Fotografie módy. Móda v interiéru. Móda. Módní detail. v exteriéru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografie módy. Móda v interiéru. Móda. Módní detail. v exteriéru"

Transkript

1 Jak na to Fotografie módy Fotografování módy je krásné, ale velmi náročné. Má velmi mnoho poloh, od laického fotografování zajímavého oblečení přes vzývání krásy šatů, které se mnohdy snoubí s krásou figury, po náročné, filmařsky podané fotografické příběhy, kde je móda jaksi mimochodem. Módní fotografie je všude kolem nás. v exteriéru v interiéru Módní detail Z technického hlediska se zdá být fotografování lidského oděvu venku celkem nenáročné. Opak je ale pravdou! Musí se vybrat místo, zajistit v něm možnost fotografování a parkování, počítat s rozmary počasí, mít štáb pomocníků od techniků po vizážistku. Fotograf se musí vypořádat s charakterem světla, i venku musí umět pracovat s umělým osvětlením. Všechno byl měl mít předem již promyšlené, i když ke geniální improvizaci také dochází. Módu je výhodnější fotografovat v ateliéru, neboť tam může být vše fotografem efektivněji řízeno. Samozřejmostí je profesionální vybavení a zkušenosti s jeho ovládáním. Svým způsobem je každé fotografování módy určitou formou hry, neboť nositelem oděvu je živý model. Může jít o fotografickou poctu modelu i oděvu a snímek musí zaujmout, neboť prodává. Forma, jak zaujmout, je velmi proměnlivá a módní, poměrně často se ale opírá o jakési návraty do historie. Je rozdíl mezi popisným ztvárněním do katalogu a reklamní nadsázkou, která může být fotograficky velmi vděčná. Fotografování módních doplňků je mnohdy prací s detailem. Jde tedy o to umět se dívat, umět se přiblížit, dokázat si vybrat vkusně a s citem kýžený detail a v pravý čas tisknout spoušť. Pro začínajícího fotografa je vhodné učit se fotograficky dívat i používáním různých výřezů u téhož snímku. Možností fotografovat detaily s využitím těla a módních rekvizit se nabízí velmi mnoho, nejsou tu vůbec hranice fotografické techniky, jen hranice vkusu a případně striktních požadavků zadavatele. Snímek neznámého autora můžeme nazvat Pocta secesi. Autochrom, první v praxi používaná fotografická technika, rok vzniku Slovo móda pochází z latinského modus míra, obraz, způsob a znamená dle encyklopedie dobově a někdy i místně podmíněnou podobu a úpravu předmětů denní potřeby, zejména oblékání. Je paradoxem, že na jedné straně móda vede jedince k praktikování hodnot módou všeobecně diktovaných, na druhé uspokojuje jeho touhu po odlišnosti. I ve fotografii jsou módní trendy, i fotografové znají tento paradox: vejít se do módního trendu a zároveň být odlišný 58 FotoVideo 5/ /2006 FotoVideo 59

2 v exteriéru I móda fotografovaná venku jako popisná informace by měla být podána jako celek poutavě, pro oděv výstižně a jako fotka zajímavě. V exteriéru se ovšem mohou vytvořit nesmírně atraktivní a realizačně náročné módní snímky, které se posléze zařadí ke klenotům dějin fotografie. 1 Snímek pracuje s rytmem černých a bílých ploch, z nichž svítí jen vlasy, tvář, ústa a ruce modelky. K vertikálním liniím jsou šikovně a rytmicky voleny vodorovné plochy. Jedním z trendů současné fotografie módy je civilní, jakoby každodenní, všední zobrazení. Foto Roman Dietrich Při profesionální souhře týmu by neměl nastat problém. Úskalím však může být to, že oblečení pro katalog se logicky fotografuje s předstihem minimálně jednoho ročního období. Samozřejmostí je, že líčení musí odpovídat typu oblečení a denní době. Barva oblečení musí ladit s okolím a neměla by být ovlivněna barevnou odrazivostí prostředí, pokud to není záměr. Totéž platí pro barvu pleti. Obecným problémem může být produkce, která nemá dostatek prostředků na realizaci náročnějšího fotografova záměru. Módní fotografie zdůrazňuje střih, tvar, materiál a barvu a někdy také prostředí, které je pro propagované oblečení typické. Pro fotografování módy v exteriéru si fotograf, jeho asistenti nebo zadavatel vybírají místo, které bude korespondovat se zadáním úkolu, s ideovým záměrem fotografa a s typem oblečení. Barevnost prostředí musí odpovídat záměru, typu oblečení a předstírané denní i roční době. Před kdysi oblíbeným využíváním statických póz modelů se upřednostňuje spíše dynamika a pohyb, který ovšem nemá být samoúčelnou, rádoby efektní formou, ale zcela účelovým zobrazením střihu, formy a skladby zobrazovaného oděvu. Je dobře, má-li módní série určité tajemství v zobrazovaném ději. Zvolené prostředí mívá někdy charakter symbolu. 3 Fotografie módy mívají někdy charakter snu a ke snu může patřit i jízda na hnědáku ranním lesem. Produkčně a realizačně poměrně náročný snímek byl fotografován pro Cosmopolitan klasickou fototechnikou. Foto Dušan Šimánek Na fotografování figury venku je použitelný každý fotopřístroj, profesionál ovšem užije buď digitální zrcadlovku, nebo středoformátový přístroj s digitální stěnou. Výhoda většího formátu, zejména pro klasický nosič záznamu, je zřejmá: umožňuje využít snímek na větší plochu. Z palety objektivů fotograf využije spíše delší, tzv. portrétní ohnisko, na expresivní záběry může být zajímavý i široký úhel záběru krátkých ohnisek. Nezbytnými doplňky jsou odrazné desky. O vztahu fotografa a modelky Vedle přirozeného osvětlení se i venku někdy přisvěcuje blesky a velmi často se používají odrazné desky. Také úhel nasvícení od slunce bývá podstatný tvůrčí prvek; například fotografovat kolem poledne je nevhodné, i když se to dá řešit užitím průsvitové difúzní desky. Náročné fotopříběhy mohou k osvětlení využívat filmařského světelného parku. 2 Jiným trendem fotografie módy je její zobrazení formou výrazné nadsázky, která má sloužit k upoutání pozornosti. A navíc je tu naznačen příběh a tajemství, třeba s váháním skoku do vody Foto pro Cosmopolitan Dušan Šimánek V roce 2002 vydala společnost ATEMI knihu Tomáše Třeštíka Osobnosti současné české reklamní a módní fotografie. Vyjímáme pasáž, v níž Dušan Šimánek hovoří o psychologických aspektech fotografování módy: (Práce s modelkou) je založena na důvěře, na pocitu bezpečí. Když chci, aby fotka k něčemu byla, nesmí být modelka sešněrovaná, musí se uvolnit, otevřít se a věřit mi. To ovšem platí i o fotografovi. (Ten) má nějakou představu, jak by co mělo vypadat, ale nechá se samozřejmě ovlivnit a někdy vznikne úplně něco jiného, než čekal. Musí dát modelce maximální šanci, pak se má čím inspirovat. Dobrá fotka prostě nevznikne, když není vztah důvěry mezi fotografem a modelkou 4 Někdy vzniká fotografie módy s iluzí venkovního prostoru. A může to být i naopak. Jde o maximální působivost s využitím optimálních světelných podmínek a pozadí. Digitální foto Roman Dietrich 60 FotoVideo 5/ /2006 FotoVideo 61

3 v interiéru Módní fotografie slouží propagaci módy, propagaci výtvorů konkrétního výrobce nebo návrháře odívání. Jako zvláštní oblast reklamní fotografie je účelová, stylizovaná, zaměřená na efekt v pozitivním smyslu. Ústředním předmětem zájmu fotografa však není model, ale oděv. Z hlediska techniky práce se však jedná převážně o figurální studie. 5 Dalším výrazným trendem fotografování módy je zájem o návraty do minulosti. Běžné bývá fotografování v historických interiérech, vzácnější pak citace malířských děl, v níž mnohdy i velmi nenápadně může zaznívat propagovaný předmět současnosti. Parafráze části obrazu milenky Jindřicha IV. a její sestry fontainebleauské školy. Foto Dušan Šimánek Prostor ateliéru má fotograf dán a jeho stanoviště vychází z požadovaného charakteru scény s ohledem na světelný park. V pronajatém interiéru obvykle zohledňuje jeho ráz pronikající denní světlo. Vždy je důležité navození tvůrčí atmosféry mezi modelem a fotografem a dělná atmosféra celého doprovodného týmu, v němž se fotograf stává spíše dramaturgem a režisérem, je jakýmsi posledním výtvarným organizátorem výsledné kompozice, vytvářené mnohdy v přímé dohodě s objednavateli. Fotograf komponuje, určuje významový kontrast, barvy, zodpovídá spolu s asistenty za správné technické provedení. Samozřejmě jsou i fotografové módy-individualisté, kteří tým (s výjimkou vizážistky) za zády nesnášejí. Možná tím lépe vytvářejí fotky naplněné hravostí a pocitem dovádivé interakce fotografa s modelem. V ateliéru je hlavním nástrojem fotografa umělé světlo. Existuje řada modifikací a řešení, které všechny mají podtrhnout hlavní záměr fotografa a eliminovat chyby, ke kterým při nasvícení může dojít. Kombinace přirozeného denního a umělého osvětlení může přinášet velmi zajímavá řešení. Největším úskalím fotografování figury jsou samozřejmě chyby při špatném rozmístění světelných zdrojů. Vše, co na postavě vyčuhuje, vrhá tolik stínů, kolik zdrojů na oblast svítí. Význam má jen jeden stín, pokud nejde o filmařské svícení. K možným chybám neprofesionálního modelu náleží také postoj, který by neměl mj. zvýrazňovat záhyby kůže na místech, kde nepůsobí dobře. Fotografova výzbroj musí odpovídat úkolu. Profesionální snímací technika vyžaduje profesionální fotoateliér. Dříve využívané náročné vybavení s řadou rekvizit a bohatým světelným par- 6 Technika vysoké tóniny, high key, evokuje rovněž jakési retro. A v tomto případě i neurčité mírně znepokojivé tajemství. Foto Roman Dietrich 7 Digitální tvorba dává fotografii módy neskutečné možnosti. V dějinách fotografie nebyl nikdy fotograf po umělecké stránce tak svobodný jako v současné digitální éře! Foto Anna Mrázek Kovačič kem s přední a zadní projekcí nemusí už být nezbytností, neboť digitální fotografie a to je třeba si přiznat se stává mnohdy spíše jakousi surovinou, která je dotvořena a doplněna elektronicky samotným autorem nebo v grafickém studiu. Tam dochází ke konečnému dotvoření a využití snímku. Digitální věk umožňuje okamžitý přenos náhledu snímku stovky kilometrů daleko a schvalování kompozice na dálku, což se vskutku mnohdy děje a vyžaduje a fotograf k tomu musí mít odpovídající vybavení. Realismus v módní fotografii a jeho břehy Při vnímání některých výtvarných snímků módy může mít prostý a nepoučený vnímatel obrázků pocit, že už vůbec nejde o reálné zobrazení produktu, ale o jakousi samoúčelnou hru. Dokonalá těla, krásné tvary, dokonalé odlidštěné nalíčení, barevné ladění jako ze sna, to vše někdy a u někoho vyvolává nesouhlasné reakce. Pomineme-li fakt, že nesouhlasná emotivní reakce nad reklamním snímkem je lepší než žádná, jde o nepochopení současných trendů a potřeb reklamní a módní fotografie. Požadavek na technicky perfektní zobrazení výrobku a jeho nositele zůstává, ale na druhé straně je nutnost fotograficky vyjádřit touhu po něčem takovém a snaha zaujmout právě tímto vyjádřením. A jako zobrazení touhy-snu je nerealistické snové řešení s příběhem mnohdy esteticky a emočně velmi účinné. Neboť v záplavě nabídky jiných produktů musí vyznívat právě tento jinak, odlišně a zajímavě Módní fotografie by měla být vyzývavá, v pozitivním smyslu. 8 Nasvícení modelky předvádějící modely Liběny Rochové můžeme označit za klasické a vzorové pro bílé pozadí s tímto typem scény. Foto Dušan Šimánek FotoVideo 5/ /2006 FotoVideo 63

4 Módní detail Předmětem zájmu módního fotografa není jen celá figura nesoucí nějaký oděv, ale také třeba klobouk, rukavice, šperky. Fotograf musí umět hlavní předmět zobrazení s pomocí modelu, ale i bez něho, nějak zdůraznit. Z hlediska žánru může jít přitom třeba o portrét, ale také o předmětovou fotografii. 9 Extravagantní bronzová plastika na hlavě coby šperku je obrazově nesmírně čisté emotivní vyjádření. Foto Dušan Šimánek Detailem rozumíme takový záběr, který zachycuje malou část z většího celku. Půvab detailů tkví v tom, že snímky zobrazují skutečnost v takových pohledech a podrobnostech, které při běžném pozorování unikají, a tím mohou objevovat jakousi novou krásu. Z fotografického hlediska se může fotografování detailů oblečení a módních doplňků zdát tím nejjednodušším, což se týká i volby stanoviště. Detaily těla možno fotografovat v exteriéru, ale vhodnější je ateliér. Na lid- ském těle je mnoho krásných a zajímavých míst, která oděním do slušivých textilních hávů ještě více vyniknou, a tím daný umělecký nebo průmyslový výtvor dostane samozřejmě jiný rozměr. Prostor ateliéru s jeho světly k tomu dává ideální příležitost. 11 Dokonalá ukázka jednoho z trendů současné módní a reklamní fotografie se všemi aspekty možných digitálních zásahů, s působivou neskutečnou barevností, se směsicí reality a snu, v pozoruhodném odvážném kompozičním aranžmá. Foto Anna Mrázek Kovačič Formát DNG Již jsme vícekrát zdůrazňovali, že je maximálně vhodné data v digitálu ukládat nikoli v JPG, ale ve formátu RAW. Ten má ovšem mnoho variací různých výrobců, a proto bylo vyslyšeno volání po standardizaci a vznikl otevřený formát DNG ( digitální negativ ). Ten vychází z TIFF EP, k němuž doplňuje řadu metadat, což je jeho další výhodou. Volně použitelným konvertorem lze převést stávající RAW na DNG, což je vhodné i pro budoucí načtení (třeba za 10 let ). Konvertor DNG je samostatná aplikace, kterou naleznete na stránce Adobe (http://www. adobe.com/support/downloads/main. html). Pro otevření DNG souboru v programu Photoshop CS 2 (nebo Photoshop Elements 4) je třeba mít nainstalovaný modul Camera Raw (alespoň 2.4). Prvním digitálem, který podporuje přímo formát DNG (vedle svého vlastního formátu RAW), je Hasselblad u svých digitálních stěn (dříve Imacon). 10 Měsíc říjen z kalendáře Jablonexu na rok 2005 se šperky; emotivní účinnosti snímku pomohl Adobe Photoshop. Foto Anna Mrázek Kovačič 12 Měsíc listopad pro kalendář Jablonexu. Foto Anna Mrázek Kovačič Z hlediska tvarové skladby a osvětlování může být fotografování detailů velmi jednoduché i komplikované, záleží na zobrazovaném módním prvku náhrdelníku, náušnici, sponě, prstenu, náramku, stuze, rukavici, klobouku Různí nositelé těchto doplňků, hlava, trup, končetiny, představují z hlediska svícení zcela rozdílnou problematiku. Obliny ženského těla se nasvícením řeší často jinak než muskulatura těla mužského. Největším úskalím fotografování figury jsou samozřejmě chyby při špatném rozmístění světelných zdrojů. Fotografovo vybavení musí odpovídat navrženému řešení. Praktická je digitální zrcadlovka nebo středoformátový přístroj s digitální stěnou, vše s výměnnými objektivy. Důležitá je možnost okamžité kontroly výsledku, nejlépe na kvalitním monitoru počítače, a zařízení pro rychlý přenos náhledů objednateli ke kontrole. 64 FotoVideo 5/ /2006 FotoVideo 65

5 13 Autoportrét Anny Mrázek Kovačič Jaké používáte k fotografování módy fotografické přístroje? Otázka používané fotografické techniky není pro mne vůbec podstatná. Pro mne jsou fotoaparáty spotřební věci, mě nezajímají jejich parametry a parametry objektivů. Já k nim nemám ten mužský vztah, nemám potřebu zahlcovat svou hlavu technickými parametry, mně to nijak neimponuje. Ty přístroje nejsou o tom, nejsou o tvorbě. Podstatný je člověk. Nicméně máte svou značku? Jistě, mám ráda kvalitu. Říká se, že na dobrých nástrojích se nevyplácí šetřit, zejména tehdy, když se s jejich pomocí vydělává. Používám digitální stěnu Imacon, celkem tři macy, perfektní EIZO a jsem s touto technikou vrcholně spokojená. Co soudíte o vztahu analog versus digitál? Jednou za uherský rok fotím ještě na film. Otázka ale je, co se s tím udělá dál? Dříve jsem si dokonce sama černobíle vyvolávala a to by mě bavilo pořád. Digitální fotka Technika na fotografování v ateliéru Anna Mrázek Kovačič patří v současnosti mezi nejvýraznější osobnosti módní fotografie u nás. Narodila se v Bratislavě roku Od roku 1999 žije a pracuje v Praze. Její fotografická práce je zaměřena hlavně na fotografii módy a reklamní fotografii. V posledním období pracuje hlavně pro zahraniční klienty, jako například HARVEY NICOLS, BURJUMAN, nebo pro časopisy Dolce Vita či Style. Více na webové stránce je pro mě dneska alfou omegou, za její nejvyšší plus považuju totální rychlost, protože já jsem strašně rychlá. Ten čas, kdy se čekalo na vyvolání, byl strašný. Taky mně extrémně vadilo, že nemám zpracování ve svých rukách. Nedigitální fotka je prostě přežitá. Zasahujete do vytvořených snímků? To je samozřejmé, počítače Apple jsou mé nástroje stejně jako foťáky. Jakou byste dala základní radu tomu, kdo by rád fotografoval módu? V první řadě musí být dobrý psycholog. To je na tom nejpodstatnější. A musí si vyřešit sám sebe, aby mohl kulantně dirigovat druhé. Fotograf módy se stává víc režisérem než jen fotografem, i proto ta druhořadost techniky. A musí být schopný vést svůj projev cestou, kam on chce, a musí být absolutně tvrdohlavý. No a ideálně by měla být mezi ním a modelem souhra. Nalézá fotograf módy na českém trhu dobré uplatnění? V Čechách ani na Slovensku nebyly, nejsou a zřejmě ani tak brzy nebudou předpoklady pro velký rozmach módní fotografie. Jsme příliš malý trh. Časopisy se přizpůsobují průzkumům veřejnosti a ty jakoby zpětně diktují vkus a to není dobrý trend. Mnozí lidé už vůbec nechápou, co je to fotografie módy. Pracuji především pro zahraničí. Děkuji za rozhovor a jsem velmi rád, že jsem vás poznal. Ve zkratce 1 Při zaměření na fotografování módy je vhodné získat výchozí poučení z dějin fotografie v této oblasti a studovat a sledovat magazíny se současnou módní tvorbou. 2 Fotograf módy musí mít pozitivní vztah k módě jako takové a měl by mít dobrý vkus. 3 Fotograf módy by měl být dobrý psycholog a měl by zvládat práci v týmu, v němž se stává nejen fotografem, ale zároveň i režisérem. 4 Fotograf módy v interiéru i exteriéru musí perfektně zvládat práci se světlem a mít profesionální vybavení. 5 U fotografování módy nejde primárně o zobrazení figury, ta je jen nositelem určitého oděvu nebo jeho doplňku, ale významně ovlivňuje poselství snímku. U fotografie módy jde především o atmosféru, která ze snímku vyzařuje. 6 K určitému typu oděvu se hodí určitý model. Fotograf by si měl vybudovat takové postavení, aby si mohl model vybrat on sám a nenechal si jej diktovat zadavatelem nebo agenturou. 7 Je výhodné pracovat s modelem, který má s módním pózováním již nějaké zkušenosti. 8 Je samozřejmé, že fotograf musí mít s modelem vyřešenu právní stránku fotografování včetně odměny a formy zveřejňování. 9 Fotografování módy v exteriérech je náročné na výběr vhodného prostoru i z hlediska jisté závislosti na počasí. I venku se pro přisvícení vedle dalších pomůcek typu odrazných desek mohou používat umělé světelné zdroje. 10 U módní fotografie vedle precizní řemeslné stránky jde o fotografovu originalitu ve vyjádření i jistou vyzývavost spojenou s upoutáním pozornosti. Dobrá fotografie módy by však neměla působit prvoplánově, vedle osobité atmosféry by měla obsahovat i jakési tajemství, jehož se mnohdy dosahuje naznačením příběhu. Odrazné desky a panely Odrazné desky i odrazné panely se využívají jak v ateliéru, tak v exteriéru. Měly by být součástí výbavy každého portrétního fotografa a samozřejmě i autorů, kteří do svých kompozic začleňují zobrazení celé figury. Odrazné desky a panely odrážejí světelný zdroj, umělý nebo přírodní, a vedle přisvětlení příslušné partie změkčují kontrast. Může se využít i jejich barevného odstínu, který bývá bílý, zlatý, stříbrný a černý. Například odrazná deska zlatavé barvy podává pleť v teplejším tónu. Při cvičeních s fotografováním figury a jejího stínu je zřejmé, jak se od sebe liší stíny od odrazné desky, rozptylovače a fotografického deštníku, což samozřejmě profesionál využívá. Rozptylovač, u něhož světlo prochází přímo na figuru přes rozptylnou tkaninu, podává široký a velmi zřetelný stín. Fotografický deštník, který světlo od výbojového zdroje odráží směrem k figuře, má stín mnohem jemnější než rozptylovač. Ještě měkčí a jemnější stín je pak od osvětlení s přenosným odražečem, tedy odraznou deskou. Odrazné desky se dodávají buď samostatně, nebo v sestavách se stojanem a držákem, přičemž držák je možné koupit také samostatně. Odrazné desky jsou okrouhlého nebo oválného tvaru. V nabídce odrazných desek okrouhlého tvaru u firmy Fomei jsou tři rozměry: 56 cm, 81 cm a 107 cm. Všechny desky je možné skládat do polovičního rozměru pro snadnější přepravu; v nabídkách jiných firem (například Photoflex) nalézáme i speciální tašky pro přenášení více desek. Oválné desky mají různé rozměry, ta dodávaná Fomei má rozměr cm a může se složit do kruhu o průměru 1 m. Odrazný panel se skládá ze stojanu, vypínacích pružin a odrazné látky, která mívá dva barevné odstíny pro odraz. Odkazy: Použití odrazných desek při fotografování plavek na mořském břehu. Povšimněte si, jak daleko od modelu je fotograf se svým teleobjektivem a jak odrazné desky nádherně model nasvěcují. Foto Zuzana Pokorná Materiál připravil Pavel Scheufler, autoři snímků jsou uváděni u jednotlivých fotografií 66 FotoVideo 5/ /2006 FotoVideo 67

Fotografujeme hory. Celkové pohledy. Atmosféra hor. Hory. zblízka

Fotografujeme hory. Celkové pohledy. Atmosféra hor. Hory. zblízka Jak na to Fotografujeme hory Fotografování horské krajiny je zvláštním odvětvím fotografie, které má své uznávané specialisty. Hory fotografují nejen turisté, horolezci, lyžaři nebo horští cyklisté, ale

Více

Kreslení světlem. Jak na to

Kreslení světlem. Jak na to Připravil Pavel Scheufler www.scheufler.cz (Další kresby světlem v části /prehledy-dila/vlastni-fotografie.html) Kreslení světlem S rozmachem digitální fotografie některé staré, vzácněji užívané fotografické

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

pravidla fotografování

pravidla fotografování E N C Y K L O P E D I E G R A F I K A A F O T O G R A F I E pravidla fotografování a kdy je porušovat THE RULES OF PHOTOGRAPHY AND WHEN TO BREAK THEM Haje Jan Kamps First published in the UK in 2012 by

Více

Fotografujeme ptáky. Ptáci ve vzduchu. Ptáci na stromech. Ptáci v zajetí. Jak na to

Fotografujeme ptáky. Ptáci ve vzduchu. Ptáci na stromech. Ptáci v zajetí. Jak na to Fotografujeme ptáky Fotografování ptačí říše má své milovníky a zkušené autory, jejichž práce obdivujeme na webu, výstavách a v prestižních časopisech. V divoké přírodě je k zachycení ptáků vhodná kvalitní

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory

Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory Zvýšení počtu uživatelů digitálního fotografování mezi seniory LLP Grundtvig Partnerství 11-Pp-GRU-088 pod záštitou partnerství mezinárodního programu Grundtvig 2 OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Modul 1: Teoretická

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Výtvarné fantazie v ročních obdobích s prvky arteterapie v hodinách výtvarné výchovy na ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Digitální Fotografie

Digitální Fotografie Digitální Fotografie - - - Obsah - - - Obsah -2- Úvodník -3- Digitální fotoaparáty vs. fotomobily -4-5- Tipy a triky pro lepší fotografie -6-7- Když slunce usíná -7-8- Kouzla s Adobe Photoshop -9-10- Snadno

Více

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat?

3/2013. www.moje-bydleni.com. Zařizujeme kuchyň. Budete se stěhovat? 3/2013 www.moje-bydleni.com Zařizujeme kuchyň Budete se stěhovat? KOMERČNÍ PREZENTACE Na první pohled by se mohlo zdát, že na vstupních dveřích se mění maximálně design. Chyba lávky změn probíhá i v tomto

Více

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová

Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti. Lenka Wehrenbergová Komparace e-shopů z hlediska použitelnosti Lenka Wehrenbergová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato práce čtenáře obeznámí s problematikou navrhování webů ve vztahu k jejich zaměření, funkci a cílové

Více

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný

Urbánní krajina v současné fotografii. Robin Závodný Urbánní krajina v současné fotografii Robin Závodný Bakalářská práce 2010 Prohlašuji, - že jsem na bakalářské práci pracoval samostatně a použitou literaturu jsem citoval. V případě publikace výsledků

Více

Absolventská práce. Jakub Schulz

Absolventská práce. Jakub Schulz Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Jakub Schulz Zážitková pedagogika s ukázkou realizace Orientačních dnů Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová 2006 1 Děkuji všem, kteří

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

1/2014. www.moje-bydleni.com. Moderní interiér ŽIVÉ PLOTY. chrání a zdobí. Stavíme NOVÝ DŮM

1/2014. www.moje-bydleni.com. Moderní interiér ŽIVÉ PLOTY. chrání a zdobí. Stavíme NOVÝ DŮM bydlení www.moje-bydleni.com 1/2014 Moderní interiér ŽIVÉ PLOTY chrání a zdobí Stavíme NOVÝ DŮM JEDNODUCHÉ POŘÍZENÍ PROJEKTU VYBER SI DUM.CZ OBJEVTE NOVÝ JEDINEČNÝ KATALOG RODINNÉ DOMY 2014 katalogy, informace,

Více

SLOVNÍČEK POJMŮ II. ÚVOD III. TEORETICKÉ POZNATKY

SLOVNÍČEK POJMŮ II. ÚVOD III. TEORETICKÉ POZNATKY OBSAH I. SLOVNÍČEK POJMŮ... 3 II. ÚVOD... 4 III. TEORETICKÉ POZNATKY... 5 1. Klasické televizní zpravodajství... 5 1.1. Zprávy celoplošných terestrických televizí na území ČR... 5 1.2. Regionální zpravodajství...

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4

Adobe noviny. podzim 2009 číslo 31. z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 Adobe noviny podzim 2009 číslo 31 z obsahu Adobe Acrobat a PDF PDF a datové schránky Aplikace pro datové schránky Flash Catalyst Tablet Intuos4 ADOBE AIR ADOBE ACROBAT Dat JAKO VYTESANÉ DO KAMENE ZŮSTANOU

Více

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz

Reklamní produkce. 2/2006 www.svettisku.cz Průvodce reklamními a tiskovými službami Reklamní produkce 2/2006 Kotoučový tisk V polygrafickém průmyslu se můžeme setkat s celou řadou tiskových technik, mezi nimiž má své nezastupitelné místo také kotoučový

Více

Byty, Domy, Zahrady PŘÍLOHA HOME OFFICE PRAHA URČUJE TRH S BYDLENÍM NEBOJTE SE HYPOTÉKY KOUZLO ŽIVÉHO PLOTU. CENA 58 Kč DLAŽBA JAKO RÉBUS

Byty, Domy, Zahrady PŘÍLOHA HOME OFFICE PRAHA URČUJE TRH S BYDLENÍM NEBOJTE SE HYPOTÉKY KOUZLO ŽIVÉHO PLOTU. CENA 58 Kč DLAŽBA JAKO RÉBUS listopad/prosinec 2006 Byty, Domy, Zahrady PRAHA URČUJE TRH S BYDLENÍM CENA 58 Kč DLAŽBA JAKO RÉBUS PŘÍLOHA HOME OFFICE NEBOJTE SE HYPOTÉKY KOUZLO ŽIVÉHO PLOTU TEPLO PRO VÁS SPRÁVNÁ VOLBA ŠIROKÝ SORTIMENT

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA

VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÝ OBOR PŘÍPRAVNÉ STUDIUM STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA CHARAKTERISTIKA Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným materiálem

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

Lidé, informace, technologie

Lidé, informace, technologie Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Lidé, informace, technologie Sborník z Bloku expertů 2013/2014 Vydalo nakladatelství

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

keramik 1 N E P R O D E J N É Roberto Palomba: Design s poezií

keramik 1 N E P R O D E J N É Roberto Palomba: Design s poezií keramik M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 1 2 0 0 8 N E P R O D E J N É Roberto Palomba: Design s poezií obsah Milí čtenáři, vítám Vás na stránkách

Více

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost

2/2005. Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost Podklady Pre-press Press Post-press 3DR Signmaking Manažerské informace Profil Osobnost InDesign v praxi Fonty prakticky Adobe Acrobat Malonákladové dokončující zpracování II Polypropylén místo kartonu

Více