TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD."

Transkript

1 TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010

2

3 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Název: Autor: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board Mgr. Anna Martinková, PhD. Studijní materiál pro workshop: Tvorba učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Anna Martinková Ostravská univerzita v Ostrava

4

5 OBSAH: ÚVOD INTERAKTIVNÍ TABULE A JEJÍ MOŽNOSTI INOVACE POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE INTERAKTIVNÍ TABULE JAKO BÍLÁ TABULE DALŠÍ MOŽNOSTI INTERAKTIVNÍ TABULE Příklad využití nástrojů Reflektoru, Lupy, Stínování obrazovky a Plovoucích nástrojů: Příklad využití nástroje Digitalizace obrazovky: Příklad využití nástroje Videozáznamu: Příklad využití nástroje Klávesnice a jejího ozvučení: Příklad využití nástrojů Smart Aware Toolbar ve Wordu nebo Excelu: Příklad využití psaní po interaktivní tabuli vlastními prsty: Příklad využití psaní po interaktivní tabuli ve vrstvě zápisu inkoustem : SHRNUTÍ KAPITOLY INSTALACE A NASTAVENÍ INTERAKTIVNÍ TABULE KALIBRACE INTERAKTIVNÍ TABULE NASTAVENÍ INTERAKTIVNÍ TABULE Příklad Nastavení pera a tlačítek: Příklad nastavení tloušťky nástroje Gumy: Příklad pro nastavení myši a dotykového rozpoznávání: Příklad pro Nastavení vrstvy inkoustem : Příklad pro nastavení nástrojů Smart Aware Toolbar ve Wordu INSTALACE A AKTUALIZACE SOFTWARE INTERAKTIVNÍ TABULE Příklad pro instalaci Příklad pro získání produktového klíče: Příklad k instalaci software pomocí ADMIN TOOLS: Příklad pro aktualizace software, zejména galerií Smart Notebook: SHRNUTÍ KAPITOLY VÝUKOVÉ MATERIÁLY POMOCÍ SMART NOTEBOOK APLIKACE SMART NOTEBOOK Příklad s využitím menu objektu v hypertextových odkazech Příklady s didaktickým využitím nastavení menu objektu Příklad pro využití vodorovného menu nástrojů Smart Notebook Příklady pro využití Smart Notebooku Math Tools: Příklady pro využití svislého menu záložek Smart Notebooku: Příklady pro využití importu a exportu ve Smart Notebooku: Příklad pro aktivní a pasivní přístup žáků v prezentacích Příklady didaktického využití učebních pomůcek v praxi: SHRNUTÍ KAPITOLY UČEBNÍ POMŮCKY Z GALERIE SMART NOTEBOOK UČEBNÍ POMŮCKY Z GALERIE ZÁKLADY PRO PEDAGOGY Příklady využití statických nebo interaktivních obrázků Příklady využití vysouvacích panelů na snímku prezentace UČEBNÍ POMŮCKY Z GALERIE LESSON ACTIVITY TOOLKIT Příklady dalších učebních pomůcek Lesson Activity Toolkit: SHRNUTÍ KAPITOLY ZÁVĚR... 89

6 Vysvětlivky k používaným symbolům Průvodce studiem vstup autora do textu, specifický způsob kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. Příklad objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze života, z praxe, ze společenské reality apod. K zapamatování Shrnutí shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly. Literatura použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. Kontrolní otázky a úkoly prověřují, do jaké míry studující text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace a zda je dokáže aplikovat při řešení problémů. Úkoly k textu je potřeba je splnit neprodleně, neboť pomáhají k dobrému zvládnutí následující látky. Korespondenční úkoly při jejich plnění postupuje studující podle pokynů s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběžně evidují a hodnotí v průběhu celého kurzu. Otázky k zamyšlení Část pro zájemce přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního kurzu. Pasáže i úkoly jsou dobrovolné.

7 Úvod Studijní text je zaměřen na interaktivní tabuli Smart Board. Je určen všem pedagogům, kteří se chtějí seznámit s možnostmi využití interaktivní tabule ve výuce a to nejen pomocí učebních pomůcek, vytvořených v aplikaci Smart Notebook, ale také běžným použitím interaktivní tabule podobně jako u klasické tabule. Úvodní kapitoly studijního textu se proto nejprve zabývají použitím interaktivní tabule jako běžné bílé tabule s tím rozdílem, že napsaný obsah na tabuli lze uložit a použít pro další výuku nebo k samostudiu. Následující kapitoly představují další možnosti interaktivní tabule, kterými lze zpestřit výuku a účinněji zaujmout žáky ve výuce a udržet jejich pozornost. Tento způsob práce nevyžaduje speciální přípravu učebních pomůcek k tomu, aby bylo možné interaktivní tabuli využívat, ale je spíše zaměřen na vyučovací styl učitele, který dovede aktivně a tvořivě zapojit žáky do výuky. Část textu je proto věnována také vyučovacím metodám a organizačním formám, jak účinně interaktivní tabuli využívat ve výuce v konkrétních příkladech z pedagogické praxe. Převážná část textu je soustředěna na tvorbu učebních pomůcek pomocí interaktivní tabule Smart Board. K tomu je využívána také galerie Lesson Activity Toolkit obsažená v aplikaci Smart Notebok, která je součástí instalace interaktivní tabule. Jde o předem připravené učební pomůcky, jež lze snadno upravit pro vlastní potřeby výuky změnou klíčových slov nebo obrázků. Tento studijní text není jen návodem, jak vytvářet učební pomůcky pomocí interaktivní tabule, ale poskytuje také prostor pro praktické příklady jejich využívání ve výuce spolu s vhodnou volbou organizačních forem výuky. Pozornost je soustředěna na: - rozvoj kompetencí pracovat s interaktivní tabulí; - rozvoj kompetencí vytvářet interaktivní učební pomůcky pomocí interaktivní tabule; - rozvoj kompetencí využívat vhodné vyučovací metody a organizační formy výuky s interaktivní tabulí. Po prostudování textu budete znát: Didaktické možnosti využití interaktivní tabule Smart Board Běžné používání interaktivní tabule jako bílé tabule Způsob instalace a aktualizace potřebného software interaktivní tabule Smart Board Způsob vytváření interaktivních učebních pomůcek pomocí galerie aplikace Smart Notebook

8 Získáte: kompetence pracovat s interaktivní tabulí Smart Board kompetence vytvářet učební pomůcky pomocí interaktivní tabule tak, aby se žáci (studenti, posluchači) aktivně a tvořivě zapojili do učební činnosti kompetence vhodnými vyučovacími metodami a organizačními formami výuky účinně využívat interaktivní tabuli Smart Board ve výuce Přílohy ke studijnímu textu umístěné na Internetu Studijní text obsahuje odkazy na URL adresy, kde se na Internetu nacházejí další pomůcky k této distanční opoře v podobě konkrétních ukázek vytvořených v aplikaci Smart Notebook a videoukázek technologie Media Site. Tato technologie umožnila zaznamenat současně pomocí videokamery činnost vyučujícího na interaktivní tabuli a zároveň zobrazit plochu počítače (obrázek 1). Videoukázky vznikly v přípravě na kurz interaktivní tabule jako zkušební verze, proto je přijměte v této podobě jako pomůcku k distanční opoře. Obrázek 1: Videoukázka z kurzu interaktivní tabule

9 Interaktivní tabule a její možnosti 9 1 Interaktivní tabule a její možnosti V této kapitole se dozvíte: o možnostech interaktivní tabule a zejména jejím didaktickém využití, o možnostech využívání interaktivní tabule jako běžné bílé tabule, která nevyžaduje speciální přípravu výukového materiálu a učebních pomůcek. Po jejím prostudování byste měli být schopni: vysvětlit pojem interaktivita, interaktivní učební pomůcky, využívat interaktivní tabuli jako běžnou bílou tabuli vhodně didakticky využívat interaktivní tabuli ve výuce Klíčová slova kapitoly: interaktivita, interaktivní učební pomůcky, interaktivní tabule jako bílá tabule, instalace aplikace Smart Notebook. Průvodce studiem Často se učitelé setkají s interaktivní tabulí na svém pracovišti, ale doposud ji nevyužili ke své práci. Z mnoha příčin se obávali ji využít ve výuce, protože cítili nedostatek svých kompetencí. Nebo nabyli dojmu, že interaktivní tabule vyžaduje přípravu speciálních výukových materiálů, jejichž vytvoření bude stát spoustu času a úsilí. V této lekci si ukážeme, jak použít interaktivní tabuli ve výuce běžným způsobem podobně jako bílou tabuli s popisovači nebo klasickou tabuli. Poté si ukážeme další nástroje SMART. Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 12 hodin praktických činností u interaktivní tabule a také na osobním počítači, tak se pohodlně usaďte a nenechte se nikým a ničím rušit při studování tohoto textu. K tomu, abychom si ukázali možnost využití interaktivní tabule běžným způsobem, který nevyžaduje speciální přípravu, je nutné poukázat na způsob, jakým by interaktivní tabule měla být využívána a nestala se pouhým zpestřením výuky, který se brzy okouká. Jde totiž o samotný vyučovací styl učitele a jeho přístup k podpoře aktivní a tvořivé činnosti žáků (studentů,

10 10 Interaktivní tabule a její možnosti posluchačů) k probíranému učivu. Nejde tedy o předávání hotových informací žákům. Proto v úvodní kapitole věnujme nejprve pozornost pojmům jako je interativita, aktivní a tvořivá činnost žáků, didaktické prostředky výuky a jejich účinné využívání k dosažení stanovených cílů. Poté představíme využití interaktivní tabule z pohledu snadného využití jako u bílé tabule, následně s dalšími didaktickými možnostmi, které interaktivní tabule poskytuje a není zapotřebí vytváření speciálních výukových materiálů pro interaktivní tabuli Smart Board. Před dalšími hlavními kapitolami, které se již budou věnovat tvorbě učebních pomůcek pomocí aplikace Smart Notebook pro interaktivní tabuli Smart Board, se zaměříme také na instalaci potřebného software, abychom byli schopni připravit se na výuku i na svém osobním počítači nebo notebooku. 1.1 Inovace pomocí interaktivní tabule Interaktivní tabule je jednou z možností, jak inovovat vyučovací proces pomocí informačních technologií. Cílem inovace je zkvalitňování výchovně vzdělávacího systému novými prvky (J. Skalková, 2007, s. 82). Při použití interaktivní tabule je novým prvkem zejména interaktivita, která vzniká mezi žákem a učební pomůckou prezentovanou na interaktivní tabuli. Dříve jsme znali interaktivitu jako oboustrannou komunikaci mezi žákem a učitelem nebo mezi žáky navzájem. Nyní s rozvojem informačních technologií v oblasti didaktických prostředků výuky vzniká interaktivnita i mezi učební pomůckou a žákem. Žák zasahuje interaktivně do chodu připravené učební pomůcky a tím aktivně a tvořivě vstupuje do procesu učení. Prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní žák ovládá učební pomůcku prezentovanou na interaktivní tabuli vlastním dotykem ruky nikoliv použitím periferních zařízení jako je tomu u učební pomůcky prezentované na počítači, srovnejte obrázky 2, 3. Interaktivitu, která vzniká mezi učební pomůckou a žákem, usměrňuje učitel. Ten také udává směr výuky podle individuálních potřeb žáků nebo podle momentálně vzniklé situace, což u předem připravených výukových programů nebylo nikdy možné.

11 Interaktivní tabule a její možnosti 11 Obrázek 2: J. Dostál, 3/2009, s. 19 Obrázek 3: Vlastní koláž z obrázku 1 Při srovnání obou obrázků vidíme, že student u počítače (obr. 2) vstupuje interaktivně do učební pomůcky pomocí periferních zařízení počítače jako je například klávesnice nebo myš, avšak u interaktivní tabule (obr. 3) student ovládá učební pomůcku přímo vlastním dotykem ruky, jedná-li se o typ tabule Smart Board. Takto ovládaná učební pomůcka účinněji vtahuje žáka studenta do řešeného problému probíraného učiva. Mezi základní přednosti používání interaktivní tabule ve výuce, jako materiálně didaktického prostředku k účinnějšímu dosažení cíle, patří zejména: - motivace žáka a chuť učit se, - zvýšení pozornosti žáka a její udržení,

12 12 Interaktivní tabule a její možnosti - aktivní a tvořivá učební činnost žáka, - interaktivita, která je již nejen mezi žákem a učitelem a mezi žáky navzájem, ale i mezi žákem a učební pomůckou. K tomu, aby byla interaktivní tabule úspěšně využívána ve výuce, je zapotřebí vhodně volit vyučovací metody a zejména organizační formy výuky. Záleží na osobnosti učitele a jeho vyučovacím stylu, který podporuje aktivní učení žáků, nikoliv předkládání hotových informací učitelem. Úspěšné a především dlouhodobě účinné využívání interaktivní tabule ve výuce závisí tedy na mnoha faktorech, o kterých bylo zmíněno výše. Je zapotřebí si uvědomit, že nestačí pouze dovednosti ovládat interaktivní tabuli, ale jsou důležité kompetence učitele vhodnými nemateriálními didaktickými prostředky, jakými jsou vyučovací metody a organizační formy výuky, interaktivní tabuli využívat. Schopnosti ovládat interaktivní tabuli jsou nezbytným vstupním potenciálem pro akci, nám však půjde o využití těchto schopností v kontextu situace. Zaměříme se proto na rozvoj kompetencí učitele nejen ovládat interaktivní tabuli, ale vhodně ji využívat v pedagogické praxi. 1.2 Interaktivní tabule jako bílá tabule Používání interaktivní tabule v celoobrázkovém režimu připomíná práci na běžné bílé tabuli (obrázek 4). Obrázek 4: Interaktivní tabule v celoobrázkovém režimu

13 Interaktivní tabule a její možnosti 13 Při takové práci není zapotřebí nácviku množství dovedností pro práci s interaktivní tabulí v režimu psaní nebo dotyku a také není nutné ovládat nástroje v menu aplikace Smart Notebook, která je součástí interaktivní tabule a slouží k interaktivní prezentaci výukových materiálů. Aby přechod mezi klasickou tabulí a interaktivní tabulí byl co nejjednodušší a zejména intuitivní, použijeme z aplikace Smart Notebook pouze nástroj pro zobrazení plochy interaktivní tabule po celé obrazovce (obrázek 5). Obrázek 5: Nástroj pro celoobrázkový režim aplikace Smart Notebook Příklad pro spuštění aplikace Smart Notebook: Spusťte počítač, na kterém je nainstalovaná aplikace interaktivní tabule Smart Board. Na hlavním panelu vpravo dole se nachází ikona, která menu Smart Board obsahuje. Tato světle modrá ikona ve tvaru čtverce se zobrazí s červeným křížkem, pokud není ke spuštěnému počítači připojená interaktivní tabule. Kliknutím na tuto ikonu se rozbalí menu nabídky Smart Board a na první položce se nachází Notebook, což je zkrácený název pro program Smart Notebook (obrázek 6).

14 14 Interaktivní tabule a její možnosti Obrázek 6: Zobrazení menu interaktivní tabule Smart Board z hlavního panelu Nacházíme-li se u interaktivní tabule a plochu aplikace Smart Notebook jsme zobrazili po celé ploše v tzv. v celobrázkovém režimu, pak je možné využít interaktivní tabuli jako běžnou bílou tabuli. Tento způsob práce vede učitele k používání těch návyků (zautomatizovaných dovedností), které ovládal při používání klasické tabule a křídy. Chceme-li po interaktivní tabuli psát, vyjmeme z přihrádky popisovač místo křídy a píšeme po interaktivní tabuli jako po klasické tabuli. Přitom v celoobrázkovém režimu interaktivní tabule nevidíme množství nástrojů na ikonách pro psaní čar, tvarů, textů, galerie obrázků, řazení stránek, přílohy, vlastnosti objektů apod. (viz obrázek 5, str. 13), které nejsou pro prvotní práci s interaktivní tabulí důležité. Vrátíme-li popisovače po činnosti psaní na interaktivní tabuli zpět do přihrádek na dolním okraji interaktivní tabule, pak se dostáváme automaticky z režimu popisovatelného zpět do režimu dotyku. S napsanými objekty lze pak pohybovat vlastním dotykem ruky, pokud nejsou aktivní popisovače z přihrádky. Popisované činnosti na interaktivní tabuli jsou zcela automatické, nemusíme přemýšlet nad tím, jak se dostat do režimu psaní a režimu dotyku. Vše se děje automaticky, chceme-li psát, zvedneme popisovače z dolní přihrádky interaktivní tabule, pokud je uložíme zpět, jsme automaticky v režimu dotyku.

15 Interaktivní tabule a její možnosti 15 Není zapotřebí ovládat nástroje pro vložení nové stránky (apod.) z menu nástrojů programu Smart Notebook, protože zobrazením celoobrázkového režimu ovládáme vše pouze jednoduchým plovoucím nástrojem (obrázek 7). Obrázek 7: Plovoucí v celoobrázkovém režimu panel k ovládání aplikace Smart Notebook Popsanou stranu i-tabule lze posunout na další novou stranu bez znalosti, jak vkládat novou stránku, ale stačí kliknout na šipku vpravo (viz obrázek 7) z plovoucího menu celoobrázkového režimu i-tabule. Tyto šipky zároveň slouží k pohybu mezi vytvořenými stránkami aplikace Smart Notebook. Na jednoduchém plovoucím nástroji se nachází ikona se třemi tečkami, která slouží k vyvolání menu s dalšími nástroji, které se jinak nacházejí v obrázkových ikonách (viz obrázek 5). Využívat tyto další nástroje je vhodné až po úspěšném zvládnutí jejich ovládání v aplikaci Smart Notebook v normálním tedy výchozím režimu. Ukončit práci v této aplikaci lze provést zavřením této aplikace. V plouvoucím menu například kliknutím na červeně vyznačený křížek. Po zavření celé aplikace Smart Notebook budeme dotázáni na uložení změn, zvolíme-li ano, pak do položky název souboru jej pojmenujeme. Soubor bude uložen s příponou *.notebook. Pokud soubor uložíme na přenosná média přes USB port, pak je možné vložit je do USB portu nacházející se přímo u i-tabule na dolním okraji reproduktorů umístěných po stranách interaktivní tabule, pokud k ní byly pořízeny. Otázky k zamyšlení: 1. Zamyslete se, jak využijete interaktivní tabuli ve výuce se získanou dovedností využívat interaktivní tabuli v celoobrázkovém režimu, psát po tabuli popisovači a využívat dotykový režim k přesouvání napsaných objektů.

16 16 Interaktivní tabule a její možnosti 2. Jakou organizační formu výuky a vyučovací metodu byste použili, abyste aktivně a tvořivě zapojili žáky u interaktivní tabule? Úkoly k textu 1. Získané dovednosti v této kapitole ještě nedávají záruku využívat interaktivní tabuli tvořivě a aktivně samotnými žáky. Záleží na pedagogickém mistrovství, jak bude interaktivní tabule využívána samotnými žáky s jejich aktivní účastí. Vymyslete konkrétní příklad z praxe, jak interaktivně žáky zapojíte. 2. Odpovědi na řešení a postupy předchozího zadání úkolu budou předmětem diskuse na přednášce/workshopu. Bude předvedena simulační metodou konkrétní situace z pedagogické praxe, která bude posluchači nacvičena tak, aby ji bylo možné využít v praxi. Bude využito přechodu organizační formy výuky frontální ke skupinové pomocí úkolu na interaktivní tabuli, následně bude problémovou vyučovací metodou řešena úloha na interaktivní tabuli, při které se aktivně a tvořivě projeví žáci. 1.3 Další možnosti interaktivní tabule Zpočátku využívání možností interaktivní tabule je vhodné zaměřit se na již hotové nástroje jako jsou: - reflektor (obrázek 8), - lupa (obrázek 9), - stínování obrazovky (obrázek 10), - využití plovoucích nástrojů postranní panel (obrázek 11), - digitalizace obrazovky (obrázek 12), - videozáznam (obrázek 13), - využití klávesnice a jejího ozvučení (obrázek 14 17), - využití nástrojů Smart Aware Toolbar ve Wordu, Excelu (obr ), - psaní po interaktivní tabuli vlastními prsty (obrázek 22), - psaní po ploše interaktivní tabule v tzv. vrstvě zápisu inkoustem. Tyto nástroje pomáhají udržet žáky v pozornosti a motivují k zájmu o učivo, přitom nevyžadují speciální přípravu výukových materiálů pomocí software Smart Notebook, ale postačí výukové materiály, které již máme vytvořené

17 Interaktivní tabule a její možnosti 17 nebo jsme zvyklí je používat. Například výukové programy a Internet ve výuce. Představíme si nyní jednotlivé nástroje s konkrétním využitím v pedagogické praxi. Příklad využití nástrojů Reflektoru, Lupy, Stínování obrazovky a Plovoucích nástrojů: Ve výuce Fyziky bylo probíráno učivo převodu analogového tónu do jeho digitální podoby. V části experimentální výuky, byly předvedeny vzorkovací frekvence nahrávaných tónů, pro názornější demonstraci a upozornění na významné prvky probíraného učiva bylo použito nástroje reflektoru a lupy (obrázky 8, 9). Při opakování pak bylo použito postupného odkrývání obrázků se signály (vzorkovaný, kvantovaný, digitalizovaný), úkolem žáků bylo pojmenovat je a svou odpověď kontrolovat odkrýváním šedé plochy obrazovky (obrázek 10). Obrázek 8: Reflektor zvýrazní plochu jejíž tvar, velikost i kontrast lze nastavit Obrázek 9: Lupa zvětší vybranou plochu

18 18 Interaktivní tabule a její možnosti Obrázek 10: Stínování obrazovky (šedé pole odkrývá plochu, lze volit směr odkrývání)) Přitom všechny tyto nástroje lze vyvolat jednoduše buď z menu aplikace Smart Notebook / Další nástroje SMART (viz obrázek 6, str. 14) nebo z plovoucí nástrojové lišty (obrázek 11). Plovoucí nástrojovou lištu lze skrýt / zobrazit volbou z menu aplikace Smart Notebook (5. položka z menu na obrázku 6). Obrázek 11: Vyvolání okna pro přizpůsobení plovoucích nástrojů Při častém používání těchto nástrojů Vám může vyhovovat zobrazení těchto nástrojů (jejich Zástupců ikon) přímo z lišty Hlavního panelu nabídky Start pro Snadné spuštění. Pokud je tento hlavní panel zobrazen nad ostatními okny, pak máme tyto potřebné nástroje vždy po ruce již na jedno kliknutí, což oceníme

19 Interaktivní tabule a její možnosti 19 zejména u nástroje lupy, pokud promítáme obsah na Internetu a potřebujeme zvětšit například název URL adresy. Úkoly k textu 1. Vytvořte Zástupce pro snadné spuštění ikon nástrojů reflektor, lupa, stínování obrazovky, a digitalizace obrazovky tak, aby je bylo možné spustit přímo z Hlavního panelu nabídky Start. Nezapomeňte při vytváření těchto Zástupců ikon ke snadnému spuštění na tento postup: a) Odemkněte nabídku Hlavního panelu, b) Povolte v nabídce Panely nástrojů / Snadné spuštění, c) Vytvořte na ploše zástupce nástrojů reflektor, lupa atd. z nabídky Start / Programy / Software SMART Technologies / Notebook Software / Other Notebook Tools, d) Přesuňte vytvořené zástupce z plochy do Hlavního panelu do prostoru umístěných ikon ke snadnému spuštění (vlevo u nabídky Start). 2. Vyzkoušejte si všechny možnosti nastavení nástrojů: a) Reflektoru například volbu tvaru nebo průhlednosti, možnost změny velikosti tvaru a přesouvání, b) Lupy zejména zajímavé volby zobrazení Lupy pomocí druhé ikony zleva, která je velmi praktická, protože na co ukážete kurzorem myši, to zvětší v prostoru okna Lupy, c) Stínování obrazovky v aplikaci Smart Notebook nebo na obrazovce celé plochy monitoru nebo interaktivní tabule, využití obou přilehlých stran současně. Příklad využití nástroje Digitalizace obrazovky: Představte si situaci, že na interaktivní tabuli prezentujete výukové programy nebo materiály z Internetu a vpisujete do nich vlastní poznámky. Všechny tyto provedené akce poznámek chcete uchovat pro další použití. Řešení poskytují dva nástroje: digitalizace obrazovky (obrázek 12) nebo videozáznam (str. 21).

20 20 Interaktivní tabule a její možnosti Obrázek 12: Digitalizace obrazovky Digitalizaci obrazovky lze spustit samostatně z mnoha umístění například: z menu ikony Smart Board / Další nástroje SMART, z plovoucího panelu nástrojů umístěného vlevo na obrazovce, pokud je zaškrtnuta položka zobrazit plovoucí nástroje v menu ikony Smart Board, z Hlavního panelu nástrojů z části Snadné spuštění, pokud jsme tam umístili Zástupce ke spuštění, z aplikace Smart Notebook, kde se nachází ve vodorovné liště nástrojů ikona v podobě fotoaparátu pro Digitalizaci obrazovky. Digitalizovat obrazovku znamená uložit obsah obrazovky jako obrázek. Podobně lze ukládat obsah obrazovky pomocí klávesy Printscreen do schránky v paměti počítače s tím rozdílem, že v nástroji Digitalizace obrazovky je nastaveno více možností uložení obsahu obrazovky a digitalizované obrázky se ukládají přímo do aplikace Smart Notebook. Možnosti Digitalizace obrazovky podle tlačítek v pořadí zleva: 1. Provede výřez plochy obrazovky levým tlačítkem myši ve čtyřúhelníkovém tvaru. 2. Vyšrafuje zvolenou část okna na základě pozice kurzoru myši a funkčních oblastí plochy. 3. Funguje stejně jako klávesa Printscreen tj. zachytí vše na ploše obrazovky. Obsah uloží přímo do aplikace Smart Notebook. 4. Provede výřez plochy obrazovky levým tlačítkem myši v libovolném tvaru. Digitalizované obrázky se automaticky uloží do snímku aplikace Smart Notebook. Pokud zaškrtneme volbu Digitalizovat na novou stránku, pak se každý digitalizovaný obrázek uloží na nový snímek. Bez vyznačení této volby

21 Interaktivní tabule a její možnosti 21 se všechny digitalizované obrázky umístí na sobě v jednom snímku. Můžeme je pak zkopírovat a vložit do jiného snímku, ale také do jiné aplikace například Wordu, PowerPointu, Malování apod. Část pro zájemce Digitalizované obrázky se umísťují automaticky do aplikace Smart Notebook. Pokud je tato aplikace zavřená, protože jsme nástroj Digitalizace obrazovky spustili ze samostatného umístění například z plovoucího panelu nástrojů, pak se po prvním použití tohoto nástroje automaticky otevře aplikace Smart Notebook, pokud nebyla žádná otevřená. Příklad využití nástroje Videozáznamu: Videozáznamy jsou velmi účinnou učební pomůckou, kterou lze využívat na interaktivní tabuli nebo na počítači k samostudiu nebo k individuálnímu procvičování učiva. Pomocí nástroje videozáznamu lze zaznamenat činnost realizovanou na interaktivní tabuli nebo počítači pomocí nástroje videozáznam z menu nabídky Smart Board (obrázek 13). Příklady učebních pomůcek ve formě videozáznamů naleznete na URL adrese: Obrázek 13: Spuštění nástroje Videozáznam z menu Smart Board

22 22 Interaktivní tabule a její možnosti Pokud jsou k interaktivní tabuli instalovány i Smart Board reproduktory, pak je při nahrávání slyšet i mluvený komentář všech, kteří se u interaktivní tabule nacházejí. Je zaznamenána zvuková stopa současně se záznamem obrazu realizovaných činností na interaktivní tabuli. Zvuk je možné zkvalitnit nahráváním mluveného komentáře do mikrofonu zapojeného do počítače. Část pro zájemce Lze zaznamenat současně i další zvukové stopy, které vedou z počítače (například hudba nebo komentáře z výukového programu) současně se zvukovou stopou, kterou nahráváme do mikrofonu. K tomu je zapotřebí zvuková karta, ve které je možné nastavit přímo na záložce zvuk / záznam What U Hear. Tato volba umožní zaznamenat do videozáznamu vše, co je slyšet tj. z mikrofonu i z počítače. Vytváření videozáznamů je lákavé i pro samotné žáky, kteří si zdokumentují své výrobní postupy práce nebo to, co realizovali v aktivních a tvořivých činnostech na interaktivní tabuli. Popis vytváření videozáznamu naleznete na URL adrese ve videovýuce: akt_videozaznam/supportingfiles/viewerwm7.html. Vytvořené videozáznamy jsou uloženy jako typ souboru *.avi nebo *.wmv. Přípony souborů lze nastavit před spuštěním nahrávání v okně plovoucího nástroje pro Smart Recorder tlačítkem Nabídka / Možnosti / Formát videa. Způsob, jak lze využít přehrávače Smart u již vytvořených videozáznamů, je uložen ve videovýuce na URL adrese: akt_editace_videozaznamu/supportingfiles/viewerwm7.html. Příklad využití nástroje Klávesnice a jejího ozvučení: Virtuální klávesnici je možné vyvolat přímo u interaktivní tabule Smart Board pomocí levého tlačítka umístěného na dolním okraji tabule na panelu s popisovači. Klávesnici je možné aktivovat také z menu Smart Board. Na interaktivní tabuli se zobrazí klávesnice, kterou lze nastavit na volbu klasickou, číselnou, pro možnost psaní apod. (obrázek 14).

23 Interaktivní tabule a její možnosti 23 Obrázek 14: Virtuální klávesnice a její možnosti volby Tlačítkem Nastavení lze na virtuální klávesnici nastavit ozvučení klávesnice tak, aby zněl její hlas při stisknutí kláves nebo při psaní. Klávesnice je ozvučená buď klepnutím nebo řečí, která je prezentována v anglickém jazyce. Možností nastavení klávesnice je vidět na obrázku 15. Obrázek 15: Nastavení virtuální klávesnice

24 24 Interaktivní tabule a její možnosti Uveďme si konkrétní příklad využití. Pokud se nacházíme u interaktivní tabule a ukládáme soubor, můžeme pojmenovat název tohoto souboru přímo u interaktivní tabule pomocí virtuální klávesníce. Je možné také otevřít aplikaci Word a poté stiskem kláves psát po virtuální klávesnici. Text se automaticky objeví v textu otevřené aplikace na místě, kde byl umístěn kurzor myši. Zajímavou možností je využití nastavení klávesnice do pozice Psát, zobrazí se klávesnice v podobě, kterou vidíme na obrázku 16. Obrázek 16: Nastavení virtuální klávesnice do pozice Psát V krátké časové prodlevě po napsání textu vlastním rukopisem do plochy vyznačených řádků virtuální klávesnice se objeví automaticky text v místě, kde byl umístěn kurzor myši v aplikaci Word (obrázek 17). Obrázek 17: Využí virtuální klávesnice v pozici Psát při psaní ve Wordu

25 Interaktivní tabule a její možnosti 25 Můžeme také nastavit časovou prodlevu, za jak dlouho bude převedeno psané písmo na text a to pomocí Nastavení klávesnice (viz obrázek 15, str. 23). Popis činností s virtuální klávesnicí naleznete na URL adrese ve videovýuce: kt_klavesnice2/supportingfiles/viewerwm7.html. Vložit psaný text do aplikace Word je možné i pomocí nástroje Smart Aware Toolbar, o tom je následující příklad. Příklad využití nástrojů Smart Aware Toolbar ve Wordu nebo Excelu: Na interaktivní tabuli lze upravovat také soubory vytvořené v jiných aplikacích například Word, Excel, Power Point apod. a vpisovat do těchto otevřených souborů přímo z interkativní tabule. Takto upravené soubory lze uložit i s těmito změnami. Postup je snadný. Otevřeme požadovaný soubor například ve Wordu a napíšeme popisovači nebo vlastními prsty slovo (viz následující příklad psaní prsty po interaktivní tabuli, s. 28). Automaticky se zobrazí nástroj Smart Aware Toolbar pro možnost uložení tohoto záznamu (obrázek 18.). Obrázek 18: Smart Aware Tooblar pomocí tohoto nástroje lze převést napsaný text jako obrázek nebo text přímo do aplikací Word, Excel atd. Pomocí tohoto nástroje lze uložit napsaný text do aplikace Word nebo Excel aj. První tlačítko převede napsaný objekt jako obrázek, druhé tlačítko převede napsaný objekt do tiskací podoby. Na obrázku 19 je využito prostředního tlačítka nástroje Smart Aware Toolbar, které umožnilo převést psanou podobu slova do jeho tiskacího tvaru. Pokud bychom zvolili první tlačítko nástroje Aware, pak by objekt zůstal v psané podobě a byl by uložen jako obrázek.

26 26 Interaktivní tabule a její možnosti Obrázek 19: Nástroj Smart Aware Toolbar pro převedení psané podoby slova do jeho tiskací podoby v aplikaci Word V dalším příkladu si ukážeme totéž v aplikaci Excel, jehož využití je možné nejen ve výuce Informatiky nebo při výpočtech v Matematice, ale také například při soutěžení třídy o nejlepší výsledky, kdy je možné využít aplikace Excelu k počítání získaných bodů. Tyto body přitom budou zapisovány pomocí popisovačů interaktivní tabule a budou psány přes buňky sešitu Excelu. Pomocí prostředního tlačítko nástroje Smart Aware Toolbar bude toto číslo převedeno do tiskací podoby a uloženo do buňky otevřeného sešitu Excelu. Na rozdíl od činností ve Wordu, je zapotřebí v Excelu dodržet tento postup: označit nejprve buňku (jednou klepnout), do které budeme požadovat přesun námi napsaného psacího tvaru textu do jeho tiskací podoby, poté napsat text v našem příkladu jsme napsali číslo (obrázek 20), přitom můžeme psát libovolně přes více buněk otevřeného sešitu Excelu, následně stisknout prostřední tlačítko pro převedení písma do jeho tiskací podoby,

27 Interaktivní tabule a její možnosti 27 text se objeví v převedeném tiskacím tvaru v té buňce, kterou jsme označili na začátku. Obrázek 20: Nástroj Smart Aware Toolbar pro převedení psané podoby čísla do jeho tiskací podoby v předem označené buňce sešitu Excel Použijeme-li první tlačítko pro převedení napsaného objektu jako obrázek, pak se po označení objektu objeví uchopovací body kolem obrázku (obrázek 21). Obrázek 21: Nástroj Smart Aware Toolbar pro převedení napsaného čísla jako obrázku do sešitu Excel Videoukázku činností s nástrojem Aware Toolbar naleznete na URL adrese: kt_aware_word_excel/supportingfiles/viewerwm7.html.

28 28 Interaktivní tabule a její možnosti Úkoly k textu 1. Vyzkoušejte si nástroje Smart Aware Toolbar na svém počítači, i když nejste připojeni k interaktivní tabuli podle následujících cvičení: a) otevřete si Word a zobrazte plovoucí nástroje z menu Smart Board (viz obr. 6, str. 14, na obrázku 5. položka z menu), b) v plovoucím menu zvolte nástroj Pera (viz obr. 11, str. 18, na obrázku jde o svislé ikonky umístěné vlevo v plovoucím nástroji, zvolte jednu z položek nabídky barev), c) napište do stránky aplikace Word nástrojem Pera nějaký objekt a vyzkoušejte si uložení tohoto objektu jako textu do aplikace Word (viz obr. 19, str. 26), d) podobně vyzkoušejte nástroje Smart Aware Toolbar v aplikaci Excel podle obrázku (str. 27), e) zvolíte-li nástroj Pera, nezapomeňte se po ukončení psaní pomocí tohoto nástroje přepnout do režimu dotyku a to kliknutím na nástroj Vybrat, který se nachází na 1. položce plovoucího menu (viz obr. 11, str. 18). Následně, po prvním klepnutí do stránky Wordu, se objeví na obrazovce vpravo dole plovoucí okno: Klepnutím sem obnovíte psaní ponechejte jej bez povšimnutí, pokud nechcete předchozí napsaný text nebo obrázek obnovit a pokračujte v práci. 2. Stejnou činnost proveďte také u interaktivní tabule, ale pro psaní zvolte přímo popisovačů umístěných v přihrádce na dolním okraji interaktivní tabule. Zvednutím popisovače automaticky aktivujete plovoucí panel nástrojů pro Smart Aware Toolbar. Celá tato činnost bude mnohem jednodušší a intuitivnější, pokud budete pracovat s nástrojem Smart Aware Toolbar přímo u interaktivní tabule. Velmi praktické je využívání psaní nebo kreslení popisovači do aplikací například Word nebo Power Point aj. v případech, ve kterých byste s potížemi ovládali kreslení pomocí myši. Příklad využití psaní po interaktivní tabuli vlastními prsty: Psaní po interaktivní tabuli vlastními prsty lze snadno. Stačí aktivovat režim psaní a to zvednutím některých z popisovačů umístěných na dolním okraji

29 Interaktivní tabule a její možnosti 29 interakteraktivní tabule, jen místo popisovači budeme psát vlastními prsty. Ukázku této činnosti je vhodné prohlédnout přímo ve videoukázce. V ní je nejprve vidět psaní po interaktivní tabuli pomocí popisovačů a poté vlastními prsty (v části od 1min 45 sec). Ukázku naleznete na URL adrese (obrázek 22): kt_pokrac_bila_tabule/supportingfiles/viewerwm7.html. Obrázek 22: Psaní po interaktivní tabuli vlastními prsty Příklad využití psaní po interaktivní tabuli ve vrstvě zápisu inkoustem : Psaní po interaktivní tabuli a ukládání tohoto zápisu je umožněno nejen na stránce aplikace Smart Notebooku (více ve 3. kapitole) nebo díky Smart Aware Toolbar (viz s. 25), ale lze psát či kreslit také po ploše obrazovky např. po otevřené části výukového programu nebo stránkách Internetu. Můžeme vpisovat vlastní poznámky, nákresy apod. a ukládat tento obsah pomocí vrstvy zápisu inkoustem. Postup využití vrstvy zápisu inkoustem na ploše obrazovky: zvedneme popisovač umístěný v přihrádce interaktivní tabule, automaticky se zobrazí ohraničení v okolí vrstvy zápisu (šedý okraj plochy interaktivní tabule, obr. 23) poznámka: vrstva zápisu inkoustem se neobjevuje v aplikacích s nástrojem Smart Aware Toolbar a ve Smart Notebooku, protože zápis v těchto aplikacích má své možnosti ukládání,

30 30 Interaktivní tabule a její možnosti začneme vpisovat do vrstvy zápisu inkoustem např. po otevřené internetové stránce (obr. 23, 1. krok na obrázku), po vrácení popisovače zpět do přihrádky a po následném kliknutí do vrstvy zápisu inkoustem se objeví plovoucí okno s výzvou uložit nebo zavřít vrstvu zápisu inkoustem (obr. 23, 2. krok na obrázku), uložení vrstvy zápisu je provedeno podobným způsobem jako u nástroje Digitalizace obrazovky (viz str. 19). To znamená, že potvrzením volby uložit vrstvu zápisu inkoustem se digitalizuje plocha obrazovky do aplikace Smart Notebooku. Podle potřeb uložte další změny provedené ukládáním vrstvy zápisu inkoustem, po uložení vrstvy zápisu inkoustem a po následném ovládání tabule dotykem se objeví výzva (obr. 23., 3. krok na obrázku), zda se chceme vrátit zpět k vrstvě zápisu, která naším dotykem zmizela, pokud nevyužijeme této možnosti, po chvíli zmizí automaticky tato nabídka, Chování vrstvy zápisu inkoustem lze nastavit v Control panelu v části Konfigurace nástrojů Smart / Nastavení vrsty inkoustem (viz obrázky 37, 38 na str. 43). Obrázek 23: Popis činnosti 1 3 při psaní pomocí vrstvy zápisu inkoustem

31 Interaktivní tabule a její možnosti 31 Úkoly k textu 1. Zobrazte interaktivní tabuli jako bílou tabuli, vyzkoušejte si psaní po interaktivní tabuli přiloženými popisovači, ale i vlastními prsty. 2. Vyzkoušejte si možnosti režimu psaní po tzv. vrstvě inkoustem. 3. Změňte nastavení vrsty inkoustem tak, aby se nezobrazovalo ohraničení okolo vrstvy psaní inkoustem a to pomocí Konfigurace nástrojů Smart v Control panelu z nabídky ikony Smart Board. 4. Nastavte si podle svých potřeb Plovoucí nástroje, které lze zobrazit z menu Smart Board, ale také z hlavního panelu vytvořením zástupců těchto ikon pro Lupu, Reflektor, Stínování a Digitalizaci obrazovky. 5. Zopakujte si využití možností Dalších nástrojů Smart: Lupa, Reflektor, Stínování obrazovky. 6. Vyzkoušejte nástroje Digitalizace obrazovky na Internetu. Digitalizovaný obsah (obrázek i text), který se automaticky uložil do aplikace Smart Notebook zkopírujte a vložte například do Wordu. Zkuste totéž i opačně tj. zkopírujte obsah z Wordu do Smart Notebooku, srovnejte rozdíl zkopírovaného textu z Wordu do Smart Notebooku (lze editovat) proti digitalizovanému textu (nelze již editovat, je vloženo jako obrázek). Zkuste využít u vytvořené tabulky ve Wordu možnosti digitalizace obrazovky. 7. Otevřete si Word a Excel (Power Point ) a vyzkoušejte si psaní do těchto aplikací a ukládání pomocí Smart Aware Toolbar. 8. Otevřete pracovní list, který jste dříve vytvořili například ve Wordu a nástrojem Smart Aware Toolbar nakreslete pomocí popisovačů vybrané objekty, které byste s potížemi vytvářeli pomocí myši, uložte. 1.4 Shrnutí kapitoly Možnosti interaktivní tabule ve výuce se zaměřením na didaktické využití lze shrnout v následující tabulce (tabulka č. 1, str. 30). Korespondenční úkol č. 1 Vytvořte videozáznam jako učební pomůcku z činností realizovaných na počítači nebo přímo na interaktivní tabuli. Úkol odevzdejte na do ukončení závěrečného workshopu.

32 32 Interaktivní tabule a její možnosti Tabulka č. 1: Možnosti interaktivní tabule Smart Board Popis činnosti: Psaní po tabuli Ovládání i- tabule dotykem Používání nástrojů, které zvyšují pozornost a motivaci žáků Vytváření videozáznamů Provázání s jinými aplikacemi Interaktivní tabule: lze uchovat v paměti počítače a k poznámkám se vracet, i- tabule může mít mnoho stran jako snímky v prezentaci; je možné vpisovat poznámky do známých dokumentů Microsoft Office a změny uložit v původním typu souboru; vpisovat nebo dokreslovat poznámky do jakéhokoliv souboru, programu, obrázku, technickému plánku a uložit digitalizováním obrazovky nebo videozáznamem; převádět psanou podobu textu do tištěné podoby. lze využít výukové programy k výuce frontální nebo skupinové s řízením a kontrolovatelným postupem, možnost usměrňování procesu učení; interaktivní a multimediální učební pomůcky z galerii i- tabule např. flash animace, dynamické objekty, didaktické testy, jejichž obsah lze doplnit podle vlastních potřeb; vlastní pomůcky vytvořené pomocí software i-tabule přesouvání objektů, přiřazování,, odkrývání objektů textů pod obrázky; elektronické učebnice Fraus obsahují výkladovou část s multimediálními odkazy, zvukovými nahrávkami a video ukázkami, dále obsahuje interaktivní cvičení pro žáky, cvičení jsou propojená s funkcemi i-tabule; speciální programy ideální pro i-tabuli: Smart Ideas např. pro tvorbu myšlenkových map, Smart Bridgit virtuální spojení s výukou v externích učebnách apod. reflektor soustřeďuje pozornost žáků na vybranou oblast i-tabule; stínování obrazovky umožňuje postupně odkrývat texty, obrázky; lupa zvětší vybraný pozorovaný jev; kouzelná hůlka zdůrazňuje napsaný jev, který po určitém čase automaticky zmizí, animace objektů apod.; ozvučená klávesnice, přepis psané podoby písma na tiskací tvar. z činností realizovaných na i-tabuli (např. s výukovým programem, konstrukce, technické postupy apod.); nově kromě formátů avi, také wmv. Microsoft Word, Excel, PowerPoint, NetMeeting; CorelDraw, AutoCAD, Adobe AcrobatProfessional ; OpenOffice (např. pomocí panelu nástrojů Smart Aware Toolbar).

33 Instalace a nastavení interaktivní tabule 33 2 Instalace a nastavení interaktivní tabule V této kapitole se dozvíte: o možnostech kalibrace zarovnání bodů správnou orientaci pro přesnost dotyku na interaktivní tabuli, o možnostech nastavení hardware interaktivní tabule Smart Board přes položku Control panel, o způsobu instalace a aktualizace software pro interaktivní tabuli Smart Board. Po jejím prostudování byste měli být schopni: provést kalibraci interaktivní tabule Smart Board pro přesnost dotyku, orientovat se v možnostech nastavení hardware interaktivní tabule, instalovat a aktualizovat software interaktivní tabule Smat Board. Klíčová slova kapitoly: Klíčová slova tvoří logickou součást každé kapitoly. Průvodce studiem V této kapitole se dozvíte, jak si nainstalovat a aktualizovat software interaktivní tabule na svůj osobní počítač, abyste se mohli připravovat na výuku i v domácím prostředí. Dozvíte se také, jaké možnosti nastavení má interaktivní tabule například požadujete-li, aby popisovače umístěné na dolním okraji interaktivní tabule zaznamenávaly tenčí linku než je její výchozí nastavení. Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 4 hodiny, v této části kapitoly bude vhodnější vyzkoušet některé části přímo u interaktivní tabule. 2.1 Kalibrace interaktivní tabule Kalibrace dotyku nebo-li orientace tabule (označované také jako zarovnání) zajišťuje co nejpřesnější dotyk na interaktivní tabuli, ať již při psaní nebo při

34 34 Instalace a nastavení interaktivní tabule dotyku a přesouvání objektů. Znamená to, že místo, kterého se dotkneme bude v počítači vyhodnoceno zcela přesně. Část pro zájemce Interaktivní tabule Smart Board je založena na odporové technologii. Mezi dotykovou vrstvou a zadní částí interaktivní tabule je vzduchová vrstva. Naším stiskem, a tedy stlačením těchto dvou vrstev k sobě, je v počítači vyhodnocena souřadnice bodu našeho stisku a jsme schopni ovládat takto interaktivní tabuli v přímém kontaktu bez použití myši k počítači. Doporučuje se tuto kalibraci interaktivní tabule pro přesnost dotyku provádět pokaždé, když znovu zapínáme počítač a je k němu připojená interaktivní tabule. Je několik možností, jak tuto kalibraci provést. Například z menu Smart Board / Orientace... Mnohem rychlejší variantou je vyvolání kalibrace současným stiskem dvou tlačítek, která se nacházejí na dolním okraji interaktivní tabule mezi popisovači. Jedná se o tlačítka pro vyvolání virtuální klávesnice a pro vyvolání pravého tlačítka myši. Pokud se tato dvě tlačítka stisknou současně a chvíli přidrží, zobrazí se po ploše interaktivní tabule postupně červené křížky (obrázek 24). Obrázek 24: Kalibrace nebo-li zarovnání bodů na interaktivní tabuli

35 Instalace a nastavení interaktivní tabule 35 Středy těchto postupně vyznačovaných křížků je nutné stisknout co nejpřesněji až do posledního vyznačeného bodu. Poté se kalibrace automaticky ukončí a vrátí zpět do režimu interaktivní tabule. Pokud nepřesně provedeme označení některého z těchto bodů, pak po dokončení kalibrace bude toto místo interaktivní tabule také nepřesné na dotyk i psaní. Je vhodné proto kalibraci provést znovu. Část pro zájemce Množství bodů pro kalibraci je možné nastavit od 6, 9, 12 podle typu interaktivní tabule. Doporučováno je 9 bodů, u širokoúhlých 12. Toto nastavení počtu bodů je možné provést z menu Smart Board / Control Panel / Orientace zarovnání produktu SMART. Více o Control Panelu v následující kapitole. Videoukázka z této činnosti kalibrace interaktivní tabule je umístěná na URL adrese (pro ukázku kalibrace posuňte záznam na 2 min 50 seund): t_pripojeni_kalibrace/supportingfiles/viewerwm7.html Úkoly k textu Vyzkoušejte si kalibraci interaktivní tabule pomocí snadného spuštění této funkce současným stisknutím dvou tlačítek na dolním okraji interaktivní tabule mezi uloženými popisovači. 2.2 Nastavení interaktivní tabule Pomocí Control Panelu lze nastavit hardware interaktivní tabule Smart Board, mezi tyto možnosti patří celá řada nastavení, vybereme pouze nejvýznamnější z nich pro usnadnění práce s interaktivní tabulí. Nabídku okna Control Panelu (obrázek 25) lze vyvolat z menu Smart Board. Zaměříme se na část: Nastavení hardwaru Smart (obrázek 26), Konfigurace nástrojů Smart (obrázek 27).

36 36 Instalace a nastavení interaktivní tabule Obrázek 25: Control Panel z menu nabídky Smart Board V nastavení hardwaru Smart (obrázek 26) je celá řada možností nastavení a voleb, jak bude hardware interaktivní tabule fungovat podle našich potřeb. Možnosti těchto nastavení jsou zobrazeny pouze s připojenou i-tabulí k počítači. Pokud některá z nastavení změníme, vždy je možnost jednoduchého návratu do výchozího nastavení. Zaměříme se na nejvíce využívané a významné části těchto nastavení: Nastavení pro popisovače (barva, tloušťka), gumu (tloušťka) a 2 tlačítka (myš, klávesnice) umístěná na dolním okraji interaktivní tabule; Nastavení počtu bodů pro kalibraci interaktivní tabule; Nastavení pro myš (a dotykové rozpoznávání). V konfiguraci nástrojů Smart (obrázek 27) se zaměříme na: Nastavení vrstvy inkoustem; Nastavení link Aware; Ostatní nastavení lze provést přímo u možností nástrojů, které byly popisovány výše u Dalších nástrojů Smart: tj. klávesnice, videozáznam, přehrávač apod.

37 Instalace a nastavení interaktivní tabule 37 Obrázek 26: Control panel / Nastavení hardware SMART Obrázek 27: Control panel / Konfigurace nástrojů SMART

38 38 Instalace a nastavení interaktivní tabule Připomínáme, že nastavení hardwaru Smart je možné prohlížet pouze v případě, že je připojená interaktivní tabule k počítači. Příklad Nastavení pera a tlačítek: V Control panelu / v Nastavení hardwaru Smart / v 1. položce z rozbaleného menu (obr. 26, s. 37) se nachází položka Nastavení pera a tlačítek klepneme na ikonu s vybranou barvou popisovače (obrázek 28) a můžeme nastavit nové vlastnosti (obrázek 29, 30) například tloušťku čáry popisovače. Obrázek 28: Nastavení vlastností pro popisovač interaktivní tabule Obrázek: 29: Vlastnost průhlednosti Obrázek 30: Vlastnost popisovače

39 Instalace a nastavení interaktivní tabule 39 Změnou výchozího nastavení vlastnosti popisovače v našem případě tloušťky čáry na první nejtenčí nastavení se aktivuje tlačítko (Save Tool Properties dole na obrázku 29 a 30 je prozatím šedé - neaktivní) pro uložení této vlastnosti do nastavení hardware Smart konkrétně v tomto případě u popisovače. Takto provedeme změnu tloušťky i u dalších popisovačů (celkem 4), je možné se snadno vrátit na původní nastavení přes tlačítko výchozí nastavení umístěné vpravo dole viz obrázek 26. Příklad nastavení tloušťky nástroje Gumy: Podobně lze nastavit také tloušťku nátroje Gumy z menu Smart Board / Control panel / Nastavení hardware SMART a klepnutím na ikonu Gumy (obrázek 31) se objeví nabídka tloušťky tohoto nástroje (obrázek 32). Obrázek 31: Nastavení vlastností pro Gumu umístěnou v přihrádce na dolním okraji interaktivní tabule Obrázek 32: Nastavení tloušťky nástroje Gumy

40 40 Instalace a nastavení interaktivní tabule Příklad nastavení 2 tlačítek na dolním okraji interaktivní tabule: V Control panelu / v Nastavení hardwaru Smart / v první položce z rozbaleného menu (viz obr. 26, s. 37) Nastavení pera a tlačítek klepneme na ikonu pro 2 tlačítka (obrázek 33). Zobrazí se nám možnosti (obrázek 34) pro Akce tlačítek. Doporučuje se provést změny nastavení těchto dvou tlačítek pouze v případě, že výchozí nastavení tlačítek pro klávesnici a vyvolání pravého tlačítka myši nevyužíváme. Obrázek 33: Nastavení akcí pro 2 tlačítka umístěná na dolním okraji interaktivní tabule mezi popisovači Obrázek 34: Nastavení možností akcí tlačítek

41 Instalace a nastavení interaktivní tabule 41 Příklad nastavení počtu bodů pro kalibraci interaktivní tabule V nastavení hardware SMART je důležitou položkou volba počtu bodů pro kalibraci interaktivní tabule. Nastavit počet bodů lze z menu Smart Board / Control panel / Nastavení hardware SMART / rozbalení nabídky (viz obrázek 26, s. 37 výše) a volbou položky Nastavení orientace / zarovnání. Z nabídky zvolte požadovaný počet bodů (obrázek 35). Doporučuje se 9 bodů a pro širokoúhlé interaktivní tabule 12 bodů. Obrázek 35: Nastavení počtu bodů pro kalibraci interaktivní tabule V nabídce Control panelu v části Nastavení hardware SMART je možné nastavit další vlastnosti interaktivní tabule, pro naše použití postačí již výše vybraná nastavení, za zmínku stojí ještě následující příklad. Příklad pro nastavení myši a dotykového rozpoznávání: Pokud je k interaktivní tabuli připojen notebook, většinou se setkáme s nabídkou Možnosti dotykového rozpoznávání (obrázek 36). Volba poslední nabídky Umožnit dotykové rozpoznávání je vhodná bez zapnutí této volby, protože kolem kurzoru umístěném na ploše interaktivní tabule se při

42 42 Instalace a nastavení interaktivní tabule každé akci objevuje nabídka dalších možností, které se mohou jevit jako obtěžující při běžné činnosti na interaktivní tabuli. Obrázek 36: Nastavení ovládání dotyku místo myši Kromě Nastavení hardware SMART, které bylo představeno v předchozím textu, lze v nabídce Control panelu zvolit také Konfiguraci nástrojů SMART (viz obr. 27, s. 37). Je zde řada možností nastavení, v následujícím textu se budeme zabývat nejčastěji používaným nastavením. Příklad pro Nastavení vrstvy inkoustem : V Control panelu / v části Konfigurace nástrojů SMART / v Nastavení vrstvy inkoustem lze upravit chování vrstvy zápisu inkoustem (obrázek 37, 38). Je vhodné vyzkoušet si nejprve využívání vrstvy inkoustem (viz popis str. 29) před případnými změnami výchozích nastavení. Doporučuje se ponechat výchozí nastavení, zajímavou volbou je však první položka, kdy můžeme zamezit zobrazování šedého rámečku kolem plochy obrazovky interaktivní tabule, který se objeví, pokud zvedneme popisovač z přihrádky.

43 Instalace a nastavení interaktivní tabule 43 Obrázek 37: Nastavení vrstvy inkoustem přes Control panel / Konfigurace... Obrázek 38: Nastavení vrstvy inkoustem

44 44 Instalace a nastavení interaktivní tabule Příklad pro nastavení nástrojů Smart Aware Toolbar ve Wordu... V předchozí kapitole 1. 3 byly představeny možnosti psaní poznámek nebo kreslení obrázků přímo do aplikací Word nebo Excel tak, aby bylo možné je také uložit. Uložení bylo možné provést pomocí panelu nástrojů Smart Aware Toolbar, který se automaticky aktivoval při psaní do těchto aplikací. V případě, že by tento nástroj nebyl nastaven, je možné upravit přes Control panel v Nastavení konfiguraci nástrojů Smart (obrázek 39) tak, že umístíme zatržítko k aplikacím, ve kterých chceme nástroje Smart Aware používat (obrázk 40). Obrázek 39: Nastavení nástroje Smart Aware pro aplikace Word, Excel aj. Obrázek 40: Povolení nástroje Smart Aware Toolbar v aplikaci Word

45 Instalace a nastavení interaktivní tabule 45 Úkoly k textu Vyzkoušejte si možnost nastavení tenčí čáry, kterou lze napsat popisovači z dolního okraje interaktivní tabule. Proveďte změnu těchto nastavení pro všechny popisovače interaktivní tabule pomocí Nastavení hardware SMART v nabídce menu Smart Board / Control panel. 2.3 Instalace a aktualizace software interaktivní tabule Instalace a aktualizace software interaktivní tabule Smart Board je nezbytnou součástí naší přípravy na výuku a proto je nezbytné dokázat provést instalaci na svůj osobní počítač a umět se orientovat i v jeho aktualizacích. Podle licenčního ujednání, které nalezneme v části Nápovědy aplikace Smart Notebook / O aplikaci SMART Notebook (obrázek 41), v záložce Licence, odstavec 2. 2 obsahuje část, ve které je popsána možnost užívat licenci na osobním počítači a tedy i v domácím prostředí, pokud jsme zaměstnanci nebo žáky školy, jež je vlastníkem licence. Obrázek 41: Nápověda / O aplikaci SMART Notebook / Licence

46 46 Instalace a nastavení interaktivní tabule Příklad pro instalaci Příklady jsou uvedeny pro instalaci na počítačích s operačním systémem Windows. Doporučujeme Windows XP a výše. U Windows Wista je zapotřebí před instalací dočasně odstranit zatržítko u nástroje Řízení uživatelských účtů a to takto: Start / Nastavení / Ovládací panely / Uživatelské účty / Zapnout nebo vypnout nástroj Řízení uživatelských účtů / odstraňte zatržítko u položky K zabezpeční počítače použijte nástroj Řízení uživatelských účtů (UAC). Po instalaci vraťte zatržítko zpět. Doporučením je instalovat celý administrátorský balíček Admin tools (zdůvodnění na str. X) pro interaktivní tabuli Smart Board. Instalace se nachází na URL adrese: v části Software downloads, zobrazí se následující okno (obrázek 42), ve kterém lze provést stažení doporučeného instalačního balíčku Admin tools a zároveň provést registraci produktu interaktivní tabule pro získání produktového klíče. Obrázek 42: Instalace Smart Board balíčku a registrace produktu

47 Instalace a nastavení interaktivní tabule 47 Příklad pro získání produktového klíče: Požádejte administrátora, který bude instalovat software interaktivní tabule Smart Board, aby Vám sdělil produktový klíč, který potřebujete k instalaci software Smart Board pro osobní počítač. Část pro zájemce: Chcete-li sami získat produktový klíč, musíte provést registraci interaktivní tabule na základě zjištění jejího registračního klíče, který je uveden na zadní straně interaktivní tabule Smart Board u čárového kódu ve tvaru například SB680-R2-xxxxxx podle typu tabule. Počáteční čísla odpovídají typu tabule a místo písmen x budou uvedeny číslice. Zjištěním tohoto registračního klíče můžeme začít vyplňovat registrační formulář pro získání produktového klíče. Registrační formulář je uveden na Internetu, jehož odkaz je na stránkách instalace (předchozí obrázek 42 vpravo: Register your product ) nebo přes Control panel nabídky Smart Board (obrázek 43). Obrázek 43: Registrace produktu interaktivní tabule z nabídky menu Smart Board / Control panel / Informace o softwaru a podpoře produktu / Nástroje / Registrovat hardware.

48 48 Instalace a nastavení interaktivní tabule Kliknutím na položku registrace hardware (viz obr. 43) interaktivní tabule budete připojeni na URL adresu: Zde pak pokračujte tlačítkem Continue a vložte do vymezeného pole registrační číslo interaktivní tabule. Přímá URL adresa k oknu registrace hardware pomocí registračního klíče je (obrázek 44): ODE=Published&NRNODEGUID=%7bFFD089DD-D4BB-48CB-B0BB- 4C2B2A373CFB%7d&NRORIGINALURL=%2fst%2fen- US%2fSupport%2fRegistration%2fdefault%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest. Obrázek 44: Registrace hardware uvedením jeho registračního klíče Poté pokračujte tlačítkem Add, kde vypíšete další nezbytné údaje, zejména svou ovou adresu. Na ni Vám po úspěšné registraci bude zaslán PRODUKTOVÝ KLÍČ. Tento klíč bývá uveden ve tvaru začínajícím na NB-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx. Při instalaci budete vyzváni k uvedení produktového klíče.

49 Instalace a nastavení interaktivní tabule 49 Příklad k instalaci software pomocí ADMIN TOOLS: Pro instalaci software Smart Board na svůj osobní počítač jsme zvolili administrátorský balíček Admin tools, který umožňuje používat všechny součásti stejně jako u interaktivní tabule například použití plovoucího panelu nástrojů (Smart Board Tools), nastavení dalších nástrojů Smart do Hlavního panelu v části Snadné spuštění apod., pouhá instalace Smart Notebook toto neumožňuje. Instalaci proveďte z URL adresy: US/Support/Downloads/Admin+tools/AdminToolsNB.htm Z odkazů uvedených v bodech (manažer, ovladače, Smart Notebook) si stáhněte a uložte na pevný disk počítače všechny instalační součásti (obrázek 45). Obrázek 45: Instalace Smart Board pomocí admin. balíčku Admin tools Po jejich stažení na pevný disk počítače a následném rozbalení jejich zazipovaných částí proveďte instalaci v požadovaném pořadí uvedeném výše. V části třetího kroku instalace u produktu Smart Notebook budete vyzváni k zápisu produktového klíče a zároveň budete vyzváni k potvrzení stažení nové zkušební verze (30 dní) pro: instalaci Smart Notebook Math Tools (obr. 46, více na str. 68).

50 50 Instalace a nastavení interaktivní tabule Obrázek 46: Instalace zkušební verze Smart Notebook Math Tools V závěru instalace Smart Notebook budete vyzváni také k instalaci galerií, jež lze provést i dodatečně při aktualizaci (viz s. 51): galerie Essentials Lesson Activity Toolkit Instalaci je možné provést i bez produktového klíče pouze na zkušební dobu 30 dní, poté je nutné software aktivovat pomocí produktového klíče z menu Smart Board / Vítejte v aplikaci Notebook / záložka Help-Support (obrázek 47).

51 Instalace a nastavení interaktivní tabule 51 Obrázek 47: Aktivace registrace pomocí produktového klíče Část pro zájemce K tomu, aby se zobrazovaly interaktivní prvky Flash obsažené v galeriích, je zapotřebí instalovat také přehrávač těchto animací Adobe Flash Player 10 (který lze nainstalovat na operační systém vyšší než Windows 2000). Pokud tuto instalaci neprovedete, budete k ní vyzváni při prvním přetažení některého z objektů Flash z galerie do stránky aplikace Smart Notebook. Příklad pro aktualizace software, zejména galerií Smart Notebook: Galerie aplikace Smart Notebook je složena z několika částí a pro uživatele jsou zajímavé nejen statické obrázky, které galerie obsahuje, ale zejména interaktivní a multimediální učební pomůcky. Aktualizovat je možné přímo z aplikace Smart Notebook ze záložky Galerie / Zjistit aktualizace (obrázek 48). Obrázek 48: Aktualizace galerie Smart Notebook Aktualizace software všech součástí interaktivní tabule lze provést z nabídky menu Smart Board / Zjistit aktualizace (obrázek 49, 50).

52 52 Instalace a nastavení interaktivní tabule Obrázek 49: Aktualizace software z menu Smart Board Obrázek 50: Aktualizace všech součátí SMART BOARD Na obrázku 50 je vidět nabídka aktualizace vyznačených součástí SMART, kliknutím na tlačítko aktualizace se objeví okno k povolení aktualizace. Vlevo dole je možné uvést, jak často se aktualizace mají provádět.

53 Instalace a nastavení interaktivní tabule 53 Část pro zájemce Novinkou aktualizace 2010 jsou matematické nástroje vložené do nabídky vodorovného menu aplikace Smart Notebook (více na str. 68). Tyto nástroje lze vyzkoušet v 30 denní zkušební verzi nové aplikace Smart Notebook Math Tools na URL adrese : US/Products/SMART+Notebook+Math+software/default.htm Na této stránce Internetu lze tlačítken 30-day trial stáhnout Smart Notebook Math Tools a vyzkoušet nebo zakoupit licenci vyplněním objednávky ve formuláři přes tlačítko Order now. 2.4 Shrnutí kapitoly Kapitolu lze shrnout v následující tabule č. 2 (str. 52). Úkoly k textu 1. Zjistěte si produktový klíč interaktivní tabule na Vašem pracovišti u administrátora, který provedl instalaci. Na základě licenčního ujednání uvedeného v odstavci 2. 2 (viz obrázek 41) žádejte o tento produktový klíč pro instalaci na Váš osobní počítač. Pokud nebyla ještě provedena registrace hardware interaktivní tabule, zkuste provést registraci sami (str ). 2. Nainstalujte si software interaktivní tabule Smart Board z balíčku Admin tools z URL adresy: US/Support/Downloads/Admin+tools/AdminToolsNB.htm 3. Nastavte si aktualizace software Smart Board a zkontrolujte jejich nejaktuálnější verzi. 4. Vyzkoušejte si kalibraci (orientaci / zarovnání) interaktivní tabule rychlou volbou pomocí tlačítek na dolním okraji přihrádky interaktivní tabule. 5. Přes Control panel nabídky menu Smart Board nastavte tenčí tloušťku pro čáry psané pomocí popisovačů umístěných na dolním okraji interaktivní tabule.

54 54 Instalace a nastavení interaktivní tabule Tabulka č. 2: Možnosti interaktivní tabule Smart Board Popis činnosti: Kalibrace interaktivní tabule Nastavení hardware SMART Konfigurace nástrojů SMART Instalace a aktualizace software Interaktivní tabule: současným stisknutím dvou tlačítek umístěných v přihrádce pro popisovače na dolním okraji interaktivní tabule Smart Board nastavení počtu bodů pro kalibraci lze provést z menu nabídky Smart Board přes položku Control panelu / Nastavení hardware Smart / a rozbalení nabídky menu Nastavení orientace / zarovnání (str. 41, obr. 35) lze provést pomocí Control panelu ze stejného menu jako u kalibrace interaktivní tabule (viz výše) rozbalením nabídky úvodního okna Nastavení hardware lze zvolit z rozbalovací nabídky například nastavení tloušťky čáry pro popisovače umístěné v přihrádce na dolním okraji interaktivní tabule (str. 38, obr ) ze stejné nabídky lze nastavit také velikost gumy umístěné na dolním okraji přihrádky interaktivní tabule (str. 39, obr ) zajímavou možností je individuální nastavení možností 2 tlačítek umístěných na dolním okraji interaktivní tabule (str. 40, obr ) lze nastavit chování vrstvy inkoustem při psaní po interaktivní tabuli mimo psaní po snímku aplikace Smart Notebook. Například zrušením šedého rámečku, který se objeví po okrajích interaktivní tabule, pokud zvedneme popisovač z přihrádky a automaticky se aktivuje režim zápisu vrstvy inkoustem (str , obr ) aktivování nástroje Smart Aware Toolbar, který slouží k možnosti vkládání a následného uložení poznámek do aplikací Word, Excel apod. (str. 44, obr ) je zapotřebí zjistit u administrátora instalace interaktivní tabule na Vašem pracovišti produktový klíč pro následnou instalaci (bez něj bude instalace omezena na 30 denní zkušební dobu) pro zájemce je popis získání produktového klíče na základě vlastní registrace produktu uveden na str nejlépe instalovat celý balíček Admin tools i na počítače, ze kterých bude realizována příprava pro práci s interaktivní tabulí US/Support/Downloads/Admin+tools/AdminToolsNB.htm aktualizaci nastavit přes menu Smart Board / Zjistit aktualizace

55 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 55 3 Výukové materiály pomocí Smart Notebook V této kapitole se dozvíte: o aktivním a pasivním přístupu žáků k vytvořeným prezentací, o možnostech interaktivních prezentací v aplikaci Smart Notebook ve srovnání s PowerPointem o zajímavých možnostech využití nástrojů aplikace Smart Notebook s konkrétními ukázkami v učebních pomůckách Po jejím prostudování byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou interaktivní prezentaci pomocí aplikace Smart Notebook, objasnit význam interaktivní prezentace Smart Notebook proti prezentaci vytvořené v PowerPointu, využívat některých nástrojů aplikace Smart Notebook ke zvýšení motivace žáků a jejich chuti aktivně se zapojit do procesu učení. Klíčová slova kapitoly: interaktivní prezentace Smart Notebook, nástroje aplikace Smart Notebook, didaktické možnosti. Průvodce studiem Seznámíme se s tvorbou výukových materiálů pomocí aplikace Smart Notebook, která je v mnohých ohledech intuitivní. Na konkrétních ukázkách z praxe si ukážeme jejich didaktické využití. Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 6 hodin, tak se pohodlně usaďte a nenechte se nikým a ničím rušit. Pomocí interaktivní tabule lze vytvářet výukové materiály s interaktivní prezentací učiva. Proti klasickým prezentacím jsou odlišné právě tím, že do jejich průběhu vstupují přímo žáci a mohou aktivně a tvořivě usměrňovat řešení úloh, které obsahují.

56 56 Výukové materiály pomocí Smart Notebook K tomu, abychom byli schopni vytvářet interaktivní prezentace, je zapotřebí seznámit se s možnostmi jejich tvorby pomocí nástrojů aplikace Smart Notebook. 3.1 Aplikace Smart Notebook Jde o jednoduchý program interaktivní tabule Smart Board, který se podobá částečně také aplikaci PowerPoint. Obsahuje snímky prezentace, které však ovládáme vlastním dotykem ruky. Seznámení s aplikací Smart Notebook (obrázek 51) může probíhat zcela intuitivně, vzhledem k možnosti snadno vyzkoušet jednotlivé nástroje, budou v této části představeny jen některé prvky využití možností Smart Notebooku. Obrázek 51: Aplikace Smart Notebook Jednotlivé snímky mohou obsahovat objekty texty, obrázky, čáry, animace, videa, na které můžeme vytvářet hypertextové odkazy na další texty, obrázky, videa apod. umístěné v jiném snímku prezentace (tzv. odkaz na snímek v tomto souboru) nebo odkazujeme na přílohy umístěné v prezentaci. Běžně lze provádět odkazy na Internet. Všechny tyto odkazy lze vytvářet pomocí položky Odkaz, kterou nalezneme v menu každého objektu (viz následující příklad).

57 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 57 Příklad s využitím menu objektu v hypertextových odkazech Hypertextové a hypermediální odkazy jsou v současném přijímání informací na Internetu již běžnou záležitostí a proto by v interaktivních prezentacích neměly chybět. Kromě odkazů na Internet, lze nastavovat také odkazy na snímky v tomto souboru nebo na přílohy a tím propojit jednu interaktivní prezentaci s mnoha dalšími soubory. Všechny tyto odkazy jsou nastavovány pomocí pravého menu nad libovolným objektem (textem, obrázkem...) a zvolením položky odkaz (viz obrázek 52), Obrázek 52: Pravým tlačítkem myši nad objektem nebo pomocí rozbalovací šipky vyvolat menu a z něj zvolit položku Odkaz Po zvolení položky Odkaz se objeví menu pro nabídku vytvoření odkazu na internetovou stránku (obrázek 53) v první položce nabídky a pod ní následuje tlačítko pro možnost odkazu na snímek v tomto souboru (obrázek 54, část A), které umožňuje vytvářet odkazy z jednoho objektu na snímku k dalším snímkům v prezentaci a dalšími objekty (šipkami, slovy zpět apod.) se vracet na původní stránku. Pro snadnější orientaci je vhodné mít předem pojmenované stránky vhodnými názvy, i když vidíme náhledy snímků vpravo (obrázek 54, část B).

58 58 Výukové materiály pomocí Smart Notebook Obrázek 53: Odkaz na Internet (z menu objektu / odkaz) Obrázek 54: Odkaz na snímek v tomto souboru (z menu objektu / odkaz)

59 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 59 Aplikace Smart Notebook dává prostor pro vložení různých výukových materiálů dříve vytvořených (Word testy, pracovní listy, prezentace PowerPoint nebo jiné prezentace Smart Notebook, obrázky, videa apod.) do příloh Smart Notebooku. Tím jsou z jednoho umístění přístupné všechny výukové materiály. Ve snímku nastavíme vybraným objektům (obrázky, texty) odkazy na přílohy a to podobně jako v předchozích příkladech pro odkaz na Internet nebo odkaz na snímek v tomto souboru, použijeme však jednoho ze dvou posledních tlačítek pro přílohy: Soubor na tomto počítači nebo Aktuální přílohy. Tlačítka Soubor na tomto počítači (obrázek 55) použijeme tehdy, pokud jsme do adresáře příloh nevložili předem požadovaný soubor. Pak tlačítkem Procházet vyhledáme požadovaný soubor a vložíme nejlépe jako Kopii souboru, tím máme zajištěno, že soubor je přiložen k prezentaci Smart Notebook a není potřeba jej přenášet zvlášť. S počtem příloh roste také velikost souboru prezentace Smart Notebook při ukládání. Obrázek 55: Odkaz na přílohu pomocí aktuálního vyhledání přes Soubor... Přílohu, kterou jsme takto vložili jako odkaz k vybranému objektu, se automaticky zobrazí v obsahu Přílohy, jež si můžeme zobrazit přes záložku

60 60 Výukové materiály pomocí Smart Notebook svislého menu aplikace Smart Notebook. Přes toto místo můžeme vkládat do seznamu příloh další soubory a také je vložit jako kopie souboru (obrázek 56). Obrázek 56: Přílohy vkládání do seznamu příloh jako kopie souboru Pokud vkládáme soubory nejprve do Příloh (viz obr. 56), pak volíme Aktuální přílohy (obrázek 57), pokud nastavujeme objektu odkaz na přílohu. Obrázek 57: Odkaz na přílohu pomocí Aktuální přílohy (menu objektu/odkaz)

61 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 61 U všech vytvořených odkazů lze zvolit, zda objekt, ze kterého se má spouštět odkaz na snímku, bude vyznačen s rohovou ikonou typickou pro odkazy na Internet nebo Přílohy nebo Snímky v tomto souboru. Je možné nastavit odkazy bez rohových ikon, ale celé jako objekty. V tomto případě se najetím myší na objekt zobrazí kurzor místo šipky jako pacička typická pro hypertextové odkazy při brouzdání na Internetu. Část pro zájemce Pokud vkládáme prezentaci PowerPoint jako přílohu, pak je vhodné ji vložit s příponou *.pps (ppsx), aby při klepnutí na odkaz na tuto přílohu se otevřela prezentace přímo jako předváděcí prezentace. Jsou-li v prezentaci PowerPoint obsaženy zvuky, pak je vhodné vkládat tyto zvuky přímo do možností efektů nastavených animací objektů s příponou zvukového souboru *.wav. Takto upravená prezentace zazní i v příloze Smart Notebooku s nastaveným zvukem. Úkoly k textu 1. Vyzkoušejte si z aplikace Smart Notebook z libovolného objektu (např. obrázku, textu, nakreslené čáry nebo poznámky) vytvořit hypertextový odkaz na Internet. Prohlédněte si postup této činnosti ve videoukázce, která je umístěná na URL adrese ( můžete přejít na 2min 29 sec): /02_odkazy_na_internet/SupportingFiles/ViewerWM7.html 2. Podobně vyzkoušejte odkaz na Snímky v souboru prezentace Smart Notebook. Postup si prohlédněte ve videoukázce umístěné na URL adrese: /03_odkaz_na_snimek_v_souboru/SupportingFiles/ViewerWM7.html 3. Také si vyzkoušejte odkazy na přílohy umístěné v aplikaci Smart Notebook. Umístění příloh a jejich spouštění přímo z aplikace Smart Notebook umožní přehledné spouštění všech potřebných souborů z jednoho umístění výukové prezentace Smart Notebook. Možnosti

62 62 Výukové materiály pomocí Smart Notebook vytváření odkazů na přílohy si prohlédněte ve videoukázce umístěné na URL adrese: kaz_na_prilohu/supportingfiles/viewerwm7.html Příklady s didaktickým využitím nastavení menu objektu Menu, které lze vyvolat nad objekty pravým tlačítkem myši nebo rozbalením nabídky umístěné v ikonce šipky vpravo nahoře nad každým označeným objektem, nabízí řadu dalších možností, které lze didakticky využít ve výuce. Jednoduché učební pomůcky pomocí - rozpoznávání napsaných objektů (obrázek 58), - nekonečného klonovače (obrázek 59), - pořadí objektů didaktické využití (obrázek 60), - uzamknutí objektů a povolení jejich přesunu (obrázek 61), Obrázek 58: Rozpoznávání psacího tvaru písma a převod do tiskací podoby pomocí možnosti rozpoznávání při psaní žáků po tabuli.

63 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 63 Obrázek 59: Nekonečný klonovač v učební pomůcce z Jazyka českého při doplňování i, y Obrázek 60: Pořadí objektů a jeho využití v učební pomůcce, ve které je úkolem skrýt chybně napsaná slova pod obrázek smajlíka

64 64 Výukové materiály pomocí Smart Notebook Obrázek 61: Uzamykání objektů a povolení jejich přesunu má význam v učebních pomůckách, kde by byla nežádoucí změna velikosti objektu Objekty, které vytváříme v učebních pomůckách, mohou mít další nastavení jako jsou například zvuky pro zadání úkolů nebo znělky s ukázkou hudby například státní hymny při probírání států apod. Lze nastavit také vlastnosti pro vzhled objektů: Styl výplně, Styl čáry, Nastavení průhlednosti, Animace objektů, Nahrávání stránky při pohybu s těmito objekty apod. Ukázky využití si vyzkoušíme v rámci workshopu (projekt 1, viz příloha). Příklad pro využití vodorovného menu nástrojů Smart Notebook Většinu nástrojů (obrázek 62) a možností lze objevit a vyzkoušet zcela intuitivně, protože s mnoha těmito nástroji se pracuje i v jiných programech. Obrázek 62: Vodorovné menu nástrojů Smart Notebook Představíme jen některé nástroje spolu s jejich didaktickým využitím v učebních pomůckách, napříkad: - kouzelné pero v aplikaci (obrázky 63 65),

65 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 65 - pero rozpoznávání geometrických tvarů (obrázek 66), - využití možnosti vtažení obrázků nebo textů do tabulky v učební pomůcce a možnost stínování buněk tabulky (obrázek 67 68) Obrázek 63: Využití kouzelného pera nakreslením obdélníku vyvolání lupy Obrázek 64: Využití kouzelného pera nakreslením oválu vyvolání reflektoru

66 66 Výukové materiály pomocí Smart Notebook Obrázek 65: Využití kouzelného pera nakreslením křivky vyvolání postupného mizení, čehož lze využít pro mnoho didaktických cvičení Obrázek 66: Pero rozpoznávání tvarů do geometrické podoby

67 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 67 Obrázek 67: Využití tabulky a možnosti automatického vtažení objektů do buněk tabulky Obrázek 68: Využití tabulky pro možnost odkrývání stínování buněk

68 68 Výukové materiály pomocí Smart Notebook Příklady pro využití Smart Notebooku Math Tools: Vodorovné menu nástrojů aplikace Smart Notebook je v nové aktualizované verzi (2010) tohoto programu uváděna také s matematickými nástroji, které vylepšují práci s geometrickými prvky a matermatickými výrazy. O aktualizacích této verze je uvedeno v předchozím textu (viz str. 53). Jsou to násroje pojmenované jako: - rovnice, nepravidelný mnohoúhelník, pravidelný mnohoúhelník, měřící nástroje, tabulky grafu, grafy, kalkulačka (obrázky 69 76), - a další možnosti v úpravě vodorovného menu, kde je nejpraktičtější zejména nový nástroj zobrazit všechny odkazy (obrázek 77). Obrázek 69: Měřící nástroje kružítko Obrázek 70: Měřící nástroje pravítko s úhloměrem

69 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 69 Obrázek 71: Měřící nástroje - úhloměr Obrázek 72: Měřící nástroje pravítko Obrázek 73: Vkládání FUNKCÍ a matematických výrazů

70 70 Výukové materiály pomocí Smart Notebook Obrázek 74: Vkládání nepravidelných mnohoúhelníků Obrázek 75: Vkládání pravidelných mnohoúhelníků Obrázek 76: Vkládání grafů a tabulek Obrázek 77: Vysvícení všech odkazů nastavených na snímku jako objekty

71 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 71 Příklady pro využití svislého menu záložek Smart Notebooku: Na obrázku 78 jsou zobrazeny čtyři záložky: - Snímky - Galerie - Přílohy - Vlastnosti Obrázek 78: Svislé menu záložek Smart Notebook: Snímky, Galerie, Přílohy, Vlastnosti. Se snímky lze pracovat podobně jako v aplikaci PowerPoint, lze je přesouvat, pojmenovat, kopírovat/klonovat, ale navíc vkládat snímky do Galerie vlastního obsahu. Galerie objektů se statickými obrázky, obrázky se zvuky, s multimediálními objekty, pozadím apod. je velmi pestrá a umožňuje vytvářet interaktivní učební pomůcky (viz samostatná kapitola 4). O Přílohách a jejich

72 72 Výukové materiály pomocí Smart Notebook možnostech již bylo zmíněno v souvislosti s vytvářením odkazů (strana 59 61, obrázky 55 57). Vlastnosti objektů byly také zmíněny při práci s objekty a menu vyvolaném pravým tlačítkem myši nad objekty (str. 64). Není-li však označený žádný objekt, pak se ve Vlastnostech zobrazí možnosti pro nastavení Pozadí stránky. Příklady pro využití importu a exportu ve Smart Notebooku: Zajímavou učební pomůckou mohou být samotné exporty do mnoha formátů, například html, bmp, png, jpg, gif, ppt, pdf Export hotových výukových materiálů do formátu *.pdf má didaktické využití například pro Pracovní listy a poznámky k nim (obr. 79). Obrázek 79: Export snímků ve Smart Notebooku do *.pdf a jeho využití jako Pracovní listy s poznámkami volba Tisknout jako Podklady Importy výukových materiálů jsou výhodné zejména u dříve vytvořených výukových materiálů, jež můžeme importovat do prázdného sešitu Smart Notebook a upravit na interaktivní prezentaci.

73 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 73 Příklad pro aktivní a pasivní přístup žáků v prezentacích Při tvorbě interaktivní prezentace Smart Notebook je třeba mít na zřeteli, že ač je podobnost s aplikací PowerPoint velká, při vytváření interaktivní prezentace ponecháváme prostor pro aktivní vstup do učební pomůcky samotnými žáky a učiteli. Pro pochopení rozdílu mezi prezentacemi PowerPoint a Smart Notebook byly vytvořeny ukázky těchto prezentací, ve kterých je stejné téma zpracováno pomocí PowerPointu a v interaktivní prezentaci pomocí Smart Notebooku. Ukázky budou prezentovány ve workshopu k této distanční opoře a zároveň v přílohách s konkrétními příklady multimediálních interaktivních projektů a způsobu jejich tvorby pod názvem: PROJEKT_1: Učební pomůcky jako multimediální projekty PROJEKT_2: Tvorba učebních pomůcek jako multimediální projekty Příklady didaktického využití učebních pomůcek v praxi: Metodický postup: 1. Žáci sedí u interaktivní tabule (třídu je vhodné rozdělit na dvě skupiny, přičemž jedna skupina řeší samostatné úlohy v lavicích, druhá sedí v půlkruhu před interaktivní tabulí) a učitel jim zadává první úkol: napište čísla (učitel šeptá jednotlivým žáků pokyny, jaká mají napsat čísla, například násobky 7 nebo dělitelná čísla 5, sudá čísla apod.) obměnou jsou třeba slova podle vzoru pán, hrad, muž, stroj... hlavní města Evropy (Střední a Severní Evropa) 2) Učitel zadá úkol analyzovat objekty, např. seskup objekty s podobnou vlastností nebo skryj objekty pod obrázek, které do výběru nepatří apod. 3) Rozdělené objekty z předchozího příkladu můžeme dále řešit ve slovních úlohách nebo slova větvit do myšlenkové mapy co o objektech víme, jejich uplatnění v praktickém životě apod. Vytváření hypermediálních odkazů na vybraných objektech, nastavení problémové úlohy k samostatnému řešení.

74 74 Výukové materiály pomocí Smart Notebook 3.2 Shrnutí kapitoly Kapitolu lze shrnout v následující tabulce č. 3. Tabulka č. 3: Možnosti interaktivní tabule Smart Board Popis činnosti: Vytváření prezentaci Využívání galerie Interaktivní tabule: pomocí software i- tabule vytvářet prezentace s hypertextovými a multimediálními odkazy na vlastní materiály videa, zvukové nahrávky, texty, obrázky, prezentace, programy aj.; možnost importovat původně vytvořené materiály v prezentaci PowerPoint do software i-tabule; exportovat vytvořené materiály do souborů typu: ppt, html, pdf, rastrové formáty, bmp, jpg, gif atd. a využít například jako Pracovní listy u formátu pdf tisknout jako podklady multimediální a interaktivní učební pomůcky učební pomůcky se zvukem vyhledávání učebních pomůcek podle klíčových slov Úkoly k textu Intuitivně procházejte nástroji menu v aplikaci Smart Notebook podle příkladů uvedených v této kapitole, ve worskhopu budou rozvíjeny Vaše dovednosti používat těchto nástrojů při tvorbě učebních pomůcek do zvoleného předmětu výuky.

75 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook 75 4 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook V této kapitole se dozvíte: o možnostech využívání multimediálních a interaktivních učebních pomůcek z galerie apliakce Smart Notebook v části Základy pro pedagoy (Základní prvky Galerie, Náhledy galerie) o možnostech vlastních úprav interaktivních učebních pomůcek obsažených v galerii Lesson Activity Toolkit Po jejím prostudování byste měli být schopni: používat ve svých interaktivních prezentacích Smart Notebook učební pomůcky z galerie Základy pro pedagogy upravovat interaktivní učební pomůcky z galerie Lesson Activity Toolkit pomocí Pracovních listů, které tuto úpravu usnadňují orientovat se v obsahu galerie aplikace Smart Notebook Klíčová slova kapitoly: galerie Základy pro pedagogy a Lesson Activity Toolkit, multimediální a interaktivní učební pomůcky v galerii Smart Notebook, obrázky, pozadí a motivy pro interaktivní prezentace. Průvodce studiem V této části distančního textu získáte dovednosti používat hotové multimediální a interaktivní učební pomůcky z galerie aplikace Smart Notebook. Tím se Vám usnadní práce při tvorbě vlastních multimediálních prezentací, ve kterých bude mít přednost aktivní a tvořivá činnost žáků, kteří s učební pomůckou budou pracovat. Na zvládnutí této kapitoly budete potřebovat asi 6 hodin, tak se pohodlně usaďte a nenechte se nikým a ničím rušit. Následující text je rozdělen na 2 části učebních pomůcek: Pomůcky z galerie Základních prvků ( Základy pro pedagogy ) Pomůcky z galerie Lesson Activity Toolkit

76 76 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook 4.1 Učební pomůcky z galerie Základy pro pedagogy Galerie aplikace Smart Notebook obsahuje celou řadu zajímavých učebních pomůcek, které jsou roztříděny podle kategorií (obrázek 80). Obrázek 80: Prvky galerie roztříděné do kategorií Příklady využití statických nebo interaktivních obrázků V galerii se nacházejí statické obrázky, ale také interaktivní a multimediální prvky, které jsou ozvučené a vytvořené pro interaktivní zapojení žáků do obsahu učební pomůcky. Galerie obsahuje také soubory a stránky aplikace Notebook jsou to již hotové prezentace, které stačí doplnit o vlastní texty. Jednou z možností je také využívání pozadí a motivů v galerii. Pokud je použito pozadí z galerie, pak je poskytnutá také volba rozhodnout, zda bude

77 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook 77 pozadí na aktuální stránce prezentace nebo ve skupině snímků či v celé prezentaci. Následující ukázky obsahují Základní prvky z galerie (obr. 81, 82). Obrázek 81: Pozadí z galerie umožňující vložit toto pozadí do všech snímků nebo jen skupiny, či do aktuálního snímku prezentace Smart Notebook Obrázek 82: Interaktivní prezentace z galerie Základních prvků z části Fyzika / Měření proudu.

78 78 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook Vyhledávání objektů v galerii je umožněno zadáváním klíčových slov (anglicky i česky) do vyhledávacího řádku a potvrzením klávesy Enter. V nabídce se zobrazí všechny obrázky nebo interaktivní objekty s požadovaným tématem. Pokud při prohlížení například interaktivních a multimediálních učebních pomůcek v části Základy pro pedagogy nalezneme učební pomůcku, zapamatujeme si její název a přesuneme do hlavního okna stránky (obrázek 83). V dalším vyhledávání této učební pomůcky stačí uvést klíčové slovo Dýchání do vyhledávacího políčka a potvrdit Enter (obr. 84). Obrázek 83: Využití interaktivní učební pomůcky z galerie Dýchání Obrázek 84: V galerii lze vyhledávat objekty podle zadání klíčových slov

79 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook 79 Příklady využití vysouvacích panelů na snímku prezentace Zajímavou možností je využívání nástrojů TOOLS umístěných v galerii Lesson Activity Toolkit, kterou popisuje následující kapitola. Některé z těchto objektů zkušený tvůrce interaktivních prezentací vytváří sám a využívá je didakticky (ukázky na obrázcích 85, 86). Obrázek 85: Vysouvací panely. Tímto využíváním vysouvacích panelů využíváme prostor snímku k další tvůrčí interaktivní činnosti žáků, kteří s učební pomůckou pracují a texty umístěné ve vysouvacích panelech zobrazují jen v situacích, kdy si například chtějí přečíst zadání úkolů apod (obrázek 86). Obrázek 86: Využití vysouvacích panelů pro zadání úkolu k prezentaci

80 80 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook 4.2 Učební pomůcky z galerie Lesson Activity Toolkit Galerie obsahuje kromě objektů umístěných v Základech pro pedagogy také hotové interaktivní učební pomůcky, jež lze snadno upravovat. Výhodou interaktivních učebních pomůcek z galerie Lesson Activity Toolkit je jejich snadná úprava pro vlastní potřeby výuky. U většiny učebních pomůcek stačí upravit textovou část nebo vložit vlastní obrázky. Pro ulehčení práce s galerií učebních pomůcek jsou v příloze této distanční opory vloženy tzv. Pracovní listy, které jsou rozděleny na 3 části: Aktivity I. díl pracovních listů Hry II. díl pracovních listů Nástroje III. díl pracovních lsitů Pracovní listy I. III. díl jsou upraveny tak, aby bylo možné vidět ukázky hotových učebních pomůcek a jejich uplatnění ve výukových materiálech. Přitom jsou učební pomůcky popsány a zároveň vysvětleny, jak se editují pro možnost úpravy vlastními texty a obrázky. Příklady učebních pomůcek podle Pracovních listů I. III.: V následujícím textu jsou uvedeny příklady využití učebních pomůcek V každé části Pracovních listů je v úvodu OBSAH všech učebních pomůcek z galerie Lesson Activity Toolkit. Obsah jednotlivých položek odkazuje na konkrétní učební pomůcky, které jsou charakterizovány v tomto sledu: 1. praktická ukázka funkčnosti učební pomůcky 2. popis učební pomůcky 3. popis úpravy učební pomůcky Pro vyhledávání učebních pomůcek jsou důležité jejich názvy (v angličtině). V následujícím textu jsou představeny snímky těchto Pracovních listů (obrázky 87-96). Při vyhledávání učebních pomůcek z galerie Lesson Activity Toolkit je nezbytné uvádět v angličtině při použití vyhledávacího řádků.

81 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook 81 Obrázek 87: Pracovní listy I. díl: obsah Úvodní snímek obsahuje odkazy na učební pomůcky, které lze vytvořit pomocí galerie Lesson Activity Toolkit v aplikaci Smart Notebook verze 10. Uprostřed obrázku je vidět seznam vybraných učebních pomůcek Aktivit a na tlačítkách po stranách jsou jejich české ekvivalenty. Obrázek 88: Praktická ukázka učební pomůcky je možné vyzkoušet funkčnost

82 82 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook Obrázek 89: Popis učební pomůcky Obrázek 90: Popis úpravy učební pomůcky přes tlačítko Edit

83 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook 83 Obrázek 91: Pracovní listy II. díl: obsah Obrázek 92: Praktická ukázka učební pomůcky Kostky (Dice)

84 84 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook Obrázek 93: Popis úpravy učební pomůcky Obrázek 94: Pracovní listy III. díl: obsah

85 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook 85 Obrázek 95: Ukázka učební pomůcky Praskající balónky (Balloon pop) Obrázek 96: Popis úpravy učební pomůcky Příklady dalších učebních pomůcek Lesson Activity Toolkit: V následujícím textu jsou uvedeny příklady využití Pracovních listů při vytváření konkrétních učebních pomůcek (obrázky ). Obrázek 97: Přípravné cvičení pro následující učební pomůcku

86 86 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook Obrázek 98: Spirály pro třídění slov (obrázků) VORTEX SORT Obrázek 99: Testy s volbou odpovědí MULTIPLE CHOICE

87 Učební pomůcky z galerie Smart Notebook 87 Obrázek 100: Přiřazování slov k jejich popisu KEYWORD MATCH Obrázek 101: Přesmyčka písmen ANAGRAM

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD.

TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK POMOCÍ INTERAKTIVNÍ TABULE SMART BOARD MGR. ANNA MARTINKOVÁ, PHD. OSTRAVA, LEDEN 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu

Obrázek 1: I-tabule Smart Board v celoobrázkovém režimu OSOBNOST UČITELE A JEHO KOMPETENCE PRO PRÁCI S INTERAKTIVNÍ TABULÍ Anna Martinková, ČR Abstract Teachers need to acquire skills for working experience, which aim to competences of using interactive boards

Více

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook

Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook ZŠ praktická a ZŠ speciální Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Základy práce s programem pro interaktivní tabuli SMART notebook Metodický materiál k základnímu školení Materiál vznikl v rámci

Více

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci

ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci ZoomText 10.1 Dodatek ke stručnému průvodci Tento dodatek ke stručnému průvodci ZoomTextu popisuje nové funkce a další odlišnosti, které jsou specifické pro ZoomText 10.1. Pro základní informace k instalaci

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Uživatelské prostředí MS Office 2007

Uživatelské prostředí MS Office 2007 Uživatelské prostředí MS Office 2007 Obsah kapitoly Poznámka Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod V této kapitole se naučíte pracovat s novým uživatelským prostředím MS Office

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn

Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní. Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Informace o zdroji učebního textu a poučení o jeho užívaní Informace o zdroji: Autor: Název díla: Vydavatelství: Petr Broža, Libor Kříž, Roman Kučera, Pavel Nygrýn Microsoft Office 2007 - Průvodce pro

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 1. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 1 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky

PowerPoint. v PowerPointu se pracuje se snímky, u kterých je možné si vybrat rozvržení obrazovky PowerPoint Je součástí programového balíku Microsoft Office a slouží k vytváření prezentací. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé animace, triky

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu...

Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... Tvorba článků na knihožroutu: Slovo úvodem... 2 Přihlášení... 3 Tvorba tabulky... 5 Vložení obrázků... 8 Vložení hypertextového odkazu... 9 Slovo úvodem Editaci článků provádějte v prohlížeči MOZILLA FIREFOX!

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení

Stažení programu. JBB on-line na počítači. On-line knihovna. výukových souborů. pro mobily, tablety a internet nyní zdarma. Registrace/přihlášení Stažení programu Program Jazyky bez bariér pro smartphone, iphone, tablety s operačním systémem Android a ipad si můžete zdarma stáhnout www.jazyky-bez-barier.cz/download pro mobily, tablety a internet

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

WORD. (zobecněno pro verzi 2007)

WORD. (zobecněno pro verzi 2007) WORD (zobecněno pro verzi 2007) Program MS Word patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které se nazývají textové editory. Slouží především k editacím či-li úpravám textů vč. vkládání grafických

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office PowerPoint 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS PowerPoint 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem

Mozilla Firefox. obsah 1/10. Kompletní průvodce programem 1/10 Mozilla Firefox víc než pouhý prohlížeč Prohlížeč Mozilla Firefox je známý svou spolehlivostí, rychlostí, ochranou soukromí uživatelů a příjemným uživatelským prostředím. Přestože je určen především

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více