ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 9 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 BEATA RAJSKÁ INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! KULTURNÍ LÉTO SENIORŮ

2 ZÁŘÍ 2013 DO TŘETICE BEATA RAJSKÁ Když v roce 2011 hodnotila Beata Rajská svou první přehlídku ve Vratislavicích, oplývala nadšením z prostoru atria Desítek a neskrývala ani své potěšení z úspěšnosti celého večera. Nadšení ji neopustilo ani po dvou letech, a proto svolila uspořádat u nás svou autorskou módní přehlídku s podtitulem DOLLS 2013, POPELKA 2014 i potřetí. Výjimečná podívaná se uskutečnila 29. srpna Stejně jako v minulých letech byla i letos přehlídka velmi úspěšná, co do návštěvnosti a prodaných vstupenek. Vstupenky na přehlídku byly již tři týdny před akcí beznadějně vyprodány. Tento rok nám poprvé přálo krásné a teplé počasí, které přispělo k malebnosti celého večera. Dámy obdivovaly kolekci plnou úchvatných šatů, klobouků a kabátů. Jednoduchost, zajímavá barevnost a kvalitní materiály jsou výsadou Beatiných modelů. Pánové pak zejména ocenili krásu modelek, které oděvy značky Beata Rajska předváděly. Mezi modelkami nechyběla ani Diana Kobzanová, rodačka z Liberecka, která zvládla nejen roli modelky, ale zároveň i moderátorky. Té se zhostila s noblesou a humorem. Přehlídka byla podkreslena podmanivou hudbou i světelnými a kouřovými efekty. Nechyběl však ani živý zpěv, a to v podání Vaši Patejdla, legendy slovenské populární hudby a jednoho ze zakladatelů hudební skupiny Elán. V průběhu večera z úst pana starosty i Beaty Rajské zaznělo přání, aby se v tradici setkávání s její tvorbou pokračovalo i nadále. Proto pevně věříme, že za rok se sejdeme v Kulturním centru VRATISLAVICE již počtvrté. 2

3 MILÍ VRATISLAVIČÁCI, máme za sebou období letních prázdnin a dovolených. Doufám, že jste strávili alespoň několik dní odpočinkem, nebo si užili pár slunných dnů například někde u vody s rodinou. Letní měsíce však nepřinášeli pouze radosti, ale také starosti v podobě bleskové povodně, která naši obec postihla 29. července. Na tomto místě bych rád ještě jednou poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou za pomoc při odstraňování následků této povodně. V průběhu letošního června měli vratislavičtí občané možnost přihlásit se do elektronické aukce energií, kterou zde pořádala společnost ecentre. Ta tyto aukce úspěšně realizuje na mnoha místech v České republice a také pro občany ve Vratislavicích nad Nisou vysoutěžila významné úspory. Konkrétně se jedná o 37% úsporu u elektřiny a 28% úsporu u zemního plynu. Výsledky této akce mě opravdu potěšily. Celkem totiž lidé z Vratislavic ušetří Kč. Vzhledem k tomu, že se akce osvědčila, již nyní se na říjen připravuje druhé kolo. Rád bych Vás také informoval o průběhu rekonstrukce objektu místní sokolovny, kde práce probíhají dle stanoveného harmonogramu. V současné době je vybudován objekt šaten včetně sociálního zázemí a probíhá výstavba vstupního traktu. Současně s výstavbou nových objektů probíhají práce na rekonstrukci vnitřního prostoru stávající sokolovny. Usilovně také připravujeme rekonstrukci fotbalového hřiště, na kterou jsme uspěli s žádostí o evropské peníze. Zpracovaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající travnaté plochy na moderní umělý trávník III. generace, takže hřiště bude celoroční a navíc bude splňovat podmínky pro pořádání soutěžních utkání. V areálu bude také vybudované umělé osvětlení. Spolu s rekonstrukcí sokolovny tak vznikne ve Vratislavicích ucelený areál pro aktivní sportování mládeže. Fotbalové hřiště bude dle podmínek operačního programu dokončeno do a následně předáno TJ Jiskra k užívání. Začátek září je pro děti i jejich rodiče ve znamení zahájení školního roku, a tak bych také rád zmínil, že i letos přispívá městský obvod základní škole na zřízení většího počtu prvních a druhých tříd, tak aby ve třídě bylo jenom kolem 20 dětí namísto 30 a více. To dětem zpříjemňuje vstup do školního procesu a pedagogům umožňuje lépe se jim věnovat. Váš starosta, Lukáš Pohanka VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: Technické středisko Vratislavice n. N. tel.: nebo POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OD 17 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT KONTAKT: JARMILA JEDLIČKOVÁ, SEKRETARIÁT povodně DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY KAŽDÁ PRVNÍ STŘEDA V MĚSÍCI OD DO HODIN KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 9/2013 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Mgr. Ivana Pokorná místopředsedkyně, Mgr. Libor Rygál, Aleš Preisler, Eva Mužíková Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Náklad: výtisků Titulní fotografie: Ota Mrákota Uzávěrka příštího zpravodaje: Více informací naleznete na webu 3

4 4 ZÁŘÍ 2013 TESCO VE VRATISLAVICÍCH SUPERMARKET NEPOSTAVÍ Jistě znáte ten pocit, kdy se Vám i přes veškerou snahu a tvrdou práci nepodaří něčeho dosáhnout. Podobně jsem se cítil i já, když jsem obdržel informaci, že společnost TESCO odstupuje od záměru postavit supermarket ve Vratislavicích. Moje snaha zařídit pro naše občany supermarket trvá již několik let. Na začátku jsem osobně kontaktoval všechny obchodní řetězce a snažil se je nadchnout pro myšlenku postavit u nás supermarket. Po dlouhých jednáních to již vypadalo nadějně a pevně jsem věřil, že TESCO supermarket postaví. Z naší strany jsme pro to udělali maximum, měli jsme podepsanou nájemní smlouvu, připravili jsme veškeré dokumenty a infrastrukturu. Bohužel vedení společnosti se rozhodlo jinak a já to nedokážu ovlivnit. Lukáš Pohanka, starosta ZÁMĚR PRONÁJMU KAVÁRNY VRATISLAVICE Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schválila zveřejnění záměru pronájmu Kavárny v Kulturním centru VRATISLAVICE na dobu určitou tří let. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou od do Rada MO MÍSTNÍ REFERENDUM INFORMACE PRO OBČANY Zastupitelstvo Statutárního města Liberec rozhodlo na základě návrhu přípravného výboru (zmocněncem přípravného výboru o vyhlášení místního referenda na území celého Statutárního města Liberec, včetně Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou) o následujících třech otázkách: 1. Chcete, aby Statutární město Liberec prodalo, zastavilo nebo pronajalo na déle než jeden rok soubor pozemků Letiště Liberec či jeho jednotlivé části uvedené v usnesení zastupitelstva města č. 246/2012? 2. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly nebo zastavily obchodní podíl či jeho část v městské společnosti Technické služby města Liberce, a.s. a v dalších společnostech s majetkovou účastí města? 3. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly, zastavily nebo pronajaly na déle než jeden rok městské pozemky a nemovitosti uvedené v seznamech Pozemky vyřazené z privatizačního procesu a Nemovitosti vyřazené z privatizačního procesu dle stavu ke dni , které byly schváleny zastupitelstvem města? Místní referendum se uskuteční v pátek od 10 do 20 hodin v okrskových komisích, které budou v místech obvyklých při konání voleb. Právo hlasovat V místním referendu má právo hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce. Hlasovací lístky Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou oprávněným osobám roznášeny do schránek před konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od okrskové komise přímo v hlasovací místnosti. Zásady hlasování Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost daným platným průkazem. Způsob hlasování Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví (tj. označí křížkem u otázek v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ano nebo ne, dle toho pro kterou možnost hlasuje), vloží hlasovací lístek do úřední obálky a vhodí do hlasovací schránky. Ze závažných zdravotních důvodů může oprávněná osoba požádat, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost. Platnost a závaznost místního referenda Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se hlasování zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Náklady místního referenda Náklady na zabezpečení konání místního referenda hradí Statutární město Liberec ze svého rozpočtu. Informace poskytuje Zdenka Kalferstová, tel: , Ing. Petra Procházková, tel.: Podrobné informace najdete na webových stránkách Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a na úřední desce městského obvodu. MO Vratislavice n. N.

5 INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. Rekonstrukce objektu sokolovny č. p. 228 Dovolujeme si vás průběžně informovat o průběhu rekonstrukce objektu sokolovny. V současné době je vybudován objekt SO 1, což je objekt šaten včetně sociálního zázemí. Tento objekt je jednoduchého půdorysného tvaru a již dnes můžete vidět vnitřní dělící příčky, které člení vnitřní prostor na jednotlivé místnosti. Rovněž byla provedena betonáž železobetonové stropní desky. V místě vstupního traktu, který je navržen jako třípodlažní, jsou v současné době vidět železobetonové sloupy. V 1. NP je umístěn hlavní vstup s pokladnou recepcí, sociálním zázemím pro veřejnost. Ve 2. NP je umístěn prostor fitness centra posilovny a ve 3. NP pan projektant navrhl velký zrcadlový sál pro cvičení aerobiku, zumby apod. Současně s výstavbou nových objektů probíhají práce na rekonstrukci vnitřního prostoru stávající sokolovny. Práce probíhají dle schváleného harmonogramu včetně pravidelných týdenních kontrolních prohlídek stavby. Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra Zpracovaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající travnaté plochy na moderní umělý trávník třetí generace o rozměrech 100 x 64 m hrací plochy s postranními výběhy šířky 3 m, což odpovídá podmínkám VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ pro udělení licence Fotbalové asociace České republiky o regulérnosti hřiště pro pořádání soutěžních utkání. Za tímto hřištěm je navržena travnatá plocha s přírodním trávníkem o rozměrech cca 50 x 32 m, pro začínající mládež. Projekt řeší závlahu obou hřišť z nově vybudovaného spodního vrtu. Celý areál bude oplocen. V areálu bude vybudováno umělé osvětlení, a tak se areál bude moci využívat celoročně, což je jeden z důležitých aspektů projektu. Financování projektu je zajištěno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Podlipný Pavel, vedoucí technického odboru Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra, celý areál bude zabezpečen plotem do výše 6metrů Rekonstrukce sokolovny Rekonstrukce sokolovny Program MC Kamínek na září Objevy prázdninové dobrodružství Výtvarničení Cvičení Modelování Výtvarničení Muzikanti Pohádka Říkanky + tvoření za MC Kamínek Renata Zítová KALENDÁRIUM ZÁŘÍ A ŘÍJEN 4., 11., 18., , výlety pořádané místní organizací Svazu důchodců sobota od 9 hodin putování na rozhlednu Císařský kámen, registrování na hřišti U Kina od 13 hodin slavnosti podzimu na hřišti U Kina Podrobnosti k uvedeným akcím uvnitř zpravodaje 5

6 ZÁŘÍ 2013 VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI Největší vratislavská akce roku patřila sobotě 24. srpna Krásné a teplé počasí nám umožnilo si tuto událost skutečně užít. Realizátoři v zámeckém parku vše pečlivě připravili již dopoledne, takže ve 14 hodin se mohlo začít. Během celého odpoledne a večera do parku proudily stovky návštěvníků. Pro nejmenší byla připravena soutěžní stanoviště s výtvarnou dílnou, oblíbeným facepaintingem, střelnicí i lukostřelbou, lovením rybiček, slacklinem, zatloukáním hřebíků, házením vajíčka ve dvojici a řada dalších atrakcí. Děti si v registračním stánku vyzvedly kartičku, na kterou na stanovištích musely nasbírat alespoň sedm razítek za splněné úkoly. 6 ty. Věříme, že se podařilo uspokojit všechny zájemce, a tímto hasičům i vodním záchranářům velmi děkujeme. Na slavnostech nechyběla ani tradiční a oblíbená atrakce v podobě stavění pivních přepravek a lezení na ně. Na ty, kterým se podařilo nastavět patnáct či více přepravek, čekala odměna. Na slavnosti zavítal i slibovaný velbloud a stal se vděčnou a exotickou atrakcí pro společné fotografie. Novinkou tohoto roku byla dvě pódia stage s programem. Odpolední program byl věnován na pódiu v parku zejména dětem. Vystřídalo se zde Taneční studio MONA s orientálními tanci, vystoupení Klubu Vem Camará Capoeira Liberec, kouzelník pro malé i velké Roman Štabrňák, Divadlo z Praku s pohádkou o Červené Karkulce a řada soutěží pro všechny přítomné. Celým odpolednem provázel skvělý a vtipný moderátor Karel Zima. Překvapením byla autogramiáda deseti hráčů FC Slovan Li- Odměnou byla zmrzlina a každé dítě dostalo balónek s logem Vratislavic. Dvě netradiční stanoviště vytvořil Sbor dobrovolných hasičů z Vratislavic a občanské sdružení vodních záchranářů Water Rescue Liberec. Společně připravili u kulturního centra několikametrovou lanovku, na kterou děti vylézaly přes hasičské auto. Water Rescue, které zajišťovalo i zdravotnický dozor, zde mělo plně vybavenou sanitku a stan s ukázkami první pomoci. Atrakce byla výjimečně podařená a velmi navštěvovaná, takže se u ní tvořily dlouhé fronberec, kteří se ochotně všem podepsali a byli přítomnými vřele přijati. Program na podiu v parku zakončila severočeská skupina HUSH, která zahrála pohodový rock ideální pro posezení u piva. Točené vratislavické pivo i stánky s masem, klobáskami, kukuřicí a dalšími dobrotami měl pod taktovkou pivovar Konrad. Od 20 hodin se program přesunul na podium do atria kulturního centra. Zahájila ho liberecká kapela Těla, kterou o hodinu a půl později vystřídala hvězda celého večera i samotných slavností skupina PORTLESS. Ta je tvořena bývalými hudebníky Support Lesbiens se zpěvákem Kryštofem Michalem. Ti roztančili a rozezpívali publikum písničkami ze své dřívější i nynější tvorby. Návštěvníci si letos mohli všimnout, že se koncepce slavností posunula blíže k letním hudebním festivalům. Nejenže jsme zvolili dvě podia a během večera zahrály celkem tři kapely, ale zároveň jsme chtěli ukázat velký potenciál prostoru atria Desítek, který je pro takovéto letní koncerty jako stvořený. To mohou potvrdit všichni přítomní, kteří si užili výborné akustiky i atmosféry koncertu. Poděkování za skvělou letní akci patří všem účinkujícím, realizačnímu týmu, řadě dobrovolníků, kulturní komisi a technickému středisku. Už nyní se těšíme na další ročník. Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

7 NOVINKY V KÁCENÍ STROMŮ Velmi významně mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les nová vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která nabývá účinnosti dnem Za zcela zásadní lze považovat to, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny v zahradách. Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitostí (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici zahrady. Kde je možné kácet bez povolení? Na pozemku u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce. Netýká se to pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, neoplocených zahrad nebo těch, které mají jen živý plot, zahrad u restaurací, zahrad u objektů, které jsou převážně využívané jako kanceláře, sklady, prodejny, výrobny, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek apod. Jestli je pozemek v zastavěném území obce VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ (pozor hlavně v okrajových částech města), je možné zjistit z územního plánu - který je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona. - a který je současně nepřístupný veřejnosti. Ke kácení bez povolení je třeba dodržet všechny tyto podmínky současně. Bez povolení nelze kácet památné stromy či stromy, které jsou součástí významného krajinného prvku, ať už jsou registrované nebo definované zákonem. To se bude týkat převážně stromů podél vodních toků, které mohou protékat zahradami. S kácením počkejte na podzim. Díky kácení v době vegetačního klidu se vyhnete poškození nebo zničení obsazeného ptačího hnízda, a tím i konfliktu se zákonem. Nadále platí zákonná ochrana volně žijících ptáků i ochrana zvláště chráněných živočichů. Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. Kácení není třeba pro zapojené porosty dřevin (dříve pouze keřové porosty), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2. Nově zavedeným termínem zapojené porosty se rozumí nejen keře, jako tomu bylo v minulosti, ale i drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm. Pokud se v takovémto porostu vyskytnou stromy s obvodem kmene větším než 80 cm, jsou posuzovány samostatně jako jednotlivé dřeviny. Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. povolení ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, beze změny. Novou vyhláškou dochází ke zpřísnění režimu povolování stromořadí. Stromy, které jsou součástí takového stromořadí, po novu podléhají povolení orgánu ochrany přírody bez ohledu na velikost obvodu kmenů. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte ÚMO Liberec Vratislavice nad Nisou, technický odbor, životní prostředí, tel.: J. Holíková Jaroslava Holíková, referent pro dopravu a životní prostředí ROZPIS STANOVIŠŤ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PODZIMNÍ SVOZ 2013 NA K. Ú. VRATISLAVICE N. N. DOVOZ VKO ULICE MÍSTO ODVOZ VKO pátek ) Rýmařovská (parkoviště) pondělí ) Donská (sídliště Textilany) 3) Prosečská U Lesa 4) Tyršův vrch (otočka) 5) Zámecký vrch (parkoviště) 6) Kapraďová (parkoviště u č. p ) 7) Obvodní 8) Za Tratí (nad č. p. 784) 9) pod ul. Kunratická (naproti č. p. 155) pátek ) Dlážděná (parkoviště u č. p ) pondělí ) Nad Kyselkou (u křižovatky) 3) Pod Skalkou 4) U Strže 5) Na Vrších K Mojžíšovu prameni 6) Na Rozcestí Dlouhomostecká 7) Krajová Okálová 8) Vinařská Kapraďová 9) Tyršův Vrch (u č.p. 741) pátek ) Na Břehu (u č. p. 99) pondělí ) Skloněná 3) Sídliště Zelené údolí (u č. p. 1204) 4) Májová (parkoviště u prodejny) 5) Dopravní (u č. p. 544) 6) Východní (cesta k č. p. 178) 7) Východní (u 49. MŠ) 8) Pod Skalkou (p. Lašák č. p. 201 p. Pospíšilová č. p. 1233) pátek ) Lesopark (Pobočná Rumburská) pondělí ) Východní Sladovnická 3) Kořenovská (křižovatka) 4) Pivovarská 5) Prosečská Za Kinem (spojka od č. p. 777) 6) Svornosti (umístění u modřínu) 7) Vnitřní 8) Za Mlýnem u č. p ) Za Tratí u č. p ) ul. Krajní 7

8 ZÁŘÍ 2013 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU VE VRATISLAVICÍCH N. N. SVOZ SE KONÁ V PÁTEK PO TRASE: ul. Východní u č. p. 245 křižovatka ul. Zavřená Zvonková ul. Donská u č. p ul. Pivovarská u č. p. 388 křižovatka ul. Krajová Tulipánová křižovatka ul. Dlouhomostecká Dopravní ul. Prosečská u č. p hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin u zastávky Proseč Nisa křižovatka ul. Dlážděná Zámecký vrch hodin hodin Bezplatný svoz se týká nebezpečných odpadů, kterými jsou zejména: oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti. AKTUALITY Z VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY Vážení a milí čtenáři, doba prázdnin je opět za námi. V knihovně jsme však v době dovolených nezaháleli. V červenci a srpnu byly zahájeny velké změny z důvodu přestavby školních prostor. Bylo nutné přemístit a nově vybudovat dětské oddělení a oddělení naučné literatury pro dospělé. Děti tak získaly větší i světlejší část knihovny a dospělí čtenáři pak více soukromí v nové studovně naučné literatury. Jak se nám změna podařila, můžete posoudit sami. V srpnu se v knihovně konalo mezinárodní odpoledne. Knihovnu navštívilo šestnáct cizinců z celého světa (Itálie, Mexika, Ruska ). Byli to mladí dobrovolníci, kteří pomáhali organizaci Čmelák Společnost přátel přírody o. s. a v knihovně prezentovali svoji zemi. Beseda proběhla v anglickém jazyce. Letos poprvé jsme naši vratislavickou knihovnu zapojili do fotografické, literární a výtvarné soutěže Rozkvetlá knihovna, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz květinářů a floristů ČR a Výstaviště FLORA Olomouc, a. s. Zúčastnit se může každá knihovna, která zašle fotografii/e interiéru své rozkvetlé knihovny nebo obrázek či básničku o květinách. Proto prosíme všechny o příspěvky i nápady k této akci, které noste do knihovny nejpozději do Patnáct nejlépe ohodnocených příspěvků získá svým knihovnám zdarma odborné zahradnické a zahrádkářské časopisy a další atraktivní ceny. Vybrané soutěžní příspěvky budou vystaveny a oceněny v rámci celostátní akce Týden knihoven na podzimní Floře Olomouc, která se koná ve dnech TÝDEN KNIHOVEN Knihovna Vratislavice se připojila již tradičně k celostátní akci Týden knihoven. Letošní motto 17. ročníku zní S námi jen all inklusive! Termín konání je od 30. září do 6. října Během celého týdne se budou moci přihlašovat noví čtenáři zdarma, bude probíhat prodej vyřazených a darovaných knih a populární amnestie dlužníků odpuštění poplatků za upomínky. Po velkém ohlasu z minulého POLICIE ČR VE VRATISLAVICÍCH N. N. INFORMUJE 8 roku jsme pro všechny čtenáře vratislavské knihovny připravili k týdnu knihoven jako malý dárek soutěž s názvem Čti a mysli a vyhraj müsli. Každý, kdo vyluští připravenou křížovku s tajenkou, dostane za odměnu malou müsli tyčinku. Od měsíce září je opět běžný provoz knihovny v pondělí a ve středu od do hodin a ve čtvrtek od 9.00 do a od do hodin. Malá změna čeká školáky otevřeno bude o velké přestávce pouze v pondělí a ve středu. Markéta Fizková, knihovnice ŠKOLA ZAČÍNÁ Vážení rodiče a řidiči, po prázdninách nám opět začíná školní rok, který sebou přináší i nové prvňáčky. Zejména zpočátku nového školního roku věnujte svým dětem pozornost v oblasti výchovy a vysvětlování pojmů na úseku bezpečnosti silničního provozu. Opakovaně zdůrazněte, jak se mají děti chovat, když přechází vozovku. Policie České republiky pořádá různé bezpečnostní akce a policisté každodenně provádí zvýšený dohled v okolí základních škol a přechodů pro chodce. Avšak i přes veškerou snahu policie není možné obsáhnout všechna tato místa. OPAKOVANÉ KRÁDEŽE V posledním období jsme zaznamenali několik podobných případů krádeže různých částí měděných okapů či svodů z garáží či rodinných domů, ale také krádeže zahradních slunečníků. V případě, že máte nějaké informace k této trestné činnosti, neváhejte kontaktovat naše policisty na telefonním čísle , případně na lince 158. komisař npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení

9 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ HASIČI RADÍ OBČANŮM JAK SE CHRÁNIT V ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ I dnes se můžeme setkat se situacemi, kdy dojde k úniku nebezpečné látky do ovzduší. Třeba při poruše technologie v provozu nějaké firmy, při chybném skladování nebo při dopravní nehodě cisterny převážející nebezpečnou látku po silnici nebo železnici. Únik nebezpečné látky může vážně ohrozit naše zdraví, někdy i životy. Proto je důležité vědět, jak se proti tomuto nebezpečí chránit. V případě vzniku havárie nás budou varovat sirény. Pokud bude třeba překonat zamořený prostor, případně bude vyhlášena evakuace obyvatelstva ze zamořené oblasti, bude nutné chránit si před účinky nebezpečné látky dýchací cesty, sliznice a celý povrch těla. K ochraně využijeme prostředky běžně dostupné doma, v kanceláři či škole, tzv. prostředky improvizované ochrany. Jedná se zejména o oděvní součásti a další doplňkové prostředky. Platí pravidlo, čím více vrstev, tím lépe. Nejvhodnější je svrchní vrstva z nepromokavého materiálu. Jak si tedy improvizovaný prostředek zhotovit? Postup ochrany a přehled základních prostředků improvizované ochrany: 1. Ochrana dýchacích cest (nosu a úst) přeložený kapesník, ručník, utěrka nejlépe navlhčené vodou, které upevníme kolem zátylku šátkem, šálou 2. Ochrana očí uzavřené brýle (potápěčské, plavecké, lyžařské, motocyklové, pracovní), případně průhledný igelitový sáček 3. Ochrana hlavy plavecká čepice, zimní čepice, lyžařská kukla, šátek, kapuce, případně igelitový sáček 4. Ochrany povrchu těla kombinéza, sportovní souprava, dlouhý kabát, bunda z nepromokavého materiálu, pláštěnka 5. Ochrana rukou a nohou rukavice, vysoké boty (holínky, kozačky), igelitové sáčky nebo tašky Musíme zakrýt celý povrch těla, brýle a další ochranné prostředky utěsníme lepicí páskou, rukávy a nohavice stáhneme gumičkami, lepicí páskou nebo provázky tak, aby se nebezpečná látka nemohla dostat na kůži. Oblékneme si více vrstev oblečení. Po návratu ze zamořeného prostředí odložíme oděv včetně všech ochranných pomůcek do igelitového pytle, který uzavřeme, pečlivě se osprchujeme a převlékneme se do čistého oděvu. Nezapomeneme si vyčistit také uši, nos a provést výplach očí. por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje JEŠTĚD MÁ NAROZENINY V letošním roce slaví jeden z nejvýznamnějších technických unikátů vysílač a horský hotel Ještěd významné jubileum, a to 40 let od svého otevření v roce Není však jedinou památkou svého druhu, která se pyšní kulatými narozeninami. Kabinová lanovka vedoucí na vrchol Ještědu (provozována Českými drahami a.s.) oslavila v letošním roce 80 let svého fungování. Oslavy Ještědu se uskuteční 21. září 2013 a odstartují v 9.30 hodin na hoře Ještěd. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jindy nepřístupné prostory vysílače a hotelu Ještěd. Po celý den (10 21 hodin) zde bude probíhat bohatý kulturní doprovodný program např. módní přehlídky dobových modelů, tradiční vynášení sudů piva na vrchol, výjezd autoveteránů na Ještěd a jejich komentovaná prezentace, hudební vystoupení, promítání dobového filmu podle přání veřejnosti (hlasovat o výběru filmu lze na turistickém portále a na facebookovém profilu Cestou necestou), prodej regionálních výrobků, výstava původního vybavení restaurace a hotelu Ještěd ze sbírek Severočeského muzea, výstava fotografií Fenomén Ještěd, tématické výtvarné workshopy, interaktivní dílny pro děti, soutěže a další. Bonusem bude zpřístupnění nově rekonstruovaného hotelového salonku podle původního návrhu architekta Otakara Binara. Zároveň zveme všechny čtyřicátníky (rok narození 1973), aby se připojili k pokusu o vytvoření rekordu v počtu čtyřicátníků, kteří se sejdou na jednom místě. Navrhněte pro Ještěd originální placku (buton na špendlíku). Vítězné návrhy budou oceněny v rámci oslav Ještědu 21. září Oslavy Ještědu budou doprovázeny dalším programem i přímo v Liberci, např. Dnem otevřených dveří Dopravního podniku města Liberce (10 17 hodin), jízdami historickou tramvají do Hanychova a Lidových sadů (10 17 hodin). Zájemci si budou moci prohlédnout strojovnu kabinové lanovky na Ještěd (8 18 hodin). Návštěvníci se mohou dopravit na Ještěd několika způsoby. V provozu bude kabinová lanovka, která u příležitosti oslav nabídne zvýhodněné ceny (8 23 hodin), zajištěna bude přeprava historickými autobusy od spodní stanice lanovky na parkoviště k Ještědce, které budou vyjíždět každou půlhodinu. Návštěvníci mohou vyjet i sedačkovou lanovkou, která nabízí cyklistům možnost přepravy kol. Po dobu oslav bude uzavřen vjezd z Výpřeže k Ještědce. Oslavy budou zakončeny ohňostrojem. Vstup zdarma! Kompletní program Oslav Ještědu naleznete na a Bc. Anna Tajčmanová, oddělení cestovního ruchu KÚ LK STUDIO K centrum aerobicu a relaxace Po slunečných prázdninách jsme pro vás připravili nový program na rok , který se rozeběhne již v pondělí 2. září v 17 hodin zápisem dětí na zumbičku a dětský aerobic. Nestihnete-li zápis, můžete se přihlásit dodatečně. Během roku budou uspokojeni i zájemci o lekce step aerobic, port de bras a poweryoga. Letošní novinkou bude premiéra poweryoga 50 +, kam rádi přivítáme dříve narozené sportovce. Vaši lektoři se těší na hodiny s vámi a přejí vám mnoho pohybových úspěchů a propocených triček. Bližší informace a rozvrh lekcí naleznete na nebo na tel Kateřina Bachmanová 9

10 ZÁŘÍ 2013 SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! Koncert se uskuteční dne od hodin v Pivovaru Konrad Hlavní sponzor tohoto koncertu, hotel Zámecká konírna, restauraci nečekaně uzavřela, kdy tímto velice nesolidním a nezodpovědným chováním celou skupinu Sešlost a její organizátory uvedla do velmi nepříjemné situace. Proto organizátoři hledali alternativní prostor k vystoupení. Vstříc vyšel Pivovar Konrád s areálem ve Vratislavicích nad Nisou. Nově se tak koncert skupiny Sešlost i s hostem večera Waby Daňkem uskuteční dne od hodin v areálu Pivovaru Konrad. Dušan Kodým Jarda Handlíř Jirka Kutík Pavel Šubrt Ing. Pavel Pirkl Robert Blahout STÁLE NÁS TO BAVÍ! A je to tady! Léto uteklo jako voda a oslava, kterou jsme avizovali v červnu, je na dohled. Country skupina Sešlost slaví v těchto dnech 35. výročí svého vzniku a vyvrcholením všeho bude slavnostní koncert v zámeckém parku zde ve Vratislavicích, který se uskuteční za vydatného přispění hotelu Zámecká konírna, Městského úřadu Vratislavice nad Nisou, pivovaru Konrad a mnoha dalších sponzorů. V rámci něj uslyšíte několik muzikantů, kteří za ta léta měli se Sešlostí co do činění, uvidíte dokonce jedno kompletní seskupení bývalých členů v čele s vratislavickým patronem Jirkou Maršíkem a jako hlavní host večera vystoupí Wabi Daněk a Miloš Dvořáček se vzpomínkovým koncertem A život běží dál! To vše 14. září 2013 od 16 hodin. Vstupné bude dobrovolné, občerstvení chutné a pivo Konrad poteče proudem! Počasí je též objednané, mokrá varianta je zajištěna formou stanů. Těšíme se na vás a doufáme, že dorazíte v hojném počtu! Pavel Šubrt 10 Jana Rejmanová Jak jsme již avizovali v minulých číslech Vratislavického zpravodaje, dožívá se v těchto dnech country kapela Sešlost 35 let svého věku a vrcholem oslav bude dne 14. září 2013 její koncert ve Vratislavicích nad Nisou. Dovolte nám, abychom vám představili současné složení této pětatřicetileté mladice. Služebně nejstarším členem je zpěvačka Jana Rejmanová (dříve Böhmová), která působí ve skupině již 15 let. Jana je povoláním výtvarnice, maluje pěkné obrázky a krásné vánoční ozdoby. Má ráda svého manžela, potlesk obecenstva a dobrou muziku. Čtrnáctým rokem s námi zpívá a na sólovou kytaru hraje Robert Blahout, muzikant a technik v jedné osobě. Prošel několika uskupeními, nejznámějším a nejúspěšnějším bylo liberecké Rendez-vouz. Živí ho celkem dobře výborná znalost výpočetní techniky a jeho současným největším koníčkem je stavba rodinného domku. Pavel Šubrt naskočil do obnovené kapely od mníšeckých Odpadlíků v září roku 2000 a kromě hraní na baskytaru se pokusí sem tam i něco zazpívat. Celý svůj dosavadní život pracoval v armádě, dnes jako referent jednoho státního úřadu. Moc dobře vaří, což je na něm znát na první pohled. V roce 2004 se na postu doprovodného kytaristy a zpěváka objevil Ing. Pavel Pirkl. Rád si zahraje i jinou muziku než v kapele, hlavně tam, kde se schází dobrá parta muzikantů. Několik let podniká se střídavými úspěchy v různých obchodních činnostech. Sedmým rokem s námi hraje a zpívá jablonecký bluegrassový matador Jarda Handlíř. Jeho banjo a dobro znají také příznivci kapel jako BG Bazar, Handl a Nudličky. Již několik let pracuje na železnici a je z nás jediným svobodným a nezadaným muzikantem. Šestým hráčem v pořadí je známý liberecký multiinstrumentalista Jirka Kutík. Zahraje na vše, na co se zahrát dá (u nás hlavně na foukací harmoniky), a když zrovna my nikde nehrajeme, tak on určitě ano! Má rád jakoukoliv dobrou muziku a v práci, jak on sám říká, se živí rukama! Služebně nejmladším hráčem je bubeník Dušan Kodým, který před pěti lety nahradil nestora a spoluzakladatele Sešlosti Jirku Maršíka. Hrál v mnoha jabloneckých kapelách a orchestrech, v současné době působí také v Netřesku. Jinak neustále shání práci, miluje své bubny a dobrou vodku. Tak to bylo něco málo o nás, pokud vás zajímá i něco více, stavte se 14. září na naší akci, rádi s vámi po koncertu posedíme a jak se říká dáme řeč. Pavel Šubrt

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

15. INFORMACE STAROSTY

15. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 09. 2013 Bod pořadu jednání: 15. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Hejnické slavnosti 2014

Hejnické slavnosti 2014 Hejnické slavnosti 2014 5. 6. července 2014 Žádost o podporu a nabídka Sponzorského programu www.mestohejnice.cz Vážení, s dovolením se na vás obracíme ve věci podpory Hejnických slavností a nabídky sponzorského

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

5. ročník Policejního rafťáku

5. ročník Policejního rafťáku 5. ročník Policejního rafťáku Kdo by to před 5 lety řekl, že tato vodácká akce bude mít nejen mezi IPAky takový úspěch. První ročník Policejního rafťáku jsme zahájili na Vltavě, na které jsme společně

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku

přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku Opavský září 2013 přírodovědný zpravodaj Elektronický měsíčník o přírodě a lidech kolem ní nejen na Opavsku V Žimrovicích se nebojí velkých projektů Projekt Český les na ZŠ Vávrovice Černýš hajní posel

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci

Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec. do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Projektové záměry podané Statutárním městem Liberec do II. výzvy v rámci IPRM Liberec Atraktivní a kvalitní život v Liberci Zařazení projektů ROP NUTS II Severovýchod Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.1

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme

Leden u nás ve školce. Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme Leden u nás ve školce Integrovaný blok: Čas splněných přání - zima Tematické celky: Sněží, sněží, mráz kolem běží Sáňkujeme, lyžujeme, ze zimy se radujeme V lednu k nám do školky zavítala Paní Zima a s

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny

Dolnobrannský zpravodaj. Rekonstrukce mostu u papírny Dolnobrannský zpravodaj Strana 2 Číslo 10 Kronika současnosti Rekonstrukce mostu u papírny V úterý 7. dubna 2009 začala rekonstrukce mostu u papírny. Původní kamenný most z roku 1876 už dosluhoval a bránil

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta

Ekonomický odbor. Na podkladě zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších zákonů, 4. Lukáš Pohanka, starosta Ekonomický odbor 10. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 9. ROZPOČET NA ROK 2013 Věc: Rozpočet na rok 2013 Důvod předložení: Zpracoval:

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

Senioři ve Vratislavicích soutěžili o kovy nejcennější

Senioři ve Vratislavicích soutěžili o kovy nejcennější Senioři ve Vratislavicích soutěžili o kovy nejcennější V letošním roce jsme přišli s novým projektem aktivizace pro seniory Sportovní hry seniorů 2016. A nezůstali jsme v tom sami. Pozvali jsme seniory

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Otevření turistické sezony 2012

Otevření turistické sezony 2012 Otevření turistické sezony 2012 České Švýcarsko 21. 22. 4. 2012 Vydejte se za zážitky v Českém Švýcarsku Jetřichovické skály otevření naučné stezky Janovský trhák - cyklistická časovka do vrchu Tramvají

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě.

Již tradičně bude v průběhu sobotního odpoledne předáno ocenění Association For Main Scene Of Country Music za životní přínos country hudbě. Ve dnech 3. a 4. srpna 2007 se na Bystřičce přehradě (okres Vsetín) koná 9. ročník country festivalu STARÝ DOBRÝ WESTERN. Pořadatelem je občanské sdružení Country kapela Gympleři Vsetín. Jedná se o jeden

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 7.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava

1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava 1. veletrh hraček na Vysočině 26. a 27. listopadu 2016 I DKO Jihlava Sleva 10% pro držitele VSTUPENKY v prodeji na webu www.vanocedetem.cz Dovolte nám, abychom se Vám představili. Jsme průvodci 1. veletrhu

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapusty 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví

Celoživotní vzdělávání. Speciální školství. Cyklotrasy, turistika, senior parky. Nemovité kulturní památky. Divadelnictví Zápis z veřejného projednávání témat Školství (předškolní, základní, střední, mimoškolní), Sport (hřiště, sportoviště, sportovní činnost a aktivity). Kultura, památky (kulturní a společenské aktivity,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více