ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU"

Transkript

1 9 MĚSÍČNÍK VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 BEATA RAJSKÁ INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! KULTURNÍ LÉTO SENIORŮ

2 ZÁŘÍ 2013 DO TŘETICE BEATA RAJSKÁ Když v roce 2011 hodnotila Beata Rajská svou první přehlídku ve Vratislavicích, oplývala nadšením z prostoru atria Desítek a neskrývala ani své potěšení z úspěšnosti celého večera. Nadšení ji neopustilo ani po dvou letech, a proto svolila uspořádat u nás svou autorskou módní přehlídku s podtitulem DOLLS 2013, POPELKA 2014 i potřetí. Výjimečná podívaná se uskutečnila 29. srpna Stejně jako v minulých letech byla i letos přehlídka velmi úspěšná, co do návštěvnosti a prodaných vstupenek. Vstupenky na přehlídku byly již tři týdny před akcí beznadějně vyprodány. Tento rok nám poprvé přálo krásné a teplé počasí, které přispělo k malebnosti celého večera. Dámy obdivovaly kolekci plnou úchvatných šatů, klobouků a kabátů. Jednoduchost, zajímavá barevnost a kvalitní materiály jsou výsadou Beatiných modelů. Pánové pak zejména ocenili krásu modelek, které oděvy značky Beata Rajska předváděly. Mezi modelkami nechyběla ani Diana Kobzanová, rodačka z Liberecka, která zvládla nejen roli modelky, ale zároveň i moderátorky. Té se zhostila s noblesou a humorem. Přehlídka byla podkreslena podmanivou hudbou i světelnými a kouřovými efekty. Nechyběl však ani živý zpěv, a to v podání Vaši Patejdla, legendy slovenské populární hudby a jednoho ze zakladatelů hudební skupiny Elán. V průběhu večera z úst pana starosty i Beaty Rajské zaznělo přání, aby se v tradici setkávání s její tvorbou pokračovalo i nadále. Proto pevně věříme, že za rok se sejdeme v Kulturním centru VRATISLAVICE již počtvrté. 2

3 MILÍ VRATISLAVIČÁCI, máme za sebou období letních prázdnin a dovolených. Doufám, že jste strávili alespoň několik dní odpočinkem, nebo si užili pár slunných dnů například někde u vody s rodinou. Letní měsíce však nepřinášeli pouze radosti, ale také starosti v podobě bleskové povodně, která naši obec postihla 29. července. Na tomto místě bych rád ještě jednou poděkoval Sboru dobrovolných hasičů Vratislavice nad Nisou za pomoc při odstraňování následků této povodně. V průběhu letošního června měli vratislavičtí občané možnost přihlásit se do elektronické aukce energií, kterou zde pořádala společnost ecentre. Ta tyto aukce úspěšně realizuje na mnoha místech v České republice a také pro občany ve Vratislavicích nad Nisou vysoutěžila významné úspory. Konkrétně se jedná o 37% úsporu u elektřiny a 28% úsporu u zemního plynu. Výsledky této akce mě opravdu potěšily. Celkem totiž lidé z Vratislavic ušetří Kč. Vzhledem k tomu, že se akce osvědčila, již nyní se na říjen připravuje druhé kolo. Rád bych Vás také informoval o průběhu rekonstrukce objektu místní sokolovny, kde práce probíhají dle stanoveného harmonogramu. V současné době je vybudován objekt šaten včetně sociálního zázemí a probíhá výstavba vstupního traktu. Současně s výstavbou nových objektů probíhají práce na rekonstrukci vnitřního prostoru stávající sokolovny. Usilovně také připravujeme rekonstrukci fotbalového hřiště, na kterou jsme uspěli s žádostí o evropské peníze. Zpracovaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající travnaté plochy na moderní umělý trávník III. generace, takže hřiště bude celoroční a navíc bude splňovat podmínky pro pořádání soutěžních utkání. V areálu bude také vybudované umělé osvětlení. Spolu s rekonstrukcí sokolovny tak vznikne ve Vratislavicích ucelený areál pro aktivní sportování mládeže. Fotbalové hřiště bude dle podmínek operačního programu dokončeno do a následně předáno TJ Jiskra k užívání. Začátek září je pro děti i jejich rodiče ve znamení zahájení školního roku, a tak bych také rád zmínil, že i letos přispívá městský obvod základní škole na zřízení většího počtu prvních a druhých tříd, tak aby ve třídě bylo jenom kolem 20 dětí namísto 30 a více. To dětem zpříjemňuje vstup do školního procesu a pedagogům umožňuje lépe se jim věnovat. Váš starosta, Lukáš Pohanka VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ...dobré místo pro život ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU pondělí a středa: a úterý, čtvrtek a pátek: dle možností nebo předchozí domluvy KONTAKTY: adresa: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou Tanvaldská Liberec 30 tel.: fax: web: Technické středisko Vratislavice n. N. tel.: nebo POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OD 17 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MO JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT KONTAKT: JARMILA JEDLIČKOVÁ, SEKRETARIÁT povodně DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KANCELÁŘI STAROSTY KAŽDÁ PRVNÍ STŘEDA V MĚSÍCI OD DO HODIN KONTAKTY POLICIE OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR tel.: nebo 158 MĚSTSKÁ POLICIE tel.: nebo 156 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ Informační měsíčník městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou Číslo: 9/2013 Vyšlo: Vydává: Městský obvod Liberec Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 tel.: Povoleno MK ČR E Odpovědný redaktor: Mgr. Martin Nechvíle Redakční rada: Mgr. Vladimíra Hoření předsedkyně, Mgr. Ivana Pokorná místopředsedkyně, Mgr. Libor Rygál, Aleš Preisler, Eva Mužíková Sazba: Bc. Jan Jirásko Tisk: Geoprint Liberec Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Náklad: výtisků Titulní fotografie: Ota Mrákota Uzávěrka příštího zpravodaje: Více informací naleznete na webu 3

4 4 ZÁŘÍ 2013 TESCO VE VRATISLAVICÍCH SUPERMARKET NEPOSTAVÍ Jistě znáte ten pocit, kdy se Vám i přes veškerou snahu a tvrdou práci nepodaří něčeho dosáhnout. Podobně jsem se cítil i já, když jsem obdržel informaci, že společnost TESCO odstupuje od záměru postavit supermarket ve Vratislavicích. Moje snaha zařídit pro naše občany supermarket trvá již několik let. Na začátku jsem osobně kontaktoval všechny obchodní řetězce a snažil se je nadchnout pro myšlenku postavit u nás supermarket. Po dlouhých jednáních to již vypadalo nadějně a pevně jsem věřil, že TESCO supermarket postaví. Z naší strany jsme pro to udělali maximum, měli jsme podepsanou nájemní smlouvu, připravili jsme veškeré dokumenty a infrastrukturu. Bohužel vedení společnosti se rozhodlo jinak a já to nedokážu ovlivnit. Lukáš Pohanka, starosta ZÁMĚR PRONÁJMU KAVÁRNY VRATISLAVICE Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou schválila zveřejnění záměru pronájmu Kavárny v Kulturním centru VRATISLAVICE na dobu určitou tří let. Tento záměr byl zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou od do Rada MO MÍSTNÍ REFERENDUM INFORMACE PRO OBČANY Zastupitelstvo Statutárního města Liberec rozhodlo na základě návrhu přípravného výboru (zmocněncem přípravného výboru o vyhlášení místního referenda na území celého Statutárního města Liberec, včetně Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou) o následujících třech otázkách: 1. Chcete, aby Statutární město Liberec prodalo, zastavilo nebo pronajalo na déle než jeden rok soubor pozemků Letiště Liberec či jeho jednotlivé části uvedené v usnesení zastupitelstva města č. 246/2012? 2. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly nebo zastavily obchodní podíl či jeho část v městské společnosti Technické služby města Liberce, a.s. a v dalších společnostech s majetkovou účastí města? 3. Chcete, aby orgány Statutárního města Liberce prodaly, zastavily nebo pronajaly na déle než jeden rok městské pozemky a nemovitosti uvedené v seznamech Pozemky vyřazené z privatizačního procesu a Nemovitosti vyřazené z privatizačního procesu dle stavu ke dni , které byly schváleny zastupitelstvem města? Místní referendum se uskuteční v pátek od 10 do 20 hodin v okrskových komisích, které budou v místech obvyklých při konání voleb. Právo hlasovat V místním referendu má právo hlasovat každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce. Hlasovací lístky Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou oprávněným osobám roznášeny do schránek před konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od okrskové komise přímo v hlasovací místnosti. Zásady hlasování Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací místnosti prokáže okrskové komisi svou totožnost daným platným průkazem. Způsob hlasování Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lístek předepsaným způsobem upraví (tj. označí křížkem u otázek v příslušném rámečku předtištěnou odpověď ano nebo ne, dle toho pro kterou možnost hlasuje), vloží hlasovací lístek do úřední obálky a vhodí do hlasovací schránky. Ze závažných zdravotních důvodů může oprávněná osoba požádat, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost. Platnost a závaznost místního referenda Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud se hlasování zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Náklady místního referenda Náklady na zabezpečení konání místního referenda hradí Statutární město Liberec ze svého rozpočtu. Informace poskytuje Zdenka Kalferstová, tel: , Ing. Petra Procházková, tel.: Podrobné informace najdete na webových stránkách Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou a na úřední desce městského obvodu. MO Vratislavice n. N.

5 INVESTIČNÍ AKCE MO VRATISLAVICE N. N. Rekonstrukce objektu sokolovny č. p. 228 Dovolujeme si vás průběžně informovat o průběhu rekonstrukce objektu sokolovny. V současné době je vybudován objekt SO 1, což je objekt šaten včetně sociálního zázemí. Tento objekt je jednoduchého půdorysného tvaru a již dnes můžete vidět vnitřní dělící příčky, které člení vnitřní prostor na jednotlivé místnosti. Rovněž byla provedena betonáž železobetonové stropní desky. V místě vstupního traktu, který je navržen jako třípodlažní, jsou v současné době vidět železobetonové sloupy. V 1. NP je umístěn hlavní vstup s pokladnou recepcí, sociálním zázemím pro veřejnost. Ve 2. NP je umístěn prostor fitness centra posilovny a ve 3. NP pan projektant navrhl velký zrcadlový sál pro cvičení aerobiku, zumby apod. Současně s výstavbou nových objektů probíhají práce na rekonstrukci vnitřního prostoru stávající sokolovny. Práce probíhají dle schváleného harmonogramu včetně pravidelných týdenních kontrolních prohlídek stavby. Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra Zpracovaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávající travnaté plochy na moderní umělý trávník třetí generace o rozměrech 100 x 64 m hrací plochy s postranními výběhy šířky 3 m, což odpovídá podmínkám VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ pro udělení licence Fotbalové asociace České republiky o regulérnosti hřiště pro pořádání soutěžních utkání. Za tímto hřištěm je navržena travnatá plocha s přírodním trávníkem o rozměrech cca 50 x 32 m, pro začínající mládež. Projekt řeší závlahu obou hřišť z nově vybudovaného spodního vrtu. Celý areál bude oplocen. V areálu bude vybudováno umělé osvětlení, a tak se areál bude moci využívat celoročně, což je jeden z důležitých aspektů projektu. Financování projektu je zajištěno z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Podlipný Pavel, vedoucí technického odboru Rekonstrukce fotbalového hřiště TJ Jiskra, celý areál bude zabezpečen plotem do výše 6metrů Rekonstrukce sokolovny Rekonstrukce sokolovny Program MC Kamínek na září Objevy prázdninové dobrodružství Výtvarničení Cvičení Modelování Výtvarničení Muzikanti Pohádka Říkanky + tvoření za MC Kamínek Renata Zítová KALENDÁRIUM ZÁŘÍ A ŘÍJEN 4., 11., 18., , výlety pořádané místní organizací Svazu důchodců sobota od 9 hodin putování na rozhlednu Císařský kámen, registrování na hřišti U Kina od 13 hodin slavnosti podzimu na hřišti U Kina Podrobnosti k uvedeným akcím uvnitř zpravodaje 5

6 ZÁŘÍ 2013 VRATISLAVICKÉ SLAVNOSTI Největší vratislavská akce roku patřila sobotě 24. srpna Krásné a teplé počasí nám umožnilo si tuto událost skutečně užít. Realizátoři v zámeckém parku vše pečlivě připravili již dopoledne, takže ve 14 hodin se mohlo začít. Během celého odpoledne a večera do parku proudily stovky návštěvníků. Pro nejmenší byla připravena soutěžní stanoviště s výtvarnou dílnou, oblíbeným facepaintingem, střelnicí i lukostřelbou, lovením rybiček, slacklinem, zatloukáním hřebíků, házením vajíčka ve dvojici a řada dalších atrakcí. Děti si v registračním stánku vyzvedly kartičku, na kterou na stanovištích musely nasbírat alespoň sedm razítek za splněné úkoly. 6 ty. Věříme, že se podařilo uspokojit všechny zájemce, a tímto hasičům i vodním záchranářům velmi děkujeme. Na slavnostech nechyběla ani tradiční a oblíbená atrakce v podobě stavění pivních přepravek a lezení na ně. Na ty, kterým se podařilo nastavět patnáct či více přepravek, čekala odměna. Na slavnosti zavítal i slibovaný velbloud a stal se vděčnou a exotickou atrakcí pro společné fotografie. Novinkou tohoto roku byla dvě pódia stage s programem. Odpolední program byl věnován na pódiu v parku zejména dětem. Vystřídalo se zde Taneční studio MONA s orientálními tanci, vystoupení Klubu Vem Camará Capoeira Liberec, kouzelník pro malé i velké Roman Štabrňák, Divadlo z Praku s pohádkou o Červené Karkulce a řada soutěží pro všechny přítomné. Celým odpolednem provázel skvělý a vtipný moderátor Karel Zima. Překvapením byla autogramiáda deseti hráčů FC Slovan Li- Odměnou byla zmrzlina a každé dítě dostalo balónek s logem Vratislavic. Dvě netradiční stanoviště vytvořil Sbor dobrovolných hasičů z Vratislavic a občanské sdružení vodních záchranářů Water Rescue Liberec. Společně připravili u kulturního centra několikametrovou lanovku, na kterou děti vylézaly přes hasičské auto. Water Rescue, které zajišťovalo i zdravotnický dozor, zde mělo plně vybavenou sanitku a stan s ukázkami první pomoci. Atrakce byla výjimečně podařená a velmi navštěvovaná, takže se u ní tvořily dlouhé fronberec, kteří se ochotně všem podepsali a byli přítomnými vřele přijati. Program na podiu v parku zakončila severočeská skupina HUSH, která zahrála pohodový rock ideální pro posezení u piva. Točené vratislavické pivo i stánky s masem, klobáskami, kukuřicí a dalšími dobrotami měl pod taktovkou pivovar Konrad. Od 20 hodin se program přesunul na podium do atria kulturního centra. Zahájila ho liberecká kapela Těla, kterou o hodinu a půl později vystřídala hvězda celého večera i samotných slavností skupina PORTLESS. Ta je tvořena bývalými hudebníky Support Lesbiens se zpěvákem Kryštofem Michalem. Ti roztančili a rozezpívali publikum písničkami ze své dřívější i nynější tvorby. Návštěvníci si letos mohli všimnout, že se koncepce slavností posunula blíže k letním hudebním festivalům. Nejenže jsme zvolili dvě podia a během večera zahrály celkem tři kapely, ale zároveň jsme chtěli ukázat velký potenciál prostoru atria Desítek, který je pro takovéto letní koncerty jako stvořený. To mohou potvrdit všichni přítomní, kteří si užili výborné akustiky i atmosféry koncertu. Poděkování za skvělou letní akci patří všem účinkujícím, realizačnímu týmu, řadě dobrovolníků, kulturní komisi a technickému středisku. Už nyní se těšíme na další ročník. Mgr. Markéta Křečková, vedoucí odboru kultury, školství a sportu

7 NOVINKY V KÁCENÍ STROMŮ Velmi významně mění doposud zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les nová vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která nabývá účinnosti dnem Za zcela zásadní lze považovat to, že povolení ke kácení není třeba pro dřeviny v zahradách. Není tím však myšlena zahrada dle katastru nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitostí (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní plocha, zahrada), který však splňuje definici zahrady. Kde je možné kácet bez povolení? Na pozemku u bytového nebo rodinného domu v zastavěném území obce. Netýká se to pozemků u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, neoplocených zahrad nebo těch, které mají jen živý plot, zahrad u restaurací, zahrad u objektů, které jsou převážně využívané jako kanceláře, sklady, prodejny, výrobny, pozemků u průmyslových objektů, veřejné zeleně, zahrad u škol, školek apod. Jestli je pozemek v zastavěném území obce VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ (pozor hlavně v okrajových částech města), je možné zjistit z územního plánu - který je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo být povoleno režimem dle stavebního zákona. - a který je současně nepřístupný veřejnosti. Ke kácení bez povolení je třeba dodržet všechny tyto podmínky současně. Bez povolení nelze kácet památné stromy či stromy, které jsou součástí významného krajinného prvku, ať už jsou registrované nebo definované zákonem. To se bude týkat převážně stromů podél vodních toků, které mohou protékat zahradami. S kácením počkejte na podzim. Díky kácení v době vegetačního klidu se vyhnete poškození nebo zničení obsazeného ptačího hnízda, a tím i konfliktu se zákonem. Nadále platí zákonná ochrana volně žijících ptáků i ochrana zvláště chráněných živočichů. Další změna nastala v režimu kácení souvislých porostů. Kácení není třeba pro zapojené porosty dřevin (dříve pouze keřové porosty), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesáhne 40 m2. Nově zavedeným termínem zapojené porosty se rozumí nejen keře, jako tomu bylo v minulosti, ale i drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm. Pokud se v takovémto porostu vyskytnou stromy s obvodem kmene větším než 80 cm, jsou posuzovány samostatně jako jednotlivé dřeviny. Pro ostatní dřeviny pak zůstává omezení dle velikosti dřevin, tj. povolení ke kácení není třeba pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, beze změny. Novou vyhláškou dochází ke zpřísnění režimu povolování stromořadí. Stromy, které jsou součástí takového stromořadí, po novu podléhají povolení orgánu ochrany přírody bez ohledu na velikost obvodu kmenů. V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte ÚMO Liberec Vratislavice nad Nisou, technický odbor, životní prostředí, tel.: J. Holíková Jaroslava Holíková, referent pro dopravu a životní prostředí ROZPIS STANOVIŠŤ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ PODZIMNÍ SVOZ 2013 NA K. Ú. VRATISLAVICE N. N. DOVOZ VKO ULICE MÍSTO ODVOZ VKO pátek ) Rýmařovská (parkoviště) pondělí ) Donská (sídliště Textilany) 3) Prosečská U Lesa 4) Tyršův vrch (otočka) 5) Zámecký vrch (parkoviště) 6) Kapraďová (parkoviště u č. p ) 7) Obvodní 8) Za Tratí (nad č. p. 784) 9) pod ul. Kunratická (naproti č. p. 155) pátek ) Dlážděná (parkoviště u č. p ) pondělí ) Nad Kyselkou (u křižovatky) 3) Pod Skalkou 4) U Strže 5) Na Vrších K Mojžíšovu prameni 6) Na Rozcestí Dlouhomostecká 7) Krajová Okálová 8) Vinařská Kapraďová 9) Tyršův Vrch (u č.p. 741) pátek ) Na Břehu (u č. p. 99) pondělí ) Skloněná 3) Sídliště Zelené údolí (u č. p. 1204) 4) Májová (parkoviště u prodejny) 5) Dopravní (u č. p. 544) 6) Východní (cesta k č. p. 178) 7) Východní (u 49. MŠ) 8) Pod Skalkou (p. Lašák č. p. 201 p. Pospíšilová č. p. 1233) pátek ) Lesopark (Pobočná Rumburská) pondělí ) Východní Sladovnická 3) Kořenovská (křižovatka) 4) Pivovarská 5) Prosečská Za Kinem (spojka od č. p. 777) 6) Svornosti (umístění u modřínu) 7) Vnitřní 8) Za Mlýnem u č. p ) Za Tratí u č. p ) ul. Krajní 7

8 ZÁŘÍ 2013 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU VE VRATISLAVICÍCH N. N. SVOZ SE KONÁ V PÁTEK PO TRASE: ul. Východní u č. p. 245 křižovatka ul. Zavřená Zvonková ul. Donská u č. p ul. Pivovarská u č. p. 388 křižovatka ul. Krajová Tulipánová křižovatka ul. Dlouhomostecká Dopravní ul. Prosečská u č. p hodin hodin hodin hodin hodin hodin hodin u zastávky Proseč Nisa křižovatka ul. Dlážděná Zámecký vrch hodin hodin Bezplatný svoz se týká nebezpečných odpadů, kterými jsou zejména: oleje a tuky, barvy, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, pesticidy, baterie, akumulátory, suché galvanické články, zářivky, výbojky a jiné předměty s obsahem rtuti. AKTUALITY Z VRATISLAVICKÉ KNIHOVNY Vážení a milí čtenáři, doba prázdnin je opět za námi. V knihovně jsme však v době dovolených nezaháleli. V červenci a srpnu byly zahájeny velké změny z důvodu přestavby školních prostor. Bylo nutné přemístit a nově vybudovat dětské oddělení a oddělení naučné literatury pro dospělé. Děti tak získaly větší i světlejší část knihovny a dospělí čtenáři pak více soukromí v nové studovně naučné literatury. Jak se nám změna podařila, můžete posoudit sami. V srpnu se v knihovně konalo mezinárodní odpoledne. Knihovnu navštívilo šestnáct cizinců z celého světa (Itálie, Mexika, Ruska ). Byli to mladí dobrovolníci, kteří pomáhali organizaci Čmelák Společnost přátel přírody o. s. a v knihovně prezentovali svoji zemi. Beseda proběhla v anglickém jazyce. Letos poprvé jsme naši vratislavickou knihovnu zapojili do fotografické, literární a výtvarné soutěže Rozkvetlá knihovna, kterou vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Svaz květinářů a floristů ČR a Výstaviště FLORA Olomouc, a. s. Zúčastnit se může každá knihovna, která zašle fotografii/e interiéru své rozkvetlé knihovny nebo obrázek či básničku o květinách. Proto prosíme všechny o příspěvky i nápady k této akci, které noste do knihovny nejpozději do Patnáct nejlépe ohodnocených příspěvků získá svým knihovnám zdarma odborné zahradnické a zahrádkářské časopisy a další atraktivní ceny. Vybrané soutěžní příspěvky budou vystaveny a oceněny v rámci celostátní akce Týden knihoven na podzimní Floře Olomouc, která se koná ve dnech TÝDEN KNIHOVEN Knihovna Vratislavice se připojila již tradičně k celostátní akci Týden knihoven. Letošní motto 17. ročníku zní S námi jen all inklusive! Termín konání je od 30. září do 6. října Během celého týdne se budou moci přihlašovat noví čtenáři zdarma, bude probíhat prodej vyřazených a darovaných knih a populární amnestie dlužníků odpuštění poplatků za upomínky. Po velkém ohlasu z minulého POLICIE ČR VE VRATISLAVICÍCH N. N. INFORMUJE 8 roku jsme pro všechny čtenáře vratislavské knihovny připravili k týdnu knihoven jako malý dárek soutěž s názvem Čti a mysli a vyhraj müsli. Každý, kdo vyluští připravenou křížovku s tajenkou, dostane za odměnu malou müsli tyčinku. Od měsíce září je opět běžný provoz knihovny v pondělí a ve středu od do hodin a ve čtvrtek od 9.00 do a od do hodin. Malá změna čeká školáky otevřeno bude o velké přestávce pouze v pondělí a ve středu. Markéta Fizková, knihovnice ŠKOLA ZAČÍNÁ Vážení rodiče a řidiči, po prázdninách nám opět začíná školní rok, který sebou přináší i nové prvňáčky. Zejména zpočátku nového školního roku věnujte svým dětem pozornost v oblasti výchovy a vysvětlování pojmů na úseku bezpečnosti silničního provozu. Opakovaně zdůrazněte, jak se mají děti chovat, když přechází vozovku. Policie České republiky pořádá různé bezpečnostní akce a policisté každodenně provádí zvýšený dohled v okolí základních škol a přechodů pro chodce. Avšak i přes veškerou snahu policie není možné obsáhnout všechna tato místa. OPAKOVANÉ KRÁDEŽE V posledním období jsme zaznamenali několik podobných případů krádeže různých částí měděných okapů či svodů z garáží či rodinných domů, ale také krádeže zahradních slunečníků. V případě, že máte nějaké informace k této trestné činnosti, neváhejte kontaktovat naše policisty na telefonním čísle , případně na lince 158. komisař npor. Mgr. Jiří Zavřel, vedoucí oddělení

9 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ HASIČI RADÍ OBČANŮM JAK SE CHRÁNIT V ZAMOŘENÉM PROSTŘEDÍ I dnes se můžeme setkat se situacemi, kdy dojde k úniku nebezpečné látky do ovzduší. Třeba při poruše technologie v provozu nějaké firmy, při chybném skladování nebo při dopravní nehodě cisterny převážející nebezpečnou látku po silnici nebo železnici. Únik nebezpečné látky může vážně ohrozit naše zdraví, někdy i životy. Proto je důležité vědět, jak se proti tomuto nebezpečí chránit. V případě vzniku havárie nás budou varovat sirény. Pokud bude třeba překonat zamořený prostor, případně bude vyhlášena evakuace obyvatelstva ze zamořené oblasti, bude nutné chránit si před účinky nebezpečné látky dýchací cesty, sliznice a celý povrch těla. K ochraně využijeme prostředky běžně dostupné doma, v kanceláři či škole, tzv. prostředky improvizované ochrany. Jedná se zejména o oděvní součásti a další doplňkové prostředky. Platí pravidlo, čím více vrstev, tím lépe. Nejvhodnější je svrchní vrstva z nepromokavého materiálu. Jak si tedy improvizovaný prostředek zhotovit? Postup ochrany a přehled základních prostředků improvizované ochrany: 1. Ochrana dýchacích cest (nosu a úst) přeložený kapesník, ručník, utěrka nejlépe navlhčené vodou, které upevníme kolem zátylku šátkem, šálou 2. Ochrana očí uzavřené brýle (potápěčské, plavecké, lyžařské, motocyklové, pracovní), případně průhledný igelitový sáček 3. Ochrana hlavy plavecká čepice, zimní čepice, lyžařská kukla, šátek, kapuce, případně igelitový sáček 4. Ochrany povrchu těla kombinéza, sportovní souprava, dlouhý kabát, bunda z nepromokavého materiálu, pláštěnka 5. Ochrana rukou a nohou rukavice, vysoké boty (holínky, kozačky), igelitové sáčky nebo tašky Musíme zakrýt celý povrch těla, brýle a další ochranné prostředky utěsníme lepicí páskou, rukávy a nohavice stáhneme gumičkami, lepicí páskou nebo provázky tak, aby se nebezpečná látka nemohla dostat na kůži. Oblékneme si více vrstev oblečení. Po návratu ze zamořeného prostředí odložíme oděv včetně všech ochranných pomůcek do igelitového pytle, který uzavřeme, pečlivě se osprchujeme a převlékneme se do čistého oděvu. Nezapomeneme si vyčistit také uši, nos a provést výplach očí. por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátor preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje JEŠTĚD MÁ NAROZENINY V letošním roce slaví jeden z nejvýznamnějších technických unikátů vysílač a horský hotel Ještěd významné jubileum, a to 40 let od svého otevření v roce Není však jedinou památkou svého druhu, která se pyšní kulatými narozeninami. Kabinová lanovka vedoucí na vrchol Ještědu (provozována Českými drahami a.s.) oslavila v letošním roce 80 let svého fungování. Oslavy Ještědu se uskuteční 21. září 2013 a odstartují v 9.30 hodin na hoře Ještěd. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jindy nepřístupné prostory vysílače a hotelu Ještěd. Po celý den (10 21 hodin) zde bude probíhat bohatý kulturní doprovodný program např. módní přehlídky dobových modelů, tradiční vynášení sudů piva na vrchol, výjezd autoveteránů na Ještěd a jejich komentovaná prezentace, hudební vystoupení, promítání dobového filmu podle přání veřejnosti (hlasovat o výběru filmu lze na turistickém portále a na facebookovém profilu Cestou necestou), prodej regionálních výrobků, výstava původního vybavení restaurace a hotelu Ještěd ze sbírek Severočeského muzea, výstava fotografií Fenomén Ještěd, tématické výtvarné workshopy, interaktivní dílny pro děti, soutěže a další. Bonusem bude zpřístupnění nově rekonstruovaného hotelového salonku podle původního návrhu architekta Otakara Binara. Zároveň zveme všechny čtyřicátníky (rok narození 1973), aby se připojili k pokusu o vytvoření rekordu v počtu čtyřicátníků, kteří se sejdou na jednom místě. Navrhněte pro Ještěd originální placku (buton na špendlíku). Vítězné návrhy budou oceněny v rámci oslav Ještědu 21. září Oslavy Ještědu budou doprovázeny dalším programem i přímo v Liberci, např. Dnem otevřených dveří Dopravního podniku města Liberce (10 17 hodin), jízdami historickou tramvají do Hanychova a Lidových sadů (10 17 hodin). Zájemci si budou moci prohlédnout strojovnu kabinové lanovky na Ještěd (8 18 hodin). Návštěvníci se mohou dopravit na Ještěd několika způsoby. V provozu bude kabinová lanovka, která u příležitosti oslav nabídne zvýhodněné ceny (8 23 hodin), zajištěna bude přeprava historickými autobusy od spodní stanice lanovky na parkoviště k Ještědce, které budou vyjíždět každou půlhodinu. Návštěvníci mohou vyjet i sedačkovou lanovkou, která nabízí cyklistům možnost přepravy kol. Po dobu oslav bude uzavřen vjezd z Výpřeže k Ještědce. Oslavy budou zakončeny ohňostrojem. Vstup zdarma! Kompletní program Oslav Ještědu naleznete na a Bc. Anna Tajčmanová, oddělení cestovního ruchu KÚ LK STUDIO K centrum aerobicu a relaxace Po slunečných prázdninách jsme pro vás připravili nový program na rok , který se rozeběhne již v pondělí 2. září v 17 hodin zápisem dětí na zumbičku a dětský aerobic. Nestihnete-li zápis, můžete se přihlásit dodatečně. Během roku budou uspokojeni i zájemci o lekce step aerobic, port de bras a poweryoga. Letošní novinkou bude premiéra poweryoga 50 +, kam rádi přivítáme dříve narozené sportovce. Vaši lektoři se těší na hodiny s vámi a přejí vám mnoho pohybových úspěchů a propocených triček. Bližší informace a rozvrh lekcí naleznete na nebo na tel Kateřina Bachmanová 9

10 ZÁŘÍ 2013 SEŠLOST, JAK JI JEŠTĚ NEZNÁTE! Koncert se uskuteční dne od hodin v Pivovaru Konrad Hlavní sponzor tohoto koncertu, hotel Zámecká konírna, restauraci nečekaně uzavřela, kdy tímto velice nesolidním a nezodpovědným chováním celou skupinu Sešlost a její organizátory uvedla do velmi nepříjemné situace. Proto organizátoři hledali alternativní prostor k vystoupení. Vstříc vyšel Pivovar Konrád s areálem ve Vratislavicích nad Nisou. Nově se tak koncert skupiny Sešlost i s hostem večera Waby Daňkem uskuteční dne od hodin v areálu Pivovaru Konrad. Dušan Kodým Jarda Handlíř Jirka Kutík Pavel Šubrt Ing. Pavel Pirkl Robert Blahout STÁLE NÁS TO BAVÍ! A je to tady! Léto uteklo jako voda a oslava, kterou jsme avizovali v červnu, je na dohled. Country skupina Sešlost slaví v těchto dnech 35. výročí svého vzniku a vyvrcholením všeho bude slavnostní koncert v zámeckém parku zde ve Vratislavicích, který se uskuteční za vydatného přispění hotelu Zámecká konírna, Městského úřadu Vratislavice nad Nisou, pivovaru Konrad a mnoha dalších sponzorů. V rámci něj uslyšíte několik muzikantů, kteří za ta léta měli se Sešlostí co do činění, uvidíte dokonce jedno kompletní seskupení bývalých členů v čele s vratislavickým patronem Jirkou Maršíkem a jako hlavní host večera vystoupí Wabi Daněk a Miloš Dvořáček se vzpomínkovým koncertem A život běží dál! To vše 14. září 2013 od 16 hodin. Vstupné bude dobrovolné, občerstvení chutné a pivo Konrad poteče proudem! Počasí je též objednané, mokrá varianta je zajištěna formou stanů. Těšíme se na vás a doufáme, že dorazíte v hojném počtu! Pavel Šubrt 10 Jana Rejmanová Jak jsme již avizovali v minulých číslech Vratislavického zpravodaje, dožívá se v těchto dnech country kapela Sešlost 35 let svého věku a vrcholem oslav bude dne 14. září 2013 její koncert ve Vratislavicích nad Nisou. Dovolte nám, abychom vám představili současné složení této pětatřicetileté mladice. Služebně nejstarším členem je zpěvačka Jana Rejmanová (dříve Böhmová), která působí ve skupině již 15 let. Jana je povoláním výtvarnice, maluje pěkné obrázky a krásné vánoční ozdoby. Má ráda svého manžela, potlesk obecenstva a dobrou muziku. Čtrnáctým rokem s námi zpívá a na sólovou kytaru hraje Robert Blahout, muzikant a technik v jedné osobě. Prošel několika uskupeními, nejznámějším a nejúspěšnějším bylo liberecké Rendez-vouz. Živí ho celkem dobře výborná znalost výpočetní techniky a jeho současným největším koníčkem je stavba rodinného domku. Pavel Šubrt naskočil do obnovené kapely od mníšeckých Odpadlíků v září roku 2000 a kromě hraní na baskytaru se pokusí sem tam i něco zazpívat. Celý svůj dosavadní život pracoval v armádě, dnes jako referent jednoho státního úřadu. Moc dobře vaří, což je na něm znát na první pohled. V roce 2004 se na postu doprovodného kytaristy a zpěváka objevil Ing. Pavel Pirkl. Rád si zahraje i jinou muziku než v kapele, hlavně tam, kde se schází dobrá parta muzikantů. Několik let podniká se střídavými úspěchy v různých obchodních činnostech. Sedmým rokem s námi hraje a zpívá jablonecký bluegrassový matador Jarda Handlíř. Jeho banjo a dobro znají také příznivci kapel jako BG Bazar, Handl a Nudličky. Již několik let pracuje na železnici a je z nás jediným svobodným a nezadaným muzikantem. Šestým hráčem v pořadí je známý liberecký multiinstrumentalista Jirka Kutík. Zahraje na vše, na co se zahrát dá (u nás hlavně na foukací harmoniky), a když zrovna my nikde nehrajeme, tak on určitě ano! Má rád jakoukoliv dobrou muziku a v práci, jak on sám říká, se živí rukama! Služebně nejmladším hráčem je bubeník Dušan Kodým, který před pěti lety nahradil nestora a spoluzakladatele Sešlosti Jirku Maršíka. Hrál v mnoha jabloneckých kapelách a orchestrech, v současné době působí také v Netřesku. Jinak neustále shání práci, miluje své bubny a dobrou vodku. Tak to bylo něco málo o nás, pokud vás zajímá i něco více, stavte se 14. září na naší akci, rádi s vámi po koncertu posedíme a jak se říká dáme řeč. Pavel Šubrt

zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2010 od 16 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 4. 2010 od 16 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 4 2010 zpravodaj V tomto čísle naleznete Dětská hřiště 3 Jarní svoz odpadu 6 Areál Na Rozcestí 7 Vratislavické Velikonoce 8 Noc kostelů 11 Aprílová veselice 12 Beachklub 18 Kalendárium 20

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO.

zpravodaj Vratislavický V tomto čísle naleznete Pozvánka na jednání zastupitelstva dne 21. 9. 2011 od 17 hodin v zasedací místnosti MO. Vratislavický 7 8 2011 zpravodaj V tomto čísle naleznete E Čištění Nisy 2011 5 E Z činnosti seniorů 6 E Navštivte knihovnu 9 E Z historie pivovaru 10 E Kulturní centrum 101010 12 E Křížovka 18 E Koupaliště

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 1 VRATISLAVICKÝ ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2012 PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO TAJEMNÍKA NOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU NOVINKY ZE ŠKOLNÍHO SPORTOVÁNÍ KULTURNÍ CENTRUM 101010

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková.

Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová. dařit a školu si užijeme, doplnila Topinková. ČÍSLO 2 / 2014 ROČNÍK 1 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Základní škola Komenského 2, žáky 1. A vítá starostka města Dagmar Zvěřinová Foto: Nikola Adlerová PRVNÍHO ZÁŘÍ ŠKOLY I ŠKOLKY VE ŽĎÁŘE OPĚT OŽILY Jak

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií

Ročník XXIV. č. 9 2. května 2014 5 Kč, fotografií Jarní běhání... ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 7. května 15. května...9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Nabízejí více......zpráv aktualit

Více

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY

NASE NOVINY NAŠE ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽDÍREC N. D. PROJEKT POKRAČUJE. Turistické informační centrum Ždírecký okruh VII. ÚPRAVNA PITNÉ VODY HAMRY NASE NOVINY 2014 Děti se konečně dočkaly vytoužených prázdnin a my všichni se již těšíme na letní prosluněné dny, kdy budeme moci svoji duši rozmazlovat sladkým nicneděláním. Je před námi čas her, cestování,

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Užijte si prázdniny FOTO: DAN NOVOTNÝ Zpravodaj Městské části Praha 13 Sdělení městské části Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě! Znovu upozorňuji na změny

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Město her aneb prázdniny na Boleváku

Město her aneb prázdniny na Boleváku ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 20 / číslo 4 / srpen / ZDARMA Pozvánka do Lochotínského parku strana 4 Setkáme se v TOTEMU strana 10 Bazén nabízí relax i pohyb strana 20

Více

MIKRO REGION. Janovické posvícení

MIKRO REGION. Janovické posvícení MIKRO REGION U H L Í Ř S K O J A N O V I C K A A S T Ř E D N Í H O P O S Á Z A V Í ZDARMA AKTUÁLNÍ INFORMACE O DĚNÍ V MIKROREGIONU Úvodní slovo ZÁŘÍ 201 3 Janovické posvícení V sobotu 31. srpna ožilo náměstí

Více

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům.

Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. IMOŇSK MIMOŇSK 308 Č E RV E N 2013 Nový výpůjční pult v dětském oddělení městské knihovny dělá radost knihovnicím i malým návštěvníkům. Z obsahu Nový strategický plán rozvoje Mimoně Elektronická aukce

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace

Červen 2011. Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1. Aktualizace www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Červen 2011 Z obsahu: Prezident Václav Klaus navštívil Liberecký kraj 1 Co projednala rada města 2 Jubileum paní Lepšové 5 Úspěšný Bobeš 6

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ

NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ NEZÁVISLÝ ZPRAVODAJ RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ ČERVEN 2010 CENA 1,- KČ VÝSTAVBA KANALIZACE A REKONSTRUKCE VOZOVKY Č. II/567 V ULICI HRONOVSKÁ INFORMACE Z RADNICE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Další veřejné zasedání

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. ÚJEZDSKÝ periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a červenec srpen 2014 ZPRAVODAJ Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. 4-5 ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz Vzhledem k blížícím

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více