praha 5 Vyzývavá blond jeptiška s modrýma očima a s široce roztaženýma nohama v kapli 10/11 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "praha 5 Vyzývavá blond jeptiška s modrýma očima a s široce roztaženýma nohama v kapli 10/11 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5"

Transkript

1 10/11 praha 5 ZPRAVODAJ SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 5 ŠPERKY NEJSOU HŘÍCH Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého mládí, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: Nemám v nich zalíbení. (Kaz 12,1) Vyzývavá blond jeptiška s modrýma očima a s široce roztaženýma nohama v kapli porodnice U Apolináře a nad ní sotva tušený kříž s Kristem. Zastávka tramvaje poblíž polikliniky v Nuslích a stará paní o berlích s napuchlýma nohama jako sudy a s ovázanou rukou až po rameno. Pomalu se belhá kolem plakátu, který hlásá, že šperky nejsou hřích. Spojily se dva obrazy dvou žen v jeden. Ve chvílích, kdy mladý fotograf hledal nejlepší kompozice reklamní kampaně a upravoval světlo i modelku Zuzanu Stráskou, nemyslel na to, že uteče jenom pár let a všechna erotická krása mladé dívky i cena klenotů, které propaguje, zajdou jako polní kvítí. Už nebude pomyšlení ani na honorář, ani na to, jak se prosadit v nemilosrdné konkurenci modelingu. Neuvažoval o nezvratné skutečnosti, že nastane doba, kdy nikomu nepřijde na mysl, zda je slečna dostatečně sexy, protože nebude. A ani šperky, natož make-up, kterým vizážistka dotvořila bezchybnost vzhledu, nebudou hrát vůbec žádnou roli v životě dnes slavné české modelky, která fotí pro Diora a jiné světové značky. Takový je život. Takový bude život. Věkem a nemocemi zbědovaná stará žena nejevila o plakát nejmenší zájem. Možná si ale ani neuvědomila, že jí v mysli jako chabé problesknutí proletěla vzpomínka na dobu, kdy byla taky mladá, hezká, zdravá, štíhlá, pružná a kdejaký muž se otočil za jejími útlými kotníky. Špatný krevní oběh, voda a bolesti v nohou jí nedovolovaly rychle nastoupit do tramvaje; bezpečně zapudily jakoukoliv smyslnou i nesmyslnou reminiscenci na minulost. Byla vděčná, když jí uvolnili místo pro invalidy. To Kristovy nohy na plakátě jsou bílé jako mramor, chladné a bez života. Nemohou se roztáhnout ani udělat krok. Jsou přibité a z jejich ran už vytekla všechna krev. Navždy ale budou viset nad hlavou spoře oděné jeptišky s bílým čepcem, jak si to fotograf naaranžoval. Pro jediný okamžik ale visely i nad těžce chodící ženou o dvou berlích. Jenomže ta si jich nemohla všimnout. Atributy krásy, lesku a slávy pomíjivého světa je dokonale překryly. A překryl je i hlavní slogan reklamní kampaně.

2 2 Vyzývavá blond jeptiška pod Kristovýma nohama hlásá své osvobodivé evangelium: Šperky nejsou hřích! Má pravdu. Hříchem dokonce není ani její krása, natož fotografické umění. Hříchem je zapomenout na svého Stvořitele a žít jen pro prchavý okamžik slávy, žít jako by Boha nebylo. Hříchem je postavit do centra svého bytí sebe sama, svůj úspěch, kariéru, krásu, rozkoš nebo svou bolest, zklamání, neštěstí, zahořklost a rovněž závist, třeba že někdo je ještě mladý a zdravý. Ale i tak nad světem, který zapomíná na Boha, zůstává ukřižovaný Kristus a čeká, zda si ho nakonec přece jen někdo nepovšimne. Bronislav Matulík V DIPLOMATICKÝCH SLUŽBÁCH NEJVYŠŠÍHO Vzpomínka na Johna R. W. Sotta Evangelikál je prostý, obyčejný člověk, řekl John Stott v nedávném interview. Celý svůj devadesátiletý život pak názorně ukazoval, jak mimořádné i prosté může být obyčejné křesťanství. Nebyl znám jako originální myslitel, ani se jím nesnažil být. Vždycky se obracel k Bibli pro poznání a měl nezapomenutelný dar pronikat do Písma a vysvětlovat ho. Až do jeho obrácení a následného povolání do křesťanské služby se zdálo, že Stott zamíří do diplomatického sboru. Na universitě v Cambridge získal jako výborný lingvista nejvyšší ocenění ve francouzštině, pak ale přešel na studium teologie, v němž rovněž získal nejvyšší ocenění. Nikdo nepochyboval o tom, že by Stott mohl být vynikajícím diplomatem. I ve své křesťanské službě si podržel nejlepší diplomatické kvality, tedy věrně a obratně reprezentovat někoho jiného. Jako každý dobrý diplomat i Stott přesně věděl, kdo je a odkud přišel. Narodil se do vřelé a kultivované rodiny lékaře a strávil téměř celý život ve stejné čtvrti v Londýně. Už jako dítě navštěvoval sbor All Souls Church; někdy seděl na balkoně a shazoval papírové koule na dámské klobouky pod sebou. Při jeho ordinaci v Anglikánské církvi v roce 1945 se Stott v tomto sboru stal vikářem a pak v roce 1950 i farářem. Po celý svůj život zůstal zaměstnancem tohoto sboru. Stott se nakonec stal známým spíše jako vykladač Bible a učitel, ale během prvního desetiletí své služby si získal renomé jako evangelista. Ve sboru All Souls učil lidi ve shromáždění tomu, jak pomoci svým přátelům a sousedům ke vztahu s Ježíšem; sám také mnoho lidí ke Kristu přivedl. Sbor All Souls se nachází v centru Londýna, kde žije pozoruhodná směs lidí bohatých i chudých. Stott byl odhodlaný nezaned bá vat ani jednu stranu. Pevně věřil, že právě místní sbor by měl být místem pro evangelizaci. Z jeho evangelizačních přednášek byla sestavena kniha Základ křesťanství (Basic Christianity), která se stala jedním z jeho bestsellerů a byla přeložena do 25 jazyků. V roce 1946 poprvé navštívil Anglii Billy Graham a Stott se s ním setkal v momentě, kdy oba dva chtěli využít možnost kázat pod širým nebem na Speakers Conner v londýnském Hyde Parku. Postupně se stali blízkými přáteli a později se stalo toto přátelství důležitým pro

3 Lausannské hnutí (viz níže). Je ale třeba připomenout, že jejich přátelství vzniklo skrze aktivní a společně sdílené nasazení k evangelizaci. Stott věřil v evangelizaci a byl aktivní v mnoha mimocírkevních evangelizačních organizacích (např. InterVarsity). Sám však byl především kazatelem sboru. Stal se vedoucí osobností při obnově evangelikalismu, a to především uvnitř Anglikánské církve. Konzervativní evangelikálové byli v Anglikánské církvi v době Stottovy ordinace přehlíženou menšinou bez jediného biskupa. Stott se však projevil jako sociálně velmi schopný zprostředkovatel. Nikdy si nenechával svá přesvědčení sám pro sebe a nikdy nepovažoval žádnou situaci za beznadějnou. Zakládal organizace, jejichž cílem bylo povzbuzovat mladší evangelikální duchovní, a pomáhal organizovat a obnovovat evangelikální konference. Nejvíc ze všeho však sám působil jako vzor smělosti a intelektuální síly. Stott věřil, že mysl je darem Božím. V evangelikálním prostředí, jež bylo v pokušení spoléhat na osvědčené texty a emotivní příběhy, se Stott provrtával hluboko do Písma, aby ukazoval jeho moc. Mnoho z lidí, kteří měli možnost slyšet Stotta kázat poprvé, se shodlo, že nikdy dřív neslyšeli Bibli vykládat s takovou jasností a hloubkou. Jeho vášní bylo poznávat, co Bůh říká, a nechat Jeho slovem utvářet život. Stottova kázání i spisy obnovily důvěru v Písmo, jakožto inspirované Boží slovo; nejen proto, že to takto obhajoval, ale proto, že to ukazoval. Zároveň dokázal, že evangelikalismus, jak ho sám praktikoval, totiž jako obyčejné, jednoduché křesťanství může promlouvat k lidem všech společenských vrstev. Dokázal, že to, čeho si evangelikálové cenili nejvíce osoby a služby Ježíše Krista a Písma, které ho dosvědčuje jsou mocným zdrojem pro získání světa. Do značné míry se díky Stottovi Britský evangelikalismus transformoval ze stojatých vod v obranném postoji do významného a živého hnutí. Stott byl evangelikálem každým coulem, ale zároveň byl i evangelikálem reformním. Rozpoznal totiž, že evangelikalismus by mohl poklesnout, a někdy už se to opravdu i dělo, na úroveň pouhé zbožnosti, zatímco Bible mluví o veliké proměně světa způsobené Božím lidem zapojeným do služby. Jako kazatel v Londýně si stále více uvědomoval potřebu toho, aby se evangelikalismus vrátil zpět ke svým kořenům, totiž k angažovanosti v běžných sociálních problémech. Stott později v rozhovoru řekl: Na začátku 60-tých let jsem začal cestovat po třetím světě a uviděl jsem chudobu v Latinské Americe, Africe a Asii tak, jako 3

4 4 nikdy předtím. Bylo mi jasné, že nemohu dále zastávat ten starý pohled. Za starý pohled považoval to, že kázání mělo být pro křesťana vždy ten nejdůležitější úkol a že skutky milosrdenství byly vždy až druhořadé. Když Stott zkoumal Písmo, došel k přesvědčení, že Ježíšovo Velké poslání přikazuje Ježíšovým služebníkům pokračovat v konání celé jeho služby, která zahrnovala i praktický zájem o život a zdraví lidí. Stottův největší přínos v sociální oblasti vzešel poněkud bezděčně z následující události. V roce 1974 svolala Evangelizační Asociace Billyho Grahama Mezinárodní kongres pro světovou evangelizaci do Lausanne ve Švýcarsku. Z přibližně 3800 účastníků byla asi polovina delegátů a řečníků ze zemí třetího světa. Toto široké zastoupení delegátů bylo podobné jako při zasedání Světové rady církví, ale atmosféra nadšení z jednotného poslání byla nevídaná. Mnozí účastníci poprvé pochopili globální rozměr evangelikálů. Takto prožívaná jednota ale vůbec nebyla automatická. Ve skutečnosti byly na konferenci velké rozdíly v pohledech křesťanů ze Západu a těch ze Třetího světa. Stejně tak bylo nesmírně citlivé i horké téma vztahu mezi evangelizací a sociální angažovaností. Podle některých jsou křesťané voláni pouze k hlásání evangelia, tečka. Obzvláště delegáti ze zemí, kde chudoba a bezpráví jsou na výsost zjevné, považovali takový postoj za bezcitný a lhostejný k lidem. Konference v Lausanne se mohla snadno rozpadnout na základě těchto dvou rozdílných pohledů. Stott byl požádán o úvodní přednášku na téma Podstata biblické evangelizace. Začal s příznačnou pokorou, když vyzval k evangelikálnímu pokání. A pak už mluvil přímo a průzračným výkladem Písma rozebíral problémy, které měla většina delegátů na mysli. Máme zde dva příkazy: miluj svého bližního a jděte a čiňte učedníky. Jaký je mezi těmi dvěma příkazy vztah? Někteří z nás se chovají tak, jako by si mysleli, že ta dvě přikázání jsou identická. Takže když někomu sdělíme evangelium, máme za to, že jsme tím splnili naši povinnost ho milovat. Ale nikoliv. Velké poslání ani nevysvětluje, ani nevyčerpává a ani nepřevyšuje Velké přikázání. To, co Velké poslání dělá, je, že přidává k příkazu lásky a služby bližnímu nový a naléhavý křesťanský rozměr. Jestliže opravdově milujeme svého bližního, tak mu bez pochyby řekneme Dobrou zprávu o Ježíši. Ale stejně tak, jestliže opravdově milujeme svého bližního, tak to pro nás tímto neskončí. Stottův proslov umožnil delegátům znovu promýšlet jejich pozice, naslouchat druhým a začít si uvědomovat, že zvěstování a sociální práce musí jít ruku v ruce. Stejně dobře to zvládl i jako předseda komise, která připravovala znění Lausannského závazku. Stottovo diplomatické umění bylo nejvíce patrné, když předsedal jednáním, při nichž hrozily hádky, a on dovedl lidi přimět k naslouchání názorům druhých. V zákulisí neúnavně pracoval na nových návrzích znění závazku, snažil se nalézt formulace, které by zachytily různé úhly pohledu a přitom neubližovaly pohledům jiným. Nakonec Lausannský závazek mluvil o přítomnosti, když vyjádřil společný úkol, který mohla většina delegátů s nadšením potvrdit; a mluvil také do budoucnosti tím, že poskytl rámec, který mohou evangelikální skupiny použít jako jejich základní prohlášení. Konference v Lausanne byla rozhodujícím momentem pro globální evangelikalismus. Billy Graham byl nezbytným organizátorem, ale John Stott byl nepostradatelným sjednotitelem.

5 A co zůstává po Johnovi Stottovi nyní, když byl odvolán? Něco z toho můžeme vidět v jeho sboru All Souls, kde už vyrůstá několikátá generace tvořící vitální, pevně zakotvenou, evangelikální komunitu v srdci Londýna. Stejně tak i organizace Langham Partnership International, kterou Stott založil, aby napomáhala zvěstování a výchově nových biblických učitelů v rozvojovém světě. Dále jsou to jeho knihy, které mluví jasně, přesně, podnětně a vyváženě. Jeho komentáře pokrývají většinu Nového zákona a tvoří jakési mosty mezi vysoce odbornými pracemi a hloubavým dílem pro laiky. Mnozí považují jeho knihu Kristův Kříž za jeho největší dílo. Jeho největším odkazem však asi budou lidé. Byl mentorem a přítelem neuvěřitelné spoustě lidí po celém světě. Dával se jim k dispozici, pamatoval si jejich jména, psal jim dopisy, modlil se za ně, a to neustále. Jeho modlitebný seznam byl velmi dlouhý. Kdykoliv pak tyto lidi potkal, tak si je pamatoval, protože se za ně modlil. Jeden jihoamerický teolog živě vzpomíná na jedno ze svých prvních setkání se Stottem: Předchozí noc jsme přijeli do města Bariloche v Argentině za silného deště. Ulice byla rozbahněná, a tak než jsme došli do naší ubytovací místnosti, byly naše boty pěkně zabahněné. Ráno když jsem se probudil, tak jsem uslyšel zvuk kartáčování. John už byl pilný a kartáčoval moje boty. Johne! vykřikl jsem celý překvapený, co to děláš? Můj milý René, odpověděl, Ježíš nás učil umývat jeden druhému nohy. Ty nohy umýt nepotřebuješ, ale můžu ti vykartáčovat boty. Zkrácený nekrolog z časopisu Christianity Today napsal Tim Stafford, místopředseda představenstva v organizaci John Stott Ministries ; přeložil Tomáš Chráska SBOROVÁ DOVOLENÁ VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH I v letošním roce se uskutečnila společná dovolená a to od 16. do 23. července. Ukazuje se, že není snadné nalézt samostatné místo pro 120 lidí, a tak jsme poprvé v tradici sborových pobytů pobyli v objektu, který jsme navštívili již před pěti lety. Výhodou Střelských Hoštic bylo ubytování na dobré úrovni a jídelna byla prostorná natolik, že jsme mohli jídlo začínat společnou písní a modlitbou. Místo s hřišti a vodou bylo ideální pro malé děti a nabízelo také prostor pro nejrůznější sporty. Areál v rovině malebného údolí řeky Otavy byl vhodný i pro naše nejstarší seniory, kteří mohli posedávat na lavičkách, pohovořit navzájem nebo zajít ke stánku a vypít si kafíčko 5

6 6 Nevýhodou bylo, že jsme budovy pro cca 300 lidí sdíleli s jinými organizacemi a k večerním programům pak bylo někdy málo klidu; navíc bezprostřední okolí nenabízelo mnoho procházek. I tak jsme podnikli s pomocí našich automobilistů společný výlet do málo známých Chanovic s rozhlednou, skanzenem a zámkem. Překvapilo nás, jak pár lidí se schopným starostou dokázalo získat finanční prostředky, využít stávajících nemovitostí a zrekonstruovat objekty, které jinde chátrají a odpuzují. Takže: v upraveném zámku upravená škola s prohlídkou výstavky obrazů a fotografií, krásný upravený park a malý, nadějně budovaný skanzen se starými vesnickými budovami. Úvod při ranních modlitebních chvílích měli různí bratři. O večerníček pro děti pečovala sestra Jana Matulíková. Přes den bylo volno k nejrůznějším akcím dětí a mládeže. Nedělní dopolední shromáždění v místní aule se formálně nelišilo od domácího na Smíchově včetně písně smíšeného sboru pod vedením Tomáše Chrásky. Bratr Bronislav Matulík pak v kázání poukázal na význam trvalé změny v životě ve vztahu k Pánu Bohu. V návaznosti na to pak připomněl také potřebu stálé obnovy a nápravy. Večery s diskusemi tu svěžími, tu umdlenými - měly společné téma Změna v životě, v rodině, ve sboru, ve společnosti atp. Vedli je porůznu bratří Václav Adamec, Pavel Bartošek, Pavel Chráska st. a Bronislav Matulík. Programu o změnách v církvi a společnosti se zúčastnil i předseda Rady CB br. Daniel Fajfr s br. Zdeňkem Bartoškem.

7 Při našich shromážděních jsme si mohli pěkně a z plných plic zazpívat díky doprovodu sestry Věry Matulíkové a bratří Ondřeje Šťastného, Zdeňka Seemana, Petra Böhma či Broňka Matulíka. Děti dostaly od sestry Miriam Pokorné příležitost soutěžit ve svých dovednostech a schopnostech; ukázalo se, že starší byly schopny přijmout do svých družstev i ty nejmenší a společně táhnout za jeden provaz ; sestry Kaštánkovy umožnily tvorbu pletených proutěných košíčků, kloboučků atp.; nechyběly turnaje v sudoku, šachu, volejbalu a nevímco Poslední neformální večer moderovali zdařile bratří Bronislav Matulík s Luborem Duchkem. Tam také byli vyhlášeni vítězové z turnajů minulých dnů a těch bylo! :-) Na společnou dovolenou našeho sboru mohou být různé pohledy, ne každému vyhovuje kolektivismus, vyžaduje se i určité sebezapření; znovu si však uvědomujeme, že tento pobyt umožňuje upevňování i navazování kontaktů všech generací včetně hostů a že pro naše nejmenší je příležitostí být spolu již v nejranějším věku. Jan B. Kolman KDE JE CÍRKEV? Teologické fórum 3. října 2011 Toto ekumenické teologické fórum má být reflexí dokumentů a biblických přístupů k otázce: Kde je církev? V roce 2007 byl vydán dokument vatikánské kongregace pro nauku víry, který rozčlenil církve do více kategorií. Především protestantská seskupení se ozvala se svými námitkami. Tentokrát máme možnost nad pojetím církve vést dialog nejen se zástupci protestantských církví, ale také církve katolické a pravoslavné. Srdečně Vás zveme do této laboratoře dialogu, kterému svou záštitu dala Ekumenická rada církví v ČR. Místo konání: V budově Sboru Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15 Program: 09:30 10:00 registrace 10:00 10:30 Přivítání a nastínění tématu teologického fóra o eklesiologii Čtyřbodový dokument vatikánské kongregace pro nauku (představení dokumentu a reakcí na něj) ThDr. Pavel Černý, Th.D., předseda SET 10:30 11:00 Co na dokumentu vadí církvím vzešlým z reformace? Prof. ThDr. Pavel Filipi 11:00 11:30 Jak chápeme církev a ekumenické vztahy k jiným církvím? Prof. Ctirad V. Pospíšil, ThD. 11:30 12:00 Jaký je pohled pravoslavné teologie na tuto tématiku? Doc. Mgr. ThLic. Pavel Milko, PhD. 12:30 13:30 Polední občerstvení 7

8 8 13:30 14:00 Jak chápe církev evangelikální proud křesťanství? Mgr. Robert Hart, ETS Praha 14:00 14:30 Eklesiologie ŘKC. ThLic. Prokop Brož, Th.D. děkan Katolické teologické fakulty UK 14:30 15:30 Společná ekumenická cesta výhledy, možnosti (moderovaná diskuse) 15:30 16:00 Shrnutí a ukončení fóra Srdečně zveme na toto setkání. Cena setkání je 130 Kč na osobu (občerstvení a další výdaje spojené s konáním). Stačí zaplatit až na místě nebo převodem na účet v záhlaví této pozvánky. Občerstvení je v ceně. Sdružení evangelikálních teologů BESÍDKOVÝ VÝLET DO ŘÍŠE DIVŮ v sobotu 24. září 2011 Výlet začínal v Jinonicích u stanice metra. Nedával jsem pozor, takže nevím, kudy jsme šli. Celou cestu jsem hrozně řval a najednou jsem slyšel ozvěnu. To jsme zrovna procházeli pod dráhou vlaku. Cestou jsem byl záškodník i pasažér. Můj dopravní prostředek byl David Vrba. Byl to můj válečný oř. Byl jsem medvěd, který šplhal na strom. Za chvíli jsem se proměnil v pavučinu, ze které nebylo úniku. A nakonec jsem byl drobeček závinu. Výlet končil u nás na zahradě. Upekl jsem uhlík a Danielovi chutnal. Líbilo se mi to. David Pokorný

9 Osud, kdo je víc? beseda s Pavlem Hoškem vedoucím Katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK října od 17:30 v Městské knihovně Pořádá Církev bratrská v Berouně ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun vstup zdarma TAJEMSTVÍ MODLITBY PÁNĚ Na neděli připravujeme sborový den Mimořádným hostem v rámci Podzimu 2011 bude na Smíchově žilinský kazatel Tibor Máhrik. Z jeho představení na webových stránkách žilinského sboru vyjímám: Při službě slovem je známý svým temperamentem. Narodil se v roku 1961 v Nitře. V Bratislavě ukončil studium na Technické univerzitě. Teologická studia absolvoval v Belfastu a absolvoval také tříměsíční studijní pobyt v Izraeli, kde studoval religionistiku. Po šesti letech práce v podniku Chirana a.s. Stará Turá a po pádu komunizmu se stal kazatelem. Od roku 1988 žije se svou manželkou a třemi dětmi v Žilině. Založil a dirigoval pěvecký sbor Eben Ezer ( ). Tibor odevzdal svůj život Kristu a je hluboce přesvědčený o biblické pravdě, že zdravý duchovní život skrze Krista, s Kristem a v Kristu se uskutečňuje především v kontextu místní církve. Volný čas věnuje nejen rodině, ale také individuálnímu duchovnímu poradenství lidem věřícím i hledajícím. Po dopolední bohoslužbě, která se bude týkat Kristovu učení o modlitbě podle Kázání na hoře, bude odpoledne přednášet na téma Tajemství modlitby Páně. Všichni jsou srdečně zváni (samozřejmě včetně našich milých berounských) také na společný oběd, který bude opět s překvapením! Každý ať pro sebe přinese, co má rád a ještě něco navíc pro bližního svého Jeho organizace se po úspěšné zářijové repríze opět ujme Tomáš Chráska. Pozvěme také své přátele a hosty. Bronislav Matulík

10 10 CÍRKEV JE KOMUNITA Evangelikální teologická konference ve dnech Na počátku listopadu se uskuteční v modlitebně Církve bratrské v Praze 1 v Soukenické 15 mimořádná konference s mimořádnými hosty. Za všechny jmenujme známého lékaře, teologa a publicistu Maxe Kašparů. Cena je 500 Kč za oba dva dny. V případě, že navštívíte první den, zaplatíte 300 Kč a zvolíte-li den druhý, tak pouze 200 Kč. Účast na jedné přednášce se hradí ve výši 60 Kč. Sleva 50% se týká studentů teologických škol po předložení indexu. Dvoudenní konference určená především pro pracovníky a vedoucí v sociálních službách starší, sborové pracovníky, kazatele, pastory, vedoucí křesťanských služeb. Přihlásit se ale může každý zájemce. Úterý 8. listopadu registrace CÍRKEV JE KOMUNITA V rámci bloku zazní dvě přednášky, koreferáty a diskuze: Společenství církve, doc. MUDr. et Dr. ThDr. Max Kašparů, Ph.D. Církev jako komunita milosti a milosrdenství, ThDr. Pavel Černý, Th.D CÍRKEV ŽIJE V KOMUNITĚ V rámci bloku zazní přednáška, koreferát a diskuze: Pevnosť alebo oáza, Mgr. Daniel Pastirčák koreferát: Chůze na tenkém ledě, Bc. David Novák, M.Th Semináře (bude upřesněno). Středa 9. listopadu KOMUNITNÍ SLUŽBY A CÍRKEV V rámci bloku zazní dvě přednášky, koreferáty a diskuze: Sociálna situácia občanov a cirkev, doc. PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D. Význam služby diakonie v dnešní proměňující se společnosti, Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D Závěr konference ETS, katedra sociální práce

11 INFORMACE ZE STARŠOVSTVA Rozhovor se sestrou Petrou Železnou staršovstvo hovořilo se sestrou o jejím chystaném sňatku s panem Vladimírem Chytilem, který je římský katolík. Staršovstvo vítá, že sestra zvolila za manžela věřícího křesťana. Svatba je plánována na v 11:00 na Vyšehradě, oddávající bude pater Kusý, čtením a kázáním se připojí kaz. Matulík. Kazatel pro Beroun zatím nevidíme konkrétního služebníka, který by mohl do Berouna přijít, ale v rámci Podzimu 2011 Beroun navštíví předseda i tajemník RCB. Je naděje, že by mohli v této věci pomoci. Jednota obou částí sboru staršovstvo zvažuje využít sborových dnů na Smíchově, dále připravit setkání pracovníků besídky, jednu nebo dvě společné akce dorostů a také připravit sborový den v Berouně o Letnicích (v pronajatém sále). Rovněž by proběhlo příští spojené setkání staršovstev (tentokrát v Berouně). Hospodářské věci sboru Pavel Bartošek informoval o postupu prací při výměně oken a realizaci fasády zadní části sborového domu. Dále v hostovském pokoji se provedou v nejbližších dnech drobné opravy a vymaluje se. Pronájem bytu studentům staršovstvo souhlasí s prodloužením nájmu do června 2012 pro všechny sestry, které tam nyní bydlí. O zbývající místo má zájem Kateřina Strnadová z Litvínova, staršovstvo souhlasí s pronájmem. Oprava piana piano po generální opravě by mělo být přivezeno do konce října Biblické hodiny dvě čtvrteční biblická vyučování začneme od změny letního času na zimní. Misijní klub pro děti Ester Kaštánková připravuje klub výtvarných prací, hudby a třeba i angličtiny pro děti ZŠ. Staršovstvo s klubem souhlasí. Členové klubu budou platit příspěvek na materiál, budeme vydávat příjmové doklady. Sbor bude náklady doplácet. Nabídka přednášek ACETu školám na Smíchově pěti gymnáziím a jedné průmyslové škole byly dány nabídka přednášek ACETu a přednášky ohledně prevence kriminality. Misie našeho sboru staršovstvo schválilo návrh na jaře připravit misijní program formou panelových diskusí na aktuální témata se známými křesťanskými osobnostmi. Tentokrát bychom chtěli během jara uskutečnit takové diskuse tři. Rozhovor s volební komisí podle Řádu CB proběhnou na jaře nové volby staršovstva a podle rozhodnutí členského shromáždění byla zvolena volební komise, která připraví volbu. Staršovstvo se s komisí sešlo k rozhovoru a k modlitbám. Členy komise byli zvoleni: Rudolf Pánek, Dana Pavelková, Jiří Pína, Judita Košťáková a Jana Matulíková. Vzhledem k tomu, že se Dana Pavelková účasti vzdala, staršovstvo souhlasí s tím, že bude dodatečně do komise kooptován Václav Adamec. Pastorační asistentka sboru Radě CB byla předána žádost staršovstva o prodloužení pracovního úvazku Jany Matulíkové a staršovstvo v té věci s RCB uzavřelo dohodu, že v případě náhlého ukončení pracovního vztahu bude sbor Radě refundovat vyplacené odstupné. Hesla JB na rok 2012 bylo rozhodnuto objednat 45 ks 11 Daniel Pokorný

12 12 PRAVIDELNÁ SHROMÁŽDĚNÍ neděle úterý Smíchov 8 45 modlitební chvíle 9 30 shromáždění modlitební chvíle první ne v měsíci mládež Beroun 9 30 shromáždění čtvrtek biblická hodina dorost pátek dorost biblická hodina Vydává: Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4, ; tel: ; Obsahová stránka: Bronislav Matulík, Jan Kolman, Daniel Pokorný Grafická úprava a technická spolupráce: Adam Wichterle a Ondřej Košťák

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2012

Střešovický. evangelík. na říjen 2012 Střešovický evangelík na říjen 2012 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA

6 Červen 1996 DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA 6 Červen 1996 RADA EVROPSKÝCH BISKUPSKÝCH KONFERENCÍ KONFERENCE EVROPSKÝCH CÍRKVÍ DRUHÉ EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ SMÍŘENÍ: DAR BOŽÍ A PRAMEN NOVÉHO ŽIVOTA VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY

TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY NÁPLŇ MÉHO ŽIVOTA A POSLÁNÍ KAZATELSKÉ SLUŽBY TADEÁŠ FIRLA 2012-2014 PROFESNÍ OBLAST POSTOJE A ČINNOST KÁZÁNÍ A VYUČOVÁNÍ Nedělní bohoslužby Biblické hodiny Vysluhování svátostí Setkání vedoucích Příprava

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Misijní práce + další vzdělávání

Misijní práce + další vzdělávání Apoštolská církev ve spolupráci s NLI Europe Zakládání nových sborů Moravskoslezská oblast 2005-2011 Hlučín Jablunkov Opava Nový Jičín Orlová Příbor Zkušenosti i výzkumy ukazují, že nejefektivnější způsob

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015

POZVÁNKA. Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ POZVÁNKA Ošetřovatelské dny prevence 29. 4. 30. 4. 2015 Opava, Hauerova 4 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FAKULTA VEŘEJNÝCH

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 17.3.2012 11/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 17. března 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Haluzová Helena 10.30 10.45 Přestávka

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 25.2.2012 8/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 25. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015

PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 PODZIMNÍ SBOROVÝ DOPIS 2015 Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE

Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE Návrhy ze sborů a návrhy na změnu Církevního zřízení k projednání na 1. zasedání 48. konventu Královéhradeckého seniorátu ČCE 1. Návrhy na změnu Církevního zřízení CZ 23 Do CZ 23 se vkládá nový odst. 6

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 7.5.2011 18/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 7. května 2011 Společná píseň

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 9/2014 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Adamovo versus moje mlčení III. část O mužích, ale nejen pro ně! Jako již podvakrát, nyní potřetí otevřeme společně knihu Adamovo mlčení autorů: Larryho

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1. ročník zimní semestr (1. semestr) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava Detašované pracoviště Praha 1.stupeň (bakalářský) dálkové studium Úvod do Bible 4 P 8 Mgr. Tonzarová,

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře

Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Maturitní otázka č. 4, E4 Zdeněk Tobolík Doba husitská a obraz husitství v české literatuře Osnova: 1. Charakteristika politických a společenských poměrů za vlády Václava IV. 2. Kritici církve, Jan Hus

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení PROSINEC 2012 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI

ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře

O nás 4/2013. Milí čtenáři, bratři a sestry, Časopis sboru Církve bratrské v Táboře O nás 4/2013 Časopis sboru Církve bratrské v Táboře Milí čtenáři, bratři a sestry, poslední březnová neděle nám opět připomněla slavné vzkříšení Pána Ježíše Krista. Když k učedníkům dolehly první zvěsti

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012

KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 KONFERENCE BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství Petra Bendla. České sdružení pro biomasu pořádá 27. listopadu 2012 na pražské ČZU za účasti významných expertů,

Více

10.9.2011 36/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

10.9.2011 36/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 10.9.2011 36/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 3.září 2011 Společná píseň č.

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV.

SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ OLOMOUC VE FAKULTNÍ NEMOCNICI S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. SLUŢBA NEMOCNIČNÍCH KAPLANŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC 21. 5. 2014 S. TOBIA MIROSLAVA MATĚJKOVÁ KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KŘÍŢE 1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC vysoce specializované pracoviště

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4 Druhý kongres finančních profesionálů NABÍDKA PARTNERSTVÍ Předpokládaný termín: listopad 2016 Délka kongresu: dva dny (pátek+sobota) Místo konání: Konferenční centrum City, Praha 4 Organizátor: Financial

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA

Více

Zápis ze zasedání VV MK

Zápis ze zasedání VV MK Zápis ze zasedání VV MK Místo a čas: Hlavní kancelář MK, 19. dubna 2012, 19.00 hod. Přítomní členové VV MK: Jiří Fremr, Matěj Trávníček, Tomáš Kroupa, Filip Klouda, Martin Dytrych, Jakub Čermák, Jan Tecl,

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s.

Obsah. 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. Obsah 1. Úvodní slovo 2. Fair life o.s. 3. Cíle 4. Naše projekty 5. Biodožínky 6. Údaje o hospodaření v roce 2009 7. Plány na rok 2010 8. Poděkování partnerům 9. Slovo závěrem 10. Kontakt - 1 - 1. Úvodní

Více

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO

AULA A203, FAKULTA STAVEBNÍ, VUT V BRNĚ, VEVEŘÍ 95, BRNO KONEČNÁ POZVÁNKA NA KONFERENCI OBJEDNÁVKA FIREMNÍ PREZENTACE Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulty stavební VUT v Brně, pod záštitou děkana Fakulty stavební Prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc. pořádá

Více