Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to"

Transkript

1 Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších fotografických témat vůbc. Jak na módu? v xtriéru v intriéru Fotografování módy v xtriérch j náročné pro výběr vhodného prostoru, nvýhodou j jistá závislosti na počasí. Fotograf by měl mít vš přdm již promyšlné, měl by mít zajištěnu souhru doprovodného týmu, v němž by nměl chybět asistnt a vizážistka. Fotograf s musí vypořádat s charaktrm světla i vnku musí umět pracovat s umělým osvětlním. Torticky j výhodnější módu fotografovat v studiu, kd j fotograf pánm světla i situac. Nicméně ani skvělý atliér nnahradí vybavní atraktivního intriéru, ktrý můž vlic výstižně przntovanou módu ozvláštnit. Kvalitní fotografi módy by měla vdl osobité atmosféry obsahovat i jakési tajmství, jhož s mnohdy dosahuj naznačním příběhu. črnobíl V posldních ltch jsm svědky rostoucího zájmu o monochromní zobrazní, ktré jdnak naznačuj jakési rtro, jdnak svou až grafickou stylizací napomáhá k výraznému odlišní od přbujlé barvnosti všud kolm. Řada njlpších fotografií módy 20. stoltí byla ostatně vytvořná právě črnobíl, stačí zalistovat třba magazínm Vogu. I módní fotografi má stjně jako móda své návraty. Foto: Alš Frmut 60 FotoVido 3/

2 v xtriéru pro katalog Z tchnického hldiska s zdá být fotografování šatů člověka vnku clkm nnáročné. Skutčnost j al složitější! I zdánlivě jdnoduchá informac o oděvu by měla být podána poutavě, pro oděv výstižně a jako fotka zajímavě tak, aby s vtiskla do paměti! 3. ČAStÝM trndm fotografi módy j zobrazní formou nadsázky, ktrá má sloužit k většímu upoutání pozornosti. Eva Skrbková v cyklu pro Alpin ro v tomto případě využila pomrančového sadu, ktrý poskytuj vhodný barvný doprovod. Záběr vlvo j ralita, na snímku vpravo s s pomocí Adob hotoshop vytvořilo jasné a nrušivé pozadí. 1. SníMK JASně A výstižně dmonstruj typ oblční, k čmuž s přirozně hodí i pohybové dynamické aranžmá. Vš j jasné a srozumitlné. 2. K výstižné FotogrAFii S někdy CStUJ ZA HrAniC všdních dnů. Snímk Evy Skrbkové pro Alpin ro vznikl roku 2008 na pobřží Kypru. říbojová vlna j v kontrastu s klidm stojící postavy. Zárovň jd o využití kontrastu barv. Hldání stanoviště Módní fotografi zdůrazňuj střih, tvar, matriál a barvu oděvu, má upoutat, aby s oblční pamatovalo. rostřdí musí barvně a logicky korspondovat s oděvm. rimární j však oděv, pak modl a jako třtí prostřdí. Lokaci musí fotograf přdm obhlédnout a přd fotografováním mít jasno, jak bud fotit. Svou přdstavu musí tlumočit svému týmu a musí umět v tomto směru modl nasměrovat. Současná módní fotografi upřdnostňuj akčnost. Výsldk však nsmí vyznít samoúčlně, a zjména v módním katalogu má jasně a výstižně podat účlové zobrazní střihu, formy a skladby oděvu. Autorkou fotografií na dvoustraně j va Skrbková (digital Studio 2000). przntujm jjí cyklus módních fotografií vytvořných pro Alpin pro. ro přisvícní s i vnku často využívají umělé světlné zdroj vdl dalších pomůck typu odrazných a difúzních dsk, filtrujících případné ostré slunční paprsky. Obcně j vhodnější fotografovat vnku při zastíněné obloz a spíš k ránu nbo v podvčr. U módy s většinou dává přdnost svícní shora a tvrdšímu světlu. Na náhodu při fotografování módy nní místo. Tým fotografa, v němž j každopádně asistnt a vizážistka, mnohdy i hairstylista, musí být s fotografm shraný. rofsionál vybírá modlky z agntur, s kama- rádkami a přítlkyněmi zadavatlů můž být při spolupráci problém. Lokac musí být pro fotografování připravná včtně souhlasu majitl. Oblční pro katalog s často fotografuj s přdstihm minimálně jdnoho ročního období, což fotograf s týmm musí umět řšit. Na fotografování módy profsionál užij obvykl digitální zrcadlovku nbo střdoformátový přístroj s digitální stěnou. Z palty objktivů využij spíš dlší portrétní ohnisko. Měl by umět využít přnosný světlný park s akumulátory a dalšími nzbytnostmi. 4. U Módní FotogrAFi jd vždy o maximální působivost s využitím optimálních světlných podmínk a pozadí. Můž s zdát, ž módní fotografi na této dvoustraně můž vytvořit každý, jsou jasné a přsvědčivé, al skutčnost tvorby bývá mnohm složitější. V jdnoduchosti j síla, al k jdnoduchosti s někdy dospěj složitým procsm 62 FotoVido 3/

3 v intriéru Módní fotografi slouží módě, propagaci výtvorů konkrétního výrobc nbo návrhář odívání. Nní xhibicí modlu ani fotografa, má být vytvořna tak, aby si divák v idálním případě oděv zapamatoval. Jako zvláštní složka rklamní fotografi má i jjí vlastnosti: j účlová, stylizovaná, zaměřná na fkt, al vždy zdůrazňuj samotný oděv. Fotograf módy v atliéru konstruuj světlo, nboť světlo j jho hlavním nástrojm. V pronajatém intriéru někdy kombinuj dnní světlo s umělým, což můž přinést zajímavé výsldky. I v intriéru bývá hlavní světlo s shora. Kvůli jho ostrosti s častěji upřdnostňuj fotodštník přd softboxm. Z modlk vyhovuj pro módu lép hranatý a méně nápadný obličj, přičmž vlic podstatné pro nasvícní a clkový dojm jsou 5. výrazným trndm FotogrAFovÁní Módy J ZÁJM o návraty do MinULoSti. V tomto případě byl využit mrcds z 60. lt. Modlka La arisi, styling Josf Čchota, mak-up Jaroslav Malina, použito clkm pět světl. A litoval jsm, ž nmám jště jdno, pravil k snímku Alš Frmut. Hldání stanoviště Stanoviště fotografa v intriéru vychází z požadovaného charaktru scény s ohldm na světlný park. Vždy j důlžité navozní tvůrčí atmosféry mzi modlm a fotografm a dělná atmosféra clého týmu, v němž j fotograf také dramaturgm a ržisérm. Kompozic mnohdy bývá tvořna v přímé dohodě s objdnavatli, jjichž zástupc někdy bývá na plac. K klasickým pózám modlů do S nbo křivky přistupují u stojících modlů výraznější podhldy a řšní s využitím sdacího nábytku. Autorm všch snímků na dvoustraně j Alš Frmut. 6. řšní využívající barvného KontrAStU A nadsázky j přdpokladm toho, ž snímk zaujm a vtiskn s do paměti modlka Andra Třbichalská, styling Stan Stinr, mak-up Barbora Zikmundovská. vlasy. Na druhém místě významu j plť a na třtím prsty, na nichž s také dobř pozná psychická pohoda modlu. Hlavní ndostatky plti řší vizážistka, nicméně skoro vždy s jště provádějí další úpravy u počítač. Úskalím můž být nvhodný intriér, malý odstup v něm, lsky na rkvizitách to vš s musí liminovat při hldání prostoru. ro profsionála chyby v osvětlní při špatném rozmístění světlných zdrojů by nměly nastat. Zkušný fotograf ví, ž vš co na postavě vyčuhuj, vrhá tolik stínů, kolik zdrojů na oblast svítí. Význam má jn jdn stín, pokud njd o filmařské svícní. rofsionální výsldk přdurčuj snímací tchnika s kompltním vybavním pro fotografování v intriéru, ktré mnohdy bývá výhodné si pro zakázku pronajmout. Načítání fotk po xpozici přs Wi-Fi nbo kablm j pohodlné. Vdl fototchniky by profsionální fotograf módy měl být vybavn kvalitním řtězcm zpracování fotk, kalibrovaným monitorm počínaj a vhodným softwarm konč. 7. J dobré, KdyŽ MÁ FotKA Módy v Sobě naznačn příběh. Odcházjící dvojnic na pozadí každopádně vybízí k njrůznějším úvahám. Vzácný případ fotografi, k níž Alš Frmut nvyužil stylisty, vizážisty ani kadřníka (modlka Lnka Blchová). 64 FotoVido 3/

4 monochromaticky Monochromní vyjádřní znamná záznam v jdnom přvládajícím tónu, ktrý tak dává protiváhu samotné bílé. Kontrastm k bílé j črná, tdy odstíny šdi, a proto jsou črnobílé fotografi graficky tak účinné a výstižné! triéru. Rportážní způsob můž vycházt z přírodního nasvětlní scény, aniž by do něho fotograf svými světly zasahoval. Komplikované ani nmusí být nasvětlování módních dtailů, kd však mohou způsobit problém různé lsky, zjména kovových prvků. Hldání stanoviště Stanoviště pro monochromatický snímk vychází z zadání a záměru fotografa. Jstliž s u barvné fotografi využívají kontrasty barv, u črnobílé s zdůrazňují tvary, rytmy, člnění ploch, jasové kontrasty. Stanoviště fotografa by tdy spcifikám črnobílého vidění mělo napomoci, aby clk působil pro oděv výstižně a jako fotka zajímavě a originálně. Zvláštním 8. i náhoda v podobě SKvěLÝCH MrAKŮ pomáhá. Snímk s modlkou Michalou Novákovou na křídl Dakoty využívá kontrastu klidu a pohybu, kovu a kůž Črnobílé ztvárnění dává snímku větší sílu. Styling Josf Čchota, makup Jaroslav Malina, foto Alš Frmut. Njvětším úskalím jsou jako v přdchozích případch chyby při špatném rozmístění světlných zdrojů. U snímků z ulic pak rušivé lmnty v pozadí. V současné době j mnohá digitální fotografi surovinou, ktrá j dotvořna a doplněna lktronicky samotným autorm nbo v grafickém studiu. Fotografovo vybavní 9. JdníM Z výrazných trndů současné fotografi módy j civilní a jakoby všdní zobrazní, i když spatřit v noci anděla na ulici nní zrovna obyčjný zážitk. Všdní j však zarámování do obyčjného prostřdí obyčjné ulic. Foto: Nora Stříbrná případm jsou módní snímky vytvářné rportážním způsobm jako momntky zachycující běžné všdní výjvy, kd j oděv jakoby mimochodm. Z hldiska tvarové skladby můž být osvětlování módy pro monochromatický ržim obdobné jako při fotografování v xtriéru a in- 10. oblční JASně dmonstruj v tomto případě také typ člověka a naopak. Črnobílé ztvárnění poskytuj větší soustřdění na střih, působí lgantněji. Foto: Nora Stříbrná musí odpovídat zadání a navržnému řšní. Kvalitní výstup na stránku A4 časopisu nlz učinit fotomobilm nbo kompaktm s 6 mgapixly, i když výjimky jsou také možné ři fotografování figury j zřjmé, jak s od sb liší stíny od odrazné dsky, rozptylovač a fotodštníku. Rozptylovač podává široký a vlmi zřtlný stín, dštník má stín mnohm jmnější a jště měkčí a jmnější stín j pak od osvětlní s přnosným odražčm. 11. LHKoSt A LgAnCi pohybu i aranžmá to vš nalznm v tomto monochromním zobrazní. Oděv někdy stačí jn naznačit a vzniká jasný pocit, ktrý jakoby dotváří sama fantazi. S podobnými ltmo načrtnutými náznaky s mnohdy stkávám u módních snímků v spolčnských časopisch. Foto: Nora Stříbrná 66 FotoVido 3/

5 I Jak na to inzrc Tchnika na fotografování módy Nora Stříbrná (*1974) s věnuj fotografování módy a portrétů. Fotografickou průpravu získala jako asistntka u několika významných fotografů, mimo jiné u Souhila Smaana z Libanonu, Jiana Hussina z Íránu či Daryla atiniho z Indi. Vystudovala včrní kurzy črnobílé fotografi v Dubaji. V současné době studuj na nwyorském Institutu fotografi. racuj jako hlavní stvardka synovc král Saudské Arábi v soukromém ltadl. Žila v Londýně, Tunisu, Nw Yorku, Dubaji. Co vám dala prax u několika významných fotografů módy? racovala jsm také jako modlka přd kamrou, takž mám to štěstí, ž obsah cítím z obou stran. o ltch zkušností jsm zjistila, ž njdůlžitější j vztah mzi fotografm a modlm. Na základě toho s vyvíjí další nálada a snímky. J důlžité si dopřdu pohovořit, o čm s bud fotografovat, vysvětlit, vyprovokovat, pochválit, dodávat sbvědomí. Čím víc fotograf projví moc, tím lép s bud modlka cítit. Jd o vzájmné souznění, o labyrint vzájmných příjmných vztahů, o vytvořní dokonalé atmosféry. A to vš j na fotografovi. Každý člověk j svým způsobm krásný. J nutné ho umět vystihnout a vyprovokovat. 12. Módní portrét Nory Stříbrné, autor Assm Al-Sabban Fotografujt módu v atliéru i na ulici. Ktré prostřdí vám víc vyhovuj? Obě prostřdí s sbou nsou své dokonalosti. V atliéru si můžt prostřít světla a stíny, jak jn si umant, nadělít si, na co mát chuť, uskutčnít svou imaginární přdstavu. olostíny, profily, kouř, andělská křídla, nálada tpla i studna to všchno j zárovň i bájčná hra. Vnku s soustřdít na světlo slunc. Já miluji kontrasty, takž pro mn j idální vnkovní poldn. Al zálží na zmi, v ktré jst. Na Střdním východě j poldní světlo příliš silné, takž tam počkám na pozdější odpoldn. V Evropě j světlo v poldn mírnější. Vždy zálží na okolnostch situac, a co s fotografuj. okud jsou to jn lidské tvář na ulici, mohu s tam vydat i brzo ráno, kdy s vš probouzí. Atliér dá samozřjmě všchny různé možnosti. Al i krása božské rality s někdy ndá srovnat s umělým světlm. Vš má své kvality, svůj svět. okud fotografuji nějakou dívku, muž, dítě či rodinu, j pro mn důlžitý důvod, téma, pro co, pro koho a proč. rvně chci vidět, vědět a až pak si vytvořím dopřdu plán. Mnoho cstujt, valnou část roku trávít v cizině. Jaký mát pocit z módní úrovně při procházní djm tomu aříží, Londýnm, Nw Yorkm, Dubají v srovnání s rahou? Otázka j myšlna trochu v nadsázc Každá změ má svůj styl, svůj půvab, své finanční prostřdky, své módní a jiné tradic i ambic. A každý člověk na to má i svůj osobitý názor. okud mohu posoudit podl sb, tak z módního hldiska mn hřj u srdc aříž a jižní Riviéra. Když sdím v kavárně a pozoruju francouzské žny, připadám si jako v filmu Flliniho nbo Rogra Vadima. Žny sdící v kavárnách s psíkm, šátk v vlasch, čtou si knihu, kouří cigarty, přd sbou šálk kávy, noviny pohozné na stol, j pozdní odpoldn, nikam nspěchají to vš má pro mn nuvěřitlný půvab. Ostatní vlkoměsta s sbou nsou jiné kvality módní ufori, al musím to víc hldat, víc s dívat, svět j příliš rychlý, příliš konzumní. Rychl nabízná a prodaná móda jště nznamná, ž dělá žny lgantní, sofistikované a krásné. raha má svůj půvab jako město, al k ikoně módy to pro mn nstačí. roč vás zajímá přdvším monochromní zpracování snímků? Ta zvláštní mystika, hra stínů a světl, moc, ndosažitlnost, nrálnost, úryvky z knih, blus, saxofon, bltri to si z nich přji cítit a to s z nich snažím i dělat. Al chápu, ž n všichni mohou cítit to stjné jako já. Jsm mlancholik, takž pro mn j monochromní zpracování njvětší básň. A njnom módní snímky, al i rálné fotografi jsou pro mn xcntricky krásné. Muži hrající karty v lvné hospodě, prodavači prodávající hodinky či srvírka čpující pivo. Vš má svůj pocit. Zasahujt do snímků a jak? Snímky moc npřdělávám, pokud jsou špatné světlně nbo kompozičně, npoužiju j. Do črnobílé přdstavy nbo sépiové barvy jn přidám občas kontrast. okud j na obličji nějaký stín nbo na tváři lsk, mírně to odstraním. To j absolutně vš. Jakou byst dala základní radu ohldně fotografování módy? Dfinitivně j důlžité si uvědomit, koho fotografujm. Můž přijít SOUTĚŽ do atliéru kráska katgori njnádhrnějších, al snímky mohou být tak prázdné jako paradox čtvrtčních sriálů. okud mám to privilgium fotografovat dívky, muž či děti, chci j prvně vidět. Chci nad tím přmýšlt, kam j zařadím, co z nich udělám, co z nich na palubě fotoaparátu vznikn. J to procs, včtně mak-upu, stylingu, budou to 30. či 60. léta nbo současnost? Jak modl vypadá, jak s cítí, jak působí, jaké má vlasy, oči, rty? Každý má svůj styl, svůj příběh, svoji osobnost, své vrásky i mládí, svůj charaktr. Nějak působí, nějak vypadá, nějak s chová. To vš j podl mn podstata dobré fotografi člověka. To vš s dá nádhrně do snímků vložit. Gratuluji a děkuji za rozhovor. Njpovdnější fotografi módy Fotografi můž být barvná i črnobílá. ošlt ji v formátu JG (max. 5 MB) na -mailovou adrsu Cna pro njúspěšnějšího: Trmosublimační fototiskárna pro tisk cm Uzávěrka soutěž: Vyhlášní výsldků: FV 5/2009 Nzapomňt připsat téma soutěž a svou přsnou poštovní adrsu! avl Schuflr HOTOTECHNIK Maximální objm dat j 5 MB. Současně s svým soutěžním příspěvkm a potvrzným autorstvím zašlt své plné jméno, poštovní adrsu a tlfonní číslo. Vítězné smímky budou zvřjněny v časopis FotoVido a na ořadatl soutěž a časopis FotoVido si vyhrazují právo publikovat soutěžní snímky v souvislosti s przntací této soutěž. Dalkohl d øí y s l r ušnství FOTO z n ta c f ro i c t V h D n E ik O AUDIO a p r f o r m i n g l i g h t LOGAExcl FOTO FotoVido 3/

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám,

Naše anketa Jan Brunclík (68), důchodce, podnájemník Já barák nemám, SERVIS Dsatro pro vaš bzpčí O tom, jak s chovat v nbzpčí, na co dávat hlavně pozor a kd hldat pomoc, čtět na str. 3 a 5 Výzva do roku 2006 J tu opět nový rok. Rok, do ktrého všm z srdc přjm hodně štěstí

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Břzn 2008 č. 6 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Téma zpravodaj otvřné dopisy Odpověď na otvřný dopis opozic Vážná kolgyně, vážní kolgové, vlmi nás

Více

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova

Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. března 2013. Den Země. Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova Ročník 14 Číslo 3 ZDARMA 27. břzna 2013 Dn Změ Foto: Archiv Magistrátu města Prostějova PŘIJMEME KADEŘNICI JARNÍ NABÍDKA SALONU NAISY NAISY KOSMETICKÉ A KADEŘNICKÉ STUDIO KOSMETIKA kromě naší stálé nabídky

Více

Vývoj energetického hospodářství města Plzně

Vývoj energetického hospodářství města Plzně Magistrát města Plzně Odbor správy infrastruktury Vývoj hospodářství města Plzně Črvn 211 Vývoj nrgtické Vývojj nrgttiické hospodářsttvíí městta Pllzně Obsah 1. Úvod... 2 2. Enrgtika v ČR... 2 3. Enrgtické...

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více

pravidla fotografování

pravidla fotografování E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E pravidla fotografování a kdy je porušovat THE RULES OF PHOTOGRAPHY AND WHEN TO BREAK THEM Haje Jan Kamps First published in the UK in 2012 by

Více

C r r Vzdělávací přdmět člověk a jho svět vymzuj vzdělávací obsah týkající s člověka, rodiny, spolčnosti, vlasti, přírody, kultury, tchniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuj pohld do histori i současnosti

Více

Digitální Fotografie

Digitální Fotografie Digitální Fotografie - - - Obsah - - - Obsah -2- Úvodník -3- Digitální fotoaparáty vs. fotomobily -4-5- Tipy a triky pro lepší fotografie -6-7- Když slunce usíná -7-8- Kouzla s Adobe Photoshop -9-10- Snadno

Více

Kreslení světlem. Jak na to

Kreslení světlem. Jak na to Připravil Pavel Scheufler www.scheufler.cz (Další kresby světlem v části /prehledy-dila/vlastni-fotografie.html) Kreslení světlem S rozmachem digitální fotografie některé staré, vzácněji užívané fotografické

Více

Fotografujeme hory. Celkové pohledy. Atmosféra hor. Hory. zblízka

Fotografujeme hory. Celkové pohledy. Atmosféra hor. Hory. zblízka Jak na to Fotografujeme hory Fotografování horské krajiny je zvláštním odvětvím fotografie, které má své uznávané specialisty. Hory fotografují nejen turisté, horolezci, lyžaři nebo horští cyklisté, ale

Více

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav

Turnaje GA 2013: 11. 9. Ypsilon Golf Resort Liberec 13. 9. Golf Resort Karlovy Vary 20. 9. Golf Mladá Boleslav Turnaj O2GA 2012 ZÁŘÍ 2013 5. ČÍSLO Rozhovor s jdnatlm spolčnosti ing. Radkm Bdrnou Spolčnost Knauf, ktrá působí v oblasti výroby a prodj sádrokartonových stavbních systémů a řady dalších stavbních hmot,

Více

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory LLP Grundtvig Partnerství 11-Pp-GRU-088 pod záštitou partnerství mezinárodního programu Grundtvig 2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Modul 1: Teoretická

Více

Ing. Radovan Beťko Web editor: Ing. Martin Lukáčik

Ing. Radovan Beťko Web editor: Ing. Martin Lukáčik Ý Ing. Radovan Bťko Wb ditor: Ing. Martin Lukáčik Obsah Radovan BEŤKO: Výbr portfólia na báz dlhodobých historických charaktristík aktív 4 Michal R. ČERNÝ: Růstové křivky v konomtrii 2 Zuzana ČIČKOVÁ,

Více

Dramaturgie populárně vědeckého filmu o přírodě

Dramaturgie populárně vědeckého filmu o přírodě Soukromá vyšší odborná škola filmová v Písku ZÁVĚREČNÁ TEORETICKÁ PRÁCE 2008 Dramaturgie populárně vědeckého filmu o přírodě autor práce: Aleš Paroulek 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální otázky tvorby populárně

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny

LADY N. Ostrovy velkých divů. Moře úsměvů Chantal Poullain. Nový koncept osobního bankovnictví. Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny LADY N Časopis Dámského investičního klubu České spořitelny ZIMA 2014 Moře úsměvů Chantal Poullain Nový koncept osobního bankovnictví Ostrovy velkých divů Freerider Nové Audi A6 Avant s nejnovější quattro

Více

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat?

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat? 3/2013 www.moje-bydleni.com Zařizujeme kuchyň Budete se stěhovat? KOMERČNÍ PREZENTACE Na první pohled by se mohlo zdát, že na vstupních dveřích se mění maximálně design. Chyba lávky změn probíhá i v tomto

Více

Zvládnu z 0 na 3,500 za 60 sekund

Zvládnu z 0 na 3,500 za 60 sekund Europe & International Uncoated Fine Paper Corrugated Bags & Coatings Zvládnu z 0 na 3,500 za 60 sekund s papírem high-speed inkjet od Mondi Vystupte z davu s portfoliem papírů pro high-speed inkjet tisk

Více

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný Urbánní krajina v současné fotografii Robin Závodný Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, - že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

zpravodaj Zličína a Sobína

zpravodaj Zličína a Sobína zprvodj Zličín Sobín List zličínských sobínských občnů číslo dubn Doprvní soutěž pro mlé řidič Pální črodějnic n Zličíně Přdnášk v knihovně o poutní cstě kultur kultur; zprávy z rdnic ulturní tipy v okolí

Více

LADY N. Vábení Francouzské Polynésie. Vesmír v naší hlavě. Ovládněte investiční rybolov

LADY N. Vábení Francouzské Polynésie. Vesmír v naší hlavě. Ovládněte investiční rybolov LADY N ČASOPIS DÁMSKÉHO INVESTIČNÍHO KLUBU ČESKÉ SPOŘITELNY PODZIM 2010 Vesmír v naší hlavě Ovládněte investiční rybolov Vábení Francouzské Polynésie Kabelky útlých rozměrů a skromné velikosti, takzvaná

Více

keramik 1 N E P R O D E J N É Roberto Palomba: Design s poezií

keramik 1 N E P R O D E J N É Roberto Palomba: Design s poezií keramik M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 1 2 0 0 8 N E P R O D E J N É Roberto Palomba: Design s poezií obsah Milí čtenáři, vítám Vás na stránkách

Více

začněte opravdu fotit!

začněte opravdu fotit! začněte opravdu fotit! Expoziční režimy Lenka Smolinská LenkaS Photo www.jaknafoceni.cz ZAČNĚTE OPRAVDU FOTIT: EXPOZIČNÍ REŽIMY Fotografie: Lenka Smolinská Text: Lenka Smolinská Copyright 2015 Lenka Smolinská

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1

jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 jako živý program v nás Jaroslava Votrubová 1. 1 1. 2 Obsah Obsah str. 3 Úvod str. 5 I. Část: Kráska a zvíře aneb o skrytých možnostech umění str. 7 Divadlo svět příběh str. 8 Divadlo svět postavy ve hře

Více

1/2014. www.moje-bydleni.com. Moderní interiér ŽIVÉ PLOTY. chrání a zdobí. Stavíme NOVÝ DŮM

1/2014. www.moje-bydleni.com. Moderní interiér ŽIVÉ PLOTY. chrání a zdobí. Stavíme NOVÝ DŮM bydlení www.moje-bydleni.com 1/2014 Moderní interiér ŽIVÉ PLOTY chrání a zdobí Stavíme NOVÝ DŮM JEDNODUCHÉ POŘÍZENÍ PROJEKTU VYBER SI DUM.CZ OBJEVTE NOVÝ JEDINEČNÝ KATALOG RODINNÉ DOMY 2014 katalogy, informace,

Více

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU

Rozhodčí soud. Vážení a milí čtenáři, při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky PROČ ČTU KOMORU prosinec 07 str. 3 PROČ ČTU KOMORU Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky Nejlepší je, pokud ze smluvního vztahu nevzniknou žádné spory. Pokud už vzniknou,

Více

Fotografujeme ptáky. Ptáci ve vzduchu. Ptáci na stromech. Ptáci v zajetí. Jak na to

Fotografujeme ptáky. Ptáci ve vzduchu. Ptáci na stromech. Ptáci v zajetí. Jak na to Fotografujeme ptáky Fotografování ptačí říše má své milovníky a zkušené autory, jejichž práce obdivujeme na webu, výstavách a v prestižních časopisech. V divoké přírodě je k zachycení ptáků vhodná kvalitní

Více