ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 9 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 BEATA RAJSKÁ INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! KULTURNÍ LÉTO SENIORŮ

2 ZÁŘÍ 2013 DO TŘETICE BEATA RAJSKÁ Když v roce 2011 hodnotila Beata Rajská svou první přehlídku ve Vratislavicích, oplývala nadšením z prostoru atria Desítek a neskrývala ani své potěšení z úspěšnosti celého večera. Nadšení ji neopustilo ani po dvou letech, a proto svolila uspořádat u nás svou autorskou módní přehlídku s podtitulem DOLLS 2013, POPELKA 2014 i potřetí. Výjimečná podívaná se uskutečnila 29. srpna Stejně jako v minulých letech byla i letos přehlídka velmi úspěšná, co do návštěvnosti a prodaných vstupenek. Vstupenky na přehlídku byly již tři týdny před akcí beznadějně vyprodány. Tento rok nám poprvé přálo krásné a teplé počasí, které přispělo k malebnosti celého večera. Dámy obdivovaly kolekci plnou úchvatných šatů, klobouků a kabátů. Jednoduchost, zajímavá barevnost a kvalitní materiály jsou výsadou Beatiných modelů. Pánové pak zejména ocenili krásu modelek, které oděvy značky Beata Rajska předváděly. Mezi modelkami nechyběla ani Diana Kobzanová, rodačka z Liberecka, která zvládla nejen roli modelky, ale zároveň i moderátorky. Té se zhostila s noblesou a humorem. Přehlídka byla podkreslena podmanivou hudbou i světelnými a kouřovými efekty. Nechyběl však ani živý zpěv, a to v podání Vaši Patejdla, legendy slovenské populární hudby a jednoho ze zakladatelů hudební skupiny Elán. V průběhu večera z úst pana starosty i Beaty Rajské zaznělo přání, aby se v tradici setkávání s její tvorbou pokračovalo i nadále. Proto pevně věříme, že za rok se sejdeme v Kulturním centru VRATISLAVICE již počtvrté. 2

3 MILÍ VRATISLAVIČÁCI, máme za sebou období letních prázdnin a dovolených. Doufám, že jste strávili alespoň několik dní odpočinkem, nebo si užili pár slunných dnů například někde u vody s rodinou. Letní měsíce však nepřinášeli pouze radosti, ale také starosti v podobě bleskové povodně, která naši obec postihla 29. července. Na tomto místě bych rád ještě jednou poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou za pomoc při odstraňování následků této povodně. V průběhu letošního června měli vratislavičtí občané možnost přihlásit se do elektronické aukce energií, kterou zde pořádala společnost ecentre. Ta tyto aukce úspěšně realizuje na mnoha místech v České republice a také pro občany ve Vratislavicích nad Nisou vysoutěžila významné úspory. Konkrétně se jedná o 37% úsporu u elektřiny a 28% úsporu u zemního plynu. Výsledky této akce mě opravdu potěšily. Celkem totiž lidé z Vratislavic ušetří Kč. Vzhledem k tomu, že se akce osvědčila, již nyní se na říjen připravuje druhé kolo. Rád bych Vás také informoval o průběhu rekonstrukce objektu místní sokolovny, kde práce probíhají dle stanoveného harmonogramu. V současné době je vybudován objekt šaten včetně sociálního zázemí a probíhá výstavba vstupního traktu. Současně s výstavbou nových objektů probíhají práce na rekonstrukci vnitřního prostoru stávající sokolovny. Usilovně také připravujeme rekonstrukci fotbalového hřiště, na kterou jsme uspěli s žádostí o evropské peníze. Zpracovaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající travnaté plochy na moderní umělý trávník III. generace, takže hřiště bude celoroční a navíc bude splňovat podmínky pro pořádání soutěžních utkání. V areálu bude také vybudované umělé osvětlení. Spolu s rekonstrukcí sokolovny tak vznikne ve Vratislavicích ucelený areál pro aktivní sportování mládeže. Fotbalové hřiště bude dle podmínek operačního programu dokončeno do a následně předáno TJ Jiskra k užívání. Začátek září je pro děti i jejich rodiče ve znamení zahájení školního roku, a tak bych také rád zmínil, že i letos přispívá městský obvod základní škole na zřízení většího počtu prvních a druhých tříd, tak aby ve třídě bylo jenom kolem 20 dětí namísto 30 a více. To dětem zpříjemňuje vstup do školního procesu a pedagogům umožňuje lépe se jim věnovat. Váš starosta, Lukáš Pohanka VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: Technické středisko Vratislavice n. N. tel.: nebo POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OD 17 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT KONTAKT: JARMILA JEDLIČKOVÁ, SEKRETARIÁT povodně DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY KAŽDÁ PRVNÍ STŘEDA V MĚSÍCI OD DO HODIN KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 9/2013 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Mgr. Ivana Pokorná místopředsedkyně, Mgr. Libor Rygál, Aleš Preisler, Eva Mužíková Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Náklad: výtisků Titulní fotografie: Ota Mrákota Uzávěrka příštího zpravodaje: Více informací naleznete na webu 3

4 4 ZÁŘÍ 2013 TESCO VE VRATISLAVICÍCH SUPERMARKET NEPOSTAVÍ Jistě znáte ten pocit, kdy se Vám i přes veškerou snahu a tvrdou práci nepodaří něčeho dosáhnout. Podobně jsem se cítil i já, když jsem obdržel informaci, že společnost TESCO odstupuje od záměru postavit supermarket ve Vratislavicích. Moje snaha zařídit pro naše občany supermarket trvá již několik let. Na začátku jsem osobně kontaktoval všechny obchodní řetězce a snažil se je nadchnout pro myšlenku postavit u nás supermarket. Po dlouhých jednáních to již vypadalo nadějně a pevně jsem věřil, že TESCO supermarket postaví. Z naší strany jsme pro to udělali maximum, měli jsme podepsanou nájemní smlouvu, připravili jsme veškeré dokumenty a infrastrukturu. Bohužel vedení společnosti se rozhodlo jinak a já to nedokážu ovlivnit. Lukáš Pohanka, starosta ZÁMĚR PRONÁJMU KAVÁRNY VRATISLAVICE Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schválila zveřejnění záměru pronájmu Kavárny v Kulturním centru VRATISLAVICE na dobu určitou tří let. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou od do Rada MO MÍSTNÍ REFERENDUM INFORMACE PRO OBČANY Zastupitelstvo Statutárního města Liberec rozhodlo na základě návrhu přípravného výboru (zmocněncem přípravného výboru o vyhlášení místního referenda na území celého Statutárního města Liberec, včetně Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou) o následujících třech otázkách: 1. Chcete, aby Statutární město Liberec prodalo, zastavilo nebo pronajalo na déle než jeden rok soubor pozemků Letiště Liberec či jeho jednotlivé části uvedené v usnesení zastupitelstva města č. 246/2012? 2. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly nebo zastavily obchodní podíl či jeho část v městské společnosti Technické služby města Liberce, a.s. a v dalších společnostech s majetkovou účastí města? 3. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly, zastavily nebo pronajaly na déle než jeden rok městské pozemky a nemovitosti uvedené v seznamech Pozemky vyřazené z privatizačního procesu a Nemovitosti vyřazené z privatizačního procesu dle stavu ke dni , které byly schváleny zastupitelstvem města? Místní referendum se uskuteční v pátek od 10 do 20 hodin v okrskových komisích, které budou v místech obvyklých při konání voleb. Právo hlasovat V místním referendu má právo hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce. Hlasovací lístky Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou oprávněným osobám roznášeny do schránek před konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od okrskové komise přímo v hlasovací místnosti. Zásady hlasování Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost daným platným průkazem. Způsob hlasování Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví (tj. označí křížkem u otázek v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ano nebo ne, dle toho pro kterou možnost hlasuje), vloží hlasovací lístek do úřední obálky a vhodí do hlasovací schránky. Ze závažných zdravotních důvodů může oprávněná osoba požádat, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost. Platnost a závaznost místního referenda Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se hlasování zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Náklady místního referenda Náklady na zabezpečení konání místního referenda hradí Statutární město Liberec ze svého rozpočtu. Informace poskytuje Zdenka Kalferstová, tel: , Ing. Petra Procházková, tel.: Podrobné informace najdete na webových stránkách Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a na úřední desce městského obvodu. MO Vratislavice n. N.

5 INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. Rekonstrukce objektu sokolovny č. p. 228 Dovolujeme si vás průběžně informovat o průběhu rekonstrukce objektu sokolovny. V současné době je vybudován objekt SO 1, což je objekt šaten včetně sociálního zázemí. Tento objekt je jednoduchého půdorysného tvaru a již dnes můžete vidět vnitřní dělící příčky, které člení vnitřní prostor na jednotlivé místnosti. Rovněž byla provedena betonáž železobetonové stropní desky. V místě vstupního traktu, který je navržen jako třípodlažní, jsou v současné době vidět železobetonové sloupy. V 1. NP je umístěn hlavní vstup s pokladnou recepcí, sociálním zázemím pro veřejnost. Ve 2. NP je umístěn prostor fitness centra posilovny a ve 3. NP pan projektant navrhl velký zrcadlový sál pro cvičení aerobiku, zumby apod. Současně s výstavbou nových objektů probíhají práce na rekonstrukci vnitřního prostoru stávající sokolovny. Práce probíhají dle schváleného harmonogramu včetně pravidelných týdenních kontrolních prohlídek stavby. Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra Zpracovaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající travnaté plochy na moderní umělý trávník třetí generace o rozměrech 100 x 64 m hrací plochy s postranními výběhy šířky 3 m, což odpovídá podmínkám VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ pro udělení licence Fotbalové asociace České republiky o regulérnosti hřiště pro pořádání soutěžních utkání. Za tímto hřištěm je navržena travnatá plocha s přírodním trávníkem o rozměrech cca 50 x 32 m, pro začínající mládež. Projekt řeší závlahu obou hřišť z nově vybudovaného spodního vrtu. Celý areál bude oplocen. V areálu bude vybudováno umělé osvětlení, a tak se areál bude moci využívat celoročně, což je jeden z důležitých aspektů projektu. Financování projektu je zajištěno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Podlipný Pavel, vedoucí technického odboru Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra, celý areál bude zabezpečen plotem do výše 6metrů Rekonstrukce sokolovny Rekonstrukce sokolovny Program MC Kamínek na září Objevy prázdninové dobrodružství Výtvarničení Cvičení Modelování Výtvarničení Muzikanti Pohádka Říkanky + tvoření za MC Kamínek Renata Zítová KALENDÁRIUM ZÁŘÍ A ŘÍJEN 4., 11., 18., , výlety pořádané místní organizací Svazu důchodců sobota od 9 hodin putování na rozhlednu Císařský kámen, registrování na hřišti U Kina od 13 hodin slavnosti podzimu na hřišti U Kina Podrobnosti k uvedeným akcím uvnitř zpravodaje 5

6 ZÁŘÍ 2013 VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI Největší vratislavská akce roku patřila sobotě 24. srpna Krásné a teplé počasí nám umožnilo si tuto událost skutečně užít. Realizátoři v zámeckém parku vše pečlivě připravili již dopoledne, takže ve 14 hodin se mohlo začít. Během celého odpoledne a večera do parku proudily stovky návštěvníků. Pro nejmenší byla připravena soutěžní stanoviště s výtvarnou dílnou, oblíbeným facepaintingem, střelnicí i lukostřelbou, lovením rybiček, slacklinem, zatloukáním hřebíků, házením vajíčka ve dvojici a řada dalších atrakcí. Děti si v registračním stánku vyzvedly kartičku, na kterou na stanovištích musely nasbírat alespoň sedm razítek za splněné úkoly. 6 ty. Věříme, že se podařilo uspokojit všechny zájemce, a tímto hasičům i vodním záchranářům velmi děkujeme. Na slavnostech nechyběla ani tradiční a oblíbená atrakce v podobě stavění pivních přepravek a lezení na ně. Na ty, kterým se podařilo nastavět patnáct či více přepravek, čekala odměna. Na slavnosti zavítal i slibovaný velbloud a stal se vděčnou a exotickou atrakcí pro společné fotografie. Novinkou tohoto roku byla dvě pódia stage s programem. Odpolední program byl věnován na pódiu v parku zejména dětem. Vystřídalo se zde Taneční studio MONA s orientálními tanci, vystoupení Klubu Vem Camará Capoeira Liberec, kouzelník pro malé i velké Roman Štabrňák, Divadlo z Praku s pohádkou o Červené Karkulce a řada soutěží pro všechny přítomné. Celým odpolednem provázel skvělý a vtipný moderátor Karel Zima. Překvapením byla autogramiáda deseti hráčů FC Slovan Li- Odměnou byla zmrzlina a každé dítě dostalo balónek s logem Vratislavic. Dvě netradiční stanoviště vytvořil Sbor dobrovolných hasičů z Vratislavic a občanské sdružení vodních záchranářů Water Rescue Liberec. Společně připravili u kulturního centra několikametrovou lanovku, na kterou děti vylézaly přes hasičské auto. Water Rescue, které zajišťovalo i zdravotnický dozor, zde mělo plně vybavenou sanitku a stan s ukázkami první pomoci. Atrakce byla výjimečně podařená a velmi navštěvovaná, takže se u ní tvořily dlouhé fronberec, kteří se ochotně všem podepsali a byli přítomnými vřele přijati. Program na podiu v parku zakončila severočeská skupina HUSH, která zahrála pohodový rock ideální pro posezení u piva. Točené vratislavické pivo i stánky s masem, klobáskami, kukuřicí a dalšími dobrotami měl pod taktovkou pivovar Konrad. Od 20 hodin se program přesunul na podium do atria kulturního centra. Zahájila ho liberecká kapela Těla, kterou o hodinu a půl později vystřídala hvězda celého večera i samotných slavností skupina PORTLESS. Ta je tvořena bývalými hudebníky Support Lesbiens se zpěvákem Kryštofem Michalem. Ti roztančili a rozezpívali publikum písničkami ze své dřívější i nynější tvorby. Návštěvníci si letos mohli všimnout, že se koncepce slavností posunula blíže k letním hudebním festivalům. Nejenže jsme zvolili dvě podia a během večera zahrály celkem tři kapely, ale zároveň jsme chtěli ukázat velký potenciál prostoru atria Desítek, který je pro takovéto letní koncerty jako stvořený. To mohou potvrdit všichni přítomní, kteří si užili výborné akustiky i atmosféry koncertu. Poděkování za skvělou letní akci patří všem účinkujícím, realizačnímu týmu, řadě dobrovolníků, kulturní komisi a technickému středisku. Už nyní se těšíme na další ročník. Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

7 NOVINKY V KÁCENÍ STROMŮ Velmi významně mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les nová vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která nabývá účinnosti dnem Za zcela zásadní lze považovat to, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny v zahradách. Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitostí (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici zahrady. Kde je možné kácet bez povolení? Na pozemku u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce. Netýká se to pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, neoplocených zahrad nebo těch, které mají jen živý plot, zahrad u restaurací, zahrad u objektů, které jsou převážně využívané jako kanceláře, sklady, prodejny, výrobny, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek apod. Jestli je pozemek v zastavěném území obce VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ (pozor hlavně v okrajových částech města), je možné zjistit z územního plánu - který je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona. - a který je současně nepřístupný veřejnosti. Ke kácení bez povolení je třeba dodržet všechny tyto podmínky současně. Bez povolení nelze kácet památné stromy či stromy, které jsou součástí významného krajinného prvku, ať už jsou registrované nebo definované zákonem. To se bude týkat převážně stromů podél vodních toků, které mohou protékat zahradami. S kácením počkejte na podzim. Díky kácení v době vegetačního klidu se vyhnete poškození nebo zničení obsazeného ptačího hnízda, a tím i konfliktu se zákonem. Nadále platí zákonná ochrana volně žijících ptáků i ochrana zvláště chráněných živočichů. Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. Kácení není třeba pro zapojené porosty dřevin (dříve pouze keřové porosty), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2. Nově zavedeným termínem zapojené porosty se rozumí nejen keře, jako tomu bylo v minulosti, ale i drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm. Pokud se v takovémto porostu vyskytnou stromy s obvodem kmene větším než 80 cm, jsou posuzovány samostatně jako jednotlivé dřeviny. Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. povolení ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, beze změny. Novou vyhláškou dochází ke zpřísnění režimu povolování stromořadí. Stromy, které jsou součástí takového stromořadí, po novu podléhají povolení orgánu ochrany přírody bez ohledu na velikost obvodu kmenů. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte ÚMO Liberec Vratislavice nad Nisou, technický odbor, životní prostředí, tel.: J. Holíková Jaroslava Holíková, referent pro dopravu a životní prostředí ROZPIS STANOVIŠŤ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PODZIMNÍ SVOZ 2013 NA K. Ú. VRATISLAVICE N. N. DOVOZ VKO ULICE MÍSTO ODVOZ VKO pátek ) Rýmařovská (parkoviště) pondělí ) Donská (sídliště Textilany) 3) Prosečská U Lesa 4) Tyršův vrch (otočka) 5) Zámecký vrch (parkoviště) 6) Kapraďová (parkoviště u č. p ) 7) Obvodní 8) Za Tratí (nad č. p. 784) 9) pod ul. Kunratická (naproti č. p. 155) pátek ) Dlážděná (parkoviště u č. p ) pondělí ) Nad Kyselkou (u křižovatky) 3) Pod Skalkou 4) U Strže 5) Na Vrších K Mojžíšovu prameni 6) Na Rozcestí Dlouhomostecká 7) Krajová Okálová 8) Vinařská Kapraďová 9) Tyršův Vrch (u č.p. 741) pátek ) Na Břehu (u č. p. 99) pondělí ) Skloněná 3) Sídliště Zelené údolí (u č. p. 1204) 4) Májová (parkoviště u prodejny) 5) Dopravní (u č. p. 544) 6) Východní (cesta k č. p. 178) 7) Východní (u 49. MŠ) 8) Pod Skalkou (p. Lašák č. p. 201 p. Pospíšilová č. p. 1233) pátek ) Lesopark (Pobočná Rumburská) pondělí ) Východní Sladovnická 3) Kořenovská (křižovatka) 4) Pivovarská 5) Prosečská Za Kinem (spojka od č. p. 777) 6) Svornosti (umístění u modřínu) 7) Vnitřní 8) Za Mlýnem u č. p ) Za Tratí u č. p ) ul. Krajní 7

8 ZÁŘÍ 2013 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU VE VRATISLAVICÍCH N. N. SVOZ SE KONÁ V PÁTEK PO TRASE: ul. Východní u č. p. 245 křižovatka ul. Zavřená Zvonková ul. Donská u č. p ul. Pivovarská u č. p. 388 křižovatka ul. Krajová Tulipánová křižovatka ul. Dlouhomostecká Dopravní ul. Prosečská u č. p hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin u zastávky Proseč Nisa křižovatka ul. Dlážděná Zámecký vrch hodin hodin Bezplatný svoz se týká nebezpečných odpadů, kterými jsou zejména: oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti. AKTUALITY Z VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY Vážení a milí čtenáři, doba prázdnin je opět za námi. V knihovně jsme však v době dovolených nezaháleli. V červenci a srpnu byly zahájeny velké změny z důvodu přestavby školních prostor. Bylo nutné přemístit a nově vybudovat dětské oddělení a oddělení naučné literatury pro dospělé. Děti tak získaly větší i světlejší část knihovny a dospělí čtenáři pak více soukromí v nové studovně naučné literatury. Jak se nám změna podařila, můžete posoudit sami. V srpnu se v knihovně konalo mezinárodní odpoledne. Knihovnu navštívilo šestnáct cizinců z celého světa (Itálie, Mexika, Ruska ). Byli to mladí dobrovolníci, kteří pomáhali organizaci Čmelák Společnost přátel přírody o. s. a v knihovně prezentovali svoji zemi. Beseda proběhla v anglickém jazyce. Letos poprvé jsme naši vratislavickou knihovnu zapojili do fotografické, literární a výtvarné soutěže Rozkvetlá knihovna, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz květinářů a floristů ČR a Výstaviště FLORA Olomouc, a. s. Zúčastnit se může každá knihovna, která zašle fotografii/e interiéru své rozkvetlé knihovny nebo obrázek či básničku o květinách. Proto prosíme všechny o příspěvky i nápady k této akci, které noste do knihovny nejpozději do Patnáct nejlépe ohodnocených příspěvků získá svým knihovnám zdarma odborné zahradnické a zahrádkářské časopisy a další atraktivní ceny. Vybrané soutěžní příspěvky budou vystaveny a oceněny v rámci celostátní akce Týden knihoven na podzimní Floře Olomouc, která se koná ve dnech TÝDEN KNIHOVEN Knihovna Vratislavice se připojila již tradičně k celostátní akci Týden knihoven. Letošní motto 17. ročníku zní S námi jen all inklusive! Termín konání je od 30. září do 6. října Během celého týdne se budou moci přihlašovat noví čtenáři zdarma, bude probíhat prodej vyřazených a darovaných knih a populární amnestie dlužníků odpuštění poplatků za upomínky. Po velkém ohlasu z minulého POLICIE ČR VE VRATISLAVICÍCH N. N. INFORMUJE 8 roku jsme pro všechny čtenáře vratislavské knihovny připravili k týdnu knihoven jako malý dárek soutěž s názvem Čti a mysli a vyhraj müsli. Každý, kdo vyluští připravenou křížovku s tajenkou, dostane za odměnu malou müsli tyčinku. Od měsíce září je opět běžný provoz knihovny v pondělí a ve středu od do hodin a ve čtvrtek od 9.00 do a od do hodin. Malá změna čeká školáky otevřeno bude o velké přestávce pouze v pondělí a ve středu. Markéta Fizková, knihovnice ŠKOLA ZAČÍNÁ Vážení rodiče a řidiči, po prázdninách nám opět začíná školní rok, který sebou přináší i nové prvňáčky. Zejména zpočátku nového školního roku věnujte svým dětem pozornost v oblasti výchovy a vysvětlování pojmů na úseku bezpečnosti silničního provozu. Opakovaně zdůrazněte, jak se mají děti chovat, když přechází vozovku. Policie České republiky pořádá různé bezpečnostní akce a policisté každodenně provádí zvýšený dohled v okolí základních škol a přechodů pro chodce. Avšak i přes veškerou snahu policie není možné obsáhnout všechna tato místa. OPAKOVANÉ KRÁDEŽE V posledním období jsme zaznamenali několik podobných případů krádeže různých částí měděných okapů či svodů z garáží či rodinných domů, ale také krádeže zahradních slunečníků. V případě, že máte nějaké informace k této trestné činnosti, neváhejte kontaktovat naše policisty na telefonním čísle , případně na lince 158. komisař npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení

9 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ HASIČI RADÍ OBČANŮM JAK SE CHRÁNIT V ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ I dnes se můžeme setkat se situacemi, kdy dojde k úniku nebezpečné látky do ovzduší. Třeba při poruše technologie v provozu nějaké firmy, při chybném skladování nebo při dopravní nehodě cisterny převážející nebezpečnou látku po silnici nebo železnici. Únik nebezpečné látky může vážně ohrozit naše zdraví, někdy i životy. Proto je důležité vědět, jak se proti tomuto nebezpečí chránit. V případě vzniku havárie nás budou varovat sirény. Pokud bude třeba překonat zamořený prostor, případně bude vyhlášena evakuace obyvatelstva ze zamořené oblasti, bude nutné chránit si před účinky nebezpečné látky dýchací cesty, sliznice a celý povrch těla. K ochraně využijeme prostředky běžně dostupné doma, v kanceláři či škole, tzv. prostředky improvizované ochrany. Jedná se zejména o oděvní součásti a další doplňkové prostředky. Platí pravidlo, čím více vrstev, tím lépe. Nejvhodnější je svrchní vrstva z nepromokavého materiálu. Jak si tedy improvizovaný prostředek zhotovit? Postup ochrany a přehled základních prostředků improvizované ochrany: 1. Ochrana dýchacích cest (nosu a úst) přeložený kapesník, ručník, utěrka nejlépe navlhčené vodou, které upevníme kolem zátylku šátkem, šálou 2. Ochrana očí uzavřené brýle (potápěčské, plavecké, lyžařské, motocyklové, pracovní), případně průhledný igelitový sáček 3. Ochrana hlavy plavecká čepice, zimní čepice, lyžařská kukla, šátek, kapuce, případně igelitový sáček 4. Ochrany povrchu těla kombinéza, sportovní souprava, dlouhý kabát, bunda z nepromokavého materiálu, pláštěnka 5. Ochrana rukou a nohou rukavice, vysoké boty (holínky, kozačky), igelitové sáčky nebo tašky Musíme zakrýt celý povrch těla, brýle a další ochranné prostředky utěsníme lepicí páskou, rukávy a nohavice stáhneme gumičkami, lepicí páskou nebo provázky tak, aby se nebezpečná látka nemohla dostat na kůži. Oblékneme si více vrstev oblečení. Po návratu ze zamořeného prostředí odložíme oděv včetně všech ochranných pomůcek do igelitového pytle, který uzavřeme, pečlivě se osprchujeme a převlékneme se do čistého oděvu. Nezapomeneme si vyčistit také uši, nos a provést výplach očí. por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje JEŠTĚD MÁ NAROZENINY V letošním roce slaví jeden z nejvýznamnějších technických unikátů vysílač a horský hotel Ještěd významné jubileum, a to 40 let od svého otevření v roce Není však jedinou památkou svého druhu, která se pyšní kulatými narozeninami. Kabinová lanovka vedoucí na vrchol Ještědu (provozována Českými drahami a.s.) oslavila v letošním roce 80 let svého fungování. Oslavy Ještědu se uskuteční 21. září 2013 a odstartují v 9.30 hodin na hoře Ještěd. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jindy nepřístupné prostory vysílače a hotelu Ještěd. Po celý den (10 21 hodin) zde bude probíhat bohatý kulturní doprovodný program např. módní přehlídky dobových modelů, tradiční vynášení sudů piva na vrchol, výjezd autoveteránů na Ještěd a jejich komentovaná prezentace, hudební vystoupení, promítání dobového filmu podle přání veřejnosti (hlasovat o výběru filmu lze na turistickém portále a na facebookovém profilu Cestou necestou), prodej regionálních výrobků, výstava původního vybavení restaurace a hotelu Ještěd ze sbírek Severočeského muzea, výstava fotografií Fenomén Ještěd, tématické výtvarné workshopy, interaktivní dílny pro děti, soutěže a další. Bonusem bude zpřístupnění nově rekonstruovaného hotelového salonku podle původního návrhu architekta Otakara Binara. Zároveň zveme všechny čtyřicátníky (rok narození 1973), aby se připojili k pokusu o vytvoření rekordu v počtu čtyřicátníků, kteří se sejdou na jednom místě. Navrhněte pro Ještěd originální placku (buton na špendlíku). Vítězné návrhy budou oceněny v rámci oslav Ještědu 21. září Oslavy Ještědu budou doprovázeny dalším programem i přímo v Liberci, např. Dnem otevřených dveří Dopravního podniku města Liberce (10 17 hodin), jízdami historickou tramvají do Hanychova a Lidových sadů (10 17 hodin). Zájemci si budou moci prohlédnout strojovnu kabinové lanovky na Ještěd (8 18 hodin). Návštěvníci se mohou dopravit na Ještěd několika způsoby. V provozu bude kabinová lanovka, která u příležitosti oslav nabídne zvýhodněné ceny (8 23 hodin), zajištěna bude přeprava historickými autobusy od spodní stanice lanovky na parkoviště k Ještědce, které budou vyjíždět každou půlhodinu. Návštěvníci mohou vyjet i sedačkovou lanovkou, která nabízí cyklistům možnost přepravy kol. Po dobu oslav bude uzavřen vjezd z Výpřeže k Ještědce. Oslavy budou zakončeny ohňostrojem. Vstup zdarma! Kompletní program Oslav Ještědu naleznete na a Bc. Anna Tajčmanová, oddělení cestovního ruchu KÚ LK STUDIO K centrum aerobicu a relaxace Po slunečných prázdninách jsme pro vás připravili nový program na rok , který se rozeběhne již v pondělí 2. září v 17 hodin zápisem dětí na zumbičku a dětský aerobic. Nestihnete-li zápis, můžete se přihlásit dodatečně. Během roku budou uspokojeni i zájemci o lekce step aerobic, port de bras a poweryoga. Letošní novinkou bude premiéra poweryoga 50 +, kam rádi přivítáme dříve narozené sportovce. Vaši lektoři se těší na hodiny s vámi a přejí vám mnoho pohybových úspěchů a propocených triček. Bližší informace a rozvrh lekcí naleznete na nebo na tel Kateřina Bachmanová 9

10 ZÁŘÍ 2013 SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! Koncert se uskuteční dne od hodin v Pivovaru Konrad Hlavní sponzor tohoto koncertu, hotel Zámecká konírna, restauraci nečekaně uzavřela, kdy tímto velice nesolidním a nezodpovědným chováním celou skupinu Sešlost a její organizátory uvedla do velmi nepříjemné situace. Proto organizátoři hledali alternativní prostor k vystoupení. Vstříc vyšel Pivovar Konrád s areálem ve Vratislavicích nad Nisou. Nově se tak koncert skupiny Sešlost i s hostem večera Waby Daňkem uskuteční dne od hodin v areálu Pivovaru Konrad. Dušan Kodým Jarda Handlíř Jirka Kutík Pavel Šubrt Ing. Pavel Pirkl Robert Blahout STÁLE NÁS TO BAVÍ! A je to tady! Léto uteklo jako voda a oslava, kterou jsme avizovali v červnu, je na dohled. Country skupina Sešlost slaví v těchto dnech 35. výročí svého vzniku a vyvrcholením všeho bude slavnostní koncert v zámeckém parku zde ve Vratislavicích, který se uskuteční za vydatného přispění hotelu Zámecká konírna, Městského úřadu Vratislavice nad Nisou, pivovaru Konrad a mnoha dalších sponzorů. V rámci něj uslyšíte několik muzikantů, kteří za ta léta měli se Sešlostí co do činění, uvidíte dokonce jedno kompletní seskupení bývalých členů v čele s vratislavickým patronem Jirkou Maršíkem a jako hlavní host večera vystoupí Wabi Daněk a Miloš Dvořáček se vzpomínkovým koncertem A život běží dál! To vše 14. září 2013 od 16 hodin. Vstupné bude dobrovolné, občerstvení chutné a pivo Konrad poteče proudem! Počasí je též objednané, mokrá varianta je zajištěna formou stanů. Těšíme se na vás a doufáme, že dorazíte v hojném počtu! Pavel Šubrt 10 Jana Rejmanová Jak jsme již avizovali v minulých číslech Vratislavického zpravodaje, dožívá se v těchto dnech country kapela Sešlost 35 let svého věku a vrcholem oslav bude dne 14. září 2013 její koncert ve Vratislavicích nad Nisou. Dovolte nám, abychom vám představili současné složení této pětatřicetileté mladice. Služebně nejstarším členem je zpěvačka Jana Rejmanová (dříve Böhmová), která působí ve skupině již 15 let. Jana je povoláním výtvarnice, maluje pěkné obrázky a krásné vánoční ozdoby. Má ráda svého manžela, potlesk obecenstva a dobrou muziku. Čtrnáctým rokem s námi zpívá a na sólovou kytaru hraje Robert Blahout, muzikant a technik v jedné osobě. Prošel několika uskupeními, nejznámějším a nejúspěšnějším bylo liberecké Rendez-vouz. Živí ho celkem dobře výborná znalost výpočetní techniky a jeho současným největším koníčkem je stavba rodinného domku. Pavel Šubrt naskočil do obnovené kapely od mníšeckých Odpadlíků v září roku 2000 a kromě hraní na baskytaru se pokusí sem tam i něco zazpívat. Celý svůj dosavadní život pracoval v armádě, dnes jako referent jednoho státního úřadu. Moc dobře vaří, což je na něm znát na první pohled. V roce 2004 se na postu doprovodného kytaristy a zpěváka objevil Ing. Pavel Pirkl. Rád si zahraje i jinou muziku než v kapele, hlavně tam, kde se schází dobrá parta muzikantů. Několik let podniká se střídavými úspěchy v různých obchodních činnostech. Sedmým rokem s námi hraje a zpívá jablonecký bluegrassový matador Jarda Handlíř. Jeho banjo a dobro znají také příznivci kapel jako BG Bazar, Handl a Nudličky. Již několik let pracuje na železnici a je z nás jediným svobodným a nezadaným muzikantem. Šestým hráčem v pořadí je známý liberecký multiinstrumentalista Jirka Kutík. Zahraje na vše, na co se zahrát dá (u nás hlavně na foukací harmoniky), a když zrovna my nikde nehrajeme, tak on určitě ano! Má rád jakoukoliv dobrou muziku a v práci, jak on sám říká, se živí rukama! Služebně nejmladším hráčem je bubeník Dušan Kodým, který před pěti lety nahradil nestora a spoluzakladatele Sešlosti Jirku Maršíka. Hrál v mnoha jabloneckých kapelách a orchestrech, v současné době působí také v Netřesku. Jinak neustále shání práci, miluje své bubny a dobrou vodku. Tak to bylo něco málo o nás, pokud vás zajímá i něco více, stavte se 14. září na naší akci, rádi s vámi po koncertu posedíme a jak se říká dáme řeč. Pavel Šubrt

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace.

Rozhledny. VY_32_Inovace_13_03_informace_o_všech_rozhlednách.notebook. March 23, 2013. Škola. Bc. Helena Jurašková. Anotace. Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2015 v tis.kč Název investice Návrh rozpočtu 2015 Příjmy celkem 76 966 Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy 72 414 Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) 13 000 Fyz.osoby

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Zpráva o činnosti za rok 2014 Ústí nad Labem 28.2.2015 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda

Rozhledny. Číslo. Předmět. Vlastivěda Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" Rozhledny Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Bc. Helena Jurašková Číslo

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW

SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW SUMMER NIGHT LASER ZUMBA SHOW Podolí 18. 8.2012 Léto je léto.. zpívá se v jedné známé písni a letní akci jsme nevynechali ani tentokrát. Připravili jsme pro vás SUMMER NIGHT ZUMBA SHOW jednu velkou ZUMBA

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015

Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15 PLÁN PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ LÉTO 2015 PT jsou určeny pro děti, které již zahájily školní docházku či absolvovaly přípravný ročník na základní škole.

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Výhled na rok 2007 5. Finanční zpráva 6. Poděkování 7. Fotografie 1.

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY

PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY PROGRAM SPORT CAMP PONDĚLÍ 14.7.2014 VŠESPORTOVNÍ PRŮPRAVA, ATLETIKA A KOLEKTIVNÍ HRY -odevzdání veškerých dokumentů a vyřízení potřebné administrativy s rodiči 8:00 8:45hod. přivítání dětí na Sport Campu

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 19; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Tak je tady červen a do konce školního roku zbývá už jenom měsíc. To znamená, že zanedlouho přijdou letní prázdniny, na které se těší každý z nás. Nejen děti, ale i učitelé si určitě rádi odpočinou.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

BRNO ITU Triathlon European Cup

BRNO ITU Triathlon European Cup BRNO ITU Triathlon European Cup Statut: EKOL SUPERPRESTIGE 2009 BRNO ITU Triathlon European Cup - Evropský pohár v triatlonu New Balance Mistrovství ČR v triatlonu 2009 Místo: Brno, Česká republika Areál

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU

T U R N O V, Městský stadion L.Daňka *** Pátek 3. června 2011 *** ROZPIS ZÁVODU s ADAMEM 2011 Mezinárodní atletické závody pro žáky 1.- 5.třídy základních škol - z polskiej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego, w Jaworze a ze ZŠ z okrsku Turnovsko T U R N O V, Městský

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním

» Se zkušenostmi s prací s dětmi a mládeží (většina včelařů je zároveň pedagogy)» S příjemným a přátelským vystupováním Včelařství je starodávná lidská činnost přímo spojená s přírodou. Učí nás přírodu pozorovat, chápat, respektovat a chovat v úctě. Med je jen zlomkem užitku, který nám včely dávají. Mnohem důležitější je

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně

Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Strašlivá Podívaná - hudební skupina z Plzně Hudební skupina Strašlivá Podívaná vznikla na jaře 1988 a v roce 2013 tedy dosáhla věku 25 let. Písničky Strašlivky vycházejí z inspirací historickými a fantazijními

Více

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013

Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461 šk. rok 2012/2013 Zpracovala: Vacíková Jaroslava Výroční zpráva Mateřské školy, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 1. Základní údaje Název školy:

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011

Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Časopis Klubu vodních strážců PODZIM 2011 Foto: KAŠPÁREK V ROHLÍKU Milé děti, určitě máte raději sluníčko než déšť, ale jistě víte, že déšť je pro Zemi velmi důležitý. Vodu potřebují nejen lidé, ale i

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili.

Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Porovnejte, jak se nám podařilo splnit to, co jsme Vám slíbili. Občan a doprava splněno na 100 % Občan a životní prostředí splněno na 86 % Občan a pocit bezpečí splněno na 83 % Občan a věci veřejné splněno

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ.

Prezentace výtvarnice Josefíny Jonášové, i prezentace předsedkyně CID Marie Petrželové, byly zařazeny do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 4/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo v úterý 30. června 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku (15:30 17:20) 1) Informace

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok

Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok GREECE TOUR 2012 Dovolená v oblasti Nei Pori (Platamonas) s I.S.C.Sports a cestovní kanceláří Pradok Po úspěších v minulých letech pokračujeme v pořádání oblíbené dovolené spojené se sportovním vyžitím.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY

SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724/905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR

Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR Návštěvnické trasy Plzeňského Prazdroje Významné destinace cestovního ruchu v ČR 15. 3. 2011 Hlásíme rekordní návštěvnost za rok 2010! V roce 2010 překročila poprvé návštěvnost všech turistických destinací

Více

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

22. 5. 2010 13. 00. Pražský hrad - Staroměstské náměstí. Charitativní běh v maskách goril Prahou. V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity Charitativní běh v maskách goril Prahou Dobročinná akce - výnos z akce na záchranu goril v Africe 22. 5. 2010 Trasa: Pražský hrad - Staroměstské náměstí V cíli koncerty a další doprovodné opičí aktivity

Více