ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 3/2012. Martin Lukeš / Gotham city

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 3/2012. Martin Lukeš / Gotham city"

Transkript

1 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 3/2012 Martin Lukeš / Gotham city

2 A je to zase tady čas zimní s jeho starostmi i radostmi Při pohledu do kalendáře vidíme konec prosince, který nás nutí rekapitulovat končící rok. Jaký byl? Asi dobrý. Podařilo se uskutečnit mnoho plánovaných seminářů, školení, dílen a dalších akcí. Vydáváme třetí číslo našeho Fotoimpulsu, do tisku jsou připraveny další listy Východočeské encyklopedie. Byl ukončen další běh Hradecké fotografické školy. V tomto čísle Fotoimpulsu najdete příspěvky účastníků končícího ročníku a můžete poznat jeho průběh zevnitř. Kdo si pamatuje na vyjádření absolventů ročníků minulých, může tato vyjádření porovnat s těmi současnými. Třetí číslo je zaměřeno právě na téma fotografického vzdělávání. Najdete zde přípěvky autorů, kteří vzdělávání v oboru fotografie vnímají jako dobré a mnohdy i potřebné pro rozvoj jich samých. Za celý rok jsme měli možnost vidět spoustu zajímavých fotografií. Každoročním vyvrcholením je, nebo by alespoň měla být soutěž PREMIÉRA. Letos to byl 23. ročník od jejího založení. A to je již dobrá tradice. Kdo se účastní fotografických akcí, má možnost poznávat spoustu nových fotografů. Pro mne to byli přátelé, kteří se přihlásili na akci Pionýrský den. Navzájem jsme se přesvědčili, že technika není pro výtvarnou tvorbu skoro vůbec důležitá. Zajímavé fotografie vznikají i s obyčejným plasťákem. Zjištění, že to jde i bez počítače, jak je důležité pochopení hlavní myšlenky fotografovaného, že výsledná fotografie nevzniká jen v krabičce, ale hlavně v srdci, to bylo vynikajícím závěrem setkání. o to nám jde. Poznávat se, předávat si to dobré, co A v sobě máme. Do roku 2013 Vám všem přejeme to nejlepší a DOBRÉ SVĚTLO za vedení VSVF a redakční radu Vladimír Skalický OBSAH 5 TÉMA Fotografické vzdělávání ANO nebo NE 12 SOUTĚŽE Premiéra Národní soutěž amatérské fotografie Svitavy Soutěž Junior SČF 24 KDE FOTÍM JÁ Vladimír Skalický, Kateřina Göttlichová 25 FOTOKLUBY Inter foto plenér Liptov 26 Nový Fotoklub Omega v Hradci Králové 29 Co se děje ve Svazu českých fotografů, Evropský festival fotoklubů Ružomberok 30 MAPOVÉ OKRUHY Letošní mapové okruhy skončily ročník soutěže mapového okruhu Český Ráj 34 VÝSTAVY Jak vystavují v Bosně, Polsku a u nás 35 Miroslav Kolátor vystavoval akty v Dobrušce 36 Fotografické akty v Náchodě, GM10 opět vystavuje 37 Zahrada Open, Bratislavský měsíc fotografie 38 VZDĚLÁVÁNÍ bylo... Pionýrský den 39 Historické fotografické techniky 40 Hradecká fotografická konzervatoř 46 Host valné hromady VSVF - Evžen Sobek Fotoimpuls č. 3 /2012 Vydává: Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové ve spolupráci s Volným sdružením východočeských fotografů Graficky upravil: Mario Alfieri Tisk: Tiskárna Alkapress Hradec Králové Náklad 250 ks Neprodejné Neprošlo jazykovou úpravou Uzávěrka příštího čísla 1/2013: 28. února 2013 Příspěvky do zpravodaje Fotoimpuls zasílejte na adresu: SAK IMPULS, Pospíšilova 365, Hradec Králové Telefon: , fax: , Vychází za finančního přispění Ministerstva kultury ČR

3 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Program 1. část: 1. Prezentace 2. Zahájení a schválení programu 18. valné hromady VSVF 3. Zpráva o činnosti VSVF za rok Zpráva o hospodaření VSVF za rok Revizní zpráva ke stavu účetnictví VSVF za rok Plán práce VSVF na rok 2013 ZÁPIS z jednání odborné rady pro fotografii pátek 12. října 2012 Přítomni: Petra Anderleová, Petr Beran, Jana Čížková, Vítězslav Krejčí, Mijat Mandić, Rudolf Němeček, Jana Neugebauerová, Jaroslav Sála, Vladimír Skalický, Eva Stanovská Omluveni: Milan Báča, Ctibor Košťál, Jiří Zikmund, Lenka Židová PROGRAM: 1) Kontrola úkolů ze zasedání rady Pro všechny členy rady: zpracovat alespoň jedno heslo a předat J. Neugebauerové a nebo J. Zikmundovi. Zamyslet se nad dalšími hesly EVF pro rok Mapovat nejen fotografy ve východních Čechách, ale i ateliéry, živnostníky... působících v oblasti fotografie. Předat náměty (jména, názvy a adresy) nebo P O Z V Á N K A 18. valná hromada Volného sdružení východočeských fotografů sobota 2. února 2013 v 9.30 h. Galerie moderního umění, Velké náměstí 139, HRADEC KRÁLOVÉ 7. Návrh na udělení čestného členství VSVF a jeho schválení 8. Zrušení členství neplatících členů VSVF 9. Diskuse 10. Usnesení 11. Závěr Program 2. část - beseda: Evžen Sobek (viz. strana 46-47) Mgr. Vítězslav Krejčí v.r., předseda Kontrola usnesení ze 17. valné hromady VSVF a) Setkání členů VSVF za účelem vzájemného poznání a seznámení se mezi sebou. Návrh uskutečnit setkání v rámci vernisáže Maximální fotografie v sobotu v Rudolticích. Rozesláno všem členům VSVF. Účast 10 členů b) Almanach VSVF Rada jednohlasně odhlasovala almanach VSVF. V almanachu by měl každý člen (včetně čestných členů) jednu fotografii se jménem, místem bydliště, popř. kontaktem a krédem. Každý člen rady osloví členy VSVF ve svém okolí. Seznam členů VSVF s místem bydliště rozešle členům rady J. Neugebauerová. Termínový harmonogram zpracuje Vladimír Skalický. J. Neugebauerová jej rozešle všem členům rady. Všichni členové rady se k harmonogramu vyjádří a pošlou em svá stanoviska na: Almanach formát A4, cca 100 listů, náklad 500 kusů. Cenu tisku zjistí všichni členové rady v tiskárnách v okolí svého bydliště. ISBN zažádá Jana Neugebauerová v průběhu roku Termín vydání katalogu k 20. výročí VSVF c) Vzdělávací semináře Základy fotografování - dva běhy proběhly na jaře 2012 Fotografování pro mírně pokročilé - probíhají podzim 2012, lektor O. Petyniak a J. Zikmund Hradecká fotografická konzervatoř - absolventská výstava 8. běhu HFK od do v galerii U přívozu v Hradci Králové. Vernisáž od 16 hodin. Přijímací pohovory do 9. běhu HFK 8. prosince Fotografie II - pro vyspělé fotografy probíhá od září do prosince Digitální fotografie - výuka photoshopu. Kurz ukončen v únoru Adobe InDesign - pro velký zájem o tento program proběhnou 2 běhy kurzu. První v březnu a druhý v dubnu Lektor Jiří Petera. Strukáž II - kombinovaná technika malby na fotografický papír s fotografickým negativem. Lektor V. Krejčí, termín domluví J. Neugebauerová, seminář přesunut na jaro Pionýrský den - proběhne v termínu Zajistí V. Krejčí, J. Neugebauerová a V. Skalický. Inscenovaná fotografie - lektor Miro Švolík. Seminář proběhl VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ

4 VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 4 Divadelní atmosféra - fotografování proběhlo v termín v Hradci Králové. Konzultace fotografií v lednu Historické techniky - proběhly dva běhy gumotisku května a září Lektor Jiří Petera. Kompozice (stavba a skladba obrazu) - lektora domluví J. Neugebauerová (Rudo Prekop). Seminář přesunut na rok ) Valná hromada 2013 Termín konání 2. února 2013 v Galerii Moderního umění v Hradci Králové 3) Návrhy plánu práce na úseku fotografie pro rok 2013 Strukáž II: lektor Vítězslav Krejčí Historické techniky: lektor Jiří Petera a Ivan Nehera Photoshop: lektor Jiří Petera InDesign: lektor Jiří Petera Stavba a skladba obrazu: lektor Jan Pohribný Víkendové semináře: Svícení v ateliéru (portrét), Krajina Dlouhodobý seminář: Práce na vlastním projektu - návrhy na vedoucího lektora připraví všichni členové rady. Další návrhy připravit do konce roku všichni členové rady. Výstavy v Informačním centru v Hradci Králové (8 panelů 100 x 70 cm) leden - Ondřej Kovář únor - Slovinci březen - závěrečné práce absolventů fotografického semináře pro mírně pokročilé duben - učitelé ZUŠ Na Střezině Hradec Králové květen - Vladimíra Bednářová, Hradec Králové červen - Kateřina Göttlichová, Praha červenec, srpen, září, říjen - nabídněte fotografům ve svém okolí listopad - premiéra 2012 prosinec - práce žáků ZUŠ Na Střezině Hradec Králové 4) Informace NIPOS ARTAMA Praha Na jednání odborné rady pro fotografii na ARTAMA Praha dne byly projednávány propozice 33. Národní soutěže a výstavy v roce Propozice zůstávají stejné. Od roku 2014 bude jednotné téma pro kolektivy let od narození Tomáše Bati. 5) Encyklopedie východočeské fotografie Předání informace od Jiřího Zikmunda. Listy pro letošní rok jsou rozpracované. Hotové listy po korekturách předá Jiří Zikmund ke grafickému zpracování do 31. října Předání listů do tisku do 26. listopadu J. Zikmund chce ukončit vydávání listů EVF. Rada rozhodla o pokračování dlouhodobého projektu vydávání listů EVF. 6) XXIII. ročník fotografické soutěže PREMIÉRA 2012 Porotě bylo předloženo 512 fotografií od 64 autorů. Porota ve složení MgA. Eva Končalová (předsedkyně), MgA. Josef Ptáček, MgA. Ivo Gil a MgA.Otmar Petyniak udělila 7 cen VSVF, 3 ceny FOMA Bohemia spol. s.r.o. Hradec Králové, 3 ceny FOMEI a.s. Hradec Králové, 3 ceny časopisu Foto- Video, 6 čestných uznání a 1 ČU předsedkyně poroty. Vernisáž výstavy v Galerii Na Hradě v Hradci Králové ve středu 21. listopadu 2012 od 17 hodin, vyhodnocení soutěže a předání cen v sobotu 24. listopadu od 10 hodin v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Součástí vyhodnocení bude rozborový seminář soutěžních fotografií a portfolio předsedkyně poroty MgA. Evy Končalové. 7) Fotoimpuls Fotoimpuls 2/2012 vyšel Obsahově slabší číslo - 32 stran, Fotoimpuls 3/2012 uzávěrka příspěvků do 25. listopadu Příspěvky zajistí všichni členové odborné rady pro fotografii. 8) Víkendové vzdělávací semináře - viz bod 3 v zápise 9) Různé a) Změna názvu sdružení Ze zákona od roku 2014 nesmí být v názvu slovo sdružení. Protože nový název našeho sdružení musí schválit Valná hromada, průběžně posílat návrhy na nové jméno. b) Salon východočeské fotografie 2014 V příštím roce je nutné rozjet organizaci 4. Salonu východočeské fotografie, který bude v roce Složitost organizace vyžaduje samostatné jednání rady na začátku roku Rada se sejde 11. ledna 2013 v hodin. c) Výtvarnále Informace V. Skalického o ukončení projektu Výtvarnále po 10ti letech. d) Fotofestival Moravská Třebová Fotofestival je nadále pořádán kulturním střediskem v Moravské Třebové. O termínu i programu festivalu je možné se dočíst mimo jiné na webových stránkách Moravské Třebové. Pořadatelé už nemají na nás požadavky s pomocí o zajištění lektorů, pomoci při inzerci Premiéra 2012, Milan Bruchter, Lednická Olympie

5 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ TÉMA ANO nebo NE Učit se, učit se, učit se... Kdo by toto úsloví neznal? Když pomineme osobu, která tuto myšlenku pronesla, musíme uznat, že je pravdivá. Učíme se celý život. Nejdříve to je základní a střední škola. Mnohdy následuje škola vysoká. Učíme se řídit auto nebo jiné stroje a přístroje. Snažíme se ovládnout cizí jazyky. V práci po nás požadují vzdělávání stále. Potom přijdeme domů a chceme mít klid. Chceme se věnovat rodině (i zde se ale učíme celý život), zahradě, přátelům a svým koníčkům. Kdo to se svojí zálibou myslí vážně, nevyhne se po čase otázce, jak se vzdělat i v této oblasti. Jsme fotografové, proto chci dnes napsat pár řádků o svém vzdělávání fotografickém. Jak jsem již popisoval jinde a jindy, fotografuji více než třicet let. I já jsem si prošel obdobím vzdělávání. Jako mladý ambiciózní fotograf jsem hltal první zkušenosti na okresní fotografické škole. Prvními učiteli se stali starší, zkušení fotografové na úrovni okresu. Nemohu nevzpomenout pana Mauera z Vysokého Mýta, čestného člena našeho sdružení, u kterého jsem obdivoval jeho technickou preciznost. Vlastimila Švadlenu, taktéž člena fotoklubu z Vysokého Mýta, s jeho výborným fotografickým viděním, Václava Klímu z Chocně, Premiéra 2012, Miloš Fic, Pardubičtí fotografové který představil spojení fotografie s kresbou, Karla Šillera z České Třebové a jeho ve své době mimořádné vidění, za které získal titul Mistra Svazu českých fotografů. Jsou to ONI, kteří mi dali pevné základy fotografické tvorby. Po zdolání prvních školáckých kroků jsem přešel k zakladateli fotografického vzdělávání, panu Jánu Šmokovi. Zde jsem dostával čočku za své obrázky. Pral jsem se s cihlou, reportáží, postupy svícení a dalšími překážkami našeho řemesla. Učil jsem se přijímat kritiku pana profesora (mnozí vědí ), učil se obhajovat své fotografie a hlavně jsem poznal mnoho kamarádů, se kterými se potkávám dodnes. Prožil jsem mnoho seminářů, pořádaných okresním kulturním střediskem, které vedli nejvýznamnější postavy fotografie, jako byl Bohdan Holomíček, Miroslav Stibor, Petr Balíček, Milan Borovička, Jiří Havel, Jindřich Štreit a další. Nenásilnou formou a poznáním osobností autorů jsem byl vychováván k pokoře a úctě k fotografii. Následovalo období překotného fotografování podle vzorů, které jsem obdivoval. Až přišel čas, kdy jsem stál před další otázkou: Jak dál? Mým snem bylo studium na Institutu tvůrčí fotografie. 5

6 TÉMA ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Premiéra 2012, Marcela Zuchová, Jiný svět Vždy jsem tuto školu pozoroval z povzdálí a záviděl těm, kteří zde studují a UMÍ. To bylo v době, kdy ještě sídlila v Brně. V roce 1995 se mi podařilo složit přijímací zkoušky (to se ještě vybíralo v poměru 1:3). A otevřely se mi nové obzory. Práce Aleše Kuneše, Milana Borovičky, Miroslava Stibora, Pavla Baňky nebo Miroslava Velkoborského. Teorie fotografie přednášená Jánem Šmokem, historie umění Vladimírem Birgusem, sociologie Jiřím Siostrzonkem. A byli to nejen profesoři, kterým jsem naslouchal, ale také spolužáci. Jejich fotografie mnohdy vyrážely dech. Údiv nad tím, jak dokáží s fotografií pracovat, jak tvoří dlouhodobé projekty, jak se připravuje výstavní kolekce. To byla ta pravá škola. Osobní fotografická krize a pracovní vytížení přerušily nastoupenou cestu vysokou školou. Nikdy mi nešlo o titul fotograf umělec, ale ztráta tohoto tvořivého prostředí mne mrzí dodnes. Proto přeji každému, kdo má fotografii rád, aby na své cestě potkal mnoho učitelů jako já. Vždy jsem se od nich měl co přiučit. Jednou techniku, jindy různé fotografické fígle. Inspiraci i náměty, ale hlavně lidství. Lidství, které v nich bylo nebo stále ještě je. To 6 Premiéra 2012, Martina Šimková, Lejla je nejlepší škola fotoživota. A z té čerpám dodnes. Cítím se povinován splácet dluh, který vůči svým UČITELŮM mám. Proto se snažím mladým fotografům pomáhat, co mohu. Rád bych jim předal poselství generace, která mě vychovala. Vladimír Skalický, Lanškroun Když jdete do divadla na nějakou klasiku, třeba na Bratry Karamazovy, je dobré přijít na představení trochu poučen. Totéž si myslím i o fotografii. Je dobré mít jakýsi přehled o historii a současnosti fotografie. Já jsem se díky zvýšenému a nadšenému zájmu o fotografii vzdělával sám. Četbou, výstavami, účastí na různých výstavách a následných debatách a zase četbou. Mně samotnému to určitě pomohlo, protože každým tímto setkáním jsem se dozvěděl něco dalšího, jiného, zvláštního, zneklidňujícího a hlavně inspirujícího. Setkávání s lidmi, kteří jsou podobně naladěni, je skutečně inspirující a to je v tvorbě důležité. Dává mi to radost z tvoření je jaksi pro koho, vaše fotky potom mají publikum, stačí pár skalních, kteří vidí. Fotografové vzdělaní školou jsou i mezi námi, jsou však družní jako bílí jeleni v oborách. Jen vzácně se druží a vyhledávají společnost, a když, tak se po čase odejdou pást na svou vlastní louku. Toto není myšleno ve zlém, prostě jen zúročí svou zkušenost a třeba se i profesionalizují. Zakázky - peníze - obživa - málo času na vlastní tvorbu - konec družení - a kolikrát konec vlastních nápadů... Z těchto přirozených důvodů se vlastně amatéři a fotografové míjejí, mají sice podobnou cestu, ale jiný cíl. Zaříkadlem je nedostatek času. A tak se fotografům školeným kolikrát vlastně splní sen, že se živí tím, čím chtěli, co je baví. ALE díky tomu, CO musejí fotit a jakou životnost a určení má jejich práce, se kolikrát necítí zase až tak dobře, jak si představovali. Píšu zde o tvůrčí pohodě, nápadech a dalších věcech, které dávají radost, motivaci k tomu, aby fotograf dál a dál fotil s nadšením, vervou a chutí. Mám také nedostatek času, také je to mé zaříkadlo, jen na tom nejsem hmotně, tudíž existenčně závislý. Takže pokud něco prošvihnu, je to jen v tom, že filmy z léta a jara vyvolám na pod-

7 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ zim a že slíbené fotky dodávám pozdě a ještě později - nic vážného se však kvůli tomu neděje. Vše má své pro a proti. Máte-li na rohu ulice hospodu, která vám osazenstvem nesedí, stejně budete chodit do své oblíbené třeba přes půl města a rádi. Známé tváře, dobrý rozhovor, příjemná obsluha. Nebereme to, co je nejblíže, bereme to, co nám vyhovuje nejvíce. Byly-li by u nás v Třebíči debaty s fotografy, velice rád bych přišel, ale nebývají. Vzpomínám na nádhernou přednášku prof. Vojtěchovského ve Svitavách. Chodil bych rád každý týden, měsíc, kdyby bylo kam. Pokud by se podařil v Lanškrouně nějaký přednáškový promítací víkend, uvítám to a přijedu 100%! Naštěstí však máme fotoklub - známé tváře, dobrý rozhovor, příjemná obsluha... a ten mi toto předávání, naplňování, setkávání a inspiraci nahrazuje a umožňuje. A za TOTO jsem velmi rád. TÉMA Martin Bukovský, TREFOS Třebíč Premiéra 2012, Eva Vrtišková, Letní ulice Premiéra 2012, Martin Fojtů, Segment Pokusím se krátce něco napsat o mé zkušenosti se vzděláním a vzděláváním se ve fotografii. Jako ryzí amatér jsem fotografickým vzděláním nedotčen tedy v klasické podobě, tím mám na mysli jakýkoli druh školy se zaměřením na fotografii. To však vůbec neznamená, že bych se sám nevzdělával. V začátcích jsem samozřejmě přečetl spoustu knih typu - Jak se stát lepším fotografem. Ty mi pomohly hlavně v technické oblasti. Fotím digitálem, a tak nemohly chybět knihy o práci s fotografickým editorem. Toto vše považuji za jakousi vstupní úroveň, která však má, dle mého soudu, jistě důležitou roli. Ten důležitější, a pro mě hlavní stupeň vzdělávání se, však vidím ve studiu knih, které o fotografii pojednávají z hlediska filozofického a sociologického. Zajímá mě historie fotografie, její vývoj, jak se proměňovala, jak byla vnímána společností. Návštěvy fotografických a výtvarných výstav považuji za nedílnou součást mého samovzdělávání se, stejně tak sledování nejrůznějších filmových dokumentů o fotografech, malířích a jejich dílech. 7

8 TÉMA ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Premiéra 2012, Kamila Olševičová, Praha Samozřejmě si uvědomuji, že toto vše ze mě jaksi automaticky lepšího fotografa neudělá. Umění spočívá v imaginaci a tu nejde nastudovat. Umožňuje mi však aspoň částečně pochopit, a tím si i více užít to, co fotografie (ať současná či ta minulá) v dnešním komplikovaném světě znamená. 8 Ladislav Horák, TREFOS Třebíč V dnešní době internetu, kde si sám amatérský fotograf najde spoustu vzdělávacích článků, ale i lidí, kteří rádi poradí a jsou nápomocni, není fotografická škola až tak důležitá. Pokud je ovšem zájem o fotografii tak velký již v útlém věku, lze se na školu přihlásit a určitě spoustu technických věcí zjistit daleko dříve než samouk. Ve finále si však může snaživý amatér i profesionál se vzděláním podat ruku. Dalším dobrým krokem pro sebevzdělávání je obklopit se známými a přáteli, kteří mají stejný koníček. Poradí, pomohou a ještě potkáte spoustu zajímavých lidí. Nesmím zapomenout na fotografické knihy, kde se dozvíme o tom jak hledat správné světlo, jak používat externí světla, v jakou dobu je nejlepší fotit a jak nastavit fotoaparát. Znám spoustu fotografů, kteří školy nemají a fotí daleko lépe, než ti, co je mají. Myslím, že to je spíš o citu, vidění a talentu. Technická stránka fotografie se časem doladí. Důležité je to, co je na fotografii a jak to na diváky zapůsobí. A pokud se i v pokročilém věku chce člověk naučit něco víc, jsou dneska i různé workshopy, školení, dovolené, kde se fotí a to vše může pomoci k lepšímu výsledku. Žaneta Malá, TREFOS Třebíč Každý z nás měl možnost potkat v životě různé impulsy a ty buď uchopil, nebo neuchopil. Díky těmto impulsům se v současné době hlásím k fotografům, modelářům a dýmkařům. Fotografické vzdělávání považuji za dost důležitý impuls. V první řadě si musím vzpomenout na moje první kroky v klasické fotografii, které mně usnadnil pan učitel Henžlík v hodinách speciálních chemických praktik na plaské základce - první kroky v temné komoře. V době těchto praktik se v Plasích objevilo velké množství fotografů kamarádů a i několik domácích temných komor. Hltali jsme temnokomorní vyučování, půjčovali jsme si odborné knihy v knihovně (Erich Einhorn, Evžen Hruška a další), vyměňovali jsme si zkušenosti z praxe v komoře. Byla to krásná doba fotografického poznávání. V dnešní rychlé až překotné době technického rozvoje pixelů, čipů, počítačové techniky považuji vzdělávání v našem oboru za velkou nutnost. Ne každý je schopen se prokousat množstvím informací sám, a proto se domnívám, že je hodně důležité si usnadnit některé kroky v našem oboru prostřednictvím fotografického vzdělávání. Já osobně využívám v součas- Premiéra 2012, Jiří Durdík, Malá Strana

9 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ né době několik způsobů vzdělávání. Jsou to odborné kurzy (např. Zoner, Photoshop, raw,...) a též akce, které pořádáme v rámci našeho fotoklubu workshop, při kterém někdo z fotoklubu představí to, co nejraději fotí, jak to dělá a zároveň o tom diskutujeme (např. krajina, makro, architektura,...). V nabídce vzdělávání mi dnes neschází téměř nic, jen trochu slyším povzdechy nad cenami kurzů. Praxe těchto našich místních workshopů je asi nejschůdnější cestou pro mnoho členů našeho fotoklubu. Osobně se domnívám, že jakékoliv fotografické vzdělávání mne posunulo vždy rychleji dál k vytčenému cíli. Vzdělávání fotoškol nechci hodnotit, byť jsem o něm taky kdysi uvažoval, ale tenkrát zvítězila škola jiná. Mám pocit, že školsky vzdělaný fotograf špatně hledá cestu k amatérským fotografům a naopak v důsledku především míjení témat. Premiéra 2012, Tomáš Křivka, Spolucestující TÉMA Ivo Kornatovský, Plasy Vytvořit kvalitní a smysluplné snímky bez základních fotografických znalostí je téměř nemožné, a proto se domnívám, že alespoň minimální fotografické vzdělání je nutné. Stačí podívat se na internet a každý si může udělat obrázek, jak některým fotografům i toto minimální vzdělání chybí. Současná éra digitálů nám umožňuje fotografovat neomezeně a tzv. cvaknutí nás nic nestojí. Hodnotnější snímky tímto způsobem bohužel nevzniknou. Autorovi chybí soudnost a sebekritika. Takový cvakálista, který se nestydí prezentovat svoji tvorbu tím, že vyfotografuje rozcvičku dívky s počtem 30 snímků snímaných 4-6 snímků za vteřinu a považuje to za výtvarný seriál, nemá o fotografickém vzdělání ani ponětí. Sám jsem začínat fotografovat na svitkovém filmu a přes kinofilm jsem také přešel na digitální záznam. Přece jen náklady na jedno zmáčknutí (především u diapozitivů 6 x 9) byly poměrně vysoké a každý záběr jsem si musel rozmyslet a mnohokrát se stalo, že jsem nádobíčko sbalil a nezmáčkl vůbec spoušť. Domnívám se, že dnešním začínajícím autorům pracujícím digitální technikou toto rozmyšlení jednoduše chybí. Své zkušenosti se vzděláváním samozřejmě mám. Začínal jsem vstupem do fotoklubu, kde probíhaly nekonečné diskuze nad jednotlivými snímky. Při hodnocení mapových okruhů jsem zjistil, Premiéra 2012, Jana Kupčáková, Smích - off že pouhé zmáčknutí tlačítka ještě neznamená dobrý snímek. Chtěl jsem vědět víc, využil jsem možnosti a absolvoval jsem Školu výtvarné fotografie a pak i řadu workshopů. Mnozí absolventi této školy se začali věnovat fotografování profesionálně a toto řemeslo je dodnes živí. Má to ale svoji druhou stránku musí se věnovat především řemeslu a nezbývá jim mnoho času na amatérské dění. Dnešní vzdělávání je bohužel založeno na komerci a to se mně nelíbí. V jedné publikaci staré 9

10 TÉMA ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ několik desítek let se dozvíte o fotografování téměř vše od A do Z. Abyste dnes získali tyto informace, musíte si obstarat více knih, což je samozřejmě nákladnější. Proto jsem velice potěšen, že Impuls patří mezi výjimky, kde je kvalitní vzdělání dostupné pro každého zájemce za rozumnou cenu. Petr Beran V chrudimském fotoklubu jsem oslovil fotografy a zde je jejich názor: Máš osobní zkušenost s nějakým vzděláváním a nemusí to být vždy jen škola? Ladislav Varga: Mám osobní zkušenost pouze se samo vzděláváním, nejprve to byl hlavně internet, ale mnohem více jsem našel ve starých knihách, ty nové už se focením příliš nezabývají, jsou hlavně kreativní. Pomohlo Tobě samotnému? Určitě ano. Upotřebil jsi ho někdy ve své zálibě? Ano, v podstatě vše, co umím, jsem se musel naučit sám. Občas poradil některý ze zkušenějších kolegů fotografů. Je vidět vliv škol na amatérskou fotografii? Nedovedu posoudit, více než s amatérskou fotografií se setkávám s masovou fotografií a tam není vidět nic. Kde jsou fotografové vzdělaní školou? Jsou mezi námi? Jsou mezi námi, ale není o nich moc slyšet. V záplavě masové fotografie se těžko hledají. Proč se míjejí amatéři a fotografové, kteří mají fotovzdělání? Podle mého názoru vzdělání trochu omezuje tvorbu. Amatér je svobodnější, nemusí se omezovat naučeným. Co Ti ve vzdělávání chybí a co bys uvítal? Ono to není tolik o vzdělání, ale o tom umět automaticky bez rozmýšlení naučené, jinak je už po záběru. Vzdělání není nutnou podmínkou k fotografické práci. Vzdělaný člověk nemusí umět fotit, ale může být dobrým kritikem a opačně i nevzdělaný může dělat kvalitní fotky. Je to spíše o nadání. A jedna otázka navíc. Na co jsou zaměřeny workshopy? Podle mne hlavně na ekonomický efekt, jde o obchod a ne primárně o nějaké vzdělání. ***** Je vzdělávání v amatérské fotografii potřebné? Ladislav Ženka: Není potřebné ani nutné, pokud má dotyčný talent od Boha. Pro ostatní je velmi vhodné a může ušetřit spoustu času a hledání. Máš osobní zkušenost s nějakým vzdělávání a nemusí to být vždy jen škola? Mám, s okresní školou. Pomohlo Tobě samotnému? Ano, nejen technicky ale hlavně jsem se začal dívat na fotky jinak, jako divák - nikoliv jako autor. Upotřebil jsi ho někdy ve své zálibě? V podstatě stále. Je vidět vliv škol na amatérskou fotografii? Myslím si, že moc ne. Na některých výstavách amatérů s oceněnými snímky uvažuji, zda jsem blbec já nebo porota, která je ocenila. Často fotografie nemají smysl a nic neříkají. Pokud by autor použil znalosti ze škol, řešil by záběr asi jinak. Přesto jsou tyto fotografie oceňovány a myslím si, že je porotci volí proto, aby si ostatní porotci nemysleli, že při negativním názoru je blbec on. Vhodná by byla i škola pro porotce. Kde jsou fotografové vzdělaní školou? Jsou mezi námi? Jsou, ale není to moc vidět. Proč se míjejí amatéři a fotografové, kteří mají fotovzdělání? Této otázce nerozumím. Stýkám se s amatérskými fotografy a zda mají školu se neptám. Podstatné je, jaké dělají fotky. Premiéra 2012, Petr Soukeník, Zrcadlení Premiéra 2012, Eva Stanovská, Dovolená

11 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Co Ti ve vzdělávání chybí a co bys uvítal? Spíše obecně věci o vkusu a estetice a učit je už od základní školy. Když vidím některé pořady v televizi nebo filmu nebo některé výstavy fotek nebo obrazů, spíš jsem udiven, že někdo dělá ještě slušné fotky a obrazy, na které se člověk dívá rád. Někdy nevím, zda autoři kýče nevystavují záměrně a nepředpokládají, že společnost je složena jen z tupců, i když to dle voleb tak vypadá. Vztah k amatérskému vzdělávání ve fotografii vidím podobně jako vztah k Harry Potterovi - polovina obyvatel jej uznává či miluje, druhá polovina jej nesnáší. Já osobně jsem fanynka Harryho Pottera a veškerého sebevzdělávání - chodila jsem do IDIFu, jela s J. Karbusickým na Šumavu, fotila Václavák s Janem Šibíkem. Miluji všechny semináře a workshopy, kde se mohu setkat s podobnými fotonadšenci, jako jsem já. Díky workshopům a seminářům jsem poznala spostu milých lidí, se kterými jsem nyní v trvalém kontaktu, učím se od nich a mám z nich nové přátele se stejným skvělým koníčkem. Proto si myslím, že nejen vlastní kurz či seminář je důležitý pro další vzdělávání, ale již samotné tvůrčí prostředí a setkávání s lidmi má veliký význam pro další rozvoj amatérských fotografů. Eliška Rafajová, Praha Vzdělávání v jakékoliv činnosti, včetně té fotografické, je nezbytností pro kvalitativní posun jak osobní tak profesní. V současnosti je na trhu velké množství kurzů zaměřených na fotografickou tvorbu - od focení krajiny, přes focení aktů až k postprodukci. Tyto kurzy jsou zaměřeny především na seznámení s technikou fotografování, kterou je možné použít při tvorbě v daném žánru. Osobně jsem se účastnil kurzu Roberta Vana, zaměřeného na focení aktů, a byla to pro mne první příležitost osahat si studiovou techniku. Z kurzu jsem si odnesl spoustu zkušeností a poznatků. Pro kultivaci fotografické tvorby ovšem považuji za mnohem důležitější, aby se člověk vzdělával dlouhodobě, aby měl možnost revize své tvorby, možnost přímé konfrontace a v tomto ohledu považuji za zcela nezastupitelnou roli fotoklubů. Aleš Sládek, Chrudim Učený z nebe nespadl, alespoň tak nějak to říkávaly babičky. Vždy je třeba se alespoň trochu učit. Nějaká pravidla pro fotografii a obraz platí, a je dobré je poznat. Lhostejno jak. Něco pochytíme od kamarádů, koukáme na cizí obrázky, něco si načteme, sledujeme vývoj fotografie, chodíme na výstavy. Účastníme se kurzů a workshopů, poučných a převážně veselých setkání nad fotografiemi s ostatními fotografy. Jednou jsem měla možnost vidět při práci pana Vojtěchovského. Tančil mezi sklenicemi, pauzáky a světly. Nikdy nebudu sklo fotografovat, ale bylo krásné jeho fotografování sledovat. Je třeba poznat co nejvíce, aby si člověk našel vlastní cestičku a byl sám sebou. S nabytými vědomostmi naučená pravidla porušujeme a i v tom cítím kouzlo fotografie. Moudrý člověk hledá poučení a srovnávání s ostatními. Ne na vše dokážeme přijít sami. Nejcennější je, když nám někdo řekne, že naše fotografie je špatná a vysvětlí proč. Přiznejme si, že jsme ješitní, neradi kritiku slyšíme, ale na druhou stranu je posouzení největším impulsem proto, abychom přemýšleli a naše výtvory se staly lepšími. V mysli mi utkvěl výrok pana učitele Ptáčka: pokud vás nenaučím fotografovat, tak vás alespoň naučím se na fotografie dívat. I pohled na cizí díla je třeba kultivovat. Potud chvála fotoškoliček, workshopů a kurzů. Na druhou stranu je fotografie poměrně módní záležitostí a kdekdo se snaží svézt se na této vlně vydáváním knih opakujících již napsané, pořádáním kurzů, jejich obsah je prázdný. Takže pozor, pečlivě vybírat. Eva Stanovská, Dřenice TÉMA Premiéra 2012, foto uprostřed: František Stráník, Zastavení času Premiéra 2012, Bohumír Bubílek, Etapa tvorby země Premiéra 2012, Helena Marešová, Motýl velkoměsta

12 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 PremiEra 2012 XXIII. ročník fotografické soutěže Premiéra je fotografická soutěž každoročně vyhlašovaná Střediskem amatérské kultury IMPULS Hradec Králové ve spolupráci s Volným sdružením východočeských fotografů. Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové. Dále Premiéru podpořili FOMA Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové, FOMEI a. s. Hradec Králové a redakce časopisu FotoVideo. Je určena pro všechny zájemce o fotografii a není omezena věkově ani žánrově. Jedinou podmínkou je, aby soutěžící fotografie nebyly dosud nikde vystaveny ani publikovány. V letošním XXIII. ročníku fotografické soutěže PREMIÉRA 2012 bylo porotě předloženo 510 fotografií od 67 autorů. Porota předseda: členové: MgA. Eva Končalová - profesionální fotograf, Praha MgA. Josef Ptáček - profesionální fotograf, Praha MgA. Ivo Gil - profesionální fotograf, Praha MgA. Otmar Petyniak - fotograf, lektor fotografie Hodnocení předsedkyně poroty Je mi velkou radostí a ctí vám představit fotografie 23. ročníku fotografické soutěže Premiéra v Hradci Králové, která i pro mě byla premiérou, protože jsem jako předsedkyně komise působila poprvé... V příjemném nově zrekonstruovaném prostoru Střediska amatérské kultury IMPULS jsme spolu s kolegy hodnotili 510 fotografií, které byly do soutěže přihlášeny. Bylo pro mě milým překvapením sledovat některé odevzdané soubory i jednotlivé fotografie. Zaujalo mě nadšení, které bylo z fotografií patrné. Fotografie i cykly byly zaměřené na libovolné žánry. Komise hodnotila autorský přístup k fotografii a originalitu ztvárnění. Mezi zaslanými fotografiemi bylo možné vidět od dokumentární fotografie přes inscenovanou fotografii, módní fotografii, divadelní fotografii, fotografii architektury, až po koláže. Se souborem koláží Kam kráčí lidstvo mě zaujal právě pan Jaroslav Nosek, který se ve své práci již několik let vytrvale věnuje aktuálním civilizačním tématům. Kombinací čísel a faktů upozorňuje na kritickou situaci na Zemi, kterou ilustruje na svých fotografiích. Byly hodnoceny i fotografie založené na manipulaci obrazu, ať už v grafických programech anebo za jednoduchého použití nůžek. Klasický přístup k fotografii, tedy práce ve fotokomoře, jsme zaznamenali zřídka, což je dle mého názoru škoda. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří své fotografie do soutěže přihlásili, za jejich úsilí a vytrvalost. Děkuji svým kolegům z komise za pohodovou atmosféru při hodnocení a v neposlední řadě také lektorům hradeckého IMPULSu, kteří tuto fotografickou soutěž každoročně organizují. Přeji vám Dobré světlo ve dne v noci! MgA. Eva Končalová, 6. října Slavnostní vyhodnocení XXIII. ročníku fotografické soutěže Premiéra a předání cen vítězům proběhlo 24. listopadu 2012 od 10 hodin za přítomnosti členů poroty v Galerii moderního umění, Velké náměstí 139, Hradec Králové. Oba výstavní prostory byly v tento den mimořádně otevřeny od 8 do 10 hodin.

13 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ VÝSTAVNÍ KOLEKCE 1. část Galerie Na Hradě 21. listopadu ledna 2013 (budova lékařské knihovny UK) Na Hradě 91/3, Hradec Králové Otevřeno: pondělí - pátek: 8-18 hodin 2. část INFORMAČNÍ CENTRUM listopadu 2012 Gočárova třída 1225 Hradec Králové Otevřeno: pondělí - pátek: 8-18 hodin S O U T Ě Ž E POROTA UDĚLILA: Cena VSVF Hradec Králové: Volné Sdružení Východočeských Fotografů Vítězslav Krejčí, Hradec Králové: seriál Facies nigra aneb Mentální luminometamorfózy melancholických vizí Jiří Kroul, Slavětín u Nového Města n/metují: seriál Rodinné album Milan Křiček, Pardubice: seriál Auta Martin Lukeš, Praha: seriál Tetování Libor Němec, Pardubice: seriál Autokompozice Jaroslav Nosek, Hradec Králové: seriál Kam kráčí lidstvo Kamila Olševičová, Hradec, Králové: snímek Zpětné zrcátko Cena FOMA spol. s r.o. Hradec Králové: Peter Maděránek, Prievidza: seriál Slovak cites in panorama Eva Rusová, Jílové u Prahy: snímek Moje holky 5 Lenka Židová, Broumov: snímek Aneta Cena FOMEI a.s. Hradec Králové: Kateřina Göttlichová, Praha: seriál Počmárané město Barbora Pejšková, Hradec Králové: snímky Stmívání, Smutnění, Setkání Pavel Snoha, Svitavy: seriál Old industrial Cena časopisu FotoVideo: Fedor Gabčan, Vratimov: snímky Vzpomínky I a II, Kateřina Göttlichová, Praha: snímky Žlutá, Skrz sklo, Pracující, Turista Renáta Molová, Praha: snímek Čestné uznání: Romana Brůhová, Klatovy: snímek V hledáčku Ladislav Čech, Klatovy: snímky Drezína, Sběrné místo, Tanečnice 1, Vize , Zlaté rybky Milan Fara, Praha: snímek Grácie Dagmar Novotná, Chrudim: seriál Roming Barbora Pejšková, Hradec Králové: seriál Stroje v naší krajině Libor Sakmary, Liberec: seriál Freizeit Čestné uznání: předsedkyně poroty Jiří Kroul, Slavětín u Nového Města n/metují: seriál Rodinné album 13

14 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 CENA VSVF Kamila Olševičová, Zpětné zrcátko Jiří Kroul, Rodinné album CENA VSVF A ČESTNÉ UZNÁNÍ PŘEDSEDKYNĚ POROTY Vítězslav Krejčí, Facies nigra aneb... 14

15 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Milan Křiček, Auta Martin Lukeš, Tetování Libor Němec, Autokompozice Jaroslav Nosek, Kam kráčí lidstvo 15

16 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 CENA FOMA Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové Petr Maděránek, Slovak cites in panorama Eva Rusová, Moje holky 5 Lenka Židová, Aneta 16

17 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ CENA FOMEI a.s. Hradec Králové Kateřina Göttlichová, Počmárané město Barbora Pejšková, Stmívání, Smutnění, Setkání Pavel Snoha, Old industrial 17

18 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 ČESTNÉ UZNÁNÍ Romana Brůhová, V hledáčku Milan Fara, Grácie Ladislav Čech, Drezína, Zlaté rybky, Sběrné místo, Tanečnice, Vize

19 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Dagmar Novotná, Roming Barbora Pejšková, Stroje v naší krajině Libor Sakmary, Freizeit 19

20 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 časopisu CENA FOTOVIDEO Fedor Gabčan, Vzpomínky I a II Kateřina Göttlichová, Žlutá, Skrz sklo, Pracující, Turista Renáta Molová,

ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 1-2/2014 FOTOIMPULS. Eva Stanovská / Park

ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 1-2/2014 FOTOIMPULS. Eva Stanovská / Park ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 1-2/2014 Eva Stanovská / Park OBSAH 3 19. VALNÁ HROMADA VSVF Program jednání, Zpráva o činnosti VSVF za rok 2013 9 Zpráva o hospodaření, revizní zpráva 10

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums.

VĚSTNÍK. Téma: Gloria musaealis 2008. Informace k zákonu o účetnictví. Zahájení Festivalu muzejních nocí. číslo 3. ročník. www.cz-museums. VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Téma: Gloria musaealis 2008 Informace k zákonu o účetnictví Zahájení Festivalu muzejních nocí www.cz-museums.cz číslo 3 ročník 09 Proč se vystavovat vysokým

Více

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ JIŘÍ ŽIŽKA FOTOGRAFICKÁ TVORBA PEDAGOGŮ ATELIÉRU REKLAMNÍ FOTOGRAFIE FAKULTY MULTIMEDIÁLNÍCH KOMUNIKACÍ UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí

Více

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9

Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e leden 2012 Vánoční koncert Ďáblíku na straně 9 Z obsahu... Rozhovor se starostou MČ Praha Ďáblice Ing. Milošem Růžičkou...4 Prosinec

Více

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010

Institut tvůrčí fotografie. fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 institut tvůrčí fotografie fpf slezské univerzity v opavě v letech 2006-2010 Marek Malůšek Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Institut tvůrčí fotografie Opava, 2012 Institut

Více

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí

z obsahu čísla 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Ještě jeden názor na rekonstrukci Trčkova náměstí 19. listopadu 2009 ročník XII. číslo 20 Byla uspořádána veřejná soutěž na návrh konceptu tohoto díla? Pokud ne, proč? (podepsán Kamil Remeš) Veřejná soutěž byla vyhlášena 10. 7. 2007 a tato soutěž neřešila

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

omáháme eniorům stát se amozřejmou, ebevědomou respektovanou oučástí Výroční zpráva 2012 polečnosti.

omáháme eniorům stát se amozřejmou, ebevědomou respektovanou oučástí Výroční zpráva 2012 polečnosti. omáháme eniorům stát se amozřejmou, ebevědomou respektovanou oučástí Výroční zpráva 212 polečnosti. 2 Elpida výroční zpráva 212 Elpida o.p.s. Na Strži 4 Praha 4 T 224 231 914 elpida@elpida.cz www.elpida.cz

Více

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05

www.praha14.cz měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 měsíčník Městské části Praha 14 NEPRODEJNÉ UVNITŘ NAJDETE ODSTRAŇUJEME BARIÉRY STR. 04 05 PSÍ STRÁNKA POPLATKY ZA PSY DO KONCE BŘEZNA STR. 19 ROZHOVOR: MICHAL BROŠ KAŽDÉ NOVÉ SPORTOVIŠTĚ MŮŽE DĚTI VYTÁHNOUT

Více

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24)

PIONÝRA 7 VYPALOVANÍ DO DŘEVA. březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ. 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) PIONÝRA 7 březen PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK SAMI O SOBĚ VYPALOVANÍ DO DŘEVA 2013 2 reportáž (8 a 9) zprávy ze sdružení (12) námět na rukodělnou činnost (24) Pionýři na Ledovce Když jsem v minulém čísle Mozaiky

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE BŘEZEN 2015 XVIII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM,

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. 9/2013. T. Wilder. První průvodčí. Senior akademie. Barum Czech Rally Zlín

Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. 9/2013. T. Wilder. První průvodčí. Senior akademie. Barum Czech Rally Zlín Každá polopravda je ze tří čtvrtin lež. T. Wilder 9/2013 Senior akademie 4 První průvodčí 11 Barum Czech Rally Zlín 14 staré fotky Vážení čtenáři, děkujeme vám za fotografie, které zasíláte. Převládají

Více

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky

Den s... Karlem Havlíčkem. Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou. Fotbalový turnaj o pohár VŠFS Pod záštitou Antonína Panenky XADONIA OBČASNÍK STUDENTŮ, PEDAGOGŮ A PŘÍZNIVCŮ VYSOKÉ ŠKOLY FINANČNÍ A SPRÁVNÍ 01 2013 Den s... Karlem Havlíčkem Pracovní den s děkanem FES Strana 04 Rozhovor s Miss České republiky Gabrielou Kratochvílovou

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15

Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 ZPRAVODAJ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY 06/2013 06 ČÍSLO Studenti točí dokumentární film o opavském Špiónovi na str. 15 Uvnitř najdete Vandalové zničili alej na Slezské magistrále na str. 4 Na nepořádek ve

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc

ARCHA. Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny Turistický oddíl jako něco víc Naše téma: Dětský spolek = naše hobby číslo 2/2015 ARCHA Zpravodaj o výchově a využití volného času dětí a mládeže foto Jana Nováčková Česká asociace studentů psychologie Bruselská mise Pavla Trantiny

Více

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb

Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa. Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová. Luboš Srb DVOUMĚSÍČNÍK 39 číslo Slovo na úvod VIII. ročník červenec 2014 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Jelena Laitová Školní besídka 1929, Cirkus, Jelena Laitová jako šašek

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více