praha 5 Vyzývavá blond jeptiška s modrýma očima a s široce roztaženýma nohama v kapli 10/11 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "praha 5 Vyzývavá blond jeptiška s modrýma očima a s široce roztaženýma nohama v kapli 10/11 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5"

Transkript

1 10/11 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ŠPERKY NEJSOU HŘÍCH Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého mládí, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: Nemám v nich zalíbení. (Kaz 12,1) Vyzývavá blond jeptiška s modrýma očima a s široce roztaženýma nohama v kapli porodnice U Apolináře a nad ní sotva tušený kříž s Kristem. Zastávka tramvaje poblíž polikliniky v Nuslích a stará paní o berlích s napuchlýma nohama jako sudy a s ovázanou rukou až po rameno. Pomalu se belhá kolem plakátu, který hlásá, že šperky nejsou hřích. Spojily se dva obrazy dvou žen v jeden. Ve chvílích, kdy mladý fotograf hledal nejlepší kompozice reklamní kampaně a upravoval světlo i modelku Zuzanu Stráskou, nemyslel na to, že uteče jenom pár let a všechna erotická krása mladé dívky i cena klenotů, které propaguje, zajdou jako polní kvítí. Už nebude pomyšlení ani na honorář, ani na to, jak se prosadit v nemilosrdné konkurenci modelingu. Neuvažoval o nezvratné skutečnosti, že nastane doba, kdy nikomu nepřijde na mysl, zda je slečna dostatečně sexy, protože nebude. A ani šperky, natož make-up, kterým vizážistka dotvořila bezchybnost vzhledu, nebudou hrát vůbec žádnou roli v životě dnes slavné české modelky, která fotí pro Diora a jiné světové značky. Takový je život. Takový bude život. Věkem a nemocemi zbědovaná stará žena nejevila o plakát nejmenší zájem. Možná si ale ani neuvědomila, že jí v mysli jako chabé problesknutí proletěla vzpomínka na dobu, kdy byla taky mladá, hezká, zdravá, štíhlá, pružná a kdejaký muž se otočil za jejími útlými kotníky. Špatný krevní oběh, voda a bolesti v nohou jí nedovolovaly rychle nastoupit do tramvaje; bezpečně zapudily jakoukoliv smyslnou i nesmyslnou reminiscenci na minulost. Byla vděčná, když jí uvolnili místo pro invalidy. To Kristovy nohy na plakátě jsou bílé jako mramor, chladné a bez života. Nemohou se roztáhnout ani udělat krok. Jsou přibité a z jejich ran už vytekla všechna krev. Navždy ale budou viset nad hlavou spoře oděné jeptišky s bílým čepcem, jak si to fotograf naaranžoval. Pro jediný okamžik ale visely i nad těžce chodící ženou o dvou berlích. Jenomže ta si jich nemohla všimnout. Atributy krásy, lesku a slávy pomíjivého světa je dokonale překryly. A překryl je i hlavní slogan reklamní kampaně.

2 2 Vyzývavá blond jeptiška pod Kristovýma nohama hlásá své osvobodivé evangelium: Šperky nejsou hřích! Má pravdu. Hříchem dokonce není ani její krása, natož fotografické umění. Hříchem je zapomenout na svého Stvořitele a žít jen pro prchavý okamžik slávy, žít jako by Boha nebylo. Hříchem je postavit do centra svého bytí sebe sama, svůj úspěch, kariéru, krásu, rozkoš nebo svou bolest, zklamání, neštěstí, zahořklost a rovněž závist, třeba že někdo je ještě mladý a zdravý. Ale i tak nad světem, který zapomíná na Boha, zůstává ukřižovaný Kristus a čeká, zda si ho nakonec přece jen někdo nepovšimne. Bronislav Matulík V DIPLOMATICKÝCH SLUŽBÁCH NEJVYŠŠÍHO Vzpomínka na Johna R. W. Sotta Evangelikál je prostý, obyčejný člověk, řekl John Stott v nedávném interview. Celý svůj devadesátiletý život pak názorně ukazoval, jak mimořádné i prosté může být obyčejné křesťanství. Nebyl znám jako originální myslitel, ani se jím nesnažil být. Vždycky se obracel k Bibli pro poznání a měl nezapomenutelný dar pronikat do Písma a vysvětlovat ho. Až do jeho obrácení a následného povolání do křesťanské služby se zdálo, že Stott zamíří do diplomatického sboru. Na universitě v Cambridge získal jako výborný lingvista nejvyšší ocenění ve francouzštině, pak ale přešel na studium teologie, v němž rovněž získal nejvyšší ocenění. Nikdo nepochyboval o tom, že by Stott mohl být vynikajícím diplomatem. I ve své křesťanské službě si podržel nejlepší diplomatické kvality, tedy věrně a obratně reprezentovat někoho jiného. Jako každý dobrý diplomat i Stott přesně věděl, kdo je a odkud přišel. Narodil se do vřelé a kultivované rodiny lékaře a strávil téměř celý život ve stejné čtvrti v Londýně. Už jako dítě navštěvoval sbor All Souls Church; někdy seděl na balkoně a shazoval papírové koule na dámské klobouky pod sebou. Při jeho ordinaci v Anglikánské církvi v roce 1945 se Stott v tomto sboru stal vikářem a pak v roce 1950 i farářem. Po celý svůj život zůstal zaměstnancem tohoto sboru. Stott se nakonec stal známým spíše jako vykladač Bible a učitel, ale během prvního desetiletí své služby si získal renomé jako evangelista. Ve sboru All Souls učil lidi ve shromáždění tomu, jak pomoci svým přátelům a sousedům ke vztahu s Ježíšem; sám také mnoho lidí ke Kristu přivedl. Sbor All Souls se nachází v centru Londýna, kde žije pozoruhodná směs lidí bohatých i chudých. Stott byl odhodlaný nezaned bá vat ani jednu stranu. Pevně věřil, že právě místní sbor by měl být místem pro evangelizaci. Z jeho evangelizačních přednášek byla sestavena kniha Základ křesťanství (Basic Christianity), která se stala jedním z jeho bestsellerů a byla přeložena do 25 jazyků. V roce 1946 poprvé navštívil Anglii Billy Graham a Stott se s ním setkal v momentě, kdy oba dva chtěli využít možnost kázat pod širým nebem na Speakers Conner v londýnském Hyde Parku. Postupně se stali blízkými přáteli a později se stalo toto přátelství důležitým pro

3 Lausannské hnutí (viz níže). Je ale třeba připomenout, že jejich přátelství vzniklo skrze aktivní a společně sdílené nasazení k evangelizaci. Stott věřil v evangelizaci a byl aktivní v mnoha mimocírkevních evangelizačních organizacích (např. InterVarsity). Sám však byl především kazatelem sboru. Stal se vedoucí osobností při obnově evangelikalismu, a to především uvnitř Anglikánské církve. Konzervativní evangelikálové byli v Anglikánské církvi v době Stottovy ordinace přehlíženou menšinou bez jediného biskupa. Stott se však projevil jako sociálně velmi schopný zprostředkovatel. Nikdy si nenechával svá přesvědčení sám pro sebe a nikdy nepovažoval žádnou situaci za beznadějnou. Zakládal organizace, jejichž cílem bylo povzbuzovat mladší evangelikální duchovní, a pomáhal organizovat a obnovovat evangelikální konference. Nejvíc ze všeho však sám působil jako vzor smělosti a intelektuální síly. Stott věřil, že mysl je darem Božím. V evangelikálním prostředí, jež bylo v pokušení spoléhat na osvědčené texty a emotivní příběhy, se Stott provrtával hluboko do Písma, aby ukazoval jeho moc. Mnoho z lidí, kteří měli možnost slyšet Stotta kázat poprvé, se shodlo, že nikdy dřív neslyšeli Bibli vykládat s takovou jasností a hloubkou. Jeho vášní bylo poznávat, co Bůh říká, a nechat Jeho slovem utvářet život. Stottova kázání i spisy obnovily důvěru v Písmo, jakožto inspirované Boží slovo; nejen proto, že to takto obhajoval, ale proto, že to ukazoval. Zároveň dokázal, že evangelikalismus, jak ho sám praktikoval, totiž jako obyčejné, jednoduché křesťanství může promlouvat k lidem všech společenských vrstev. Dokázal, že to, čeho si evangelikálové cenili nejvíce osoby a služby Ježíše Krista a Písma, které ho dosvědčuje jsou mocným zdrojem pro získání světa. Do značné míry se díky Stottovi Britský evangelikalismus transformoval ze stojatých vod v obranném postoji do významného a živého hnutí. Stott byl evangelikálem každým coulem, ale zároveň byl i evangelikálem reformním. Rozpoznal totiž, že evangelikalismus by mohl poklesnout, a někdy už se to opravdu i dělo, na úroveň pouhé zbožnosti, zatímco Bible mluví o veliké proměně světa způsobené Božím lidem zapojeným do služby. Jako kazatel v Londýně si stále více uvědomoval potřebu toho, aby se evangelikalismus vrátil zpět ke svým kořenům, totiž k angažovanosti v běžných sociálních problémech. Stott později v rozhovoru řekl: Na začátku 60-tých let jsem začal cestovat po třetím světě a uviděl jsem chudobu v Latinské Americe, Africe a Asii tak, jako 3

4 4 nikdy předtím. Bylo mi jasné, že nemohu dále zastávat ten starý pohled. Za starý pohled považoval to, že kázání mělo být pro křesťana vždy ten nejdůležitější úkol a že skutky milosrdenství byly vždy až druhořadé. Když Stott zkoumal Písmo, došel k přesvědčení, že Ježíšovo Velké poslání přikazuje Ježíšovým služebníkům pokračovat v konání celé jeho služby, která zahrnovala i praktický zájem o život a zdraví lidí. Stottův největší přínos v sociální oblasti vzešel poněkud bezděčně z následující události. V roce 1974 svolala Evangelizační Asociace Billyho Grahama Mezinárodní kongres pro světovou evangelizaci do Lausanne ve Švýcarsku. Z přibližně 3800 účastníků byla asi polovina delegátů a řečníků ze zemí třetího světa. Toto široké zastoupení delegátů bylo podobné jako při zasedání Světové rady církví, ale atmosféra nadšení z jednotného poslání byla nevídaná. Mnozí účastníci poprvé pochopili globální rozměr evangelikálů. Takto prožívaná jednota ale vůbec nebyla automatická. Ve skutečnosti byly na konferenci velké rozdíly v pohledech křesťanů ze Západu a těch ze Třetího světa. Stejně tak bylo nesmírně citlivé i horké téma vztahu mezi evangelizací a sociální angažovaností. Podle některých jsou křesťané voláni pouze k hlásání evangelia, tečka. Obzvláště delegáti ze zemí, kde chudoba a bezpráví jsou na výsost zjevné, považovali takový postoj za bezcitný a lhostejný k lidem. Konference v Lausanne se mohla snadno rozpadnout na základě těchto dvou rozdílných pohledů. Stott byl požádán o úvodní přednášku na téma Podstata biblické evangelizace. Začal s příznačnou pokorou, když vyzval k evangelikálnímu pokání. A pak už mluvil přímo a průzračným výkladem Písma rozebíral problémy, které měla většina delegátů na mysli. Máme zde dva příkazy: miluj svého bližního a jděte a čiňte učedníky. Jaký je mezi těmi dvěma příkazy vztah? Někteří z nás se chovají tak, jako by si mysleli, že ta dvě přikázání jsou identická. Takže když někomu sdělíme evangelium, máme za to, že jsme tím splnili naši povinnost ho milovat. Ale nikoliv. Velké poslání ani nevysvětluje, ani nevyčerpává a ani nepřevyšuje Velké přikázání. To, co Velké poslání dělá, je, že přidává k příkazu lásky a služby bližnímu nový a naléhavý křesťanský rozměr. Jestliže opravdově milujeme svého bližního, tak mu bez pochyby řekneme Dobrou zprávu o Ježíši. Ale stejně tak, jestliže opravdově milujeme svého bližního, tak to pro nás tímto neskončí. Stottův proslov umožnil delegátům znovu promýšlet jejich pozice, naslouchat druhým a začít si uvědomovat, že zvěstování a sociální práce musí jít ruku v ruce. Stejně dobře to zvládl i jako předseda komise, která připravovala znění Lausannského závazku. Stottovo diplomatické umění bylo nejvíce patrné, když předsedal jednáním, při nichž hrozily hádky, a on dovedl lidi přimět k naslouchání názorům druhých. V zákulisí neúnavně pracoval na nových návrzích znění závazku, snažil se nalézt formulace, které by zachytily různé úhly pohledu a přitom neubližovaly pohledům jiným. Nakonec Lausannský závazek mluvil o přítomnosti, když vyjádřil společný úkol, který mohla většina delegátů s nadšením potvrdit; a mluvil také do budoucnosti tím, že poskytl rámec, který mohou evangelikální skupiny použít jako jejich základní prohlášení. Konference v Lausanne byla rozhodujícím momentem pro globální evangelikalismus. Billy Graham byl nezbytným organizátorem, ale John Stott byl nepostradatelným sjednotitelem.

5 A co zůstává po Johnovi Stottovi nyní, když byl odvolán? Něco z toho můžeme vidět v jeho sboru All Souls, kde už vyrůstá několikátá generace tvořící vitální, pevně zakotvenou, evangelikální komunitu v srdci Londýna. Stejně tak i organizace Langham Partnership International, kterou Stott založil, aby napomáhala zvěstování a výchově nových biblických učitelů v rozvojovém světě. Dále jsou to jeho knihy, které mluví jasně, přesně, podnětně a vyváženě. Jeho komentáře pokrývají většinu Nového zákona a tvoří jakési mosty mezi vysoce odbornými pracemi a hloubavým dílem pro laiky. Mnozí považují jeho knihu Kristův Kříž za jeho největší dílo. Jeho největším odkazem však asi budou lidé. Byl mentorem a přítelem neuvěřitelné spoustě lidí po celém světě. Dával se jim k dispozici, pamatoval si jejich jména, psal jim dopisy, modlil se za ně, a to neustále. Jeho modlitebný seznam byl velmi dlouhý. Kdykoliv pak tyto lidi potkal, tak si je pamatoval, protože se za ně modlil. Jeden jihoamerický teolog živě vzpomíná na jedno ze svých prvních setkání se Stottem: Předchozí noc jsme přijeli do města Bariloche v Argentině za silného deště. Ulice byla rozbahněná, a tak než jsme došli do naší ubytovací místnosti, byly naše boty pěkně zabahněné. Ráno když jsem se probudil, tak jsem uslyšel zvuk kartáčování. John už byl pilný a kartáčoval moje boty. Johne! vykřikl jsem celý překvapený, co to děláš? Můj milý René, odpověděl, Ježíš nás učil umývat jeden druhému nohy. Ty nohy umýt nepotřebuješ, ale můžu ti vykartáčovat boty. Zkrácený nekrolog z časopisu Christianity Today napsal Tim Stafford, místopředseda představenstva v organizaci John Stott Ministries ; přeložil Tomáš Chráska SBOROVÁ DOVOLENÁ VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH I v letošním roce se uskutečnila společná dovolená a to od 16. do 23. července. Ukazuje se, že není snadné nalézt samostatné místo pro 120 lidí, a tak jsme poprvé v tradici sborových pobytů pobyli v objektu, který jsme navštívili již před pěti lety. Výhodou Střelských Hoštic bylo ubytování na dobré úrovni a jídelna byla prostorná natolik, že jsme mohli jídlo začínat společnou písní a modlitbou. Místo s hřišti a vodou bylo ideální pro malé děti a nabízelo také prostor pro nejrůznější sporty. Areál v rovině malebného údolí řeky Otavy byl vhodný i pro naše nejstarší seniory, kteří mohli posedávat na lavičkách, pohovořit navzájem nebo zajít ke stánku a vypít si kafíčko 5

6 6 Nevýhodou bylo, že jsme budovy pro cca 300 lidí sdíleli s jinými organizacemi a k večerním programům pak bylo někdy málo klidu; navíc bezprostřední okolí nenabízelo mnoho procházek. I tak jsme podnikli s pomocí našich automobilistů společný výlet do málo známých Chanovic s rozhlednou, skanzenem a zámkem. Překvapilo nás, jak pár lidí se schopným starostou dokázalo získat finanční prostředky, využít stávajících nemovitostí a zrekonstruovat objekty, které jinde chátrají a odpuzují. Takže: v upraveném zámku upravená škola s prohlídkou výstavky obrazů a fotografií, krásný upravený park a malý, nadějně budovaný skanzen se starými vesnickými budovami. Úvod při ranních modlitebních chvílích měli různí bratři. O večerníček pro děti pečovala sestra Jana Matulíková. Přes den bylo volno k nejrůznějším akcím dětí a mládeže. Nedělní dopolední shromáždění v místní aule se formálně nelišilo od domácího na Smíchově včetně písně smíšeného sboru pod vedením Tomáše Chrásky. Bratr Bronislav Matulík pak v kázání poukázal na význam trvalé změny v životě ve vztahu k Pánu Bohu. V návaznosti na to pak připomněl také potřebu stálé obnovy a nápravy. Večery s diskusemi tu svěžími, tu umdlenými - měly společné téma Změna v životě, v rodině, ve sboru, ve společnosti atp. Vedli je porůznu bratří Václav Adamec, Pavel Bartošek, Pavel Chráska st. a Bronislav Matulík. Programu o změnách v církvi a společnosti se zúčastnil i předseda Rady CB br. Daniel Fajfr s br. Zdeňkem Bartoškem.

7 Při našich shromážděních jsme si mohli pěkně a z plných plic zazpívat díky doprovodu sestry Věry Matulíkové a bratří Ondřeje Šťastného, Zdeňka Seemana, Petra Böhma či Broňka Matulíka. Děti dostaly od sestry Miriam Pokorné příležitost soutěžit ve svých dovednostech a schopnostech; ukázalo se, že starší byly schopny přijmout do svých družstev i ty nejmenší a společně táhnout za jeden provaz ; sestry Kaštánkovy umožnily tvorbu pletených proutěných košíčků, kloboučků atp.; nechyběly turnaje v sudoku, šachu, volejbalu a nevímco Poslední neformální večer moderovali zdařile bratří Bronislav Matulík s Luborem Duchkem. Tam také byli vyhlášeni vítězové z turnajů minulých dnů a těch bylo! :-) Na společnou dovolenou našeho sboru mohou být různé pohledy, ne každému vyhovuje kolektivismus, vyžaduje se i určité sebezapření; znovu si však uvědomujeme, že tento pobyt umožňuje upevňování i navazování kontaktů všech generací včetně hostů a že pro naše nejmenší je příležitostí být spolu již v nejranějším věku. Jan B. Kolman KDE JE CÍRKEV? Teologické fórum 3. října 2011 Toto ekumenické teologické fórum má být reflexí dokumentů a biblických přístupů k otázce: Kde je církev? V roce 2007 byl vydán dokument vatikánské kongregace pro nauku víry, který rozčlenil církve do více kategorií. Především protestantská seskupení se ozvala se svými námitkami. Tentokrát máme možnost nad pojetím církve vést dialog nejen se zástupci protestantských církví, ale také církve katolické a pravoslavné. Srdečně Vás zveme do této laboratoře dialogu, kterému svou záštitu dala Ekumenická rada církví v ČR. Místo konání: V budově Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15 Program: 09:30 10:00 registrace 10:00 10:30 Přivítání a nastínění tématu teologického fóra o eklesiologii Čtyřbodový dokument vatikánské kongregace pro nauku (představení dokumentu a reakcí na něj) ThDr. Pavel Černý, Th.D., předseda SET 10:30 11:00 Co na dokumentu vadí církvím vzešlým z reformace? Prof. ThDr. Pavel Filipi 11:00 11:30 Jak chápeme církev a ekumenické vztahy k jiným církvím? Prof. Ctirad V. Pospíšil, ThD. 11:30 12:00 Jaký je pohled pravoslavné teologie na tuto tématiku? Doc. Mgr. ThLic. Pavel Milko, PhD. 12:30 13:30 Polední občerstvení 7

8 8 13:30 14:00 Jak chápe církev evangelikální proud křesťanství? Mgr. Robert Hart, ETS Praha 14:00 14:30 Eklesiologie ŘKC. ThLic. Prokop Brož, Th.D. děkan Katolické teologické fakulty UK 14:30 15:30 Společná ekumenická cesta výhledy, možnosti (moderovaná diskuse) 15:30 16:00 Shrnutí a ukončení fóra Srdečně zveme na toto setkání. Cena setkání je 130 Kč na osobu (občerstvení a další výdaje spojené s konáním). Stačí zaplatit až na místě nebo převodem na účet v záhlaví této pozvánky. Občerstvení je v ceně. Sdružení evangelikálních teologů BESÍDKOVÝ VÝLET DO ŘÍŠE DIVŮ v sobotu 24. září 2011 Výlet začínal v Jinonicích u stanice metra. Nedával jsem pozor, takže nevím, kudy jsme šli. Celou cestu jsem hrozně řval a najednou jsem slyšel ozvěnu. To jsme zrovna procházeli pod dráhou vlaku. Cestou jsem byl záškodník i pasažér. Můj dopravní prostředek byl David Vrba. Byl to můj válečný oř. Byl jsem medvěd, který šplhal na strom. Za chvíli jsem se proměnil v pavučinu, ze které nebylo úniku. A nakonec jsem byl drobeček závinu. Výlet končil u nás na zahradě. Upekl jsem uhlík a Danielovi chutnal. Líbilo se mi to. David Pokorný

9 Osud, kdo je víc? beseda s Pavlem Hoškem vedoucím Katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK října od 17:30 v Městské knihovně Pořádá Církev bratrská v Berouně ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun vstup zdarma TAJEMSTVÍ MODLITBY PÁNĚ Na neděli připravujeme sborový den Mimořádným hostem v rámci Podzimu 2011 bude na Smíchově žilinský kazatel Tibor Máhrik. Z jeho představení na webových stránkách žilinského sboru vyjímám: Při službě slovem je známý svým temperamentem. Narodil se v roku 1961 v Nitře. V Bratislavě ukončil studium na Technické univerzitě. Teologická studia absolvoval v Belfastu a absolvoval také tříměsíční studijní pobyt v Izraeli, kde studoval religionistiku. Po šesti letech práce v podniku Chirana a.s. Stará Turá a po pádu komunizmu se stal kazatelem. Od roku 1988 žije se svou manželkou a třemi dětmi v Žilině. Založil a dirigoval pěvecký sbor Eben Ezer ( ). Tibor odevzdal svůj život Kristu a je hluboce přesvědčený o biblické pravdě, že zdravý duchovní život skrze Krista, s Kristem a v Kristu se uskutečňuje především v kontextu místní církve. Volný čas věnuje nejen rodině, ale také individuálnímu duchovnímu poradenství lidem věřícím i hledajícím. Po dopolední bohoslužbě, která se bude týkat Kristovu učení o modlitbě podle Kázání na hoře, bude odpoledne přednášet na téma Tajemství modlitby Páně. Všichni jsou srdečně zváni (samozřejmě včetně našich milých berounských) také na společný oběd, který bude opět s překvapením! Každý ať pro sebe přinese, co má rád a ještě něco navíc pro bližního svého Jeho organizace se po úspěšné zářijové repríze opět ujme Tomáš Chráska. Pozvěme také své přátele a hosty. Bronislav Matulík

10 10 CÍRKEV JE KOMUNITA Evangelikální teologická konference ve dnech Na počátku listopadu se uskuteční v modlitebně Církve bratrské v Praze 1 v Soukenické 15 mimořádná konference s mimořádnými hosty. Za všechny jmenujme známého lékaře, teologa a publicistu Maxe Kašparů. Cena je 500 Kč za oba dva dny. V případě, že navštívíte první den, zaplatíte 300 Kč a zvolíte-li den druhý, tak pouze 200 Kč. Účast na jedné přednášce se hradí ve výši 60 Kč. Sleva 50% se týká studentů teologických škol po předložení indexu. Dvoudenní konference určená především pro pracovníky a vedoucí v sociálních službách starší, sborové pracovníky, kazatele, pastory, vedoucí křesťanských služeb. Přihlásit se ale může každý zájemce. Úterý 8. listopadu registrace CÍRKEV JE KOMUNITA V rámci bloku zazní dvě přednášky, koreferáty a diskuze: Společenství církve, doc. MUDr. et Dr. ThDr. Max Kašparů, Ph.D. Církev jako komunita milosti a milosrdenství, ThDr. Pavel Černý, Th.D CÍRKEV ŽIJE V KOMUNITĚ V rámci bloku zazní přednáška, koreferát a diskuze: Pevnosť alebo oáza, Mgr. Daniel Pastirčák koreferát: Chůze na tenkém ledě, Bc. David Novák, M.Th Semináře (bude upřesněno). Středa 9. listopadu KOMUNITNÍ SLUŽBY A CÍRKEV V rámci bloku zazní dvě přednášky, koreferáty a diskuze: Sociálna situácia občanov a cirkev, doc. PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D. Význam služby diakonie v dnešní proměňující se společnosti, Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D Závěr konference ETS, katedra sociální práce

11 INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Rozhovor se sestrou Petrou Železnou staršovstvo hovořilo se sestrou o jejím chystaném sňatku s panem Vladimírem Chytilem, který je římský katolík. Staršovstvo vítá, že sestra zvolila za manžela věřícího křesťana. Svatba je plánována na v 11:00 na Vyšehradě, oddávající bude pater Kusý, čtením a kázáním se připojí kaz. Matulík. Kazatel pro Beroun zatím nevidíme konkrétního služebníka, který by mohl do Berouna přijít, ale v rámci Podzimu 2011 Beroun navštíví předseda i tajemník RCB. Je naděje, že by mohli v této věci pomoci. Jednota obou částí sboru staršovstvo zvažuje využít sborových dnů na Smíchově, dále připravit setkání pracovníků besídky, jednu nebo dvě společné akce dorostů a také připravit sborový den v Berouně o Letnicích (v pronajatém sále). Rovněž by proběhlo příští spojené setkání staršovstev (tentokrát v Berouně). Hospodářské věci sboru Pavel Bartošek informoval o postupu prací při výměně oken a realizaci fasády zadní části sborového domu. Dále v hostovském pokoji se provedou v nejbližších dnech drobné opravy a vymaluje se. Pronájem bytu studentům staršovstvo souhlasí s prodloužením nájmu do června 2012 pro všechny sestry, které tam nyní bydlí. O zbývající místo má zájem Kateřina Strnadová z Litvínova, staršovstvo souhlasí s pronájmem. Oprava piana piano po generální opravě by mělo být přivezeno do konce října Biblické hodiny dvě čtvrteční biblická vyučování začneme od změny letního času na zimní. Misijní klub pro děti Ester Kaštánková připravuje klub výtvarných prací, hudby a třeba i angličtiny pro děti ZŠ. Staršovstvo s klubem souhlasí. Členové klubu budou platit příspěvek na materiál, budeme vydávat příjmové doklady. Sbor bude náklady doplácet. Nabídka přednášek ACETu školám na Smíchově pěti gymnáziím a jedné průmyslové škole byly dány nabídka přednášek ACETu a přednášky ohledně prevence kriminality. Misie našeho sboru staršovstvo schválilo návrh na jaře připravit misijní program formou panelových diskusí na aktuální témata se známými křesťanskými osobnostmi. Tentokrát bychom chtěli během jara uskutečnit takové diskuse tři. Rozhovor s volební komisí podle Řádu CB proběhnou na jaře nové volby staršovstva a podle rozhodnutí členského shromáždění byla zvolena volební komise, která připraví volbu. Staršovstvo se s komisí sešlo k rozhovoru a k modlitbám. Členy komise byli zvoleni: Rudolf Pánek, Dana Pavelková, Jiří Pína, Judita Košťáková a Jana Matulíková. Vzhledem k tomu, že se Dana Pavelková účasti vzdala, staršovstvo souhlasí s tím, že bude dodatečně do komise kooptován Václav Adamec. Pastorační asistentka sboru Radě CB byla předána žádost staršovstva o prodloužení pracovního úvazku Jany Matulíkové a staršovstvo v té věci s RCB uzavřelo dohodu, že v případě náhlého ukončení pracovního vztahu bude sbor Radě refundovat vyplacené odstupné. Hesla JB na rok 2012 bylo rozhodnuto objednat 45 ks 11 Daniel Pokorný

12 12 PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ neděle úterý Smíchov 8 45 modlitební chvíle 9 30 shromáždění modlitební chvíle první ne v měsíci mládež Beroun 9 30 shromáždění čtvrtek biblická hodina dorost pátek dorost biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Daniel Pokorný Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Tvoje cesta k biblickému vzdělání

Tvoje cesta k biblickému vzdělání Tvoje cesta k biblickému vzdělání Informace o studiu na pobočce -- 2013 Biblická škola Seznam předmětů -- podzim 2013 popis předmětu učitel datum HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci Modul uvede

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Nová náboženská hnutí

Nová náboženská hnutí Nová náboženská hnutí 2011 Nová náboženská hnutí předběžný rozvrh přednášek Úvod do kursu. Nové náboženské hnutí. Příklad mormonů. 7. 10. Napětí mezi novým náboženským hnutím a společností. Příklad mormonů.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan

Knihy. PS056 Bible pro děti kolektiv autorů. Bible svatá podle vydání Kralického z roku 1613. PS029 Bible v českých zemích Merell, Jan Stránka 1 z 6 Knihy Seznam knih žánru Písma svatá (150) Novinka!!! Číslo Rezerva Název Autor PS103 Bible dnes a pro nás - Nový zákon Ravik, Slavomír PS102 Bible dnes a pro nás Starý zákon Ravik, Slavomír

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE

HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE HISTORICKY V. ČESKÝ NÁRODNÍ KONGRES BAZÁLNÍ STIMULACE 16. 17. května 2013 Úvodní slovo Vážené dámy a vážení pánové, dovolte nám srdečně Vás přivítat na již Historicky V. národním kongresu Bazální stimulace

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry,

O nás 2/2015. Cesta k dospělosti Ef 4.7-16. Časopis sboru Církve bratrské v Táboře. Milí čtenáři, bratři a sestry, O nás 2/2015 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Cesta k dospělosti Ef 4.7-16 Milí čtenáři, bratři a sestry, Božím záměrem je, abychom společně rostli k duchovní dospělosti. To slovo společně je důležité,

Více

Protestantismus a reformace

Protestantismus a reformace Protestantismus a reformace Někdy bývá za projevy reformace považováno již hnutí albigenských (13. století jižní Francie, balkánští bogomilové, italští kataři), jindy husitství (15. století), jindy vystoupení

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera.

Nová Evangelizace. Závěrečná práce. Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc. Autor: Jonatan Kučera. d Základní škola sv. Voršily v Olomouci Aksamitova 6, 772 00 Olomouc Nová Evangelizace Závěrečná práce Autor: Jonatan Kučera Třída: IX Vedoucí práce: P. Gorazd Krušina OPraem. Olomouc 2012 OBSAH ÚVOD 3

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Střešovický. evangelík. na září 2013

Střešovický. evangelík. na září 2013 Střešovický evangelík na září 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha 725

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná

Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK. Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Velehrad 2014 10. formačně vzdělávací setkání NK Zpráva z 13. konzultace ENHCC Deklarace ENHCC 2014 Marie Oparná Salzburg 28.5. 1.6.2014 13th Consultation of the European Network of Health Care Chaplaincy

Více

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR:

ADRESA ÚSTŘEDÍ: IČO: 26014491 WEB STRÁNKY: www.cb.cz/awana BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB Pardubice, č. ú. 192741785/0300 ADRESA MISIONÁŘE PRO ČR A SR: OBSAH Kontaktní údaje...2 Poslání...3 Naše hodnoty...3 Naše přání...3 Naše vize...3 Naše poslání...3 Historie...4 Činnost Awana klubů...5 Uskutečněné akce a programy v roce 2004...8 Konferenci Awana vedoucích...8

Více

praha 5 4/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 VYHRÁLI JSME TO!

praha 5 4/14 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 VYHRÁLI JSME TO! 4/14 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 VYHRÁLI JSME TO! Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží! (Ž 98,1) Jsme fakt dobří!

Více

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu

Ježíš Kristus. Ježíš Kristus uprostřed světa. Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Ježíš Kristus Téma: Cíl: Obsah: Časová dotace: Doporučený věk: Ježíš Kristus uprostřed světa Interiorizace základních postojů člověka k Ježíši Kristu Meditace a aktivity vedoucí k nalezení a pochopení

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Historie organizace Kristus pro všechny národy

Historie organizace Kristus pro všechny národy Historie organizace Kristus pro všechny národy Krví obmytá Afrika kontinent obmytý v krvi Ježíše Krista vize, kterou Bůh dal evangelistovi Reinhardu Bonnkemu před více než 30 lety. Od tohoto dne byl naplněn

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Článek I. Založení společnosti 1. Založení společnosti Dne 1. července 2013 byla zakladatelem, společností ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE

KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Hlavní partner konference: Mediální partneři konference: Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než

Vždycky mně znovu překvapí, když čtu nebo slyším vyjádření, že něco je lepšího než ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 5/06 CO JE LEPŠÍ NEŽ ŽIVOT Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto

Více

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce

Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011. Rok v Banja Luce VŮNĚ POZNÁNÍ BANJA LUCE 1 Misijní služba Elišky Adamcové v Bosně a Hercegovině Září 2010 Září 2011 Rok v Banja Luce Drazí přátelé, Dostávám se k napsání dopisu shrnujícího mou roční službu v Bosně a Hercegovině.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

SBOROVÉ LISTY - OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ

SBOROVÉ LISTY - OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 52010 OBČASNÍK ČLENŮ A PŘÁTEL SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 1, SOUKENICKÁ 15 ROČNÍK XX ZÁŘÍ 2010 ČÍSLO 5 Slovo kazatele úvodem Milí sourozenci v Pánu Ježíši Kristu, čas rychle utíká a začínáme nový školní

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství)

MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví, školství) KŘESŤANSKÉ CÍRKVE V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Jabok 2007 7. KOINONIA, LEITURGIA 2 Činnosti církve MARTYRIA - svědectví (služba slova) LEITURGIA - slavení (bohoslužba) DIAKONIA - služba (sociální práce, zdravotnictví,

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla

POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla POKUS O PREZENTACI TĚŠÍNSKÝCH SPECIFIK V RÁMCI CB (zkrácená verze k rozhovorům) napsal Tadeáš Firla 1 Legitimita specifičnosti Nepoužíváme pojem Výjimečnost sborů, jelikož opravdu nejsme výjimeční. Nemáme

Více

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009

Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Porada zástupců mládeže: Přerov, 14.11.2009 Účastníci: Eva Urbanová, Benjamín Groll, Daniel Marek, Jakub Dvorský, Klára Hanáková, Honza Wendlig, Petr Maláč, Ester Krupová, Adéla Holibková, Mariana Olšarová,

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

praha 5 11/13 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 DOPIS PRO MRTVÉHO

praha 5 11/13 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 DOPIS PRO MRTVÉHO 11/13 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 DOPIS PRO MRTVÉHO Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. (Ř 6,11) Je čas dušiček a mně leží v kanceláři neotevřený

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Evangelium všem dětem ČR

Evangelium všem dětem ČR www.timdvadva.cz Naše děti tak rychle rostou... Co pro to udělat, aby se dostaly do nebe? Evangelium všem dětem ČR Kdyţ jsem před dvaceti lety zaslechla Boţí povolání do služby ke spolupráci na tom, aby

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

praha 5 Vždycky mně to chvíli trvá, než si přiznám, že potřebuji vyhledat lékaře, ale pak toho nelituji. 7-8/13

praha 5 Vždycky mně to chvíli trvá, než si přiznám, že potřebuji vyhledat lékaře, ale pak toho nelituji. 7-8/13 7-8/13 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 PŘÍBALOVÝ LETÁK Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. (Mt 9,12) Vždycky mně to chvíli trvá, než si přiznám, že potřebuji vyhledat lékaře, ale

Více

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka

Nabídka pro vystavovatele. Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Nabídka pro vystavovatele Základní informace Programové zaměření Obchodní nabídka Základní informace Nové kongresové prostory U Hájků uvítají návštěvníky IX. kongresu praktických lékařů a sester MEDICÍNA

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Všichni s sebou neustále něco nosíme. Osobní doklady, šrajtofli, kreditní karty, kapesník

Všichni s sebou neustále něco nosíme. Osobní doklady, šrajtofli, kreditní karty, kapesník ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 2/07 ALKOHOL, ZBRANĚ, MOBIL aneb co nosit s sebou do shromáždění Když se shromažďujete, jeden má žalm, druhý slovo naučení, jiný zjevení od Boha, ještě jiný promluví

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

24.9.2011 38/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

24.9.2011 38/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 24.9.2011 38/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 24.září 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí Bohumil Špinar ml. Varhaní

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b. Jednota bratrská ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b Jednota bratrská Benedikt Hofírek VII. C 2011/2012 Obsah JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 ORGANIZACE str. 3 STARÁ JEDNOTA BRATRSKÁ str. 3 OBNOVENÁ JEDNOTA BRATRSKÁ

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 3/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 3/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, znovu se blíží Velikonoce a s nimi opět i silné téma Kristovy smrti za naše viny. Kristovo utrpení jedinečným způsobem

Více