riviéra. Když sdím v kavárně a pozoruju francouzské žny, připadám si jako v filmu Flliniho nbo Rogra Vadima. Žny sdící v kavárnách s psíkm, šátk v vlasch, čtou si knihu, kouří cigarty, přd sbou šálk kávy, noviny pohozné na stol, j pozdní odpoldn, nikam nspěchají to vš má pro mn nuvěřitlný půvab. Ostatní vlkoměsta s sbou nsou jiné kvality módní ufori, al musím to víc hldat, víc s dívat, svět j příliš rychlý, příliš konzumní. Rychl nabízná a prodaná móda jště nznamná, ž dělá žny lgantní, sofistikované a krásné. raha má svůj půvab jako město, al k ikoně módy to pro mn nstačí. roč vás zajímá přdvším monochromní zpracování snímků? Ta zvláštní mystika, hra stínů a světl, moc, ndosažitlnost, nrálnost, úryvky z knih, blus, saxofon, bltri to si z nich přji cítit a to s z nich snažím i dělat. Al chápu, ž n všichni mohou cítit to stjné jako já. Jsm mlancholik, takž pro mn j monochromní zpracování njvětší básň. A njnom módní snímky, al i rálné fotografi jsou pro mn xcntricky krásné. Muži hrající karty v lvné hospodě, prodavači prodávající hodinky či srvírka čpující pivo. Vš má svůj pocit. Zasahujt do snímků a jak? Snímky moc npřdělávám, pokud jsou špatné světlně nbo kompozičně, npoužiju j. Do črnobílé přdstavy nbo sépiové barvy jn přidám občas kontrast. okud j na obličji nějaký stín nbo na tváři lsk, mírně to odstraním. To j absolutně vš. Jakou byst dala základní radu ohldně fotografování módy? Dfinitivně j důlžité si uvědomit, koho fotografujm. Můž přijít SOUTĚŽ do atliéru kráska katgori njnádhrnějších, al snímky mohou být tak prázdné jako paradox čtvrtčních sriálů. okud mám to privilgium fotografovat dívky, muž či děti, chci j prvně vidět. Chci nad tím přmýšlt, kam j zařadím, co z nich udělám, co z nich na palubě fotoaparátu vznikn. J to procs, včtně mak-upu, stylingu, budou to 30. či 60. léta nbo současnost? Jak modl vypadá, jak s cítí, jak působí, jaké má vlasy, oči, rty? Každý má svůj styl, svůj příběh, svoji osobnost, své vrásky i mládí, svůj charaktr. Nějak působí, nějak vypadá, nějak s chová. To vš j podl mn podstata dobré fotografi člověka. To vš s dá nádhrně do snímků vložit. Gratuluji a děkuji za rozhovor. Njpovdnější fotografi módy Fotografi můž být barvná i črnobílá. ošlt ji v formátu JG (max. 5 MB) na -mailovou adrsu Cna pro njúspěšnějšího: Trmosublimační fototiskárna pro tisk cm Uzávěrka soutěž: Vyhlášní výsldků: FV 5/2009 Nzapomňt připsat téma soutěž a svou přsnou poštovní adrsu! avl Schuflr HOTOTECHNIK Maximální objm dat j 5 MB. Současně s svým soutěžním příspěvkm a potvrzným autorstvím zašlt své plné jméno, poštovní adrsu a tlfonní číslo. Vítězné smímky budou zvřjněny v časopis FotoVido a na ořadatl soutěž a časopis FotoVido si vyhrazují právo publikovat soutěžní snímky v souvislosti s przntací této soutěž. Dalkohl d øí y s l r ušnství FOTO z n ta c f ro i c t V h D n E ik O AUDIO a p r f o r m i n g l i g h t LOGAExcl FOTO FotoVido 3/

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více

Fotografie módy. Móda v interiéru. Móda. Módní detail. v exteriéru

Fotografie módy. Móda v interiéru. Móda. Módní detail. v exteriéru Jak na to Fotografie módy Fotografování módy je krásné, ale velmi náročné. Má velmi mnoho poloh, od laického fotografování zajímavého oblečení přes vzývání krásy šatů, které se mnohdy snoubí s krásou figury,

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný,

GRAFEN. Zázračný. materiál. Žádný materiál na světě není tak lehký, pevný a propustný, VLASTNOSTI GRAFENU TLOUŠŤKA: Při tloušťc 0,34 nanomtru j grafn milionkrát tnčí nž list papíru. HMOTNOST: Grafn j xtrémně lhký. Kilomtr čtvrčný tohoto matriálu váží jn 757 gramů. PEVNOST: V směru vrstvy

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS VI. Odpor a lktrický proud Obsah 6 ODPOR A ELEKTRICKÝ PROUD 6.1 ELEKTRICKÝ PROUD 6.1.1 HUSTOTA PROUDU 3 6. OHMŮV ZÁKON 4 6.3 ELEKTRICKÁ ENERGIE A VÝKON 6 6.4 SHRNUTÍ 7 6.5 ŘEŠENÉ

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvětluj fyzikální principy mikrosvěta. Mgasvět svět plant a hvězd Makrosvět svět v našm měřítku, pozorovatlný našimi smysly bz jakéhokoli zprostřdkování Mikrosvět

Více

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče,

SLOVO ÚVODEM Vážení členové TJ, vážení rodiče, SLOVO ÚVODEM Vážní člnové TJ, vážní rodič, Szón 2014/2015 s blíží do svého konc. I v ltošním ročníku jsm s dočkli clé řdy zjímvých bojů situcí. Extrligoví mldší bojovli přvážnou část szóny o záchrnu. Po

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 12 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Radnic nalzla možné řšní obchvatu Črvnové zasdání frýdcko-místckého zastupitlstva mělo znovu jako njožhavější

Více

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ

KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 KVĚTEN 2013 2. VYDÁNÍ Rozhovor s Ptrm Katzrm, obchodním řditlm spolčnosti Dimnsion Data Czch Rpublic Kdy jst začal hrát golf a co vás k němu přivdlo? Věnujt s jště nějakému jinému sportu?

Více

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum

Magazín ČAW číslo 3/2009. Dokonalé wellness centrum Čská Asociac Wllnss Magazín ČAW číslo 3/2009 Dokonalé wllnss cntrum s jménm Frištnský Zcla nové, modrní wllnss cntrum Frištnský wllnss klub v Brně - Líšňi s přdstavilo 27. srpna odborným zájmcům. Čská

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom!

Vánoce se kvapem blíží V pátek 29. listopadu rozsvítíme vánoční strom! Ročník 14 Číslo 11 ZDARMA 27. listopadu 2013 Vánoc s kvapm blíží V pátk 29. listopadu rozsvítím vánoční strom! Foto: Archiv MMPv 5 Katalog nmovitostí ralitní kanclář DACHI, s.r.o. Mgr. Mark Novotný řditl

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/ Jindřich Šilhánek Marcus Sawo Na Zámku 649, Nehvizdy, 250 81 Telefon +420 774 229 945 e-mail: foto@marcussawo.cz www.marussawo.cz IČO: 71134336 DIČ: CZ7410030078 Bankovní spojení: Raiffeisen Bank: 2223033028/5500

Více

Vyvážené nastavení PI regulátorù

Vyvážené nastavení PI regulátorù Vyvážné nastavní PI rgulátorù doc. Ptr Klán, Ústav informatiky AV ÈR Praha a Univrzita Pardubic, Prof. Raymond Gorz, Cntr for Systms Enginring and Applid Mchanics, Univrsity d Louvain PI nbo PID rgulátory

Více

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ

ČERVEN 2013 4. VYDÁNÍ Turnaj O2GA 2012 Žiju golfm, j motto komunitního portálu GOLF.cz. A v tomto případě njd o žádný prázdný slogan. Poznát to okamžitě, jakmil s do stránk na této adrs ponořít. J tady už dva roky. Ostrým startm

Více

VEJCE MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření

VEJCE MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření UVNITŘ TROUBY A V JEJÍ BLÍZKOSTI NE- OHŘÍVEJTE, ANI NEPOUŽÍVEJTE HOŘLA- VÉ MATERIÁLY. Kouř můž způsobit nbzpčí požáru nbo výbuchu. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Drozdovický rybník revitalizován

Drozdovický rybník revitalizován Ročník 14 Číslo 7 ZDARMA 31. črvnc 2013 Drozdovický rybník rvitalizován Foto: Archiv MMPv VáM SDìLUJE, ŽE ZLATNICTVí KALáBOVá + K V PROSTìJOVì NENí NAŠí POBOèKOU ANI OBCHODNíM PARTNEREM. Ing. Jana Jančková

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ

ZPRAVODAJSTVÍ. Newsletter ISSUE N 04 ÚNOR 2009 STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU STRANA 3 & 5 ČESKÉ PŘEDSEDNICTVÍ A ZLÍNSKÝ KRAJ SPECIÁLNĚ ZAMĚŘENO NA PŮLROK ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ ZPRAVODAJSTVÍ STRANA 2 & 4 NOVINKY Z BRUSELU Několik akcí dostalo Zlínský kraj v Bruslu na scénu! Na jdn týdn si události připravné zastoupním monopolizovali

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8

Úvod 7. Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 OBSAH Úvod 7 Filtry nebo editor fotografií? 7 Proč jsou filtry lepší než editor 8 Co tato kniha přináší 8 Různé fotoaparáty vyžadují různé úchyty filtrů 11 Závit na objektivu 13 Redukčním kroužkem na objektiv

Více

Pivovarnictví v Krkonoších

Pivovarnictví v Krkonoších Pivovarnictví v Krkonoších 14. 8. Pivovarnictví v Krkonoších Brwing Br in th Krkonos Brauriwsn im Risngbirg Browarnictwo w Karkonoszach 1. Rudík 2. Žacléř 3. Jilmnic 4. Hostinné 5. Horní Maršov 6. Libč

Více

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná.

1. Určíme definiční obor funkce, její nulové body a intervaly, v nichž je funkce kladná nebo záporná. Matmatika I část II Graf funkc.. Graf funkc Výklad Chcm-li určit graf funkc můžm vužít přdchozích znalostí a určit vlastnosti funkc ktré shrnm do níž uvdných bodů. Můž s stát ž funkc něktrou z vlastností

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

AMW 469 www.whirlpool.com

AMW 469 www.whirlpool.com AMW 469 C S K R O D E.hirlpool.com 1 C MONTÁŽ SPOTŘEBIČE INSTALACE PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE s řiďt samostatnými přiložnými instalačními pokyny. PŘED PŘIPOJENÍM KONTROLUJTE, DA NAPĚTÍ na typovém štítku

Více

Caravaggio 1610. Zobrazení představy autora, jak to bylo s Davidem a Goliášem. Technika šerosvit. (text a foto Karel Horký)

Caravaggio 1610. Zobrazení představy autora, jak to bylo s Davidem a Goliášem. Technika šerosvit. (text a foto Karel Horký) Šerosvit je spojován s malířstvím 16. století. Trochu provokativně jsem si dovolil tento výraz použít v souvislosti s fotografováním v nižších tóninách. Proč? (text a foto Karel Horký) Šerosvit je výtvarná

Více

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova!

Hanáci z blízkého i vzdáleného okolí míří do Prostějova! Ročník 14 Číslo 8 ZDARMA 28. srpna 2013 Hanáci z blízkého i vzdálného okolí míří do Prostějova! Foto: Archiv MMPv Proč do Lázní Slatinic? Za zdravou kůží do Slatinic Sirné minrální vody mají obcně dzinfkční,

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku č. 10 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Vnkovní aquapark zahájil szonu Posldní květnový víknd bylo v městě o zábavu postaráno. Poprvé s otvřly brány

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-910 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-910 a ukázky snímků. 1 Cz Krok do tvůrčího osvětlování Odhalte strukturu objektů a přidejte hloubku

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2008 č. 9 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Město jdnalo s Bskydčanm. Zbytčně Přdstavitlé občanského sdružní Bskydčan soudní žalobou zablokovali

Více

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů

Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ledna 2013. S novým rokem nový kabát Radničních listů Ročník 14 Číslo 1 ZDARMA 30. ldna 2013 S novým rokm nový kabát Radničních listů Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova j ZPRÁVY Z MĚSTA strany 3-9 Nominac na Cny města Prostějova Nová sazba poplatku

Více

OBSAH. Poděkování 6. Úvod 7. Kapitola 1 Základní principy 17. Kapitola 2 Pózování tělem 37. Kapitola 3 Pózy hlavy a obličeje 79

OBSAH. Poděkování 6. Úvod 7. Kapitola 1 Základní principy 17. Kapitola 2 Pózování tělem 37. Kapitola 3 Pózy hlavy a obličeje 79 OBSAH Poděkování 6 Úvod 7 Důležitost správného pózování 7 Nároky kladené na fotografa modelek 8 O knize 15 Kapitola 1 Základní principy 17 Role představivosti 18 Cíle 23 Prostředky 31 Kapitola 2 Pózování

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Udělejte skvělé fotky

Udělejte skvělé fotky Udělejte skvělé fotky Teď když víte, jak svůj fotoaparát ovládat, můžete začít s fotografováním. Třeba běžnými momentkami. Nicméně pokud se budete chtít dostat od obyčejných momentek dál k opravdu skvělým

Více

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav Turnaj O2GA 2012 ZÁŘÍ 2013 5. ČÍSLO Rozhovor s jdnatlm spolčnosti ing. Radkm Bdrnou Spolčnost Knauf, ktrá působí v oblasti výroby a prodj sádrokartonových stavbních systémů a řady dalších stavbních hmot,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. června 2013. V botanické zahradě je v teplých dnech rušno. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 6 ZDARMA 26. črvna 2013 V botanické zahradě j v tplých dnch rušno Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Vám sděluj, ž zlatnictví Kalábová + K v Prostějově nní naší pobočkou ani obchodním

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

workshop módy Fotografujeme Jak na to

workshop módy Fotografujeme Jak na to Fotografujeme workshop módy Workshop spojený s fotografováním módy je ideální škola pro fotografa, který má k módě pozitivní vztah a chce se dál fotograficky rozvíjet. A když jsou modelky úžasné, mají

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Základní charakteristika a funkce

Základní charakteristika a funkce Společnost FUJIFILM uvádí na trh FUJIFILM X-A1: kompaktní a stylový základní fotoaparát řady FUJIFILM X s výměnnými objektivy, velkým snímačem APS-C CMOS a procesorem EXR II. FUJIFILM Corporation (Prezident:

Více

KAPITOLA 1 - Už žádná automatika! PRAKTICKÉ CVIČENÍ 1 - Nastavení správné hodnoty ISO KAPITOLA 2 - Zvládněte WB jednoduše

KAPITOLA 1 - Už žádná automatika! PRAKTICKÉ CVIČENÍ 1 - Nastavení správné hodnoty ISO KAPITOLA 2 - Zvládněte WB jednoduše Obsah této knihy Proč si koupit tuto knihu? O autorovi Poděkování Online obrazová příloha Copyrights Symboly použité v této knize KAPITOLA 1 - Už žádná automatika! Proč si automatika digitálního fotoaparátu

Více

architektura interiéru

architektura interiéru Nejedlého 373/1 Brno-Lesná 638 00 tel: 543 255 033 e-mail: u1@u1.cz 2. vydání. Textové a obrazové materiály podléhají autorskému zákonu. architektura interiéru www.u1.cz vše ostatní vám dodáme INTERIÉRY,

Více

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE?

JAK PŮJČOVÁNÍ POLAROIDŮ FUNGUJE? Chcete si zapůjčit Polaroid, anebo jím nechat nafotit Vaši akci? Podívejte se na náš přehled a vyberte si ten pravý typ. Pak už si ho stačí jenom rezervovat. Polaroid je geniálním společníkem: kdekoliv

Více

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Tisková zpráva CES, Las Vegas 9. ledna 2012 Malé fotoaparáty s velkým výkonem Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Nová funkce 360 Sweep Panorama pro kompletní

Více

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu

Měrná vnitřní práce tepelné turbíny při adiabatické expanzi v T-s diagramu - 1 - Tato Příloha 307 j součástí článku: ŠKORPÍK, Jří. Enrgtcké blanc lopatkových strojů, Transformační tchnolog, 2009-10. Brno: Jří Škorpík, [onln] pokračující zdroj, ISSN 1804-8293. Dostupné z http://www.transformacn-tchnolog.cz/nrgtckblanc-lopatkovych-stroju.html.

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

svatební tradice v České republice

svatební tradice v České republice Svatební Guru svatební tradice v České republice O projektu Cílem projektu je vytvořit přehled tradic na různých místech České republiky. Od drobných detailů po velké rozdíly mezi současnými městskými

Více

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU

BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU BAREVNÉ, MATERIÁLOVÉ A TVAROVÉ LADĚNÍ INTERIÉRU Při přípravě a tvorbě interiéru si každý z nás dopředu klade otázku jak má daný prostor působit a k čemu sloužit. My se dnes v rámci našeho seriálu zaměříme

Více

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling

Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Základní škola a Mateřská škola G.A. Lindnera Rožďalovice Modeling Jméno a příjmení: Nikola Součková Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03.

Více

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma

Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma (Color Management) Zpracoval: Emerich Slabý (2007) Obsah: Kalibrace monitoru 3 Kalibrace monitoru pomocí Adobe Gamma 3 Krok 1 volba postupu kalibrace 4 Krok 2 pojmenování

Více

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti.

OBŘAD. Ocení, že jim chce někdo naslouchat a respektovat jejich výsostné území. Vrátí Vám to ve formě vstřícnosti. OBŘAD Téměř vždy si najdu chvilku, abych se pustil do řeči s oddávajícím či farářem Je fajn si vyslechnout jejich pravidla Neptám se ani tak z důvodů, že bych netušil, co se smí a co nikoliv (stačí to

Více

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové

ROZPIS soutěží X. GRAND PRIX Hradec Králové ROZPIS soutěží X GRAND PRIX Hradc Králové Základní údaj Katgori B Pořadatl : Hradcký jzdcký klub, Hradčnic 99 9 Hradc Králové tl: 6349, 669 Číslo závodů : 9F 3 Datum konání : - 3 srpna 4 Místo konání :

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Výzkum inzerce v časopisech Oční kamera

Výzkum inzerce v časopisech Oční kamera 1 Výzkum inzerce v časopisech Oční kamera Připraveno pro: UV Datum: Prosinec 2010 2 Metodologie In-hall test oční kamerou tracking očí + následný rozhovor Časově neomezené listování digitalizovaným aktuálním

Více

2015/16 *) Výrobce produktů POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE.

2015/16 *) Výrobce produktů POHODA je společnost STORMWARE. POHODA je licencovaná ochranná známka STORMWARE. lu p čárové kódy - logitika - komunikac automatizac proců znační produktů optimalizac pcializovaná řšní pro POHODU *) různé účly a oblati naazní připojní k MDB, SQL i E1 rgonomická a fktivní obluha podpora,

Více

Úpravy a neúpravy Takže začneme jak jinak než od začátku. Počítačové zpracování, kdy, proč a jak? A tady přichází první zaškobrtnutí

Úpravy a neúpravy Takže začneme jak jinak než od začátku. Počítačové zpracování, kdy, proč a jak? A tady přichází první zaškobrtnutí Úpravy a neúpravy V poslední době se mi jednak dostalo do rukou několik zvláštně upravených fotografií, ale také jsem prožil, přežil a užil si mnoho hodin diskuzí na téma: Upravovat - ano nebo ne? Kde

Více

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE O B S A H KAPITOLA 1............................................. 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE Ukládání digitálních negativů....................................20 Vytvoření

Více

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er

červen 2012 Májová Setkání uživatelů Rozhovor: Radíme si navzájem Vema Mistrovství ČR v biketrialu 2012 Newsle er Softwr pro váš úspěch črvn 2012 Májová Stkání uživtlů Rozhovor: Rdí si nvzáj V Mistrovství ČR v biktrilu 2012 Nwsl r Májová Stkání uživtlů Již počtrnácté js pro nš zákzníky připrvili sérii Stkání uživtlů.

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

Pokud chcete do textu vložit fotografii, abyste jej oživili, měli byste myslet na následující:

Pokud chcete do textu vložit fotografii, abyste jej oživili, měli byste myslet na následující: Obrázek v textu Pokud chcete do textu vložit fotografii, abyste jej oživili, měli byste myslet na následující: 1) Mám skutečně fotografii do textu dát? Ne vždy je vložení fotografie do textu vhodné. Text

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ

Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Pohyblivý cíl TIPY PRO FOTOGRAFOVÁNÍ NEJEN SPORTOVNÍCH AKCÍ Teď, když už znáte Kreativní zónu, je čas tyto nové znalosti využít v praxi. Ať už fotografujete sportovní akci nebo dítě na kolotoči, naučíte

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.

OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2. Digitální fotoalbum OBSAH 1. Google Picasa...3 2. Používání programu Picasa...6 2.1 Organizování fotografií...8 2.2 Vyhledávání...8 2.3 Úprava fotografií...9 2.4 Tisk fotografií...10 2.5 Webové album...11

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA MĚSTO VIMPERK, ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava, pořádá na Kvildě a v okolí ve dnech 5. - 7.6.2015, pod vedením režiséra Jana Svatoše, STUDENTSKÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ŠUMAVSKÉ ZÁBLESKY

Více

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing

3D grafika. Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing 3D grafika Proces tvorby sekvence s 3D modely Sbírání údajů na natáčecím place Motion capture Matchmoving Compositing Počítačová grafika, 3D grafika 2 3D grafika CGI = computer graphic imagery Simulace

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Prodej to Pavel Kohout Vydáno v listopadu 2014 jako 1.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

Prodej to Pavel Kohout Vydáno v listopadu 2014 jako 1.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) Prodej to Pavel Kohout Vydáno v listopadu 2014 jako 1.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-00-7, mobi: ISBN 978-80-88061-01-4, pdf: ISBN 978-80-88061-02-1

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cvičení základů techniky (cvičení 1P1) předmětu TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ ZÁKLADY FOTOGRAFIE 1-2 (307FZF1, 307FZF2) Cílem tohoto předmětu je seznámit studenta jednak s fyzikálními základy oboru, tak i s praktickými

Více