Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 2 Bezpecnost. 3 Bezpecnost pi pouzití elektrického proudu Bezpecnost dtí Bezpecnost bhem pouzití... 4 Bezpecnost pi cistní.. 4 Pokyny k likvidaci Instalace sporáku..

3 Smrnice a soulad se smrnicemi.. 5 Bezpecnostní pokyny pro instalacního technika Pipojení ke zdroji energie Instalace do pracovní desky Cásti a funkce Plotýnky a ovládací panel Komponenty Hlavní funkce vaseho zaízení Bezpecnostní vypnutí.

4 12 Kontrolka zbytkového tepla:. 12 Ped uvedením do provozu Úvodní cistní.. 13 Pouzití sporáku.. 13 Pouzívání dotykových ovladac Zapnutí zaízení 15 Regulace teploty

5 15 Vypnutí zaízení 17 Pouzívání dvojité plotýnky Vypnutí plotýnky 19 Pouzívání dtského zámku.. 19 Casovac Nastavení bezpecnostního vypnutí Odpocítávací casovac.

6 21 Deaktivace a aktivace ovládacího panelu. 22 Doporucená nastavení pro pípravu urcitých pokrm Cistní a péce Sporák Rám sporáku.. 24 Pedcházení poskození zaízení Záruka a servis.. 25 Casto kladené otázky a odstraování problém....

7 .. 25 Servis Technické údaje. 27 CZ 1 Pouzití tohoto návodu CZ Ped uvedením zaízení do provozu si udlejte cas a pectte si tento návod, zejména bezpecnostní pokyny uvedené v následující kapitole. Tento návod uschovejte pro pípadné pozdjsí pouzití. symbol odkazuje na opatení, která lze provést a pomoci tak k ochran zivotního prostedí. 1. Tato císla uvádjí postup pouzití tohoto zaízení krok za krokem Tento návod obsahuje informace o krocích, které mzete podniknout sami a stanovit a vyesit tak pípadné vzniklé problémy. Viz kapitola,,odstraování problém". 2 Bezpecnost Bezpecnostní aspekty tohoto zaízení splují schválené technické standardy a nmecké zákony o bezpecnosti. Jako výrobce si ale pesto myslíme, ze je nasí odpovdností seznámit vás s následujícími bezpecnostními pokyny.

8 CZ Bezpecnost pi pouzití elektrického proudu Ujistte se, ze je zaízení správn instalované a uzemnné kvalifikovaným technikem. Zaízení mze opravovat pouze kvalifikovaný servisní technik. Opravy provedené nekvalifikovanou osobou mzou být pícinou poranní nebo vázné poruchy zaízení. Pokud vase zaízení potebuje opravit, kontaktujte místní servis. Pokud tyto pokyny nedodrzíte, mze dojít k poskození zaízení a k vypovzení jeho záruky. Vestavná zaízení mzete pouzívat az poté, co byla instalována do kuchyské linky nebo pracovní desky odpovídající píslusným standardm. Tak zajistíte elektrickým zaízením dostatecnou ochranu proti kontaktu, jak je pozadováno asociací VDE [asociace nmeckých elektroinzenýr]. Pokud je zaízení porouchané nebo pokud je zlomené, prasklé nebo puklé: - vypnte vsechny plotny; - odpojte sporák od zdroje energie; - kontaktujte místní servis. Pokud praskne deska, zaízení vypnte, abyste pedesli zásahu elektrickým proudem. Nepouzívejte sporák, dokud nebude deska vymnna za novou. Sporák nepouzívejte k zahívání hliníkové fólie, produkt balených do hliníkové fólie nebo mrazených potravin balených v hliníkových nádobách. Bezpecnost dtí Toto zaízení není urceno k pouzití malými dtmi nebo nepovolanými osobami bez dozoru odpovdné dosplé osoby. Dti by mly být pod dohledem, aby bylo zajistno, ze si nebudou se zaízením hrát. Bhem vaení budou plotny horké. Udrzujte malé dti mimo dosah zaízení. 3 Bezpecnost (pokracování) CZ Bezpecnost bhem pouzití Toto zaízení je urceno pouze pro bzné domácí vaení a smazení. Není urceno pro komercní nebo prmyslové vyuzití. Nikdy sporák nepouzívejte k vytápní místnosti. Pi zapojování elektrických za&iacu na protipozární ochranu toto zaízení odpovídá norm EN Tento typ zaízení mze být instalován s vysokou kuchyskou skíkou nebo stnou na jedné stran. Pod sporák nesmí být umístny zásuvky. Instalace musí zabezpecovat ochranu proti úrazu elektrickým proudem. Kuchyská linka, do které se bude zaízení instalovat, musí odpovídat pozadavkm na stabilitu podle normy DIN Z dvodu ochrany proti vlhkosti budou vsechny oezané hrany utsnny vhodnýíslo zaízení uvedené na stítku. Toto císlo budete potebovat v pípad pozadování servisu a po instalaci jiz nebude dostupné, protoze je uvedené na originálním stítku na spodní stran zaízení. Dbejte na pozadavky týkající se minimálního prostoru a svtlosti. Ped instalací sporáku na konzoly pipevnte konzoly na obou stranách dodanými srouby. CZ Min. 50mm x4 R min Instalace sporáku (pokracování) CZ 90 x4 2 = = Cásti a funkce Plotýnky a ovládací panel Jednoduchá plotýnka 1200 W Víceúcelová plotýnka 2400 W CZ 148 mm 265 mm 170 mm 129 /215 mm 148 mm Ovládací panel Dvojitá plotýnka 2200 W Jednoduchá plotýnka 1200 W Zobrazení casu a ovladace nastavení Kontrolky nastavení teploty a zbytkového tepla Kontrolka dvojité plotýnky Kontrolka,,zámku" Kontrolka víceúcelové plotýnky Nastavení dvojité plotýnky Nastavení Nastavení teploty víceúcelové plotýnky Vypínac 9 Cásti a funkce (pokracování) CZ Komponenty 1 Sklokeramická deska 2 Instalacní konzoly 3 Srouby 10 Cásti a funkce (pokracování) Hlavní funkce vaseho zaízení Sklokeramická deska: Zaízení má sklokeramickou desku a ctyi rychle reagující plotýnky. Výkonná sálavá topná tlesa významn zkracují cas nutný k roztopení plotýnek. Dotykové ovladace: Zaízení se ovládá pomocí dotykových ovladac. Snadné cistní: Výhodou sklokeramické desky a ovladac je jejich dostupnost pro cistní. Hladký, rovný povrch se velmi snadno cistí. Vypínac: Vypínac je samostatným vypínacem zaízení. Stisknutím tohoto vypínace zapnete nebo vypnete zdroj energie. Ovladace a displeje: Digitální displeje a kontrolky uvádjí informace o nastavení a aktivovaných funkcích, dále také o pítomnosti zbytkového tepla na jednotlivých plotýnkách. Bezpecnostní vypnutí: Bezpecnostní vypnutí zajisuje automatické vypnutí vsech plotýnek po urcitém casovém intervalu, bhem nhoz nedoslo k zádné zmn nastavení. Kontrolka zbytkového tepla: Kontrolka zbytkového tepla se rozsvítí, pokud je plotýnka tak teplá, ze hrozí riziko popálenin. Dvojitá plotýnka: Varná deska obsahuje dvojitou plotýnku. Coz znamená, ze zaízení disponuje plotýnkou variabilního rozmru, nap. pro vaení v mensím hrnci. Tak mzete setit spotebu energie. Víceúcelová plotýnka: Sporák je vybavený víceúcelovou plotýnkou. V závislosti na nastavení ji mzete pouzít jako kulatou nebo jako oválnou plotýnku, nap.

9 pro vaení v oválném kastrolu nebo k udrzení nádob nebo pokrm teplých. Digitální displeje: Ctyi digitální displeje jsou urceny pro ctyi plotýnky. Uvádjí následující informace: zaízení bylo zapnuto, výbr nastavení teploty, zbytkové teplo, aktivovaný dtský zámek; chybová zpráva, podrzeli jste ovladac stisknutý déle nez 10 sekund. chybová zpráva, pokud je sporák pehátý z dvodu abnormálních úkon. CZ 11 Cásti a funkce (pokracování) CZ Bezpecnostní vypnutí Pokud jednu z plotýnek po delsí dobu nevypnete nebo neupravíte nastavení teploty, automaticky se tato plotýnka vypne. 5 hod. Po 3 hod. Po 1 hod. se ale stále jest mzete popálit. Nepouzívejte zíravé nebo abrazivní cisticí prostedky. Mzete tím poskodit povrch. CZ Pouzití sporáku Pouzívání vhodného nádobí Lepsí hrnce vám zarucí lepsí výsledek. Dobré hrnce rozeznáte podle jejich dna. Dno by mlo být co nejsilnjsí a nejrovnjsí. Pi nakupování nových hrnc vnujte pozornost prmru jejich dna. Výrobci casto udávají pouze prmr jejich horního okraje. by nemla být vyboulená (konvexn). Wrong! ". Digitální displej zobrazí. prvním stisknutí je teplota nastavena na. Pi prvním stisknutí je teplota nastavena na. resetujete stisknutím,,vypínace ". CZ Pouzívání víceúcelové plotýnky Pi pouzívání víceúcelové plotýnky mzete pepínat z mensí plotýnky na vtsí. Mezi nastavením tchto dvou mozností mzete pepínat pouze tehdy, pokud jste jiz nastavili teplotu pro mensí plotýnky. 1. Zvolte nastavení teploty 2. Víceúcelovou plotýnku zapnete nebo vypnete podrzením ovladace,,víceúcelové plotýnky", dokud se nerozsvítí nebo nezhasne kontrolka víceúcelové plotýnky. 17 Pouzití sporáku (pokracování) CZ Pouzívání dvojité plotýnky Pi pouzívání dvojité plotýnky mzete pepínat mezi mensí a vtsí plotýnkou v závislosti na velikosti pouzívaného nádobí. Zvolte nastavení pomocí ovladace,,dvojité plotýnky ". Mezi nastavením tchto dvou mozností mzete pepínat pouze tehdy, pokud jste jiz nastavili teplotu pro mensí plotýnky. 1. Zvolte pozadovanou teplotu. 2. Stisknte ovladac,,dvojité plotýnky Tak zapnete i vnjsí plotýnku. Rozsvítí se kontrolka. ". 3. Pokud chcete vnjsí plotýnku vypnout, znovu stisknte ovladac,,dvojité plotýnky ". 1 Pouzití sporáku (pokracování) Vypnutí plotýnky Pokud chcete plotýnku vypnout, vrate nastavení na nebo na ovládacím panelu. pomocí ovladac nastavení teploty CZ Pouzívání dtského zámku Dtský zámek mzete pouzít k zabezpecení zaízení proti nechtnému zapnutí plotýnek a aktivování varné desky. Ovladac dtského zámku mzete pouzít, pouze pokud je zaízení zapnuté. Zapnutí dtského zámku 1. Stisknte ovladac zámku Ozve se akustický signál. asi na 3 sekundy. approx.sec. asi 3 3 sec. 2. Stisknte ovladac jakékoliv plotýnky. Na displeji se zobrazí, coz indikuje aktivní stav dtského zámku. 19 Pouzití sporáku (pokracování) CZ Vypnutí dtského zámku 1. Stisknte ovladac zámku asi na 3 sekundy. Ozve se akustický signál. approx.sec. asi 3 3 sec. Casovac Existují dva zpsoby, jak pouzívat casovac: Pouzití casovace jako bezpecnostního vypnutí Pokud jste pro nkterou z plotýnek nastavili urcitý casový interval, plotýnka se po uplynutí tohoto intervalu sama vypne. Tuto funkci mzete pouzít zárove pro nkolik plotýnek najednou. Pouzívání casovace k odpocítávání Odpocítávací casovac nelze pouzít, pokud zapnete plotýnku. Nastavení bezpecnostního vypnutí Plotýnka, pro kterou chcete nastavit bezpecnostní vypnutí, musí být zapnutá. 1. Pomocí ovladace casovace zvolte plotýnku, pro kterou chcete nastavit bezpecnostní vypnutí. Po zvolení první aktivní plotýnky zacne po stisknutí ovladace casovace pomalu blikat odpovídající kontrolka. Nap. pední levá kontrolka odpovídá pední levé plotýnce. Na displeji casovace se zobrazí. Dalsí aktivní plotýnku zvolíte opt stisknutím ovladace casovace. 20 Pouzití sporáku (pokracování) 2. Nastavení casu nebo pouzijte k nastavení pozadovaného casového intervalu, nap. 15 minut, po jejichz uplynutí se plotýnka automaticky sama vypne. Nyní je aktivováno bezpecnostní vypnutí. kontrolka zacne pomalu blikat. Stisknte ovladac casovace. Na displeji casovace se zobrazí. 2. varné desky utrkou. 1. Stisknte ovladac zámku asi na 3 sekundy. jsou ovladace deaktivované. 2. zámku na ovládacím panelu zhasne. approx.sec. asi 3 3 sec. Doporucená nastavení pro pípravu urcitých pokrm Informace uvedené v následující tabulce jsou uvedeny jako vodítko. Nastavení teploty pozadované pro rzné zpsoby pípravy závisí na ad okolností, vcetn kvality pouzitého nádobí a typu a mnozství pipravovaných potravin.

10 Nastavení Zpsob pípravy Ohev Smazení Opékání Intenzivní opékání Opékání Vaení Napaování Dusení Vaení Rozpoustní Píklady pouzití Ohev vtsího mnozství tekutin, vaení nudlí, opékání masa (osmahnutí masa na gulás, dusení masa) Steaky, svícková, hase, párky, palacinky / lívance ízky / kotlety, játra, ryby, karbanátky, vajícka Vaení az 1,5 l tekutin, brambor, zeleniny Napaování a dusení mensího mnozství zeleniny, vaení rýze a mlécných pokrm Rozpoustní másla, zelatiny, cokolády Poznámka Nastavení teploty ve výse uvedené tabulce je pouze informativního charakteru. Musíte nastavit teplotu podle typu nádobí a pipravovaných potravin. 22 Cistní a péce Sporák Dlezité: Cisticí prostedky nesmí pijít do styku s horkou sklokeramickou deskou: Veskeré cisticí prostedky musíte po cistní odstranit adekvátním mnozstvím cisté vody, protoze by mohly sklokeramickou desku naleptat, pokud by byla horká. Nepouzívejte zádné agresivní cisticí prostedky, nap. cisticí spreje na grily nebo trouby, brusné houbicky nebo abrazivní cistice na nádobí. Sklokeramickou desku cistte po kazdém pouzití, dokud je stále jest na dotek teplá. Tím pedejdete usazování necistot na desce a jejich následné spálení. Necistoty, skvrny od zaschlých tekutin, zbytky tuku a metalické odbarvení odstraujte pomocí komercn dostupných cisticích prostedk na sklokeramické desky nebo nerezovou ocel. CZ Lehké znecistní 1. Sklokeramickou desku otete vlhkou utrkou. 2. Potom osuste cistou utrkou. Na desce nesmí zstat zádné zbytky cisticích prostedk. 3. Jednou týdn pecliv vycistte sklokeramickou desku komercn dostupným cisticím prostedkem na sklokeramické desky nebo nerezovou ocel. 4. Následn omyjte sklokeramickou desku adekvátním mnozstvím cisté vody a vytete do sucha cistou utrkou. Silné znecistní 1. K odstranní tekutin, které petekly z hrnce, a pipecených zbytk potravin pouzijte sklennou skrabku. 2. Skrabku pilozte na sklokeramickou desku pod úhlem. 3. Necistoty odstrate pomocí ostí skrabky. Sklennou skrabku a cisticí prostedky na sklokeramickou desku mzete zakoupit u specializovaných prodejc. 23 Cistní a péce (pokracování) CZ Problematické necistoty 1. Pipálený cukr, roztavený plast, aluminiovou fólii nebo jiný podobný materiál odstrate sklennou skrabkou okamzit a dokud je deska jest teplá. Dlezité: Pi pouzití sklenné skrabky na horké plotýnce hrozí riziko popálenin. 2. Sporák nechte vychladnout a normáln vycistte. Pokud jste nechali plotýnku, na které se nco roztavilo, vychladnout, ped cistním ji opt rozehejte. Skrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické desce zpsobené nap. hrncem s ostrými hranami nelze odstranit. Neovlivují ale nijak funkci sporáku. Rám sporáku Dlezité: K cistní rámu sporáku nepouzívejte ocet, citrónovou sávu ani odstraovac vodního kamene; v opacném pípad by se na nm mohly objevit matné skvrny. 1. Rám otete vlhkou utrkou. 2. Naschlé necistoty navlhcete mokrou utrkou. Setete a vytete do sucha. Pedcházení poskození zaízení Varnou desku nepouzívejte jako pracovní desku nebo prostor ke skladování. Plotýnku nepouzívejte, pokud na ní nelezí zádný hrnec nebo pokud je hrnec na ní umístný prázdný. Sklokeramická deska je velmi pevná a odolná proti teplotním sokm, ale není nerozbitná. Mzete ji rozbít zejména upustním ostrého nebo tvrdého pedmtu na desku. Nepokládejte hrnce na rám sporáku. Mohli byste ho tím poskrábat nebo poskodit jeho povrchovou úpravu. Veskeré pedmty a materiály, které by se mohly roztavit, nap. plasty, aluminiová fólie a fólie do trouby, udrzujte v dostatecné vzdálenosti od sklokeramické desky. Pokud se nkterý z tchto materiál roztaví na sklokeramickou desku, musíte ho okamzit odstranit skrabkou. 24 Záruka a servis Casto kladené otázky a odstraování problém Porucha mze být casto dsledkem mensího pochybení, které mzete odstranit sami pomocí následujících pokyn. Co dlat, kdyz nefungují plotýnky? Zkontrolujte následující moznosti: Nevypadla pojistka ve vasí pojistkové skíni? Pokud by k tomu docházelo opakovan, kontaktujte autorizovaného elektrikáe. Je zaízení zapojené správn? Svítí kontrolky na ovládacím panelu? Je zapnutá plotýnka? Nastavili jste teplotu plotýnek? Co dlat, kdyz se plotýnky nezapnou? Zkontrolujte následující moznosti: Neuplynulo mezi zapnutím sporáku a zapnutím pozadované plotýnky více nez 10 sekund (viz kapitola,,zapnutí zaízení")? Není ovládací panel cástecn zakrytý vlhkou utrkou nebo politý tekutinou? Co dlat, pokud náhle zhasne displej, krom kontrolky zbytkového tepla Toto by mohl být dsledek jedné ze dvou mozností: Omylem jste zapnuli zaízení. Není ovládací panel cástecn zakrytý vlhkou utrkou nebo politý tekutinou?? Co dlat, kdyz po vypnutí plotýnky nesvítí kontrolka zbytkového tepla? Zkontrolujte následující: Plotýnku jste pouzili pouze krátce, takze se nestihla dostatecn rozehát.

11 Powered by TCPDF ( Pokud je plotýnka horká, kontaktujte servisní centrum. Co dlat, kdyz se plotýnka nezapne nebo nevypne? Toto mze být dsledek jedné z následujících mozností: Není ovládací panel cástecn zakrytý vlhkou utrkou nebo politý tekutinou? Není zapnutý dtský zámek? Co dlat, kdyz svítí displej? Zkontrolujte následující: Není ovládací panel cástecn zakrytý vlhkou utrkou nebo politý tekutinou? Displej resetujete stisknutím,,vypínace". 25 Záruka a servis (pokracování) CZ Co dlat, pokud plotýnka po zapnutí nezcervená? Nastavená teplota plotýnky je udrzována cidlem, které plotýnku stídav zapíná a vypíná, takze ta nemusí vzdy zcervenat. Pokud nastavíte nízkou teplotu, topné tleso se bude zapínat a vypínat castji nez pi nastavení vyssí teploty. Pi vyssích teplotách se ale topné tleso také stídav zapíná a vypíná. Pokud v pípad poruchy zaízení zavoláte servisního technika, mze se stát, ze budete muset zaplatit za píjezd technika, pestoze jde o poruchu v zárucní dob. Servis Nez zavoláte servisního technika nebo do servisního centra, vyhledejte kapitolu,,odstraování problém". Pokud i pesto potebujete servis, postupujte podle následujících pokyn. Jde o technickou závadu? Pokud ano, kontaktujte místní servis. Vzdy si dopedu pipravte vysvtlení, o jaký problém jde. Usnadníte tím postup stanovení problému a servisní asistent tak snáze stanoví, zda je nutná osobní návstva technika. Poznamenejte si proto následující informace. Jak se závada projevuje? Za jakých okolností se závada objevuje? Ve chvíli, kdy voláte do servisu, musíte znát model a výrobní císlo vaseho zaízení. Tyto informace naleznete na stítku: Model Výrobní císlo (10 císel) Doporucujeme vám si zde tyto informace poznamenat. Model: Výrobní císlo: Kdy budete muset servis zaplatit, pestoze jde o závadu v zárucní dob? Pokud jste mohli závadu odstranit pouzitím jednoho z esení uvedených v kapitole,,odstraování problém". Pokud by servisní technik musel volat nkolikrát, protoze ped návstvou nedostal vsechny potebné informace a výsledkem je, nap. cesta navíc pro náhradní díly. Výse uvedená píprava ped voláním servisu vám tedy mze usetit peníze za takové cesty. 26 Technické údaje Rozmry zaízení Síka 575 mm Hloubka 505 mm Výska 55 mm CZ Rozmry otvoru pro vestavbu Síka Hloubka Polomr roh 560 mm 490 mm 3 mm Plotýnky Umístní Pední levá Zadní levá Zadní pravá Pední pravá Naptí Maximální výkon Gramáz: Cistá Hrubá Prmr 129 / 215 mm 148 mm 170 / 265 mm 148 mm 230 V ~ 50 Hz 7,0 kw 8,0 kg 10,5 kg Výkon 750 / W W / W W 27 Poznámka CZ 2 Poznámka CZ 29 Kód c.: DG A-03.

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU BO210110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3653274 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE

MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE MC-HD301 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ VESTAVNÉHO DVOUPLOTÝNKOVÉHO SKLOKERAMICKÉHO VAŘIČE POPIS SPOTŘEBIČE Vážení zákazníci, chcete-li plně využít kapacity tohoto spotřebiče a prodloužit jeho životnost,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615

NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 NÁVOD K OBSLUZE - kombinovaná varná deska TI615 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax: 559 529

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 602 PHS 611 SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680

NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 NÁVOD K OBSLUZE - indukční varná deska TI612, TI600, TI680 VÝHRADNÍ DOVOZCE: ELMAX STORE a.s. Dlouhá třída 860/1a Havířov Město KONTAKTNÍ ADRESA: Horní Těrlicko 777 735 42 Těrlicko Tel.: 559 529 251 Fax:

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 3216C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE

3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS INSTALACE 3cz53171.fm5 Page 44 Thursday, January 10, 2002 4:25 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ KUCHAŘSKÉ TIPY JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE PÉČE A ÚDRŽBA JAK ODSTRANIT PORUCHU SERVIS

Více

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control

1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control 1. Obsluha CZ 1.1 Vaše nová varná deska s dotykovým ovládáním Touch-Control Tento návod k obsluze zahrnuje modely: GKST 90-35..., GKST 90W, GKST 90N a GKSTF. 1.2 Dotykový ovládací panel Touch-Control Po

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD 4313S Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459

Vaše uživatelský manuál CANDY CMX 7317 DY http://cs.yourpdfguides.com/dref/2443459 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745

Twoja instrukcja użytkownika AEG-ELECTROLUX EKD513502X http://pl.yourpdfguides.com/dref/3900745 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla AEG-ELECTROLUX EKD513502X. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC540GM http://cs.yourpdfguides.com/dref/647904 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm

210 mm 145 mm. 210 mm 240 mm. 145 mm. 210 mm 280/180 mm. 145 mm 21 mm 21 mm 21 mm 18 mm 18 mm 21 mm 18 mm 18 mm 24 mm 21 mm 24 mm 21 mm 26 mm 21 mm 28/18 mm 1 A 56 mm R = Min. 6,5 mm Max. 8 mm Min. 5 mm 54 mm 58 mm 51 mm 49 mm 483 mm 553 mm +1 3 mm 513 mm 583 mm 56

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZCC5400M http://cs.yourpdfguides.com/dref/647954 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky Návod k obsluze 1 Návod k obsluze pro BWHI609 60 cm indukční varná deska s předním dotykovým ovládáním POZNÁMKA: Tato Uživatelská

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto NÁVOD K POUŽITÍ Trouby Efesto ÚVODNÍ INFORMACE Tato příručka by měla být pečlivě uschována v dosahu zařízení pro její případné použití. Dodržováním instrukcí obsažených v této příručce zajistíte bezpečnost

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993.

Indukční vařič. Návod k použití. model: TF-993. Indukční vařič Návod k použití model: TF-993. Návod k použití Děkujeme, že jste si vybrali indukční vařič ZEPTER. Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tento návod. Příručku si uschovejte.

Více

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie

Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie CZ SK Návod k obsluze, vestavbě a zapojení Návod na obsluhu, zabudovanie a pripojenie Vestavná sklokeramická varná deska Vstavaná sklokeramická varná doska Vestavná sklokeramická varná deska CZ Vážený

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085

Vaše uživatelský manuál DELONGHI ESAM 04.110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3950085 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL

Návod k obsluze VARNÝ PANEL Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Popis spotřebiče Instalace Zapínání a použití Bezpečnostní opatření a rady KIB 644 C E KIB 633 C E Péče a údržba Technický popis modelů Servis Popis spotřebiče Kontrolní

Více

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X

návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X návod k použití Sklokeramická varná deska EHC60040X 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Instalace 3 Popis spotřebiče

Více

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1

checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 checo'05.qxd 22/3/05 09:52 Página 1 INSTALACI A OBSLUHU VÝROBKU NÁVOD NA značka: model: kód: max. příkon: napětí: ã. série: Tuto tabulku doplňte údaji uvedenými na typovém štítku vašeho spotřebiče. Před

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG CE117AE-X http://cs.yourpdfguides.com/dref/791856 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ

NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ CZ NÁVOD K OBSLUZE, VESTAVÌNÍ A ZAPOJENÍ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ DESKA VESTAVNÁ Vážený spotřebiteli! Návody k obsluze Návod k zapojení Typový štítek Ochrana před nebezpečím

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH

NÁVOD K OBSLUZE CZECH Kávovar s časovačem, provedení nerez Model Síťové napětí NÁVOD K OBSLUZE CZECH Jmenovitý výkon Elektr. třída ochrany Užitečný objem Velikost kávového filtru 4 Čistá hmotnost CM2030ST 220-240V ~ 50/60 Hz

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI

INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI INDUKČNÍ VARNÁ DESKA CFID 36 WIFI Návod k obsluze 1 Vážený zákazník: Děkujeme za koupi indukční varné desky. Doufáme, že vám nabídne hodně let bezproblémového provozu. Přečtěte si prosím tento návod pozorně

Více

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA INDUKČNÍ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE PHD618C Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu.

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Integrovaná sklokeramická varná deska

Integrovaná sklokeramická varná deska Integrovaná sklokeramická varná deska CZ Vážený zákazníku! Návod k použití Návod k připojení Výkonnostní štítek s jmenovitými údaji Požární ochrana Vaše integrovaná sklokeramická varná deska je vyrobena

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG RL41HCIH http://cs.yourpdfguides.com/dref/791803 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Digitální parní sterilizátor se sušičkou

Digitální parní sterilizátor se sušičkou Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění.... 3 Popis.... 6 Příprava na sterilizaci... 8 Použití... 8 Čištění přístroje a odstranění vodního kamene... 10 Technické specifikace.... 10 Vysvětlení

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171

Vaše uživatelský manuál GORENJE WA63121 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1252171 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731

Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska

NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ. Varná deska CS NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ Varná deska Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Zakoupili jste si varnou desku BRANDT, za což Vám děkujeme. Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše

Více

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646

NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-2156 / NE-1656 / NE-2146 / NE-1846 / NE-1646 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX L86850 http://cs.yourpdfguides.com/dref/811699 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX L86850. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883

Vaše uživatelský manuál OMRON E5CSV http://cs.yourpdfguides.com/dref/2887883 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka

MIKROVLNNÁ TROUBA. Model: R-2302. Uživatelská příručka CZ MIKROVLNNÁ TROUBA Model: R-2302 Uživatelská příručka Čtěte pozorně tuto uživatelskou příručku před instalací a před prvním použití přístroje. Uschovejte ji pro pozdější reference. OPATŘENÍ PROTI MOŽNÉMU

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG BX2250 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380131 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a

Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a Vitamin+ Uživatelská příručka Pokyny pre použivate a *podle modelu / * pod a modelu ČESKY Ochrana životního prostředí " Váš spotřebič byl navržen tak, aby jste ho mohli používat po mnoho let. Rozhodnete-li

Více

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065

RADIÁTOR MICA R-065. Návod k použití. česky. Radiátor Mica R-065 Návod k použití RADIÁTOR MICA R-065 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE

LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro LERVIA KH 4000 AUTOMATIC FREE-ARM SEWING MACHINE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající

Více

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome

Vestavná pečicí trouba. siemens-home.com/welcome Vestavná pečicí trouba siemens-home.com/welcome cs do vcsn á k í t i ž uop cs Obsah Použití podle urení....................... 4 Dležitá bezpenostní upozornní........... 4 Obecn....................................

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629

Vaše uživatelský manuál BOSCH WI14S440EU http://cs.yourpdfguides.com/dref/3566629 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZWI1125 http://cs.yourpdfguides.com/dref/956060 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití

Masážní přístroj krku a ramen JKW-821. Návod k použití Masážní přístroj krku a ramen JKW-821 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Kde masážní přístroj používat... 3 Bezpečnostní opatření... 4 Případy, kdy by Masážní přístroj krku

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX FAV40S http://cs.yourpdfguides.com/dref/613855 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX FAV40S. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více