ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 3/2012. Martin Lukeš / Gotham city

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 3/2012. Martin Lukeš / Gotham city"

Transkript

1 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 3/2012 Martin Lukeš / Gotham city

2 A je to zase tady čas zimní s jeho starostmi i radostmi Při pohledu do kalendáře vidíme konec prosince, který nás nutí rekapitulovat končící rok. Jaký byl? Asi dobrý. Podařilo se uskutečnit mnoho plánovaných seminářů, školení, dílen a dalších akcí. Vydáváme třetí číslo našeho Fotoimpulsu, do tisku jsou připraveny další listy Východočeské encyklopedie. Byl ukončen další běh Hradecké fotografické školy. V tomto čísle Fotoimpulsu najdete příspěvky účastníků končícího ročníku a můžete poznat jeho průběh zevnitř. Kdo si pamatuje na vyjádření absolventů ročníků minulých, může tato vyjádření porovnat s těmi současnými. Třetí číslo je zaměřeno právě na téma fotografického vzdělávání. Najdete zde přípěvky autorů, kteří vzdělávání v oboru fotografie vnímají jako dobré a mnohdy i potřebné pro rozvoj jich samých. Za celý rok jsme měli možnost vidět spoustu zajímavých fotografií. Každoročním vyvrcholením je, nebo by alespoň měla být soutěž PREMIÉRA. Letos to byl 23. ročník od jejího založení. A to je již dobrá tradice. Kdo se účastní fotografických akcí, má možnost poznávat spoustu nových fotografů. Pro mne to byli přátelé, kteří se přihlásili na akci Pionýrský den. Navzájem jsme se přesvědčili, že technika není pro výtvarnou tvorbu skoro vůbec důležitá. Zajímavé fotografie vznikají i s obyčejným plasťákem. Zjištění, že to jde i bez počítače, jak je důležité pochopení hlavní myšlenky fotografovaného, že výsledná fotografie nevzniká jen v krabičce, ale hlavně v srdci, to bylo vynikajícím závěrem setkání. o to nám jde. Poznávat se, předávat si to dobré, co A v sobě máme. Do roku 2013 Vám všem přejeme to nejlepší a DOBRÉ SVĚTLO za vedení VSVF a redakční radu Vladimír Skalický OBSAH 5 TÉMA Fotografické vzdělávání ANO nebo NE 12 SOUTĚŽE Premiéra Národní soutěž amatérské fotografie Svitavy Soutěž Junior SČF 24 KDE FOTÍM JÁ Vladimír Skalický, Kateřina Göttlichová 25 FOTOKLUBY Inter foto plenér Liptov 26 Nový Fotoklub Omega v Hradci Králové 29 Co se děje ve Svazu českých fotografů, Evropský festival fotoklubů Ružomberok 30 MAPOVÉ OKRUHY Letošní mapové okruhy skončily ročník soutěže mapového okruhu Český Ráj 34 VÝSTAVY Jak vystavují v Bosně, Polsku a u nás 35 Miroslav Kolátor vystavoval akty v Dobrušce 36 Fotografické akty v Náchodě, GM10 opět vystavuje 37 Zahrada Open, Bratislavský měsíc fotografie 38 VZDĚLÁVÁNÍ bylo... Pionýrský den 39 Historické fotografické techniky 40 Hradecká fotografická konzervatoř 46 Host valné hromady VSVF - Evžen Sobek Fotoimpuls č. 3 /2012 Vydává: Středisko amatérské kultury IMPULS Hradec Králové ve spolupráci s Volným sdružením východočeských fotografů Graficky upravil: Mario Alfieri Tisk: Tiskárna Alkapress Hradec Králové Náklad 250 ks Neprodejné Neprošlo jazykovou úpravou Uzávěrka příštího čísla 1/2013: 28. února 2013 Příspěvky do zpravodaje Fotoimpuls zasílejte na adresu: SAK IMPULS, Pospíšilova 365, Hradec Králové Telefon: , fax: , Vychází za finančního přispění Ministerstva kultury ČR

3 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Program 1. část: 1. Prezentace 2. Zahájení a schválení programu 18. valné hromady VSVF 3. Zpráva o činnosti VSVF za rok Zpráva o hospodaření VSVF za rok Revizní zpráva ke stavu účetnictví VSVF za rok Plán práce VSVF na rok 2013 ZÁPIS z jednání odborné rady pro fotografii pátek 12. října 2012 Přítomni: Petra Anderleová, Petr Beran, Jana Čížková, Vítězslav Krejčí, Mijat Mandić, Rudolf Němeček, Jana Neugebauerová, Jaroslav Sála, Vladimír Skalický, Eva Stanovská Omluveni: Milan Báča, Ctibor Košťál, Jiří Zikmund, Lenka Židová PROGRAM: 1) Kontrola úkolů ze zasedání rady Pro všechny členy rady: zpracovat alespoň jedno heslo a předat J. Neugebauerové a nebo J. Zikmundovi. Zamyslet se nad dalšími hesly EVF pro rok Mapovat nejen fotografy ve východních Čechách, ale i ateliéry, živnostníky... působících v oblasti fotografie. Předat náměty (jména, názvy a adresy) nebo P O Z V Á N K A 18. valná hromada Volného sdružení východočeských fotografů sobota 2. února 2013 v 9.30 h. Galerie moderního umění, Velké náměstí 139, HRADEC KRÁLOVÉ 7. Návrh na udělení čestného členství VSVF a jeho schválení 8. Zrušení členství neplatících členů VSVF 9. Diskuse 10. Usnesení 11. Závěr Program 2. část - beseda: Evžen Sobek (viz. strana 46-47) Mgr. Vítězslav Krejčí v.r., předseda Kontrola usnesení ze 17. valné hromady VSVF a) Setkání členů VSVF za účelem vzájemného poznání a seznámení se mezi sebou. Návrh uskutečnit setkání v rámci vernisáže Maximální fotografie v sobotu v Rudolticích. Rozesláno všem členům VSVF. Účast 10 členů b) Almanach VSVF Rada jednohlasně odhlasovala almanach VSVF. V almanachu by měl každý člen (včetně čestných členů) jednu fotografii se jménem, místem bydliště, popř. kontaktem a krédem. Každý člen rady osloví členy VSVF ve svém okolí. Seznam členů VSVF s místem bydliště rozešle členům rady J. Neugebauerová. Termínový harmonogram zpracuje Vladimír Skalický. J. Neugebauerová jej rozešle všem členům rady. Všichni členové rady se k harmonogramu vyjádří a pošlou em svá stanoviska na: Almanach formát A4, cca 100 listů, náklad 500 kusů. Cenu tisku zjistí všichni členové rady v tiskárnách v okolí svého bydliště. ISBN zažádá Jana Neugebauerová v průběhu roku Termín vydání katalogu k 20. výročí VSVF c) Vzdělávací semináře Základy fotografování - dva běhy proběhly na jaře 2012 Fotografování pro mírně pokročilé - probíhají podzim 2012, lektor O. Petyniak a J. Zikmund Hradecká fotografická konzervatoř - absolventská výstava 8. běhu HFK od do v galerii U přívozu v Hradci Králové. Vernisáž od 16 hodin. Přijímací pohovory do 9. běhu HFK 8. prosince Fotografie II - pro vyspělé fotografy probíhá od září do prosince Digitální fotografie - výuka photoshopu. Kurz ukončen v únoru Adobe InDesign - pro velký zájem o tento program proběhnou 2 běhy kurzu. První v březnu a druhý v dubnu Lektor Jiří Petera. Strukáž II - kombinovaná technika malby na fotografický papír s fotografickým negativem. Lektor V. Krejčí, termín domluví J. Neugebauerová, seminář přesunut na jaro Pionýrský den - proběhne v termínu Zajistí V. Krejčí, J. Neugebauerová a V. Skalický. Inscenovaná fotografie - lektor Miro Švolík. Seminář proběhl VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ

4 VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ 4 Divadelní atmosféra - fotografování proběhlo v termín v Hradci Králové. Konzultace fotografií v lednu Historické techniky - proběhly dva běhy gumotisku května a září Lektor Jiří Petera. Kompozice (stavba a skladba obrazu) - lektora domluví J. Neugebauerová (Rudo Prekop). Seminář přesunut na rok ) Valná hromada 2013 Termín konání 2. února 2013 v Galerii Moderního umění v Hradci Králové 3) Návrhy plánu práce na úseku fotografie pro rok 2013 Strukáž II: lektor Vítězslav Krejčí Historické techniky: lektor Jiří Petera a Ivan Nehera Photoshop: lektor Jiří Petera InDesign: lektor Jiří Petera Stavba a skladba obrazu: lektor Jan Pohribný Víkendové semináře: Svícení v ateliéru (portrét), Krajina Dlouhodobý seminář: Práce na vlastním projektu - návrhy na vedoucího lektora připraví všichni členové rady. Další návrhy připravit do konce roku všichni členové rady. Výstavy v Informačním centru v Hradci Králové (8 panelů 100 x 70 cm) leden - Ondřej Kovář únor - Slovinci březen - závěrečné práce absolventů fotografického semináře pro mírně pokročilé duben - učitelé ZUŠ Na Střezině Hradec Králové květen - Vladimíra Bednářová, Hradec Králové červen - Kateřina Göttlichová, Praha červenec, srpen, září, říjen - nabídněte fotografům ve svém okolí listopad - premiéra 2012 prosinec - práce žáků ZUŠ Na Střezině Hradec Králové 4) Informace NIPOS ARTAMA Praha Na jednání odborné rady pro fotografii na ARTAMA Praha dne byly projednávány propozice 33. Národní soutěže a výstavy v roce Propozice zůstávají stejné. Od roku 2014 bude jednotné téma pro kolektivy let od narození Tomáše Bati. 5) Encyklopedie východočeské fotografie Předání informace od Jiřího Zikmunda. Listy pro letošní rok jsou rozpracované. Hotové listy po korekturách předá Jiří Zikmund ke grafickému zpracování do 31. října Předání listů do tisku do 26. listopadu J. Zikmund chce ukončit vydávání listů EVF. Rada rozhodla o pokračování dlouhodobého projektu vydávání listů EVF. 6) XXIII. ročník fotografické soutěže PREMIÉRA 2012 Porotě bylo předloženo 512 fotografií od 64 autorů. Porota ve složení MgA. Eva Končalová (předsedkyně), MgA. Josef Ptáček, MgA. Ivo Gil a MgA.Otmar Petyniak udělila 7 cen VSVF, 3 ceny FOMA Bohemia spol. s.r.o. Hradec Králové, 3 ceny FOMEI a.s. Hradec Králové, 3 ceny časopisu Foto- Video, 6 čestných uznání a 1 ČU předsedkyně poroty. Vernisáž výstavy v Galerii Na Hradě v Hradci Králové ve středu 21. listopadu 2012 od 17 hodin, vyhodnocení soutěže a předání cen v sobotu 24. listopadu od 10 hodin v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Součástí vyhodnocení bude rozborový seminář soutěžních fotografií a portfolio předsedkyně poroty MgA. Evy Končalové. 7) Fotoimpuls Fotoimpuls 2/2012 vyšel Obsahově slabší číslo - 32 stran, Fotoimpuls 3/2012 uzávěrka příspěvků do 25. listopadu Příspěvky zajistí všichni členové odborné rady pro fotografii. 8) Víkendové vzdělávací semináře - viz bod 3 v zápise 9) Různé a) Změna názvu sdružení Ze zákona od roku 2014 nesmí být v názvu slovo sdružení. Protože nový název našeho sdružení musí schválit Valná hromada, průběžně posílat návrhy na nové jméno. b) Salon východočeské fotografie 2014 V příštím roce je nutné rozjet organizaci 4. Salonu východočeské fotografie, který bude v roce Složitost organizace vyžaduje samostatné jednání rady na začátku roku Rada se sejde 11. ledna 2013 v hodin. c) Výtvarnále Informace V. Skalického o ukončení projektu Výtvarnále po 10ti letech. d) Fotofestival Moravská Třebová Fotofestival je nadále pořádán kulturním střediskem v Moravské Třebové. O termínu i programu festivalu je možné se dočíst mimo jiné na webových stránkách Moravské Třebové. Pořadatelé už nemají na nás požadavky s pomocí o zajištění lektorů, pomoci při inzerci Premiéra 2012, Milan Bruchter, Lednická Olympie

5 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOGRAFICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ TÉMA ANO nebo NE Učit se, učit se, učit se... Kdo by toto úsloví neznal? Když pomineme osobu, která tuto myšlenku pronesla, musíme uznat, že je pravdivá. Učíme se celý život. Nejdříve to je základní a střední škola. Mnohdy následuje škola vysoká. Učíme se řídit auto nebo jiné stroje a přístroje. Snažíme se ovládnout cizí jazyky. V práci po nás požadují vzdělávání stále. Potom přijdeme domů a chceme mít klid. Chceme se věnovat rodině (i zde se ale učíme celý život), zahradě, přátelům a svým koníčkům. Kdo to se svojí zálibou myslí vážně, nevyhne se po čase otázce, jak se vzdělat i v této oblasti. Jsme fotografové, proto chci dnes napsat pár řádků o svém vzdělávání fotografickém. Jak jsem již popisoval jinde a jindy, fotografuji více než třicet let. I já jsem si prošel obdobím vzdělávání. Jako mladý ambiciózní fotograf jsem hltal první zkušenosti na okresní fotografické škole. Prvními učiteli se stali starší, zkušení fotografové na úrovni okresu. Nemohu nevzpomenout pana Mauera z Vysokého Mýta, čestného člena našeho sdružení, u kterého jsem obdivoval jeho technickou preciznost. Vlastimila Švadlenu, taktéž člena fotoklubu z Vysokého Mýta, s jeho výborným fotografickým viděním, Václava Klímu z Chocně, Premiéra 2012, Miloš Fic, Pardubičtí fotografové který představil spojení fotografie s kresbou, Karla Šillera z České Třebové a jeho ve své době mimořádné vidění, za které získal titul Mistra Svazu českých fotografů. Jsou to ONI, kteří mi dali pevné základy fotografické tvorby. Po zdolání prvních školáckých kroků jsem přešel k zakladateli fotografického vzdělávání, panu Jánu Šmokovi. Zde jsem dostával čočku za své obrázky. Pral jsem se s cihlou, reportáží, postupy svícení a dalšími překážkami našeho řemesla. Učil jsem se přijímat kritiku pana profesora (mnozí vědí ), učil se obhajovat své fotografie a hlavně jsem poznal mnoho kamarádů, se kterými se potkávám dodnes. Prožil jsem mnoho seminářů, pořádaných okresním kulturním střediskem, které vedli nejvýznamnější postavy fotografie, jako byl Bohdan Holomíček, Miroslav Stibor, Petr Balíček, Milan Borovička, Jiří Havel, Jindřich Štreit a další. Nenásilnou formou a poznáním osobností autorů jsem byl vychováván k pokoře a úctě k fotografii. Následovalo období překotného fotografování podle vzorů, které jsem obdivoval. Až přišel čas, kdy jsem stál před další otázkou: Jak dál? Mým snem bylo studium na Institutu tvůrčí fotografie. 5

6 TÉMA ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Premiéra 2012, Marcela Zuchová, Jiný svět Vždy jsem tuto školu pozoroval z povzdálí a záviděl těm, kteří zde studují a UMÍ. To bylo v době, kdy ještě sídlila v Brně. V roce 1995 se mi podařilo složit přijímací zkoušky (to se ještě vybíralo v poměru 1:3). A otevřely se mi nové obzory. Práce Aleše Kuneše, Milana Borovičky, Miroslava Stibora, Pavla Baňky nebo Miroslava Velkoborského. Teorie fotografie přednášená Jánem Šmokem, historie umění Vladimírem Birgusem, sociologie Jiřím Siostrzonkem. A byli to nejen profesoři, kterým jsem naslouchal, ale také spolužáci. Jejich fotografie mnohdy vyrážely dech. Údiv nad tím, jak dokáží s fotografií pracovat, jak tvoří dlouhodobé projekty, jak se připravuje výstavní kolekce. To byla ta pravá škola. Osobní fotografická krize a pracovní vytížení přerušily nastoupenou cestu vysokou školou. Nikdy mi nešlo o titul fotograf umělec, ale ztráta tohoto tvořivého prostředí mne mrzí dodnes. Proto přeji každému, kdo má fotografii rád, aby na své cestě potkal mnoho učitelů jako já. Vždy jsem se od nich měl co přiučit. Jednou techniku, jindy různé fotografické fígle. Inspiraci i náměty, ale hlavně lidství. Lidství, které v nich bylo nebo stále ještě je. To 6 Premiéra 2012, Martina Šimková, Lejla je nejlepší škola fotoživota. A z té čerpám dodnes. Cítím se povinován splácet dluh, který vůči svým UČITELŮM mám. Proto se snažím mladým fotografům pomáhat, co mohu. Rád bych jim předal poselství generace, která mě vychovala. Vladimír Skalický, Lanškroun Když jdete do divadla na nějakou klasiku, třeba na Bratry Karamazovy, je dobré přijít na představení trochu poučen. Totéž si myslím i o fotografii. Je dobré mít jakýsi přehled o historii a současnosti fotografie. Já jsem se díky zvýšenému a nadšenému zájmu o fotografii vzdělával sám. Četbou, výstavami, účastí na různých výstavách a následných debatách a zase četbou. Mně samotnému to určitě pomohlo, protože každým tímto setkáním jsem se dozvěděl něco dalšího, jiného, zvláštního, zneklidňujícího a hlavně inspirujícího. Setkávání s lidmi, kteří jsou podobně naladěni, je skutečně inspirující a to je v tvorbě důležité. Dává mi to radost z tvoření je jaksi pro koho, vaše fotky potom mají publikum, stačí pár skalních, kteří vidí. Fotografové vzdělaní školou jsou i mezi námi, jsou však družní jako bílí jeleni v oborách. Jen vzácně se druží a vyhledávají společnost, a když, tak se po čase odejdou pást na svou vlastní louku. Toto není myšleno ve zlém, prostě jen zúročí svou zkušenost a třeba se i profesionalizují. Zakázky - peníze - obživa - málo času na vlastní tvorbu - konec družení - a kolikrát konec vlastních nápadů... Z těchto přirozených důvodů se vlastně amatéři a fotografové míjejí, mají sice podobnou cestu, ale jiný cíl. Zaříkadlem je nedostatek času. A tak se fotografům školeným kolikrát vlastně splní sen, že se živí tím, čím chtěli, co je baví. ALE díky tomu, CO musejí fotit a jakou životnost a určení má jejich práce, se kolikrát necítí zase až tak dobře, jak si představovali. Píšu zde o tvůrčí pohodě, nápadech a dalších věcech, které dávají radost, motivaci k tomu, aby fotograf dál a dál fotil s nadšením, vervou a chutí. Mám také nedostatek času, také je to mé zaříkadlo, jen na tom nejsem hmotně, tudíž existenčně závislý. Takže pokud něco prošvihnu, je to jen v tom, že filmy z léta a jara vyvolám na pod-

7 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ zim a že slíbené fotky dodávám pozdě a ještě později - nic vážného se však kvůli tomu neděje. Vše má své pro a proti. Máte-li na rohu ulice hospodu, která vám osazenstvem nesedí, stejně budete chodit do své oblíbené třeba přes půl města a rádi. Známé tváře, dobrý rozhovor, příjemná obsluha. Nebereme to, co je nejblíže, bereme to, co nám vyhovuje nejvíce. Byly-li by u nás v Třebíči debaty s fotografy, velice rád bych přišel, ale nebývají. Vzpomínám na nádhernou přednášku prof. Vojtěchovského ve Svitavách. Chodil bych rád každý týden, měsíc, kdyby bylo kam. Pokud by se podařil v Lanškrouně nějaký přednáškový promítací víkend, uvítám to a přijedu 100%! Naštěstí však máme fotoklub - známé tváře, dobrý rozhovor, příjemná obsluha... a ten mi toto předávání, naplňování, setkávání a inspiraci nahrazuje a umožňuje. A za TOTO jsem velmi rád. TÉMA Martin Bukovský, TREFOS Třebíč Premiéra 2012, Eva Vrtišková, Letní ulice Premiéra 2012, Martin Fojtů, Segment Pokusím se krátce něco napsat o mé zkušenosti se vzděláním a vzděláváním se ve fotografii. Jako ryzí amatér jsem fotografickým vzděláním nedotčen tedy v klasické podobě, tím mám na mysli jakýkoli druh školy se zaměřením na fotografii. To však vůbec neznamená, že bych se sám nevzdělával. V začátcích jsem samozřejmě přečetl spoustu knih typu - Jak se stát lepším fotografem. Ty mi pomohly hlavně v technické oblasti. Fotím digitálem, a tak nemohly chybět knihy o práci s fotografickým editorem. Toto vše považuji za jakousi vstupní úroveň, která však má, dle mého soudu, jistě důležitou roli. Ten důležitější, a pro mě hlavní stupeň vzdělávání se, však vidím ve studiu knih, které o fotografii pojednávají z hlediska filozofického a sociologického. Zajímá mě historie fotografie, její vývoj, jak se proměňovala, jak byla vnímána společností. Návštěvy fotografických a výtvarných výstav považuji za nedílnou součást mého samovzdělávání se, stejně tak sledování nejrůznějších filmových dokumentů o fotografech, malířích a jejich dílech. 7

8 TÉMA ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Premiéra 2012, Kamila Olševičová, Praha Samozřejmě si uvědomuji, že toto vše ze mě jaksi automaticky lepšího fotografa neudělá. Umění spočívá v imaginaci a tu nejde nastudovat. Umožňuje mi však aspoň částečně pochopit, a tím si i více užít to, co fotografie (ať současná či ta minulá) v dnešním komplikovaném světě znamená. 8 Ladislav Horák, TREFOS Třebíč V dnešní době internetu, kde si sám amatérský fotograf najde spoustu vzdělávacích článků, ale i lidí, kteří rádi poradí a jsou nápomocni, není fotografická škola až tak důležitá. Pokud je ovšem zájem o fotografii tak velký již v útlém věku, lze se na školu přihlásit a určitě spoustu technických věcí zjistit daleko dříve než samouk. Ve finále si však může snaživý amatér i profesionál se vzděláním podat ruku. Dalším dobrým krokem pro sebevzdělávání je obklopit se známými a přáteli, kteří mají stejný koníček. Poradí, pomohou a ještě potkáte spoustu zajímavých lidí. Nesmím zapomenout na fotografické knihy, kde se dozvíme o tom jak hledat správné světlo, jak používat externí světla, v jakou dobu je nejlepší fotit a jak nastavit fotoaparát. Znám spoustu fotografů, kteří školy nemají a fotí daleko lépe, než ti, co je mají. Myslím, že to je spíš o citu, vidění a talentu. Technická stránka fotografie se časem doladí. Důležité je to, co je na fotografii a jak to na diváky zapůsobí. A pokud se i v pokročilém věku chce člověk naučit něco víc, jsou dneska i různé workshopy, školení, dovolené, kde se fotí a to vše může pomoci k lepšímu výsledku. Žaneta Malá, TREFOS Třebíč Každý z nás měl možnost potkat v životě různé impulsy a ty buď uchopil, nebo neuchopil. Díky těmto impulsům se v současné době hlásím k fotografům, modelářům a dýmkařům. Fotografické vzdělávání považuji za dost důležitý impuls. V první řadě si musím vzpomenout na moje první kroky v klasické fotografii, které mně usnadnil pan učitel Henžlík v hodinách speciálních chemických praktik na plaské základce - první kroky v temné komoře. V době těchto praktik se v Plasích objevilo velké množství fotografů kamarádů a i několik domácích temných komor. Hltali jsme temnokomorní vyučování, půjčovali jsme si odborné knihy v knihovně (Erich Einhorn, Evžen Hruška a další), vyměňovali jsme si zkušenosti z praxe v komoře. Byla to krásná doba fotografického poznávání. V dnešní rychlé až překotné době technického rozvoje pixelů, čipů, počítačové techniky považuji vzdělávání v našem oboru za velkou nutnost. Ne každý je schopen se prokousat množstvím informací sám, a proto se domnívám, že je hodně důležité si usnadnit některé kroky v našem oboru prostřednictvím fotografického vzdělávání. Já osobně využívám v součas- Premiéra 2012, Jiří Durdík, Malá Strana

9 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ né době několik způsobů vzdělávání. Jsou to odborné kurzy (např. Zoner, Photoshop, raw,...) a též akce, které pořádáme v rámci našeho fotoklubu workshop, při kterém někdo z fotoklubu představí to, co nejraději fotí, jak to dělá a zároveň o tom diskutujeme (např. krajina, makro, architektura,...). V nabídce vzdělávání mi dnes neschází téměř nic, jen trochu slyším povzdechy nad cenami kurzů. Praxe těchto našich místních workshopů je asi nejschůdnější cestou pro mnoho členů našeho fotoklubu. Osobně se domnívám, že jakékoliv fotografické vzdělávání mne posunulo vždy rychleji dál k vytčenému cíli. Vzdělávání fotoškol nechci hodnotit, byť jsem o něm taky kdysi uvažoval, ale tenkrát zvítězila škola jiná. Mám pocit, že školsky vzdělaný fotograf špatně hledá cestu k amatérským fotografům a naopak v důsledku především míjení témat. Premiéra 2012, Tomáš Křivka, Spolucestující TÉMA Ivo Kornatovský, Plasy Vytvořit kvalitní a smysluplné snímky bez základních fotografických znalostí je téměř nemožné, a proto se domnívám, že alespoň minimální fotografické vzdělání je nutné. Stačí podívat se na internet a každý si může udělat obrázek, jak některým fotografům i toto minimální vzdělání chybí. Současná éra digitálů nám umožňuje fotografovat neomezeně a tzv. cvaknutí nás nic nestojí. Hodnotnější snímky tímto způsobem bohužel nevzniknou. Autorovi chybí soudnost a sebekritika. Takový cvakálista, který se nestydí prezentovat svoji tvorbu tím, že vyfotografuje rozcvičku dívky s počtem 30 snímků snímaných 4-6 snímků za vteřinu a považuje to za výtvarný seriál, nemá o fotografickém vzdělání ani ponětí. Sám jsem začínat fotografovat na svitkovém filmu a přes kinofilm jsem také přešel na digitální záznam. Přece jen náklady na jedno zmáčknutí (především u diapozitivů 6 x 9) byly poměrně vysoké a každý záběr jsem si musel rozmyslet a mnohokrát se stalo, že jsem nádobíčko sbalil a nezmáčkl vůbec spoušť. Domnívám se, že dnešním začínajícím autorům pracujícím digitální technikou toto rozmyšlení jednoduše chybí. Své zkušenosti se vzděláváním samozřejmě mám. Začínal jsem vstupem do fotoklubu, kde probíhaly nekonečné diskuze nad jednotlivými snímky. Při hodnocení mapových okruhů jsem zjistil, Premiéra 2012, Jana Kupčáková, Smích - off že pouhé zmáčknutí tlačítka ještě neznamená dobrý snímek. Chtěl jsem vědět víc, využil jsem možnosti a absolvoval jsem Školu výtvarné fotografie a pak i řadu workshopů. Mnozí absolventi této školy se začali věnovat fotografování profesionálně a toto řemeslo je dodnes živí. Má to ale svoji druhou stránku musí se věnovat především řemeslu a nezbývá jim mnoho času na amatérské dění. Dnešní vzdělávání je bohužel založeno na komerci a to se mně nelíbí. V jedné publikaci staré 9

10 TÉMA ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ několik desítek let se dozvíte o fotografování téměř vše od A do Z. Abyste dnes získali tyto informace, musíte si obstarat více knih, což je samozřejmě nákladnější. Proto jsem velice potěšen, že Impuls patří mezi výjimky, kde je kvalitní vzdělání dostupné pro každého zájemce za rozumnou cenu. Petr Beran V chrudimském fotoklubu jsem oslovil fotografy a zde je jejich názor: Máš osobní zkušenost s nějakým vzděláváním a nemusí to být vždy jen škola? Ladislav Varga: Mám osobní zkušenost pouze se samo vzděláváním, nejprve to byl hlavně internet, ale mnohem více jsem našel ve starých knihách, ty nové už se focením příliš nezabývají, jsou hlavně kreativní. Pomohlo Tobě samotnému? Určitě ano. Upotřebil jsi ho někdy ve své zálibě? Ano, v podstatě vše, co umím, jsem se musel naučit sám. Občas poradil některý ze zkušenějších kolegů fotografů. Je vidět vliv škol na amatérskou fotografii? Nedovedu posoudit, více než s amatérskou fotografií se setkávám s masovou fotografií a tam není vidět nic. Kde jsou fotografové vzdělaní školou? Jsou mezi námi? Jsou mezi námi, ale není o nich moc slyšet. V záplavě masové fotografie se těžko hledají. Proč se míjejí amatéři a fotografové, kteří mají fotovzdělání? Podle mého názoru vzdělání trochu omezuje tvorbu. Amatér je svobodnější, nemusí se omezovat naučeným. Co Ti ve vzdělávání chybí a co bys uvítal? Ono to není tolik o vzdělání, ale o tom umět automaticky bez rozmýšlení naučené, jinak je už po záběru. Vzdělání není nutnou podmínkou k fotografické práci. Vzdělaný člověk nemusí umět fotit, ale může být dobrým kritikem a opačně i nevzdělaný může dělat kvalitní fotky. Je to spíše o nadání. A jedna otázka navíc. Na co jsou zaměřeny workshopy? Podle mne hlavně na ekonomický efekt, jde o obchod a ne primárně o nějaké vzdělání. ***** Je vzdělávání v amatérské fotografii potřebné? Ladislav Ženka: Není potřebné ani nutné, pokud má dotyčný talent od Boha. Pro ostatní je velmi vhodné a může ušetřit spoustu času a hledání. Máš osobní zkušenost s nějakým vzdělávání a nemusí to být vždy jen škola? Mám, s okresní školou. Pomohlo Tobě samotnému? Ano, nejen technicky ale hlavně jsem se začal dívat na fotky jinak, jako divák - nikoliv jako autor. Upotřebil jsi ho někdy ve své zálibě? V podstatě stále. Je vidět vliv škol na amatérskou fotografii? Myslím si, že moc ne. Na některých výstavách amatérů s oceněnými snímky uvažuji, zda jsem blbec já nebo porota, která je ocenila. Často fotografie nemají smysl a nic neříkají. Pokud by autor použil znalosti ze škol, řešil by záběr asi jinak. Přesto jsou tyto fotografie oceňovány a myslím si, že je porotci volí proto, aby si ostatní porotci nemysleli, že při negativním názoru je blbec on. Vhodná by byla i škola pro porotce. Kde jsou fotografové vzdělaní školou? Jsou mezi námi? Jsou, ale není to moc vidět. Proč se míjejí amatéři a fotografové, kteří mají fotovzdělání? Této otázce nerozumím. Stýkám se s amatérskými fotografy a zda mají školu se neptám. Podstatné je, jaké dělají fotky. Premiéra 2012, Petr Soukeník, Zrcadlení Premiéra 2012, Eva Stanovská, Dovolená

11 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Co Ti ve vzdělávání chybí a co bys uvítal? Spíše obecně věci o vkusu a estetice a učit je už od základní školy. Když vidím některé pořady v televizi nebo filmu nebo některé výstavy fotek nebo obrazů, spíš jsem udiven, že někdo dělá ještě slušné fotky a obrazy, na které se člověk dívá rád. Někdy nevím, zda autoři kýče nevystavují záměrně a nepředpokládají, že společnost je složena jen z tupců, i když to dle voleb tak vypadá. Vztah k amatérskému vzdělávání ve fotografii vidím podobně jako vztah k Harry Potterovi - polovina obyvatel jej uznává či miluje, druhá polovina jej nesnáší. Já osobně jsem fanynka Harryho Pottera a veškerého sebevzdělávání - chodila jsem do IDIFu, jela s J. Karbusickým na Šumavu, fotila Václavák s Janem Šibíkem. Miluji všechny semináře a workshopy, kde se mohu setkat s podobnými fotonadšenci, jako jsem já. Díky workshopům a seminářům jsem poznala spostu milých lidí, se kterými jsem nyní v trvalém kontaktu, učím se od nich a mám z nich nové přátele se stejným skvělým koníčkem. Proto si myslím, že nejen vlastní kurz či seminář je důležitý pro další vzdělávání, ale již samotné tvůrčí prostředí a setkávání s lidmi má veliký význam pro další rozvoj amatérských fotografů. Eliška Rafajová, Praha Vzdělávání v jakékoliv činnosti, včetně té fotografické, je nezbytností pro kvalitativní posun jak osobní tak profesní. V současnosti je na trhu velké množství kurzů zaměřených na fotografickou tvorbu - od focení krajiny, přes focení aktů až k postprodukci. Tyto kurzy jsou zaměřeny především na seznámení s technikou fotografování, kterou je možné použít při tvorbě v daném žánru. Osobně jsem se účastnil kurzu Roberta Vana, zaměřeného na focení aktů, a byla to pro mne první příležitost osahat si studiovou techniku. Z kurzu jsem si odnesl spoustu zkušeností a poznatků. Pro kultivaci fotografické tvorby ovšem považuji za mnohem důležitější, aby se člověk vzdělával dlouhodobě, aby měl možnost revize své tvorby, možnost přímé konfrontace a v tomto ohledu považuji za zcela nezastupitelnou roli fotoklubů. Aleš Sládek, Chrudim Učený z nebe nespadl, alespoň tak nějak to říkávaly babičky. Vždy je třeba se alespoň trochu učit. Nějaká pravidla pro fotografii a obraz platí, a je dobré je poznat. Lhostejno jak. Něco pochytíme od kamarádů, koukáme na cizí obrázky, něco si načteme, sledujeme vývoj fotografie, chodíme na výstavy. Účastníme se kurzů a workshopů, poučných a převážně veselých setkání nad fotografiemi s ostatními fotografy. Jednou jsem měla možnost vidět při práci pana Vojtěchovského. Tančil mezi sklenicemi, pauzáky a světly. Nikdy nebudu sklo fotografovat, ale bylo krásné jeho fotografování sledovat. Je třeba poznat co nejvíce, aby si člověk našel vlastní cestičku a byl sám sebou. S nabytými vědomostmi naučená pravidla porušujeme a i v tom cítím kouzlo fotografie. Moudrý člověk hledá poučení a srovnávání s ostatními. Ne na vše dokážeme přijít sami. Nejcennější je, když nám někdo řekne, že naše fotografie je špatná a vysvětlí proč. Přiznejme si, že jsme ješitní, neradi kritiku slyšíme, ale na druhou stranu je posouzení největším impulsem proto, abychom přemýšleli a naše výtvory se staly lepšími. V mysli mi utkvěl výrok pana učitele Ptáčka: pokud vás nenaučím fotografovat, tak vás alespoň naučím se na fotografie dívat. I pohled na cizí díla je třeba kultivovat. Potud chvála fotoškoliček, workshopů a kurzů. Na druhou stranu je fotografie poměrně módní záležitostí a kdekdo se snaží svézt se na této vlně vydáváním knih opakujících již napsané, pořádáním kurzů, jejich obsah je prázdný. Takže pozor, pečlivě vybírat. Eva Stanovská, Dřenice TÉMA Premiéra 2012, foto uprostřed: František Stráník, Zastavení času Premiéra 2012, Bohumír Bubílek, Etapa tvorby země Premiéra 2012, Helena Marešová, Motýl velkoměsta

12 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 PremiEra 2012 XXIII. ročník fotografické soutěže Premiéra je fotografická soutěž každoročně vyhlašovaná Střediskem amatérské kultury IMPULS Hradec Králové ve spolupráci s Volným sdružením východočeských fotografů. Tento projekt se uskutečnil s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové. Dále Premiéru podpořili FOMA Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové, FOMEI a. s. Hradec Králové a redakce časopisu FotoVideo. Je určena pro všechny zájemce o fotografii a není omezena věkově ani žánrově. Jedinou podmínkou je, aby soutěžící fotografie nebyly dosud nikde vystaveny ani publikovány. V letošním XXIII. ročníku fotografické soutěže PREMIÉRA 2012 bylo porotě předloženo 510 fotografií od 67 autorů. Porota předseda: členové: MgA. Eva Končalová - profesionální fotograf, Praha MgA. Josef Ptáček - profesionální fotograf, Praha MgA. Ivo Gil - profesionální fotograf, Praha MgA. Otmar Petyniak - fotograf, lektor fotografie Hodnocení předsedkyně poroty Je mi velkou radostí a ctí vám představit fotografie 23. ročníku fotografické soutěže Premiéra v Hradci Králové, která i pro mě byla premiérou, protože jsem jako předsedkyně komise působila poprvé... V příjemném nově zrekonstruovaném prostoru Střediska amatérské kultury IMPULS jsme spolu s kolegy hodnotili 510 fotografií, které byly do soutěže přihlášeny. Bylo pro mě milým překvapením sledovat některé odevzdané soubory i jednotlivé fotografie. Zaujalo mě nadšení, které bylo z fotografií patrné. Fotografie i cykly byly zaměřené na libovolné žánry. Komise hodnotila autorský přístup k fotografii a originalitu ztvárnění. Mezi zaslanými fotografiemi bylo možné vidět od dokumentární fotografie přes inscenovanou fotografii, módní fotografii, divadelní fotografii, fotografii architektury, až po koláže. Se souborem koláží Kam kráčí lidstvo mě zaujal právě pan Jaroslav Nosek, který se ve své práci již několik let vytrvale věnuje aktuálním civilizačním tématům. Kombinací čísel a faktů upozorňuje na kritickou situaci na Zemi, kterou ilustruje na svých fotografiích. Byly hodnoceny i fotografie založené na manipulaci obrazu, ať už v grafických programech anebo za jednoduchého použití nůžek. Klasický přístup k fotografii, tedy práce ve fotokomoře, jsme zaznamenali zřídka, což je dle mého názoru škoda. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří své fotografie do soutěže přihlásili, za jejich úsilí a vytrvalost. Děkuji svým kolegům z komise za pohodovou atmosféru při hodnocení a v neposlední řadě také lektorům hradeckého IMPULSu, kteří tuto fotografickou soutěž každoročně organizují. Přeji vám Dobré světlo ve dne v noci! MgA. Eva Končalová, 6. října Slavnostní vyhodnocení XXIII. ročníku fotografické soutěže Premiéra a předání cen vítězům proběhlo 24. listopadu 2012 od 10 hodin za přítomnosti členů poroty v Galerii moderního umění, Velké náměstí 139, Hradec Králové. Oba výstavní prostory byly v tento den mimořádně otevřeny od 8 do 10 hodin.

13 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ VÝSTAVNÍ KOLEKCE 1. část Galerie Na Hradě 21. listopadu ledna 2013 (budova lékařské knihovny UK) Na Hradě 91/3, Hradec Králové Otevřeno: pondělí - pátek: 8-18 hodin 2. část INFORMAČNÍ CENTRUM listopadu 2012 Gočárova třída 1225 Hradec Králové Otevřeno: pondělí - pátek: 8-18 hodin S O U T Ě Ž E POROTA UDĚLILA: Cena VSVF Hradec Králové: Volné Sdružení Východočeských Fotografů Vítězslav Krejčí, Hradec Králové: seriál Facies nigra aneb Mentální luminometamorfózy melancholických vizí Jiří Kroul, Slavětín u Nového Města n/metují: seriál Rodinné album Milan Křiček, Pardubice: seriál Auta Martin Lukeš, Praha: seriál Tetování Libor Němec, Pardubice: seriál Autokompozice Jaroslav Nosek, Hradec Králové: seriál Kam kráčí lidstvo Kamila Olševičová, Hradec, Králové: snímek Zpětné zrcátko Cena FOMA spol. s r.o. Hradec Králové: Peter Maděránek, Prievidza: seriál Slovak cites in panorama Eva Rusová, Jílové u Prahy: snímek Moje holky 5 Lenka Židová, Broumov: snímek Aneta Cena FOMEI a.s. Hradec Králové: Kateřina Göttlichová, Praha: seriál Počmárané město Barbora Pejšková, Hradec Králové: snímky Stmívání, Smutnění, Setkání Pavel Snoha, Svitavy: seriál Old industrial Cena časopisu FotoVideo: Fedor Gabčan, Vratimov: snímky Vzpomínky I a II, Kateřina Göttlichová, Praha: snímky Žlutá, Skrz sklo, Pracující, Turista Renáta Molová, Praha: snímek Čestné uznání: Romana Brůhová, Klatovy: snímek V hledáčku Ladislav Čech, Klatovy: snímky Drezína, Sběrné místo, Tanečnice 1, Vize , Zlaté rybky Milan Fara, Praha: snímek Grácie Dagmar Novotná, Chrudim: seriál Roming Barbora Pejšková, Hradec Králové: seriál Stroje v naší krajině Libor Sakmary, Liberec: seriál Freizeit Čestné uznání: předsedkyně poroty Jiří Kroul, Slavětín u Nového Města n/metují: seriál Rodinné album 13

14 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 CENA VSVF Kamila Olševičová, Zpětné zrcátko Jiří Kroul, Rodinné album CENA VSVF A ČESTNÉ UZNÁNÍ PŘEDSEDKYNĚ POROTY Vítězslav Krejčí, Facies nigra aneb... 14

15 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Milan Křiček, Auta Martin Lukeš, Tetování Libor Němec, Autokompozice Jaroslav Nosek, Kam kráčí lidstvo 15

16 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 CENA FOMA Bohemia spol. s r.o. Hradec Králové Petr Maděránek, Slovak cites in panorama Eva Rusová, Moje holky 5 Lenka Židová, Aneta 16

17 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ CENA FOMEI a.s. Hradec Králové Kateřina Göttlichová, Počmárané město Barbora Pejšková, Stmívání, Smutnění, Setkání Pavel Snoha, Old industrial 17

18 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 ČESTNÉ UZNÁNÍ Romana Brůhová, V hledáčku Milan Fara, Grácie Ladislav Čech, Drezína, Zlaté rybky, Sběrné místo, Tanečnice, Vize

19 ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ Dagmar Novotná, Roming Barbora Pejšková, Stroje v naší krajině Libor Sakmary, Freizeit 19

20 S O U T Ě Ž E PREMIÉRA 2012 časopisu CENA FOTOVIDEO Fedor Gabčan, Vzpomínky I a II Kateřina Göttlichová, Žlutá, Skrz sklo, Pracující, Turista Renáta Molová,

PRIM A SEZÓN A. o. p. s. NÁCHODSK Á

PRIM A SEZÓN A. o. p. s. NÁCHODSK Á Informace a propozice k divadelní sekci NPS Divadelní sekce Náchodské Prima sezóny 2014 je koncipována jako soutěžní přehlídka studentského divadla umožňující setkání studentských divadelních kolektivů,

Více

Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem

Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem Městský úřad Bruntál vyhlašuje v rámci osmistého výročí jeho vzniku fotografickou soutěž s názvem Město Bruntál a lidé bruntálští aneb 800 let v drsném kraji I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tato pravidla ustanovují

Více

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky:

PROPOZICE. Časový harmonogram /předběžný/: Taneční kategorie: Věkové kategorie: Technické podmínky: Termín konání: Pátek 16. 3. 2012 Otrokovická Beseda, Náměstí 3. Května 1302, Místo konání: Otrokovice Pořadatel: DOMINO cz, o.s. NIPOS - ARTAMA A předškolní děti ( nepostupová kategorie ) B od 6 ti do

Více

Česká rada Pionýra. Pořadatelé a organizátoři:

Česká rada Pionýra. Pořadatelé a organizátoři: KORESPONDENČNÍ VÝBĚROVÁ SOUTĚŽ Pionýrského Sedmikvítku Vyhlašovatel soutěže: Česká rada Pionýra Pořadatelé a organizátoři: Vyhlašovatelem celorepublikové soutěže CLONA je Česká rada Pionýra, Senovážné

Více

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8

TALENT PRAHY 8. Josefem LADOU. s malířem, ilustrátorem a spisovatelem. Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 TALENT PRAHY 8 s malířem, ilustrátorem a spisovatelem Josefem LADOU Talentová soutěž pro základní školy Prahy 8 ÚVOD V letošním roce oslavíme 130 let od narození Josefa Lady a 60 let od jeho úmrtí, celou

Více

Pořadatelé a organizátoři:

Pořadatelé a organizátoři: KORESPONDENČNÍ VÝBĚROVÁ SOUTĚŽ Pionýrského Sedmikvítku Vyhlašovatel soutěže: Česká rada Pionýra Pořadatelé a organizátoři: FOTOSOUTĚŽ Pionýrského Sedmikvítku Vyhlašovatelem celorepublikové soutěže CLONA

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení

Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení Téma tvorby Příliš blízcí příliš vzdálení PRAVIDLA SOUTĚŽE PLNÉ ZNĚNÍ Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka tvořivosti spojená se soutěží o nejlepší

Více

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu!

Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Zajímá tě pohled na projekt Talnet z pohledu účastníka? Neváhej a přečti si rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem Talnetu! Robert Jonathan Šimon je studentem 1. ročníku Fakulty elektrotechnické

Více

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015

58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 58. FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚNÍ JIHLAVA 2015 5. 7. června 2015, Jihlava Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Společnost pro FSU, o. s., Jihlava. I. CHARAKTERISTIKA

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK CLONA FILM, FOTO, VIDEO

PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK CLONA FILM, FOTO, VIDEO PIONÝRSKÝ SEDMIKVÍTEK CLONA FILM, FOTO, VIDEO - 2016 Soutěžní řád soutěže Pionýrského Sedmikvítku CLONA je otevřená celorepubliková korespondenční soutěž v oblastech foto film (video), která je určena

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE

PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE PŘIHLÁŠKA 1. ročník celostátní soutěže PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Kategorie 4 B Soutěž pro vzdělávací instituce a organizace volnočasových aktivit Kreativní a originální využití odpadu (výrobků, materiálů

Více

"LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS"

LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a A.W.Faber-Castell

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv

Kategorie: I. vokální A. sólový zpěv B. komorní zpěv ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA VYHLAŠUJE PŘEHLÍDKU 5. 8. 5. 2014 Cílem této přehlídky je podpora interpretace skladeb Bohuslava Martinů a tvůrčí činnosti, kterou jeho dílo inspiruje. Pro účastníky přehlídky

Více

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015

GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 GJP OČIMA UČITELŮ POČET UČITELŮ: 18 MUŽI: 8 ŽENY: 8 NEURČENO: 2 SBĚR DAT: LEDEN, ÚNOR 2015 Z filmu Obecná škola Zpracovala: Mgr. Veronika Vitošková, Ph.D., školní psycholožka Celkové hodnocení školy Zdroj:

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE 15. 2. - 6. 4. 2014

VÝCHODOČESKÉ FOTOGRAFIE 15. 2. - 6. 4. 2014 4. 15. 2. - 6. 4. 2014 4. SALON 2014 MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ 15. 2. - 6. 4. 2014 4. ROČNÍK KATALOG VÝSTAVY POŘÁDÁ IMPULS HRADEC KRÁLOVÉ VOLNÉ SDRUŽENÍ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ MUZEUM VÝCHODNÍCH

Více

ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 1/2012. Jan Odehnal / Vykostit

ZPRAVODAJ VÝCHODOČESKÝCH FOTOGRAFŮ FOTOIMPULS 1/2012. Jan Odehnal / Vykostit FOTOIMPULS 1/2012 Jan Odehnal / Vykostit OBSAH 3 17. Valná hromada VSVF Program jednání, Vyhodnocení činnosti za rok 2011 8 Zpráva o hospodaření VSVF 9 Plán činnosti na rok 2012 11 Volba rady a revizní

Více

Základní škola Svitavy, nám. Míru 73

Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 vyhlašuje soutěž v rámci projektu Cesta objevování povolání (COP), pro všechny žáky základních škol a studenty středních škol Pardubického kraje v těchto oborech: 1)

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy. probíhá pod záštitou Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

8. Rokycanské bienále grafiky

8. Rokycanské bienále grafiky 8. Rokycanské bienále grafiky Datum konání: 22.9.2016 POŘADATELÉ Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech pobočka Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace Město Rokycany Agentura AM art, s.r.o.

Více

Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let, které chtějí předvést své výtvarné či pěvecké nadání nejen odborné porotě

Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let, které chtějí předvést své výtvarné či pěvecké nadání nejen odborné porotě Soutěžit mohou děti od 6 do 15 let, které chtějí předvést své výtvarné či pěvecké nadání nejen odborné porotě Vás srdečně zve na Můžete se těšit na dětská pěvecká vystoupení, výstavu soutěžních výtvarných

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Organizační řád Dějepisné olympiády Č.j.: 6 946/2007-51 dne 14. 6. 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 písm. vyhlášky č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění

vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání soutěž PROPOJENÝ SVĚT - umění v technologiích, technologie v umění Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašují v rámci Roku průmyslu a technického vzdělávání

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE Soutěž bude probíhat na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v prostředí ateliérů vybavených celkem 32 žákovskými pracovišti. K d

TECHNICKÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE Soutěž bude probíhat na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sázavou v prostředí ateliérů vybavených celkem 32 žákovskými pracovišti. K d Soutěž dětí a mládeže v programování 2016/2017 p r o p o z i c e 31. ročník - okresní kolo 7. 3. 2017 Žďár nad Sázavou Termín pro odevzdání přihlášek do okresního kola: nejpozději do 28. 2. 2017 na adresu:

Více

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje

NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje NEKOKTÁM, ČTU! Soutěž dětských čtenářů knihoven Karlovarského kraje Městská knihovna Loket 2009 Klub dětských knihoven Karlovarského kraje 2016 Základní údaje o soutěži Vyhlašovatel a garant soutěže: Klub

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014

Bohuslava Maříková. Z cyklu Pod bodem mrazu, 2007-2010 Z cyklu Paměť starých zdí, 2014 Černobílý svět Již podruhé se setkávají na společné výstavě tři spolužáci z brněnské Šuřky, kde studovali fotografii pod vedením K. O. Hrubého. V roce 2011 to byla retrospektiva i nové fotografie z Liptovské

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) Projekt Virtuální Univerzita třetího věku www.e-senior.cz projekt Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze Univerzita třetího věku Motto: Senior přichází za výukou Vzdělávání seniorů,

Více

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA

V HLAVNÍ ROLI ŘEKA VYDRA MĚSTO VIMPERK, ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava, pořádá na Kvildě a v okolí ve dnech 5. - 7.6.2015, pod vedením režiséra Jana Svatoše, STUDENTSKÝ FOTOGRAFICKÝ WORKSHOP ŠUMAVSKÉ ZÁBLESKY

Více

Evropská jazyková cena Label 2014

Evropská jazyková cena Label 2014 Evropská jazyková cena Label 2014 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PRO INOVAČNÍ PROJEKTY V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 1. CÍLE Cílem Evropské jazykové ceny Label je podporovat kvalitní inovační

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

PĚVECKOU A VÝTVARNOU SOUTĚŽ

PĚVECKOU A VÝTVARNOU SOUTĚŽ Vás srdečně zve na PĚVECKOU A VÝTVARNOU SOUTĚŽ ve středu 26. listopadu 2014 v Sále purkmistrů, Obecní dům, Ostrožná 46, Opava 9:30 Slavnostní zahájení 9:30 12:30 Průběh pěvecké soutěže a výstava soutěžních

Více

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění

FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka. Téma tvorby Můj svět. Pravidla soutěže plné znění FestArt 2006 Přehlídka tvořivosti mladých lidí Jindřichohradecka Téma tvorby Můj svět Pravidla soutěže plné znění Co je FestArt Možnost ukázat sobě i světu kolem, že jsem v něčem dobrý. Jinými slovy přehlídka

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií.

portrét autoportrét vs. Mas umelecke strevo? 2015/16 Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. áš š á Mas umelecke strevo? 2015/16 š Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE a UNIHOST OSTRAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE a UNIHOST OSTRAVA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ A OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE a UNIHOST OSTRAVA pořádají 3. ročník sommelierské juniorské soutěže za podpory Zdeňka Kopky, předsedy Unihostu a s odbornou

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Propozice k fotografování. Pro rok 2016 / 2017

Propozice k fotografování. Pro rok 2016 / 2017 Propozice k fotografování Pro rok 2016 / 2017 Jmenuji se Eva Zajícová Jsem fotografka, cestuji a fotím po celém světě, kam mě zrovna vítr zavane. Miluji přirozené světlo, uvolněnou atmosféru a upřímné

Více

Statut Ceny za aplikaci Age managementu

Statut Ceny za aplikaci Age managementu Číslo: NPK 19 Číslo vydání: 1 Strana: 1 Název: Celkem stran: 6 Platnost od: 13.06.2013 Počet příloh: 0 Statut Cena Rady kvality ČR za aplikaci Age managementu (v rámci projektu Společenské odpovědnosti)

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž

BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž Evropský týden BOZP 2006 BOZ(P) na start! Národní fotografická soutěž EVROPSKÝ TÝDEN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Evropská kampaň cílená na mladé lidi a mladé pracovníky, prováděná za účelem

Více

PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti

PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR vyhlašuje v rámci podpory roku Industry IV.0 a Průmyslové revoluce IV.0 druhý ročník soutěže PROPOJENÝ SVĚT Život ve městě budoucnosti

Více

Organizační řád Olympiády v českém jazyce

Organizační řád Olympiády v českém jazyce Organizační řád Olympiády v českém jazyce Č.j.: MŠMT 32 343/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Kam po základní škole? schůzka pro rodiče vycházejících žáků Akce, kterým je třeba věnovat pozornost už nyní Burza středních škol na SOŠ a SOU Skalka Česká Třebová: 7. - 8.10. 2015 dny otevřených dveří

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka

http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka http://www.hc-kladno.cz/cz/jagruv-gol-roku-i-pateruv-hlas-na-festivalu-klapka Jágrův gól roku i Paterův hlas na festivalu Klapka 20.02.2013 - Kladenský festival amatérského a nekomerčního filmu Klapka

Více

Organizační řád Dějepisné olympiády

Organizační řád Dějepisné olympiády Č. j. MSMT- 20 406/2016-1 Organizační řád Dějepisné olympiády ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Č1. 1 Povaha a cíl dějepisné olympiády (1) Dějepisná olympiáda (dále též jen DěO ) je soutěž 1) vycházející

Více

Statut České ceny za architekturu

Statut České ceny za architekturu Statut České ceny za architekturu Článek 1 Preambule Architektonická díla, která někdo navrhl a dbal na jejich realizaci, tvoří jen malou část celkové stavební produkce a snad ještě menší část zásahů člověka

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Organizační řád Soutěže v programování

Organizační řád Soutěže v programování Organizační řád Soutěže v programování Č.j. MSMT 32 359/2014-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění

Partnerství v oblasti kultury 2013 příloha č. 1 zápisu Ceny v oblasti kultury a umění Ceny v oblasti kultury a umění 1) Mezinárodní literární Cena Franze Kafky 2013 projekt organizuje: Společnost Franze Kafky, o. s. termín předání ceny: každoročně ve IV. čtvrtletí roku celkové náklady:

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Fotograf architektury a krajiny (kód: 34-039-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání:

Více

3) Jak se zapojit? Soutěž je určena mladým lidem ve věku 14 19 let z celé České republiky.

3) Jak se zapojit? Soutěž je určena mladým lidem ve věku 14 19 let z celé České republiky. Dobrovolnictví mění svět! Dobrovolnictví má mnoho podob, ale všechny spojuje jedno: pomáháš-li lidem, je to prospěšné nejen jim, ale i tobě jako dobrovolníkovi samotnému. Při dobrovolnické činnosti se

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Omluven: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku (budova pošty) 8. 11. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína

Veřejná soutěž na vytvoření loga (logotypu) a vizuální identity Kmochova Kolína Město Kolín Oddělení marketingu a propagace Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911 e-podatelna: posta@mukolin.cz, web: http://www.mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013

Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 Časopis a web pro všechny fotografy MEDIA INFO 2013 FOTO je nejčtenější časopis o současné fotografické tvorbě v ČR! Náš vstup na časopisecký trh zamíchal kartami mezi zavedenými fotografickými magazíny

Více

..vydáno ke dni 21. 1. 2014...

..vydáno ke dni 21. 1. 2014... ..vydáno ke dni 21. 1. 2014... I. ročník, 1. číslo název článku + stran 1 Něco málo o nás Kdo jsme? Mostecký parlament mládeže (MPM) je neformální uskupení dětí a mládeže z Mostu, kteří chtějí řešit problematiku

Více

KRÁL FOTOGRAFIE 2007 Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií

KRÁL FOTOGRAFIE 2007 Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií KRÁL FOTOGRAFIE 2007 Vzdělávací projekt, který pomáhá objevovat fotografické talenty mezi žáky 7.-9. tříd základních škol a víceletých gymnázií Korunovace králů fotografie nejmladší fotografické generace

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž:

PROPOZICE SOUTĚŽE. Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: PROPOZICE SOUTĚŽE Taneční škola DANCE No. 1. o.s., vyhlašuje taneční soutěž: OBECNÉ INFO: NÁZEV SOUTĚŽE MEZINÁRODNÍ DANCE CUP OSTRAVA 2012!!! O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA OSTRAVY DATUM KONÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ 4.

Více

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK

SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101. pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK SKB Český Krumlov Chvalšinská 111, P.O.BOX 94, Český Krumlov 38101 pořádá z pověření STK Českého badmintonového svazu IV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍHO TURNAJE kategorie U11 24. - 25. 10. 2009 Turnaj je pořádán

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti

Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Č.j.: 6 988/2007-51 dne 14. 6. 2007 Organizační řád Středoškolské odborné činnosti Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI

STAVBA ROKU 2011 V PARDUBICKÉM KRAJI Pardubický kraj ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR za odborné spolupráce České komory architektů, vypisuje 5.

Více

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16

Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2015/16 Vzhledem k odevzdání přihlášek do 30. 11. 2015 neplatí uváděné termíny pro obory s talentovou zkouškou (skupina oborů 82 Umění a užité umění a obor

Více

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013

Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Informace o 4. ročníku soutěže pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? 2012/2013 Christian Ruben, Kolumbus objevuje břehy Ameriky, 1846, plátno, olej, 145 x 190 cm Vážená kolegyně,

Více

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA

VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA VÝTVARNÉ HRÁTKY S ODPADEM - MÁME RÁDI ZVÍŘATA Vážení pedagogové, vedoucí, studenti a děti, Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do projektu pořádaného Jihočeským krajem a společností Hlavním tématem tohoto

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Portrétní fotograf (kód: 34-038-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Portrétní

Více

DĚTSKÁ SCÉNA 2015 Přehlídka dětských recitátorů

DĚTSKÁ SCÉNA 2015 Přehlídka dětských recitátorů DĚTSKÁ SCÉNA 2015 Přehlídka dětských recitátorů propozice 44. ročník 2014/2015 TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ OBLASTNÍHO (OKRESNÍHO) KOLA Oblastní kolo soutěže se uskuteční v sobotu 7. března 2015 v Domě dětí a

Více