Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografujeme módu. Móda. Móda v exteriéru v interiéru. černobíle. Jak na to"

Transkript

1 Fotografujm módu Módní fotografi j všud kolm nás. Nalznm ji v katalozích, spolčnských magazínch i billboardch. Má mnohé skvělé autory, i když fotografování módy nní jdnoduché. Jd o jdno z njnáročnějších fotografických témat vůbc. Jak na módu? v xtriéru v intriéru Fotografování módy v xtriérch j náročné pro výběr vhodného prostoru, nvýhodou j jistá závislosti na počasí. Fotograf by měl mít vš přdm již promyšlné, měl by mít zajištěnu souhru doprovodného týmu, v němž by nměl chybět asistnt a vizážistka. Fotograf s musí vypořádat s charaktrm světla i vnku musí umět pracovat s umělým osvětlním. Torticky j výhodnější módu fotografovat v studiu, kd j fotograf pánm světla i situac. Nicméně ani skvělý atliér nnahradí vybavní atraktivního intriéru, ktrý můž vlic výstižně przntovanou módu ozvláštnit. Kvalitní fotografi módy by měla vdl osobité atmosféry obsahovat i jakési tajmství, jhož s mnohdy dosahuj naznačním příběhu. črnobíl V posldních ltch jsm svědky rostoucího zájmu o monochromní zobrazní, ktré jdnak naznačuj jakési rtro, jdnak svou až grafickou stylizací napomáhá k výraznému odlišní od přbujlé barvnosti všud kolm. Řada njlpších fotografií módy 20. stoltí byla ostatně vytvořná právě črnobíl, stačí zalistovat třba magazínm Vogu. I módní fotografi má stjně jako móda své návraty. Foto: Alš Frmut 60 FotoVido 3/

2 v xtriéru pro katalog Z tchnického hldiska s zdá být fotografování šatů člověka vnku clkm nnáročné. Skutčnost j al složitější! I zdánlivě jdnoduchá informac o oděvu by měla být podána poutavě, pro oděv výstižně a jako fotka zajímavě tak, aby s vtiskla do paměti! 3. ČAStÝM trndm fotografi módy j zobrazní formou nadsázky, ktrá má sloužit k většímu upoutání pozornosti. Eva Skrbková v cyklu pro Alpin ro v tomto případě využila pomrančového sadu, ktrý poskytuj vhodný barvný doprovod. Záběr vlvo j ralita, na snímku vpravo s s pomocí Adob hotoshop vytvořilo jasné a nrušivé pozadí. 1. SníMK JASně A výstižně dmonstruj typ oblční, k čmuž s přirozně hodí i pohybové dynamické aranžmá. Vš j jasné a srozumitlné. 2. K výstižné FotogrAFii S někdy CStUJ ZA HrAniC všdních dnů. Snímk Evy Skrbkové pro Alpin ro vznikl roku 2008 na pobřží Kypru. říbojová vlna j v kontrastu s klidm stojící postavy. Zárovň jd o využití kontrastu barv. Hldání stanoviště Módní fotografi zdůrazňuj střih, tvar, matriál a barvu oděvu, má upoutat, aby s oblční pamatovalo. rostřdí musí barvně a logicky korspondovat s oděvm. rimární j však oděv, pak modl a jako třtí prostřdí. Lokaci musí fotograf přdm obhlédnout a přd fotografováním mít jasno, jak bud fotit. Svou přdstavu musí tlumočit svému týmu a musí umět v tomto směru modl nasměrovat. Současná módní fotografi upřdnostňuj akčnost. Výsldk však nsmí vyznít samoúčlně, a zjména v módním katalogu má jasně a výstižně podat účlové zobrazní střihu, formy a skladby oděvu. Autorkou fotografií na dvoustraně j va Skrbková (digital Studio 2000). przntujm jjí cyklus módních fotografií vytvořných pro Alpin pro. ro přisvícní s i vnku často využívají umělé světlné zdroj vdl dalších pomůck typu odrazných a difúzních dsk, filtrujících případné ostré slunční paprsky. Obcně j vhodnější fotografovat vnku při zastíněné obloz a spíš k ránu nbo v podvčr. U módy s většinou dává přdnost svícní shora a tvrdšímu světlu. Na náhodu při fotografování módy nní místo. Tým fotografa, v němž j každopádně asistnt a vizážistka, mnohdy i hairstylista, musí být s fotografm shraný. rofsionál vybírá modlky z agntur, s kama- rádkami a přítlkyněmi zadavatlů můž být při spolupráci problém. Lokac musí být pro fotografování připravná včtně souhlasu majitl. Oblční pro katalog s často fotografuj s přdstihm minimálně jdnoho ročního období, což fotograf s týmm musí umět řšit. Na fotografování módy profsionál užij obvykl digitální zrcadlovku nbo střdoformátový přístroj s digitální stěnou. Z palty objktivů využij spíš dlší portrétní ohnisko. Měl by umět využít přnosný světlný park s akumulátory a dalšími nzbytnostmi. 4. U Módní FotogrAFi jd vždy o maximální působivost s využitím optimálních světlných podmínk a pozadí. Můž s zdát, ž módní fotografi na této dvoustraně můž vytvořit každý, jsou jasné a přsvědčivé, al skutčnost tvorby bývá mnohm složitější. V jdnoduchosti j síla, al k jdnoduchosti s někdy dospěj složitým procsm 62 FotoVido 3/

3 v intriéru Módní fotografi slouží módě, propagaci výtvorů konkrétního výrobc nbo návrhář odívání. Nní xhibicí modlu ani fotografa, má být vytvořna tak, aby si divák v idálním případě oděv zapamatoval. Jako zvláštní složka rklamní fotografi má i jjí vlastnosti: j účlová, stylizovaná, zaměřná na fkt, al vždy zdůrazňuj samotný oděv. Fotograf módy v atliéru konstruuj světlo, nboť světlo j jho hlavním nástrojm. V pronajatém intriéru někdy kombinuj dnní světlo s umělým, což můž přinést zajímavé výsldky. I v intriéru bývá hlavní světlo s shora. Kvůli jho ostrosti s častěji upřdnostňuj fotodštník přd softboxm. Z modlk vyhovuj pro módu lép hranatý a méně nápadný obličj, přičmž vlic podstatné pro nasvícní a clkový dojm jsou 5. výrazným trndm FotogrAFovÁní Módy J ZÁJM o návraty do MinULoSti. V tomto případě byl využit mrcds z 60. lt. Modlka La arisi, styling Josf Čchota, mak-up Jaroslav Malina, použito clkm pět světl. A litoval jsm, ž nmám jště jdno, pravil k snímku Alš Frmut. Hldání stanoviště Stanoviště fotografa v intriéru vychází z požadovaného charaktru scény s ohldm na světlný park. Vždy j důlžité navozní tvůrčí atmosféry mzi modlm a fotografm a dělná atmosféra clého týmu, v němž j fotograf také dramaturgm a ržisérm. Kompozic mnohdy bývá tvořna v přímé dohodě s objdnavatli, jjichž zástupc někdy bývá na plac. K klasickým pózám modlů do S nbo křivky přistupují u stojících modlů výraznější podhldy a řšní s využitím sdacího nábytku. Autorm všch snímků na dvoustraně j Alš Frmut. 6. řšní využívající barvného KontrAStU A nadsázky j přdpokladm toho, ž snímk zaujm a vtiskn s do paměti modlka Andra Třbichalská, styling Stan Stinr, mak-up Barbora Zikmundovská. vlasy. Na druhém místě významu j plť a na třtím prsty, na nichž s také dobř pozná psychická pohoda modlu. Hlavní ndostatky plti řší vizážistka, nicméně skoro vždy s jště provádějí další úpravy u počítač. Úskalím můž být nvhodný intriér, malý odstup v něm, lsky na rkvizitách to vš s musí liminovat při hldání prostoru. ro profsionála chyby v osvětlní při špatném rozmístění světlných zdrojů by nměly nastat. Zkušný fotograf ví, ž vš co na postavě vyčuhuj, vrhá tolik stínů, kolik zdrojů na oblast svítí. Význam má jn jdn stín, pokud njd o filmařské svícní. rofsionální výsldk přdurčuj snímací tchnika s kompltním vybavním pro fotografování v intriéru, ktré mnohdy bývá výhodné si pro zakázku pronajmout. Načítání fotk po xpozici přs Wi-Fi nbo kablm j pohodlné. Vdl fototchniky by profsionální fotograf módy měl být vybavn kvalitním řtězcm zpracování fotk, kalibrovaným monitorm počínaj a vhodným softwarm konč. 7. J dobré, KdyŽ MÁ FotKA Módy v Sobě naznačn příběh. Odcházjící dvojnic na pozadí každopádně vybízí k njrůznějším úvahám. Vzácný případ fotografi, k níž Alš Frmut nvyužil stylisty, vizážisty ani kadřníka (modlka Lnka Blchová). 64 FotoVido 3/

4 monochromaticky Monochromní vyjádřní znamná záznam v jdnom přvládajícím tónu, ktrý tak dává protiváhu samotné bílé. Kontrastm k bílé j črná, tdy odstíny šdi, a proto jsou črnobílé fotografi graficky tak účinné a výstižné! triéru. Rportážní způsob můž vycházt z přírodního nasvětlní scény, aniž by do něho fotograf svými světly zasahoval. Komplikované ani nmusí být nasvětlování módních dtailů, kd však mohou způsobit problém různé lsky, zjména kovových prvků. Hldání stanoviště Stanoviště pro monochromatický snímk vychází z zadání a záměru fotografa. Jstliž s u barvné fotografi využívají kontrasty barv, u črnobílé s zdůrazňují tvary, rytmy, člnění ploch, jasové kontrasty. Stanoviště fotografa by tdy spcifikám črnobílého vidění mělo napomoci, aby clk působil pro oděv výstižně a jako fotka zajímavě a originálně. Zvláštním 8. i náhoda v podobě SKvěLÝCH MrAKŮ pomáhá. Snímk s modlkou Michalou Novákovou na křídl Dakoty využívá kontrastu klidu a pohybu, kovu a kůž Črnobílé ztvárnění dává snímku větší sílu. Styling Josf Čchota, makup Jaroslav Malina, foto Alš Frmut. Njvětším úskalím jsou jako v přdchozích případch chyby při špatném rozmístění světlných zdrojů. U snímků z ulic pak rušivé lmnty v pozadí. V současné době j mnohá digitální fotografi surovinou, ktrá j dotvořna a doplněna lktronicky samotným autorm nbo v grafickém studiu. Fotografovo vybavní 9. JdníM Z výrazných trndů současné fotografi módy j civilní a jakoby všdní zobrazní, i když spatřit v noci anděla na ulici nní zrovna obyčjný zážitk. Všdní j však zarámování do obyčjného prostřdí obyčjné ulic. Foto: Nora Stříbrná případm jsou módní snímky vytvářné rportážním způsobm jako momntky zachycující běžné všdní výjvy, kd j oděv jakoby mimochodm. Z hldiska tvarové skladby můž být osvětlování módy pro monochromatický ržim obdobné jako při fotografování v xtriéru a in- 10. oblční JASně dmonstruj v tomto případě také typ člověka a naopak. Črnobílé ztvárnění poskytuj větší soustřdění na střih, působí lgantněji. Foto: Nora Stříbrná musí odpovídat zadání a navržnému řšní. Kvalitní výstup na stránku A4 časopisu nlz učinit fotomobilm nbo kompaktm s 6 mgapixly, i když výjimky jsou také možné ři fotografování figury j zřjmé, jak s od sb liší stíny od odrazné dsky, rozptylovač a fotodštníku. Rozptylovač podává široký a vlmi zřtlný stín, dštník má stín mnohm jmnější a jště měkčí a jmnější stín j pak od osvětlní s přnosným odražčm. 11. LHKoSt A LgAnCi pohybu i aranžmá to vš nalznm v tomto monochromním zobrazní. Oděv někdy stačí jn naznačit a vzniká jasný pocit, ktrý jakoby dotváří sama fantazi. S podobnými ltmo načrtnutými náznaky s mnohdy stkávám u módních snímků v spolčnských časopisch. Foto: Nora Stříbrná 66 FotoVido 3/

5 I Jak na to inzrc Tchnika na fotografování módy Nora Stříbrná (*1974) s věnuj fotografování módy a portrétů. Fotografickou průpravu získala jako asistntka u několika významných fotografů, mimo jiné u Souhila Smaana z Libanonu, Jiana Hussina z Íránu či Daryla atiniho z Indi. Vystudovala včrní kurzy črnobílé fotografi v Dubaji. V současné době studuj na nwyorském Institutu fotografi. racuj jako hlavní stvardka synovc král Saudské Arábi v soukromém ltadl. Žila v Londýně, Tunisu, Nw Yorku, Dubaji. Co vám dala prax u několika významných fotografů módy? racovala jsm také jako modlka přd kamrou, takž mám to štěstí, ž obsah cítím z obou stran. o ltch zkušností jsm zjistila, ž njdůlžitější j vztah mzi fotografm a modlm. Na základě toho s vyvíjí další nálada a snímky. J důlžité si dopřdu pohovořit, o čm s bud fotografovat, vysvětlit, vyprovokovat, pochválit, dodávat sbvědomí. Čím víc fotograf projví moc, tím lép s bud modlka cítit. Jd o vzájmné souznění, o labyrint vzájmných příjmných vztahů, o vytvořní dokonalé atmosféry. A to vš j na fotografovi. Každý člověk j svým způsobm krásný. J nutné ho umět vystihnout a vyprovokovat. 12. Módní portrét Nory Stříbrné, autor Assm Al-Sabban Fotografujt módu v atliéru i na ulici. Ktré prostřdí vám víc vyhovuj? Obě prostřdí s sbou nsou své dokonalosti. V atliéru si můžt prostřít světla a stíny, jak jn si umant, nadělít si, na co mát chuť, uskutčnít svou imaginární přdstavu. olostíny, profily, kouř, andělská křídla, nálada tpla i studna to všchno j zárovň i bájčná hra. Vnku s soustřdít na světlo slunc. Já miluji kontrasty, takž pro mn j idální vnkovní poldn. Al zálží na zmi, v ktré jst. Na Střdním východě j poldní světlo příliš silné, takž tam počkám na pozdější odpoldn. V Evropě j světlo v poldn mírnější. Vždy zálží na okolnostch situac, a co s fotografuj. okud jsou to jn lidské tvář na ulici, mohu s tam vydat i brzo ráno, kdy s vš probouzí. Atliér dá samozřjmě všchny různé možnosti. Al i krása božské rality s někdy ndá srovnat s umělým světlm. Vš má své kvality, svůj svět. okud fotografuji nějakou dívku, muž, dítě či rodinu, j pro mn důlžitý důvod, téma, pro co, pro koho a proč. rvně chci vidět, vědět a až pak si vytvořím dopřdu plán. Mnoho cstujt, valnou část roku trávít v cizině. Jaký mát pocit z módní úrovně při procházní djm tomu aříží, Londýnm, Nw Yorkm, Dubají v srovnání s rahou? Otázka j myšlna trochu v nadsázc Každá změ má svůj styl, svůj půvab, své finanční prostřdky, své módní a jiné tradic i ambic. A každý člověk na to má i svůj osobitý názor. okud mohu posoudit podl sb, tak z módního hldiska mn hřj u srdc aříž a jižní Riviéra. Když sdím v kavárně a pozoruju francouzské žny, připadám si jako v filmu Flliniho nbo Rogra Vadima. Žny sdící v kavárnách s psíkm, šátk v vlasch, čtou si knihu, kouří cigarty, přd sbou šálk kávy, noviny pohozné na stol, j pozdní odpoldn, nikam nspěchají to vš má pro mn nuvěřitlný půvab. Ostatní vlkoměsta s sbou nsou jiné kvality módní ufori, al musím to víc hldat, víc s dívat, svět j příliš rychlý, příliš konzumní. Rychl nabízná a prodaná móda jště nznamná, ž dělá žny lgantní, sofistikované a krásné. raha má svůj půvab jako město, al k ikoně módy to pro mn nstačí. roč vás zajímá přdvším monochromní zpracování snímků? Ta zvláštní mystika, hra stínů a světl, moc, ndosažitlnost, nrálnost, úryvky z knih, blus, saxofon, bltri to si z nich přji cítit a to s z nich snažím i dělat. Al chápu, ž n všichni mohou cítit to stjné jako já. Jsm mlancholik, takž pro mn j monochromní zpracování njvětší básň. A njnom módní snímky, al i rálné fotografi jsou pro mn xcntricky krásné. Muži hrající karty v lvné hospodě, prodavači prodávající hodinky či srvírka čpující pivo. Vš má svůj pocit. Zasahujt do snímků a jak? Snímky moc npřdělávám, pokud jsou špatné světlně nbo kompozičně, npoužiju j. Do črnobílé přdstavy nbo sépiové barvy jn přidám občas kontrast. okud j na obličji nějaký stín nbo na tváři lsk, mírně to odstraním. To j absolutně vš. Jakou byst dala základní radu ohldně fotografování módy? Dfinitivně j důlžité si uvědomit, koho fotografujm. Můž přijít SOUTĚŽ do atliéru kráska katgori njnádhrnějších, al snímky mohou být tak prázdné jako paradox čtvrtčních sriálů. okud mám to privilgium fotografovat dívky, muž či děti, chci j prvně vidět. Chci nad tím přmýšlt, kam j zařadím, co z nich udělám, co z nich na palubě fotoaparátu vznikn. J to procs, včtně mak-upu, stylingu, budou to 30. či 60. léta nbo současnost? Jak modl vypadá, jak s cítí, jak působí, jaké má vlasy, oči, rty? Každý má svůj styl, svůj příběh, svoji osobnost, své vrásky i mládí, svůj charaktr. Nějak působí, nějak vypadá, nějak s chová. To vš j podl mn podstata dobré fotografi člověka. To vš s dá nádhrně do snímků vložit. Gratuluji a děkuji za rozhovor. Njpovdnější fotografi módy Fotografi můž být barvná i črnobílá. ošlt ji v formátu JG (max. 5 MB) na -mailovou adrsu Cna pro njúspěšnějšího: Trmosublimační fototiskárna pro tisk cm Uzávěrka soutěž: Vyhlášní výsldků: FV 5/2009 Nzapomňt připsat téma soutěž a svou přsnou poštovní adrsu! avl Schuflr HOTOTECHNIK Maximální objm dat j 5 MB. Současně s svým soutěžním příspěvkm a potvrzným autorstvím zašlt své plné jméno, poštovní adrsu a tlfonní číslo. Vítězné smímky budou zvřjněny v časopis FotoVido a na ořadatl soutěž a časopis FotoVido si vyhrazují právo publikovat soutěžní snímky v souvislosti s przntací této soutěž. Dalkohl d øí y s l r ušnství FOTO z n ta c f ro i c t V h D n E ik O AUDIO a p r f o r m i n g l i g h t LOGAExcl FOTO FotoVido 3/

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče

4.3.2 Vlastní a příměsové polovodiče 4.3.2 Vlastní a příměsové polovodič Přdpoklady: 4204, 4207, 4301 Pdagogická poznámka: Pokud budt postupovat normální rychlostí, skončít u ngativní vodivosti. Nní to žádný problém, pozitivní vodivost si

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout.

4. PRŮBĚH FUNKCE. = f(x) načrtnout. Etrém funkc 4. PRŮBĚH FUNKCE Průvodc studim V matmatic, al i v fzic a tchnických oborch s často vsktn požadavk na sstrojní grafu funkc K nakrslní grafu funkc lz dns většinou použít vhodný matmatický softwar.

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

L HOSPITALOVO PRAVIDLO

L HOSPITALOVO PRAVIDLO Difrnciální počt funkcí jdné rálné proměnné - 7 - L HOSPITALOVO PRAVIDLO LIMITY TYPU 0/0 PŘÍKLAD Pomocí L Hospitalova pravidla určt sin 0 Ověřní přdpokladů L Hospitalovy věty Přímočarým použitím věty o

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty

1. Okrajové podmínky pro tepeln technické výpo ty 1. Okrajové podmínky pro tpln tchncké výpo ty Správné stanovní okrajových podmínk j jdnou z základních součástí jakéhokol tchnckého výpočtu. Výjmkou njsou an tplně tchncké analýzy. V násldující kaptol

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění

FYZIKA 3. ROČNÍK. Nestacionární magnetické pole. Magnetický indukční tok. Elektromagnetická indukce. π Φ = 0. - magnetické pole, které se s časem mění FYZKA 3. OČNÍK - magntické pol, ktré s s časm mění Vznik nstacionárního magntického pol: a) npohybující s vodič s časově proměnným proudm b) pohybující s vodič s proudm c) pohybující s prmanntní magnt

Více

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější

e C Ocenění za design Produktová řada PowerCube získala několik ocenění. Mezi nejvýznamnější porc b Po r r u b bu ur r Po Ocnění za dsign Produktová řada r získala několik ocnění. Mzi njvýznamnější řadím Rd Dot Dsign Aard. Uchytit kdkoliv Na stůl, pod stůl, na zď,... Jdnoduš kdkoliv mějt zásuvku

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie

základní pojmy základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie základní pojmy teorie Tori v strojírnské tchnologii Ing. Oskar Zmčík, Ph.D. základní pojmy používaná rozdělní vztahy, dfinic výpočty základní pojmy žádnou součást ndokážm vyrobit s absolutní přsností při výrobě součásti dochází

Více

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ

(1) Známe-li u vyšetřovaného zdroje závislost spektrální emisivity M λ Učbní txt k přdnáš UFY Tplné zářní. Zářní absolutně črného tělsa Tplotní zářní a Plankův vyzařovaí zákon Intnzita vyzařování (misivita) v daném místě na povrhu zdroj j dfinována jako podíl zářivého toku

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače

Zjednodušený výpočet tranzistorového zesilovače Přsný výpočt tranzistorového zsilovač vychází z urční dvojbranových paramtrů tranzistoru a pokračuj sstavním matic obvodu a řšním této matic. Při použití vybraných rovnic z matmatických modlů pro programy

Více

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD

KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD 40 KIRSTEN BIEDERMANNOVÁ ANDERS FLORÉN PHILIPPE JEANJACQUOT DIONYSIS KONSTANTINOU CORINA TOMAOVÁ TLAKEM POD POD TLAKEM míč, hmotnost, rovnováha, pumpička, tlak, idální plyn, pružná srážka, koficint rstituc

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2A. KOMPOZICE 2A. KOMPONOVÁNÍ DESATERO KLASICKÉ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř 1. Fotografie má jeden hlavní motiv, který je světelně nejvýraznější, je ostrý a zřetelně oddělen od pozadí. 2.

Více

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie

fotostudio HARRER ateliér kreativní a trikové fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie Rámcový ceník fotografických služeb - figurální fotografie Jiráskova 4, 411 12 Čížkovice - www.harrer.eu - studio@harrer.eu - +420 774 427 737 PORTRÉT KLASICKÝ Portrét před černým nebo bílým pozadím dá

Více

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice

Ing. Ondrej Panák, ondrej.panak@upce.cz Katedra polygrafie a fotofyziky, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice 1 ěřní barvnosti studijní matriál Ing. Ondrj Panák, ondrj.panak@upc.cz Katdra polygrafi a fotofyziky, Fakulta chmicko-tchnologická, Univrzita Pardubic Úvod Abychom mohli či už subjktivně nbo objktivně

Více

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA

STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA STUDIUM DEFORMAČNÍCH ODPORŮ OCELÍ VYSOKORYCHLOSTNÍM VÁLCOVÁNÍM ZA TEPLA Martin Radina a, Ivo Schindlr a, Tomáš Kubina a, Ptr Bílovský a Karl Čmil b Eugniusz Hadasik c a) VŠB Tchnická univrzita Ostrava,

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univrzita omáš Bati v Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY II Názv úlohy: Voltampérová charaktristika polovodičové diody a žárovky Jméno: Ptr Luzar Skupina: I II/1 Datum měřní: 14.listopadu 7 Obor: Informační

Více

Základy fotografování architektury

Základy fotografování architektury Základy fotografování architektury Jak na fotografování exteriéru i interiéru Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou ukázkový studijní materiál k fotografickému

Více

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie

Fyzikální podstata fotovoltaické přeměny solární energie účinky a užití optického zářní yzikální podstata fotovoltaické přměny solární nri doc. In. Martin Libra, CSc., Čská změdělská univrzita v Praz a Jihočská univrzita v Čských Budějovicích, In. Vladislav

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B.

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 2B. KOMPOZICE 2B. DALŠÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ KOMPOZICE Grafická a multimediální laboratoř šikmé linie a diagonála efektní je esovitá křivka přes diagonálu dává pocit prostoru, hloubky a rytmu neměla by úplně opustit

Více

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova)

5. kapitola: Vysokofrekvenční zesilovače (rozšířená osnova) Punčochář, J: AEO; 5. kapitola 1 5. kapitola: Vysokofrkvnční zsilovač (rozšířná osnova) Čas k studiu: 6 hodin íl: Po prostudování této kapitoly budt umět dfinovat pracovní bod BJT a FET určit funkci VF

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění

Vliv prostupů tepla mezi byty na spravedlivost rozúčtování nákladů na vytápění Vlv prostupů tpla mz byty na spravdlvost rozúčtování nákladů na vytápění Anotac Fnanční částky úhrady za vytápění mz srovnatlným byty rozpočítané frmam používajícím poměrové ndkátory crtfkované podl norm

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_09 Sada: Digitální fotografie Téma: Portréty, postavy Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY ceník fotografických služeb 02/2014 Portrétní a rodinná fotografie Základní balíček STANDARD Služba zahrnuje fotografování v délce 1 až 2 hodiny. Odevzdáno je 15 pečlivě vyretušovaných

Více

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA 1.1. GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI BUDOVY 1.2. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘÍKLAD 2 1. STANOVENÍ ÚSPOR TEPLA A ROČNÍ MĚRNÉ POTŘEBY TEPLA pro clkové zatplní panlového domu Běhounkova 2457-2462, Praha 5 Objkt má dvět nadzmní podlaží a jdno podlaží podzmní, částčně pod trénm. Objkt

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY RODINNÉ PORTRÉTY MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography OD FOCENÍ PO TISK / TIPY CO S SEBOU VZÍT KDE SE NEJLÉPE FOTÍ? / RODINNÉ FOTO / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf VÍTEJTE Ahoj, jmenuji se Miloš.

Více

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM

SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM SPOLUPRÁCE SBĚRAČE S TRAKČNÍM VEDENÍM Josf KONVIČNÝ Ing. Josf KONVIČNÝ, Čské dráhy, a. s., Tchnická ústřdna dopravní csty, skc lktrotchniky a nrgtiky, oddělní diagnostiky a provozních měřní, nám. Mickiwicz

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky Ukázkové snímky pořízené bleskem V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky NIKON CORPORATION 2012 Nikon Corporation TT2L01(1L) 8MSA581L-01 Cz Obsah Zvolte typ

Více

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie

Trivium z optiky 37. 6. Fotometrie Trivium z optiky 37 6. Fotomtri V přdcházjící kapitol jsm uvdli, ž lktromagntické zářní (a tdy i světlo) přnáší nrgii. V této kapitol si ukážm, jakými vličinami j možno tnto přnos popsat a jak zohldnit

Více

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks

akce místo 25 999.- -23 1. Šatní skříň, místo 15 499,- 8 999,2. Postel, místo 6 499,- 3 599,- 3. Noční stolek, místo 1 499,- 849,-/ks LET 11/12 26 16. 7. 158-0086/82, 158-0087/51 158-0086/10, 158-0087/06 rozkládací s úložným prostorm, š/v/h: 315 x 95 x 216 cm, plocha lůžka 118 x 260 cm, vlký výběr příplatkových potahů. Cna včtně podhlavníků.

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf

BOUDOIR fotografie. Michal Mikláš fotograf BOUDOIR fotografie Michal Mikláš fotograf www.michalmiklas.cz Už dlouho jsem chtěla nafotit fotky ve stylu boudoir a Michal pro mě byl jasná volba. Jeho fotky, styl focení, to, jak zachycuje důležité okamžiky

Více

Demonstrace skládání barev

Demonstrace skládání barev Vltrh nápadů učitlů fyziky I Dmonstrac skládání barv DENĚK NAVRÁTIL Přírodovědcká fakulta MU Brno Úvod Studnti střdních škol si často stěžují na nzáživnost nzajímavost a matmatickou obtížnost výuky fyziky.

Více

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami

2 e W/(m2 K) (2 e) = 0.74 0.85 0.2 1 (1 0.85)(1 0.2) = 0.193. Pro jednu emisivitu 0.85 a druhou 0.1 je koeficient daný emisivitami Tplo skrz okna pracovní poznámky Jana Hollana Přnos okny s skládá z přnosu zářním, vdním a prouděním. Zářivý přnos Zářivý výkon E plochy S j dl Stfanova-Boltzmannova vyzařovacího zákona kd j misivita plochy

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Základy portrétní fotografie

Základy portrétní fotografie Základy portrétní fotografie Nejčastější chyby a jak jim předejít Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Tato skripta jsou určena pouze jako doplňkový studijní materiál k

Více

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi!

Pozvánka. Obsah. Úvodní slovo. HROMADNÉ SETKÁNÍ členů EYOWF TEAMU. Časový harmonogram: Těšíme se na setkání s Vámi! ková Eva Sam 3/10 da za Va n Tr Obsah Pozvánka 2 Obsah, Úvodní slovo HROMADNÉ SETKÁNÍ člnů EYOWF TEAMU 3 Pozvánka hrodné stkání 4 Rozhovor s Katnou Nyčovou 5 Přdstavujm organizační výbor 8 Kdo můž být

Více

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ČISTÁ SÍLA BARVY Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ColorChecker Passport je tak šikovný a užitečný, že si ho budete chtít vzít na každé focení s sebou! ColorChecker Passport kombinuje

Více

Praktický workshop fotografování v ateliéru

Praktický workshop fotografování v ateliéru Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Praktický workshop fotografování v ateliéru Miroslav Podhrázský metodika přednášky Světlo v ateliéru Základní charakteristika: Exteriéry i interiéru nabízejí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-316

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-316 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

ČERNÁ A BÍLÁ. Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc.

ČERNÁ A BÍLÁ. Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Fotografie v prezentaci: Stanislav Horný Zbyněk Černý Kristýna Horná František Procházka + studenti + internetové zdroje ČERNÁ A BÍLÁ Doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. ČÁST A: FOTOGRAFUJEME ČB ÚVOD DO ČB

Více

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY

MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY INTIMNÍ FOTO MILOŠ VATRT PHOTOGRAPHY photography INTIMNÍ FOTOGRAFIE / TĚHOTENSKÉ FOTOGRAFIE ONA A ON INTIMNĚ / CENY A INFORMACE MILOŠ VATRT / fotograf O MNĚ Ahoj, jmenuji se Miloš. Profesionálně se focení

Více

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016

iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 iphone 7 a Canon 70D Pavel Kocur úterý 18. října 2016 K napsání tohoto příspěvku mě inspiroval článek Vyrovná se mobil kvalitou výstupu zrcadlovce? Víta Kovalčíka ze dne 10. 10. 2016. V části TŘETÍ SCÉNA

Více

Třetiny. Diagonála Jedná se o umístění objektu na úhlopříčku nejlépe s nějakým výrazným objektem ve zlatém řezu. Kompozice snímku (fotografie)

Třetiny. Diagonála Jedná se o umístění objektu na úhlopříčku nejlépe s nějakým výrazným objektem ve zlatém řezu. Kompozice snímku (fotografie) Co je kompozice: - jde o to, jak nejlépe vyfotit snímek, aby se na něj co nejlépe koukalo - největší chybou je umisťování nejvýraznějšího objektu na střed snímku - správnou kompozici se snažte vytovřit

Více

KAPITOLA 5 SPORTOVNÍ REPORTÁŽ

KAPITOLA 5 SPORTOVNÍ REPORTÁŽ KAPITOLA 5 SPORTOVNÍ REPORTÁŽ Soubor fotografií z (jedné) sportovní akce tvoří dohromady sportovní reportáž. Snímky na sebe navazují a doplňují se. Může jít o prosté zobrazení průběhu sportovní akce od

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-215

Více

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU

Hodnocení tepelné bilance a evapotranspirace travního porostu metodou Bowenova poměru návod do praktika z produkční ekologie PřF JU Hodnocní tlné bilanc a vaotransirac travního orostu mtodou Bownova oměru návod do raktika z rodukční kologi PřF JU Na základě starších i novějších matriálů uravil a řiravil Jakub Brom V Čských Budějovicích,

Více

Myšlenkové mapy. pro děti. Efektivní učení. Tony Buzan. a Jo Godfrey Wood

Myšlenkové mapy. pro děti. Efektivní učení. Tony Buzan. a Jo Godfrey Wood Mšlnkové map pro děti Efktivní uční Ton Buzan a Jo Godfr Wood BizBooks Brno 2014 Mšlnkové map pro děti Efktivní uční Ton Buzan Přklad: Zdněk Mužík Odpovědná rdaktorka: Martina Skovajsová Tchnický rdaktor:

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

SilentPET. interiors. interiors

SilentPET. interiors. interiors intriors intriors Naším cílm j být vždy na vrcholu, být jdničkou v svém oboru a nabízt svým zákazníkům ty njkvalitnější služby. Jsm přsvědčni, ž pomocí této stratgi a plněním těch njpřísnějších požadavků

Více

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1

FOTOGRAFOVÁNÍ. Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 FOTOGRAFOVÁNÍ Nikola Kolenatá ZŠ Bratří Jandusů, 8.A Datum odevzdání: prosinec 2015 STRANA 1 1. OBSAH 1. ÚVOD 3 2. FOTOGRAFICKÁ VÝBAVA 4 2.1. FOTOAPARÁT 4 2.2. OBJEKTIVY 5 2.3. BLESKY 6 2.4. OSTATNÍ VÝBAVA

Více

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5)

Úloha č. 11. H0 e. (4) tzv. Stefanův - Bo1tzmannův zákon a 2. H λ dλ (5) pyromtrm - vrz 01 Úloha č. 11 Měřní tplotní vyzařovací charaktristiky wolframového vlákna žárovky optickým pyromtrm 1) Pomůcky: Měřicí zařízní obsahující zdroj lktrické nrgi, optický pyromtr a žárovku

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900.

Ukázkové snímky pořízené bleskem. Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-900 Tato brožura vysvětluje používané techniky, obsahuje ukázkové snímky a popisuje všechny možnosti blesku SB-900. Cz Volba vhodného rozložení osvětlení Blesk SB-900

Více

Teoretické a praktické úspory tepla panelových domů po jejich zateplení 1. část

Teoretické a praktické úspory tepla panelových domů po jejich zateplení 1. část Tortické a praktické úspory tpla panlových domů po jjich zatplní 1. část Miloš Bajgar Autor s v dvoudílném příspěvku zamýšlí nad skutčnými přínosy zatplní panlových objktů. Tnto první díl j věnován analýz

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/

Ceník služeb. Portréty ateliér. /Děti, miminka, těhotenská a rodinná fotografie, móda, fotobook, glamour, akt/ Jindřich Šilhánek Marcus Sawo Na Zámku 649, Nehvizdy, 250 81 Telefon +420 774 229 945 e-mail: foto@marcussawo.cz www.marussawo.cz IČO: 71134336 DIČ: CZ7410030078 Bankovní spojení: Raiffeisen Bank: 2223033028/5500

Více

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4

ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 ÚLOHY Z ELEKTŘINY A MAGNETIZMU SADA 4 Ptr Dourmashkin MIT 6, přklad: Vítězslav Kříha (7) Obsah SADA 4 ÚLOHA 1: LIDSKÝ KONDENZÁTO ÚLOHA : UDĚLEJTE SI KONDENZÁTO ÚLOHA 3: KONDENZÁTOY ÚLOHA 4: PĚT KÁTKÝCH

Více

Propozice k fotografování. Pro rok 2016 / 2017

Propozice k fotografování. Pro rok 2016 / 2017 Propozice k fotografování Pro rok 2016 / 2017 Jmenuji se Eva Zajícová Jsem fotografka, cestuji a fotím po celém světě, kam mě zrovna vítr zavane. Miluji přirozené světlo, uvolněnou atmosféru a upřímné

Více

Rady mě sta Frýdku- Místku

Rady mě sta Frýdku- Místku ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Květn 2007 č. 9 Ročník XVII. Náklad 25 000 Zdarma do všch schránk Lískovcký most nbud uzavřn Doprava v městě Frýdku- -Místku j dlouholtým problémm. Na výstavbu obchvatu

Více

10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA. slide 1

10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA. slide 1 10. AGREGÁTNÍ NABÍDKA A PHILLIPSOVA KŘIVKA slid 1 Přdmětm přdnášky jsou tři modly agrgátní nabídky, v ktrých v krátkém období výstup pozitivně závisí na cnové hladině. Krátkodobý invrzní vztah mzi inflací

Více

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akademického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 2D/2014 o organizaci akadmického roku 2014/15 na FEL ZČU v Plzni 1/8 Plzň 12. 3. 2014 I. V souladu s harmonogramm akadmického roku na ZČU pro 2014/15 upřsňuji organizaci základních studijních

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žrotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č.j.: JMK 118137/2017 Sp.zn.: S-JMK 112718/2017 OD Brno 17.08.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovní přchodné

Více

Propozice k fotografování. Pro rok 2016 / 2017

Propozice k fotografování. Pro rok 2016 / 2017 Propozice k fotografování Pro rok 2016 / 2017 Jmenuji se Eva Zajícová Jsem fotografka, cestuji a fotím po celém světě, kam mě zrovna vítr zavane. Miluji přirozené světlo, uvolněnou atmosféru a upřímné

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Portrétní fotograf (kód: 34-038-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Portrétní

Více

, je vhodná veličina jak pro studium vyzařování energie z libovolného zdroje, tak i pro popis dopadu energie na hmotné objekty:

, je vhodná veličina jak pro studium vyzařování energie z libovolného zdroje, tak i pro popis dopadu energie na hmotné objekty: Radiomtri a fotomtri Vyzařování, přnos a účinky nrgi lktromagntického zářní všch vlnových délk zkoumá obor radiomtri, lktromagntickým zářním v optické oblasti s pak zabývá fotomtri. V odstavci Přnos nrgi

Více

Postup tvorby studijní opory

Postup tvorby studijní opory Postup tvorby studijní opory RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. Klíčová slova: Studijní opora, distanční studium, kurz, modl řízní vztahů dat, fáz tvorby kurzu, modl modulu Anotac: Při přípravě a vlastní tvorbě

Více

2. Frekvenční a přechodové charakteristiky

2. Frekvenční a přechodové charakteristiky rkvnční a přchodové charaktristiky. rkvnční a přchodové charaktristiky.. Obcný matmatický popis Přchodové a frkvnční charaktristiky jsou důlžitým prostřdkm pro analýzu a syntézu rgulačních obvodů a tdy

Více

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE

FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE FOTOGRAFICKÉ KURZY ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁŠ PŘÍSTUP Nejsme vystudovaní pedagogové ani fotografové, přesto si díky mnohaleté praxi myslíme, že již máme dostatečné znalosti a přehled abychom mohli poradit dalším.

Více

Fotografie módy. Móda v interiéru. Móda. Módní detail. v exteriéru

Fotografie módy. Móda v interiéru. Móda. Módní detail. v exteriéru Jak na to Fotografie módy Fotografování módy je krásné, ale velmi náročné. Má velmi mnoho poloh, od laického fotografování zajímavého oblečení přes vzývání krásy šatů, které se mnohdy snoubí s krásou figury,

Více

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají

Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 9 Sady filtrů LEE tématické sety 1. Díl Kromě toho, že se filtry LEE dají opatřit jako jednotlivé filtry, výrobce nabízí i sady filtrů,

Více

PŘIJĎTE SI PRO PENÍZE!

PŘIJĎTE SI PRO PENÍZE! PŘIJĎTE SI PRO PENÍZE! J1438 modrní stylový Rozdám až 5 miliónů dnně. dostupný PLATNOST LETÁKU OD 17. 9. DO 30. 9. 2014 Za každých utracných 500 Kč získáš 500 Kč na další nákup. nbo do vyprodání zásob

Více

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm. 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům 9 1/13 sekundy f/5,6 ohnisko 55 mm 214 CANON EOS 500D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní kompozice PŘEMÝŠLEJTE O KOMPOZICI A VYLEPŠETE SVOJE SNÍMKY Krásné snímky nejsou jen o správném nastavení

Více

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM

PENOS ENERGIE ELEKTROMAGNETICKÝM VLNNÍM PNO NRG LKTROMAGNTCKÝM VLNNÍM lktromagntické vlnní, stjn jako mchanické vlnní, j schopno pnášt nrgii Tuto nrgii popisujm pomocí tzv radiomtrických, rsp fotomtrických vliin Rozdlní vyplývá z jdnoduché úvahy:

Více

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip 1 Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Připravte se na fotografování Zvolte si dobré příležitosti k fotografování........................................... 14 Uvědomte si, proč pořizujete fotografie.............................................

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014

PV156 Digitální fotografie. Kompozice. FI MU, podzim 2014 PV156 Digitální fotografie Kompozice FI MU, podzim 2014 Fotografie = sdělení obsah je vám, jako divákům, tak jasný, jak dobře dokáže fotograf své sdělení podat kompozice post-processing atd. Někdy hra

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-216

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra mikroelektroniky SEMESTRÁLNÍ PROJEKT X34BPJ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra mikroelektroniky SEMESTRÁLNÍ PROJEKT X34BPJ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katdra mikrolktroniky SEESTRÁLNÍ PROJEKT X34PJ 0 Ptr Koukal X34PJ Pag ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katdra mikrolktroniky Optické

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Katedra fyziky. Modely atomu. Vypracovala: Berounová Zuzana M-F/SŠ Jihočská univrzita v Čských Budějovicích Katdra fyziky Modly atomu Vypracovala: Brounová Zuzana M-F/SŠ Datum: 3. 5. 3 Modly atomu První kvalitativně správnou přdstavu o struktuř hmoty si vytvořili již

Více

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY K1655_CMYK.indd 35 10.3.2009 13:41:01 Podkladové fotografie jsou alfou a omegou pro vytváření panoramatických záběrů Proces tvorby digitálních panoramat začíná

Více

exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1

exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 1 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 2 exe memory stick_new_rl_zaloha.qxd 8.3.2006 16:04 Str. 3 Svobodně rozhodovat o svém životě

Více

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401

INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chemie, KCH/P401 Fakulta životního prostřdí v Ústí nad Labm INOVACE PŘEDNÁŠEK KURZU Fyzikální chmi, KCH/P401 - ZAVEDENÍ EXPERIMENTU DO PŘEDNÁŠEK Vypracovala Z. Kolská (prozatímní učbní txt, srpn 2012) K několika kapitolám

Více

Aplikace VAR ocenění tržních rizik

Aplikace VAR ocenění tržních rizik Aplkac VAR ocnění tržních rzk Obsah: Zdroj rzka :... 2 Řízní tržního rzka... 2 Měřní tržního rzka... 3 Modly... 4 Postup výpočtu... 7 Nastavní modlu a gnrování Mont-Carlo scénářů... 7 Vlčny vyjadřující

Více

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku

BMDACCOUNT Integrované řešení pro informační systém podniku [BUSINESS ] SOFTWARE Intgrované řšní pro informační systém podniku Clkové řšní pro daňové poradc a auditory Kompltní řšní pro účtnictví Od faktury po kompltní řšní ERP CRM s přidanou hodnotou PROJECT Clkové

Více